ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ
ΤΗΣ ΧΑΛΑΧΑ

Ενάντιοι στην Επιστήμη
οι ορθόδοξοι εβραίοι

Aκόμη και τα πλέον προοδευτικά μέλη του σημερινού ορθόδοξου ιουδαϊσμού δεν αποδέχονται την Εξέλιξη, αλλά μάλλον ένα σύμπαν ηλικίας μικρότερης των έξι χιλιάδων ετών. Οι ορθόδοξοι εβραίοι και ιδιαίτερα οι επιστήμονες, δεν βρίσκουν αναγκαίο ούτε καν να προσποιηθούν, ότι παρεκκλίνουν από τις «αμετάβλητες αλήθειες» της Τορά ή να την προσαρμόσουν στις σύγχρονες θεωρίες της Επιστήμης.

Η συντηρητική πλευρά της ορθόδοξης κοινότητας τείνει προς την αποδοχή των αντι–εξελικτικών θέσεων αποκηρύσσοντας τα ευρήματα της εμπειρικής επιστήμης. Σε αυτές τις θέσεις συμπεριλαμβάνονται ο Δημιουργισμός, ο Ευφυής Σχεδιασμός και η μοντέρνα «αριστερή» θέαση, σύμφωνα με την οποία η Επιστήμη είναι απλά μια «κοινωνική δομή», ένας «δυτικός πολιτισμικός μύθος».

Η Εξέλιξη, ακόμη και οι μη αμφισβητούμενες απόψεις περί Ηλιοκεντρισμού, αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά κατασκευάσματα, που προωθούνται από «δαρβινικούς φονταμενταλιστές» και άθεους και πρέπει να καταπολεμούνται ως καταστροφικές για την κοινωνία. Τέτοιες απόψεις τυγχάνουν ενίοτε και της υποστήριξης εβραίων ακαδημαϊκών.

Έτσι, ορισμένοι εβραίοι διανοούμενοι έχουν αποτραβηχτεί σε έναν κόσμο δικού τους φονταμενταλισμού κι αρκετοί εβραίοι επιστήμονες αποδέχονται πλήρως την προ−επιστημονική άποψη ενός γεωκεντρικού σύμπαντος ηλικίας 5.775 ετών.

Από την Επιστήμη
στη δεισιδαιμονία

Στη διάλεξή του «Τι θα πρέ-
πει να πούμε στα παιδιά»,
ο υποστηρικτής της εκκοσμί-
κευσης, στοχαστής Νicοlas
Ηumphrey είπε εύγλωττα,
ότι οι γονείς δεν έχουν το
δικαίωμα να ακρωτηριάζουν
τη σκέψη των παιδιών τους
περισσότερο από το δικαίωμα
να ακρωτηριάζουν το σώμα
τους.


Μα είχε απόλυτο και τραγικό
άδικο σε κάποιο σημείο.
Ο Humphrey ισχυρίστηκε, ότι
«το να πηγαίνεις από τη δει-
σιδαιμονία στην Επιστήμη συμ-
βαίνει, είναι ένα καθημερινό
γεγονός...
 

 
Εβραίοι ραβίνοι

  
»Αντίθετα, το να πας από την Επιστήμη πίσω στην δεισιδαιμονία είναι πρακτικά άγνωστο... Αμφιβάλλω εάν υπήρξε ποτέ περίπτωση, για παράδειγμα,... από κάποιον, που πριν είχε κατανοήσει την δαρβίνεια θεωρεία, να γυρίζει πίσω προτιμώντας την ιστορία της Γένεσης».

Ακριβώς το αντίθετο! Μπορώ να επιδείξω στον Humphrey πολλούς ορθόδοξους εβραίους επιστήμονες, οι οποίοι διαθέτουν αξιοπρόσεκτα πτυχία και απολαμβάνουν διακεκριμένες καριέρες −ακόμη και της αριστερής πτέρυγας της Ορθοδοξίας (αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος)− που έκαναν αυτό ακριβώς.
Τορά είναι οι διδασκαλίες,
που σύμφωνα με το εβραϊ-
κό φαντασιακό (διαβάστε
στην «
Ελεύθερη Έρευνα»:
Πώς επινοήθηκαν οι εβραίοι)
έδωσε ο Μωυσής στους
εβραίους στην Πεντάτευχο,
αλλά και οι προφορικές
παραδόσεις, που είναι μέ-
ρος του εβραϊκού Νόμου.
 

