ΣΥΜΜΙΞΕΙΣ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι μεσαιωνικοί κάτοικοι
του ελλαδικού χώρου


Κατά το διάστημα αυτό αναπτύσσεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο μια συνεχής ροή ανθρώπινων ομάδων στο άκρο αυτό της Βαλκανικής, που αν επιχειρούσαμε να αναπτύξουμε με λεπτομέρειες θα χρειαζόμασταν ιδιαίτερα πολύ χώρο.

Ούτως ή άλλως, όμως, κρίνεται απαραίτητη μια συνοπτική παρουσίαση αυτής της ροής, που στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από κατακτήσεις και εισβολές διάφορων ομάδων, καθώς και αποικισμών. Σʼ αυτή την περίοδο λαμβάνεται σαν σημείο αφετηρίας η ρωμαϊκή κατάκτηση, το 146 π.Χ., οπότε ο «ελλαδικός χώρος» αποτέλεσε ρωμαϊκή επαρχία με το όνομα Αχαΐα.

Από κει και πέρα έχουμε τις επιδρομές διάφορων ομάδων, που συγκαταλέγονται στο γενικό χαρακτηρισμό «βάρβαροι» στα χρόνια 250−270 μ.Χ..

Στη διάρκεια της διακυβέρνησης από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο (491−518) και μετά την αναχώρηση των οστρογότθων στην Ιταλία, οι σλάβοι μαζί με τους βούλγαρους, οι οποίοι πρωτοεμφανίζονται μαζί με την κάθοδο των οστρογότθων, αρχίζουν τις επιδρομές τους στη Βαλκανική Χερσόνησο. Οι επιδρομές αυτές αποτελούν πρόδρομο των μεγάλων επιδρομών και εισβολών, που πραγματοποιήθηκαν τον επόμενο αιώνα, επί Ιουστινιανού.

Πράγματι, μεγάλες ομάδες σλάβων και βουλγάρων διέσχιζαν διαρκώς τον Δούναβη, και από τη μια πλευρά έφτασαν στα περίχωρα της Κωνσταντι-
νούπολης εισχωρώντας στον Ελλήσποντο, ενώ, απʼ την άλλη, κατέλαβαν τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, έφτασαν στον Ισθμό της Κορίνθου κι από εκεί μέχρι τις ακτές της Αδριατικής.

Ακόμα, το χειμώνα του 558−559 οι γερμανοί γεπίδες και κουτρίγουροι, εισβάλλουν στη Βαλκανική. Οι κουτρίγουροι με τον Ζαβεργάν μπήκαν στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, τις οποίες και λεηλάτησαν.

Στα τέλη του 6ου και τις αρχές του 7ου αιώνα οι αβαροσλαβικές επιδρομές εντείνονται και επεκτείνονται σʼ όλη τη Βαλκανική. Αυτή τη φορά, όμως, δεν πρόκειται απλά για επιδρομές των σλάβων, αλλά για μια συνεχή και ευρεία εγκατάστασή τους στην περιοχή, και μάλιστα σε τεράστια έκταση.

Έτσι, τον 7ο αιώνα όλη η χερσόνησος, συμπεριλαμβανομένης και της Πελοποννήσου, έχει αποικηθεί από τους σλάβους, ενώ οι άραβες καταλαμβάνουν τη Ρόδο, και φτάνουν μέχρι την Κρήτη και τη Σικελία. Πολλοί άνθρωποι από την Αίγυπτο και την Αφρική, προκειμένου να αποφύγουν την υποταγή στους άραβες, βρίσκουν καταφύγιο στη Ν. Ιταλία.


Η κατοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου από τους σλάβους συνεχίζεται κατά τον 8ο αιώνα, όπου αναφέρεται, εκτός των άλλων, η καταλυτική τους παρουσία στη Μονεμβασία, το Δυρράχιο και την Αθήνα, Ταυτόχρονα έχουμε τη δραστήρια παρουσία των βουλγάρων, οι οποίοι αφʼ ενός δέχονται τις επιδράσεις των σλαβικών στοιχείων της περιοχής και αφ' ετέρου αναπτύσσουν επιθετικές δραστηριότητες ενάντια στην αυτοκρατορία, ιδιαίτερα προς τα τέλη αυτού του αιώνα.

Στις αρχές του 9ου αιώνα ο αυτοκράτορας Νικηφόρος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Κρούμο και να τον εμποδίσει να πάρει με το μέρος του τους σλάβους της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, μεταφέρει πολλούς αποίκους από άλλα μέρη της αυτοκρατορίας σʼ αυτές τις δύο επαρχίες.

 
 

Περί τα μέσα του 12ου αιώνα (1147 μ.Χ.), οι νορμανδοί με τη βοήθεια των «γυμνών» (φτωχών) −οι οποίοι, έχοντας απελπιστεί από τη βαριά φορολογία των βυζαντινών, τους άνοιξαν τις πύλες του κάστρου− καταλαμβάνουν την Κέρκυρα  και λεηλατούν αρκετά νησιά. Στη συνέχεια αποβιβάζονται στον ηπειρωτικό «ελλαδικό χώρο», καταλαμβάνουν τη Θήβα και την Κόρινθο και αποστέλλουν ένα μεγάλο αριθμό αιχμαλώτων ανδρών και γυναικών στο Παλέρμο. Ακόμη, καταλαμβάνουν και  λεηλατούν την ΑΘήνα.

Εν συνεχεία, προς τα τέλη του ίδιου αιώνα (Αύγουστος του 1186 μ.Χ.), οι νορμανδοί και πάλι καταλαμβάνουν το Δυρράχιο και κατευθύνονται στη Θεσσαλονίκη, την εκπορθούν και επιδίδονται σε λεηλασίες και σφαγές, μʼ αφορμή τις σφαγές των λατίνων στην Κωνσταντινούπολη το 1182.

Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος και της κοινωνικής αναταραχής, που συνεχίστηκε μέχρι το 1185, ο Νικήτας Χωνιάτης, δίνοντας μια εικόνα της Κωνσταντινούπολης και των κατοίκων της, θα γράψει: «Σε κάθε άλλη πόλη, τα λαϊκά πλήθη είναι άμυαλα και ακατάβλητα, ο λαός όμως των πεζοδρομίων της βασιλεύουσας ξεχωρίζει ιδιαίτερα για την αχαλίνωτη και αυταρχική φύση του, γιατί αποτελείται από λαούς διαφόρων φυλών. Δίκαια κατακρίνεται για την αστάθεια του χαρακτήρα, την αδυναμία και το ευμετάβλητό του. Η έλλειψη σεβασμού προς τις αρχές φαίνεται να είναι έμφυτη ιδιότητά του. Αυτόν που σήμερα εκλέγουν γρήγορα θα τον τιμωρήσουν έπειτα σαν κακοποιό». (Δ. Δαούλα, Ιστορία του Σοσιαλισμού, τ. βʼ, σ. 251).

 


Διαβάστε:

Περί της μη ελληνικής
καταγωγής των βλάχων


«Είμαι βλάχος,
δεν είμαι έλληνας!»

  

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για την έντονη παρουσία στον «ελλαδικό χώρο» των βλάχων, για τους οποίους η πρώτη αναφορά γίνεται στο χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτση, σχετικά με κάποιο επεισόδια, που συνέβη στους αδελφούς του τσάρου Σαμουήλ το 976 μ.Χ.: «Τούτων δε των τεσσάρων αδελφών Δαβίδ μεν ευθύς απεβίω αναιρεθείς μέσον Καστορίας και Πρέσπας κατά τας λεγομένας Καλάς Δρυς περί τινων βλάχων οδιτών».

Ο Κεκαυμένος (συγγραφέας του 12ου αιώνα), αφού χαρακτηρίσει τους βλάχους σαν «γένος απίστων τε παντελώς και διεστραμμένον, μήτε εις θεόν έχον πίστιν ορθήν, μήτε εις βασιλέα, μήτε εις συγγενή ή εις φίλον, αλλά αγωνιζόμενον πάντας καταπραγματεύεται», συνεχίζει δίνοντας ένα σύντομο ιστορικό της καθοδου τους: «Πολεμηθέντες», γράφει, «παρά του βασιλέως Τραϊανού και παντελώς εκτριβέντες εάλωσαν και του βασιλέως αυτών του λεγομένου Δεκαβάλου αποσφαγέντος και την κεφαλήν επί δόρατος αναρτηθέντος εν μέσω τη πόλη ρωμαίων. Ούτοι γαρ εισίν οι λεγόμενοι δάκαι και βέσοι. Ώκουν δε πρότερον πλησίον του Δουναβίου ποταμού και του Σάου, ον νυν ποταμόν Σάβαν καλούμεν, ένθα σέρβοι αρτίως οικούσιν, εν οχυροίς και δύσβατοις τόποις. Τούτοις θαρρούντες υπεκρίνοντο αγάπην και δούλωσιν προς τους αρχαιοτέρους των ρωμαίων βασιλείς και εξερχόμενοι των οχυρωμάτων ελεΐζοντο τας χώρας των ρωμαίων. Όθεν αγανακτήσαντες κατʼ αυτών, ως είρηται, διέφθειρεν αυτούς, οι και εξελθόντες των εκείσε διεσπάρησαν εν πάση τη Ηπείρω και Μακεδονία, οι δε πλείονες αυτών ώκησαν την Ελλάδα».

Ένα δείκτη της σημαντικής παρουσίας των βλάχων −που κατά τον Χαλκοκονδύλη (15ος αιώνας), «χρώνται φωνή παραπλησία των ιταλών, διεφθαρμένη δε ες τοσούτον και διενεγκούση, ώστε χαλεπώς επαΐειν τους ιταλούς» − στον «ελλαδικό χώρο» υποδηλώνει η μετονομασία της Θεσσαλίας, που σύμφωνα με το Νικήτα Χωνιάτη κατά τον 12ο αιώνα, «νυν μεγάλη Βλαχία κεκλήσκεται». Κάτι, που επιβεβαιώνει και ο εβραίος περιηγητής Βενιαμίν εκ Τουδέλας, γράφοντας το 1159 από το Ζητούνι (Λαμία): «Εδώ βρίσκονται τα σύνορα της Βλαχίας, που οι κάτοικοί της ονομάζονται βλάχοι... Δεν είναι χριστιανοί, ούτε εβραίοι. Όταν συναντήσουν ισραηλίτη τον ληστεύουν, αλλά δεν τον σκοτώνουν, όπως κάνουν με τους έλληνες. Αυτή η φυλή δεν υπακούει σε κανένα νόμο»
.

Στις απαρχές του 13ου αιώνα, οι σταυροφόροι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη και ιδρύουν τη Λατινική Αυτοκρατορία κατακτώντας όλο τον «ελλαδικό χώρο» −στον οποίο ήδη από πριν είχαν επεκταθεί−, συμπεριλαμβανομένης και της Πελοποννήσου.

Στη διάρκεια του 14ου αιώνα πραγματοποιούνται μια σειρά από νέες ανακατατάξεις και επιδρομές, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει αυτή που έρχεται σαν συνέπεια της σφαγής του αρχηγού των καταλανών Ρογήρου από το συναυτοκράτορα Μιχαήλ Θʼ, ο οποίος κυβερνούσε μαζί με τον Ανδρόνικο. Η σφαγή αυτή έγινε στην Αδριανούπολη κι επεκτάθηκε στους ισπανούς, που παρέμεναν στη Κωνσταντινούπολη.

Μετά από αυτό, οι καταλανοί, που είχαν συγκεντρωθεί στην Καλλίπολη, έλυσαν τις συμφωνίες συμμαχίας, που είχαν με την αυτοκρατορία και κατευθύνθηκαν δυτικά καταστρέφοντας, καίγοντας κι εξαφανίζοντας τα πάντα στις περιοχές, από τις οποίες περνούσαν. Η Θράκη, η Μακεδονία, αλλά και το Άγιον Όρος λεηλατήθηκαν άγρια.

Αφού παρέμειναν για λίγο καιρό στη Θεσσαλία, βάδισαν προς τα νότια, διέσχισαν  τα στενά των Θερμοπυλών κι έφτασαν στην περιοχή του Δουκάτου των Αθηνών και των Θηβών, που είχε ιδρυθεί κατά διάρκεια της τέταρτης Σταυροφορίας και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των γάλλων. Την άνοιξη του 1311 στη μάχη της Βοιωτίας οι καταλανοί νίκησαν τους γάλλους και έφτιαξαν το Αθηναϊκό Δουκάτο των Καταλανών. Η παρουσία τους συνεχίστηκε για 80 ολόκληρα χρόνια.

 

Διαβάστε:


Για την Τουρκορωμιοσύνη
ρε γαμώτο!


Μικρασιάτικος χαβάς
  

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία και των ρομ (τσιγγάνων−γύφτων−κατσί-
βελων) στον «ελλαδικό χώρο» στη διάρκεια αυτού του αιώνα. Θεωρείται, πως η παρουσία τους ήταν αποτέλεσμα μιας ευρύτερης εξόδου τους από την Ινδία γύρω στο 900 μ.Χ.:
«Σαν μέλη της φυλής των Χαμ, παρουσιάζονται στην Κρήτη, σύμφωνα με περιγραφή φραγκισκανού μοναχού προσκυνητή του 1322... με το όνομα “Romniti” και εγκαταστημένοι εκτός των τειχών της Μεθώνης αναφέρονται από περιηγητή του 1384. Την ίδια εποχή βρίσκονται στην περιοχή του Ναυπλίου. Οι βενετσάνοι τούς έχουν παραχωρήσει προνόμια. Έχουν δικό τους αρχηγό, τον Johannes Ginganus, κάτοχο του τίτλου Drugarius Acinganorum.... Feudum Acinganorum υπάρχει στην Κέρκυρα από το 1381 τουλάχιστον.... Τσιγγάνοι σιδεράδες δουλεύουν στη Ζάκυνθο το 1519, με τον ίδιο τρόπο, όπως στη Μεθώνη. Οι cinnguanes της Κύπρου, οι πρόγονοι των νεότερων κιλίντζιρων, διακρίνονται το 1580 για τη χειρομαντία και τη νεκρομαντία τους». (Βλ. Δ. Λιθοξόου, Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην Ελλάδα, σσ. 87-88).

Στο ίδιο διάστημα περίπου (τέταρτη δεκαετία του αιώνα), οι σέρβοι υπό τον Στέφανο Δουσάν προσάρτησαν τη Βόρεια Μακεδονία και κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Αλβανίας.

 

Διαβάστε:


Από τον Σπάτα και τον Τατόη,
στο Χαλάνδρι και τη Λούτσα...


Η ένταξη των αρβανιτών
στο εθνικό φαντασιακό
  

Την εποχή αυτή αρχίζει μια έντονη μετακίνηση των αλβανών προς τα νότια, η οποία αρχικά γίνεται στη Θεσσαλία και στη συνέχεια, προς τα τέλη του 14ου και τον 15ο αιώνα, σʼ όλη την κεντρική περιοχή του «ελλαδικού χώρου», την Πελοπόννησο και σε πολλά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Παράλληλα, καταφθάνουν και εγκαθίστανται σε διάφορα μέρη του «ελλαδικού χώρου» κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ομάδες εβραίων, διωγμένων απʼ τις χριστιανικές χώρες της Ευρώπης. Απʼ την Ιταλία και τη Γαλλία το 1394 και τις γερμανικές χώρες στα 1387, 1420 και 1470. Σʼ αυτούς θα προστεθεί αργότερα (1492) ένα μεγάλο μέρος απʼ τους 40.000 ισπανοεβραίους (Σεφαρδίμ), ποθα καταφύγουν σε εδάφη της οθωμανικής αυτοκρατορίας μετά την εκδίωξή τους βάσει, του «διατάγματος της Αλάμπρα» (31.3.1492), απʼ τη χώρα του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας.

Είναι αξιοσημείωτο, πως οι άνθρωποι, που ήταν εγκατεστημένοι στον «ελλαδικό χώρο» δεν υπέφεραν μόνο από τις επιδρομές των διάφορων ομάδων, όσο από τη στυγνή κυριαρχία των βυζαντινών (αυτοκράτορες–κλήρος–γαιοκτήμονες) και των οργάνων της αυτοκρατορίας. Το γεγονός, πως «μια εισβολή ξένων φαινόταν στους φορολογούμενους λιγότερο τρομερή από την άφιξη των υπαλλήλων του ταμείου του Κράτους» είναι χαρακτηριστικό. (Joannis Lydi, «De Magistratibus», 111,70).

Οι επαναστάσεις και οι εξεγέρσεις καθʼ όλο το διάστημα της βυζαντινής κυριαρχίας δεν ήταν λίγες, παρʼ ότι αναφέρονται μεμονωμένα και αποσπασματικά από τους διάφορους χρονικογράφους και συγγραφείς. Ενδεικτικά μνημονεύουμε κάποιες απʼ τις πιο σημαντικές.

Το 821 στη Μ. Ασία, σύμφωνα με το χρονικογράφο Θεοφάνη, «εξεγέρθησαν οι δούλοι ενάντια στους κυρίους τους, οι στρατιώτες ενάντια στους αξιωματικούς τους, τα στρατιωτικά τμήματα ενάντια στους αρχηγούς τους». (Δ. Δαούλα, Γενική Ιστορία του Σοσιαλισμού..., τ. βʼ, σ. 335). Με επικεφαλής το Θωμά το Σλάβο (ο οποίος θα αποκτήσει μεγάλη επιρροή διατάζοντας τη σύλληψη των φοροεισπρακτόρων και την κατάργηση των φόρων), οι επαναστάτες, μαζί με χιλιάδες αγρότες απʼ τη Μακεδονία και τη Θράκη (όπου είχε επεκταθεί η εξέγερση) θα συγκροτήσουν ένα στράτευμα, το οποίο θα πολιορκήσει για ένα χρόνο την Κωνσταντινούπολη. Η απόπειρα, ωστόσο, του Θωμά (που φυσικά απέβλεπε στον αυτοκρατορικό θρόνο) δεν θα καρποφορήσει. Θα ηττηθεί τελικά το 823 απʼ τα βυζαντινά στρατεύματα και αφού συλληφθεί και βασανιστεί, θα θανατωθεί.

 
 
 
Η επανάσταση του Θωμά του Σλάβου
.
 

 

 
Στη μικρογραφία του
«Χρονικού του Κωνσταντίνου Μανασσή» (13ος αιώνας) εικονίζεται ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Β' ο Τραυλός, επικεφαλής του βυζαντινού στρατού κατά την ένοπλη σύγκρουσή του με τον επαναστάτη, Θωμά το Σλάβο, τη στιγμή, που απλώνει το χέρι, για να αφαιρέσει από τον αντίπαλό του το στέμμα. (Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη).
 

 

 
Η προσαγωγή του Θωμά του Σλάβου μπροστά στον αυτοκράτορα
και ο μαρτυρικός θάνατός του από το «
Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτση».
(Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας, Μαδρίτη).

 

Στο δεύτερο μισό του 9ου αιώνα θα εξεγερθούν οι σλάβοι του Μωρηά (μιλίγκοι και εζερίτες) και θα καταφέρουν να αποκτήσουν την αυτονομία τους έναντι ενός μικρού φόρου υποτέλειας στους βυζαντινούς. Επί Κωνσταντίνου Ζʼ θα ξεσπάσει μεγάλη και μακρόχρονη εξέγερση των «πενήτων» (φτωχών) στο θέμα του Οψικίου με ηγέτη κάποιον Βασίλειο απʼ τη Μακεδονία, η οποία τελικά θα κατασταλεί με μεγάλη αγριότητα, ενώ ο επικεφαλής της αφού συλληφθεί και βασανιστεί, θα οδηγηθεί στην πυρά.

Τον 10ο αιώνα έχουμε συχνές εξεγέρσεις των βουλγάρων «παροίκων» και των αιρετικών βογομίλων. Οι βογόμιλοι εναντιώθηκαν στο Βυζάντιο, στους σλάβους κατακτητές και στους ορθόδοξους άρχοντες της Σερβίας. Λόγω των διώξεων που υπέστησαν αναγκάστηκαν να ενωθούν σε κοινωνικοπολιτικό σώμα και να εξελιχθούν σε πραγματικές επαναστατημένες κοινότητες, που συγκέντρωναν χιλιάδες αγρότες και τεχνίτες. Μισούσαν το σταυρό, απέρριπταν την Παρθένο και την Παλαιά Διαθήκη. Αρνιόντουσαν το γάμο, τα πλούτη, την εργασία και τις διακρίσεις. Υποστήριζαν την εξέγερση, την άρνηση του συμβιβασμού και της υποταγής, μέχρι θανάτου. (Βλ. Ζακ Λακαριέρ, Οι Γνωστικοί, σσ. 83-86).

 

 

Βογομιλικό νεκροταφείο στη Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Οι βογόμιλοι [από το σλάβικο βογ (μπογκ)=Θεός και μιλούι=ελέησον ή κατ' άλλους από το μπογκ και μίλε=φίλος, δηλαδή θεοφιλής] εμφανίστηκαν τον 8ο αιώνα κατά τον επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε' γενόμενο εποικισμό περιοχών, που είχαν ερημωθεί από επιδρομές και φυσικές καταστροφές.
Με την κατάκτηση από τους οθωμανούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης
τον 15ο αιώνα, οι βογόμιλοι οδηγήθηκαν σε αφάνεια

 

Το 1042, κοινωνικής αιτιολογίας ταραχές θα ξεσπάσουν μέσα στην Κων-
σταντινούπολη. «Κατά τη στάση αυτή, το επαναστατημένο πλήθος κατάφερε να παραβιάσει τις πόρτες του ιερού παλατιού, σπάζοντας την αντίσταση της φρουράς ύστερʼ από λυσσασμένο αγώνα, που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Οι στασιαστές μπήκαν στα διαμερίσματα, που βρίσκονταν οι θησαυροί και οι φορολογικοί κατάλογοι. Τους θησαυρούς τους λεηλάτησαν, τους καταλόγους τους ξεσκίσανε. Αλλά η φτωχολογιά δεν έπαιξε ανεξάρτητο ρόλο στην περίπτωση τούτη. Αυτοί, που κέρδισαν από την εξέγερση τούτη, ήταν οι οπαδοί της Μακεδονικής δυναστείας». (Λεφτσένκο, Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, σ. 246).

Στα 1086 θα ξεσηκωθούν στη βόρεια Βαλκανική αγρότες αιρετικοί (βογο-
μίλοι
και παυλικιανοί), παράλληλα με τους καταπιεσμένους της Κρήτης και της Κύπρου.

Το 1341 στη Θράκη, με κέντρο την Αδριανούπολη, έχουμε εξέγερση αγροτών και βιοτεχνών με επικεφαλής τον αγρότη Βρανό, η οποία θα κατασταλεί από τούρκους μισθοφόρους, που κάλεσαν οι Παλαιολόγοι. Ανάλογη θα είναι και η τύχη του κινήματος των ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη (1342-1349) και της εξέγερσης, ενάντια στους Παλαιολόγους, αρβανιτών, σλάβων και τσακώνων αγροτών στο Μωρηά (Αρκαδία), το 1387.

 


Διαβάστε:

Η άρνηση του οθωμανικού παρελθόντος μας

Οθωμανική Αθήνα
  

Από ταύτη τη σύντομη αναδρομή γίνεται αντιληπτό πώς μέσα σʼ αυτές τις συνθήκες των συνεχών επιδρομών και των αποικισμών, των κοινωνικών συγκρούσεων και των επαναστάσεων, οι συμμίξεις ανάμεσα στις διάφορες ανθρώπινες ομάδες −που βρέθηκαν κατά περιόδους, πριν από την οθωμανική κάθοδο, στον εξεταζόμενο χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου− υπήρξαν έντονο και καθοριστικό γεγονός, για τη διαμόρφωσή τους μέχρι την εποχή της επανάστασης του 1821.

Όπως προαναφέραμε, δεν βρίσκεται στις προθέσεις μας να αποδώσουμε κάποια κληρονομικά δικαιώματα στις ανθρώπινες ομάδες, που μέσα από πολύμορφες συνθήκες διατηρήθηκαν, διαμορφώθηκαν ή εξαναγκάστηκαν να παραμείνουν σαν τέτοιες στη συγκεκριμένη εδαφική έκταση.

Ακόμη περισσότερο δεν ενδιαφέρει να αποδειχθεί καμιά εθνολογική συγγένεια ή αιματολογική καθαρότητα ή ακόμα, η φυλετική υπεροχή («ανώτερη φυλή») κάποιων «ελλήνων», που είναι δήθεν ικανοί να αφομοιώνουν τις υπόλοιπες φυλές παραμένοντας οι ίδιοι αναλλοίωτοι. Ούτε, φυσικά, μπορεί να γίνει δεκτή η παραλλαγμένη άποψη−ιδεολόγημα περί του «υγιούς πυρήνα», που θα πρέπει να κληθεί να αφομοιώσει τις υπόλοιπες φυλές φτιάχνοντας μια καινούργια. Τέτοιες προσπάθειες ταιριάζουν στους ρατσιστές, τους πατριώτες, τους εθνικιστές και τις κάθε λογής αποφύσεις του κρατισμού και της εξουσιαστικής λογικής, οι οποίες βολεύουν στην προσπάθεια κατάδειξης μιας «ευνοούμενης» ή «χαρισματικής» φυλής ή έθνους.

Είναι ξεκάθαρο, πως η διαμόρφωση τον εγκλωβισμένου σήμερα μέσα στα κρατικά όρια, που έχουν επιβάλλει οι κυρίαρχοι, πληθυσμού είναι αποτέλεσμα άλλοτε ελεύθερων επιλογών και άλλοτε εξαναγκαστικών καταστάσεων.

Εξ άλλου, η «διατήρηση της γλώσσας», θα πρέπει να εξετασθεί με πολλές επιφυλάξεις, δεδομένου, πως η Αττική διάλεκτος αποτέλεσε επί μακρόν μέσο επικοινωνίας μεταξύ των κυρίαρχων ομάδων και όχι του ευρύτερου πληθυσμού. Η διατήρηση μιας εκδοχής της και η εκείθεν επιβολή της οφείλεται σε εκκλησιαστικούς και γενικότερα εξουσιαστικούς παράγοντες, μη έχοντας άμεση σχέση με τα πλατιά στρώματα του πληθυσμού, που διαμόρφωσαν τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας και συνεννόησης, σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.

Είναι χαρακτηριστική η διαπίστωση τον Μιχαήλ Ακομινάτου, μητροπολίτη της Αθήνας κατά τα τέλη του 12ου αιώνα, την οποία καταγράφει αναφερόμενος στο «ποίμνιό» του: «Όταν σου μιλούσα, επʼ ευκαιρία της ενθρονίσεώς μου, απλά και φυσικά [εννοεί στην απλή ελληνική γλώσσα] εφαίνετο σαν να είχα μιλήσει για κάτι το ακατανόητο ή σε μια ξένη γλώσσα των περσών ή των σκυθών». (A.A. Vasiliev, Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, σ. 606).

Πάντως, ακόμα και σήμερα μπορούμε να δούμε την έντονη γλωσσική διαφοροποίηση, τις διαλέκτους, αλλά και το λεκτικό ή φραστικό ανακάτεμα, που υπάρχει και εξακολουθεί να διαμορφώνεται στη γλώσσα που μιλούν οι άνθρωποι. Αυτή η πραγματικότητα, που ισχύει κυρίως σε σχέση με ανθρώπους, που προέρχονται ή βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του «ελλαδικού χώρου», αντικατοπτρίζει συνθήκες, όπου αυτά τα στοιχεία υπήρχαν με πολύ πιο έντονο τρόπο και τα οποία θα ανέπυσσαν τη δική τους πορεία αν δεν παρεμβάλλονταν οι διαρκείς, έντονες κι εξαναγκαστικές προσπάθειες εκ μέρους των κυρίαρχων στην κατεύθυνση του ισοπεδωτισμού και της εξαφάνισης αυτών των διαφοροποιήσεων.

