ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ”
ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Ταύτιση απόψεων
επιστήμης – αρχαίας σκέψης

 Η Φυσική σήμερα διδάσκει, ότι το «Σύμπαν είναι όλα τα φυσικά πράγματα που υπάρχουν, δηλαδή η ύλη που υπάρχει μέσα και ανάμεσα στους γαλαξίες, όλες οι μορφές ενέργειας, όλα τα μη υλικά πράγματα όπως οι μαύρες τρύπες, τα κύματα της βαρύτητας και ολόκληρος ο χώρος που εκτείνεται ως εκεί που εκτείνεται»(1).Το επόμενο ερώτημα, στο οποίο επίσης η σύγχρονη Επιστήμη προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, είναι το πως ξεκίνησε η δημιουργία του Σύμπαντος. Οι αναφορές στο Διαδίκτυο για το εν λόγω θέμα υπερβαίνουν τα 36 εκατομμύρια έτσι, ώστε θα ήταν ουτοπικό να γίνει προσπάθεια για την ανάγνωση έστω και ενός μικρού μέρους από αυτές. Στο ερώτημα που αυτόματα δημιουργείται, οι απαντήσεις σήμερα είναι δύο:


    1. Υπάρχει μια αυτόματη ενδοσυμπαντική διεργασία.


     2. Έγινε μια μεγάλη έκρηξη και εν συνεχεία οργάνωση του Σύμπαντος, που ήταν προϊόν εξωσυμπαντικού «Ευφυούς Σχεδιασμού».


     Δεν θα εξετασθούν εδώ τα υπέρ και τα κατά των δύο θεωριών, αλλά αξίζει να υπενθυμισθεί η Ηρακλείτειος άποψη επί του θέματος. Στο απόσπασμα 30 αναφέρεται: «Κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν...» (Τον κόσμο αυτό, που είναι ο ίδιος για όλους, δεν τον έκανε κανείς, ούτε θεός ούτε άνθρωπος...), δηλαδή είναι σαφής η άποψη, ότι δεν υπήρξε κάποια εξωσυμπαντική παρέμβαση.


 


Η αιώνια ζωντανή φωτιά-ενέργεια

  Από τις κβαντικές ιδιότητες της ύλης θεωρείται, ότι κανένα σωματίδιο, τουλάχιστον υποπυρηνικό, δεν είναι στοιχειώδες ή πρωταρχικό, αλλά το καθένα περιέχει κάτι από την ταυτότητα όλων των άλλων (1). Η θεωρία αυτή της κβαντικής Φυσικής βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τη ρήση του Ηράκλειτου: «ουκ εμού αλλά του λόγου ακούσαντας ομολογείν σοφόν εστιν εν πάντα είναι», δηλαδή ο κόσμος είναι ένα ενιαίο και αυτορρυθμιζόμενο σύστημα, που λειτουργεί στο διηνεκές.

     Ο Ηράκλειτος δυόμισυ χιλιάδες χρόνια περίπου πριν από τις ανακαλύψεις της σύγχρονης Φυσικής διατυπώνει την άποψη: «Κόσμον τόνδε τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλʼ ην αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα» (Τον κόσμο τούτο, τον ίδιο για όλους, ούτε θεός ούτε άνθρωπος τον έκανε, αλλά ήταν πάντα και είναι και θα είναι φωτιά αειφόρος, που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο). Στο απόσπασμα αυτό δεν χρησιμοποιεί, όπως είναι φυσικό, τη σύγχρονη ορολογία, αλλά ο λόγος του είναι καθαρός και σαφής. Ο Κόσμος, δηλαδή το Σύμπαν, είναι αποτέλεσμα συνεχούς μεταλλαγής μιας αέναης και αειφόρου φωτιάς, δηλαδή υψηλής θερμοκρασίας, που αυτορρυθμίζεται με μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τις ακραίες τιμές, με μια περιοδικότητα σε μορφή κλειστού κύκλου (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9).

     Δεν έχει καμμιά σημασία με ποιό τρόπο ο Ηράκλειτος έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα, αν η έννοια της φωτιάς θα μπορούσε να θεωρηθεί με τα σημερινά δεδομένα ως η ενεργειακή δύναμη του Σύμπαντος ή όποια άλλη υπόθεση μπορεί να γίνει. Εκπληκτική αξία έχει το γεγονός, ότι η σκέψη του φιλοσόφου, γιατί μόνο για σκέψη φαίνεται ότι πρόκειται και όχι πειραματικά δεδομένα, έφτασε σε τέτοιο βαθμό τελειότητας, ώστε να διερωτάται κανείς, αν η σύγχρονη Επιστήμη, εκτός από τις λεπτομέρειες της έρευνας, πρόσθεσε τίποτε περισσότερο στη διατύπωση της σκέψης του. Όμως, εκτός από αυτό το τόσο περιεκτικό και σημαντικό απόσπασμα ο ίδιος συνεχίζει τη στήριξη των θέσεών του με τα πιο κάτω αποσπάσματα, τα οποία συγκρίνονται επίσης προς τις θεωρίες της σημερινής Φυσικής.


