ΣΕ ΠΟΙΟ
ΘΕΟ
ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ;

Ένας θεολογικός εφιάλτης:
Η αυθεντική προσωπογραφία
του Γιαχβέ μέσα από την Αγία Γραφή

    «Ο Ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος, και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής» (Ιωήλ Β΄ 31).


  Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε την προσωπικότητα του θεού του χριστιανισμού μέσα απ΄ το ιερό του βιβλίο, την Παλαιά Διαθήκη. Αρχικά θα πρέπει να δούμε το πώς ονομάζεται αυτός ο θεός, που πιστεύουν οι ρωμιοί συμπολίτες μας, αλλά και δισεκατομμύρια ανθρώπων σε όλον τον πλανήτη σήμερα: «Ο Θεός ελάλησεν έτι προς τον Μωυσήν και είπεν προς αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος και εφάνην εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και εις τον Ιακώβ με το όνομα Θεός Παντοκράτωρ, δεν εγνωρίσθην όμως εις αυτούς με το όνομά μου Ιεοβά» (Έξοδος ΣΤ΄ 2-3). Αν και ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν αρέσκεται ν΄ αποκαλύψει το όνομά του, τελικά το λέει. Αυτό είναι το Ιεοβά, Ιεχωβά ή Γιαχβέ. Τόπος κατοικίας του η ουράνια Σιών: «Η πόλις του Κυρίου, η Σιών του Αγίου Ισραήλ» (Ησαΐας Ξ΄ 14). Αυτός είναι και ο θεός των συγχρόνων νεοελλήνων (καλύτερα νεορωμιών).

Το όνομα του θεού-Γιαχβέ
στην αυθεντική τετραγράμματη εβραϊκή γραφή του.


  Στο άρθρο αυτό επίσης θα αποδείξουμε, ότι ο θεός αυτός ξεπέρασε σε παράνοια και σαδισμό τους πιο στυγερούς και παράφρονες εγκληματίες, που εμφανίσθηκαν στην ανθρωπότητα και αποτέλεσε την κύρια πηγή έμπνευσης στους πιστούς του, για τα «ιερά» κακουργήματα και δολοφονίες, που ακολούθησαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της αιματοβαμμένης ιστορίας των τριών εβραιογενών θρησκειών, που τον υιοθέτησαν ως θεό τους, κατά χρονική σειρά: του εβραϊσμού, του χριστιανισμού και του μουσουλμανισμού (ο Αλλάχ είναι ουσιαστικά ο Γιαχβέ με παραλλαγμένο όνομα)…

     Κατ΄ αρχάς ας ξεκαθαρίσουμε τις προτιμήσεις του. Ο Γιαχβέ είναι ο προσωπικός θεός των κύριων τεσσάρων εβραίων πατριαρχών και του λαού τους, δηλαδή των εβραίων, οι οποίοι αποτελούν τον περιούσιο και εκλεκτό λαό του: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, και ο Θεός του Ιακώβ» (Έξοδος Γ΄ 6). «Και είπεν ο Θεός προς τον Νώε, και προς τους υιούς αυτού μετ΄ αυτού λέγων. Και εγώ ιδού, στήνω την διαθήκην μου προς εσάς, και προς το σπέρμα σας, ύστερον από σας» (Γένεσις Θ΄ 9). «Επειδή εσύ είσαι ο λαός ο άγιος εις Κύριον τον Θεόν σου, σε εξέλεξε Κύριος ο Θεός σου δια να ήσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός παρά πάντας τους λαούς επί του προσώπου της γης» (Δευτερονόμιον Ζ΄ 6). Ο θεός αυτός δεν θέλει επ΄ ουδενί να γίνει θεός των άλλων εθνών, όπως θα δούμε παρακάτω. Τώρα γιατί φόρτωσαν με το ζόρι αυτό τον θεό στις πλάτες των ανθρώπων της Γής, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.
Η απεικόνιση του θεού είναι από πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου (ιστ΄ αι.). Κατά την εβραϊκή παράδοση οποιαδήποτε απεικόνιση του θεού Γιαχβέ επισύρει τη θανατική ποινή.