Πανεπιστημιακή έρευνα
ανάμεσα σε εβραίους

Ο διδάκτορας Πειραματικής Ψυχολογίας του πανεπιστημίου City University της Νέας Υόρκης, Αlexander Νussbaum, διεξήγαγε έρευνα μεταξύ εβραίων μαθητών ενός δημόσιου κολλεγίου. Διεπίστωσε, ότι στην πλειοψηφία τους δήλωναν παντελή αντίθεση στην Εξέλιξη και σε άλλα αξιώματα της σύγχρονης επιστήμης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζονται στα διαγράμματα, που εικονίζονται παρακάτω.
 

                              Σωστό=46                       Λάθος=35

Οι στατιστικές δείχνουν, ότι το πρώτο κύτταρο
δεν μπορεί να προέκυψε, η Εξέλιξη δεν συνέβη

Ανάμεσα σε αυτούς,
που ανταποκρίθη-
καν στην έρευνα,
«μόνο» το 18% εν-
στερνίζεται τον Γεω-
κεντρισμό, το δόγμα,
σύμφωνα με το ο-
ποίο η Γη είναι το
κέντρο του Σύμπαν-
τος.

Ο Γεωκεντρισμός ό-
μως, έχει επιστρέψει
στην ορθόδοξη ε-
βραϊκή κοινότητα.
Πολλοί σύγχρονοι
ορθόδοξοι εβραίοι
δεν γνωρίζουν, ότι
είναι υποχρεωμένοι
να είναι γεωκεντριστές και ειρωνεύονται την δοξασία, μέχρι να ακούσουν έναν ραβίνο ή έναν ορθόδοξο εβραίο φυσικό (επιστήμονα) να τον περιγράφει ως απαιτούμενη πίστη, επιστημονικά απρόσβλητη. Ένας συνεχώς προβαλλόμενος ισχυρισμός είναι, ότι η Θεωρία της Σχετικότητας αποδεικνύει τον Γεωκεντρισμό!            

Τη μεγαλύτερη επιρροή την άσκησε τελευταία ο ραβίνος Μenachem Μendel Schneersοn, ο οποίος έκανε να ντρέπονται εκείνοι, οι οποίοι δήλωναν ορθόδοξοι, αλλά απόκλιναν από την «αλήθεια» του Γεωκεντρισμού. Ο ραβίνος αυτός, που θεωρείται από ορισμένους ορθόδοξους εβραίους ως «ο Μεσσίας», έγραψε: «Πιστεύω ακράδαντα, ότι ο Ήλιος γυρίζει γύρω από την Γη και αυτό έχω δηλώσει σε πολλές περιστάσεις και σε συζητήσεις με καθηγητές, που ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα της επιστήμης».

Ορθόδοξα
εβραϊκά σχολεία

Η Εξέλιξη πάντα δημι-
ουργούσε πρόβλημα
στον ορθόδοξο ιου-
δαϊσμό και στους ορ-
θόδοξους εβραίους
επιστήμονες. Κάθε
διδασκαλία στα ορ-
θόδοξα εβραϊκά σχο-
λεία σε κάθε επίπεδο
από το νηπιαγωγείο
μέχρι το κολλέγιο
περνά από το φίλτρο
της Χαλάχα.

Στις λίγες ώρες διδα-
σκαλίας των γενικών

μαθημάτων στα ορ-
    
Περίπου 7.000 χρόνια   Περίπου 15 δις χρόνια           

Η ηλικία του Σύμπαντος                  
              

θόδοξα Γεσίβα (εβραϊκά ιντσιτούτα, που εστιάζουν τη διδασκαλία τους σε παραδοσιακά θρησκευτικά κείμενα, κυρίως στο Ταλμούδ και την Τορά), η Βιολογία και άλλα μαθήματα διδάσκονται κουτσουρεμένα.