Η ταύτιση ενέργειας και ύλης

  Στο απόσπασμα 31 αναφέρεται: «Πυρός τροπαί πρώτον θάλασσα, θαλάσσης δε το μεν ήμισυ γη, το δε ήμισυ πρηστήρ. Γη θάλασσα διαχέεται και μετρέεται εις τον αυτόν λόγον οκοίος πρόσθεν ην η γενέσθαι γη.» (Η φωτιά, όταν μεταστοιχειώνεται, γίνεται πρώτα θάλασσα, και η θάλασσα με τη σειρά της το μισό γη και το μισό πύρινο ρεύμα. Η γη ξαναγίνεται θάλασσα και μετριέται στην ίδια αναλογία που ήταν, πριν γίνει γη.) Εξετάζοντας με τεχνική προσοχή το απόσπασμα αυτό, και όχι μόνο με την φιλοσοφική διάθεση, που εμπνέει η σπουδή του Ηράκλειτου, παρατηρείται μια κυκλική εναλλαγή της φωτιάς, της θάλασσας της γης και του πύρινου ρεύματος, που θεωρείται, ότι πρόκειται για το σύνολο της ενέργειας, που υφίσταται στο Σύμπαν. Δηλαδή η φωτιά γίνεται θάλασσα και η θάλασσα γη και «ενέργεια» (πύρινο ρεύμα), και ακολουθεί η αντίστροφη πορεία, δηλαδή η γη θάλασσα και η θάλασσα φωτιά.


     Η λογική αυτή είναι παρόμοια με τη σωματιδιακή θεωρία της ύλης, όπου η ύλη αποτελείται από μόρια, τα μόρια από άτομα, τα άτομα από ηλεκτρόνια και πυρήνες, και οι πυρήνες από νετρόνια, όπως ήταν διατυπωμένη πριν από την ανάπτυξη της κβαντικής Φυσικής, όπου κάθε υπο-πυρηνικό σωματίδιο δεν είναι ανεξάρτητο και στοιχειώδες, αλλά ταυτίζεται σε μια κυκλική αλληλουχία με όλα τα άλλα και περιέχει κάτι από την ταυτότητα όλων των άλλων, αυτοδημιουργούνται και αποτελούν έναν κυκλικό βρόγχο. Ανεξαρτήτως όμως, από τη μια ή την άλλη θεωρία ή ακόμα την οποιαδήποτε παρόμοια θεωρητική άποψη, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο μέλλον, η σκέψη της κυκλικής εναλλαγής της ύλης στο αυτοδημιουργικό έργο του Σύμπαντος, όπως διατυπώθηκε από τον Ηράκλειτο, παραμένει αναλλοίωτη, και επιβεβαιώνεται από τη σύγχρονη Επιστήμη με τις πειραματικές αποδείξεις της. Η ίδια άποψη διατυπώνεται στο επόμενο απόσπασμα με αριθμό 76, που αναφέρεται από τρεις συγγραφείς με μικρές παραλλάξεις από τον καθένα.

Η σκέψη

της κυκλικής εναλλαγής

της ύλης

στο αυτοδημιουργικό έργο του Σύμπαντος, όπως διατυπώθηκε από τον Ηράκλειτο, παραμένει αναλλοίωτη,

και επιβεβαιώνεται από τη σύγχρονη Επιστήμη

με τις πειραματικές αποδείξεις της.


 • Ο Μάξιμος Τύριος ΧΙΙ 4 αναφέρει:

        «Ζήι πυρ τον γης θάνατον και αήρ ζήι τον πυρός θάνατον, ύδωρ ζήι τον αέρος θάνατον, γη τον ύδατος.» (Η φωτιά ζει το θάνατο του αέρα, και ο αέρας το θάνατο της φωτιάς, το νερό ζει τον θάνατο της γης και η γη του νερού.)


 • Ο Πλούταρχος στο «Περί του ει του εν Δελφοίς» 392C λέγει:

        «Πυρός θάνατος αέρος γένεσις, και αέρος θάνατος ύδατος γένεσις.» ( Ο θάνατος της φωτιάς είναι γένεση του αέρα και ο θάνατος του αέρα γένεση του νερού.)