 
 

Διαβάστε:

 

Συνολικότερα θα πρέπει να πούμε, πως όσο κι αν η κυριαρχία προσπαθεί να δικαιολογήσει να να διατηρήσει την επιβολή της πάνω στους ανθρώπους εφευρίσκοντας εθνολογικές, φυλετικές, αιματολογικές και κάθε λογής «συγγένειες», «διαφορές» και καταβολές, προκειμένου να διατηρήσει τους ανθρώπους υποταγμένους, το καθοριστικό παραμένει η ανθρώπινη φύση, η ανθρωπινότητα ενάντια σε διαιρέσεις και διαχωρισμούς (φυλετισμούς, εθνικισμούς, διεθνισμούς, ευρωπαϊσμούς κ.λπ.).

Αυτή η ανθρωπινότητα −πέρα από τις διαφορετικότητες, που φυσιολογικά αναπτύσσονται, λόγω των διαφόρων συνθηκών, τις οποίες βίωσαν και βιώνουν οι διάφορες ανθρώπινες ομάδες− ξεπηδά με μιαν ακατανίκητη δύναμη αποζητώντας και παλεύοντας για την επαναοικειοποίηση της χαμένης ελευθερίας.

Αυτό το γεγονός διατρέχει όλη την πορεία των ανθρώπινων ομάδων και αποτελεί ό,τι το πιο γνήσιο υπάρχει.
Σημείωση:
Το παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα
από το συλλογικό έργο:
Κυριαρχία και κοινωνικοί αγώνες στον «ελλαδικό χώ-
ρο» από την προεπαναστατική περίοδο μέχρι και τις
πρώτες απόπειρες συγκρότησης εθνικού κράτους
,
το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από εδώ.

Οι εικόνες, ο τίτλος και οι υπότιτλοι
έγιναν με μέριμνα της «Ελεύθερης Έρευνας».
Περισσότερα άρθρα
σχετικά με την καταγωγή των σημερινών κατοίκων
του ελλαδικού χώρου μπορείτε να βρείτε
στο Αφιέρωμα της «Ελεύθερης Έρευνας»:
Η πραγματική καταγωγή μας.
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


258 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 46150

  22 Σεπ 2018

  http://www.iefimerida.gr/news/445687/poios-ehtise-kalyva-pano-stoys-styloys-toy-olympioy-dios-mia-ekpliktiki-kai-alithini

  Και στο τέλος γράφει:
  Θέλησαν να θυμίσουν στον κόσμο το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλοιώνοντας όμως την ιστορία.

  Η ρωμιοσύνη εκπαιδεύεται!

 • Ανώνυμος 46149

  22 Σεπ 2018

  «Δεν υπάρχουν Έλληνες. Είναι όλοι Αλβανοί. Ο Τσίπρας είναι Αλβανός».
  http://www.iefimerida.gr/news/445791/alvanida-istorikos-den-yparhoyn-ellines-o-tsipras-kai-oloi-oi-ellines-einai-alvanoi

  Ε όχι και όλοι..! Βγαίνω από τα ρούχα μου ναούμ. Το παρατραβάει.

 • Ανώνυμος 43701

  20 Αυγ 2017

  Οι σημερινοί "έλληνες" ποικίλουν στσ εξωτερικά χαρακτηριστικά στους:

  Απο πολύ λευκοί μέχρι πολύ μελαχρινοί.

  Διαφορετικό χρώμμα μαλλιων (ξανθοί, μαυρομάλληδες, κοκκινομάληδες, καστανοί), διαφορετικός τύπος μαλλιών, απο πολύ σγουρά μέχρι ίσια.

  Διαφορετκό σχημα προσώπου, απο στρογγυλωπό μέχρι ωοειδές.

  Διαφορετικό σχήμα μύτης, απο μικρές γαλλικιές μυτούλες μέχρι γαψές Αρμένικες.


  ΟΛΕΣ ΟΙ "ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ" ΠΟΥ ΓΊΝΑΝΕ, ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ "ΕΛΛΗΝΕΣ" ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ "ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ" ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΑΚΥΡΕΣ.

  Πως θα σας φενότανε εσας τους υπερήφανους εθνικισταράδες αν γινόντουσαν αξιόπιστες έρευνες περί των σημερινών ελλήνων και φυσικά έβγαινε το αποτέλεσμα δυσάρεστο για φασίστες/εθνικιστές; Εκεί θα το βαπτίζατε "έρευνα ανθελλήνων, εβραιμασωνων" κτλ.

 • Ανώνυμος 40064

  9 Νοε 2016

  Ανώνυμος 39504 έγραψε...
  ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΑΛΙΤΗΡΙΑ ΒΓΔΕΛΙΓΜΑΤΙΚΟ ΒΡΙΖΟΣΠΟΡΟ
  ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΒΕΝΤΗ
  ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
  ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
  ΜΕΛΕΤΗΣΕΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
  ΚΑΙ ΑΙΦΝΗΣ ΡΑΤΣΑΦΕΡΝΟΣ ΕΓΩΪΣΤΟΜΑΝΗΣ
  ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ ΒΡΙΣΙΕΣ
  ΠΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΑΗ
  ΟΥΝΟΣΠΕΡΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ἤ ΓΟΤΘΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΣΛΑΒΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣΠΕΡΜΟΣ.
  ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. ΞΕΡΕΙΣ ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΓΙΑΤΙ;;
  ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΕΥΜΑΙΟΥ ΚΥΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
  ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΥΜΑΙΑ ΚΕΔΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΝΕΙ
  ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΟ ΖΩΟΣΠΕΡΜΟ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΑ ΠΟΘΗΤΕΥΕΙ.

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΥ ΆΡΗ ΜΑΣ.
  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
  ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΧΟΥΝ
  ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΙ ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΟΥΝ.
  ΖΩΟΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΡΦΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  ΠΟΥ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ
  ΟΙ ΑΔΕΡΦΑΡΕΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΙΜΟΒΟΡΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ
  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΑ ΜΕ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΑΜΕ ΜΑΓΚΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑ.
  ~
  Bielidopoulos ΜΕΓΑΣ ΣΚΕΥΟΡΟΣ

 • Ανώνυμος 39242

  30 Ιουλ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 35357

  11 Σεπ 2015

  Καλά κρασά 35184. Αν και πέρασε ένας μήνας από την ανάρτηση ακόμα να καταλάβω το παραλήρημα σου. Ίσως γιατί δεν έχω κόψει τα χάπια μου, ακόμα. ΞΕΣΑΣΕΣ ΤΟ ΑΡΧΙΝΕΜΑ Ανώνυμος 33606 έγραψε
  ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΞΕΙΣ ΟΛΗ Η ΖΩΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΥ
  ΚΑΙ Η ΒΡΙΣΙΑ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΟΥ
  ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΤΡΟΠΟ ΒΙΟΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ
  ΠΙΟΤΕΡΑ ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΔΕΝ ΜΟΥ Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
  ΒΛΕΠΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΑΡΚΤΑ, ΤΟ ΠΟΡΙΚΟ ΟΡΙΖΕΙ
  ΓΙΑ ΣΕ;;
  Ίσως γιατί δεν έχω κόψει τα χάπια μου, ακόμα.
  ΓΙΑΤΙ;; ΠΑΝΤΑ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΚΟΜΙΣΑΝ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΡΩΜΙΚΑ ΣΑΔΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ;;
  ΟΛΗ ΤΟΥΣ Η ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΘΙΣΗ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΠΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. ΛΑΤΙΝΟΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΡΩΜΑΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
  ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΜΑΣ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ΛΟΓΟΥ ΔΟΜΗΣΑΝ ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΣΕΦΟΝΙΑ ΜΑΙΕΥΣΗ ΤΟΥ.
  ΣΥΓΝΩΜΗ ΖΗΤΩ ΠΟΥ ΠΙΟΤΕΡΟ ΑΠΛΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΓΙΑ ΕΤΟΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΦΡΑΔΕΙΑ ΡΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙ;; ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΗ Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΜΙΖΕΙ
  ΠΟΥ ΚΟΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ.
  ΑΥΤΑ ΩΣ ΤΑ ΤΩΡΑ
  ΚΑΙ ΑΝ ΣΟΥ ΦΑΙΝΟΜΑΙ ΕΙΡΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΖΗΤΩ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 • Ανώνυμος 35351

  9 Σεπ 2015


  Καλά κρασά 35184. Αν και πέρασε ένας μήνας από την ανάρτηση ακόμα να καταλάβω το παραλήρημα σου. Ίσως γιατί δεν έχω κόψει τα χάπια μου, ακόμα.

 • Ανώνυμος 35184

  8 Αυγ 2015

  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΦΙΛΟΞΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΑ 33608 24.4.2015 ΕΙΛΕΙΘΥΙΟΥΣ ΜΕ ΕΨΙΛΟΝ ΓΙΩΤΑ

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΛΙΘΙΟΥ ΥΛΟΜΟΡΦΟΥ ΘΕΑΤΗ
  ΤΟΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
  ΒΡΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΩ
  ΒΡΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ ΜΟΥ
  ΒΡΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΜΠΛΕΞ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟ
  ΦΩΛΕΥΤΗ Bielidopoule!!! ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ Π,Β,Φ;;
  ΩΣΤΕ ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ω!!!! ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΦΙΛΤΑΤΕ ΤΙΣ ΚΟΜΙΣΕΣ ;;
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΙΖΩ;; ἤ ΤΗΝ ΣΤΥΓΑ;; ἤ ΤΙΣ ΕΡΙΝΥΕΣ ἤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΑ ΤΩΝ 14 ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ ΜΑΣ ΕΡΙΔΑ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΑΣ ΜΑΣ ;
  ΝΑ ΣΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΚΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΕΡΜΩΟΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΜΑ ΤΗΣ ΔΕΝΔΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΛΟΜΟΡΦΗΣ
  ἤ ΤΟΥ ΑΡΕΑ ΤΟ ΦΙΛΟΝΙΚΕΙΟ ΠΑΘΟΣ ΠΟΥ ΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΘΕΛΕΙ
  ΕΡΙΣΤΙΚΟΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΥΣΜΙΝΕΣ (ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣ )
  Ἤ...........
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕ ΛΟΥΪ ΜΟΥΛΕ, ΕΚΛΕΚΤΕ ΤΗΝ ΜΟΥΛΩΧΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
  ΠΑΡΕ ΜΕΤΑΛΑΜΑ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙΣ
  ΟΤΙ ΣΚΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΩΔΕΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟ
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΜΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ. (ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ)
  ΕΥΓΕ!!
  ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΥΜΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠʼ ΑΙΝΕΙΑ
  ΤΗΣ ΚΟΠΡΑΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΟ ΤΕΚΝΟ
  ΠΟΥ ʽΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΧΙΣΗ
  ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΦΕΝΤΕΥΕΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΥ
  ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΑ
  ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΕΙΧΑ ΟΤΙ ΤΟ ΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ 13. 4. 2015
  ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΤΟΝΕ
  ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΛΑΘΕΨΑ
  ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ ΣΟΥ ΜΠ ʼʼΑΪΛʼʼ ΝΟΠΟΥΛΕ
  ΔΕΚΡΥΖΕΙ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΟΥ ΟΦΙΔΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
  ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΕ ΜΟΥ ΠΟΥΘΕ ΝΑ ΕΡΧΕΣΑΙ ΠΟΥΘΕ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΡΜΑΤΩΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
  ΝΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ;; ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΟΜΗΡΟ
  ΝΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ;;; ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΟΡΦΕΑ
  ΝΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ;; ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΑΠΑΝΤΑ ΗΣΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΖΕΥΔΙΑΣ ʼʼΖΩΗΣʼʼ
  ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΝΑ ΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ;; ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΠΙΝΔΑΡΟ.
  ΚΑΠΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΓΚΑΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
  ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΜΕ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΑΝΤΙΛΟΓΩ,
  ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑΣ Η ΟΞΥΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΔΕΙΑ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ.
  ΑΥΤΑ

 • Ανώνυμος 34359

  24 Μαΐ 2015

  Αντλούμε το πρώτο παράδειγμα από το Χρονικό περί της των Τούρκων Βασιλείας του 16ου αιώνα που αποδίδεται σε κάποιον υπό το όνομα Ιέραξ. Ό Ιέρακας έγραψε το χρονικό του σε στίχους και για το λόγο ότι ζήτησαν μερικοί να μάθουν «τα εν εσχάτοις της Ρωμαΐδος και Γραικών πτώσιν». Έτσι αρχίζει ο Ιέρακας και προχωρεί να διηγηθεί «της Κωνσταντινουπόλεως το γόνυ καμψαμένης... και των Ρωμαίων της αρχής καταστρεψάσης πάντα, μέρους Ελλήνων των Γραικών όντος εν τη Ασία».
  Στη διήγηση για τις άλλες κατακτήσεις των Τούρκων, ο Ιέρακας γράφει και για τις επιτυχίες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων: «Ο βασιλεύς της πόλεως Ρωμαίων, ο αυτάναξ εξεστράτευσε εναντίον των Βουλγάρων και εφάνη μέγας αριστεύς, ως Έλλην των Ελλήνων». Εν τω μεταξύ ο Τούρκος Μουράτ γράφει «τω βασιλεί των Γραικών» ότι «ολέσω... τάχιστα τους εναντίους πάντας...»
  Για τον Ιέρακα η Κωνσταντινούπολη είναι «Βυζαντίδα πόλις» και άλλοτε «Κωνσταντινούπολις» η «Κωνσταντίνου πόλις». Η Αυτοκρατορία, «χώρα των Βυζαντίων» και μερικές φορές «Ρωμανία». Η Μικρά Ασία είναι «Ασία των Γραικών». Οι πόλεις που πολιορκήθηκαν από το Μουράτ είναι «Ρωμαίων πόλεις», «άστεα χώρας των Βυζαντίων». Η Σύνοδος της Φλωρεντίας προξένησε «μίσος Γραικοίς τε καί Λατίνοις». Επί Κωνσταντίνου Δραγάση «κατεσβήσθη το δυστυχές βασίλειον της βυζαντίδος»38.
  Κατά τον 17ο αιώνα, γύρω στο 1620, ο Μητροπολίτης Μυρέων Ματθαίος θρηνεί την πτώση του Ελληνισμού και χρησιμοποιεί τρία γνωστά ονόματα των Ελλήνων ως συνώνυμα:
  Αλλοίμονον, αλλοίμονον εις το γένος των Ρωμαίων, ω, πώς εκαταστάθηκε το γένος των Ελλήνων σ' εμάς, εις όλους τους Γραικούς να έλθη τούτην την ώρα
  Για τους Έλληνες όταν έπεσε η Πόλη έσβησε «η κοινή των Ελλήνων εστία», όπως γράφει ο σύγχρονος της πτώσεως Ανδρόνικος Κάλλιστος40. Έπεσε η Πόλη και κατελύθη το κράτος αλλά ο βυζαντινός πολιτισμός, η γλώσσα, η παράδοση, ιδιαίτερα η λαϊκή, η θρησκεία και διάφοροι άλλοι θεσμοί επέζησαν στην ιστορία του Ελληνισμού και άλλων λαών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής
  ΕΛΛΗΝΕΣ , ΡΩΜΙΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΙ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ
  '''' ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ''''

 • Ανώνυμος 34134

  5 Μαΐ 2015

  στα 1511 οι Χιώτες σε αναφορά τους ονομάζουν την Νέα Μονή «το αγαπητόν και ευλαβέστατον κατοικητήριον πάσης Ελλάδος», γιατί ο μισθοφόρος Θωμάς από το Άργος το 1546 έλεγε στους άντρες του: «…Ἑλλήνων γάρ ἐσμεν παῖδες καὶ βαρβάρων σμῆνος οὐ πτοούμεθα», γιατί ο λαός ανέφερε σε υπόμνημά του στα 1596, «ο του Χριστού λαός, ο Θετταλίας, Ηπείρου τε και Μακεδονίας, και σύμπασα εφεξής η Ελλάς και μυρίους υπέρ της πίστεως θανάτους υποστήσεται», γιατί στα 1581 οι Χειμαρριώτες γράφουν σε επιστολή τους γράφουν «να λυτρώσεις ημάς και τα παιδιά μας όλης της Γρέτζιας»,
  γιατί ο Λάμπρος Κατσώνης στα 1792 αναφέρεται σε ελληνικό γένος και τι εννοούσε ο ανώνυμος λαϊκός τραγουδιστής της Αθήνας όταν τραγουδούσε αυτά στα τέλη του 18ου αι: «”Τʼ ήταν η Γραίκια μια φορά / κιʼ άκουσε τʼ είναι τώρα, …Πού είναι η Αθήνα μου, / Πού είναι κείνη η Αθήνα / Πού ο κόσμος εθαμάκτηκε / και σέβεται ακόμη; / Εκεί επρωτοφάνηκε / η ελευθερία εις τον κόσμον. / … να κάθεται κιʼ ο Μωάμεθ / εις των Γραικών τον θρόνον».
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ '''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ''''....ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΕ ΖΟΡΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΑΛΛΟΕΘΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ ΚΑΛΗ ΩΡΑ

 • Bielidopoulos

  2 Μαΐ 2015

  ~
  Ελλαδιστάν - melting point βλακείας και παρλαπίπας:
  "Όλοι το ξέρουμε. Ο Βαρουφάκης, αργά ή γρήγορα, θα φύγει ή θα τον βγάλουν από την μέση. Θα συνεχίσει την αντισυμβατική ζωή του και θα γοητεύει στα αμφιθέατρα και στα συμπόσια του κόσμου.
  Ο Βαρουφάκης κουβαλάει πάνω του κάτι που δεν το έχουμε οι σύγχρονοι Έλληνες. Κάτι που είχαν οι μακρινοί μας πρόγονοι:"
  http://pitsirikos.net/2015/04/o-captain-my-captain/

 • Ανώνυμος 34058

  1 Μαΐ 2015

  Κανονικος ελληνορωμιος ο Ξηρος και με την θρησκεια και με την αριστερη αναρχια, «θου mr. τω στοματι μου» Ρε μηπως είναι γιος του Λιακο;

 • Bielidopoulos

  1 Μαΐ 2015

  ~
  "Αρνείται το «βραχιολάκι» ο Ξηρός, επικαλούμενος θρησκευτικές πεποιθήσεις."
  «Δεν προτίθεμαι να δεχθώ τη χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης. Ο πρώτος και κυριότερος λόγος είναι λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. Δηλαδή αυτό περιγράφεται στην Αποκάλυψη ως μέσον χωρίς το οποίο δεν μπορεί κάποιος να μετέχει στην κοινωνική ζωή και τείνει να επιβληθεί σε όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες» δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε από τον Κορυδαλλό στον τηλεοπτικό σταθμό Ε."

  Γιατρέ μου μήπως είμαι τρελός;
  Ίτε παίδες ρωμιών..!

 • Bielidopoulos

  30 Απρ 2015

  ~
  Έχετε σκεφτεί να αλλάξετε χάπια ή γιατρό;

 • Ανώνυμος 34041

  30 Απρ 2015

  ΟΙ ΠΑΝΩ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.

 • Ανώνυμος 34040

  30 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33984 έγραψε....


  "ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ-ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ-ΤΟΣΚΗΔΕΣ ........ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ...ΟΙ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΣΚΗΔΕΣ......".

  ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΛΛΟΊ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΘΕΤΟ
  "ΓΚΕΚΑΣ" ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ (ΠΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ....ΕΛΛΗΝΕΣ) ΜΕΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΙΖΟΥΝ Ή ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ ΄Η ΤΟΥΡΚΙΖΟΥΝ, ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΣΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ, Ή ΣΕ ΜΗΤΕΡΑ Ή ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ ΘΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΤΖΗΔΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΓΚΕΚΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.


 • Ανώνυμος 34039

  30 Απρ 2015

  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

 • Ανώνυμος 34036

  30 Απρ 2015

  ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΑΕΡΕ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ [ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΟΙ] ΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΕΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ.....ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • Ανώνυμος 34031

  30 Απρ 2015

  ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ ΛΑΜΟΓΙΟ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ...

 • Ανώνυμος 34030

  30 Απρ 2015

  - Πότε νιώσατε τελευταία φορά υπερήφανος ως Ελληνας;
  ΟΤΑΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΝΙΙΣΤΗ ΛΑΜΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΑ

 • Bielidopoulos

  30 Απρ 2015

  ~
  - Πότε νιώσατε τελευταία φορά υπερήφανος ως Ελληνας;
  - Θεωρώ ότι η υπερηφάνεια γενικότερα δεν ωφελεί σε τίποτα και, προσωπικά, δεν νιώθω υπερήφανος. Στην Ελλάδα συνηθίζουμε να έχουμε υπερβολική υπερηφάνεια, η οποία κάνει μεγάλη ζημιά.
  http://www.kathimerini.gr/812981/article/proswpa/synentey3eis/aggelos-gewrgakopoylos-o-ma8hmatikos--me-thn-eyrwpaikh-epixorhghsh--toy-12-ekat-eyrw
  ;)

 • Ανώνυμος 33999

  30 Απρ 2015

  Να σε κατι που θα συμφωνησω με τον Bielidopoulos.

 • Bielidopoulos

  30 Απρ 2015

  ~
  "ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΕΝΑΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΒΑΛΑΝΕ ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΤΣΙΜΠΗΣΑΝΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ"

  Ο Μπαρουφάκης την μόνη εθνική κυριαρχία που ξέρει είναι το πουγκί του και πως να φτιάξει την προίκα της κορούλας του. Τόσους μήνες υπουργός οικονομικών και δεν έχει κάνει τίποτα. Μόνο διαλέξεις δίνει περί "everything in general and nothing in particular". Ξύπνα κορόιδο Κεφαλαιάκια!

 • Ανώνυμος 33988

  30 Απρ 2015

  τι υπεροχο αρθρο..υγιης σκεψη..καθαρη ματια...
  ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΘΑ ΤΟΥΣ ΩΣ '''ΣΧΟΛΙΑ'' ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ''ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ'' ΜΕ ΤΗΝ '''ΥΓΙΗ'' ΣΚΕΨΗ ΤΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΧΑΠΙΑ....ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΙ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΝΤΟΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑΚΗ [ ΑΛΛΑ Η ΑΤΙΜΗ Η ΚΕΝΩΝΙΑ ΤΑ ΦΕΡΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ] ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΙΝΟΥΝ '''ΠΕΡΑ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΣΟΥ ΠΑΡΕ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΣΟΥ'''''ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΟΥ''''
  ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΛΑΜΕ ΧΑΤΙΡΙ ΟΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ

 • Ανώνυμος 33987

  30 Απρ 2015

  ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΔΕΝ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.....ΤΙ ΕΠΑΘΕ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΡΙΖΕΙ ...ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΡΕΙ ΠΑΛΙ...ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΛΛΟΝ....ΤΟ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ...ΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΛΕΤΕ...
  '''ΝΑΙ ΓΙΑΤΡΕ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΜΟΥ'''..ΕΤΣΙ ΗΡΕΜΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ...
  ΑΝ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΗΡΕΜΗΣΕΙ ΠΕΙΤΕ ΤΟΥ....'''ΠΕΡΑΣΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ''''.....ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ''ΚΩΛΟΧΩΡΑ'' ΚΛΠΚΛΠ....ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ

 • Ανώνυμος 33986

  30 Απρ 2015

  ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ΟΤΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΛΕΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΝΤΑΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΙΚΟ...ΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΣΑΝΕ ΣΤΟΝ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ...ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΕΝΑΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΒΑΛΑΝΕ ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΤΣΙΜΠΗΣΑΝΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ....

 • Ανώνυμος 33985

  30 Απρ 2015

  ΔΙΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ [ ΝΟΤΙΟΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ] ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ''''ΒΑΡΒΑΡΟΙ''' ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ
  ΤΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ..ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΟΙ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΡΕΣ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΕΣ...ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΙΩΝΕΣ[ ΕΩΣ ΤΟ 1955] ΣΥΝΥΠΑΕΞΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΑΣΣΙΑΤΕΣ

 • Ανώνυμος 33984

  30 Απρ 2015

  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ-ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ-ΤΟΣΚΗΔΕΣ ........ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ...ΟΙ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΣΚΗΔΕΣ.......
  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ....ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΟΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΟΙ ΓΚΕΚΗΔΕΣ.....
  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΣ.......ΑΦΟΥ ΟΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ ΗΤΑΝ ΕΠΙ ΤΟΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΠΕΚΤΑΣΗΔΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΣΟΥΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΝΩ ΟΙ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΗΤΑΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΣΟΥΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ....ΚΑΙ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΝΟΤΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΝΩ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ........ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ ΑΦΟΥ ΗΡΘΑΝΕ ΣΕ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ....
  ....ΟΙ ΝΟΤΙΟΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ ΟΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΛΑΧΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΣΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΣ.....ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗ ΓΚΕΚΑΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ Η ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΛΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ''ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥΣ'' ΙΤΑΛΟΥΣ-ΔΑΛΜΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ '''''ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ''''ΣΛΑΒΟΥΣ ΚΡΟΑΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΥΛΕΣ ΓΟΤΘΩΝ ΑΒΑΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ.....ΑΚΟΜΑ Ο ΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΛΑΒΙΚΑ ΤΟΠΟΝΥΜΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΛΑΒΩΝ ΠΑΡΟΔΙΚΗ Η ΜΟΝΙΜΗ...ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΑ ΣΛΑΒΙΚΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ .....
  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ....ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΣΚΕΡΙΑΣ [ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΗ] ΦΟΡΙΕΤΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ...ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗ ΓΚΕΚΑΡΙΑ ΔΕΝ ΦΟΡΙΕΤΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΟΙ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΦΟΡΑΝΕ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥΡΚΑΡΑΒΙΚΗ....ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΟΥΣ.......ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΤΟΣΚΕΡΙΑΣ ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ...ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΗ ΓΚΕΚΑΡΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΧΟΡΟΥΣ ΠΟΙΟ ΒΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΟΠΩΣ Ο '''ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΠΑΘΙΩΝ''''.....
  .ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚ [ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ]..
  ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ......ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΝΕΝΟΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΤΙΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΕΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ....ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ...ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΟΙ ΠΙΟ ΣΩΜΑΤΩΔΗΣ ΚΑΙ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΣΑΝ ΒΟΡΕΙΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ....ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ.....ΤΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ

 • Bielidopoulos

  30 Απρ 2015

  ~
  Κλαψ, σνιφ, σνιφ, βρίζουν το έθνος, είναι εθνομηδενιστές, κλαψ.
  lol

  Τα χάπια σου, πάρε τα χάπια σου.
  https://www.youtube.com/watch?v=lpqKLqLx9fQ
  lol

 • Ανώνυμος 33982

  30 Απρ 2015

  A NAZI TRAVELS T0 PALESTINE AND TELLS ABOUT IT IN THE ASSAULT

  swastika and star Dvid mendal
  http://just-another-inside-job.blogspot.gr/2007/04/nazi-medal-commemorating-zionist.html

 • Ανώνυμος 33981

  30 Απρ 2015

  "Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Αλβανίας με την λογική δεν υπάρχουν Ιλλυριοί διότι τους αντικατέστησαν οι Ρομά ή και γύφτοι που υπάρχουν και εκεί και μάλιστα αρκετά αναμεμειγμένοι με τους αλβανούς".
  συμπλήρωση
  Και με τους εβραίους ακόμα περισσότερο και με διπλή όψη, που θα προκαλέσει διωγμό κατα τα ναζιστικά πρότυπα, ή Δαυιδ και Φιλισταίοι για την κάνουν οι ιθαγενείς.
  Χίτλερ ή Δαυίδ ή μυαλό ρατσιστή Bieldopoulou ή αντιρατσιστή αλβανού αντιφασίστα Bieldopoulou. Δύο όψεις ένα νόμισμα.

 • Ανώνυμος 33980

  30 Απρ 2015

  Παράλληλα, καταφθάνουν και εγκαθίστανται σε διάφορα μέρη του «ελλαδικού χώρου» κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ομάδες εβραίων, διωγμένων απʼ τις χριστιανικές χώρες της Ευρώπης. Απʼ την Ιταλία και τη Γαλλία το 1394 και τις γερμανικές χώρες στα 1387, 1420.


  Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία και των ρομ (τσιγγάνων−γύφτων−κατσί-
  βελων) στον «ελλαδικό χώρο» στη διάρκεια αυτού του αιώνα. Θεωρείται, πως η παρουσία τους ήταν αποτέλεσμα μιας ευρύτερης εξόδου τους από την Ινδία γύρω στο 900 μ.Χ.: «Σαν μέλη της φυλής των Χαμ, παρουσιάζονται στην Κρήτη, σύμφωνα με περιγραφή φραγκισκανού μοναχού προσκυνητή του 1322... με το όνομα “Romniti”.

  Καλά οι ισραηλίτες στην Ελλάδα είναι Ελληνόφωνη κοινότητα (σίγουρα ξέρουν και τα εβραϊκα) με δική τους θρησκευτική και πολιτιστική αντίληψη, δεν είναι άγνωστη φυλή που έχει αλληλοαφομοιωθεί με τους Ελληνες ωστε να μη ξέρουν οι Έλληνες αν είναι Ελληνοεβραίοι ή οι Εβραίοι να μην ξέρουν αν είναι Εβραιοέλληνες φυλετικά. Υπάρχουν και κάποιοι ΄τεκτονες δηλωμένοι ή βαπτισμένοι τεχητοί εβραίοι για να γλυτώνουν φόρους ή να έχουν προνόμια.
  Το ποίο ηλίθιο παράδειγμα που θα μπορούσες να αναφέρει κανείς.

  Για τους τσιγγάνους τα πάντα είναι γνωστά απλώς υπάρχουν που και που μεικτοί γάμοι, αλλά αφομοίωση πολιτιστική και γλωσσική δεν υπάρχει και η ελληνική πολιτιστική παράδοση ακόμα και η νεοελληνική, απο την αθίγγανη έχει στεγανά και χωρίς κανένα γλωσσικό επηρεασμό απο πλευράς αθιγγάνων προς τους Ελληνες. Πέρα απα αυτά υπάρχουν και πολλά φύλα τσιγγάνων. Είναι εξίσου ηλίθιο παράδειγμα διότι Ρωμά υπάρχουν σε όλες τις χώρες και άρα ο τρόπος που γράφεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί υπο τους ίδιους όρους για κάθε χώρα που έχει Ρόμα....Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Αλβανίας με την λογική δεν υπάρχουν Ιλλυριοί διότι τους αντικατέστησαν οι Ρομά ή και γύφτοι που υπάρχουν και εκεί και μάλιστα αρκετά αναμεμειγμένοι με τους αλβανούς.

 • Ανώνυμος 33979

  30 Απρ 2015


  Ασχέτως της σύνδεσης κελτικών φύλων με τους Ιλλυριους, ή με τους Θράκες, ή και με τους Μολοσσούς παρότι ενδιάμεσα υπήρχαν βορειότερα Ελληνικά ηπειρωτικά φύλα, οι Ιλλύριοι όποιοι και να ήταν και ασχέτως φυλετικής συγγένειας με άλλα φύλα ή μη, χωριζόνταν με συγκεκριμένα φυσικά σύνορα.
  Oι νυν κάτοικοι της Αλβανίας χωρίζονται σε δύο μεγάλα φύλα που κατά βάσιν αποτελούν και εθνότητες αφού τόσο η εθνική των καταγωγή και συνείδειση, όσο και τα φυλετικά χαρακτηριστικά, δηλώνουν την έντονη αντίθεσιν και διαφορετικότητα. (γκεκιδες - τοσκηδες) Το φυσικό όριο των δύο φυλών ή λαών είναι ο ποταμός Γενούσος ο σημερινός Σκούμπης ο οποιος υπήρξε κατα την αρχαιότητα φυσικό σύνορο μεταξύ Ιλλυριων και Ηπειρωτών.
  ↑ Στράβων, γεωγραφικά 7,7,4 "Ταύτην δη την οδό εκ των περί την Επίδαμνον και Απολλωνίαν τόπων ιούσιν εν δεξιά μεν εστί τα Ηπειρωτικά έθνη, κλυζόμενα τω Σικελικώ πελάγει μέχρι Αμβρακικού κόλπου , εν αριστερά δε τα όρη τα των Ιλλυριών , ά προδιήλθομεν και τα έθνη τα παροικούντα" Η οδός στην οποία αναφέρεται ο Στράβων είναι η Εγνατία που ακολουθεί την κατεύθυνση της κοιλάδας του Σκούμπι.

 • Bielidopoulos

  30 Απρ 2015

  ~
  "«Αν μας πουν ότι θέλουν αίμα στο σπαθί δεν θα κάνουμε πίσω». Με την φράση αυτή απάντησε κυβερνητικό στέλεχος στις αναφορές που έκανε νωρίτερα την Τετάρτη αξιωματούχος του ευρωσυστήματος, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να επωμιστεί πολιτικό κόστος για να κλείσει η συμφωνία."
  http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231404026

  Α, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ !
  Ελλαδιστάν είσαι τρέλα!
  Τρέλα και μεταξωτή κορδέλα!
  Μεγαλοιδεατισμός, αρχαιολαγνεία, πατριδολαγνεία, αμπελοφιλοσοφία και... μαντέψτε τι..; Φοροδιαφυγή!

  "Για το ασφαλιστικό υπογράμμισε πως θα πρέπει να ανοίξει μια σοβαρή και μεθοδευμένη συζήτηση και να μην τεθεί το θέμα αποσπασματικά στα πλαίσια της τρέχουσας διαπραγμάτευσης."

  Μπλα, μπλα, μπλα. Ρε μούλε φορολογείστε τους πλούσιους και καταργείστε τις χαριστικές συντάξεις του πελατειακού κράτους.
  Μούλος είναι ο φλώρος:
  http://el.wikipedia.org/wiki/Μούλος
  http://frikipaideia.wikia.com/wiki/Μούλος
  Α, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ !

 • Ανώνυμος 33969

  29 Απρ 2015

  Μαζί με την σούπα σου πάρε και τα χάπια σου ρε μαν.

 • Ανώνυμος 33967

  29 Απρ 2015

  Πολύ μορφωμένος πρέπει να είσαι ρε φίλε, που μας παραθέτεις και αρχαία ελληνικά, και λατινικά, αλλά και αραβικά...
  Ψάρωσα! Πόσα ξέρεις....
  Τςςςς, που πάω εγώ το τούβλο.
  Σαλάμ Αλέκουμ
  ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ
  ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΤΙ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΞ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΟΥ
  ΑΝ ΠΑΛΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΑΛΙ ΣΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ
  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΕΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 • Ανώνυμος 33966

  29 Απρ 2015

  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΡΟΛΟ
  ΑΛΠΙΝΙΣΤΕΣ [ ΒΟΥΝΙΣΙΟΙ] ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΔΥΝΑΜΙΤΕΣ ΙΤΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΕ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ ΒΟΥΝΑ [ΠΙΝΔΟΣ] ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΑ ΦΤΑΣΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΜΑΡΙΝΑ..ΕΚΕΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΡΩΜΙΟΙ-ΓΡΑΙΚΟΙ [ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΕΙΔΙΚΕΥΤΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΛΕΜΟ] ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΦΑΛΑΓΓΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑΝ ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ...ΤΕΛΙΚΑ ΑΚΥΡΗ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΠΙΝΙΣΤΗΣ
  ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...
  ΕΤΣΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ [ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΡΜΟΚΕΦΑΛΟΙ ΓΚΡΙΖΟΙ ΛΥΚΟΙ] ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ...ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΚΥΡΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ...ΕΤΣΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΑΙΤ [ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟΝ ΤΣΑΜΙΚΟ ΧΟΡΟ ΤΗΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 21 ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ] ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΙΤ [ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΙ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ\ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙ , Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ]
  ΣΑΙΤ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ [ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΤΗ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ] ΣΑΙΤΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ [ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΘΕΟΙ ΑΛΛΑ ΕΝΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΡΑΤΟΥΝ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΕΡΙΓΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΗ]
  ΑΡΑ ΕΔΩ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ..ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ...ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΒΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΙΑ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΣΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ.....ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΤΕΣΤ...ΠΕΤΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ [ ΠΧ ΤΟ ΖΑΛΛΟΓΓΟ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ] ΜΕΤΡΑΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

 • Ανώνυμος 33965

  29 Απρ 2015

  ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ
  ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ;;;;
  Α...ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΥΘΗΣΜΟ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ [ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΕ ΒΡΕΙ ΜΕ ΗΘΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ;;;;;;
  Β...ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ANTIFA ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ [ ΠΡΑΓΜΑ ΑΤΟΠΟ ΑΦΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ [ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΕΥΤΥΧΩΣ] ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΔΙΑΚΟΜΟΔΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΕΥΟΝΤΕ
  Γ,,,, ΜΗΠΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΤΕΥΤΟΝΩΝ [ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ [ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΠΑΘΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ [ ΣΛΑΒΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ] ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΓΚΡΕΚΙΚΗ [ ΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ]..ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΕΧΘΑΝΟΝΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ [ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΑΝ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ]
  Δ...ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΝΙΚΑ ΤΡΟΛΛ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ [ ΟΒΡΙΩΝ , ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΡΑΒΑΝΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ;;;;;
  Ε....Η ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;;;;;

 • Ανώνυμος 33964

  29 Απρ 2015

  ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΦΙΛΙΠΟΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΦΣΚΥ ΒΟΥΚΕΦΑΛΩΦ ΚΛΠ

 • Ανώνυμος 33963

  29 Απρ 2015

  ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΣ ΚΟΨΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΚΟΠΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ...ΕΜΠΟΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΚΛΠ

 • Ανώνυμος 33962

  29 Απρ 2015

  KAI OI ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ [ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ] ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΙΛΛΥΡΙΚΕΣ...ΔΗΛΑΔΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑ

 • Ανώνυμος 33961

  29 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33959 έγραψε..
  συμφωνο σε γενικες γραμμες

 • Ανώνυμος 33960

  29 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33952 έγραψε...

  ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΥΟΘΕΤΗΣΕΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΣ..ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΩΣ AYTOCTHONOY, ILLYRIDA , HISTORIQE ETHNIKE SQIPETARE KLP KLP


  Και οι σκοπιανοί το -ειδή. Ίδια κοψιά προπαγάνδας.

 • Ανώνυμος 33959

  29 Απρ 2015

  ΣΝ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΕΝΑΙ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ [ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ] ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΠΕΙΔΗ '''ΚΑΠΟΤΕ'' ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΛΟΙ....ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ Η ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΙΣΜΟ...

  ΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΟΔΕΥΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΥΠΟ ΠΑΣΟΚΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ. ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΦΥΛΕΤΙΚΑ Ή ΟΧΙ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Ή ΑΝΟΧΗ ΛΟΓΩ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ. Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΤΟΜΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΞΑΝΑΗΡΘΑΝ ΩΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

  Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ Ο BIELDOPOYLOS ΩΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΑΜΕ ΤΗ ΜΙΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ. ΩΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΟΓΙΚΟ, ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΦΥΛΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ Η ΣΤΑΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΦΕΛΗΣ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕ ΠΟΛΕΜΟΣ.

  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΑΖΟ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΙΛΛΥΡΙΟΙ Ή ΩΣ ΔΗΔΕΝ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΙΣΤΟΡΙΤΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΕΞΙΣΟΥ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ.

  Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ, ΑΝ ΜΕΝΕΙ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ.
 • Ανώνυμος 33957

  29 Απρ 2015

  ΕΙΧΑΝΕ ΓΑΡΨΕΙ ΣΕ ΠΑΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΟΡΥΤΣΑ ΟΜΟΝΟΙΑ
  '''''CYPRO IS TYRKEY''''
  APO KEI KATAΛΑΒΕ
  ΠΟΣΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ
  ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΕΙΝΑΙ
  ΤΕΛΙΚΑ ΟΣΟ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

 • Ανώνυμος 33955

  29 Απρ 2015

  ΒΕΒΑΙΑ ΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΕ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ..ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΣΙΟΛΟΓΙΕΣ...ΤΟ 40-44 ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΤΕ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ...ΟΧΙ..ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΙΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΓΕΛΟΙΟΙ ΧΑΠΑΚΗΔΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ

 • Ανώνυμος 33954

  29 Απρ 2015

  ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΙΝΔΟΥ [ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ] ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝΕ ΕΝΑ ΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΩΝ ] ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΚΕΙ [ΒΟΡΕΙΑ] ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΔΩ [ΝΟΤΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ]ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΙΑ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΛΠ]
  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ....ΑΡΑ ΑΝ [ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΝΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ] ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

 • Ανώνυμος 33953

  29 Απρ 2015

  Ναι Ελληνικό ήταν με την έννοια των αρχαίων Ελληνικών φύλων σε αυτόν τον χώρο, αλλά απο τη στιγμή που δεν εχουν σχέση έχουν οι σκιπταραιοι και τουρκαλβανοί και λοιποί Ασιάτες Αλβανοί με τους Ιλλύριους όπως τίθεται, θα πρέπει να μετακομίσουν όλοι στον καυκασό, ποια Ήπειρο
  ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΕΞΗΓΞΣΑ .. ΕΝΝΟΟΥΣΑ ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ ΑΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΙΛΛΥΡΙΟΙ

 • Ανώνυμος 33952

  29 Απρ 2015

  ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΥΟΘΕΤΗΣΕΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΣ..ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΩΣ AYTOCTHONOY, ILLYRIDA , HISTORIQE ETHNIKE SQIPETARE KLP KLP

 • Ανώνυμος 33951

  29 Απρ 2015


  Να Επαυξηθεί πως οι Σαξονικές και Αγγλοσαξονικές φυλές ήταν απο τις πρώτες που σχηματίστηκαν διαφέροντας απο τους υπόλοιπους Λευκούς προϊστορικούς ή ιστορικούς παγανιστές και πρώιμους χριστιανούς Ευρωπαίους, κάνοντας πολέμους με τους σκανδιναβούς, αλλά για το αν συγγενέυουν στενά με Ασιατικά και ειδικά με κίτρινα φύλα, θα κρατήσω απόσταση.
  συνεχίζω με μια απλή παραπομπή
  Εμφανίστηκαν ως οντότητα τον 5 αιώνα.
  http://el.wikipedia.org/wiki/Αγγλοσάξονες
  Με τον όρο Αγγλοσάξονες (αγγλικά: Anglo-Saxons) περιγράφεται μια ομάδα λαών γερμανικής καταγωγής, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 5ου μ.Χ. αιώνα, ξεκινώντας από την ευρύτερη περιοχή της βόρειας Γερμανίας, εισέβαλαν στα Βρετανικά νησιά υποτάσσοντας τους ντόπιους κελτικούς πληθυσμούς. Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι Άγγλοι, οι Σάξονες και οι Γιούτοι. Οι Άγγλοι, όπως και οι γείτονές τους Σάξονες, ξεκίνησαν από την περιοχή Σλέσβιχ-Χόλσταϊν στο νότιο ήμισυ της χερσονήσου της Γιουτλάνδης (βορειότερο άκρο της σημερινής Γερμανίας), ενώ οι Γιούτοι κατοικούσαν στο βόρειο ήμισυ της χερσονήσου της Γιουτλάνδης (τμήμα της σημερινής Δανίας).

  Η αρχή του Τέλους για τους Βρετανούς με την υποταγή τους στους Γερμανικούς ή Γερμανοσαξονικούς βασιλικούς οίκους.

 • Ανώνυμος 33950

  29 Απρ 2015

  ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΙΓΟΣΤΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΩΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΡΒΑΡΟ ...ΑΛΛΑ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΘΑΙΝΑΝΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΕΡΙΠΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ ΠΕΡΙ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΚΡΥΦΟΙΛΛΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ......

 • Ανώνυμος 33949

  29 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΑΤΑΝΕ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΛΛΥΡΙΟΙ
  ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΩΣ ''ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ''
  ΑΡΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΗΤΑΝ ΙΛΛΥΡΙΚΑ ΦΥΛΑ ΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ''''ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΑΝΕ''''
  ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΥΤΩΝ ΗΤΑΝ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ [ ΤΣΑΝΟΥΡΙΑ=ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΓΜΑ ΨΕΥΤΙΚΟ ΑΦΟΥ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ=ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ '''ΜΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ''']
  ΑΡΑ ΠΑΡΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ
  ΣΝ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΕΝΑΙ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΠΕΜΠΤΟ ΤΗΣ [ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ] ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΠΕΙΔΗ '''ΚΑΠΟΤΕ'' ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΛΟΙ....ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ Η ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΙΣΜΟ...

 • Ανώνυμος 33948

  29 Απρ 2015

  ΔΥΣΦΟΡΩ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ [ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΗΣ Η ΤΟΥΣ ΕΦΑΓΕ ΛΕΦΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ Ο ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ] ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΟΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΤΟ ΛΕΝΕ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΥΡΗ ΜΑΣ [ ΕΚΕΙ ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΤΕΙΣ ΚΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟ .. ΤΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΗΝ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ]

 • Ανώνυμος 33947

  29 Απρ 2015

  Η διατήρηση μιας εκδοχής της και η εκείθεν επιβολή της οφείλεται σε εκκλησιαστικούς και γενικότερα εξουσιαστικούς παράγοντες, μη έχοντας άμεση σχέση με τα πλατιά στρώματα του πληθυσμού, που διαμόρφωσαν τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας και συνεννόησης, σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες
  ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΛΑΣΑΡΕΤΕ...ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ..ΑΥΤΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ....ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ''' ΑΛΛΑ ΜΙΛΑΝΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ [ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΩΖΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

 • Ανώνυμος 33946

  29 Απρ 2015

  ΑΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ [ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥΣ ] ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

  Ναι Ελληνικό ήταν με την έννοια των αρχαίων Ελληνικών φύλων σε αυτόν τον χώρο, αλλά απο τη στιγμή που δεν εχουν σχέση έχουν οι σκιπταραιοι και τουρκαλβανοί και λοιποί Ασιάτες Αλβανοί με τους Ιλλύριους όπως τίθεται, θα πρέπει να μετακομίσουν όλοι στον καυκασό, ποια Ήπειρο. Μην πέφτεις στην παγίδα της Σύνδεσης προϊστορικών ή αρχαίων ιστορικών φυλών και φύλων με την σύσταση του πληθυσμού του σύγχρονου Αλβανικού κράτους και την ονομασία αλβανός ή σκιπταρ.
  Πληθυσμοί εντός της Αλβανίας που σχετίζονται με τους Πυρόξανθους Ιλλύριους που δεν μιλούσαν αλβανικά μπορούν να βρεθούν σε όλα τα κράτη της Ευρώπής ως Ιρλανδοί κέλτες κτλ, τί σημαίνει αυτό πως η Ιλλυρία είναι όλη η Ευρώπη; Και γιατί να μην είναι η Βρεττανία Ελληνική λόγω της σχέσης Μυκηναίων και αρχαίων βρεττανών.
  Στην Ηπείρο όποιες φυλές κατοικούσαν συνδέονταν αποδεδειγμένα πολιτισμικά και γλωσσικά με τους Ελληνες και προφανώς φυλετικά. Δεν έχουν κάποιο προβάδισμα ούτε κάποιο κεκτημένο κάποιοι που αυτοβαπτίζονται Ιλλυριείς σε ελληνικό χώρο και πόσο μάλλον όταν πίσω απο διάφορες φυλετικές ονομασίες για διπλωματικούς λόγους είναι τουρκαλβανοί και δοσίλογοι και άτομα που δεν μπορούν να αποδείξουν φυλετικά κεκτυμένα αλλά και φυλετικές συσχετίσεις και προσιορισμούς με αυτό που λένε πως κατάγονται.

  Αν δυσφορείς με όλη αυτή την μογγολοειδή μάστιγα σκιπταροορκς και αβαροσλαυων που έχουν έρθει ως λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. όποια και αν είναι η καταγωγή σου είσαι σε καλό δρόμο.

 • Ανώνυμος 33945

  29 Απρ 2015

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΜΕΝΩ ΒΡΙΣΙΔΙ...Η ΚΑΙ ΦΑΠΕΣ ...ΟΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΕΙ Ο BIELDOPOYLOS

 • Ανώνυμος 33944

  29 Απρ 2015

  ΔΙΔΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΥΣΗ [ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ] ΟΤΙ Η ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΗ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ...ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙΣ ΕΤΣΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ...'''ΡΕ ΜΠΑΣ ΚΑΙ Η ΜΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ... ΑΛΒΑΝΙΚΗ;;
  ΑΝ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΑ ΓΙΑ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΟΦΕΛΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝΕ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟ Η ΣΚΙΠΕΤΡΙ;;;;

 • Ανώνυμος 33943

  29 Απρ 2015

  Την εποχή αυτή αρχίζει μια έντονη μετακίνηση των αλβανών προς τα νότια, η οποία αρχικά γίνεται στη Θεσσαλία και στη συνέχεια, προς τα τέλη του 14ου και τον 15ο αιώνα, σʼ όλη την κεντρική περιοχή του «ελλαδικού χώρου», την Πελοπόννησο και σε πολλά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
  ΠΩΠΩΠΩΠΩ...ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΕΣ [ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΝΗΕΟΥΛΗ Ε ΠΟΝΗΡΟΥΛΗ]
  ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝΕ ;;;;

 • Ανώνυμος 33941

  29 Απρ 2015

  ΠΑΝΤΩΣ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ Ο ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΗΚΕ ΕΥΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ [ ΚΛΗΡΟΝΙΜΙΚΗ ΓΑΛΑΖΟΑΙΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ] ΠΗΓΕ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΗΡΘΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΗΜΙΒΑΡΒΑΡΗ ΔΥΣΗ ΔΗΛΑΔΗ..

 • Ανώνυμος 33940

  29 Απρ 2015

  ΓΑΛΑΖΟΑΙΜΑΤΟΣ ΗΜΙΘΕΟΣ ΦΡΑΓΚΟΤΕΥΤΟΝΑΣ

 • Ανώνυμος 33939

  29 Απρ 2015

  Ο προ.....προπαππους του πριγκιπα Γουιλιαμ της Μ. Βρεττανιας ηταν γερμανος, ο πριγκιπας Γουιλιαμ τι εθνικοτητος ειναι;

 • Ανώνυμος 33938

  29 Απρ 2015

  ΕΝΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΞΕΡΑΜΕ ΟΤΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΞΑΝΑΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΖΙ [ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ]
  ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΛΟΓΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ....ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ...ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ..ΟΤΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ..ΟΤΑΝ ΣΤΕΦΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΑ[ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ] ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ...ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΤΕ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ...ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΝΕΟΝΑΖΟΙ ΠΕΡΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΚΑΙΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣΝΟΥΚΡΑΝΙΑΣ...ΑΛΛΑ ΜΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΝΕ...ΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ...ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [ ΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ]

 • Ανώνυμος 33937

  29 Απρ 2015

  Ούτοι γαρ εισίν οι λεγόμενοι δάκαι και βέσοι. Ώκουν δε πρότερον πλησίον του Δουναβίου ποταμού και του Σάου, ον νυν ποταμόν Σάβαν καλούμεν, ένθα σέρβοι αρτίως οικούσιν, εν οχυροίς και δύσβατοις τόποις. Τούτοις θαρρούντες υπεκρίνοντο αγάπην και δούλωσιν προς τους αρχαιοτέρους των ρωμαίων βασιλείς και εξερχόμενοι των οχυρωμάτων ελεΐζοντο τας χώρας των ρωμαίων. Όθεν αγανακτήσαντες κατʼ αυτών, ως είρηται, διέφθειρεν αυτούς, οι και εξελθόντες των εκείσε διεσπάρησαν εν πάση τη Ηπείρω και Μακεδονία, οι δε πλείονες αυτών ώκησαν την Ελλάδα».
  ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΑΝΕ ΕΠΙ ΡΩΜΑΙΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΚΑΝΕ....ΤΟ ΛΕΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 Η 99 ΑΙΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΘΟΔΟ...ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΚΑΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ...ΔΕΝ ΔΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΗΓΗ ΚΑΠΟΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΛΠ ΚΛΠ
  ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΙ Α ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΟΣ ΑΠΙΣΤΩΝ ΜΗΤΕ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΕΧΩΝ ΠΙΣΤΗ ΟΡΘΗ ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ..ΣΑΝ ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑΟΙ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝΕ ΕΒΡΑΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...ΑΧΤΑΡΜΑΣ ΔΗΛΑΔΗ..

 • Ανώνυμος 33936

  29 Απρ 2015

  "Οι τουρκοειδείς μεταξύ αυτών και οι Αυαροαλβανοί εμφανίστηκαν και σχηματίστηκαν πολύ αργότερα". Να Επαυξηθεί πως οι Σαξονικές και Αγγλοσαξονικές φυλές ήταν απο τις πρώτες που σχηματίστηκαν διαφέροντας απο τους υπόλοιπους Λευκούς προϊστορικούς ή ιστορικούς παγανιστές και πρώιμους χριστιανούς Ευρωπαίους, κάνοντας πολέμους με τους σκανδιναβούς, αλλά για το αν συγγενέυουν στενά με Ασιατικά και ειδικά με κίτρινα φύλα, θα κρατήσω απόσταση.
  Οι Σάξονες ή μέρος των σαξόνων μπορεί να ταυτιστούν με κομμάτι των Αλβανών, όπως ο συμπατριώτης τους ο εβραιοσαξονας G W BUSH του οποίου του κλεψαν το ρολοί όταν επισκεφτηκε την Αλβανία.τζον Κέρι σου λέει ύστερα, το αντίπαλο αμερικανοαλβανικό δέος.
  Πάντα θεωρούσα πως μοιάζει με Αλβανός αν και φόραγε κοιπά και τον λένε εβραίο, όπως και για τον Κάρολο της Αγγλίας, κέλτης και αγγλοαλβανοσαξονικό ορκ σε σύμειξη. Αυαροί και χάζαροι και αγγλοσάξονες πίσω απ΄ όλα και απο τους τραπεζίτες και τη cia και απο τους αλβανούς εργάτες της "τζαμουριάς"... εμ αυτή η αλληλεγγύη των φιλαλβανοτουρκικών ΗΠΑ με το κόσοβο και τους γκρίζους λύκους.
  ζεμπρινσκυ σου λεει ύστερα με τουρκικές χαζαρικές μάλλον καταβολές.
  ΕΙΔΕΣ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΑΒΑΡΙΣΤΑΝ ΤΗΝ "ΦΤΩΧΗ" ΕΡΓΑΤΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΆ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ", ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΒΑΡΟΥΣ ΙΛΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΟΠΩΣ Ο Bielidopoulos ΕΑΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  Σ΄ΟΛΑ ΜΕΣΑ ΟΙ ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΟΙ "ΒΑΥΑΡΟΙ".

 • Ανώνυμος 33935

  29 Απρ 2015

  ΤΑ ΓΥΡΩ ΚΡΑΤΗ [ ΤΑΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕ] ΕΙΝΑΙ ''ΕΠΙΟΙΚΩΣ'' ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ...ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΕΝΩ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ [ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΙ ΕΙΘΝΙΚΙΣΜΟΙ ΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ] ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ''ΕΝ ΥΠΝΩΣΕΙ'''[ ΕΥΤΥΧΩΣ] ΨΙΛΟΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ.......ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΠΑΡΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΕ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΑΡΑ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ

 • Ανώνυμος 33934

  29 Απρ 2015

  ΜΗ ΒΑΡΑ ΡΕ ΣΥ ..ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΠΕΣ...ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΩ..ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΦΕΡΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ..ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΠΕΡΝΩ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΚΟΙΛΗΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΤΙΔΑ....

 • Ανώνυμος 33933

  29 Απρ 2015

  ΤΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο BIELDOPOYLOS
  ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Η ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ...ΤΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ...ΘΕΛΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ....ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ....

