ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Βασικό κύτταρο αναπαραγωγής
της συντηρητικής ιδεολογίας


Η συμμετοχή στην φαντασιακή κοινότητα που είναι το «Έθνος», μπορεί να είναι μια επιφανειακή πλάνη, πλην όμως δεν είναι ένα επιπόλαιο συναίσθημα. Έχει τις νοητικές και τις συναισθηματικές της ρίζες στον βαθύτερο πυρήνα συγκρότησης των ατόμων ως υποκειμένων, ως προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, κάθε άτομο ─για να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως υποκείμενο, ως πρόσωπο, ως ξεχωριστή προσωπικότητα με την ιδιαίτερη ατομικότητά της─ χρειάζεται να ταυτιστεί με «τον όμοιό του» και να διαχωριστεί από «τον άλλον».

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η ιδεολογία, που προσφέρει έτοιμη την εικόνα του Όμοιου, του οικείου, και του Άλλου, του ξένου, μιαν εικόνα προκατασκευασμένη από την οικογένεια και την κοινωνία, σύμφωνα με αυτά που περιμένουν (η οικογένεια και η κοινωνία) από κάθε άτομο, ήδη από την παιδική του ηλικία. «Το παιδί αποδέχεται αυτή την προκατασκευασμένη εικόνα ως μοναδική δυνατότητα που έχει για να υπάρξει ως υποκείμενο», γράφει ο Λουί Αλτουσέρ. (Louis Althusser, Sur la philosophic, editions Gallimard, 1994).

Η οικογένεια είναι η μικρογραφία του «Έθνους» που θα προσφέρει έτοιμη στα παιδιά την εικόνα του Όμοιου, του οικείου, και του Άλλου, του ξένου. Είναι αυτή που μέσα στην απομόνωσή της, την ιδιοτέλειά της και τον επεκτατισμό της, θα διδάξει στα άτομα ποιους να φοβούνται και ποιους να εμπιστεύονται. Στην πιο τρυφερή και εύθραυστη ηλικία, τα άτομα θα προσκολληθούν στη Μητέρα, τον Πατέρα και την Οικογένεια, δηλαδή στους Όμοιούς τους, στους οικείους τους, σε αυτούς που είναι πιο άξιοι εμπιστοσύνης από τους Άλλους, τους ξένους.

Η λατρεία των γονέων και των καταβολών συνοδεύεται αναγκαστικά από το μίσος για τους άλλους που δεν μοιράζονται την οικογενειακή θαλπωρή. Όπως «κάθε θρησκεία είναι θρησκεία της αγάπης για όσους την αναγνωρίζουν, και αντιμετωπίζει με σκληρότητα και μισαλλοδοξία αυτούς που δεν ανήκουν στους κόλπους της» (Sigmund Freud, Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του εγώ, εκδόσεις Επίκουρος, 1977), έτσι και η Οικογένεια περιβάλλει με αγάπη τα μέλη της και αντιμετωπίζει με αδιαφορία ή εχθρότητα τους «ξένους», τους Άλλους. Πρόκειται για ένα αμυντικό μίσος που εύκολα γλιστρά σε ένα καταδιωκτικό μίσος, ισχυρίζεται η Τζούλια Κρίστεβα (Julia Kristeva, Έθνη χωρίς Εθνικισμό, Εναλλακτικές εκδόσεις, 1997) και δεν έχουμε κανένα λόγο να μη συμφωνήσουμε μαζί της. Η λατρεία και το σύστοιχό της μίσος, πραγματοποιούνται μέσα σε συνθήκες απόσυρσης στον ιδιωτικό κόσμο που διατηρεί τη ζεστασιά και τα χαρακτηριστικά του πρωτόγονου παραδείσου της οικογένειας των ανώτερων θηλαστικών.
 
 


 

 
Ως εν ουρανώ και επί της γης...
 


Οι αναπαραστάσεις της Πατρίδας και του Έθνους είναι προβολές της εικόνας της Μητέρας και της Οικογένειας. Χρησιμοποιούμε την έκφραση «η μητέρα-πατρίδα»· κανείς δεν διανοήθηκε να πει «πατέρας-πατρίδα» ─ απ' όπου απορρέει και το λογοπαίγνιο «ματρίδα» (patrie, matrie) της Τζούλια Κρίστεβα.

Αυτομάτως, επάνω στην Πατρίδα προβάλλεται ο συναισθηματισμός που αντιστοιχεί στην καθήλωση του παιδιού στη Μητέρα, ενώ στην εκάστοτε εξουσία προβάλλεται η υποταγμένη αγάπη του στον Πατέρα.

Κάθε εξουσία προσελκύει, εκ μέρους των υποτελών, το σύνολο των συναισθηματικών στάσεων που άλλοτε απευθύνονταν στον Πατέρα. Το ίδιο ισχύει και για την υπέρτατη εξουσία του Θεού: κανείς δεν διανοήθηκε να πει «η Μητέρα-Θεός»· ο Θεός παίρνει πάντοτε τη μορφή του Πατέρα, που αγαπάει, εξουσιάζει, ορίζει τους ηθικούς νόμους, είναι βίαιος και τιμωρεί.

 
Στο «Έθνος» προβάλλεται η αφοσίωση στην οικογένεια, που περικλείει τον απόλυτο σεβασμό στην εκάστοτε εξουσία και την ιερή λατρεία στη Μητέρα. «Το εθνικό αίσθημα είναι η προέκταση των οικογενειακών δεσμών, που βυθίζουν τις ρίζες τους στην καθήλωση στον μητρικό δεσμό». (Wilhelm Reich, Η μαζική ψυχολογία του φασισμού, εκδ. Μπουκουμάνης, 1975).

Όμως, οι οικογενειακοί δεσμοί είναι οι πιο έντονοι, από την άποψη του συναισθηματικού φορτίου. Η προβολή της δομής της Οικογένειας πάνω στο «Έθνος» μετατοπίζει ταυτοχρόνως και το τεράστιο συναισθηματικό φορτίο των οικογενειακών δεσμών στη φαντασιακή κοινότητα των πατριωτών. Η συναισθηματική καθήλωση στη Μητέρα μετατρέπεται σε πατριωτικό συναισθηματισμό.
 

Αυτά εξηγούν την εσωτερική ένταση που νιώθουν οι πατριώτες στη θέα της έπαρσης της εθνικής σημαίας και την ηδονή που απολαμβάνουν με την εκτόνωση που φέρνουν τα δάκρυα του πατριωτισμού. Η Σημαία είναι το φετίχ στο οποίο επενδύεται η συναισθηματική καθήλωση στη Μητέρα, δηλαδή στην εξιδανικευμένη εικόνα της. Εάν πιστέψουμε πέρα για πέρα τον Σίγκμουντ Φρόιντ, τα παραπάνω μάς παραπέμπουν απευθείας στην απώθηση της σεξουαλικής επιθυμίας για τη μητέρα και τη μετατροπή της σε ιερό (επομένως μη ερωτικό) πρόσωπο, ώστε η εικόνα της να μεταφερθεί σε σφαίρες μακρινές και απυρόβλητες από τη σεξουαλικότητα και η επιθυμία να εξαϋλωθεί σε ιερή λατρεία.
 
Αυτήν τη λατρεία προς την ιερή Μητέρα προβάλλει ο πατριώτης στην Πατρίδα του και στη Σημαία.