Σε πολλές περιπτώσεις το κεφάλαιο της Εξέλιξης απλά προσπερνιέται – κάτι, που δεν είναι δύσκολο κατόρθωμα αν σκεφτούμε, ότι παρέχονται μόνο δέκα με δώδεκα ώρες γενικής παιδείας ανά εβδομάδα στα ορθόδοξα γυμνάσια. Κατά την διάρκεια αυτών των λίγων ωρών, πρέπει να στριμωχτούν να διδαχθούν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική. Θεωρίες, όπως ο Δημιουργισμός, το αλάθητο της Τορά κι άλλα τέτοια θρησκευτικά θέματα διδάσκονται από τους ραβίνους κατά τη διάρκεια περισσότερων από σαράντα ώρες τη βδομάδα.
 

Χαλάχα
είναι ένα σύνολο
εβραϊκών θρησκευτικών
υποχρεώσεων,
που πηγάζουν
από την Τορά.
  

Ορθόδοξοι εβραίοι επιστήμονες

Η Ένωση Ορθόδοξων Εβραίων Επιστημόνων, με πάνω από 1.500 μέλη, είναι η φωνή των ορθόδοξων εβραίων επιστημόνων. Σε άρθρο με τίτλο: «Η Εξέλιξη δεν είναι θεωρία» (Ιntercοm, Fall 2005), υπογραμμίζεται, ότι «η Εξέλιξη δεν είναι θεωρία, είναι μια υπόθεση και τίποτε περισσότερο. Σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής, το αντίθετο οποιασδήποτε υπόθεσης είναι τόσο έγκυρο, όσο και η αρχική τοποθέτηση».

Το άρθρο βεβαιώνει, ότι οι υποτιθέμενες αποδείξεις για την Eξέλιξη ήταν εικόνες εμβρύων ανθρώπων και εμβρύων ζώων δίπλα−δίπλα, οι οποίες ήταν παραποιημένες (δημοφιλής ισχυρισμός χριστιανών δημιουργιστών) κι ότι η Θεωρία της Εξέλιξης ισχυρίζεται, ότι πρόγονοί μας ήταν οι Νεάντερνταλ.

Ο ευδιάκριτος σκοπός του άρθρου ήταν να διακηρύξει, ότι οι ραβινικές αρχές είναι οι μόνες αξιόπιστες σε ό,τι αφορά στην Επιστήμη.

Λανθασμένη η Εξέλιξη
Η εφημερίδα BʼOr HaʼTo-
rah, μια εφημερίδα για
την Τορά και την Επι-
στήμη, ελέγχεται από
ορθόδοξους εβραίους
ακαδημαϊκούς. Ας εξε-
τάσουμε μερικά άρθρα
από μία σχετικά πρό-
σφατη έκδοσή της.

Ο Υaacοv (Jack) Ηa-
nοka, διδάκτορας Φυ-
σικής, δημοσιεύει ένα
άρθρο του με τίτλο:
«Χρονολόγηση της
Γης», που «συντρίβει»
τις αποδεκτές τεχνι-
κές, οι οποίες χρησι-
μοποιούνται για τη


     Σωστό=8                     Λάθος=82               

Ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί από τον πίθηκο 

χρονολόγηση βράχων και απολιθωμάτων. Σε άρθρο με τίτλο: «Πιθηκίζοντας με την ανθρωποειδή Εξέλιξη» συμπεραίνει, ότι «οποιαδήποτε αξιόπιστη απόδειξη υπάρχει για τον Κρο Μανιόν και τον Νεάντερνταλ μπορούν να εξηγηθούν υποθέτοντας, ότι ήταν άνθρωποι, όπως κι εμείς και πέθαναν κατά τον κατακλυσμό του Νώε».
         