     Απανταχού η γη γίνεται κληρονομιά των εβραίων, αφού ισοπεδωθεί και εκδιωχθούν όλοι οι λαοί της και καταστραφούν όλοι οι πολιτισμοί τους. «Θέλετε εκδιώξει πάντας τους κατοίκους της γης απ΄ έμπροσθέν σας, και καταστρέψει πάντας τας εικόνας αυτών, και καταστρέψει πάντα τα χυτά είδωλα αυτών, και κατεδαφίσει πάντας τους βωμούς αυτών, και θέλετε κυριεύσει την γην, και κατοικήσει εν αυτή, διότι εις εσάς έδωκα την γην ταύτην εις κληρονομίαν». (Αριθμοί ΛΓ΄ 52-53).

     Προτρέπει δε τον περιούσιο λαό του να κάνει δούλους όλους τους τότε γνωστούς λαούς της οικουμένης: «Ο δε δούλος σου και η δούλη σου, όσους αν έχης από των εθνών πέριξ υμών, εκ τούτων θέλετε αγοράζει δούλον και δούλην» (Λευιτικόν ΚΣΤ΄ 44). Όσα δε έθνη δέν δεχθούν τη δουλεία από τους εβραίους θα εξοντωθούν από προσώπου γης: «Διότι το έθνος και η βασιλεία τα οποία δεν ήθελον σε δουλεύσει, θέλουσιν αφανισθή» (Ησαΐας Ξ΄ 12).

    Ο Γιαχβέ συμβουλεύει τους εβραίους να δανείζουν τα άλλα έθνη και να μην δανείζονται ποτέ από αυτά, μέχρι κάποια στιγμή να καταφέρουν τελικά να τα κυβερνήσουν: «Διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογήσει καθώς υπεσχέθη εις σε και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, συ όμως δεν θέλεις δανείζεσθαι, και θέλεις βασιλεύσει επί πολλά έθνη» (Δευτερονόμιον ΙΕ΄ 6). Κάτι που συμβαίνει σήμερα, οπότε όλες σχεδόν οι χώρες επί γης χρωστούν στις πολυεθνικές εταιρείες και σε κάποιους πολύ γνωστούς οίκους…

     Πλην των εβραίων όλοι οι λαοί της γης είναι εχθροί του περιούσιου λαού και πρέπει κατ΄ αυτόν να εξολοθρευθούν χωρίς κανένα έλεος: «Και θέλω εξολοθρεύσει τας πόλεις της γης σου, και κατεδαφίσει πάντα τα οχυρώματά σου» (Μιχαίας Ε΄ 11). «Και θέλεις εξολοθρεύσει πάντα τα έθνη τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώση εις σε. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει σπλαγχνισθή δι΄ αυτούς» (Δευτερονόμιον Ζ΄ 16). Έλεος Γιαχβέ μου…


Ο Γιαχβέ εναντίον των αρχαίων ελλήνων

     Πρώτοι οι αρχαίοι έλληνες με την βοήθεια του περιούσιου λαού, πρέπει να σφαχτούν απ΄ το θεό Γιαχβέ: «Και εξεγείρω τα τέκνα σου Σιών κατά των τέκνων σου Ελλάς και θα σε καμω ως ρομφαίαν μαχητού. Και ο Κύριος θέλει φανή επ΄ αυτούς, και το βέλος αυτού θέλει εξέλθει ως αστραπή (…) και θέλουσι καταναλώσει τους εναντίους, και τους καταβάλει» (Ζαχαρίας Θ΄ 13-14).

     «Ουαί εις τους κατοίκους των παραλίων της θαλάσσης, πάροικοι Κρητών (…). Χαναάν γη των Φιλισταίων, και θέλω σε αφανίσει, ώστε να μην υπάρχη ο κατοικών. Και το παράλιον της θαλάσσης θέλει είσθαι κατοικία και σπήλαια ποιμένων, και μάνδραι ποιμνίων» (Σοφονίας 5-6).

     Ο Γιαχβέ εμφανίζεται μέσα στο όραμα του προφήτη Δανιήλ και του εξηγεί, ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό των περσών, όταν εκείνοι θα επιτεθούν εναντίον των αρχαίων ελλήνων. Οι εβραίοι, με τις επιρροές που είχαν μέσα στην περσική αυτοκρατορία, προέτρεπαν τους πέρσες να επιτεθούν εναντίον της Ελλάδος. Άλλωστε και ο αρχηγός του περσικού στρατού του Ξέρξη, που πολέμησε στις Πλαταιές, ήταν ο εβραϊκής καταγωγής Μαρδοχαίος η Μαρδόνιος («εκ φυλής Βενιαμίν, άνθρωπος Ιουδαίος οικών εν Σούσοις», «Εσθήρ», Α΄ 1): «Ιδού έτι τρεις βασιλείς θέλουσιν εγερθή εν τη Περσία. Και ο τέταρτος θέλει είσθαι πολύ πλουσιώτερος παρά πάντας, και αφού κραταιωθή εν τω πλούτω αυτού, θέλει διεγείρειτο παν εναντίον του βασιλείου της Ελλάδος» (Δανιήλ ΙΑ΄ 2).