Η Οικογένεια εκπαιδεύει, λοιπόν, τα άτομα να υπακούουν στην εξουσία (πατέρας), να αγαπούν την πατρίδα τους (μητέρα) και το «Έθνος» (οικογένεια). Μπορεί η Οικογένεια να μην αποτελεί τη βάση του Κράτους, πλην όμως είναι απαραίτητη για την εδραίωση της εξουσίας του μιας και λειτουργεί ως το βασικό κύτταρο αναπαραγωγής της συντηρητικής ιδεολογίας. Δεν είχε άδικο, λοιπόν, ο Χίτλερ όταν έγραφε στο Ο Αγων μου, πως η Οικογένεια είναι το μικρότερο, πλην όμως το σημαντικότερο συστατικό στοιχείο του κρατικού μηχανισμού· ούτε όμως και ο Λουί Αλτουσέρ, όταν έγραφε πως η οικογένεια είναι «ο πιο τρομερός, ο πιο φρικιαστικός, ο απεχθέστερος από όλους τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του Κράτους (...) είναι ο ίδιος ο κατεξοχήν τόπος του ιερού, επομένως της εξουσίας και της θρησκείας». (Louis Althusser, Το μέλλον διαρκεί πολύ, εκδόσεις Θεμέλιο. Στο πρωτότυπο, L' avenir dure longtemps, editions Stock/Imec, 1992).

Εάν τέτοιες είναι οι βάσεις του πατριωτικού συναισθηματισμού που προκαλεί η έπαρση της εθνικής σημαίας, ωστόσο παραμένει χωρίς εξήγηση γιατί αυτός ο συναισθηματισμός εκλύεται σε προσδιορισμένες συνθήκες: μέσα σε έναν κόσμο ασάλευτο στον χρόνο, μέσα σε τελετουργικά, μέσα στην επανάληψη, ιδιαίτερα από ανθρώπους που νιώθουν απέχθεια μπροστά στην αλλαγή, την εξέλιξη, την καινοτομία και ακόμη περισσότερο μπροστά στην ανατροπή.

Ο κόσμος του «Έθνους» απαρνείται το πέρασμα του χρόνου· είναι ένα φαντασιακό τοπίο, στο οποίο το παρόν ταυτίζεται με το παρελθόν και το μέλλον. «Ο Λεωνίδας εξακολουθεί να διατηρεί φρουρά στις Θερμοπύλες και τη φρουρά του ενισχύουν οι σημερινοί Έλληνες, ενώ νοητικά και συναισθηματικά συμπαρίστανται όσοι δεν γεννήθηκαν ακόμη, αλλά αυταποδείκτως θα πράξουν ανάλογα αν χρειαστεί». (Δημήτρης Δημούλης, στο ίδιο ό.π.). Η φαντασιακή κοινότητα του «Έθνους» λειτουργεί πέραν του χρόνου, ανεξάρτητα από αυτόν. Έτσι παράγεται το κολλοσιαίο kitsch που θέλει τον Παρθενώνα να τοποθετείται δίπλα στην Αγία Σοφία.

Εδώ ξαναβρίσκουμε την Οικογένεια. Αυτή είναι ο ιδεολογικός μηχανισμός που εκπαιδεύει τα άτομα να ζουν σε έναν κόσμο χωρίς χρόνο. Είναι ένας κόσμος στον οποίο τα γεγονότα δεν είναι διαταγμένα κατά μήκος του άξονα του χρόνου, η σειρά τους επομένως μπορεί να αναδιαταχθεί χωρίς αυτό να μετατρέπει το νόημα τους, ο χρόνος τα αφήνει αναλλοίωτα. Κατά τον Λαινγκ, «ο χώρος και ο χρόνος της οικογένειας προσιδιάζουν στον μυθικό χώρο και χρόνο, στο βαθμό που τείνουν να κινούνται γύρω από ένα κέντρο σε επαναλαμβανόμενους κύκλους». [Ronald D. Laing, Individual and Family Structure, στο P. Lomas (ed.): The Predicament of the Family, Hogarth Press London, 1967].

Τα γεγονότα έρχονται και φεύγουν μέσα στην κυκλική επανάληψη: μπορείτε να αναδιατάξετε όλα τα Χριστούγεννα και τις γιορτές του Πάσχα της ζωής σας, εφόσον συμμετέχετε σε αυτά, σε όποια σειρά θέλετε, και το νόημά τους και το συναισθηματικό περιεχόμενό τους θα παραμείνει το ίδιο ─ μόνο η βιολογική φθορά μπορεί να προκαλέσει αλλαγές· κι αυτές ακόμη δεν αφορούν παρά στις αποχρώσεις των γεγονότων.
 
Η επανάληψη, με τη σειρά της, επιτυγχάνεται με το τελετουργικό. Κάθε γιορτή έχει το τελετουργικό της, έτσι ώστε καθώς γυρίζει ο κύκλος του έτους, το όμοιο να διαδέχεται το όμοιο. Στην περιοδικότητα των τελετουργικών των εορτών προστίθεται η περιοδικότητα της εβδομαδιαίας καθημερινής ζωής· μέχρι που ο χρόνος να αναιρείται και στον στάσιμο κόσμο της Οικογένειας ο συναισθηματικός της πυρήνας να παραμένει αναλλοίωτος.
 
Υπάρχει και χειρότερο, όπως έδειξε ο Λαινγκ στα έργα του The Politics of the Family και Knots: ο κυκλικός χρόνος της Οικογένειας προέρχεται από τους κυκλικούς συλλογισμούς που εδραιώνουν την ύπαρξή της. Οι συλλογισμοί αυτοί είναι κυκλικοί με την έννοια ότι αιτίες και αποτελέσματα συγχέονται, δηλαδή εναλλάσσουν θέση. Πρόκειται για ψευδοσυλλογισμούς μέσω των οποίων εδραιώνεται ένα σύμπαν συναισθημάτων και ιδεών, όπου όλα είναι αυταπόδεικτα και εμφανίζονται ως προφανή.

Ο Λαινγκ δίνει πολλά παραδείγματα τέτοιου είδους κυκλικών συλλογισμών, ορισμένα σύνθετα και ορισμένα απλά. Επιλέγουμε μεταξύ αυτών το απλούστερο: «My mother loves me. I feel good. I feel good because she loves me. I am good because I feel good. I feel good because I am good. My mother loves me because I am good». (Ronald D. Laing, Knots, Vintage Books, 1970). Ο κυκλικός χαρακτήρας των συλλογισμών εντός των οποίων είναι δομημένη η Οικογένεια δεν τίθεται ποτέ σε αμφισβήτηση, ακόμη και όταν μια συγκεκριμένη οικογένεια διέρχεται από περίοδο βαθιάς κρίσης.

Η Οικογένεια, τόπος του ιερού, επομένως της εξουσίας και της θρησκείας, που εγγράφει στα άτομα τις έννοιες του Όμοιου (του οικείου) και του Αλλου (του ξένου), και τους εμφυτεύει μίσος που αντιστοιχεί σε αυτούς (τους ξένους), ιδεολογικός μηχανισμός που μαθαίνει στα παιδιά να συγκροτούν φαντασιακές κοινότητες, να ζουν σε κόσμους χωρίς χρόνο που λειτουργούν με την επανάληψη και τα τελετουργικά, να προσκολλώνται στην εξιδανικευμένη εικόνα της Μητέρας και να υποτάσσονται στην εικόνα της εξουσίας (στον Πατέρα), να είναι υπερήφανοι για τις καταβολές τους, είναι φυσικό να παράγει άτομα που νιώθουν απέχθεια για την αλλαγή, την εξέλιξη, την καινοτομία και ακόμη περισσότερο για την ανατροπή.
 
Η «σωστή» οικογένεια παράγει «σωστούς» ανθρώπους, κανονικούς, φυσιολογικούς, προσαρμοσμένους, που υπακούουν οικειοθελώς στους κανόνες: «Οι "βαθύτεροι" κοινωνικοί νόμοι μάς έχουν εμφυτευθεί: όσο "σκληρότερα έχουν προγραμματισθεί" ή "αποκρυσταλλωθεί" μέσα μας, τόσο "φυσικότεροι" καταλήγουν να μας φαίνονται. Πράγματι, αν κάποιος παραβιάσει έναν τόσο βαθιά ριζωμένο κοινωνικό νόμο, τότε έχουμε την τάση να τον αποκαλούμε "αφύσικο"». (Ronald D. Laing, Η Πολιτική της Οικογένειας, ό.π.).
 
