ΠΟΙΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ;
ΠΟΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ;

Όταν καλωσορίζαμε
τους τούρκους
ως ελευθερωτές

Στην Πελοπόννησο υπήρχε ενετοκρατία. Όταν το 1715, οι τούρκοι πολέμησαν τους ενετούς γιά την κατάληψη τής Πελοποννήσου, οι ρωμιοί τους καλοδέχτηκαν κι αγωνίστηκαν μάλιστα στο πλευρό τους εναντίον των ενετών.

Η φιλότουρκη αυτή συμπεριφορά των ρωμιών δέν ήταν πρωτόγνωρη. Παρόμοιες φιλοτουρκικές εκδηλώσεις είχαν εκδηλωθεί σε πολλά μέρη τού ελλαδικού χώρου από τα τέλη τής βυζαντινοκρατίας ακόμα.

Αν τα αντιληφθούμε όλα αυτά, αλλά κυρίως, ότι μόλις έναν αιώνα πριν το ΄21, οι ρωμιοί ήταν αυτοί, που καλωσόρισαν τους τούρκους στην Πελοπόννησο, θα συνειδητοποιήσουμε, ότι οι τέσσερις αιώνες σκλαβιάς, οι αγώνες γιά ελευθερία, η επανάσταση στην Αγία Λαύρα και τα υπόλοιπα τής επίσημης (μυθ)ιστοριογραφίας, που διδασκόμαστε από παιδιά στα σχολεία, είναι φληναφήματα γιά τις «εθνικές» γιορτές κι απέχουν παρασάγγας από την ιστορική αλήθεια.

Κατά τις αρχές τού 15ου αιώνα οι οθωμανοί χωρίς καμμία σχεδόν αντίσταση είχαν εισβάλει στον ελλαδικό χώρο ως ελευθερωτές απʼ το βυζαντινό ζυγό.

Το φιλο-οθωμανικό κλίμα είχε καλλιεργηθεί από τα πριν το 1453 χρόνια.
 
Η εντολή τής εκκλησιαστικής ιεραρχίας ήταν: αγώνας μέχρι εσχάτων εναντίον τής Ένωσης. «Καλύτερα τούρκικο φέσι, παρά ρωμαϊκή καλύπτρα», προπαγανδιζόταν τότε. «Τι κι αν έπεσε η Πόλις, τουλάχιστον εσώθη η πίστις», δήλωσε λίγα χρόνια αργότερα ο οικουμενικός πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος.

Διαβάστε στην «
Ελεύθερη Έρευνα»:
Οι περίεργοι θάνατοι ενωτικών πριν την Άλωση.
 

Δέν πείραζαν όσους παραδίνονταν
Οι οθωμανοί, σύμφωνα με το Κοράνι και το λόγο, που έδωσε ο Μωάμεθ ο Κατακτητής, δέν πείραξαν ούτε τις ιδιωτικές ούτε τις κοινοτικές ή τις μοναστηριακές ιδιοκτησίες των μερών, που υποτάχθηκαν θεληματικά. Μόνο σε εκείνα τα μέρη, όπου έγινε αντίσταση, δημεύθηκαν όλες οι κινητές και ακίνητες περιουσίες των χριστιανών.

Γι΄αυτό, οι περισσότερες επαρχίες, η μία ύστερα από την άλλη και πολύ πιό πριν από την άλωση τής Κωνσταντινούπολης, καλούσαν τους οθωμανούς να έρθουν να τις πάρουν. Οι αγιορείτες μάλιστα μοναχοί, στα χρόνια 1326-1390 τα είχανε καλά με τους τούρκους κι άμα έπεσε η Θεσσαλονίκη το 1430, κάλεσαν το σουλτάνο Μουράτ Β΄, να στείλει ανθρώπους να τού παραδώσουν το Άγιο Όρος.

Το 1396 πάλι, όταν ο Βαγιαζήτ περνούσε από τη Θεσσαλία και τη Ρούμελη, οι περισσότερες πόλεις (Τρίκαλα, Δομοκός, Λάρισα, Υπάτη, Λαμία) παραδόθηκαν θεληματικά. Μα και οι κρητικοί προτίμησαν τους οθωμανούς από τους λατίνους.

Δέν ήταν δηλαδή, μόνο οι καλόγεροι τού Αγίου Όρους, που καλωσόρισαν τους τούρκους, όπως παρουσιάζεται από ορισμένους τα τελευταία χρόνια. Ήταν η πλειοψηφία τού ρωμέικου πληθυσμού. Δέν ήθελαν να πολεμήσουν εναντίον των τούρκων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τους καλοδέχτηκαν και σε αρκετές ακόμα αγωνίστηκαν στο πλευρό τους.

Τα περί τετρακοσίων χρόνων δουλείας, αγώνων κ.λπ. είναι παραμύθια, τα οποία πλάστηκαν πολύ αργότερα, μετά τη δημιουργία τού κράτους και τού εθνικού φαντασιακού, τότε, που το πλιάτσικο των χριστιανικών συμμοριών εναντίον των ανυπεράσπιστων την εποχή εκείνη αμάχων μουσουλμάνων τής Πελοποννήσου, βαφτίστηκε «ελληνική» επανάσταση.
(Διαβάστε στην
«Ελεύθερη Έρευνα»:
Η λαφυρομανία των «αγωνιστών» τού ΄21).


Όταν ο Μωάμεθ πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη, στο στρατό του υπηρετούσαν χιλιάδες χριστιανοί.


Στην εικόνα, η είσοδος τού Μωάμεθ στην Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
 

Ο ρόλος τής Ορθοδοξίας
Η οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων όχι μόνο δέν συνέτριψε την Ορθοδοξία, αλλά τής προσπόρισε και πολλά πλεονεκτήματα, όπως κατάλαβαν πολύ καλά και το Πατριαρχείο και οι εχθροί και ανταγωνιστές του. Η Εκκλησία μπορούσε τώρα να ανακτήσει και μάλιστα να επεκτείνει την εξουσία της τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Ανατολή. Χάρη στους τούρκους, λυτρώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την απειλή των καθολικών, την οποία αντιπροσώπευαν οι ενετοί κι οι γενουάτες στην ανατολική Μεσόγειο.

Η οθωμανική εξουσία ενοποίησε τα Βαλκάνια γιά πρώτη φορά μετά από αρκετούς αιώνες. Στα τέλη τού δέκατου έκτου αιώνα, οι αναφορές από την οθωμανική πρωτεύουσα έλεγαν, πως οι εκεί χριστιανοί «δέν προτιμούν καμμία άλλη κυριαρχία από την τουρκική». Ύστερα από αυτά λοιπόν, ήταν φυσικό, όταν τα τουρκικά στρατεύματα ανέκτησαν την Πελοπόννησο από τους ενετούς το 1715, οι ρωμιοί να τους καλωσορίσουν και να τους υποστηρίξουν.

