ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ
ΚΑΙ
ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΙ

Ο πραγματικός βίος και πολιτεία
των κλεφταρματολών το ’21


«Τα κατορθώματα του Ζαχαριά και των Κολοκοτρωναίων,
αν και δοξάζονται με ποιήματα και πομπώδικα πεζογραφήματα,
ήταν έργα ληστών και κατσικοκλεφτών.
Ζούσαν αυτοί από το φτωχό χριστιανό χωριάτη
και σπάνια τολμούσανε να ληστέψουν κοτζάμπαση
κι ακόμα σπανιότερα τούρκον αγά»
Γ. Βλαχογιάννης: «Ιστορικά ραπίσματα»,
σελ. 68, σημ. 1

«Ο Ζαχαριάς... ο Γιαννιάς, οι Πετιμεζαίοι... οι Κολοκοτρωναίοι
πάντοτε ελήστευον, ήρπαζον, αβασάνιζον τους αδυνάτους και αόπλους χριστιανούς... Είναι μωρία να πιστεύει τις, ότι οι τοιούτοι είχον ποτέ αίσθημα ελευθερίας!»

Κ. Δεληγιάννης. τ. 1, σελ. 34-37

«Τότε ελυμαίνοντο οι κλέφτες, οι τε Κολοκοτρωναίοι Θεόδωρος και Ιωάννης αδελφοί, ο Γιώργης από τον Αετόν τής Τριφυλίας και ελήστευον πάντοτε τους ομοφύλους των χριστιανούς και είχον άσυλον τα Πηγάδια και την Μάνην. Εκεί είχον το άσυλόν των και ηνάγκαζον δια τής ληστείας τους προεστούς δια να τους βάνουν αρματολούς κι ότι δήθεν ούτοι να εμποδίζουν την τε ληστείαν και τη ζωοκλοπήν από τον τόπον και κατά καιρόν τους έβγαναν και μπουγιουρδί τού πασιά ως τοιούτους διοριζόμενοι. Αλλʼ όταν τους έκοβαν τα χάρτζια ταύτα ήτοι τους λουφέδες των, εθύμωναν και ήρχιζαν την παλαιάν τους τέχνην με περισσότερην επίτασιν...
Όταν τους έπαυαν εγένοντο θηριωδέστεροι...
Εις τούρκον ποτέ δέν έβανον χέρι, διότι εσκληρύνοντο και τους κατεδίωκον.
Ευχαριστούντο και οι τούρκοι, ότι οι κλέφται ελήστευον τους ομοθρήσκους των χριστιανούς»

Π. Παπατσώνης: «Απομνημονεύματα από των χρόνων
της Τουρκοκρατίας μέχρι της βασιλείας Γεωργίου Α΄», Αθήνα, σελ. 35-36
Η ρωμέικη ιστοριογραφία αντιπαρήλθε τη ληστρική δράση των κλεφταρματολών και τους ενέταξε σε σπουδαία θέση στο ηρώο τής «εθνικής μυθολογίας» παρουσιάζοντάς τους ως δήθεν αγωνιζόμενους με εθνικούς σκοπούς ενάντια στον τουρκικό ζυγό.

Η ιστορική αλήθεια όμως, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες των ίδιων των κλεφταρματολών εκείνης τής εποχής, είναι εντελώς διαφορετική. Βασική επιδίωξή τους ήταν η λεηλασία. Δέν είχαν καμμία εθνική συνείδηση ή άλλο ευγενές κίνητρο. Απέφευγαν κατά κανόνα μάλιστα, να ληστεύουν τους τούρκους και τους κοτζαμπάσηδες, γιατί τους φοβόντουσαν. Λήστευαν κυρίως τους φτωχούς κι αδύναμους χριστιανούς.

Γιʼ αυτό, ο περιβόητος «χαλασμός των κλεφτών», λίγα χρόνια πριν το ʽ21, έγινε με τη συνεργασία ρωμιών, τούρκων, Εκκλησίας και οθωμανικής εξουσίας, ενώ το ξεκλήρισμα τής οικογένειας τού Θ. Κολοκοτρώνη έγινε με τη συνεργασία των προκρίτων, τής Εκκλησίας και σύσσωμου τού τοπικού χριστιανικού πληθυσμού, που είχαν υποφέρει πολύ από τις ληστρικές τους επιδρομές.

Τα άπλυτα στη φόρα
Πολλά στοιχεία για τους κλέφτες και τους αρματολούς μπορούμε να βρούμε στα διάφορα απομνημονεύματα τού ʼ21, που έγραψαν στρατιωτικοί ή πολιτικοί, μορφωμένοι ή αγράμματοι, καπεταναίοι, κοτζαμπάσηδες, ιερωμένοι, λόγιοι, λίγο πολύ πρωταγωνιστές με ποικίλες εμπλοκές.

Στις μαρτυρίες τους (χρονικά, ενθυμήματα, ιστορικά έργα, ημερολόγια κ.λπ.) εμφανίζουν την προσωπική τους άποψη για γεγονότα και πρόσωπα αποτυπώνοντας έτσι τις εσωτερικές συγκρούσεις, τις αντινομίες και τα πάθη, που συνόδευσαν τα γεγονότα τής εποχής.

Είναι κείμενα μαχητικά και εξατομικευμένα κι ας έχουν μερικές φορές την επίφαση νηφάλιων αφηγήσεων. Εξομολογητικά ή υπαινικτικά, αναιρετικά ή απολογητικά, επιθετικά ή αμυντικά -διαμαρτυρία, καταγγελία ή πρόκληση- αλλά πάντοτε κείμενα διαποτισμένα από συναισθηματισμό και βιαιοπάθειες με κίνητρα και ζητούμενα, άλλοτε ευδιάκριτα κι άλλοτε υπολανθάνοντα.

Γράφουν και ξαναγράφουν, ότι είναι ειλικρινείς και ακριβοδίκαιοι, αντικειμενικοί και απροκατάληπτοι. Ότι καταθέτουν όσα είδαν με τα μάτια τους, όσα άκουσαν από ευυπόληπτα άτομα ή διάβασαν σε γραπτές μαρτυρίες. Διαψεύδουν τους άλλους, αλλά διατυπώνουν και κατηγορίες για μεροληψία, σκοπιμότητες, ιδιοτέλεια ή αποσιωπήσεις. Συχνά καταφεύγουν σε καταφρονητικούς χαρακτηρισμούς, ακόμα και ύβρεις. Με άλλα λόγια, βγάζουν ο ένας τα «άπλυτα τού άλλου στη φόρα». (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Ιδεολογία και αξιοπιστία τού Μακρυγιάννη).

Στη συνέλευση τής Βοστίτσας, για παράδειγμα (Ιαν. 1821), και σε αντίδραση στις πιέσεις τού Παπαφλέσσα και τού αδελφού του Νικήτα, ο Σωτήρης Χαραλάμπης φέρεται να είπε στους άλλους προκρίτους: «Αλλʼ ημείς εδώ, αφού σκοτώσωμεν τους τούρκους, εις ποίον θα παραδοθώμεν, ποίον θα έχωμεν ανώτερον; Ο ραγιάς, ευθύς αφού πάρη τα όπλα, δέν θα μας ακούη και δέν θα μας σέβεται, και θα πέσωμεν εις τα χέρια εκείνου (δεικνύων τον Νικήταν), ο οποίος προ ολίγου δέν ημπορούσε να κρατήση το περούνι να φάγη». [Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθόπουλος), «Βίος Παπαφλέσσα», Αθήνα, 1968, σελ. 20].

Ο Παπαφλέσσας και ο αδελφός του Νικήτας, οι Κολοκοτρωναίοι, οι Πετμεζαίοι των Καλαβρύτων και οι Κουμανιώτες τής Πάτρας, οι οποίοι είχαν μυήθει στην Εταιρεία, αλλά και άλλοι πρώην κλέφτες, όπως ο Καραϊσκάκης, χαρακτηρίζονταν ως «τυχοδιώκται και μαχαιροφόροι» («Αρχείον Ρώμα», τ. Β', σελ. 599, ενυπόγραφη επιστολή των Κ. Ζωγράφου και Α. Ζαΐμη, 26 Δεκεμβρίου 1826), «απελπισμένοι» και «πλανήται», όπως οι Πλαπουταίοι τής Καρύταινας, που δέν είχαν να «χάσουν» τίποτε (Δεληγιάννης, τ. Α΄, σελ. 112, 177) και που το μόνο που επιδίωκαν ήταν τα «ταΐνια» (μισθοί) και τους «λουφέδες» (Αρχείον Μαυροκορδάτου, τ. Δ', σ. 243, επιστολή τού Νέγρη προς τον Μαυροκορδάτο, 9 Μαρτίου 1824) κ.λπ..

Φυγή στα ορεινά
Πολλοί έχουμε σήμερα την εντύπωση, ότι η Τουρκοκρατία ήταν μια παρένθεση στην ιστορία κι ότι δέν άλλαξε τίποτε μέσα σε 400 χρόνια. Όμως, η μελέτη εκείνης τής περιόδου μάς δείχνει κάτι τελείως διαφορετικό. Συντελέστηκαν τεράστιες αλλαγές τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία. Σε όλο τον ελλαδικό χώρο έγιναν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, όπως φυγή προς τα ορεινά.

Η φυγή προς τις ορεινές περιοχές είχε πολλά κίνητρα. Ένα κίνητρο, αρκετά κατανοητό ήταν, ότι ήταν υγιεινότερες από τις πεδιάδες κι επειδή δέν γίνονταν εγγειοβελτιωτικά έργα στις πεδινές περιοχές, δημιουργούνταν βάλτοι και κατά συνέπεια κι ελονοσία, που ήταν ενδημική στην Ελλάδα για πολλούς αιώνες. Χιλιάδες ρωμιοί κι αλβανοί εγκατέλειψαν τις πεδιάδες, για να βρουν καταφύγιο στα ορεινά. Εκεί, σε απόσταση ασφαλείας από τους πειρατές, τις επιδημίες και τους ξένους στρατούς, ξεκινούσαν μια καινούρια ζωή.

Από τον Ταΰγετο μέχρι τον Όλυμπο κι από τις οροσειρές τού Πηλίου μέχρι την Πίνδο, οι ορεινές κοινότητες αναπτύχθηκαν και η Πύλη ευνόησε την ανάπτυξή τους. Στο βαθμό, που πλήρωναν τους φόρους, που αναλογούσαν σε κάθε περιοχή, δέν εμπλεκόταν στα εσωτερικά τους ζητήματα. Υπήρχαν πολλοί χριστιανοί χωρικοί, που στη διάρκεια τής ζωής τους δέν είχαν δει ούτε έναν τούρκο, όμως, πλήρωναν κανονικά τον φόρο τους.

Η ανάπτυξη τής ληστείας

Στις ορεινές περιοχές όμως, αναπτύχθηκε μια ανομική κατάσταση, που ήταν η ληστεία. Οι ορεινοί πληθυσμοί ήταν και ληστοτρόφοι, όταν δέν είναι οι ίδιοι ληστές. Φυγόδικοι, εγκληματίες, χρεωφειλέτες, τυχοδιώκτες κ.λπ. είχαν καταφύγει στα βουνά. Οι ληστές αυτοί, που έχουν μείνει στην ιστορία με το όνομα Κλέφτες, σχημάτιζαν συμμορίες και ζούσαν από τη λεηλασία. Δέν τα πήγαιναν ιδιαίτερα καλά με κανέναν ούτε καν με τους ομοθρήσκους τους.

Τα βουνά τού ελλαδικού χώρου, αλλά και τής Βαλκανικής γέμισαν από κλέφτες. Όπως στη θάλασσα άκμαζε η πειρατεία έτσι και στη στεριά άκμαζαν οι ληστρικές συμμορίες. Όταν μάλιστα, από τα μέσα τού 18ου αιώνα, σημειώθηκε ανάπτυξη τής οικονομίας και οι πραγματευτές αγόραζαν και πουλούσαν πραμάτειες και τα καραβάνια πηγαινοέρχονταν, ο Όλυμπος, ο Κίσσαβος, το Πήλιο, τʼ Άγραφα, ο Παρνασσός και τʼ άλλα βουνά γέμισαν από κλέφτες.

Εκτός από τους σκοτωμούς και τις αιχμαλωσίες οι κλέφτες έκαιγαν σπαρτά και σπίτια κι έκαναν μεγάλες καταστροφές. Δέν ήταν οι «Ρομπέν των Δασών» τής εποχής, που έκλεβαν από τους πλούσιους, για να δίνουν στους φτωχούς. Δέν ήταν ούτε εθνικοί ήρωες. Τα πρώτα τους θύματα ήταν οι απλοί χριστιανοί κυρίως χωρικοί και οι αγρότες. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από τους διάφορους περιηγητές, που πέρασαν από τη Ρούμελη, Ήπειρο και Θεσσαλία, οι οποίοι κατέγραψαν, πως οι κλέφτες δέν λήστευαν μόνο τους πλούσιους, αλλά σκότωναν και τους φτωχούς αν δέν γίνονταν όργανά τους. (W.M. Leake: «Travels in northern Greece», τ. IV, 262 και E. Dodwell: «A classical and topographical tour through Greece», τ. ΙΙ, σελ. 59).

Αν και έλεγχαν τις πιο σημαντικές οδικές αρτηρίες, ζούσαν απομονωμένοι μεταξύ τους. Αγνοούσαν τί συνέβαινε στον έξω κόσμο. Σαν τους περισσότερους κατοίκους τού χώρου, οι κλέφτες θεωρούσαν πατρίδα τον τόπο καταγωγής τους. Το νησί, το χωριό ή την περιοχή, στην οποία γεννήθηκαν. Δέν είχαν την αίσθηση, ότι ανήκαν σε ένα ευρύτερο σύνολο με κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, σε ένα έθνος.

Πολυφυλετική
η σύνθεση των κλέφτικων ομάδων

Την επικινδυνότητα των κλεφτών,
εκτός από ιστορικές καταγραφές
επιχειρήσεων εξόντωσής τους
μαρτυρεί και η ύπαρξη ειδικών
σωμάτων καταστολής απʼ τα χρόνια
ακόμα τής πρώτης ενετικής κατοχής
(αρματόρες - stradioti) και η
συγκρότηση τού αντίπαλου δέους,
των αρματολικιών, ήδη από τα μέσα
περίπου τού 15ου αιώνα, από τον
Μουράτ τον Β΄ στα βουνά των
Αγράφων, που «τʼ όνομά τους
προέρχεται απʼ το γεγονός, ότι εκεί
δέν κατόρθωσαν ποτέ να εγγράψουν
τον πληθυσμό στους φορολογικούς
καταλόγους
». (Ε. Χομπσμπάουμ:
«Οι ληστές», σελ. 82).


Μια σπηλιά στη λίμνη Κωπαΐδα,

όπου κατέφευγαν
ληστοσυμμορίες κλεφτών.

Ο αριθμός και η δύναμη των κλέφτικων ομάδων πολλαπλασιάστηκαν αισθητά κατά τον 17ο αιώνα. Την έκδηλη ανησυχία τής οθωμανοχριστιανικής δυαρχίας για τη δράση των κλέφτικων ομάδων πιστοποιεί η επέκταση τού θεσμού των αρματολικιών τον αιώνα αυτό, σε ολόκληρο τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο.

«Εβγήκε ο Λιάζης στα βουνά,
σʼ ταις κρύαις ταις βρυσούλες
και παλληκάρια μάζονε, βούλγαρους κι αρβανίτες
και διαλεχτά βλαχόπουλα με πάλαις ασημένιαις...»
Ν. Ψυρούκη: «Το νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο», σελ. 44


Το φαινόμενο τής ληστείας ήταν γενικευμένο σε ολόκληρη την Βαλκανική χερσόνησο, όπου υπήρχαν και δρούσαν παράνομες αντάρτικες ομάδες (χαϊντούκοι), στην Κρήτη (χαΐνηδες - 4.000-5.000 στα 1550, σύμφωνα με τον άγγλο πλοίαρχο Bondenham), στο Ιόνιο (banditi) κι αλλού.

Η σύνθεση των κλέφτικων ομάδων ήταν μικτή. Αντιπροσώπευε αναλογικά τους ετερογενείς πληθυσμούς και το συγχρωτισμό τους στον ελλαδικό χώρο, προτού ακόμα κατακεμαρτισθούν τεχνητά σε εθνικά κράτη. Ακόμα και πολλοί οθωμανοί έπαιρναν τα βουνά. Οι λιάπηδες κι οι αρναούτηδες μάλιστα, τρομοκρατούσαν τη Θεσσαλία και Ήπειρο κι έκαναν πολλά εγκλήματα. Σε διάφορα τραγούδια διασώζονται τα ονόματα διαφόρων μή ρωμιών κλεφτών, όπως Λιάζης, Ντελή Ίσκος, Λιάκος, Χασάν Μπένια, Ντελή Αχμέτης, Σελήμπεης κ.ά..

Οι κλέφτες δέν είχαν εθνικούς ή θρησκευτικούς φραγμούς. Οι ενέργειές στους δέν είχαν εθνικό περιεχόμενο ούτε ήταν εναντίον των τούρκων. Ο καθηγητής Ιστορίας στο πανεπιστήμιο τού Λονδίνου, Μαρκ Μαζάουερ, περιγράφει: «Ένας πιο “ηρωικός” τρόπος, να κάνει κανείς λεφτά ήταν η ληστεία. Στα μέσα τού 19ου αιώνα, ο τυπικός ληστής, ήταν ένας νεαρός βουνίσιος, μεταξύ είκοσι και τριάντα χρονών ή και πιο νέος, τις περισσότερες φορές ημινομάδας βοσκός. Σπρωγμένος στην παρανομία, συνήθως από δικές του βίαιες πράξεις, ο ληστής είχε ως κύριο μέλημα να εξασφαλίσει αμνηστία και, ει δυνατόν, να διοριστεί επισήμως στην υπηρεσία τού κράτους ως τοπικός χωροφύλακας. Στο μεταξύ, παρίστανε το σκληρό και προσπαθούσε να εμπνέει όσο γίνεται περισσότερο φόβο.

