ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ!

Οι όροι «Βυζάντιο» και «βυζαντινή αυτοκρατορία» επινοήθηκαν τον ιη΄  αιώνα, προκειμένου να εμπεδώσουν τον δήθεν ελληνικό χαρακτήρα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στα ιστορικά κείμενα του μεσαίωνα, η συγκεκριμένη αυτοκρατορία ποτέ δεν χαρακτηρίστηκε βυζαντινή ή ελληνική. Το Βυζάντιο ουδέποτε υπήρξε ελληνικό, ούτε καν φιλελληνικό. Ουδέποτε εξελληνίστηκε, όπως λανθασμένα διδάσκεται, τουναντίον όλες οι συνιστώσες του ελληνικού πολιτισμού (Φιλοσοφία, Θέατρο, Αθλητισμός, Τέχνες, Επιστήμες κ.τ.λ.), αλλά και το ίδιο το όνομα έλλην είχαν κηρυχθεί από την πολιτικοθρησκευτική του εξουσία υπό άγριο διωγμό. Οι δε βυζαντινοί αυτοκράτορες ουδεμία σχέση με την Ελλάδα είχαν, καθʼ ότι στα 1100 χρόνια βυζαντινής ιστορίας κανείς τους δεν είχε καν ελληνική καταγωγή. Ούτε ένας δεν καταγόταν από περιοχές με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό, πολλοί δε εξ αυτών αγνοούσαν την ελληνική γλώσσα.

 Ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, ένας από τους τελευταίους αυτοκράτορες –με σαφώς μή ελληνική αμφίεση– ο οποίος αποκαλείται «αυτοκράτωρ των Ρωμαίων».
Το Βυζάντιο ήταν αποικία των μεγαρέων από τον η΄ αι. π.Χ., με βασιλιά τον Βύζαντα. Το 330 μ.Χ. ο ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α΄, ίδρυσε την νέα πρωτεύουσα τής αυτοκρατορίας του και την ονόμασε Nova Roma (Νέα Ρώμη), επίσημη ονομασία, που διατηρείται μέχρι σήμερα στον τίτλο τού οικουμενικού πατριάρχη. Σε χειρόγραφα μοναστηριών αποκαλείται συχνά «Νέα Σιών». (Διαβάστε στην "Ελεύθερη Έρευνα": "Το Βυζάντιο ως ο νέος Ισραήλ".) Η ονομασία ρωμαίοι διατηρήθηκε επί έντεκα ολόκληρους αιώνες από την ίδρυση μέχρι και την κατάλυση του κράτους από τους οθωμανούς, το 1453. Οι σημερινοί ορθόδοξοι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης καλούνται «ρουμ», εξ ου και η ονομασία «ρωμιός».

    

Η εισαγωγή των όρων «βυζαντινή αυτοκρατορία» και «βυζάντιο» στις αρχές του ιη΄  αιώνα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παραχαράξεις τής Ιστορίας. Ο όρος «βυζαντινός» ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε από αυτούς που χαρακτηρίζει (δηλαδή τους ίδιους τους βυζαντινούς κατοίκους του πολυεθνικού ρωμαϊκού κράτους). Στην περίοδο τού ΄21 ,το επίθετο «βυζαντινός» εσήμαινε «σουλτανικός» (π.χ. «εξήλθε των Δαρδανελλίων ο βυζαντινός στόλος»: από το Ημερολόγιο της ναυαρχίδας του Μιαούλη «Θεμιστοκλής»).Aπό αριστερά: Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος (ια΄αι.). Αλέξιος Κομνηνός (ιβ΄ αι.). Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις (ιγ΄ αι.). Όλοι τους φέρουν μή ελληνικές ενδυμασίες κι αποκαλούνται βασιλείς των ρωμαίων.Παραθέτουμε παρακάτω τον πίνακα των αυτοκρατόρων τής ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με την εθνική καταγωγή ενός εκάστου. 

 

 

  Οι παρατιθέμενες στο άρθρο φωτογραφίες από ψηφιδωτά, νομίσματα, έγγραφα κ.α. ελήφθησαν δειγματοληπτικά από την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» («Εκδοτική Αθηνών»). Απεικονίζουν διάφορους αυτοκράτορες με τους τίτλους τους, στους οποίους πουθενά δεν υπάρχουν οι λέξεις «Ελλάς» ή «έλλην»· ακόμα και σʼ αυτούς της τελευταίας δυναστείας, των Παλαιολόγων, δεσπόζουν οι τίτλοι: «αυτοκράτωρ των ρωμαίων» και «βασιλεύς των ρωμαίων».      

          Eπάνω: Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος (ιδ΄-ιε΄ αι.).

        Στο μετάλλιο (Hôtel des Medailles, Παρίσι) εικονίζεται ο προτελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος, αδελφός του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, με δυτική ενδυμασία και κάλυμμα κεφαλής, τιτλοφορείται δε: «Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων.»

        Κάτω: Η ιδιόχειρη υπογραφή του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως: «Κωνσταντίνος ο εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο Παλαιολόγος».Η αυτοκράτειρα Ειρήνη, η οποία φέρεται ως γεννηθείσα στην Αθήνα, ήταν πιθανότατα εβραϊκής καταγωγής. (Διαβάστε στην "Ελεύθερη Έρευνα": Ειρήνη η Αθηναία ή Ειρήνη η Εβραία;) Αφού δηλητηρίασε τον άνδρα της, Λέοντα Δ΄, ακρωτηρίασε και δολοφόνησε με φρικτούς τρόπους διάφορους στρατιωτικούς, καθώς και του έξι γυιούς του Κωνσταντίνου Ε΄ και τύφλωσε το μονογενή γυιό της και συμβασιλέα Κωνσταντίνο ΣΤ΄. Δύο αδέλφια από άλλη μητέρα του Κωνσταντίνου τα εξόρισε σε ένα μοναστήρι του Υμηττού· κι επειδή οι κρατούμενοι είχαν τον τίτλο του Καίσαρα, από τότε το μοναστήρι πήρε το όνομα Καισαριανή.


Η πραγματική καταγωγή αρκετών αυτοκρατόρων έχει εσκεμμένα αποκρυβεί, γεγονός, που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες, όπως π.χ. του Θεοδοσίου, ο οποίος φέρεται ως ίβηρας με διαφορετικό αρχικά –άγνωστο– όνομα κι επίσης άγνωστη καταγωγή. Οι ρωμιορθόδοξοι υποστηρίζουν διάφορες αστείες αρκετές φορές θέσεις, όπως ο Φ. Κουκουλές στην «Επετηρίδα της Εταιρείας των Βυζαντινών Σπουδών», τομ. Ε΄, ο οποίος διατύπωσε τη γνώμη, πως το όνομα Λάσκαρις (lascar=πολεμιστής στα Περσικά) προέρχεται από το δάσκαλης, άρα ο πρώτος Λάσκαρις ήταν δάσκαλος!


Για άλλους αυτοκράτορες υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία, όπως π.χ. για τη δυναστεία των Ισαύρων, η οποία φέρεται να έχει μάλλον συριακή κι όχι ισαυρική καταγωγή. Σε καμμία όμως περίπτωση στη χιλιόχρονη βυζαντινή Ιστορία δεν παρουσιάστηκε κάποιος αυτοκράτορας, όχι κατʼ ανάγκην έλληνας, αλλά έστω φορέας τού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, πλήν του Ιουλιανού από την Ιλλυρία. (Πρόκειται για τον μόνο μή μισέλληνα αυτοκράτορα, ο οποίος -για το λόγο αυτό- δολοφονήθηκε κι ονομάστηκε από την Εκκλησία Παραβάτης.


Ο συνήθης τίτλος, που έφεραν όλοι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες, ήταν: «Βασιλεύς και απόλυτος μονάρχης των Ρωμαίων». Η βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία υπήρξε ένα πολυεθνικό συνονθύλευμα δεκάδων λαών, δεν απέκτησε ποτέ ελληνικό εθνικό χαρακτήρα, το αντίθετο μάλιστα. Η λέξη έλληνας ταυτιζόταν με τον ειδωλολάτρη και θεωρείτο ύβρις.ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


99 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 51830

  23 Οκτ 2021

  Λυπάμαι για λογαριασμό σας. Κρίμα και ντροπή!

 • Ανώνυμος 51506

  15 Ιουλ 2021

  Ελευθερη ερευνα=απλυτη αναρχοερευνα!
  Πανιβλακες γελαει ο πλανητης με αυτα που γραψατε, ανθελληνικα αποτελεσματα οπως σας βολευουν!
  Μεχρι τον 8ο αιωνα ολοκληρη η μεσογειος και κυριως η ανατολικη μεσογειος και ακομη πιο συγκεκριμενα τα βυζαντινα συνορα μεχρι το τελος της αυτοκρατοριας κατοικουνταν κυριως απο Ελληνες..ποσο αλλωστε οι αυτοκρατορες με τα Ελληνικα τους ονοματα!
  Υπηρχαν περιπτωσεις που καποιος αυτοκρατορας ηταν κατα το ημιση Ελληνας αλλα ολοι τους ειχαν Ελληνικες ριζες!
  Αφηστε τους ειδικους να γραψουν ιστορια και να επιχειρηματολογισουν αλλα οχι εσεις!

 • Ανώνυμος 50134

  19 Ιαν 2021

  Βγήκαν οι επί έργου καλόγεροι και οι καλοπληρωμένοι του αμύθητου πλούτου των υπό διωγμό μοναστηριών και χριστιανικών εκκλησιών, φορτωμένες όμως με πλούτο από ουκ ολίγα σουλτανικά φιρμάνια, να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, και να επιτεθούν στον συγγραφέα. Να ξέρουν όμως: Εδώ δεν είναι ενικός , πρώτο ψέμα ή ιεφημερίδα να κάνουν τα δικά τους και να την πέφτουν σαν αγέλη υαινών συκοφαντώντας τους πάντες, Εδώ είναι ελεύθερο το βήμα, για ελεύθερους ανθρώπους. Τους μάθαμε ποια και αυτούς και τις μεθόδους τους.

 • Ανώνυμος 49258

  8 Αυγ 2020

  Oute enas?Afou esis grafete oti i Eirini i Athinea itan apo tin Athina ara kai o gios tis,episis o M.Konstantinos itan misos ellinas apo tin mitera tou den exi sxesi o topos genisis!Episis o Ioannis Vatatzis itan apo ton Didimotixo ara kai o gios tou. MEXRI TORA VFIKAME 5!!!Apla klasika iste ennantias tin istoria tou laou mas kai thelete na spirete dixonies

 • Ανώνυμος 48130

  11 Νοε 2019

  Τον πρώτο καιρό η Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν όντως πολυεθνική, στη συνέχεια όμως συρρικνώθηκε τόσο που ο ελληνικός πληθυσμός κυριάρχησε. Να σημειωθεί ότι η γλώσσα ήταν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει για έναν πληθυσμό που είναι έστω και τοπικά συμπαγής. Οι Έλληνες της Γερμανίας μιλούν ακόμη τα Ελληνικά ως μητρική παρόλο που είναι ελάχιστοι και ανακατεμένοι με τους Γερμανούς. Φανταστείτε στην αρχαιότητα και το μεσαίωνα που δεν υπήρχε το εκπαιδευτικό σύστημα με τη σημερινή έννοια. Αν άλλαζε η μητρική γλώσσα κάποιων το πιο λογικό θα ήταν να γίνει λατινική και όχι ελληνική. Για το λόγο αυτό οι αλβανοί, σλάβοι και αρμένοι της αυτοκρατορίας διατήρησαν τη γλώσσα τους και ξεχώριζαν και εθνικά από τους "Ρωμιούς". Ρωμιοί και Έλληνας ήταν ταυτόσημες έννοιες γιατί πολύ απλά ο όρος Έλληνας τη βυζαντινή περίοδο είχε την έννοια του ειδωλολάτρη. Ένας εκχριστιανισμένος Έλληνας δεν μπορούσε να αποκαλεί τον εαυτό του Έλληνα, τουλάχιστον όχι μέχρι τα ύστερα Βυζαντινά χρόνια. Επιμιξίες σαφώς υπήρξαν, κυρίως όμως στους πληθυσμούς που ζούσαν στα όρια της αυτοκρατορίας και όχι στον κυρίως Ελλαδικό χώρο και τα παράλια του Αιγαίου από την πλευρά της Μ. Ασίας που ήταν Ελληνικά από την εποχή του Περικλή. Αρκεί κανείς να δει το πρόσωπο τους στον καθρέπτη και τα πρόσωπα των ανθρώπων γύρω του, είναι ο καλύτερος καθρέπτης των γονιδίων και της καταγωγής του καθενός.

 • Ανώνυμος 47765

  7 Αυγ 2019

  Εκει στην Ελ.Ερ. εχεται μπερδεψει τα "αυγα και τα πασχαλια"!!!! Σε επομενο αρθρο σας αναφερεται
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΤΕ
  https://www.freeinquiry.gr/articles/erevnes/ellada-den-exei-yparxei-pote/3830.html
  Οποτε προφανως αφου δεν υπηρξε Ελλας δεν μπορει να υπηρξε λαι Ελλην Βυζαντινος Αυτοκρατωρ!
  Αποφασιστε...

