ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ
ΔΕΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΤΡΟΧΙΕΣ

Τα ατομικά τροχιακά
και η σύγχυση
γύρω από τη δομή του ατόμου


 
 
Η παλιά, λανθασμένη αντίληψη
για την κίνηση των ηλεκτρονίων.
 
Μπορείτε να σχεδιάσετε μια ορισμένη διαδρομή που ακολουθεί ένας πλανήτης που κινείται γύρω από τον Ήλιο, η οποία καλείται τροχιά. Μια απλή θεώρηση των ατόμων είναι παρόμοια, με τα ηλεκτρόνια να περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου.

Όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική. Στην πραγματικότητα, τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν περιοχές του τρισδιάστατου χώρου γύρω από τον πυρήνα, που καλούνται τροχιακά.

Τροχιές και τροχιακά ακούγονται παρόμοια, αλλά έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τη διαφορά μεταξύ τους.
 
 

Η αδυναμία σχεδίασης
τροχιών για τα ηλεκτρόνια


Για να σχεδιάσετε τη διαδρομή που ακολουθεί κάτι πρέπει να γνωρίζετε επακριβώς πού βρίσκεται το αντικείμενο και πού θα βρίσκεται μια στιγμή αργότερα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για τα ηλεκτρόνια.

Η Αρχή της Αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα πού βρίσκεται ένα ηλεκτρόνιο και πού θα βρίσκεται μετά. Στην πραγματικότητα, η εν λόγω αρχή λέει ότι είναι αδύνατον να προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια ταυτόχρονα τη θέση και την ορμή ενός σωματιδίου.

Ως αποτέλεσμα, είναι αδύνατο να αποτυπωθεί η τροχιά ενός ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα. Αυτό είναι πρόβλημα; Όχι. Αν κάτι είναι αδύνατο πρέπει να το αποδεχτείς και να προσεγγίσεις το θέμα διαφορετικά.


Το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου - 1s τροχιακό

Υποθέστε ότι έχετε ένα άτομο υδρογόνου και μια συγκεκριμένη στιγμή αποτυπώνετε τη θέση του μοναδικού του ηλεκτρονίου. Λίγο μετά κάνετε το ίδιο πράγμα και ανακαλύπτετε ότι βρίσκεται σε μια νέα θέση. Δεν έχετε ιδέα πώς βρέθηκε από τη μία θέση στην άλλη.
 
Αν συνεχίσετε να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία, σταδιακά θα σχεδιάσετε ένα τρισδιάστατο χάρτη με τις θέσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί το ηλεκτρόνιο.

Στην περίπτωση του υδρογόνου που είναι η πιο απλή, το ηλεκτρόνιο μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε εντός μιας σφαιρικής περιοχής γύρω από τον πυρήνα.

Το δισδιάστατο διάγραμμα δεξιά αναπαριστά μια διατομή αυτής της σφαιρικής περιοχής όπου μπορεί να βρεθεί το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου.

 
Πηγή:
chemguide.co

 
95% του χρόνου το ηλεκτρόνιο θα βρίσκεται εντός μίας επαρκώς καθορισμένης περιοχής κοντά στον πυρήνα. Αυτή η περιοχή καλείται τροχιακό. Μπορείτε να θεωρείτε το τροχιακό ως την περιοχή του χώρου όπου το ηλεκτρόνιο κατοικεί.
Εάν θέλετε να είσθε απολύτως 100% βέβαιοι πού βρίσκεται το ηλεκτρόνιο, πρέπει να σχεδιάσετε ένα τροχιακό του μεγέθους του σύμπαντος!


Τι κάνει το ηλεκτρόνιο στο τροχιακό; Δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, τοιουτοτρόπως πρέπει να αγνοήσουμε το πρόβλημα! Όλα όσα μπορούμε να πούμε είναι ότι αν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο τροχιακό θα έχει μια καθορισμένη ενέργεια.

Κάθε τροχιακό έχει ένα όνομα. Το τροχιακό που καταλαμβάνει το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου καλείται 1s τροχιακό. Το "1" αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι το τροχιακό βρίσκεται στο ενεργειακό επίπεδο (ενεργειακή στάθμη) εγγύτερα στον πυρήνα. Το "s" αντιπροσωπεύει το σχήμα του τροχιακού. Τα s τροχιακά είναι σφαιρικά και συμμετρικά γύρω από τον πυρήνα.

Το τροχιακό της εικόνας αριστερά είναι το 2s τροχιακό. Είναι παρόμοιο με το 1s τροχιακό εκτός του ότι η περιοχή όπου υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο είναι σχετικά πιο μακριά από τον πυρήνα. Είναι ένα τροχιακό της δεύτερης ενεργειακής στάθμης.
 
Αν κοιτάξετε προσεκτικά θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει μία άλλη περιοχή ηλεκτρονιακής πυκνότητας εγγύτερα στον πυρήνα. "Ηλεκτρονιακή πυκνότητα" είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε πού μπορεί πιθανότατα να βρεθεί ένα ηλεκτρόνιο σε μια συγκεκριμένη περιοχή του χώρου.

Τα ηλεκτρόνια των τροχιακών 2s, 3s, 4s κ.λπ. αφιερώνουν μέρος του χρόνου τους εγγύτερα στον πυρήνα από ό,τι θα περιμέναμε. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνουν την ενέργειά τους. Όσο πιο κοντά βρίσκονται στον πυρήνα, τόσο χαμηλότερη η ενέργειά τους. Τα τροχιακά 3s, 4s κ.λπ. προοδευτικά απομακρύνονται από τον πυρήνα.
 
 

p τροχιακά

Πολύ λίγα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν τα s τροχιακά. Στην πρώτη ενεργειακή στάθμη μόνο το 1s τροχιακό είναι διαθέσιμο για τα ηλεκτρόνια. Αλλά στη δεύτερη ενεργειακή στάθμη εκτός από το 2s τροχιακό, υπάρχουν και τα 2p τροχιακά.

Το p τροχιακό μοιάζει με δύο όμοια μπαλόνια δεμένα στον πυρήνα. Πάλι το δισδιάστατο διάγραμμα είναι μία διατομή του τρισδιάστατου χώρου και το τροχιακό αναπαριστά την περιοχή που θα βρεθεί ένα συγκεκριμένο ηλεκτρόνιο με πιθανότητα 95%.

Πώς μπορεί το ηλεκτρόνιο να περνάει από τον έναν λοβό του τροχιακού στον άλλο χωρίς να περνάει από το επίπεδο του πυρήνα; Πρέπει να αποδεχθείτε ότι μπορεί και αυτό έχει να κάνει με την κυματική του φύση.

 

Σε αντίθεση με τα s τροχιακά που έχουν σφαιρική συμμετρία, τα p τροχιακά έχουν έναν προσανατολισμό στον χώρο.

Είναι δυνατόν να έχουμε τρία απολύτως ισοδύναμα p τροχιακά κάθετα μεταξύ τους. Αυτά συμβολίζονται προς διευκόλυνση ως px, py και pz.

Τα p τροχιακά στη δεύτερη ενεργειακή στάθμη καλούνται 2px, 2py, και 2pz. Αντιστοίχως για τα επόμενα επίπεδα: 3px, 3py, 3pz, 4px, 4py, 4pz κ.λπ..
 
Όλες οι ενεργειακές στάθμες εκτός της πρώτης διαθέτουν p τροχιακά. Στα υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα οι λοβοί επιμηκύνονται, με αποτέλεσμα η πιθανή θέση του ηλεκτρονίου να βρίσκεται όλο και μακρύτερα από τον πυρήνα.


d και f τροχιακά

Επιπρόσθετα των s και p τροχιακών, υπάρχουν άλλες δύο ομάδες τροχιακών οι οποίες εμφανίζονται σε υψηλότερες ενεργειακές στάθμες. Στην τρίτη ενεργειακή στάθμη υπάρχει μια ομάδα πέντε d τροχιακών με περίπλοκα σχήματα και ονομασίες, όπως και τα τροχιακά 3s και 3p (3px, 3py, 3pz), συνολικά 9 τροχιακά.

Στην τέταρτη ενεργειακή στάθμη εκτός από τα 4s, 4p και 4d τροχιακά υπάρχουν και επτά f τροχιακά, συνολικά 16 τροχιακά. Τα s, p, d, f τροχιακά είναι επίσης διαθέσιμα σε όλες τις ακόμα υψηλότερες ενεργειακές στάθμες.


Ταιριάζοντας ηλεκτρόνια σε τροχιακά

Μπορείτε να φανταστείτε το άτομο ως ένα παράξενο σπίτι, όπως μια ανεστραμμένη πυραμίδα! Ο πυρήνας κατοικεί στο ισόγειο και μετά διάφορα δωμάτια (τροχιακά) στους ανώτερους ορόφους καταλαμβάνονται από ηλεκτρόνια. Στον πρώτο όροφο υπάρχει μόνο 1 δωμάτιο (1s τροχιακό). Στο δεύτερο όροφο υπάρχουν 4 δωμάτια (ένα 2s τροχιακό και τα τρία 2p τροχιακά). Στον τρίτο όροφο υπάρχουν 9 δωμάτια (ένα 3s τροχιακό, τρία 3p τροχιακά και πέντε 3d τροχιακά). Αλλά τα δωμάτια είναι μικρά. Καθένα τροχιακό μπορεί να φιλοξενήσει μόνο δύο ηλεκτρόνια.

Ένας βολικός τρόπος να δείξετε τα τροχιακά στα οποία κατοικούν τα ηλεκτρόνια είναι να σχεδιάσετε "ηλεκτρόνια σε κουτιά".


"Ηλεκτρόνια σε κουτιά"

Τα τροχιακά μπορούν να αναπαρασταθούν με κουτιά με τα ηλεκτρόνιά τους σε μορφή βελών. Συνήθως ένα πάνω και ένα κάτω βέλος χρησιμοποιούνται για να δείξουν ότι τα ηλεκτρόνια είναι διαφορετικά.

Η ανάγκη όλα τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου να είναι διαφορετικά προέρχεται από την Κβαντική Θεωρία (Απαγορευτική Αρχή του Pauli). Αν καταλαμβάνουν διαφορετικά τροχιακά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν βρίσκονται στο ίδιο τροχιακό απαιτείται να υπάρχει μία διάκριση μεταξύ τους. Η Κβαντική Θεωρία τα προικοδοτεί με μια ιδιότητα γνωστή ως "σπιν", εξ ου και η χρήση των βελών. Σημείωση: το κβαντικό σπιν δεν έχει καμία σχέση με το σπιν ή ιδιοστροφορμή της Κλασικής Φυσικής.
 
