ZORBA
THE CHRISTIAN

Ο χριστιανός του ελλαδικού
χώρου, που φαντασιώθηκε
ότι κατάγεται
από τους αρχαίους έλληνες


Οι λαοί τού -πολυεθνικού- Βυζαντίου είχαν εκβυζαντινισθεί κι όχι εξελληνισθεί, όπως λανθασμένα υποστηρίζεται. Τους επιβλήθηκε η γλώσσα τής αυτοκρατορίας [τα ελληνικά (ρωμέικα), τα «αγγλικά» τής εποχής, δηλαδή] και η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία.


Δεν είμαστε έλληνες, που μεταλλαχτήκαμε -δια τής βίας ή μή- σε χριστιανούς, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Ένα συνονθύλευμα βαλκανικών -και όχι μόνον- χριστιανικών λαών ήμασταν, που μόλις από τον 19ο αιώνα κι ύστερα, μάς μπήκε η ιδέα, ότι δήθεν καταγόμαστε από τους αρχαίους έλληνες. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως: «απόκτηση ελληνικής εθνικής συνείδησης».

Οι μεγάλες αυτές ιδέες περί ευγενούς καταγωγής, που συνεπάγονται εξ άλλου έλλειψη παιδείας και αυτογνωσίας, είναι οι κύριες αιτίες για τα διαχρονικά χάλια τής Ρωμιοσύνης. Κι άλλοι λαοί είναι χριστιανοί στις μέρες μας, δεν είναι όμως τόσο άφρονες και φαντασμένοι όσο οι ρωμιοί, αλλά πορευόμενοι με παιδεία και αυτογνωσία, προοδεύουν.

Διαφωτιστές: Οι πρωτεργάτες
τής φαντασίωσης τής ευγενούς καταγωγής
Οι πρώτες φορές, που υποστηρίχτηκε έντονα η φυλετική καταγωγή μας από τους αρχαίους έλληνες, ήταν από τον λεγόμενο ελληνικό διαφωτισμό (ύστερες δεκαετίες 18ου αι. - πρώτα χρόνια 19ου αι.), λίγο αργότερα από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, από τον οποίο δέχτηκε επιδράσεις. Ήταν απαρασκεύαστος όμως, χωρίς δηλαδή, να έχει γνωρίσει την προπόνηση τής ευρωπαϊκής αναγέννησης.

Παρά τις αντιδράσεις τής Εκκλησίας, που ένοιωθε να απειλείται εξ αιτίας αυτής τής φανταστικής σύνδεσης τού ελληνόφωνου -και όχι μόνον- χριστιανικού ποιμνίου της με τους αρχαίους έλληνες, στο πέρασμα των χρόνων, οι διαφορές αμβλύνθηκαν κι έτσι σήμερα η Ρωμιοσύνη τα έχει ενστερνισθεί όλα, μπερδεύοντάς τα και κάνοντάς τα μια «σαλάτα».

Έτσι, τιμάει εξ ίσου τον Αδαμάντιο Κοραή για παράδειγμα και τον Γρηγόριο Ε΄, που κυνήγησε τον Κοραή μετά μανίας, φτιάχνοντάς τους αγάλματα δίπλα- δίπλα στο κέντρο τής Αθήνας. Ίσως να έχει και κάποιο δίκιο πάντως, δεδομένου, ότι και οι δυο συνέβαλαν -εκούσια ή μή- στη θεμελίωση τού εθνικοθρησκευτικού της μύθου. Ο Κοραής ήταν χριστιανός, από τους πρωτεργάτες τής θεωρίας περί ύπαρξης δεσμών με την αρχαία Ελλάδα, ενώ ο Γρηγόριος ο Ε΄ θεωρήθηκε εθνομάρτυρας, καθ΄ότι τον σκότωσαν οι οθωμανοί, άσχετα για το λόγο, για τον οποίο το έκαναν. (Στο Θεματολόγιο / Ιστορία / Οθωμανική Περίοδος τής «Ελεύθερης Έρευνας» μπορείτε να βρείτε σχετικά άρθρα).Αδριάντες τού Αδ. Κοραή και τού Γρηγορίου Ε΄έξω από το Πανεπιστήμιο. Το θύμα και ο θύτης τιμώνται μαζί, όχι άδικα ίσως, δεδομένου, ότι κι οι δυο συνέβαλαν ο καθένας με τον τρόπο του στη δημιουργία τού εθνοθρησκευτικού μύθου τής Ρωμιοσύνης.Βυζάντιο:
Ο αδύναμος κρίκος τής φαντασίωσης
Αφού πίστεψε λοιπόν η Ρωμιοσύνη, ότι έχει δεσμούς αίματος με την αρχαία Ελλάδα, βρέθηκε κατόπιν, μπροστά σε ένα μεγάλο τείχος, αυτό τού Βυζαντίου, μιας πολυεθνικής χριστιανικής αυτοκρατορίας, η οποία, για την περαιτέρω τεκμηρίωση τού μύθου, έπρεπε να γίνει κι αυτή ελληνική.

Το Βυζάντιο αποτέλεσε τον αδύναμο κρίκο στη συνέχεια τού ελληνικού έθνους, οπότε επινοήθηκε μια νέα φαντασίωση, η ελληνοχριστιανική θεωρία.

Το ιδεολόγημα ελληνοχριστιανισμός
Πρώτος σθεναρός υπέρμαχος τής αδιάσπαστης χωροχρονικής εθνικής συνοχής, ο οποίος «πειράθηκε να εύρη την ενότητα τού βυζαντιακού κράτους, να εισδύσει εις το πνεύμα του, να αναδείξη δι΄ιστορικής και φιλοσοφικής ανασκαφής τον έλληνα υπό τον ρωμαίον», ήταν ο βυζαντινολόγος Σπυρίδων Ζαμπέλιος (1813-1881), στο έργο του «Βυζαντιναί μελέται» (Αθήνα, 1857).


 
Η Ρωμιοσύνη τιμάει τον εμπνευστή τής ελληνοχριστιανικής φαντασίωσης, βυζαντινολόγο, Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο.

Τη σκυτάλη, αμέσως μετά, ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815-1891), ο οποίος στην «Ιστορία τού ελληνικού έθνους» (ο πρώτος τόμος της εκδόθηκε το 1860 και ο τελευταίος το 1877), καταδίκαζε την περιφρόνηση τού νεότερου κόσμου προς το Βυζάντιο και με γλαφυρότητα κι ενθουσιασμό αναδείκνυε τη βαθειά του πίστη στην ελληνική φυλή.Κωνσταντίνος ΠαπαρρηγόπουλοςΈκτοτε, το ιδεολόγημα τού ελληνοχριστιανισμού, δεν αποτέλεσε απλά μέρος των εθνοποιητικών διαδικασιών τού νεοϊδρυθέντος έθνους-κράτους, αλλά το θεμέλιο λίθο, το «ευαγγέλιο» τής επίσημης κρατικής ιδεολογίας.

Διάφορες, αντίθετες στον «ελληνοχριστιανισμό» φωνές, που ακούστηκαν στο πέρασμα των χρόνων, με πρώτες τού ιστοριοδίφη Κωνσταντίνου Σάθα, ο οποίος στα 1887 έφτασε να αρνηθεί πλήρως την ελληνικότητα τού Βυζαντίου, συνάντησαν τη σφοδρή αντίδραση τού κατεστημένου με αποτέλεσμα τον πλήρη παραγκωνισμό τους.
Ο Κωνσταντίνος Σάθας (1842-1914) παραγκωνίστηκε από το ελληνοχριστιανικό κατεστημένο, γιατί αμφισβήτησε τις θεωρίες τού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου περί τής δήθεν ελληνικότητας τού Βυζαντίου.Μαζί με αυτούς στοχοποιήθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν από το ρωμαίικο εθνικισμό κι ορισμένοι ξένοι καθηγητές, που τόλμησαν να αμφισβητήσουν τη φυλετική καθαρότητα τής Ρωμιοσύνης, όπως π.χ. ο καθηγητής Fallmerayer. (Διαβάστε σχετικά στην «Ελεύθερη Έρευνα»: «Εσλαυώθη πάσα η χώρα...»).