 • Ανώνυμος 47716

  25 Ιουλ 2019

  λοιπον παμε λιγο καποια βασικα πραγματακια... το αρθρο λεει καποια πραγματα οπως ειναι αλλα το υφος του αλλα και οτι αναφερει αποτελουν μια προσεγγιση μονομερη και θεωρω οτι σκοπος ειναι να καυτηριασει την πολιτικη του βυζαντιου απεναντι στον ελληνικο κοσμο τη θρησκεια και την κοσμοθεωρηση του με τον οποιο προφανως και ηρθε σε συγκρουση ωστε να επιβληθει και να επικρατησει η νεα θρησκεια. αυτο ομως δεν σημαινει κατι για την πλειοψηφια του κοσμου και των πληθυσμων της τοτε αυτοκρατοριας. . 1- οντως ο ορος βυζαντινος οντως πρωτοχρησιμοποιηθηκε γ πρωτη φορα το 15ο αιωνα απο ενα γερμανο φιλοσοφο για να δηλωσει την αυτοκρατορια παιρνοντας το απο την αποικια που λεει το αρθρο των μεγαρεων το αρχαιο βυζαντιο. πλεον εμεινε και χρησιμοποιειται για να δηλωσει περιοδο μελετης και δεν σημαινει προφανως οτι οι ιδιοι αποκαλουνταν βυζαντινοι οπως πχ οι μινωιτες δεν αποκαλουνταν μινωιτες οι μηκυναιοι μηκυναιοι οι ελληνες π ζουσαν στην κλασσικη εποχη κλασσικοελληνες οι προηγουμενοι αρχαικοελληνες γεωμετρικοελληνες κοκ. προφανως και δεν χρειαζεται βαση σε αυτο ειναι απλα ονοματα π διδονται σε χρονολογικες περιοδους για τη μελετη. 2- οντως με την επικρατηση της νεας θρησκειας ταυτιστηκε πλεον το ονομα ελλην συνολικα με οτιδηποτε ειχε να κανει με τη θρησκεια φιλοσοφια και τροπο ζωης των ελληνων και για αυτο απαγορευτηκε εννοωντας οτι δηλωνε τον ειδωλολατρη. 3- το ανατολικο ρωμαικο κρατος στην ιδρυση του και την περιοδο της μεγαλης του ακμης προφανως περιελαμβανε και αλλους λαους αλλα ακομα και ενας π εχει βασικες γνωσεις γνωριζει οτι οι πληθυσμοι πανω στους οποιους κυριαρχησε ειναι οι πληθυσμοι που αφησε η ρωμαικη αυτοκρατορια και που αυτη με τη σειρα της ειχε παραλαβει απο τον ελληνιστικο κοσμο κοκ.. οταν εχουμε ΑΜΙΓΩΣ ελληνικους πληθυσμους την κλασσικη περιοδο πριν την εξαπλωση του αλεξανδρου και των επιγονων του στα ανατολικα αυτο δεν μπορει να παραβλεφθει. περιοχες οπως η ηπειρωτικη ελλαδα τα νησια η κυπρος η μικρα ασια και η νοτια ιταλια κυριως - δεν αναφερω υπολοιπες αποικιες διεσπαρμενες αλλα εκει π ειναι εντονο το ελληνικο στοιχειο- απο την κλασσικη περιοδο συνεχισαν στην ελληνιστικη περιοδο κατα τη διαρκεια της οποιας επισης ενισχυθηκε η ανατολη σε ολη τη διαρκεια της βασιλειας του αλεξανδρου και των επιγονων καθως αλλαξαν τα κεντρα εμποριου με την ιδρυση νεων πολεων στην ανατολη υπηρξε μεγαλη μετακινηση πληθυσμων απο τα παλαια κεντρα για ενα καλυτερο μελλον και ευκαιριες περα απο στρατιωτικες και αλλες υποχρεωσεις. χαρακτηριστικο ειναι οτι κατα τις πρωτες ρωμαικες εισβολες πολυ μεταγενεστερα καθως και πιο πριν με την εισβολη των γαλατων π αποτελειωσαν οι ακαρνανες υπηρχε προβλημα λειψανδριας τον κυριως ελλαδικο χωρο. 4 τον κοσμο αυτο οπως ειχε διαμορφωθει παρελαβε η ρωμαικη αυτοκρατορια. 5 τον κοσμο αυτο στην ανατολικη μεσογειο και τη μεση ανατολη παρελαβε επισης η νεα ρωμη με την ιδρυση της. οι εκατομμυρια αυτοι ανθρωποι προφανως δεν μετακινηθηκαν στην πλειοψηφια τους ουτε εξαφανιστηκαν ξαφνικα.6 τους πρωτους αιωνες με την επιβολη δια νομου και διωγμων για πανω απο 300 χρονια των εθνικων προφανως περα απο εξοντωσεις αυτων οσες εγιναν σταδιακα οι ιδιοι πληθυσμοι αναγκαστηκαν σταδιακα να εκχριστιανιστουν. δεν μετακινηθηκαν μεσα σε 300 400 χρονια πχ 10 εκ ανθρωποι για να ερθουν 10 εκ χριστιανοι απο αλλου ωστε να αλλαξουν οι πληθυσμοι. στην πλειοψηφια ηταν οι ιδιοι. ενδεικτικα ειναι τα νουμερα προφανως αλλα σιγουρα δεν μιλαμε για χιλιαδες. 7 με τη νεα πραγματικοτητα οι παλαιοι αυτοι ελληνικοι στο θρησκευμα πληθυσμοι π αναγκαστηκαν να εκχριστιανιστουν μιλουσαν την ελληνικη γλωσσα για αυτο και επειτα παρολο π ηταν η λατινικη επισημη αναγκαστικα εγινε η ελληνικη γτ ειχε να απευθυνθει σε ελληνες τη καταγωγη και ελληνοφωνους βεβαιως αλλιως αν δεν ειχε δεν θα γινοταν. ειδικα αυτο εγινε μετα τον 7ο αιωνα με τη συρρικνωση της αυτοκρατοριας και την απωλεια πολλων ανατολικων κτησεων π προφανως ηταν και αλλοι λαοι οποτε οι περιοχες π εμειναν -ηπειρωτικη ελλαδα νοτια ιταλια νησια μικρα ασια ποντος - ηταν κυριαρχο το ελληνικο στοιχειο. 8 υπαρχουν παμπολλες αναφορες κατα τη μεταγενεστερη μεσαιωνικη περιοδο τοσο απο βυζαντινες πηγες οσο και απο δυτικες οπου χρησιμοποιειτε το ονομα ελλην και ελληνες. σχετικα δειλα και μεμονωμενα σαφως με βαση το κατεστημενο αλλα φανερωνει οτι υπηρχε τουλαχιστον η αναμνηση η η συλλογικη συνειδηση και η ταυτιση με τους προηγουμενους ας το πουμε. 9 ρουμ και ρωμαιοι ρωμιοι κτλ ηταν ορος π χρησιμοποιηθηκε για να δηλωθει ο ελληνικος εκχριστιανισμενος πληθυσμος. οι αρμενοι π συμμετειχαν πχ στο βυζαντιο η π αποτελουσαν κτηση πρωτυτερα δεν αποκαλουνταν ρουμ αλλα αρμενιοι πχ οπως και διαφοροι αλλοι. επισης πολυ μεταγενεστερα ο τουρκος περιηγητης του 17ου αι εβλιγια τσελεμπη οπου αναφερει σαν ρουμ τους ελληνες κατοικους της οθωμανικης αυτοκρατοριας στις περιοχες στις οποιες περναει και αναφερει χωριστα πχ σε μια πολη και με αλλα εθνικα στοιχεια αναφερει ρουμ αλβανους και σερβους πχ φανερωνοντας οτι υπαρχει εθνικη διακριση και διακριση καταγωγης και οχι μονο καθαρα θρησκευτικη. (μια παρενθεση εδω ειναι μια καλη βιβλιογραφια μιας και κανει ιδιαιτερη περιηγηση στο χωρο της βορειας ελλαδας και της περιοχης της μακεδονιας οτι αναφερει τις εθνοτητες π συνανταει εκτος απο ... μακεδονες... μαλλον θα του διεφυγαν η θα ηταν ισως πολυ λιγοι να ασχοληθει..βεβαια το κακο ειναι οτι δεν αποτελει και τη μοναδικη ξενη πηγη π περιγραφει εθνοτικες ομαδες σε αυτο το χωρο στο παρελθον αλλα κανενας δεν αναφερει σαν μακεδονες καποια εθνοτητα. εν παση περιπτωσει) 10 μπορει να απεχει πολυ ο κλασσικος ελληνικος ανθρωπος οπως και ο ελληνιστικος ανθρωπος ελληνας απο τον μεταγενεστερο βεβαια εκχριστιανισθεντα αλλα αυτο λογω πολιτισμικοθρησκευτικης αλλοιωσης και διαφορας τροπου σκεψης και ιδεατου προτυπου και οχι λογω μη συνεχειας πληθυσμιακα γιατι αυτο ειναι αδυνατον μονο και μονο απο αποψη συγκεντρωσης πληθυσμου.δεν αδειασε ξαφνικα η λεκανη της ανατολικης μεσογειου απο ελληνες και ηρθαν καποιοι αλλοι αλλα οι ιδιοι πληθυσμοι εκχριστιανιστηκαν οπως καιμεταγενεστερα μεγαλο μερος των χριστιανικων πληθυσμων της μ ασιας εξιισλαμιστηκε για οικονομικους κυριως λογους και αποτελει και μια αιτια ταχυτατης εξαπλωσης των τουρκων και της εν τελει σχεδον εξαφανισης των χαρακτηριστικων της στεππας που ειχαν οπως φαινεται και απο την πρωιμη τουρκικη τεχη αλλα και απο αναφορες και στοιχεια π εχουμε. εννοειται οτι υπηρξαν μετακινησεις πληθυσμων αλλα παντα αναφερομαι σε ενα τεραστιο χωρο με συμπαγη μεγαλο πληθυσμο δεν αναφερομαι πχ σε μια επαρχια η μια πολη π αλωθηκε η ερημωθηκε πχ απο ασθενεια και αναγκαστηκε η αυτοκρατορια να μετακινησει καποιους πληθυσμους. αυτο δεν ειναι καθολου εθνικιστικο υπαρχουν παρα πολλοι π εχει γινει μοδα να το εκλαμβανουν ετσι αλλα ναι παγκοσμιως υπαρχουν και αλλοι λαοι οπως και οι ελληνες π εστω στην πλειοψηφια διατηρουν την κοιτιδα τους εκει π εδω και χιλιαδες χρονια τουλαχιστον εγκατασταθησαν και δημιουργησαν. 11 ειναι αληθεια οτι αυτοκρατορες των πρωτων αιωνων ηταν ξενοι στην καταγωγη αλλα αυτο δεν παιζει καποιο ρολο παρα μονο στην εξουσια π σαφως ηταν εχθρικη οπως ειπαμε για το οτιδηποτε ελληνικο. αλλωστε απο θεμα ρωμαιου πολιτη υπηρχε ανεκτικοτητα αρκει να ησουν χριστιανος κατα τη συνεχεια της παξ ρομανα αλλα συν το ιουδαιοχριστιανικο περιβλημα. ενα παραδειγμα του παλαιολογου ειναι οτι αποκαλει ελπιδα ολων των ελληνων την πολη. διασπαρτες αναφορες στο ονομα δεν επαψαν ποτε να υπαρχουν παρα τους τοσους δυσκολες αιωνες. τετοιου ειδους θεματα θελουν θαρρω καλυτερες και βαθυτερες προσεγγισεις υπαρχει αμετρητη και ενδιαφερουσα βιβλιογραφια και το να πεταει καθενας σε ενα αρθρο μια φραση η ενα παραδειγμα η δεκα παραδειγματα αποσιωπωντας μια συνολικη εικονα ειναι θεωρω λαθος αν οχι λογω αγνωσιας τοτε ηθελημενης σκοπιμοτητας. και γενικα ειναι ενα πολυσυνθετο θεμα.προσωπικα ειμαι και φιλος του ελληνισμου οπως εξελιχθηκε μονος του και οχι του υποτιθεμενου παντρεματος π λενε με τον ιουδαιοχριστιανισμο και φιλολογικος αντιπαλος αλλα αλλο αυτο και αλλο οταν μιλαμε καθαρα για πληθυσμιακα στοιχεια και αναφορες σε ονομα. οι παλαιοι στο θρησκευμα κατοικοι του ελληνικου κοσμου απλα αναγκαστηκαν να εκχριστιανιστουν και λογω απαγορευσης δεν χρησιμοποιουσαν για αιωνες ενα απο τα ονοματα τους το πρωτο π σε ιστορικες αναφορες χρησιοποιηθηκε ωστε να τους αναφερει ενωμενους και το οποιο ειναι το ελληνες.

 • Ανώνυμος 47713

  25 Ιουλ 2019

  δοκιμαστικο

 • Ανώνυμος 47209

  4 Απρ 2019

  https://www.ellinikahoaxes.gr/2016/12/18/emperors-of-byzantium-greeks/

 • Ανώνυμος 46518

  7 Δεκ 2018

  Ρωμιός ΔΕΝ είναι γενικά ο χριστιανός ορθόδοξος. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από την αλβανική προπαγάνδα. Ρωμιός ή Ανατολικός Ρωμαίος ή Βυζαντινός είναι αυτός που συνδυάζει δύο στοιχεία: Είναι ΚΑΙ θρησκευτικά χριστιανός ορθόδοξος είναι ΚΑΙ βιολογικά-εθνικά Έλληνας.
  Οι Ρώσοι,Σέρβοι,Βούλγαροι,Σκοπιανοί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι,αλλά ΔΕΝ είναι Ρωμιοί. Ένα μεγάλο μέρος των Αλβανών είναι χριστιανοί ορθόδοξοι,αλλά ΔΕΝ είναι Ρωμιοί.
  Ρωμιός είναι αυτός που είναι ΚΑΙ θρησκευτικά χριστιανός ορθόδοξος ΚΑΙ εθνικά Έλληνας.
  Μην μπερδεύετε τη λέξη Ρωμιός με το παρατσούκλι Ρουμ-μιλλιέτ των Τούρκων. Οι Τούρκοι δεν ήξεραν Ιστορία. Οι Τούρκοι αποκαλούσαν με το παρατσούκλι Ρουμ-μιλλιέτ όλους τους χριστιανούς ορθοδόξους της οθωμανικής αυτοκρατορίας όταν μας κατέκτησαν. Εννοείται ότι αυτός ο όρος είναι λανθασμένος.
  Η λέξη Ρωμιός προέρχεται από το Ρωμαίος επειδή η Κωνσταντινούπολη ήταν η Νέα Ρώμη. Η λέξη Ρωμιός είναι δημοτικισμός. Όπως λέμε ελαία-ελιά, μηλέα-μηλιά. Ομοίως Ρωμαίος-Ρωμιός.
  Επίσης η λατινική λέξη Roma έχει ελληνική ρίζα. Προέρχεται από την ελληνική λέξη ρώμη και σημαίνει δύναμη. Θυμάστε στο σχολείο που μας έκαναν οι γυμναστές τεστ ρώμης-δύναμης;
  Οι Αλβανοί θέλουν να μας διχάσουν. Οι Αλβανοί με ελληνικά χαρτιά ήταν αυτοί που ΔΕΝ καλοδέχτηκαν τους Μικρασιάτες και Ποντίους και τους αποκαλούσαν με τον χαρακτηρισμό Τούρκους κτλ. Νομίζετε ότι οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι ήρθαν στην Ελλάδα μετά την πτώση των μαρξιστικών καθεστώτων;;;Κάνετε λάθος. Από παλιά υπήρχαν. Από την εποχή της τουρκοκρατίας. Και πολλοί από αυτούς άλλαζαν τα επίθετά τους. Και οι περισσότεροι απελάθηκαν το 1949 επειδή συνεργάστηκαν με τους μαρξιστές. Και οι αριστερές εφημερίδες τους αποκαλούσαν ντόπιους Έλληνες ενώ ΔΕΝ ήταν ντόπιοι Έλληνες. Ήταν εθνικά Αλβανοί με ελληνικά χαρτιά ή εθνικά Βούλγαροι με ελληνικά χαρτιά.
  Στη χρονική περίοδο 1941-1944 οι εθνικά Αλβανοί και εθνικά Βούλγαροι με ελληνικά χαρτιά ήταν πολλοί με τους χιτλερικούς. Και στη χρονική περίοδο 1946-1949 πολλοί ήταν με τους μαρξιστές. Άρα ΔΕΝ είχαν ιδεολογία,αλλά κοιτούσαν τα συμφέροντά τους. Ήθελαν να παραδώσουν τη Βόρεια Ελλάδα(Μακεδονία,Θράκη,Ήπειρο,Θεσσαλία) στους εχθρούς. Και το 1949 απελάθηκαν και δικαίως. Όχι όλοι,αλλά αρκετοί.
  Ακόμα και σήμερα,αυτοί που βρίζουν τους Μικρασιάτες και τους Ποντίους είναι οι εθνικά Αλβανοί με ελληνικά χαρτιά. Αποδείχθηκε ότι αυτοί ήταν οι λεγόμενοι ''ντόπιοι'' που ΔΕΝ αποδέχτηκαν τους Μικρασιάτες και τους Ποντίους. Κοντά στο νου και η γνώση. Οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Οι Τούρκοι ήταν μουσουλμάνοι. Άρα πώς θα γινόταν η παντρειά και η επιμειξία;;;;Απαγορεύεται. Άρα χάρη στη χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία και χάρη στα ελληνικά συνοικέσια,εμείς οι Έλληνες(είτε προερχόμαστε από τη βαλκανική είτε από τη μικρασιατική χερσόνησο) κρατήσαμε το ελληνικό έθνος μας.
  Πάμε τώρα στις απαγωγές γυναικών. Είναι αλήθεια ότι στη διάρκεια της τουρκοκρατίας γινόντουσαν απαγωγές χριστιανών γυναικών,ειδικά Ελληνίδων. Και στη χερσόνησο του Αίμου και στη χερσόνησο της Μικράς Ασίας και γενικά σε όλη την οθωμανική αυτοκρατορία. Διότι οι Ελληνίδες είναι όμορφες. Οι απαγωγείς ήταν Τούρκοι και Αλβανοί. Αλλά εδώ χρειάζεται προσοχή!!! Ο γάμος δε γινόταν σε χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία. Γινόταν σε τζαμί. Άρα ο απόγονος ΔΕΝ αφομοιωνόταν στον ελληνικό εθνικό κορμό,αλλά στον τουρκικό εθνικό κορμό ή στον τουρκαλβανικό εθνικό κορμό. Άρα το ελληνικό DNA όχι μόνο ΔΕΝ αλλοιώθηκε εντός Ελλάδας,αλλά αντιθέτως μεταδόθηκε ΚΑΙ εκτός Ελλάδας.
  Οι Αλβανοί ασπάστηκαν το μουσουλμανισμό και ήρθαν σε παντρειά με Τούρκους. Ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι Αλβανοί είναι υποστηρικτές της Τουρκίας. Ο αλβανικός ιμπεριαλισμός προέρχεται από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι η μητέρα των Αλβανών.
  Γι'αυτό συνέλληνες ΜΗΝ αφήνετε κανέναν Αλβανό να μας διχάσει σε συνέλληνες του Αίμου και σε συνέλληνες της Μικρασίας. Ο ελληνισμός είναι ελληνισμός είτε είναι βαλκανικός είτε είναι μικρασιατικός. Επαναλαμβάνω οι Αλβανοί πάντα ζούσαν στην Ελλάδα. Εάν εξαιρέσουμε την περίοδο Χότζα,(όπου τα σύνορα ήταν κλειστά),όλες τις υπόλοιπες περιόδους οι Αλβανοί πηγαινοερχόντουσαν στην Ελλάδα,θεωρούσαν την Ελλάδα αποικία τους και συνεργαζόντουσαν με τους κατακτητές. Είχαν ελληνική παιδεία,μιλούσαν καλά ελληνικά,παρίσταναν τους αφομοιωμένους και τους ενσωματωμένους. Όμως πάντα αισθανόντουσαν Αλβανοί και ο στόχος τους ήταν να διχάσουν τους Έλληνες και να παραδώσουν τη Μακεδονία,Θράκη,Ήπειρο,Θεσσαλία στον κάθε κατακτητή. Και ήταν αυτοί που ΔΕΝ καλοδέχτηκαν τους Μικρασιάτες και Ποντίους και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να τους καθυβρίζουν και να τους ειρωνεύονται στα σχόλιά τους στο διαδίκτυο. Όλοι οι Αλβανοί μας το παίζουν αριστεροί,κεντρώοι,liberal,antifa και γενικά προοδευτικοί,αλλά μόνο όταν ζουν εκτός Αλβανίας. Στην Αλβανία τους δε δέχονται κανέναν ξένο. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και να μην επιτρέπουμε τους Αλβανούς να μας διχάζουν. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε(διαβάσατε). Εύχομαι να δεχτείτε το σχόλιό μου και να μην το διαγράψετε.

 • Ανώνυμος 46326

  28 Οκτ 2018

  Η συντριπτικη πλειοψηφία των σχολιαστώνείναι Ρωμιοί που διέπονται από σχιζοφρενές παραλήρημα από τοποίο απουσιάζει έστω υποτυπώδης ιστορική και λογική τεκμηρίωση, επειδή ξαφνικά η τεκμηριωμένη ιστορική αλήθειαγκρεμίζει τον χάρτινο κόσμο τους και συνθλίβει τα ψεύδη με τα οποία τους είχαν γολουχίσει ως ποίμνιο Ρωμιών πιστών σε χυδαίες ανοησίες για να πλουτίζουν τους πνευματικούς τους επιβήτορες.
  Όποιος λογικά συγκροτημένος άνθρωπος διαβάζοντας τις ανοησίες τους και μόνο, αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα μιας χώρας με τέτοιους υπηκόους αντί για πολίτες, είναι πρωτίστως πολιτισμκό.

  Γνώριζα ήδη κάποια πράγματα αλλά σε αυτό το άρθρο-έρευνα έμαθα πολλά περισσότερα.
  Έυγε στον συντάκτη για την λεπτομερή και τεκμηριωμένη ανάλυση.
  Ευχαριστούμε για την δημοσίευση του.
  Ισιδωρος Σκλιβάνος

 • Ανώνυμος 46022

  11 Αυγ 2018

  http://ellinikahoaxes.gr/2016/12/18/emperors-of-byzantium-greeks/

 • Ανώνυμος 46021

  11 Αυγ 2018

  Ειλικρινά δεν έχετε ιδέα από ελληνική ιστορία, συνεχίστε να εκτιθεστε, είναι διασκεδαστικό

 • Ανώνυμος 46019

  11 Αυγ 2018

  ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΠΟΤΕ Ο ΓΡΑΦΩΝ ΤΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ . ΑΣΕ ΣΕ ΠΗΡΑΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ....ΒΡΕΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΟΡΦΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΑΕΙΣ ..
  ΑΠΑΞΙΩΣΤΕ ΤΟΝ

 • Ανώνυμος 45937

  22 Ιουλ 2018

  ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΡΕΠΟΥΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ...ΤΟΣΟ ΖΩΑ ΕΙΜΑΣΤΕ

 • Ανώνυμος 45936

  22 Ιουλ 2018

  ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΟΤΙ ΜΑ ΣΠΡΕΠΕΠΟΥΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ...ΤΟΣΟ ΖΩΑ ΕΙΜΑΣΤΕ

 • Ανώνυμος 45884

  12 Ιουλ 2018

  Οι Βυζαντινοί ήταν Έλληνες. Όσα ξένα φύλα ήθελαν να μείνουν στην ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπρεπε να βαπτιστούν χριστιανά ορθόδοξα. Βαπτίστηκαν,ήρθαν σε επιμειξία με τους συνέλληνες και μέσα από τις επιμειξίες μετά από 5-6 γενιές επικράτησε το ελληνικό DNA. Άρα η ελληνική φυλή δε χάθηκε και ούτε πρόκειται να χαθεί. Το ελληνικό DNA εύκολα μεταδίδεται και δύσκολα χάνεται.