Γιαχβέ εναντίον πάντων

  Κι άλλοι λαοί απειλούνται με εξολόθρευση απ΄ τον Γιαχβέ: «Πέρσαι, και Κρήτες και Λυδοί και Λίβυες και πάντες οι επίμεικτοι και των υιών της διαθήκης μου, θέλουσι πέσει μετ΄ αυτών εν μαχαίρα» (Ιεζεκιήλ Λ΄ 5).

     Στους αιγυπτίους -έναν απ΄ τους κύριους εχθρούς των εβραίων- ο Γιαχβέ στέλνει τις γνωστές πληγές. Το μενού αρχίζει με μόλυνση ποταμών, αίμα και ιχθυοκτονία: «και τα ψάρια τα εν τω ποταμώ ετελεύτησαν, και ο ποταμός εβρώμησεν (…). και ήτο αίμα καθ΄ όλην την γην της Αιγύπτου» (Έξοδος Ζ΄ 21). Ακολουθούν βατράχια σκνίπες και σκυλόμυγες: «και ανάγαγε τους βατράχους επί την γην της Αιγύπτου» (Η  5), «και έγινε σκνίπες εις τους ανθρώπους, και εις τα κτήνη» (Η΄ 17), «και επί τον λαόν σου, και επί τας οικίας σου κυνόμυιαν» (Η΄ 21). Επειδή είδε, ότι αυτά δεν πιάνουν τόπο έριξε στους Αιγυπτίους θανατικό βαρύ και ελκώδη εξανθήματα με άφνονη καούρα… «η χειρ του Κυρίου (…) θανατικόν βαρύ σφόδρα» (Θ΄ 3), «καύσις αναδιδούσα επί, ελκώδη εξανθήματα» (Θ΄ 9). Οι Αιγύπτιοι υπομένουν κι ακολουθεί χαλάζι και πεινασμένες ακρίδες: «και θέλει γίνει χάλαζα εφ΄ όλην την γην της Αιγύπτου» (Θ΄ 22), «ακρίδα, δια να αναβή επί της γης της Αιγύπτου, και να καταφάγη πάντα τον χόρτον της γης» (Ι΄ 12). Για το τέλος φύλαγε την παιδοκτονία: «παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου θέλει αποθάνει» (ΙΑ΄ 4-6).

     Στέλνει και την «αεροπορία» της εποχής τις σφήκες, άμα δει ότι δεν τα βγάζει πέρα με τους εχθρούς τους: «Και προσέτι τας σφηκίας Κύριος ο Θεός σου θέλει αποστείλει εις αυτούς εωσού εξωλοθρευθώσιν» (Δευτερονόμιον Ζ΄ 20).


Βασικό χριστιανικό δόγμα είναι το  τρισυπόστατο του Γιαχβέ, «ομάδα ομοούσιος και αχώριστος». Αποτελείται από τον Πατέρα, τον Υιό (Ιησού) και το Άγιο Πνεύμα (ένα περιστέρι) μαζί. Επομένως για τα εγκλήματα της Παλαιάς Διαθήκης ο «κήρυκας της αγάπης» και «γλυκύτατος» Ιησούς δεν είναι καθόλου άμοιρος ευθυνών. Το επιβεβαιώνει εξ άλλου ο ίδιος: «Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον η τους προφήτας· ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι. Αμήν γαρ λέγω υμίν, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία ου μη παρέλθη από του νόμου έως αν πάντα γένηται» («Κατά Ματθαίον», Ε΄ 17-18), «ευκολώτερον δε εστι τον ουρανόν και την γην παρελθείν η του νόμου μίαν κεραίαν πεσείν» («κατά Λουκάν», ΙΣΤ΄ 17). Βλ. Ιησούς: κήρυκας μίσους, διχασμού και ανθελληνισμού.


