ΕΠΗΛΥΔΕΣ
ΣΕ ΞΕΡΑΪΛΕΣ
ΚΙ ΕΡΗΜΙΕΣ

Οι μεσαιωνικοί κάτοικοι
του ελλαδικού χώρου

 • «Η άλλοτε ένδοξη Αθήνα είναι τόσο ερημωμένη, που φαίνεται απίστευτο, ότι υπήρξε κάποτε ένδοξη. Εγώ, τουλάχιστον, δεν είδα πουθενά φοβερότερο τόπο. Ερημιά, ξεραΐλα, αγκαθιές και βάλτοι.» D΄Aramon, γάλλος πρεσβευτής, ιστ΄αιώνας.
 • «Ο πληθυσμός τής Σάμου είναι τουρκικός». Ruy Gonzales de Clavijo, απεσταλμένος τού βασιλιά τής Καστίλλης, Ερρίκου Γʼ, στην αυλή τού Ταμερλάνου.
 • «Η Ελευσίνα είναι τώρα ένα φτωχό χωριό με 1.200 κατοίκους, κυρίως αλβανούς.» John Fulleylove-J. A. M. Clymont, 1902.


Οι πόλεμοι, οι πειρατικές επιδρομές και οι επιδημίες είχαν ξεκληρίσει τους πληθυσμούς τού ελλαδικού χώρου. Η ερήμωση οδήγησε τη βυζαντινή εξουσία στον εποικισμό των περιοχών από σλάβους τους πρώτους αιώνες κι από αλβανούς κυρίως, αργότερα. Πλήθος όμως κι άλλων επήλυδων κατέκλυσαν επίσης κατά καιρούς το χώρο, όπως βλάχοι, αρμένιοι, βορειοαφρικανοί κ.λπ..

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε δειγματοληπτικά πώς περιγράφουν το πανόραμα τής ερήμωσης και το πάζλ των εποικισμών τού ελλαδικού χώρου μερικοί από τους πολλούς περαστικούς ταξιδιώτες, φιλέλληνες, πρεσβευτές κ.λπ. ξένους, που άφησαν χρονικά και γραπτές εντυπώσεις με πληροφορίες και παρατηρήσεις.
 
 
Εικόνες εγκατάλειψης
Στην Αθήνα, οι ανασκαφές τής Αγοράς απέδειξαν, ότι υπήρξαν εκτεταμένες καταστροφές γύρω στο 580, κι ύστερα μια περίοδος πρόχειρων καταλυμάτων, που διήρκεσε μέχρι το δεύτερο μισό τού ζ΄αιώνα. Στη συνέχεια, η περιοχή τής Αγοράς εγκαταλείφθηκε τελείως κι ο οικισμός περιορίστηκε στην Ακρόπολη και σε ένα μικρό οχυρωμένο περίβολο προς τη βόρεια πλευρά της.

Στην Κόρινθο, πολλοί από τους κατοίκους κατέφυγαν στην Αίγινα περί το 580, ενώ η βυζαντινή παρουσία διατηρήθηκε στο απρόσιτο φρούριο τού Ακροκόρινθου. Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο οι πόλεις εξαφανίστηκαν.

Για την κεντρική Ελλάδα οι μαρτυρίες, που έχουμε, είναι σποραδικές. Στις Βοιωτικές Θήβες δεν υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη αστικής ζωής ανάμεσα στον στ΄και το δεύτερο μισό τού θ΄αιώνα. Οι Φθιώτιδες Θήβες στη θεσσαλική ακτή καταστράφηκαν στο τέλος τού στ΄ή τον ζ΄αιώνα.


Σκύρος

 Αν κρίνουμε από τα λίγα κείμενα, που υπάρχουν, οι κάτοικοι στην περιοχή τής Θεσσαλονίκης ζούσαν ζωή ημιαγροτική. Στις αρχές τού θ΄αιώνα, αναφέρεται, ότι κληρικός, που είχε αναλάβει δωρεές προς τους φτωχούς, έλαβε ως προσφορά τρεις χοίρους - πράγμα, που κάθε άλλο, παρά αναπτυγμένη αστική οικονομία δείχνει. (F. Dvornik, «La vie de S. Gregoire le Decapolite», Παρίσι, 1926, 59). Ανατολικά τής Θεσσαλονίκης, η πόλη των Φιλίππων φαίνεται, ότι είχε εγκαταλειφθεί. Δεν υπάρχει πάντως μαρτυρία κάποιας δραστηριότητας εκεί μέχρι το δεύτερο μισό τού ι΄αιώνα.Ayvalic (Αϊβαλί)
Στη Μικρά Ασία, η Νικομήδεια, που κάποτε υπήρξε πρωτεύουσα, κειτόταν σε ερείπια τον θ΄αιώνα. Η Κύζικος, μεγάλη πόλη στην αυτοκρατορική ρωμαϊκή περίοδο, μισοκαταστράφηκε από σεισμό το 543 και έπαψε να υπάρχει μετά τον ζ΄αιώνα. Η Έφεσος επέζησε, αλλά με πολύ μειωμένη την έκτασή της. Στη Μίλητο, η μεσαιωνική πολή ήταν λιγότερο από το ένα τέταρτο τής αρχαίας.

Ένα στοιχείο, που δίνει τους ιστορικούς το κλειδί, για να αντιληφθούν τη μεγάλη παρακμή των βυζαντινών πόλεων, είναι η απότομη πτώση των χάλκινων νομισμάτων, που κυκλοφορούσαν. (Βλ. Cyril Mango: «Βυζάντιο, η αυτοκρατορία τής Νέας
Ρώμης», Μορφ. Ίδρ. Εθν. Τράπεζας, 1988).

Στοιχεία για την οθωμανική, βενετική κ.λπ. περιόδους βρίσκουμε σε αρχεία, φορολογικά κατάστιχα, απογραφές πληθυσμών κ.λπ.. Μελετώντας φορολογικά κατάστιχα, ο B. Mc Gowan, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι μόνο ανάμεσα στο 1530 και 1700 συντελέστηκε μείωση τού πληθυσμού τής Πελοποννήσου κατά 50%, την οποία αποκάλεσε «demographic catastrophe». (Bruce Mc Gowan, «Economic life in ottoman Europe, σ. 80-104).
 

Η μαύρη πανώλη
Η μεγάλη πανώλη τού 541/542 αποδεκάτισε τους πληθυσμούς. Λοιμοί συκλόνισαν την αυτοκρατορία κι άλλες φορές, όπως το 558, το 560/1, το 585, το 602, 746-747 κ.λπ..

To 1348 η πανούκλα, που έμεινε γνωστή στη μεσαιωνική ιστορία σα μαύρος θάνατος, θέρισε τη Μεσόγειο κι ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη από τη Μόσχα ως τη Φλάνδρα. Οι παράκτιοι κυρίως πληθυσμοί τού ελλαδικού χώρου και των νησιών αποδεκατίστηκαν.

Αργότερα, σημειώθηκαν κι άλλοι αποδεκατισμοί πληθυσμών λόγω πανώλης, όπως π.χ. στην Πελοπόννησο: Στα 1409-1410, γενικά στην Πελοπόννησο, στα 1418, 1421-1423, ομοίως
. Στα 1430 στην Πάτρα και γενικά στην Πελοπόννησο. Στα 1431 γενικά στην Πελοπόννησο. Στα 1500 στην Κορώνη, Μεθώνη, Κόρινθο και στο Ναυαρίνο. Στα 1533 στην Κορώνη και στα 1534 γενικά στην Πελοπόννησο.


Ανώγεια
 
 

Πειρατεία
Από τον θ΄ έως τον ια΄ αιώνα, υπήρχε θαλασσοκρατία των αράβων πειρατών, οπότε η πειρατεία είχε λάβει τρομακτικές διαστάσεις. Η Κρήτη έχει μεταβληθεί από το 823 σε ορμητήριο των πειρατών, που ερήμωναν τα νησιά τού Αιγαίου και τις ηπειρωτικές ακτές. Πολιορκήθηκε η Πάτρα. Η Αίγινα καταστράφηκε. Η Πελοπόννησος λεηλατήθηκε. Το 904 οι σαρακηνοί πειρατές κυρίευσαν τη Θεσσαλονίκη κι αιχμαλώτισαν 22.000 ανθρώπους.
 


Ήπειρος.
Ο Λέων Χοιροσφάκτης, πρεσβευτής τού Βυζαντίου στους άραβες τής Μάλτας, τής Ταρσού και τής Βαγδάτης, υπερηφανεύεται, ότι κατόρθωσε να εξαγοράσει (πέτυχε «αλλάγιον») εκατόν είκοσι χιλιάδες αιχμαλώτους, που είχαν συλληφθεί κατά τις επιδρομές των πειρατών στα εδάφη τής αυτοκρατορίας.

Μετά, η θαλασσοκρατία των αράβων τερματίστηκε, ακολούθησαν όμως, οι νορμαδικές επιδρομές και οι σταυροφορίες. Η πειρατική δράση επαναρχίζει ακολουθώντας την πορεία των δραματικών γεγονότων, που συνταράζουν την ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου. Έτσι και κατά τον ιβ΄ αιώνα ήταν αβέβαιη η έκβαση τού ταξιδιού στο Αιγαίο. Η πειρατεία, που συνεχίστηκε και κατά την Τουρκοκρατία, ήταν κυρίως αποτέλεσμα τής αδυναμίας των ναυτικών χωρών να διασφαλίσουν τους εμπορικούς δρόμους μεταξύ δυτικής Ευρώπης και Ανατολής.
 
Περισσότερο από τις κατακτητικές επιδρομές, τις εισβολές και τις πολεμικές αναστατώσεις, η δράση των πειρατών ήταν η φρικαλεώτερη δοκιμασία των παραμεσογειακών πληθυσμών κατά τους μεσαιωνικούς και νεώτερους χρόνους. Μπροστά στα δράμα των νησιωτών, ο ρόλος των χριστιανικών ναυτικών δυνάμεων υπήρξε εγκληματικός. Η παρασκηνιακή συναλλαγή, οι μυστικές συμμαχίες με τους κουρσάρους και η σιωπηλή νομιμοποίηση τής πειρατείας αποτελούν μιά επαίσχυντη σελίδα τής Ιστορίας.

Κατά τον ιβ΄αιώνα η Αττική βρισκόταν στο έλεος των πειρατών, τούρκων, λατίνων και ρωμιών. Οι αυτοκρατορικές φυλακίδες δεν περιπολούσαν πιά στο Σαρωνικό και τον Ευβοϊκό και οι παράκτιες φρουρές ήταν τόσο αραιές, που αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν τις επιδρομές.

Ορμητήρια των κουρσάρων ήταν η Αίγινα, η Σαλαμίνα και η Μάκρη (πρόκειται για την απέναντι τού Λαυρίου, Μακρόνησο, όπου υπήρχε μονή τού Αγίου Γεωργίου). Η Αίγινα είχε ερημωθεί. Οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει το νησί κι όσοι απέμειναν συνεργάζονταν με τους πειρατές.