 • Ο Μάρκος Αντώνιος, ΙV 46, τέλος, περιγράφει:

        «Ότι γης θάνατος ύδωρ γενέσθαι και ύδατος θάνατος αέρα γενέσθαι και αέρος πυρ και έμπαλιν.» (Ο θάνατος της γης είναι να γίνει νερό, και ο θάνατος του νερού είναι να γίνει αέρας, και του αέρα να γίνει φωτιά και αντίστροφα.)

     Όπως είναι φανερό, και οι τρεις συγγραφείς αναφέρουν το ίδιο περιεχόμενο με διαφορετική διατύπωση, που δεν αλλοιώνει καθόλου το νόημα της κυκλικής περιστροφής των Συμπαντικών στοιχείων, όπως τέθηκαν από τον Ηράκλειτο.

     Το επόμενο απόσπασμα με αριθμό 90, «Πυρός ανταμοιβή τα πάντα και πυρ απάντων, όκωσπερ χρυσού χρήματα και χρημάτων χρυσός.» (Τα πάντα προκύπτουν από τη μεταλλαγή της φωτιάς, και με τη σειρά τους όλα γίνονται φωτιά, όπως το χρυσάφι γίνεται χρήμα και το χρήμα χρυσάφι), μοιάζει σαν ο φιλόσοφος να θεώρησε αναγκαίο να εκλαϊκεύσει τη σκέψη του, για να γίνει κατανοητή από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, και για το λόγο αυτό παρομοιάζει την κυκλική δημιουργία με το χρυσό και τα χρήματα.


Η σύγχρονη επιστήμη στην υπηρεσία της θεολογίας: Η υπόθεση ενός βέλγου καθηγητή της Φυσικής και ιερέα, ότι το Σύμπαν ξεκίνησε από την έκρηξη ενός απειροελάχιστου υλικού σημείου έγινε αμέσως αποδεκτή από ιουδαϊκούς, χριστιανικούς και μουσουλμανικούς κύκλους, καθʼ ότι τείνει προς τις βιβλικές περί δημιουργίας από τον θεό περιγραφές. Αρκετοί επιστήμονες όμως, θεωρούν τη θεωρία εντελώς αντιεπιστημονική και διαμαρτύρονται για την εισαγωγή θρησκευτικών εννοιών στην Φυσική. (Διαβάστε τη συνέντευξη του δρ. Μηνά Καφάτου: «Το μονοπώλιο της Μεγάλης Έκρηξης».)

  Στο απόσπασμα 64: «τα δε πάντα οιακίζει κεραυνός» υπάρχουν αρκετές ερμηνείες για τη σημασία του. Οι Kirk και συνεργάτες (2) θεωρούν, ότι ο Ηράκλειτος πιθανόν ταύτιζε την φωτιά και κατά συνέπεια και τον κεραυνό με τον αιθέρα, τη λαμπρή φλόγινη ουσία που περιβάλλει τον κόσμο. Ο Ρούσσος(3) θεωρεί, ότι ο κεραυνός εκφράζει το αείζωον πυρ του κόσμου, κυβερνά τα πάντα. Το ίδιο περίπου εκφράζει και ο Αξελός(4), που θεωρεί την φωτιά ως «ενυπάρχουσα και υπερβατική, είναι δηλαδή μέσα στον κόσμο και τον κυβερνάει». Παρόμοιες απόψεις εκφράζουν και οι Βέικος(5) και Πανέρης(6), ότι δηλαδή το πυρ είναι το υπέρτατο κοσμικό στοιχείο δημιουργίας του κόσμου. Τέλος ο Κυριαζόπουλος(7) θεωρεί, ότι κατά τον Ηράκλειτο το πυρ εκφράζει το ουράνιο πυρ, που με τις μεταστοιχειώσεις του κυβερνά τα πάντα. Κατά τον ίδιο η επιλογή της λέξης «οιακίζω» δεν είναι τυχαία, αλλά εκφράζει την πλοήγηση του κόσμου με νομοτέλεια, όπως κάνει ο καπετάνιος με τον «οίακα», το τιμόνι του πλοίου.