Η Τέλεια Οικογένεια, η πιο λειτουργική, η πιο αποτελεσματική, παράγει τον τέλειο συντηρητικό (από κοινωνική άποψη). Γι' αυτούς τους λόγους, η ένταση της συγκίνησης που νιώθει κάποιος στην έπαρση της σημαίας είναι ευθέως ανάλογη του κοινωνικού συντηρητισμού του.

Αν το νόημα της σημαίας κατασκευάζεται με τον τρόπο που περιγράψαμε, αν η συγκίνηση που προκαλεί προέρχεται από την πηγή που αναφέραμε, και αν η λατρεία της σημαίας είναι έντονη σε ανθρώπους τέτοιους που περιγράψαμε, έχουμε αφήσει εκκρεμή την θεμελιώδη ερώτηση της σχέσης της φαντασιακής κοινότητας που είναι το «Έθνος» με την ιστορία και τη συγκρότηση των εθνικών κρατών. Με άλλα λόγια, αναφερθήκαμε στο «Έθνος» ως πλάνη, ενώ εμφανίζεται στην ιστορία ως δρώσα οντότητα, και μάλιστα από τις πιο ισχυρές.

Ο Μαρξ έχει δείξει με σαφήνεια ότι η ιδεολογία μετατρέπεται σε υλική δύναμη όταν κατακτήσει τις μάζες: η ιδεολογία του «Έθνους», με όλο το φαντασιακό της περιεχόμενο, μετατρέπεται σε πολιτική δύναμη όταν ηγεμονεύσει επί των μαζών [όπως έλεγε ο Λαινγκ, «The way one sees through the situation changes the situation» (ο τρόπος με τον οποίο βλέπει κανείς την κατάσταση αλλάζει την κατάσταση). Ronald D. Laing, Intervention in Social Situations, Διάλεξη στην Association of Family Caseworkers, Μάιος 1968].

Η ηγεμονία του εθνικισμού ασκείται σε δύο φάσεις: πριν τη συγκρότηση του εθνικού κράτους, ο εθνικισμός εμφανίζεται ως απελευθερωτικός, ενώ αμέσως μετά την εθνική
«απελευθέρωση» μεταμορφώνεται σε καθεστωτικό εθνικισμό. Στην πρώτη φάση, η ηγεμονία του επί των μαζών είναι καθαρά ιδεολογική, βασίζεται δηλαδή αποκλειστικά στην ισχύ του εθνικού μύθου, ενώ στη δεύτερη φάση, όταν ο εθνικισμός κατέχει την πολιτική εξουσία, η ηγεμονία του βασίζεται επίσης επί των ιδεολογικών και καταπιεστικών μηχανισμών του κράτους.
 
Σημείωση:
Το παραπάνω κείμενο αποτελεί απόσπασμα
από το βιβλίο των Ηλία Ιωακείμογλου και Σώτης Τριανταφύλλου:
Για τη σημαία και το έθνος (έκδ. «Μελάνι»).
Η εικονογράφηση έγινε με μέριμνα της «Ελεύθερης Έρευνας».
 

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


50 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 42388

  22 Απρ 2017

  σλαυβείκ ματσεντονσκι οοοποαις.......

 • Ανώνυμος 42335

  20 Απρ 2017


  αλβανόπαις..

 • Ανώνυμος 42285

  15 Απρ 2017

  αναλφαβητη επωδος Μη ρωτάς μακάκα. α, ρε σπογγοκολαριε.3ΜΜΜ.

 • Ανώνυμος 42021

  3 Απρ 2017


  Μη ρωτάς μακάκα.

 • Ανώνυμος 41975

  31 Μαρ 2017

  41843 ο αβλάμενος σαϊτεψε. ΜΕΓΑΛΕΕΕΕ που ησουν;;

 • Ανώνυμος 41843

  26 Μαρ 2017


  41790, 41825, 41835
  Τ βλαμμένα του σάιτ.

 • Ανώνυμος 41835

  26 Μαρ 2017

  41795 ερμαφροδιτος νταβα τζημερο μένος. ρε λατιν;; ποτε παρηγαγες ανθρωπινη γνωση και θες και να σε κριτικαρουν
  ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ ησουν και θα εισαι αιμοδιψης σεβαστυγαιος.
  ακου παππουλη ο γυφτοτσοκαρος λολ νταβατζης.

 • Ανώνυμος 41825

  25 Μαρ 2017


  http://www.newmoney.gr/diethni/318618-na-giati-oi-ouranoksistes-sto-xongk-kongk-exoun-tripes-sti-mesi
  Από το πολύ ταό έφτασαν να πιστεύουν και σε δράκους, χαχαχαχα.

 • Ανώνυμος 41795

  23 Μαρ 2017

  @41790
  Αυτό τώρα που κολλάει; Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής. Αν ενοχλείσαι ξεκουμπίσου από εδώ παππούλη και τράβα σε κάποιο από τα εκατοντάδες ελληναράδικα και αρχαιολαγνικά σάιτ. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια.

 • Ανώνυμος 41790

  23 Μαρ 2017

  Bielidopoulos, ο αχυράνθρωπος που γεννηθηκε απο την ανοησια. δεν εχει Παππουλη δεν εχει πατερα δεν εχει μητερα. ΕΞΑΜΒΛΩΜΑ ΕΙΝΑΙ . φτουσου αυτογενεθλε φωστηρα της ρουφηχτρας . ΚΑΤΣΕ ΣΤΟΥ ΜΠΙΝΕ ΜΠΙΝΤΕ ΣΟΥ ΤΗΝ ΣΠΟΓΓΟ.......

 • Ανώνυμος 41773

  22 Μαρ 2017


  Η μακακία σου πάει σύννεφο.

 • Ανώνυμος 41772

  22 Μαρ 2017


  Η διανόηση των Εξαρχείων πάλι τις άρπαξε..

 • Ανώνυμος 41771

  22 Μαρ 2017


  Get out of the closet.

 • Ανώνυμος 41770

  22 Μαρ 2017

  @41767
  Καλή χώνεψη τις φαπούλες.

 • Ανώνυμος 41767

  22 Μαρ 2017


  Έλα και ανησύχησα…. λέω, αυτό το ζωάκι έφυγε και μας άφησε. Συνέχισε φίλε μου, περιμένουμε τις μπούρδες (συγγνώμη, την στέρεη επιχειρηματολογία) σου για να ξυπνήσουμε, εσύ, αφυπνισμένε ταοϊστή του κ@λου.

 • Bielidopoulos

  22 Μαρ 2017


  Βλέπετε λοιπόν πόσο άδειοι και πόσο για τα πανηγύρια είστε; Ένα μείγμα αμπελοφιλοσοφίας, ψευδοεπιστήμης και ως συνήθως θρησκοληψίας. Και βεβαίως επιχειρηματολογία μηδέν. Κάποιοι σας άνοιξαν το κεφάλι το γέμισαν σκατά και εσείς νομίζετε ότι είστε γεμάτοι. Βρε άδειες σκατοσακούλες είστε. Ε τότε γιατί ασχολούμαι μαζί σας και κάθομαι και γράφω αράδες; Μα γιατί για φαπούλες δεν είστε και άσχημοι.
  ;)

  @41757
  Βρε πανηλίθιε αφού το έγραψα και πιο πάνω. Πάλι τα ίδια θα γράφω; Αλτσχάιμερ έχει ο αλβανόπαις; Οριστική λύση δεν υπάρχει, εκτός και αν θες να καταργήσεις τηνν κοινωνία. Άρα πρακτικά αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να μειώσεις τα αρνητικά, για εξάλειψη ούτε λόγος. Ο παππούλης είναι χαζούλης παίρνει χαλασμένα χάπια. Ανίκανος για συζήτηση, καλός για φάπες.