Ένα 1s τροχιακό που διαθέτει δύο ηλεκτρόνια μπορεί να σχεδιαστεί όπως στην εικόνα, αλλά μπορεί και να γραφτεί εν συντομία ως 1s2.

Αυτό διαβάζεται "ένα ες δύο", όχι "ένα ες στο τετράγωνο".
 
Δεν πρέπει να συγχέονται οι δύο αριθμοί. Ο πρώτος αντιπροσωπεύει την ενεργειακή στάθμη και ο εκθέτης τον αριθμό των ηλεκτρονίων στο τροχιακό.
 
 

Το σύστημα συμπλήρωσης των τροχιακών
H Αρχή Aufbau


Aufbau είναι γερμανικός όρος και σημαίνει δόμηση ή κατασκευή. Το φανταζόμαστε σαν να πηγαίνουμε από το ένα άτομο στο άλλο στον Περιοδικό Πίνακα. Μπορείτε να υπολογίσετε την ηλεκτρονιακή δομή του επόμενου ατόμου προσθέτοντας ένα ηλεκτρόνιο στο επόμενο διαθέσιμο τροχιακό.

Τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν χαμηλά ενεργειακά τροχιακά (εγγύτερα στον πυρήνα) πριν συμπληρώσουν τα υψηλότερα. Όπου υπάρχει επιλογή μεταξύ τροχιακών με ίδια ενέργεια, συμπληρώνουν τα τροχιακά όσο γίνεται πιο μεμονωμένα.

Αυτός ο μεμονωμένος τρόπος συμπλήρωσης ονομάζεται Κανόνας του Hund. Εφαρμόζεται μόνο όπου τα τροχιακά έχουν ίδιες ενέργειες και βοηθάει να ελαχιστοποιήσει τις απωθήσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων με συνέπεια τη μεγαλύτερη σταθερότητα του ατόμου.
 
Το διάγραμμα δεξιά (όχι σε κλίμακα) περιλαμβάνει τις ενέργειες των τροχιακών μέχρι το 4p επίπεδο.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, το s τροχιακό πάντα έχει ελαφρώς χαμηλότερη ενέργεια από το p τροχιακό στην ίδια ενεργειακή στάθμη (2, 3, 4), οπότε το s τροχιακό πάντα συμπληρώνεται με ηλεκτρόνια πριν τα αντίστοιχα p τροχιακά.
 
Το αλλόκοτο είναι η θέση των 3d τροχιακών. Βρίσκονται σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο από το 4s. Οπότε είναι το 4s τροχιακό που θα συμπληρώσετε πρώτα και μετά τα 3d τροχιακά και ακολούθως τα 4p τροχιακά.

Παρόμοια αταξία λαμβάνει χώρα σε υψηλότερα επίπεδα με τόση πολύ επικάλυψη μεταξύ των ενεργειακών επιπέδων που δεν συμπληρώνετε τα 4f τροχιακά μέχρι να συμπληρωθούν πρώτα τα 6s για παράδειγμα.


Η σύγχυση
γύρω από από τη δομή του ατόμου

Οι περισσότερες δημοφιλείς εικόνες του ατόμου είναι λάθος!

Οι περισσότερες επιστημονικές απεικονίσεις του ατόμου δείχνουν τα ηλεκτρόνια να κινούνται γύρω από τον πυρήνα όπως οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο. Αυτές οι εικόνες είναι απλά εντελώς λανθασμένες. Προέρχονται από μια παλιά ιδέα για τη δομή του ατόμου και συντηρούνται εν μέρει λόγω συνήθειας και εν μέρει επειδή η μοντέρνα αντίληψη για τα ηλεκτρόνια των ατόμων είναι πολύ δύσκολη για να αναπαρασταθεί με απλές εικόνες.
 
Μπορείτε να πείτε ότι γνωρίζετε ότι δεν είναι έτσι. Ότι τα ηλεκτρόνια διευθετούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπως στο παρακάτω διάγραμμα με το νάτριο:
 
Αυτό είναι αποδεκτό με τον όρο ότι γνωρίζετε τί σημαίνουν οι κύκλοι. Οι κύκλοι δεν είναι τροχιές. Τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται γύρω από τον πυρήνα σε κύκλους. Οι κύκλοι στην περίπτωση αυτή αντιπροσωπεύουν ενεργειακές στάθμες. Όσο πιο κοντά στον πυρήνα τόσο λιγότερη ενέργεια έχουν.
 
Μπορείτε απλά να ισιώσετε τους κύκλους και να σχεδιάσετε το νάτριο όπως στο διάγραμμα.
 
Με αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε ιδέα κίνησης γύρω από τον πυρήνα εξαφανίζεται. (Στην πραγματικότητα αυτός ο απλός τρόπος απεικόνισης είναι απλουστευμένος, όπως εξάλλου και η απεικόνιση με κύκλους. Π.χ. τα οκτώ ηλεκτρόνια στη δεύτερη ενεργειακή στάθμη δεν έχουν όλα την ίδια ακριβώς ενέργεια.
 
Τα δύο από αυτά έχουν ελαφρώς χαμηλότερη ενέργεια από τα υπόλοιπα έξι).
 
 

Πώς τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από τον πυρήνα;

Η σύντομη απάντηση είναι είναι ότι δεν ξέρουμε. Για την ακρίβεια η ισχύουσα θεωρία λέει ότι είναι αδύνατο να ξέρουμε. Όλα όσα ξέρουμε είναι η ενέργειά τους και σε ποια περιοχή του χώρου είναι πιο πιθανό να βρεθούν.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι η σύγχυση μεταξύ των όρων "τροχιά" και "τροχιακό". Ηχούν σαν να αναφέρονται σε κάτι παρόμοιο. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν χρησιμοποιούταν ένας εντελώς διαφορετικός όρος για τα τροχιακά.
 
Στην εικόνα δεξιά, δύο άτομα φθορίου σχηματίζουν ομοιοπολικό δεσμό. Στην περίπτωση αυτή ένα τροχιακό από το ένα άτομο επικαλύπτεται στο χώρο με ένα τροχιακό από το άλλο άτομο. Το καθένα τροχιακό περιλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο και συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα νέο τροχιακό που περιλαμβάνει και τα δύο ηλεκτρόνια - ένα μοριακό τροχιακό.
 
Το μοριακό τροχιακό έχει διαφορετικό σχήμα από τα αρχικά τροχιακά. Δεν έχουμε ιδέα πώς τα ηλεκτρόνια κινούνται εντός του νέου τροχιακού.
 
 
Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι
βρίσκονται σε σύγχυση;


Η απάντηση βρίσκεται στον αμελή και επιπόλαιο τρόπο που το θέμα της ατομικής δομής διδάσκεται είτε στις αίθουσες είτε στα σχολικά βιβλία.

Η ακολουθία των γεγονότων έχει περίπου ως εξής:

Ήδη έχετε μία λανθασμένη ιδέα όσον αφορά τη διευθέτηση των ηλεκτρονίων στο άτομο από διάφορα δημοφιλή επιστημονικά διαγράμματα.

Ο δάσκαλός σας λέει κάτι σαν: "Τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από τον πυρήνα". Ή ακόμα χειρότερα: "Τα ηλεκτρόνια βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πυρήνα".

Κατόπιν σχεδιάζει τα οικεία σχεδιαγράμματα με τα ηλεκτρόνια σε κύκλους και προφανώς υποθέτετε ότι οι κύκλοι είναι τροχιές, όπως οι πλανήτες στο ηλιακό σύστημα.

Και η ζημιά έχει γίνει. Η πλήρως λανθασμένη εικόνα με τα ηλεκτρόνια σε τροχιές κλειδώνει μέσα στο μυαλό με τις βασικές ιδέες σας πάνω στη Χημεία.

Όλο αυτό μπορεί εύκολα να αποφευχθεί. Η ακολουθία πρέπει να έχει περίπου ως εξής:

Ο δάσκαλός σας ξεκινάει λέγοντας κάτι σαν: "Τα ηλεκτρόνια βρίσκονται μακριά από τον πυρήνα σε μια σειρά επιπέδων που ονομάζονται ενεργειακές στάθμες. Κάθε ενεργειακή στάθμη μπορεί να κατέχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονίων. Η πρώτη στάθμη (εγγύτερα του πυρήνα) περιλαμβάνει μόνο δύο ηλεκτρόνια" κ.τ.λ..

Έπειτα, μπορεί να δείξει τις ηλεκτρονιακές δομές των είκοσι πρώτων στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα με απλούς όρους ενεργειακών σταθμών, όπως στο παράδειγμα με το νάτριο.

Μόνο τότε λέει κάτι σαν "συχνά δεχόμαστε αυτά τις ενεργειακές διαβαθμίσεις ως κύκλους" και μετά παρουσιάζει τα γνωστά διαγράμματα με κύκλους.

Και καθώς σχεδιάζει το πρώτο από αυτά, λέει: "Ούτε για μια στιγμή μην θεωρήσετε αυτούς τους κύκλους σαν τις τροχιές των πλανητών γύρω από τον Ήλιο. Για πολύ σύνθετους λόγους είναι αδύνατο να ξέρουμε πώς ένα ηλεκτρόνιο κινείται μέσα στο άτομο. Αυτοί οι κύκλοι αντιπροσωπεύουν ενεργειακές στάθμες".

Και ποτέ κανείς δεν θα χρησιμοποιήσει τον κάκιστο όρο "τροχιά" στη Χημεία ξανά!ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


48 ΣΧΟΛΙΑ

 • Bielidopoulos

  23 Απρ 2018

  Τι σχήμα έχουν τα άτομα;
  https://www.youtube.com/watch?v=i5RUOSbqMpU
  Υπόψιν: Published on Jan 5, 2018.

  Υπάρχει μια παραπλανητική αναφορά στο 7:22 όπου λέει ότι μπορεί κανείς να φανταστεί τον πυρήνα του ατόμου σαν ένα πολύ μικρό πλανήτη, παραπλάνηση που δεν μειώνει το βίντεο στο σύνολό του. Εφόσον τα ηλεκτρόνια δεν συμπεριφέρονται σαν πλανήτες, προφανώς ισχύει το ίδιο για οποιοδήποτε σωματίδιο, ακόμα και αυτών του πυρήνα. Ο πυρήνας έχει τη δική του κυματοσυνάρτηση.

  https://physics4u.wordpress.com/2012/02/28/είναι-πια-επιβεβαιωμένο-η-ύλη-είναι-απ/

 • Ανώνυμος 43555

  28 Ιουλ 2017


  This Is Not What an Atom Looks Like (ελληνικοί υπότιτλοι):
  https://www.youtube.com/watch?v=1StzvGFX4_c

 • Ανώνυμος 43457

  14 Ιουλ 2017


  https://www.youtube.com/watch?v=A9tKncAdlHQ
  "If you can explain this using common sense and logic, do let me know, because there is a Nobel Prize for you.."