     Η επιστήμη της Φυσικής με απλά λόγια εξηγεί, ότι λόγω των φοβερά υψηλών θερμοκρασιών και των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων αναπτύχθηκε ενέργεια, μέσω της οποίας αναπτύχθηκε ο υλικός κόσμος. Ο Ηράκλειτος, ενώ θεωρεί τον κόσμο «πυρ αείζωον» (απόσπ. 30), στο απόσπασμα 64 πιστεύει, ότι τα πάντα κυβερνάει (οιακίζει) ο κεραυνός. Μήπως, άραγε, με αυτά τα δύο αποσπάσματα θέλει να διαφοροποιήσει τη φωτιά (πυρ), το πυρ της σύγχρονης επιστήμης της Φυσικής, από την ενέργεια, αποτέλεσμα της φωτιάς, και τον κεραυνό; Η λέξη που χρησιμοποιεί, κυβερνάει («οιακίζει»), δίνει λαβή σε σκέψεις, που ανοίγουν πιο πλατείς δρόμους στη διανόηση της προσωκρατικής Φιλοσοφίας-Επιστήμης και ιδιαίτερα στη σκέψη του Ηράκλειτου.

    Εξ άλλου με τα δύο αποσπάσματα, 12 «ποταμοίσι τοίσιν αυτοίσιν εμβαίνουσιν έτερα και έτερα ύδατα επιρρεί» (όσοι μπαίνουν στα ίδια ποτάμια βρέχονται από διαφορετικά νερά κάθε φορά) και 91 «ποταμών γαρ ουκ εστιν εμβήναι δις τώι αυτώι» (δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι), ο Ηράκλειτος, αν μη τι άλλο, εκφράζει την αέναη δυναμική μεταλλακτικότητα των στοιχείων της Φύσεως, κάτι που σήμερα είναι παραδεκτό από τη μελέτη των φυσικών φαινόμενων.  καδερεκξ

Copyright God (reverendfun.com)


  Ο Ηράκλειτος,θεωρείται ακόμη και σήμερα «σκοτεινός», ίσως γιατί δεν έχουμε εισχωρήσει στο βάθος της διανόησής του. Είναι άραγε σκοτεινός ή μήπως θα ήταν σκόπιμο να τον μελετήσουν καλύτερα οι θεωρητικοί επιστήμονες και να ανακαλύψουν ενδεχομένως κάτω από τις θεωρούμενες σκοτεινές σκέψεις του, απόψεις πολύ πέραν της εποχής του. (Κώστας Θανασουλόπουλος, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.).Βιβλιογραφικές επιλογές

1. Davies, P. 1983, «Θεός και μοντέρνα Φυσική», μετ. Θ. Τσουκαλαδάκης, εκδ. «Κάτοπτρο», σελ. 382.

2. Κirk, G. S., Raven, J. E. and Schofield, M. 1990, «Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι», μεταφ. Δ. Κούρτοβικ, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, σελ. 560.

3. Ρούσσος, Ε. 1987, «Ηράκλειτος, περί Φύσεως», εκδ. «Παπαδήμα», Αθήνα, σελ.211.

4. Αξελός, Κ., «Ο Ηράκλειτος και η Φιλοσοφία», μεταφ. Δ. Δημητριάδης, εκδ. «Εξάντας», 1962, σελ. 352.

5. Βέικος, Θ. 1995, «Οι προσωκρατικοί», εκδ. «Ελληνικά Γράμματα», σελ. 253.

6. Πανέρης, Ι. 1986, «Προσωκρατικοί φιλόσοφοι», εκδ. Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 149.

7. Κυριαζόπουλος, Α. 1995, «Προσωκρατικοί, Άπαντα», Ηράκλειτος, εκδ. «Κάκτος», σελ. 470.

8. Δελαπόρτας, Δ. και Αλεξανδράτου, Α. 2007.

9. Διογένης Λαέρτιος, «Άπαντα», τομ. 4, εκδ. Οδ. Χατζόπουλος, σελ. 245.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


6 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 44867

  4 Φεβ 2018

  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ;

  ΔΕ ΜΠΑ ΝΑ ΛΙΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΑΡΚΕΙ ΕΓΩ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ

  ΑΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ

  ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ, ΤΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΕΙΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ, ΜΗΝ ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΤΕΓΟΙ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΘΕΟΣ

  ΤΟΣΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΛΙΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ, ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΟΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΙΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ

  ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΕΓΩΙΣΤΟΦΕΡΝΕΤΕ


  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 33151

  27 Μαρ 2015

  ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ....ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ....ΠΕΣ ΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.....
  ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΡΙΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΣ [ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ] ΟΟΟΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ[ ΜΑ ΟΟΛΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ] ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ...ΜΟΝΟΜΙΑΣ.....
  ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ..... Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ....ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΦΙΛΗΣΥΧΑ ΑΡΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΖΟΥΝ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΣ ....ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΡΙΖΙΚΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩ--ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΩΝ ΑΡΓΙΤΙΚΩΝ.....ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ.....ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ
  ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ [ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ]