 • Ανώνυμος 33932

  29 Απρ 2015

  ΔΕΝ ΣΚΑΜΠΑΖΩ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ....ΟΛΟ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΔΙΣΤΑΝ ΜΙΛΑΩ...ΕΧΩ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.....ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΕΣΕΝΑ

 • Bielidopoulos

  29 Απρ 2015

  @33928
  Φάπα δεν αναμένεις; Μάλλον έχεις ζαλιστείς και δεν σκαμπάζεις.
  lol

 • Ανώνυμος 33930

  29 Απρ 2015

  ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΙΣΕΙ..
  ΘΑ ΔΕΙΡΕΙ ΤΕΛΙΚΑ

 • Bielidopoulos

  29 Απρ 2015

  ~
  Ωραία τώρα που είστε όλα μαζεμένα εδώ πέρα για να ρίχνω μαζεμένες και τις φάπες, να μην κουράζομαι να σας ψάχνω.
  lol

 • Ανώνυμος 33928

  29 Απρ 2015

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 33927

  29 Απρ 2015

  ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο BIELDOPOYLOS
  ΑΝ ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΑΙΔΕΙ ΘΑ ΜΑΘΑΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΡΑΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΤΑΝ ΚΑΠΩΣ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ.....ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΑΓΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΑΜΕ...ΟΜΩΣ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΕΔΩ ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕΤΙΠΟΤΑ , ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΑΛΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΨΕΜΑΤΑ [ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΨΕΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΟΥΜΑ Η '''ΕΛΕΥΘΕΡΗ ''' '''ΕΡΕΥΝΑ'''' ΚΑΙ ΑΜΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑΙΖΕΙ ΩΣ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΝΩ ΜΟΝΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΣΟΥΛΑΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΘΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΦΑΜΕΛΙΑ..ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ

 • Ανώνυμος 33926

  29 Απρ 2015

  ΑΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ [ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥΣ ] ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ...ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΑΝΑΓΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΕΙ [ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ] ΤΟΤΕ ΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣ ΤΑ ΠΑΝΕ ΛΙΓΟ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ...ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΙΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΑΛΤΟΙ..ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΟΡΩΝ...

 • Ανώνυμος 33924

  29 Απρ 2015

  ΑΜΟΡΦΩΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΕΙΣ...ΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ..... '''''ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ'''
  ΑΞΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣ.....ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΨΙΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ..

 • Ανώνυμος 33923

  29 Απρ 2015

  ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΤΙ ΨΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΕΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙ ΠΑΛΙ....ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΚΕΛ ΑΛΛΛΑ Ο ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΣ ΣΑΛΙ ΜΠΕΡΙΣΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 • Ανώνυμος 33922

  29 Απρ 2015

  ΜΕ Τ ΤΟ ΠΟΥ ΤΑ ΒΑΛΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΑΞΙΤΩΝ ΑΡΧΙΣΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΙΖΕΙ..ΑΣΤΟ ΝΑ..ΞΥΔΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ...

 • Ανώνυμος 33921

  29 Απρ 2015

  ΑΣΤΟ ΝΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ .... ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙ...Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΥΣΗ

 • Ανώνυμος 33920

  29 Απρ 2015

  33913 γενικες γενικές αισθητικό σημείο αναφοράς.

  Γενικές γραμμές

 • Ανώνυμος 33919

  29 Απρ 2015

  ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΗΝ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...ΤΡΟΛΛ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ...ΑΚΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΕΙ...ΠΡΟΒΟΤΑΤΩΡΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

 • Ανώνυμος 33918

  29 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ''ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ''' ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΡΙΩΝ[ΚΑΙ ΩΣ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΦΙΚΑ]..
  ΤΟ ΑΛΙΕΥΣΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΙΟ
  '''' ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΙΧΑΝΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΑΝ...ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ........
  ΟΝΟΜΑΣΑΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΕΒΑΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΩΣ ΤΑ ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΙΑ ΟΡΗ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΩΣ''''ΠΑΛΑΙA ΗΠΕΙΡΟΣ''' ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΓΙΑ ΤΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΙΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ.......
  ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΗΤΣΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΥΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΑΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ''''ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ'''...ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΔΥΟ ΦΥΛΕΣ ..... ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΛΥΡΙΚΑ ΦΥΛΑ [ΤΑΥΛΑΝΤΙΟΙ ΠΑΡΘΙΝΟΙ ΕΓΧΕΛΕΙΣ ] ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΣΑΝΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΛΛΗΝΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ [ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΤΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑ ΕΠΙΔΑΜΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΚΛΠ] ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΑ [ ΠΑΡΑΥΟΙ ΑΝΤΙΤΑΝΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΠΟΛΗ]........ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΥΡΑΧΙΟΥ ΕΙΧΝΕ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '''ΙΛΛΥΡΙΚΟ''' ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΑΜΙΓΩΣ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.......ΝΑ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΛΙΓΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ.....ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΤΙΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ

 • Bielidopoulos

  29 Απρ 2015

  ~
  "«Θέλουν να μας λιώσουν σαν σκουλήκια; Να υποταχθούμε επειδή δεν έχουμε ρευστό και να πούμε ελάτε να υπογράψουμε ότι θέλετε; Είναι τακτική αυτή; Είναι παγίδα» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλης"
  http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231403772
  lol
  Εμ τέτοιο ζούδι που είσαι. Ο Σουλτς έχει βραχνιάσει να λέει και να ξαναλέει φορολογείστε τους πλούσιους, αλλά ο Τσίπρας και ο Μπαρουφάκης παριστάνουν τις κλώσσες. Ου να μου χαθείτε ξεφτίλες. Ξεφτιλισμένοι ηθικοπλάστες πατριώτες που απαιτούν να μην πληρώνουν φόρους. Ελλαδιστάν είσαι για ζουρλομανδύα επικών διαστάσεων.

  Παρεμπιπτόντως, επειδή πιο πάνω χαρακτήρισα τα αμόρφωτα υποκείμενα και τρολ ως "μούλους", να διευκρινίσω ότι μούλος είναι ο φλώρος:
  http://el.wikipedia.org/wiki/Μούλος
  http://frikipaideia.wikia.com/wiki/Μούλος
  lol

 • Ανώνυμος 33916

  29 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΚΟΣ ΘΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΕΥΑΝ ΚΑΝΕΝΑ '''ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΧΩΡΟ'''' ΑΦΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ [ ΚΑΙ ΘΑ ΝΟΜΖΕΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΙΠΕ ΚΙΟΛΑΣ]
  ΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΕΝ ''ΤΟΥΡΚΙΑ''' ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ '''ΤΟΥΡΚΙΑΣ''''ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕ ΝΑ ΥΟΘΕΤΗΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ '''ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ''' ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ [ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ]
  Ο ΚΟΣΣΟΒΑΡΟΣ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ
  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ .....

 • Ανώνυμος 33915

  29 Απρ 2015

  ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΜΟΛΟΣΣΩΝ
  ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ...ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟ 200 ΕΤΩΝ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ [ ΑΣΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΟΥΣ]
  ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΠΟΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΧΜΕΤ ΜΠΛΕΝΤΑΡ Η ΑΧΜΕΤ ΜΠΙΡΙ , ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ

 • Ανώνυμος 33913

  29 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33897 έγραψε...

  ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΟΥΜΕ ΙΛΛΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ [ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΛΕΞΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΟΓΙΚΟ]

  Ναι , το θέμα είναι πως η προώθηση της Ιλλυρίας για τη "μεγάλη Αλβανία" που οραματίζονται δεν τους βγαίνει προπαγανδιστικά διότι η κατάληξη των ερευνών πέφτει σε Ελληνικά ή κελτικά παρακλάδια που δεν έχουν καμία μορφολογική και πολιτιστική εθνολογική σχέση με τους αλβανούς του Αλβανικού κράτους. Το πολυ πολύ καταλήγει εως και σε αρχαίους δωρικούς πληθυσμούς που αφορά περισσότερο το εσφαλμένο σημείο διεστραυλωτικής παραπομπής της διεκδίκησης των σκοπιανων σλαβομακεδόνων.
  Η κατάληξη των ερευνών πέφτει στους λίγο νοτιότερους Μολοσούς και σε κελτικά φύλα που μάλλον αποτελούν τους αρχαίους πραγματικούς Ιλλυριους και δεν είχαν σχέση με τα σημαρινά ορκς. Δεν υπήρχαν φυσικά το 1200ΠΧ οι σλαυοαυαρικες τουρκικές και αθιγγανικές προσμίξεις που συνθέτουν τα περιφεριακά βαλκανικά κράτη μεταξύ αυτών και την Αλβανία. Για το Κόσοββο άστο, μια μικρή τουρκία που στήνεται πάνω σε εγκλήματα πολέμου και γενοκτονίες.


  Να το θέσω κατανοητά με ανύπαρκτους Κέλτες και Γαλάτες μεγάλη Αλβανία δεν μπορεί να προωθηθεί γεωπολιτικά, αλλα και να προωθηθεί διπλωματικά ακόμα και εαν όλοι οι Αλβανοί μεταλλακτούν στην Νικόλ Κίντμαν ή στους Πυρόξανθους αρχαίους Ιλλυριους θα παρεμβάλλουμε τους μολοσσούς και τους θεσπρωτούς ως Ελληνικά φύλα και τέλος, θα συνορευουμε εμείς με Λευκούς Ιρλανδούς και φακιδομύτηδες Γαλάτες της Αλβανίας με τα τρέχοντα σύνορα.

  Αυτή είναι η Αρχαία πραγματικότητα και δυστηχώς για τα τουρκοσκιπτρακια και τους Τούρκους που κρύβονται πίσω απο "Άρια μεγαλεία" για τους δικούς τους σύγχρονους καταρριπτόμενους μεγαλοϊδεατισμούς δεν τους ευννοεί καθόλου.

  Οι φυλές στην αρχαία προϊστορική και ιστορική Ευρώπη παρά τις σχεδόν εμφύλιες συγκρούσεις ήταν συγκεκριμένες. Ξανθοί σκανδιναβοί, μεσογειακοί πυρόξανθοι και δωριείς, Μυκηναίοι καστανοί και ξανθοί, μεσογειακοί πελασγοί και κέλτες με αρμονικά φυλετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά που αποτελούν σήμερα σε γενικες γενικές αισθητικό σημείο αναφοράς.

  Οι τουρκοειδείς μεταξύ αυτών και οι Αυαροαλβανοί εμφανίστηκαν και σχηματίστηκαν πολύ αργότερα.
  Είπαμε εαν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι του φυλετικού προσδιορισμού να βάλουν φωτογραφίες φυλών και να κάνουν επισημάνσεις χαρακτηριστικων.
  Λοιπόν απροσδιόριστε προς τη φυλή [και φύλο] Bielidopoulos εσύ είσαι Ιλλύρια κέλτισσα σαν την Νικόλ πχ, που χαρακτηρίζεις μόνο τους άλλους;

 • Ανώνυμος 33912

  29 Απρ 2015

  Για το 33888 βέβαια ως προς μία επισήμανση πάνω σε κάποια τηλεοπτικά πραδείγματα, με απατά η μνήμη μου για το εαν είχαν καλεστεί ως Αλβανοί ή ως βορειοηπειρώτες. Είναι σημαντική η διαφορά περα του φυλετικού και σε νομικό επίπεδο. Ας με διορθώσει ή να επιβεβαιώσει κάποιος που γνωρίζει έγκυρα.
  Ο δεύτερος δε βγήκε καν για θέμα πολιτογράφησης. Οπότε αν ήταν βορειοηπειρώτες Έλληνες αυτοί στις εκπομπές, πατήστε άκυρο για τον χαρακτηρισμό "Ιλλύριοι Αλβανοί" και το σχετικό τμήμα του σχολιου (για να μη θεωρηθεί προβοκατόρικο).

 • Ανώνυμος 33911

  29 Απρ 2015

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ...ΞΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ

 • Ανώνυμος 33910

  29 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΠΑΡΟΤΙ ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΑΙ ΜΕ ΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΟΥ ΩΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ...ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝ-ΡΩΜΙΟΣ-ΓΡΑΙΚΟΣ....ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΑΣ ΚΟΙΤΑΧΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ....ΕΙΜΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΦΡΙΚΑΝΟΦΡΑΓΚΟ ΑΛΒΑΝΟΣΛΑΒΟΤΟΥΡΚΟΣ......
  ΠΩΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ ΕΝΩ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΗ [ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ] ΝΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΕ ΟΧΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΟΙΑ ΑΞΙΟ....ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ....Η ΑΠΟΡΟΙΑ ΛΥΝΕΤΕ ΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΑ [ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΡΥΒΕ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ] ΣΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ......ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ... ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΝΥΝ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΕ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΕ''''ΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΙ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ'''/....... ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ [ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ] ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΑ....ΕΠΙΣΗΜΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ....ΟΜΩΣ ΟΛΟ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΛΛΗΕΝΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΝΥΞΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΕΚΑΔΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ...ΕΚΕΙ ΛΕΝΕ''''ΑΑΑ Ο ΚΘΕΛΕΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ'' ΓΝΩΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΕΥΓΙΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΕ [ ΦΟΥ ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΝΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝΕ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΕΔΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΈΥΘΕΡΩΣΗ]..ΕΤΣΙ ΦΥΓΑΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΝΕ ΩΣ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 • Ανώνυμος 33909

  29 Απρ 2015

  ΑΣΕ ΤΕΙΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΓΟΤΘΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ....ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΠΟΔΑ..ΟΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΓΟΤΘΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΗΜΑΖΑΝΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΞΣΝΑΜΠΗΚΑΝΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟ 1914 ΚΛΠ ΚΛΠ ΨΕΜΑΤΑ
  ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ ΤΑ ΨΕΥΔΗ BIELDOPOULOS
  ΚΑΘΕ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝ [ ΑΓΝΣΤΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] ΕΙΝΑΟ ΜΑΖΙ ΣΟΥ...ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΣ [ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΗΣ] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ [ΝΕΟ]ΕΛΛΗΝΩΝ

 • Ανώνυμος 33908

  29 Απρ 2015

  ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ .. ΕΜΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ....
  ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΗ Σ ΕΠΟΧΗΣ [ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ]
  '''ΤΟ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ'''''
  ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 300 ΔΙΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ....ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΒΑΛΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΟΧΤΑΜΗΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [ ΙΤΑΛΟΙ ΜΕ ΚΑΜΠΟΣΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ [ ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝΕ ΠΙΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΕΘΝΙΚΙΑ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ]
  ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΠΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΟΧΙ ΔΥΣ ΑΛΛΑ ΤΡΙΣ
  ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΡΙΖΕΙ Ο ΒΙΕΛΔ
  ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΙΣ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ] ΑΔΙΚΙΕΣ...ΚΑΙ ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ..ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ...ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ''ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ'' ΕΥΡΩΠΗΣ ....ΠΑΛΕΥΙΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ.....ΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 1914 ΚΑΙ ΤΟ 1940 ΚΑΙ ΩΣ ΦΙΛΙΣΤΩΡ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΠΑΛΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΑΩΝ....ΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ

 • Ανώνυμος 33907

  29 Απρ 2015

  ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΑΓΕ..ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΗΣ..[ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΗΘΩΣ] ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΒΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

 • Ανώνυμος 33905

  29 Απρ 2015

  Bielidopoulos έγραψε
  "Το Μέγαρο Μαξίμου τονίζει ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον προτεκτοράτο και κανείς ξένος αξιωματούχος δεν ορίζει τις επιλογές της κυβέρνησης. «Εχει περάσει καιρός από τότε που η Ελλάδα ήταν αποικία και αξιωματούχοι άλλων χωρών έκαναν υποδείξεις»."

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113512483

  http://www.iefimerida.gr/news/203798/orgi-maximoy-gia-ntaiselmploym-den-eimaste-apoikia


  Μπα όχι δεν είναι προτεκτοράτο.. Τσίπρα κούνια που σε κούναγε. Νομίζει ότι ζει στην Ελβετία και αυτός.

  Στο μεταξύ:

  "«Η ΕΡΤ πρέπει να ανοίξει όλα τα προγράμματά της πρέπει να αποκαταστήσει όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία»."

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113512555

  Αλλα ντ΄άλλων ως απάντηση του Bielidopoulos σε προηγούμενο σχόλιο με αριθμό 33890.
  Και να φανταστείς Bielidopoule συνεχίζεται απο μια λεπτομέρεια περι άρνησης πληρωμής φόρων πάνω σε παράνομες διογκώσεις χρεών που γράφτηκε μέσα στο σχόλιο 33884 ενω η ουσία του σχολιου άλλη είναι. τλπ λεπτομέρειες. Αλλα ντά αλλων, Άλλα αντι ούνων χαζάρων Αυαρων και Βαυαρών εσένα οι αναφορές σε φόρους σε νοιάξανε. Τί είσαι εισπρακτική εταίρα.τραπεζιτών;
  Να παραδεχθώ όμως πως υπάρχει μια σύνδεση με τις κάψες σου, τα έντοκα παρανόμως διογκομένα χρέη που απαιτούν αντισυνταγματικούς φόρους. Εβραϊοχαζαρικη και Βαυαρική σύλληψη, αμιγώς.

  Θα πάρουν απο φόρους τρίχες, η Μπάγερν αποκλείστηκε.

 • Ανώνυμος 33903

  29 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΦΙΛΕ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΒΑΡΩΝ...ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥ ΓΡΑΨΑΝΕ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΧΑΠΙΑ ΕΤΣΙ;;;;.....ΩΡΑΙΑ...ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ..ΟΤΑΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΒΓΑΖΟΥΝ ΧΑΠΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ [ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ '''ΣΚΛΑΒΟΙ''' ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΑ ΔΕΧΟΝΤΕ ΤΗΝ ''''ΑΛΒΑΝΙΚΗ'' ΣΥΝΕΧΕΙΑ''' ΑΠΟ ''ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ....
  ΚΑΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕΣ

 • Ανώνυμος 33901

  29 Απρ 2015

  ΑΚΟΥ ΒΙΕΛΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΗΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΑΛΛΑ ΑΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΦΑΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ...ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΕΣΕΝΑ

 • Ανώνυμος 33900

  29 Απρ 2015


  ΚΑΛΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΟΥ ΠΕΡΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡΩΝ ΡΕ Ανώνυμος 33888

 • Ανώνυμος 33899

  29 Απρ 2015

  ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΟΤΙ Ο Bielidopoulos ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΜΕΡΚΕΛ

 • Ανώνυμος 33897

  29 Απρ 2015

  ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΟΥΜΕ ΙΛΛΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ [ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΛΕΞΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΟΓΙΚΟ]......ΔΗΛΑΔΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΧΑΣΑΝΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ....Η ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝΕ ΚΑΠΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝΕ ΣΤΑ [ΑΡΑΙΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ] ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΙΛΛΥΡΙΩΝ...ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΙΛΛΥΡΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝΕ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ι ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ [ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ''ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙ ΙΛΛΥΡΙΚΟ'''

 • Ανώνυμος 33896

  29 Απρ 2015

  ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΛΛΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΦΥΛΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ..ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΑΡΔΑΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΩΣ ΘΡΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝΕ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ''ΕΞΙΛΛΥΡΙΣΤΗΚΑΝΕ''

 • Ανώνυμος 33895

  29 Απρ 2015

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΩ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΕ ΚΕΛΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΟΣΣΟΙ[ΟΙ ΜΟΛΟΣΟΟΙ [ Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ] ΑΝΗΓΑΓΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ...ΑΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΛΥΔΕΣ ΚΕΛΤΕΣ..ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΧΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΙΚΙΟ

 • Ανώνυμος 33892

  29 Απρ 2015

  33888 Μια παρατήρηση. Η σχέση των Ιλλυριών με τους Θράκες είναι ασαφής εκτός και αν σχετιστούν με κέλτες, κάτι που δεν τονίστηκε. Με τους πυρόξανθους κέλτες ίσως σχετίζονται και οι Μολλοσοί το Δοδωναίου Δίος του Αρχαιότερου κατεγεγραμένου ιερατείου του Δίος Των πρωτοελλήνων Σελλών πριν το καταλάβουν ιέρειες απο τις Θήβες τις οποίες έκλεψαν Φοίνικες και σύνδεσαν το ιερατείο του Άμμωνος στην Αίγυπτο και Λυβιή.

  Οι Ιλλυριοί θεωρούνται και "πρωτοκελτες" που κατεβηκαν κάπου το 1000-1300πχ στην περιοχη.Περι πελασγων ειναι ασχετο καθως θα επρεπε ετσι να ηταν και οι Κελτες οι Γαλατες και ολοι οι Ευρωπαιοι και ξερουμε οτι δεν ειναι ετσι.Οι ιλλυριοι πολεμουσαν σαν κελτες εμφανισιακα ηταν σαν κελτες και στην συντριπτικη πλειοψηφια των γνωρισματων τους ηταν "κελτες". Η μονη διαφορα παραμενει η γλωσσα που δεν ειναι αλβανικη φυσικα.

 • Bielidopoulos

  29 Απρ 2015

  ~
  "Το Μέγαρο Μαξίμου τονίζει ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον προτεκτοράτο και κανείς ξένος αξιωματούχος δεν ορίζει τις επιλογές της κυβέρνησης. «Εχει περάσει καιρός από τότε που η Ελλάδα ήταν αποικία και αξιωματούχοι άλλων χωρών έκαναν υποδείξεις»."
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113512483
  http://www.iefimerida.gr/news/203798/orgi-maximoy-gia-ntaiselmploym-den-eimaste-apoikia

  Μπα όχι δεν είναι προτεκτοράτο.. Τσίπρα κούνια που σε κούναγε. Νομίζει ότι ζει στην Ελβετία και αυτός.

  Στο μεταξύ:
  "«Η ΕΡΤ πρέπει να ανοίξει όλα τα προγράμματά της πρέπει να αποκαταστήσει όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία»."
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113512555

  Εμ πέστο έτσι σταράτα να καταλάβουν όλοι βρε αδελφέ. Από τα γαλαζοπράσινα παιδιά στα ροζ.

  ~33890
  Αν σε ενοχλεί η αλήθεια και η πραγματικότητα να πας να κοιταχτείς σε κάνα γιατρό κα(η)μένο ελληνόπουλο.

 • Ανώνυμος 33890

  29 Απρ 2015

  Bielidopoulos έγραψε...

  Τι πάει να πει "παράνομες διογκώσεις χρεών"; Όταν η παλιά γενιά έπαιρνε τα δάνεια και τα διοχέτευαν στην παραοικονομία ήταν καλά ε;

  Η παλιά γενιά των εργολάβων εννοείς;
  Ελα, πήρανε αρκετά λεφτά οι εργολάβοι απο δάνεια για να πληρώνουν τους Αλβανούς για να βγάζουν αυτοί έξω τα λεφτά όπως και οι πακιστανοί με συνάλλαγμα και με άλλους τρόπους.

  Η Γαλλία είναι περισσότερο πτωχευμένη απο την Ελλάδα και παίρνει συνεχώς παρατάσεις.

  Τα Δάνεια "κανόνια" τα κάνανε λίγοι. Φορτώσαν παράνομα το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών στο Δημόσιο.

  ΄Τώρα το ποιός κάνει "αβάντα" στα χαράτσια. που τα ονόμασαν έτσι για περάσουν ηχιτικά ως κάτι "νόμιμο" ιστορικά τους παράνομους φόρους δες στον καθρεφτη σου.

 • Ανώνυμος 33889

  29 Απρ 2015

  Το παιδί είναι μαστουρωμένο, παίρνει χαλασμένα χάπια.

 • Ανώνυμος 33888

  29 Απρ 2015

  Εδώ κάποιες σημαντικότατες πληροφορίες για την διαμόρφωση του κρατίδιου του τουρκοαμερικαναβαριστάν των δήθεν καθαρών ΑλβανοΙλλυριοπελασγών. Την περιοχή της Ιλλυρίας άλλωσε το βυζάντιο ιστορικά τεκμηριωμένα μεταφέροντας πληθυσμούς απο τον καύακασο ως εργάτες και πολεμιστές και είναι αυτοί οι κοντοί στο ύψος με μικρά σε μήκος άκρα και με τούρκικα και σλαβικα και αβαρικά χαρακτηριστικά που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Αλβανίας αλλά και των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα.
  Οι Θρακογενείς Ιλλυριοί δεν ήταν έτσι, άρα μιλάμε για πολύ μεταγενέστερο "φυτευμένο" πληθυσμό. Η προπαγάνδα της "μεγάλης Άλβανίας" "βασίζεται" στους Ιλλύριους και όχι στους διωγμένους ισλαμοΤουρκαλβανούς.

  Έπειτα σκλάβωθηκε εντελώς η περιοχή κάτω απο την οθωμανική τούρκικη επιρροή των τουρκαλβανών που έμειναν εκεί μετά την Ελληνική επανάσταση και άλλοι που διέμεναν στην Ελλάδα διέφυγαν μέσω της Θεσπρωτίας βόρεια προς την Σκιπέρια και αναμείχθηκαν με τους εκεί Αλβανούς, γι΄αυτό εκφράζουν ακριβώς τοίδιο μήκος κύματος φανατισμού και μισελληνισμού αφού είναι τουρκογυφτομογολογενείς παραφιάδες.

  Παλιότερα ειχε γίνει και το εξής:
  Ο Πορφυρογέννητος για την εποχή του Ηράκλειου γράφει:
  Και επειδή η νυν Σερβλία καί παγανία καί η ονομαζομένη Ζαχλούμων χώρα καί Τερβουνία καί η των Καναλιτών υπό την εξουσίαν του βασιλέως Ρωμαίων υπήρχον, εγένοντο
  Εδώ περιγράφεται η ερήμωση της Ιλλυρίας μέχρι και του Δυρραχίου και ο εποικισμός υπο των Αβάρων. δε αι τοιούιαι χώραι έρημαι παρά τών Αβάρων από των εκείσε γαρ Ρωμάνους τους νύν Δελματίαν καί τό Δυρράχιον οίκούντας απήλασαν". Οι Άβαροι είναι Ασιατικό φύλο με μογγολικές και ίσως χαζάρικες προσμίξεις. Στη δύση ανακατευτηκαν με σάξονες και Γερμανούς και προέκυψαν οι Βαυαροί.
  Και κάτι άλλο.
  Ο Βαλλιανάτος στην εκπομπή ο "βασιλιάς είναι γυμνός" που έκανε παλιότερα στο "κοντρα" είχε θέμα τις πολιτικογραφήσεις. Είχε φέρει εναν πυρόξανθο διαφαινόμενα πραγματικό Ιλλύριο μαζί με κάτι άλλους. Μου έκανε εντύπωση όμως η δολιότητα που προσπαθούν να νομιμοποίησουν όλους τους Αλβανούς δείχνοντας για δόλομα άτομα που είναι ίσως πραγματικοί Ιλλυριοι Αλβανοί.
  Άλλη μια φορά σχετικά προσφάτως είχε βγεί στην TV ένας μάλλον Ιλλύριος Αλβανός και μίλαγε για μουσικά θέματα "για τον αν ταιριάζουν ή όχι μελωδίες με συγκεκριμένο μουσικό όργανο", κάτι τέτοιο, δεν ενθυμούμε περισσότερα. Δεν έχω παραπομπή, αλλά είναι γνωστό.Δεν γνωρίζω εαν αυτά τα άτομα έχουν και φιλλεληνικές διαθέσεις, αλλά δεν πιστεύω νασχετίζονται με τους εδώ μέσα στο σαιτ Αλβανους.

 • Bielidopoulos

  29 Απρ 2015

  ~
  Τι πάει να πει "παράνομες διογκώσεις χρεών"; Όταν η παλιά γενιά έπαιρνε τα δάνεια και τα διοχέτευαν στην παραοικονομία ήταν καλά ε;
  Δηλαδή πάλι κάποιοι θεωρούν ότι το Ελλαδιστάν επιβουλεύεται από ξένες δυνάμεις. Ρε άθλιο υποκείμενο του διαδικτύου, τουρκόσπορε που φαντασιώνεσαι ότι είσαι αρχαίος έλληνας, πατριώτη της φάπας που απαιτείς να μην πληρώνεις φόρους, η σύνταξη του Σαρτζετάκη στα 19.000 ευρώ δεν σε ενοχλεί; Εμ βέβαια, αφού και εσύ, όπως και οι άλλοι καμμένοι κανακάρηδες, τα παίρνετε και δεν σας συμφέρει να μπει χέρι στη σύνταξη του Σαρτζετάκη, διότι αναγκαστικά θα μπει χέρι και στα δικά σας προνόμια. Στοπ στο πελατειακό κράτος και στις συντάξεις πολυτελείας και τότε όλοι αυτοί οι τουρκόσποροι που λυμαίνονται το ελλαδίτικο διαδίκτυο θα γυρίσουν στις τρύπες τους να ρουφάνε την κρεμούλα τους, σλουρπ, σλουρπ. Υψώνουν την φωνούλα τους οι κοπρίτες και από πάνω για να θαυμάζουμε το μορφωτικό τους επίπεδο και να γελάμε με την κατάντια του Ελλαδιστάν.