Έτσι λοιπόν, με ιδεολογικό δεκανίκι τη θεωρία τού ελληνοχριστιανισμού, οι σημερινοί κάτοικοι τού ελλαδικού χώρου (απόγονοι σλάβων, αρβανιτών, βλάχων, βορειοαφρικανών κ.λπ.), απόκτησαν την ψευδαίσθηση τής συνέχειας στο χώρο και στο χρόνο ως δήθεν φυλετικά απόγονοι αρχαίων ελλήνων, οι οποίοι σε κάποια φάση όμως, τής ιστορίας τους, εκχριστιανίστηκαν. (Στο ΘεματολόγιοΗ πραγματική καταγωγή μας, μπορείτε να βρείτε σχετικές έρευνες τής «Ελεύθερης Έρευνας», που αποδεικνύουν τη σλάβικη, αρβανίτικη, βλάχικη κ.ά. καταγωγή των σημερινών αποκαλούμενων ελλήνων).

Η παγίδα τού ελληνοχριστιανισμού
Τόσο οι οπαδοί τής ελληνοχριστιανικής θεωρίας όμως. όσο κι όσοι την εναντιώνονται, έχουν πέσει στην ίδια παγίδα.

Ας ανακεφαλαιώσουμε, προκειμένου να αντιληφθούμε την παγίδα, στην οποία έχουν πέσει και οι μεν και οι δε.

Σύμφωνα με τους θιασώτες τού ελληνοχριστιανικού ιδεολογήματος:

* Είμαστε έλληνες, απόγονοι των αρχαίων ελλήνων, οι οποίοι στο πέρασμα των αιώνων «είδομεν το φως το αληθινόν» ασπαζόμενοι το χριστιανισμό - φυσική εξέλιξη τού αρχαίου ελληνικού πνεύματος.

*  Υποδουλωθήκαμε στους τούρκους για τετρακόσια χρόνια, αλλά διατηρήσαμε τα στοιχεία τής ελληνοχριστιανικότητάς μας.

* Επαναστατήσαμε «δια τού Χριστού την πίστιν την αγίαν και τής πατρίδος την ελευθερίαν».

* Απελευθερωθήκαμε κι έτσι φτάσαμε ως τις μέρες μας, περήφανοι για την ελληνική μας καταγωγή και τη χριστιανική μας θρησκεία.

Σύμφωνα με αυτούς,
που αμφισβητούν την ελληνοχριστιανική θεωρία
:


* Είμαστε έλληνες, απόγονοι των αρχαίων ελλήνων, στους οποίους όμως, επιβλήθηκε δια τής βίας ο χριστιανισμός σφάζοντας και γκρεμίζοντας.

* Τα τετρακόσια χρόνια δουλείας στους τούρκους αποτέλεσαν συνέχεια των 1.100 χρόνων δουλείας στους βυζαντινούς.

* Επαναστατήσαμε για την ελευθερία τής πατρίδας μας κι έτσι φτάσαμε ως τις μέρες μας, περήφανοι για την ελληνική μας καταγωγή, όχι όμως για τη χριστιανική θρησκεία.

Και οι μεν και οι δε, έχουν πέσει στην ίδια ιδεολογική παγίδα. Θεωρούν ως  αδύναμο κρίκο τού ελληνοχριστιανισμού την ελληνικότητα ή μη τού Βυζαντίου, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί τη βάση τής θεωρίας: τη δήθεν αρχαιοελληνική καταγωγή των σημερινών κατοίκων τού ελλαδικού χώρου.

Αμφοτέρων το ζήτημα είναι αν στα 1.100 χρόνια τής βυζαντινής ιστορίας, ο έλληνας συνέχισε απλά την ιστορική του πορεία ή υποχρεώθηκε να εκχριστιανισθεί κι από ορθολογιστής και προοδευτικός, που δήθεν ήταν, να καταντήσει ρωμιός, ένας μεσαιωνικός δηλαδή, οπισθοδρομικός, βαθειά θρησκευόμενος άνθρωπος.

Σύμφωνα μάλιστα με τη δεύτερη τάση, η μετάλλαξη αυτή τού έλληνα σε ρωμιό αποτελεί τη βασική αιτία τής σημερινής κακοδαιμονίας μας, η οποία πιστεύουν, ότι θα διορθωθεί, όταν ξεφορτωθούμε το Βυζάντιο από το μυαλό μας και ξαναγίνουμε ορθολογιστές, όπως οι δήθεν πρόγονοί μας.

Ελληνοχριστιανική υποχρεωτική παιδεία. (Διαβάστε στην «
Ελεύθερη Έρευνα»:
Με το ζόρι έλληνες!).Η εξιδανικευμένη αρχαιότητα
Στα σχολεία τού νέου κράτους, η ελληνική αρχαιότητα παρουσιάζεται εξιδανικευμένη. Έτσι, οι σημερινοί κάτοικοι τού χώρου, με τυποποιημένα τα μυαλά τους από την επίσημη προπαγάνδα τής κρατικής παιδείας έχουν μια στρεβλή εικόνα για την αρχαιότητα και για το τι εννοούν λέγοντας έλληνας και ελληνισμός. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Οι τής ημετέρας τουρκοβυζαντινής (παρα)παιδείας μετέχοντες). Για την ακρίβεια, έχουν πάρει από εδώ κι από εκεί ό,τι νομίζουν, ότι τους βολεύει κι έχουν φτιάξει μια τελείως ιδανική, στρεβλή και ανιστορική εικόνα.

Μιλάμε για τον ορθολογισμό τού αρχαίου έλληνα. Ορθολογιστές ήταν μόνο η μειοψηφία των άθεων επιστημόνων - φιλοσόφων. Στον αντίποδά τους όμως, ζούσε ένας κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία, που πίστευε στις μετά θάνατον ζωές, στις κατάρες, στις επικλήσεις των ψυχών των νεκρών κ.λπ., ανάλογες  δοξασίες με αυτές, που κληρονόμησε -κι όχι εφηύρε- ο χριστιανισμός αργότερα. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Όταν η φιλοσοφία αποκόπηκε από τα μαθηματικά).

* Ήταν ορθολογιστές αυτοί, που έβαζαν στους τάφους τους κατάδεσμους με κατάρες; (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Η εξέλιξη τής μαγείας στην αρχαία Ελλάδα).

* Ήταν ορθολογιστές οι πιστοί, που σέρνονταν στους ναούς για να θεραπευτούν θαυματουργά, αλλά και για να ακούσουν τους κεραυνούς τού Δία να βροντούν, να δουν τα αγάλματα των θεών να κλαίνε αίμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να δουν ακόμα και άρματα των θεών να αιωρούνται μέσα στο ναό, «θαύματα», που με τη βοήθεια τής πλέον σύγχρονης τεχνολογίας τής εποχής, σκάρωναν οι ιερείς; (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Η αρχαία επιστήμη στην υπηρεσία τού 12θεϊστικού ιερατείου).

* Ήταν ορθολογιστές οι προσκυνητές, οι οποίοι πήγαιναν στα νεκρομαντεία και παραδίδονταν στους ιερείς τού 12θεου, που τους προσέφεραν γεύματα και ποτά με παραισθησιογόνα, τούς έβαζαν μέσα σε τάφους για μέρες και κατόπιν διοργάνωναν με διάφορα τεχνάσματα «παραστάσεις» τύπου Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, στις οποίες με διάφορους μηχανισμούς κυκλοφορούσαν σε διπλούς τοίχους, ώστε να νομίζουν οι επισκέπτες, ότι μιλούσαν με τους νεκρούς; (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Κάτω Κόσμος: Μια προσοδοφόρα επιχείρηση τού 12θεϊστικού ιερατείου).

* Εξιδανικεύεται η επί 32 χρόνια (!) επωνομαζόμενη δημοκρατία τού Περικλή (461-429), ένα ιμπεριαλιστικό καθεστώς, που αιματοκύλισε πολλές ελληνικές πόλεις και κατέστρεψε τελικά την Αθήνα.

* Εξιδανικεύεται η άσχημη θέση τής γυναίκας στην αρχαία κοινωνία. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Ο μισογυνισμός των αρχαίων ελλήνων και Η ιερή πορνεία στην αρχαία Ελλάδα).

* Εξιδανικεύονται τα οικονομικοπολιτικά συμφέροντα, η διαφθορά, οι  δωροδοκίες, οι μυστικές συναλλαγές, ο επαγγελματισμός, το ντοπάρισμα, η βία και τη βαρβαρότητα των αρχαίων ολυμπιακών αγώνων, που έχουν εξιδανικευμένα ονομαστεί: «ολυμπιακό πνεύμα». (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Το παραμύθι «ολυμπιακό πνεύμα» τής αρχαιότητας και Η ανάπλαση τής ζωής ενός αρχαίου πρωταθλητή).