  @41756
  Και πως μιλάς..

 • Ανώνυμος 41759

  22 Μαρ 2017


  "Η απλότητα ως πηγή λύσης προβλημάτων είναι μία λογική διαπίστωση, τίποτε το μυστικό ή υψηλό... Τα λέτε και τα ξαναλέτε και εσείς οι ίδιοι, αλλά δεν τα πιστεύτε και δεν τα έχετε συνειδητοποιήσει, απλώς τα παπαγαλίζετε. Καιρός να αρχίσετε να ξυπνάτε."
  Είπε ο Bielidopoulos και συνέχισε τον ύπνο του ονειρευόμενος μία ωραία πεταλούδα. Μα τι ρωμιός είναι αυτός, σόλο θεωρία και αερολογία.

 • Ανώνυμος 41758

  22 Μαρ 2017

  ITIA ITIA.... όχι ακριβώς βέβαια αυτό το τραγούδι.... αλλά κουβέντα να γίνεται.... για την φάση που βρίσκονται ο Bielidopoulos και οι συγγραφείς του άρθρου. Πιθανόν να είναι ακόμα χειρότερη.

  https://www.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI

 • Ανώνυμος 41757

  22 Μαρ 2017

  Bielidopoulos : "Οριστική λύση θα δινόταν αν διαλυόταν ο κοινωνικός ιστός μαζί φυσικά με την οικογένεια και ζούσαμε πάνω στα δέντρα τρώγοντας φρούτα και θα κατεβαίναμε από αυτά μόνο για να χέσουμε και να κάνουμε σεξ. Τότε πραγματικά δεν θα υπήρχαν οι συνθήκες που θα γεννούσαν ανάγκες, επιθυμίες και τα προβλήματα που συζητάμε.

  .........Για την εκκοσμίκευση, τον ανθρωπισμό, τις επιστήμες, την απελευθέρωση τής κοινωνίας από εθνικούς, θρησκευτικούς και άλλους μύθους, παραδόσεις κι εθνικοθρησκευτικές αγκυλώσεις - www.freeinquiry.gr

  χαχαχαχα..τι λεέι το ερεκτους!!!!

 • Ανώνυμος 41756

  21 Μαρ 2017


  Εύγε ρωμιοBielidopoulos, με αποστόμωσες με ένα σου link. Άμα το ταό ξεχειλίζει στο μυαλό... :)

 • Bielidopoulos

  21 Μαρ 2017


  @41751
  Έχει απαντηθεί και αυτό. Έγραψα να μειωθούν τα αρνητικά της οικογένειας με το να μην προσπαθούν οι γονείς τόσο πολύ να ελέγχουν τις καταστάσεις. Η οποία εξουσιομανία έγραψα ότι τροφοδοτείται ενεργειακά από το υπερτροφικό εγώ. Εάν ζητάς τελική λύση εδώ και τώρα φρόντισε να μάθεις ότι δεν υπάρχει. Τέλεια οικογένεια ή τέλεια κοινωνία ή πολιτεία είναι φαντασιώσεις των φιλοσόφων. Το σύμπαν είναι συμπληρωματικό όχι ντετερμινιστικό. Ε τί να κάνουμε τώρα. Όπως λέει και ένα σοφό ρητό: shit happens!
  Εξάλλου αν ξέρεις από πραγματική πολιτική (όχι τη ρωμέικη των πολιτικάντηδων) όλα είναι μια ζυγαριά. Αν ευνοήσεις λίγο κάποιους, αναγκαστικά θα πάρεις από κάπου αλλού και προσπαθείς να είσαι όσο γίνεται πιο δίκαιος στις προσθαφαιρέσεις, ώστε όλοι να παίρνουν, αλλά και να δίνουν κάτι.
  Οριστική λύση θα δινόταν αν διαλυόταν ο κοινωνικός ιστός μαζί φυσικά με την οικογένεια και ζούσαμε πάνω στα δέντρα τρώγοντας φρούτα και θα κατεβαίναμε από αυτά μόνο για να χέσουμε και να κάνουμε σεξ. Τότε πραγματικά δεν θα υπήρχαν οι συνθήκες που θα γεννούσαν ανάγκες, επιθυμίες και τα προβλήματα που συζητάμε.
  (Η απλότητα ως πηγή λύσης προβλημάτων είναι μία λογική διαπίστωση, τίποτε το μυστικό ή υψηλό. Σαφώς και όσο περισσότερη απλότητα τόσο λιγότερες επιθυμίες, ανάγκες, απαιτήσεις, επιδιώξεις, προσδοκίες κ.λπ. Δεν υπάρχει κάποια χρυσή προδιαγραφή ή τομή. Τις προδιαγραφές τις δημιουργούν οι άνθρωποι, το ίδιο και τους στόχους. Τα λέτε και τα ξαναλέτε και εσείς οι ίδιοι, αλλά δεν τα πιστεύτε και δεν τα έχετε συνειδητοποιήσει, απλώς τα παπαγαλίζετε. Καιρός να αρχίσετε να ξυπνάτε.)

  @41753
  https://www.youtube.com/watch?v=ZW38ItWzXHg
  lol

  @41754
  Η "τάξη" στο tao te ching και γενικότερα σε αυτές τις ιδεολογίες δεν έχει την έννοια που της δίνουμε εμείς. Είναι απλά μία λέξη που μετέφρασε ο δυτικός μεταφραστής. Και εδώ φάινεται πόσο τεράστιος είναι ο ρόλος του μεταφραστή ο οποίος σε τέτοιου είδους κείμενα είναι ταυτόχρονα και εν μέρει ερμηνευτής του κειμένου, κατ' επέκταση ο αρχικός του συντάκτης. Π.χ. στο tao te ching η "φυσική τάξη" είναι όταν όλα παίρνουν τον δρόμο τους και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον φυσικό τους νου, δρουν αυθόρμητα, χωρίς άγχος, πίεση (μη-δράση, μη-σκέψη, αβίαστη δράση), δεν επιβάλλουν, δεν ελέγχουν κ.λπ.. Το tao te ching δεν είναι κείμενο μαθηματικών προδιαγραφών και δυτικής φιλοσοφίας. Αν το δεις έτσι το έχασες. Να το ξαναπώ; (Απαιτεί και μία δόση αισθητικής, κάτι που οι κάφροι δεν διαθέτουν. Δεν εννοώ εσένα βρε!)

 • Ανώνυμος 41754

  21 Μαρ 2017

  Belidopoulos Μα το σχόλιο 41749 ήταν μεταφορικό όπως είδες υπάρχουν θρησκόληπτοι από όλες τις κατευθύνσεις, και όταν αγνοούνται ως παράμετροι και οι "αφαιρετικοί" μεταφυσικοί χαρακτήρες, τους συναντάς θεωρητικά συνέχεια σε κάθε προσέγγιση και αυτοί δεν δείχνουν κανένα έλεος στην δική σου θεωρητική "τάξη", ανατρέποντας ή πηγαίνοντας αλλού το σκεπτικό σου.
  Σωστά έγραψες: "Όχι παραπέρα διότι τυχόν ενοχλητικοί συνειρμοί από το κοπάδι μπορεί να το οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια ανεξέλεγκτα από τους ταγούς."...Ποιοι ταγοί από όλους; Aπλά η παράθεση που έκανα ήδη ήταν ένας παρα πέρα συσχετισμένος κυρίως για το αριστερό κοπάδι.