    Ο Γιαχβέ εξολοθρεύει και γενοκτονεί με πυρ τους χιλιάδες φιλισταίους κατοίκους των Σοδόμων και Γομόρρων: «Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορα θείον και πυρ παρά Κυρίου εκ του ουρανού. Και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας, και πάντα τα περίχωρα, και πάντας τους κατοίκους των πόλεων, και τα φυτά της γης» (Γένεσις ΙΘ΄ 24-25).

     [Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και σήμερα η λέξη «σοδομισμός» εννοεί την παρά φύση (εκ του πρωκτού) σεξουαλική πράξη, υπονοώντας δήθεν τα σεξουαλικά όργια των σοδομιτών. Πρόκειται για μία εκ των πολλών εννοιολογική παραποίηση λέξης απ΄ το χριστιανισμό].

     Εναντίον των ασσυρίων ο Γιαχβέ μουγκρίζει σα θηρίο... «ούτως ελάλησεν Κύριος προς εμέ. Καθώς ο λέων και ο σκύμνος βρυχώμενος επί το θήραμα αυτού» (Ησαΐας ΛΑ΄  4). Στην συνέχεια εξοντώνει 185.000 ασσυρίους με την βοήθεια κάποιου χερουβείμ: «Και την νύχτα εκείνην εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου, και επάταξεν εν τω στρατοπέδω των Ασσυρίων εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας» (Βασιλειών Β΄,  ΙΘ΄ 35). Θεός φυλάξει…


Ο Γιαχβέ εναντίον και των εβραίων!

  Ο Γιαχβέ οργίζεται, παροξύνεται, ζηλοτυπεί και γίνεται πυρ και μανία με τους εβραίους, που πιστεύουν σε άλλους θεούς: «Διότι αυτοί είναι γεννεά διεστραμμένη, υιοί εις τους οποίους δεν υπάρχει πίστις. Αυτοί με παρώξυναν εις ζηλοτυπίαν με τα μη όντα Θεόν, με τα είδωλα αυτών με παρώργισαν. Και εγώ θέλω παροξύνει αυτούς εις ζηλοτυπίαν με τους μη όντας λαόν, με έθνος ασύνετον θέλω παροργίσει αυτούς. Διότι πυρ εξήφθη εν τω θυμώ μου, και θέλει εκκαυθή έως εις τα κατώτατά του άδου». (Δευτερονόμιον ΛΒ΄ 19-22).

     Απ΄ το θυμό του θέλει να φάει την γη, και να κατακάψει τα όρη απ΄ τα θεμέλια. Πείνα και φλογώδεις νόσοι. Θηρία και έρποντα δηλητήρια. Μάχαιρα και τρόμος για τους απίστους, ακόμα και για τα θηλάζοντα βρέφη: «Και θέλει καταφάγει την γην μετά των γεννημάτων αυτής, και θέλει καταφλογίσει τα θεμέλια των ορέων. Θέλω επισωρεύσει επ΄ αυτούς κακά, πάντα τα βέλη μου θάλω εκκενώσει επ΄ αυτούς. Θέλω αναλωθή εκ της πείνης και καταφαγωθή με φλογώδεις νόσους και με πικρόν όλεθρον. Και οδόντας θηρίων θέλω εξαποστείλει επ΄ αυτούς, και φαρμάκιον ερπόντων επί της γης. Έξωθεν μάχαιρα, και έσωθεν τρόμος θέλει καταναλώσει τον τε νέον και την παρθένον, το θηλάζον νήπιον και τον πολιόν γέροντα. Είπα, ήθελον διασκορπίσει αυτούς, ήθελον εξαλείψει το μνημόσυνον αυτών εκ μέσου των ανθρώπων» (Δευτερονόμιον ΛΒ΄ 23-26). Άλαλα τα χείλη των ευσεβών!

     Επιστρατεύονται αρρώστιες και χαλάζι για τους απίστους: «Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και με ερυσίβην και με χάλαζαν» (Αγγαίος Β΄ 17).

     Οι κατάρες του φθάνουν μέχρι και τετάρτης γενεάς: «Εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς» (Έξοδος Κ΄ 5).