Μιλάμε για έλληνες και ελληνισμό. Ποιοί ήταν έλληνες; Ήταν έλληνας ο Σωκράτης, που ήπιε το κώνειο ή αυτοί που τού το έδωσαν; Ήταν έλληνας ο Ηράκλειτος ή οι εφέσιοι, που τον έριξαν και τον έφαγαν τα σκυλιά; (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Ένα χρονικό τού διωγμού των φιλοσόφων δια μέσου των αιώνων). Ήταν έλληνες οι σπαρτιάτες, που έσφαζαν τους αθηναίους ή οι αθηναίοι, που έσφαζαν τους σπαρτιάτες ή ήταν έλληνας ο Μ. Αλέξανδρος, που τους έσφαζε όλους; Ήταν έλληνες αυτοί, που πολέμησαν τους πέρσες ή αυτοί που πήγαν με το μέρος των περσών; Ποιός ήταν τελικά αυτός ο ιδανικός αρχαίος έλληνας, που μεταλλάχτηκε σε ρωμιό;


Και τι είναι ελληνισμός; Ακούμε, ότι ελληνισμός είναι το αρχαίο πνεύμα, το Βυζάντιο, ακούμε για ελληνισμό τής Μικράς Ασίας (πολυεθνικό συνονθύλευμα εκβυζαντινισμένων χριστιανών), ακόμα και για ελληνισμό τού Πόντου (ρωμιών χριστιανών) κ.λπ.. Ποιός είναι ο ορισμός τού ελληνισμού; Απλά, δεν υφίσταται αυτό, είναι ένα ιδεολόγημα, που έχουμε φτιάξει στα μυαλά μας, όπως όλα τα λήγοντα σε -ισμός (χριστιανισμός, σοσιαλισμός κ.λπ.). Ρωτήστε εκατό διαφορετικούς ανθρώπους τι είναι ελληνισμός και θα πάρετε εκατό διαφορετικούς ορισμούς.Ακρότατος εθνικισμός: Όταν μια ιδεολογία γίνεται πράξη, η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη. Φανατισμός, μισαλλοδοξία, αλαζονεία, μισανθρωπία, ρατσισμός και πολλά άλλα πάθη ακολουθούν τους ιδεολόγους τού οποιουδήποτε κινήματος.
Στη δεξιά φωτογραφία ακροδεξιοί χρυσαυγίτες ελληναράδες, καθαρίζουν την Ελλάδα από τους μετανάστες. Δηλαδή, απόγονοι σλάβων, αλβανών, τούρκων, αρμένιων, βλάχων κ.λπ., που όμως έχουν την ψευδαίσθηση, ότι είναι απόγονοι των αρχαίων ελλήνων, κυνηγούν πακιστανούς, ινδούς κ.λπ. ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν την ίδια ψευδαίσθηση. Αν όμως, μείνουν λίγο ακόμα στην Ελλάδα, οι ίδιοι ή τουλάχιστον τα παιδιά τους θα αποκτήσουν κι αυτοί, όπως κι οι υπόλοιποι «έλληνες», την ίδια επίσης ψευδαίσθηση κι ας είναι και λίγο πιο σκούροι στο δέρμα. Εξ άλλου αρκετοί σημερινοί «έλληνες» είναι κι αυτοί λίγο πιο σκούροι... (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Οι τής ημετέρας τουρκοβυζαντινής (παρα)παιδείας μετέχοντες).
 

Εκβυζαντινισμένοι χριστιανοί, όχι έλληνες
Είναι αβάσιμο και αποπροσανατολιστικό λοιπόν, το ερώτημα αν το Βυζάντιο ήταν ή όχι ελληνικό. Δεν ήμασταν έλληνες, που κάποτε -δια τής βίας ή μή- γίναμε χριστιανοί, οπότε μπερδευτήκαμε ιδεολογικά. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο.

Εκβυζαντινισμένοι χριστιανοί ήταν όλοι οι λαοί στον ελλαδικό χώρο, που ξαφνικά τους φόρτωσαν στην πλάτη έναν εξιδανικευμένο αρχαίο πολιτισμό. (Διαβάστε για παράδειγμα στο β΄μέρος τού άρθρου μας «Εσλαυώθη πάσα η χώρα...», πώς ο απεσταλμένος τής βυζαντινής εξουσίας, Νίκων ο Μετανοείτε, εκχριστιάνισε δια τής βίας τούς σλάβους τής Λακωνίας).Η έννοια τής ροϊκότητας ήταν βασική στην αρχαία ελληνική φιλοσοφική σκέψη. Πάντα ρει, δυό φορές δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι, έλεγε ο Ηράκλειτος. Η φύση δεν ανασταίνει τίποτε, αλλά γεννάει καινούρια.

Οι αρχαίοι έλληνες και η αρχαία Ελλάδα έχουν πεθάνει εδώ και πολλούς αιώνες. Και μόνο, που κάποιοι επιχειρούν να αναστήσουν το φάντασμά τους, αποδεικνύει, ότι εκτός τού ότι δεν έχουν καμμιά φυλετική σχέση μαζί τους, δεν έχουν ούτε επίσης καμμία σχέση με την αρχαία ελληνική φιλοσοφική αντίληψη. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: «Απόγονοι» και «απόγονοι»).


Αυτό είναι το πρόβλημα και το βασικό αίτιο τής κακοδαιμονίας των σημερινών ρωμιών. Δεν έχουν προσπαθήσει να σταθούν στα δικά τους πόδια, αλλά στα πόδια ενός εξιδανικευμένου αρχαίου παρελθόντος, το οποίο εξ άλλου δεν τους ανήκει. Έτσι, αντί να αγωνισθούν με αυτογνωσία για το παρόν και το μέλλον τους, επαναπαύονται σε κάποιες αρχαίες δάφνες, που έχουν φτιάξει στο μυαλό τους και βολοδέρνουν ιδεολογικά εκστομίζοντας τις συνήθεις ανοησίες τού τύπου: «όταν εμείς χτίζαμε παρθενώνες, εσείς ήσασταν επάνω στα δέντρα...»

«Έλληνας είναι όποιος έχει βαπτιστεί...» Όσο κι αν ακούγονται αστεία ή παράξενα αυτά, που ισχυρίζεται ο ιερέας στο παραπάνω βίντεο, δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. [Το βίντεο αποτελείται από αποσπάσματα από βίντεο με τίτλο «Greek identity, greek constitution», το οποίο έχει ανεβάσει στο youtube ο χρήστης Egeomakedon].
«Έλληνες είναι όσοι πιστεύουν στο Χριστό» (δεξιά), διευκρινίζεται στο «Πολιτικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος» (Γ' Εθνοσυν. Τροιζήνας, 1827).
Οι ανταλλαγές των πληθυσμών στις αρχές τού περασμένου αιώνα επίσης, έγιναν με βάση θρησκευτικά κριτήρια. Αρκετοί σημερινοί κάτοικοι τής Ελλάδας είναι χριστιανοί τουρκικής καταγωγής. Ο «Ζορμπάς», που ακούγεται στο βίντεο, είναι τούρκικη λέξη και σημαίνει: βίαιος, τυραννικός, κατακτητής. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Αμάν κουζούμ, αμάν γιαβρούμ...).


Η «θρησκεία» έθνος
Στη δυτική Ευρώπη τού 18ου αιώνα ο εθνικισμός -διαθέτοντας ορθολογικό προκάλυμμα- ήρθε να αντικαταστήσει το θρησκευτικό τρόπο σκέψης. Με τη χρήση και τον χειρισμό τής ιστορίας και των εθνικών συμβόλων πρόταξε την υπέρτατη εθνική ιδέα, τη διατήρηση τού έθνους στο χρόνο.

Ο εθνικισμός είναι θρησκεία χωρίς θεό. Υποκαθιστά την πίστη στο θεό με την πίστη στην πατρίδα, την ενισχύει ή τη συγχέει μ΄αυτήν.

Σε θρησκείες ανάγονται τα κάθε είδους μαντριά, π.χ.: ΠΑΟ θρησκεία - θύρα 13, Θρύλε θεέ μου, ολυμπιακέ μου κ.λπ.. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Στα γήπεδα η Ρωμιοσύνη αναστενάζει).  


Πολλοί ρωμιοί στις μέρες μας, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από το μαντρί τής θρησκείας, έχουν ταμπουρωθεί μέσα στο άλλο μαντρί, αυτό τής «θρησκείας» έθνος κι από εκεί είναι μάλλον δυσκολότερο να γλυτώσουν, διότι δεν το αντιλαμβάνονται, ότι ένα μαντρί είναι κι αυτό, μια θρησκεία.