 • Ανώνυμος 43404

  6 Ιουλ 2017

  43359 Ωπα! να κιαλλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Που; ησουν ρε μουλοχτε πενταρφανης χειρος. βρε τον αυνανιζομενοοοοοοο

 • Ανώνυμος 43359

  26 Ιουν 2017

  ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΕΥΔΗ, ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΕΓΩΙΣΤΟΦΕΡΝΕΤΕ.
  ΟΥΠΣ, ΠΆΛΙ ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΑ, ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΊΑΣΑ.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 • Ανώνυμος 43349

  23 Ιουν 2017


  Μακάκα ρωμιό σχολιάζει. Μακάκα υπογράφει ως ηλεκτρόνιο. Από τα κατεβατά με φαπούλες θα είναι! Είσαι μακάκα; Μην είσαι μακάκα!
  https://www.youtube.com/watch?v=PyB5RaMh8zQ

 • Ανώνυμος 43348

  23 Ιουν 2017

  Εχεις δύο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά

  1Εχεις μεγαλομανία
  2Είσαι αγέλαστος
  Χαρακτηριστικά που συναντάμε, στον Θεό των μονοθειστικών θρησκειών.
  Συνέχισε έτσι. Ισως, αιώνες μετά τον θάνατο σου, σε ανακηρύξουν Θεό..


  ενα ηλεκτρόνιο

 • Ανώνυμος 43347

  23 Ιουν 2017


  Φαπούλες!

 • Ανώνυμος 43345

  23 Ιουν 2017

  Αγαπητέ, τα ηλεκτρόνια μπορεί να μην έχουν τροχιές, αλλά έχουν τον κόσμο τους.
  ένα ηλεκτρόνιο

 • Ανώνυμος 43344

  23 Ιουν 2017


  Στον κόσμο σου...
  Δεν το λέω για να σε προσβάλλω. Η αλήθεια είναι.

 • Ανώνυμος 43343

  23 Ιουν 2017

  Κάπου στο όρος Καύκασο, ένα ηλεκτρόνιο από Πλουτώνιο 244 καρφωμένο σε απόκρυμνο βράχο, μας μιλάει για την φοβερή ιστορία των ηλεκτρονίων:Τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται σε τροχιές!...
  Ωιμέ, θεοί σκληρή η μοίρα που μας έλαχε.
  Από την αρχή του κόσμου, αμέτρητα ηλεκτρόνια,
  ζούσαμε μη την γλυκιά απαντοχή του κύκλου (ή τέλος πάντων της τροχιάς).
  Ομως, άλλη ήταν η φοβερή η βούληση. του νεφελογέρτη Δία.
  Ο πολυμήχανος (μία δεν κάνει μπραστά του ο Οδυσσέας) πατέρας των θεών και των ανθρώπων, που κανείς δεν μπορεί να τον παραβγεί στην οξύνοια (μόνο ο Ενας, κάπως τον πλησιάζει), με την αδάκρυτη κι αλύγιστη καρδιά, μέσα σε φοβερή πλάνη μας είχε.
  Παμπάλαιο και αρχέγονο το γένος μας (των ηλεκτρονίων), ζούσαμε την αθάνατη ζωή μας, σίγουροι για της τροχές μας -η φράση: θα γυρίσει η τροχιά θα γ@μήσει κι η φτωχολογιά, εμείς την επινοήσαμε.
  Και άξαφνα, συμβούλιο καλεί ο σκληρόκαρδος Θεός που την καρδιά του πέτρα έχει και λέγει στους άλλου τους θεούς- τις θεές τις έστειλε να ετοιμάσουν το γλέντι, απ' αυτά που κάνουνε τον Ολυμπο να τρέμει:
  Ηρθε η ώρα την βούληση μου να σας πω. Στα ηλεκτρόνια αμέσως τώρα, την αιώνια κρυμμένη αλήθεια θε να φανερώσω. Πως σε τροχιές και τέτοιες άλλες φαντασιώσεις που πιστεύουν, από την πλάνη ας βγούνε πια, κι άλλο στο ψέμα να μη ζούνε. Και σαν τους πω τούτο το μυστικό και την καρδιά! τους σαν σκληρήνω, τα λέω και την ακόμη πιο φοβερή αλήθεια. Πως κανείς θνητός ποτέ του ηλεκτρόνιο δεν θα δεί και μήτε την θέση του δεν θα μπορεί στο μέλλον να μαντέψει."
  Ετσι είπε ο άρχοντας του κεραυνού και τον Ερμή έπεμψε, τα τρομερά τα νέα στα ηλεκτρόνια να πεί, με της δυστυχίας τον ανείπωτο πόνο να τα φαρμακώσει.
  ΧΟΡΌΣ: γρήγορα μακρυά ο χαρούμενος Θεός πετά, το καθήκον του να πράξει, μα μέσα του βαθειά πονά γιατί μεγάλο γλέντι θε να χάσει.
  Και του χρόνου!
  Είναι προφανές πως δεν σκοπεύω να προσβάλω κανένα, αλλά λίγη σάτυρα τώρα που αρχίζει το καλοκάιρι..
  Γιάννης

 • Bielidopoulos

  22 Ιουν 2017


  @43338
  Καλό και εμπνευσμένο βίντεο. Εγκρίνεται. Το μόνο που θέλω να σημειώσω επί των όσων λέει είναι σχετικά με την κυματοσυνάρτηση, η οποία δεν εφαρμόζεται όπως θα ήθελε ο Σρέντινγκερ. Σκοπός του ήταν μια κυματική ερμηνεία της κβαντομηχανικής στα πλαίσια της κυματικής μηχανικής που ανέπτυξε. Για τον Σρέντινγκερ όλα είναι κύματα και το τετράγωνο της κυματοσυνάρτησης υπέθεσε ότι ίσως αφορά την πυκνότητα φορτίου. Όμως η κυματοσυνάρτηση στα πλαίσια της κβαντομηχανικής εφαρμόζεται με βάση την πιθανοκρατική της ερμηνεία και την απροσδιοριστία θέσης-ορμής. Το τετράγωνο της κυματοσυνάρτησης είναι η πυκνότητα πιθανότητας. Είναι δηλαδή ένα κύμα πιθανοτήτων όπως αναφέρεται και στο βίντεο (και όχι μία επαλληλία κυμάτων).

  Προτεινόμενο ντοκυμαντέρ με υπότιτλους:
  https://www.youtube.com/watch?v=2QaU7Ehe0kQ
  Το ίδιο με καλύτερη ποιότητα εικόνας και χωρίς υπότιτλους:
  https://www.youtube.com/watch?v=CBrsWPCp_rs

 • Ανώνυμος 43339

  22 Ιουν 2017

  (Ασχετο)
  Λεει ο Μαρκος Αυρηλιος:
  Ποταμος απο συμβαντα και ρεμα ορμητικο ο χρονος. Μολις φανηκε κατι και ειναι ηδη περασμενο, κι αλλο περνα κι αλλο ερχεται. (βιβλιο Δ΄-μγ΄)

 • Ανώνυμος 43338

  22 Ιουν 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=9QSUsOkptxM

 • Ανώνυμος 43337

  22 Ιουν 2017

  Και επειδή έχουμε γεμίσει και με «αγγλομαθείς» υπάρχουν βίντεο στο youtube (στα αγγλικά και στα ελληνικά, σε μετάφραση ή με υπότιτλους κλπ) για όποιον έχει όρεξη και υπομονή.
  Respect
  https://www.youtube.com/watch?v=EdqEAdjvjFc

 • Bielidopoulos

  22 Ιουν 2017


  Μερικά σχόλια ακόμα πάνω στην εκλαίκευση επιστημονικών θεμάτων:
  Η εκλαίκευση είναι δύσκολη δουλειά. Απαιτεί την παρουσίαση με απλό τρόπο κάποιων επιστημονικών θεμάτων και την απαλοιφή κάποιων πληροφοριών χωρίς να μειώνεται η αξία της παρουσίασης. Ας δούμε τα γνωστά ονόματα φυσικών που είναι συγγραφείς εκλαικευμένων βιβλίων πάνω στη φυσική (συνήθως κοσμολογία, αστροφυσική) παγκοσμίως και να συγκρίνουμε τον αριθμό τους με τους κορυφαίους φυσικούς παγκοσμίως που ασχολούνται με πρωτογενή έρευνα. Οι δεύτεροι είναι πολύ περισσότεροι από τους πρώτους, ένδειξη πόσο δύσκολη είναι η καλή εκλαίκευση.
  Στο παρόν site έχουν αναρτηθεί άρθρα που είναι μεταφράσεις από επιστημονικά ντοκυμαντέρ. Αυτά τα άρθρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου και η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Π.χ. ΓΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ, ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ κ.λπ. Ακόμα και τα επιστημονικά ντοκυμαντέρ που απευθύνονται στο μη-ειδικό κοινό έχουν τα προβλήματά τους. Ασύνδετες σκηνές που πηδάνε από το ένα θέμα στο άλλο χωρίς καλή γεφύρωση των θεμάτων μεταξύ τους, παραλείψη επεξήγησης κάποιων εννοιών, μειονεκτήματα που οφείλονται σε ένα σωρό παράγοντες, όπως π.χ. τους επιστημονικούς συμβούλους που χρησιμοποιούνται, η βιβλιογραφία που έχει επιλεχθεί και το ότι ο σκηνοθέτης πρέπει να παραδώσει μιας συγκεκριμένης διάρκειας εκπομπής στο κανάλι με αποτέλεσμα να κόβει χρήσιμες σκηνές στο μοντάζ. Θέλει πολύ οργάνωση, μελέτη και επιτελική εργασία για να δημιουργηθεί ένα καλό επιστημονικό ντοκυμαντέρ.
  Από όπου και να το πιάσει κανείς η εκλαίκευση είναι δύσκολη δουλειά και η καλή εκλαίκευση κάτι που δεν συναντάς συχνά. Εξάλλου ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης και ο καθένας έχει μάθει να εκφράζεται επιστημονικά και αναλυτικά στο δικό του στενό επιστημονικό πεδίο, αλλά αδυνατεί να εξηγήσει με απλούς όρους την επιστήμη του.