 • Ανώνυμος 41753

  21 Μαρ 2017


  Μα καλά, πόσα κιλά Bielodopoulos είσαι βρε Bielodopoulos; Οι ταοιστές ότι έγραψαν το έγραψαν γαι τους λαούς τους και όχι για τον κάθε χατζηβλάχο που ζει στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Εκεί που ζούσαν έπεφταν πραγματικές φάπες έτσι και δεν έκαναν ότι σου έλεγε ο ηγεμόνας τους, σκυφτό κεφάλι και υποταγή στον αφέντη, καμμία αμφισβήτηση της θέλησής του γιατί υπάρχει και ο δήμιος, δεν ήταν σαν την αρχαία Ελλάδα που, συνήθως, το έριχναν στο κουβεντολόι. Όταν λοιποό είσαι μαθημένος στην διαταγή δεν έχεις ανάγκη αποδείξεων, αντιλαβού ρωμιοBielidopoulos;

 • Bielidopoulos

  21 Μαρ 2017


  @41749
  Μα σου είπα ότι δεν έχω σχέση με τέτοια πράγματα (σχόλιο: 21.03.2017, 18:25:07). Σε τοίχο μιλάω ρε π***** μου;
  Αν επιμένεις για αποδείξεις, διαβάζοντας το tao te ching θα βρεις (όχι όμως οποιαδήποτε μετάφραση, πολλές είναι ακατανόητες και δύστροπες, τεχνικά καλές μεν χωρίς ουσία δε). Αν τώρα θες αυστηρές αποδείξεις αναφέρει μόνο μία σε δύο διαφορετικά σημεία, στις στροφές 21 και 54 σύμφωνα με τη μετάφραση Ν. Ρώσση:
  "Πώς τα ξέρω όλα αυτά; Μα κοιτώντας μέσα μου."

 • Ανώνυμος 41751

  21 Μαρ 2017


  Αυτοί λοιπόν οι αφαιρετικοί "μεταφυσικοί" χαρακτήρες θεωρητικά και ιδεολογικά δεν δείχνουν έλεος όταν αποκλείονται από τους συσχετισμούς που δεν δίνει το άρθρο..
  Σωστά έγραψες: "Όχι παραπέρα διότι τυχόν ενοχλητικοί συνειρμοί από το κοπάδι μπορεί να το οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια ανεξέλεγκτα από τους ταγούς.".. Όμως πως θα συνδέσεις την θρησκοληψία με την δικία σου αποστασιοποίηση κάποιων "μεταφυσικών" θεωρίων. Οπότε η πρόκληση αυτών των συσχετισμών δεν δείχνει κανένα έλεος προς την εσωτερική "τάξη" της δήθεν παντωγνωσίας beldopoulou. Nα το απλοποιήσουμε.... κανενα έλεος προς τα συνηθισμένα θεωρήματα δεν δείχνει ο ΟΗΕ όταν τα συνενώσει όλα. Ξέμπλεξε τώρα ιδεολογικά για το αριστερό κοπάδι σου.

 • Bielidopoulos

  21 Μαρ 2017

  @Γιάννης
  Συμφωνούμε. Και ισχυρίζομαι ότι αν αφαιρέσεις την ερωτηματική πρόταση από τον ρωμιό γονέα τον έχεις σχεδόν εξαφανίσει, γίνεται ανύπαρκτος ο πού***ς. Η δε πηγή της κακοδαιμονίας της ρωμιοσύνης είναι η προβληματική, παρωχημένη και σάπια κουλτούρα της. Αυτό φαίνεται και στη πράξη όπου η ρωμιοσύνη έχει αποτύχει σε όλους τους τομείς. Τέλος κοινωνία που επενδύει στα γερόντια και σε βάρος των νέων δεν μπορεί να έχει μέλλον.

  Στο μεταξύ στον πλανήτη των πιθήκων, aka Τσιπριστάν:
  "Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση Βατοπεδίου"
  "Η εν λόγω ανταλλαγή που, κατά την δικογραφία, προκάλεσε ζημιά στο Δημόσιο, έγινε την περίοδο 2006 - 2008 και στηρίχθηκε στην προηγούμενη παραδοχή εκ μέρους των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ότι η αγιορείτικη Μονή έχει στην ιδιοκτησία της τη Βιστωνίδα από το 1080, οπότε της έγινε σχετική δωρεά από τον τότε βυζαντινό Αυτοκράτορα με χρυσόβουλο και άλλα που ακολούθησαν."
  http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500135072
  Όχι μόνο επικαλούνται σουλτανικά φιρμάνια αλλά και βυζαντινά χρυσόβουλα! Ρωμιοσύνη άντε μαμήσου!

 • Ανώνυμος 41749

  21 Μαρ 2017

  Bieldopoulos βλέπεις δεν είσαι σε θέση απόδοσης για αριστερόστροφο και δεξίοστροφο "ελεος" σε κάποιο ρωμεϊκο

  Ξέμπλεξέ τα τώρα με τον Εωσφόρο και τον Αριμαν.... κι αν δεις έλεος από θρησκόληπτους σεχταριστικούς εωσφοριστές κούνα τη βούρτσα... μέσα από το καζάνι.

 • Ανώνυμος 41748

  21 Μαρ 2017

  Bielidopoulos,
  αν βγάλει κάποιος την εξουσιομανία από την Ρωμιοσύνη, τότε δεν μένει τίποτα απ' αυτήν. Εξαυλώνεται! (ξέρεις ποιος είμαι εγώ;!) Η Ρωμιοσύνη, μου φαίνεται, είναι καταδικασμένη να εξαφανιστεί. Δεν εννοώ, μόνο σαν σύστημα εκτρωματικής ιδεολογικής και πρακτικής συμπεριφοράς.. Εχει απωλέσει πρό πολλού το ένστικτο της επιβίωσης. Αλλά, αυτό έχει τον χρόνο του..
  Γιάννης

 • Ανώνυμος 41747

  21 Μαρ 2017

  Τα έχουν πεί κι΄αλλοι-ες με περισσότερο "ποιητικό" υδροχοϊκό τρόπο που εξάγει έναν ενοχλητικό συνειρμό για το άρθρο, όχι τόσο διαχειρίσιμο, που θα οδηγήσει τα αριστερά κοπάδια να περιμένουν σαν χάνοι με το σήμα της ειρήνης "εξωγήινους" κάνοντας γιόγκα, είναι η θεοσοφία.

  "Διότι αν και μόνο αν η οποιαδήποτε γυναίκα υπερέβαινε τον υπόρρητο ηθικό εξαναγκασμό για μονογαμική συντροφικότητα και πέραν κάθε εκφοβισμού αντλούσε το κουράγιο να είναι πιστή στις βαθύτερες ενορμήσεις της, εκείνο που μακροσκοπικά θα συνέβαινε θα ήταν η εδραίωση μιας πολυγαμικής κοινότητας, όπου η οικογένεια θα έπαυε να επικαθορίζεται από την πατρική κτητικότητα του συμβολικού για να αναδυθεί οργανικά κι αυθόρμητα ως ένα σύμφυρμα αιμοσυγγενικών δεσμών μεταξύ πολύγυνων ανδρών και πολύανδρων γυναικών που θα μοιράζονταν απογόνους και πόρους. Δεν είναι μήπως η βαθύτερη αιτία όλων των δεινών η προσκόλληση στην ατομική ιδιοκτησία; Δεν ξεκινάει μήπως αυτή από την πρωταρχική κατοχή μιας γυναίκας και των απογόνων της σαν περιουσιακό στοιχείο; Ας υπερβούμε τούτες τις βασικές δυναμικές κι ας δούμε με τι συνεπάγεται μια τέτοια υπέρβαση: Μια πανδαισία αισθήσεων και συναισθημάτων, μια οικολογική κολεκτίβα, μια συναδέλφωση λιβιδινική, μια αδιακρισία στα ζητήματα της ταυτότητας, μια συνουσία πολύεδρη και πρισματική - τα χρώματα της ίριδας μετά από ένα παρατεταμένο μπουρίνι."
  http://morningstar-astreas.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