Η χειρότερη κατάσταση δουλείας είναι αυτή, κατά την οποία ο δούλος δεν αντιλαμβάνεται τη δουλεία του. Αν την αντιλαμβανόταν, υπήρχε και μια ελπίδα να αγωνιστεί, να κάνει κάποτε κάτι να την αποτινάξει. Αν δεν την αντιλαμβάνεται όμως, δεν πρόκειται να γλυτώσει ποτέ. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Οι φρουροί τού Συστήματος).
Η μεγαλύτερη φαντασίωση τού σημερινού ρωμιού είναι, ότι κατάγεται από τους αρχαίους έλληνες. Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Τελευταίοι σε όλα! Νεορωμιοί - νεοέλληνες: Περίγελως τού πολιτισμένου κόσμου).


Από τον Καραγκιόζη, στη μαντάμ Σουσού
Εκτός από τον Καραγκιόζη, τον πάντα χρεωκοπημένο, τον τεμπέλη, τον χαμερπή, τον κουτοπόνηρο, με τα πλείστα όσα ακόμη ελαττώματα, τον αυτοδίκαια αναγνωρισμένο εθνικό ήρωα τής Ρωμιοσύνης (διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Ο Καραγκιόζης τής Ρωμιοσύνης κι η Ρωμιοσύνη-καραγκιόζης και Καραγκιόζης και καραγκιόζηδες), μεγάλη επιτυχία είχε διαχρονικά και ο χαρακτήρας τής μαντάμ Σουσούς, μιάς ρωμιάς, επίσης  χρεωκοπημένης, που διακατεχόταν επί πλέον, από μεγάλες ιδέες σχετικά με τη δήθεν ευγενή της καταγωγή.


Πολλές συζητήσεις γίνονται, για το αν θα πρέπει να αποκαλούμαστε έλληνες ή γραικοί. Αστεία πράγματα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο: Ρωμιοί έπρεπε να λεγόμασταν και το κράτος μας (που ψευδωνύμως καλείται Ελλάδα) θα έπρεπε να λεγόταν Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσυνιστάν ή κάτι τέτοιο. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: I am romia).


Σε ιδιωτική συζήτηση, που είχα τις προάλλες με «ελληνίδα» από την Κεφαλονιά, μού διαμαρτυρήθηκε, όταν υποστήριξα, ότι στο νησί έχουν γίνει εκτεταμένοι αλβανικοί εποικισμοί. (Η κατάληξη -ατ είναι αθροιστική και σημαίνει τους οικιστές, όταν τη βρίσκουμε σε ονόματα χωριών ή ολόκληρη μία φάρα αρβανιτών. Επικράτησε στην Κεφαλλονιά με τον τύπο -άτα, από τους πρώτους αρβανίτες εποίκους, που εγκαταστάθηκαν εκεί κατά τις αρχές τού 16ου αιώνα, όπως και σε άλλα μέρη εξ ολοκλήρου αλβανικά, π.χ. στην περιοχή τού Σουλίου. Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα» Από τον Σπάτα και τον Τατόη, στο Χαλάνδρι και τη Λούτσα...) Τη ρώτησα το επώνυμό της, μού το είπε και πρόσθεσε, ότι γνώριζε, πως ήταν αλβανικό, όπως επίσης τελικά γνώριζε και για τους αλβανικούς εποικισμούς στο νησί, φώναζε όμως, ότι αυτή είναι ελληνίδα κι είχε εκνευρισθεί, που τολμούσα να αμφισβητήσω την ευγενή της καταγωγή από τους αρχαίους έλληνες, για την οποία -όπως δήλωσε- ήταν πολύ υπερήφανη.Πλήθος καραγκιόζηδων και μαντάμ σουσούδων κατάφερε να παράγει διαχρονικά η μονίμως χρεωκοπημένη και φαντασμένη με τις μεγάλες ιδέες περί ευγενούς καταγωγής, Ρωμιοσύνη.

Αυτή είναι βασική αιτία τής κακοδαιμονίας μας, που ξεκίνησε από το λεγόμενο νεοελληνικό διαφωτισμό. Αυτό είναι το λάθος όλων εκείνων των διαφωτιστών (Κοραή, Κούμα κ.λπ.). Κι άλλοι λαοί υπήρξαν στο χώρο και συγκρότησαν έθνη (π.χ. βούλγαροι), δεν φαντασιώθηκαν όμως, τόσο ευγενείς καταγωγές.


Δεν έπρεπε να επενδύσουν στη φαντασίωση τής δήθεν ελληνικής καταγωγής. Αυτό, που κατάφεραν να φτιάξουν, είναι ένα συνονθύλευμα χρεωκοπημένων καραγκιόζηδων και φαντασμένων μαντάμ σουσούδων. Στα ψέματα στήριξαν το κράτος από τη δημιουργία του, γι΄αυτό ένα κράτος-ψέμα είναι έκτοτε, μέχρι και τις μέρες μας.


Στο «Θούριο» ο Ρήγας δεν αναφέρεται σε έλληνες,
αλλά σε χριστιανούς και ρωμιούς:
«Να σφάξουμε τους λύκους, που στον ζυγόν βαστούν,
και χριστιανούς και τούρκους, σκληρά τους τυραννούν...»
«...και τούρκοι και ρωμιοί...»
«Βουλγάροι κι αρβανίτες, αρμένιοι και ρωμιοί,
αράπηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορμή...»

Παρατηρείστε, ότι, ενώ στο παραπάνω απόσπασμα από τη σειρά «1821» τού Σκάι, εικονίζεται το μέρος τού «Θούριου», που κάνει λόγο για βούλγαρους, αρβανίτες, αρμένιους και ρωμιούς, ο ρωμιός -παρουσιαστής τότε και εκλεγμένος «εθνοσωτήρας» σήμερα- δεν διαβάζει ρωμιούς, αλλά έλληνες!: «Έλληνες, τούρκοι, βούλγαροι, αρβανίτες, αρμένιοι και άραβες...»

Μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση τού πώς
παραχάρασσουν την Ιστορία κατά το δοκούν, οι ταγοί τής Ρωμιοσύνης.


Δεν ήμασταν έλληνες, που δια τής βίας ή μή, μεταλλαχθήκαμε σε χριστιανούς.

Χριστιανοί ήμασταν, που δια τής βίας και μή, φαντασιωθήκαμε, ότι είμαστε έλληνες...ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


39 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 49174

  9 Ιουλ 2020

  @49162
  Τρίχες κατσαρές ως συνήθως.
  https://www.quora.com/Is-the-DNA-of-modern-Greek-people-similar-to-that-of-the-ancient-Greeks

 • Ανώνυμος 49162

  4 Ιουλ 2020

  Η ίδια η επιστήμη σε διαψεύδει. Και μάλιστα ηχηρά.

  https://www.sciencemag.org/news/2017/08/greeks-really-do-have-near-mythical-origins-ancient-dna-reveals

 • Ανώνυμος 47701

  21 Ιουλ 2019

  Η καθιέρωση της δραχμής το 1833 αποτέλεσε μια αναβίωση του ξεχασμένου μέχρι τότε νομίσματος και ήταν ακόμα μια προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας να συνδέσει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
  Τον Αύγουστο του 1833 απαγορεύτηκε ρητά η αποδοχή τουρκικών νομισμάτων από τα δημόσια ταμεία σε μια προσπάθεια να επιβληθεί το νέο νόμισμα.
  https://el.wikipedia.org/wiki/Δραχμή#Σύγχρονη_δραχμή

  Για να μαθαίνει ο ρωμιός από πού κρατά η σκούφια* του.

  (σκούφια < μεσαιωνική ελληνική σκούφια / σκουφία < ιταλική scuffia < cuffia < λατινική cofia / cofea / cuffa / cuphia (κράνος, κουκούλα) < αρχαία φραγκικά *kuf(f)ja ‎(κόμμωση) < πρωτογερμανικά *kupjō ‎(κουκούλα, σκούφος)

 • Ανώνυμος 47700

  21 Ιουλ 2019

  Δεν απορρίπτω συλλήβδην το άρθρο. Στην προσπάθεια μου να το αποδεχτώ, "σκοντάφτω" σε ένα - δύο ερωτήματα:
  1 Πώς έγινε και όλες αυτές οι διάφορες εθνότητες (Σλαβοι, Αλβανοί, αρβανίτες κλπ) αποδέχτηκαν τόσο εύκολα και αυθόρμητα να "βγάλουν" από πάνω τους αδιαμαρτύρητα την εθνική τους καταγωγή και να υιοθετήσουν την ελληνική. Και
  2 Οι Ελληνες, εννοώ αυτούς που ζούσαν σ' αυτόν τον χώρο που σήμερα τον αποκαλούμε "Ελλάδα", τι απέγιναν; Τους εξαφάνισε η σκληρότητα του Βυζαντίου (πχ "θάνατος επι ελληνισμώ") ή απορροφήθηκαν από τις άλλες εθνότητες; Αν ναι, γιατί αυτοί που υπερίσχυσαν πληθυσμιακά υιοθέτησαν την γλώσσα και το εθνικό όνομα αυτών που απορροφήθηκαν και εξαφανίστηκαν;
  Κατά την γνώμη μου, το άρθρο θα ήταν πληρέστερο αν έδινε απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα.