»Το πρόβλημα με τους ληστές και τους ζωοκλέφτες όλο και οξυνόταν το δέκατο όγδοο και το δέκατο ένατο αιώνα. Καθώς η οθωμανική αυτοκρατορία συρρικνωνόταν και αποδιαρθρωνόταν, πλήθαιναν διαρκώς τα σύνορα, που οι ληστές μπορούσαν να διαβαίνουν ανενόχλητοι.

»Στην πραγματικότητα, λεηλατούσαν όχι μόνο μουσουλμάνους, αλλά και φτωχούς χριστιανούς καλλιεργητές. “Παντού επικρατούσε ο φόβος των ληστών”, σημείωνε ο Ντέιβιντ Έρκχαρτ, ταξιδεύοντας προς το Άγιο Όρος τη δεκαετία τού 1830. “Είχαν διαπράξει φοβερές ωμότητες, στρέφοντας τα αισθήματα τού λαού εναντίον τους, γιατί είχαν επιτεθεί επανειλημμένα κατά των αγροτών”.Ακουστοί κλέφτες τού Μοριά κατά την προ τού ʽ21 εποχή ήταν η οικογένεια τού Κολοκοτρώνη. Έκαναν πολλές καταστροφές και σκότωσαν κόσμο.
Ο Θ. Κολοκοτρώνης σε ηλικία 15 ετών κατατάχτηκε στην ομάδα κλεφτών τού θείου του. Επί χρόνια ζούσε άτακτο βίο «τρεφόμενος δια ληστείας, πότε στεγαζόμενος από την εκδίκησιν των εχθρών του αναλαμβάνων υπηρεσίαν χωροφύλακος πλησίον ενός προκρίτου ή ηγουμένου.
Αλλʼ οι έλληνες αγρότες τού Μορέος τόσον κατεβασανίσθησαν τέλος από την αρπακτικότητα και σκληρότητα των κλεφτών, ώστε προσεκάλεσαν τους τούρκους να τους βοηθήσωσι προς καταδίωξίν των... Πολλοί εκ τής οικογενείας των Κολοκοτρωναίων εσφάγησαν. Αι συμμορίαι όλαι διελύθησαν και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μή ευρίσκων ασφάλειαν ούτε εις την Μάνην, έφυγεν εις τας Ιονίους Νήσους τω 1806».

Γεωργ. Φίνλεϋ: «Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως», έκδ. «Ίδρυμα τής Βουλής των ελλήνων», Αθήνα, τ. Αʼ, σελ. 202.

»Οι ληστές αυτοί δέν ήταν ούτε κοινωνικοί ληστές -που ξάφριζαν τους πλούσιους, για να βοηθήσουν τους φτωχούς- ούτε εθνικοί ήρωες. Ήταν ένα σύμπτωμα τής φτώχειας των βουνών και μια απόπειρα να την ξεπεράσουν. Ο εγωισμός τους ήταν πολύ ανεπτυγμένος. Η αρπαγή προβάτων ή βοοειδών θεωρούνταν πιο ηρωική ενασχόληση από τους συμβατικούς, εδραίους τρόπους βιοπορισμού».

Αρβανίτες οι περισσότεροι
Στη Ρούμελη και στο Μοριά οι κλέφτες ήταν στην πλειοψηφία τους αρβανίτες. Ο πρόξενος τής Γαλλίας στην Αθήνα, Ζαν Ζιρώ, στην έκθεση, που έγραψε το 1674 για τον μαρκήσιο Ντε Νουαντέλ, μεταξύ των άλλων ανέφερε: «Οι κλέφτες τής υπαίθρου, τόσο εδώ, όσο και στο Μοριά, είναι όλοι αρβανίτες». (M. Maxime Collignon, Le consul Jean Giraud et sa relation de l΄Attique au XVIIe siecle. Extrait des Memoires de l΄Academie des inscriptions et Belles-Lettres, tome XXXIX, Paris, 1913). (Διαβάστε περισσότερα στο γ΄μέρος τού άρθρου τής «Ελεύθερης Έρευνας»: Από τον Σπάτα και τον Τατόη, στο Χαλάνδρι και τη Λούτσα...).

Προσπάθειες για τον περιορισμό των κλεφτών
Όταν το κακό παράγινε, οι τούρκοι αναγκάστηκαν να πάρουν μέτρα. Στην αρχή επέτρεψαν στους κοτζαμπάσηδες να διορίσουν φύλακες στα χωριά. Οι φύλακες αν και οπλισμένοι δέν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με τις ληστοσυμμορίες, γιατί οι κλέφτες, που αποτελούσαν μικρές ομάδες, συνεννοούνταν με τους κλέφτες των άλλων περιοχών και όλοι μαζί κατέβαιναν και λήστευαν τα χωριά.

Στην Ήπειρο και Θεσσαλία το 1750 διορίστηκαν τουρκαλβανοί να φυλάνε τα περάσματα. Όμως, οι πιό πολλοί από αυτούς ήταν κακοποιά στοιχεία, γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν οι χριστιανοί κι οι οθωμανοί. Οι διαμαρτυρίες αυτές έπιασαν, γιατί οι τουρκαλβανοί λήστευαν και τους τούρκους μπέηδες και αγάδες.

Αναγκάστηκε λοιπόν ο σουλτάνος το 1755 να βγάλει νέο φιρμάνι, που καταργούσε τα ένοπλα αυτά σώματα. Το ίδιο φιρμάνι ανάθεσε στούς τούρκους να φυλάνε τα διάσελα. Μα και αυτό το μέτρο δέν έφερε αποτελέσματα. Οι τούρκοι πολιτοφύλακες δέν μπόρεσαν να εξοντώσουν τους ληστές και να προστατεύσουν τα χωριά. Γιʼ αυτό η τουρκική κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει άδεια να οργανωθούν σε καθε χωριό ένοπλες φρουρές από ντόπιους. Ο Ν.Γ. Μοσχοβάκης γράφει, πως οι χριστιανικές κοινότητες «διώριζον πολιτοφύλακας και αγροφύλακας, αλλά και εθνοφύλακας όσον (καιρόν) υπήρχον λησταί προς καταδίωξίν των». («Το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον επί Τουρκοκρατίας», σελ. 92).

Ο σουηδός Μπγιέρνστελ, που επισκέφτηκε τ' Αμπελάκια και την ανατολική Θεσσαλία τό 1779 γράφει, πως σʼ όλη την περιοχή ήταν ανάστατοι, γιατί οι ληστοσυμμορίες σκότωναν και ρήμαζαν τα χωρια. Ο ίδιος μάς πληροφορεί, πως στʼ Αμπελάκια για πρώτη φορα το 1779, δόθηκε η άδεια να σχηματιστεί σώμα οπλοφόρων. Έτσι, σχηματίστηκε πολιτοφυλακή από πενήντα αμπελακιώτες, ενώ  στις γύρω περιοχές υπήρχαν άλλοι 700 οπλοφόροι. Οι κοινότητες τού Πηλίου, γράφει ακόμα ο σουηδός περιηγητής, πήραν την άδεια πριν πέντε χρόνια, δηλαδή γύρω στα 1774, γιατί κι εκεί οι αρναούτες έκαναν μεγαλες επιδρομές και χαλάσανε κόσμο.

Μα και πάλι δέν έγινε τίποτα. Από τη μιά μεριά οι κλέφτες ήταν πολλοί κι από την άλλη τα αποσπάσματα απ' όπου περνούσαν καταπίεζαν τούς χωρικούς, βίαζαν γυναίκες, έκλεβαν και πολλές φορές σκότωναν. Γιʼ αυτό και οι τούρκοι χωρικοί ακόμα, διαμαρτυρήθηκαν για τα κλέφτικα φερσίματα τών αποσπασμάτων.

Η τουρκική κυβέρνηση ξαναεφάρμοσε τότε, το παληό σύστημα τής πολιτοφυλακής. Επέτρεψε δηλαδή στους προεστούς να διορίζουν ένοπλους φύλακες, που στην Πελοπόννησο τούς έλεγαν κάπους.

Άμα όμως πέρασε καιρός, που οι ληστές δέν εξοντώθηκαν, υπήρχε κι ένας άλλος λόγος, που έκανε την τουρκική κυβέρνηση να καταργήσει στη Θεσσαλία, Ήπειρο καί Ρούμελη τό σύστημα τής πολιτοφυλακής. Πολλά απο τά χωριά είχαν το προνόμιο να είναι αυτοδιοίκητα. Σʼ αυτά όμως, δέν μπορούσαν οι τουρκικές αρχές να ελέγχουν τη δράση τής ένοπλης πολιτοφυλακής, γιατί απαγορεύονταν να μένουν τούρκοι εκεί. Κι ακόμα θα έγιναν παράπονα από τούρκους μπέηδες και αγάδες, γιατί φυσικό ήταν να μήν ανέχονται να βλέπουν τους γκιαούρηδες οπλισμένους.

Ο θεσμός των αρματολικιών
Επειδή οι ληστές παντού πλήθαιναν, ύστερα από πολλές συσκέψεις καί πολλά συμβούλια, κατέληξαν στην εφαρμογή ενός άλλου μέτρου. Σύστησαν δηλαδή, ένα είδος ακριτικών σωμάτων. Οι καλύτεροι όμως νέοι ακρίτες ήταν οι ίδιοι κλέφτες. Αυτοί ήταν μαθημένοι να ζουν στα βουνά. Ήξεραν όλα τα μονοπάτια και τις σπηλιές κι ήταν γυμνασμένοι στη σκοποβολη. Για να προσελκύσουν πολλούς απ' αυτούς, τους κάλεσαν να προσκυνήσουν (να υποταχτούν) παίρνοντας σαν αντάλλαγμα όχι μόνο την αμνηστία, αλλά και τον επίσημο διορισμό τού καπετάνιου σε ορισμένες περιοχές, μέ επίδομα (λουφέ) και άλλες ηθικές και υλικές απολαβές.

Πολλοί από τους κλέφτες βρήκαν καλούς τους όρους και προσκύνησαν. Οι τούρκοι πασάδες κράτησαν το λόγο τους και τους διόρισαν μόνιμους φύλακες των βουνήσιων περιοχών τής Ρούμελης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Μακεδονίας. Οι νέοι αυτοί φύλακες λέγονταν αρματολοί ή καπεταναίοι. Ο διορισμός τους γινόταν με  κάποια επισημότητα: Οι τούρκοι καλούσαν το τζεμαέτι, δηλαδή τους κοτζαμπάσηδες τής περιοχής στο μεκχεμέ (δικαστήριο), όπου παρεβρίσκονταν ο κατής και ο μουσελίνης. Εκεί ερχόνταν ο κλέφτης (καπετάνιος) να δηλώσει υποταγή -να κάνει το ιταάξι- και να πάρει το μουρασελέ (την επικυρωτική απόφαση τού διορισμού του).

Στο μεκχεμέ καλωσόριζαν τον
καπετάνιο οι μπέηδες και αγάδες,
καθώς και οι κοτζαμπάσηδες. Οι
τούρκοι μάλιστα, σε φιλικό τόνο
τού έλεγαν: «μασαλά, καπετάν,
σίν μπισίμισιν
» (=είσαι δικός μας,
καπετάνιε) και τον συμβούλευαν να
φυλάει καλά τα χωριά, δίνοντάς
του μαζί και το μουρασελέ. Ο κατής
μαζί με το διορισμό έδινε στον
καπετάνιο και μιά καπότα. Ήταν το
επανωφόρι τής τιμής, διά τού
οποίου εκυρώνετο η εξουσία του.


Ύστερα απʼ αυτή την «τελετή», ο
καπετάνιος πήγαινε στην έδρα του
σαν επίσημος. Όταν είχε πολλά
μέρη να φυλάξει, χώριζε τα
παλικάρια του σε μάγκες (αλβανική
λέξη, που σημαίνει αγέλη),
δηλαδή ομάδες και γενικά έπαιρνε
όλα τα κατάλληλα μέτρα.


Με τα αρματολίκια η οθωμανική διοίκηση
πετύχαινε ως ένα βαθμό τον προσεταιρισμό
και την υπαγωγή των επικίνδυνων ένοπλων
ληστών στην υπηρεσία τής έννομης τάξης
και περιόριζε την παρανομία τους
εξαπολύοντας εναντίον τους τούς ίδιους
τούς παληούς παράνομους.

 
Στην περιοχή, που φύλαγε ο καπετάνιος, δέν επιτρέπονταν να πάνε και να μείνουν τούρκοι. Επίσης, ο καπετάνιος δέν πλήρωνε χαράτσι, καθώς και τα παλικάρια του. Ο καπετάνιος, όπως και τα παλικάρια του, πληρώνονταν, έπαιρναν μισθό (λουφέ), που κανονιζόταν από πρίν και τον πλήρωναν οι κάτοικοι τών χωριών, που ανήκαν στην περιοχή του (αρματολίκι).

Φυσικά, όλοι οι κλέφτες δέν προσκύνησαν, γιʼ αυτό άρχισε το αλληλοφάγωμα. Οι κλέφτες, οι αρματολοί, τα αρματολίκια μεταξύ τους δέν ζούσαν βίο ανθόσπαρτο και φιλειρηνικό. Σκοτώνονταν για δέκα πιθαμές γης. Και έκαναν μεγάλες αγριότητες μεταξύ τους. Οι αρματολοί καταδίωκαν και σκότωναν τους κλέφτες και οι κλέφτες τους αρματολούς. Κλέφτες κυνηγούσαν κλέφτες και αρματολοί αρματολούς. Η βία ήταν το κύριο μέρος τής ζωής τους. Το μίσος, που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις διάφορες ομάδες κλεφτών και αρματολών ήταν εγγύηση για τους οθωμανούς.

Στις αρχές τού 19ου αιώνα, όλα τα αρματολίκια στον ελλαδικό χώρο ήταν 18. Στην Ήπειρο και δυτική Ελλάδα 4. Στη Θεσσαλία και ανατολική Ελλάδα 11 και στη δυτική Μακεδονία 3.

Σε μερικά μέρη οι αρματολοί κράτησαν τα αρματολίκια τους πολλά χρόνια. Την εξουσία τους την κληρονομούσαν και τα παιδιά τους.

Επειδή απʼ αυτούς εξαρτιόταν η ζωή και η περιουσία τών κοτζαμπάσηδων, είχαν απαιτήσεις και ήθελαν όχι μόνο υλικές απολαβές, αλλά και ηθικές αμοιβές και τιμές. Όταν ο καπετάνιος κατέβαινε στο κεφαλοχώρι αξίωνε να τον δέχονται με ανάλογες τιμές. Σε πολλά μέρη όμως, οι κοτζαμπάσηδες δέν τους χώνευαν κι έδειχναν την περιφρόνησή τους, γιατί τους θεωρούσαν, εξ αιτίας τής προέλευσής τους, «παλιοχωριάτες και παλιοκλέφτες». Γιʼ αυτό προκαλούνταν διενέξεις.


Η μάχη των καπετάνιων για την κατοχή, τη διατήρηση ή την επέκταση τού αρματολικιού ήταν σκληρή, χωρίς όρους και όρια.

Ο Γ. Καραϊσκάκης, αμόρφωτος τελείως και άξεστος, με υπερτροφικό εγωισμό, έβλεπε τα γεγονότα τού ʼ21 μέσα στα στενά πλαίσια τής απόκτησης καλύτερου αρματολικιού.

Στην παραπλεύρως υδατογραφία από το Μουσείο Μπενάκη απεικονίζεται ο Καραϊσκάκης να έχει στήσει ένα τρόπαιο με τα κομμένα κεφάλια των ηττημένων (Αράχωβα, 24 Νοεμβρίου 1826).

Tο οξύμωρο επί πλέον είναι, ότι στο επάνω μέρος τού πίνακα αναγράφεται: «Τρόπαιον των ελλήνων κατά των βαρβάρων». Άν ήταν βάρβαροι οι άλλοι, αυτοί που έστησαν το τρόπαιο με τα κεφάλια τι ήταν;

Στην Πελοπόννησο δέν υπήρχαν αρματολίκια. Εκεί υπήρχαν πολλοί κλέφτες στον καιρό τού τουρκοβενετικού πολέμου. Ακόμα και πολλοί ρουμελιώτες ληστές είχαν περάσει στο Μοριά κι έκαναν μεγάλες καταστροφές. Γιʼ αυτό, όταν οι βενετσάνοι κατέλαβαν το Μοριά, πήραν πολλά μέτρα, για να εξοντώσουν τους ληστές.

«Μετανάσται παντός είδους κατέλαβον τας χώρας, ελήστευον τους διαβάτας και  ήρπαζον ιδιωτικήν και δημοσίαν περιουσίαν. Ολόκληροι συμμορίαι, ρουμελιώται, πελοποννήσιοι, λειποτάκται τού στόλου και τού στρατού, συνήλθον και αντεστάθησαν εις την δημοσίαν δύναμιν. Όταν διωργάνωσαν τους αγροφύλακας (meindani), ένεκα τής γενικής ελλείψεως πάσης ασφαλείας οι φύλακες έκαμνον αυτοί οι ίδιοι βιαιότητας... Αυτά (=τα χωριά) υπεχρεώθησαν να διατηρούν καθαρόν το έδαφός των από κακούργους και να συμμερίζωνται και αποζημιώνουν την βλάβην, την οποίαν αυτοί ήθελαν φέρει. Εις τον (βενετσάνον) αρμοστήν έδωκαν εγγύησιν και μετεχειρίσθησαν τα διανεμηθέντα όπλα, διά να ενωθούν υπό έναν αρχηγόν κατα τών φαυλοβίων (=κλεφτών). Εδώ κι εκεί, όπου επρόκειτο να φυλάξουν δεινάς θέσεις και περιβοήτους διά το μή ασφαλές, ελάμβανον τέλος (επίδομα, αμοιβή) από τους διαβάτας». (Περ. «Ερανιστής», Αθήνα, 1844, σελ. 840, Μελέτη: «Οι βενετσάνοι εις την Πελοπόννησον» και Βλαχογιάννη: «Κλέφτες», σελ. 16-18).Η διαφορά μεταξύ αρματολών και κλεφτών
ήταν συγκυριακή.
Οι αρματολοί ήταν κλέφτες, που είχαν εξαγορασθεί από το οθωμανικό καθεστώς, τους είχαν δώσει περιοχές ευθύνης, που στην ουσία γίνονταν ένα είδος ιδιοκτησίας τους, απʼ όπου έπαιρναν φόρους, γεννήματα, ό,τι μπορούσαν.
 Οι αρματολοί τής Ρούμελης ήταν πλουσιότεροι από τους προκρίτους τής Πελοποννήσου και ισχυρότεροι βέβαια, γιατί είχαν και τα όπλα.