 • Bielidopoulos

  22 Ιουν 2017


  @43333
  Από την εμπειρία μου στο παρελθόν έχω να πω ότι δεν υπάρχει σοβαρή επιλογή για εκλαικευμένη επιστήμη εν Ελλάδι. Και αν οποιοσδήποτε θεωρεί ότι κάνω λάθος ας προτείνει κάποιο site. Μόνο το https://physicsgg.me/ γνωρίζω στο χώρο της φυσικής και έχω κάποιες ενστάνσεις με τους συντελεστές του που δεν πρόκειται να αναπτύξω εδώ.
  Δεν υπάρχει επιστημονική εκλαίκευση για το μη-ειδικό κοινό εν Ελλάδι και κυρίως για την κβαντομηχανική, παρά μόνο κάποιες μεταφράσεις ξένων βιβλίων που πέτυχαν στον εξωτερικό σε πωλήσεις στο μη-ειδικό κοινό. Οι απόπειρες εκλαίκευσης της κβαντομηχανικής εν Ελλάδι είναι μπαρούφες, διότι αυτοί που τις κάνουν την αντιλαμβάνονται ως προέκταση της κλασσικής φυσικής. Το αναφέρω αυτό στο πρώτο σχόλιό μου.
  Τώρα για εξειδικευμένη επιστήμη υπάρχουν αντίστοιχα site, όπως το μαθηματικό φόρουμ κ.λπ., που όμως δεν απευθύνονται στο μη-ειδικό κοινό.

  Προτεινόμενα εκλαικευμένα βιβλία πάνω στην κβαντομηχανική:
  http://www.biblionet.gr/book/97292/Al-Khalili,_Jim/Κβαντικά_παράδοξα
  http://www.biblionet.gr/book/173443/Lindley,_David/Η_αρχή_της_αβεβαιότητας

  Πάρτε και μουσικό διάλειμμα:
  https://www.youtube.com/watch?v=atyvdC15HFA
  https://www.youtube.com/watch?v=OHetWA5iFA0
  Τί άλλο θέλετε επιτέλους!

 • Ανώνυμος 43333

  22 Ιουν 2017

  Kalo to arthro alla ama kapios theli na diavasi kati me tin afstiri ennia epistimoniko i EE den einai sovari epilogi.

 • Bielidopoulos

  21 Ιουν 2017


  Ναι και; Ο Χάιζενμπεργκ στο φιλοσοφικό του βιβλίο λέει ότι ο Αριστοτέλης πιθανών αντιλαμβανόταν τον όρο ύλη περίπου όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια. Ενδεχομένως σε άλλο σημείο του βιβλίου να μιλάει και για τον υλοζωισμό. Και;
  Καμία απολύτως σχέση Αριστοτέλη και Πλάτωνα με αρχή της αβεβαιότητας.

  Αυτή είναι μία φιλοσοφική άποψη, αλλά υπάρχουν και άλλες:
  "Ο Αριστοτέλης ταλαντεύεται ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον υλισμό. Κάθε πράγμα, κατ' αυτόν, αποτελείται από ύλη και πνεύμα, που είναι μεταξύ τους αδιάσπαστα ενωμένα. Η ύλη είναι παθητική, είναι η δυνατότητα του πράγματος, ενώ το πνεύμα ενεργητικό, δηλ. η δύναμη που μεταβάλλει τη δυνατότητα σε πραγματικότητα."
  https://el.wikipedia.org/wiki/Αριστοτέλης

  Επίσης στο ίδιο βιβλίο ο Χάιζενμπεργκ υποστηρίζει ότι η πλατωνική άποψη για τον κόσμο των μαθηματικών ιδεών έχει λογική, με την έννοια ότι όσα ξέρουμε για τον μικρόκοσμο προκύπτουν από μαθηματικές σχέσεις και όχι άμεσα από τα αισθητήρια όργανα. Είναι μια φιλοσοφική άποψη, ενδεχομένως να την ενστερνίζονται κάποιοι φυσικοί, περισσότερο όμως οι μαθηματικοί ως γνωστόν. Και;
  Καμία απολύτως σχέση Αριστοτέλη και Πλάτωνα με την κβαντομηχανική. Ούτε η ελάχιστη σύνδεση δεν υπάρχει. Αλλά ας μην το συνεχίσω διότι θεωρούν ότι τους προσβάλλω..

  Ασχέτως από τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του Χάιζενμπεργκ, η ουσία είναι η εξής: το ηλεκτρόνιο στα ατομικά τροχιακά είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τί κάνει και πώς κινείται. Δεν είναι σωματίδιο όπως μία μπίλια. Δεν είναι υλικό σημείο, δεν περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Το κβαντικό σπιν είναι κβαντική ιδιότητα και ως τέτοια δεν έχει αντίστοιχό της στην κλασσική φυσική.

 • Ανώνυμος 43331

  21 Ιουν 2017

  Χάιζενμπεργκ: Φυσική και φιλοσοφία
  «Η ύλη του Αριστοτέλη οπωσδήποτε δεν είναι ένα συγκεκριμένο υλικό, όπως λόγου χάρη αέρας ή νερό, και επίσης δεν είναι απλώς χώρος. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα αόριστο σωματικό υπόστρωμα, που περιέχει μέσα του την δυνατότητα να μεταβαίνει μέσω της μορφής στην πραγματικότητα, στο πραγματικό….. Αν συγκρίνει κανείς τη θέση αυτή (μιλάει λίγο πιο πριν για πειράματα που κατέδειξαν την πλήρη μεταβλητότητα της ύλης) την θέση αυτή με τις έννοιες υλικό και μορφή στον Αριστοτέλη, μπορεί κανείς να πει πως η ύλη του Αριστοτέλη, που στην ουσία ήταν “potentia” δηλ. δυνατότητα, πρέπει να παραβληθεί με την δική μας έννοια της ενέργειας. Η ενέργεια εμφανίζεται σαν υλική πραγματικότητα με την μορφή, όταν παράγεται ένα στοιχειώδες σωματίδιο.»


  «Διογένης»

 • Bielidopoulos

  21 Ιουν 2017


  @Γερακίνα
  Με αυτή τη λογική κανένα άρθρο δεν πρόκειται να βελτιώσει το βιοτικό σου επίπεδο. Διάβαζε site με πληροφορίες για μετοχές καλύτερα. Από την άλλη, πρώτον δεν είναι καλύτερα ένα καθαρά επιστημονικό άρθρο και μάλιστα άψογα εκλαικευμένο από ασυνάρτητες εκθέσεις ιδεών; Δεύτερον όταν κάποιοι διαβάζουν ένα καθαρά επιστημονικό άρθρο κατουριούνται επάνω τους και αρχίζουν τα τρελούτσικα σχόλια. Προφανώς επειδή τους αναιρεί τις αντιλήψεις με τις οποίες έχουν γαλουχηθεί και νομίζουν ότι θα χάσουν την ταυτότητά τους. Ποιος ο λόγος να τους ανεχόμαστε; Όχι μόνο δεν βελτιώνουν το βιοτικό μας επίπεδο ή μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, αλλά καταναλώνουν και το χρόνο μας διαβάζοντας τα αλλοπρόσαλλα σχόλιά τους.
  Για να μην αναφερθώ στις μπουρδοθεωρίες του κάθε αφιονισμένου* ημιμαθή ρωμιού ότι αυτό και το άλλο το είπαν οι αρχαίοι έλληνες, ο Όμηρος, ο Ορφέας, ο Επίκουρος. Αυτά είναι παπαρίτσες. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση η κβαντομηχανική με την αρχαιοελληνική σκέψη και με κανένα αρχαιοέλληνα. Όσοι λένε το αντίθετο απλά δεν έχουν ιδέα τί εστί κβαντομηχανική. Είναι για τα πανηγύρια. Την κβαντομηχανική την ανέπτυξαν οι ξένοι (ευρωπαίοι αρχικά, μετά αμερικάνοι, γιαπωνέζοι, ινδοί, πακιστανοί), όχι οι αρχαίοι έλληνες. Η κβαντομηχανική είναι κάτι άλλο. Υπάρχει διότι απλά η κλασσική φυσική αποτυγχάνει. Τρανό παράδειγμα το πείραμα της διπλής σχισμής, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της κβαντομηχανικής και δεν μπορεί να ερμηνευθεί με κλασσικό τρόπο. Είναι αδύνατο. Το ήξερες αυτό; Ε, τώρα το ξέρεις!
  *αφιονίζω < αφιόνι + -ίζω < τουρκική afyon < αραβική (afyn) < ελληνιστική κοινή πιον (αντιδάνειο) < αρχαία ελληνική πός < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *sokos (χυμός)

  Αν θέλουμε να βρούμε σώνει και καλά αντιστοιχίες σύγχρονων ιδέων με αρχαίες, τότε ρίξε μια ματιά εδώ:
  In 1947, Niels Bohr was awarded the Order of the Elephant, a prestigious Danish distinction normally reserved for royalty or distinguished generals (the only other Danish scientist who received that honor was Tycho Brahe, in 1578). Members of the Order of the Elephant have their coats-of-arms displayed on a wall-of-fame at Frederiksborg Castle. Since Niels Bohr did not have a coat-of-arms, he designed one himself around the Tai-Chi (yin-yang symbol) which he envisioned as a striking traditional representation of the principle of complementarity on which he based his views of the fundamental laws of physics.
  http://www.numericana.com/arms/bohr.htm

 • Ανώνυμος 43328

  21 Ιουν 2017


  Καλές όλες αυτές οι πληροφορίες αλλά γιατί θα έπρεπε να με ενδιαφέρουν πραγματικά οι άχρηστες γνώσεις αυτού του επιπέδου; Ούτε θα βελτιώσουν το παρόν βιοτικό μου επίπεδο ούτε θα με κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Και το κυριότερο είναι πως, τις έχω δεν τις έχω, ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει. Και δεν χρειάζεται και να γνωρίζω για να αποφεύγω τις ερωτήσεις διότι σε ένα άλλο σύμπαν ίσως δεν γνωρίζω οπότε ίσως και να ρωτάω. Απλά, πάντα μπερδεύω το σύμπαν που κάθε φορά είμαι.  Γερακίνα

 • Ανώνυμος 43327

  21 Ιουν 2017


  Κούνα το χεράκι σου και χρησιμοποίησε το google, αντί να ρωτάς. Εκτός και αν είσαι κουλός και δεν μπορείς να κουνήσεις το ποντίκι. Μπουρδολόγος πάντως σίγουρα είσαι. Δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώνεις.