Διαβάστε στην «
Ελεύθερη Έρευνα»
γιά τα υπάρχοντα στοιχεία,
που οδηγούν στο συμπέρασμα,
ότι η Κωνσταντινούπολη δέν αλώθηκε,
αλλά παραδόθηκε από τους ανθενωτικούς
στους οθωμανούς στο άρθρο:
«Η Πόλη δέν επάρθη από σπαθίον».

Ανάπτυξη και ευμάρεια των χριστιανών
Η οθωμανική εξουσία έφερνε στους χριστιανούς των Βαλκανίων όχι μόνο θρησκευτική αυτονομία, αλλά και αυξανόμενη ευημερία. Από την αρχή, ο έλεγχος, που ασκούσαν οι χριστιανοί σε ορισμένες εισπράξεις, επέτρεψε σε μερικούς να συγκεντρώσουν τεράστια πλούτη. Τον δέκατο πέμπτο αιώνα, ο Μιχαήλ Καντακουζηνός, που ανέβαζε και κατέβαζε πατριάρχες, έλεγαν, ότι συναναστρεφόταν πασάδες και βεζίρηδες κι ότι αυτοί τού μιλούσαν με σεβασμό.
 
 


Έμπλεοι φιλοτουρκισμού
οι ρωμιοί κάτοικοι των Αθηνών υποδέχονται το 1458 τον Μωάμεθ (αυτόν, που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη) κι αυτός τους παραχωρεί προνόμια φορολογικά, θρησκευτικά κ.λπ..

Αργότερα, ορθόδοξοι έμποροι εκμεταλλεύτηκαν την κατάρρευση των παληών ανταγωνιστών τους, όπως των ενετών, και το άνοιγμα νέων αγορών στην κεντρική Ευρώπη και στη νότια Ρωσία φτιάχνοντας μεγάλες περιουσίες και δημιουργώντας ένα σημαντικό εμπορικό στόλο.

Εύπορες χριστιανικές οικογένειες τής Κωνσταντινούπολης, οι λεγόμενοι φαναριώτες, απέκτησαν ρόλο μεσάζοντα στα ανώτατα κλιμάκια τής οθωμανικής διοίκησης κι άρχισαν να κυριαρχούν στα οφίκια τού Πατριαρχείου.

 

Στη Μακεδονία και την Ήπειρο
οι κάτοικοι επωφελήθηκαν από την κίνηση τού εμπορίου με την Ιταλία και την κεντρική Ευρώπη και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις γιά οικονομική άνοδο.

Στην εικόνα, εύπορος ηπειρώτης έμπορος.
(Πηγή: «Ιστορία τού ελληνικού έθνους», «Εκδοτική Αθηνών»).

Οι ρωμιοί δραγουμάνοι (διερμηνείς) έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στις διαπραγματεύσεις γιά την παράδοση τής Κρήτης από τους βενετούς στα μέσα τού δέκατου έβδομου αιώνα, καθώς και στη διάσκεψη ειρήνης τού 1698 με τους Αψβούργους, στο Κάρλοβιτς, όπου ο αξιότιμος Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος προσέφερε τις υπηρεσίες του δίπλα στον κύριο διαπραγματευτή, το Ραμί Μεχμέτ-εφέντη. Ο γιος τού Μαυροκορδάτου διορίστηκε ηγεμόνας στις παραδουνάβιες χώρες.

Στα τέλη τού 18ου αιώνα η Κοζάνη ήταν μιά ανεπτυγμένη κι ευημερούσα πολιτεία.
Στη φωτογραφία φαίνεται ξυλόγλυπτη επένδυση «οντά» από αρχοντικό τής Κοζάνης, δείγμα τής ευμάρειας των κατοίκων τής περιοχής.
Έργο «ταγιαδόρων» (ξυλογλυπτών) τής Μακεδονίας, που φιλοτεχνούσαν κυρίως εικονοστάσια σε όλα τα Βαλκάνια. (Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη).

Η ενετοκρατία στην Πελοπόννησο

Από το 1422 έως το 1718, μέσα σε τρεις αιώνες, στον ελλαδικό χώρο έγιναν οκτώ πόλεμοι μεταξύ τής Πύλης και τής Βενετίας. Η Πελοπόννησος ήταν ένα πεδίο μάχης. Η μεγαλύτερη συμφορά ήρθε το 1683, όταν η Βενετία εισέβαλε στην Πελοπόννησο. Ενώ οι ενετικές δυνάμεις πολιορκούσαν και βομβάρδιζαν την Αθήνα, η μοίρα τής Πελοποννήσου έχει κριθεί. Οι πόλεις ήταν κατεστραμένες, τα χωράφια εγκατελειμένα και το εμπόριο έχει σβήσει. Ο πληθυσμός έπεσε από τις 300.000 στις 100.000. Από αυτούς, πολλοί κατέφυγαν στα ορεινά.

Οι ενετοί, όχι μόνο ανάγκασαν τους οθωμανούς να φύγουν, αλλά κακομεταχειρίζονταν και τους ρωμιούς. Από τη μιά μεριά πίεζαν πολύ τους ιερείς και επισκόπους να αναγνωρίσουν τον Πάπα και να γίνουν καθολικοί, ενώ με διάφορα καταπιεστικά μέτρα άρπαζαν τα αμπέλια και χωράφια των ντόπιων ρωμιών. Από την άλλη μεριά έφεραν στην Πελοπόννησο πολλούς αποίκους και μαζί και πολλούς ιησουίτες, που είχαν γίνει σκληροί καταπιεστές.

Από την τέτοια τακτική είχαν τώρα εχθρούς όχι μόνο τον απλό λαό, που μισούσε τους φράγκους και τον Πάπα, αλλά και τους μεγαλοκτηματίες και επισκόπους, που ανήκαν στη μερίδα, που είχε φρονήματα φιλοδυτικά.

 

 

Η αντεπίθεση των οθωμανών
Οι ενετοί όμως, έπεσαν και σʼ ένα άλλο μεγάλο λάθος. Πίστευαν, πως οι τούρκοι ύστερα από τις μάχες, που έχασαν στην Ελλάδα και βόρεια Βαλκανική, δέν θα τολμούσαν να παραβιάσουν τη συνθήκη τού Κάρλοβιτς. Βγήκαν όμως, γελασμένοι.