Κανόνες Μαφίας
Η σχέση μεταξύ κλεφτών και αρματολών ήταν γνωστή και κατανοητή στους σύγχρονούς τους, αλλά και σε ανθρώπους, που έζησαν κοντά στα γεγονότα. Ο Κωνσταντίνος Κούμας, για παράδειγμα, αναφέρει, πως ένοπλες ομάδες, παρέχοντας προστασία από τους αλβανούς κλέφτες, που λυμαίνονταν τα χωριά, ζητούσαν την καταβολή χρημάτων και αν δέν την λάβαιναν, τότε τα λήστευαν αυτοί οι ίδιοι, ώστε οι κάτοικοί τους να αναγκαστούν, για να γλιτώσουν τελικά, να τους μισθοδοτήσουν με αντάλλαγμα την παροχή ασφάλειας από άλλους κλέφτες.

Επαγγελματική απασχόληση,
όχι εθνική υπόθεση

Δύο γάλλοι, που ασχολήθηκαν συστηματικά με τα γεγονότα τού ʼ21, ήταν από τους πρώτους, που πρόσεξαν τη διασύνδεση κλεφτών κι αρματολών κι είχαν μάλιστα, τη δυνατότητα καλής πληροφόρησης. Πρόκειται για τον Φρανσουά Πουκεβίλ, που έζησε αρκετά χρόνια ως πρόξενος στην Ελλάδα και τον ιστορικό Κλοντ Φωριέλ. Ο Πουκεβίλ ασχολήθηκε αρκετά με το θεσμό, τον οποίο ανήγαγε στο Βυζάντιο, συνέδεε άμεσα τους αρματολούς με τους κλέφτες και παρομοίαζε τους τελευταίους με τους χαϊντούκους κλέφτες των Βαλκανίων. (Βλ. Pouqueville, «Voyage de la Grèce», τ. IV, σελ. 231-247).

Και οι δυό δήλωσαν, ότι οι όροι αρματολοί και κλέφτες χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά, και η διαφορά αποδιδόταν με την προσθήκη ενός επιθέτου «κλέφτης άγριος» για τον κλέφτη και «κλέφτης ήμερος» για τον αρματολό. Ας προστεθεί, πως πηγές πληροφόρησης για τον Φωριέλ, όπως αναφέρει ο ιδιος, ήταν ο Κοραής και άνθρωποι τού κύκλου του, όπως ο Κλωνάρης, ο Πίκκολος, ο Μουστοξύδης και διάφοροι άλλοι από την Ελλαδα. Συνεπώς, είναι εύλογο στα παραπάνω, όπως και σε όλες τις άλλες αναφορές τού Φωριέλ στους κλέφτες, να αντανακλώνται οι απόψεις των σύγχρονών του ρωμιών λογιων.

Οι ονομασίες απηχούσαν μιά εύκολα αναγνωριζόμενη από τους ανθρώπους πραγματικότητα: αφού συχνά πριν προσληφθούν οι αρματολοί ήταν κλέφτες και εύκολα επανέρχονταν στην ίδια κατηγορία αν έχαναν το αξίωμά τους ή καταδιώκονταν από τις αρχές, μπορεί στη συνέχεια να ανακαλούνταν και πάλι ως αρματολοί.

Επομένως, είναι προφανές, ότι υπήρχε στενή σύνδεση συμφερόντων, ενδιαφερόντων και συμπεριφορών ανάμεσα στα σώματα αυτά. (Finlay: «A History of Greece», τ. IV, σελ. 22-23). Οι κλεφταρματολοί ζούσαν «σε βάρος τού πληθυσμού και θεωρούσαν τη δραστηριότητά τους ως επαγγελματική απασχόληση», είχαν σε άμεση εξάρτηση οι μεν από τους δε. (Riki van Boeshoten, «Κλεφταρματολοί, ληστές και κοινωνική ληστεία», Μνήμων 13, 1991, σελ. 15-16).

Μπιθεκούρας - Κολοκοτρώνης
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε το αρβανίτικο παρατσούκλι Μπιθεκούρας (κώλος + πέτρα = Κωλοπέτρας = Κολοκοτρώνης στην ελληνική του μετάφραση). Τσεργίνης ήταν το οικογενειακό όνομα των Κολοκοτρωναίων, που πιθανώς παράγεται από τις αρβανίτικες λέξεις τσέρ=έξυπνος και Γκίνης = Γιάννης. Με το όνομα αυτό υπήρχαν καμμιά εξηνταριά οικογένειες στη Μεσσηνία.

Ο Μπιθεκούρας - Κολοκοτρώνης
Καπετάν Λαφύρας μετά την άλωση τής Τριπολιτσάς, επειδή κατάφερε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των λαφύρων).

Ήταν ένας αγράμματος, πάμπτωχος ληστής πριν το ΄21, που έγινε όμως, πάμπλουτος μετά.

Πρωτοστάτησε στο πλιάτσικο τού ʼ21, καθώς και σε πλείστες μηχανορραφίες και συνωμοσίες τής Ρωμιοσύνης τής εποχής του.
Ενεπλάκη κατά καιρούς με άγγλους, γάλλους, αλλά και ρώσους, φυλακίστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο για εσχάτη προδοσία, πήρε χάρη και τελικά, σε μεγάλη ηλικία προσεταιρίστηκε τον Όθωνα, πήρε τον τίτλο τού στρατηγού και τού σύμβουλου επικρατείας, οπότε και ηρέμησε. Στα σχολεία προβάλλεται σήμερα ως ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ήρωες τής Ρωμιοσύνης.

Στις παραπάνω φωτογραφίες απεικονίζεται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Αριστερά, σύμφωνα με σχέδιο, που δημοσιεύθηκε το 1827 στο Παρίσι από τον A. Friedel και θεωρείται από τις πιο πιστές απεικονίσεις του και δεξιά σε σχέδιο από τού φυσικού, τού γάλλου συνταγματάρχη, Voutier. Δέν απεικονίζεται με τη γνωστή περικεφαλαία των εικόνων, που έχουν κατακλύσει τα σχολικά μας βιβλία και τους πίνακες των σχολείων, των στρατώνων και των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά με την αρβανίτικη κόμμωση των ξυρισμένων  κροτάφων και τού εμπρός μέρους τού κεφαλιού, με μακρυά μαλλιά πίσω. (Το 2000, κατά τη διάρκεια εργασιών στο άγαλμα τού Θ. Κολοκοτρώνη στην οδό Σταδίου, οι συντηρητές ανακάλυψαν χαραγμένη μία σημείωση, με την οποία ο γλύπτης, Λάζαρος Σώχος, δικαιολογείται, για την περικεφαλαία, που τον ανάγκασαν να προσθέσει στο άγαλμα).

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα γεγονότα τού ΄21 μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς των πολυδιαφημισμένων κατά παραγγελία «εθνικών» (μυθ)ιστοριογράφων και απομνημονευματογράφων τού νεορωμέικου κράτους μας. Μαθαίνουμε την ιστορία, έτσι, όπως η επίσημη «εθνική» προπαγάνδα θέλει να την διδάσκει στα σχολεία.

Όλοι -για παράδειγμα- ξέρουμε τον παράφρονα στρατηγό Ιωάννη Μακρυγιάννη. Ελάχιστοι όμως, γνωρίζουν τον στρατηγό Παναγιώτη Παπατσώνη και ιδιαίτερα τα Απομνημονεύματά του, τα οποία, επειδή δέν εξυπηρετούν τη νεορωμέικη προπαγάνδα, έχουν αφεθεί στην ιστορική λήθη.
 

Διαβάστε στην
 «
Ελεύθερη Έρευνα»:

Ο πολυδιαφημισμένος από τη Ρωμιοσύνη, στρατηγός Ι. Μακρυγιάννης.

 

 
Στα «Απομνημονεύματα από των χρόνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι τής βασιλείας Γεωργίου Α΄» (Βιβλιοθήκη γενικών αρχείων τού κράτους, Αθήνα, 1983) τού Π. Παπατσώνη, περιγράφεται μια διαφορετική εινόνα από αυτήν, που διδάσκεται στα σχολεία, για τον Κολοκοτρώνη:

«Τότε ελυμαίνοντο οι κλέφτες, οι τε Κολοκοτρωναίοι Θεόδωρος και Ιωάννης αδελφοί, ο Γιώργης από τον Αετόν τής Τριφυλίας και ελήστευον πάντοτε τους ομοφύλους των χριστιανούς και είχον άσυλον τα Πηγάδια και την Μάνην.

»Εκεί είχον το άσυλόν τους και ηνάγκαζον δια τής ληστείας τους προεστούς δια να τους βάνουν αρματολούς και ότι δήθεν ούτοι να εμποδίζουν την τε ληστείαν και την ζωοκλοπήν από τον τόπον και κατά καιρόν τους έβγαναν και μπουγιουρδί τού πασιά ως τοιούτους διοριζόμενοι.

»Αλλʼ όταν τους έκοβαν τα χάρτζια ταύτα ήτοι τους λουφέδες των, εθύμωναν και ήρχιζαν την παλαιάν τους τέχνην με περισσότερην επίτασιν. Ο πασιάς δια προτροπής των προσετών τους διώριζεν αρματολούς όλους τούτους με τον σκοπόν να τους βάλουν εις το χέρι δια πλαγίων μέσων να τους φονεύση, αλλ΄αυτοί το καταλάβαινον τούτο και πάντοτε συσσωματωμένοι περιεφέροντο, ουδέποτε έμβαινον εις πόλιν τινά, όπου ήτον τούρκοι πολλοί και ούτω πως ετρέφοντο με τας ελπίδας ταύτας. Όταν τους έπαυαν όμως, εγένοντο θηριωδέστεροι... Εις τούρκον ποτέ δέν έβανον χέρι, διότι εσκληρύνοντο και τους κατεδίωκον. Ευχαριστούντο και οι τούρκοι, ότι οι κλέφται ελήστευον τους ομοθρήσκους των χριστιανούς».
(σελ. 34-36).

Η οικογένεια τού Θ. Κολοκοτρώνη στα πριν τού ʼ21 χρόνια, δέν ήταν «υπόδειγμα εθνικών αγωνιστών», αλλά κλέφτες με όλη τη σημασία τής λέξης. Αυτόν και την οικογένειά του, τους μισούσαν οι χριστιανοί, γιατί είχαν υποφέρει πολύ εξ αιτίας τους. Τελικά, τους ξεκλήρισαν σε ένα μοναστήρι κι έτσι γλύτωσαν από αυτούς εκτός από τον Θεόδωρο, που διέφυγε στη Ζάκυνθο (βλ. παρακάτω).


Τα όσα θετικά εθνοπατριωτικά γράφονται για τους Κολοκοτρωναίους είναι πλάσματα τής φαντασίας και προπαγάνδα τής Ρωμιοσύνης. Ο Βλαχογιάννης μαζί με άλλες μαρτυρίες αντιγράφει και τί λέει ο Φίνλεϋ: «Τα κατορθώματα τού Ζαχαριά και των Κολοκοτρωναίων, αν και δοξάζονται με ποιήματα και πομπώδικα πεζογραφήματα, ήταν έργα ληστών και  κατσικοκλεφτών. Ζούσαν αυτοί από το φτωχό χριστιανό χωριάτη και σπάνια τολμούσανε να ληστέψουν κοτζάμπαση κι ακόμα σπανιότερα τούρκον αγά». («Ιστορικά ραπίσματα», Αθήνα, 1937, σελ. 68, σημ. 1).

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Θ. Κολοκοτρώνης υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη τα «Απομνημονεύματά» του, που κυκλοφόρησαν το 1851 με τον τίτλο «Διήγησις συμβάντων τής ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836», όπου επιχείρησε να εξωραΐσει την εικόνα του πασχίζοντας για την υστεροφημία του. Πέθανε μια νύχτα του 1843 από εγκεφαλικό επεισόδιο επιστρέφοντας από γλέντι στα βασιλικά ανάκτορα.


Η περίπτωση των σουλιωτών
Οι σουλιώτες ήταν χριστιανοί αλβανοί, που μιλούσαν αλβανικά. (Σούλι=ψηλό, στα αλβανικά. Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Από τον Σπάτα και τον Τατόη, στο Χαλάνδρι και τη Λούτσα...). Ήταν ληστές, που λυμαίνονταν τις περιοχές ληστεύοντας αδιακρίτως χριστιανούς και οθωμανούς, ενώ πουλούσαν προστασία -όπως η σημερινή μαφία- στους μπέηδες και τους αγάδες, που τους πλήρωναν.

Ο Αλή Πασάς επιχειρώντας να αποκαταστήσει την τάξη στην περιοχή συγκρούστηκε μαζί τους. Τα γεγονότα τού Ζαλόγγου έλαβαν χώρα το 1803, δηλαδή δυό δεκαετίες σχεδόν πρίν το ʼ21. Ουσιαστικά δηλαδή, αφορούσαν στις προσπάθειες τού Αλή να πατάξει την αλβανική μαφία και δέν είχαν σχέση με κάποιο δήθεν εθνικό ξεσηκωμό, όπως ωρύονται οι αδαείς ελληναράδες στις μέρες μας.

Το χορό τού Ζαλόγγου δέν τον περιγράφει κανένας ιστορικός, παρά μόνον κάποιοι περιηγητές, που απλά κατέγραφαν τους προφορικούς θρύλους τής Ρωμιοσύνης. Ακόμα και αλήθεια να είναι όμως, τα γεγονότα τού Ζαλόγγου δέν έχουν καμμία σχέση με κάποιο δήθεν εθνικό αγώνα.

Παρόμοιες προσπάθειες είχε κάνει εξ άλλου κι ο μητροπολίτης Ιωαννίνων δυό χρόνια πριν, το 1801, ο οποίος χαρακτήρισε μάλιστα στην αφοριστική εγκύκλιό του τους σουλιώτες ως κακούργους. Αυτό δέν αναφέρεται όμως, στα σχολικά βιβλία και το αγνοούν οι σημερινοί ρωμιοί: «Ωμίλησα και σας εσυμβούλευσα πνευματικώς και πατρικώς να τραβήξετε χέρι από τους σουλιώτας, να μη τους δίδετε καμμίαν βοήθειαν, ούτε εις τον τόπον σας να τους δέχησθε, επειδή είναι κακούργοι και φερμανλίδες (= επικηρυγμένοι) από το δοβλέτι, και όποιος δέχεται τοιούτους κακούργους πίπτει και αυτός εις την ιδίαν οργήν τού υψηλού δοβλετίου και εις το τέλος αφανίζεται από το πρόσωπον τής γης».
Από τον Μάρκο Μπότσαρη στον Μαριάν Κόλα:

Αρχηγοί αλβανικών ληστοσυμμοριών στο Σούλι, τότε και τώρα.

Η μόνη διαφορά είναι, ότι τους αλβανούς ληστές τού ΄21, η Ρωμιοσύνη τους έχει ανακηρύξει «εθνικούς» της ήρωες. 
Οι σουλιώτες δημιουργούσαν προβλήματα και στην Κέρκυρα. Τα πρώτα ρωμέικα μισθοφορικά σώματα συγκροτήθηκαν επί ρωσοκρατίας, για να απασχοληθούν οι σουλιώτες, που λεηλατούσαν το νησί. «Κλέπτονες ουν και διαρπάζοντες τα ζώα και αίγας των περιοίκων χωρικών τής Κερκύρας, απεστρέφοντο τας ειρηνικάς φιλοπονίας. Αι δε γυναίκες αυτών, διασκελίζουσαι τας δρυφράκτους των αμπελώνων και χωραφίων και κόπτουσαι ξύλα εκ των ελαιώνων των κερκυραίων, μετέφερον εις την πόλιν και επώλουν προς διατροφήν εαυτών και των ανδρών. Διότι αυτοί (οι άνδρες) ουδέν άλλο εφρόντιζον ειμή να καθαρίζωσι τα όπλα και να σημαίνωσι την κιθάραν, τραγουδώντες αλβανιστί τους ηρωισμούς». (Παν. Χιώτη: «Ιστορία τής Επτανήσου και ιδίως τής Ζακύνθου από Βενετοκρατίας μέχρι τής ελέυσεως των άγγλων, 1500-1816, Κέρκυρα, 1862μ τ. Γ΄, σελ. 857-858).