 • Ανώνυμος 44884

  4 Φεβ 2018

  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ;

  ΔΕ ΜΠΑ ΝΑ ΛΙΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΑΡΚΕΙ ΕΓΩ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ

  ΑΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ

  ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ, ΤΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΕΙΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ, ΜΗΝ ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  ΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΤΕΓΟΙ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛ-ΛΗΝΑΣ ΘΕΟΣ

  ΤΟΣΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΛΙΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ, ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΟΟΥΝΤΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΙΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ

  ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΕΓΩΙΣΤΟΦΕΡΝΕΤΕ


  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 44722

  29 Ιαν 2018

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΒΟΡΕΙΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΓΕΝΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ, ΣΛΑΒΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΥΚΟΙ ΞΑΝΘΟΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΜΕ ΙΝΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΛΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΑΠΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ, ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟ-ΑΣΙΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΞΑΝΘΟΊ ΛΕΥΚΟΙ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ο ΚΩΣΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 42835

  21 Μαΐ 2017

  Ανώνυμος 41944 Απλά δεν είσαστε "έλληνες", εισαστε απόγονοι σλάβων, αρμένων, τουρκων, αθιγγάνων, αλβανών και λοιπων φυλών που ήρθαν στην χώρα και εξελληνιστικαν στο περασμα των αιώνων. Αν εννοείς βάρβαρους τους εθικισταράδες με τα λεγόμενα τους, κάθε φορά που κάποιος τους δείχνει την αλήθεια, τότε ναί, θα συμφωνίσω μαζί σου.

 • Ανώνυμος 41944

  29 Μαρ 2017

  τελικα , απο οτι φαινεται, ελαχιστοι ειμαστε εμεις οι ελληνες...τοσοι πολλοι οι βαρβαροι !! με τα λεγομενα τους.

 • Ανώνυμος 41931

  29 Μαρ 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=-ruaRQTWmek

 • Ανώνυμος 41930

  29 Μαρ 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=v1pqmMsnSTo

 • Ανώνυμος 41929

  29 Μαρ 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 41928

  29 Μαρ 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

  ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

  ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  -

  ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

  ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

  ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

  ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

  ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

  `

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 41480

  8 Μαρ 2017

  τι να κανουμε..αυτα πληρωνεται να γραφει ο συντακτης και αυτα πληρωνεται να γραφει και ο παπαρολογος ο Λαζαρης..αλλο πραγμα ο Εθνισμος..αλλο πραγμα ο Εθνικισμος παπαρολογε..το να κατακρινεις τον Εθνισμο του ιδιου σου του λαου ομως για ενα κομματι ψωμι..δειχνει τι σκουπιδι εισαι..μισες αληθειες αποσπασματικες..προπαγανδα..που μονο οι αμορφωτοι την τρωνε
  Στον επομενο πολεμο να ρθει το αφεντικο σας να σας σωσει παπαρολογοι..

 • Ανώνυμος 40463

  28 Δεκ 2016

  Ο σφετερισμός του ονόματος Γραικ - Έλλην

  Usurpation of Greek and Hellen name
  https://www.facebook.com/permalink.php?id=620306988069137&story_fbid=623326737767162

 • Ανώνυμος 40462

  28 Δεκ 2016

  Το ονομα Γρεεκ αναλυτικα
  https://www.facebook.com/ArvanitesShqipetaret/posts/862721360494364

 • Ανώνυμος 40461

  28 Δεκ 2016

  Συνδεσμος Αρβανιτων & Αλβανων 2015
  En - In service of the missing human rights of
  Arvanites in Greece
  Gr - Στην υπηρεσία των ελλειπόντων ανθρώπινων δικαιώματων των Αρβανίτων της Ελλαδας
  Al - Në shërbim të drejtave njerezore të munguara të Arvanitëve ne Greqi
  Το γκρουπ Συνδεσμος Αρβανιτων & Αλβανων 2015 σκοπευει :
  - Ενωση των Αρβανιτων ,
  - Κομμα των Αρβανιτων ,
  - Αρβανιτικες κοινότητες σε καθε περιοχη
  - Αρβανιτες βουλευτες
  - Λευτερια στους καταπιεσμενους Αρβανιτες στο Aρβανιτισμο στην Ελλάδα και Κύπρο
  -Τα Αρβανιτικα η δευτερη επισημη γλωσσα στην Ελλαδα .
  - Κλαδος της Αρβανιτολογιας σε Πανεπιστημιο Αθηνων,Νικοσιας και παντου που εχει Αρβανιτες στην Θηβα, Κορινθο, Σπαρτη, Τριπολη, Λαμια, Λιβαδεια, Θεσσαλονικη, Εβρο, Ιωαννινα, Αρτα, Πρεβεζα, Γρεβενα, Πατρα, Πυργος, Καλλαματα
  - Αρβανιτικο Πανεπιστημιο οπως και τα Ελληνικα Πανεπιστημια
  - Αρβανιτικη παιδεια οπως και τη Ελληνικη παιδεια
  - Ζητω οι Aρβανιτες !!

 • Ανώνυμος 39830

  4 Οκτ 2016

  Θα θελα να πω τη γνωμη μου χωρις να παρω το μερος κανενος και χωρις την παραμικρη μεροληψια.Παρατηρω οτι γινεται σε μεγαλη βαση επιθεση και μεροληψια τελειως εναντιον των κατοικων του ελληνικου χωρου.Συνεχεια αναφερονται ως απογονοι αρβανιτων βλαχων σλαβων.Αντε και μερικες φορες ξεπεταγεται και των ρωμιων λες και ηταν κατι μηδαμινο η λες και ηταν η μειοψηφια.Οι παλια ονομαζομαι ρωμιοι και νυν αυτοαποκαλουμενοι ελληνες συνεχεια θεωρουνται απογονοι αλλοτριων και ξεχωριστων φυλων και οχι αυτο που δηλωνουν.Παρολα αυτα οι αλβανοι ειναι απλα αλβανοι και οχι και αυτοι με τη σειρα τους πληθος ξεχωριστων και διαφορετικων φυλων.Εκει περα βλεπετε δεν υπαρχει φυλετικη ανομοιογενεια.Μονο στους ελληνες.Ουτε μια φορα δεν εχω δει να προβαλλετε τους αλβανους βλαχους οι σλαβους ως κι αυτους με τη σειρα τους μειγματα αλλων προγενεστερων φυλων.Αυτοι ειναι συγκεκριμενες και ξεχωριστες υποτιθεται φυλες.Μονο οι ελληνες ειναι ανακατεμα.Θελουμε η οχι η αρχαια ελληνικη(ολες οι πολεις κρατη) ,αργοτερα ρωμαικη (ελληνοφωνη ανατολη ρωμαικη αυτοκρατορια)και τωρα συγχρονη νεοελληνικη(ελληνικο κρατος)διακυβερνηση υπαρχει με τη χρηση της ελληνικες γλωσσας πανω πο ολα με ολες τις πειλαμβανομενους διαλεκτους της,αλλα παντα αυτη κυριαρχουσε.Επισης οι απλες φυλες βλαχων και σλαβων και ολων των αλλων ηταν παντα μειονοτητες.Οι πλυθησμοι με μητρικη την ελληνικη γλωσσα(με ολες τι ιδιομορφιες της)ηταν ομως αυτοι οι πλυθησμοι οι πλειοψηφεια παντοτε.και για αυτο επικρατησε..ουτε οι αρβανιτες ουτε οι σλαβοι.οι ρωμιοι ηταν το μεγαλυτερο συνολο.για αυτο και οι σημερινοι ελληνες κυριως απο τους ρωμιους καταγονται..οι οποιοι με τη σειρα τους απο τους αρχαιους ελληνες.Ειναι αδυνατον ο πληθυσμος να δημιουργηθει καθαρα απο μειοψηφιες που ηρθαν απο αλλα ξεπαμρκα μερη,ας το σκεφτουμαι και λογικα.Παρολαυτα δεν πιστευω σε καμια φυλετικη καθαροτητα κανενος,το οποιο γενικα το θεωρω αστειο καθως ολοι ανθρωποι κατα 99,9 τα εκατο εχουν ιδια γονιδια.Ως βασικα θεωρω τη συνειδηση τη παιδεια και τη γλωσσα.Τα υπολοιπα ειναι ασημαντα για μενα.Αλλα μερικα πραγματα πρεπει να τα ενταξουμε στα πλαισια της λογικης και οχι επηρεασμενοι απο παραταξεις διαφορετικων αποψεων.ακουμε και τις 2 πλευρες και κρινουμε ομως κυριως βαση με τη λογικη μας

 • Ανώνυμος 39244

  30 Ιουλ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39243

  30 Ιουλ 2016


  Ανώνυμος 37942

  Μόνο που εσείς οι Ρωμιοί είσαστε έχετε το θράσσος να αυτο-προσδιορίζεστε σαν "καλός και φιλόξενος λαός", βαζοντας όλους τους άλλους λαούς σε δεύτερη μοίρα, θεωρόντας τους εαυτούς σας ως "περιούσιο λαό" και μην πείς πως δεν ισχύει.