 • Bielidopoulos

  21 Μαρ 2017

  @41741
  Τί να τις κάνουν τις αποδείξεις οι ρωμιοί βρε χατζηέλληνα; Εδώ νομίζουν ότι είναι απόγονοι του Περικλή χωρίς αποδείξεις και θα διδάξουν δημοκρατία στους ευρωπαίους και στο ΔΝΤ (lol). Προσωπικά μόνο για το tao te ching μπορώ να πω. Όπως έχω ξαναγράψει (και κακώς ασχολούμαι διότι επανα-ανακαλύπτουμε τον τροχό συνεχώς) δεν είναι ένα κείμενο μαθηματικών προδιαγραφών, δηλαδή φιλοσοφικό με τον αυστηρό ορισμό. Δεν έχει απολύτως καμία, μα καμία σχέση με φιλοσοφικό κείμενο μαθηματικών προδιαγραφών. Δεν ισχυρίζεται ότι υπάρχουν θεμέλια για να στηριχτεί κάποιος σε κάτι και να χτίσουν ή προσθέσουν οι επόμενοι. Αν προσπαθήσεις να το ερμηνεύσεις ως κείμενο υψηλών προδιαγραφών το έχασες. Εσύ νομίζεις ότι υπάρχει μόνο η δυτική φιλοσοφία με τον αυστηρά εξιδανικευμένο της ορισμό. Πρόκειται όμως για ένα αμάγαλμα φυσικής αντίληψης ή φυσιοκρατίας με ανθρώπινη ψυχολογία. Ό,τι αναφέρει περί του τάο (το σύνολο των συμπαντικών αλλαγών) σπεύδει να το συνδέσει με την ανθρώπινη ψυχολογία, είτε αυτή αντιπροσωπεύεται με τον "σοφό", είτε με τον καθημερινό άνθρωπο κ.λπ. Εκεί είναι το ζουμί προκειμένου να πείσει τον αναγνώστη να αλλάξει τρόπο αντίληψης και το ότι η κεντρική του ιδέα είναι η αντίληψη ότι όλα υφίστανται συμπληρωματικά. Πραγματικότητα και συμπληρωματικότητα είναι το ίδιο πράγμα για τους συντάκτες του tao te ching. Μοιάζει κάπως με κοάν για όσους έχουν ιδέα από Ζεν όπου και εκεί εικόνες και μίνι ιστορίες από την καθημερινότητα έχουν σκοπό να ραγίσουν το πρίσμα μέσω από το οποίο ερμηνεύουμε/αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Αν δεν σου κάνει διάβαζε Χέγκελ και Καντ, δεν χρειάζεται να σφίγγεσαι. (Για τις αποδείξεις που ζήτησα γαργάρα.)
  https://www.youtube.com/watch?v=I2vosnLSdvY

  @41745
  Είναι το σοκ που παθαίνει κάποιος όταν του ρίχνω αλύπητα φάπες. Πρέπει να ενόχλησε πολύ το πρώτο μου σχόλιο για την ρωμέικη οικογένεια. Η ρωμιοσύνη είναι στο έλεός μου, αριστερόστροφη και δεξιόστροφη.

 • Ανώνυμος 41745

  21 Μαρ 2017


  Ο Beldopoulos μπορεί να γεννήθηκε μέσα σε ίδρυμα όπως ο φρεντι γκρουγκερ....

 • Ανώνυμος 41744

  21 Μαρ 2017

  Απάντηση στον "Λαχανας"41733

  να δεις το 41728, δεν μπορεί, σίγουρα κάτι θα σου αρέσει σε αυτούς τους παραλληλισμούς- κιμπουτς - κομμουνισμοί....

 • Ανώνυμος 41741

  21 Μαρ 2017


  Ο ταοιστής οφείλει να τα αποδείξει ανόητε μπουρδολόγε, αυτός που τα λέει φέρει το βάρος. Όχι εγώ. Αλλά είσαι ρωμιός είσαι και Boelidopoulos: ανίατη περίπτωση.

 • Bielidopoulos

  21 Μαρ 2017


  "Η φιλοσοφία θέλει συλλογισμό και απόδειξη"
  Και έχει μαθηματικές προδιαγραφές (σημείωση: το πόσο καλά στεριωμένη είναι η δυτική φιλοσοφία σε αξιώματα και αυτοσυνέπεια του διανοητικού οικοδομήματος δεν το αγγίζω καν διότι θα πέσει μαύρο δάκρυ, αλλά θα δεχτώ τον τέλεια εξιδανικευμένο ορισμό σου). Τα έχω εξηγήσει αυτά σε παλιότερα σχόλιά μου. Αυτός είναι ο αυστηρός ορισμός της δυτικής φιλοσοφίας ή σκέτο φιλοσοφίας. Ελλείψει κατάλληλου όρου το διανοητικό κομμάτι του ταοισμού, βουδισμού, ινδουισμού κ.λπ. καλείται φιλοσοφικό ρεύμα ή σχολή. Προσωπικά μου είναι αδιάφορο πως πρέπει να καλείται. Το ερώτημα επί του παρόντος είναι μπορείς να αναιρέσεις κάτι από όσα έγραψα συμπεριλαμβανομένου των αποσπασμάτων; Αν μπορείς μου κάνεις χάρη διότι όσο ζούμε μαθαίνουμε. Αν δεν μπορείς φάε μια κρεμούλα. Αποδείξεις, όχι απλές ανέξοδες κατηγοριοποιήσεις.

 • Ανώνυμος 41739

  21 Μαρ 2017


  Δεν υπάρχει φιλοσοφικός ταοισμός, αυτά είναι μπούρδες των ρωμιολάγνων. Η φιλοσοφία θέλει συλλογισμό και απόδειξη, το δόγμα είναι σύμπτωμα της θρησκείας. Αντιλαβού βρωμιέ, ή να στο ζωγραφίσω κιόλας;

 • Bielidopoulos

  21 Μαρ 2017


  Johnny αν διάβασες προσεκτικά το σχόλιό μου θα είχες πονηρευτεί τί τρέχει. Τους συγγραφείς δεν τους ενδιαφέρει να προτείνουν κατάργηση της οικογένειας. Θεωρητικά όπλα στη φαρέτρα της αριστεράς θέλουν να παράσχουν στην αντιπαράθεσή της με τη δεξιά για το ποιοι θα επανδρώνουν τον κρατικό μηχανισμό (κλείσιμο ματιού). Μέχρι εκεί όμως. Όχι παραπέρα διότι τυχόν ενοχλητικοί συνειρμοί από το κοπάδι μπορεί να το οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια ανεξέλεγκτα από τους ταγούς. Εξού και το "Αρτσι μπούρτσι" που έγραψες, δηλαδή ανακατεύουν αλήθειες με τα προσωπικά τους κόμπλεξ. Για να μην τα πολυλογώ ο τίτλος του άρθρου λέει "Οικογένεια". Ο admin προφανώς το ανέβασε με στόχο την κριτική στην οικογένεια. Άλλος ο στόχος του admin, άλλος ο στόχος των δύο συγγραφέων του βιβλίου. ;)
  Το πρόβλημα με τη ρωμιοσύνη παραμένει: η εξουσιομανία (που προέρχεται από το υπερτροφικό εγώ) δεν είναι ένα απλό σύμπτωμα κάποιων κακών γονέων, αλλά θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ρωμέικης κουλτούρας. Το απόστημα πρέπει να σπάσει και ο σκληρός πυρήνας του υπερτροφικού εγώ των ρωμιών να συντριφτεί σαν καρυδάκι, χε, χε, χε.