 • Ανώνυμος 45878

  12 Ιουλ 2018

  Όλοι οι αυτοκράτορες ήταν Έλληνες. Έχετε μπερδέψει τη γεωγραφία με το αίμα. Όποιος γεννιέται στην Σερβία,Αρμενία,Ισπανία,Μικρασία είναι αλλοδαπός;;Όχι βέβαια.
  Συνέλληνες της διασποράς υπήρχαν και υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Η μικρασιατική χερσόνησος ήταν ελληνική. Οι Τούρκοι είναι άποικοι.Οι Παλαιολόγοι ήταν όλοι Έλληνες. Και ο Άγιος Κωνσταντίνος ή αλλιώς Κωνσταντίνος Χλωρός ήταν επίσης Έλληνας. Χλωρός δε σημαίνει τίποτα στα ιλλυρικά. Είναι λέξη ελληνική και σημαίνει πράσινος. Χλωρός ήταν το επίθετό του. Άρα οι αυτοκράτορες ήταν συνέλληνες της διασποράς. Οι Κωνσταντινουπολίτες,οι Μικρασιάτες,οι Μακεδόνες,οι Θρακιώτες,οι Καππαδόκες,οι Αθηναίοι ήταν όλοι ελληνικά φύλα. Άρα ο πίνακας είναι γεμάτος με λάθη.
  Στη Συρία,Λίβανο,Ισραήλ υπήρχαν επίσης ελληνικές αποικίες. Ομοίως και στην Ισπανία,Σικελία,Αίγυπτο,Ιλλυρία,Δακία, Γερμανία. Και στα σλαβικά κράτη υπήρχαν ελληνικές οικογένειες. Άρα ο πίνακας είναι γεμάτος λάθη. 2) Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Όλοι οι βασιλιάδες είχαν και έχουν ανάμεικτο αίμα για να συσφίγγονται οι σχέσεις των χριστιανικών κρατών. Το Βυζάντιο ή αλλιώς Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια ελληνική αυτοκρατορία. Οι περισσότεροι βασιλείς ήταν συνέλληνες όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Και Ανατολικός Ρωμαίος ή Ρωμιός είναι αυτός που συνδυάζει 2 στοιχεία. Είναι αυτός που είναι και βιολογικά συνέλληνας και θρησκευτικά χριστιανός ορθόδοξος. Και η λέξη Ρωμιός είναι στη δημοτική,όπως λέμε μηλέα-μηλιά. Έχετε μπερδέψει τη λέξη Ρωμαίος-Ρωμιός(όπως λέμε μηλέα-μηλιά) με το παρατσούκλι Ρουμ μιλέτ των Τούρκων. Άλλο Ανατολικός Ρωμαίος-Ρωμίος(και ουσιαστικά αιματολογικά Έλληνας) και άλλο Ρουμ μιλέτ. Η λέξη Ρώμη είναι επίσης ελληνική και σημαίνει δύναμη. Να διαβάζετε Ιστορία. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Μην επηρεάζεστε από την προπαγάνδα των Τούρκων και των Αλβανών. Οι Τούρκοι και οι Αλβανοί είναι αδέλφια και κάνουν προπαγάνδα εδώ και πολλά χρόνια για να διχάσουν την ελληνική φυλή. Έχουν γραφτεί βιβλία για την ελληνικότητα του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο το ανακάλυψε ο Βύζας ο Μεγαρέας από τα Μέγαρα. Από παλιά ήταν ελληνικό. Ομοίως ελληνικά εδάφη είναι και όλη η Θράκη,Μακεδονία,Ήπειρος,Θεσσαλία,Μικρά Ασία. Η Τουρκία θα διαλυθεί.
  Η λέξη Έλληνας ναι μεν για μεγάλο χρονικό διάστημα ταυτιζόταν με τον ειδωλολάτρη,αλλά αιματολογικά ο Ανατολικός Ρωμαίος ή Ρωμαίος ή Ρωμιός ή Βυζαντινός ήταν Έλληνας. Ομοίως και ο Γραικός είναι Έλληνας. Άλλο είναι το όνομα και άλλο είναι η βιολογία. Έχετε μπερδέψει τη θρησκεία με τη φυλή και τη φυλή με τη γεωγραφία. Εμείς οι σημερινοί Έλληνες του 21ου αιώνα είμαστε θρησκευτικά χριστιανοί ορθόδοξοι και αιματολογικά βιολογικά Έλληνες. Μην επηρεάζεστε από την τουρκική και αλβανική προπαγάνδα. Οι Τούρκοι και οι Αλβανοί είναι αδέλφια και πάντα είχαν σκοπό να διχάσουν την Ελλάδα μας. Επίσης έχουν γίνει βιολογικές μελέτες από τον γενετιστή Τριανταφυλλίδη. Και έχει αποδειχθεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες,οι Βυζαντινοί και οι νεο-Έλληνες είμαστε η ίδια φυλή. Εμείς οι νεο Έλληνες είμαστε οι βιολογικοί συνεχιστές και των αρχαίων Ελλήνων και των Βυζαντινών. Τα έθνη δε χάνονται.

 • Ανώνυμος 45786

  10 Ιουν 2018

  Το 146 πΧ δεν υπήρξε ποτέ

 • Ανώνυμος 45102

  27 Φεβ 2018

  Λογικό είναι να μην ήταν Έλληνες, άλλωστε Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήτανε με πολλές εθνότητες και κοινή την Ελληνική και την Λατινική αλλά επικρατούσα την Ελληνική. Οι πολίτες λεγόντουσαν Ρωμαίοι και είχανε εκχριστιανιστεί. Σαν να λέμε σε μία χιλιετια ΄΄οι αρχαίοι Αμερικάνοι ήτανε Άγγλοι΄΄, το ίδιο είναι σαν να λέμε σήμερα ότι οι βυζαντινοί ήτανε Έλληνες.

 • Ανώνυμος 45101

  27 Φεβ 2018

  Ανώνυμος 45086 Δεν αναφέρει τίποτα αλλά σίγουρα είναι άλλη μία απάτη αυτό που μας πρότεινες για την δήθεν Ελληνικότητα του Βυζαντίου. Το άρθρο ήτανε κατατοπιστικό αλλά προφανώς μερικοί δεν θέλετε την αλήθεια και έτσι καταφεύγετε σε εθνοκεντρικές-εγωκεντρικές απάτες για να μην πάψουν να μένουν ψηλά οι μύτες σας. Το εν τούτω νίκα στο εξώφυλλο άκυρο διότι στο όραμα του ο Κωνσταντίνος είχε δεί το λατινικό In hoc signo vinces. Φυσικά με φασιστικές μεθόδους παραχαράχτηκε η ιστορία και παγκοσμίως διδάσκετε ότι δήθεν το είδε στα Ελληνικά ο Ρωμαίος αυτοκράτορας.

 • Ανώνυμος 45086

  26 Φεβ 2018

  Δείτε μία αναλυτική μελέτη για την Καταγωγή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων: https://goo.gl/f8sNXn

 • Ανώνυμος 44899

  4 Φεβ 2018

  Ευχαριστουμε για το υπεροχο αρθρο, και εγω πιστευω πως το βυζαντιο δεν ειχε σχεση με την αρχαια ελλαδα, αν και τα δυο χαθηκανε πλεον, ζουμε στο σημερα και δεν εχουμε σχεση με τους αρχαιους ελληνες και τους βυζαντινους. Μιχαλης, μαθητης τριτης λυκειου.

 • Ανώνυμος 44897

  4 Φεβ 2018

  Ανώνυμος 44678
  Προφανώς δεν βλέπεις καλά, να πας σε οφθαλμίατρο, σοτν πίνακα δείχνει πως δεν υπήρξαν έλληνες αυτοκράτορες, λογικό άλλωστε εφόσον στα πρώτα βυζαντινά χρόνια ήδη αφανίστηκαν φυλετικά οι έλληνες. Για την Ειρήνη αναφέρουν με στοιχεία ότι ήταν Εβραία και μισούσε τους Αθηναίους.

  Προφανώς εσύ συγχύστηκες με το άρθρο και λες να πετάξεις το γάντι.

  Όσο για αλληλοαυνανισμό, ψάξε για την κατα μονας τριβήν στην αρχαία Ελλάδα, το μόνο που εξάγανε μαζί με την παιδοφιλία ήτανε οι αρχαίοι έλληνες που τόσο θεοποιείς, εθνικισταρά.

 • Ανώνυμος 44678

  25 Ιαν 2018

  απο μονος σου αποδυκνυεις οτι διακατεχεσε απο μεγαλη συγχηση :) παρ\'ολο το μπερδεμενο μυαλο σου, απο μονος σου γραφεις οτι παραπανω απο του μισους ηταν ελληνες: θρακες, ιλυριους, μικρασιατες, κωνσταντινοπολιτες, η ειρηνη η αθηναια :) :) :), νικαιωτες, πολλους που και οι ιδιοι ανεφεραν οτι ηταν ελληνες αφηνεις στην καταγωγη τους με κενο :)
  Εχετε μεγαλη πλακα στο freeinquiry αλληλοαυνανιζεστε επιτυχως και την καταβρισκετε :)

 • Ανώνυμος 44197

  13 Νοε 2017

  39600 ta ειπες ολα .Οι ΑΣΙΑΤΕΣ μονιμα βαρβαροι. Οι λεγομενοι χριστιανοι - εβραιοι διοικουν τον πλανητη αποκεφαλιζοντας τους ΠΑΝΤΕΣ. [Ηλιθιε 40744 καζακστανος ΑΤΟΦΙΟΣ εισαι και μην ζαλιζεις ορχεις ....]

 • Ανώνυμος 43436

  9 Ιουλ 2017

  Οι απογονοι Περικλεους, Λεωνιδα κτλ. εξαφανιστηκαν ως εθνος στα χαλεπα μεταλεξανδρινα χρονια οποτε και ο Ελλαδικος χωρος αδειασε με τον λαο να κινειται προς ανατολας συμφυρομενος με το κραμα λαων που υπαρχαν στον αχανη αυτον χωρο. Η φυλετικη συνεχεια των Ελληνων ηταν πλεον παρελθον αλλα η γλωσσα τους κυριαρχησε αλλαζοντας σημαντικα. Κατι αντιστοιχο συνεβη με την αγγλικη γλωσσα μετα την Νορμανδικη κατακτηση. Η αγγλικη γλωσσα του Shakespeare διαφερει σημαντικα απο την αγγλικη που ομιλουνταν μολις 200-300 χρονια πριν απο αυτον σε βαθμο που ηταν πλεον σχεδον ακαταληπτη παρα το γεγονος οτι μεσολαβησε εξαιρετικα μικρο χρονικο διαστημα μεταξυ μεσης αγγλικης και πρωιμης μοντερνας αγγλικης την οποια και μιλουσε ο μεγαλος ποιητης. Στην πραγματικοτητα η γλωσσα της Πολιτειας του Πλατωνα κατανοουνταν λιγο εως καθολου απο τον απλο λαο που μιλουσε την αλεξανδρινη κοινη. Γυρω στο 1 μ.χ. ενας ομιλητης της Ελληνικης δεν μπορουσε να κατανοησει Πλατωνα χωρις εκμαθηση. Το ιδιο συμβαινει και με εσενα. Θα δυσκολευτεις ιδιαιτερα να κατανοησεις την καθαρευουσα στην οποια εγραφαν οι Νεοελληνες διαφωτιστες και που διδασκε η επισημη εκκλησια. Ο λογος που νομιζεις οτι οι ποντιοι "μιλανε αρχαια Ελληνικα" ειναι επειδη η γλωσσα των κατοικων της Μικρας Ασιας ηταν πιο κοντα στην Ελληνιστικη κοινη και αρα και στην επισημη καθαρευουσα σε συγκριση με την Ελληνικιστικη κοινη που ζημωθηκε στο Ελλαδικο εδαφος και που μιλας εσυ. Οχι τυχαια η γλωσσα σου επιδεικνυει εντονες συντακτικες και γραμματικες (οχι μονο λεξιλογικες) ομοιοτητες με αλλες βαλκανικες γλωσσες.

  Μια σημειωση: το σκλαβος ειναι αναρμοστος χαρακτηρισμος για να δηλωθει η σχεση υποτελειας των κατοικων του Ελλαδικου χωρου ως προς το Δυτικορωμαικο, μετα Ανατολικορωμαικο και ετι αργοτερα Οθωμανικο κρατος. Υπηρχε σχεση εξουσιας ομως η ιδεα οτι ολος ο πληθυσμος ζουσε και πεθαινε δουλευοντας σε ηλιοψημενα λατομεια υπο το μαστιγιο στερειται ρεαλισμου. Στην πραγματικοτητα, το επιπεδο διαβιωσης των κατοικων του Ελλαδικου χωρου υπο την Ρωμαικη δημοκρατια ηταν σχετικα ανωτερο απο αυτο ενος δουλου της Αθηνας η ενος ειλωτα της Σπαρτης κατα το μισο του 5ου αιωνα. Το ιδιο ισχυε και για την περιοδο της ακμης του Ανατολικορωμαικου κρατους και του Οθωμανικου κρατους. Η ζωη υπο το Ελλαδικο προτεκτορατο υπηρξε χειριστη μεχρι την μεταπολιτευση οποτε εισηχθη εν μεσω παγκοσμιοποιησης ο μαζικος καταναλωτισμος και λαδωσε λιγο το εντερακι μας. Αυτη την στιγμη με την κριση το θλιβερο Ελλαδικο προτεκτορατο βρισκεται σε προχωρημενη σηψη και το τελος του ζυγωνει.

 • Ανώνυμος 43001

  28 Μαΐ 2017

  Αυτο που λες οτι οι Ελληνες ηταν σκλαβοι ισχυε εως το πολυ 6ο αιωνα Υ.Γ. κατεβασετο μοληνεις το ιντερνετ και την ιστορια

 • Ανώνυμος 43000

  28 Μαΐ 2017

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 42474

  27 Απρ 2017

  Τρικυμια εν κρανιο ολοι εδω μεσα, ο συγγραφεας του αρθρου μια χαρα τα λεει, τους ελληνες δηλ αυτους που πιστευαν ακομα στα αρχαια ελληνικα μυστηρια, θρησκειες κλπ, τους κυνηγαγαν στο βυζαντιο, πως ειναι δυνατον λοιπον οι βυζαντινοι να εχουν εστω και μια ελαχιστη σχεση με οτιδηποτε γνησια ελληνικο?!
  Το καταλαβαινω, ειναι δυσκολο να αποδεχθεις οτι ουσιαστικα απο την εισβολη των ρωμαιων το 400 π.χ. μεχρι και το 1821 δηλ για δυο χιλιαδες χρονια, οχι απλα δεν δημιουργησες τιποτα σαν λαος, αλλα ησουν και υποτελης σε καποιους αλλους, δηλ σκλαβος, αλλα τι να κανουμε ειναι η ΑΛΗΘΕΙΑ! και μονο οταν αντικρυζεις την αληθεια καταματα μπορεις να πας μπροστα, το νεοελληνικο κρατος δεν εχει καμια σχεση με το βυζαντιο (Ρομανια) περα και μονον απο τη θρησκεια η οποια ειναι εβραικη, και τα ελληνικα την εποχη εκεινη ηταν γλωσσα διεθνη οπως τα αγγλικα τωρα, δεν σημαινει οτι οποιος μιλαει ελληνικα ηταν και ελληνας στην καταγωγη.

 • Ανώνυμος 41900

  28 Μαρ 2017

  http://psonthomfanix.blogspot.gr/2013/04/blog-post_7.html

 • Ανώνυμος 41899

  28 Μαρ 2017

  http://dipnosofistis.blogspot.gr/2010/06/blog-post_9826.html

 • Ανώνυμος 41898

  28 Μαρ 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=v1pqmMsnSTo

 • Ανώνυμος 40744

  27 Ιαν 2017

  Ανώνυμος 40571 ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕ ΑΥΤΟ, ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΠΟΤΕ ΤΖΑΜΠΑ ΧΑΡΗΚΕΣ. ΠΑΨΕ ΝΑ ΕΓΩΙΣΤΟΦΕΡΝΕΙΣ.

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

 • Ανώνυμος 40571

  9 Ιαν 2017

  http://ellinikahoaxes.gr/2016/12/18/emperors-of-byzantium-greeks/

 • Ανώνυμος 40084

  13 Νοε 2016

  τι λετε ρε ΕΛΛΗΝΕΣ ειναι οι βυζαντινοι ΕΛΛΗΝΕΣ ειμαστε  απο Κυπρο

 • Ανώνυμος 40041

  6 Νοε 2016

  Για την σφαγή της Σκυθόπολης έχει διαβάσει κανείς σας ρε Ρωμιοί απο τον Κωνστάντιο τον Β' το 341 μχ;;;;...ψαχτείτε λίγο προβατάκια....

 • Ανώνυμος 40026

  2 Νοε 2016

  αθλιο

 • Ανώνυμος 39600

  30 Αυγ 2016

  «Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους (των Ελλήνων), όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου». (Αυτοκράτορες Θεοδόσιος και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, Έπαρχο Πραιτωρίου, 14 Νοεμβρίου 435 μ.Χ.)

  «Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί (αυτόν τον νόμο) θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό». (Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11 : αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Αʼ προς Ταύρο. Έπαρχον του Πραιτωρίου, Δεκέμβριος 534 μ.Χ.)

  «Τέτοιου είδους πράξεις (λατρεία των ελλήνων θεών) αν εξακολουθούν να συμβαίνουν(η καταγγελθεί ότι συμβαίνουν) ακόμα και σε κάποιο λιβάδι ή σπίτι, το λιβάδι ή το σπίτι αυτό θα προσαρτηθεί ταμείο των ιεροτάτων ανδρών (δηλαδή των Ιερέων της Χριστιανικής Εκκλησίας) ενώ ο ιδιοκτήτης τους, που έδωσε τη συγκατάθεσή του να μιανθεί ο τόπος, θα αποπεμφθεί από το (οποιοδήποτε) αξίωμά του, θα χάσει την περιουσία του και αφού υποστεί βασανισμό με μεταλλικά όργανα, θα οδηγηθεί σε διαρκή εξορία». (Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11.8,αυτοκράτορες Λέων και Ανθέμιος προς Διόσκουρον, Έπαρχο του πραιτωρίου. Παρεδόθη το 472 μ.Χ.).

  «Διατάσσουμε τους άρχοντές μας, αλλά και όσους διδάσκονται από τους θεοφιλέστατους επισκόπους, να αναζητούν σύμφωνα με το νόμο όλες τις περιπτώσεις ασέβειας υπέρ της Ελληνικής θρησκείας έτσι ώστε να μη συμβαίνουν, αλλά και αν συμβαίνουν να τιμωρούνται. Κανείς να μην έχει το δικαίωμα να κληροδοτεί με διαθήκη(περιουσίες) ή να χαρίζει με δωρεά οτιδήποτε σε πρόσωπα ή τόπους, που έχουν επισημανθεί ότι διαπράττουν την ασέβεια του Ελληνισμού. Όσα δίδονται ή κληροδοτούνται μʼ αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται. Με την παρούσα ευσεβή νομοθεσία να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι τιμωρίες, με τις οποίες οι προηγούμενοι βασιλείς είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν την Ελληνική πλάνη, με τις οποίες προσπαθούσαν (οι προγενέστεροι χριστιανοί βασιλείς) να διασφαλίσουν την Ορθόδοξη πίστη». (Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11.9 επίσης Β1,1,19 και Νομοκάνων 6,3. Ο συγκεκριμένος νόμος θεωρείται νομοθέτημα του Ιουστινιανού).