 • Ανώνυμος 33884

  28 Απρ 2015  Ξανά με λίγες προσθήκες, για να συνειδοτοποιήσει ο μογγολόδουλος ευνούχος Bielidopoulos τι υποστηρίζει άμεσα με αυτά που γράφει.

  Ουγγαρία-κράτος στημένο πάνω σε γενοκτονίες ευρωπαίων λευκών κατά της επιδρομές του Αττίλα.των ούνων.

  Φινλανδία-κράτος στημένο πάνω στην γενοκτονία σκανδιναβικού πληθυσμού αρρένων και επιμειξία λευκών και μογγόλων και λευκομογγόλων τατάρων.

  βορειο δυτική Κίνα -πανάρχαια περιοχή Ιώνων που σφαγιάστηκαν απο Ουιγούρους μογγόλους ( ή αλλιώς "λεμούριους" κίτρινης φυλής της θεοσοφικής εταιρίας)

  Ιαπωνία-μετάλλαξη Ιώνων Ελλήνων σε Ιάπωνες μέσω ενδεχόμενης αρχικώς ειρηνικής συνύπαρξης οπού πήραν πολλά Ελληνικά στοιχεία και εν τέλει σφαγής των Ελλήνων εκ παραλλήλου επιμειξιών.

  Ναζιστικό κίνημα γερμανία -κυπτομογγολολευκο ουγγρικό και αυαρικό κίνημα μπαχαλοποίησης της Ευρώπης και πρόχημα ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ απο τους Γερμανούς αυαρούς ή αυαροτάταρους Ρόθτσιλτ (κόκκινη ασπίδα) Ίδιο ακριβώς σύμβολο μέ τη σημαία της Αλβανίας.

  Καταλαβαίνεται όταν μιλάνε οι νεοθωμανοί αλβανοειδείς και σαξονοηδείς και μεταξύ αυτών και ο ταλαίπωρος Bielidopoulos για πληρωμή φόρων σε παράνομες διογκώσεις χρεών.

  Κομμουνισμός μπολσεβικισμός -Οι περισσότεροι απο τους συντελεστές εβραίοι -δηλαδή εβραιότουρκοι. Ο Λενιν τάταρος και ο τρώσκυ εβραιότουρκος μάλλον χάζαρος... όπως και πολύ άλλοι.

  Τουρκιά ή Τουρκική δημοκρατία.- μασονικό κράτος στηριγμένο και δομημένο πάνω στις ΓΕΝΟΚΤΟΝΊΕΣ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ. Η τουρκική δημοκρατία πάνω σε αυτές τις γενοκτονίες έστησε τη φασιστική διαμόρφωση τουρκοοθωμανικής συνείδησης που ακολούθησε σε ενα υπερπολυφυλετικό και σύμεικτο κράτος. .......... Καταλαβάινετε λοιπόν πως εξηγούνται όλα με τους ανθέλληνες εδω μέσα οι οποίοι συγκαλύπτουν περίτεχνα μέσω αλληλοαφομοίωσης την γενοκτονική πόρνη που ακούει στο όνομα τουρκική δημοκρατία..


  Να αφησετε λοιπόν τις "ελέυθερες ψευτοέρευνες" και λοιπές γιατί σε λίγο καιρό σας βλέπω όλους κλωτσηδών πίσω στην κεντρική Ασία μαζί με τον Bielopoulos να ξεψυρίζεστε στα αντίσκηνα.

 • Ανώνυμος 33883

  28 Απρ 2015

  ή αλλιώς "λεμούριους" κίτρινης φυλής της θεοσοφικής εταιρίας..Όπως τους έχει περιγράει δηλαδή αυτή η οργάνωση και αναφέρεται κατά 99 % σε αυτούς.

 • Ανώνυμος 33882

  28 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΑΤΙ [ ΑΛΟΓΟ]

  Απο τα συνεχή ζευγαρώματα για την παραγωγή ρατσών αλόγων. Το μογγόλος σημαίνει μείγμα. Απο εκεί βγείκε και το μούλος για τους τούρκους.
  Για τα άλογα είναι ευγονικό εκτός αν μουλαροπιούνται. Για τους "ανθρώπους" ο μογγολισμός έχει εκφυλιστική χροιά κατα τη ιατρική. Παλιότερα, τώρα το ονομάζουν σύνδρομο νταουν επειδή οι ασθενείς αυτού του συνδρόμου έχουν υφροκεφαλίαση και μοίαζουν λίγο με μογγόλους. Οι μογγόλοι είναι είτε μείξη ανθρώπου με κάτι απορσδιόριστο εξωγήινο που προσδίδει σχιστά μάτια και υδροκεφαλίαση με χαρακτηριστικά μη αρμονικά, είτε...είναι συνοθυλεύματα "εξωτικών" ασιατικών φυλών που ξεκινάνε ιστορικά με το βασίλειο του Χαν και καταλήγουν με την χαζαρική και οθωμανική αυτοκρατορία. Εξιδικεύονται στην ενεργητική συμμετοχή σε εγκληματικές γενοκτονίες.

  Ουγγαρία-κράτος στημένο πάνω σε γενοκτονίες ευρωπαίων λευκών κατά της επιδρομές του Αττίλα.των ούνων.

  Φινλανδία-κράτος στημένο πάνω στην γενοκτονία σκανδιναβικού πληθυσμού αρρένων και επιμειξία λευκών και μογγόλων και λευκομογγόλων τατάρων.
  βορειο δυτική Κίνα -πανάρχαια περιοχή Ιώνων που σφαγιάστηκαν απο Ουιγούρους μογγόλους ( ή αλλιώς "λεμούριους" κίτρινης φυλής της θεοσοφικής εταιρίας)
  Ιαπωνία-μετάλλαξη Ιώνων Ελλήνων σε Ιάπωνες μέσω ενδεχόμενης αρχικώς ειρηνικής συνύπαρξης οπού πήραν πολλά Ελληνικά στοιχεία και εν τέλει σφαγής των Ελλήνων εκ παραλλήλου επιμειξιών. Οι Ιάπωνες.

  Ναζιστικό κίνημα γερμανία -κυπτομογγολολευκο ουγγρικό κίνημα μπαχαλοποίησης της Ευρώπης και πρόχημα ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ απο τους Γερμανούς αυαρούς ή αυαροτάταρους Ρόθτσιλτ (κόκκινη ασπίδα) Ίδιο ακριβώς σύμβολο μέ τη σημαία της Αλβανίας.

  Κομμουνισμός μπολσεβικισμός -Οι περισσότεροι απο τους συντελεστές εβραίοι -δηλαδή εβραιότουρκοι. Ο Λενιν τάταρος και ο τρώσκυ εβραιότουρκος μάλλον χάζαρος... όπως και πολύ άλλοι.

  Τουρκιά ή Τουρκική δημοκρατία.- μασονικό κράτος στηριγμένο και δομημένο πάνω στις ΓΕΝΟΚΤΟΝΊΕΣ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ. Η τουρκική δημοκρατία πάνω σε αυτές τις γενοκτονίες έστησε τη φασιστική διαμόρφωση τουρκοοθωμανικής συνείδησης που ακολούθησε σε ενα υπερπολυφυλετικό και σύμεικτο κράτος. .......... Καταλαβάινετε λοιπόν πως εξηγούνται όλα με τους ανθέλληνες εδω μέσα οι οποίοι συγκαλύπτουν περίτεχνα μέσω αλληλοαφομοίωσης την γενοκτονική πόρνη που ακούει στο όνομα τουρκική δημοκρατία..

 • Ανώνυμος 33881

  28 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33869 έγραψε...

  ΣΧΙΣΤΑ ΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΜΑΤΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

  εννοείς Φινλανδούς;

 • Ανώνυμος 33880

  28 Απρ 2015

  Bielidopoulos έγραψε...

  ~

  Είχα μια φαγούρα τι δηλώνει ο κάθε τσολιάς.


  Φαγούρα όμως δεν έχεις για αυτούς που κουβαλησαν οι Βυζαντινοί απο τον Καύκασο στην περιοχή της Ιλλυρίας όπως τον κάθε τηγανοκέγαλο μογγολοειδή χάζαρό ορκ που νομίζει πως είναι Ιλλύριος ή πελασγο Ιλλύριος!!!

 • Ανώνυμος 33876

  28 Απρ 2015

  ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ...,ΚΑΝΑΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ [ΩΣ ΒΛΑΧΟΕΛΛΗΝΕΣ] ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ [ ΦΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΚΟΙΝΩΣ] ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΡΑΙΧ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ[ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΡΑΙΧ ΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ]...ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΑΜΕ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΩΣ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ...ΤΥΦΛΑ ΝΑ ΧΕΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΤΟΥ 22..ΚΑΙ ΤΟΥ 1974 ΤΩΝ 200000 ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ....... ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΕ ΟΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ [ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ] ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΡΑΙΧ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΕΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ....ΕΝΩ ΘΑ ΕΙΧΑΝΕ ΓΙΝΕΙ ΟΛΑ ΕΠΙ ΤΡΙΤΟΥ ΡΑΙΧ ΑΝ ΔΕ ΚΑΝΑΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ.....

 • Ανώνυμος 33870

  28 Απρ 2015

  ΠΩΩΩΩ..ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΒΑΡΑΣ ΡΕ BIELDOPOULOS...ΔΕΙΞΕ ΕΛΕΟΣ

 • Ανώνυμος 33869

  28 Απρ 2015

  ΣΧΙΣΤΑ ΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΜΑΤΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

 • Ανώνυμος 33868

  28 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ...ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ...ΡΩΤΑ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΗ...Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ '''ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ'' ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ..ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΑΝΤΙΚΡΙΣΕΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΕ ... ΡΩΤΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΚΕΙΝΑ ΤΑ ΜΕΡΗ

 • Ανώνυμος 33867

  28 Απρ 2015

  με τον κάθε τούρκο και αλβανό που έχει διεκδικήσεις στον Ελληνικό χώρο όπως αναλόγως οι αναρχικοί ταυτίζονται με τις κάψες του σαλαμουντίκγκουλ απο την Αφρική, ή του αμπλτουλ απο το πακιστάν την ίδια στιγμή που ουσιαστικά ο εθνικός κορμός των Ελλήνων σε συντριπτική πλειοψηφία απέχει μακράν φυλετικά και πολιτιστικά των Αλβανών, των τούρκων ή των λοιπών λαθρομεταναστών εξ΄Αφρικής ή Ασίας.
  ΣΩΣΤΟΣ .. ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ....ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΤΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΥΝΙΚΗΣ[ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ]ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
  ΑΝ ΤΟΥΣ ΔΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΣΧΙΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ''ΑΣΠΡΟ''-ΚΑΤΑΞΑΝΘΟ ΓΟΤΘΙΚΟ ΔΕΡΜΑ..ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

 • Ανώνυμος 33866

  28 Απρ 2015

  Μοίαζει επίσης με αυτό που κάνουν οι αντιεξουσιαστές οι οποίοι μοιράζουν φυλλάδια υπερ των λαθρομεταναστών γραμμένα στα Ελληνικά για "ανοικτά σύνορα" και λοιπές βλακείες ενώ απευθύνονται μόνο στον ίδιο τους τον εαυτό ή στα συμφέροντα της τσέπης τους. Κάποιοι απο αυτούς το κατάλαβαν και μερικα φυλλάδια είναι πλεόν γραμένα στα ξένα (αλβανικά αραβικά κτλ) διότι γνωρίζουν πως κανένας Ελληνας δεν ενδιαφέρεται για τα ζητήματα τους και τις πολιτικοποιημένες μπίζνες με τους δουλέμπορους και τους δικηγόρους που είναι πίσω απο τη βιομηχανία της λαθρομετανάστευσης.
  ΠΕΣ ΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ...ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝΕ ΠΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ...ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΒΓΑΛΑΝΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ

 • Ανώνυμος 33865

  28 Απρ 2015

  ΑΜΑΝ ΠΩ ΩΧ ΒΟΗΘΕΙΑ..ΤΙ ΦΑΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ..ΒΟΗΘΑΤΕ Ο ΜΠΙΕΛΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΛΙ ΜΑΣ ΔΕΡΝΕΙ

 • Ανώνυμος 33861

  28 Απρ 2015

  ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΙ ΘΥΜΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ '''ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ''
  ΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΤΟ 55-59
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ [ ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο ΜΠΙΕΛΔΟΠΟΥΛΟΣ] ΑΠΟ ΠΑΙΔΕΙΑ [ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ] ΑΣΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ.....ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ...ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

 • Ανώνυμος 33860

  28 Απρ 2015

  ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΘΕΜΑ '''ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ''' ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΠΑΤΖΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ , ΤΟ ΧΑΤΖΗΡΩΜΙΟΙ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ Ο ΡΩΜΙΟΣ ΠΟΥ [ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ [ ΧΑΤΖΗΣ Ο ΠΡΟΣΚΗΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ]
  ΜΑΛΛΟΝ ΧΑΤΖΗΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ....
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΧΑΤΖΗΡΩΜΙΟΣ..ΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΟΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΟ 40-44 ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ

 • Ανώνυμος 33859

  28 Απρ 2015

  ΑΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ... ΜΑΛΛΟΝ ΩΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΣΤΗΣ ΝΙΩΘΕΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΩΝ '''ΔΥΤΙΚΩΝ'' ΚΑΙ ΝΤΡΕΠΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ..ΓΕΝΙ ΤΣΕΡΙ ..ΑΝΟΙΞΕ ΛΕΞΙΚΟ...ΔΙΠΛΑ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

 • Ανώνυμος 33858

  28 Απρ 2015

  ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ;;;...ΜΑΣ ΕΛΕΙΨΕΣ..ΕΦΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΣΑ..ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΑΙ [ ΟΧΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΕΒΑΙΑ] ΑΛΛΑ ΩΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ [ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣ]
  ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΡΩΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΑΡΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΕΘΝΙΚΙ ΚΑΠΟΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ Η ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΩΡΑΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗΣΣ [ΓΕΡΜΑΝΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΕΣ ] ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΕΘΝΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ...ΠΟΛΥ ΧΡΗΜΑ

 • Ανώνυμος 33857

  28 Απρ 2015

  Μαλλον να τρως φαπες Bielidopoulos.

 • Bielidopoulos

  28 Απρ 2015

  @33848
  Ποια παιδεία;
  Στο Ελλαδιστάν ζεις, το ξέχασες μάλλον.

  Παίδες πατριώτες μην ξεχάσετε και τους φόρους σας, αλλιώς μην δηλώνετε πατριώτες. Α ξέχασα και πάμε πάλι: κωλορωμιοί είναι που κάποια μέρα ξύπνησαν και απέκτησαν νέα ταυτότητα, απόγονοι του Σωκράτη και του Δημόκριτου δηλαδή. Επαναλαμβάνομαι; Μα αναμενόμενο είναι, αφού συνεχώς αναμοχλεύετε το σκατό σας, λέγοντας ξανά και ξανά τις ίδιες μπούρδες, με αποτέλεσμα να πέφτω στο επίπεδό σας. Η καλύτερη τακτική είναι η αδιαφορία. Έχω όμως αδυναμία στο να δίνω φάπες.

 • Ανώνυμος 33855

  28 Απρ 2015

  ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ..ΑΣΕ ΤΟ DNA ...... ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΡΟΛΟ...ΚΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΑΡΑ

 • Ανώνυμος 33852

  28 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΑ ΠΩΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ......... ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ; ΝΑ ΠΑΩ ΓΙΑ ΤΕΣΤ DNA;

  ΜΗΝ ΠΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.
  ΘΑ ΣΕ ΒΡΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΛΒΑΝΟΜΟΓΓΟΛΟ
  ΕΙΤΕ ΒΟΡΕΙΟΑΦΡΙΚΑΝΟΓΟΤΘΟ
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ..ΣΤΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩ

 • Ανώνυμος 33850

  28 Απρ 2015

  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο BIELDOPOYLOS;;;;;;
  Η ΜΕΡΚΕΛ;;;;
  Ο ΣΟΙΜΠΛΕ;;;
  ΚΑΠΟΙΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
  ΚΑΠΟΙΟΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΕΑΣ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ;;;;
  ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΗΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΝΥΜΟ;;;;
  ΚΑΠΟΙΣΟ '''''ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ''''' ΤΗΣ ΕΘΝΟΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ [ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ];;;;;
  Η Ο ΤΖΕΦΡΙ ΜΙΝΕΙΚΟ ΠΟΥ''''' ΚΥΒΕΡΝΑΓΕ ΕΝΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΛΑΟ''''' ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Η ΞΕΝΩΝ

 • Ανώνυμος 33849

  28 Απρ 2015

  Ναι, πηγε για την κρεμουλα του ο Bielidopoulos γιατι του ειχε πεσει το ζαχαρο.

 • Ανώνυμος 33848

  28 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΑ ΠΩΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ......... ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ; ΝΑ ΠΑΩ ΓΙΑ ΤΕΣΤ DNA;

 • Ανώνυμος 33847

  28 Απρ 2015

  ΓΡΑΨΤΕ ΟΣΟ ΠΡΟΛΑΒΕΝΤΕ..ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΟ '''ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΟΥ ΡΕ ΧΑΤΖΗ ΡΩΜΙΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗ'' ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΚΑΤΑΡΙΠΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

 • Ανώνυμος 33845

  28 Απρ 2015

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ; ΣΟΥΣΙ, ΣΟΥΣΙ, ΣΟΥΣΙ, ΣΟΥΣΙ, ............, ΣΟΥΣΙ, ΣΟΥΣΙ, ΣΟΥΣΙ, .................ΣΟΥΣΙ.......

 • Ανώνυμος 33844

  28 Απρ 2015

  ΑΡΑ ΣΛΑΒΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΩΑΝΑΤΟΛΙΤΕΣ
  ΟΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΡΟΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Ανώνυμος 33843

  28 Απρ 2015

  ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΜΠΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΟΥ ΤΟΤΕ ΜΑΛΛΟΝ Ο ΠΑΤΕΡΑ Η Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΣΟΥ ΒΑΣΤΑΕΙ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΟΣΣΟΒΑΡΟΥΣ....ΕΚΑΤΟ ΤΑ ΕΚΑΤΟ...ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
  ΕΛΛΗΝΕΣ..ΠΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΩΡΑ ΣΑΣ..ΔΩΣΤΕ ΚΑΤΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΟΙ.....ΠΟΥΛΑΝΕ ΜΑΓΚΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΤΟ 1940 [ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΤΟΤΕ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ]
  ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΝΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΩΣ....ΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΖΑΝΕ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΜΑΖΕΜΕΝΟΙ

 • Ανώνυμος 33842

  28 Απρ 2015

  ΕΓΩ ΠΡΟΤΙΜΩ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΕΙΟ, ΣΟΥΣΙ, ΚΙΜΟΝΟ, ΚΑΤΑΝΑ, ΣΟΥΠΜΑΡΟΥ, ΣΑΝΤΟΡΙ......

 • Ανώνυμος 33841

  28 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΑΤΙ [ ΑΛΟΓΟ] ΕΙΝΑΙ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΕΞΗ
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΙΚΟ....ΕΙΜΑΣΤΕ .... ΚΡΥΦΟΜΟΓΓΟΛΟΙ
  ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ
  '''Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ''....'''ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΣΛΑΒΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΤΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΚΛΠ]

 • Ανώνυμος 33840

  28 Απρ 2015

  Εγω παντως ξερω σιγουρα τι ειμαι απο την πλευρα της μανας μου. Για τον πατερα μου το συζηταω.

 • Ανώνυμος 33839

  28 Απρ 2015

  Bielidopoulos η βρωση της κρεμουλας δεν ειναι ντροπη, ελα να σου πεταξουμε μερικες.
  Κανελιτσα θελεις;

 • Ανώνυμος 33838

  28 Απρ 2015

  ΑΝΩΝΥΜΕ..ΤΕΤΟΙΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ .. ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΘΑ ΕΧΕΙ....ΜΕ ΜΠΕΣΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΕΛΗΝΕΣ [ ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ..ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ..ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΕΛΛΗΝΕΣ]

 • Ανώνυμος 33837

  28 Απρ 2015

  ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΠΟΥ Ο Bielidopoulos ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Ανώνυμος 33836

  28 Απρ 2015

  ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΩΜΩΝΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΤΑΡΙΠΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΛΟΓΟ...ΒΡΙΣΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ..ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ''ΓΕΛΟΙΕΣ'' ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΓΡΑΨΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙ ΓΙΑ ΠΑΡΤΙ ΜΑΣ

 • Ανώνυμος 33835

  28 Απρ 2015

  Και κομπιουτερ μονο οι αμερικανοι, ασανσερ μονο οι γαλλοι..... IQ ραδικιου ο Bielidopoulos, πισω στο καζανι σου τρολ.

 • Ανώνυμος 33834

  28 Απρ 2015

  Είναι κωλορωμιοί που κάποια μέρα ξύπνησαν απόγονοι του Σωκράτη και του Δημόκριτου, μου, χα, χα!
  ΑΝΤΕ ΠΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗ..ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΟΒΡΙΟΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ;; Η ΜΗΠΩΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ [ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ] ;;;
  ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΕΙΣ;;..ΜΙΛΑ ΜΑΣ..ΑΝΟΙΞΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ...ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΚΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ....ΤΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΦΑΕΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙΡΑΞΕΙ.....

 • Ανώνυμος 33833

  28 Απρ 2015

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ .. ΦΑΛΑΚΡΟΥΣ
  ΑΥΤΟΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ [ ΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΛΛΙΑΔΕΣ]

 • Ανώνυμος 33832

  28 Απρ 2015

  ΠΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΝΟΧΛΟΥΝ.....ΕΣΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΟΧΛΟΥΝ..ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟ 2100 ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 • Ανώνυμος 33831

  28 Απρ 2015

  ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΦΥΛΟ [ ΦΑΣΙΣΤΕΣ] ΕΙΤΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΔΩ

 • Ανώνυμος 33830

  28 Απρ 2015

  Φωναζει ο κλεφτης......., στην προκειμενη περιπτωση ο φοροφυγας Bielidopoulos.

 • Ανώνυμος 33829

  28 Απρ 2015

  ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΣΜΟΣ...ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΟΠΟΥ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ [ ΩΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ Ο ΙΔΙΟΣ ] ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ..

 • Ανώνυμος 33827

  28 Απρ 2015

  ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΜΕ..ΤΙ ΕΓΙΝΕ; ΤΟ ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΕΣ;;;

 • Ανώνυμος 33826

  28 Απρ 2015

  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΙ ΑΝΘΕΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ....

 • Bielidopoulos

  28 Απρ 2015

  ~
  Ούτε και κανείς διαβάζει τα σχόλιά σου, διότι τα κεφαλαία είναι ενοχλητικά και ακόμα πιο ενοχλητικό είναι ο τρόπος γραφής σου.
  Πατριώτες που απαιτούν να μην πληρώνουν φόρους πρώτη φορά βλέπω πάντως. Τι σκατά πατριώτες είναι τούτοι ωρέ; Είναι κωλορωμιοί που κάποια μέρα ξύπνησαν απόγονοι του Σωκράτη και του Δημόκριτου, μου, χα, χα!

  Στο μεταξύ το φαλακρό ****ρι που το παίζει υπουργός οικονομικών βγήκε και είπε ότι "οι εταίροι μας δεν έδειξαν μπέσα". Για μισό λεπτό ρε γαλαζοαίματε αιγυπτιώτη. Μπέσα ξέρω ότι έχουν οι αλβανοί. Οι βλαχέλληνες τι ξέρουν από μπέσα; Καλά κρασιά.

 • Ανώνυμος 33808

  28 Απρ 2015

  ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ''Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ'''ΚΑΙ '''Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ''' ΔΕΝ ΤΟ ΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΛΟ [ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΨΙΛΟΒΑΡΕΤΟ ΑΦΟΥ ΟΛΟ ΕΠΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕ]
  ΠΑΝΤΩΣ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ..ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ

 • Ανώνυμος 33807

  28 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΟ ΜΗ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΣΕΙ...ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η '''ΣΦΡΑΓΙΔΑ'' ΕΝΩΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΗ .... ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ [ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ] ΣΤΡΙΜΩΞΕΙ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΒΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΑ ΤΣΙΜΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ [ ΟΠΩΣ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ]...ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΡΙΜΟΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΕΘΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΑΝΕ , ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ..ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ....ΕΣΥ ΕΚΑΝΕΣ ΕΚΕΙΝΟ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΑΛΛΟ.....ΕΤΣΙ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΕΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ''ΕΚΘΕΣΗ'' ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕΣ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΟΥΣ...ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ..ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΤΣΙΜΠΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ BIELDOPOULO....ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ...ΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗ ΚΟΣΚΙΝΟ

 • Ανώνυμος 33806

  28 Απρ 2015

  ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ [ ΟΒΡΙΚΗ
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΧΟΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Η ΤΟΥΡΚΟΙ [ ΓΚΡΥΖΟΙ ΛΥΚΟΙ ] ΕΚ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΑΚΤΡΟ...
  ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣ Ανώνυμος 33796 έγραψε...
  ΩΡΙΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΠΙΑΣΕΙ...ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ...ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΑΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ..ΠΩΣ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;;;..
  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΓΡΑΨΕΙ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΟ [ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΦΟΥΡΑΚΗ] ΔΑΥΛΟ...ΕΠΕΙΤΑ Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΜΕ ΥΒΡΙΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....ΚΑΝΕΝΑ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ...ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ.....ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ...ΛΟΓΙΚΟ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ''ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ'' ΚΑΙ ''ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ''''...ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΝΤΑΝΕ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΩΝ[ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΛΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ Ο ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Ο ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΧΑΖΟΜΑΡΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ [ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΕ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΑΓΟΥΝ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣΛΟΓΩ ΚΟΜΠΛΕΞ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑ ΛΑΘΟΣ ΑΦΟΥ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝΑΝΑΩΤΕΡΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΩΤΕΡΣ ΦΥΛΕΣ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΡΟΛΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.....ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΛΟΓΩ ΝΤΡΕΠΟΝΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ..ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑ ..ΑΥΤΟΡΑΤΣΙΣΟΠΟΙΟΥΝΤΕ....ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΙΘΑΜΗ....ΜΙΚΡΗ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ... ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΥΣΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΑ ΟΡΙΑ.....
  ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΤΟΙ ΦΕΝΑΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ....ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΨΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΦΩΝΕΙΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΒΡΙΖΟΥΝ....ΜΕΤΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΤΑΠΩΣΕΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ...'''ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ;;;'''''..ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΕ ΞΑΝΑΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΟΥ ΞΑΝΑΛΕΝΕ...''ΡΕ ΧΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ..ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΙΜΩΞΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΙΣΙΕΣ ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ...''ΠΑΡΑΤΑΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙΔΟΥΛΕΙΕΣ'''....''ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ'' ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΑΣΧΟΛΕΙΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΤΡΑΩΡΟ....
  ΚΛΠ ΚΛΠ...ΟΣΟΣ ''''ΕΛΕΥΘΕΡΗ''' ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η '''ΕΡΕΥΝΑ'' ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΟΡΕΞΗ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ... ΟΥΤΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ..

 • Ανώνυμος 33805

  28 Απρ 2015

  Ρε άντε από εκεί απόγονοι τουρκαλβανών και σλάβων με υποψία βορειοαφρικανών
  ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΙΣ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ

 • Bielidopoulos

  28 Απρ 2015

  ~
  Είχα μια φαγούρα τι δηλώνει ο κάθε τσολιάς. Εσείς είστε αυτοί που έχετε πάθει σοκ και θέλετε να επιβάλλετε παραμύθια της Χαλιμάς. Και όταν οι άλλοι σπάνε πλάκα μαζί σας, λέτε ότι σας βρίζουν και ότι σας προσβάλλουν. Ναι, σας επιβουλεύονται την βλαχοκουλτούρα οι εχθροί του ελληνισμού. Ρε άντε από εκεί απόγονοι τουρκαλβανών και σλάβων με υποψία βορειοαφρικανών. Ελλαδιστάν και λογική; Ε καμία σχέση μεταξύ τους!
  Χάιντε Χάιντι!
  lol

 • Ανώνυμος 33797

  28 Απρ 2015

  Έφτασε στο σημείο ο Bielidopoulos να είναι εναντίον και της νομικής έννοιας και της κατωχύρωσης του πολυτιστικού και εθνοτικού φυλετικού αυτοπροσδιορισμού, πράγμα απαράδεχτο φασιστικό και αντιεπιστημονικό ακόμα και για τα προδευτικά αριστερόστροφα μυαλά .....
  λέμε τώρα.