  @41737
  Ο ταοισμός χωρίζεται σε δύο ρεύματα, το φιλοσοφικό και το θρησκευτικό (λαικό φολκλόρ περισσότερο μια και δεν υπάρχει κεντρική οργάνωση). Προσωπικά αναφέρομαι μόνο στο κείμενο του tao te chig και δεν έχω σχέση με θρησκεία, θεολογία, φολκλόρ ή ακόμα και ταοισμό. Συμπέρασμα: μην το ψάχνεις τόσο πολύ, φάε μια κρεμούλα καλύτερα.

 • Ανώνυμος 41737

  21 Μαρ 2017


  Ωχωχωχ, εμφανίστηκε ο ταοιστής. Άλλο φρούτο θρησκόληπτος.

 • Ανώνυμος 41736

  21 Μαρ 2017

  41733,
  αν το άρθρο έχει δίκαιο, τότε ο θεσμός της οικογένειας έχει τραυματιστεί σοβαρότατα και τίθεται θέμα κατάργησης της και αντικατάστασης της. Αλλά από τι; Δεν γίνεται καμία αναφορά.
  ¨Η οικογένεια είναι η μικρογραφία του "Εθνους" που θα προσφέρει έτοιμη στα παιδιά την εικόνα του Ομοίου, του οικείου, και του άλλου, του ξένου. Είναι αυτή που μέσα στην ιδιοτέλεια της και τον επεκτατισμό της, θα διδάξει στα άτομα ποιους να φοβούνται και ποιους να εμπιστεύονται κλπ..". Πάντα-ή τουλάχιστον σχεδόν πάντα -η οικογένεια, το πρόσωπο, το άτομο, η ομάδα, είναι μικρογραφία του περιβάλλοντος. και η ιδιοτέλεια, χαρακτηρίζει τα πάντα. Ακόμα και στην γονική αγάπη, υπάρχει ιδιοτέλεια και αυτό δεν είναι υποτίμηση της γονεικής αγάπης, αλλά φυσική πραγματικότητα που οφείλουμε να πάρουμε σοβαρά υπόψιν μας. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα ότι έχουμε μετατρέψει την υγιή ιδιοτέλεια σε μία παρανοική επιθυμία να επιβληθούμε στους άλλους, πάση θυσία. Ο "άλλος" είναι μια φυσική πραγματικότητα, που -πρέπει- συμμετέχει μαζί μου σε έναν καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό. Χωρίς τον άλλο, δεν μπορώ να γνωρίζω εμένα. Ο Νίτσε έλεγε, ο άλλος αποτελεί τα σύνορα μου. Δυστυχώς, εμείς τον άλλο τον μετατρέψαμε σε εχθρό που οφείλουμε να εξαφανίσουμε και ήταν αναπόφευκτο αυτή η νοοτροπία, να περάσει στην οικογένεια.
  Γιάννης

 • Bielidopoulos

  21 Μαρ 2017


  Το tao te ching λέει:
  "Αν θέλεις να ηγηθείς σωστά, πρέπει να μάθεις να ακολουθείς το τάο.
  Σταμάτα να προσπαθείς να ελέγξεις τα πράγματα.
  Εγκατέλειψε τα μεγάλα σχέδια και τις ιδεοληψίες και ο κόσμος θα ρυθμιστεί από μόνος τους.
  Όσο περισσότερες οι απαγορεύσεις, τόσο φεύγει η αρετή από τους ανθρώπους.
  Όσο περισσότερα όπλα μαζεύεις, τόσο πιο ανασφαλείς θα νιώθουν.
  Όσο περισσότερες επιδοτήσεις δίνεις, τόσο λιγότερο αυτάρκεις θα γίνονται.
  Όσο πιο λεπτομερείς γίνονται οι νόμοι, τόσο περισσότερο θα εγκληματούν.
  Γιʼαυτό, ο Σοφός λέει:
  Καλλιεργώ την αβίαστη δράση και οι άνθρωποι μεταμορφώνουν τους εαυτούς τους.
  Καλλιεργώ την ανοχή και την ειρήνη και οι άνθρωποι κυβερνούν τους εαυτούς τους.
  Καλλιεργώ την αυτάρκεια και οι άνθρωποι γεμίζουν πλούτη.
  Αποβάλλω τις επιθυμίες και οι άνθρωποι γεμίζουν απλότητα."

  Και σε άλλα σημεία:
  "Η μεγάλη αγάπη μοιάζει με αδιαφορία"
  "Μπορείς να αγαπάς τους ανθρώπους και να τους οδηγείς χωρίς να τους επιβάλλεσαι;"

 • Bielidopoulos

  21 Μαρ 2017


  Καταρχήν το γιγαντιαίο άγαλμα με το σπαθί δημιουργήθηκε το 1967 ως ανάμνηση της μάχης του Στάλιγκραντ και ήταν το υψηλότερο του κόσμου τότε (85 μέτρα) σχεδιασμένο προφανώς για να προκαλεί δέος. Υπάρχει στο Στάλιγκραντ σημερινό Βόλγογκραντ και ονομάζεται "The Motherland Calls". Είναι εμπνευσμένο από τη Νίκη της Σαμοθράκης και ως μοντέλο χρησιμοποιήθηκε μια ντόπια.
  Από ότι κατάλαβα το κείμενο αποτελεί μέρος ενός βιβλίου κατά του εθνικισμού γραμμένο από αριστερορωμιούς. Αλλά τα αποσπάσματα αφορούν κυρίως την οικογένεια και την κριτική εναντίον της. Θα μπορούσε να πάει πιο πέρα. Γιατί οι ρωμιοί γονείς προσπαθούν με τόσο ζήλο και επιμονή να χειραγωγήσουν τα παιδιά τους να σκέφτονται ακριβώς όπως αυτοί; Να τα κάνουν δηλαδή σαν τα μούτρα τους; Από πού αντλούν όλη αυτή την ενέργεια; Απάντηση: από το υπετροφικό τους εγώ. Την παράλογη αίσθηση ότι όλα στο σύμπαν στριφογυρνάνε γύρω από αυτούς.
  Το έχω γράψει πολλές φορές και θα το ξαναγράψω και στο μέλλον: Τουλάχιστον όσον αφορά τη ρωμιοσύνη και τις αραβικές θεοκρατίες από το τρίπτυχο πατρίδα-θρησκεία-οικογένεια η οικογένεια είναι μακράν το χειρότερο από όλα. Μιλάμε για έτη φωτός διαφορά. Όποιος το έχει συνειδητοποιήσει αυτό και αποδεχτεί τότε δεν έχει μόνο νιονιό αλλά και αρχίδια. Ωραία και τι να γίνει δηλαδή να την καταργήσουμε; Όχι απαραίτητα. Μπορούμε να μειώσουμε τα αρνητικά της ώστε να αυξήσουμε τα θετικά της (να εξαλείψουμε τα αρνητικά της είναι αδύνατον σε ένα συμπληρωματικό σύμπαν). Και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ρίξουν οι σκουπιδόμυαλοι ρωμιοί το εγώ τους. Να σταματήσουν να προσπαθούν να ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια στη συμπεριφορά και στη σκέψη των παιδιών τους. Να μειώσουν το "πρέπει" και το "μη" και να μάθουν επιτέλους να ανοίγουν το βοθρόστομά τους οσο γίνεται λιγότερο για το καλό όλης της κοινωνίας. Αυτοί νομίζουν ότι επειδή γεμίζουν τον χώρο με ακουστικά κύματα ότι κάνουν κάτι πολύ σπουδαίο. Τόσο καμένοι είναι. Αμπελοφιλολογία η πιο τρανή αξία! Ας μάθουν να διδάσκουν με το παράδειγμα και όχι με τη γλωσσούλα. Σε μόνιμη βάση.

