ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‟Γ”

Αλβανικά
τοπωνύμια Σάμου

 

      (1) Αύξων αριθμός - τοπωνύμια.

     (2) Πηγές, όπου αναφέρονται τα τοπωνύμια.

     (3) Ερμηνεία - ετυμολογία τοπωνυμίων.

     (4) Τεκμήρια, στα οποία βασίζεται η ερμηνεία - ετυμολογία.


     Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο τού λέκτορα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κώστα Κόμη: "Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας τού ελληνικού χώρου", έκδ. "Παπαζήση", Αθήνα, 1999.
 

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