Κουτσόβλαχα
Ασύδοτοι αποβιβάζονταν στις ακτές τής Αττικής, απογύμνωναν, αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους και ακρωτηρίαζαν ή ρινοκοπούσαν όσους δεν μπορούσαν να προσφέρουν λύτρα. Κλάδευαν τα χέρια των ανθρώπων «σαν ξερόκλαδα». Και γέμισε ο τόπος από «χειροτμήτους» και «ρινοτμήτους». Κι είχαν τόσο αποθρασυνθεί, που εισχωρούσαν και στα μεσόγεια. Ανέβαιναν στα βουνά για να ζωγρήσουν σε λόγγους και σε σπηλιές τους κατατρεγμένους.

Την τραγωδία των πληθυσμών τού Αιγαίου αποκαλύπτουν τα οδοιπορικά των ξένων περιηγητών τής εποχής και ρωμέικα κείμενα. Η Σαλαμίνα ξεκληρίστηκε κατά την επιδρομή τού 1667. Η περιγραφή τής σφαγής, τής αρπαγής και τής αιχμαλωσίας περιγράφεται από τον Αθηναίο Αργυρό Βερναρδή (Π. Ζερλέντη: Αργυρός Βερναρδής ο Αθηναίος). Ο Γάλλος La Guillet (1688) ιστορεί το δράμα τής Σαλαμίνας. Εξ αιτίας των πειρατικών επιδρομών είχαν απομείνει στο νησί μονάχα 400 άνθρωποι. (Αthènes anciennes et nouvelles (Paris, 1675).

Οι πειρατικές επιδρομές είχαν ξεκληρίσει τους πληθυσμούς των νησιών και των παραλιακών περιοχών τής ηπειρωτικής Ελλάδας. Η ερήμωση των νησιών οδήγησε στον εποικισμό τους από τούς αλβανούς. (F.W. Hasluck: Depopulation in the aegean islands and the turkish conquest, The Annual of the British School at Athens, τόμ. IZ΄, 1910-1911. Επίσης τού ιδίου: Albanian settlements in the aegean islands. Βλ. και Π. Ζερλέντη: Μετοίκησις Αλβανών εις Ίον, Νησιωτική Επετηρίς, τόμ. Ι).Κρήτη

(Για την τουρκοανατολίτικη καταγωγή των κρητικών και των κατοίκων άλλων νησιών διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
Για την Τουρκορωμιοσύνη ρε γαμώτο!

και
Μικρασιάτικος χαβάς).Οι περιηγητές
Χιλιάδες από τούς ταξιδιώτες, που περιπλανήθηκαν στον ελλαδικό χώρο, άφησαν χρονικά και γραπτές εντυπώσεις με πληροφορίες και παρατηρήσεις. Κι είναι τα κείμενά τους ακατέργαστη πρώτη ύλη με πολύτιμα ψήγματα ιστορίας, νήματα ζωής για την αποκατάσταση τής αλήθειας, για τη συμπλήρωση τού έργου των ιστορικών και την επανόρθωση των σφαλμάτων. Οι αφηγήσεις τους αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές τού βυζαντινού βίου και κυρίως τής Τουρκοκρατίας.

Η αφήγηση ενός προσκυνητή των «αγίων τόπων» κατά το μεσαίωνα έχει, πολλές φορές, μεγαλύτερη αξία από το έργο τού βυζαντινού χρονογράφου, που ιστορεί γεγονότα από απόσταση, «κατ΄επιταγήν», με πηγές αμφισβητήσιμες και επηρεασμένος από κάθε λογής σκοπιμότητες. Αποτελεί αυθεντικότερη μαρτυρία. Το προσωπικό απομνημόνευμα ιστορεί πραγματικά περιστατικά, είναι εξομολόγηση, αποκαλύπτει με τον αυθορμητισμό του τον ίδιο τον άνθρωπο, τις σκέψεις, τα βιώματα και τις αντιδράσεις του.

Οι ξένοι, που κατέφθασαν στην Ελλάδα κατά το ʽ21 και αργότερα, ήταν πρώτα-πρώτα εθελοντές, οι λεγόμενοι φιλέλληνες. Απόστρατοι αξιωματικοί, φιλελεύθεροι ή καταδιωκόμενοι, αποτυχημένοι ή τυχοδιώκτες. Θερμοκέφαλοι ρομαντικοί, ενθουσιώδεις αρχαιολάτρες και όψιμοι σταυροφόροι. Απόκληροι και ξεπεσμένοι. Ακόμα και θανατοποινίτες. Έμποροι οπλών και πυρομαχικών και καιροσκόποι, που σχεδίαζαν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα κερδοφόρες επιχειρήσεις. Τραπεζίτες ανυπόμονοι για αποδοτικές επενδύσεις κ.ά..

Ας δούμε δειγματοληπτικά πώς περιγράφουν τον ελλαδικό χώρο και τους κατοίκους του.

Μέγαρα
Οι ιστορικοί συμφωνούν: Η Αθήνα είχε απολησμονηθεί εξ αιτίας τού ιστορικού κενού τόσων αιώνων. Ήταν ένα ασήμαντο κάστρο τής φραγκοκρατίας.

Μεταξύ 1480 και 1546 η πόλη των Αθηνών είχε ξεκληρισθεί από επιδημίες, όπως προκύπτει από το ανώνυμο χρονικό τής Οξφόρδης. (
«Ectesis chronica and chronicon Athenarum», London, 1902.)

«Η άλλοτε ένδοξη Αθήνα είναι τόσο ερημωμένη, που φαίνεται απίστευτο, ότι υπήρξε κάποτε ένδοξη. Εγώ, τουλάχιστον, δεν είδα πουθενά φοβερότερο τόπο. Ερημιά, ξεραΐλα, αγκαθιές και βάλτοι.» Εντυπώσεις τού γάλλου πρεσβευτή, D΄ Aramon, όπως τις κατέγραψε ο γραμματικός του, ο ευγενής Jean Chesneau το 1546. (Jean Chesneau: «Le voyage de monsieur d΄ Aramon ambassadeur pour le Roy en Levant, escript par un noble homme Jean Chesneau publie et annote par M. Ch. Schefer» (Paris, 1887).

Ο ολλανδός περιηγητής Favolius, περιγράφει την πόλη των Αθηνών ως «μια πολίχνη φτωχών ανθρώπων». (Hodoeporiki byzantini lib. III auctore Hugone Favolio - Lovanii (Excudebat Servatius Sassenus, 1563).

Ο Συμεών Καβάσιλας από την Άρτα έγραφε το 1575 προς το διάσημο ελληνιστή τού Tübingen, Martin Crusius, για τον πληθυσμό των Αθηνών: «Όλον δε, εν όσω οι άνθρωποι όντες τυγχάνουσιν τον αριθμόν χιλιάδες δώδεκα». Ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς από την Κωνσταντινούπολη υπολογίζει τον αριθμό των σπιτιών τής Αθήνας σε 1.000. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο άγγλος περιηγητής William Lithgow, σημειώνει: «Η Αθήνα δεν είναι μεγάλη πολιτεία. Έχει διακόσια σπίτια όλα-όλα».

Ένα τουρκοχώρι είδε στην Αθήνα το 1604 και ο γάλλος ταξιδιώτης Julien Bordier: «Απ΄αυτή την πανένδοξη πολιτεία δεν έχει απομείνει παρά ένα θλιβερό τουρκοχώρι, που λέγεται Σετίνα και βρίσκεται στα χέρια ενός αγά». (Η Αθήνα ονομαζόταν Σατίνες ή Σετίνες ή Στίνες. Η Ακρόπολη, Κάστρο. O Πειραιάς λεγόταν Porto Leone από το μαρμάρινο λεοντάρι, που πήραν αργότερα οι Βενετοί.)

Ως το τελευταίο τέταρτο τού ιζ΄αιώνα, η Αθήνα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη για τους ξένους. Όλοι πίστευαν, πως αποτελούσε ένα σωρό ερειπίων, άν δεν είχε ολότελα εξαφανισθεί. Έγραφε το 1675, ο Georges Guillet de Saint-George: «Είχα διαβάσει κι είχα χίλιες φορές ακούσει, πως η Αθήνα ήταν ένας έρημος τόπος» (Guillet, σελ. 211). Αλλά και και πριν 500 ακριβώς χρόνια, βρισκόταν στην ίδια τραγική παρακμή. Όταν ο Μιχαήλ Ακομινάτος ανήλθε στο μητροπολιτικό θρόνο των Αθηνών και μπήκε (το 1175) εν πομπή στην πολιτεία, είδε στο «κλεινόν άστυ» χαλάσματα και καλυβόσπιτα εδώ κι εκεί σε πανάθλια στενορύμια. Η Αθήνα, γράφει, ήταν «σωρός ερειπίων οικουμένων υπό ανθρώπων πενομένων».

«Αφήνοντας την Αυλίδα βαδίσαμε τρεις λεύγες και φτάσαμε σ΄ ένα χωριό αρναούτηδων. Εδώ τους αποκαλούν κι αρβανίτες, αλλά δεν ξέρω άν προέρχονται από την Αλβανία. Μιλάνε τη δική τους γλώσσα» (La voyage du sieur du Loir, Sieur d΄ Loir, γάλλος περιηγητής, Παρίσι, 1639.) Οι αρναούτηδες είναι απόγονοι αλβανών ή αλβανοβλάχων, που είχαν εγκατασταθεί στην Αττική κατά τα τέλη τού ιδ΄αιώνα. Κτηνοτρόφοι, οργανωμένοι σε φάρες λήστευαν τούς διαβάτες στα περάσματα τής Πάρνηθας. (Απ. Βακαλόπουλου: Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, τόμος Β1, σελ. 324.)

Ο γενοβέζος καπετάνιος, Francesco - Maria Levanto, που είχε επισκεφθεί την Αθήνα το 1662 σημειώνει στο χρονικό του: «Η σημερινή Αθήνα δεν είναι παρά ένας έρημος, άγονος τόπος, κατασπαρμένος με πέτρες». (Prima parte dello specchio del Mare Mediterraneo dal capitan Francesco - Maria Levanto (In Genova, 1664.)
 
«Η Ελευσίνα είναι τώρα ένα φτωχό χωριό με 1.200 κατοίκους, κυρίως αλβανούς.» (John Fulleylove - J.A. M΄Clymont: «Εκδρομές στην Αττική, 19ος αιώνας» από το βιβλίο τους: «Greece, A and C Black», Λονδίνο, 1902).

«Ο αγροτικός πληθυσμός τής Κορινθίας είναι αρβανίτες, αρναούτηδες, όπως τούς λένε. Φορούν πουκαμίσα από χοντρό βαμβακερό, που φτάνει ως τα γόνατα και στη μέση πλατύ πέτσινο ζωνάρι, όπου τοποθετούν το πουγγί τους και το μαχαίρι τους. Από κάτω βρακί, ως τα σφυρά σχεδόν και τσαρούχια από γιδοτόμαρο, που σφίγγει με δερμάτινα κορδόνια. Κεφάλι ξυρισμένο, φέσι κόκκινο και σαρίκι». Peter Edmud Laurent, άγγλος, 1818.