Ο διδάκτορας Φυσικής Lee Spetner, σχολιάζει ένα άρθρο με τίτλο: «Διδάσκοντας την Εξέλιξη σε εβραϊκά σχολεία» αναφέροντας, ότι «(οι μαθητές) θα πρέπει να διδαχθούν ότι (η Εξέλιξη) είναι λανθασμένη και γιατί είναι λανθασμένη επιστημονικά».

Το άρθρο του Μοshe Τendler: «Ραβινική σιωπή: Ευφυής σχεδιασμός» είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, λόγω της θέσης του στο πανεπιστήμιο Υeshiva. Ο Τendler αρχίζει παρατηρώντας, ότι «η εντολή μας είναι να εφαρμόσουμε το αλάθητο της Χαλάχα σε κάθε ερώτηση». Αργότερα γράφει: «Κατά τις προεδρικές εκλογές του Αμερικανικού Συνδέσμου για την Πρόοδο της Επιστήμης του 2005, ο David Baltimore... είπε “το να μεγαλώνουμε παιδιά, τα οποία δεν γνωρίζουν, ότι η ζωή και ο πλανήτης μας  εξελίσσεται με αλλαγές εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, τα παραλύει από τη συμμετοχή στην σύγχρονη ζωή“. Δεν τον ψήφισα εξ αιτίας αυτού».

  
Ο άνθρωπος
έχει εξελιχθεί
από τον πίθηκο
(ανάλογα με το
επίπεδο μόρφωσης)
 
  
Ένα φθηνό σμόκιν
μπορεί να γίνει ιδεώδες κοστούμι

Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι με το ευφυολόγημα: «Ο Ευφυής Σχεδιασμός είναι ο Δημιουργισμός με φθηνό σμόκιν», κάτι, που επινόησε ο Leοnard Κrishtalka του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του πανεπιστημίου του Κάνσας. Μα, ένα φθηνό σμόκιν έχει προτερήματα. Δεν χρειάζεται να το ακριβοπληρώσεις (έτσι ώστε να μην στοχοποιηθείς ως αιρετικός, επειδή αποδέχεσαι την Εξέλιξη), αλλά συνεχίζεις να είσαι αποδεκτός στο πάρτυ της μαύρης γραβάτας (του επιστημονικού σεβασμού).

Το φθηνό σμόκιν είναι στην πραγματικότητα το τέλειο ένδυμα για τους ορθόδοξους επιστήμονες. Όταν οι ορθόδοξοι εβραίοι επιστήμονες δηλώνουν υποκριτικά, ότι «η Εξέλιξη γενικά, δεν είναι πρόβλημα στον ορθόδοξο κόσμο» εννοούν, ότι χάρη σε συνηγόρους του Ευφυούς Σχεδιασμού, όπως ο William Α. Dembski, ο Μichael J. Βehe, ο Ρhillip Ε. Jοhnsοn και άλλοι, η Εξέλιξη μπορεί να παρουσιαστεί ως μη αποδεκτή πλέον από την Επιστήμη. Συνεπώς, όταν αποποιείσαι την Εξέλιξη, δεν θα θεωρείσαι μη επιστημονικός.

Ένας πολύ καλά μορφωμένος και πολύ μοντέρνος ορθόδοξος εβραίος είπε: «Ακόμη και οι μη εβραίοι επιστήμονες δεν αποδέχονται πλέον την Εξέλιξη». Ο Ευφυής Σχεδιασμός για τους ορθόδοξους εβραίους δασκάλους και επιστήμονες είναι κυριολεκτικά θεόσταλτος.

 


Η Εκκλησία της Ελλάδος −όπως και οι ορθόδοξοι εβραίοι− διδάσκει, ότι ο Θεός κατασκεύασε το Σύμπαν μέσα σε μια βδομάδα, μόλις μερικές χιλιάδες χρόνια πριν. (Βλ. φωτοτυπία από τα «Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2010», έκδ. «Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος», σελ. 28).