     Απίστευτες κατάρες και ατελείωτες απειλές σε έναν ορυμαγδό τριών σελίδων απ΄ το (Δευτερονόμιο ΚΗ΄ 15-68), που πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε ολόκληρο. Ένας θεϊκός οχετός πραγματικά ατελείωτος…

     Και όταν βλέπει, πως δεν πείθονται οι άπιστοι με τις απειλές του προχωρά σε μαζικές εκκαθαρίσεις: «Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν. Λάβε πάντας τους αρχηγούς του λαού, και κρέμασον αυτούς ενώπιόν του Κυρίου κατέναντι του ηλίου (…). Ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή εικοσιτέσσαρες χιλιάδες» (Αριθμοί ΚΕ΄ 4-9). 24.000 νεκροί εβραίοι που δεν τον πίστευαν, μέσα σε μία ημέρα, πάντοτε κατ΄ εντολή του πανάγαθου...

     Ο Γιαχβέ μισεί και ζηλεύει τα αγάλματα. Ίσως διότι αυτός δεν είχε ποτέ άγαλμα δικό του. Οι σχολές καλών τεχνών θα πρέπει κάποτε να τον επικηρύξουν: «Αυτοί με παρώξυναν εις ζηλοτυπίαν με τα μη όντα θεοί, με τα είδωλα αυτών με παρώργισαν» (Δευτερονόμιον ΛΒ΄ 21).


Ο Γιαχβέ συνομιλεί με το Σατανά για τις πληγές, που θα βρουν τον Ιώβ. (Μεσαιωνικό χειρόγραφο).


     «Και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου. Και δεν θέλεις πλέον λατρεύσει το έργον των χειρών σου. Και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου σου» (Μιχαίας Ε΄ 14).

     «Αλλά ούτω θέλετε κάμει προς αυτούς. Τους βωμούς αυτών θέλετε καταστρέψει, και τα αγάλματα αυτών θέλετε συντρίψει, και τα άλση αυτών θέλετε κατακόψει, και τα αγάλματα αυτών θέλετε καύσει εν πυρί» (Δευτερονόμιον Ζ΄ 5).

     Η ζηλοτυπία του ξεπερνά κάθε όριο: «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Είμαι ζηλότυπος δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη, και είμαι ζηλότυπος δι΄ αυτήν εν οργή μεγάλη» (Ζαχαρίας Η΄ 2). «Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκον, Θεός ζηλότυπος» (Δευτερονόμιον Δ΄ 24).
     Tέλος του πρώτου μέρους του άρθρου.


     Διαβάστε το δεύτερο μέρος του άρθρου πατώντας εδώ.
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


10 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 44866

  4 Φεβ 2018

  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ;

  ΔΕ ΜΠΑ ΝΑ ΛΙΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΑΡΚΕΙ ΕΓΩ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ

  ΑΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ

  ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ, ΤΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΕΙΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ, ΜΗΝ ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΤΕΓΟΙ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΘΕΟΣ

  ΤΟΣΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΛΙΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ, ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΟΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΙΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ

  ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΕΓΩΙΣΤΟΦΕΡΝΕΤΕ


  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 43747

  27 Αυγ 2017

  Ανώνυμος 33262

  "ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΥΟΘΕΟΠΟΙΗΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ.....
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΕΨΕ ΑΥΤΟΝ....."

  Εσενα πιός ψυχίατρος θα σε γιατρέψει; Ειλικρινά δηλαδή.


  Αυτά περί θεού τράβα να τα πείς στα παιδάκια που λιώνουν απο καρκίνο, βολεμένε Ρωμιέ.

  Ποιός σου είπε ότι θεοποιούμε τους εαυτούς μας. Η επιστήμη θα σε σώσει σε περίπτωση που πάθεις κάτι όμως, στο νοσοκομείο θα πάς, όχι στην εκκλησία, υποκριτή Ορθόδοξε ταλιμπάν.

  Για τον Σάββα Αχιλέως και κάθε ρασοφόρο που παριστάνει τον εξορκιστή, ένας νοήμων άνθρωπος θα καταλάβει αμέσως ότι οι "δαιμονισμένοι" στα βιντεο ειναι ηθοποιοί, μόνο οι χαμηλού νοητικού-πνευματικού επιπέδου άνθρωποι σαν εσένα δεν το καταλαβαίνουν.

  Στο σχόλιο σου ως Ανώνυμος 33057 έγραψες για Αλβανια και Μακεδονία, τί σχέση έχουν όλα αυτά τα ακαταλαβίστικα ελληναράδικα σου με το άρθρο, ότι κλαίγεσαι όλη την ώρα το ξέερουμε και ότι συνεχίζεις να μπαίνεις ακόμη και σήμερα στην σελίδα που τόσο αντιπαθείς, με άλλο όνομα, αλλά να γράφεις σχόλια σχετικά με τα άρθρα φασισταρά.