Ημαθία
 
«Οι αρβανίτες τής Αρκαδίας είναι τριπλάσιοι σε αριθμό από τους τούρκους.» (The present state of the Morea called Peloponesus, Βernard Randolph, άγγλος περιηγητής, Λονδίνο, 1686).

«Οι Δελφοί ονομάζονται Καστρί από το μωρό όχλο, που δεν γνωρίζει τα χώματα, που πατάει». Καλαβρός Κυριακός ο Αγκωνίτης, 1436.
 

Κέρκυρα
«Φτάσαμε στη Στίβα». (Saewulf, αγγλοσάξωνας έμπορος, 1103. Relatio de peregrinatione Saewulfi ad Ierosolymam et Terram Sanctam anni dominicae incarnationis mcii et mciii. Περιέχεται στη συλλογή τού Thomas Wright: Early travels in Palestine, Λονδίνο, 1848). Αναφέρεται στη Θήβα, τής οποίας η ονομασία είχε φωνητικά σλαβοποιηθεί κατά τον θ΄αιώνα. 
  
Προφερόταν Φήβα, επειδή στις σλαβικές γλώσσες δεν υπάρχει το γράμμα θήτα. Ακόμη και σήμερα διατηρείται στη Βοιωτία η παληά αυτή απόδοση τού τοπωνυμίου. Η παραλλαγή Στίβα είναι ακουστική. Στη Φήβα, Στίβα, στ΄Φήβα, στις Θήβες, Στίβες.

Η Λαμία για χίλια χρόνια λεγόταν Ζητούνι, ο Σπερχειός Lade, ο Ελικώνας Ζαγαράς, η Χαλκίδα Negroponte, η Κάρυστος Castel Rosso.


Για τη βίαιη επιχείρηση μετονομασίας των τοπωνυμίων αργότερα, από το ρωμέικο εθνικισμό, μπορείτε να διαβάσετε στο τρίτο μέρος τού άρθρου τής «Ελεύθερης Έρευνας»: Από τον Σπάτα και τον Τατόη, στο Χαλάνδρι και τη Λούτσα...). Κάθε χωριό, βουνό, ποτάμι κ.τ.λ. έπρεπε να εφοδιαστεί τάχιστα με ένα πραγματικό ή φανταστικό ελληνοπρεπές ή χριστιανικό όνομα. Σε περίπτωση, που κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, το «βαρβαρικό» τοπωνύμιο όφειλε να μεταφραστεί στα ελληνικά, είτε τουλάχιστον να άλλαζε δοκιμάζοντας μιά παρήχησή του, που θα θύμιζε ελληνική λέξη. Σοβαρότατες κυρώσεις νομοθετήθηκαν για τους παραβάτες.Το Ιρίρμπεη, η Μπουκοβίτσα, ο Ιχτιάρ Μαχαλάς, η Ρέζνα, η Λεπενίτσα κ.λπ. σλάβικα, αρβανίτικα, τούρκικα κ.λπ. τοπωνύμια στοχοποιήθηκαν από το νεορωμέικο εθνικισμό κι αντικαταστάθηκαν δια νόμου από άλλα, ελληνοπρεπή, όπως Ανθήλη, Ανθηρό, Ανθούσα κ.λπ. προς ενίσχυση τής φαντασίωσης τής δήθεν ευγενούς καταγωγής από τους αρχαίους έλληνες των πολλών και διάφορων διαχρονικών επήλυδων στον ελλαδικό χώρο. (Πηγή: Μιχ. Σταματελάτου - Φωτ. Βάμβα Σταματελάτου: «Γεωγραφικό Λεξικό τής Ελλάδας», έκδ. «Τα Νέα», 2012).


Η Κως ονομαζόταν το μεσαίωνα Lango. Άλλοτε λεγόταν Stanchio. «Η Κως κατοικείται από τούρκους». (Pierre Belon, Γάλλος γιατρός και βοτανολόγος, 1546. Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvees en Grece, Asie, Judee, Egypte et autres pays etrangers redigees en trois livres, par Pierre Belon du Mans, Paris, 1553).

Η Χάλκη λεγόταν San Nicola de Carichi, η Πάτμος Patino.

«Μέσα στην πόλη (σ.σ. Ρόδο) κατοικούν μονάχα τούρκοι και εβραίοι». Από το ημερολόγιο τού γάλλου περιηγητή Τhevenot (1655).
 

Ιόνια
Η ονομασία τής Ζακύνθου παρουσιάζεται σε πολλές παραλλαγές στα κείμενα των περιηγητών: Zante, Lesante, Sante, Gronti in Grecia, Ganti in Romania. Το νησί ήταν ερειπωμένο από τους τουρκοβενετικούς πολέμους και τις πειρατικές επιδρομές.

Στην Αγία Μαύρα, ο άγγλος περιηγητής William Lithgow, διαπίστωσε, ότι η Λευκάδα κατοικείται μονάχα από εβραίους. «Η Λευκάδα παραχωρήθηκε στους εβραίους για την εγκατάστασή τους από το σουλτάνο Bαγιαζήτ Β΄, μετά την εκδίωξή τους από την Ισπανία». (Travels and voyages through Europe, Asia and Africa for nineteen years, Leith, 1814).
  
«Το νησί (σ.σ. Ιθάκη) ονομάζεται σήμερα Val di Compare», από το Χρονικό τού Buodelmonti, ο οποίος καταγόταν από οικογένεια ευγενών τής Φλωρεντίας και επί τέσσερα χρόνια περιόδευσε τα νησιά τού Αιγαίου, αρχές τού 1400. Ως το 1504 με αυτή την ονομασία (Val di Compare, Κοιλάδα τού Σύντεκνου) ήταν γνωστή η Ιθάκη στους ξένους ναυτικούς.

«Σε ολόκληρο το νησί (σ.σ. Ίος) υπάρχει μονάχα μιά πολίχνη στην πλαγιά ενός λόφου. Οι κάτοικοι είναι αλβανικής καταγωγής και γενναίοι. Αντιμετωπίζουν με τόλμη τους κουρσάρους». (Francois Richard, 1650). «Στη Νιό ζουν αλβανοί, λαός βάρβαρος και πολεμοχαρής». Από το ημερολόγιο τού γάλλου περιηγητή Τhevenot (1655).
 
«Κατοικείται (σ.σ. Άνδρος) από αρναούτηδες, χίλιες διακόσιες ψυχές». Από το ημερολόγιο τού Τhevenot (1655). Ο αλβανικός εποικισμός στην Άνδρο έγινε επί φραγκοκρατίας, κατά το πρώτο τέταρτο τού ιε΄ αιώνα. Δεύτερος εποικισμός έγινε περί τα τέλη τού ιε΄ αιώνα. Οι αλβανοί, που είχαν διαπεραιωθεί στο νησί από τη γειτονική Κάρυστο, εγκαταστάθηκαν στο αραιοκατοικημένο βόρειο τμήμα τού νησιού.


Αϊβάτι (Λαγυνά Θεσσαλονίκης)
  «Ήταν σχεδόν ακατοίκητη (σ.σ. η Μύκονος)». Τhevenot (1655).
 

Αστυπάλαια
«Ο πληθυσμός τού νησιού (σ.σ. Σάμος) είναι τουρκικός». (Ruy Gonzales de Clavijo, απεσταλμένος τού βασιλιά τής Καστίλλης, Ερρίκου Γ΄, στην αυλή τού Ταμερλάνου, 1403, Historia del gran Tamorlan. El itinerario y narracion del viaje, y relation de la embajada que Ruy Gonzalez de Clavijo le hijo por mandado del muy poderoso senor Rey don Henrique el Tercero de Castilla, En Madrid, 1782).

«H Σάμος είναι έρημη». (Pierre Belon, γάλλος γιατρός και βοτανολόγος, 1546. Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvees en Grece, Asie, Judee, Egypte et autres pays etrangers redigees en trois livres, par Pierre Belon du Mans, Paris, 1553). «Η Ικαρία είναι αραιοκατοικημένη» (τού ίδιου).
 
«Οι Τούρκοι ερήμωσαν παλιότερα το νησί (σ.σ. Αγ. Ευστράτιο) και τώρα είναι ολότελα ακατοίκητο. Μόνο άγρια ζώα ζουν σ΄ αυτό τον τόπο». (από το Χρονικό τού Buodelmonti, ο οποίος καταγόταν από οικογένεια ευγενών τής Φλωρεντίας και επί τέσσερα χρόνια περιόδευσε τα νησιά τού Αιγαίου, αρχές τού 1400).


Επήλυδες καλύπτουν τα πληθυσμιακά κενά
Για να καλύψουν τα πληθυσμιακά κενά, οι βυζαντινοί αυτοκράτορες έφερναν κατά καιρούς στον ελλαδικό χώρο διάφορες φυλές. Έτσι, στο πρώιμο Βυζάντιο κατέκλυσαν το χώρο σλάβοι, ενώ από τον 14ο αιώνα κι ύστερα, κυρίως αλβανοί (αρβανίτες) και βλάχοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί κι εποικισμοί διάφορων άλλων λαών, όπως π.χ. 10.000 αρμένιων στην Κύπρο, όταν το 578 το νησί είχε σχεδόν ερημωθεί (Ιστορία τού ελληνικού έθνους, έκδ. «Εκδοτική Αθηνών», τόμ. Η, σελ. 183-4), βορειοαφρικανών στα νησιά κ.ά.. (βλ. Η παραδοσιακή... τυνησιακή αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική).

Η σύγχρονη αιγαιοπελαγίτικη Τουρκορωμιοσύνη:
Σταυροί στο λαιμό, φέσια, βράκες, όργανα κ.λπ..
Αχταρμάς φορεσιών, μουσικών, εθίμων, που έφεραν μαζί τους οι επήλυδες, των οποίων η προέλευση χάνεται στην Ανατολή και τη βόρειο Αφρική.

Στην Ενότητα τής «Ελεύθερης Έρευνας»:

Η πραγματική καταγωγή μας,
μπορείτε να βρείτε αρκετά άρθρα σχετικά με την καταγωγή των σημερινών κατοίκων τού ελλαδικού χώρου.
 

Τέλος, τον περασμένο αιώνα, 1.200.000 μικρασιάτες κατέκλυσαν τον ελλαδικό χώρο, επί συνόλου πέντε εκατομμυρίων κατοίκων τότε. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Περί τής μή ελληνικής καταγωγής των μικρασιατών).

Όλοι οι λαοί, που επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των χιλιετιών κατέκλυσαν τον ελλαδικό χώρο, έφεραν μαζί τους ήθη, έθιμα, φορεσιές, όργανα, χορούς, τραγούδια κ.λπ., τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία από τόπο σε τόπο, ανάλογα με τους επήλυδες κάθε περιοχής.