Τελευταίους τη βδομάδα της δημιουργίας, και προτού ξεκουρασθεί, ο Γιαχβέ έφτιαξε τούς ανθρώπους με τη βοήθεια κι άλλων θεών («Γένεσις», Α΄ 26, Γ΄ 22): μαζί άνδρα − γυναίκα («Γένεσις», Α΄ 27) ή πρώτα τον άνδρα κι από το πλευρό του τη γυναίκα (Β΄ 18-22), πριν από τα ζώα (Β΄ 4-25) ή μετά τα ζώα (Α΄ 25-27).

Διαβάστε: Σε ποιο θεό πιστεύουν;


Οι δοξασίες
του ορθόδοξου ιουδαϊσμού
συνοπτικά

Οι περίεργες ιδέες του ορθόδοξου ιουδαϊσμού και οι επιστημονικές του δοξασίες, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 • Το Σύμπαν είναι ηλικίας 5.775 ετών.
 • Η Γη καταλαμβάνει την κεντρική θέση και ο Ήλιος γυρίζει γύρω της.
 • Τα απολιθώματα δημιουργήθηκαν μαζί με την Γη κατά την διάρκεια των έξι ημερών της δημιουργίας.
 • Η γενιά, που έχτισε τον Πύργο της Βαβέλ, μετατράπηκε σε μαϊμούδες και πιθήκους.
 • Οι ημερινές μαϊμούδες και πίθηκοι κατάγονται από αυτούς,
 • Η αβιογένεση είναι αληθινή: Ορισμένα είδη ποντικών έγιναν από την γη και οι ψείρες από τον ιδρώτα, όχι μέσω σεξουαλικής αναπαραγωγής.
 • Λόγω του αμαρτήματος της Εύας οι γυναίκες είναι τελετουργικά ακάθαρτες. Η εμμηνόρροια είναι η τιμωρία της και κατά την διάρκειά της πρέπει να απομονώνονται από τους άνδρες.
 • Η Σελήνη ήταν κάποτε τόσο λαμπερή όσο ο Ήλιος. Την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας η Σελήνη παραπονέθηκε στο Θεό, ότι θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Έτσι για τιμωρία, μειώθηκε η λάμψη της.
Το 5766 είναι τα έτη από την κτίση του Κόσμου από τον Θεό.
(Από λίγο παλιότερο εβραϊκό φυλλάδιο, σήμερα είμαστε στο 5775.
Σύμφωνα με τον ιουδαϊσμό, ο Γιαχβέ δημιούργησε το Σύμπαν το 3760 π.Χ.).


Συμπέρασμα

Εύκολα δεχόμαστε ανθρώπους, που κατέχουν Δυτικά πτυχία και ανάλογη δεινότητα στην γλώσσα, συχνά υποθέτοντας, ότι διακατέχονται από τις δυτικές αξίες. Ορισμένες φορές όμως, δεν είναι έτσι και λανθασμένα υποθέτουμε, ότι επιστήμονες με αληθινά αξιόπιστα διπλώματα απαραιτήτως αποδέχονται τις επιστημονικές απόψεις.

Οι ορθόδοξοι εβραίοι επιστήμονες νιώθουν αυξημένη πίεση στην κοιόντητά τους –εάν επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτή την κοινότητα– να αξιοποιήσουν τα διπλώματά τους, για να προωθήσουν προεπιστημονικές δοξασίες.

Ο ρόλος και η αυξανόμενη επιρροή της παραδοσιακής ορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας ως δεξαμενή τέτοιων πίστεων και ως σύμμαχος άλλων αντίθετων στις εξελικτικές θεωρίες, δεν πρέπει να υποτιμούνται.
Σημειώσεις:
Το παραπάνω κείμενο βασίστηκε σε μεταφρασμένα αποσπάσματα άρθρου του dr. Αlexander Νussbaum, που δημοσιεύτηκε στο secularhumanism.οrg υπό τον τίτλο: Attitudes of Educated Orthodox Jews Toward Science; a survey.

