ΝΕΟΡΩΜΙΟΣ:
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ,
ΣΤΟΝ... ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗ

Βαθιά μέσα στην ψυχή του νεορωμιού συζούν
ο Χατζηαβάτης κι ο Μεγαλέξανδρος.

Η υπερβολή της κακομοιριάς και του ηρωισμού.

Η υπερηφάνεια της ύβρεως και η ύβρις της παρακμής...

(Στη φωτογραφία ο Μεγαλέξανδρος της Ρωμιοσύνης
με σταυρό στη λαβή του σπαθιού).

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