 
Όλα αυτά, τα «παραδοσιακά» λεγόμενα, δεν έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα, όσο κι αν προσπαθούν να τα παρουσιάσουν έτσι οι εγχώριοι ρωμιοί θεωρητικοί, αλλά με τα Βαλκάνια, την Αφρική, την Τουρκία, αλλά κι ακόμα ανατολικότερα. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Μικρασιάτικος χαβάς).

 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι φωτογραφίες των πρώτων δεκαετιών τού περασμένου αιώνα, που συνοδεύουν το άρθρο, στις οποίες αντικατοπτρίζεται εμφανώς η μεγάλη ποικιλομορφία ενδυμασιών τουρκοβαλκανικοανατολίτικης προέλευσης, που έφεραν μαζί τους οι κατά καιρούς επήλυδες. (Φωτογραφίες: Μaynard Οwen και Wilhelm Τοbien τού Νatiοnal Geοgraphic).

Κρήτη
 

Η πολυγλωσσία τού ιθ΄αιώνα

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα τού αμερικάνου εθελοντή Bolse στην εφημερίδα τής Φιλαδέλφειας «Democratic Press» (φύλλο 13.12.1826), για το Ναύπλιο τού 1826: «Τα καφενεία τής πόλης κατάμεστα από στρατιώτες, που παίζουν μπιλιάρδο ή κουβεντιάζουν. Ούτε στην αρχαία Βαβυλώνα δεν ακούγονταν τόσες γλώσσες όσες στο σημερινό Ναύπλιο


Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τής πολυγλωσσίας στον ελλαδικό χώρο τον ιθ΄αιώνα αποτελεί η λαϊκή κωμωδία τού Δ. Βυζάντιου, «Βαβυλωνία».

Σε μία σκηνή της, ένας αρβανίτης, που δεν καταλαβαίνει έναν κρητικό, νομίζοντας πως ο τελευταίος τον έχει προσβάλλει, τον τραυματίζει με μια πιστολιά. Φτάνει η αστυνομία, γίνονται ανακρίσεις από επτανήσιο αστυνόμο, ο οποίος παρά την ανακριτική του πείρα δεν τα καταφέρνει να εξακριβώσει αν ο τραυματισμός τού κρητικού είναι κάζο πενσάτο (εκ προμελέτης) ή ατσιντέντε (τυχαίο), επειδή ούτε αυτός καταλαβαίνει τους μάρτυρες, ούτε οι μάρτυρες αυτόν.


Τα ρωμέικα (νεοελληνικά) επιβλήθηκαν στους αλλόγλωσσους επήλυδες από την επίσημη παρεχόμενη από τα κρατικά σχολεία παιδεία κι αποτέλεσαν το  βασικό πυλώνα ανάπτυξης τής εθνικής τους συνείδησης, τής ψευδαίσθησης δηλαδή, περί τής δήθεν ευγενούς καταγωγής τους από τους αρχαίους έλληνες. Παρʼ όλα αυτά, αρκετές γλώσσες ακόμα και σήμερα επιβιώνουν και μιλούνται (αρβανίτικα, βλάχικα, ποντιακά κ.ά.).


Ορθοδοξία:

Ο κοινός παρονομαστής
των επήλυδων στον ελλαδικό χώρο.
(Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
Zorba the Christian ).Επίλογος
Οι σημερινοί ελληνόφωνοι χριστιανοί κάτοικοι τού ελλαδικού χώρου δεν είναι φυλετικοί απόγονοι ή πνευματικοί κληρονόμοι των αρχαίων ελλήνων, των αθηναίων, τής δημοκρατίας, των φιλοσόφων κ.λπ.. Είναι επήλυδες, βαλκάνιοι, ανατολίτες, βορειοαφρικανοί και όχι μόνον, ορθόδοξοι, με έντονη ανάμειξη τής οθωμανικής κουλτούρας.

Έμαθαν να επιβιώνουν σε  αυτοκρατορίες δεσποτικές (βυζάντιο, τουρκοκρατία) αναπτύσσοντας την υποκρισία, την κουτοπονηριά και πολλά άλλα ελαττώματα, με σκέψη εντελώς διαφορετική από αυτή τού δυτικού κόσμου.


Βιβλιογραφία
:
- Κυριάκου Σιμόπουλου: «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα», τόμοι 4, έκδ. «Στάχυ» και «Πιρόγα», Αθήνα, 2001.
- Κυριάκου Σιμόπουλου:
«Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα τού ΄21», τόμοι 5, έκδ. «Στάχυ», Αθήνα, 1999.
- Δημήτρη Δημητρόπουλου:
«Μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών τού Αιγαίου, 15ος-αρχές 19ου αιώνα», Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 2004.
- F.W. Hasluck: «Depopulation in the Aegean islands», The annual of the British School of Athens, Vol. 17, pages 151-181.


Διαβάστε ακόμα στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
Από τον Σπάτα και τον Τατόη, στο Χαλάνδρι και τη Λούτσα...
Περί τής μή ελληνικής καταγωγής των βλάχων
Είμαι βλάχος, δεν είμαι έλληνας!

«Εσλαυώθη πάσα η χώρα...»
Τί απέγιναν τόσοι σλάβοι;
Για την Τουρκορωμιοσύνη ρε γαμώτο!
Μικρασιάτικος χαβάς
Τα έθνη επινοούνται και κατασκευάζονται 
Ο μύθος τής διατήρησης των «εθνικών» χαρακτηριστικών τού ελληνικού έθνους
Το DNA των ελληναράδων
Με το ζόρι έλληνες!
Με πλαστή ταυτότητα
Zorba the Christian


ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


44 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 47137

  24 Μαρ 2019

  Εγώ δεν μπορω να καταλάβω το εξης: κάθεται ο άνθρωπος και γραφει ενα τολμηρό κείμενο - δύσκολο - που σκοπό εχει να δωσει ενα ηθικό δίδαγμα και να γελοιοποιήσει τις ακραίες φωνές, γιατι κάποιοι απο κατω σχολιάζετε σαν ζώα (στην κυριολεξία) με κεφαλαια γράμματα και χαρακτηρίζετε μύτες, ματια, αφτια και διαφορα προσωπεία ανθρώπων θέλοντας να ευτελίζετε εναν λαο; Δεν καταλαβαίνετε πως χαλάτε το κείμενο; Κύριε Λάζαρη, αν θα μπορούσατε τετοιες απαντήσεις να τις διαγράφετε, γινεται κανονική κατάχρηση του χώρου που προσφέρετε και καταστρέφουν την σοβαρότητα των κειμένων σας. Προσφέρετε πολύτιμες πληροφορίες οπως για το τοπονυμιο Σατινα (Αθηνα) Κάστρο (η Ακρόπολη και απο το φράγκικο καστρο του Γουλά που υπαρχει και φαινεται ακομη και σημερα) και αλλα πολλα.
  Σας ευχαριστω για τον χώρο

 • Ανώνυμος 44713

  29 Ιαν 2018

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΒΟΡΕΙΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΓΕΝΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ, ΣΛΑΒΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΥΚΟΙ ΞΑΝΘΟΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΜΕ ΙΝΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΛΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΑΠΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ, ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟ-ΑΣΙΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΞΑΝΘΟΊ ΛΕΥΚΟΙ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ο ΚΩΣΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39580

  24 Αυγ 2016

  ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΑΛΙΤΗΡΙΑ ΒΓΔΕΛΙΓΜΑΤΙΚΟ ΒΡΙΖΟΣΠΟΡΟ!!!!!
  ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΒΕΝΤΗ
  ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
  ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
  ΜΕΛΕΤΗΣΕΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
  ΚΑΙ ΑΙΦΝΗΣ ΡΑΤΣΑΦΕΡΝΟΣ ΕΓΩΪΣΤΟΜΑΝΗΣ
  ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ ΒΡΙΣΙΕΣ
  ΠΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΑΗ
  ΟΥΝΟΣΠΕΡΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ἤ ΓΟΤΘΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΣΛΑΒΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣΠΕΡΜΟΣ.
  ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. ΞΕΡΕΙΣ ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΓΙΑΤΙ;;
  ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΕΥΜΑΙΟΥ ΚΥΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
  ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΥΜΑΙΑ ΚΕΔΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΝΕΙ
  ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΟ ΖΩΟΣΠΕΡΜΟ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΑ ΠΟΘΗΤΕΥΕΙ.
  ΓΙΑΥΤΟ ΜΠΙΝΕΝΤΟΠΟΥΛΕ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΥ ΆΡΗ ΜΑΣ.
  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
  ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΧΟΥΝ
  ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΙ ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΟΥΝ.
  ΖΩΟΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΡΦΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  ΠΟΥ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ
  ΟΙ ΑΔΕΡΦΑΡΕΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΙΜΟΒΟΡΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ
  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΑ ΜΕ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΑΜΕ ΜΑΓΚΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑ.
  ~
  Bielidopoulos ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ

 • Ανώνυμος 39316

  31 Ιουλ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39241

  30 Ιουλ 2016


  Ανώνυμος 36705


  Μόνο τα τελευταία 40 χρόνια πόσοι Έλληνες "καθαρόαιμοι" κάνανε παιδιά με Αγγλίδες, Γερμανίδες, Αφρικάνες; Και πόσες άτεκνες Ρωμεϊκες οικογένειες δεν υιοθετήσανε παιδιά απο αθίγγανους;
  Μόνο τα τελευταία 40 χρόνια, φαντασου πιο πριν την τελευταία τουλάχιστον χιλιετία πόσα γίνανε και χάρην διατήρησης της Ορθοδοξίας δεν ανακατευτήκανε;

  Θες γνήσιους Έλληνες διάσημους;
  Κυριάκος Βελόπουλος, μοιάζει με Άραβα
  Νίκος Μιχαλολιάκος & Νότης Σφακιανάκης, μοιάζουν με αθίγγανους
  Χαρά Νικοπούλου & Μαρία Τζάνη, μοιάζουν με Σλάβες
  Αρτέμης Σώρρας & Στέφανος Χίος, μοιάζουν με Τούρκους (Μογγόλους)

  "ΟΙ '''ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ"

  Εσύ μένεις σtoν ίδιο τόπο; Οι πρόγονοι σου απο την ανατολή ήρθανε, φαίνετε άλλωστε πόσο "θίγεσε" κάθε φορά που γράφει κάτι κάποιος για τους Πόντιους.

  Μιλάς την ίδια γλώσσα; Θεωρείς ότι τα νεο-ελληνικά είναι ίδια με τα αρχαία Ελληνικά; Προπάθησε να διαβάσεις ένα αρχαίο κείμενο και δεν θα καταλάβεις λέξη. Κάποια ομοιότητα βέβαια την έχουν, λογικό άλλωστε, η αρχαία Ελληνική ήτανε κοινή γλώσσα στον Ελλαδικό χώρο και πέριξ για πολλούς αιωνες.
  Αν πάλι θεωρείς πως λόγω γλώσσης είσια Έλληνας, τότε και ο Ρωμιός της Αμερικής έιναι Άγγλος.

