ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

     1. «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους», έκδ. «Εκδοτική Αθηνών», Αθήνα, 1975.

     2. Γ. Κορδάτου, «Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας», έκδ. «20ος αιώνας», Αθήνα, 1959.

     3. Γ. Φίνλεϋ: «Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως», μετάφραση: Αλ. Παπαδιαμάντη, τ. Α΄, κεφ. Β΄, σελ. 74, έκδ. «Ίδρυμα τής Βουλής των Ελλήνων», Αθήνα, 2008.

     4. Κ. Σάθα: «Ελληνικά ανέκδοτα», Παρίσι και έκδ. Α. Κορομηλά, Αθήνα, 1884.

     5. Κ. Σάθα: «Μνημεία ελληνικής ιστορίας», έκδ. Νότη Καραβιά, Αθήνα, 1982.

     6. Κ.Σάθα: «Έλληνες στρατιώται εν τη δύσει», έκδ. Νότη Καραβιά, Αθήνα, 1986.

     7. Κ.Σάθα: «Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα», έκδ. «Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη», Αθήνα, 1995.

     8. Απ. Βακαλόπουλου: «Ιστορία τού νέου Ελληνισμού», έκδ. «Αντ. Σταμούλη», Θεσσαλονίκη, 1976.

     9. Διεθνές Συμπόσιο: «Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα, 1998.

     10. Κ. Σιμόπουλου: «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 333 μ.Χ.-1.700», έκδ. «Στάχυ».

     11. Κ. Μπίρη: «Αρβανίτες: Οι Δωριείς τού νεώτερου ελληνισμού», έκδ. «Μέλισσα», Αθήνα, 1960.

     12. Κ. Μπίρη: «Αι τοπωνυμίαι τής πόλεως και των περιχώρων τής πόλεως των Αθηνών», έκδ. ΥΠ.ΠΟ, Αθήνα, 2006.

     13. Αλ. Γέροντα: «Οι Αρβανίτες τής Αττικής», έκδ. «Δωδώνη», Αθήνα - Γιάννινα, 1984.

     14. «Ρίζες Ελλήνων», «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», Αθήνα, 2009.

     15. Λ. Καλλιβρετάκη: «Ιστορική έρευνα των οικισμών τής Ελλάδας», «Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών».

     16. Π. Κιόχου: «Η εξέλιξη τού ελληνικού πληθυσμού και η πρόβλεψη αυτού μέχρι το 2000», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008.

     17. M. Garden - Ευγ. Μπουρνόβα: «Ο πληθυσμός τής Αθήνας και τής γύρω περιοχής κατά το 2ο μισό τού 19ου  αιώνα», Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο πλαίσιο τού έργου «Πυθαγόρας: ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια», Αθήνα, 2006.

     18. Μ. Γ. Λαμπρυνίδου: «Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον. Ύδρα - Σπέτσαι», έκδ. «Εστία», Αθήνα, 1907.

     19. Κ. Κόμη: «Πληθυσμός και οικισμοί τής Μάνης, 15ος-19ος  αιώνας», Έκδ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2005.

     20. K. Κόμη: «Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας τού ελληνικού χώρου», έκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1999.

     21. Θ. Α. Πασχίδου: «Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω ελληνισμώ», έκδ. Νότη Καραβιά, Αθήνα, 1994 (πρώτη έκδοση: 1879).

     22. Π. Δ. Κουπιτώρη: «Αλβανικαί μελέται. Πραγματεία ιστορική και φιλολογική περί τής γλώσσης και τού έθνους των Αλβανών», έκδ.  Νότη Καραβιά, Αθήνα, 1994 (πρώτη έκδοση: 1879).

     23. Ν. Γ. Νικοκλή: «Περί τής αυτοχθονίας των Αλβανών ήτοι Σκιπιτάρ», έκδ.  Νότη Καραβιά, Αθήνα, 2000 (πρώτη έκδοση: 1855).

     24. Αρ. Κόλλια: «Αρβανίτες και η καταγωγή των Ελλήνων», έκδ. Αριστείδη Κόλλια, Αθήνα, 1985.

     25. Β. Παναγιωτόπουλου: «Πληθυσμός και οικισμοί τής Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας», έκδ. Ιστορικό Αρχείο, Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος, Αθήνα, 1987.

     26. Αντ. Μηλιαράκη: «Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία τού νομού Αργολίδος και Κορινθίας», έκδ.  Νότη Καραβιά, Αθήνα, 1995 (πρώτη έκδοση: 1886).

     27. Αντ. Μηλιαράκη: «Κυκλαδικά, ήτοι γεωγραφία και ιστορία των Κυκλάδων νήσων», έκδ.  Τύποις Ελληνικής Ανεξαρτησίας, Αθήνα, 1874.

     28. Κ. Θανασουλόπουλου: «Έλληνες και Αλβανοί», έκδ.  Αδελφοί Κυριακίδη, Αθήνα, 2008.

     29. Δ. Δημητρόπουλου: «Μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών τού Αιγαίου, 15ος - αρχές 19ου αιώνα», έκδ.  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα, 2004.

     30. Σ. Καργάκου: «Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες», έκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2000.

     31. Π. Αραβαντινού: «Χρονογραφία τής Ηπείρου», τυπογρ. Σ.Κ. Βλαστού, Αθήνα, 1856.

     32. C. Mango: «Bυζάντιο. Η αυτοκρατορία τής Νέας Ρώμης», έκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2007.

     33. G. Deschamps: «H Eλλάδα σήμερα», έκδ. «Βήμα, περιηγήσεις», Αθήνα, 2010.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