 • Ανώνυμος 33796

  28 Απρ 2015

  Ο bielopulos δεν αντιλαμβάνεται την προφανή επαναλαμβανόμενη λούμπα που έχει πέσει και θα συνεχίζω να του την υπενθυμίζω. Η λούμπα είναι πως απευθύνεται σε Ελληνες προσπαθώντας βλακωδώς να τους κάνει να πιστέψουν πως δεν είναι Ελληνες επειδή αυτός υποθέτει πως δεν υπάρχουν Ελληνες". Η βλακίτιδα με χαμηλού επιπέδου μεθοδολογίας "psychological war" αποδεικνύεται πως δεν διαφέρει, όπως γίνεται με την "πολιτική ορθότητα", αν δεν πιστέυεις στους κατασκευασμένους ορισμούς της δεν ισχύει.


  Απο τη στιγμή που δεν μπορείς να βγείς με λογική επιχειρηματολογία απο την λούμπα στην οποία έχεις πέσεις και αυτοκλειδωθεί δεν νομίζω να έχει καμία σημασία πλέον να προσπαθώ να συννενοηθώ με τους τετράποδους διαδικτυακούς "φιλους" μας . Το πειραμα απέτυχε... ο Μέγας Αλέξανδρος απέτυχε.


 • Ανώνυμος 33794

  28 Απρ 2015

  *δεν συνιστούν έθνη. Με την δεδομένη κατάσταση πως δεν σχηματίζουν αμιγούς φυλετικούς πληθυσμούς οι οποίοι μεταξύ τους έχουν καθολικό βαθμό διαφοροποιήσεως μεταξύ τους όπως σε κράτη που αποτελουνται απο δύο ή τρείς ή τέσσερις διαφορετικές αμαμεμειγμένες φυλές όπως των πολυεθνικών ΗΠΑ ή της τουρκίας.
  Υπάρχει διαφορά στην έννοια κράτος και στο Έθνος και άλλο συμβατικά εθνική κυριαρχία για ένα υπερπολυφυλετικό κράτος, δηλαδή για ένα κράτος που υπάρχουν μεγάλες καθολικώς αποκλίσεις των χαρακτηριστικών και των μορφοτυπων και των παραδόσεων μεταξύ τμημάτων των πληθυσμού τους. Δεν θέλω να καταπιαστώ περιφραφικώς με τις μειονότητες κάθε κράτους. Σκόπια Αλβανία και Τουρκία λοιπόν συνιστούν απλώς κράτη σύμεικτων πληθυσμών ή διαφορετικών προσδιοριζόμενων φυλετικών πληθυσμών που έχουν τουρκική ή αλβανική ή σλαβομακεδονική συνείδηση χωρίς υπόβαθρο πολιτιστικών διαφοροποιήσεων μεταξυ τους ή πολιτιστικής παραγωγής. Ένας συχγισμένος σχιζοφρενικός νεοοθωμανισμός και φιλοδυτικισμός ως αποτέλεσμα των ενδοκρατικών φυλετικών τεραστίων αποκλίσεων και διακυμάνσεων.
  Κάτι λοιπόν σαν "Αμερικάνοι" που δεν ορίζουν Έθνος κατά την εθνοκεντρική και πολιτισμική εκδοχή που να περιγράφει τον Ελληνισμό και το διαχρονικό υπόβαθρο πολιτισμού συσχετισμένου με τη φυλή εώς σήμερα.


 • Ανώνυμος 33793

  28 Απρ 2015

  Abyssus Abyssum Invocat

 • Ανώνυμος 33792

  28 Απρ 2015

  Το "απευθύνεται σε Έλληνες που νιώθουν και είναι Έλληνες προσπαθώντας βλακωδώς να τους περάσει την ιδέα πως δεν είναι Έλληνες ακόμα και αν αυτοί νιώθουν Έλληνες" είναι απόλυτα λογικό εαν το διαβάζουν 'Ελληνες ασχέτως εαν εσύ υποθέτεις προπαγανδιστικά πως δεν υπάρχουν Ελληνες. Δεν το κατέρριψες Bielidopoulos και πέφτεις σε λογική αντίφαση και η μεθοδολογία σας εκτρέπεται εμφανώς σε βλακίτιδα..

  Πάμε στο επόμενο.
  Ως αρνητικοί ρατσίσταροι του κατώτερου προς τα ανώτερο με προπτική ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗΣ Αλληλοαφομοίωσης δεν λέτε να κατανοήσετε (πως να νοήσετε εξάλλου τουρκοειδή στενοκέφαλα τετράποδα) πως οι σημερινοί κατα συντριπτική πλειψηφία φυλετικώς μεσογειακοί Έλληνες του νεοελληνικού κράτους κατα κυρίαρχη στάθμη στην μορφολογία τους έχουν αρμονικά φυλετικά χαρακτηριστικά χωρίς ουσιαστικούς φυλετικούς επηρεασμούς και διακυμάνσεις και δεν έχουν καμία φυλετική σχέση ή αντιστοιχία με τις ενδοκρατικές συμεικτες μορφολογικές διακυμάνσεις περιφεριακών κρατών που δεν συνιστούν έθνη όπως η Αλβανία ή η τουρκία ή τα σκόπια.
  Αυτό είναι μια αυταπόδεικτη πραγματικότητα, Οι Ελληνες δεν είναι σύμεικτο Έθνος στο κύριο κορμό κατά συντριπτική πλειοψηφία.

  "ο Ελληνικός πολιτισμικός κραδασμός και η Αρχαϊκή πολιτιστική αρχιτεκτονική και φιλοσοφική ιδιορρυθμία ελκύει τους Ελληνες σημαίνει πως η Ελλάς και ο Ελληνισμός εξακολλουθεί να είναι αμιγής καθολικά κατα τον κύριο κορμό, και πατρογονική εθνική φυλετική συνέχεια.αν και εβρισκόμενη σε λανθάνουσα κατάσταση λόγω του ιουδαιοχριστιανισμού.
  Αυτό είναι η ουμανιστική φυλετική αλήθεια."

  Bielidopoulos
  "Η έκθεση ιδεών δεν έχει ισχύ επιχειρήματος. Το αστείο είναι ότι ο βλακάκος που το έγραψε νομίζει ότι είναι επιχείρημα και απόδειξη"

  Μα δεν αναφέρεται σαν έκθεση ιδεών αλλα στους σύχρονους Ελληνες που έλκονται απο την τεκτονική ιδιορρυθμία και ναοδομία των Ελλήνων προς αναβίωση αυτης της οντότητος. Η αντίληψη του Ελληνικού κραδασμου και πολιτισμού και η ταυτιση πάρα πολλών νεοελλήνων,ουσιαστικά όλων παρά την παρεμβολή του ιουδαιοχριστιανισμού, με τους αρχαίους Ελληνες δηλώνει γονιδιακές καθολικές συσχετίσεις. Οι Ελληνες νιώθουν περήφανοι για την Ακρόπολη και τα αρχαία αγάλματα (κλέβοντας και λίγη δόξα οι γερμανοί) λόγω και ψυχικής θεοδομικής έλξης και όχι επειδή συσχετίσαν τον αρχαίο κόσμο με κάποιους "ρωμοιούς". Δεν καταλαβαίνω γιατι ψάχνουν οι ρατσιστές χαρμεπείς τετράποδοι ανθέλληνες αποδείξεις στο προφανές και το καταφανές των Ελλήνων και της αδιάλλειπτης φυλετικοθρησκευτικής συνέχειας και οντότητας του Ελληνισμού.

 • Bielidopoulos

  28 Απρ 2015

  ~
  Αν δεν πληρώνεις φόρους τουλάχιστον μην δηλώνεις πατριώτης.
  Χάιντε Χάιντι!

 • Bielidopoulos

  28 Απρ 2015

  ~
  Μετά από αυτό επανερχόμαστε στο αρχικό μου σχόλιο:
  "Το παιδί είναι μαστουρωμένο. Παίρνει χαλασμένα χάπια!"
  Η συνεχής αναμόχλευση του σκατού που έγραψα μόλις πριν από λίγο.
  Μιλάμε για ανίατη περίπτωση.
  Η λογική και η αλήθεια τους ενοχλεί, διότι ζούνε στον δικό τους φανταστικό κόσμο. Η πραγματικότητα τους προσβάλλει. Νομίζουν ότι τους βρίζουν και τους κατατρέχουν, μου χα, χα!
  https://www.youtube.com/watch?v=1-hkcm1NR3Q
  http://frikipaideia.wikia.com/wiki/Ανέστης_Κεραμυδάς

 • Ανώνυμος 33789

  28 Απρ 2015

  "Μεγαλοιδεατισμός, πατριωτισμός, αρχαιολαγνεία, αμπελοφιλοσοφία, μπουρδολογία που την βαφτίζουν "επιχειρηματα" και φοροδιαφυγή..! Εμ, τώρα αποκαλύπτονται όλα".

  Φαντάσου με τι είδους "λογική" επεξεργασία λυκαλεπούς σκέφτεσαι νομίζοντας πως τους αποστόμωσες όλους εσύ που βαπτίζεις ως "επιχείρημα" τον χαρακτηρισμό εις βάρος Ελλήνων αναγνωστών ως τουρκόγυφτους ενώ δεν είναι, και επειδή δεν πληρώνουν καταχραστικούς φόρους για παράνομες υπερδιογκώσεις του δημόσιου χρέους ωστέ να στηρίξεις το ελληνόφωνο παραμύθι πάνω σε δικού σου χαρακτηρισμούς...ή υποθέσεις... "υποθέτεις πως δεν υπάρχουν Έλληνες". Ε στον π@τσο μας για το τι πιστευει και υποθέτει και τι νιώθει ένας ανθέλληνας με πιθανά οικονομικά συμφέροντα ή ένας τόφαλος μογγολοειδής.

  Να εξηγήσω εγώ πως γίνεται ο ανθελληνισμός να συμπλέει με τους φόρους που προτείνεις. Αστο μη χαλάσουμε το "ουμανιστικό κοινωνικό αριστερό προφίλ" του ανθελληνισμού.

  Να πάρουμε και το άλλο, που συγχέεις τους πυρόξανθους Ιλλυριους με τους τουρκαλβανούς εξισώνοντας τους με όλα τα τουρκοειδή "αφραμ κατέ" σε μια αμιγής σλαβολευκοτσιγγανοαραβομογγολοειδή φυλή ή σε κάποιες υποτιθέμενες προσδιορισμένες φυλές. Αυτό κι΄αν είναι μπαρούφα, κατα τ΄αλλα η αρχαιολαγνεία των Ελλήνων (λόγω προφανώς γονιδίων) σε πέιραξε.
  Οι Ιλλυριοι είναι ενδοσύμειξη κελτων και Ελλήνων δωριέων Ή θρακιωτών που είναι λευκή φυλή συγγενική απολύτως της λευκής Ρωσσικής και της σκανδιναβικής. Οι μολοσσοί απ΄αυτους προέρχονταν. Ρεαλιστικά οι Ιλλυριοί περιγράφονται καλύτερα ως θρακικό φύλο.
  Οι πελασγοί αποτελούν πληθυσμιακό κομμάτι των σημερινών ετεοκρητών Παλαιστήνιων όπως αυτών που μοιάζουν πολύ σε γενικές γραμμές με Έλληνες ή Γερμανούς απέχοντας απο σημιτικά ή αραβικά χαρακτηριστικά.

  Οι Ιλλυριοπελασγοί ως όρος δεν περιγράφει τους σύγχρονους απολίτιστους τουρκααλβανούς και σαξονοειδείς σλαυοαυαρούς λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες και εις βάρος του Ελληνικού χώρου και της αρχαίας περιοχής της Ιλλυρίας.
  Είναι ύβρις και μόνον που συγχέεις τους πελασγούς και τους Ιλλυριους με τους τουρκαλαβανούς και τα λοιπά ορκς που μετέφεραν οι βυζαντινοί σε πολύ νεώτερα χρόνια.

 • Bielidopoulos

  28 Απρ 2015

  ~
  "ο Ελληνικός πολιτισμικός κραδασμός και η Αρχαϊκή πολιτιστική αρχιτεκτονική και φιλοσοφική ιδιορρυθμία ελκύει τους Ελληνες σημαίνει πως η Ελλάς και ο Ελληνισμός εξακολλουθεί να είναι αμιγής καθολικά κατα τον κύριο κορμό, και πατρογονική εθνική φυλετική συνέχεια.αν και εβρισκόμενη σε λανθάνουσα κατάσταση λόγω του ιουδαιοχριστιανισμού και της κομματοκρατίας.
  Αυτό είναι η ουμανιστική φυλετική αλήθεια."

  lol
  Η έκθεση ιδεών δεν έχει ισχύ επιχειρήματος. Το αστείο είναι ότι ο βλακάκος που το έγραψε νομίζει ότι είναι επιχείρημα και απόδειξη. Να τα επιτεύγματα της νεοελληνικής εκαπίδευσης, κουλτούρας και οικογένειας. Μπουρδολογία και αμπελοφιλολογία από το πρωί μέχρι το βράδυ, ηδονισμός με τρίχες κατσαρές και αέρα κοπανιστό. "Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνικήν" και η μαλακία πάει σύννεφο...
  Φάπα και πάλι φάπα.

 • Bielidopoulos

  28 Απρ 2015

  ~
  "απευθύνεται σε Έλληνες που νιώθουν και είναι Έλληνες προσπαθώντας βλακωδώς να τους περάσει την ιδέα πως δεν είναι Έλληνες ακόμα και αν αυτοί νιώθουν Έλληνες."
  lol
  Ρε τι ζώα κυκλοφορούν στο Ελλάντα. Είναι χάσιμο χρόνου να ασχοληθεί κανείς μαζί σας. Ανίατες περιπτώσεις, τα παράγωγα της νεοελληνικής εκπαίδευσης και κουλτούρας! Είστε καλοί για δύο πράγματα: να τρώτε καρπαζιές, τη μία μετά την άλλη και να ρουφάτε την κρεμούλα σας. Αν δε κάποιος κάνει το λάθος να ασχοληθεί, τότε πέφτει αναγκαστικά στο επίπεδό σας: αχταρματζίδικη λογική, αλλαγή θέματος σε κάθε πρόταση, συνεχής επανάλειψη και αναμόχλευση του σκατού. Α, ξέχασα περί τρολ πρόκειται που μπαίνουν για να εκνευρίσουν. Αυτό φαίνεται διότι ανακυκλώνουν συνεχώς τα ίδια ό,τι και να τους απαντήσεις, που σημαίνει ότι δεν μπαίνουν για να συζητήσουν ή να παραθέσουν την άποψή τους. αλλά για να επιβάλλουν και για να εκνευρίσουν.
  Φάπα και πάλι φάπα.

 • Ανώνυμος 33784

  28 Απρ 2015


  Ότι και να λέτε δεν έχει καμία σημάσια... απο τη στιγμή που ο Ελληνικός πολιτισμικός κραδασμός και η Αρχαϊκή πολιτιστική αρχιτεκτονική και φιλοσοφική ιδιορρυθμία ελκύει τους Ελληνες σημαίνει πως η Ελλάς και ο Ελληνισμός εξακολλουθεί να είναι αμιγής καθολικά κατα τον κύριο κορμό, και πατρογονική εθνική φυλετική συνέχεια.αν και εβρισκόμενη σε λανθάνουσα κατάσταση λόγω του ιουδαιοχριστιανισμού και της κομματοκρατίας.
  Αυτό είναι η ουμανιστική φυλετική αλήθεια. Τώρα τι λένε οι παραμυθατζίδες τουρκαλβανικές και αυαροσλαβικές λυκαλεπούδες της λαθρομεταναστευσης και του 0.1% των δημάρχων και των πρακτόρων ντονμέδων είναι αλλου ραββίνου ευαγγέλιο.

 • Ανώνυμος 33779

  27 Απρ 2015

  Αμάν, ξέχασα τα χάπια μου

 • Ανώνυμος 33778

  27 Απρ 2015

  Μια διόρθωση για το παραπάνω σχόλιο μοw. Χρησιμοποιήθηκε καταχραστικώς και ερήμην του λόγου η λέξη "βλακίτιδα" και παράγωγα της.
  Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο ως προς τον τρόπο σκέψης των αρθογράφων, δίοτι αν υπάρχει κάτι τέτοιο θα αναιρούσε τη στόχευση κάποιων άρθρων ενώ η στόχευση πάντα ακολουθεί μια μέθοδο και όχι το απολύτως τυχαίο ασυγκρότητο σκεπτικό χαζού.
  Η μέθοδος μπορεί να είναι ο "ψυχολογικός προπαγανδιστικός πόλεμος" που υποπεφτει σε ανακολουθίες. Η απόλυτη ανακολουθία όμως στην επιχειρηματολογία ενδέχεται να είναι και προϊον χαζομάρας και βλακείας... ιδού η απορροία.
  Εδώ σίγουρα ανοίγει ενα μεγάλο κεφάλαιο για τους σύγχρονους Νεοέλληνες ψηφοφόρους και τους ανακόλουθους προδότες πολιτικούς που ψηφίζουν...οι οποίοι ταυτίζονται δια μαγείας με τους αρθρογράφους του freeinquiry.
  Καλό καλοκαίρι και να καθυστερείτε στην πληρωμή των χαρατσιών -κεφαλικών φόρων...περιμένοντας ευνοϊκότερα μέτρα.
  Ο Bielidopoulos μάλλον προσπαθεί να προλάβει τα "ευνοικότερα" μέτρα που θα "φέρει"..όπως υποσχέθηκαν οι οθωμανοί του Σύριζα και να σας ρίξει στα ταμεία με βάσει τους νόμους των εξίσου οθωμανων του πασοκ- νδ.
  Ποιό απο αυτά είναι περισσότερο "freeinquiry" party οττομαν εμπαϊρ το αφήνω στην κρίση σας.

 • Ανώνυμος 33777

  27 Απρ 2015

  O τρόπος "επιχειρηματολογίας" του Bielidopoulos είναι στα πλαίσια psychological war, δηλαδή, απευθύνεται σε Έλληνες που νιώθουν και είναι Έλληνες προσπαθώντας βλακωδώς να τους περάσει την ιδέα πως δεν είναι Έλληνες ακόμα και αν αυτοί νιώθουν Έλληνες. Απλούστερα.... "σπάσιμο νεύρων" και το αντίθετο της "αφύπνισης" μέσω αυθαίρετης ταύτισης των Ελλήνων με όλο αυτό το εμετικό τσιρκοτσαντιροϊσλαμοτουρκοβαλκανιο μεμψυμοιρο φτωχοφορκλορ σλαβομογγολοειδών που έχει και διαθρησκευτικές πτυχές.
  Συνάμα είναι και ένα είδους ρατσισμού του κατώτερου προς τον ανώτερο μέσω προπαγανδιστικής αφομοίωσης.

  Μοίαζει επίσης με αυτό που κάνουν οι αντιεξουσιαστές οι οποίοι μοιράζουν φυλλάδια υπερ των λαθρομεταναστών γραμμένα στα Ελληνικά για "ανοικτά σύνορα" και λοιπές βλακείες ενώ απευθύνονται μόνο στον ίδιο τους τον εαυτό ή στα συμφέροντα της τσέπης τους. Κάποιοι απο αυτούς το κατάλαβαν και μερικα φυλλάδια είναι πλεόν γραμένα στα ξένα (αλβανικά αραβικά κτλ) διότι γνωρίζουν πως κανένας Ελληνας δεν ενδιαφέρεται για τα ζητήματα τους και τις πολιτικοποιημένες μπίζνες με τους δουλέμπορους και τους δικηγόρους που είναι πίσω απο τη βιομηχανία της λαθρομετανάστευσης. Ε, σε αυτή την ιστοσελίδα ο κύριος "Bielidopoulos" προσπαθεί αναλόγως να πείσει βλακωδώς το σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού(..τον κάθε Ελληνα αναγνώστη) πως πρέπει να ταυτιστεί εμπράκτως και φυλετικώς ;!!; με τον κάθε τούρκο και αλβανό που έχει διεκδικήσεις στον Ελληνικό χώρο όπως αναλόγως οι αναρχικοί ταυτίζονται με τις κάψες του σαλαμουντίκγκουλ απο την Αφρική, ή του αμπλτουλ απο το πακιστάν την ίδια στιγμή που ουσιαστικά ο εθνικός κορμός των Ελλήνων σε συντριπτική πλειοψηφία απέχει μακράν φυλετικά και πολιτιστικά των Αλβανών, των τούρκων ή των λοιπών λαθρομεταναστών εξ΄Αφρικής ή Ασίας.
  Όσον αφορά τους μη Έλληνες, αυτοί δεν χρείαζονται τις παρεμβάσεις του Bielidopoulos για πιστέψουν ή να ταυτιστούν με τις τσιρκοειδείς τουρκοβλαζομπαρόκ προωθήσεις του, έχουν υιοθετήσει τις θέσεις του απο τη μέρα της γέννησης τους. Απο εκεί φαίνεται η βλακίτιδα του και των λοιπών συντελεστών της ιστοσελίδας που γράφουν στα Ελληνικά ενώ δεν αναφέρονται σε Ελληνες. Γράψτε μόνο στα Αλβανικά, ή στα Κυριλλικά ή στα Τούρκικα...
  Οι μπάσταρδοι αν υπάρχουν, ξέρουν... την μητρική τους.

  Και όπως αναφέρθηκε "Aν θέλετε να παίξετε το παιχνίδι του φυλετικού προσδιορισμού βγάλτε φωτογραφίες κάθε φυλής και κάντε επισημάνσεις μορφολογικών χαρακτηριστικων...Όλα τα άλλα είναι μπούρδες.

 • Ανώνυμος 33772

  27 Απρ 2015

  O τρόπος που επιχειρηματολογείς Bielidopoulos είναι αντάξιος μοδίστρας..... και τα links είναι η δαντέλα σου.

 • Bielidopoulos

  27 Απρ 2015

  ~
  Πωπώ το ελλαδαριό ξεσπάθωσε. Αναβλύζει επαναστατικότητα και αντίδραση! Attack of the clowns..! Οι μούλοι εξεγέρθηκαν!
  Μεγαλοιδεατισμός, πατριωτισμός, αρχαιολαγνεία, αμπελοφιλοσοφία, μπουρδολογία που την βαφτίζουν "επιχειρηματα" και φοροδιαφυγή..! Εμ, τώρα αποκαλύπτονται όλα.
  Κύριοι ότι σχέση έχω με την υψηλή ραπτική έχετε εσείς με την επιχειρηματολογία, η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον τρόπο γραφής σας και σκέψης σας. Ο τρόπος γραφής σας και σκέψης σας είναι για τα μπάζα, ότι δηλαδή είστε και εσείς. Ανοίξτε τον κάδο και πηδήξτε μέσα. Δεν είναι τυχαίο ότι είστε ο περίγελος του πολιτισμένου κόσμου. Μην ζητάτε από τους άλλους να κοιτάξουν τον καθρέπτη, κοιταξτε τον εσείς και θα δείτε το πρόβλημα.

  Πάρτε για να πάθετε σοκ:
  http://psonthomfanix.blogspot.com/2015/03/36.html
  Είναι όλα ψέμματα, μην τα πιστεύετε. Κάποιοι ανθέλληνες λοιδωρούν και επιβουλεύονται το ελλαδαριό, μου, χα, χα.

 • Ανώνυμος 33768

  27 Απρ 2015

  ΠΑΝΤΩΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ..ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΠΟ...ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ [ΠΑΝΤΑ ΔΗΛΑΔΗ] ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΒΑΛΟΝΤΑ ΣΕ ΚΑΙ ΥΒΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ , ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ...ΓΝΩΣΤΑ ΚΟΛΠΑ

 • Ανώνυμος 33767

  27 Απρ 2015

  Σύμφωνα με τον Bielidopoulos οι μετανάστες που πληρώνουν τους φόρους στις χώρες υποδοχής είναι πατριώτες....
  Πιο βλάκας...... Bielidopoulos.
  ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΟΥ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ....'''ΡΩΜΙΟΣ''' ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

 • Ανώνυμος 33766

  27 Απρ 2015

  Τους φόρους σου τους πληρώνεις ή μήπως είσαι και εσύ άλλο ένας ρωμιός που έχει αναγάγει την φοροδιαφυγή σε άθλημα;
  Και αν δεν τους πληρώνεις, διότι δεν έχεις, τουλάχιστον δείξε έμπρακτα τον πατριωτισμό σου και την αρχαιολατρία σου σφουγγαρίζοντας εθελοντικά το μουσείο της Ακρόπολης και σκουπίζοντας το Ηρώδειο. Άσε που είναι και ευκαιρία να κάψεις λίγο λίπος.
  WHAT;;;;;;;;;;;

 • Ανώνυμος 33765

  27 Απρ 2015

  Σύμφωνα με τον Bielidopoulos οι μετανάστες που πληρώνουν τους φόρους στις χώρες υποδοχής είναι πατριώτες....
  Πιο βλάκας...... Bielidopoulos.

 • Ανώνυμος 33763

  27 Απρ 2015

  Μπουρδολόγος δεν είσαι; Πάντως γλωσσολόγος δεν είσαι, όπως και τα υπόλοιπα τρολ.
  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΝΟΥΜΕ....ΩΡΑΙΟΣ

 • Ανώνυμος 33762

  27 Απρ 2015

  ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΙΝΑΙ '''ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΛΕΙ Η ΦΙΛΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ'''
  ΟΥΤΕ Ο Ο ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ Η Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑ ΗΤΑΝΕ ;;;...ΔΕΝ ΕΞΗΓΗΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΕΜΟΥΡΑ

 • Ανώνυμος 33761

  27 Απρ 2015

  Δεν είμαι γλωσσολόγος και δεν με ενδιαφέρει σε τι ποσοστό η δημοτική μοιάζει με την αρχαία, είτε 5, είτε 50 είτε 0,5%, μου είναι αδιάφορο, διότι με ενδιαφέρουν τα σημαντικά πράγματα, όχι αμπελοφιλολογίες ημιμαθών χατζηέλληνων
  ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑ ΟΛΟ ΜΕ ΑΥΤΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ [ ΚΑΙ ΥΒΡΙΖΕΙΣ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ]
  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΟΙ ΑΠΙΔΙΔΑΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΟ...ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΩΤΑ ΠΛΗΡΩΝΑΝΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΛΕΜΑΓΑΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΔΥΝΑΜΙΤΕΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟ..ΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΑ

 • Ανώνυμος 33760

  27 Απρ 2015

  ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ;;;;;...ΚΑΡΦΩΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ.....ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΟΙ ΡΕ ΑΛΑΝΙ ...ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...Η ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ MPILNT;;;;
  ΜΗΝ ΤΑ ΞΑΝΑΒΑΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ....ΣΕ ΚΟΛΑΕΙ ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΕΠΕΙΧΗΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΙ ΚΕ ΦΙ....

 • Bielidopoulos

  27 Απρ 2015

  ~
  @33748
  Μπουρδολόγος δεν είσαι; Πάντως γλωσσολόγος δεν είσαι, όπως και τα υπόλοιπα τρολ.

  @33757
  Μπα τι μου λες; Για δείτε του διαόλου τον πατριώτη. Το παίζει πατριώτης, αλλά τους φόρους του δεν χρειάζεται να τους πληρώνει. Για κοίτα ρε κάτι μούλους που έχουν συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα και έχουν δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Α ξέχασα κάποιο τρολ είναι που προσπαθεί να ξεκινήσει flame.
  Καλά κρασιά παρτιώτες και μην παραλείψετε την κρεμούλα. Καιρός να μπει άγριο χέρι στο συνταξιοδοτικό και στο πελατειακό κράτος και τότε θα δούμε με τι σθένος θα γράφει κανείς από εσάς τους προκομμένους παρτιώτες.
  (Και για τους πανίβλακες που δεν καταλαβαίνουν τι σχέση έχει το πελατειακό κράτος με τις ορδές παρτιωτών που κατακλύζουν το ελλαδίτικο διαδίκτυο, ας κάτσουν να το σκεφτούν από μόνοι τους, αντί να ρωτάνε.)