  Υ.Γ. Εφόσον αρχίσεις πάλι τα "εσύ με ποιόν μοιάζεις", σου απαντώ εκ των προταίρων πως δεν είμαι εγώ αυτός που γκαρίζει για την "καθαρότητα της Ελ-ληνικής φυλής" αλλά εσύ που το κάνεις.
  Μια φορά εσύ Έλληνας δεν είσαι. Καμάρωσε για κάτι με το οποίο δεν έχεις καμία σχέση λοιπόν, δικαίωμα σου να έχεις φαντασιώσεις.

 • Ανώνυμος 36705

  19 Ιαν 2016

  ΓΡΑΦΕΙ Η '''' ΕΛΕΥΘΕΡΗ''' '''''ΕΡΥΕΝΑ'''' , ΕΙΡΩΝΙΚΑ [ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΝΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΛΑΟ ΕΧΕΙ ΜΕΝΟΣ] «Ιλλυριοί» ζουν ανάμεσα
  στους «μακεδόνες» τής ΠΓΔΜ.
  Νοτιότερα ζουν «έλληνες».
  ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ,ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ , ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.......ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΛΑΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΛΑΟ.....
  ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ....ΟΙ '''ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.....ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ..... ΟΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ''' ΜΙΛΑΝΕ ΣΛΑΒΙΚΑ ΑΡΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ [ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΛΑΒΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 800 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΑΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ] ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ [ ΜΟΝΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝΕ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ....ΑΡΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΥΤΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ....ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ......
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ '''''ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ''''''..... ΚΑΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ.....ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΙΛΛΥΡΙΚΑ [ ΜΟΝΟ 500 ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΚΑΖΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΕΣ Η ΑΠΛΑ ΠΑΛΙΟΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ]...ΑΡΑ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ [ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ] ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΚΤΑΤΙΝΗΣΤΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ......ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΑ,...ΑΦΟΥ ΕΦΤΑΝΕ ΒΟΡΙΑ ΩΣ ΤΗ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΚΟΡΥΤΣΑ [ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ]....ΑΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ....''''ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ''' ΚΑΙ ''''ΙΛΛΥΡΙΩΝ'''''..... ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ[ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ] ....ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΕΜΑΣ.....ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΙ....

 • Ανώνυμος 35376

  20 Σεπ 2015

  ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΕ ΕΟΝΤΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΧΡΗΣΜΩΔΕΙΑ ΘΑ ΤΕΥΞΕΙ ΠΑΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟ;
  ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΜΗΠΩΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ;;
  ΕΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.
  ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΖΩΩΝΗΔΕΙΟ ΛΕΧΩΝΗΔΕΙΟ ΘΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΣΕΙ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 • Ανώνυμος 35363

  18 Σεπ 2015

  H EΝΕΣΤΩΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΟΤΙ Ο ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ.

 • Ανώνυμος 35317

  29 Αυγ 2015

  Ὠς νόημα ʽʼΝεήλυδεςʼʼ νεώνια φερόμενοι σέ ὑλοδέσεις (Ι).434, 558 ΨΑΞΕ ΡΑΨΩΔΙΕΣ ΙΛΙΑΔΑΣ. ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΝ ΛΕΣ;;
  --.434: Θρήϊκες οἷδ' ἀπάνευθε νεήλυδες ἔσχατοι ἄλλων•
  --.558: ἵπποι δ' οἷδε γεραιὲ νεήλυδες οὓς ἐρεείνεις

  πρός Λάζαρη μέ τό λεκτικό ʽʼἘπιήλυδεςʼʼ Ἐπίμονα φερόμενοι σέ ὑλοδεήσεις
  ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

 • Ανώνυμος 34141

  5 Μαΐ 2015

  Οι Οθωμανοί εκβίαζαν τους ελληνόφωνους ορθόδοξους να απαρνηθούν τη γλώσσα τους, γιʼ αυτό και έχουμε το φαινόμενο των τουρκόφωνων, ενώ πιο πριν, «Στα 1277 ο βεζύρης του νέου [Σελτζούκου] σουλτάνου Αχμέντ μπέης, εξέδωσε φερμάνι, σύμφωνα με το οποίο καθιερωνόταν υποχρεωτική η χρησιμοποίηση της τουρκικής όχι μόνο στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στις δημόσιες συναθροίσεις και τις ιδιωτικές συναναστροφές» (Σαρρή Ν., Οσμανική πραγματικότητα, Αρσενίδης, τ. 1, σελ. 58).
  να γιατι τουρκοφωνισανε οι ρωμιοι ορθοδοξοι καππαδοκες

 • Ανώνυμος 34136

  5 Μαΐ 2015

  στα 1511 οι Χιώτες σε αναφορά τους ονομάζουν την Νέα Μονή «το αγαπητόν και ευλαβέστατον κατοικητήριον πάσης Ελλάδος», γιατί ο μισθοφόρος Θωμάς από το Άργος το 1546 έλεγε στους άντρες του: «…Ἑλλήνων γάρ ἐσμεν παῖδες καὶ βαρβάρων σμῆνος οὐ πτοούμεθα», γιατί ο λαός ανέφερε σε υπόμνημά του στα 1596, «ο του Χριστού λαός, ο Θετταλίας, Ηπείρου τε και Μακεδονίας, και σύμπασα εφεξής η Ελλάς και μυρίους υπέρ της πίστεως θανάτους υποστήσεται», γιατί στα 1581 οι Χειμαρριώτες γράφουν σε επιστολή τους γράφουν «να λυτρώσεις ημάς και τα παιδιά μας όλης της Γρέτζιας»,
  γιατί ο Λάμπρος Κατσώνης στα 1792 αναφέρεται σε ελληνικό γένος και τι εννοούσε ο ανώνυμος λαϊκός τραγουδιστής της Αθήνας όταν τραγουδούσε αυτά στα τέλη του 18ου αι: «”Τʼ ήταν η Γραίκια μια φορά / κιʼ άκουσε τʼ είναι τώρα, …Πού είναι η Αθήνα μου, / Πού είναι κείνη η Αθήνα / Πού ο κόσμος εθαμάκτηκε / και σέβεται ακόμη; / Εκεί επρωτοφάνηκε / η ελευθερία εις τον κόσμον. / … να κάθεται κιʼ ο Μωάμεθ / εις των Γραικών τον θρόνον».
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ '''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ''''....ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΕ ΖΟΡΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΑΛΛΟΕΘΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ ΚΑΛΗ ΩΡΑ

 • Ανώνυμος 34010

  30 Απρ 2015

  Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Αριστοτέλης αναφέρει:
  «Και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες»
  Η χρήση του Γραικός ως ταυτόσημη με το Έλληνας συνεχίστηκε και στο Βυζάντιο.Και επειδη ακριβως το Ελλην ταυτιστηκε με την ειδολολατρεια [ ειτε λατρεια του Δια ειτε του Μιθρα ειτε του Οσιρη ειτε του Βααλ]ετσι οι Ελληνες τησ εποχης χρησιμοποιουσανε το παμπαλαιο ονομα ''' Γραικος''' δηλαδη ελληνας μεν μη παγανιστης δε. Τον 5ο αιώνα μ.Χ., ο Ησύχιος στο λεξικό του αναφέρει, πως το «Γραικός», σημαίνει «Έλλην»[29] και στο λεξικό Σούδα (10ος αι.) το «Γραικοί» σημαίνει «οι Έλληνες»[30].
  Προσέξτε τώρα τον όρο που χρησιμοποιεί τον 9ο αιώνα ο Θεόδωρος Στουδίτης (759-826) για το Βυζάντιο:
  «… χάριν της δόξης του Χριστού͵ υπέρ ου δονείται η ταπεινή Γραικία μάλα»
  Έτσι λοιπόν, η αναφερόμενη εδώ «Γραικία» που δονείται/τραντάζεται από την εικονομαχική αίρεση, δεν είναι άλλη από την βυζαντινή αυτοκρατορία!
  Αλλά και οι αντίπαλοι των Βυζαντινών, μας δίνουν την ίδια ακριβώς ορολογία. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Χρήστου:
  «Οι πάπες κατέβαλαν … εντονώτερες προσπάθειες για καθυπόταξι της Ανατολικής 'Εκκλησίας, όταν όμως απέτυχαν, απεκήρυξαν τους Ανατολικούς, Έλληνες κυρίως, ως αιρετικούς. […] από τον 9ο αιώνα γράφονται έργα ʽʼΚατά Γραικώνʼʼ […] Σύνοδος που συνήλθε … το 868 εξέδωσε απόφασι με τίτλο Contra Graecorum haeresim de fide sanctae Trinitatis […] τον 11ο αιώνα ο Άνσελμος Καντερβουρίας έγραψε το Contra Graecos και μετά δύο αιώνες, στα μέσα του 13ου, ο Θωμάς Ακινάτης έγραψε τα Contra Graecos και Contra errores Graecorum»[32].
  Κατά συνέπεια, η σύνδεση Βυζαντίου και Ελλάδας/Ελληνισμού δεν «ξεφύτρωσε» από το πουθενά στον 11ο αιώνα και εξής. Απλά τότε ωρίμασαν οι ιστορικές συνθήκες για μια συχνότερη πολιτισμική και εθνική χρήση του όρου «Έλλην» από τους Βυζαντινο
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ..ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ'''' ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗ 30 XΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ
  '''ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟ '''ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ''''

 • Ανώνυμος 33904

  29 Απρ 2015

  Ανώνυμος 29229 έγραψε...
  Και που είναι το κακό που αλλάξαμε πάλι τα ξένα τοπωνύμια σε ελληνικά; Αφού το ελληνικό στοιχείο επικράτησε πάλι στον ελλαδικό χώρο νομίζω δικαίως έγινε η αλλαγή.
  Γενικά στο blog διακρίνω σε όλα τα άρθρα μια αντιπαλότητα με το ελληνικό στοιχείο, που οφείλεται αυτό;
  ΑΛΛΟΤΕ ΣΤΗΝ ΟΒΡΕΙΚΗ ΑΛΛΟΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ [ ΓΚΡΙΖΟΙ ΛΥΚΟΙ ΕΚ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ [ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΑ ΟΥΦΑ ]

 • Ανώνυμος 33689

  26 Απρ 2015

  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ..
  http://egklimatikotita-allodapwn.blogspot.gr/