  Στο σχόλιο σου ως Ανώνυμος 33149 τονιζεις ιδιαίτερα (αν και δήθεν απευθύνεσε σε όλες τις θρησκείες) την Ρωμιο-Ορθοδοξία, τί προσπαθείς, να μας πείσεις ότι είσαστε θύματα; Θύτες εισαστε, ήρθατε και κατακτήσατε την χώρα απο την Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο και έπειτα και χάρη σε εσάς τους απογόυνους Σλάβων, Αλβανών, Αράβων, Αθιγγάνων, Τούρκων, Αρμένων κτλ., διαιωνίζετε αυτή η ιδεοψυχναγκαστική διαταραχή που λέγετε "ορθοδοξία, μην ιώσεις καμάρι, ντροπή να νιωθεις που ο υποτιθέμενος θεούλης σου γυρίζει την πλάτη στα παιδιά του τρίτου κόσμου και φροντίζει για το καό κακόψυχων ενηλίκων σαν και του λόγου σου.

  Και ένα τελευταίο, γίνε άνθρωπος, αδιαφορούμε για το που πιστεύεις, αλλά γίνε άνθρωπος και μάθε να σχολιάζεις με ωραίο τρόπο χωρίς εγωκεντρισμό μέσα σου.

 • Ανώνυμος 38144

  8 Απρ 2016

  χαλια

 • Ανώνυμος 33262

  3 Απρ 2015

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ YOUTUBE
  ''''''ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΞΟΡΚΙΣΜΩΝ''''
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΕΤΣΙ ΕΥΚΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ....ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΥΟΘΕΟΠΟΙΗΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ.....
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΕΨΕ ΑΥΤΟΝ.....
  Η ''''ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΗ''''' ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ

 • Ανώνυμος 33149

  27 Μαρ 2015

  ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ....ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ....ΠΕΣ ΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.....
  ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΡΙΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΣ [ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ] ΟΟΟΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ[ ΜΑ ΟΟΛΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ] ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ...ΜΟΝΟΜΙΑΣ.....
  ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ..... Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ....ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΦΙΛΗΣΥΧΑ ΑΡΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΖΟΥΝ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΣ ....ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΟΠΛΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΡΙΖΙΚΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩ--ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΩΝ ΑΡΓΙΤΙΚΩΝ.....ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ.....ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ
  ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ [ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ]

 • Ανώνυμος 33057

  26 Μαρ 2015

  ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΤΕ .......Οι επαγγελματίες προπαγανδιστές του χριστιανισμού, αλλά και άλλοι συνοδοιπόροι τους μας βομβαρδίζουν καθημερινώς από τα παράθυρα των τηλεοπτικών διαύλων, από εφημερίδες και περιοδικά και χαϊδεύουν τα αυτιά μας με τα υποτιθέμενα κηρύγματα αγάπης του Ιησού,
  ΝΑΙ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΜΟΥ.....ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΜΟΥ....ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΣ....ΚΛΠΚΛΠΚΛΠΚΛΠ .....ΤΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ;;;;...ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΨΗ;;;;..ΚΑΙ ΤΙ ΕΡΕΒΟΣ;;;;;....ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ..ΤΣΟΥΟΥΟΥΠΠΠΠ...ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΙΛΑΝΕ...ΑΜ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ....ΑΑΑ ΕΙΔΙΚΑ Ο ΣΚΑΙ ΟΟΟΟΛΗ ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ''''ΨΕΥΤΟΘΡΗΣΚΕΙΑ''''.....'ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΩ...ΘΕΣ ΕΚΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΝΕ ΟΛΟ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ...ΕΛΕΟΟΟΣ...ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.....ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΡΩΜΙΟΥΣ.....ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ...ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''''ΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ'''''' ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΡΙΣΤΙΑΝΟΙ....ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....
  ''ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ''-'''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΟ''' ΜΕΤΩΠΟ
  '''''Ο ΑΠΟΛΛΩΝ'''''
  ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΑΤΗ ΤΕΚΤΟΝΕΣ , ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΟΥΣ , ΓΥΦΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ,
  ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΜΟΥΣ ΔΟΥΛΟΠΑΡΙΚΟΥΣ ΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥΣ ....ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΑΤΗ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ BAR CODE ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟ 666 [ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΥΧΑΙΟ...ΜΗΝ ΠΑΕΙ Ο ΝΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΚΟ...ΕΙΠΑΜΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ]...ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ [ ΤΙ ΘΕΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙ....ΝΑ ΚΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ;;;..ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ..ΠΟΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ;;;;...ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ...ΤΙ; ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ;;;;....ΕΙΣΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟΣ...ΠΩΣ;;;;...ΤΗΣ ΕΕ;;..ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΕ ΛΙΓΟ....ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΕ...ΠΑΠΑΠΑ...ΑΛΗΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ , ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΚΑΜΑΤΗ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΙΟ ... ΠΡΙΝ ΠΙΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΜΕΝΗΣ ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΕΙΝΕΙΣ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ...ΟΥΣΤ
  ΡΩΜΙΟΙ ΛΙΓΑ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΣΑΣ....
  ΤΖΙΧΑΝΤ ΓΕΡΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
  ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ''''
  ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...
  ΚΑΝΤΕ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
  ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  ΕΞΩ ΟΙ ΑΚΤΟΔΕΞΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
  ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟ Η ΤΟ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟ
  Η ΤΟΝ ΤΖΑΦΡΕΙ ΜΙΝΕΙΚΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