  «Επειδή μερικοί συνελήφθησαν(αν και αξιώθηκαν το χριστιανικό βάφτισμα) διακατεχόμενοι την πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν τον φιλάνθρωπο Θεό μας, αυτοί θα υποβληθούν στην αντίστοιχη τιμωρία και μάλιστα με πνεύμα επιείκειας. Αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβληθούν στην εσχάτη των ποινών. Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάφτισμα, θα πρέπει να παρουσιαστούν στις ιερότατες εκκλησίες μαζί με τις συζύγους και τα παιδιά τους και μαζί με όλους του οίκου τους και να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών. Αφού διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα. Διαφορετικά ας γνωρίζουν ότι αν παραμελήσουν να το κάνουν(να ζητήσουν μόνοι τους δηλαδή το σωτήριο βάπτισμα) δεν θα έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα ούτε θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες περιουσίας, ούτε κινητής ούτε ακίνητης. Θα τους αφαιρεθούν τα πάντα και θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια και επιπλέον θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε κάθε μάθημα που διδάσκεται από όσους πάσχουν από τη νόσο και τη μανία(μάθησης) των ανόσιων των Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι διδάσκουν, να μη διαφθείρουν πια τις ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες. Αν φανεί λοιπόν κάποιος τέτοιος άνθρωπος και δεν τρέξει στις άγιες εκκλησίες μας μαζί με όλους τους συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμωρηθεί με τις προαναφερθείσες ποινές. Θεσπίζουμε δε και νόμο, σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά, όταν είναι σε μικρή ηλικία θα πρέπει να βαπτίζονται αμέσως και χωρίς αναβολή, όσα δε είναι μεγαλύτερα στην ηλικία θα πρέπει να συχνάζουν στις ιερότατες εκκλησίες μας και να διδάσκονται τις θείες γραφές και τους θείους (εβραιο-βιβλικούς) κανόνες. Αφού δε εννοήσουν και αποβάλλουν την παλαιά (αρχαιο-Ελληνική) πλάνη, θα μπορέσουν να δεχθούν το βάπτισμα και στη συνέχεια να διαφυλάξουν την αληθινή πίστη των ορθόδοξων χριστιανών. Όσων δε έχουν κάποιο στρατιωτικό ή άλλο αξίωμα ή περιουσία μεγάλη και για να κρατήσουν προσχήματα(προσποιούμενοι τους πιστούς) ήλθαν ή πρόκειται να έρθουν να βαφτιστούν, αλλά αφήνουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τα υπόλοιπα μέλη του οίκου τους μέσα στην Ελληνική πλάνη, διατάσσουμε να δημευθεί η περιουσία τους, να αποκλεισθούν από τα πολιτικά τους δικαιώματά τους και να υποβληθούν σε αντάξιες τιμωρίες, αφού είναι φανερό, ότι πήραν το βάπτισμα χωρίς καθαρή πίστη. Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλιτήριους Έλληνες». (Ιουστινιάνειος κώδικας 1.11.10).

  Κάτω από την κυριαρχία των αυτοκρατόρων της Ανατολικής Ρώμης του Θεοδοσίου 379-395 και του Ιουστινιανού 527-565 φροντίσανε για τα μεγαλειώδη ανθελληνικά Νομοθετήματα και μ΄ αυτά την αυξανόμενη καταπίεση της Ελληνικής θρησκείας. Μεγαλοπρεπή αριστουργήματα κτιριακών οικοδομημάτων καταστράφηκαν ή μετατράπηκαν σε εκκλησίες και οι τελετουργίες των αρχαίων απαγορεύτηκαν Παρά τούτων των διαπιστώσεων και γεγονότων οι αγώνες επιβιώσανε και επί των χριστιανικών χρόνων μέχρι το 393 μετά Χριστών

  Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Τον Φεβρουάριο του 380 καθιέρωσε τον «θρίαμβο της ορθοδοξίας» και υπέβαλε ως επίσημη υποχρεωτική θρησκεία τον χριστιανισμό. Συγκάλεσε το 381 τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο για να αποβάλει τους αιρετικούς και να ρυθμίσει τις διάφορες ενδοεκκλησιαστικές έριδες. Υπό του Θεοδοσίου εγκαινιασθείς διωγμός εναντίον των αιρετικών επεκτάθηκε σε όλες τις πόλεις της Ανατολής. Όλες οι εκκλησίες και όλα τα ιερά κτήματα δόθηκαν στους ορθοδόξους, απαγόρευσε στους αιρετικούς να κατέχουν πολιτικά αξιώματα, πολλούς από αυτούς τους έστειλε στην εξορία.

  Επίσης εστράφη με φανατισμό εναντίον των επιμενόντων στην αρχαιοελληνική λατρεία, προέβηκε ακόμα περαιτέρω μεταξύ άλλων και στην κατάργηση των ολυμπιακών αγώνων και γενικά πανελλήνιων αγώνων, ως υποθάλποντων αυτήν την λατρεία. Οι φανατικοί χριστιανοί αφού έλαβαν θάρρος και αποθρασύνθηκαν από τη στάση του αυτοκράτορα, προέβησαν στην κατεδάφιση πολλών αρχαίων ναών. Μεταξύ άλλων κατεστράφη τότε ο περίφημος ναός του Σεράπιδος στην Αλεξάνδρεια, ο περικαλλής ναός στην Απαμεία και πολλοί άλλοι. Κατ΄ αυτόν τον τρόπον θριάμβευσε επί της εποχής του Θεοδοσίου ο χριστιανισμός επί των Ελλήνων εθνικών, και των αλλιώς σκεπτόμενων και επίσης η Ορθοδοξία επί των αιρετικών, έτσι που ανακηρύχτηκε από την εκκλησία ως Θεοδόσιος ο Μέγας.

  324 Ο Κωνσταντίνος συντρίβει τον ανταγωνιστή του Λικίνιο και ανακηρύσσει τον Χριστιανισμό μόνη επίσημη λατρεία της Αυτοκρατορίας. Λεηλατεί το Μαντείο του Διδυμαίου Απόλλωνος κοντά στην Μίλητο και θανατώνει με βασανιστήρια όλους τους ιερείς του. Στο ιερό όρος Άθως εξαπολύεται μέγας διωγμός κατά των Εθνικών και καταστρέφονται όλα τα εκεί ελληνικά Ιερά.

  326 Με προτροπή της μητέρας του Ελένης, ο Κωνσταντίνος εκθεμελιώνει το Ιερό του Θεού Ασκληπιού στις Αιγές της Κιλικίας και χρησιμοποιεί τους κίονές του για κατασκευή εκκλησιών. Επίσης, καταστρέφει τον Ναό της Θεάς Αφροδίτης επάνω στον υποτιθέμενο τάφο του ραβί Τζεσουά, αλλά και άλλους Ναούς της ιδίας Θεάς όπως λ.χ. στην Άφακα Λιβάνου, την Μάμβρη, την Φοινίκη και την Βααλβέκ (Ηλιόπολη), και αυτές οι καταστροφές είναι βεβαίως μόνον όσες ομολογεί ο βιογράφος του Ευσέβιος.

  335 Εγκαίνια της Εκκλησίας του. «Αγίου Τάφου», ο οποίος κτίσθηκε στη θέση του Ναού της Θεάς Αφροδίτης που ο Κωνσταντίνος κατέστρεψε το 326 – 327, και για τον διάκοσμό του λεηλατούνται όλα σχεδόν τα Εθνικά Ιερά της Παλαιστίνης και της Μικράς Ασίας. Με ειδικό αυτοκρατορικό διάταγμα σταυρώνονται ως τάχα… υπαίτιοι της κακής συγκομιδής εκείνου του έτους (…) όλοι οι «μάγοι και μάντεις», και ανάμεσά τους μαρτυρεί ο Νεοπλατωνικός φιλόσοφος Σώπατρος εξ Απαμείας, μαθητής του Ιαμβλίχου.

  355 Στους «Αποστολικούς Κανόνες», συνταχθέντες εκείνη ακριβώς την εποχή, διαβάζουμε τα εξής ανατριχιαστικά:

  «Απόφευγε όλα τα βιβλία των Εθνικών. Τι χρειάζεσαι τις ξένες συγγραφές, τους νόμους και τους ψευδοπροφήτες που οδηγούν τους άφρονες μακριά από την πίστη; Τι βρίσκεις να λείπει από τις εντολές του Θεού και το αναζητάς στους μύθους των Εθνικών;
  Αν επιθυμείς να διαβάζεις ιστορίες έχεις το βιβλίο των Βασιλειών, αν ρητορική και ποιητική έχεις τους Προφήτες, έχεις τον Ιώβ, έχεις τις Παροιμίες, όπου θα βρεις σοφία μεγαλύτερη από κάθε ποιητική και σοφιστική, γιατί αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου, του μόνου σοφού.
  Αν επιθυμείς τραγούδια έχεις τους Ψαλμούς, αν επιθυμείς αρχαίες γενεαλογίες έχεις την Γένεση, αν νομικά βιβλία και επιταγές, έχεις τον ένδοξο Θείο Νόμο. Γιʼ αυτό απόφευγε με επιμονή κάθε εθνικό και διαβολικό βιβλίο».

  356 Κοινό έδικτο του Κωνσταντίου και του Κώνσταντος («Προς τον Φλάβιο Ταύρο, Έπαρχο του Πραιτωρίου»), την 20η Φεβρουαρίου ή κατʼ άλλους την 1η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, διατάσσει την απομάκρυνση του Βωμού της Θεάς Victoria – Νίκης από την αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (η Θεά αποτελούσε από την εποχή του Διοκλητιανού. τμήμα της ανωτάτης Τριάδος -Jupiter, Hercules, Victoria- του Πανθέου των Εθνικών), το σφράγισμα των Εθνικών Ιερών και την κατάσχεση των περιουσιών τους, καθώς και την θανάτωση διʼ αποκεφαλισμού όλων όσων ασκούν (ή και απλώς… ανέχονται !) την Παραδοσιακή Λατρεία

  365 Έδικτο της 17ης Νοεμβρίου απαγορεύει στους Εθνικούς αξιωματικούς να διατάσσουν χριστιανούς στρατιώτες. Άπειροι σωροί βιβλίων, όλα τους λογοτεχνικά, φιλοσοφικά κι επιστημονικά ελληνικά συγγράμματα -και όχι.. «εγχειρίδια μαγείας», όπως ήθελε η διαστροφή των ιεροεξεταστών- καίγονται στις πλατείες των αστικών κέντρων, ενώ μέσα στα πλήθη των διωκομένων Ελληνικώς θρησκευόμενων («ειδωλολατρών» κατά τους χριστισανούς), βρίσκονται όλοι σχεδόν οι εναπομείναντες αξιωματούχοι του Ιουλιανού, που είτε καθαιρούνται, όπως λ.χ. ο γνωστός Καίσαρ Σαλλούστιος (συγγραφεύς της θαυμαστής πολυθεϊστικής θεολογικής επιτομής «Περί των Θεών και του Κόσμου», ο οποίος και είχε επίσης προτρέψει τον Ιουλιανό στη θέσπιση της απολύτου ανεξιθρησκείας), είτε ρίχνονται στις φυλακές και οι πιο άτυχοι από αυτούς καίγονται ζωντανοί, αποκεφαλίζονται, ή στραγγαλίζονται μετά από φρικτά βασανιστήρια με την κατηγορία, φυσικά, της… «ασκήσεως μαγείας» (!), όπως λ.χ. ο ιατρός Ορειβάσιος, ο φιλόσοφος Σιμωνίδης που τον έκαψαν ζωντανό (στην πρώτη ιστορικά χριστιανική καύση, πολύ πριν τα περιβόητα «auto da fe» των παπικών), ο αρχιερεύς των Εθνικών Ναών της Τρωάδος κα πρώην χριστιανός επίσκοπος Πηγάσιος, κ.ά

  373 Επαναλαμβάνεται η απαγόρευση των μαντικών πρακτικών και της Αστρολογίας, και πρωτοχρησιμοποιείται ο απαξιωτικός όρος «pagani» (παγανιστές, άνθρωποι της υπαίθρου) για μείωση των Εθνικών. Εφεξής, οι Εθνικοί δεν θʼ αναφέρονται πλέον στα έδικτα των αυτοκρατόρων ως «gentiles» ή «ethnici», αλλά με τον απαξιωτικό όρο «pagani» με τον οποίο το θράσος των χριστιανών προσπαθεί να παρουσιάσει τον Εθνισμό ως τάχα σύμφυρμα δεισιδαιμονικών αντιλήψεων αμόρφωτων χωριατών «.gentiles quos vulgo paganos vocamus» («Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 3. 46).

  380 Στις 27 Φεβρουαρίου, ο αυτοκράτωρ Φλάβιος Θεοδόσιος απαγορεύει όλες τις θρησκείες πλην της χριστιανικής. Όλοι οι μη χριστιανοί χαρακτηρίζονται στο εξής «σιχαμεροί, αιρετικοί, μωροί και τυφλοί». Ο επίσκοπος Μεδιολάνου Αμβρόσιος εξουσιοδοτείται να καταστρέψει όλους τους Ναούς των Εθνικών και να κτίσει επάνω στα θεμέλιά τους εκκλησίες. Οι αρχηγοί μερικών γοτθικών φυλών βαπτίζονται χριστιανοί. Καθοδηγούμενος από το μισαλλόδοξο ιερατείο, ο χριστιανικός όχλος επιτίθεται στο ελληνικό Ιερό της Ελευσίνος, το βεβηλώνει και απειλεί να λυντσάρει τους ιερείς Νεστόριο και Πρίσκο. Ο 95χρονος Ιεροφάντης Νεστόριος, γεμάτος θλίψη και αγανάκτηση, ανακοινώνει το οριστικό τέλος των πανάρχαιων Ελευσινίων Μυστηρίων και την απαρχή της επί γής βασιλείας του πνευματικού σκότους. Ο αυτοκράτωρ Θεοδόσιος αποκαλεί σε διάταγμά του «παράφρονες» όλους όσους διαφωνούν με το χριστιανικό δόγμα της Αγίας Τριάδος και απαγορεύει κάθε διαφωνία με τις θελήσεις της Εκκλησίας.

  389 Κηρύσσεται εκτός νόμου κάθε μη χριστιανική μέθοδος χρονολογήσεως. Πλήθη μοναχών της ερήμου εισβάλουν στις πόλεις της Μέσης Ανατολής και καταστρέφουν με μανία αγάλματα, βωμούς και Ιερά, λυντσάρουν Εθνικούς και καίνε Βιβλιοθήκες. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος κινητοποιεί τον φανατισμένο χριστιανικό όχλο για να κάνει μεγάλους διωγμούς κατά των Εθνικών. Μετατρέπει σε εκκλησία τον Ναό του Θεού Διονύσου, πυρπολεί το Μιθραίο και καταστρέφει τον Ναό του Διός.

  392 Νέος μεγάλος διωγμός κατά των Εθνικών σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία. Σβήνουν τα Μυστήρια της Σαμοθράκης μετά από κατασφαγή των ιερέων και όλων των θρησκευτών από απόσπασμα «διωγμιτών» που αποβιβάσθηκε στο νησί. Καταστροφή του Μαντείου του Άμμωνος Διός στην Άφυτο της Χαλκιδικής. Στις αίθουσες των δικαστηρίων «κυλούν ρυάκια αίματος», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Λιβάνιος. Στην Κύπρο, ο εβραϊκής καταγωγής επίσκοπος («Άγιος» και αυτός !) Επιφάνειος και ο «Άγιος» Τύχων εκχριστιανίζουν μαζικά και με την απειλή του φασγάνου και της πυράς χιλιάδες Εθνικούς και καταστρέφουν όλα τα Ιερά της νήσου. Παύουν οριστικά τα κυπριακά Μυστήρια της Αφροδίτης.

  Το σχετικό διάταγμα του Θεοδοσίου δηλώνει κυνικά: «όποιος δεν υπακούσει στον πατέρα Επιφάνειο δεν έχει θέση πάνω στο νησί». Στις μεσανατολικές πόλεις Πέτρα, Αερόπολη, Ράφια, Γάζα και Βααλβέκ (Ηλιόπολη) ξεσπούν απελπισμένες εξεγέρσεις των Εθνικών κατά των διωγμητών, των χριστιανών οχλοκρατών και των μοναχών ροπαλοφόρων. Στην πόλη Σούφες της Β. Αφρικής, 60 χριστιανοί πληρώνουν με τη ζωή τους την προσπάθειά τους να γκρεμίσουν το εκεί άγαλμα του Ηρακλέους. Στη Γαλατία σφάζονται όλοι οι ιερείς και κατάσχονται οι περιουσίες όλων των Εθνικών Ναών που στη συνέχεια πυρπολούνται κι εκθεμελιώνονται.

  393 Ο αυτοκράτωρ Ευγένιος φθάνει στην Ιταλία, όπου ο διανοούμενος στρατηγός Βίριος Νικόμαχος Φλαβιανός ξαναστήνει τον Βωμό της Νίκης στην αίθουσα της Συγκλήτου κι επαναφέρει τη λατρεία των παραδοσιακών Θεών. Στην Ανατολή, ο Θεοδόσιος καταργεί τα Πύθια, τα Άκτια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δήωση της Ολυμπίας και ισοπέδωση όλων των βωμών της.

  395 Οι αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος απαγορεύουν ακόμα και την είσοδο στους Εθνικούς Ναούς («Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 13), ενώ με τα έδικτα της 22ας Ιουλίου και 7ης Αυγούστου, κηρύσσουν νέους διωγμούς κατά των Εθνικών. Το ίδιο έτος, ο ευνούχος πρωθυπουργός του αυτοκράτορος Αρκαδίου Ρουφίνος κατευθύνει τις ορδές τών, υπό τον Αλάριχο, χριστιανών πλέον Γότθων προς τον ελλαδικό χώρο. Ακολουθούμενοι από πλήθη φανατισμένων μοναχών, οι Γότθοι του Αλαρίχου (ο οποίος είχε πολεμήσει με τον Θεοδόσιο κατά των Εθνικών του Φλαβιανού) κατασφάζουν αμέτρητους Εθνικούς Έλληνες και καταστρέφουν πόλεις και Ιερά στο Δίον, τη Θεσσαλία, τους Δελφούς, τη Βοιωτία, την Αττική, τα Μέγαρα, την Κόρινθο, τη Φενεό, το Άργος, τη Νεμέα, τη Λυκόσουρα, τη Σπάρτη, τη Μεσσήνη, τη Φιγαλεία, την Ολυμπία.

  Στην Ελευσίνα πυρπολείται το εκεί πανάρχαιο Ιερό και θανατώνονται στην πυρά ο Θεσπιεύς Ιεροφάντης Ιλάριος και όλοι οι ιερείς των Μυστηρίων τα οποία είχαν αναβιώσει από τους Μιθραϊστές λίγο μετά τον θάνατο του Νεστορίου. Την ίδια εποχή περίπου, το βεβηλωθέν Ιερό της Θεάς Κελαιστίδος αρχίζει να επαναλειτουργεί ως χριστιανική εκκλησία έως το έτος 421 που οι χριστιανοί θα το πυρπολήσουν επειδή οι θρησκευτές μέσα από την χριστιανική λατρεία τιμούσαν και την Θεά. Στο έργο του «Paraenesis», ο Ισπανός επίσκοπος Βαρκελώνης Πασιανός (Pacianus) δυσανασχετεί, με πολύ γλαφυρό μάλιστα τρόπο («Me Miserum ! Quid ego facinoris admisi !»), για το γεγονός ότι παρά τους διωγμούς, εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή του ενεργοί Εθνικοί που τιμούν τους Θεούς τους, πράξη η οποία, κατά το μισαλλόδοξο μυαλό του, είναι στον ίδιο βαθμό. «εγκληματική» με την ανθρωποκτονία !