Ο σουλτάνος Αχμέτ Βʼ άρχισε αμέσως να καταστρώνει σχέδια γιά την εισβολή στην Πελοπόννησο. Καταλάβαινε, πως αν εδραιώνονταν οι ενετοί στη νότια Ελλάδα μπορούσε ο Πάπας να ενώσει πάλι τους ευρωπαίους και να οργανώσει νέα εκστρατεία μιάς, που οι δυτικοί θα είχαν μεγάλη βάση γιά τις επιχειρήσεις τους. Με άλλα λόγια κινδύνευε η Ρούμελη. Εξάλλου, κατέχοντας την Πελοπόννησο οι ενετοί κρατούσαν το Αιγαίο.Η ναυμαχία τής Ναυπάκτου
(1571).

Άλλη μιά περίπτωση, κατά την οποία χιλιάδες ρωμιών (25.000) πολέμησαν στο πλευρό των οθωμανών εναντίον τού χριστιανικού συνασπισμού δυνάμεων.

Χωρίς λοιπόν να το πάρουν είδηση οι ενετοί, στην Αδριανούπολη συγκεντρώθηκε 200.000 τουρκικός στρατός και στις αρχές Απριλίου 1715 ξεκίνησε γιά τη Θεσσαλία. Σε λίγο οι τούρκοι πέρασαν τη Θεσσαλία κι έφτασαν στη Βοιωτία. Στρατοπέδευσαν στον κάμπο τής Θήβας κι εκεί κατάστρωσαν τα σχέδια τής εισβολής τους στην Πελοπόννησο.

Οι ρωμιοί δέχονται τους τούρκους ως ελευθερωτές

Πριν ξεκινήσουν γιά τον Ισθμό τής Κορίνθου, έφθασαν στή Θήβα απεσταλμένοι από τους πρόκριτους τού Μοριά και δήλωσαν, πως οι ρωμιοί μοραΐτες όχι μόνο δέν θα πολεμήσουν μαζί με τους ενετούς, αλλά και θα δεχτούν τους τούρκους σαν ελευθερωτές. (Μ. Β. Σακελλαρίου: «Η ανακατάληψις τής Πελοποννήσου υπό των τούρκων εν έτει 1715», στο περ. «Ελληνικά», τ. 9,  1936, σ. 241-260 και «Απομνημονεύματα Καν. Δεληγιάννη», στου Τσαφαρά: «Λαγκάδια», Αθήνα, 1937, σ. 281 και πέρα). Ο τούρκος στρατηγός τούς υποσχέθηκε, πως όταν πάρει την Πελοπόννησο, ο τόπος θα κυβερνιέται με δημοκρατικό σύστημα (ραγιά ιμπαρέτ). Είναι πολύ πιθανό, πως δόθηκε γραπτή υπόσχεση. Γιʼ  αυτό οι οθωμανοί δέν πείραξαν τους ρωμιούς, όταν μπήκαν στην Πελοπόννησο.

Οι τούρκοι στις αρχές Ιουνίου, με 110 ως 120.000 στρατό πέρασαν τα Μέγαρα και πολιόρκησαν την Κόρινθο, ενώ ο στόλος τους από 35 μεγάλα καράβια και 60 μικρά, περιπολούσε στα παράλια τού Μοριά.

Οι ενετοί, που ήταν στό κάστρο τής Ακροκορίνθου, κράτησαν άμυνα μόνο τρεις βδομάδες. Όταν όμως, διατάχτηκε γενική έφοδος, αναγκάστηκαν να παραδοθούν «υπό όρους». Την ώρα όμως, που έβγαιναν από το κάστρο, ανατινάχτηκε η μπαρουταποθηκη. Τότε, ο τούρκος στρατηγός Τοπάλ Οσμάν, χαρακτήρισε την έκρηξη, πως έγινε επίτηδες και γιʼ αυτό οι ενετοί στρατιώτες σφάχτηκαν κι οι φράγκοι κορίνθιοι αιχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν σα δούλοι.

Μόλις έπεσε η Κόρινθος, ήρθαν στόν τούρκο στρατηγό απεσταλμένοι από την Αίγινα και τον παρακάλεσαν να στείλει στόλο και στρατό να τους ελευθερώσει κι αυτούς από την τυραννία των ενετών.

 Και η πρώτη κατάληψη τής Πελοποννήσου από τους οθωμανούς (1458), πάλι με τη συνδρομή των ρωμιών είχε γίνει. Ο Δημήτριος Παλαιολόγος (βλ. εικόνα), αδελφός τού τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, παρέδωσε στον Μωάμεθ Β΄ την Πελοπόννησο κι ανταμείφτηκε με πλούσια δώρα και τις προσόδους τεσσάρων νησιών τού Αιγαίου εφ΄όρου ζωής.

Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα» γιά όλους τους Παλαιολόγους, που παρέδωσαν γη και ύδωρ και ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα από τους οθωμανούς στο άρθρο: Παλαιολόγοι σε χαρέμια και πασάδες.


Από την Κόρινθο οι τούρκοι τράβηξαν γιά το Άργος, που παραδόθηκε αμέσως μόλις έφτασαν οι τουρκικές προφυλακές. Και από το Άργος άρχισε πορεία γιά το Ναύπλιο.

Στο Ναύπλιο όμως, βρήκαν αντίσταση. Ωστόσο, οι ενετοί δέν μπόρεσαν να κρατήσουν πολύ καιρό άμυνα. Εκτός από τους ρωμιούς, που αντιδρούσαν, υπήρχαν και πολλοί φράγκοι, που ήθελαν να παραδοθούν. Ύστερα από οκτώ ημερών πολιορκία, το κάστρο έπεσε.

Όταν οι τούρκοι πήραν το Παλαμήδι, έστησαν σʼ αυτό κανόνια και βομβάρδιζαν την πόλη. Σὲ λίγο έπεσε και αυτή. Το τί έγινε δέν περιγράφεται. Θρήνος και κλαυθμός. Οι τούρκοι έσφαζαν, άρπαζαν, έκαιγαν, αιχμαλώτιζαν.

Σε λίγες μέρες, μόλις ξεκουράστηκε ο στρατός, βγήκε διαταγή να προχωρήσει προς τη Μάνη. Κατά το σχέδιο των ενετών, έπρεπε να κρατήσουν το Μακρυπλάγι «πάση θυσία», που ήταν στρατηγική θέση στον ανάμεσα Αρκαδίας και
Μεσσηνίας δρόμο. Μα δέν μπόρεσαν.