 • Ανώνυμος 32470

  28 Φεβ 2015

  ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΡΕ ΑΛΑΝΙ ΑΡΧΙΣΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΑΠΟΖΗΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟ......ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΠΙΘΗΚΟΣ Η ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΕΞΕΛΛΙΣΕΤΕ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ;;;;;;;;;;

  ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΙΘΗΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΡΗΣΚΕΥΟΥΝ[ ΟΝΤΑΣ ΑΘΕΟΙ-ΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣΤΕΣ] ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΟ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΓΟΡΙΛΕΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ......ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΧΑΙ ΤΥΠΟΥΣ ...

  ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΡΙΞΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΟΥ;;;;

  ΕΝΩ ΠΗΓΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΠΗΓΑΜΕ ΠΟΛΥΥΥΥΥΥΥ ΠΙΙΙΙΣΩΩΩΩΩΩΩ...

 • Ανώνυμος 31533

  11 Ιαν 2015

  ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ....
  ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΕΑ-'''ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ'''' ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΔΙΩΞΑΝ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΜΟΝΟ 2 ΕΠΙΒΙΩΣΑΝ....ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ '''ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ''' ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ''''ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ'''..... ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΥΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ....ΤΟ ΜΟΝΟ ''ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ'' ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕ [ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΙΟΛΑΣ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ] ΚΑΙ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ '''ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ'' ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ...ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΩΞΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ....

 • Ανώνυμος 31247

  4 Ιαν 2015

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ YOYTUBE
  '''ΘΑΥΜΑ 1940''''
  .....ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΜΕ

 • Ανώνυμος 29509

  18 Αυγ 2014

  Ο Γιαχβέ είναι προσωπικός θεός και άρα έχει συνείδηση. Εδώ ακριβώς είναι η πηγή πολλών προβλημάτων που σχετίζονται με τις θρησκείες. Μια ανώτερη δύναμη με συνείδηση έχει πολλές συνέπειες. Καταρχήν, εφόσον κάτι έχει συνείδηση, σημαίνει ότι έχει και βούληση και θέληση. Αυτό σημαίνει ότι ενεργεί και οι ενέργειές του έχουν σκοπιμότητες. Αυτό τώρα σημαίνει ότι αναγκαστικά μεροληπτεί και κατ' επέκταση εκβιάζει κιόλας αν χρειαστεί. Άρα εφόσον μεροληπτεί, θα διαθέτει και περιούσιο λαό της προτίμησής του. Εφόσον έχει περιούσιο λαό, σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι λαοί θα βρίσκονται σε κατώτερη θέση στη αντίληψή του, κοκ.
  Καταλαβαίνουμε λοιπόν από τα παραπάνω τι συνεπάγεται η ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης με συνείδηση! Σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα φιλοσοφικό ερώτημα που λέει αν η ασυνείδητη ευφυία της φύσης δημιούργησε τη συνείδηση και τα ενσυνείδητα όντα όπως οι άνθρωποι ή αν μια ανώτερη διάνοια με συνείδηση δημιούργησε την φύση. Η απάντηση είναι αυτονόητη για τους άθεους (όσο και για τους ένθεους).

  I.Bielidopoulos