  401 Ο χριστιανικός όχλος της Καρχηδόνος λυντσάρει Εθνικούς και καταστρέφει Ναούς και αγάλματα. Ο («άγιος») επίσκοπος Πορφύριος. οργανώνει μαζικά λυντσαρίσματα Εθνικών και καταστρέφει με τη βοήθεια του φανατισμένου όχλου τους οκτώ εν ενεργεία Ναούς της Γάζης. Η ΙΕ Σύνοδος της Καρχηδόνος, εκδίδει κανόνα με τον οποίο αφορίζονται ακόμη και μετά θάνατον όλοι όσοι δημιουργούν συγγένειες με Εθνικούς ή δεν αποκληρώνουν τους ήδη συγγενείς τους που παραμένουν Εθνικοί.

  440 – 450 Καταστροφή όλων των μνημείων, βωμών και Ναών που έστεκαν ακόμη στην Αθήνα, την Ολυμπία και τις άλλες ελληνικές πόλεις.

  448 Ο Θεοδόσιος διατάσσει να παραδοθούν στις φλόγες όλα τα «αντιχριστιανικά» βιβλία. Ανάμεσά τους καταστρέφονται και τα βιβλία του νεοπλατωνικού Πορφυρίου που βήμα προς βήμα ξεσκέπαζαν την αληθινή φύση του Χριστιανισμού.

  500 Η χριστιανική εσχατολογία προβλέπει, ανεπιτυχώς φυσικά, ότι το συγκεκριμένο έτος θα γίνει η. συντέλεια του Κόσμου. Νέες πυρές των χριστιανών καταστρέφουν ό,τι είχε απομείνει από την σοφία και επιστήμη των Εθνικών. Η ανθρωπότητα πέφτει σε ακόμη μεγαλύτερη αποκτήνωση. Εξαφανίζονται παντελώς η αποχέτευση των οικιών, η ρωμαϊκή κεντρική θέρμανση και τα κρεβάτια.

  528 Με έδικτο του αυτοκράτορος Γιουτπράδα-Ιουστινιανού, καταργούνται οι εξόριστοι στην Αντιόχεια Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο ίδιος έχει ήδη νομοθετήσει να θανατώνονται με κατασπαραγμό από θηρία, θάνατο στην πυρά, σταύρωση ή ξέσκισμα με σιδερόνυχα όλοι οι «καταγινόμενοι με την μαγείαν, την μαντικήν, την γοητείαν και την Ελληνική θρησκεία (ειδωλολατρίαν)» και απαγορεύσει να διδάσκουν «οι πάσχοντες από την ιερόσυλη ψυχική νόσο των Ελλήνων» δηλαδή οι Εθνικοί.

  529 Με έδικτο του αυτοκράτορος Γιουτπράδα-Ιουστινιανού, κλείνει η Ακαδημία των Αθηνών και κατάσχεται η περιουσία της. Οι επτά τελευταίοι διδάσκαλοι καταφεύγουν στον βασιλιά των Περσών Χοσρόη που τους δίδει έδρες στο Πανεπιστήμιο του Ιουντισαπούρ (Jundishapur).

  540 Η ελληνική Ιατρική έχει ήδη απαγορευθεί ως «γνώση του Διαβόλου» και τα συγγράμματά της έχουν ήδη χαθεί για πάντα στη φωτιά των χριστιανών. Με μόνη θεραπευτική μέθοδο την. αφαίμαξη και το διάβασμα εξορκισμών, αρχίζει στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η μεγάλη επιδημία που υπολογίζεται (Panati Charles, 1989) ότι εξόντωσε 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Εκκλησία βγαίνει παρόλα αυτά κερδισμένη, καθώς αποδίδει την επιδημία στην οργή του Θεού για την επιβίωση των «αιρέσεων» και της Ελληνική θρησκεία («ειδωλολατρίας» κατά τους χριστιανούς).

  Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ το 395 μχ

  Ο πολυάριθμος Γοτθικός στρατός ήταν βαρέως εξοπλισμένος αλλά δυσκίνητος γιατί περιελάμβανε σμήνη πεινασμένων παιδιών γυναίκες και άμαξες για την μεταφορά των κλοπιμαίων. Έμοιαζε με ένα κινητό στρατόπεδο. Στο στρατό συμμετείχαν και πλήθη φανατισμένων μοναχών για την καταστροφή των Ελληνικών ναών και τον σφαγιασμό των «μιαρών και δαιμονισμένων Ελλήνων».

  Η ετερόκλητη αυτή στρατιά με αρχηγό τον Αλάριχο ξεκίνησε από την Θράκη προχώρησε δια μέσου της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και τον Νοέμβριο του 395 μ Χ έφθασε στις Θερμοπύλες «τις πύλες της Ελλάδας» που από αυτό το σημείο άρχιζε τότε η επαρχία της Αχαΐας που διατηρούσε ακόμα ζωντανή την προγονική της δόξα στις τέχνες και τα γράμματα. Από τις Θερμοπύλες ο χείμαρρος αυτός έφθασε στην Βοιωτική πεδιάδα και πολιόρκησε και λεηλάτησε την Θήβα και αφού εξαφάνισε πόλεις της Βοιωτίας εισήλθε στην Αττική. Όταν είδε ο Αλάριχος από μακριά τον Παρθενώνα από θαυμασμό και σεβασμό στην προσφορά της Αθήνας στον πολιτισμό
  δεν της δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Ο εθνικός ιστορικός Ζώσιμος αναφέρει ότι:

  «Ο Αλάριχος είδε τον Αχιλλέα ιστάμενο πάνοπλο και οργισμένο επί των τειχών της Αθήνας όπως τον περιέγραφε ο Όμηρος και η Πρόμαχος Αθηνά περιερχόταν τα τείχη οπλισμένη σαν να ετοιμαζόταν να αποκρούσει τους επιτιθέμενους και γι αυτό ο Αλάριχος ζήτησε συνθηκολόγηση».

  Συνεχίζοντας το στράτευμα την πορεία του για την Πελοπόννησο λεηλάτησε τον Πειραιά και σταμάτησε στην Ελευσίνα, όπου καταστράφηκε από τους μοναχούς το πανάρχαιο ιερό της Δήμητρας και σφαγιάστηκαν ο Θεσπιεύς ιεροφάντης Ιλάριος και οι ιερείς. Το ιερό της Ελευσίνας μετά την καταστροφή του στους διωγμούς που έγιναν το 380 μχ είχε αναβιώσει από Μιθραιστές και λειτουργούσε ως Μιθραίο.

  Το καλοκαίρι του 396 μ.χ ο Αλάριχος ( 350- 412) εισέβαλε στην Πελοπόννησο. Αφού κατέστρεψε την Κόρινθο λεηλάτησε το Άργος και προχώρησε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου χωρίς να συναντήσει καμία αντίσταση. Ο κόσμος φοβισμένος εγκατέλειπε τις πόλεις και τα χωριά και ανέβαινε στα βουνά για να σωθεί.

  Η εκστρατεία αυτή δεν ήταν μία πολεμική αναμέτρηση για κάποια σοβαρή αιτία αλλά οργανωμένος και βίαιος διωγμός κατά των Ελλήνων και της θρησκείας τους. Σ αυτόν τον διωγμό τον Αλάριχο τον ενδιέφερε μόνο η αρπαγή θησαυρών έργων τέχνης και τροφίμων για να ταΐσει τα πεινασμένα γυναικόπαιδα και τον στρατό του. O Aλάριχος είχε σαφή έννοια της αξίας των έργων τέχνης, αυτό φαίνεται από τον θαυμασμό του «στα έργα των Θεών» και την διαφύλαξη της Αθήνας από την καταστροφή. Οι καλόγεροι και οι φανατισμένοι χριστιανοί που ακολουθούσαν το στράτευμα διέπραξαν τους διωγμούς και τoν σφαγιασμό των Ελλήνων και την καταστροφή των ναών και των αγαλμάτων.

  Όσα από τα έργα τέχνης ήταν ογκώδη και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν καταστρέφονταν, συχνά μάλιστα οι καλόγεροι όταν δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν την καταστροφή των αγαλμάτων τότε με μανία τα αποκεφάλιζαν και τους έκοβαν τα γεννητικά τους όργανα για να τα παραμορφώσουν.

  Όλα έπρεπε να ισοπεδωθούν βιβλιοθήκες πυρπολήθηκαν, πανεπιστήμια φιλοσοφικές σχολές Ασκληπιεία και θέατρα έκλεισαν με την αστεία κατηγορία ότι ήταν κατοικία δαιμόνων.

  Η αιτία όμως της καταστροφής της Ελλάδας είναι ότι: ο απάνθρωπος αυτός διωγμός διεπράχθη γιατί η δημοκρατία η επιστημονική έρευνα και ο Ελληνικός πολιτισμός ήταν εμπόδιο και έπρεπε να εξαφανιστούν για να γίνουν οι πολίτες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υπάκουα και άβουλα πρόβατα του χριστιανικού ποιμνίου για να μπορούν οι αυτοκράτορες και οι επίσκοποι να επιβάλλουν ευκολότερα την στυγνή τους εξουσία.

  Τότε καταστράφηκαν τα Μέγαρα το Άργος η Φενεός η Λυκοσούρα η Νεμέα η Σπάρτη η Μεσσήνη η Φιγαλεία η Λασιώνα η Ψωφίδα η Λοκρίδα η Φωκίδα η Δελφοί η Ολυμπία και χιλιάδες άλλες πόλεις βωμοί ιερά και έργα τέχνης μοναδικής ομορφιάς.

  Ο Ζώσιμος αναφέρει: μέχρι τότε οι πόλεις και τα μνημεία της Ελλάδας που είχαν παραμείνει σχεδόν άθικτα έπαθαν τόσο μεγάλες καταστροφές που επέφερε το τέλος του αρχαίου κόσμου στις χώρες της αρχαίας Ελλάδας. Ο ιστορικός Ευνάπιος αναφέρει ότι: η καταστροφή υπήρξε τόσο μεγάλη εξ αιτίας των φανατισμένων Χριστιανών μοναχών.

  Και ενώ ο Αλάριχος συνέχιζε το καταστροφικό του έργο πλήθος Ελλήνων προσφύγων πέρασαν στην Ιταλία και ζήτησαν την προστασία της Ρώμης.

  Τον χειμώνα του 397 ο Στηλίχων με όλες τις διαθέσιμες λεγεώνες της Δύσης έφθασε στην Κόρινθο την οποία κατέστησε ορμητήριό του κατά του Αλάριχου. Στον Στηλίχωνα προσχώρησαν και Έλληνες Εθνικοί που κατεδίωξαν τον Αλάριχο που κατέφυγε και στρατοπέδευσε στο οροπέδιο της Φολόης όπου λεηλάτησε και εξαφάνισε τις πόλεις Οπούντα, Λασιώνα, Ψωφίδα και Ακρώρεια, και το Ιερό της Ολυμπίας που εξακολουθούσε να λειτουργεί. Αφού διέφυγε τους κινδύνους από επέμβαση του Στηλίχωνα εγκατέλειψε την Πελοπόννησο και δια μέσου της Ηπείρου και της Πίνδου εγκαταστάθηκε στην Αχρίδα όπου άρχισε να προετοιμάζεται για την λεηλασία της Ρώμης. Για την επιτυχία των διωγμών και την καταστροφή της Ελλάδας η σύγκλητος της Κωνσταντινούπολης έδωσε στον Αλάριχο τον τιμητικό τίτλο μαγίστρου ( διοικητή) του Ιλλυρικού και χαρακτήρισε την επέμβαση του Στηλίχωνα προδοσία γιατί δεν άφησε τον Αλάριχο να καταστρέψει όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου.

  agios nikolaos

  ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α΄ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ( 379-457 )

  Όταν ανήλθε στον θρόνο ο Θεοδόσιος Α σε ηλικία 33 ετών σε συνεργασία με το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος άρχισε απάνθρωπους διωγμούς με εκατομμύρια νεκρούς για την επικράτηση του χριστιανισμού ως μοναδικής θρησκείας του κράτους. Ο Θεοδόσιος εφάρμοσε την Ιερά εξέταση στην Ανατολή πολύ πριν εφαρμοστή στην Δύση επιβάλλοντας μαζικές εκτελέσεις διανοουμένων και καταστρέφοντας στην πυρά φιλοσοφικά έργα

  380 Κηρύσσει όλες τις θρησκείες εκτός νόμου πλην της Χριστιανικής, όλοι όσοι δεν είναι Χριστιανοί θεωρούνται «αιρετικοί, μωροί, και σιχαμεροί». Αρχίζουν οι καταστροφές ναών και ιερών και πάνω στα θεμέλια τους κτίζονται εκκλησίες. Δίνει εξουσιοδότηση στον επίσκοπο Μεδιολάνου Αμβρόσιο να καταστρέψει όλους τους ναούς των Εθνικών. Χριστιανοί ιερείς καθοδηγούν τον χριστιανικό όχλο ενάντια στον ναό της Δήμητράς στην Ελευσίνα καταστρέφουν τα πάντα γύρω τους και προσπαθούν να λιντσάρουν τους Ιεροφάντες των Ελευσίνιων Μυστηρίων Νεστόριο και Πρίσκο. Ο 95-χρονος Ιεροφάντης Νεστόριος λίγο πριν οδηγηθεί στην πυρά περίλυπος ανακοινώνει το τέλος των Ελευσίνιων Μυστηρίων και την βίαιη επικράτηση του πνευματικού σκότους.

  381 Απαγορεύεται η επίσκεψη σε Εθνικούς ναούς, και καταδικάζονται σε θάνατο όσοι προσφέρουν θυσίες και τους κατάσχεται η περιουσία Οι Εθνικοί χαρακτηρίζονται παράφρονες και ιερόσυλοι.( Θεοδοσ. Κώδιξ. 16,10, 7 ). Μια επιστροφή στις αρχαίες λατρείες αρχίζει να παρατηρείται στην αυτοκρατορία με μαζικές αποκηρύξεις της θρησκείας του γιαχβέ και του ναζωραίου. ο “Μέγας” και “Άγιος” Θεοδόσιος βλέποντας την επιστροφή πολλών χριστιανών στις πατρώες λατρείες με διάταγμα του στερεί τα πολιτικά δικαιώματα όλων των χριστιανών που επιστρέφουν στης παραδοσιακές λατρείες. Σε όλη την ανατολική αυτοκρατορία ναοί και βιβλιοθήκες γκρεμίζονται και καίγονται. Με νέο διάταγμα του ο Θεοδόσιος απαγορεύει ακόμα και την απλή επίσκεψη στους ελληνικούς και εθνικούς ναούς. Στην Κωνσταντινούπολη ο ναός της Θεάς Αφροδίτης μετατρέπεται από τους “ευσεβείς” χριστιανούς σε πορνείο ενώ της Θεάς Αρτέμιδος και του Θεού Ήλιου σε στάβλους.

  382 Καθιερώνεται στις εκκλησίες το αλληλούια ( hallelu – jah ) δηλ. «Δόξα στον Ιαχωβά». Ο Θεοδόσιος διορίζει Ύπαρχο Ανατολής και υπεύθυνο για τους διωγμούς τον ανθέλληνα Μάτερνο Κυνήγιο.που σε συνεργασία με τους επισκόπους και στρατιές καλογέρων αρχίζουν οι διωγμοί στη Βορ. Ελλάδα και την Μ. Ασία. Χιλιάδες οι σφαγιασμένοι.

  384 Ο Θεοδόσιος διορίζει Ύπαρχο Ανατολής τον Ματέριο Κυνήγιο και τον διατάζει να συνεργαστεί με τους τοπικούς χριστιανούς επίσκοπους στην καταστροφή των ελληνικών και εθνικών ναών σε νότια Ελλάδα και Μικρά Ασία καθώς και την καταστροφή και το κάψιμό όλων των ελληνικών βιβλίων.

  385 Στην Ανατολή οι φυλακές γεμίζουν από πλήθη Εθνικών, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του συνωστισμού οι διωκτικές αρχές απελευθερώνουν εγκληματίες. Ο Λιβάνιος στον λόγο του ΄΄Προς Βασιλέα περί δεσμωτών΄΄ αναφέρει ότι: η στενότης των χώρων των φυλακών υποχρεώνει τους φυλακισμένους να κοιμούνται όρθιοι. Οι διωγμοί συνεχίζονται με μεγάλη βία στην Ανατολή. Καταστρέφονται αμέτρητα ιερά και ναοί, ανάμεσα τους το Δυμαίο ο ναός της Εδέσσης όλα τα ιερά της Παλμύρας και καταργούνται τα Καβείρια στην Ίμβρο. Στο στρατόπεδο θανάτου της Σκυθόπολις οδηγούνται και θανατόνονται χιλιάδες Έλληνες της Παλαιστίνης και Ελληνίζοντες Εθνικοί. Ο Μάτερνος Κυνήγιος ακολουθούμενος από χιλιάδες φανατικούς μοναχούς περιδιαβαίνει την ελληνική ύπαιθρο καίγοντας και καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμα του. Εκατοντάδες ελληνικοί ναοί και βιβλιοθήκες ισοπεδώνονται και καίγονται από τους οπαδούς της θρησκείας της “αγάπης”. Χιλιάδες Έλληνες και Εθνικοί από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας καταλήγουν στα στρατόπεδα θανάτου της Σκυθοπόλεως.

  38

 • Ανώνυμος 39328

  31 Ιουλ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 38968

  8 Ιουλ 2016

  Αφιερώστε 10 λεπτά από την ζωή σας για να διαβάσετε ποτε και πώς ιδρύθηκε το Βυζάντιο και μετά σβήστε τα σχόλια σας γιατί γελάνε και οι πέτρες.ελληναρες.

  ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΡΑ ΠΑΝΑΣΧΕΤΕ
  ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΔΕΝ ''''ΙΔΡΥΘΥΚΕ'''''.
  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΙΚΗΣ = ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΗΤΑΝ , ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
  [ ΑΡΧΕΣ 8 ΑΙΩΝΑ ]
  ΕΣΥ ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

 • Ανώνυμος 38966

  8 Ιουλ 2016

  Επιτελους μια σοβαρη εκθεση σχετικα με το Βυζαντιο(Imperium Romanum) να μαθουμε τι πραγματικα συνεβη και οχι τις εθνικιστικοσοβινιστικες θεωριες του 19 αιωνα.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΡΕ ΦΙΛΕ
  ΦΟΒΕΡΟ ΑΡΘΟ.
  ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ.
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΣΑΣ ΡΕΖΙΛΕΨΑΝΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

 • Ανώνυμος 38874

  25 Ιουν 2016

  Επιτελους μια σοβαρη εκθεση σχετικα με το Βυζαντιο(Imperium Romanum) να μαθουμε τι πραγματικα συνεβη και οχι τις εθνικιστικοσοβινιστικες θεωριες του 19 αιωνα.Ο Αριστοτελης ελεγε Το αληθινό και το δίκαιο έχουν απ' τη φύση μεγαλύτερη δύναμη απ' το ψέμα και το άδικο και για αυτο πρεπει να υπερισχυσουν και μια μερα σιγουρα θα υπερισχυσουν.

 • Ανώνυμος 38539

  13 Μαΐ 2016

  Αφιερώστε 10 λεπτά από την ζωή σας για να διαβάσετε ποτε και πώς ιδρύθηκε το Βυζάντιο και μετά σβήστε τα σχόλια σας γιατί γελάνε και οι πέτρες.ελληναρες.
  ΑΣΧΟΛΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΜΑΜΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΕ ΜΑΣ ΕΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ.
  ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΒΛΑΠΤΕΙ.
  ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΛΙΚΟ

 • Ανώνυμος 38154

  9 Απρ 2016

  Αφιερώστε 10 λεπτά από την ζωή σας για να διαβάσετε ποτε και πώς ιδρύθηκε το Βυζάντιο και μετά σβήστε τα σχόλια σας γιατί γελάνε και οι πέτρες.ελληναρες.