Απροθυμία των τοπικών πληθυσμών

Ο πληθυσμός στην πλειοψηφία του ήταν απρόθυμος στο να ακολουθήσει τους κλεφταρματολούς στη γενοκτονία και το πλιάτσικο κατά τού οθωμανικού πληθυσμού, που ξεκίνησε το ΄21. Με τους οθωμανούς γείτονές τους είχαν ζήσει ειρηνικά επί πολλούς αιώνες κι είχαν τα ίδια πάνω κάτω προβλήματα.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης περιόδευε στην Πελοπόννησο στρατολογώντας άνδρες υποσχόμενος πλούτη. Όμως, ακόμη κι έτσι, η προσέλκυση παλικαριών ήταν δύσκολη, γεγονός που τον έφερε σε άσχημη θέση. «Κανείς δέν δύναται να περιγράψει τα κλάμματα και τους αναστεναγμούς τού Κολοκοτρώνη εις την περίστασιν αυτήν, μόνος με δέκα ανθρώπους έμεινε. Επήραν και αυτοί τα άρματά των και ένα σουγλί στο χέρι δια ραβδί να μήν γλυστρούν, διότι ο τόπος ήτον από βροχήν και κατήφορος», περιγράφει ο Φωτάκος (τ. Β΄, σελ. 74). Ο Κολοκοτρώνης ένιωσε απόγνωση διαπιστώνοντας την απροθυμία των ρωμιών να τον ακολουθήσουν.

Όταν τον Ιούνιο τού 1826, ο Ρεσίτ Πασάς προχωρούσε προς την Αθήνα, πολλοί αγρότες τής Αττικής υποδέχονταν τους τούρκους χωρίς αντίσταση. Γιʼ αυτούς ο Ρεσίτ ήταν ευπρόσδεκτος αρκεί να τους γλύτωνε από τις χριστιανικές ληστοσυμμορίες επαναφέροντας την τάξη και την ευημερία των παληότερων χρόνων.

Αφορισμός
και χαλασμός των κλεφτών

Στις αρχές τού 1800, ο βρετανός αξιωματικός και περιηγητής, Γουίλιαμ Μάρτιν Ληκ, έκανε μια στάση στη Μονεμβασία. Το παληό ενετικό κάστρο και η πόλη βρίσκονταν σε κατάσταση εγκατάλειψης: «Aυτή η περιοχή δέν έχει πια έλληνες κατοίκους. Οι τούρκοι τής Μονεμβασίας είναι πεινασμένοι και ντυμένοι με κουρέλια». Σε όλη την Πελοπόννησο, ο Ληκ συνάντησε την ίδια εικόνα. Ερήμωση τής υπαίθρου, οχυρά, που κατέρρεαν από την εγκατάλειψη, συχνές ένοπλες συγκρούσεις, πειρατεία και μεγάλες ομάδες κλεφτών, που δρούσαν ανεξέλεκτα. Είχαν εδραίωσει την εξουσία τους στην ορεινή Αρκαδία, με στόχο να επικρατήσουν και να αντικαταστήσουν άλλες ένοπλες ομάδες.

Στις αρχές τού 19ου αιώνα, η κατάσταση ήταν πια εκτός ελέγχου. Η δράση των κλεφτών είχε παραλύσει την Πελοπόννησο. Το ποτήρι είχε ξεχυλίσει.
Ο διοικητής τού Μοριά, Οσμάν πασάς
, στην προσπάθειά του να τους αντιμετωπίσει ζήτησε από την Υψηλή Πύλη την έκδοση αφοριστικού διατάγματος σε βάρος τους.

Ο σουλτάνος εξέδωσε διάταγμα, που πρόσταζε τον τοπικό πληθυσμό να μήν προσφέρει καταφύγιο στους κλέφτες, να μήν τους χορηγεί τρόφιμα, να διακόψει κάθε σχέση μαζί τους, να τους καταδίδει στις τούρκικες αρχές και να ενισχύει τον οθωμανικό στρατό, όταν οργάνωνε επιχειρήσεις εναντίον τους.

Οι εντολές του συνοδεύτηκαν με μια επιστολή τού πατριάρχη Καλλίνικου Ε΄, που έφτασε στην Πελοπόννησο το 1806, με την οποία καλούσε τους κοτζαμπάσηδες και τους κληρικούς να διώξουν τους κλέφτες και να υποστηρίξουν τις τουρκικές αρχές. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Οι πατριαρχικοί αφορισμοί Μπουμπουλίνας, αρματολών, «κακούργων» σουλιωτών κ.λπ.). Μετά τον αφορισμό τους από την Εκκλησία, οι κλέφτες ήταν καταδικασμένοι. Ο χειμώνας τού 1806 πέρασε μέσα σε κλίμα άγριας τρομοκρατίας, καθώς ολόκληρος ο πληθυσμός τής Πελοποννήσου στράφηκε κατά των κλεφτών.

Ο κληρικός Αμβρόσιος Φραντζής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας τού περίφημου χαλασμού των κλεφτών: «Οθωμανοί και έλληνες κυνηγούσαν τους κλέφτες στα βουνά, στα δάση, στις σπηλιές και όσους συλλάμβαναν ζωντανούς, άλλους κρεμούσαν στην αγχόνη, άλλους τους έψηναν στη σούβλα κι άλλους τους έσχιζαν στα τέσσερα και τους κρεμούσαν στους δημόσιους δρόμους».


Έτσι, με τη συνδρομή τής Εκκλησίας και όλων των προκρίτων τού Μοριά, κάθε χωριό έγινε και μια θανάσιμη παγίδα για τους κλέφτες. Οθωμανοί και ρωμιοί έστηναν από κοινού ενέδρες, τους συλλάμβαναν και τους οδηγούσαν σιδεροδέσμιους στις οθωμανικές αρχές. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι φληναφήματα για τις σχολικές γιορτές...

Πώς οι ρωμιοί ξεπάστρεψαν τους Κολοκοτρωναίους
Όπως γράφει ο Κωστ. Χρ. Σταυρόπουλος (που ήταν από το Ζυγοβίστι και όσα έγραψε τού τα είπαν οι παληοί συντοπίτες του), τους Κολοκοτρωναίους κλέφτες τους κατέδωσε κάποιος καλόγερος και πήγαν οι προεστοί με τους κάπους τους και τους σκότωσαν.

Ο φόνος έγινε το 1806, ύστερα από τον αφορισμό τού πατριάρχη. Είχαν το λημέρι τους στο βουνό Κλινίτζα. Απʼ εκεί πήγαν στο μοναστήρι Αιμυαλών, για να ζητήσουν τρόφιμα. Όμως, ένας καλόγερος, ονόματι Γεράσιμος, κατέβηκε στη Δημητσάνα και τους κατήγγειλε στους προεστούς. Χτύπησαν οι καμπάνες, μαζεύτηκαν οι χωριάτες από τα γύρω χωριά και οπλισμένοι πήγαν στο μοναστήρι, μπλόκαραν τους κλέφτες κι επειδή δέν παραδόθηκαν τους σκότωσαν. Τη φορά αυτή όμως, ο Θ. Κολοκοτρώνης δέν ήταν εκεί, γλύτωσε και διέφυγε στη Ζάκυνθο.

Ήταν γενική η κατακραυγή των ρωμιών εναντίον των Κολοκοτρωναίων, για όσα εγκλήματα είχαν διαπράξει στο παρελθόν: «Τοις πάσιν είναι έκτοτε γνωστόν -γράφει ο Σταυρόπουλος- ότι ο εν τω ληνώ (τού μοναστηριού) φόνος των Κολοκοτρωναίων δέν εγένετο εκ μέρους των τούρκων, καθʼ όσον τούρκοι δέν υπήρχον εκεί, αλλά εγένετο εκ μέρους χριστιανών». («Ιστορία Ζυγοβιστίου», Αθήνα, 1905, σελ. 23).

Κλεφταρματολοί στα Επτάνησα
Τα Επτάνησα αποτέλεσαν καταφύγιο εκτός από τον Κολοκοτρώνη και για πολλούς άλλους κλεφταρματολούς τής Στερεάς και τις οικογένειές τους. Λειτούργησαν επίσης, και για τη διαχείμαση, αλλά και ως ορμητήριο για τη δράση τους. Με τον τρόπο αυτό, δημιούργησαν μια νέα κατάσταση, γιατί μετέφεραν ή εδραίωσαν έναν παρακοινωνικό τρόπο ζωής και στα τοπικά κοινωνικά στοιχεία και δημιούργησαν ή διεύρυναν τις πελατειακές τους σχέσεις και την επιρροή τους στον πληθυσμό των νησιών.

Στη Λευκάδα, για παράδειγμα, οι αρματολοί ανέπτυξαν δράση σε βάρος των τσιφλικιών, που υποτίθεται, ότι όφειλαν να προστατεύουν, αλλά και εργατών ή εμπόρων. Όπως αναφέρεται σε έγγραφα τής εποχής: «Γδέρνουν και σκλαβώνουν τους εργατικούς τού νησιού και τις βάρκες μας και για να τους απολύσουν έπειτα τους κλομπίζουν (τους επιβάλλουν πρόστιμο».  

  


Μαφιόζικου τύπου επιστολή ληστοσυμμοριτών προς τους προύχοντες τής Λευκάδας με τις συνέπειες τής μή ανάθεσης τού αρματολικιού σε αυτούς.
Το έγγραφο χρονολογείται περίπου στο 1719 και είναι από τις παληότερες περιπτώσεις τού είδους, που γνωρίζουμε. (Γ. Κοντογιώργη: «Παρακοινωνικά στοιχεία στη Λευκάδα τού 18ου και 19ου αιώνα», στο συλλογικό Αφιέρωμα στη μνήμη τού Ν. Σβορώνου, έκδ. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1992).


Πλαστά πολλά κλέφτικα τραγούδια
Διάφοροι ρωμιοί τού ʽ21, όπως ο Κανέλλος Δεληγιάννης, ο Παναγιώτης Παπατσώνης κ.ά. κατηγόρησαν ευθέως τους κλέφτες υποστηρίζοντας, πως ήταν κοινοί ληστές και εγκληματίες τής χειρότερης μορφής.

Διάφοροι άλλοι, καθώς και η σύγχρονη ρωμέικη ιστοριογραφία όμως, παρουσιάζουν μια άλλη, εντελώς διαφορετική εικόνα των κλεφτών, ότι δήθεν ήταν αγωνιστές, που πολεμούσαν ενάντια στους οθωμανούς και στους ρωμιούς συνεργάτες τους, τους πλούσιους κοτζαμπάσηδες, για τα δικαιώματα και την ελευθερία τους.

Οι περισσότεροι όμως, απʼ όσους έγραψαν με αυτό τον τρόπο, ανήκαν στον κύκλο τού Θ. Κολοκοτρώνη και τα έργα τους δημοσιεύτηκαν πολύ αργότερα. Σε αυτά, επιχειρήθηκε η εξύμνηση κι η καταξίωση των κλεφτών. Η ρωμέικη ιστοριογραφία τού 19ου αίωνα έτεινε προς την περαιτέρω εξιδανίκευση τής εικόνας των κλεφτών, πλάθοντάς την με τα γνωρίσματα τής επίσημης προπαγανδιζόμενης άποψης, που επικρατεί και διδάσκεται στις μέρες μας.

Ο Γιάννης Βλαχογιάννης στη μελέτη του «Κλέφτες τού Μοριά» (1935) απέδειξε, ότι όλα τα τραγούδια τού κολοκοτρωνέικου κύκλου «είναι μεταγενέστερα και πλαστά» και «μόλο, που συχνά στις ιστορικές του πληροφορίες υπερβάλλει από αντιμοραΐτικο ζήλο και που η γλώσσα του ξεπερνάει συχνά το επιτρεπόμενο ήθος για μια επιστημονική πραγματεία, ωστόσο, ως προς τα τραγούδια τουλάχιστον, κανένας δέν ανέτρεψε τα τεκμήριά του». (Αλ. Πολίτη: «Κλέφτικα», σ. ν2).

Είναι πάμπολλες οι λόγιες αισθητικές και ιδεολογικές επεμβάσεις και η λογοκριτική αποσιώπηση σε επίσημες συλλογές τής πολυφυλετικής σύνθεσης των κλέφτικων ομάδων και τής ανυπαρξίας εθνικών κινήτρων στη δράση τους.

 


Ο Διονύσιος Κόκκινος στην Ιστορία του έχει παραποιήσει το γνωστό στίχο «...και νάμαι σκλάβος των τουρκών, κοπέλλι των γερόντων», όπου τη λέξη «γερόντων» έχει αντικαταστήσει για ευνόητους λόγους με τη λέξη «αγάδων». (Δ. Κόκκινου: «Η ελληνική επανάστασις», τ. Α΄, σελ. 32.)Πλαστό είναι το γνωστό κλέφτικο: «Ο αποχαιρετισμός τού κλέφτη» (μάνα, σού λέω, δέν μπορώ τους τούρκους να δουλεύω...), όπου παρουσιάζεται ένας κλέφτης να μήν αντέχει δήθεν τούς τούρκους και να παίρνει τα βουνά. Το τραγούδι αυτό δέν γράφτηκε από κάποιον ανώνυμο τής Τουρκοκρατίας, αλλά από τον διακεκριμένο λόγιο, Παύλο Λάμπρο, αρκετές δεκαετίες μετά το ʽ21. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Πλαστός ο “Θρήνος τής Άλωσης”).Tο δημοτικό τραγούδι «Έχε γειά καημένε κόσμε», που αναφέρεται στο μύθο τού χορού τού Ζαλόγγου, δέν είναι παραδοσιακό, αλλά δημιούργημα των αρχών τού 20ού αιώνα.

 

Τραγούδια τής Ρωμιοσύνης,
που υμνούν τους τούρκους!

Σε δημοτικό άσμα τής Ρωμιοσύνης, ίσως από τα πιο εύρρυθμα τσάμικα τής Πελοποννήσου, θρηνείται ο θάνατος ενός νεαρού μουσουλμάνου άρχοντα τής Πάτρας, ονόματι Σελήμπεη. Πιο συγκεκριμένα, θρηνείται ένας ευγενής μουσουλμάνος, που απήχθη από ληστές τής Πελοποννήσου, οι οποίοι, αφού δεν έλαβαν τα λύτρα, που ζήτησαν από τον πατέρα τού απαχθέντα, ονόματι Χατζή-μπέη, δολοφόνησαν το γιό του κρεμώντας τον από ένα πλάτανο.

Αχ Σελήμπεη, Σελήμπεη, Σελήμπεη,
γιος τού Κατση-μπέη, γιος τού Κατση-μπέη,
με τα φρύδια τα γραμμένα,
κλαίνε τα μάτια μου για σένα.

Σελήμπεη μπεόπουλο, μικρό μου αρχοντόπουλο,
Σελήμπεη πασόπουλο, τής Πάτρας αρχοντόπουλο,
πού ʽχεις στο κάμπο κτήματα, στην Πάτρα καταστήματα.

Αχ που κρέμασαν, που κρέμασαν το μπόι σου
πω πω Σελήμπεη, γιος τού Κατση-μπέη.
Αχ το μαργαριταρένιο,
κρίμα μωρέ ήταν το καημένο.
Κλάψε βρε μάνα μια και δυο,
δέν ξανακάνεις τέτοιο γιο.
  
Μʼ άλλα λόγια, σ' ένα ρωμέικο τραγούδι φαίνεται να υμνείται ένας ευγενής τούρκος κάτοικος τής Πελοποννήσου, που έπεσε θύμα των χριστιανικών ληστρικών συμμοριών τής εποχής του, αντί να δοξάζεται η ένδοξη ρωμέικη «κλεφτουριά», που οργάνωσε την απαγωγή! (Σ.σ.: Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Διαβαλκανικός μουσικός συγκρητισμός).

Οι πολιτιστικοί δεσμοί όλων των βαλκανικών λαών έχουν βάθος και οι αναμίξεις τους είναι δεδομένες. Όσοι εξακολουθούν να αρνούνται  τη μίξη των λαών προσπαθώντας με σαθρά επιχειρήματα -τύπου ελληνικό D.N.A. κ.λπ.- να δικαιολογήσουν τον εθνικισμό τους, εθελοτυφλούν. (Σ.σ.: Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Το DNA των ελληναράδων).

Στο -εξαφανισμένο- ποίημα «Ωδή στην άλωση τού Σουλίου», ο Γιάννης Βηλαράς (1771-1823) εγκωμιάζει τον Αλή, γιατί τσάκισε τους σουλιώτες. (Βλ. Κ. Παπαχρίστου: «Το επίγραμμα τής Χειμάρρας, Αθήνα, 1943).
 

Το άρθρο λόγω έκτασης έχει αναρτηθεί σε δύο μέρη.
Τέλος Α΄μέρους.

Μεταβείτε στο Β΄μέρος τού άρθρου κάνοντας κλικ εδώ.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


57 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 48658

  22 Μαρ 2020

  https://www.ethnos.gr/istoria/94796_i-anatrihiastiki-apologia-toy-kolokotroni-ena-bima-prin-apo-tin-gkilotina

 • Ανώνυμος 47119

  20 Μαρ 2019

  απαπααα συγκλονιστικα..... λες και δεν το ξεραμε....