 • Ανώνυμος 33657

  25 Απρ 2015

  Η ονομασία τής Ζακύνθου παρουσιάζεται σε πολλές παραλλαγές στα κείμενα των περιηγητών: Zante, Lesante, Sante, Gronti in Grecia, Ganti in Romania.
  ΤΟ ΖΑΝΤΕ ΔΕΙΧΝΕΙ ''ΙΤΑΛΙΚΗ'' ΠΑΡΑΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΝΤΟΠΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ''ΖΑΚΥΝΘΟΣ'''...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ''ΙΤΑΛΙΚΑ'' ΟΥΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΙΤΑΛΟΥΣ'' ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟ ΙΤΑΛΟΒΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ....ΚΑΙ ''ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ'' Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΤΕ ΠΑΡΑΦΘΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
  ΤΟ GRONTI IN GRECIA ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΙΚΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ ΑΠΟ ΓΡΑΙΚΟΥΣ]
  ΤΟ GRONTI IN ROMANIA ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Η ΡΟΜΑΝΙΑ [ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ] ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ [ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΩΜΙΟΣ-ΓΡΑΙΚΟΣ] ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΗΤΑΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ [ ΑΛΛΑ ΚΑΙΝΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΡΩΜΙΟΥΣ]
  ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ [ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΜΦΗΣΒΗΤΕΙΤΕ ΟΠΩΣ ΑΜΦΗΣΒΗΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΑ ΟΤΙ ΣΧΕΤΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ] ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΣ] ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΝΕΜΟ ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ [ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ] ΩΣ ''ΓΡΑΙΓΟ'' ΑΦΟΥ ΕΡΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΤΗΝ ΓΡΑΙΚΙΑ

 • Ανώνυμος 33656

  25 Απρ 2015

  ΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΑΒΡΑ ΠΕΡΙ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝΕ [ ΜΗΝ ΣΟΥ ΠΩ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝΕ] ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ......ΜΑΛΛΟΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝΕ ΤΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ..ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ...
  ΚΑΛΑ Η ΑΛΛΗ Η ΝΤΑΛΑΡΕΝΑ [ΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ] ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ..ΗΡΕΜΗΣΕ ΚΥΡΑ ΜΟΥ....
  ΝΑ ΤΟΥ ΠΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΑΒΡΑ ΝΑ ΔΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΠΙΑΝΩΝ ΕΦΤΙΑΞΕ ΠΥΡΓΟ Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΑΝΩΝ Ο ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ [ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ] ΤΟ 1779 ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ;;;;....ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ;;;..ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΩΣ ΕΝΟΠΛΑ ΣΩΜΑΤΑ;;;...ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ;;;;...ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΛΗΣΤΕΨΕΙ ΒΙΑΣΕΙ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟΣΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ;;;;;ΤΙ ΡΟΛΟ ΒΑΡΑΝΕ ΩΣ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΒΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΟΡΩΝ [ ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΜΕ ΛΙΓ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΕΣ]....ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΣΗ ΧΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;;;;
  ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ [ ΣΥΝΥΘΩΣ ΟΣΟΙ ΨΙΛΟΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ , ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ....
  ΜΑΛΛΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΑΒΡΑΣ
  ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΕΙΤΕ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ

 • Ανώνυμος 33552

  22 Απρ 2015

  ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΤΕ ΛΙΓΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΑΤΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.....ΑΞΙΟΙ.....ΒΓΑΖΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΤΟ ΑΓΓΑΡΕΜΑ

 • Ανώνυμος 33530

  20 Απρ 2015

  Τα ρωμέικα (νεοελληνικά) επιβλήθηκαν στους αλλόγλωσσους επήλυδες από την επίσημη παρεχόμενη από τα κρατικά σχολεία παιδεία κι αποτέλεσαν το βασικό πυλώνα ανάπτυξης τής εθνικής τους συνείδησης, τής ψευδαίσθησης δηλαδή, περί τής δήθεν ευγενούς καταγωγής τους από τους αρχαίους έλληνες. Παρʼ όλα αυτά, αρκετές γλώσσες ακόμα και σήμερα επιβιώνουν και μιλούνται
  ΕΝΑ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ

 • Ανώνυμος 33529

  20 Απρ 2015

  ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ....

 • Ανώνυμος 33528

  20 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ ΣΟΛΟΜΩΝ ΕΝΝΟΕΙ ΣΟΛΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ... ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΦΡΑΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΑΤΑΛΑΘΟΣ

 • Ανώνυμος 33527

  20 Απρ 2015

  Σημαντικός σταθμός στον περιηγητισμό στη Ελλάδα είναι το ταξίδι του Τούρκου Εβλίγια Τσελεπή περίπου το 1641(6).
  O Εβλίγια ήταν ίσως ο μόνος περιηγητής που είδε τον Παρθενώνα από κοντά, αφού στους «Φράγκους» απαγορευόταν η ανάβαση στην Ακρόπολη. Και φυσικά ο Παρθενώνας που είδε ήταν ο Παρθενώνας προ Μοροζίνι. Ο Εβλίγια κάπως αφελώς και παρεφθαρμένα μεταφέρει τις τοπικές παραδόσεις μεταφερμένες με τη σειρά τους από τους Τούρκους της περιοχής, να τι γράφει για την Αθήνα:
  «-Ιδρυτής της Αθήνας είναι ο ιερεύς Σολομών.
  ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ '''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ''''
  Για τον πληθυσμό της Αθήνας αναφέρει ότι κατοικείται από 4,000 άπιστους(Ρωμιούς).
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ..ΙΔΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ......
  Όσο για τον αριθμό των κατοίκων με έκπληξη είχα διαβάσει και ακούσει χίλιες φορές ότι η Αθήνα είναι σωστή έρημος. Σίγουρα οι ταξιδιώτες που δημοσίευσαν αυτές τις πληροφορίες περιορίσθηκαν να μπουν στην πολιτεία και να βγούν. Ίσως έφθασαν στην Αθήνα κάποια μέρα που έβρεχε και δεν βρισκόταν άνθρωπος στους δρόμους ή σε περίοδο επιδημίας που ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πολιτεία και να εγκατασταθούν στην εξοχή. Η Αθήνα έχει πληθυσμό δέκα πέντε ή δέκα έξι χιλιάδων κατοίκων. Απʼαυτούς χίλιοι ως χίλιοι διακόσιοι είναι Τούρκοι. Όσο για τους Εβραίους δεν τους ανέχτηκαν ποτέ οι Αθηναίοι μʼόλο που ζουν πολλοί στις γειτονικές περιοχές και κυρίως στη Θήβα και στον Εύριπο(Εύβοια).»
  Από τους 15-16,000 κατοίκους οι 1000-1200 είναι Τούρκοι και οι υπόλοιποι Έλληνες για τους οποίους γράφει ο Guillet:
  « Η γλώσσα τους είναι η λιγότερο παρεφθαρμένη σʼολόκληρη την Ελλάδα. Μόνο στην Αθήνα γίνονται κατανοητά τα σωστά ελληνικά. ¨όταν μιλάνε νομίζεις πως τραγουδούν.
  Είναι γνωστή η ελληνική παροιμία « Για να μιλάς ευχάριστα πρέπει να έχεις τη γλώσσα της Αθήνας και την προφορά του Αναπλιού»."
  ΑΡΑ ΟΥΤΕ ΕΡΗΜΙΕΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΑ ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ..

 • Ανώνυμος 33526

  20 Απρ 2015

  Όσον αφορά τη γλώσσα των Αθηναίων, ο Spon θεωρεί ότι είναι καθαρότερη από την ελληνική των νησιών η οποία έχει επηρεαστεί από τους Ιταλούς. Του κάνει μεγάλη εντύπωση τα αρχαία στοιχεία που έχουν χαθεί σε άλλες ελληνικές διαλέκτους, Οι Αθηναίοι γράφει ο Spon ακομα λένε τη φωτιά «πύρ»(pyr) και όχι φωτιά όπως οι υπόλοιποι Έλληνες. Δεν χρησιμοποιούν τη λέξη πηγάδι αλλά τη λέξη «φρέαρ».[ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ Η ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ] Αλλά ακόμα παρατηρεί και την προφορά των Αθηναίων, οι οποίοι όπως και οι Θηβαίοι και οι Εγριπιώτες προφέρουν το «κε» και το «κι» ως «τσε» και «τσι»(tche-tchi). Το αυτο ισχυε και για τους Μεγαριτες.....Η πόλη της Αθήνας κατά τον Spon, είχε περίπου 9.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 7.000 ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι Τούρκοι....
  ΑΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΗΓΕΣ ΠΕΡΙ ΕΡΗΜΗΣ Η ''ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ'' ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ''ΑΡΧΑΙΑ'' ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ.....
  Όπως μας πληροφορεί ο Barkan(5) σε μια ενδιαφέρουσα λίστα με σημαντικές πόλεις της αυτοκρατορίας τον 16ο αιώνα η Αθήνα μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις σημαντικότερες και πολυπληθέστερες πόλεις της αυτοκρατορίας.
  Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΑΙΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΠΟΛΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΟΛΗ ΠΡΟΥΣΑ ΝΤΙΓΙΑΡΜΠΑΚΙΡ ΑΓΚΥΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕ 12633 ΚΑΙ 17616 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟ 1580
  Πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες έχουμε από μια πιο αναλυτική παρουσίαση της απογραφής της δεκαετίας του 1520 από τον Minkov(6) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 2286 ΣΠΙΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ [ ΑΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑ ΗΤΑΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ.....
  ΕΠΙΣΗΣ...ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΗ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ....
  Το 1623 ο Γάλλος Louis Deshayes(5) αναφέρει για τους πολίτες της Αθήνας ότι:
  « Είναι όλοι Έλληνες και υπομένουν τη βάρβαρη μεταχείριση των λιγοστών Τούρκων. Υπάρχει ένας καδής, ένας σούμπασης και μερικοί γενίτσαροι που ανανεώνονται από την Πύλη κάθε τρείς μήνες».

