Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΙΗΡΗΣ

Εμμανουήλ Δ. Νελλόπουλος
(εκδ. I. Φλώρος)

  Ο Εμμανουήλ Νελλόπουλος ήταν τεχνικός αξιωματικός του Στρατού (πυροτεχνουργός). Μετά την αποστρατεία του, ασχολήθηκε συστηματικά με την ιστορική έρευνα σε θέματα πολεμικής τεχνολογίας από της κλασικής αρχαιότητας μέχρι των ημερών του. Γνώστης της αγγλικής και γαλλικής, ακόρεστος στην ιστορική γνώση με οδηγό την τεχνική του συνείδηση, επιχείρησε προσεγγίσεις ιστορικών θεμάτων - προβλημάτων πολεμικής τεχνολογίας από την οικεία γι' αυτόν τεχνική οδό, την «ορεινή» και «δύσβατη», όπως έλεγε, πιστεύοντας βαθιά, ότι είναι αυτή, που οδηγεί με ασφάλεια στην πιο ρεαλιστική θέαση και «αφή» ακόμη, της ιστορικής αλήθειας σε τέτοια θέματα.

Για την «Ελληνική Τριήρη» αφιέρωσε δώδεκα χρόνια μελέτης (τον συνόλου των υπαρχόντων ξένων και ελληνικών σχετικών συγγραμμάτων), σχεδιάσεων (σχεδίασε προσωπικά πάνω από τριάντα σχέδια της τριήρους) και συγγραφής...

Η προβολή του θέματος με την κατασκευή της τριήρους στη βάση ερευνών των διακεκριμένων άγγλων επιστημόνων Μόρρισον και Κόουτς επαναπυροδότησε το ενδιαφέρον του. Επισκέφθηκε την τότε κατασκευασθείσα τριήρη, όπου αμέσως διαπίστωσε, ότι ήταν εκτός των ιστορικών της τεχνικών προδιαγραφών. Δημοσιοποίησε τις ενστάσεις του προς κάθε κατεύθυνση χωρίς βέβαια πρακτικό αποτέλεσμα.

Απογοητευμένος από την ευκολία, που, όπως έλεγε, εύηχοι τίτλοι εξασφαλίζουν στους κατόχους τους την προβολή των θέσεών τους καλύπτοντας ιστορικές ανακρίβειες και χονδροειδή ακόμη λάθη δεν προχώρησε εύλογα στην έκδοση του βιβλίου. Πέθανε στην Αθήνα το 1990, μη έχοντας πλέον κίνητρο ζωής, αφου οι «καταρράκτες» και στα δύο του μάτια του στερούσαν τη μοναδική του χαρά ενασχόλησής του με την έρευνα προσφιλών του ιστορικών θεμάτων.

Με γνώμονα την υποχρέωση προβολής της ιστορικής αλήθειας αλλά και της ανάδειξης του έργου των ...ερετών της ιστορικής έρευνας επωνύμων ή μη, με δεδομένα την «πυροτεχνουργική» ακρίβεια των στοιχείων και την στερεότητα υπολογισμών και εκτιμήσεων του έργου, αποφασίσθηκε η έκδοσή του, με ακράδαντη πίστη, ότι προσφέρει θετικά στην ιστορική γνώση σε ένα τόσο σοβαρό και «πολυβασανισμένο» θέμα.

Πέραν αυτού όμως, θα πρέπει να εκτιμηθεί, ότι τα τεχνικά στοιχεία του συγγράμματος μπορούν να αποτελέσουν στέρεη βάση (υπό την έννοια τεχνικού εγχειριδίου) για την κατασκευή της τριήρους σε μια εκδοχή που θα προσεγγίζει την ιστορική ακρίβεια και πραγματικότητα.


Διαβάστε επίσης στην «Ελεύθερη Έρευνα»:

«Οι προδιαγραφές τής τριήρους»

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