Φαίνεται, οι ρωμιοί βοηθούσαν φανερά και κρυφά τους τούρκους. Γι' αυτό ο ενετικός στρατός έχασε την πειθαρχία του. Οι μανιάτες πάλι, που ήταν καλοί πολεμιστές, αυτή τη φορά υποτάχτηκαν στους τούρκους χωρίς να δώσουν μάχη.

Όλα έδειχναν, πως οι ενετοί δέν μπορούσαν να κρατήσουν τις λίγες πόλεις και περιοχές, που κατείχαν ακόμα. Οι τούρκοι προχωρούσαν χωρίς να βρίσκουν οργανωμένη αντίσταση. Μέσα σε λίγες ημέρες, ολόκληρος ο Μοριάς ήταν τώρα στα χέρια των τούρκων. Μέσα σε εκατό μέρες οι τούρκοι κατόρθωσαν να ξαναπάρουν την Πελοπόννησο.

Το 1779, ρωμιοί οπλαρχηγοί συνεργάστηκαν με τον οθωμανικό στρατό στην Πελοπόννησο και διαπραγματεύτηκαν με το φαναριώτη Νικόλαο Μαυρογένη, δραγουμάνο τού οθωμανικού στόλου και ηγεμόνα τής Μολδοβλαχίας, γιά να καταπνίξουν τους αλβανούς ατάκτους.
Στην εικόνα, ο Νικόλαος Μαυρογένης και το συμβούλιό του.

Εις προσκύνησιν αυτών
Γράφει ο στρατηγός Παπατσώνης στα απομνημονεύματά του: «Κατά το 1715, ότε εκυρίευσαν την Πελοπόννησον οι οθωμανοί τούρκοι, όταν ήτον στρατοπεδευμένοι εν Θήβα τής Αττικής, υπήγαν τινές εκ τής Πελοποννήσου πρόκριτοι και τινες ηγούμενοι των μοναστηρίων εις προσκύνησιν αυτών και επρότειναν τινά συνθήκην μετʼ αυτών, όπως και οι κάτοικοι τής Πελοποννήσου συνδράμουν αυτούς, διότι επιέζοντο πολύ οι πελοποννήσιοι παρά των ενετών και ιδίως από αγγαρείας δυσβαστάκτους.

»Και οι οθωμανοί τούρκοι παρεδέχθησαν όλας τας συμφωνίας όσας τους επρότειναν και έμειναν κατά πάντα σύμφωνοι και ευχαριστημένοι οι χριστιανοί, ώστε ενθαρρυνθέντες οι τούρκοι ως έχοντες τους εντοπίους χριστιανούς συμφώνους, εισέβαλον εις την Πελοπόννησον και μέχρι τού Ναυπλίου δέν εύρον αντίστασιν τινά ειμή εις το φρούριον τού Ναυπλίου, το οποίον είχον εφωδιασμένο καλώς οι ενετοί, το οποίο πολιορκήσαντες  διά ξηράς στενώς διʼ αρκετόν καιρόν, ώστε επέτυχον τινά προδότην ονόματι Σάλαν, όστις εβούλωσεν τα κανόνια τής πόρτας τού Ναυπλίου και τής τάπιας, όπου εφύλαττε την είσοδον τού Ναυπλίου. Ούτως ώρμησαν οι τούρκοι εξ εφόδου και εκυρίευσαν το φρούριον τούτο, το οποίον οι ενετοί είχον το κέντρον τους εν Πελοποννήσω.

»Κυριευθέντος τούτου δέν εύρον τοιαύτην αντίστασιν πουθενά εν Πελοποννήσω, ειμή εις το φρούριον τής Μονεμβασίας, το οποίον εφαίνετο ως απόρθητον και το οποίον έμεινεν επί είκοσι επτά έτη εις την κυριαρχίαν των ενετών, αφʼ ότου εκατακτήθη όλη η Πελοπόννησος και αντηλλάχθη το φρούριον τής Μονεμβασίας με το Τσιρίγον, όπου οι ενετοί εξουσίαζον.

Αποκατασταθέντων των τούρκων
ευημερούσαν και οι χριστιανοί

»Κατακτηθείσης τής Πελοποννήσου δευτέραν φοράν από τους τούρκους, ετοποθετήθησαν εις μεν την Κόρινθον ο στρατάρχης Χαλίλμπεης...

»Αποκατασταθέντων των τουρκών, ευημερούσαν και οι χριστιανοί φυλάττοντες ακριβώς τας συνθηκολογίας, όσας έκαμον εις τας Θήβας».


(Παν. Παπατσώνη: «Απομνημονεύματα από των χρόνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι τής βασιλείας Γεωργίου Αʼ», ανατύπωση: «Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων τού Κράτους», Αθήνα, 1993, σελ. 27).

Οι οθωμανοί λοιπόν, φέρθηκαν καλά στους ρωμιούς. Κρατησαν το λόγο τους. Μα κι από άλλες πηγές μαθαίνουμε, πως οι ρωμιοί ήταν ευχαριστημένοι, γιατί έφυγαν οι ενετοί. Ο Θ. Π. Δεληγιάννης έλεγε: «Η τάξις αύτη (δηλ. οι Πρόκριτοι) κατόρθωσε νʼ αναγνωρισθή η Πελοπόννησος αυτοδιοίκητος κατά το 1715, ότε από τής ενετικής εις την οθωμανικήν δυναστείαν μετηνέχθη». (Πετρακάκου: «Κοινοβουλευτική Ιστορία τής Ελλάδος», 235).

Σε λίγο καιρό, επέστρεψαν και μερικοί ρωμιοί, που είχαν εκπατριστεί στον καιρό τής ενετοκρατίας, γιατί δέν μπορούσαν να υποφέρουν τις καταπιέσεις των ενετών. Τους κάλεσε μάλιστα ο μέγας βεζύρης και τους υποσχέθηκε, πως γυρίζοντας θα πάρουν τα σπίτια, τʼ αμπέλια και τα χωράφια, που τους τα είχαν δημεύσει οι ενετοί. (Μ. Οικονόμου: «Ιστορικά τής ελλην. επαναστάσεως», 21-22 και Pouqueville: «Voyage de la Grèce», IV, 331).


Eπίσης, γύρισαν πολλοί οθωμανοί, που και αυτοί είχαν φύγει. Ξαναγύρισαν στα χωριά και στις πόλεις, που έμεναν πριν και πήραν τα κτήματα, που είχαν. Ήρθαν όμως και πολλοί από τη Ρούμελη και Μικρασία, καθώς και πολλοί τουρκαλβανοί,  που εγκαταστάθηκαν στις περιφέρειες τού Λάλα και Βαρδούνιας.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Σημείωση:
Το παραπάνω άρθρο αποτελεί μέρος
τού Αφιερώματος τής «Ελεύθερης Έρευνας»:
1821: Η αποστασία των ρωμιών,
στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης, τα παρακάτω άρθρα:


Το Αφιέρωμα συνεχίζεται...