 • Ανώνυμος 43326

  21 Ιουν 2017

  Σώπα ρε συ, το στανιάρω είναι ιταλικό και όχι τουρκικό ρήμα; Ε δεν το πιστεύω ρε μπουρδολόγε! Δεν μας δίνεις και λινκ να γουστάρουμε;

 • Bielidopoulos

  21 Ιουν 2017


  @43323
  Μη ρωτάς μακάκα. Ο κλασσικός μακάκας ρωμιός. Όταν τρώει τις φάπες του και δεν έχει επιχειρήματα, καταφεύγει στην ερώτηση και στην προσωπική προσβολή. Α, ναι , ξέχασα, πρώτα αυτοί έχουν προσβληθεί προσωπικά από τις φάπες που έφαγαν. Να δω πότε τα ανώνυμα σκουπιδοσκούπιδα θα πάρουν ψευδώνυμο. Φάτε κρεμούλες να στανιάρετε από τις φάπες.
  στανιάρω < ιταλική stagnare

 • Ανώνυμος 43323

  21 Ιουν 2017

  Ο μοναδικός ερωτικός σου σύντροφός πρέπει να είναι η δεξιά σου παλάμη. Εκτός και αν είσαι αριστερόχειρας. Ρε λωλολινκαδόρε δεν μου λες και μένα πόσα απίδια πιάνει ο σάκος;

 • Bielidopoulos

  21 Ιουν 2017


  @43316
  Το σωστό είναι: ό,τι και να γράψω πάλι φάπες θα φας. Θα τρώτε φαπούλες και θα μουρμουρίζετε μας πώς τα ξέρει όλα αυτά; Πολυξερίδης θα είναι. Όμως το σωστό είναι ότι εσείς είστε καρπαζοεισπράκτορες. Καλή χώνεψη οι φαπούλες.

  @43317
  Νάτος ο καραγκιοζάκος. Πετάχτηκε σαν πέος να πουλήσει πνεύμα. Αμπελοφιλολογία δηλαδή. Μία είναι η ισχύουσα θεωρία, οι άλλες είναι εναλλακτικές ερμηνείες. Παίζουν πολλές, οι περισσότερες άγνωστες ακόμα και στους φυσικούς. Αν υπήρχαν σαφείς αποδείξεις για κάποιαν από τις εναλλακτικές ποιος θα ήταν ο λόγος να χρησιμοποιείται η ερμηνεία της Κοπενχάγης.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics#Comparison_of_interpretations

  Βασικά καμία από τις εναλλακτικές δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στην ερμηνεία της Κοπενχάγης τουλάχιστον για την ώρα. Διότι είναι υπερβολικά τραβηγμένες από τα μαλλιά. Π.χ. η ερμηνεία του Bohm μιλάει για ένα κύμα-πιλότο που μεταδίδεται ακαριαία και προηγείται του ηλεκτρονίου, το οποίο και πληροφορεί τί θα συναντήσει εμπρός του και πώς να συμπεριφερθεί. Κάποια άλλη λέει ότι το ηλεκτρόνιο όταν φτάνει στη διπλή σχισμή στέλνει ένα μήνυμα πίσω στο παρελθόν στον εαυτό του και τον πληροφορεί τί και πώς. Η ερμηνεία των πολλαπλών κόσμων του Hugh Everett μιλάει για μια παγκόσμια κυματοσυνάρτηση με αντικειμενική σημασία. Αστεία πράγματα δηλαδή, αφού η κυματοσυνάρτηση δεν έχει αντικειμενική σημασία, είναι απλά ένα εργαλείο που το συναρμολογούν οι φυσικοί, γυρνάνε τη "μανιβέλα" και αυτό παράγει όλες τις δυνατές κβαντικές καταστάσεις και την πιθανότητα για κάθε μία από αυτές να συμβεί. Κατόπιν το πετάνε στα σκουπίδια. Οι περισσότερες από αυτές τις εναλλακτικές ερμηνείες, αν όχι όλες, είναι έτσι σκαρωμένες ώστε να αποκαθιστούν την αιτιοκρατία και την κυματική ερμηνεία της φύσης πάση θυσία. Κλασσικότατο παράδειγμα η ερμηνεία του Hugh Everett. Όταν τις πρωτοακούς ακούγονται ωραίες, μέχρι να αρχίσεις να ψάχνεις τις λεπτομέρειές τους... Η ερμηνεία της Κοπενχάγης δεν μιλάει ούτε για αιτιοκρατία, ούτε για κυματική ερμηνεία. Το σωματίδιο-κύμα είναι συμπληρωματικά. Και εδώ βρίσκεται η σημαντική συμβολή του Μπορ.

 • Ανώνυμος 43317

  21 Ιουν 2017


  Η θεωρία της Κοπενχάγης είναι μία από τις ισχύουσες ερμηνευτικές θεωρίες.

 • Ανώνυμος 43316

  21 Ιουν 2017

  Αφού είσαι άσχετος από Νίτσε γιατί τον αναφέρεις ρε ζώο; Αφού ότι και να γράψεις πάλι θα νομίζεις πως έχεις δίκιο σαν κλασικός τύπος ρωμιού πολυξερίδη που είσαι. Αει στο καζάνι σου πουλί μ'.

 • Bielidopoulos

  20 Ιουν 2017


  @43313
  Όταν οι φαπούλες πέφτουν βροχή οι ρωμιοί το ρίχνουν στη φιλοσοφία. Δεν ξέρουμε, δεν θα μάθουμε, αγνοούμε και τα σχετικά. Αν όμως χαλαρώσεις λίγο τα γκέμια*, τσουπ! Αμέσως αρχίζουν τη λογοδιάρροια με τις βλακώδεις και αστήριχτες βλαχοθεωρίες τους.
  Πάμε πάλι: το άρθρο που έγραψα από κείμενα και φωτογραφίες που βρήκα στο chemguide.co.uk δεν αφορά ό,τι και ό,τι, δεν είναι φιλοσοφία. Αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο: τα ατομικά τροχιακά, δηλαδή την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου, δηλαδή το άτομο. Είναι κομμάτι της ατομικής φυσικής, αφού ατομική φυσική σημαίνει μελέτη της δομής του ατόμου. Η δομή του ατόμου είναι όμως τα ηλεκτρόνια που περιλαμβάνει. Η πυρηνική φυσική μελετά τη δομή του πυρήνα.
  Τί κάνουν τα ηλεκτρόνια στα ατομικά και μοριακά τροχιακά δεν ξέρουμε. Για την ακρίβεια η ισχύουσα θεωρία (ερμηνεία της Κοπενχάγης) λέει ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε. Λογικό είναι η εικόνα του ηλεκτρονίου ως σωματιδιακή οντότητα, ως σημείο ύλης, να έχει φθαρεί και ξεθωριάσει. Δεν είναι μία μικροσκοπική μπίλια, δεν στριφογυρνάει γύρω από τον εαυτό του, δεν έχει στροφορμή ή ιδιοπεριστροφή. Το κβαντικό σπιν είναι μία καθαρά κβαντική ιδιότητα χωρίς αντίστοιχό της στην κλασσική φυσική. Το άρθρο αναφέρεται στην έννοια τροχιακό και τί σημαίνει αυτό επιστημονικά. Δεν υπάρχει εναλλακτική εξήγηση του όρου ατομικό τροχιακό όσο και να χτυπιέσαι. Είναι κάτι που το ανέπτυξαν οι ξένοι, όχι οι αρχαίοι έλληνες, όχι ο Όμηρος ή ο Ορφέας.
  *γκέμι < τουρκική gem (ίσως < () < αρχαία ελληνική κημός (αντιδάνειο))
  ΥΓ: Σιγά μην είναι αρχαιοελληνική. Μα ποιος κάνει τις ετυμολογήσεις γαμώτο;!
  XD

 • Bielidopoulos

  20 Ιουν 2017


  @43312
  "Την Ρωμιοσύνη (ξέρεις ποιός είμαι εγώ; τα ξέρω όλα!) την αντιπροσωπεύεις εσύ, συνεπώς την εκθέτεις εσύ.."

  Πωπώ και μαμώ τα επιχειρήματα. Αφού είστε ημιμαθή παράγωγα του ρωμέικου συστήματος εκπαίδευσης, γιατί παραπονιέστε όταν σας την λένε. Μούγκα στη στρούγκα* αγαπητοί μου. Όλα λάθος τα αντιλαμβάνεται το φαντασιακό της ρωμιοσύνης. Όλα τα έχει διαστρεβλωμένα, εξού και οι βροχή από φάπες που πέφτουν κάθε φορά. Ό,τι αρνητικό και να προσάψει κάποιος στη ρωμιοσύνη θα έχει δίκιο και κατ' επέκταση στους ρωμιούς. Ναι αλλά έχουν και εγωισμό οι ρωμιοί και δεν ανέχονται να τους αναιρείς. Βρε θα μάθετε να ανέχεστε τις αναιρέσεις και τις φάπες και στο τέλος θα σας αρέσει κιόλας. Αμέ!
  Δεν έχει σχέση ο Νίτσε με την κβαντομηχανική. Ο άνθρωπος πέθανε Αύγουστο του 1900. Τέλη της ίδιας χρονιάς δημοσιεύτηκε η εργασία του Πλανκ για τα κβάντα που θεωρείται ότι έκανε την αρχή της κβαντικής φυσικής. Δεν την πρόλαβε την κβαντομηχανική, ούτε Φρόυντ πρόλαβε να διαβάσει αν δεν απατώμαι. Νοστογιέφσκι διάβαζε, Καντ, αρχαίους και τα σχετικά.
  Γλου, γλου, γλου, τί ωραίο που είναι το κρασάκι! Διονυσιάζομαι παρέα με Νίτσε και Όμηρο!
  Προσβάλλουν τους ρωμιούς; Ε και; Καλά τους κάνουν. Χέστηκε η γελάδα στ΄αλώνι. Αφού έχουν πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα. Στο αστερισμό της ρωμιοσύνης. Για διακοπούλες και να αφήνεις τα σκουπίδια σου καλή είναι πάντως. ;)

  "Δεν είναι το μέλλον, η πραγματοποίηση μίας συνισταμένης "άπειρων" αβεβαιοτήτων; Ποια η διαφορά;"
  Άντε πάλι οι ίδιες μαλακιούλες. Βρε δεν έχει σχέση η αρχή της αβεβαιότητας ή απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ λέμε με το αβέβαιο μέλλον. Εσύ αναφέρεσαι σε αυτό που επιστημονικά καλείται θεωρία του χάους ή κάτι τέτοιο. Αν και κατά τη γνώμη μου βρίσκεσαι σε νιρβάνα**.