 • Ανώνυμος 33757

  27 Απρ 2015

  Η πληρωμη των φορων δεν εχει σχεση με τον πατριωτισμο, αλλα απο που να το ξερει αυτο ο Bielidopoulos, δεν υπαρχει σε κανενα link.
  lol

 • Ανώνυμος 33755

  27 Απρ 2015

  Άδικος κόπος όχι να ασχοληθεί κανείς μαζί σας, αλλά ούτε καν να διαβάσει τα σχόλιά σας
  ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΑΤΕΒΑΤΟ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ ΜΑΣ...ΑΒΥΣΣΟΣ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 • Ανώνυμος 33753

  27 Απρ 2015

  ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ...ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΥΛΟ ... ΠΑΝΤΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ [ ΡΩΜΕΙΚΑ] ΜΙΛΙΟΥΝΤΑΝ ΤΟΝ 18 ΑΙΩΝΑ ΜΧ ΣΧΕΔΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΚΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ [ 400 ΠΧ]...ΠΡΙΝ ΟΧΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΟΥ ''''ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΕ ΑΘΡΟΑ''' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ''''ΟΜΑΔΑΡΑ''''..ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΚΟΜΑ [ ΠΟΥ ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ]..ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ
  ΠΟΝΤΟΣ, ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ,ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ ΜΩΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΑΝΕ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ , ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ ΤΟΣΕΣ [ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ ]ΠΕΡΙΟΧΕΣ...ΟΜΩΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΕ ΟΛΗ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ [ ΠΟΥ ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΣΗ ΙΤΑΛΙΑ ]
  ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 400 ΠΧ ΧΡΟΝΙΑ...ΤΥΧΑΙΟ ;; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ....ΚΑΤΑΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟ ΨΕΥΤΟΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ ΣΑΣ

 • Ανώνυμος 33752

  27 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33748
  ΦΙΛΑΡΑΚΙ...ΔΕΝ ΧΡΕΑΖΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ...ΕΔΩ Η ΔΡΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΤΕΙΛΑ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΝΑ ΑΛΩΝΙΣΕΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΣ...ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ''ΚΟΥΤΟ'' ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΛΗΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΑ [ ΑΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΟΥΣΕ]...ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΠΟΣΟ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ [ Η ΒΑΛΤΟΙ ] ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...ΓΕΝΙΚΑ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΦΤΑΝΕΙΣ ΨΗΛΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ ...ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΟΚΟ ΔΑΥΛΟΣ [ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ]...ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΦΟΥΡΑΚΗΣ [ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΗΞΕΡΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΙΣΤΕΥΩ] 3 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΟΤΙ ' 'ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ''''ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΗΜΙΝΟ ΟΥΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ [ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ] ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕ ΑΡΧΙΣΑΝΕ ΝΑ ΛΕΝΕ ...'''ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΡΑΚΤΟΡΑΣ'' ΚΛΠ ΚΛΠ...ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΚΑΜΙΑ ΕΝ ΟΣΩ ΖΟΥΣΕ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΤΡΕΜΑΝΕ

 • Ανώνυμος 33751

  27 Απρ 2015

  Εγω απορω πως οι κατακτητες της Αυστραλιας επεβαλαν την γλωσσα τους στους αβοριγινες, πως οι Ισπανοι και οι Πορτογαλοι επεβαλαν την γλωσσα τους στους ιθαγενεις της Κεντρικης και Νοτιου Αμερικης, διοτι συμφωνα με την «Ομαδα» επρεπε να ειχε συμβει το αντιθετο.

 • Ανώνυμος 33749

  27 Απρ 2015

  ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΑΛΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΥΒΡΕΩΣ Η ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.....
  ΤΟ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ''ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΟΥ''''...ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΒΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ.....

 • Ανώνυμος 33748

  27 Απρ 2015

  ~
  1.Αφού δεν είσαι γλωσσολόγος πως ξέρεις και είσαι σίγουρος ότι όση σχέση έχουν τα λατινικά με τα ιταλικά, τόση περίπου σχέση έχουν και τα αρχαία με την δημοτική;
  2. Bielidopoulos, πριν ανοίξεις το στόμα του και αμολήσεις μπούρδες έχεις ποτέ σκεφτεί;

 • Bielidopoulos

  27 Απρ 2015

  @33738, 33740, 33741
  Άδικος κόπος όχι να ασχοληθεί κανείς μαζί σας, αλλά ούτε καν να διαβάσει τα σχόλιά σας. Δεν ξέρετε τι σημαίνει επιχειρηματολογία, αλλά ζητάτε από τους άλλους επιχειρήματα. Μάθετε πρώτα να απαντάτε στις δικές σας ερωτήσεις και μετά πάτε και πιο πέρα.
  Για να μην τα πολυλογούμε, πάμε στη ουσία:
  1) Δεν είμαι γλωσσολόγος και δεν με ενδιαφέρει σε τι ποσοστό η δημοτική μοιάζει με την αρχαία, είτε 5, είτε 50 είτε 0,5%, μου είναι αδιάφορο, διότι με ενδιαφέρουν τα σημαντικά πράγματα, όχι αμπελοφιλολογίες ημιμαθών χατζηέλληνων. Αυτό που ξέρω και είναι και η ουσία είναι ότι όση σχέση έχουν τα λατινικά με τα ιταλικά, τόση περίπου σχέση έχουν και τα αρχαία με την δημοτική, προφανώς όση τόσο μεγάλη όσο θα ήθελαν οι ελληναράδες.
  2) Όποιος είναι πατριώτης και θίγεται όταν κριτικάρουν το Ελλαδιστάν θα πρέπει πριν ανοίξει το στόμα του και αμολήσει μπούρδες να σκεφτεί το εξής απλό: πατριώτη τους φόρους σου τους πληρώνεις; Μην ρωτάς τους άλλους αν τους πληρώνουν, διότι αυτό δείχνει ότι είσαι πατριώτης του γλυκού νερού. Τους φόρους σου τους πληρώνεις ή μήπως είσαι και εσύ άλλο ένας ρωμιός που έχει αναγάγει την φοροδιαφυγή σε άθλημα; Και αν δεν τους πληρώνεις, διότι δεν έχεις, τουλάχιστον δείξε έμπρακτα τον πατριωτισμό σου και την αρχαιολατρία σου σφουγγαρίζοντας εθελοντικά το μουσείο της Ακρόπολης και σκουπίζοντας το Ηρώδειο. Άσε που είναι και ευκαιρία να κάψεις λίγο λίπος.

 • Ανώνυμος 33741

  27 Απρ 2015

  Έχετε ξεφύγει, από την μιά οι Bielidopoulos 33649 Γερακίνα Γερακίνος κλπ. που δεν έχουν επιχειρήματα από την άλλη οι 33677 33712 33734 κλπ. που τσιμπάτε στο τρολλάρισμά τους. Να' στε καλά, γέλασα και πάλι.....
  ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕ Σ..ΑΛΛΑ ΕΚΟΣ ΑΠΟ ΓΕΛΙΟ ΨΑΞΕ ΒΡΕΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ] ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ - ΜΕΛΕΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 1974..ΑΚΟΜΑ ΖΟΥΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝΕ ΕΚΕΙ ΠΡΟΔΩΜΕΝΟΙ ... ΑΛΛΟΙ ΣΤΑ ΤΡΕΛΑΔΙΚΑ ΑΛΛΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΑΜΠΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ....ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ ....ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ

 • Ανώνυμος 33740

  27 Απρ 2015

  ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΦΑΣΙΣΤΑ
  ΕΙΡΩΝΙΑ ΒΡΙΣΙΔΙ [ ΠΕΡΙ ΤΗ ΗΘΙΚΗΣ΄ΤΟΥ ΤΗΣ ''ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ'' ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ '''ΚΟΥΛΩΝ'' ΑΠΟΨΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ''ΚΑΝ '' ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ]
  ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ ΛΙΑΚΟΠΟΥΟΥΣ Η ΠΑΛΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ [ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΩ ΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ,,, ΟΧΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΝ ΝΑ ΤΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ..ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΙΖΩ ΕΧΩ ΑΠΛΕΤΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ]
  Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΩΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ [ Η ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ]
  ΕΣΥ ΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣΕΙΣ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΑΝ ΝΑ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛ [ΠΑΛΜΟΣ] ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΓΙΗΝΟΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΘΑ ΒΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ [ΩΣ ΜΗ ΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ] ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ '''ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ΄΄ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΜΟΣ
  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΒΡΙΣΤΟΝΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΝ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ [ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΑΝΤΙΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΙΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΑΛΛΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ] ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ [ ΟΥΤΕ Ο ΣΟΙΜΠΛΕ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΕΙ ΑΥΤΑ ΡΕ ΑΛΑΝΙΑΡΙ]

 • Ανώνυμος 33739

  27 Απρ 2015

  ~
  Έχετε ξεφύγει, από την μιά οι Bielidopoulos 33649 Γερακίνα Γερακίνος κλπ. που δεν έχουν επιχειρήματα από την άλλη οι 33677 33712 33734 κλπ. που τσιμπάτε στο τρολλάρισμά τους. Να' στε καλά, γέλασα και πάλι.....

 • Ανώνυμος 33738

  27 Απρ 2015

  ΠΕΡΙ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
  ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΙΟΣ ΚΑΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΔΩΣΑΝΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ''ΟΣΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΤΤΙΛΑ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΤΙΛΑ[ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΑΒΕΡΩΦ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ]..ΣΠΑΣΤΕ ΤΟΥ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΓΙΑΤΙ ΤΙΘΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΞΟ [ ΠΟΤΑΜΙ ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ ΚΛΠ]
  ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΨΗ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΩΤΙΚΑ
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΑ [ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ '''ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΠΡΟΔΩΣΑΝΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ''', '''ΟΧΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΔΩΣΑΝΕ '''' '''ΑΝΤΕ ΡΕ ΦΑΣΙΣΤΑ'''' ,''''ΑΝΤΕ ΡΕ ΚΟΥΜΟΥΝΙ'''' ΚΛΠ ΚΛΠ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΒΟΛΕΥΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ]
  ΟΠΙΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΤΙ ΤΟ ΛΑΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΑΝΟΙΞΑΝΕ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΒΑΛΑΝΕ ΜΕΣΑ ΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΑΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΙΞΑΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ Η '''ΑΝΑΣΤΑΣΗ'''....

 • Bielidopoulos

  27 Απρ 2015

  ~
  Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι ανώνυμοι χατζηέλληνες επαναλαμβάνουν την λέξη "επιχειρήματα". Σε κάποιον που αμολάει μπούρδες με το τσουβάλι δεν του απαντάς με επιχειρήματα, διότι είναι χάσιμο χρόνου. Τον αγνοείς. Η βλακεία είναι ανίκητη, ό,τι και να πει κανείς.

  Αλήθεια ο Πάλμος πόσα κιλά μαλάκας είναι; Και δεύτερον, ποιος λογικός άνθρωπος με αξιοπρέπεια θα καθόταν να αναιρέσει τις ασυνάρτητες μπούρδες τους για παράδειγμα; Τρώει και πίνει στην υγειά των κορόιδων που ψάχνουν για μαντρί. Μαλλιαροί μου ελλαδίτες θλιβερές μου πορδές. (Και μην ξεχάσετε να πληρώσετε κάνα φόρο μπας και σωθεί η Ελλάς. ΟΚ παρτιώτες;)

 • Ανώνυμος 33736

  27 Απρ 2015

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ
  ''ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΚΑΙ ΣΥ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΟΥ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ''''
  Αρνείται να δεχθεί ότι ο όρος "Ελληνικός λαός" είναι εφεύρεση του 16ου αιώνα.
  Αρνείται να συμμετέχει σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις αλληλεγγύης που διοργανώνει η "Κίνηση ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή"
  Χρησιμοποιεί τον όρο "Ελλάδα" αντί για τον σωστό "Ελλαδικός χώρος"'''Ελλαδικοσ τοπος''
  Κρατάει Ελληνική σημαία (προφανές).
  Φοράει μπλουζάκι που απεικονίζει τον Ελλαδικό χώρο ή νησιά που βρίσκονται εντός της ευρύτερης περιοχής του Ελλαδικού χώρου που φέρουν τον τίτλο "I love Greece/Mykonos/Xios/Crete και άλλα γραφικά παρεμφερή.
  Έχει επιβεβαιωμένα δηλώσει στο παρελθόν ότι αγαπάει την πατρίδα του σαν να υπάρχει τέτοια.
  Οποιος εχει εκφραση κατα το παρελθον αποψη του τυπου''''δεν φευγω απο την ελλαδα γιατι την αγαπαω, θα μεινω εδω και ας ζησω με τρεισ και εξηντα οπως ζησανε ΟΟΛΕΕΕΕΣ οι παλιοτερες γεννες''','''δεν θα τουσ αφησω να κανουν μεσω του οικονομικου πολεμου κατι που θεωρηται επισημα ωσ εγκλημα πολεμου δηλαδη την αλλαγη τησ πληθησμιακης συνθεσεωσ μιας περιοχης με αλλον πληθυσμο που βολευει τους πλουτοκρατες[ Ελληνες η ξενους] [ κατι που κανανε με τα οπλα στη βορεια κυπρο την ιμβρο την τενεδο και την πολη πτιν 50 χρονια κια που κανουνε τωρα σταδιακα και στην υπολοιπη Ελλαδα'''
  ΕΠΙΣΗΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΛΑΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΑΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΦΙΛΟΤΑΡΑΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΕΙΣ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ...
  ΚΑΙ ΚΑΡΑΦΑΣΙΣΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1940-44 ΟΠΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΤΕ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ '''ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ [ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ] ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΕ ΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ [ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΑΝΕ ΟΙ ΕΛΛΛΗΝΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΚΕΙ]
  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ [ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΠΑΣΤΕ ΤΟΥ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑ]

 • Ανώνυμος 33735

  27 Απρ 2015

  ΣΩΣΤΟΣ ΡΕ Ανώνυμος 33729
  ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ''ΦΑΣΙΣΤΑΣ'''....[ΜΗΝ ΣΠΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥ].....
  ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΑΝΕ ΑΠΟΓΙΟΝΟΥΣ [ ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ]
  ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΥΠΑΡΚΤΑ [ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΥΘΙΚΑ] ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ [ ΕΝΩ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΕΘΑΝΑΝΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΗΣΥΧΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΠΑΕΙ ΗΣΥΧΑ ΗΣΥΧΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΑΝΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ]
  ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ[ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟ2] ΜΕΡΙΚΑ ΕΚΕΤΟΜΥΡΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ....ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΕΤΕ ΙΝΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΠΑΚΛΑΝΤΕΣΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ...ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΤΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΛΠ ΜΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ '''ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΤΕΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΣΟΜΑΛΙΑΣ [ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΝΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΚΑΤΙ ΧΑΤΖΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΦΑΖΟΝΤΕ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΟΙΡΑΣΙΑ]

 • Ανώνυμος 33734

  27 Απρ 2015

  . Η ηλιθιότητά σας κάνει μπαμ από μακριά, Ελλαδιστάν γαρ. Όπως είπα: του κλώτσου και του μπάτσου, όπως τους φασίστες!
  ΠΩΩΩ....ΞΕΜΕΙΝΑΝΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ..ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΤΙ ΝΑΠΕΙΣ..ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΡΟΥΡΝΑΡΑ Η ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑ ΠΑΝΩ......ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ '''ΜΥΣΤΗΡΙΟ'' ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.......

 • Ανώνυμος 33733

  27 Απρ 2015

  Εσύ Bielidopoulos πληρώνεις τους φόρους;;;;;

 • Ανώνυμος 33732

  27 Απρ 2015

  Εσύ Bielidopoulos πληρώνεις τους φόρους;;;;;

 • Ανώνυμος 33731

  27 Απρ 2015

  Εσύ Bielidopoulos πληρώνεις τους φόρους;;;;;

 • Ανώνυμος 33729

  27 Απρ 2015

  Τα ρατσιστικά κείμενα μίσους τα οποία ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα σας www.freeinquiry.gr κινούνται πάντα στην ίδια αντιεπιστημονική γραμμή: Σε γενικές γραμμές στα περισσότερα σας άρθρα γράφετε πως οι μεταμεσαιωνικοί Έλληνες είναι μια μείξη βαλκανικών λαών που προέκυψαν απο ομάδες σλάβων, αρβανιτών (που τους συνδέεεται αυθαίρετα με τους Αλβανούς), και τούρκων (που τους γενικεύετε με τους ισλαμιστές). Απο την άλλη παρουσιάζετε, ή μάλλον αφήνετε να εννοηθεί για όλους αυτούς τους βαλκανιακούς λαούς όπως των Σλάβων και των Αλβανών πως είναι φυλετικά αμιγείς και συγκεκριμενοποιημένοι ενώ δεν είναι κάτι που ακαριαία διαλύει την επιχειρηματολογία σας και συνάμα αποκαλύπτει και την προκατελλειμένη ρατσιστική ανθελληνική στόχευση σας.Υπάρχουν Αλβανοί που μοιάζουν, είναι ίδιοι σαν Ελληνες (λίγοι αναλογικά), άλλοι είναι σαν σλάβοι, αρκετοί σαν αγγλοσάξονες και άλλοι σαν τούρκοι με τσιγγανικές προσμείξεις ή μογγόλοειδείς ή σαν τσετσένοι.

  Κάποιοι απο τους ίδιους τους αλβανούς λένε πως μοιράζονται (τουλάχιστον) σε τρείς φυλές και δεν λένε φύλα αλλά φυλές.

  Το "είναι σαν" που αναφέρεται μπορεί να εκληφθεί πως έχουν συγγένεια με αυτές τις φυλές.

  Επίσης υπάρχουν σλάβοι που δεν διαφέρουν απο τους Σουηδούς ή Γερμανούς και σλάβοι που είναι σαν τσετσένοι χάζαροι, άλλοι είναι σαν αμπχάζιοι και άλλοι σαν βούλγαροι με μογγολικές προσμίξεις. (Οι Βούλγαροι δεν είναι κάτι απολυτως φυλετικά συγκεκριμένο). Ακόμα κάποιοι Σλάβοι είναι χονδρικά σαν "Αλβανοί" και άλλοι σαν λευκοί Ρώσοι και άλλοι ίσως σαν βλάχοι.

  Θα μας πείτε ποτέ ποιοι είναι και πως είναι οι "καθαροί" αλβανοί που αποτελούν τον μέσο πρότυπο αλβανό, ή ποιά είναι τα "καθαρά" σλαβικά φύλα που αποτελούν τον μέσο πρότυπο σλάβο ή ποιοί είναι οι μέσοι αρβανίτες ή οι μέσοι βλάχοι;

  Aν θέλετε να παίξετε το παιχνίδι του φυλετικού προσδιορισμού βγάλτε φωτογραφίες κάθε φυλής και κάντε επισημάνσεις μορφολογικών χαρακτηριστικων.


 • Ανώνυμος 33728

  27 Απρ 2015


  Οποιοι τουρκόσποροι και ντομνέδες γνωρίζουν ποιοί είναι και δεν χρειάζονται τον psychological war του freeinquiry ωστέ να "Αφυπνίζουν" εν αντιθέσει το "βλαχοαλβανοσλαβοτουρκομπαρόκ" μέσα τους. Βολεύονται σαν μέθυσοι δήμαρχοι και σαν πολιτικοί ή σαν δικαστικοί ή σαν περιστασιακά λαμόγια και βγάζουν ως δήθεν αντιφασίστες απροκάλυπτα τον ανθελληνισμό τους.


 • Bielidopoulos

  27 Απρ 2015

  ~
  Παρτιώτες πληρώστε κάνα φόρο μπας και σωθεί η Ελλάς, η μητέρα-παρτίδα.
  Πράξεις όχι λόγια. Κατά τα άλλα χαραμίζεστε με τέτοιο IQ, θα έπρεπε να διδάσκετε στο Χάρβαρντ. Η ηλιθιότητά σας κάνει μπαμ από μακριά, Ελλαδιστάν γαρ. Όπως είπα: του κλώτσου και του μπάτσου, όπως τους φασίστες!

 • Ανώνυμος 33720

  26 Απρ 2015

  ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ...ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΡΙΣΟΥΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΙΑΛΕΙΜΑΤΑ....ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ ... ΒΕΛΤΙΩΝΩΝΤΕ

 • Ανώνυμος 33719

  26 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33711 έγραψε...
  Και ξαναρωτάω, πως η μειοψηφία των ελληνόφωνων (σύμφωνα με την Ομάδα...) με τόσους λαούς που επέδραμαν στον ελλαδικό χώρο, κάποιοι δε τον αποίκησαν, όχι μόνο κράτησε ζωντανή την γλώσσα της αλλά και την επέβαλε στην πλειοψηφία.
  ΠΩΠΩ .... ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥ ΒΡΙΣΙΔΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ..ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΣ..ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ
  ΩΡΑΙΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΟΥ....ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΜΥΜΥΘΙ...ΟΙ ΕΠΙΛΥΔΕΣ ΛΕΕΙ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΑΝΕ [ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΟ ΖΟΡΙ] ΑΠΟ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.....ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ ΕΓΙΝΕ ... ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ-ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΕΝΩ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΣΑΝΕ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ [ ΓΙΑ ΕΦΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΙΩΝΕΣ] ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΙΩΝΑ ΜΧ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ [ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ] ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ,ΟΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ [ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ] ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ''ΚΑΤΩ'' ΠΡΟΣ ΤΑ ''ΠΑΝΩ'' ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ.....
  ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ...ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΛΑΤΙΝΗΣΑΝΕ ΟΙ ΡΩΜΙΑΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΦΟΥ Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΗΤΑΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΦΤΑ ΑΙΩΝΕΣ [ Η ΚΑΙ ΟΧΤΩ ] ΕΝΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΕΦΤΑ ΑΙΩΝΕΣ [ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ]....ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΚΛΑΤΙΝΙΖΟΤΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ''ΑΛΛΟΕΘΝΕΙ'' ΕΠΙ 7 ΑΙΩΝΕΣ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΛΛΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΟΤΑΝΕ ΕΠΙ 7 ΑΙΩΝΕΣ '''ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣ'';;;;
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ....ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΧΤΙΕΚΕ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΙΣΤΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ......Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΗΤΑΝ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΤΑ ΑΙΩΝΕΣ [ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ]
  ΚΑΙ ΕΚΕΙ[ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΠΕΡΑΤΙ ΜΟΥΖΑΚΙΑ ΑΥΛΩΝΑ ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ ΚΛΠ ] ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΨΑΛΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ .. ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΞΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΑΝΕ ΚΑΘΟΛΟΥ...ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΣΕ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟ..ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝΕ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ [ΑΡΧΑΙΑ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ...ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.....ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΕΣ ΟΙ ΝΟΤΙΑ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ...ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΥΠΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ...
  ΠΡΟΣ
  ΣΩΣΤΟΣ...
  ΜΠΕΡΔΕΥΟΝΤΕ .ΑΝ ΙΣΧΥΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣΛΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΣΛΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
  ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ [ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ]..ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ...ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΑΝΕΚΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΖΑΝ [ ΟΠΩΣ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ''ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΑΝ''

 • Ανώνυμος 33718

  26 Απρ 2015

  Παμε μουσικο διαλλειμα πριν πεσουν τα link.........
  https://www.youtube.com/watch?v=98czZRHIEgA
  lol

 • Ανώνυμος 33717

  26 Απρ 2015

  Βγάζουν και γλώσσα οι χατζηρωμιοί. Νομίζουν ότι βρέχει, αλλά οι φάπες πέφτουν βροχή.
  ΞΥΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ .. ΚΑΙ ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΠΟΛΥ BILD

 • Ανώνυμος 33716

  26 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33713 έγραψε...
  Παραδόξως, υπάρχουν κάτοικοι της Magna Grecia που όχι μόνο μιλούν ακόμα «ελληνικά» αλλά «αισθάνονται» και έλληνες
  ΩΡΑΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΕ
  ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
  ΑΠΟ ΚΕΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
  ΑΠΟ ΚΕΙ ΗΡΘΑΜΕ [ ΒΛΕΠΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΕΤ1 ΓΙΑ ΤΟ 1940 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΣ]
  ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ [ ΒΛΕΠΕ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤ3]
  ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟ ΚΕΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ-ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΟΣ...ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΟΜΑΣΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ-Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ

 • Ανώνυμος 33715

  26 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33713 έγραψε...

  Παραδόξως, υπάρχουν κάτοικοι της Magna Grecia που όχι μόνο μιλούν ακόμα «ελληνικά» αλλά «αισθάνονται» και έλληνες.
  ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΣ ΤΟ ΛΕΣ ΑΥΤΟ...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ...ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΚΤΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΝΕΟΝΑΖΙ..ΟΛΟΙ Η ΚΑΛΑΒΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΦΛΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΑΣΗ...ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΖΙ ΓΡΑΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΒΡΙΑ
  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ [ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΛΕΝΕ ΓΚΡΑΙΚΑΝΙΚΑ Η ΓΚΡΙΝΓΚΟ...ΔΗΛΑΔΗ ΓΡΑΙΚΙΚΑ...ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ [ ΒΛΕΠΕ ΑΠΟΛΛΩΣΩΡΟ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ]

 • Ανώνυμος 33714

  26 Απρ 2015

  ΟΛΟ ΛΕΤΕ ΗΡΘΕ Η ΤΑΔΕ ΦΥΛΞΗ ΗΡΘΕ Η ΔΕΙΝΑ ΦΥΛΗ
  ΚΛΠ ΚΛΠ
  ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΚΑΙΩΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΦΥΓΑΝΕ [ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΒΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ]
  ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΕΓΩ....
  ΤΟ 1940 ΜΠΗΚΑΝΕ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ... 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΜΠΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ...ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΜΠΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ[ ΤΟ 1941]
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΗΝΩ ΣΤΟ ΦΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΘΕΤΩ ΟΤΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΜΑΓΑΛΜΑ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΟΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ...ΑΚΥΡΟ...ΟΠΩΣ ΜΠΗΚΑΝΕ ΕΤΣΙ ΕΦΥΓΑΝΕ.....
  ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΩ[ΟΧΙ ΟΛΕΣ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ]

 • Ανώνυμος 33713

  26 Απρ 2015

  Παραδόξως, υπάρχουν κάτοικοι της Magna Grecia που όχι μόνο μιλούν ακόμα «ελληνικά» αλλά «αισθάνονται» και έλληνες.

 • Ανώνυμος 33712

  26 Απρ 2015

  Στη δεύτερη περίπτωση (ιταλών-ρωμαίων, ρωμιών-αρχαίων) εκεί πια δεν υπάρχει σχεδόν καμία σχέση. Οι ίδιοι οι ιταλοί (πλην κάποιων εθνικιστικών ρευμάτων) δεν πιστεύουν ότι είναι απόγονοι των ρωμαίων, αλλά των παπικών κρατών και των πόλεων-κρατών της Αναγέννησης.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ....ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝΕ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ...ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ [ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ] ΕΙΧΑΝΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ....ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ;;; ..
  ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ''''''ΑΑΑ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΑΡΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...
  ΟΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΚΕΝΤΟΝΣΚΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟ 200 ΕΤΩΝ ΒΑΡΝΤΑΡΙΩΤΕΣ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΑΛΛΑΞΕ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ... Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ.....
  ΣΛΑΒΙΚΗ Η ΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η ΔΕ...
  ΑΝΤΕ ΒΡΙΣΕ ΡΑ..ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΕ ΧΑΤΖΗΡΩΜΙΕ ΙΟΥΔΑΙΟΡΩΜΙΕ ΚΙΝΕΖΟΡΩΜΙΕ ΚΛΠΚΛΠ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ

 • Ανώνυμος 33711

  26 Απρ 2015

  Και ξαναρωτάω, πως η μειοψηφία των ελληνόφωνων (σύμφωνα με την Ομάδα...) με τόσους λαούς που επέδραμαν στον ελλαδικό χώρο, κάποιοι δε τον αποίκησαν, όχι μόνο κράτησε ζωντανή την γλώσσα της αλλά και την επέβαλε στην πλειοψηφία.
  Η θεωρία της παιδείας Γερακίνα δεν με πείθει διότι η παιδεία προϋποθέτει σύστημα και κάτι τέτοιο δεν υπήρχε γιά όλους πριν από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, εκτός και αν πιστεύεις «στο κρυφό σχολειό».