  Και όλα αυτά αν το ψάξεις δεν ισχύουν καν.

  Πρώτα σαν άνθρωπος εγώ σας έμαθα απο την πραγματική σας πλευρά, που είσαστε εγωιστές, λιγόψυχοι, κουτοπόνηροι και θρασύδειλοι που ποδοπατάνε αδύναμους συνανθρώπους τους κι ας κάνετε καναδυό αγαθοεργίες όπως τότε που πήγατε τρόφιμα και ρούχα στους πρόσφυγες για να σας δεί όλος ο κόσμος και να σας θαυμάσει, διοτι το "καλο" για αυτό το κάνετε και το ξέρεις.

  Έπειτα αν και δνε έχετε καμία σχέση με αρχαίους Έλληνες, άλλοι μοιάζετε με Αρμενους και Πέρσες, δηλαδή μελαχρινοί γαμψομύτηδες, άλλοι με Σλάβους, λευκό δέρμα, σχεδόν στρογγυλοπά κεφάλια και ξανθό μαλλί και άλλοι με Τούρκους, λευκό δέρμα μαύρο μαλλί και σχιστά μάτια/φρύδια και άλλοι πάλι με αθιγγάνους, παρόλα αυτά προσπαθείτε να αποδείξετε πως είσαστε απευθείας απόγονοι του Περικλέως και σαν επιχείρημα έχετε βασικότερο την γλώσσα, μόνο που δνε είναι η ίδια με την αρχαία Ελληνική και έπειτα δεν στέκει, διότι τότε όλοι οι Αμερικάνοι σήμερα είναι Άγγλοι.

 • Ανώνυμος 37942

  25 Μαρ 2016

  κειμενογράφε....επιδερμική και ανούσια η έρευνά σου,στο γόνατο με εκατέρωθεν τσιμπολογήματα....μισές αλήθειες, μισά ψέματα...αδυνατώ να καταλάβω τις σκοπιμότητές σου και που απόβλέπεις...όντως η ρωμιοσύνη έχει πολλά ψεγάδια ελκόμενα από τη βυζαντινή και οθωμανική συνέχεια...έχει όμως και στερεές βάσεις γι'αυτό και κρατάει μέχρι σήμερα.
  αναφέρεσαι στους ρωμιούς ως να είναι η λέπρα του κόσμου,προφανώς δεν έχεις συναντήσει άλλους λαούς για να αντικρίσεις ακριβώς τα ίδια,απάτη-δολοπλοκία-παραμύθια-φαντασιώσεις κλπ-κλπ,μην έχεις παρωπίδες ....για κοίταξε τα ένδοξα έθνη των βρετανών-ιταλών-γάλλων-ισπανών κλπ από τι πανσπερμίες απατεώνων-ληστών-καταπιεστών αποτελούνται...πρέπει να το ενστερνισθείς ότι σε γενικές γραμμές έτσι είναι όλοκληρος ό κόσμος, παντού η αναλογία καλών- κακών,έντιμων -άτιμων,ηλίθιων-έξυπνων είναι περίπου η ίδια...είναι νόμος της φύσης.
  κίμωνας

 • Ανώνυμος 36792

  23 Ιαν 2016

  Το πρώτο σχολείο, Ελληνόγλωσσο, στην πόλη ιδρύθηκε το 1724, με την υποστήριξη των κατοίκων του γειτονικού Βίτκουκ. Το σχολείο αυτό καταστράφηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 αλλά ξαναχτίστηκε το 1830. Το 1857 λειτουργούσε στην πόλη Ελληνικό σχολείο θηλέων. Το 19ο αιώνα διάφοροι ντόπιοι ευεργέτες όπως ο Ιωάννης Πάγκας δώρησαν χρήματα για την προώθηση της Ελληνικής παιδείας και πολιτισμού στην Κορυτσά, όπως το Μπάγκειο Γυμνάσιο.
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΜΕΤΟ ΖΟΡΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΑΜΑΣΑΤΕ.....ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ [ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ]

 • Ανώνυμος 35052

  14 Ιουλ 2015


  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27198&subid=2&pubid=113603468
  lol

 • Ανώνυμος 34361

  24 Μαΐ 2015

  Αντλούμε το πρώτο παράδειγμα από το Χρονικό περί της των Τούρκων Βασιλείας του 16ου αιώνα που αποδίδεται σε κάποιον υπό το όνομα Ιέραξ. Ό Ιέρακας έγραψε το χρονικό του σε στίχους και για το λόγο ότι ζήτησαν μερικοί να μάθουν «τα εν εσχάτοις της Ρωμαΐδος και Γραικών πτώσιν». Έτσι αρχίζει ο Ιέρακας και προχωρεί να διηγηθεί «της Κωνσταντινουπόλεως το γόνυ καμψαμένης... και των Ρωμαίων της αρχής καταστρεψάσης πάντα, μέρους Ελλήνων των Γραικών όντος εν τη Ασία».
  Στη διήγηση για τις άλλες κατακτήσεις των Τούρκων, ο Ιέρακας γράφει και για τις επιτυχίες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων: «Ο βασιλεύς της πόλεως Ρωμαίων, ο αυτάναξ εξεστράτευσε εναντίον των Βουλγάρων και εφάνη μέγας αριστεύς, ως Έλλην των Ελλήνων». Εν τω μεταξύ ο Τούρκος Μουράτ γράφει «τω βασιλεί των Γραικών» ότι «ολέσω... τάχιστα τους εναντίους πάντας...»
  Για τον Ιέρακα η Κωνσταντινούπολη είναι «Βυζαντίδα πόλις» και άλλοτε «Κωνσταντινούπολις» η «Κωνσταντίνου πόλις». Η Αυτοκρατορία, «χώρα των Βυζαντίων» και μερικές φορές «Ρωμανία». Η Μικρά Ασία είναι «Ασία των Γραικών». Οι πόλεις που πολιορκήθηκαν από το Μουράτ είναι «Ρωμαίων πόλεις», «άστεα χώρας των Βυζαντίων». Η Σύνοδος της Φλωρεντίας προξένησε «μίσος Γραικοίς τε καί Λατίνοις». Επί Κωνσταντίνου Δραγάση «κατεσβήσθη το δυστυχές βασίλειον της βυζαντίδος»38.
  Κατά τον 17ο αιώνα, γύρω στο 1620, ο Μητροπολίτης Μυρέων Ματθαίος θρηνεί την πτώση του Ελληνισμού και χρησιμοποιεί τρία γνωστά ονόματα των Ελλήνων ως συνώνυμα:
  Αλλοίμονον, αλλοίμονον εις το γένος των Ρωμαίων, ω, πώς εκαταστάθηκε το γένος των Ελλήνων σ' εμάς, εις όλους τους Γραικούς να έλθη τούτην την ώρα
  Για τους Έλληνες όταν έπεσε η Πόλη έσβησε «η κοινή των Ελλήνων εστία», όπως γράφει ο σύγχρονος της πτώσεως Ανδρόνικος Κάλλιστος40. Έπεσε η Πόλη και κατελύθη το κράτος αλλά ο βυζαντινός πολιτισμός, η γλώσσα, η παράδοση, ιδιαίτερα η λαϊκή, η θρησκεία και διάφοροι άλλοι θεσμοί επέζησαν στην ιστορία του Ελληνισμού και άλλων λαών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής
  ΕΛΛΗΝΕΣ , ΡΩΜΙΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΙ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ
  '''' ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ''''