  *στρούγκα < αρωμουνική strunga < αλβανική shtrung < πρωτοαλβανική *strung < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *sterh3- (εξαπλώνω, διασκορπίζω), συγγενές με το (ρουμανικά) strung.
  **Νιρβάνα < σανσκριτική (nirvna)

  https://www.youtube.com/watch?v=u9n5_lgMFE0
  Ανοίξτε πούστηδες!

 • Ανώνυμος 43313

  20 Ιουν 2017

  Και καί κάτι ακόμα: εσύ βλέπεις ένα επιστήμονα να παρατηρεί με τις ώρες ένα, πχ, ηλεκτρόνιο και να προσπαθεί να "τα βγάλει όλα στην φόρα", να γνωρίσει εάν είναι δυνατόν όλη την αλήθεια.
  Εγώ βλέπω, έναν άνθρωπο να ερευνά την φύση, που πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί ή δεν πρέπει να καταλάβει "τα πάντα". Γιατί είναι προφανές, ότι η φύση ανθίσταται από ένα σημείο και πέρα. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι θα υπήρχε κάποια στιγμή (θεωρητικά, μιλάω), που οι άνθρωποι θα γνώριζαν τα πάντα, τότε μάλλον η φύση θα χρησιμοποιύσε το τελευταίο πανίσχυρο όπλο της: Αυτό το τεράστιο κενό του ανθρώπου: "και τώρα, τί γίνεται; Τι είναι αυτό που θα μου δώσει νόημα και σκοπό στην ζωή; Δεν υπάρχει πια "ο πηγεμός για την Ιθάκη!.." Εξυπακούεται, ότι αυτό δεν συμβεί ποτέ στην πράξη. Το ταξίδι της επιστήμης, δεν θα τελειώσει ποτέ, παρά μόνο με τον αφανισμό του είδους μας. Ποτέ δεν θα νικήσουμε τον δημιουργό μας, την φύση. Αυτό ακριβώς, είπα στο πρώτο σχόλιο μου. Να επισημάνω την αλαζονία που χαρακτηρίζει πολλούς επιστήμονες, για υπόσχεση τους περί κατανόησης της αλήθειας, που εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα την παραματοποιήσουν ποτέ.. Αυτό ήταν το εγχείρημα μου, στην προσπάθεια μου να εμπλουτίσω το άρθρο σου. Εγινα κατανοητός;
  Γιάννης

 • Ανώνυμος 43312

  20 Ιουν 2017

  Την Ρωμιοσύνη (ξέρεις ποιός είμαι εγώ; τα ξέρω όλα!) την αντιπροσωπεύεις εσύ, συνεπώς την εκθέτεις εσύ..
  Ο δε εμπλουτισμός του άρθρου που επικαλέστηκα, συνίσταται όχι σε επιλέον επιστημονικές αναφορές από μέρους μου, αλλά για να καταδείξω ότι η "στενή" επιστημονική γνώση, είναι υπόθεση που αφορά μία ομάδα ανθρώπων-δικαιωμα τους- και πως αυτή έχει αξία αν μετατραπεί σε δράση, γνώση, επιθυμία για βούληση. Ειδάλλως, εμένα προσωπικά δεν με αφορά. Οι ίδιοι νόμοι που διέπουν τα ηλεκτρόνια, σωματίδια κλπ, διέπουν την φύση, τον άνθρωπο, την κοινωνία, την ιστορία, το παρελθόν, ένα δένδρο, ένα ψάρι και φυσικά το μέλλον. Δεν είναι το μέλλον, η πραγματοποίηση μίας συνισταμένης "άπειρων" αβεβαιοτήτων; Ποια η διαφορά; Για ποιό λόγο, φαντάζεσαι ότι "έβαλα" τον Νίτσε να λέει: " μήπως είαι η αλήθεια μία γυναίκα που έχει τους λογους της να μη μας αφήνει να δούμε τους λογους της;" Αλλά το ουσιώδες, είναι η ανικανότητα σου να συνδιαλέγεσαι με τους άλλους, χωρίς να τους προσβάλλεις και να τους προκαλείς, Να το κάνω πιο λιανά: αν τα σχόλια σου τα έκανες με τον καθένα μας σε προσωπική βάση (τετ α τετ), θα τα 'κανες μ' αυτήν την αναίδεια; Μάλλον όχι. Ε, λοιπόν αυτό ειναι πολιτισμός. Να συζητάς με τους άλλους εκ του μακρόθεν -ασφαλής- και να το κάνεις πολιτισμένα. Σ' αυτό στόχευε η παρατήρηση μου. Κρατάω εγώ λοιπόν την τέχνη του να συνδιαλέγομαι ορθώς, και κράτα εσύ την γνώση του "αντικειμένου"..

  Γιάννης

 • Bielidopoulos

  20 Ιουν 2017


  Πωπώ! Τα βλαμμένα ξεσπάθωσαν. Ποιος είναι αυτός που γκρινιάζει βρε σούργελο με άι κιου ραδικιού; Ποιος σας απαγόρεψε να σχολιάζετε; Κανείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να σχολιάζω, εκτός και αν είστε φασισταριά. Γιάννη σου έγραψα με ήπιο και απλό τρόπο ότι αυτά που αμολάς δεν έχουν σχέση με το άρθρο. Άλλο η αβεβαιότητα του μέλλοντος και άλλο η αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Αλλά βλέπω δεν ιδρώνει το αυτί σου. Τα ατομικά τροχιακά είναι επιστημονικός όρος και έχει μία συγκεκριμένη επιστημονική εξήγηση. Δεν θα δώσει ότι εξήγηση γουστάρει στον όρο αυτό ο κάθε φαντασμένος ημιμαθής, τρόφιμος του τρελοκομείου Ελλάς.
  Το άρθρο δεν το έγραψα για να αποκαλύψω ότι τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται σε τροχιές. Το έγραψα για να αναφέρω γνωστά πράγματα: τα ατομικά τροχιακά. Αυτό είναι όλο. Ο τίτλος και η πρώτη εικόνα με τη λεζάντα της είναι παρέμβαση του admin. Ντάξει, δεν πειράζει. Ο πραγματικός τίτλος είναι ο πρώτος υπότιτλος ("Τα ατομικά τροχιακά
  και η σύγχυση γύρω από τη δομή του ατόμου"). Το άρθρο αναφέρεται στα ηλεκτρόνια του ατόμου, πλην όμως το ηλεκτρόνιο είναι μία χρήσιμη θεωρία που την χρησιμοποιούμε επειδή μας βολεύει, όπως έχει πει και ο αείμνηστος R. Feynman: "The electron is a theory we use; it is so useful in understanding the way nature works that we can almost call it real."

  ΥΓ: Προφανώς ενόχλησε πολύ η αναφορά σε σχόλιό μου (20.06.2017, 13:37:12) στην προβληματική διανόηση της ρωμιοσύνης. Και για αυτό έσπευσε ο Γιάννης να διασώσει ότι μπορεί και τώρα λέει ότι ήθελε να το εμπλουτίσει.. Τί να εμπλουτίσεις όταν δεν γνωρίζεις το αντικείμενο; Σοβαρέψου.

 • Ανώνυμος 43310

  20 Ιουν 2017

  Ακου Bielidopoulos,
  σου έκανα την τιμή να σχολιάσω το άρθρο σου και προσπάθησα, όπως ωφείλει να κάνει ό καθένας που σχολιάζεοι ένα άρθρο, να το δω και από μία άλλη πλευρά και αν μπορώ να το εμπλουτίσω. Το είδα όπως θέλω εγώ και όχι όπως αρέσει στην ματαιοδοξία σου. Αυτό σημαίνει διάλογος. Δεν έχω καμία διάθεση να υποκλιθώ στην αυθεντία της επιστήμης και ακόμα περισσότερο στη δική σου. Δεν είσαι υποχρεωμένος να διαβάζεις τα σχόλια των άλλων και ούτε να τα σχολιάζεις. Μας έχεις ζαλίσει... να μην πω τι.. Και βάλε κάτι πολύ απλό στο μυαλό σου: δεν μπορείς να με απογορεύεις να λέω την γνώμη μου και ούτε να με προσβάλεις. ΓΚΕ ΓΚΕ; Η υπομονή, έχει τα όρια της. (εξυπακούεται συμφωνώ με τον 43309, αλλά θύμωσα και ήθελα να τα πω κι εγώ..
  Γιάννης

 • Ανώνυμος 43309

  20 Ιουν 2017

  Άμα έχεις βαρεθεί μη τις διαβάζεις ή μην τις σχολιάζεις mr. Bielidopoulos. Μην μας ζαλίζεις τα μέζεα όλη την ώρα με την γκρίνια σου.

 • Bielidopoulos

  20 Ιουν 2017


  Όχι δεν παραπέμπει στην "αρχή της αβεβαιότητας της φύσης". Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έγραψα για την αβεβαιότητα του μέλλοντος ή τη θεωρία του χάους όπου δεν μπορείς σε ένα ντετερμινιστικό σύστημα να προβλέψεις πώς θα εξελιχτεί μετά από κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον, διότι γίνεται χαοτικό. Έγραψα για την αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ και σημείωσα σε ένα σχόλιό μου ότι αντιδιαστέλλεται μαζί με την αρχή της συμπληρωματικότητας πλήρως με τις ιδέες και αρχές της κλασσικής φυσικής και της θεωρίας της σχετικότητας:

  "Η προσέγγιση είναι λάθος. Δεν μπορείς να εκλαικεύσεις ή να εισάγεις ακόμα και πανεπιστημιακούς φοιτητές στην κβαντική φυσική αν ταυτόχρονα δεν αναπτύξεις το σύστημα των αντιλήψεών της, οι οποίες γίνεται αντιληπτές μόνο σε σύγκριση με το σύστημα των αντιλήψεων της κλασσικής φυσικής. Π.χ. στην κβαντική φυσική δεν υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα που λειτουργεί ως θεμελιώδης καμβάς πάνω στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι διάφορες φυσικές διαδικασίες και ο κάθε παρατηρητής τις αντιλαμβάνεται από την δική του οπτική (θεωρία σχετικότητας), αλλά η πράξη της μέτρησης επηρεάζει το αποτέλεσμα και η μόνη πραγματικότητα είναι αυτή που αποκαλύπτεται μέσω των παρατηρήσεων (μετρήσεων) που ερμηνεύονται με κβαντομηχανικούς όρους.
  Ένα σωματίδιο είτε κινείται, είτε μένει ακίνητο, είτε είναι "ελεύθερο", είτε δεσμευμένο έχει εγγενώς αβεβαιότητα ως προς τη θέση και την ορμή του. Η συμπληρωματικότητα φυσικών μεγεθών όπως θέση-ορμή, ενέργεια-χρόνος, συνεπάγεται την αδυναμία οποιουδήποτε σαφή διαχωρισμού μεταξύ της συμπεριφοράς κβαντικών συστημάτων και της αλληλεπίδρασης αυτών με τις μετρητικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για να τα καθορίσουν! Αυτό έχει πολλές συνέπειες, επιστημονικές, φιλοσοφικές, στο πώς οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και να την ερμηνεύουμε."