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


41 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 49157

  1 Ιουλ 2020

  Πολύ ωράια έρευνα. Για γράψτε και λίγα για τη δράση της NKVD.

 • Ανώνυμος 47124

  21 Μαρ 2019

  Θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ότι το 1715 ομιλούμε για την β' περίοδο Τουρκοκρατίας στην Πελοπόννησο, αυτή που σε λιγότερο από 55 χρόνια μετά οδήγησε σε μια από τις βιαιότερες εξεργέσεις της Πελοποννήσου τα ΟΡΛΩΦΙΚΑ (1770-1779) καθόσον η α' ήταν από το 1460 έως το 1685 περίπου.
  Η Πελοπόνησσος ανκατακτήθηκε από τον Ε νετό Francesco Morosini, σε τρεις διαδοχικές εκστρατείες με τελευταία το ς (1685, 1686, 1687) και μάλιστα οι ντοπιοι είχαν υποδεχτεί τους Ενετους ως ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ !!!

 • Ανώνυμος 47118

  20 Μαρ 2019

  Κάτι δηλαδή σαν το
  Ποια Μνημόνια, ποιος Σοϊμπλε!!! 'Οταν καλωσορίζαμε τον Τσιπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ως απελευθερωτή !!!!!
  Η ιστορία της Ρωμιοσύνης λοιπόν : ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΣΗ ΝΑ Σ' ΕΙΧΑ ΠΡΩΤΑ

 • Ανώνυμος 46547

  15 Δεκ 2018

  Αυτά που αναφέρονται θυμίζουν δραματικά την κατάκτηση της Ελληνικής Χερσονήσου από τους Πέρσες! Λέτε τελικά να βρεθεί ένας Αλέξενδρος να σφάξει τους Τούρκους? Σημειωτέον ότι οι Μακεδόνες "φανερά" μήδισαν αρχικά και επίσης από τους νότιους Έλληνες δεν θεωρούνταν και πολύ "καθαρόαιμοι". Κάτι σαν τους Πόντιους ή καλύτερα τους Κόυρδους αρχαίους κάτοικους της Ανατολίας.

 • Ανώνυμος 42602

  8 Μαΐ 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 • Ανώνυμος 39321

  31 Ιουλ 2016

  Ανώνυμος 35850

  Εσύ διάβασες Μακρυγιάννη:

  Τότε σίγουρα θα διάβασες το:

  "πολύ φοβάμαι ότι το Ρωμαίικον είμαστε έθνος ανθρωποφάγο"

  Μέσα στα απομνημονεύματα του το γράφει ο ίδιος.

  Άντε γεια χαρά βολεμένε Ρωμιέ!

 • Ανώνυμος 39139

  26 Ιουλ 2016

  Το αστείο είναι πως ενώ την "επανάσταση" (πλιάτσικο) την κάνανε Αλβανοί Ορθόδοξοι Αρβανίτες και Ρουμάνοι Ορθόδοξοι Βλάχοι, για όλα αυτά καμαρώνουν οι πρόσφυγες απο την ανατολή όπως Πόντιοι και Μικρασιάτες. Ρωμιοσυνιστάν, ένα απεραντο φρενοκομείο!

 • Ανώνυμος 37501

  16 Φεβ 2016

  Πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο!

 • Ανώνυμος 36947

  29 Ιαν 2016

  36732
  τα κοπρανα σου τι;ταμπελα εχουνε;;
  για σου εξωγηινα ανεγκεφαλε.

 • Ανώνυμος 36732

  20 Ιαν 2016

  Ρε τα έρημα τα τουρκαλάκια τι τους έμελλε. Να πέσουν σε μας τους κομπλεξικούς τους άνευ ιστορίας και άνευ συνειδήσεως και να τους σφάζουμε, να τους παίρνουμε τις περιουσίες, να τους κλέβουμε τον πολιτισμό τους και να τους διώχνουμε, ενώ αυτοί ήρθαν να μας κάνουν ανθρώπους. Ρε τι ελεήμονες ευεργέτες πήγαμε και διώξαμε. Και έχουμε το θράσος να νομίζουμε πως είμαστε και λαός, όχι συρφετός σαλάτα εθνοτήτων που μιλάμε ρωμαίικα και πολύ μας πέφτει.

 • Ανώνυμος 35850

  22 Νοε 2015

  Διάβασε Μακρυγιάννη. δε χρειάζεται να εικάζεις τόσα πολλά για να υποστηρίξεις ένα συμπλεγματικο σενάριο. Η Ελληνικη ταυτότητα δεν χάθηκε ποτέ.

  Τα κίνητρα των 14 επαναστάσεων ήταν καθαρά βασισμένα στην εθνική διαφορετικότητα και συνείδηση.

 • Ανώνυμος 35020

  10 Ιουλ 2015

  ΣΤΟΝ 34809 ΒΡΙΖΟΣΠΟΡΟ
  ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΒΕΝΤΗ
  ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
  ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
  ΜΕΛΕΤΗΣΕΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
  ΚΑΙ ΑΙΦΝΗΣ ΡΑΤΣΑΦΕΡΝΟΣ ΕΓΩΪΣΤΟΜΑΝΗΣ
  ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ ΒΡΙΣΙΕΣ
  ΠΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΑΗ
  ΠΟΥΘΕ ΝΑ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΕΙ

 • Ανώνυμος 34809

  16 Ιουν 2015

  Είστε τουρκοσπορίδια που σας ξέχασαν κατα την ανταλλαγή πλυθησμών και ντρέπεστε να το πείτε αραδιάζοντας χιλιάδες φανταστικές παπαριές... Μερικοί κωλοσελτζούκοι που θέλουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο και τίποτα παραπάνω... Απλά γελάμε με τις ασυναρτησίες σας... Σύντομα να επισκεφθείτε όλοι οι συντάκτες (δεν θα στε και πολλοί) ψυχίατρο.