 • Bielidopoulos

  2 Οκτ 2016


  http://www.mixanitouxronou.gr/listarchi-retzei-i-vasilis-tis-ipirou-pou-ekanan-ti-listia-tou-eona-ke-geliopiisan-tis-ellinikes-arches-chtipisan-tin-chrimatapostoli-tis-ethnikis-eno-ichan-amnistefti-ke-ichan-gini-chorofil/

 • Ανώνυμος 39450

  3 Αυγ 2016

  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΗΤΑΝΕ ΑΛΒΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΥ ΝΙΩΘΑΝΕ ΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΑΝΕ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

  ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΑΡΧΙΚΑ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΒΛΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΦΑΖΑΝΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

  Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΗΣΟΥΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΜΕ ΚΑΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΙΑΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΡΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΗΡΘΑΜΕ

  ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ΔΗΘΕΝ) ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΤΕΤΟΙΑ ΖΩΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39356

  1 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 33426

  13 Απρ 2015

  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ''ΠΡΟΕΔΡΙΑ''' ΤΗΣ ΕΕ ΠΗΓΕ ΣΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ [ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ] ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣΦΙΓΓΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ [ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ].......ΔΗΛΑΔΗ Η '''ΕΛΛΗΝΙΚΗ''' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΟΥ '''ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ'' ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.....
  ΑΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟ ΝΑΖΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.....ΑΡΑ '''''ΚΑΝΟΥΝ'''' ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ....ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ[ ΡΩΣΣΙΑ] ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ......ΕΠΙΣΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ 1999 ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΑΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ [ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ] ΕΝΩ ΑΦΗΣΑΝΕ ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΑΦΙΟΖΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΕΦΡΩΝ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΤΣΕΚΑ [ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ ] ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΦΡΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ] ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ,,,ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ.....ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ 1940- 44] ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ..... ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ [ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Μ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ , ΧΩΡΙΑ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΩΝ....ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ [ ΚΑΛΟΦΑΓΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ'''ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ''' ΣΚΗΝΙΚΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ ΤΡΑΒΑΝΕ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ, ΑΛΑΧ ΟΥΑΚΜΠΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ]...ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΑΛΙ...ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ..ΕΕΕΕΕ....ΜΠΑΜΜ ΚΑΝΕΙ...ΑΥΤΟΚΑΡΦΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΑΡΕΥΟΥΝ......ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΝΟΝΤΕ ΛΙΓΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...ΔΕΝ ΠΟΛΥΑΝΗΣΥΧΟΥΝΕ ΟΜΩΣ...ΚΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΑ [ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΡΟΥΜ [ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]

 • Ανώνυμος 33354

  8 Απρ 2015

  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΤΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙΝΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ;;;;..ΓΙΑΤΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ [ ΩΧ ΑΝΤΙΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΚΙΝΗΣΗ] Η ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ [ ΩΧ ΑΝΤΙΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ] Η ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ [ ΩΧ ΡΑΤΣΙΣΤΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΥΣΗΧΟΣ ΛΑΟΣ..ΣΙΓΑ ΜΩΡΕ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ;;; ..... ΣΕ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝΕ 800000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ 9ΕΤΙΑ [ 1914- 1922 ] ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΑΝΕ ΑΛΛΟ 1400000 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974 ΟΜΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΑΝΕ ...... ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 38 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΑΝΕ ΜΟΝΟ 200000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ...ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ [ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΟ 1922...ΚΑΤΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΜΑΧΩΝ ΚΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΒΟΜΒΕΣ ΝΑΠΑΛΜ ΣΕ ΑΜΑΧΟΥΣ ΜΩΡΕ ....ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ...ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ]...ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΦΕΡΟΝΤΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΗΡΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΝΑ '''ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ''''... ΑΠΟ ΤΙ , ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ , ΑΛΛΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ...Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΑΕΙ
  ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΟΤΑΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΗΜΑΙΑ ΤΑ ΜΑΤ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ;;;.....ΓΙΑΤΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ [ ΟΥΤΕ ΟΥΤΣΕΚΑΔΕΣ ΝΑ ΤΑΝ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΟΧΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ] ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ;;;.....ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΔΗΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙ ΤΖΕΦΡΙ ΜΙΝΕΚΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΣΑΝΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ;;;[ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΤΑ ΑΛΝΑΙΑ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.....ΑΕΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ] ΓΙΑΤ Ι ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ''''WE NEED A GLOBAL GOVERNENCE AND WE NEED IT FAST'''ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΟΤΑΝΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ [ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ] ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
  ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΕΞΑΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΝΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑ ΜΑΤ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΑΝΕ.....ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ'''ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ''' ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΚΑΓΑΝΕ ΜΥΤΗ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΝΤΑΩΡΟ [ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΧΑΝΕ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤ ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ] ΚΑΙ ΨΑΧΝΑΝΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ [ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΠΑΜΠΑΛΑΙΟ ]
  ΛΕΓΕΤΑΙ '' '''Π Ρ Ο Β Ο Κ Α Τ Σ Ι Α '''''

 • Ανώνυμος 33303

  5 Απρ 2015

  τα εκκλησιαστικα σαιτ παρουσιαζουν με περιφανια τη φουστανελα να εχει καταγωγη αρχαιοελληνικη
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΑ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΑ''- ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΙΤ
  ΑΡΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ

 • Ανώνυμος 33198

  30 Μαρ 2015

  ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΨΑΛΛΙΔΑΣ [ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ ΠΑΣΑ .. ΟΧΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ..ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕ ΑΥΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ....]......

  αναφερει τους Σουλιωτες ξεκαθαρα σαν Ελληνες και τιποτα αλλο

  "Εις την Τζαμουριαν, ειναι και το περιφημο Σουλι ή Κακοσουλι, αυτη η περιοχη των χωριων τουτων εκατοικειτο απο Γραικους πολεμικους, οιτινες εβασταξαν τον πολεμο χρονους 18 εναντιον ολης της Αλβανιας"
  ΑΡΑ ΑΛΛΟ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΥΛΗΣ...ΟΙ ΕΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ...ΑΛΛΟΣ ΛΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΙΣΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ-ΘΑΝΑΣΙΟ-ΘΑΝΑΣΗ- ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ- ΣΟΥΛΗ....ΑΛΛΟΣ ΛΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟ Σουλι = σιι ουλί στα αρβανίτικα που σημαίνει εκεί ψηλά...ΒΕΒΑΙΑ ΕΣΕΙΣ ΥΟΘΕΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΤΙΣ ΠΟΙΟ ΑΛΒΑΝΟΦΑΝΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ......ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ.....
  Οπως επισης συμφωνα με μαρτυριες γεροντων Σουλιωτων οπως τις κατεγραψε το 1815 0 Περραιβος ο οποιος εζησε και αγωνιστηκε μαζι τους,
  λιγο μετα την εγκατασταση των αρχικων κατοικων στην περιοχη, καποιος σημαντικος Οθωμανος τουρκαλβανος απο τα γυρω χωρια ονομαζομενος Σουλλης , εκστρατευεσε εναντιον των Σουλιωτων, επικεφαλης 200 τουρκαλβανων. Στην μαχη ομως που ακολουθησε οι Οθωμανοι του Σουλη νικηθηκαν και ο ιδιος ο Σουλλης φονευθηκε, οπως γραφει και ο Χριστοφορς Περραβος το 1815 " ...ο Σουλλης μετα αλλων τινων συντροφων παρα των ολιγων φιλελευθερων Ελληνων, οιτηνες δια μνημην της ανδραγαθιας και τρομον των εχθρων ονομασαν το χωριον των Σουλλι, θεσαντες το ονομα του φονευθεντος Σουλλι"
  Αυτη ακριβως ειναι η μαρτυρια των ιδιων των γεροντων του Σουλιου το 1815, σιγουρα εχει πολυ περισσοτερο ιστορικο επεξηγηματικο βαρος απο οποια αλλη θεωρια περι της καταγωγης του ονοματος του Σουλιου
  ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΟΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΟΥΡΚΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΝΩ ΟΙ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΑΝΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ...ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΑΠΑΤΗΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ...

 • Ανώνυμος 33035

  25 Μαρ 2015

  Το χορό τού Ζαλόγγου δέν τον περιγράφει κανένας ιστορικός
  ΒΕΒΑΙΑ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝΕ ΣΦΑΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΤΑΝΕ ΑΤΑΡΑΧΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΕΓΡΑΦΕ ΣΕ LIVE ΜΕΤΑΔΩΣΗ ΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.....ΑΛΛΩΣΤΕ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΤΙΣ ΚΑΛΥΠΤΑΝΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
  , παρά μόνον κάποιοι περιηγητές, που απλά κατέγραφαν τους προφορικούς θρύλους τής Ρωμιοσύνης.
  ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΑΛΑΝΙ ...ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ..ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ......ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 1821 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ.... ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΗΣΑΝ ....ΒΕΒΑΙΑ ΕΣΕΙΣ ΒΓΑΖΕΤΕ ΣΠΥΡΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΗΡΩΙΚΟ ΕΒΓΑΛΕ Η ΕΛΛΑΔΑ....
  Ένας περιηγητής μάλιστα, τράβηξε και βίντεο από το συμβάν! Βέβαια, το τραγούδι ήταν στα αρβανίτικα,
  ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΖΑΛΛΟΓΓΟ [ΚΑΙ ΑΡΑ ΟΥΤΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ]
  ΑΛΛΑ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ ΑΦΟΥ ΔΕ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΖΑΛΛΟΓΓΟ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ...ΕΤΣΙ ΧΩΡΙΣ ΠΗΓΕΣ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ......ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
  Ουσιαστικά δηλαδή, αφορούσαν στις προσπάθειες τού Αλή να πατάξει την αλβανική μαφία και δέν είχαν σχέση με κάποιο δήθεν εθνικό ξεσηκωμό
  ΕΝΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ....ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ.....
  Παρόμοιες προσπάθειες είχε κάνει εξ άλλου κι ο μητροπολίτης Ιωαννίνων δυο χρόνια πριν, το 1801, ο οποίος χαρακτηρίζει μάλιστα στην αφοριστική εγκύκλιό του τους σουλιώτες ως κακούργους
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ......ΤΙ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΛΕΕΙ ΡΕ ΑΛΑΝΙΑ....ΟΧΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΑΝ ΕΦΕΡΝΕ ΑΝΤΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣΑ...
  Στην πλειοψηφία τους αλβανοί,
  ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΥΤΕ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙΑ
  Το χορό τού Ζαλόγγου δέν τον περιγράφει κανένας ιστορικός, παρά μόνον κάποιοι περιηγητές, που απλά κατέγραφαν τους προφορικούς θρύλους τής Ρωμιοσύνης

  ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΕ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΟΤΙ ΗΘΕΛΕ ΕΓΡΑΦΕ ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΗΤΑΝ , ΤΑ ΕΙΧΕ ΠΙΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ ΚΛΠ....ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΜΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΑΚΟΥΣΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ;;;.....ΕΕΕΕΕ...ΕΕΕΕΕΕ

 • Ανώνυμος 32935

  21 Μαρ 2015

  Από τον Μάρκο Μπότσαρη στον Μαριάν Κόλα:
  Αρχηγοί αλβανικών ληστοσυμμοριών στο Σούλι, τότε και τώρα.
  Η μόνη διαφορά είναι, ότι τους αλβανούς ληστές τού ΄21, η Ρωμιοσύνη τους έχει ανακηρύξει «εθνικούς» της ήρωες.
  Η ΜΟΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΤΕ ΤΟ 1940 ΦΟΡΑΓΑΝΕ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟ ΒΡΩΜΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ.....ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΔΕ ΦΟΡΑΝΕ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ''''[ΠΑΡΑ]ΙΣΤΟΡΙΑ'''

 • Ανώνυμος 31548

  12 Ιαν 2015

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ '''ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΥΣ''' ΧΑΡΑΚΤΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΩΣ'''ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ'''..
  ΝΑ ΤΑ ΛΕΤΕ ΟΛΑ ...ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ....
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟ [ ΓΝΩΣΤΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ] ΕΠΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΙΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΕΣΥΧΝΑΖΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΝΑΝ ΤΟΝ ΦΡΑΠΕ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΝΤΑΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..
  ΤΟ 1820 [ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ '''' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ''''] ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ [ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ''''''ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΚΛΠ'''''''''' ΝΕΟΛΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ANTIFA ] ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΕΓΙΣΤΟΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ.....ΤΑ ΜΑΤ [ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΝΑΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙ ] ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΜΕ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ....ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΟΜΒΕΣ ΜΟΛΟΤΟΦ.....ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΑΝΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ.....ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ...ΟΠΩΣ....
  '''''ΡΩΜΙΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ..ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ..ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ....
  ΚΑΤΩ ΤΟ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ....
  ΗΜΑΣΤΕ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣ.....
  ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ '''' ΚΑΤΩ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ''' ...'''ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΙΠΕΡΙΑ'''....
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΛΠ , ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ....ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ , ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΜΑΓΑΖΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ...Η ΒΡΑΔΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ . ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ ΚΑΛΥΨΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΛΟΝ ΖΗΛΟ....ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΜΙΑ ΨΕΥΤΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΟΥΜΕ '''ΕΛΛΗΝΙΚΗ'''[ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ]...ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ...ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ '''''ΕΛΛΗΝΕΣ''''[ ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ ] ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΓΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ''' ΕΛΛΑΔΑ'' ΚΛΠ ΚΛΠ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.....
  ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΓΙΝΕ.....ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΤΟΥ 1820 ΑΡΧΙΣΕ Η ΓΝΩΣΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ '''''ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ''''

 • Ανώνυμος 31526

  11 Ιαν 2015

  ΒΕΒΑΙΑ ΗΤΑΝ ΑΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΙ....ΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [ΣΑΡΙΑ ] ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ [ ΑΠΙΣΤΟΣ-ΡΩΜΙΟΣ] ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΟΠΛΟ [ ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΚΟΝΙΑΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ...ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ]....ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.....ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΑΚΟΙΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ.....ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΛΗΤΕΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΛΙΚΑ....ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.....

 • Ανώνυμος 31525

  11 Ιαν 2015

  ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ο ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ......ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ......ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΩΣΤΕ...ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΗΓΗ Ο ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ.......
  ΠΑΝΤΩΣ ΑΥΤΟΣ ΜΙΣΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΜΩΡΑΙΤΕΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΙΣΗΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ......ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΑΘΟΥΣΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ......

 • Ανώνυμος 31448

  8 Ιαν 2015

  Ο Γ. Καραϊσκάκης, αμόρφωτος τελείως και άξεστος, με υπερτροφικό εγωισμό, έβλεπε τα γεγονότα τού ʼ21 μέσα στα στενά πλαίσια τής απόκτησης καλύτερου αρματολικιού.

  ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΤΕ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ....

 • Ανώνυμος 31286

  5 Ιαν 2015

  ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ.....ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ....ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΞΗΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ......ΟΥΤΕ ΕΣΑΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ-ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ'' ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ TOΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.....
  ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΠΑΡΕΞΗΓΟΥΜΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΑΘΑΙΝΕ ΑΥΤΑ Ο ΧΟΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ.....
  Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ.....ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ;;;;;......ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ......ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ '''ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΠΥΡΡΟΙ''' ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΠΥΡΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΑ .....ΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΑ. ......ΤΙ ΛΕΣ;;;;;;; ΤΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;........Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ;;;;;
  ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ....
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΥΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ.....
  ΑΙΝΤΑΑΑΑΑΑΑ..............

 • Ανώνυμος 31203

  2 Ιαν 2015

  Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΝΥΜΙΑ
  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ.....ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑ......ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ....ΤΟΥΡΚΟΙ-ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ......
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ .....ΕΞΩ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ........ΕΞΩ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ[ ΠΟΥ ΠΕΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ].........ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ........ΥΨΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΡΩΜΙΟΙ ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΡΕΜΑΛΕΣ....ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΥΣ....ΡΩΜΙΟΙ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΑΣ....
  ...Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ....ΕΙΔΙΚΑ Ο ΜΩΡΙΑΣ ΘΑ ΚΥΡΗΧΘΕΙ ''ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ'''.....ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.....
  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΤΕ
  ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΕ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΕ ΕΕΕΕ......
  ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ...
  ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
  Ο ΒΕΡΟΣ Ο ΤΣΟΛΙΑΣ ΕΙΝ ΑΠ ΤΗ ΣΚΙΠΕΡΙΑ
  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥ
  ΚΑΙ ΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΟΥ
  ΚΕΜΑΛ ΓΕΡΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ
  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΡΕΜΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
  ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ '''ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ'''
  ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

 • Ανώνυμος 31173

  1 Ιαν 2015

  Οι σουλιώτες ήταν χριστιανοί αλβανοί, που μιλούσαν αλβανικά'''''

  ΒΕΒΑΙΑΑΑΑΑΑ....... ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ[ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ] ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ.....ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΚΙΟΛΑΣ ΧΡΟΝΙΑ.....ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ Η ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ-ΑΛΒΑΝΟΥ-ΚΟΣΟΒΑΡΟΙΛΛΥΡΙΟΥ...
  ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΛΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΙΟΤΗΣ [ ΠΕΛΑΣΓΟΙΛΛΥΡΙΣΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ''LAZARATIOT''] ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ ΠΥΡΟΣ [ ΠΥΡΟ ΔΗΛΑΔΗ.. ΤΟ ΣΙΓΜΑ ΤΟ ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΤΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ ''ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ [ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗ ΚΟΣΚΙΝΟ ]ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΞΑΝΑ ΛΕΓΩ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
  '''ΟΥΝΕ ΓΙΑΜ ΜΠΙΡ ΝΓΚΑ ΣΗΙΠΕΡΙΑ Ε ΜΑΔΕ [ ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ''' ] ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ....ΟΧΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ... ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.....ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ ΠΡΟΣΠΑΘΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΙΛΛΥΡΙΑ ...
  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΑΧΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΟΣΟΒΟΥ ΤΕΤΟΒΟΥ [ ΒΕΡΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ... ΤΟ ΤΕΤΟΒΟ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΔΑ .ΕΠΙΣΗΣ ΒΕΡΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΛΕΞΗ ΚΙ ΑΥΤΗ .....ΟΠΩΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑ ΚΛΠ]
  ΚΑΙ Ο ΠΥΡΟΣ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΡΑΜΥΔΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ....[ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Η ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ]
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ο ΠΥΡΟΣ[ PYRO TO PRAGMATIKO ΙΛΛΥΡΙΚΟ ONOMA ] ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ-ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΣΤΕΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ-ΛΑΖΑΡΑΤΙΩΤΕΣ[ ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ] ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΟ '''ΠΡΑΜΑ'''ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΟ ΛΑΖΑΡΑΤΙ ..... ΑΦΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΠΙΤΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ , ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΠΕ .... ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝΑΝ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗΣ - ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ [ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ] .... ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙ ΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΟΠΛΟΙ [ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ]

 • Ανώνυμος 31135

  31 Δεκ 2014

  Το όνομα "Έλληνες" προ του Κοραή σήμαινε τον Ειδωλολάτρη...
  και δεν χρησιμοποιουνταν καθολου
  ΣΩΠΑ ΡΕ ΤΣΙΡΙΜΠΙΜ ΤΣΙΡΙΜΠΟΜ
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕΕΕΕΕΕΕ......
  ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ'''
  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ 2200 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΟ ΠΡΙΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
  ''''ΟΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙ ΜΕΝ ΓΡΑΙΚΟΙ ΝΥΝ ΔΕ ΕΛΛΗΝΕΣ''
  ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΣΤ...............