 • Ανώνυμος 33525

  20 Απρ 2015

  Ένα τουρκοχώρι είδε στην Αθήνα το 1604 και ο γάλλος ταξιδιώτης Julien Bordier: «Απ΄αυτή την πανένδοξη πολιτεία δεν έχει απομείνει παρά ένα θλιβερό τουρκοχώρι, που λέγεται Σετίνα και βρίσκεται στα χέρια ενός αγά».
  ΚΑΙ.....
  Ως το τελευταίο τέταρτο τού ιζ΄αιώνα, η Αθήνα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη για τους ξένους. Όλοι πίστευαν, πως αποτελούσε ένα σωρό ερειπίων, άν δεν είχε ολότελα εξαφανισθεί. Έγραφε το 1675, ο Georges Guillet de Saint-George: «Είχα διαβάσει κι είχα χίλιες φορές ακούσει, πως η Αθήνα ήταν ένας έρημος τόπος» ΑΚΡΙΒΩΣ .. ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ..Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ....
  ΜΗΝ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΤΕ ΚΑΘΕ ''''ΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ'' ΠΗΓΗ...
  ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ....ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑΤΕ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ''ΑΡΧΑΙΑ'' ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΧΑΙΑ...
  Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η λίστα με τους οικισμούς της Αττικής, εκτός της Αθήνας, όπως του την ανέφερε ο πρέσβης Giraud
  ΚΗΦΗΣΙΑ ΑΛΩΠΕΚΗ [ ΔΗΜΟΣ ΑΛΩΠΕΚΗΣ ] ΠΑΛΕΟΛΑΜΠΡΙΚΑ [ ΑΡΧΑΙΑ ''ΛΑΜΠΡΩΝ''] ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΠΕΝΤΕΛΗ....ΜΕΡΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ
  α έτη 1675-76, όταν ο αξιολογότατος περιηγητής-ελληνιστής Γάλλος Jacob Spon, ο sophos ή ο grammatismenos jatros (σελ.65) όπως αναφέρει ότι τον αποκαλούσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του οι ντόπιοι. Ταξίδεψε στη νότια Ελλάδα και μας άφησε μεγάλης σημασίας έργο (1) με σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούσε.
  Στο δρόμο προς την Αθήνα, ύστερα από την επίσκεψή του στους Δελφούς (Καστρί), τη Λειβαδιά και τη Θήβα, οι ντόπιοι δεν έπαψαν να τον υποδέχονται θερμά. «Calos irthete Archondes» ή «Calos copiasete» ήταν οι φράσεις που άκουγε όταν συναντούσε απλούς Έλληνες στη διαδρομή του, και «Sʼto calo» και «Pate cala» όταν αυτός και η συνοδεία του απομακρυνόταν.ΑΡΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΘΗΒΑ [ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΟΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ [ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ''''ΜΑΘΕΙ'''' ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ , ΤΟ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ]
  Πρώτη του πληροφορία είναι ότι οι κάτοικοι, Έλληνες και Τούρκοι, ονομάζουν την πόλη Athina, παρότι οι ναυτικοί της Μεσογείου την αποκαλούν Sathines ή Satina, αφού καθώς εξηγεί εξέλαβαν ως μια λέξη τη φράση eis Athninan των ντόπιων
  ΝΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ''''ΑΘΗΝΑ Η ΑΘΗΝΑΙΣ'''
  Του κάνει εντύπωση η διατήρηση των αρχαίων τοπωνυμίων, όπως αυτό της Πεντέλης(Pendeli) όπου στέκει το γνωστό μοναστήρι, το Monastiri tou Pendeli όπως το καταγράφει ο Spon. Άλλα μοναστήρια που βρίσκει και αναφέρει ότι βρίσκονται στον Υμηττό( Τρελοβούνι) οπως Μονη Αστεριου

 • Ανώνυμος 33524

  20 Απρ 2015

  «Ο αγροτικός πληθυσμός τής Κορινθίας είναι αρβανίτες, αρναούτηδες, όπως τούς λένε. Φορούν πουκαμίσα από χοντρό βαμβακερό, που φτάνει ως τα γόνατα και στη μέση πλατύ πέτσινο ζωνάρι, όπου τοποθετούν το πουγγί τους και το μαχαίρι τους. Από κάτω βρακί, ως τα σφυρά σχεδόν και τσαρούχια από γιδοτόμαρο, που σφίγγει με δερμάτινα κορδόνια. Κεφάλι ξυρισμένο, φέσι κόκκινο και σαρίκι»
  ΑΛΛΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΤΗ ΦΕΡΑΝΕ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ...ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΨΟΜΑΤΑ [ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ...] ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Η ΟΠΟΙΟΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΗΓΗ..ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΡΕ ΑΛΑΝΙΑ;;;;....ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ '''''' ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΗΓΗ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ'''''...ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΩ ΠΟΥ ΝΑ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΑ ΣΑΣ....ΟΧΙ ΟΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΕΞ ΕΠΙΤΗΔΕΣ [ ΜΑΛΛΟΝ ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΑΝΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΥΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥΣ]...

 • Ανώνυμος 33523

  20 Απρ 2015

  Η Χάλκη λεγόταν San Nicola de Carichi,
  ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΑΝΕ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ...ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ GREECE ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙ ''''ΔΥΤΙΚΟΙ''-ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ...ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΕΤΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ;;;;...ΑΚΥΡΟ...ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.....ΜΟΝΟ ΑΡΑΒΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΗΚΩΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

 • Ανώνυμος 33522

  20 Απρ 2015

  Οι σημερινοί ελληνόφωνοι χριστιανοί κάτοικοι τού ελλαδικού χώρου δεν είναι φυλετικοί απόγονοι ή πνευματικοί κληρονόμοι των αρχαίων ελλήνων, των αθηναίων, τής δημοκρατίας, των φιλοσόφων κ.λπ
  ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ=ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ '''ΚΑΤΑΝΤΙΑ'' ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΤΕ ΛΑΜΠΡΑ ΧΡΟΝΙΑ....ΑΚΥΡΟ ΜΑΓΚΕΣ...ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΑ ΛΟΓΙΑ....Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ [ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ] ΗΑΤΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ..ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ..... ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ...ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ... ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ [ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ] ΕΙΤΕ ΒΟΡΕΙΟΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΕΙΤΕ ΑΡΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ;;;;;;.......ΑΙΝΤΑΑΑΑΑ

 • Ανώνυμος 33521

  20 Απρ 2015

  Κατοικείται (σ.σ. Άνδρος) από αρναούτηδες, χίλιες διακόσιες ψυχές». Από το ημερολόγιο τού Τhevenot (1655). Ο αλβανικός εποικισμός στην Άνδρο έγινε επί φραγκοκρατίας, κατά το πρώτο τέταρτο τού ιε΄ αιώνα. Δεύτερος εποικισμός έγινε περί τα τέλη τού ιε΄ αιώνα. Οι αλβανοί, που είχαν διαπεραιωθεί στο νησί από τη γειτονική Κάρυστο, εγκαταστάθηκαν στο αραιοκατοικημένο βόρειο τμήμα τού νησιού.
  ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΩ ΚΑΤΟΙΚΗΣΑΝΕ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝΕ ΤΚΑΤΙ ΠΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΟΥ ΝΞΗΣΙΟΥ ΕΣΕΙΣ ΠΑΛΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΑΝΔΡΟΣ [ ΟΛΗ ΔΗΛΑΔΗ] ΚΑΤΟΙΚΗΤΑΙ ΑΠΟ '''''ΑΡΝΑΟΥΤΕΣ''''...ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΤΑΥΤΙΖΕΤΡΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ.....ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ

 • Ανώνυμος 33520

  20 Απρ 2015

  προς Ανώνυμος 29229, το ελληνικό στοιχείο δεν επικράτησε εφόσον δεν υπήρχε εκτός της γλώσσας που ήτανε κοινη όπως τα αγγλικά σήμερα στην αμερική, όμως δεν σημαίνει πως οι κάτοκοι της αμερικής είναι άγγλοι ή έχουν αγγλικη κουλτούρα. η Μασωνία το είχε σαν σχέδιο να γεννηθεί ή αναγεννηθεί να πώ το ελληνικό έθνος και έπεισαν έτσι πολλούς λαούς όπως αρβανίτες και βλάχοι πως είναι απόγονοι αρχαίων ελλήνων, αν δεν πιστεύεις,
  ΝΑΙ ΡΕ ΦΙΛΕ....ΜΙΑ ΖΩΗ Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ...ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ....ΠΑΠΑΠΑ..ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΣ...
  ΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΝΑ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΗΣ...ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΩΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑΩΣ ''ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΟΙ'''' ΙΔΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΑΘΕΜΑ ΣΕ...ΣΥΜΠΤΩΣΗ;;;;;...ΒΡΕ ΛΕΣ;;;;;....ΜΠΑΑΑΑ
  Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 1821 ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ-ΚΡΥΦΟΜΑΣΩΝΟΙ.....ΑΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 • Ανώνυμος 32627

  3 Μαρ 2015

  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ '''ΔΗΜΟΣΙΑ''' ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ....ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΤΗ ΜΑΘΑΝΕ ΤΑ ''''ΚΥΜΑΤΑ''''' ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ;;;;
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ;;;
  Η ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;;;......ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ...ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ...........ΟΥΤΕ ΣΕ ''''ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ''' ΣΧΟΛΙΚΑ ''''ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ'''' ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΥΠΗΡΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΛΕΞΗ
  ...... ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΞΗ ΔΗΜΟΣ Η ΛΕΞΗ '''ΔΗΜΟΣΙΑ'''....ΕΤΣΙ ΛΕΓΑΝΕ[ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ] ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ.....ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ....ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ ΑΝΤΑΜΩΝΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝΕ.....ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΗΝ '''ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ''' ΠΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ'''.....ΚΑΘΟΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΑΦΗΣΑΝΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΛΟΥΣ.....
  Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ -ΟΠΟLΟΣ....[ΠΧ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ] ΣΤΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ;;;;...
  ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ 300 ΧΡΟΝΙΑ;;;....ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΑ '''ΚΥΜΑΤΑ''' ΑΠΟ ΤΑ ''''' ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ''''.ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ;;;;;;......ΠΑΛΙ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΣΥΝΕΒΗ....
  ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΟΠΩΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ
  ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 6 ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;;;;;;;....
  ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ '''''ΚΥΜΑΤΩΝ'''' ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ......
  ΑΡΑ ΛΙΓΟ ''''ΔΥΣΚΟΛΟ''' ΝΑ '''ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ'''' ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΜΩΡΑΙΤΕΣ.....
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΒΓΑΛΕ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ....ΑΥΤΗ Η ΠΗΓΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΔΕ ΛΕΩ ΟΤΙ '''ΣΛΑΒΟΣ ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ''
  ΟΥΤΕ ΟΤΙ '''' ΠΗΡΑΝ ΔΡΟΜΟ ΟΟΟΟΛΟΙ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ''''
  ΛΕΩ ΑΠΛΑ ΟΤΙ ΤΑ '''ΚΥΜΑΤΑ''''' ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΤΕ....
  ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΡΩΜΙΩΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ.....
  ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΩΡΙΑ

 • Ανώνυμος 31323

  5 Ιαν 2015

  ΡΕ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ '''ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''' ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ '''ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΙ ΛΑΟΙ'' ΠΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....

  .ΕΤΣΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝΕ ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ....ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΟΕΘΝΗ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ....'''ΚΑΘΑΡΟ''''';;;;... ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ;;; Η ΜΗΠΩΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ;;; ... ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΡΕ;;;;

  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ''''ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΕΣ'''' ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΩΝ ...

  ΔΡOOOMO...ΟΥΣΤ....GIT BURDA....

  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''' ΜΙΓΑ '''' ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ '''ΒΡΩΜΙΚΟ'''' ΑΠΟ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''''ΚΑΘΑΡΟΥ'''' ΛΕΥΚΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ Η ΕΝΟΣ '''ΚΑΘΑΡΟΥ'' ΜΑΥΡΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ;;;;;ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ;;;;;ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΥΣ''''' ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ;;;;;Η ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ;;;

  ΞΑΝΑ ΟΥΣΤ.....ΞΑΝΑ GIT BYRDA...

 • Ανώνυμος 31219

  3 Ιαν 2015

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟ ΙΟ ΓΡΑΦΕΤΕ
  Ίος:
  «Σε ολόκληρο το νησί υπάρχει μονάχα μιά πολίχνη στην πλαγιά ενός λόφου. Οι κάτοικοι είναι αλβανικής καταγωγής και γενναίοι. Αντιμετωπίζουν με τόλμη τους κουρσάρους». (Francois Richard, 1650).
  Στη Νιό ζουν Αλβανοί, λαός βάρβαρος και πολεμοχαρής». Από το ημερολόγιο τού Γάλλου περιηγητή Τhevenot (1655)

  ΟΠΩΣ ΕΡΗΜΩΘΗΚΕ Η ΝΗΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΗΣΤΙΚΕ ΑΠΟ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ [ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ...ΟΙ ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΑΛΛΟΥ ]
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΕΡΙ ΤΑ 50 ΜΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΞΑΝΑΕΡΗΜΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΕ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ [ ΜΑΛΛΟΝ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΗΜΩΣΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΟΛΥΑΡΕΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΝ ...
  ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
  ΑΠΛΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝ ΟΧΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗΣ...
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  Ίος είχε αποικισθεί από τον Μάρκο Κρίσπη, λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα του δούκα της Νάξου Ιακώβου, μαζί με κάποιες Αλβανικές οικογένειες που προσκάλεσε από την Πελοπόννησο, τους έδωσε γεωργικά κτήματα . Ομως πειρατές με 14 γαλιότες λεηλάτησαν το νησί και εξανδραπόδισαν τους κατοίκους κατά τον Sauge
  ΕΠΙΣΗΣ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΙΟ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ''' ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟ-ΕΙΣ ΤΗ ΝΙΟ'''ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ [ΚΑΤΑ ΤΟ 1821] ΗΜΙΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΗ ΥΔΡΑ-ΝΥΔΡΑ ΠΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΤΟΤΕ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΗ ΤΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΛΕΨΙΝΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΑΝ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΠ ΚΛΠ
  ΤΟ ΟΤΙ ΕΚΡΑΤΗΣΑΝΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟ ΞΕΡΑΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ...
  ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΤΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ ... ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

 • Ανώνυμος 31161

  1 Ιαν 2015

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΚΡΑΙΟ-ΣΠΑΝΙΟ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ..... ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 80 ΜΧ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΗΣΑΝ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ .....ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ-ΣΦΑΓΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Β ΠΟΛΕΜΟ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΗΤΑΝ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ [ ΚΑΘΩΣ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ]....ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΩΣ [ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 18 ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ [ ΑΦΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΙΚΗΣΑΝΕ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΣ .....
  ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ ''''ΕΡΗΜΩΝΕΙ'''ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΕΜΙΖΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ.....ΕΤΣΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ '''ΕΡΗΜΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ......
  ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ '''ΕΡΗΜΩΣΗ''''ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ......[ ΤΥΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΟΧΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΟΛΟ.........
  ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.....ΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 15 ΑΙΩΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΠΟΙΚΟΥΣ [ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ ... ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ] .... ΟΜΩΣ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΜΕΝΟΣ [ΑΝ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ] ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΤΟ 1922 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΛΥΘΗΣΜΩΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ ΕΦΥΓΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ .......ΟΧΙ ΟΧΙ ΣΥΓΝΩΜΗ.......ΛΑΘΟΣ.....ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ......ΓΑΜΩΤΗ ΟΛΟ ΞΕΧΝΙΕΜΑΙ ΡΕ ΣΕΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ ... ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΩ ΤΟ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ....
  ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΜΕΝ ΠΗΓΕΣ.... ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕ ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ.....
  ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ .... ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ [ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΠΑΝΤΑ ]

 • Ανώνυμος 31114

  31 Δεκ 2014

  Η Αθήνα ονομαζόταν Σατίνες
  ΒΡΕ ΤΣΙΡΙΜΠΙΜ ΚΑΛΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ.... ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΤΕ...ΣΑΤΙΝΕΣ ΤΟ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ...ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΘΕΝΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΤΗ ΛΕΜΕ ΑΘΗΝΑ...ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΓΑΝ ΣΑΤΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΩΝ ''ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙΣ''...ΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΣΤΑΜΠΟΥΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ....ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ.....ΕΠΙΣΗ Η ΣΑΜΟΣ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΕΙΧΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ....ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΑΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΧΕ 90 ΤΑ ΕΚΕΤΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ....ΦΥΓΑΝΕ ΟΜΩΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ....ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΝ....
  ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ [ΚΑΤΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ]

 • Ανώνυμος 31112

  31 Δεκ 2014

  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ [ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΚΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΡΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΩΣ ΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΗΚΕ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ ΦΑΛΛΑΓΓΙ] ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΝΗΣΙ ΔΕΝ ΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.....ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.....ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΕΠΙΛΥΔΕΣ ΣΕ ΞΕΡΑΙΛΕΣ'' ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΑΤΖΕΣ ...... ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΛΟΦΩΝΟΥΣΕ ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΚΤΙ ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ
  ΟΥΣΤ

 • Ανώνυμος 31111

  30 Δεκ 2014

  ΒΡΕ ΣΕΙΣ ΜΑΘΕ ΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΦΕΡΑΝ ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΕ ΞΕΡΑΙΛΕΣ
  ME TA ΕΘΙΜΑ ΣΥΝΕΒΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΛΕΧΘΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ....
  ΔΗΛΑΔΗ......''''Ὅτιπερ ἂν Ἕλληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάζονται'''''' ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ..... ΕΞΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΩΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΠΩΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΦΤΕΡΗ ΚΑΘΟΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΖΕΜΑΤΑΕΙ.......

 • Ανώνυμος 29563

  26 Αυγ 2014

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 29551

  25 Αυγ 2014

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 29306

  26 Ιουν 2014

  Προς 29270

  Πολύ ωραίο το παράδειγμα με την Αμερική που τόσο ατυχώς χρησιμοποιεις. Πες πρώτα πως καθιερώθηκε η αγγλική ως επίσημη γλώσσα ακριβώς επειδή ήταν η επικρατουσα και άσε τα ''οποιος μιλάει αγγλικά δεν είναι Άγγλος''.
  Έτσι λοιπόν και εδώ , δεν έγινε τίποτα πρωτοφανές ,απλά επικράτησε η γλώσσα της πλειοψηφίας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αν είναι διαφορετικά, τότε είμαστε το μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της γης που υιοθέτησε μια ξένη γλώσσα για τους αλλοδαπούς κατοίκους που μιλούσαν ...άλλες γλώσσες (!!!)

  Με ποιο τρόπο θα γονατιζε η δύση στο μεγαλείο της ανατολής? Μήπως με τον ίδιο τρόπο που γονάτισε τώρα στο μεγαλείο της Ελλάδος?

  Άσε ρε φιλαράκι...

 • Ανώνυμος 29270

  19 Ιουν 2014

  προς Ανώνυμος 29229, το ελληνικό στοιχείο δεν επικράτησε εφόσον δεν υπήρχε εκτός της γλώσσας που ήτανε κοινη όπως τα αγγλικά σήμερα στην αμερική, όμως δεν σημαίνει πως οι κάτοκοι της αμερικής είναι άγγλοι ή έχουν αγγλικη κουλτούρα. η Μασωνία το είχε σαν σχέδιο να γεννηθεί ή αναγεννηθεί να πώ το ελληνικό έθνος και έπεισαν έτσι πολλούς λαούς όπως αρβανίτες και βλάχοι πως είναι απόγονοι αρχαίων ελλήνων, αν δεν πιστεύεις, ψάξε την σχέση μασωνίας και 1821, μπορεί να κανω λάθος βέβαια και αν είναι έτσι, θα ανακαλέσω. θα μου πείς τί συμφέροντα είχανε οι μασώνοι επ'αυτού. εγώ πιστεύω πως θέλανε την διάλυση της Οθωμανικης αυτοκρατορίας γιατί ήτανε απειλή για την δύση και την δημιουργία ενός κρατιδίου στο οποίο η δύση θα έκανε όλα τα πειράματα της και απο την άλλη την ύπαρξη μιας Ελλάδας υποτίθετε συνέχειας της αρχαίας, που με αυτό θα είχανε επιχείρημα πως η δύση (ευρώπη) έχει τον αρχαιότερο πολιτισμό του κόσμου εννοόντας φυσικά την ελλάδα ,ως κομάτι της ευρώπης. απο την άλλη έθαψαν όλα τα στοιχεία που έδειχναν πως υπήρχανε πανάρχαιοι πολιτισμοί στην ανατολή και αυτό διότι δεν συμφέρει στην δύση γιατί αν το παραδεχεί έστω και μια φορά τότε θα αναγκαστεί να γονατίσει στην ανατολή.

 • Ανώνυμος 29269

  19 Ιουν 2014

  κύριε Κυριάκο Σπανούδη (Θεσσαλονικιός υποθέτω, λόγω επωνύμου), ποιοί ακριβώς επέζησαν? το ότι εξελληνίστικαν όλοι οι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου μέσα στο πέρασμα των αιώνων, δεν σημαίνει επέζησαν, αλλά άλλαξαν.

 • Ανώνυμος 29229

  10 Ιουν 2014

  Και που είναι το κακό που αλλάξαμε πάλι τα ξένα τοπωνύμια σε ελληνικά; Αφού το ελληνικό στοιχείο επικράτησε πάλι στον ελλαδικό χώρο νομίζω δικαίως έγινε η αλλαγή.
  Γενικά στο blog διακρίνω σε όλα τα άρθρα μια αντιπαλότητα με το ελληνικό στοιχείο, που οφείλεται αυτό;

 • Ανώνυμος 29149

  2 Ιουν 2014

  Το να ασχολείται ένας ηλεκτρολόγος-μηχανικός με θέματα ιστορικής και πολιτιστικής εξέλιξης τελείως άσχετα με την ειδίκευσή του είναι μήπως και αυτό δείγμα αρβανιτοβλάχικης κλπ. ανθρωπολογίας;

 • Ανώνυμος 29008

  14 Μαΐ 2014

  Ας πούμε ότι είναι έτσι. Ας δεχτούμε ότι δεν είμαστε απευθείας απόγονοι των αρχαίων.
  Και λοιπόν;
  Τι εμμονή είναι αυτή, δεν μπορεί κάποιος σας χρηματοδοτεί...
  Στην τελική, καλύτερα απόγονος έντιμων επήλυδων παρά του Εφιάλτη ή άλλων καθαρμάτων της υπερεκτιμημένης και θεοποιημένης αρχαιότητας.
  Έλληνας σήμερα είναι απλά ο πολίτης του κρατιδίου που ονομάζεται Ελληνική Δημοκρατία. Όλα τ' άλλα είναι μπούρδες που δεν ενδιαφέρουν κανένα φυσιολογικό άνθρωπο. Βρείτε να ασχοληθείτε με κάτι σοβαρότερο.

 • Ανώνυμος 28756

  30 Απρ 2014

  Έλεος πια!! Κύριε Λάζαρη τόση μανία να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Αλήθεια αφού όλοι πέθαναν από λοιμούς σεισμούς και καταποντισμούς και μετά ήρθαν οι Σλάβοι οι Αρβανίτες οι Τούρκοι οι Αλβανοί κτλ θα έγινε μεγάλο θαύμα (με το που ήρθαν αυτοί) γιατί αυτοί με μυστηριώδη τρόπο επέζησαν!
  Κυριάκος Σπανούδης