 • Ανώνυμος 34457

  29 Μαΐ 2015

  https://www.youtube.com/watch?v=c8bHjSaRRVE&list=PLVSe3KRn8Oaem5PMu2EMTebxuqIdNqR-0&index=2

 • Ανώνυμος 33560

  22 Απρ 2015

  ''''''ΠΟΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ '''''ΔΙΕΡΩΤΑΣΤΕ....
  ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ...ΣΩΣΤΗ Η ΑΠΟΡΙΑ ΣΟΥ....ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ..ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ[ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΛΠ] ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ...ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ [ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 1912 ΠΟΥ Ο ''ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ'' ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ '''ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ''' [ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ] ΤΗΝ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ [ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ] ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ......ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΟΦΣΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΦΣΚΙ Η ΣΛΑΒΟΣΚΟΠΙΑΝΟ ΒΑΡΝΤΑΡΙΩΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ [ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ..Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821 ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΠΚΛΠ ] ΑΥΤΗ [ Η ΣΚΟΠΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ] ΕΙΧΕ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΕΙ ΦΥΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ..ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΔΕΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ [ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ] ΑΛΛΑ ΒΑΡΝΤΑΡΙΩΤΟΣΚΟΠΙΑΝΙΚΗ......
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΑΘΗΚΑΝΕ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
  ΥΣΤΕΡΑ ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΛΕΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ [ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ] ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ [ ΑΛΕΞΩ [ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ] , ΟΠΩΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΚΛΠ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ] ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΥ ΣΛΑΒΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΦΣΚΥ
  ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΙΛΛΥΡΙΟ [ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ].....ΔΙΚΙΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ..Ε ΤΙ ΤΩΡΑ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ......
  ΒΑΣΙΚΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΟΧΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ''ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΜΥΘΙΚΟΣ ΛΑΟΣ .... Η ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Η ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΞΑΝΕ...ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕ......ΑΣΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΞΑΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ [ΕΠΙ ΤΡΙΤΟΥ ΡΑΙΧ]
  ΗΤΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ [ΜΕ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ] ΚΑΤΑΦΕΡΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ......ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΞΕΧΑΣΑΝΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΞΗΓΟΥΣΕ.....ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝΕ ΑΛΛΩΣΤΕ...ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ...''ΛΕΓΕ ΛΕΓΕ ΛΕΓΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ'''...

 • Ανώνυμος 33559

  22 Απρ 2015

  "Μα και οι κρητικοί προτίμησαν τους οθωμανούς από τους λατίνους."
  ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΕΣ
  ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ 1941 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ [ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ]
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΙΚΟ...
  '''ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΓΑΜΕ'''...''ΟΙ ΓΕΓΜΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ''''' ''ΥΠΟ ΓΕΓΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ''ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ'''''''ΚΛΠΚΛΠ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ.....

 • Ανώνυμος 33484

  19 Απρ 2015

  χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  ειχα καιρο να γελασω τοσο!!!

  Το Αφιέρωμα συνεχίζεται...

  θα γελασει και ο καθε πικραμενος παλι....
  μπραβο κυρ Συνακτα...εχεις πλακα!!!

 • Ανώνυμος 33423

  13 Απρ 2015

  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ''ΠΡΟΕΔΡΙΑ''' ΤΗΣ ΕΕ ΠΗΓΕ ΣΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ [ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ] ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣΦΙΓΓΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ [ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ].......ΔΗΛΑΔΗ Η '''ΕΛΛΗΝΙΚΗ''' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΟΥ '''ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ'' ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.....
  ΑΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟ ΝΑΖΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.....ΑΡΑ '''''ΚΑΝΟΥΝ'''' ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ....ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ[ ΡΩΣΣΙΑ] ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ......ΕΠΙΣΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ 1999 ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΑΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ [ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ] ΕΝΩ ΑΦΗΣΑΝΕ ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΑΦΙΟΖΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΕΦΡΩΝ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΤΣΕΚΑ [ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ ] ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΦΡΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ] ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ,,,ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ.....ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ 1940- 44] ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ..... ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ [ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Μ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ , ΧΩΡΙΑ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΩΝ....ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ [ ΚΑΛΟΦΑΓΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ'''ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ''' ΣΚΗΝΙΚΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ ΤΡΑΒΑΝΕ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ, ΑΛΑΧ ΟΥΑΚΜΠΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ]...ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΑΛΙ...ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ..ΕΕΕΕΕ....ΜΠΑΜΜ ΚΑΝΕΙ...ΑΥΤΟΚΑΡΦΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΑΡΕΥΟΥΝ......ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΝΟΝΤΕ ΛΙΓΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...ΔΕΝ ΠΟΛΥΑΝΗΣΥΧΟΥΝΕ ΟΜΩΣ...ΚΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΑ [ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΡΟΥΜ [ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]

 • Ανώνυμος 33353

  8 Απρ 2015

  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΤΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙΝΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ;;;;..ΓΙΑΤΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ [ ΩΧ ΑΝΤΙΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΚΙΝΗΣΗ] Η ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ [ ΩΧ ΑΝΤΙΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ] Η ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ [ ΩΧ ΡΑΤΣΙΣΤΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΥΣΗΧΟΣ ΛΑΟΣ..ΣΙΓΑ ΜΩΡΕ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ;;; ..... ΣΕ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝΕ 800000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ 9ΕΤΙΑ [ 1914- 1922 ] ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΑΝΕ ΑΛΛΟ 1400000 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974 ΟΜΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΑΝΕ ...... ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 38 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΑΝΕ ΜΟΝΟ 200000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ...ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ [ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΟ 1922...ΚΑΤΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΜΑΧΩΝ ΚΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΒΟΜΒΕΣ ΝΑΠΑΛΜ ΣΕ ΑΜΑΧΟΥΣ ΜΩΡΕ ....ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ...ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ]...ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΦΕΡΟΝΤΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΗΡΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΝΑ '''ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ''''... ΑΠΟ ΤΙ , ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ , ΑΛΛΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ...Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΑΕΙ
  ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΟΤΑΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΗΜΑΙΑ ΤΑ ΜΑΤ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ;;;.....ΓΙΑΤΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ [ ΟΥΤΕ ΟΥΤΣΕΚΑΔΕΣ ΝΑ ΤΑΝ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΟΧΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ] ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ;;;.....ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΔΗΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙ ΤΖΕΦΡΙ ΜΙΝΕΚΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΣΑΝΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ;;;[ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΤΑ ΑΛΝΑΙΑ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.....ΑΕΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ] ΓΙΑΤ Ι ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ''''WE NEED A GLOBAL GOVERNENCE AND WE NEED IT FAST'''ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΟΤΑΝΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ [ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ] ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
  ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΕΞΑΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΝΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑ ΜΑΤ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΑΝΕ.....ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ'''ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ''' ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΚΑΓΑΝΕ ΜΥΤΗ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΝΤΑΩΡΟ [ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΧΑΝΕ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤ ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ] ΚΑΙ ΨΑΧΝΑΝΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ [ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΠΑΜΠΑΛΑΙΟ ]
  ΛΕΓΕΤΑΙ '' '''Π Ρ Ο Β Ο Κ Α Τ Σ Ι Α '''''

 • Ανώνυμος 32962

  22 Μαρ 2015

  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ...ΔΑΓΚΩΤΟ
  ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...ΜΟΝΟ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ...ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ....