 • Ανώνυμος 31106

  30 Δεκ 2014

  ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ-ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗΔΕΣ-ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΩΡΙΑ [ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΣΟΣ ]....
  ΕΚΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ '''' ΙΩΝΙΚΗ ΦΑΛΛΑΓΓΑ'''' [ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ]
  ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΛΑΓΓΑ'''
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ '''ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ''''
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΚΗΣ ΦΑΛΛΑΓΓΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ [ ΔΙΘΕΤΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΩΣ ΧΙΜΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΛΠ [ ΟΠΩΣ ΠΧ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΧΟΡΜΟΒΙΤΑΙ [ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΚΛΑ ΤΟΥ ΧΟΡΜΟΒΟΥ ] ΟΠΟΥ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΝΤΑΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ [ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ] ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΗ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΣΚΑΒΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΛΑΓΟΥΜΙΑ ΣΤΑ ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ....ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ]

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
  ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ......ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΜΟΥ ΤΑ ΕΜΑΘΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ....ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ.....................
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΑΤΗ 16ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΛΛΑΓΓΑ [ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ]
  [ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ , ΜΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ , ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΩΧΘΕΙ ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΑ]
  ΕΝΩ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ.........ΑΑΑΑΑΑ.....ΟΟΟΧΙΙΙΙΙ....ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ......ΜΟΝΟ Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ.......ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ.....
  ΜΗΝ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΠΠ....ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΠΠ....
  ΤΙ;;;;;;ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ;;;;....
  ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ

 • Ανώνυμος 31086

  30 Δεκ 2014

  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ .....
  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ--ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΛΑΒΟΓΕΝΗ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΑΜΑΧΩΝ [ ΚΛΠ ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΟΥΡΕΙ] ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη
  ΜΠΑ.......ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ;;;;;
  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΣ-ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ.....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....
  ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ;;''....ΤΙ;;;...ΤΗΝ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;;;;;;;;;;;ΑΠΑΠΑΠΑΠΑ.....ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ.......
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ''''ΜΠΥΘΕΚΟΥΡΑ'''''
  ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ....]
  Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο… άλογό μου και έφυγα. Σε λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν οχτώ αρματωμένοι, ο εξάδελφός μου ο Αντώνης Κολοκοτρώνης και επτά ανήψια του. Κανείς δεν είναι στην Πιάνα, μου είπε ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι φευγάτοι. -Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. Ο τόπος σε λίγο θα γιομίση παλικάρια… Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του

 • Ανώνυμος 31001

  27 Δεκ 2014

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ,ΠΑΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΠ] Η ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο'ΓΡΑΙΚΟΣ'[ GREECE ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ]
  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Ο 'ΕΛΛΗΝΑΣ'' ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο 'ΡΩΜΙΟΣ'[ 1600 ΕΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1600 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΕΤΩΝ [ ΣΤΟΝ ΒΕΡΕΜΗ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ]
  ΡΩΜΙΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ,ΤΑ ''ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ''[ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΓΕΝΕΕΣ] ,Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.....ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ [ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ] ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ [ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΤΘΟΥΣ] ΠΟΥ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΤΟ 330ΜΧ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ''ΒΥΖΑΝΤΙΟ''[ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ] ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΟΘΕΤΗΣΗ [ΚΑΙ] ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΒΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ[ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ]
  ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Η''ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ'' ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΙΜΗΤΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ..
  Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ Η ΣΕΡΒΙΚΗΣ Η ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ Η ΙΛΥΥΡΙΚΗ Η ΚΟΥΡΔΙΚΗΣ Η ΑΡΑΒΙΚΗΣ Η ΙΟΥΔΑΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ....ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ] ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΥΣ...ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ '''ΡΩΜΙΟΙ''' ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΘΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΙΚΤΙΝΟ] ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ''ΡΩΜΙΟΣ'' ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ Ο ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ..ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
  ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 51 ΕΚ ΤΩΝ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 80 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 • Ανώνυμος 30990

  27 Δεκ 2014

  ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ '''ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ'' ΣΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.................
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ, ΒΛΕΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ]
  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ .....ΤΕΛΙΚΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ....
  Ι LOVE ΓΕΩΡΓΙΟ[ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΤΟΝ JEFREY-MINEIKO] .........
  ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟΥΛΥΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΗΡΑΝ ΑΔΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ[ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;;;;;;;. ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡΗΔΕΣ

 • Ανώνυμος 30975

  27 Δεκ 2014

  Greqο αποκαλουν οι αλβανοι τον ελληνα [εκ του Γραικος παλαιοτερη-παναρχαια ονομασια ακομα και απο την ονομασια Ελληνας] αλλα και Ρωμιο...rum[Ρωμιους] μας αποκαλουν οι Τουρκοι αλλα και Yunan[Ιωνες της Μικρας Ασιας-οπως μας αποκαλουσαν οι Περσες τον 5ο πΧ αιωνα]....και οχι τωρα αυτα η μετα το 1830 που γιναμε κρατος και μασ ειπαν ελληνες

  αλλα και πριν ακομα γινουμε κρατος [επι τουρκοκρατιας για παραδειγμα ετσι μας αποκαλουσαν [ με τις παναρχαιεσ αυτες ονομασιες]

 • Ανώνυμος 30948

  26 Δεκ 2014

  ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΠΑΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ...ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ...ΠΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ .....

  ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ....ΤΟ '''ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ''' ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ '''ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''' ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ '''ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ''' [ ΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΩΣΕ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΝΟΗΣΗ ''' ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ .....
  ΠΟΥ ΟΜΩΣ....
  ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΗΤΑΝ '''ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ''[ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.....[Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΧΡΕΙΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ].....

  ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΠΙΛΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΨΕΥΤΟΙΣΤΙΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
  ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΑΡΑΒΟΣΑΡΑΚΙΝΙΚΑ ΕΝΩ ΛΙΓΟΙ ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΟΙ...ΑΥΤΟΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ [ ΓΚΕΚΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ]
  ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ....ΤΑ ΤΡΩΜΕ ΡΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΑ...Ο ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΗΤΑΝ ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΑΠΠΟΛΩΝΟΣ....[ ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΩΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΗ ΣΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ]
  ....ΣΥΝΕΧΙΖΩ.....
  ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΔΙΑΚΟ ΛΕΓΩ ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΔΕΣΕ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕ'''ΓΕΝΕΣΑΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΙΑΚΟ ΜΟΥ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΗΝΙΣΕΙΣ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΟΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ [ ΤΟ ΣΤΟΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΑΝΕ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ......ΝΑΙ ΝΑΙ....ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ...]
  ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΜΑΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΚΟΣ'''
  '''ΕΓΩ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΘΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ'''ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΥΒΛΙΣΑΝΕ ΟΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝΕ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ[ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΜΕΝΑΝ ..ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΠΟΛΥΗΘΕΛΑΝ .. ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΟΥΚΩΜΑ.....ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ..ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ

 • Ανώνυμος 30902

  26 Δεκ 2014


  1940-44
  ΧΙΤΛΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ [ NEW WORLD ORDER ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ [ ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;;;;;;ΕΤΣΙΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;]
  ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ--[ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ...ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΟΠΟΥΛΟΣ [GEORGE SOROS ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΤΙ] ]....ΒΡΕ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ......................
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΩΣ ΑΝΤΑΜΕΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ [ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΞΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΑΝ]
  Ο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΥΡΗΧΤΗΚΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΩΝ ...ΑΠΟ ΤΟ 1942 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ....
  ΦΥΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [.....ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ..... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΤΣΙ;;;;;]
  Η ΜΙΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ[ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ .........[ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ''SAVOIR VIVR'' ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ.....
  Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
  ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
  ΕΜΕΙΣ ΕΝΑΣ ΑΣΙΑΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΛΑΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΩΣ '''ΤΥΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΟΙ '''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ '''' ΚΑΙ '''ΤΥΓΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΩΝ [ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΑΝΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΟΥΣ ] ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ .......

  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΔΟΞΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΗΚΕ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.......ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ........ΚΛΠΚΛΠΚΛΠ΄ ΩΡΑΙΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ

  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ'''
  ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ [ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ] ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΣΧΕΤΟ ΚΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ [ ΟΠΩΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΤΕ ] ..... ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ

  ΑΥΤΟΒΡΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΒΑΛΩ ΣΕ ΚΟΠΟ

 • Ανώνυμος 30900

  26 Δεκ 2014

  ΠΟ [ ΕΛΛΗΝΙΣΤI YES] ΜΕΓΙΣΤΕ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗ ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΕΓΩ ΤΟ ΑΣΧΕΤΟΝ ΠΑΙΔΑΡΕΛΙΟΝ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
  ΚΑΙ ΠΟ ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ....
  ΠΑΝΤΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ...ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝΕ ΟΠΩΣ ΛΕΣ.............

 • Ανώνυμος 30867

  25 Δεκ 2014

  Ρε άνθρωπε έχεις μεγάλη πλάκα τελικά. Σχετικά με τον Χίτλερ τράβα διάβασε το Κατά Συνθήκη Ψεύδη. Για να δεις (αν έχεις την κατάλληλη όραση) πώς και ποιός δημιουργεί τους Χίτλερ του πλανήτη. Λυπάμαι που πρέπει εγώ να σε ενημερώσω γι αυτό αλλά πρέπει να ξέρεις πώς είσαι επιεικώς Άσχετον με την Ιστορία και τα μορφώματά της. Και για να μην λες πώς επαναλαμβάνομαι ένα έχω να σού πώ:

  Ναι ξέρω ακούγεται ειρωνικό το σχόλιό μου αλλά τι να σου πώ! Ότι έμαθες στο σχολείο στην 2α Δημοτικού το θυμάσαι (ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ εγώ δεν θυμάμαι τίποτε από τότε) τα έχεις κάνει κτήμα σου (ΝΑΙ με ήτα γράφεται!). γιατί δεν κοιτάς λιγουλάκι τις πηγές, να δεις αν ισχύουν και εάν δεν ισχύουν επανέρχεσαι και τους τριβεις στα μούτρα ότι βρήκες. Εγώ πού ψάχνω και ψάχνομαι, ελέγχω τι σκ@#τά διαβάζω και μέχρι στιγμής με έχουν ταπώσει. Αυτά που γράφεις είναι απλώς μια ερωτική επιστολή στην γιορτή των Δημοτικών σχολείων την 25η Μαρτίου ... Κάθε έτους!

 • Ανώνυμος 30854

  25 Δεκ 2014

  ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ '''Αμβρόσιος Φραντζής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας τού περίφημου χαλασμού των κλεφτών: «Οθωμανοί και έλληνες κυνηγούσαν τους κλέφτες ''''
  ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΠΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
  ''Οθωμανοί και ρωμιοί ''....ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΡΩΜΙΟΙ [ ΠΟΥ ΓΙΑ ΕΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΝΥΜΕΣ ΚΑΤ ΕΣΑΣ]
  ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ....
  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ;;;;;;;;.....ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.....

  ..........ΚΑΛΟΠΑΙΔΑΑΑΑΑΑΑ ΜΟΥ ΕΣΕΙΣ....

  ............I LOVE GEORGE SOROS...............
  ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ..............
  ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΑΠΑΤΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ''''ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ '''' ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ.......ΜΕΓΑΣ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ [ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΡΥΒΕ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ],,,,,,,,,,,,,

 • Ανώνυμος 30841

  25 Δεκ 2014

  προσπάθειες τού Αλή να πατάξει την αλβανική μαφία

  ΕΝΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΗ[ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ[ΚΑΙ ΒΑΛΕ ] ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ-ΛΙΑΠΗΔΕΣ-ΤΟΣΚΗΔΕΣ ] ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΤΑΞΕΙ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ- ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ...ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΧΑΛΑΣΑΝΕ ΣΤΗΝ '''ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ''' ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΠΗΔΩΝ [ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ....ΑΦΟΥ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΕΓΑΝΕ....ΑΑΑΑΑΑ...ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΡΩΜΙΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΠΟΥΛΑΓΑΝΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΙΣΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ,,].....ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ......ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ....ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΟΣΚΗΣ [ Η ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ] ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ...ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ [ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ''ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΡΩΜΙΟΙ]....ΘΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ....

  Ακόμα και αλήθεια να είναι όμως, τα γεγονότα τού Ζαλόγγου δέν έχουν καμμία σχέση με κάποιο δήθεν εθνικό αγώνα
  ΟΟΟΟΟΧΙ ΒΕΕΕΕΒΑΙΑ.....ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ ΣΠΙΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΟΡΕ ΓΚΡΟΥΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ [Ο ΑΛΗΣ] ΘΑ ΜΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ,ΕΙΠΕ, ΤΗΝ ΚΟΚΑΙΝΗ ΜΕ 2 ΑΣΠΡΑ ΤΟ ΚΙΛΟ ΕΝΩ ΟΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΑΓΟΡΑΖΑΝ ΜΕ 5 ΑΣΠΡΑ....ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΛΕΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΜΑΣ...ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ ΕΙΠΕ ΘΑ ΦΩΝΑΞΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΜΩΡΗ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΕ ΘΡΕΨΩ'''...ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΖΑΛΛΟΓΓΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ .....ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΝΕ ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ ...ΟΣΕΣ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ [ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΙΛΛΥΡΙΑ] ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΕΜΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ [ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΧΑΡΕΜΙΑ ΜΕ ΚΟΡΙΤΣΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΤΗΝ ΓΚΕΚΑΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΛΕΓΑΝΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΥΡΚΑΛΕΣ ]....

 • Ανώνυμος 30814

  24 Δεκ 2014

  ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ \\\'\\\'\\\'\\\'\\\'ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ\\\'\\\'\\\'\\\'\\\'\\\' ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ...ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ....ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ...ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΑΛΒΑΝΟΥΣ....ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ... ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 2 ΟΜΩΣ

  ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ...ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΣΟ...ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 2 ΟΜΩΣ

  ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΦΟΥ Η ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ...ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΑΛΙΝ....

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ

  ΟΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΟΙ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ.....

  ΠΡΩΤΟΝ ΤΗ ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΕΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ....

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΙΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ [ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ]

  ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.....ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ...ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ

 • Ανώνυμος 30780

  23 Δεκ 2014

  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΟΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ [ ΥΔΡΑ , ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ, ΚΛΠ ] ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑΛΛΑΣΟΠΟΡΩΝ ΝΗΣΙΟΤΩΝ [ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ,ΨΑΡΩΝ , ,ΚΡΗΤΗΣ , ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,ΣΑΜΟΥ ΚΛΠ ΚΛΠ].... ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ [ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΛΑΣΑ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΟΙ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΛΙΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ..  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΔΝΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΧΩΡΙΑ;;;; ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 1821 [ΑΡΑ 2 ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ...ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ] ΤΗΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ [ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ [ΒΟΡΕΙΟΙ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ [ΝΟΤΙΟΥΣ- ΤΟΣΚΗΔΕΣ] ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΕΙΝΑΙ '''''ΙΛΛΥΡΙΟΙ''''' ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΑΙΩΝΕΣ ΑΝΤΑΜΑ.....  ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ.....ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ..ΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩ..........

 • Ανώνυμος 30767

  22 Δεκ 2014

  ΘΕΛΕΤΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ [ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ];;;....ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ.....  ΤΟ ΟΤΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΟΤΑΝ ΕΝΕΤΑΧΘΗ ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ [ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ] ΦΟΡΟΥΣΕ [ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΙΑ''' ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ''] .. ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΧΑΡΑΓΜΑΝΟ ΠΑΝΩ [ΣΩΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ] ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ;;;;;;  ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟ ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΤΟ 1827 [ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ] [ΠΑΛΙ ΠΡΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ] ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΣ ΡΕΥΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΘΑ ΕΔΙΝΕ  ΧΑΜΙΛΤΟΝ-- ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΑΓΓΛΙΑ

  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ- Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάναμεν με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, εζήσαμεν ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπόταχτα». «Και ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια;» ρώτησε ο Ναύαρχος. «Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά».  Η Μάνη και το Σούλι!

  ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ...ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ]

 • Ανώνυμος 30747

  22 Δεκ 2014

  ΓΙΑΤΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΟBΛΑΧΟΦΩΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΛΗ [ ΣΗΜΕΡΙΝΟ VOSKOPOJE] [ ΠΟΛΙΣ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΜΕ 40000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΥΘΗΣΜΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 1770 ΟΠΟΥ ΚΑΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΤΟ 1914 ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΩΝ 2500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ]

  ΑΠΟ ΤΟ 1744 ΥΠΗΡΧΕΙ ΕΚΕΙ '''ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ''' [ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ''''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ''' ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΩΜΙΟΥΣ ΡΕΥΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ....ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑΣ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΕΦΗΥΡΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ....ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ;;;;;;;

 • Ανώνυμος 30730

  22 Δεκ 2014

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ....ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

  ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ]


  ''''ΤΟ ΜΑΘΕΣ ΜΩΡ ΔΟΛΙΟ ΜΑΝΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΕΣ ΚΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΜΑΧΗ ΠΗΡΑΝΕ ΦΛΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΟΣΙΑ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΞΕΤΑΖΟΥΝ ΜΩΡ ΓΥΑΛΕΝΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΤΟΥΡΚΑ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΡΩΜΙΑ - ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΕΙΜΑΙ Η ΚΑΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΔΑΚΙ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΡΑ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΗΤΑΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΩΣ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ 1831 ΤΟ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΣΩ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΑΡΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΡΩΜΕΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣΤΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ;;;
  ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ [ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ] ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΟΙΗΚΙΣΗ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΕΞΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΑΙΔΕΥΕ ΤΟΥΣ [ΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ] ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ....ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΔΩ ΘΕΙ,ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [ΣΑΡΙΑ] ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΛΑΧ [ ΠΧ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ , ΚΟΝΙΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ] ΝΑ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΕΣ[ΑΠΙΣΤΟΥΣ].... ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ...ΑΡΑ ΜΑΛΛΟΝ[ΜΑΛΛΟΝ ;; ΣΙΓΟΥΡΑ] ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΤΣΑΗΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΤΑΝΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΡΕ ΣΤΡΑΒΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ....
  ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ...ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΣ ΜΑΦΙΕΣ...ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΟΛΟ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟ 41-44 ΠΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ [ ΠΧ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΕΚΕΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟ 1943 ΠΑΡΕΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ [ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE] ΚΑΙ ΦΥΓΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ[ ΡΩΜΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΩΝ] ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

 • Ανώνυμος 30716

  22 Δεκ 2014

  ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ....... ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ[ ΕΚ ΤΟΥ ULUK[ΛΥΚΟΣ] ΚΙΝΕ [ΣΚΥΛΟΣ] ΑΛΒΑΝΙΣΤΙ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟΣ ''] ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ''ΣΛΥΛΙΑΖΕ'' [ ΕΜΟΙΑΖΕ ΣΑΝ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟ] ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕ''' ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ .. ΕΙΜΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ,ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΡΕΕΕΕΕ'' ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ [ΕΚ ΤΟΥ PER ΤΟ GORA [ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΝΕΟΣ ΗΤΑΝ ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΔΕΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΦΩΝΑΖΑΝ ''ΚΟΥ ΓΙΕ'' ΑΛΒΑΝΙΣΤΙ ΄΄ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ''- ΠΟΥ ΠΑΣ] ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕ ΠΕΡ ΤΟ ΓΚΟΡΑ[ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ.. ΝΑ ΒΟΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ] ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ...ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑΣ

  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΛΩΣ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ.....ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ....ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΦΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ TOGETHER .....ΚΑΝΑΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΣΙΣ-ΗΡΩΙΝΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ ,ΙΔΙΩΣ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ [ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΕ [ΑΛΟΓΟ] ΣΙΝ ΝΙΚΟ [ΑΓΙΟ ΝΙΚΟ] ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΛΟΓΑ [ΚΑΛΕ] ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ[ ΣΙΝ ΝΙΚΟ ] ] ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΔΩΝ [ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΑΠΛΩΝ ΜΠΕΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΔΩΝ] [ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΗ ] ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΑΝ ΠΡΩΤΟΝ....ΜΑΖΕΨΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ [ ΚΑΙ ΠΡΩΟΘΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ] ΤΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΔΕΥΤΕΡΟΝ ...ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ [ ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΗ ΠΟΛΥΠΛΥΘΗΣ ΠΟΛΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ]...ΑΣΕ ΤΗ ΜΑΣΤΡΟΠΙΑ ΟΠΟΥ ΕΞΕΔΙΔΑΝ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥΣ...ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΔΕΣΠΩ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΕΧΟΥ [ ΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ''ΑΦΕΝΤΕΣ ΛΙΑΠΗΔΕΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ''Ι ΜΑΣ ΜΑΘΑΝΕ ΟΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ] ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΥΡΙΩΝ [ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΦΟΥ ''ΣΥΝΟΔΕΥΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ...'' H Δέσπω ἀφέντες Λιάπηδες δὲν ἔκαμε, δὲν κάνει».

  Δαυλὶ στὸ χέρι ἅρπαξε, κόρες καὶ νύφες κράζει:
  «Σκλάβες Τούρκων μὴ ζήσωμε, παιδιά μ᾿, μαζί μου ἐλᾶτε».
  Καὶ τὰ φυσέκια ἀνάψανε, κι ὅλοι φωτιὰ γενήνηκαν

 • Ανώνυμος 30706

  22 Δεκ 2014

  ΤΣΙΤΑΤΑ του τυπου υοθετησαμε το ενδοξο ονομα των Ελληνων [οπως οι σκοπιανοι των Μακεδονων] για να οικιοποιηθουμε το ενδοξο παρελθον ειναι της πλακας επισης και για εναν ακομα λογο.... οτι το ιδιο ενδοξο και ιστορικο ηταν το ονομα του Ρωμιου στη συνειδηση των προγονων μας[των δικων μας τουλαχιστον ][μελετηστε τα δημοτικα τραγουδια να το καταλαβετε] .....ο ιδιος ελληνικος λαος ειναι με διαφορετικες ονομασιες....σαν να λεμε οτι οι σλαβοι των σκοπιων που αλλαξαν το ονομα σε μακαδονες επαψαν να ειναι σλαβοι και εγιναν κατι αλλο... ετσι κι εμεις ως ρωμιοι συνεχισαμε να ειμαστε απογονοι των αρχαιων οταν απο τον 3ο αιωνα μΧ αρχιασαμε να υοθετουμε ΚΑΙ αυτο το ονομα....και αν μεθαυριο τα σκοπια ενωθουν με τα γλωσσικα αδερφια τους ,τους Βουλγαρους και γινουν βουλγαροι θα ειναι καινουριος λαος και οχι ο προηγουμενος....αστεια πραγματα...μετραει η ουσια και οχι η ονομασια...γιατι δεν λετε οτι οι ελληνες πριν αυτοπροσδιοριστουν ως ελληνες-πανελληνες αυτοπροσδιοριζοταν ως Γραικοι[ τα πολυ παναρχαια χρονια] ονομασια που διατηρηθηκε παραλληλα με το Ελληνας και αργοτερα ,παραλληλα με το Γραικος και στα βυζαντινα χρονια και στα σημερινα.....κι οπως ο φουστανελοφορος [αλβανος κι αυτος] απογονος σλαβοασιατοαφρικανων απο την τουρκοαλβανικη Φωκιδα,, τραγοπαπας πλιατσικολογος οταν αντικρισε το θανατο καταμετα απαντησε ..''εγω γραικος γεννηθηκα γραικος θε να πεθανω''[και ολα αυτα πολυ πριν μας κανουν μεσω της κρατικης εκπαιδευσης και της προπαγανδας με το ζορι ''Ελληνες''...και οπως οι ενδοξοι Χειμαριωτες[στη βορεια ηπειρο] φουστανελοφοροι κι αυτοι[αρα αλβανοι το μονο σιγουρο] στειλανε επιστολη στον παππα και τους πριγκιπες της Δυσεως και τους παρακαλουσαν να σταλει στρατιωτικη βοηθεια με σκοπο να τους βοηθησουν να απελευθερωσουν την ''Γραιτζια απο τους τουρκους που παιρνουσι τα παιδια και καμουν τα μουσουλμανους.[περι τον 15ο αιωνα ολα αυτα πριν την επανασταση του 1821 ,τους νεοελληνικους διαφωτισμους, γαλλικες επαναστασεις πριν μας πουν οτι ειμαστε Ελληνες ...και δεν συμμαζευεται].... να και οι Αρχαιες Πηγες περι Γραικων... Αριστοτελης για τους αρχαιους Ελληνες Ηπειρωτες ''ωκουν οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δʼ Έλληνες... Απολλόδωρος . αναφέρει ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ: «πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό)

 • Ανώνυμος 30705

  22 Δεκ 2014

  ορε παιδες να μας πειτε αφου ειναι αλβανικη η φουστανελλα γιατι την δεν την υοθετησαν και οι λοιποι αλβανοι [ του κοσσοβου του μαυροβουνιου και γενικοτερα ολοι οι βορειοι αλβανοι[γκεκηδες] που τοσα χρονια συγκατοικουν με τους ''νοτιους'' τοσκηδες ενω υποτιθεται τοσο ευκολα την υοθετησαμε εμεις που ειμαστε και αλλογλωσσοι και αλλοεθνεις των Τοσκηδων;;; ;;;; Και δεν μπορουν οι Γκεκηδες που ειναι και ομογλωσσοι και αρα ευκολα αλληλοεπηρεαζομενοι .αναμεταξυ τους ...και να σκεφτουμε οτι δεν υπαρχει και καποιο αξιο λογου φυσικο εμποδιο [ καποιο τεραστιο βουνο για παραδειγμα η μεγαλο ενα ποταμι ..η και μια θαλλασσα] το οποιο να εμποδιζει τον πολιτιστικο επηρεασμο , αναμεσα στους δυο ομογλωσσους πλυθησμους [Γκεκηδων και Τοσκηδων]............Γιατι να μην πουμε οτι ειναι μια ενδυμασια κοινη ολης της σημερινης νοτιας αλβανιας οπου τη φορουν οι αλβανοφωνοι κατοικοι μεν αλλα τη φορουν και στα βλαχοχωρια της βορειου Ηπειρου και της πεδιαδας της Μουζακιας οπως και σε ολα τα ελληνικα χωρια της βορειου Ηπειρου ενω βορεια των Τιρανων [ και εως ψηλα το κοσσοβο και λιγο μετα τα συνορα με το μαυροβουνιο που κατοικουν αποκλειστηκα Αλβανοι και καθολου αλλοεθνεις δεν φορουν τη φουστανελλα οι Αλβανοι .........Ελα ομως που φουστανελλα φορουν και οι Ρωμιοι της νοτιου Ηπειρου[ ελληνοφωνοι και βλαχοφωνοι] ...... και οχι μονο αυτοι ......αλλα τη φοραγανε και στο μεγαλυτερο μερος ολης της υπολοιπης ηπειρωτικης Ελλαδας,,,,,,,,,,,Συνεπως γιατι ακομα ακομα , να μην υποθεσουμε ισως , οτι τελικα η φουστανελα διαδοθηκε απο τους ελληνοφωνους και βλαχοφωνους Ρωμιους της σημερινης Ηπειρου [νοτιου και βορειου] ΣΤΟΥΣ Τοσκηδες Αλβανους;;;; .........Των οποιων ελληνοφωνων και βλαχοφωνων ο πλυθησμος ηταν περισσοτερος και καμποσο ποιο εξαπλωμενος βορειοτερα τα παλαιοτερα χρονια [πχ Μοσχοπολης επι τουρκοκρατια και γενικοτερα βλαχοι της νοτιοανατολικης αλβανιας] και καμποσο ακομη μεγαλυτερος τα Βυζαντινα χρονια...ΓΙΑΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

 • Ανώνυμος 30704

  22 Δεκ 2014

  οσο για το κρυφο σχολιο που ειναι ενας ακομα μυθος του''''''εθνικου φαντσσιακου μας'''''' που πρεπει Παση Θυσια να καταριφθει γιατι οπως λετε δεν υπαρχουν μαρτυριες εχω να σου πω οτι ο υπασπιστης του κολοκοτρωνη[μεγας εθνικος heroe της ανεξαρτησιας του παμπαλαιου και αυτοχθονου Ιλλυρικου εθνους] ο Φωτακος Χρυσανθακοπουλος γραφει''Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζον διά την Παιδείαν, η οποία συνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην αριθμητικήν . Εν ελλείψει διδασκάλου ο ιερεύς εφρόντιζεν περί τούτου.Όλα αυτά εγίνοντο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους'''Οπα ... τι μας λει ο Φωτακος....μιλαει καταρχην για ελληνες ομως εσας δεν σας νοιαζει ο αυτοπροσδιορισμος ενος λαου εκτος κι αν προκειται για τους φιλησυχους Ρομα-γυφτους ...στη συνεχεια μπλεκει ιερεις που ανελαβαν λεει τη 'διδασκαλια ολιγης αριθμιτικης' ..πω πω......αφερεται και 'εν το σκοτει και προφυλαχτα απο τους Τουρκους...ωχ αμαν αμαν....φωταρα μας εκαψες.... η μαλλον οχι.. δεν μας εκαψες ...απλως η πηγη αυτη δεν λαμβανεται υπ οψη γιατι δεν ειναι ακριβης[αφου ειναι φιλοορθοδοξη. Λοιπον να την ερμηνευσουμε την πηγη .... οταν λεει ελληνες[χα..χα ακου ελληνες] εννοει ρωμιους δηλαδη ...σιγουρα αλβανους[αυτο ειναι το μονο σιγουρο] τσιγγανους-ΡΟΜΑ...Σλαβους του Φαλμεραιερ[λειπει ο Μαρτης απο τη Σαρακοστη;]και λοιπους αγνωστης εθνικης συνειδησεως και μπασταρδαμενους κατοικους της νοτιου Βαλκινικης...τωρα οταν λεει ''κρυφα απο τους Τουρκους'' εννοει οτι τους αρεσε να παιζουν κρυφτο[αλλα και κυνηγητο αμα τσαντιζοταν ο Πασας...[το οποιο κατεληγε στο γνωστο κλεφτες και αστυνομοι] οπως και μηλα ,περνα περνα η μελλισα, μπαρμπανικολης κλπ κλπ , και οταν λεει ''ιερευς'' δεν εννοει φυσικα τον βολεμενο τραγοπαπα της εποχης [οπως τον Αθ Διακο πχ]...απλα αυτοι που κρυβονταν ντυνονταν και παπαδες- ιερεις[ αλλα και ζορο, καουμποιδες και ινδιανοι νοσοκαμε΄ς...αλλα ΚΥΡΙΩΣ φορουσαν την αγαπημενη ενδυμασια των Ρωμιων τον λεγομενο'' ΑΛΒΑΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ'...] με λιγα λογια κατα την διαρκεια του κρυφτου εορταζαν συγχρονως και τις αποκριες, ανταμα Ψευτοελληνες και Τουρκοι καθοτι πολυπολιτισμικη και ανεκτικη η οθωμανοκρατια [Αχ ποσα χρονια περασαμε εγκλωβισμενοι στο κρατος των ψευτοελληνων...που ειναι τα παλια αυτοκρατορικα μεγαλεια.......Παλι με χρονια με καιρους, παλι ανταμα θα μαστε

 • Ανώνυμος 30681

  21 Δεκ 2014

  ΤΣΙΤΑΤΑ του τυπου υοθετησαμε το ενδοξο ονομα των Ελληνων [οπως οι σκοπιανοι των Μακεδονων] για να οικιοποιηθουμε το ενδοξο παρελθον ειναι της πλακας επισης και για εναν ακομα λογο.... οτι το ιδιο ενδοξο και ιστορικο ηταν το ονομα του Ρωμιου στη συνειδηση των προγονων μας[των δικων μας τουλαχιστον ][μελετηστε τα δημοτικα τραγουδια να το καταλαβετε] .....ο ιδιος ελληνικος λαος ειναι με διαφορετικες ονομασιες....σαν να λεμε οτι οι σλαβοι των σκοπιων που αλλαξαν το ονομα σε μακαδονες επαψαν να ειναι σλαβοι και εγιναν κατι αλλο... ετσι κι εμεις ως ρωμιοι συνεχισαμε να ειμαστε απογονοι των αρχαιων οταν απο τον 3ο αιωνα μΧ αρχιασαμε να υοθετουμε ΚΑΙ αυτο το ονομα....και αν μεθαυριο τα σκοπια ενωθουν με τα γλωσσικα αδερφια τους ,τους Βουλγαρους και γινουν βουλγαροι θα ειναι καινουριος λαος και οχι ο προηγουμενος....αστεια πραγματα...μετραει η ουσια και οχι η ονομασια...γιατι δεν λετε οτι οι ελληνες πριν αυτοπροσδιοριστουν ως ελληνες-πανελληνες αυτοπροσδιοριζοταν ως Γραικοι[ τα πολυ παναρχαια χρονια] ονομασια που διατηρηθηκε παραλληλα με το Ελληνας και αργοτερα ,παραλληλα με το Γραικος και στα βυζαντινα χρονια και στα σημερινα.....κι οπως ο φουστανελοφορος [αλβανος κι αυτος] απογονος σλαβοασιατοαφρικανων απο την τουρκοαλβανικη Φωκιδα,, τραγοπαπας πλιατσικολογος οταν αντικρισε το θανατο καταμετα απαντησε ..''εγω γραικος γεννηθηκα γραικος θε να πεθανω''[και ολα αυτα πολυ πριν μας κανουν μεσω της κρατικης εκπαιδευσης και της προπαγανδας με το ζορι ''Ελληνες''...και οπως οι ενδοξοι Χειμαριωτες[στη βορεια ηπειρο] φουστανελοφοροι κι αυτοι[αρα αλβανοι το μονο σιγουρο] στειλανε επιστολη στον παππα και τους πριγκιπες της Δυσεως και τους παρακαλουσαν να σταλει στρατιωτικη βοηθεια με σκοπο να τους βοηθησουν να απελευθερωσουν την ''Γραιτζια απο τους τουρκους που παιρνουσι τα παιδια και καμουν τα μουσουλμανους.[περι τον 15ο αιωνα ολα αυτα πριν την επανασταση του 1821 ,τους νεοελληνικους διαφωτισμους, γαλλικες επαναστασεις πριν μας πουν οτι ειμαστε Ελληνες ...και δεν συμμαζευεται].... να και οι Αρχαιες Πηγες περι Γραικων... Αριστοτελης για τους αρχαιους Ελληνες Ηπειρωτες ''ωκουν οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δʼ Έλληνες... Απολλόδωρος . αναφέρει ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ: «πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό

 • Ανώνυμος 30645

  21 Δεκ 2014

  Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε το αρβανίτικο παρατσούκλι Μπιθεκούρας (κώλος + πέτρα = Κωλοπέτρας = Κολοκοτρώνης στην ελληνική του μετάφραση). Τσεργίνης ήταν το οικογενειακό όνομα των Κολοκοτρωναίων, που πιθανώς παράγεται από τις αρβανίτικες λέξεις τσέρ=έξυπνος και Γκίνης = Γιάννης......ΒΕΒΑΙΩΣΣΣΣ ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΑΝΟΠΛΟ-ΠΑΛΛΗΚΑΡΑ-ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΜΙΤΣΙ ΓΚΙΝΗ [ ΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑ ΜΙΞΟΡΩΜΙΟΒΑΡΒΑΡΙΚΑ] Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΜΩΡΙΑΣ ΕΙΧΕ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΠΑΡΚΑΡΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΚΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΑ ΩΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΙΚΗ [ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΡΩΤΟΣ ] ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΝΑΜΑΤΟΔΩΤΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