  Όποιος δεν έχει καταλάβει ότι η κβαντομηχανική αντιδιαστέλλεται πλήρως τις ιδέες της κλασσικής φυσικής τότε πολύ απλά: δεν έχει καταλάβει τί εστί κβαντομηχανική. Απλά και σταράτα. Γιαυτό και λέω ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν να διδάσκονται εντελώς απομονωμένα λες και το ένα δεν αγγίζει το άλλο. Το αγγίζει και μάλιστα το πολυαγγίζει!
  Έχω βαρεθεί να διαβάζω αμπελοφιλολογίες Γιάννιηηη!

 • Ανώνυμος 43307

  20 Ιουν 2017

  "Θα 'πρεπε να δείχνουμε περισσότερο σεβασμό προς την σεμνότητα που με την οποία κρύφτηκε η φύση πίσω από αινίγματα και ποικιλόχρωμες αβεβαιοτητες. Μήπως είναι η αλήθεια μία γυναίκα που έχει τους λόγους της; Μήπως είναι το όνομα της-για να μιλήσουμε ελληνικά- Βαυβώ;*
  Αχ, αυτοί οι Ελληνες! Ηξεραν να ζουν. Μα γι' αυτό χρειάζεται να σταματάς θαρραλέα στην επιφάνεια, στην πτυχή, την επιδερμίδα, να λατρεύεις την εξωτερική όψη, να πιστεύεις σε μορφές, τόνους, λέξεις, σ' όλόκληρο τον Ολυμπο της φεινομενικότητας. Αυτοί οι Ελληνες ήταν επιδερμικοί- από βάθος! Και μήπως εκεί δεν ξαναγυρίζουμε εμείς οι παρατολμοι του πνεύματος, που σκαρφαλώσαμε στην πιο ψηλή και επικίνδυνη κορυφή της σημερινής σκέψης* και που κοιτάξαμε ολόγυρα μας από κει πάνω- που κοιτάξαμε κάτω από κει πάνω; Μήπως δεν είμαστε, ακριβώς απ' αυτήν την άποψη, Ελληνες; Λάτρεις των μορφών, των τόνων, των λέξεων. Και συνεπώς - καλλιτέχνες;"
  *Πρωτογονος και άσεμνος θηλυκός δαίμονας
  Φρ. Νίτσε- από το έργο του, "ΝΙΤΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΒΑΓΚΝΕΡ"
  * "επικίνδυνη κορυφή της σημερινής σκέψης". Δεν παραπέμπει στην αρχή της αβεβαιότητας της φύσης;
  Γιάννης


 • Ανώνυμος 43306

  20 Ιουν 2017

  "Τα ηλεκτρονια δεν κινούνται σε κυκλικές τροχιές." Και λοιπόν; Αποτελούμαι και από ηλεκτρόνια, όπως και ο γύρω μου κόσμος. Δεν είχα ιδέα, ότι τα ηλεκτρόνια δεν κάνουν κυκλική τροχιά, αλλά και τώρα που το μαθαίνω, τί σημαίνει για μένα; Αν δεν αποδειχτεί βέβαια, άλλη μία πλάνη.. Η αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ, μας λέει ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε που βρίσκεται τώρα το ηλεκτρόνιο ούτε μπορούμε να ξέρουμε που θα βρίσκεται μία άλλη στιγμή. Αυτή η αβεβαιότητα, δεν αποτελεί κάποια ιδιότητα του ηλεκτρονίου ούτε η αρχή της αβεβαιότητας ανήκει στον Χάιζενμπεργκ, αλλά και τα δύο αποτελούν "επιλογή" της φύσης. Η επιστήμη οφείλει να ερευνά την φύση, έχοντας στο μυαλό της ότι η επιστήμη και γενικότερα ό άνθρωπος είναι μερος της και όχι ό κατακτητής της, ό οποιος θα την ιδιοποιηθεί. Και για να γίνω πιο σαφής: Αυτή η αβεβαιότητα της φύσης και του κόσμου μας, είναι πασίγνωστη από παμπάλαιους χρόνους. Ο Ομηρικούς κόσμος, βρίθει από θέληση για βεβαιότητα (πολυμήχανος Οδυσσέας) και αβεβαιότητα (ο κόσμος του Αχιλλέα). Αλλά και στους "δικούς" μας καιρούς, ένας σοφός θα μας πεί: "Σας εκλιπαρώ, κτίστε τα σπίτια σας καντά στον Βεζούβιο αν θέλεται να παράγετε την ζωή και να την απολαμβάνετε." Φαίνεται πως στην ζωή, η πολυ ασφάλεια παράγει την αβεβαιότητα και την παρακμή, ενώ η αβεβαιότητα προάγει τις πιθανότητες για ευδοκίμησει της ζωής και την απόλαυση της από τους ανθρώπους (ευ ζειν). Μόνο που στα δύο παραδείγματα που ανάφερα, η γνώση γίνεται σοφία και τρόπος ζωής και δεν περιχαρακώνεται και ιδιοποιείται, όπως κάνει η επιστήμη, στην προσπάθεια της να μας πείσει ότι μόνο αυτή μπορεί να κατακτήσει την αλήθεια, να την κάνει ιδιοκτησία της. Κάτι που παραπέμπει στην θρησκευτική δογματικότητα. Παρ' όλη την τεράστια πρόοδο της επιστήμης και το εξίσου τεράστιο έργο της, ό άνθρωπος εξακολουθεί να πάσχει από έλειψη ιδανικών για μία ζωή, που θα άξιζε να την ζει. Και η επιστήμη, "κρατόντας για λογαριασμό της" την αλήθεια και την γνώσει (εννοώ.. βέβαια την αλύγιστη πίστη της, ότι η γνώσει προσεγγίζεται μόνο επιστημονικά και πορεί να γίνει κατανοητή-η αλήθεια- και από άλλους μόνο μέσω της εκλαίκευσης της), στρέφεται τελικά εναντίον της "αλήθειας" και σιγοντάρει τον δογματισμό και την αντίληψη της ζωής, σαν μία φτωχή και βραδυφλεγής διαδικασία.
  Και για να τελειώσω, αναφερόμενος πάλι στον "δικό μας σοφό":
  "είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι παρόν παντού;" ρώτησε ένα κοριτσάκι την μητέρα του, "νομίζω ότι αυτό είναι άπρεπο". Ιδού μια απόδειξη για τους φιλόσοφους!
  συνεχίζω
  Γιάννης

 • Bielidopoulos

  20 Ιουν 2017


  @43295
  Η φυσική αλήθεια όχι μόνο ξεπερνά τη μεταφυσική, αλλά και τη μαγεία και τη θρησκεία. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα: το πείραμα της διπλής σχισμής αντιφάσκει με οτιδήποτε θεωρούμε αυτονόητο με βάση την καθημερινή εμπειρία και την κλασσική φυσική. Όποιοι μένουν έκπληκτοι είναι διότι το έχουν κατανοήσει και πλέον δύσκολα τους συγκινούν τα δαχτυλουργικά κόλπα ή τα θαύματα. Φυσικά στα έδρανα της ρωμιοσύνης δεν διδάσκεται κβαντομηχανική, παρά κάποιες ξερές δεξιότητες περί του μαθηματικού της φορμαλισμού. Η κβαντομηχανική ερμηνεύεται με κλασσικούς όρους ως προέκταση της κλασσικής φυσικής, κάτι εντελώς ανεπίπτρεπτο και ξεφτιλίστικο. Το ιδεολογικό υπόβαθρο της κλασσικής φυσικής εν Ελλάδι είναι πλήρως ανέγγιχτο. Αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Μιλάμε για τη διανόηση της ρωμιοσύνης που έχει θεοποιήσει Δημόκριτο, Επίκουρο, θεωρία Ντάλτον, νευτώνεια μηχανική, Μαρξ, Ηράκλειτο, πάλη των τάξεων, διαλεκτική. Η κβαντομηχανική έρχεται σε αντίθεση με την κοσμοθεωρία τους με αποτέλεσμα να κατουριούνται επάνω τους. Ταυτόχρονα τα γραφεία των ρωμιών καθηγητάδων είναι στολισμένα με βυζαντινές εικόνες. Δεν βγάζεις άκρη με τους ρωμιούς. Μιλάμε για σχιζοειδείς φασιστοειδείς προσωπικότητες.

  @43297
  Σε κβαντική φυσική αναφερόμαστε. Με fidget spinner και κολοκοτρωναίικους σουγιάδες θα ασχολούμαστε..

 • Ανώνυμος 43297

  19 Ιουν 2017

  http://news.in.gr/perierga/article/?aid=1500149907

 • Ανώνυμος 43295

  18 Ιουν 2017

  Τό σύμπαν δέν είναι μόνο,πιό παράξενο από ότι φανταζόμαστε.Είναι πιό
  παράξενο από ότι ΜΠΟΡΟΎΜΕ νά φανταστούμε ( Frend Hoyle ).Καί
  βεβαίως η φυσική αλήθεια ξεπερνά κάθε άλλη μεταφυσική τέτοια.