Η απόδοση στα ελληνικά, ο τίτλος, οι υπότιτλοι και η εικονογράφηση έγιναν με επιμέλεια της «Ελεύθερης Έρευνας».Διαβάστε ακόμα
στην «Ελεύθερη Έρευνα»:


Για την ιεροποίηση της επιπεδότητας της Γης στο χριστιανισμό:
Στήτω ο Ήλιος κατά Γαβαών

Για την Θεωρία της Εξέλιξης:
Ο σφαιρικός θάμνος της ζωής
Η αναζήτηση του μυστικού της ζωής
Θρησκεία εναντίον Δαρβίνου
Όταν ο Δαρβίνος σκότωσε τον Θεό

Για τις αντιεξελικτικές θεωρίες:
Δημιουργισμός και «Ευφυής σχεδιασμός»


ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


10 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 32272

  17 Φεβ 2015

  ˜
  http://news.in.gr/perierga/article/?aid=1231386313
  Ριάντ
  «Η Γη δεν γυρίζει». Αυτό υποστήριξε ενώπιον ομάδας μαθητών ένας Σαουδάραβας ιμάμης, προκαλώντας τουλάχιστον ένα ειρωνικό μειδίαμα σε όσους τον άκουσαν.
  Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο YouTube, ο σεΐχης Μπεντέρ αλ Χαϊμπερί, φαίνεται να υποστηρίζει με θέρμη την άποψή του ότι η Γη είναι σταθερή και δεν γυρίζει. Για να γίνει μάλιστα πειστικός χρησιμοποιεί ένα πλαστικό ποτήρι νερού, που στο παράδειγμά του είναι η Γη και λέει: «Ας πούμε ότι πηγαίνουμε με το αεροπλάνο στην Κίνα. Λέτε ότι η Γη γυρίζει. Προσέξτε με τώρα (δείχνει το ποτήρι). Αν η Γη γύριζε, δεν θα έπρεπε το αεροπλάνο να στεκόταν στον αέρα και η Κίνα να ερχόταν σε αυτό; Λάθος ή σωστό; Αν γύριζε προς την αντίθετη κατεύθυνση, τότε το αεροπλάνο δεν θα έφτανε ποτέ στην Κίνα, γιατί και η Κίνα θα εκινείτο προς την ίδια κατεύθυνση με το αεροπλάνο».
  Σύμφωνα με το Al Jazeera, που μετέδωσε τη σχετική είδηση, τα όσα είπε ο σαουδάραβας σεΐχης προκάλεσαν κύμα ειρωνικών σχολίων στα αραβόφωνα κοινωνικά δίκτυα.

 • Ανώνυμος 32107

  25 Ιαν 2015

  ~
  http://en.wikipedia.org/wiki/Non-overlapping_magisteria
  http://en.wikipedia.org/wiki/Creationism


  Και μιάς και αναφερθήκατε στον ντεϊσμό: http://en.wikipedia.org/wiki/Theism
  «Ο ντεϊσμός είναι νερωμένος θεϊσμός.»
  R. Dawkins

 • Bielidopoulos

  25 Ιαν 2015

  ~
  Επισυνάπτω το παρακάτω απόσπασμα διότι εν Ελλάδι κυκλοφορεί ασχετοσύνη και αρχαιολαγνεία που θολώνει τα νερά.
  Deism (derived from the Latin word deus meaning "god") combines a rejection of religious knowledge as a source of authority with the conclusion that reason and observation of the natural world are sufficient to determine the existence of a single creator of the universe. Deism gained prominence among intellectuals during the Age of Enlightenment especially in Britain, France, Germany and the United States who, raised as Christians, believed in one god but became disenchanted with organized religion and notions such as the Trinity, Biblical inerrancy and the supernatural interpretation of events such as miracles. Included in those influenced by its ideas were leaders of the American and French Revolutions.
  Deism is a theological position concerning the relationship between "the Creator" and the natural world. Deistic viewpoints emerged during the scientific revolution of 17th-century Europe and came to exert a powerful influence during the eighteenth century enlightenment. Deism stood between the narrow dogmatism of the period and skepticism. Though deists rejected atheism, they often were called "atheists" by more traditional theists. There were a number of different forms in the 17th and 18th century. In England, deism included a range of people from anti-Christian to un-Christian theists.
  Deism holds that God does not intervene with the functioning of the natural world in any way, allowing it to run according to the laws of nature. For Deists, human beings can only know God via reason and the observation of nature, but not by revelation or supernatural manifestations (such as miracles) phenomena which Deists regard with caution if not skepticism. See the section Features of deism, following. Deism is related to naturalism because it credits the formation of life and the universe to a higher power, using only natural processes. Deism may also include a spiritual element, involving experiences of God and nature.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Deism

