ΜΙΑ
ΠΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ
ΤΟΥ ΑΡΗ

Αυτή η φωτογραφία από την κάμερα High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) τού Mars Reconnaissance Orbiter τής NASA, στην οποία  διακρίνονται ιζηματο-
γενή πετρώματα στον πυθμένα τού 2,2 χιλ. βάθους κρατήρα McLaughlin τού Άρη, παρέχει στοιχεία για ύπαρξη ορυκτών, που σχηματίστηκαν από την αλληλεπίδραση με το νερό.

Η φωτογραφία καλύπτει περιοχή πλάτους 550 περίπου μέτρων. Ύστερα από ανάλυση των φασματικών δεδομένων της, οι επιστήμονες τής NASA κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι ο κρατήρας ήταν κάποτε λίμνη, που τροφοδοτούταν από υπόγεια ύδατα. Μέρος των αποδείξεων είναι η ανίχνευση πηλού και ανθρακικών ορυκτών στα στρώματα, που φαίνονται στο κέντρο περίπου τής φωτογραφίας.

Διαβάστε επίσης στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
Ο υδάτινος κόσμος τού Άρη

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