 • Ανώνυμος 32892

  18 Μαρ 2015

  "Μα και οι κρητικοί προτίμησαν τους οθωμανούς από τους λατίνους."
  Για διαφωτίστε με παρακαλώ σχετικά.
  Διότι τα ιστορικά στοιχεία και οι μαρτυρίες άλλα λένε. Έχετε στοιχεία ή γράφεται παπαρδέλες;

 • Ανώνυμος 32702

  5 Μαρ 2015

  γιατι οι προγονοι των αλβανων ειναι αλβανοι , οι προγονοι των τουρκων τουρκοι, οι προγονοι των ρωσων ρωσοι κλπ κλπ αλλα οι προγονοι των ελληνων απλα ελληνοφωνοι ..... απλη η απαντηση....
  μα γιατι καποιοσ τουσ αγγαρευει και τα γραφουν.....

 • Ανώνυμος 32596

  2 Μαρ 2015

  ΠΟΙΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ .... ΨΕΜΑΤΑ
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΑ.....
  ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΣΩΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΣΟΡΟΣ...
  ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΕΘΝΙΚΙΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΩΝ......
  ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΩΝ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ'' ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΜΑΣΩΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Ο ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΚΤΟΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ... ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΟΥΛΗΣΕ ΣΥΝΗΔΕΙΤΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ-ΛΑΟ....ΟΥΤΕ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ...ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ....

 • Ανώνυμος 32241

  13 Φεβ 2015

  και γαμώ τα άρθρα!

 • Ανώνυμος 32121

  29 Ιαν 2015

  Δεν είμαι ανώνυμος αλλά ΚΥΝΙΚΟΣ.

 • Ανώνυμος 32120

  29 Ιαν 2015

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΤΙΠΟ ΤΕΝΙΟ! Ο ΦΑΛΜΕΡΑΓΙΕΡ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ.!Πάντως, έχει ψυχαναλυτικό μα, και ψυχιατρικό ενδιαφέρων η περίπτωσή του.


  Κυνικός.

 • Ανώνυμος 31868

  15 Ιαν 2015

  Εθελοδουλία: Η κατάσταση στην οποία, ο άνθρωπος επιλέγει το δυνάστη του (συνήθως υπό ομαλές συνθήκες) (βικιλεξικό). Κάποιοι κάποτε επελεξαν την ελευθερία, κάποιοι σήμερα επιλέγουν την εξύμνηση του δυνάστη. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι και να κάνουμε τις επιλογές μας - δυστυχως η βλακεια είναι μία από αυτές (δεν πιστευω στην γονιδιακή βλακεία - πιστεύω στη βλακεία ως ανθρωπινη κατάκτηση).

 • Ανώνυμος 31844

  15 Ιαν 2015

  Παιρνεις ναρκωτικα?????????????????5

 • Ανώνυμος 31454

  8 Ιαν 2015

  Ακόμη κι αν είναι αλήθεια αυτές οι σαχλαμάρες δεν καταλαβαίνω που θα μας χρησιμεύσουν αυτές οι τόσο σημαντικές ιστορικές πληροφορίες .Θα μας ανυψώσουν το ηθικό;Θα γίνουμε περισσότερο περήφανοι για τους προγόνους μας;Η μήπως θες να ερεθίσεις τις γενετικές μας ανησυχίες;Όπως και να΄ χει σε ευχαριστούμε για την προσπάθεια σου ,μέσω της επίπονης διατριβής στην αρλουμπολογία, αλλά μην ξαναπροσπαθήσεις διότι υπάρχουν έγκριτοι ιστορικοί ,γενετιστές ,αυτόπτες μάρτυρες απομνημονεύματα αγωνιστών που είναι πιο σωστό και πρέπον να μας ενημερώνουν για τόσο σημαντικά θέματα.

 • Ανώνυμος 31232

  3 Ιαν 2015

  εξω οι φιλοτουρκοι!!

 • Ανώνυμος 31231

  3 Ιαν 2015

  b

 • Ανώνυμος 31047

  28 Δεκ 2014

  η απόλυτη γνώση της ιστορίας δυστυχώς δεν υπάρχει, ωστόσο ο συντάκτης του κειμένου χρησιμοποιεί κείμενα που γαιοκτήμονες και προύχοντες ανά περιοχή, δόθηκαν στούς οθωμανούς με ανταλλάγματα κι όπως συμβαίνει πάντα, οι δυνατοί κάθε περιοχής (πόλης, επαρχίας κτλ) επηρεάζουν και κάποιο κομμάτι του απλού κόσμου που περιμένει τα ευεργετήματα τους. Αυτό συμβαίνει σε κάθε κατακτητική προσπάθεια, άλλωστε συνέβη και επί γερμανικής κατοχής ή κάνω λάθος? ΘΑΝΑΣΗς

 • Ανώνυμος 30095

  11 Νοε 2014

  Φυλαχτου Ευγενια εγραψε:

  "Το 1779, ρωμιοί οπλαρχηγοί συνεργάστηκαν με τον οθωμανικό στρατό στην Πελοπόννησο και διαπραγματεύτηκαν με το φαναριώτη Νικόλαο Μαυρογένη, δραγουμάνο τού οθωμανικού στόλου και ηγεμόνα τής Μολδοβλαχίας, γιά να καταπνίξουν τους αλβανούς ατάκτους. "

  Από αυτό συμπεραίνει κανείς, είτε ότι η κυρία Φυλαχτού Ευγενία δεν έχει ιδέα για την υπαρξη των Ορλωφικων που συνεβησαν 9 χρονια πριν το 1779, είτε ότι φουμαρε αυθεντικο Ηλειωτικο πλατανοφυλλο την ωρα που παταγε μπλινκ μπλονκ τα κουμπακια στο κιμπορντ ...

