ΚΙ ΟΜΩΣ,
ΓΥΡΙΖΕΙ...

  Η επίσημη θέση του χριστιανισμού για το ηλιοκεντρικό σύστημα βασίζεται στις αναφορές της Βίβλου. Έτσι έχουμε:


  «Και ανατέλλει ο ήλιος, και δύει ο ήλιος, και σπεύδει προς τον τόπον αυτού, όθεν ανέτειλλεν» (Εκκλησιαστής κεφ. 1 παρ. 5). Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα, ότι για την ιουδαιοχριστιανική Βίβλο, ο Ήλιος κινείται γύρω απʼ την Γη, αφού ανατέλλει και δύει και επανέρχεται στο σημείο, όπου προηγουμένως ανέτειλε.

H βιβλική αντίληψη για το σχήμα της

Γης. Η Γη είναι επίπεδη και

κολυμπάει σε έναν ωκεανό· 

από επάνω της υπάρχουν νερά, τα

οποία συγκρατώνται από το

στερέωμα (ουρανός), όπου ζούν

ο Θεός, ο Χριστός κι οι άγγελοι.

«Ο θεμελιών την γην επί την βάσιν αυτής, δια να μην σαλευθή εις τον αιώνα του αιώνος». (Ψαλμοί ΡΔ΄  παρ. 5). Ο Θεός εδώ θεμελίωσε την Γη σε βάση για να μη μπορεί να σαλεύει στα βάθη των αιώνων, παραμένοντας ακίνητη.

Δηλαδή, ο Ήλιος είναι αυτός που κινείται γύρω απʼ την Γη και η Γη μένει ακίνητη. Για την σκοταδιστική αυτή θέση του Χριστιανισμού κάηκαν χιλιάδες άνθρωποι κατά τον Μεσαίωνα (Βυζαντινό και Ευρωπαϊκό) όπου είχαν απλά αντίθετη άποψη.


Και φυσικά, η μεσαιωνική και γεωκεντρική αυτή θέση της Εκκλησίας δεν έχει αλλάξει καθόλου παρά τις ατράνταχτες αποδείξεις της επιστήμης, αφού οι κρατούντες αρχιερείς δεν έχουν αποκηρύξει ποτέ τις αναχρονιστικές αυτές αναφορές της Βίβλου τους.


Με τις υγείες μας…

      

  Διαβάστε: Η ιεροποίηση της επιπεδότητας της Γής στο χριστιανισμό

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