 • Ανώνυμος 37069

  5 Φεβ 2016

  Διαγράφηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 36890

  26 Ιαν 2016

  Βλακίες γραφετε ,ΟΛΟΙ οι Αυτοκράτορες που γραφεται απο κατω ειναι γνωστο και αποδεδειγμενο οτι ηταν ΕΛΛΗΝΕΣ.Ολες οι περιοχες ακομα και αυτες που βρησκοντε μεσα απο την Αγγηρα, ειναι ελληνικες αποικιες.Στο βυζαντιο μηλουσαν,και ακομα μηλανε Ελληνικα διοτι ακομα εκει ειναι.Ο ΡΩΜΑΝΟΣ Γ ΑΡΓΥΡΟΣ (1028-1034) ειναι απο το Χαρσιανον, και ειναι απογονος του Λέων του Αργυρου(Στρατιωτικη οικογενεια με υψηλα αξιωματα "Στρατιγων". ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ' ΑΡΓΥΡΟΣ. ευχαριστω πολυ.

 • Ανώνυμος 36738

  21 Ιαν 2016

  εδω εβαλες το ρωμαιος σε κυκλο για να μας δειξεις τι!!!!! χαχαχα το ρωμαιος ειναι τιτλος οχι εθνικοτητα...αντε διαβασε λιγο για τους πελασγους και οι βαρντασκα η φυρομ εχει την πιο μεγαλη ντροπη στην ιστορια της συνεργαστηκε με τους ναζι στον 2 παγκοσμιο πολεμο ο εθνικος σας ηρωας ο ιβαν μηχαιλοφ εστειλε σλαβους παραστρατιωτικους με γερμανους ναζι και σκοτωσαν ελληνες πολιτες στην φλωρινα και αλλου στην μακεδονια.

 • Ανώνυμος 36737

  21 Ιαν 2016

  μεγας κωνσταντινος κ ιουστιανος 2 θα πω γιατι βαριεμαι εχουν υλλιρικη καταγωγη και θρακικη αρα πελασγικοι καταγωγη ιλλυριοι εχουν καταγωγη απο την ελληνικη πολη θηβα απο εκει ο κατοικοι πηγανε στην σημερινη υλλυρια και οι θρακες ειναι πελασγικο φυλο και ακομα απο τν 8αι πχ υπαρχουν ελληνικες αποικιες στην θρακη αντε σκοπιανα σκουπιδια.....

 • Ανώνυμος 36444

  11 Ιαν 2016

  γεια σου ρε αναστασακη δημοσθενη...τα ξερουμε τα παραμυθια...εχουν απαντηθει αλλου.....

 • Ανώνυμος 36350

  6 Ιαν 2016

  Κι αν ακόμα πιστέψουμε ή θεωρήσουμε ,οτι οι τότε Αυτοκράτορες ηταν Ελληνες,τι έκαναν για την πατρίδα;μήπως κάποιος μέγας...έκλεισε την Νεοπλατωνική Σχολή της Αθήνας;και κατεδίωξε ολους τους δασκάλους;μήπως κάποιος ονόματι Αλάριχος με τις ευλογειες κυβέρνησης και θρησκευτικης ηγεσίας δεν ισοπέδωσε τα παντα εκτός Παρθενώνα;καλοί φιλοι η Αλήθεια δεν αλλάζει και καποτε θα φανερωθεί.Δυστυχώς η Ιστορία γράφεται απο τους νικητές.... Εύχομαι να δουμε καποτε την αλήθεια και να κάνουμε το σπουδαίο βήμα,που αυτό φοβούνται όλοι,ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ
  Αναστασάκης Δημοσθένης

 • Ανώνυμος 36333

  4 Ιαν 2016

  Ρε μακακα εσυ που εγραψες το αρθρο για να θεωρησεις εσυ προσωπικα καποιον αυτοκρατορα ελληνικης καταγωγης θα πρεπει να προερχεται απο τον σημερινο ελλαδικο χωρο?δηλαδη στα υπολοιπα εδαφη κατοικουσαν ξενοι και καθολου δεν υπηρχαν Ελληνες.μη παιζεις με τη νοημοσυνη μας ρε μεγαλε.ανοιξε λιγο τα ματια σου.Π.χ.Μιχαηλ Η Παλαιολογος Μικρασιατης.εκει δηλαδη δε κατοικουσαν καθολου Ελληνες συμφωνα με το σκεπτικο σου.ωραια.η μικρασιατικη καταστροφη λοιπον δεν μας αφορα αφου αυτοι που σφαγιαστηκαν δεν ηταν Ελληνες αφου Ελληνες στη Μικρα Ασια δεν υπηρχαν ουτε καν απο τοτε οχι και το 1922.μας δουλευεις ρε?

 • Ανώνυμος 36163

  16 Δεκ 2015

  Αυτός που έγραψε αυτο το άρθρο η προπαγάνδα κάνει η άσχετος με Ιστορία πρέπει να είναι!
  Ντροπή!

 • Ανώνυμος 35726

  7 Νοε 2015

  Οι Ρωμαίοι ήταν και είμαστε Έλληνες απόγωνοι του Αινεία και του Εύανδρου Τωικής και Αρκαδικής καταγωγής. Άνοιξε λίγο Στράβωνα να ξεστραβωθείς. Όλες οι περιοχές από όπου καταγόντουσαν οι Αυτοκράτορες ήταν Ελληνικές, Ρωμαικές δηλαδή το ίδιο είναι. Την εποχή των χριστιανικών χρόνων η ονομασία Έλληνας είχε αποδοθεί για όσους ακολουθούσαν την παλιά θρησκεία, μόνο αυτό. Οι Ρωμαίοι δεν ήταν Λατίνοι, ορίστε και ένα απόσπασμα από τα πολλά που το επιβεβαιώνει: "Οἱ δ´ οὖν Λατῖνοι κατ´ ἀρχὰς μὲν ἦσαν ὀλίγοι, καὶ οἱ πλείους οὐ προσεῖχον Ῥωμαίοις· ὕστερον δὲ κατα πλαγέντες τὴν ἀρετὴν τοῦ τε Ῥωμύλου καὶ τῶν μετ´ ἐκεῖνον βασιλέων ὑπήκοοι πάντες ὑπῆρξαν".

 • Ανώνυμος 35695

  3 Νοε 2015

  Ακόμα και ο μεγαλύτερος ιστορικός της Άλωσης, ο Γεώργιος Φραντζής, "στο χρονικό της Άλωσης" αναφέρει πως όταν ο Μωάμεθ ετοιμαζόταν να μπει στην Πόλη, εκείνοι μέσα τσακώνονταν αν οι άγγελοι ήσαν αρσενικού ή θηλυκού γένους. Μετά από αυτό είναι αστείο και να συζητάμε για Ελληνισμό. Ένα τσούρμο θρησκευτικοί μασκαράδες και στρατοφυγάδες αβασάνιστοι και τυχάρπαστοι λωποδύτες κατεύθυναν μια αυτοκρατορία στην Άβυσο.

 • Ανώνυμος 35694

  3 Νοε 2015

  Είναι μια πικρή αλήθεια. Σαν τους σημερινούς πολιτικούς μας ήσαν κι αυτοί. Κρυφο-ανθέλληνες θρησκειόπληκτοι και προδότες. Πολλοί ιστορικοί ξέρουν πως το βυζάντιο ήταν η ταφόπλακα του Ελληνισμού αλλά φοβούνται να μιλήσουν διότι η γνώση κηδεμονεύεται από σαπρόφυτα της εξουσίας και τα πανεπιστήμια αριστεροκρατούνται από άθεους διεθνιστές και φαντασμένους αριστεριστές της τραγικής παγκοσμιοποίησης. Όπου ανακατεύτηκε η θρησκεία, έγιναν όλα κρανίου τόπος. Οι θρησκείες είναι τα καρκινώματα του πλανήτη και αν δεν εξαλειφθούν, οδηγούμαστε στην αυτοκαταστροφή του ανθρώπινου γένους. Η λαβυρινθιώδη διαπλοκή και ο απρόσκοπτος εκμαυλισμός των βυζαντινών χρόνων ξεπερνάει κάθε ανώμαλη φαντασία και δεν μπορεί να ονομαστεί πολιτισμός. Ένα αδιάκοπο λουτρό αίματος και βασανισμών σκιάζει κάθε αρετή και στοχασμό. Παντού θρησκευτικές αβρότητες, απαστράπτουσα διαπλοκή και εγκαταλελειμμένοι ήρωες στο όνομα του θεού. Τι κι αν ήσαν Έλληνες, αφού ήσαν προδότες της Ελληνικής ιστορίας, είναι κάτι χειρότερο. Τίποτα απ' ότι κάνανε δεν θυμίζει κάτι Ελληνικό.

 • Ανώνυμος 35334

  5 Σεπ 2015

  Αγαπητέ κ. Ελευθερίου Κίμωνα,
  για να αποφύγετε όλες αυτές τις ανόητες επιθέσεις, σας συμβουλεύω να αναφέρετε όλες τις ιστορικές πηγές πού χρησιμοποιείτε.
  Παρατήρησα ότι οι γνώσεις ιστορίας των αναγνωστών σας είναι περιορισμένες στο επίπεδο των Δημοτικών Σχολίων των προηγούμενων δεκαετιών, τις εποχές που οι πολιτικοί είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη από τέτοιους πελάτες.

 • Ανώνυμος 35273

  21 Αυγ 2015

  Απο τα παραπάνω σχόλια των καλά πληροφορημένων αναγνωστών καταλήγω στο εξής συμπέρασμα. Μετά τη μαχη του ματζικέρτ οι τούρκοι εξαπλώθηκαν στη μικρά ασία και για τετρακόσια χρόνια αναμείχθηκαν με τους ντόπιους πληθυσμούς οπότε μόνο η θρησκεία αποτελούσε κάποιο διαχωρισμό χωρίς κανείς να μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιός ήταν μουσουλμάνος και εκχριστανίστικε η το ανάποδο,άρα όταν οι τούρκοι κατέλαβαν την κωνσταντινούπολη ο στρατός τους αποτελείτο απο μικρασιάτες θράκες μακεδόνες και λοιπούς με αρχηγό μάλιστα τον μωάμεθ τον πορθητή γιο μιας χριστιανής μισοελληνίδας σκλαβας και δικαιωματικά κάθησε στον βυζαντινό θρόνο και στο σβέρκο των κατοίκων του ελλαδικού χώρου που συνέχισαν να ζούν και να υποφέρουν όπως και τόσους αιώνες υπέφεραν απο τους ομόαιμους γείτονες ρωμαίους μετά την νίκη τους στην πύδνα το 168 π.χ. κακώς λοιπόν αποτινάξαμε τον οθωμανικό ζυγό γιατί είμαστε ως νεοέλληνες άξιοι συνεχιστές της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σε οτι αφορά στην κοινή γλωσσα και οι κογκολέζοι εχουν ως επίσημη γλώσσα τη γαλλική αλλα δεν είνα γάλλοι. Σε οτι αφορά στη θρησκεία παρ'ολο που το θεωρώ καθαρα υποκειμενικό θέμα και το σέβομαι καλό θα ήταν οι παραπάνω σχολιαστές να ανατρέξουν χωρίς φόβο στους τρόπους με τους οποίους εκχριστιανίστηκαν οι προγονοί μας, ας ξεκινήσουν με το όνομα ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ .

 • Ανώνυμος 35246

  18 Αυγ 2015

  Α και κατι ακομα..ο πάπας κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, από εμάς ζήτησε συγγνώμη για τα εγκλήματα των Λατίνων κατά την πρώτη άλωση της Βασιλεύουσας το 1204.
  Δεν ζήτησε συγγνώμη ούτε από τους Σέρβους, ούτε από τους Αρμένιους, ούτε από τους Ίβηρες, ούτε από τους Πέρσες, ούτε από τους Βουλγάρους, ούτε από τους Σκο(ρ)πιανούς, ούτε από τους Αλβανούς, ούτε από τους Ισπανούς, ούτε από τους Τούρκους, ούτε από τους Ιταλορωμαίους…
  Γιατί άραγε?

 • Ανώνυμος 35244

  18 Αυγ 2015

  Ο βιασμος της ιστοριας στο μεγαλειο της..σας πονα ακομα το βαρ βαρ...ΒΑΡΒΑΡΟΙ..

 • Ανώνυμος 35215

  14 Αυγ 2015

  Καλά είναι να γράφετε και την πηγή.. Το άρθρο είναι από το περιοδικό Δαυλός davlos.gr

 • Ανώνυμος 34790

  14 Ιουν 2015

  Ἀπό Ἀνατολή καί Δύση οἱ ἀνθρωποφάγοι πού ἔγιναν χάριν τῶν Ῥωμιῶν (τῶν Ἁγίων Οίκουμενικῶν Ἑλλήνων δηλ.) ἄνθρωποι,κοιτᾶνε νά ἐξαφανίσουν τά ἴχνη μας καί νά χρισθοῦν διά τῆς Βίας καί Νοθείας κληρονόμοι μας-ὀρᾶτε τόν Καρλομάγνο πού ἕνωσε τούς Φράγκους καί ἐστέφθη τό 800μΧ αὐτοκράτωρ τῶν Ῥωμαίων ὑπό τήν σκέπην τοῦ πάπα,πρίν τό σχῖσμα παρακαλῶ!καί ὀρᾶτε τό πόσα φῦλα ξετσουτσούνισαν καί διεκδίκησαν μερίδιο ἀπό τήν αὐτοκρατορία τήν Ῥωμαίϊκη.....
  Καλλιόπη

 • Ανώνυμος 34644

  9 Ιουν 2015

  Δηλαδή η Ειρήνη η Αθηναία τι ήταν??
  Αυτοί που αναφέρονται γενικώς και αορίστως ως Μικρασιάτες, τι ήταν. Στην Παφλαγονία και στην Φρυγία δεν ήταν Έλληνες δηλαδή???
  Προφανώς ο συντάξας αυτής της αηδίας αγνοεί επίσης ότι και στην Συρία μέχρι τον 7ο αιώνα κυριαρχούσε το Ελληνικό στοιχείο στις μεγάλες πόλεις (Αντιόχεια, Δαμασκό, Έδεσσα και ναι φίλε και στην Γερμανικεία).

  ο άλλος λέει γεννήθηκε στην Νίκαια. Κινεζική πόλη ήταν η Νικαια??
  του παράλλου η μάνα ήταν ουγγαρέζα! ο πατέρας?????
  ότι ναναι!!!!!!!

 • Ανώνυμος 34023

  30 Απρ 2015

  Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Αριστοτέλης αναφέρει:
  «Και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες»
  Η χρήση του Γραικός ως ταυτόσημη με το Έλληνας συνεχίστηκε και στο Βυζάντιο.Και επειδη ακριβως το Ελλην ταυτιστηκε με την ειδολολατρεια [ ειτε λατρεια του Δια ειτε του Μιθρα ειτε του Οσιρη ειτε του Βααλ]ετσι οι Ελληνες τησ εποχης χρησιμοποιουσανε το παμπαλαιο ονομα ''' Γραικος''' δηλαδη ελληνας μεν μη παγανιστης δε. Τον 5ο αιώνα μ.Χ., ο Ησύχιος στο λεξικό του αναφέρει, πως το «Γραικός», σημαίνει «Έλλην»[29] και στο λεξικό Σούδα (10ος αι.) το «Γραικοί» σημαίνει «οι Έλληνες»[30].
  Προσέξτε τώρα τον όρο που χρησιμοποιεί τον 9ο αιώνα ο Θεόδωρος Στουδίτης (759-826) για το Βυζάντιο:
  «… χάριν της δόξης του Χριστού͵ υπέρ ου δονείται η ταπεινή Γραικία μάλα»
  Έτσι λοιπόν, η αναφερόμενη εδώ «Γραικία» που δονείται/τραντάζεται από την εικονομαχική αίρεση, δεν είναι άλλη από την βυζαντινή αυτοκρατορία!
  Αλλά και οι αντίπαλοι των Βυζαντινών, μας δίνουν την ίδια ακριβώς ορολογία. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Χρήστου:
  «Οι πάπες κατέβαλαν … εντονώτερες προσπάθειες για καθυπόταξι της Ανατολικής 'Εκκλησίας, όταν όμως απέτυχαν, απεκήρυξαν τους Ανατολικούς, Έλληνες κυρίως, ως αιρετικούς. […] από τον 9ο αιώνα γράφονται έργα ʽʼΚατά Γραικώνʼʼ […] Σύνοδος που συνήλθε … το 868 εξέδωσε απόφασι με τίτλο Contra Graecorum haeresim de fide sanctae Trinitatis […] τον 11ο αιώνα ο Άνσελμος Καντερβουρίας έγραψε το Contra Graecos και μετά δύο αιώνες, στα μέσα του 13ου, ο Θωμάς Ακινάτης έγραψε τα Contra Graecos και Contra errores Graecorum»[32].
  Κατά συνέπεια, η σύνδεση Βυζαντίου και Ελλάδας/Ελληνισμού δεν «ξεφύτρωσε» από το πουθενά στον 11ο αιώνα και εξής. Απλά τότε ωρίμασαν οι ιστορικές συνθήκες για μια συχνότερη πολιτισμική και εθνική χρήση του όρου «Έλλην» από τους Βυζαντινο
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ..ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ'''' ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗ 30 XΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ
  '''ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟ '''ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ''''

 • Ανώνυμος 33654

  25 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΔΗΛΑΔΗ....ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΩΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ.....ΞΕΡΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ....ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 1914....
  από 12 Οκτωβρίου 2011, δηλαδή μόλις το τελευταίο 6μηνο, άρχισε δικό του ιστολόγιο http://axhafaj2gmailcom-adriano.blogspot.com/, όπου ο παραλίγο…. «αδελφός» βγάζει όλο του το δηλητήριο κατά της Ελλάδας και γράφει για την αλβανοποίηση των πάντων.
  Ο Αλβανός πράκτορας Adriano Xhafaj, Διεκδικεί τη κυριότητα, του Ελληνικού ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ πίνακα ζωγραφικής «Βρυσάκι Καραούλι» και ένα από τα εξώφυλλα του ιστορικού βιβλίου…. «Ελληνική Νομαρχία»
  Σήμερα ο Adriano Xhafaj, μπήκε στη κύρια ιστοσελίδα μου http://arvanitis.eu/ και με ενόχλησε με τα παρακάτω 3 σχόλια:
  1.— Sas parakalo. Exete parabiazi ta atomika dikeomata. I oikona kato deksia einai atomiki mou dikeoma. Prapi na to bgalete, alios anafora sto Google [ ΩΩΩ ΤΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΕΓΩ ΩΣ ΣΧΟΛΙΟ]
  2.— Αρβανίτες, Images na to diapistosete
  3.— I Mpoumpoulina den iksere ellinika. Apo pou eos pou einai ellinida?[ΚΑΛΑ ΕΔΩ ΞΕΡΕΙ Ο XHAFAY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ;;;;;; ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΙΟ]
  ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ....ΣΤΗ ΑΡΧΗ '''''ΕΛΑ ΜΩΡΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΓΓΕΝΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ''''....ΜΕΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ [ ΠΩ ΠΩ ΤΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ]
  ΜΕΤΑ ''ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΝ ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΓΟΙ ΚΛΠΚΛΠ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ''''[ΕΚΕΙ ΣΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΨΥΛΟΙ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΝΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ]....ΚΑΙ ΜΕΤΑ '''''ΠΑΡΟΤΙ ΗΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΣ ΦΑΓΑΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ''' .....ΚΑΙ ΜΕΤΑ'''' ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ''''....ΚΑΙ ΜΕΤΑ '''ΔΩΣΤΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ [ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ-ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ '''ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΙΚΑ''' ΕΔΑΦΗ.......
  ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΠΕΡΙ '''ΣΦΑΓΩΝ'' ΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ....
  ΕΜΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ''ΑΛΗΤΕΣ'''ΕΛΛΗΝΕΣ...ΑΦΟΥ ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΖΗΤΑΓΑΝΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ....ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΕ ΜΑΛΙΣΤΑ [ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΟΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΟΥΤΑΣ ΠΕΛΑΣΓΚΙΑΝ ΤΑΒΛΑΝΤΕ ΙΛΛΥΡΙΑΝ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΕΣ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ]

 • Ανώνυμος 33652

  25 Απρ 2015

  ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΑΙΤ
  ''''''ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕ'''
  ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ
  ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ
  ΤΙΣ ΜΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ [ ΧΩΡΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ] ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ-ΓΡΑΙΚΙΑ

 • Ανώνυμος 33639

  24 Απρ 2015

  ΜΠΡΑΒΟ
  Ανώνυμος 29192

 • Ανώνυμος 33638

  24 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΙΚ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΣ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ....
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΙ.....ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΓΚΡΑΙΚΙΑ...ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΑΤΕ
  ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΛΒΑΝΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ;;;[ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ...ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΤΟ ΔΙΕΚΔΗΚΕΙ ΩΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟ ΙΛΛΙΡΙΟΠΕΛΑΣΓΙΚΟ.....ΑΤΟΠΟ...ΟΙ ΓΡΑΙΚΟΙ ΗΤΑΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΑΥΤΟ ΛΕΝΕ.....