 • Bielidopoulos

  25 Ιαν 2015

  @32094
  Προφανώς εννοείς ότι ένα υπέρτατο ον (θεός) έκανε την αρχή, αλλά κατόπιν δεν επεμβαίνει στις φυσικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η εξέλιξη. Αν όμως η εξέλιξη δεν έχει ανάγκη κάποιον θεό, τότε δεν υπάρχει και λόγος να τον επικαλούμαστε και εδώ προφανώς είναι η ουσία. Βασικά δεν είναι ακριβώς εξέλιξη, αλλά συνεχής μεταβολή και διαφοροποίηση. Αυτές οι μεταβολές επηρεάζονται και κατευθύνονται από δύο παράγοντες: α) τις εκάστοτε συνθήκες, οι οποίες συνεχώς μεταβάλλονται και β) όλες τις προηγούμενες (του παρελθόντος) καταβολές που έχουν να κάνουν με ένα σωρό πράγματα, όπως το γενετικό υλικό και τις αλληλεπιδράσεις στο παρελθόν με άλλους οργανισμούς. Αναφερόμαστε δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο χωροχρονικό πλαίσιο που μπορεί να εκτείνεται πολύ πίσω στο παρελθόν προκειμένου οι επιστήμονες να εξηγήσουν τη μία και την άλλη λεπτομέρεια.
  Τα περί θεού που δεν επεμβαίνει πια στο σύμπαν αποτελούν αντίληψη του ντεισμού, που εμφανίστηκε την περίοδο του διαφωτισμού, εποχή της λογικής, λατρεία υπέρτατου όντος και τα συναφή.

 • Ανώνυμος 32094

  24 Ιαν 2015

  Ρωτώ...μήπως υπάρχει συνύπαρξη εξέλιξης και δημιουργίας;

 • Bielidopoulos

  23 Ιαν 2015

  Την παλιά έκδοση την έχει το kickass.

 • Ανώνυμος 32092

  23 Ιαν 2015

  Έχω δει την νεώτερη έκδοση: http://www.imdb.com/title/tt0196632/?ref_=fn_al_tt_2

 • Bielidopoulos

  23 Ιαν 2015

  @32090
  http://www.imdb.com/title/tt0053946/

 • Ανώνυμος 32090

  23 Ιαν 2015

  http://en.wikipedia.org/wiki/Scopes_Trial
  ...και ο πόλεμος συνεχίζεται....

 • Ανώνυμος 32086

  23 Ιαν 2015

  Κολλήσαμε στις ιερές αποτυχημένες ψευτοφιλοσοφικές αντιγραφές, που μας περιόρισαν το λίγο μυαλό που μας επέτρεψαν να έχουμε μέσα στις 6,000 χιλιάδες χρόνια της δημιουργίας τους και αγνοήσαμε πλήρως τους Σαγχωνιαθωνα, Βεροσσο, Αβυδενιο, Μεγασθένη, Μανέθωνα και τους Κλασσικούς Έλληνες Ιστορικούς που η Ιστορία τους, πηγαίνει πίσω εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Κατά τα άλλα Αλληλούια.
  Β. Ν. Μακρής Πλοίαρχος Ε. Ν. (Συνταξ.)