 • Bielidopoulos

  18 Ιουν 2017


  Εννοείς ότι έχει γίνει εισαγωγή στην ατομική δομή στις προηγούμενες τάξεις. Το γνωρίζω. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που είπα. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τα σχολικά βιβλία εξακολουθούν να έχουν οσμή σοβιετικής εγκυκλοπαίδειας.
  Επίσης το εν λόγω κεφάλαιο:
  Περιλαμβάνει απόσπασμα από τη χημεία του McMurry. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Συν το ότι το επιλεγμένο απόσπασμα είναι παραπλανητικό, αφού λέει ότι μπορούμε να φανταστούμε το τροχιακό σαν μια διαρκή κίνηση ενός ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα.
  Περιλαμβάνει απόσπασμα από τη χημεία των Morrison και Boyd. Πάλι δεν βλέπω για ποιο λόγο. Μάλλον για να πείσει τους μαθητές ότι είναι κοσμοπολίτες όπως οι αμερικάνοι.
  Το σχήμα 1.3 είναι παραπλανητικό. Αυθαιρέτως παρουσιάζει τα τροχιακά 1s, 2s, 3s στην ίδια εικόνα χωρίς την παρεμβολή του 2p.
  Παρουσιάζει σε εικόνα το σπιν του ηλεκτρονίου σαν κίνηση γύρω από τον άξονά του είτε με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, είτε αντίστροφα... Ε, άμα δεν νιώθουν αυτοί που τα γράφουν και τα ελέγχουν από κβαντική φυσική, τότε τα παρουσιάζουν με κλασσικούς όρους.
  (Κάτι μου λέει ότι είναι ώρα για φαπούλες)

 • Ανώνυμος 43293

  18 Ιουν 2017

  Για να φτάσεις στην Γ' Λυκείου (το link αφορά το μάθημα χημείας της συγκεκριμένης τάξης) έχεις περάσει όλες τις προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 • Bielidopoulos

  18 Ιουν 2017


  "Οποτε τιθεται το ερωτημα: Ειναι πιο χρησιμο στον αποφοιτο της βασικης εκπαιδευσης να κατεχει σωστα τα τροχιακα του, η να μπορει να γραψει δυο εφαρμογες για ρομποτικους μηχανισμους (με η χωρις SO3) και αλλες δυο για "directional antenna arrays";"

  Και στις δύο περιπτώσεις αν το κάνει μηχανικά, τότε δεν αξίζει τον κόπο. Ο ρωμιός απόφοιτος του λυκείου διαθέτει μόνο κάποιες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για τα τροχιακά, ίσα ίσα να λύνει κάποιες ασκήσεις στις εξετάσεις. Σαφώς και δεν χρειάζεται να ξέρει τα τροχιακά σε βάθος όπως ένας πρωτοετής του χημικού στο πανεπιστήμιο για παράδειγμα. Αλλά πρέπει να έχει μία αντίληψη του τί σημαίνουν τροχιακά, εφόσον χημεία χωρίς τροχιακά δεν υπάρχει. Και εφόσον διδάσκεται χημεία στο λύκειο ποιος ο λόγος να τελειώνει με την παλιά θεωρία του Ντάλτον.
  Ένα βιβλίο χημείας του λυκείου:
  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C135/128/933,3416/
  Ανακατεύει στο ίδιο κείμενο Πλανκ, ατομικό πρότυπο Μπορ και τροχιακά, αποπειρώντας ταυτόχρονα να παραθέσει μία μίνι εξιστόρηση της κβαντομηχανικής, προσπαθώντας να καλύψει με εγκυκλοπαιδικές γνώσεις το πρόγραμμα διδασκαλίας του υπουργείου. Δεν πάει έτσι. Όταν γράφεται ένα βιβλίο για εφήβους του λυκείου πρέπει να γράφεται με απλότητα, ξεκινώντας από το απλούστερο χτίζοντας σταδιακά προς το συνθετότερο. Οι τύποι που τα γράφουν δεν νιώθουν, δεν έχουν αισθητική και τακτ. Απευθύνονται είτε σε ρομπότ, είτε σε άτομα που γνωρίζουν ήδη το αντικέιμενο (από το φροντιστήριο;) και απλά ενδιαφέρονται για κάποιες εγκυκλοπαιδικές ή ιστορικές λεπτομέρειες. Περισσότερο μοιάζουν με κολλάζ γνώσεων παρά με σχολικά εγχειρίδια που απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να κατανοήσουν κάποιες βασικές έννοιες και να προχωρήσουν λίγο παραπέρα. Παραδόξως η ρωμιοσύνη, προφανώς ελέω ευρωπαικής προσέγγισης, έχει βελτιώσει τα σχολικά βιβλία σε σχέση με παλαιότερα τα οποία ήταν επιπλέον και κακογραμμένα. Ακόμα και τα σημερινά σχολικά εγχειρίδια έχουν περιθώρια βελτίωσης.

 • Bielidopoulos

  18 Ιουν 2017


  Είναι αδύνατον να κατανοήσει κανείς τις ιδέες και τις νέες αντιλήψεις για την πραγματικότητα της κβαντικής φυσικής αν πρώτα δεν έχει καταλάβει τους περιορισμούς στη σκέψη της κλασσικής φυσικής. Έχω πετύχει στο διαδίκτυο απόπειρες εκλαίκευσης και διαλέξεις, για το μη-ειδικό κοινό, της κβαντικής φυσικής από γνωστούς ακαδημαικούς της ρωμιοσύνης (ονόματα δεν λέμε, δεν θίγουμε υπολήψεις) που είναι επιεικώς για τα μπάζα (οι απόπειρες εκλαίκευσης). Π.χ. συνήθως ξεκινάνε με την αρχή της αβεβαιότητας που την παρουσιάζουν σαν έναν στατιστικό νόμο προέκταση των ιδεών της κλασσικής φυσικής και κατόπιν αραδιάζουν διάφορες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.
  Η προσέγγιση είναι λάθος. Δεν μπορείς να εκλαικεύσεις ή να εισάγεις ακόμα και πανεπιστημιακούς φοιτητές στην κβαντική φυσική αν ταυτόχρονα δεν αναπτύξεις το σύστημα των αντιλήψεών της, οι οποίες γίνεται αντιληπτές μόνο σε σύγκριση με το σύστημα των αντιλήψεων της κλασσικής φυσικής. Π.χ. στην κβαντική φυσική δεν υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα που λειτουργεί ως θεμελιώδης καμβάς πάνω στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι διάφορες φυσικές διαδικασίες και ο κάθε παρατηρητής τις αντιλαμβάνεται από την δική του οπτική (θεωρία σχετικότητας), αλλά η πράξη της μέτρησης επηρεάζει το αποτέλεσμα και η μόνη πραγματικότητα είναι αυτή που αποκαλύπτεται μέσω των παρατηρήσεων (μετρήσεων) που ερμηνεύονται με κβαντομηχανικούς όρους.
  Ένα σωματίδιο είτε κινείται, είτε μένει ακίνητο, είτε είναι "ελεύθερο", είτε δεσμευμένο έχει εγγενώς αβεβαιότητα ως προς τη θέση και την ορμή του. Η συμπληρωματικότητα φυσικών μεγεθών όπως θέση-ορμή, ενέργεια-χρόνος, συνεπάγεται την αδυναμία οποιουδήποτε σαφή διαχωρισμού μεταξύ της συμπεριφοράς κβαντικών συστημάτων και της αλληλεπίδρασης αυτών με τις μετρητικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για να τα καθορίσουν! Αυτό έχει πολλές συνέπειες, επιστημονικές, φιλοσοφικές, στο πώς οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και να την ερμηνεύουμε.
  Το μεγάλο λάθος που γίνεται κατά τη γνώμη μου δεν είναι η διδασκαλία της κλασσικής φυσικής, αλλά η θεοποίηση αυτής και των αντιλήψών της από αυτούς που την διδάσκουν. Απαιτείται απόλυτη μετριοπάθεια από τον καθηγητή όταν διδάσκει κάτι. Το ιδεολογικό πλαίσιο του φυσικομαθηματικού μοντέλου δεν έχει ισχύ κοσμοθεωρίας. Ευτυχώς κάποιοι π.χ. αμερικάνοι, άγγλοι έχουν προχωρήσει πολύ στον τομέα της παρουσίασης άγνωστων ή δύσκολονόητων εννοιών σε βιβλία και διαδικτυακές παρουσιάσεις.

  "No man should escape our universities without knowing how little he knows."
  -Robert Oppenheime

 • Ανώνυμος 43290

  18 Ιουν 2017

  Για να μην τρελλαινομαστε ομως!!! Καλη ειναι η αληθεια, η τουλαχιστο το να ξερουν τα παιδια οτι η αληθεια ειναι πιο πολυπλοκη. Ομως ειναι πολυ πολυ μεγαλο λαθος και απολυτα καταστροφικο να σταματησουμε να διδασκουμε Νευτωνα και Μαξουελ και να ξεκινησουμε απο τον Αινσταιν και τον Σροντιγκερ. Οι πρωτοι δυο δουλευουν μια χαρα στο μεγαλυτερο μερος του κοσμου. Δεν χρειαζεται τιποτα αλλο απο πλευρας φυσικων νομων για να φτιαξεις ενα ιπταμενο ρομποτ και να γραψεις το προγραμμα του. Αυτοι που προσπαθουν να μικρυνουν το μεγεθος των τσιπ το ρομποτ θα τα βρουν μπροστα τους αλλα ολοι οι υπολοιποι οχι. Για την συντεχνια των φυσικων γυμνασιου ομως δινεται η εντυπωση οτι αν δεν εξηγησουν τροχιακα με κβαντομηχανικη, δεν εχει εννοια το οτιδηποτε αλλο. Οποτε τιθεται το ερωτημα: Ειναι πιο χρησιμο στον αποφοιτο της βασικης εκπαιδευσης να κατεχει σωστα τα τροχιακα του, η να μπορει να γραψει δυο εφαρμογες για ρομποτικους μηχανισμους (με η χωρις SO3) και αλλες δυο για "directional antenna arrays";

 • Ανώνυμος 43289

  18 Ιουν 2017

  «Πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά την αλήθεια και την ικανότητα να την αναζητούν περαιτέρω…. Το προφανές μοντέλο όπου το ψέμα προετοιμαζει τον δρόμο για την αλήθεια είναι η φυσική: πιστεύουμε πως ο ευκολότερος τρόπος να προετοιμάσουμε τα παιδιά για τον Einstein και τον Schrodinger είναι να τους διδάξουμε Newton και Maxwell. Ομως ο Newton και ο Maxwell δεν ειχαν ιδέα για την σχετικότητα ή για την απροσδιοριστία των θεμελιωδών φυσικών νόμων και, ως εκ τούτου, η φυσική τους, που προϋποθέτει τον απόλυτο χώρο και τους αιτιοκρατικούς νόμους, δεν είναι αληθής.»
  Kwame Anthony Appiah: Η ηθική της ταυτότητας