 • Ανώνυμος 41733

  21 Μαρ 2017

  Mάλλον δεν καταλάβετε τι λέει ο συγγραφέας. Ασφαλώς και προϋπήρχε η οικογένεια του έθνους, του κράτους κτλ, αλλά μέσα στην οικογένεια καλλιεργείται στο παιδί η υπακοή στην κρατική εξουσία, στη μητέρα-πατρίδα κτλ. Έτσι γίνεται, τι να κάνουμε τώρα; Γιατί καήκατε δεν καταλαβαίνω. Εμένα το άρθρο μου άρεσε πολύ. Δεν τα είχα σκεφτεί αυτά που διάβασα. Πολύ ωραίους παραλληλισμούς κάνει.
  Λαχανάς

 • Ανώνυμος 41731

  21 Μαρ 2017


  Την μη-συντηρητική ιδεολογία περί οικογένειας θα είχε γούστο να μας παρουσιάσετε.

 • Ανώνυμος 41729

  21 Μαρ 2017


  Όταν μία οικογένεια περιβάλλει με αγάπη τα μέλη της και αντιμετωπίζει με αδιαφορία ή εχθρότητα τους «ξένους», τους Άλλους, τότε κάτι νοσηρό υπάρχει στους κόλπους αυτής της οικογένειας. Οι γονείς δεν «μαθαίνουν» (δεν είναι κάτι που είτε λέγεται είτε υπονοείται) τα παιδιά τους ότι οι Άλλοι είναι εχθροί ή ότι πρέπει να τους αντιμετωπίζουν με αδιαφορία: με σεβασμό, με επιφύλαξη, ναι, αλλά όχι αδιάφοροι ή εχθροί.
  Όμως και ο κυκλικός συλλογισμός του Laing φαίνεται λάθος γιατί δεν αναγνωρίζει προθέσεις στις ενέργειες που προκαλούν τα συναισθήματα των μικρών μελών της οικογένειας. Ας βάλουμε τα αντίθετα συναισθήματα στο στόμα του παιδιού, να πιστεύει δηλαδή πως η μητέρα του το θεωρεί «κακό» (για π.χ. κάποια αταξία που έκανε): η εμπειρία μας δείχνει πως «αναγνωρίζει» τελικά την καλή της πρόθεση και είναι πιο εύκολο να την «συγχωρήσει» αν στην θέση της ήταν κάποιος που δεν είναι μέλος της οικογένειάς του. Εκτός και αν ο Laing πιστεύει πως η γονική αγάπη είναι υστερόβουλη και φαντασιακή.

 • Ανώνυμος 41728

  21 Μαρ 2017

  Aυτό το αίσχος κινείται μεταξύ έμμεσης προώθησης του "Norwegian social workers Barnevernet" - και γάμου ατόμων του ίδιου φύλου, αλλά πολύ περισσότερο άμμεση εξιδανίκευσης μεταξύτου υπερελευθεριακού καθεστωτικού κομμουνισμού και Κιμπουτς.

 • Ανώνυμος 41727

  21 Μαρ 2017

  ...συγνώμη για το ορθογραφικό.... "Να το γράψουνε".

 • Ανώνυμος 41726

  21 Μαρ 2017

  Χρειάζεται επαγωγική σκέψη για κάθε το που γράφεται για να κατανοηθεί ο τελικός προσανατολισμός του.
  Κατά δεύτερον από τους ίδιους τους συγγραφείς χρειάζονται προτάσεις αντί των θεσμών που κατακρίνουν.
  Αν θέλουν να γεμίσει ο πλανήτης ορφανοτροφεία ας το γράψουνε.
  Αν θέλουν κάποιον "μετάνθρωπισμό" του τύπου Shulamith Firestone θα πρέπει να το γράψουμε.

 • Ανώνυμος 41725

  21 Μαρ 2017

  Ένα από τα χειρότερα άρθρα που έχω διαβάσει στα ηλεκτρονικά μέσα. Ούτε αρχή ούτε μέση ούτε τέλος. Αρτσι μπούρτσι και λουλάς. Κάτι ψελλίζει στη αρχή, και μετά τα επαναλαμβάνει συνεχώς. Τουλάχιστον εγώ δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτα. Επίκληση, κάποιων αυθεντιών (υποτίθεται), όπως ο Φρόιντ, που θαύμαζε το πιο καφροειδές βιβλίο που γράφτηκε ποτέ, την Βίβλο. Του Μαρξ, με τις ξιπασμένες... επιστημονικές του θεωρείς (ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητες του στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του και άλλες τέτοιες φαντασιώσεις). Τίγκα σε ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές αυθαιρεσίες, που θυμίζουν ιερέα που ψεύδεται με τους ισχυρισμούς του, για τους οποίους δεν κάνει τον κόπο να τους αποδείξει. Τέτοιου είδους διαπιστώσεις, που στηρίζονται κυρίως στην ψυχολογία, είναι ανάλογες με θρησκευτικά και πολιτικά δόγματα. Δεν οφείλουν να αποδείξουν κάτι, αλλά εσύ οφείλεις να τα αποδεχθείς ή να τα απορρίψεις.
  Δεν είναι φυσιολογικό, το ανήμπορο παιδί να αποδέχεται τους γονείς του ως κυρίαρχους; Είναι τελείως διαφορετικό το ότι οι περισσότεροι γονείς, είναι εμποτισμένοι με τον εξουσιασμό και τον αναπαράγουν στα παιδιά τους και αυτά, στα δικά τους παιδιά κοκ. Δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω πως η οικογένεια προυπήρξε του έθνους και μάλλον είναι αποτέλεσμα, ενός ανταγωνιστικού (πώς αλλιώς;) κόσμου. Αν η οικογένενεια χρησιμοποιήθηκε από τον Χιτλερ και γενικά από την φασιστική εξουσία, ως σημαντικός μηχανισμός για την αναπαραγωγή της κρατικής και θρησκευτικής ιδεολογίας, σημαίνει πως ευθύνεται κατ' ανάγκη ο θεσμός της; Ή οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί; Αποψη μου είναι ότι η οικογένεια θα εξακολουθήσει να υπάρχει κι όταν θα έχουν υποχωρίσει τα έθνη και εξυπακούεται ότι και αυτή υπόκειται στον ¨νόμο" του: τα πάντα ρει και ουδένα μένει", πράγμα, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάζει ο ρόλος της. Τούτο το κείμενο, δεν επιτίθεται μόνο στο έθνος και στην οικογένεια, πράγμα που δεν με ενοχλεί προσωπικά, αλλά επιτίθεται και σε μία σημαντική ιδιότητα του ανθρώπου. Στην ιδιότητα της βούλησης που έχει, από την φύση του. Και εν τέλει δεν κάνει καμία πρόταση, για διάδοχες καταστάσεις. Αλλά, οκ. Ο καθένας έχει την άποψη του, και μπορεί να την εκφράζει ελεύθερα.
  Γιάννης

 • Ανώνυμος 41719

  21 Μαρ 2017

  Αυτό: έτσι και η Οικογένεια περιβάλλει με αγάπη τα μέλη της και αντιμετωπίζει με αδιαφορία ή εχθρότητα τους «ξένους», τους Άλλους.

  Μοιάζει κάπως αισθητικά με "υδροχοϊκή" και κάπως τεχνητά "αφελή" συναισθηματική αντιπροσέγγιση.

 • Ανώνυμος 41718

  21 Μαρ 2017  Μοιάζει κάπως αισθητικά με "υδροχοϊκή" συναισθηματική αντιπροσέγγιση.

 • Ανώνυμος 41717

  21 Μαρ 2017

  Έχει να αντιπροτείνει κάτι ο Ηλίας Ιωακείμογλου ως κάποια πολιτιστική κοινωνική βιοθεωρεία έστω μετά τα 35 με 37 ηλικιακά έτη για τον καθένα και την κάθε μία;