 • Ανώνυμος 33637

  24 Απρ 2015

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Ανώνυμος 32124
  Ο Αλβανος Πατροκοσμας χρισιμοπιισε πριν τους ελληνες το ονομα Ελλην.
  ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ .. Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ...ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥ ΖΑΠΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΑΤΑ ΤΟΥΣ [ΑΛΒΑΝΙΚΑ]ΣΕ ΒΡΑΧΩΡΙ Η ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΚΛΠ ...... Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ [ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ] ΗΤΑΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ...ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΙΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.....
  Αμεσος απαγορευτηκε η χρηση του Ρωμιος να αντικαθίστανται με Ελληνας και η διμοκρατια απο Ελλαδικη σε Ελληνικη .
  ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΟ ''ΡΩΜΙΟΣ'' ΚΑΙ ΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  Οι θεσεις των Αλβανον - Αρβανιτες
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ...ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΟΣ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
  ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ....ΑΚΥΡΟ...
  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΠΑΡΟΤΙ ΕΖΗΣΑΝ ΥΠΟ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΑΣΑΔΩΝ ΜΠΕΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ]ΠΑΡΑΛΗΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ]ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΚΙΠΕΤΑΡ...ΓΙΑΤΙ;;..ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡ-ΑΛΒΑΝΟΙ...

 • Ανώνυμος 33636

  24 Απρ 2015

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Ανώνυμος 32124
  Ο Αλβανος Πατροκοσμας χρισιμοπιισε πριν τους ελληνες το ονομα Ελλην.
  ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ .. Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ...ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥ ΖΑΠΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΑΤΑ ΤΟΥΣ [ΑΛΒΑΝΙΚΑ]ΣΕ ΒΡΑΧΩΡΙ Η ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΚΛΠ ...... Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ [ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ] ΗΤΑΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ...ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΙΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.....
  Αμεσος απαγορευτηκε η χρηση του Ρωμιος να αντικαθίστανται με Ελληνας και η διμοκρατια απο Ελλαδικη σε Ελληνικη .
  ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΟ ''ΡΩΜΙΟΣ'' ΚΑΙ ΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  Οι θεσεις των Αλβανον - Αρβανιτες
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ...ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΟΣ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
  ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ....ΑΚΥΡΟ...
  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΠΑΡΟΤΙ ΕΖΗΣΑΝ ΥΠΟ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΑΣΑΔΩΝ ΜΠΕΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ]ΠΑΡΑΛΗΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ]ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΚΙΠΕΤΑΡ...ΓΙΑΤΙ;;..ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡ-ΑΛΒΑΝΟΙ...

 • Ανώνυμος 33634

  24 Απρ 2015

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ..ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ [ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΚΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝΕ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ]Ε ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ...ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

 • Ανώνυμος 33633

  24 Απρ 2015

  ο απο οανω τα εγραψε πολυ ωραια ..με μη παραποιημενεσ πηγεσ και σωστα επιχειρηματα
  Ο ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΙΚΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ...ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ...ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΛΕΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΠΕΜΠΤΟ ΑΙΩΝΑ ΗΔΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΩΣ '''ΓΡΑΙΚΙΑ''᾿....
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΝ ΤΟΥΣ ΡΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΕ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΙΚΙΑ......

 • Ανώνυμος 33288

  4 Απρ 2015

  από τόν Αυτοκράτορα της Νικαίας Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη (1193-1254) τό οποίο τό απηύθυνε στόν Πάπα Νικόλαο Θ΄:

  «Γράφεις στό γράμμα σου ότι στό δικό μας γένος των Ελλήνων η σοφία βασιλεύει...... οτι, λοιπόν, από τό δικό μας γένος άνθησε η σοφία καί τά αγαθά της καί διεδόθησαν στούς άλλους λαούς, αυτό είναι αληθινό. Αλλά πώς συμβαίνει νά αγνοείς, ή αν δέν τό αγνοείς πώς καί τό απεσιώπησες, ότι μαζί μέ τήν βασιλεύουσα Πόλη καί η βασιλεία σέ αυτόν τόν κόσμο κληροδοτήθηκε στό δικό μας γένος από τόν Μέγα Κωνσταντίνο; Υπάρχει μήπως κανείς πού αγνοεί ότι η κληρονομιά της δικής του διαδοχής πέρασε στό δικό μας γένος καί εμείς είμαστε οι κληρονόμοι καί διάδοχοί του; Απαιτείς νά μήν αγνοούμε τά προνόμιά σου. Καί εμείς εχουμε τήν αντίστοιχη απαίτηση νά δείς καί νά αναγνωρίσεις τό δίκαιό μας όσον αφορά τήν εξουσία μας στό κράτος της Κωνσταντινουπόλεως, τό οποίο αρχίζει από των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου καί .... έζησε επί χίλια χρόνια ώστε εφθασε μέχρι καί τήν δική μας βασιλεία.

  Οι γενάρχες της βασιλείας μου, σπό τίς οίκογένειες των Δουκών καί των Κομνηνών, γιά νά μήν αναφέρω τους αλλους, κατάγονται από ελληνικά γένη. Αυτοί λοιπόν οι ομοεθνείς μου επί πολλούς αιώνες κατείχαν τήν εξουσία στήν Κωνσταντινούπολη. Διαβεβαιούμε δέ τήν Αγιότητά σου καί όλους τούς Χριστιανούς ότι ουδέποτε θά παύσουμε νά αγωνιζόμαστε καί νά πολεμούμε κατά των κατακτητών της Κωνσταντινουπόλεως. Θά ασεβούσαμε καί πρός τούς νόμους της φύσεως καί πρός τούς θεσμούς της πατρίδος καί πρός τούς τάφους των πατέρων μας καί πρός τούς Ιερούς ναούς του Θεού, εάν δέν αγωνιζόμασταν για αυτά μέ όλη μας τήν δύναμη......»

 • Ανώνυμος 32137

  31 Ιαν 2015

  Η σιγουρηωτιτα μας ερχεται απο τους Αρβανιτες της Ιταλιας (Arbëresh),που ολοι με επιθετο Γρεκι δηλωνουν Αλβανοι .Και εδω ισως να ειναι πιο πολλι απο την Αλβανια
  https://www.facebook.com/greciavellino?fref=ts
  https://www.facebook.com/groups/12181690690/?fref=ts
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200235053390174&set=a.1026389951166.2005313.1567817052&type=1
  Κοιτάξετε στο χαρτη.Οι Γκρεκοι φανερα ειναι οι ορθοδοξοι (nr 7)
  http://www.onlinebibleworld.com/bible-maps-and-atlas
  Το ιδιο και με τα ονοματα με ριζα Γρα και στην Αλβανια και στους Αρβëρεσοι
  Για να ιδούμε στην σημερινη Ελλαδα
  Παν - γρατë = παν γυναικες (παν = μικρο Αλπαν,Παν δëλλι(Πανδελι),Παν Αλλ = Αλλ παν, Πανα γιωτης(Παναγιωτης)(μεταφρασμενο το πανιοι σου),Παναρριτ- Παναριτ,Παν ανë ,Παν αμë ,Παν αμα(Παναμα),Παν ινë(Πανινε),Παν μωρε,Παν ωρε,Παν-αρι = φαναρι,Παν Δια(Πανδι).Παν Ακ ,Πανακω,Παν Ατ (πανατ)...Γρα - νικω ,που ειναι ονομα του Μ Αλεκ και συμβενη κερδισω(νικω) γυναικες(Γρα)..
  Παν το έχουμε και σαν ρήμα στα Αλβανικά.
  Το μεγα ονομα Ελλην
  Ο Αλβανος Πατροκοσμας χρισιμοπιισε πριν τους ελληνες το ονομα Ελλην.
  Και εκανε κληση για εξαπλωση των ελληνικων ΜΟΝΟ ΕΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
  Οι Αλβανοι - ορθοδοξοι,Ρωσοι,Βουλγαροι .Γεωργιανοι,Ρουμανοι,Σερβοι ..κτλ ειναι ορθοδοξοι ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
  Ηταν Ελληνες στην Ρωμιοσυνη ,δεν ειναι Ελληνες τωρα ,οταν οι ορθοδοξοι της Ελλαδος εγιναν εος Εθνικα Ελληνες ,δηλαδη σφετεριστηκαν το κοινο - Βυζαντινο ονοματο Γραικ(Greek) και ξανα υιοθέτησαν το ονομα Ελλην που το σφετεριστηκαν αυτο το κοινο ονομα απο τους Αλβανους - Αρβανιτες αυτη τη φορα

  Το ονομα Ελλην (Helen) κατα τι γνομι μου
  Αποτελειται απο διο λεξις ,ενα ονομα και ενα επιθετο
  Το ονομα ειναι " Ελλη " και συμαινει Ελιτ......

 • Ανώνυμος 32136

  31 Ιαν 2015

  Ο σφετερισμός του ονόματος Γραικ - Έλλην
  Εισαγωγή
  Ο σκοπος του μελετιου αυτου ειναι να αποδειξω οτι οι σημερινοι Ελληνες δεν πηραν το ονομα Ελληνες και Γραικοι κληρονομικα,επειδη αυτο το ονομα ηταν υπαρκτο .αλλα το υιοθέτησαν το όνομα απο την λεγομενοι μονο στο 18 -19 αιώνα ,Βυζαντινη Αυτοκρατορια .Σχεδιων για 1500 χρονια αυτη η Αυτοκρατορια λεγεται η Ρομεηκη Αυτοκρατορια και οι κατοικοι που δεν μπορεσαν μεχρι 19ο αιώνα να εχουν εθνος ,Ρωμηοί - Ρωμαίγους.
  Ετσι ακομα και στο 20 το αιωνα οι κατοικοι της Ελαδος και οι χριστιανοι της πολυεθνικης Τουρκικης Αυτοκρατοριας λεγοταν Ρομηοι ,αντι Ρομεγοι .Οπως θα διαβασετε πιο κατω, μεγαλος πολεμος ξεσπασε μεταξυ των Ρωμηους και νεο Ελληνες για το θρησκευτικο ονομα αυτο, ενας πολεμος που που στο αναγκαστηκε το Ρωμέικο μεχρι τοτε κρατος της Ελλαδος να παρει θεση στην αρχη του 20 - του αιωνα και με συνταγμα να αποφασισει οτι απο Ρωμαικο Κρατος να γινετε Ελληνικο Κρατος της Ελλαδος και οι κατοικοι απο Ελλαδιτες σε Ελληνες .
  Αμεσος απαγορευτηκε η χρηση του Ρωμιος να αντικαθίστανται με Ελληνας και η διμοκρατια απο Ελλαδικη σε Ελληνικη .
  Οι θεσεις των Αλβανον - Αρβανιτες
  Οι φαναριώτες Αλβανοι - Αρβανιτες με το ονομα Γραικοι εννοούσαν τους ορθοδοξους .Τις περισσοτερες φορες το ονομα Γραικοι ενω στην αρχη το βρισκουμε σε ολο το Βυζαντιο ,στο τελος του σε περιοχες οι οποιες κατοικουν οι Αρβανιτες - Σκιπëταροι.Εχουμε καμια τριανταρια χαρτες γι αυτο.Εχουμε και ξενους που γραφουν οτι το ονομα αυτο ειναι Ιλλυρικο κιολας
  http://adriano-xhafaj.blogspot.com/2014/07/blog-post.html
  Ο Αριστοτέλης, το Πάριο χρονικό, ο Απολλόδωρος κ.α. αναφέρουν ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ:
  «πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό). Ειδικότερα, ο
  Απολλόδωρος λέει ότι οι πέτρες που πετούσαν πίσω τους ο Δευκαλίωνας και η
  γυναίκα του Πύρρα και γίνονταν άνθρωποι λέγονταν Γραικοί και μετά
  μετονομάστηκαν σε Έλληνες από τον βασιλιά Έλληνα, γιο του βασιλιά
  Δευκαλίωνα, πρβ «ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι.
  Πρεπει να ειναι Ιλλυρικο οπωσδηποτε διωτη στην Αλβανια εχουμε πολλες περιοχες με την ριζα Γρε...Greshic,Grecalli,Greçi,Greco.. και πολλά επίθετα στο facebbok .
  Στην Ελλάδα αν εχει εχουν σιγουροτητα Αρβανιτικη προελευση .
  Η σιγουρηωτιτα μας ερχεται απο τους Αρβανιτες της Ιταλιας (Arbëresh),που ολοι με επιθετο Γρεκι δηλωνουν Αλβανοι .Και εδω ισως να ειναι πιο πολλι απο την Αλβανια..........
  https://www.facebook.com/notes/%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B5/%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BA-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD/10152211258441784

 • Ανώνυμος 32124

  29 Ιαν 2015

  Από τις μελέτες «The Cambridge medieval history» και Bréhier, Louis (1977). The life and death of Byzantium
  1. Οι Αραβες αποκαλούσαν τον λαό του Βυζαντίου «Ρουμ» και αργότερα «Γιουνάν» (=Ελληνες)
  2. Μετά το σχίσμα των εκκλησιών, οι Δυτικοί ονόμαζαν συνήθως την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σαν “royaume de Grece” διότι δεν ήθελαν να χρησιμοποιείται το όνομα της «Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» από τους «σχισματικούς».
  3. Ο όρος «Βυζαντινή» αυτοκρατορία επινοήθηκε στη Δύση, περίπου 150 χρόνια μετά την πτώση της Κων/λεως, από φανατικούς ιερωμένους για τον ίδιο λόγο.
  4. Στούς πρώτους 7 αιώνες δεν υπήρξε κανείς αυτοκράτορας με ελληνική καταγωγή, εκτός από την Θεοδώρα (ελληνίδα από την Κύπρο) και την Ειρήνη την Αθηναία, από το γένος των Σαραντάπηχων της Αθήνας (γύρω στο 800). Ο πρώτος με ελληνικό αίμα ήταν ο Βασίλειος Βʼ Βουλγαροκτόνος, γιός της Αναστασίας (μετέπειτα Θεοφανώ) κόρης ταβερνιάρη από τη Σπάρτη.
  5. Μετά τον 11ο αιώνα, οι δυναστείες των Κομνηνών, Λασκάρεων, Παλαιολόγων και άλλες είχαν μικτή καταγωγή. Ολες οι βασιλικές οικογένειες της εποχής (και όχι μόνον), συνήθιζαν να παντρεύουν τα παιδιά τους μετά από κάθε συμφωνία. Ετσι, σε όλους τους βασιλικούς θρόνους βρισκόντουσαν άνθρωποι με μικτή προέλευση. Στο Βυζάντιο υπήρχαν λοιπόν αυτοκράτορες με αίμα ελληνικό, ιλλυρικό, αρμένικο, σλάβικο, φράγκικο και δε συμμαζεύεται.
  6. Σημασία δεν έχει το «αίμα», αλλά η γλώσσα και το πως αισθάνονταν ο κάθε αυτοκράτορας, και ο κάθε υπήκοος. Μετά τους πρώτους 3 αιώνες της αυτοκρατορίας σταμάτησαν σταδιακά οι διώξεις και ο βίαιος εκχριστιανισμός των Ελλήνων και η υβριστική χρήση του ονόματος Ελλην. Ετσι λοιπόν κατέληξε, τα τελευταία 300 χρόνια, η κυριαρχούσα συνείδηση να γίνει η Ελληνική.
  7. Σαν γένεση της συνείδησης του Νέου Ελληνισμού, θεωρείται η Αυτοκρατορία της Νίκαιας (1204-1261). Από γραπτό του Θεόδωρου Λάσκαρι (1218), ο οποίος αποκαλούσε τον εαυτό του Ελληνα :«Απασών γλωσσών το ελληνικόν υπέρκειται γένος». Επίσης από επιστολή που έστειλε στον Πάπα: «Πάσα τοίνυν φιλοσοφία και γνώσις Ελλήνων εύρεμα... Συ δε, ω Ιταλέ, τίνος ένεκεν εγκαυχά;» (Οι Ελληνες δημιούργησαν γνώση και φιλοσοφία... Εσύ Ιταλέ, τι έχεις να καυχηθείς;).

 • Ανώνυμος 31168

  1 Ιαν 2015

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΓΙΑΥΤΟ ΜΗΝ ΣΚΑΤΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΗΤΑΝ ΟΝΤΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ....