 • Ανώνυμος 34014

  30 Απρ 2015

  Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Αριστοτέλης αναφέρει:
  «Και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες»
  Η χρήση του Γραικός ως ταυτόσημη με το Έλληνας συνεχίστηκε και στο Βυζάντιο.Και επειδη ακριβως το Ελλην ταυτιστηκε με την ειδολολατρεια [ ειτε λατρεια του Δια ειτε του Μιθρα ειτε του Οσιρη ειτε του Βααλ]ετσι οι Ελληνες τησ εποχης χρησιμοποιουσανε το παμπαλαιο ονομα ''' Γραικος''' δηλαδη ελληνας μεν μη παγανιστης δε. Τον 5ο αιώνα μ.Χ., ο Ησύχιος στο λεξικό του αναφέρει, πως το «Γραικός», σημαίνει «Έλλην»[29] και στο λεξικό Σούδα (10ος αι.) το «Γραικοί» σημαίνει «οι Έλληνες»[30].
  Προσέξτε τώρα τον όρο που χρησιμοποιεί τον 9ο αιώνα ο Θεόδωρος Στουδίτης (759-826) για το Βυζάντιο:
  «… χάριν της δόξης του Χριστού͵ υπέρ ου δονείται η ταπεινή Γραικία μάλα»
  Έτσι λοιπόν, η αναφερόμενη εδώ «Γραικία» που δονείται/τραντάζεται από την εικονομαχική αίρεση, δεν είναι άλλη από την βυζαντινή αυτοκρατορία!
  Αλλά και οι αντίπαλοι των Βυζαντινών, μας δίνουν την ίδια ακριβώς ορολογία. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Χρήστου:
  «Οι πάπες κατέβαλαν … εντονώτερες προσπάθειες για καθυπόταξι της Ανατολικής 'Εκκλησίας, όταν όμως απέτυχαν, απεκήρυξαν τους Ανατολικούς, Έλληνες κυρίως, ως αιρετικούς. […] από τον 9ο αιώνα γράφονται έργα ʽʼΚατά Γραικώνʼʼ […] Σύνοδος που συνήλθε … το 868 εξέδωσε απόφασι με τίτλο Contra Graecorum haeresim de fide sanctae Trinitatis […] τον 11ο αιώνα ο Άνσελμος Καντερβουρίας έγραψε το Contra Graecos και μετά δύο αιώνες, στα μέσα του 13ου, ο Θωμάς Ακινάτης έγραψε τα Contra Graecos και Contra errores Graecorum»[32].
  Κατά συνέπεια, η σύνδεση Βυζαντίου και Ελλάδας/Ελληνισμού δεν «ξεφύτρωσε» από το πουθενά στον 11ο αιώνα και εξής. Απλά τότε ωρίμασαν οι ιστορικές συνθήκες για μια συχνότερη πολιτισμική και εθνική χρήση του όρου «Έλλην» από τους Βυζαντινο
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ..ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ'''' ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗ 30 XΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ
  '''ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟ '''ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ''''

 • Ανώνυμος 33462

  16 Απρ 2015

  Δεν είμαστε έλληνες, που γίναμε χριστιανοί,
  αλλά χριστιανοί, που φαντασιώθηκαν,
  ότι κατάγονται από τους αρχαίους έλληνες
  ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΗΜΙΜΑΘΕΣΙ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ
  ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΔΟΤΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΤΕ ΜΕ ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ

 • Ανώνυμος 33126

  26 Μαρ 2015

  Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ [ ΠΡΑΓΜΑ ΑΔΥΝΑΤΟ ] ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ [ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑ .. ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΗΤΑΝ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ]
  ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ..ΟΙ ΡΟΥΜ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ.....ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΡΑΒΙΣΤΗΚΑΝΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ..ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΡΩΜΙΟΣ

 • Ανώνυμος 32673

  4 Μαρ 2015

  ΠΡΩΤΟΝ
  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ....
  '''ΑΝΔΡΕΣ ΓΡΑΙΚΟΙ''' ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ....
  ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΧΑΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣΥ'''ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''''
  ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ''''ΖΟΡΙ''' ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΩΣ Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ [ ΨΕΥΔΩΣ ΒΕΒΑΙΑ] ΓΙΑ ΤΗΝ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ.....ΠΑΡΤΕ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ......
  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΕΔΩ Ο ΕΛΛΗΝΟΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ[ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 ΡΩΜΙΕΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΤΕΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ[ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ] ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΑ ΩΣ ΓΑΣΜΟΥΛΟΙ....ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ....ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΒΕΒΑΙΑ ΦΡΑΓΚΙΚΗ-ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΡΩΜΕΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ[ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙΑ]
  ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ.....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ;;;;
  Διαβόντα γὰρ χρόνοι πολλοὶ αὐτεῖνοι οἱ Ρωμαῖοι,
  Ἕλληνες εἶχαν τὸ ὄνομα, οὕτως τοὺς ὠνομάζαν,
  – πολλὰ ἦσαν ἀλαζονικοί, ἀκομὴ τὸ κρατοῦσιν –
  ἀπὸ τὴν Ρώμη ἀπήρασιν τὸ ὄνομα τῶν Ρωμαίων.
  ΤΙ ΛΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.....ΤΟΝ 13ο ΑΙΩΝΑ ΟΙ '''''ΣΛΑΒΟΙ'''[ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ] ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΡΩΜΙΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΝ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ
  '''' ΠΟΛΛΑ ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΙ , ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΣΙ'''''ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΑΣΤΑΝ.....ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ '''ΕΙΠΕ''' ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ '''ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ''' ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ .....ΠΑΝΤΟΣ ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ Ο [ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ] ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΙΔΙΟΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.....
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΙ....ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΑ....ΙΔΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΑΘΕΜΑ ΣΑΣ..

 • Ανώνυμος 32477

  28 Φεβ 2015

  ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ] ΕΛΛΗΝΕΣ [ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ] ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟ 1821
  '''ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΔΗ'
  ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΣΛΑΒΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ......
  ΑΡΧΑΙΕΣ ''''ΣΛΑΒΟΒΟΥΛΓΑΡΟΣΕΡΒΙΚΕΣ'''' ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΑΔΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΣΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ [ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΦΕΡΑΝΕ ΤΟΝ ΑΔΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝΤΑ [ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ''''ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΥΣ'''' ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ '''''ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ''' ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ [ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΟΡΑΕΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ]
  ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ[ '''ΣΛΑΒΙΚΑ''' ΔΗΛΑΔΗ ]ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΣΛΑΒΙΚΗ ΟΠΩΣ....
  '''''''ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ ΜΟΥ....
  ΓΙΕ Μ' ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΗ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙ''''
  ΤΟ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΣΛΑΒΟΙ ΠΟΥ ΒΙΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΤΟ '''ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ -ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟ-ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ''''' ΒΥΖΑΝΤΙΟ....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ''''ΚΑΘΙΚΙΑ'''' ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ....'''''ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ'''''' ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ....... ΠΟΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;;;;.....ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΩΡΙΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝΕ ΟΙ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.....
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΥΤΕ ΧΑΡΟΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΑΔΗΣ.....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ , Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΤΟΝ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΘΡΑ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ[ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ] ....ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ....ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ .....ΤΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΟΗΣΗ...
  ΣΕ ΤΟΝ ΣΥΡΤΟ ΧΟΡΟ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ...
  Ο χορός μνημονεύεται στην Επιγραφή του Επαμεινώνδα (στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ. ΚΩΠΑΙΔΑ), που βρέθηκε στη Βοιωτία
  Τας δε πατρίους πομπάς μεγάλας και την των συρτών πάτριον όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσεν",

 • Ανώνυμος 31467

  9 Ιαν 2015

  ο ρωμιός -παρουσιαστής τότε και εκλεγμένος «εθνοσωτήρας» σήμερα- δεν διαβάζει ρωμιούς, αλλά έλληνες!: «Έλληνες, τούρκοι, βούλγαροι, αρβανίτες, αρμένιοι και άραβες...
  ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ...ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ
  ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΠΗΓΩΝ ΑΠΟ '''ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ''' ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΜΑΥΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ [QUKZIZ] ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ.........
  ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΟΥΝ ΤΟ ΕΞΗΣ [ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΥΣ ] '''Αμβρόσιος Φραντζής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας τού περίφημου χαλασμού των κλεφτών: «Οθωμανοί και Ελληνες κυνηγούσαν τους κλέφτες ''''
  ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΠΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ....
  ''Οθωμανοί και ρωμιοί ''
  ΟΧΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ....ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΡΩΜΙΟΙ [ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.... ΑΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΝΥΜΕΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥΣ]
  ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ....;;;;;;;
  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ;;;;;;;;.....ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.....
  ...............;;;;;;
  ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ..............
  ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΑΠΑΤΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ''''ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ '''' ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ [ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΜΑΘΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ].......ΜΕΓΑΣ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ [ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΡΥΒΕ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ],,,,,,,,