  Στα Ορλωφικα, όταν οι ελληνόφωνες δυνάμεις που επαναστατησαν στην Πελοποννησο εναντια των Οθωμανων, εγκαταλήφθηκαν από το "ομοθρησκο" ξανθο γένος, οι Οθωμανοι κατέβασαν χιλιαδες στρατιες μισθοφορων τουρκαλβανών οι οποιοι εσφαζαν ασταματητα για 9 χρονια. Οι ελληνοφωνοι πληθυσμοι αφανιστηκαν σε ποσοστο ανω του 50% αυτην την 9ετια και σωθηκαν όσοι ανεβηκαν στα πιο δυσπροσιτα βουνα της Πελοποννησου. Όταν τα τελευταια 2-3 χρονια οι μισθοφοροι τουρκαλβανοι εμειναν απληρωτοι απο τους Οθωμανους, εσφαζαν και λαφυραγωγουσαν ΟΧΙ ΜΟΝΟ τους ελληνοφωνους πληθυσμους (οι οποιοι ειχαν σχεδον αφανιστει απο την Πελοποννησιακη υπαιθρο) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Οθωμανικους ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ, για προσωπικο τους οφελος, εκτοπιζοντας ουσιαστικα την κυριαρχια της Οθωμανικης Αυτοκρατοριας και επιβαλλοντας στη πραξη τουρκαλβανικη κυριαρχια !

  Τότε οι Οθωμανοι με τον Χασάν Τζεζαϊρλή και διερμηνεα (και οχι διαπραγματευτη γιατι ΔΕΝ εκπροσωπουσε του ελληνοφωνους της Πελοποννησου) τον Νικόλαο Μαυρογένη, επεισαν κάμποσους Έλληνοφωνους να κατεβουν από τα βουνά και να πολεμησουν μαζι τους για να διωξουν τους Τουρκαλβανους, πραγμα που έγινε !

  Ενα χρονο αργοτερα βεβαια το 1780 Οθωμανοι και ελληνοφωνοι βρισκονταν και παλι σε πολεμικες συγκρουσεις στις οποιες σκοτωθηκε ο πατερας του Κολοκοτρωνη.

  nik_killthemall

 • Ανώνυμος 29819

  11 Οκτ 2014

  Oi ξένοι περιηγητές,αυτόπτες μάρτυρες,γράφουνε τα ακριβώς αντίθετα.....
  Όσο και αν επιθυμεί η Τουρκία να αλλάξει την ιστορία αυτή δεν αλλάζει..

 • Ανώνυμος 29768

  1 Οκτ 2014

  Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΤΟΥΡΚΟΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ.
  ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ...ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΟΧΙ ΠΟΙΑ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΑΛΛΑ Η ΙΔΙΑ Η ΔΥΣΗ.
  ΞΕΧΑΣΕΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ [ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΝΑΝΕ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ]ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΡΩΣΩΝ[ ΔΕΝ ΚΑΘΟΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΣΟΥΖΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΦΙΛΕ ΑΡΘΟΓΡΑΦΕ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙΣ ΑΜΝΗΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1821.
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ..ΕΓΙΝΕ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΗΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ 99% ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ[ΟΠΟΤΕ ΑΣ ΜΗΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΑΙΜΑ. ΤΟ 1% ΕΚΑΤΟ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ..ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ;Ρ]

 • Ανώνυμος 29725

  25 Σεπ 2014

  ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΟΤΙ ΓΕΛΑΝΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΕΣΑΝΟΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΣΥΓΧΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.

 • Ανώνυμος 29464

  13 Αυγ 2014

  Mαρή, τα πιστεύεις αυτά που γράφεις??

 • Ανώνυμος 29433

  7 Αυγ 2014

  Καλά έχεις πολύ πλάκα.

 • Ανώνυμος 29128

  28 Μαΐ 2014

  Άρθρο που προβάλλεται και καλλιεργείται ο ραγιαδισμός και η υποτέλεια των Ελλήνων.
  Οι ιστορικές ανακρίβειες, οι ημι-αναφορές και οι μεμονωμένες «απόψεις» ειδημόνων του κειμένου που αγνοούν τις πηγές των πρωταγωνιστών του ʽ21.
  Ο Κολοκοτρώνης έλεγε: «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Ο νενεκισμός καλά κρατεί ως τις μέρες μας. Πρόθυμοι σύγχρονοι γενίτσαροι περιμένουν από συγκεκριμένα άρθρα τις απολαβές τους. Συνεχίστε, πιθανόν να τα καταφέρετε!

 • Ανώνυμος 28923

  8 Μαΐ 2014

  Σε άλλο άρθρο σχετικά με τις απόψεις των φιλελλήνων μας αναφέρετε ότι οι Έλληνες ήσαν γεμάτοι ψείρες,νηστικοί και γενικότερα σε αθλία κατάσταση.Τώρα τί μας τα γυρνάτε?

 • Ανώνυμος 28357

  11 Απρ 2014

  Διακρινω μια φιλο-οθωμανικη εμμονη.Εκτος απ το Γενναδιο,ομως,υπηρχε κι ενας Πληθων Γεμιστος.Ο ενας Ρωμιο-τουρκος,ο αλλος Ευρωπαιος ως κατεξοχην Ελληνας.Σχολη φιλοσοφιας στο Μυστρα λιγο πριν την αλωση!Η φιλοσοφια ξανα στην Ελλαδα!Η αναγεννηση αρχιζε δειλα οπου και η καθαυτο γεννηση,στην Ελλαδα!Μεχρι που ηρθαν οι φιλοι μας οι Τουρκοι να μας εκπολιτισουν και να μας κανουν(εδω εχετε δικιο)σαν τα μουτρα τους.Μεχρι το 1070,το κεντρο του κοσμου υπηρξε αδιαλειπτα η Ανατολικη Μεσογειος.Σαφως,βεβαια,οι σταυροφοριες ηταν η αρχη του τελους,και εκτοτε το κεντρο βαρους γεωπολιτικα μεταφερθηκε βορειοδυτικα.Το Βυζαντιο ομως,με ολα τα ασχημα του,ηταν σεβαστο εως και αξιο φθονου απ τους δυτικους,οσο η αρχαια Ελλαδα απ τους Ρωμαιους.Με τους Τουρκους η Ανατολη εγινε η υποβαθμισμενη οικονομικα και πολιτιστικα περιοχη που γνωριζουμε.Φανταστειτε απλα ποσο αλλιωτικη θα ταν η Ελλαδα στην οποια μορφη της αν ειχε επαναληφθει η Ρωμαικη κατακτηση.Κι αν προτιματε την Τουρκοελλαδα,πασο.Παντως θα συμφωνησω,οτι εφοσον εγινε το κακο,τουλαχιστον επρεπε την Οθωμανικη αυτοκρατορια να την εξελληνισουμε κι οχι να μας εξοθωμανισει.Και να την κανουμε δικια μας και κυριαρχο,μεγαλο κρατος.Γιατι η επανασταση μας εκανε λιγους και μιμητες,οχι πρωτοπορους.