 • Ανώνυμος 33053

  26 Μαρ 2015

  ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΤΕ .......Οι επαγγελματίες προπαγανδιστές του χριστιανισμού, αλλά και άλλοι συνοδοιπόροι τους μας βομβαρδίζουν καθημερινώς από τα παράθυρα των τηλεοπτικών διαύλων, από εφημερίδες και περιοδικά και χαϊδεύουν τα αυτιά μας με τα υποτιθέμενα κηρύγματα αγάπης του Ιησού,
  ΝΑΙ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΜΟΥ.....ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΜΟΥ....ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΣ....ΚΛΠΚΛΠΚΛΠΚΛΠ .....ΤΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ;;;;...ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΨΗ;;;;..ΚΑΙ ΤΙ ΕΡΕΒΟΣ;;;;;....ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ..ΤΣΟΥΟΥΟΥΠΠΠΠ...ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΙΛΑΝΕ...ΑΜ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ....ΑΑΑ ΕΙΔΙΚΑ Ο ΣΚΑΙ ΟΟΟΟΛΗ ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ''''ΨΕΥΤΟΘΡΗΣΚΕΙΑ''''.....'ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΩ...ΘΕΣ ΕΚΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΝΕ ΟΛΟ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ...ΕΛΕΟΟΟΣ...ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.....ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΡΩΜΙΟΥΣ.....ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ...ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''''ΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ'''''' ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΡΙΣΤΙΑΝΟΙ....ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....
  ''ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ''-'''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΟ''' ΜΕΤΩΠΟ
  '''''Ο ΑΠΟΛΛΩΝ'''''
  ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΑΤΗ ΤΕΚΤΟΝΕΣ , ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΟΥΣ , ΓΥΦΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ,
  ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΜΟΥΣ ΔΟΥΛΟΠΑΡΙΚΟΥΣ ΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥΣ ....ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΑΤΗ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ BAR CODE ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟ 666 [ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΥΧΑΙΟ...ΜΗΝ ΠΑΕΙ Ο ΝΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΚΟ...ΕΙΠΑΜΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ]...ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ [ ΤΙ ΘΕΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙ....ΝΑ ΚΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ;;;..ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ..ΠΟΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ;;;;...ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ...ΤΙ; ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ;;;;....ΕΙΣΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟΣ...ΠΩΣ;;;;...ΤΗΣ ΕΕ;;..ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΕ ΛΙΓΟ....ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΕ...ΠΑΠΑΠΑ...ΑΛΗΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ , ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΚΑΜΑΤΗ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΙΟ ... ΠΡΙΝ ΠΙΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΜΕΝΗΣ ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΕΙΝΕΙΣ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ...ΟΥΣΤ
  ΡΩΜΙΟΙ ΛΙΓΑ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΣΑΣ....
  ΤΖΙΧΑΝΤ ΓΕΡΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
  ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ''''
  ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...
  ΚΑΝΤΕ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
  ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  ΕΞΩ ΟΙ ΑΚΤΟΔΕΞΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
  ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟ Η ΤΟ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟ
  Η ΤΟΝ ΤΖΑΦΡΕΙ ΜΙΝΕΙΚΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

 • Ανώνυμος 32471

  28 Φεβ 2015

  ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΡΕ ΑΛΑΝΙ ΑΡΧΙΣΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΑΠΟΖΗΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟ......ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΠΙΘΗΚΟΣ Η ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΕΞΕΛΛΙΣΕΤΕ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ;;;;;;;;;;

  ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΙΘΗΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΡΗΣΚΕΥΟΥΝ[ ΟΝΤΑΣ ΑΘΕΟΙ-ΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣΤΕΣ] ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΟ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΓΟΡΙΛΕΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ......ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΧΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ...

  ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΡΙΞΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΟΥ;;;;

  ΕΝΩ ΠΗΓΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΠΗΓΑΜΕ ΠΟΛΥΥΥΥΥΥΥ ΠΙΙΙΙΣΩΩΩΩΩΩΩ...

 • Ανώνυμος 32111

  27 Ιαν 2015

  ΕΠΙΣΗΣ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΧΕΙΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΙΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΠ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ''ΓΕΝΝΕΣΗΣ''

 • Ανώνυμος 31612

  13 Ιαν 2015

  ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΕΚΑΤΟ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ.....ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΥΣΙΝΗ;;;...ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ...ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΕΣ ΚΙΟΛΑΣ;.....ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙΣ ΤΟΤΕ...ΝΑ ΜΗ ΖΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ....