ΤΑ ΕΘΝΗ
ΕΠΙΝΟΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

Μιλάει στην ''Ελεύθερη Έρευνα''
η ιστορικός δρ. Άντα Διάλλα

- Παλαιότερα οι άνθρωποι δεν σκέφτονταν με την έννοια του έθνους, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε  σήμερα. Το πότε γεννήθηκε η έννοια τού έθνους απασχολεί κυρίως τους εθνικιστές διανοούμενους, οι οποίοι συγκροτούν ένα αφήγημα περί της παλαιότητος του έθνους τους. Όσο πιο αρχαίο το έθνος, όσες περισσότερες περγαμηνές αρχαιότητας έχει, τόσο το καλύτερο.

- Δύο είναι οι τύποι δημιουργίας του σύγχρονου έθνους: ό ένας είναι από το κράτος στο έθνος. Συνήθως αυτός ο τύπος συνδέεται με την έννοια του πολίτη και εντοπίζεται ιστορικά στην Δυτική Ευρώπη. Ο άλλος είναι μέσω της συναισθηματικής και πολιτισμικής πρόσδεσης, που οδηγεί στο αίτημα για την δημιουργία κράτους.

- Στην περίπτωση της Ελλάδας, το αφήγημα περί της τρισχιλιετους ελληνικής συνέχειας στο χώρο και το χρόνο διαμορφώθηκε σταδιακά στον 19ο αιώνα χάρη στο ιστοριογραφικό έργο τού Σπ. Ζαμπέλιου και βεβαίως τού Κ. Παπαρρηγόπουλου.

- Αυτό που παρατηρούμε σήμερα δεν είναι η εξαφάνιση των εθνών μέσα στην παγκοσμιοποίηση, αλλά μια αναδιάταξη των σχέσεων μεταξύ τού έθνους και τού κράτους∙ μεταξύ τού έθνους και τού εδάφους.

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων η ιστορικός δρ. Άντα Διάλλα σε συνέντευξη, που παραχώρησε στην «Ελεύθερη Έρευνα».

 Η   κ. Διάλλα έχει σπουδάσει στο Κρατικό Πανεπιστήμιο  της Μόσχας και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκει Ευρωπαϊκή Ιστορία στο τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει Ρωσική Ιστορία και Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης στα Πανεπιστήμια της Κρήτης και της Θεσσαλίας. Από το 1992 έως το 2009 εργαζόταν ως ερευνήτρια στο Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2005 ως διευθύντρια). Συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού Historein. Ειδικεύεται στην ιστορία της Ρωσίας.  

«Ε.Ε.»: Κυρία Διάλλα, πότε δημιουργήθηκε η  έννοια τού έθνους;

- H   λέξη,  που προέρχεται από το λατινικό  natio, είναι πολύ παλιά,   ωστόσο με τη σημερινή της έννοια είναι προϊόν  της νεότερης εποχής. Νωρίτερα οι άνθρωποι  σκέφτονταν  με όρους τοπικούς, σε ποιόν ηγεμόνα και σε ποιά θρησκεία ανήκουν, αλλά  δεν σκέφτονταν με την έννοια του έθνους, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε  σήμερα. Το βασικό ερώτημα στις σύγχρονες συζητήσεις  περί έθνους δεν είναι να ανακαλύψουμε τη ληξιαρχική πράξη γέννησής του.  Αυτό είναι κάτι, που απασχόλησε στο παρελθόν και απασχολεί κυρίως τους  εθνικιστές διανοούμενους, οι οποίοι συγκροτούν ένα αφήγημα περί της  παλαιότητος του έθνους τους. Όσο πιο αρχαίο το έθνος, όσες περισσότερες  περγαμηνές αρχαιότητας έχει, τόσο το καλύτερο.

Στον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα στα τέλη του, οι συζητήσεις για το έθνος και τον εθνικισμό πύκνωσαν. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές συζητήσεις  για το έθνος και πάρα πολλές θεωρίες.

«Ε.Ε.»: Δηλαδή, όσα είναι τα έθνη, άλλες  τόσες είναι και οι θεωρίες περί έθνους;

-  Αυτό υποστηρίζουν πολλοί σύγχρονοι και έγκυροι μελετητές τού φαινομένου, δεδομένου, ότι ό εθνικισμός είναι ένα πρωτεϊκό φαινόμενο και δεν υπάρχει μια θεωρία, που να εξηγεί πειστικά όλες τις περιπτώσεις του εθνικισμού ανά τον κόσμο. Αν αφήσουμε κατά μέρος τον εθνικιστικό λόγο, από την οπτική των επιστημόνων, η δυσκολία έγκειται, στο ότι ζούμε μέσα στο έθνος και συνεπώς οι αναλυτικές μας κατηγορίες είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στον καθημερινό λόγο, στο δημοσιογραφικό, τον πολιτικό.

Το έθνος δεν είναι  μια προαιώνια κοινότητα ανθρώπων. Η διαδικασία διαμόρφωσης των εθνών είναι ανομοιογενής στο χώρο και τον χρόνο. Το σύγχρονο συγκεντρωτικό  κράτος, με τους μηχανισμούς ομογενοποίησης που διαθέτει, όπως χάριν παραδείγματος η γραφειοκρατία, η εκπαίδευση, ο στρατός, οι τελετές, είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης των σύγχρονων εθνών, τουλάχιστον στη δυτική Ευρώπη. Αλλά και ο «εντυπος καπιταλισμός» συμβάλει στη διαμόρφωση των «φαντασιακών κοινοτήτων» -κατά την θεωρία του Μπ.  Άντερσον- όπου η έννοια του έθνους συγκροτεί δεσμούς αφοσίωσης και αγάπης μεταξύ ανθρώπων, που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Τα έθνη πράγματι επινοούνται και κατασκευάζονται, αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι δεν είναι πραγματικά. Νομίζω, ότι θα πρέπει να εννοήσουμε το έθνος ως μια γλώσσα εκφοράς τής σύγχρονης πολιτικής∙ ως ένα κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, να βλέπει και να ερμηνεύει κανείς τον εξωτερικό κόσμο, την ανθρώπινη δράση και τους θεσμούς κοινωνικής οργάνωσης.     

Η γλώσσα τού εθνικισμού είναι ένας νεωτερικός τρόπος, για να κατανοούμε έννοιες όπως το «συνανήκειν», το «σύνορο», την «αφοσίωση». Μέσα από τέτοιες διαδικασίες οι έλληνες πιστεύουν, ότι είναι έλληνες κι ό,τι αυτό σημαίνει για τη κοινωνική και πολιτική τους οργάνωση και την θέση τους στον κόσμο.

«Ε.Ε.»: Πως μιλάμε για συνέχεια του ελληνικού έθνους, αφού μέχρι τον 18ο αιώνα δεν υπήρχε  ελληνικό κράτος;

- Οι ερευνητές μιλάνε για δύο τύπους δημιουργίας  τού σύγχρονου έθνους: ο ένας είναι από το κράτος στο έθνος και συνήθως  αυτός ο τύπος συνδέεται με την έννοια τού πολίτη και εντοπίζεται ιστορικά στη δυτική Ευρώπη. Ο άλλος είναι μέσω της συναισθηματικής και πολιτισμικής πρόσδεσης, που οδηγεί στο αίτημα για την δημιουργία  κράτους. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι δύο τύποι συνυπάρχουν, αν και σε  διαφορετικό βαθμό σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

 Στην ελληνική περίπτωση, το αφήγημα περί της τρισχιλιετούς ελληνικής συνέχειας στο χώρο και το χρόνο διαμορφώνεται σταδιακά στον 19ο αιώνα.

 

«Ε.Ε.»: Κάποτε, επί γαλλικής επανάστασης  επί παραδείγματι υπήρχε ο «υγιής» εθνικισμός. Πώς η έννοια συνδέεται με  τον σωβινισμό και το ρατσισμό;

- Δεν ξέρω τι σημαίνει «υγιής» και  τι «άρρωστος» εθνικισμός∙ γιατί και στον εθνικισμό θα απέφευγα να του αποδώσω ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά. Ο εθνικισμός είναι ένα φαινόμενο πρωτεϊκό, δηλαδή μεταλλάσσεται. Έχει συνδεθεί με το δικαίωμα της λαϊκής κυριαρχίας, με το δικαίωμα του πολίτη, με τις ελευθερίες, μ΄ αυτή την έννοια τής Δημοκρατίας. Η άλλη όψη του εθνικισμού είναι, ότι παράλληλα εγκλείει και αποκλείει άτομα. Όσοι δηλαδή είναι μέσα στην Κοινότητα απολαμβάνουν τα δικαιώματα, ενώ αποκλείονται όλοι εκείνοι, που κατά την αντίληψη των εθνικιστών, πρέπει να είναι έξω από την Κοινότητα.

Συνεπώς, οι ομάδες που είναι μέσα στην Κοινότητα, συμπεριφέρονται προς εκείνους που είναι έξω από αυτή με ένα είδος  αντιπαλότητας έως εχθρότητας  εάν κινδυνεύουν, εξ  ού και όλες αυτές οι συζητήσεις πάλι στον 20ο αιώνα περί ανταλλαγής πληθυσμών, γενοκτονιών, εθνοκάθαρσης κλ.π., που είναι μέσα στην έννοια της καθαρότητας.

Στο όνομα του έθνους λοιπόν, έχουν γίνει και προσπάθειες εκδημοκρατισμού, αλλά και πολλά εγκλήματα. Η νομική θεσμοθέτηση τής ιδέας τής εθνικής αυτοδιάθεσης μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χάρισε σε 60 περίπου εκατομμύρια ευρωπαίους κράτος, αλλά μετέτρεψε παράλληλα άλλα 25 εκατομμύρια σε μειονότητες.

 

 

Η συνταγματική κατοχύρωση τής ανάπτυξης διά τής παιδείας τής εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των νεοελλήνων. (Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 16, παρ. 2).


«Ε.Ε.»: Στην Ελλάδα, η εθνική ταυτότητα  έχει ταυτισθεί με τη θρησκευτική σε σημείο, ώστε μερικοί να  ισχυρίζονται, ότι εάν χαθεί η ορθόδοξη πίστη, θα χαθεί και η εθνική  ταυτότητα.

-  Δεν νομίζω, ότι ο ελληνικός εθνικισμός ως προς αυτό αποτελεί ιδιοτυπία ή  είναι μια αποκλίνουσα περίπτωση.  Δείτε π.χ. το ρόλο της ορθοδοξίας στο ρωσικό ή το σερβικό περιβάλλον, ή τον ρόλο του καθολικισμού στο ισπανικό ή το πολωνικό. Στα περισσότερα εθνικά αφηγήματα η θρησκεία εργαλειοποιείται προς την κατεύθυνση τής διαμόρφωσης μιας κοινής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης ομάδας. Θα πρέπει όμως,  να έχουμε υπόψη ότι κανένα εθνικό  αφήγημα δεν είναι αρραγές. Υπάρχουν πάντα, αναλόγως τις συγκυρίες, τις  ιδεολογίες και τις πολιτικές τοποθετήσεις επιμέρους ομάδων διαφορετικά  αφηγήματα για το ίδιο έθνος. Συνεπώς και στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να ακούμε μόνο όσους εκφέρουν έναν ακραίο δημόσιο λόγο. Υπάρχουν σήμερα  πολλές και ισορροπημένες φωνές ως προς τη σημασία της θρησκείας στην  εθνική μας ταυτότητα.

«Ε.Ε.»: Δηλαδή το έθνος και ο εθνικισμός είναι μία ζύμη, που πλάθεται, όπως θέλει ο καθένας;

- Όχι ακριβώς. Αυτό που υποστηρίζω είναι, ότι η έννοια του έθνους είναι ρευστή, μεταλλάσσεται στον ιστορικό  χρόνο, ανάλογα με τις προτεραιότητες τής εκάστοτε συγκυρίας.  Παραδείγματος χάριν, κάθε κοινότητα αυτοπροσδιορίζεται πάντα σε σχέση με κάποιους άλλους, που βρίσκονται έξω από αυτήν, αλλά κοντά της. Οι έννοιες τού Άλλου, του ξένου, του εχθρού είναι σημαντικές στον προσδιορισμό τού τι είναι ο Εαυτός. Αν αύριο εμφανιστεί ένας νέος Έτερος, από τον οποίο οι έλληνες θα αισθάνονταν απειλούμενοι, δεν ξέρω ποιο ελληνικό χαρακτηριστικό θα προβαλλόταν περισσότερο. 


«Ε.Ε.»: Ποιό είναι το μέλλον τού έθνους; Θα επιβιώσει;

- Δύσκολο το  ερώτημα. Πριν δύο δεκαετίες μέσα στην ευφορία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  πολλοί προέβλεπαν την σταδιακή εξαφάνιση του έθνους. Πάντως, αυτό που  παρατηρούμε σήμερα, δεν είναι η εξαφάνιση των εθνών μέσα στην παγκοσμιοποίηση, αλλά μια αναδιάταξη των σχέσεων μεταξύ τού έθνους και τού κράτους∙ μεταξύ τού έθνους και τού εδάφους. Εδώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ο προβληματισμός για τις ξένες  μεταναστευτικές   κοινότητες ή για τις δικτυακές και ηλεκτρονικές  κοινότητες, που συγκροτούνται μέσω του διαδικτύου. Είναι διαδικασίες εν εξελίξει...

 

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


21 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 46803

  27 Ιαν 2019

  Η γέννηση των εθνών
  Προτού την Γαλλική επανάσταση, την εποχή της φεουδαρχίας στην Ευρώπη, οι λαοί είχαν το καθημερινό πρόβλημα της επιβίωσης, δεν είχαν ιδιοκτησία, την γή που καλλιεργούσαν έπρεπε να πληρώνουν βαρείς φόρους. Η ανερχόμενη αστική τάξη, άρχισε να διαφωτίζει τους σκλάβους για μια καλύτερη ζωή, συνέπεια να καλλιεργηθεί η ιδέα της επανάστασης, ώστε οι λαοί να πάρουν την γή των φεουδαρχών! Δεν υπήρχε εθνική συνείδηση, άλλα τους ένωνε η θρησκεία και η γλώσσα. Η συνθήκη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας 1776 με ηγετικό πρόσωπο τον Τζόρτζ Ουάσινγκτον, θα επηρεάσει την Ευρώπη, με έναρξη μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών στη Γαλλία, που θα καταλήξει στην Γαλλική Επανάσταση το 1789 έως το 1799. Με την άνθηση του εμπορίου παράλληλα φυτρώνουν νέα οικονομικά κέντρα, που διαμορφώνουν την πολιτική εξέλιξη στην Ευρώπης. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα την εποχή αυτή κάνουν τεράστια πλούτη, πουλώντας όπλα για λύσουν τις διαφορές οι λαοί, αλλά και να ανοίξουν νέους δρόμους εμπορίου, τα νέα έθνοι που δημιουργούνται τα δανείζουν χρήματα τα οργανώνουν ώστε να επιβιώσουν, όπως και την Ελλάδα, με συνέπεια να εδραιώσουν τον σημερινό ιμπεριαλισμό, που ήδη βρίσκεται σε παρακμή!

 • Ανώνυμος 46576

  20 Δεκ 2018

  Κάποιος πρέπει να πει της κυρίας ότι τα πάντα επινοούνται και κατασκευάζονται, από το άρθρο που γράφει έως και την κόμωση που φέρει. Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί την αξία κάποιας κατασκευής. Υπάρχουν καλές και κακές κατασκευές. Όταν η συλλογική μνήμη ανθρώπων είναι καλλιεργημένη, δεν υπάρχει ομορφότερο απαύγασμα από το έθνος που συγκροτούν.
  Ό,τι ισχύει με μία οικογένεια, μία παρέα, μία ομάδα, ισχύει και με τα έθνη. Είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Ό, τι αντιβαίνει σε αυτό, παράγει τοξικές καταστάσεις. Αυτό που συμβαίνει στην απεθνοποίηση της Ευρώπης, και δη στην χώρα μας, είναι ενδεικτικό της νοσηρότητος της νέας τάξεως..

 • Ανώνυμος 45561

  23 Απρ 2018

  Μολις ακουν την αληθεια οι ηλιθιοι αρβανιτοβλαχοι τους πιανει αμοκ ..........ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ...ΟΥΤΕ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΤΣΕΣ ΤΟΥΣ .......ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΟΥΡΕΣ ,,,,ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΛΑΧΟΚΕΦΑΛΟΥΣ ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ......ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΓΟΝΟΙ .

 • Ανώνυμος 39126

  25 Ιουλ 2016

  Ανώνυμος 38509

  Δεν λές την γνώμη σου, κλαψουρίζεις με Caps Lock για να υπέρασπιστείς το "σπουδαίο έθνος" στο οποιο ανήκεις, διότι χωρίς εθνικισμό και Ορθοδοξία είσαι ανύπαρκτος.

  Όντως έχεις κάποια ψυχική διαταραχή, "έλλειψη αυτοεκτίμισης" λέγετε, για αυτό και το ρίχνεις στον εθνικισμό, διότι μέσω αυτού νιώθεις πως αξίζεις και εσύ κάτι και πως προσφέρεις στην "σπουδαία Ελληνική κοινωνία" στην οποία ζείς!

 • Ανώνυμος 38509

  8 Μαΐ 2016

  Σε σένα που γράφεις μόνο με κεφαλαία, αλλά και σε αυτούς που σε σιγοντάρουν, πρέπει να πω δύο πράγματα:
  ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΙΣ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ
  ΔΕΝ ΕΧΩ''' ΟΠΑΔΟΥΣ'''ΝΑ ΜΕ ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΥΝ.
  ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΛΕΩ...ΔΕΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΩ

 • Ανώνυμος 38508

  8 Μαΐ 2016

  Η γραφή μόνο με κεφαλαία στα νέα Ελληνικά δηλώνει κάποιας μορφής σοβαρή ψυχική διαταραχή.
  ΠΑΛΙ ΕΞΩ ΕΠΕΣΕΣ...
  ΙΣΩΣ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ...
  Τέταρτον, είναι φανερό το κόμπλεξ απέναντι στους μορφωμένους, στα πανεπιστήμια, στην έρευνα και τη γνώση.
  ΔΕΝ ΞΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΠΜΠΕΞ ΑΛΛΑ ΕΣΕΝΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ
  Πέμπτο, όση σχέση έχετε εσείς με τον ελληνικό πολιτισμό, άλλο τόσο εγώ είμαι αστροναύτης
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΝΤΩΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΣΚΑΜΠΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ
  είναι τραγικό κάποιος που δεν μπορεί να γράψει σωστά ελληνικά και φυσικά ούτε και να σκεφτεί με τον ελληνικό τρόπο σκέψης που καλλιεργεί η ελληνική παιδεία, να παριστάνει τον εθνικιστή.
  ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΝΩ ΚΑΝΕΝΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ...ΟΤΙ ΘΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΑΜ ΒΓΑΖΕΙΣ . ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..ΑΛΛΟΥ ΝΤΑ ΑΛΛΟΥ...

 • Ανώνυμος 37976

  29 Μαρ 2016

  Σε σένα που γράφεις μόνο με κεφαλαία, αλλά και σε αυτούς που σε σιγοντάρουν, πρέπει να πω δύο πράγματα:
  Πρώτον, αυτό με τα κεφαλαία να το προσέξεις και να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό. Η γραφή μόνο με κεφαλαία στα νέα Ελληνικά δηλώνει κάποιας μορφής σοβαρή ψυχική διαταραχή.
  Δεύτερον, η ορθογραφία λειτουργεί πάντοτε σαν ρουφιάνος. Αποκαλύπτει το επίπεδο παιδείας κάποιου, άρα και την αξιοπιστία αυτών που γράφει. Στη δική σου περίπτωση τα λάθη βγάζουν μάτι.
  Τρίτον, είναι τραγικό κάποιος που δεν μπορεί να γράψει σωστά ελληνικά και φυσικά ούτε και να σκεφτεί με τον ελληνικό τρόπο σκέψης που καλλιεργεί η ελληνική παιδεία, να παριστάνει τον εθνικιστή.
  Τέταρτον, είναι φανερό το κόμπλεξ απέναντι στους μορφωμένους, στα πανεπιστήμια, στην έρευνα και τη γνώση.
  Πέμπτο, όση σχέση έχετε εσείς με τον ελληνικό πολιτισμό, άλλο τόσο εγώ είμαι αστροναύτης και πίνω τον καφέ μου στο φεγγάρι.

 • Ανώνυμος 36707

  19 Ιαν 2016

  ΓΡΑΦΕΙ Η '''' ΕΛΕΥΘΕΡΗ''' '''''ΕΡΥΕΝΑ'''' , ΕΙΡΩΝΙΚΑ [ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΝΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΛΑΟ ΕΧΕΙ ΜΕΝΟΣ] «Ιλλυριοί» ζουν ανάμεσα
  στους «μακεδόνες» τής ΠΓΔΜ.
  Νοτιότερα ζουν «έλληνες».
  ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ,ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ , ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.......ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΛΑΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΛΑΟ.....
  ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ....ΟΙ '''ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.....ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ..... ΟΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ''' ΜΙΛΑΝΕ ΣΛΑΒΙΚΑ ΑΡΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ [ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΛΑΒΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 800 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΑΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ] ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ [ ΜΟΝΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝΕ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ....ΑΡΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΥΤΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ....ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ......
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ '''''ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ''''''..... ΚΑΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ.....ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΙΛΛΥΡΙΚΑ [ ΜΟΝΟ 500 ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΚΑΖΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΕΣ Η ΑΠΛΑ ΠΑΛΙΟΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ]...ΑΡΑ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ [ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ] ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΚΤΑΤΙΝΗΣΤΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ......ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΑ,...ΑΦΟΥ ΕΦΤΑΝΕ ΒΟΡΙΑ ΩΣ ΤΗ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΚΟΡΥΤΣΑ [ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ]....ΑΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ....''''ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ''' ΚΑΙ ''''ΙΛΛΥΡΙΩΝ'''''..... ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ[ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ] ....ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΕΜΑΣ.....ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΙ....

 • Ανώνυμος 34858

  20 Ιουν 2015

  Οι Πέρσες ήταν έθνος, ήταν οι Μήδοι, οι Αιγύπτιοι ήταν...
  Οι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι
  Βάσκοι, Βαλόνοι, Φλαμανδοί,
  ΣΛΑΥΟΙ, ΤΟΥΡΚΟΙ, ΑΛΒΑΝΟΙ
  Βησιγότθοι, Έρουλοι, Ούννοι,
  Μογγόλοι Κινέζοι, Λαπωνέζοι και Φίννοι, ΕΙΝΑΙ

  Μόνον οι ΕΛΛΗΝΕΣ δεν ΕΙΝΑΙ

  ΑΝΤΕ ΠΑΕΝΕ ΡΕ

 • Ανώνυμος 34019

  30 Απρ 2015

  Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Αριστοτέλης αναφέρει:
  «Και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες»
  Η χρήση του Γραικός ως ταυτόσημη με το Έλληνας συνεχίστηκε και στο Βυζάντιο.Και επειδη ακριβως το Ελλην ταυτιστηκε με την ειδολολατρεια [ ειτε λατρεια του Δια ειτε του Μιθρα ειτε του Οσιρη ειτε του Βααλ]ετσι οι Ελληνες τησ εποχης χρησιμοποιουσανε το παμπαλαιο ονομα ''' Γραικος''' δηλαδη ελληνας μεν μη παγανιστης δε. Τον 5ο αιώνα μ.Χ., ο Ησύχιος στο λεξικό του αναφέρει, πως το «Γραικός», σημαίνει «Έλλην»[29] και στο λεξικό Σούδα (10ος αι.) το «Γραικοί» σημαίνει «οι Έλληνες»[30].
  Προσέξτε τώρα τον όρο που χρησιμοποιεί τον 9ο αιώνα ο Θεόδωρος Στουδίτης (759-826) για το Βυζάντιο:
  «… χάριν της δόξης του Χριστού͵ υπέρ ου δονείται η ταπεινή Γραικία μάλα»
  Έτσι λοιπόν, η αναφερόμενη εδώ «Γραικία» που δονείται/τραντάζεται από την εικονομαχική αίρεση, δεν είναι άλλη από την βυζαντινή αυτοκρατορία!
  Αλλά και οι αντίπαλοι των Βυζαντινών, μας δίνουν την ίδια ακριβώς ορολογία. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Χρήστου:
  «Οι πάπες κατέβαλαν … εντονώτερες προσπάθειες για καθυπόταξι της Ανατολικής 'Εκκλησίας, όταν όμως απέτυχαν, απεκήρυξαν τους Ανατολικούς, Έλληνες κυρίως, ως αιρετικούς. […] από τον 9ο αιώνα γράφονται έργα ʽʼΚατά Γραικώνʼʼ […] Σύνοδος που συνήλθε … το 868 εξέδωσε απόφασι με τίτλο Contra Graecorum haeresim de fide sanctae Trinitatis […] τον 11ο αιώνα ο Άνσελμος Καντερβουρίας έγραψε το Contra Graecos και μετά δύο αιώνες, στα μέσα του 13ου, ο Θωμάς Ακινάτης έγραψε τα Contra Graecos και Contra errores Graecorum»[32].
  Κατά συνέπεια, η σύνδεση Βυζαντίου και Ελλάδας/Ελληνισμού δεν «ξεφύτρωσε» από το πουθενά στον 11ο αιώνα και εξής. Απλά τότε ωρίμασαν οι ιστορικές συνθήκες για μια συχνότερη πολιτισμική και εθνική χρήση του όρου «Έλλην» από τους Βυζαντινο
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ..ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ'''' ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗ 30 XΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ
  '''ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟ '''ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ''''

 • Ανώνυμος 33388

  9 Απρ 2015

  Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ ΥΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ [ Η ΡΩΜΑΝΙΑ-ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ
  ''''ΕΛΛΗΝΙΚΗ''' ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗ [ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ] ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ- ΝΕΟ ΛΕΩΝΙΔΑ- ΤΟΝ ΕΛΛΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ] ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.....
  Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΛΑΞΕ [ ΡΩΜΙΟΙ ] ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΛΑΟΣ [ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ] ....Ο ΛΑΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ.....ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑΣΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΕΙΚΑ...ΔΗΛΑΔΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ....ΡΩΜΕΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΙΚΗΣΑΝΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ....ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΑ ΡΩΜΕΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΩΜΑΙΩΝ...ΤΕΛΟΣ...
  ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΚΟΠΙΑ.....ΕΝΩ ΛΕΓΟΝΤΟΥΣΑΝ ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΟΙ Η ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΦΟΤΟΥ ΜΠΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΣΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ [ ΜΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΝΔΟΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝΕ ΤΩΡΑ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΕΕΣ ΩΣ '''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ'''...ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΑΝΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ...ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ '''ΜΑΚΕΝΤΟΝΣΚΙ'' ΔΗΛΑΔΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ''''...Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ...ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΑΝΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ......ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΛΑΧΤΗΚΑΝ....ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΛΑΒΙΚΟΣ [ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ] ΛΑΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ...ΤΕΛΟΣ...

 • Ανώνυμος 32994

  24 Μαρ 2015

  Μια χαρά τα λέει..ακριβώς αυτά που διδασκόμαστε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό". Θεωρείται τουλάχιστον μικρότητα να σχολιάσεις (να προσθέσεις τι?) και να κρίνεις έναν διδάκτορα και διδάσκοντα Πανεπιστημίου
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΒΛΑΚΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙΣ ΑΜΑΣΗΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΦΕΡΜΕΝΟ ΕΞ ΕΣΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΚΡΙΤΑ ΣΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ] ΣΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΕΝΕ....ΞΕΡΕΙΣ, ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ , ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ....

 • Ανώνυμος 32993

  24 Μαρ 2015

  ΓΡΑΦΕΙΣ'''''ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΠΙΝΟΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ'''''''''
  ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ...ΠΧ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ...ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΩΣ ...ΑΚΥΡΟ ΠΑΝΥΓΥΡΙΚΟ......
  Ζαμπέλιος-Παπαρρηγόπουλος:
  Οι διαμορφωτές τού αφηγήματος
  περί τής τρισχιλιετούς ελληνικής συνέχειας
  ΛΑΘΟΣ ΠΑΛΙ...... ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ.....
  Ελληνικος Λαος
  Ο διαμορφωτης τού αφηγήματος
  τής τρισχιλιετούς ελληνικής συνέχειας

 • Ανώνυμος 32605

  3 Μαρ 2015

  το οτι τα διδασκεστε ετσι στο ανοικτο πανεπιστημιο δεν σημαινει οτι ειναι και σωστα....στη γερμανια του χιτλερ να δεισ τι διδασκανε οι καθηγητεσ πανεπιστημιου....εκει να δεισ

 • Ανώνυμος 31468

  9 Ιαν 2015

  ΠΑΛΙ ΥΩΡΕΙΣ....ΠΑΛΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ...ΤΕΤΟΙΟΙ ΕΙΣΤΑΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ...ΑΠΟ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΑΛΙ...ΜΗΔΕΣ..ΣΤΟ ΠΗΛΙΚΟ...ΜΟΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΜΠΕΞ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΗΤΩΝ.....

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ ΜΑΛΛΟΝ...

 • Ανώνυμος 31210

  2 Ιαν 2015

  Μια χαρά τα λέει..ακριβώς αυτά που διδασκόμαστε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό". Θεωρείται τουλάχιστον μικρότητα να σχολιάσεις (να προσθέσεις τι?) και να κρίνεις έναν διδάκτορα και διδάσκοντα Πανεπιστημίου (αυτό σημαίνει πως κάποιος κουβαλά αρκετά κιλά κόμπλεξ για να κάνει υποδείξεις γνώσεων σε τόσο καταρτισμένο άνθρωπο) περαστικά..

 • Ανώνυμος 31010

  27 Δεκ 2014

  ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΑ ΠΩΣ ΥΠΗΡΧΕ ΕΘΝΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821;;;;;;;;;;;;;;
  ΡΩΤΑΕΙ Η ΔΟΛΙΑ.........
  ΒΕΒΑΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.....ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ...
  ΠΡΙΝ ΗΤΑΝ ΜΑΛΛΟΝ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ [ ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ [ UFO][ΑΛΒΑΝΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ]

 • Ανώνυμος 31007

  27 Δεκ 2014

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ,ΠΑΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΠ] Η ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο'ΓΡΑΙΚΟΣ'[ GREECE ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ]
  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Ο 'ΕΛΛΗΝΑΣ'' ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο 'ΡΩΜΙΟΣ'[ 1600 ΕΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1600 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΕΤΩΝ [ ΣΤΟΝ ΒΕΡΕΜΗ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ]
  ΡΩΜΙΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ,ΤΑ ''ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ''[ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΓΕΝΕΕΣ] ,Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.....ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ [ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ] ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ [ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΤΘΟΥΣ] ΠΟΥ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΤΟ 330ΜΧ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ''ΒΥΖΑΝΤΙΟ''[ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ] ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΟΘΕΤΗΣΗ [ΚΑΙ] ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΒΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ[ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ]
  ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Η''ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ'' ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΙΜΗΤΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ..
  Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ Η ΣΕΡΒΙΚΗΣ Η ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ Η ΙΛΥΥΡΙΚΗ Η ΚΟΥΡΔΙΚΗΣ Η ΑΡΑΒΙΚΗΣ Η ΙΟΥΔΑΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ....ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ] ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΥΣ...ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ '''ΡΩΜΙΟΙ''' ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΘΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΙΚΤΙΝΟ] ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ''ΡΩΜΙΟΣ'' ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ Ο ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ..ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
  ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 51 ΕΚ ΤΩΝ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 80 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 • Ανώνυμος 29531

  22 Αυγ 2014

  Έλα ρε φίλε, μην της κάνεις χαλάστρα.

 • Ανώνυμος 29528

  21 Αυγ 2014

  η συνέχεια...

  The word "ethics" originates from the Greek character ethos which means habit, custom, or character ("BBC"). The word ethics is also the moral philosophy and is what is considered to be what is good for an individual and society ("Ethics").

  ethnic /ˈɛθnɪk/, ethnical adj

  relating to or characteristic of a human group having racial, religious, linguistic, and certain other traits in common relating to the classification of mankind into groups, esp on the basis of racial characteristics denoting or deriving from the cultural traditions of a group of people.

  Etymology: 14th Century (in the senses: heathen, Gentile): from Late Latin ethnicus, from Greek ethnikos, from ethnos race. http://www.wordreference.com/definition/ethnic

  Αυτά είναι μερικά από όσα έχουν πει Έλληνες & ξένοι ειδικοί για την σημαντική λέξη Έθνος.
  Εντύπωση μου κάνει, βεβαίως, το ότι η ιστορικός δρ. Άντα Διάλλα, αν & καθηγήτρια Πανεπιστημίου δεν γνωρίζει (?) την ετυμολογία της τόσο αρχαίας Ομηρικής, τουλάχιστον καταγεγραμμένα, λέξεως ΕΘΝΟΣ.
  Ελπίζω, τα links, που επισυνάπτω, να φανούν χρήσιμα σ` εκείνην & κυρίως στους μαθητές της


  art


 • Ανώνυμος 29527

  21 Αυγ 2014

  Στον Όμηρο η λέξη ἔθνος δηλώνει ένα πλήθος ανθρώπων ή ζώων που ζουν μαζί και αποτελούν μια ομάδα, ένα σύνολο: ἔθνος ἑταίρων, πεζῶν, Ἀχαιῶν, λαῶν (= το πλήθος των πολεμιστών), μελισσῶν, ὀρνίθων…
  Στους συγγραφείς μετά τον Όμηρο η λέξη χρησιμοποιείται συχνότερα για να δηλώσει το λαό, την εθνική ομάδα. Έτσι, ο Ηρόδοτος διακρίνει «τό Μηδικόν ἔθνος», ο Πλάτωνας αναφέρεται σε «ἔθνη βάρβαρα», ο Ξενοφώντας αναφέρει «πομπάς ἐποίησαν κατά ἔθνος ἕκαστοι τῶν Ἑλλήνων» και ο Θουκυδίδης επιμερίζει «κατʼ ἔθνη καί καθʼ ἕκαστον ἄστυ».

  Στην Παλαιά Διαθήκη «τά ἔθνη» είναι οι άλλοι λαοί του κόσμου, σε αντιδιαστολή με τους Ισραηλίτες, και στην Καινή Διαθήκη και τους Εκκλησιαστικούς συγγραφείς, αλλά και γενικότερα στη Μεσαιωνική Ελληνική γραμματεία, οι «ἐθνικοί», δηλ. οι ειδωλολάτρες - και ειδικότερα οι Έλληνες.

  Η έννοια του έθνους προσδιορίζεται ήδη από τον Ηρόδοτο ως το σύνολο των ανθρώπων που έχουν κοινή καταγωγή (το «ὅμαιμον»), κοινή γλώσσα (το «ὁμόγλωσσον»), κοινή θρησκεία και κοινά ήθη και έθιμα, επομένως κοινό πολιτισμό.

  Είναι, άλλωστε, αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ετυμολογικά η λέξη έθνος ανάγεται σε ρίζα εθ-, από την οποία παράγονται και οι λέξεις ήθος και έθος/ έθιμο.

  Ασφαλώς ως κύρια προσδιοριστικά γνωρίσματα του έθνους θα πρέπει επίσης να αναφερθούν η συνείδηση από τα μέλη του της κοινότητας και της ομοιογένειας.

  http://www.asprilexi.com/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82?cid=421

  ΕΘΝΟΣ = ΕΘ η Ε = Εκτεινομένη δύναμις, που Θ = Θεάται, ΝΟς διά Ν = ΝΟός & κατά ΝΟμον, σε Ο = Ορισμένο χώρΟ
  http://www.ramafa.gr

  Mε την ανάλυση της ΛΕΞΕΩΣ / LUX (=ΦΩΣ) διά του Κώδικος του Ελληνος Λόγου, γίνεται κατανοητό, ότι πρόκειται για κάτι Δυναμικό, που γίνεται αντιληπτό Νοερά, αλλά & ότι διέπεται από συγκεκριμένο Νόμο (βεβαίως, τον Φυσικό, Ένα & μοναδικό Νόμο).

  Η λέξις ΕΘΟΣ / ΗΘΟΣ / ΕΘΝΟΣ γεννήθηκε στα Ελληνικά & την δανείστηκαν οι Λατίνοι & κατόπιν οι νεότεροι λαοί & γλώσσες.

  Σημ. συνεχίζεται...
  art