 • Ανώνυμος 31406

  7 Ιαν 2015

  ΜΟΥ ΓΡΑΨΑΤΕ '''Ρε φίλε, που μένει αυτός ο Σόρος που όλο λες και τα δίνει, να πάω να τα πάρω κι εγώ; Πες μου σε παρακαλώ. Έχεις κανένα τηλέφωνο; Δεν είμαι και κανένα κορόιδο...
  ΩΡΑΙΟΟΟΟΟΣ......ΣΩΣΤΗ Η ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ....ΚΑΙ ΑΡΓΗΣΕΣ....
  ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ
  ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ......ΠΑΕΙ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ.....ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟΥΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ.....ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΙΠΕΤΑΡΟΥΣ ΣΟΥ ΛΕΕΙ '''ΑΡΙΜΑΝΙΟΣ ΛΑΟΣ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΗΣ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΩΡΟ '''ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ-ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ'' ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ'''......ΑΑΑΑΑΑΑ....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ......ΒΡΗΚΑ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ.... ΠΑΕΙ ΚΑΤΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ [ ΒΛΕΠΕ ΣΚΟΠΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ] ΦΑΝΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΤΟΥΣ [ ΒΛΕΠΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ] ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ...ΚΛΠΚΛΠ ΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΚΑΘΑ ΦΙΛΙΣΤΟΡΑ....ΚΑΘΩΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.......
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΑΝΕ ΣΤΟ '''ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΛΠ ΚΛΠ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ....ΤΡΩΝΕ ΚΑΛΛΑΑΑΑΑΑΑ.......
  ΚΟΙΤΑ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΝ ΕΧΩ....ΕΚΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΑ ΦΙΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ......ΕΜΕΝΑ ΜΗ ΜΕ ΡΩΤΑΣ....ΔΕΝ ΑΞΙΩΘΗΚΑ ΝΑ ΦΤΑΣΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΥΣ ΠΑΝ ΜΕΓΙΣΤΟΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...
  ΑΑΑΑΑΧ...ΑΤΙΜΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΕΣ ΣΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΜΑΣ ΑΔΙΚΗΣΕΣ.......

 • Ανώνυμος 31318

  5 Ιαν 2015

  ΡΕ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ '''ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''' ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ '''ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΙ ΛΑΟΙ'' ΠΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....
  .ΕΤΣΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝΕ ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ....ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΟΕΘΝΗ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ....'''ΚΑΘΑΡΟ''''';;;;... ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ;;; Η ΜΗΠΩΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ;;; ... ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΡΕ;;;;
  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ''''ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΕΣ'''' ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΩΝ ...
  ΔΡOOOMO...ΟΥΣΤ....GIT BURDA....
  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''' ΜΙΓΑ '''' ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ '''ΒΡΩΜΙΚΟ'''' ΑΠΟ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''''ΚΑΘΑΡΟΥ'''' ΛΕΥΚΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ Η ΕΝΟΣ '''ΚΑΘΑΡΟΥ'' ΜΑΥΡΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ;;;;;ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ;;;;;ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΥΣ''''' ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ;;;;;Η ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ;;;
  ΞΑΝΑ ΟΥΣΤ.....ΞΑΝΑ GIT BYRDA....

 • Ανώνυμος 31205

  2 Ιαν 2015

  ΜΑΣ ΛΕΤΕ
  ο ρωμιός -παρουσιαστής τότε και εκλεγμένος «εθνοσωτήρας» σήμερα- δεν διαβάζει ρωμιούς, αλλά έλληνες!: «Έλληνες, τούρκοι, βούλγαροι, αρβανίτες, αρμένιοι και άραβες...»
  ΡΕ ΚΡΙΕΤΣΟΤΡΗΔΕΣ
  ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΑΤΕ....ΙΔΟΥ....
  ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΠΗΓΩΝ ΑΠΟ '''ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ''' ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΜΑΥΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ [QUKZIZ] ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ........
  ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΠΗΓΗ [ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΥΣ ] '''Αμβρόσιος Φραντζής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας τού περίφημου χαλασμού των κλεφτών: «Οθωμανοί και Ελληνες κυνηγούσαν τους κλέφτες ''''ΚΛΠ ΚΛΠ
  ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΠΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ....
  ''Οθωμανοί και ρωμιοί ''
  ΟΧΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ....ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΡΩΜΙΟΙ [ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.... ΑΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΝΥΜΕΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥΣ]
  ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ....;;;;;;;
  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ .....;;;;;;;;.....ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.....
  ...............;;;;;;
  ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ..............
  ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΑΠΑΤΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ''''ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ '''' ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ [ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΜΑΘΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ].......ΜΕΓΑΣ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ [ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΡΥΒΕ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ],,,,,,,,
  ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ [ΑΓΝΩΣΤΗΣ-ΜΗ ΕΞΑΚΡΙΒΟΜΕΝΗΣ
  ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] ''''''ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟ'''''''' ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ GEORGE SOROS [ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΑΣ ]
  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ....ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

 • Ανώνυμος 31116

  31 Δεκ 2014

  ΠΟΛΥ ΑΧΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ...ΟΥΤΕ ΟΒΡΙΟΙ ΝΑ ΗΣΑΤΑΝ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ

 • Ανώνυμος 31115

  31 Δεκ 2014

  Ο Καραγκιόζης τής Ρωμιοσύνης κι η Ρωμιοσύνη-καραγκιόζης
  ΑΡΑ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΩΜΙΟΙ[ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ]....ΑΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΤΑΕΙ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΣΑΣ....
  ΠΕΙΤΕ...ΜΗΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΑΣ...

 • Ανώνυμος 31113

  30 Δεκ 2014

  που κάνει λόγο για βούλγαρους, αρβανίτες, αρμένιους και ρωμιούς, ο ρωμιός -παρουσιαστής τότε και εκλεγμένος «εθνοσωτήρας» σήμερα- δεν διαβάζει ρωμιούς, αλλά έλληνες!: «Έλληνες, τούρκοι, βούλγαροι, αρβανίτες, αρμένιοι και άραβες.

  ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ [ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΛΠ ΚΛΠ ] ΒΡΙΣΚΟΤΑΝΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΥΠΟ '''ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ '''' ΔΙΟΙΚΗΣΗ .... ΠΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΑΝ ΑΦΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΕΚΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣΤΗΚΑΝ ...ΕΙΔΗΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΑΟΙ ΕΖΗΣΑΝ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...ΑΡΑ ΠΑΠΑΤΖΕΣ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΦΟΥ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ [ ΑΠΟ ΜΑΝΑ ΣΕ ΓΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ] ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ

 • Ανώνυμος 29480

  15 Αυγ 2014

  Και ο Φαλμεράυερ νομίζω ήταν Αυστριακός και όχι Γερμανός. Εσύ ξέρεις καλλίτερα βέβαια. Σε όλα τα άλλα συμφωνώ. Οι Νεορωμιοί είναι απόγονοι Αρβανών, Σλάβων, Καταλανών, Γενουατών, Φλωρεντινών, Κορσικανών, Βάικινγκ, Νορμανδών, Βαράγγων, Σελτζόυκων Νεοζηλανδών, Βορειοαφρικανών, Αρειανών, Κινέζων, Αμερικανών, Ιρλανδών, Κοσσοβάρων, Λουξεμβούργιων. Περάσανε και 283 χρόνια σκλαβιάς από τους Παουρέιντζερς.

 • Ανώνυμος 29479

  15 Αυγ 2014

  Ρε μπακαλιάρε, δεν έχεις αυτόματη διόρθωση στο Word? Συνονθύλευμα γράφεται.

 • Ανώνυμος 28928

  8 Μαΐ 2014

  \" ο ρωμιός -παρουσιαστής τότε και εκλεγμένος «εθνοσωτήρας» σήμερα- δεν διαβάζει ρωμιούς, αλλά έλληνες!: \"

  ισως επειδη τοτε το \"ρωμιος\" ηταν συνωνυμο του \"ελληνας\" ??
  οπως το Γραικος?
  λεμε τωρα, μπας και χασατε καμια ταξη στο δημοτικο, που το παιζεται και εξυπνοι.

  και για να μην πεταχτει κανας εξυπνος...
  http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_the_Greeks#Romans_.28.E1.BF.AC.CF.89.CE.BC.CE.B1.E1.BF.96.CE.BF.CE.B9.29

 • fotis

  20 Μαΐ 2012

  Συγχαρητήρια. Καθαρή ματιά, ελεύθερη και υγιής σκέψη. Εύγε.