 • Ανώνυμος 33709

  26 Απρ 2015

  ΑΝΑΜΕΝΩ ΒΡΙΣΙΔΙ..ΣΤΟΠ
  ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΡΩΝΙΕΣ...ΣΤΟΠ
  ΟΜΟΛΟΓΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ....ΣΤΟΠ
  ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΜΕ ΣΤΗ ΓΥΑΡΟΗ ΣΤΟΝ ΑΗ ΣΤΡΑΤΗ ...ΣΤΟΠ
  ΠΑΛΙΑ ΜΑΣ ΤΕΧΝΗ ΚΟΣΚΙΝΟ...ΣΤΟΠ
  ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ-ΡΩΜΙΟΣ-ΓΡΑΙΚΟΣ-ΓΙΟΥΝΑΝ .....
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΑ ΜΠΙΙΠ ΜΠΙΠΠ ΜΠΙΙΠ ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΨΕΤΕ [ ΑΦΗΝΩ ΤΑ ΒΡΙΣΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ..ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΜΠΙΠ ΜΕ ΒΡΙΣΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ]

 • Ανώνυμος 33707

  26 Απρ 2015

  ΠΡΟΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
  Η τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ;
  9 καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ τὰς γείτονας λέγουσα· συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.
  10 οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
  ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΕ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
  ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ''ΠΡΩΤΗ'' ΜΑΤΙΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ....
  ΑΠΤΕΙ [ ΑΝΑΠΤΕΙ-ΑΝΑΦΤΕΙ - ΑΝΑΒΕΙ]
  ΕΝΙ [ΕΝΑ]
  ΕΥΡΟΥΣΑ [ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΙΣΚΩ-ΒΡΙΣΚΩ]
  ΑΠΟΛΕΣΗ [ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΕΛΕΙΨΗ-ΧΑΣΙΜΟ]
  ΣΑΡΟΙ [ ΣΑΡΩΝΟΕΙ]
  ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΛΑΜΕ ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΑΝΑΣ ΚΟΡΗΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 2000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Ανώνυμος 33706

  26 Απρ 2015

  ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ

 • Ανώνυμος 33705

  26 Απρ 2015

  ΕΙΣΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΕΙΣ ΕΝΔΙΞΗ....''''ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΥ'''....ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΑ ΜΑΤ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙ ΑΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΟΥΝ[ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ]
  Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ , ΤΗΣ ΕΕ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ''''ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ'''.....ΑΛΛΩΣΤΕ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΞΑΝΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΤΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ [ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΒΝ] ΣΤΟΝ Α ΠΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΩΝ ΓΥΦΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΣΤΟΝ Β ΠΠ...ΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΑ...
  ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ 2008 ΤΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΙΧΕΝΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ....ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ....

 • Ανώνυμος 33704

  26 Απρ 2015

  άλλον θα ήταν προτιμότερο να σας σπάσει κάποιος το κεφάλι, παρά να σας αλλάξει τρόπο σκέψης. Όπως και με τους φασίστες. Εξάλλου από τον ίδιο βόθρο ξεπηδήσατε και οι μεν και οι δε.
  ΚΥΡΙΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ
  ΠΡΩΤΟΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΠΑΡΜΠΑΣ....
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΑΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ.....

 • Ανώνυμος 33703

  26 Απρ 2015

  Βρε κάτσε να τους μειώσουν τις συντάξεις και θα τους πέσει η μαγκιά.
  ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ;;; Η ΜΕΓΑΛΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ;;;;
  ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥΣ
  ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΣΙΣΕΣ ΠΑΛΙ...ΒΕΡΟΣ ΕΘΝΟΜΗΕΝΙΣΤΗΣ....ΜΕ ΤΟ ΕΨΙΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ....

 • Ανώνυμος 33702

  26 Απρ 2015

  Βγάζουν και γλώσσα οι χατζηρωμιοί. Νομίζουν ότι βρέχει, αλλά οι φάπες πέφτουν βροχή
  ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΣΟΥ ΝΕΟΝΑΖΙ

 • Ανώνυμος 33701

  26 Απρ 2015

  Στα μηδέν σου χρόνια κάποιος σου μιλά σε μία γλώσσα, στα πέντε σου πας και μαθαίνεις να την γράφεις, στα 20 νομίζεις πως πρόκειται για την συνέχεια των αρχαίων ελληνικών. Διάβase.... ένα κείμενο αρχαίων ελληνικών με γνώσεις μόνο των νέων και αν καταλάβεις τι λέει, γράψε μου (εδώ κατά προτίμηση)!
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Η ΝΕΩΝ...ΑΣΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ...ΕΣΥ ΠΑΡΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΧΙ ΤΗ ΡΩΜΕΙΚΗ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ...
  ΠΑΡΕ ΕΝΑ ΠΑΡΕΔΕΙΓΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ ΠΙΣΩ ΚΥΡΙΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ.....ΠΡΙΝ ΤΑ ΡΩΜΕΙΚΑ....ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ.....
  Η τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου εὕρῃ;
  9 καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ τὰς γείτονας λέγουσα· συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.
  10 οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.
  ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ....ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΝ 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ....ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΝ ''ΡΩΜΕΙΚΑ'' ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ]

 • Bielidopoulos

  26 Απρ 2015

  @33696
  lol
  Βγάζουν και γλώσσα οι χατζηρωμιοί. Νομίζουν ότι βρέχει, αλλά οι φάπες πέφτουν βροχή.
  Όταν λέω ότι οι νέοι πρέπει να έχουν τους παλιούς του κλώτσου και του μπάτσου ξέρω πολύ καλά τι λέω. Η ξεφτίλα και ο παραλογισμός τους δεν έχει όρια. Κοίτα ρε κάτι μπαρμπάδες που δεν είχαν βρακί να φορέσουν και τώρα ηδονίζονται με μεγαλοιδεατισμό, μου έγιναν κάποιοι. Βρε κάτσε να τους μειώσουν τις συντάξεις και θα τους πέσει η μαγκιά. Το σύστημα και οι πολιτικάντηδες σας έψησε τα μυαλά τόσες δεκαετίες για να σας έχει του χεριού του και άντε τώρα να βάλετε μυαλό. Έχετε ανέβει πολύ ψηλά στο κλαδί. Μάλλον θα ήταν προτιμότερο να σας σπάσει κάποιος το κεφάλι, παρά να σας αλλάξει τρόπο σκέψης. Όπως και με τους φασίστες. Εξάλλου από τον ίδιο βόθρο ξεπηδήσατε και οι μεν και οι δε.

 • Ανώνυμος 33699

  26 Απρ 2015

  Άει σιχτίρ τσοχλάν, μπαΐλντισα!
  Αυτό έχει ακατανόητες λέξεις για έναν έλληνα;
  ΓΝΩΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΙΚΑ[ΝΗΠΙΑΚΑ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
  ΟΧΙ ΡΕ ΑΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟ 350[ΜΩΡΙΑΣ ΩΣ 550 [ΜΙΚΡΑΑΣΙΑ] ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ..ΕΣΥ ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΟΦΙΣΜΑ...ΑΚΥΡΟ..ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΠΕΣ..ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΥ ΑΧΤΙ ΕΒΓΑΛΕΣ ΑΠΛΑ

 • Ανώνυμος 33698

  26 Απρ 2015

  Αν τα ελληνικα ειναι ρωμεικα και οι ελληνες ρωμιοι, τοτε οι ελληνες ειναι στην πραγματικοτητα ρωμαιοι στην καταγωγη.......
  ΠΩΠΩΠΩ..ΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΧΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ
  ΕΙΜΑΙ ... '''ΡΩΜΑΙΟΣ'''...ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΣΑΡΟΣΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΩΝΟΣ...
  ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΡΩΜΑΙΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΗΕΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [ ΟΧΙ ΩΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ] ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ .. ΜΑΘΑΝΕ ΤΑ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΑ[ ΡΩΜΕΙΚΑ] ΑΠΟΡΟΦΟΥΣΑΝΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ [ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΣΤΟΥΣ] ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΑΝΕ ΡΩΜΙΟΙ....
  ΤΙ;;...ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΤΣΙ;;;....ΕΙΣΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ '''ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ'''-ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΕΣ

 • Ανώνυμος 33697

  26 Απρ 2015

  Ανώνυμος 33649 έγραψε...
  To τρίτο με κέρδισε!
  Πολύ μορφωμένος πρέπει να είσαι ρε φίλε, που μας παραθέτεις και αρχαία ελληνικά, και λατινικά, αλλά και αραβικά...
  Ψάρωσα! Πόσα ξέρεις....
  Τςςςς, που πάω εγώ το τούβλο.
  Σαλάμ Αλέκουμ
  ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ..ΟΠΟΤΕ ΣΑΣ ΣΤΡΙΜΩΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΗΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ [ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ] ΑΡΧΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΡΩΝΙΕΣ

 • Ανώνυμος 33696

  26 Απρ 2015

  Ηδονίσου με τρίχες κατσαρές, αέρα κοπανιστό και "τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνικήν"
  ΤΟ ΟΤΙ ΕΣΕΝΑ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΥΦΤΙΚΗ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΒΡΕΙΚΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ....ΟΥΣΤ ΡΑΤΣΙΣΤΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ

 • Ανώνυμος 33695

  26 Απρ 2015

  Όπως οι ''έλληνες'' δεν είναι έλληνες αλλά ρωμιοί, έτσι κι η γλώσσα τους δέν είναι ''ελληνική'' αλλά ρωμέικη.

  Βαφτίσατε τα ρωμέικα ελληνικά και παραμυθιαζόσαστε ότι είστε έλληνες. (Για τον παραπάνω το λέω)
  ΑΣΧΟΛΕΙΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΣΕ ΜΑΣ ΕΜΑΣ....
  ΤΑ ΡΩΜΕΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ[ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΟ] ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ;;;;
  ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΣΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ '''ΜΑΚΕΝΤΟΣΚΙ''' ΜΕ ΤΑ ΔΥΤΙΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ...ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ .. ΑΙΝΤΕ ΑΣΧΕΤΕ ΦΑΣΙΣΤΟΡΑΤΣΙΣΤΗ ΠΟΥ ΣΕ ΕΧΕΙ ΦΑΕΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ

 • Ανώνυμος 33681

  25 Απρ 2015

  https://www.youtube.com/watch?v=RcuY9CtYPKs

 • Ανώνυμος 33680

  25 Απρ 2015

  Nτιπ για ντιπ μπελάς,
  κοτζάμ μπουνταλάς!
  Για γράψτο αυτό στα αρχαία, μέχρι να βρω το τηλεομοιότυπο...

 • Ανώνυμος 33678

  25 Απρ 2015

  Ή των άγγλων, γάλλων, τσέχων, ιαπώνων κλπ Γερακίνος...... Καταπληκτική συλλογιστική, αντάξια αναγνωστών της ΕΕ.

 • Ανώνυμος 33677

  25 Απρ 2015

  κομπιουτερ, φαξ, ρομποτ, κιμονο, ασανσερ, καμπινα,
  Αυτό έχει ακατανόητες λέξεις για έναν έλληνα;

  Γιά γράψε αυτές τις λέξεις και τις δικές σου 33675 στην γλώσσα τους με την δική τους γραφή: τουρκική (την ορίτζιναλ, όχι την κεμαλική) αγγλική, γαλλική, τσέχικη, ιαπωνική κλπ....

 • Ανώνυμος 33676

  25 Απρ 2015

  Χα χα χα χα !!!!
  Άρα είμαστε απόγονοι των αρχαίων τούρκων.
  Γερακίνος

 • Ανώνυμος 33675

  25 Απρ 2015

  Άει σιχτίρ τσοχλάν, μπαΐλντισα!
  Αυτό έχει ακατανόητες λέξεις για έναν έλληνα;

 • Ανώνυμος 33671

  25 Απρ 2015

  Δηλαδή Γερακίνα το κείμενο που λέει: «Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο ....» έχει τόσες άγνωστες και ακατανόητες για έναν έλληνα λέξεις όσο και το « In tria tempora uita diuiditur: quod fuit, quod est, quod futurum est...» ή το άλλο το αραβικό.

 • Ανώνυμος 33670

  25 Απρ 2015

  @ Κάπου χθες προς την "ομάδα ενάντια στην λήθη" που δεν ξέρω και τι είναι και σχετικά με την "...επικράτηση της γλώσσας του μειοψηφούντος πληθυσμού," ας σου πω εγώ την προσωπική μου άποψη: Η παιδεία φταίει αγαπητέ - αγαπητή. Η παιδεία. Στα μηδέν σου χρόνια κάποιος σου μιλά σε μία γλώσσα, στα πέντε σου πας και μαθαίνεις να την γράφεις, στα 20 νομίζεις πως πρόκειται για την συνέχεια των αρχαίων ελληνικών. Διάβασε ένα κείμενο αρχαίων ελληνικών με γνώσεις μόνο των νέων και αν καταλάβεις τι λέει, γράψε μου (εδώ κατά προτίμηση)!

  Ποια επικράτηση γλώσσας; Τι λές τώρα; Πλάκα κάνεις.

  Γερακίνα

 • Ανώνυμος 33669

  25 Απρ 2015

  Ξανά μέσα στο καζάνι Bielidopoulos....

 • Bielidopoulos

  25 Απρ 2015

  ~
  " Πλην όμως αν οι ιταλοί δεν έχουν σχέση με τους ρωμαίους τότε και τα ιταλικά δεν εχουν σχέση με τα λατινικά."
  Τώρα τι μπούρδα είναι αυτή; Καλά κρασιά με τα κολλήματά σου.

  Και μια και γίνεται πολύς ντόρος με τα 100 χρόνια από την μάχη της Καλλίπολης, προτείνω την καλοφτιαγμένη ταινία του Ράσελ Κρόου "The Water Diviner". Πολύ καλός ο Κρόου σε ρόλο σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή.
  http://www.imdb.com/title/tt3007512/
  Και οι αντιδράσεις που προκάλεσε στις τάξεις των χατζηέλληνων:
  http://www.naftemporiki.gr/story/903438/australia-antidraseis-omogenon-sti-nea-tainia-tou-rasel-kroou
  :D

 • Ανώνυμος 33666

  25 Απρ 2015

  Bielidopoulos, είναι ωραίο να προσπαθείς να ανασκευάσεις τα επιχειρήματά σου, ειδικά όταν έχεις χωνέψει την κρεμόυλα σου. Πλην όμως αν οι ιταλοί δεν έχουν σχέση με τους ρωμαίους τότε και τα ιταλικά δεν εχουν σχέση με τα λατινικά. Παραδόξως μόνο εγώ βλέπω την αντίφαση στα επιχειρήματά σου.

 • Bielidopoulos

  25 Απρ 2015

  @33643
  Δεν είπα ότι είναι άσχετες. Έγραψα:
  "Ότι σχέση έχει η δημοτική με την αρχαία ελληνική έχει και η ιταλική με τα λατινικά.
  Επίσης ότι σχέση έχουν οι ιταλοί με τους ρωμαίους, έχουν οι νεοέλληνες με τους αρχαίους."
  Προφανώς υπάρχει σχέση, όση υπάρχει μεταξύ λατινικών και ιταλικών.
  Στη δεύτερη περίπτωση (ιταλών-ρωμαίων, ρωμιών-αρχαίων) εκεί πια δεν υπάρχει σχεδόν καμία σχέση. Οι ίδιοι οι ιταλοί (πλην κάποιων εθνικιστικών ρευμάτων) δεν πιστεύουν ότι είναι απόγονοι των ρωμαίων, αλλά των παπικών κρατών και των πόλεων-κρατών της Αναγέννησης.
  Απλά πράγματα. Τώρα βέβαια οι αρχαιολάγνοι και οι πατριδολάγνοι μπορούν να νομίζουν ό,τι θέλουν και το τόσο δα να το βλέπουν τεράστιο, που τους προκαλεί συντριβή και δέος.
  lol

 • Ανώνυμος 33650

  25 Απρ 2015

  नमस...

 • Ανώνυμος 33649

  25 Απρ 2015

  To τρίτο με κέρδισε!
  Πολύ μορφωμένος πρέπει να είσαι ρε φίλε, που μας παραθέτεις και αρχαία ελληνικά, και λατινικά, αλλά και αραβικά...
  Ψάρωσα! Πόσα ξέρεις....
  Τςςςς, που πάω εγώ το τούβλο.
  Σαλάμ Αλέκουμ

 • Ανώνυμος 33648

  25 Απρ 2015


  1. Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο....

  2. In tria tempora uita diuiditur: quod fuit, quod est, quod futurum est. Ex his quod agimus breue est, quod acturi sumus dubium, quod egimus certum.

  3.آ - أبب - أبد - أبر - أبط - أبق - أبل - أبن - أبه - أبا - أتم - أتن - أتي - أثث - أ. - أثل - أثم - أجج - أجر - أجص - أجل - أجم - أجن - أحح - أحد - أحن - أخا - أخذ - أخر - أدب - أدد - أدم - أدا - إذ - إذا - أذن - أذى - أرب - أرث - أرج - أرخ - أرز - أرش - أرض - أرف - أرق - أرك - أرم - أرى - أزب - أزر - أزز - أزف - أزل - أزم - أزا - أسد - أسر - أسس - أسف - أسل - أسم - أسن - أسا - أشر - أشش - أشف - أصد - أصر - أصطبل - أصل - أفف - أفق - أفك - أفل - أقط - أكد - أكر - أكف - أكل - ألا - ألت - ألس - ألف - ألق - ألل - ألم - أله - ألا - إلي - أمت - أمد - أمر - أمس - أمل - أمم - أمن - أمه - أما - أنت - أنث - أنس - أنف - أنق - أنك - أنن - أنى - أنا - أهب - أهل - أو - أوب - أود - أوز - أوس - أوف - أول - أوم - أون - أوه - أوي - إيا - أيد - أيس - أيض - أيك - أيل - أيم - أين

  Να υποθέσω πως από τα παραπάνω κείμενα το πρώτο σας είναι το πλέον άγνωστο....

 • Ανώνυμος 33647

  25 Απρ 2015

  Όλα έχουν σχέση με όλα. Και με τα τούρκικα έχουν και με άλλες γλώσσες της Ανατολής έχουν. Τι θα πει αυτό;
  Δεν είναι πάντως δήθεν εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής όπως λένε οι ελληνόκαβλοι για να αποδείξουν και τη δήθεν δική τους φυλετική συνέχεια με τους αρχαίους έλληνες.

 • Ανώνυμος 33646

  25 Απρ 2015

  Αν τα ελληνικα ειναι ρωμεικα και οι ελληνες ρωμιοι, τοτε οι ελληνες ειναι στην πραγματικοτητα ρωμαιοι στην καταγωγη.......
  lol

 • Ανώνυμος 33645

  25 Απρ 2015

  Ας δεχτούμε πως τα νέα ελληνικά είναι βαφτισμένα ρωμέικα, τα ρωμέικα έχουν σχέση με τα αρχαία ελληνικά;

 • Ανώνυμος 33644

  25 Απρ 2015

  Όπως οι ''έλληνες'' δεν είναι έλληνες αλλά ρωμιοί, έτσι κι η γλώσσα τους δέν είναι ''ελληνική'' αλλά ρωμέικη.
  Βαφτίσατε τα ρωμέικα ελληνικά και παραμυθιαζόσαστε ότι είστε έλληνες. (Για τον παραπάνω το λέω)

 • Ανώνυμος 33643

  25 Απρ 2015


  Μπουρδολογίες του Bielidopoulos όπως πάντα. Γιά κοιτάξου καλά στον καθρέπτη ελληναρά μου και θα δεις καλά ποιός είναι ανίκανος συζητητής. Δώσε link δικέ μου διότι δεν με πείθεις αλλιώς πως η ελληνική και η ιταλική γλώσσα είναι άσχετες της αρχαίας ελληνικής και λατινικής.

 • Bielidopoulos

  25 Απρ 2015

  ~
  https://www.youtube.com/watch?v=hKbfuRd8XA4
  Ελλαδιστάν "for the penis" που λένε και οι "αγγλομαθείς".

 • Bielidopoulos

  25 Απρ 2015

  @33635
  Ηδονίσου με τρίχες κατσαρές, αέρα κοπανιστό και "τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνικήν" γίδι.
  Αλλά τι κάθομαι και σου απαντάω, δεν μπαίνεις για να συζητήσεις, αλλά να ξεκινήσεις flame. Ξύπνησες και ψάχνεις την κρεμούλα σου; Σλουρπ, σλουρπ.

 • Ανώνυμος 33635

  24 Απρ 2015


  Bielidopoulos πίσω στο καζάνι σου, δεν είναι η ώρα να βγείς ακόμα.... και πράγματι, η βλακεία σου (Θα προτιμούσα μια παγκόσμια γλώσσα με απλουστευμένη λατινικο-ιταλικο-ισπανική γραμματική και να μιλιέται πεζά αμερικάνικα χωρίς προφορά) είναι ανίκητη .....

 • Bielidopoulos

  24 Απρ 2015

  @33631
  Ότι σχέση έχει η δημοτική με την αρχαία ελληνική έχει και η ιταλική με τα λατινικά.
  Επίσης ότι σχέση έχουν οι ιταλοί με τους ρωμαίους, έχουν οι νεοέλληνες με τους αρχαίους.
  Καλύτερα να πληρώσεις κάνα φόρο μπας και σωθεί η Ελλάς.
  Προσωπικά δεν τρέφω σεβασμό για καμία γλώσσα, ούτε τα αρχαία ελληνικά, ούτε τα κινέζικα. Αλλά η βλακεία είναι ανίκητη!
  (Θα προτιμούσα μια παγκόσμια γλώσσα με απλουστευμένη λατινικο-ιταλικο-ισπανική γραμματική και να μιλιέται πεζά αμερικάνικα χωρίς προφορά).

 • Ανώνυμος 33631

  24 Απρ 2015


  Με τόσους διαφορετικους γλωσσικά λαούς που επέδραμαν και τελικώς εγκαταστάθηκαν σε μιά μικρή γεωγραφικά γωνία της ευρωπαϊκής ηπείρου γνωστής σήμερα ως Ελλάδα, πως εξηγείτε «Ομάδα ενάντια στη λήθη» επιστημονικά την επικράτηση της γλώσσας του μειοψηφούντος πληθυσμού, διότι το επιχείρημα «....πως η Αττική διάλεκτος αποτέλεσε επί μακρόν μέσο επικοινωνίας μεταξύ των κυρίαρχων ομάδων και όχι του ευρύτερου πληθυσμού. Η διατήρηση μιας εκδοχής της και η εκείθεν επιβολή της οφείλεται σε εκκλησιαστικούς και γενικότερα εξουσιαστικούς παράγοντες, μη έχοντας άμεση σχέση με τα πλατιά στρώματα του πληθυσμού, που διαμόρφωσαν τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας και συνεννόησης, σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες...» εκτός του ότι είναι απλοϊκό και υπεραπλουστευτικό ορίζει πως κανονικά η αττική διαλεκτος δεν θα έπρεπε να έχει την μοίρα της λατινικής αλλά θα έπρεπε τώρα πιά στην Ελλάδα είτε να μην μιλάμε καθόλου ελληνικά είτε να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες (και όχι διαλέκτους μίας γλώσσας), αφού εξ ορισμού η εξουσιαστική ομάδα είναι πληθυσμιακά μειονότητα σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό των κατοίκων ενός τόπου.
  Ή μήπως τελικά οι ελληνόφωνοι ήταν, μόνιμα, η πλειονότητα του πληθυσμού της ελληνικής χεροσνήσου;

 • Ανώνυμος 33630

  24 Απρ 2015

  https://youtu.be/FY-yJTDcOmc

 • Ανώνυμος 33622

  24 Απρ 2015

  ΕΔΩ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΟ ΓΡΑΨΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΕΘΙΤΕ...Η ΓΝΩΣΤΗ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ [ ΕΧΕΤΕ ΜΑΣΤΕΡ ΣΕ ΑΥΤΟ]

 • Ανώνυμος 33621

  24 Απρ 2015

  ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΤΟΝ ΒΡΙΖΕΤΕ..
  Κάτι, που επιβεβαιώνει και ο εβραίος περιηγητής Βενιαμίν εκ Τουδέλας, γράφοντας το 1159 από το Ζητούνι (Λαμία): «Εδώ βρίσκονται τα σύνορα της Βλαχίας, που οι κάτοικοί της ονομάζονται βλάχοι... Δεν είναι χριστιανοί, ούτε εβραίοι. Όταν συναντήσουν ισραηλίτη τον ληστεύουν, αλλά δεν τον σκοτώνουν, όπως κάνουν με τους έλληνες. Αυτή η φυλή δεν υπακούει σε κανένα νόμο».
  ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ ΓΡΑΦΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΤΟΥΔΕΛΑ....ΕΚΕΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΒΡΑΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...ΜΕΣΑ ΕΠΕΣΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ... ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 • Ανώνυμος 33610

  24 Απρ 2015

  "Με την κατάκτηση από τους οθωμανούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης τον 15ο αιώνα, οι βογόμιλοι οδηγήθηκαν σε αφάνεια". Δεν είναι έτσι. Με την κατάκτηση των Οθυμανών γίναν μουσουλμάνοι, όπως είναι οι Πομάκοι σήμερα
  ΕΣ

 • Bielidopoulos

  24 Απρ 2015

  ~
  https://www.youtube.com/watch?v=g68mMzgExrg
  Γέλιο μέχρι δακρύων.
  Αμπελοφιλοσοφία, η πιο τρανή αξία!

 • Ανώνυμος 33608

  24 Απρ 2015

  Ο φίλος Παπαδόπουλος είναι στο "18 και Άνω" ή στον ΟΚΑΝΑ;
  Ξεκίνησε μεθαδόνη ή είναι σε λίστα αναμονής;
  Βοηθήστε ρε το παιδί....
  Μην το αποπαίρνετε.

  Λάρυς ο Μούλος

 • Bielidopoulos

  24 Απρ 2015

  ~
  Το παιδί είναι μαστουρωμένο. Παίρνει χαλασμένα χάπια!

 • Ανώνυμος 33606

  24 Απρ 2015

  ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΝΩΝΘΥΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΡΑΨΕ....

  Ανώνυμος 33416 έγραψε...
  ΣΤΟΝ 33411 ΑΠΟ 33398 ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΑ ΖΩΗΡΟΙΚΟ
  ΞΕΦΥΓΕ ΑΠΟ DNA
  ΞΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ........
  ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΟΜΟΥΝ
  ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΛΛΗΣ ΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ....ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ
  ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΟΝΟΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΜΦΡΑΔΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΛΦΑΒΗΤΕΣ ΚΑ, ΚΔ, ΚΖ, ΛΑΜΔΑ.21, 24, 27, 30 ΦΘΟΓΓΩΝ
  ΟΠΟΙΟΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΚΚΟΛΑΨΙΜΟΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ
  ΓΙΑ ΑΠΑΡΧΗΣ ΡΙΖΩΜΑ ΑΠΑΝΤΕΣ ΕΤΣΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΥΦΑΝΘΗΚΑΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΡΠΑΤΕΙ.
  ΜΗ ΕΓΩΪΣΤΟΦΕΡΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΑΤΣΕΣ
  ΒΑΘΥΝΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΟΡΦΕΑ ΟΜΗΡΟΥ.....ΦΡΑΓΜΕΝΤΑ.
  ΑΝΘΡΟΡΙΠΑΙΟΦΟΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΘΑ ΣΕ ΦΤΙΑΞΟΥΝ
  ΠΑΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΝΗΤΙΚΟ ΑΝΘΟΡΥΠΑΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΜΑ

  13.04.2015, 11:14:59