 • Ανώνυμος 30644

  21 Δεκ 2014

  ΞΕΧΑΣΑ ΕΠΙΣΗΣ......ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ....ΤΟ '''ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ''' ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΟΑ ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ [ ΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΩΣΕ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΝΟΗΣΗ ''' ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

  ΡΕ ΟΥΣΤ


  ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΑΡΑΒΟΣΑΡΑΚΙΝΙΚΑ ΕΝΩ ΛΙΓΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΓΛΩΣΟΙ...ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ

 • Ανώνυμος 30568

  21 Δεκ 2014

  ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ , ΩΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ , ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΑΛΒΑΝΟΙ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΝ , ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΑΚΩΣΕ ΤΟ 1913 ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΑΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΟΛΗ Η ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ'''-ΠΕΛΑΣΓΟΙΛΛΥΡΙΑ ''' ΚΑΤΕΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ....ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΟΜΩΣ Η ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΙΛΛΥΡΙΑ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΝΗ [[ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ[ ΓΚΥΘΕΙΟ] ΕΚ ΤΟΥ ΓΚΙΘ[ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ] ΑΦΟΥ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ]] ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΟΤΓΚΟΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΥΦΟ-ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ......ΚΑΙ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΑΥΤΟ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΣΣΟΒΑΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΟΣΥΝΗΣ.........Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΚΑ Ε ΜΑΔΕ [ '''ΡΩΜΙΟΒΑΡΒΑΡΙΣΤΙ''' ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ] ..... ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ [ΜΑΡΕ ΘΟΝ -''ΘΑΛΛΑΣΑ ΠΕΙΤΕ'' ΠΟΥ HTAN TO ΣΥΝΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΚΟΨΕ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ Ο ΚΥΝΕΓΕΙΡΟΣ- ''ΚΙΝΕΓΚΟΥΡΑ''[ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑ ] ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΑΝ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΑΝ ΣΚΥΛΟΣ ] ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ [ ΕΚ ΤΟΥ ΘΟΝ] ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΤΟΠΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΗΤΑΝ Ο ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΑΓΑΝΕ-ΛΕΓΑΝΕ[ΘΟΝ] ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ...ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ...Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ.....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΧΩΡΟΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821....ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΕΛΗ ΤΟΝ ΜΩΡΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΗΞΕΡΕ ΓΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ TΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΛΑΦΥΡΟ ΤΑΛΑΡΟ ΓΡΟΣΙΑ ΑΣΠΡΑ ΧΡΗΜΑ MONEY-MONEY-MONEY

 • Ανώνυμος 30551

  20 Δεκ 2014

  οι σουλιωτες αλβανοι...μαλιστααα....επειδη τραγουδουσαν ΚΑΙ αλβανιστι....δηλαδη και οι μικρασιατες που τργουδαγαν ΚΑΙ τουρκιστι ησαν Τουρκοι ...και εγω που τραγουδαω ΚΑΙ Beatles ειμαι Αγγλος.... με και ποιο σκεπτικο βγαλατε παλι αυτο το συμπερασμα ετσι αβιαστα;;; [το οποιο .. ωω τι συμπτωση...κι αυτο ταυτιζεται με τα λεγομενα των εθνικιστων οπαδων της μεγαλης Αλβανιας...πολυ παντως τα τακιμιαζεται με τους εθνικισμους των γειτονων]Καταρχην ως ''προοδευτικοι ''που ειστε θα αναγνωριζεται το δικαιωμα του Αυτοπροσδιορισμου και της Αυτοδιαθεσης ενος ατομου η ενος λαου....ας τα παρουμε ενα ενα λοιπον ......δεν μου λετε ποτε αυτοπροσδιοριστηκαν, η εδρασαν οι σουλιωτες ως αλβανοι ειτε ως σκιπεταρ-τσαμησες ,λιαπηδες, τοσκηδες η γκεκηδες η δεν ξερω ποια αλλη φυλη;;...και εαν ησαν τετοιοι γιατι δεν τα βρηκαν [ευκολο ηταν αφου τους παρακαλαγανε ολοι οι παραπανω να τα βρουνε με το καλο η το κακο ]επουδενι με τους πανισχυρους λιαπηδες επι αλη πασα ειτε με τους πανισχυρους τσαμηδες νωριτερα τουρκαλβανους και τουρκους και δεν συμμαζευεται....,παρα και στα ορλωφικα το 1770 και το 1821 και αυτοι οπως και οι χειμαριωτες ως ακριτες του ελληνισμου ξεσηκωθηκαν και πολεμησαν και σκοτωθηκαν κατα ολων αυτων για να φτιαξουν με τους υπολοιπους ελληνες το '΄ρωμαιικο' που τοσο εχθρευεσται εσεις...και ολα αυτα πριν δημιουργηθει το ελληνικο κρατος που εμας ολους τους ''''αγνωστης εθνικοτητος και ρευστης συνειδησεως κατοικους της νοτιου βαλκανικης με το ζορι και το στανιο μας ομογενοποιησαν και μας εκαναν ελληνες''''.... επισης αφου επικαλειστε τον λορδο μπαυρον στα περι φουστανελας να δεχεστε και αυτα που δεν ταιριαζουν με το ιδεολογημα σας...εγραψε ο μπαυρον'''οι σουλιωτες ειναι αχρειοι Ρωμιοι που ομολουν λιγα ιλλυρικα'''αρα αποδυκνυεται οτι και ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ως ρωμιοι...και αρα μιλουσαν ρωμαικα και λιγα ιλλυρικα ..οπως και οι μικρασιατες μιλουσαν ρωμαικα και λιγα τουρκικα[η και πολλα]...ρωμιοι οι μεν ρωμιοι και η δε.... οπως ρωμιοι αυτοπροσδιοριζοταν ετσι εδω και 1700 χρονια ολοι οι Ελληνες [η αλλιως ελληνοφωνοι οπως τους αποκαλειται ,και μονο αυτοι αποκαλουνταν ετσι κανενας αλλος λαος της ευρωπης η της ασιας] απο την κυπρο την καππαδοκια τον ποντο ,τη βορεια και ανατολικη θρακη ,τη μικρα ασια τα επτανησα και τη κρητη ,τη βορεια ηπειρο τα νησια του αιγαιου τη μακεδονια κλπ[βλεπε παραδοσιακα και δημοτικα τραγουδια ολων αυτων των περιοχων και θα το καταλαβεται].Αυτοι ηταν οι απογονοι των αρχαιων και προγονοι των σημερινων ελληνων.

 • Ανώνυμος 30550

  20 Δεκ 2014

  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΜΑΖΙΚΗ ΦΥΓΗ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΤΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ [ΟΥΤΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΟΥΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ];;;.....ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ''ΒΑΛΤΟΙ'' ΚΑΙ ''ΕΛΟΝΟΣΙΕΣ''' Η ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΗΡΘΑΝ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ;;;;;......;;; ΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ;;;;;;....ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΑ ΜΕΡΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΦΕΥΓΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ ....ΠΧ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ , ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΩΝΙΑΣ[ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΟΤΕ] ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΙΣ Η ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΖΟΥΣΕΣ ΣΑΝ ΑΓΡΙΟ ΖΩΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΕΙΔΙΚΑ...ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΚΙ ΑΥΤΟ.....ΜΑΛΛΟΝ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ''''ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ'''

 • Ανώνυμος 30548

  20 Δεκ 2014

  Και ο Κατσαντωνης ηταν αρβανιτης λεει απο το κατς[δηλαδη λογω του πρωτου συνθετικου του ονοματος του...και γιατι να μην δωσουμε σημασια σρο δευτερο που ειναι το Αντωνης και που δεν απανταται στους Αλβανους;;;;;;]-----οι γονεις του παντως ηταν σαρακατσανοι απο τα αγραφα και την Ηπειρο... ελληνοφωνοι..... τωρα πως αυτος ειχε αλλη καταγωγη απ τους γονεις ....;;;; με το ιδιο το σκεπτικο σας ο εθνικος ηρωας των αλβανων ειτε ως καστριωτης ειναι ελληνας ....ειτε ως Σκεντερμπεου ειναι τουρκος....μονο αλβανος δεν ειναι .....δεν γραφεται ετσι η ιστορια...... και του ανδρουτσου ο πατερας ηταν αρβανιτης ...αντιθετα και η μητερα του ηπειρωτισα ελληνοφωνη ...τωρα γιατι και αυτος ειναι αρβανιτης ετσι σκετο..... εσεις ξερετε καλυτερα μαλλον ...ο ζαιμης παλι γιατι αρβανιτης αφου δεν καταγοταν απο αρβανιτιχωρι....μαλλον επειδη επαιζε στη προοδευτικη ο Ζαιμι.....το ονομα αυτο εναι τουρκικο και σημαινει κατι σαν φοροεισπρακτορας.....και ειναι ονομα ανθρωπων ανεξαρτητος εθνικοτητας οπως για παραδειγμα ενας ελληνας που ασκουσε το επαγγελμα του χασαπη στη Λειβαδια κατα την τουρκοκρατια του εμεινε αυτο το επωνυμο[Χασαπης] ετσι κι ενας σκιπεταρος που πουλουσε κρεας στα Τιρανα του εμεινε αυτο το επωνυμο[Chasapi]

 • Ανώνυμος 30463

  19 Δεκ 2014

  ΓΙΑΤΙ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ --ΟΥΤΕ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΝΑ ΗΣΑΣΤΑΝ...

 • Ανώνυμος 30462

  19 Δεκ 2014

  ωραιοοοο παραμυθιιιι-απο τα βιβλια ιστοριας των τουρκων τα πηρατε και των αλβανων.....

 • Ανώνυμος 30461

  19 Δεκ 2014

  ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΛΙΜΠΕΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ...ΟΠΩς ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ ...ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΧΑΡΗΚΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΡΗΝΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ...ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΣ ΡΗΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ...ΤΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ...Η ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ...Η ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΝΑΝΕ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1999 ΟΠΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΣΥΜΑΖΕΥΤΙΚΑΝ...Η ΣΤΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ...ΜΕΤΑ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ..

 • Ανώνυμος 30459

  19 Δεκ 2014

  ο οξύμωρο επί πλέον είναι, ότι στο επάνω μέρος τού πίνακα αναγράφεται: «Τρόπαιον των ελλήνων κατά των βαρβάρων». Άν ήταν βάρβαροι οι άλλοι, αυτοί που έστησαν το τρόπαιο με τα κεφάλια τι ήταν;;; ....ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ...ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ ΗΤΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

 • Ανώνυμος 30457

  19 Δεκ 2014

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΛΠ ΔΕΝ ΤΑ ΕΦΗΥΡΕ Η ΡΩΜΕΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ΤΟ ΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΤΕ....ΑΥΤΑ ΗΤΑΝ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

 • Ανώνυμος 30456

  19 Δεκ 2014

  μας παραθετεται τι γραφει ο Δελληγιαννης... τι να γραψει...ζαμπλουτος ηταν...σπανια περιπτωση για ''απιστο''...πως εκανε αυτος τα λεφτα να μας πει καλυτερα...μια ζωη βλαχο τον αποκαλουσε τον κολοκοτρωνη μια ζωη τον ειχε αχτι φυλακη δεν μπηκε ποτε με τους τουρκους καλα τα ειχε....ακριβως το αντιθετο ο κολοκοτρωνης....ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 95 ΤΑ 100 ΣΙΓΟΥΡΑ,ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΓΑΝ ΦΤΩΧΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΠΑΙΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΜΑΡΙ ΣΤΟΥΣΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ ΚΛΠΚΛΠ...ΚΑΛΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΔΙΑΣΤΡΑΜΕΝΟ ΛΑΟ


 • Ανώνυμος 30455

  19 Δεκ 2014

  ποια αλβανικη μαφια ρεεεεε... αυτοι που τους κυνυγαγαν ησαν τσαμηδες λιαπηδες και τοσκηδες[αλβανοι δηλαδη ]τετοιας καταγωγης ηταν οσοι αποτελουσαν την αλβανικη μαφια και τοτε οπως και σημερα για αυτο ειχαν καταφυγει οι Σουλιωτες στα παγωμενα και απατητα βουνα του σουλιου και εγκατασταθηκαν εκει ...και δεν πουλουσαν προστασια σε κανενα αγα και μπεη...παραθεστε πηγες για αυτα που λετε ......υπο τον ελεγχο τους και την προστασια τους τιθονταν σιγα σιγα ολο και περισσοτερα χωρια της Ηπειρου για να αποφευγουν τα παρε-δωσε[ειμαι και ευγενικος] με τους τουρκαλβανους της περιοχης[την αλβανικη μαφια ντεεε..που τοτε ειχαν γινει κρατος εν κρατει οντας μουσουλμανοι και αρα ανωτερας ταξεως πολιτες ...

 • Ανώνυμος 30403

  17 Δεκ 2014

  προς αυτον που δεν καταλαβαινει .

  Ο ποιητης θελει να σου πει οτι κοιμασε τον υπνο του δικαιου χρονια τώρα . Αλλα σου μαθανε και αλλη ηταν η αληθεια τι δεν καταλαβαίνεις?????? ειναι δυνατον να ζειτε αναμεσα μας????????

 • Ανώνυμος 29709

  22 Σεπ 2014

  ΕΓΩ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΠΙΟ ΣΑΦΕΙΣ

 • Ανώνυμος 29630

  7 Σεπ 2014

  'Ρωμαίικη προπαγάνδα κάνετε ἐσεῖς, εἴτε τὸ ἀντιλαμβάνεστε, εἴτε ὄχι. Συμφωνεῖτε ἀπόλυτα μὲ Τουρκορωμῃὸ πατριάρχη, ὄπου λέει ὅτι τὸ 1821 ξεσηκώθηκαν μερικοὶ ξυπόλυτοι.
  Γεγονὸς εἶναι ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸ τότε Ῥωμαίικο Κατεστημένο, δὲν ἤθελαν τὴν Ἐπανάστασιν. Μετὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους φυσικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ λογοδοτήσουν καὶ γιὰ τὸ 1806 καὶ νὰ προσαρμοσθοῦν στὴν νέα κατάστασιν. Ῥωσσόφιλοι, Ἀγγλόφιλοι, Γαλλόφιλοι, Διαφωτιστές, ὀ καθένας ἤθελε νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ παρουσιάσῃ τὰ γεγονότα σύμφωνα μὲ τὴν ἐκδοχή τους.
  Ἀκολουθεῖτε τὴν μανιχαϊστικὴ νοοτροπία τῆς Ῥωμῃοσύνης, ἄρα παίζετε τὸ παιγνίδι της.

 • Ανώνυμος 29625

  7 Σεπ 2014

  ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΤΑ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΑ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑ)

  Είναι γεγονός ότι η τουρκαλβανοι (αρβανίτες) ήταν μισθοφόροι στρατιώτες του τούρκικου ζυγού, όπως οι κολοκοτρωναοι, μαρκος μποτσαρης, αθανασιος διακος καραϊσκάκης και πολύ άλλοι, που για εμας τους Ελληνες αυτοί λογικά ήταν οι κλέφτες, υπερτέρησαν μαζί με τους εβραίους φοροεισπράκτορες το τουρκικό τότε κράτους. Οι βλάχοι αν και περήφανη φυλή πάλι περιπλανώμενοι μια μονοί τους, και μια με τους αλβανούς. Η εκκλησιά σαν αλλοδαπός θεσμός και ξένος στην Ελλάδα που ευλογούσε τους πάντες εκτός των Ελληνες που από την αρχή της τουρκοκρατίας μαχόνταν εναντίον των τουρκων για την ελευθέρια τους όπως εναντίον κάθε κατακτητή. Δεν έπιασαν όλοι τα βουνά για το καλό (τους βουνίσιους οικισμούς), άλλα για να να βρούνε καταφύγιο από τις μαζικές σφαγές, παιδομαζώματα και λεηλασίες, καθώς μονο καθαρόαιμοι Ελληνες ζούσαν στα ψηλά, και ευδαιμονουσαν ακόμα πιο ψηλά οτον οι όλοι στην υπόλοιποι Ελλάδα ήταν πινακλες κατά επιλογήν. Ε, ντροπή τους που από το βυζαντιο ακόμα έχουν οι ίδιοι το ίδιο θράσος μέχρι σήμερα να είναι ΛΑΜΟΓΙΑ-ΛΟΠΟΔΥΤΕΣ-ΚΛΕΦΤΕΣ-ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ και να θέλουν να μας βγαίνουν και από πάνω. Εσεις είστε αυτό που λέμε η ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ, ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΤΡΩΓΑΜΕ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΜΑΙΧΟΡΠΙΡΟΥΝΑ (ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ) ΕΣΙΕΣ ΤΡΩΓΑΤΕ ΣΚΑΤΑ. ΣΗΜΕΡΕΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΧΙΛΙΑΔΕΣ.β.π. φιλοδωρήματα κρατικά χρήματα, κονδύλια. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΕΛΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΝΟΝΑΤΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΝΑ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΒΓΕΝΕΙ Ο ΕΜΠΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΛΙΓΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΔΙΝΑΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ. ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΓΑΛΑΝΕ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΑΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ. ΕΤΣΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΙΔΙΚΟΥΣ ΑΛΛΟΠΑΠΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΧΟΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΟΣΤΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΜΡΙΜΕΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩ ΠΟΥ ΖΕΙ ΜΑΙ ΖΩΗ ΕΥΛΟΓΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΔΕΔΟ .ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΩΝ. ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΕΙΣ, ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΡΩΤΙΑ ΣΕ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΟΣΑ ΠΙΟ ΠΟΛΑ ΛΕΦΤΑ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟ ΤΟΣΑ ΘΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΕΡΝΟΥΜΕ, ΛΑΜΟΓΙΑ-ΛΟΠΟΔΥΤΕΣ-ΚΛΕΦΤΕΣ-ΠΑΠΑΤΖΗΔΕΣ


  «ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ» ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