 • Ανώνυμος 30878

  25 Δεκ 2014

  Μπορείνα είναι ανιστόρητος αυτός αλλά και εσύ δεν πας πίσω. Ο Κωνστάντιος ρε ανιστόρητε ήτο μπαμπάς του Κωνσταντίνου Ρωμαιιος αξιωματούχος της ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και η μαμά του Ελένη ήταν εργαζόμενο κορίτσι σε ταβέρνα./πανδοχείο (πιάτα ... ΔΕΝ ΕΠΛΕΝΕ!) στην Βιθυνία. Εναντι Λήμνου αλλά πολύ πιο μεσα στην Τουρκία (ή μήπως να πω Μικρασία;). ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ ΡΕ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ; ΑΠΌ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ; ΑΠΟ ΠΟΥ Ι ΩΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ;

  Τα θες και τα λές ή κάνεις κάποια επώδυνη θεραπεία με βαριά χάπια;

 • Ανώνυμος 30856

  25 Δεκ 2014

  Ρε ανιστορητε παμβλακα ο Κωνσταντιος ο Χλωρος ηταν Ελληνας και η Ελενη η γυναικα του Ελληνιδα κορη ενος ταβερνιαρη. Αρα ο Κωνσταντινος ο λεγομενος Μεγας και Αγιος ηταν Ελληνας....Οσο για την υπολοιπη λιστα ειναι αναξια λογου και χρονου....
  Εισαι ανθελληνας και αμφισβητω και το οτι εισαι Βλαχος.
  Εισαι κακοπροαιρετος ελεηνος και τρισαθλιος. Βρωμιζεις τη γη οπου πατεις....Ουστ εξω απο την Ελλαδα αχαριστε και αναξιε...πηγαινε να βρωμιζεις οποια αλλη χωρα θελεις. Οριστε....
  ΙΔΑΙΟΣ ΖΕΥΣ

 • Ανώνυμος 30372

  9 Δεκ 2014

  Ο συγγραφέας έχει απόλυτο δίκιο. Επίσης μία ερώτηση για τους σχολιαστές.... όποιος μιλάει ελληνικά είναι και έλληνας??

 • Ανώνυμος 30369

  9 Δεκ 2014

  Η ΧΩΡΑ ΤΟΥΤΗ ΠΑΝΤΑ ΕΒΓΑΖΕ ΠΡΟΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΣΗΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΨΕ ΣΤΑ 47 ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΡΙΣΑ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑΝ

 • Ανώνυμος 30049

  7 Νοε 2014

  Ποσο ανθελληνας μπορει να εισαι;τραχανοπλαγια ε τραχανοπλαγια;

 • Ανώνυμος 29920

  21 Οκτ 2014

  Βρε γιατί παιδευόσαστε, αφού σύμφωνα με αυτά που άκουσα τελευταία ο Χριστός ήταν Έλληνας (και η μητέρα του) άρα να υποθέσω και ο Αδάμ και η Εύα ήταν Έλληνες άρα και όλοι οι απόγονοί τους ήταν Έλληνες άρα και η Γη είναι Ελληνική κι εμείς (οι Έλληνες) πρώτοι είδαμε το φεγγέρι άρα και αυτό είναι Ελληνικό .κ.ο.κ.
  Τέλος ........... τα πάντα Ελλάδα οι πάντες Έλληνες και να μην επανέλθουμε και χωρίς εμάς το χάος

 • Ανώνυμος 29558

  26 Αυγ 2014

  Τι διαβάζω θεέ μου!! Λοιπόν εν συντομία: Η αυτοκρατορία είχε Ελληνοποιήθει πλήρως τον 7ο αιώνα επί Ηρακλείου και διαδόχων του αφού εκτός από τον αρχαίο Ελληνικό χώρο και τα Βαλκάνια κατείχε πλέον μόνο τις ανατολικές περιοχές (Μικρά Ασία κυρίως)που εκεί ζούσαν αμιγείς Ελληνικοί και Ελληνόφωνοι πληθυσμοί από τα Ελληνιστικά χρόνια ακόμα. Φυσικά έγιναν και αρκετές σλαβικές επιδρομές και εγκαταστάσεις στα Βαλκάνια τον 7ο και 8ο αιώνα στα εδάφη της αυτοκρατορίας.Αυτοί οι πληθυσμοί σιγά σιγά εκχριστιανίστηκαν και αρκετοί με το πέρασμα των αιώνων Ελληνοποιήθηκαν πλήρως,πολλές φορές και με τη βία.(κυρίως αυτοί που κατέβηκαν στα εδάφη της παλιάς Ελλάδας).Οι υπόλοιποι σχημάτησαν κρατικές οντότητες και μετά από αιώνες πολέμων κατακτήθηκαν από την αυτοκρατορία (Βούλγαροι,Σέρβοι). Αυτοί ήταν και οι μόνοι κάτοικοι της αυτοκρατορίας που δεν ήταν Ελληνες. Ολοι οι αυτοκράτορες λοιπόν (από τον 7ο αιώνα όπως εξηγώ παραπάνω)μιλούσαν και έγραφαν Ελληνικά,όλα τα δημόσια έγγραφα επίσης και όλη η γραφειοκρατική δομή ήτανε στα Ελληνικά αφού αυτή τη γλώσσα μίλαγαν και καταλάβαιναν όλοι ως και τον τελευταίο πολίτη! Τι θέλει να μας πει ο αρθρογράφος; Οτι ένας πληθυσμός που μιλάει επί αιώνες την Ελληνική γράφει την Ελληνική (οσοι μορφώνονταν) και έχει την Ελληνική κουλτούρα αιώνων, όλος αυτός ο κόσμος δεν είναι Ελληνες;;; Θέλεις να μας πεις ρε μεγάλε ότι πρέπει να έχεις τα γονίδια του Περικλή για να είσαι Ελληνας;;; Φυσικά όλοι αυτοπροσδιορίζονταν ως Ρωμαίοι καθώς θεωρούσαν εαυτόν φυσικό συνεχιστή και νόμιμο διάδοχο της Ρωμαικής αυτοκρατορίας.Τα λατινικά ομιλούνταν αλλά ως δεύτερη γλώσσα από τον αυτοκράτορα και τον μορφωμένο κόσμο. Ο όρος Ελληνας είχε συνδεθεί επίσης και με την παλιά θρησκεία και λόγω χριστιανισμού έπρεπε να ξεχαστεί. Λοιπόν συμπέρασμα: Η ανατολική Ρωμαική αυτοκρατορία ήταν μία αμιγής Ελληνική Αυτοκρατορία με Ελληνικής συνείδησης και γλώσσας κατοίκους και φυσικά αυτοκράτορες. Το ότι δε χρησιμοποιούσαν το όρο Ελληνας για άλλους λόγους αυτό δεν τους κάνει λιγότερο Ελληνες. Δεν θα μπω στον κόπο να αρχίσω να απαριθμώ αμιγώς Ελληνικά ονόματα αυτοκρατόρων,στρατηγών, λόγιων και κληρικων. Κάνε τον κόπο εσύ που εγραψες το ανθελληνικό αυτό άρθρο να ανοίξεις κανά βιβλίο ή έστω να τα googlάρεις!

 • Ανώνυμος 29520

  19 Αυγ 2014

  Δεν είχαμε καλές ακαδημίες και παίρναμε απόξω.

 • Ανώνυμος 29444

  9 Αυγ 2014

  Έτσι να συνεχιστεί η προπαγάνδα κατά της ιστορίας μας,πολλά μπράβο στον κύριο "αρθρογράφο " ,όχι δεν είχε ελληνες αυτοκράτορες ,όλοι ήταν ανθελληνες (άσχετα που μιλούσαν ελληνικά σε ένα ελληνόφωνο κράτος),κατέστρεψαν το πνεύμα της αρχαίας ελλάδας (παρόλο που οι μοναχοί και οι ιστορικοί συντηρούσαν τα αρχαιοελληνικα κείμενα, για να τα βρεις έτοιμα ).Τέλος όταν κάνουμε αναφορά στο βυζάντιο καλό θα ήταν να έχουμε διαβάσει βιβλία καθηγητών από πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής,γιατί αυτοί γράφουν τις αλήθειες και όχι οι προδότες και οι αθρησκοι

 • Ανώνυμος 29402

  24 Ιουλ 2014

  ποιο ακυρο αρθρο δεν εχω δει....μαλλον προκειτε περι ανιστορητου αρθρογραφου.....μικρασιατης τι θα πει?καππαδοκης τι θα πει?τι καταγωγης ειναι αυτοι?μηπως ειναι εξωγηινοι?

 • Ανώνυμος 29354

  16 Ιουλ 2014

  Φιλε εσυ που λες για τον αυτοκρατορα Αλεξανδρο μαθε οτι ηταν Αλεξανδρος Γ' ο αδερφος του Λεοντος ΣΤ του Σοφου διοτι ο πρωτος αυτοκρατορας με το ονομα Αλεξανδρος ηταν ο εβραικης καταγωγης Αλεξανδρος Σεβηρος(222-235)και δευτερος ηταν ο Αλεξανδρος που αυτοανακηρυχθηκε αυγουστος στην επαρχια της Αφρικης την εποχη της Τετραρχιας(310)και τελικα εξοντωθηκε απο τον Μαξεντιο.Εαν σφαλλω τοτε πληροφορησε με αναλογως.

 • Ανώνυμος 29305

  26 Ιουν 2014

  Σ ευχαριστώ 29192 γιατί με εκφράζεις απόλυτα.

  Να προσθέσω μόνο ότι σαφώς και υπάρχει αναφορά απο εκείνα τα χρόνια για ελληνική αυτοκρατορία αφού οι δυτικοί την αποκαλούσαν ως emperum graecorum . Μιλάμε για γραπτές αναφορές κ όχι προφορικες.

  Επίσης το γελοίο είναι ότι προκειμένου να μας πείσ ει ότι η η λέξη Έλλην είχε αντικατασταθει με τη λέξη Ρωμαίος και οτι απαγορευοταν οτιδηποτε ελληνικο παραθέτει επιγραφές ...στα ελληνικά!

  Καλή η προσπάθεια...

 • Ανώνυμος 29208

  7 Ιουν 2014

  Λοιπόν,όλα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!!!Όλα είναι γραμμένα στα ελλήνικα !!
  Βασάνισέ το λίγο!!!

 • Ανώνυμος 29192

  5 Ιουν 2014

  Ούτε ένας έλληνας αυτοκρατορας έ; Σοβαρά λοιπόν;

  Η ειρήνη η Αθηναία μαλλον δεν ήταν από την ... Αθήνα λοιπόν.


  Μήπως έχετε ακουστά την Θεοφανώ; Λοιπόν η κυρία ήταν "Λάκαινα" (καταγώμενη από την Σπάρτη). Όπως βέβαια και ο διάσημος γιος της Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος.

  Ο Ιουλιανός πάλι λέτε ήταν Ιλλυριός... Κρίμα που ο ίδιος στα βιβλία που έγραψε μας πληροφορεί ότι η έχει καθαρή ελληνική καταγωγή!

  Και ο μέγας κωνσταντίνος ήταν ιλλυριός γιατί ... γεννήθηκε στην Ναϊσό. Έλα όμως που ξέρουμε ξέρουμε ότι είχε λατίνο πατέρα και ελληνίδα μητέρα. Πολύ Ιλλυρικόν παίζει. Βρε μπας και είστε εσείς τίποτα μοντέρνοι Ιλλυριοί με πεταχτά αυτάκια;

  Υπήρχαν και ξένοι αυτοκράτορες. Αλλά βασίλευαν στην ελληνική πόλη Κων/πολη, υπηρετούσαν έναν λαό που μίλαγε ελληνικά, που έγραφε ελληνικά, και κατοικούσε στην Πελοπόννησο, το Αιγαίο την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, και τα παράλια της Μ. Ασίας. Αυτοί ήσαν οι "Ρωμαίοι". Υπήρχαν και άλλοι κα΄τοικοι στην Αυτοκρατορία. Τους καλούσαν όμως με άλλα ονόματα δεν ήσαν δικοί τους (μας). Ήταν βουλγαροι, ίβηρες, αρμένιοι, ίσαυροι, καρδούχοι κτλ, όχι Ρωμαίοι = έλληνες.

  Οι Βυζαντινοί είναι αλήθεια αποφύγουν την λέξη έλληνας όταν μιλάνε για τον εαυτό τους. Η λέξη σημαίνει τον οπαδό της παλαιάς θρησκείας. Πολλές φορές χρησιμοποιούν την λέξη γραικός όταν μιλάνε για το κράτος τους και την ράτσα τους. Έτσι ένας επίσκοπος τον 8ο αιώνα λέέι ότι "η δύστυχη Γραικία (Β. αυτοκρατορία) δονείται σύμπασα" από την εικονομαχία. ή καλεί τους άλλους χριστιανούς να ακούσουν τι τρομερά συμβαίνουν "ανάμεσα στους Γραικούς".
  Άλλοι συγγραφείς δεν διστάζουν περιστασιακά να χρησιμοποιήσουν και την λέξη έλληνας. Η Άννα κομνηνή έτσι μιλάει για μία τροχαλία ππου είναι "άγνωστη ανάμεσα σε μας τους Έλληνες"  Οι βυζαντινοί ήσαν περήφανοι που το κράτος τους ήταν ο μόνος διάδοχος της Ρώμης και του Αλεξάνδρου. Μάλλον δεν θα το ξέρετε επίσης ότι υπήρχε βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξανδρος που ήταν ο Αλέξανδρος ο 4ος ή 5ος, δεν θυμάμαι, διότι οι Βυζαντινοί προσμετρούσαν στην αρίθμηση και τους αρχαίους Μακεδόνες βασιλείς!!!!

  Το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη είχε δοθεί σε όλους τους κατοίκους του κράτους και αυπο αυτήν την έννοια ήσαν ρωμαίοι. Το να δηλώνει ρωμαίος ο βυζ αυτοκ. ήταν και θέμα πρεστίζ που τον έκανε ανώτερο απο τους "ρηγάδες" (τοπικούς φύλαρχους) της δύσης.

  Ελπίζω να μην είστε έλληνες αλλά ξένοι γιατί μόνο τότε έχει λογική η ανθελληνική σας στάση, το να χαρίζεται την 1000χρονη αυτολρατορίας μας σε ποιους δεν ξέρω. Σε ανύπαρκους Ρωμαίους; Στους Τούρκους;

 • Ανώνυμος 29126

  28 Μαΐ 2014

  Χαίρομαι που απο τις απαντήσεις κάποιων σχολιαστών ακούγεται και μια άλλη άποψη πέρα από την προπαγανδιστική και μονομερή θεώρηση της ιστορίας του συγγραφέα του άρθρου.

 • Ανώνυμος 29120

  27 Μαΐ 2014

  "Παφλαγόνας, Καππαδοκής, Κωνσταντινουπολίτης" αφορουν την γεωγραφική καταγωγή. Ακόμη και Αρμένιος. Αρα δεν σημαίνει ότι κανεις δεν είχε Ελληνες προγόνους

  Οι σημερινοί Αρμενιδες νομίζεις ότι είναι μόνο απόγονοι των αρχαίων Αρμενιδων;

  Οι Σλαυοι των Βαλκανιων νομίζεις ότι είναι σλαύοι; Δεν νομίζεις ότι αναμίχθηκαν με τους ντοπιους ποληθυσμους που υπάρχουν απο την αρχαιότητα;

  Γιατι λοιπον οι αρχαίοι Ελληνες να είναι οι μόνοι που δεν άφησαν απογόνους και όλοι οι λαλλοι λαοι των Βαλκανιων να έχουν αφήσει απογονους παντούς; Υπήρχε δηλαδή γενοκτονία εις βάρος των αρχαίων Ελλήνων;;

  Το σίγουρο είναι ότι αποκαλούσαν τον εαυτο τους Ρωμιοι όλοι οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας αυτής. Ακομη και οι Ρωμαιοι ως γνωστό υιοθέτησαν την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά ως δική τους. Και πολλοί κάτοικοι της αυτοκρατορίας αυτοί είχαν την Ελληνική γλώσσα όχι μόνο ως κοινή γλώσσα αλλά και ως μητρική γλώσσα σε πολλές περιοχες - όχι παντου αλλά σε πολλες περιοχες.

  Αρα ουτως ή άλλως η πολιτιστική ταυτότητα των προγόνων των σημερινών Ελλήνων είναι μια λαμπρή πολιτιστική ταυτότητα άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένη με τους αρχαίους Ελληνες.

 • Ανώνυμος 29023

  15 Μαΐ 2014

  Ποιοί θεωρεῖτε ὅτι ἦταν ἤ εἶναι οἱ Ἕλληνες;
  Οἱ καταγόμενοι ἀπό τήν Πελοπόννησο, τήν Στεραιά Ἑλλάδα, τήν Θεσσαλία, τήν Μακεδονία ἤ τήν Θράκη;
  Ὁ Ἑλληνισμός, ἀδέλφια μου, ἦταν καί εἶναι οἰκουμενικός. Ὅπου πῆγε ρίζωσε καί οἱ αὐτόχθονες τόν ἐγκολπώθηκαν καί τὄχαν καύχησή τους πού μετεῖχαν αὐτῆς τῆς πολιτιστικῆς παραδόσεως.
  Στούς κατοπινούς χρόνους ἑνώθηκε ὁ Ἑλληνισμός μέ τόν Χριστιανισμό καί γίνανε ἕνα.
  Ἀπ' αὐτή τήν ἕνωση προήλθε ἡ Ρωμηοσύνη, πού ἀγκάλιαζε καθ' ἕνα πού ἦταν Ὀρθόδοξος καί μετεῖχε τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.
  Αὐτοί οἱ Ρωμηοί, οἱ Οἰκουμενικοί Ἕλληνες συγκρότησαν τήν Ρωμανία,αὐτήν πού ἐσφαλμένως καί γιά δικούς τους πονηρούς, ἐπιτρέψτε μου νά πιστεύω, σκοπούς ὁ Wolf καί οἱ ἄλλοι Δυτικοί ὀνόμασαν Βυζάντιο καί τούς ἀνθρώπους του Βυζαντινούς.
  Ρωμηοί μέ τήν παραπάνω ἔννοια ἦταν σχεδόν στό σύνολό τους ὅλοι οἱ αὐτοκράτορες.
  Κι' αὐτός ὁ Λέων ὁ Σοφός(886-912), πού στόν ὡραῖο πίνακά σας τόν χαρακτηρίζετε "'Αρμενοσλαῦο"- κι' ἄς εἶχε αὐτή τήν φυλετική καταγωγή, δέν μᾶς ἐνοχλεῖ καθ' ὅλου - ἔγαψε ἀνεπανάληπτα ποιητικά ἔργα στήν Ἑλληνική λαλιά, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι τά ἀναστάσιμα ἐξαποστειλάρια καί τά ἕνδεκα ἑωθινά, πού κοσμοῦν τήν ἐκκλησιαστική μας ποίηση.
  Ὁ ἐθνοφυλετισμός μᾶς ἔβλαψε πάρα πολύ σάν Ἕλληνες. Περιόρισε τόν Ἑλληνισμό στήν σημερινή Ἑλλαδίτσα.
  Γι' αὐτό ἔγραψα πιό πάνω γιά πονηρούς σκοπούς τοῦ Wolf καί τῶν λοιπῶν φίλων μας εἰς τούς ὁποίους "ἀνήκομεν".
  Δέν τούς ἀπορρίπτομεν, ἀλλά τούς προσέχομεν.
  Αὐτά ἐν περιλήψει, γιά τό μεγάλο θέμα, πού πραγματεύεσθε.

  Τό Θέμα πού θίγετε στό ὡραῖο ἄρθρο σας εἶναι λεπτό καί εὐαίσθητο.
  Βασανίστε το λίγο.
  Ὑπάρχει σχετική βιβλιογραφία, πού ἀπαντάει στά ἐρωτήματα αὐτοῦ πού ψάχνει τήν ἱστορική ἀλήθεια.
  Δημήτριος Ἰωαννίδης


 • Ανώνυμος 28998

  13 Μαΐ 2014

  οι μικρασιατες και οι καππαδοκες τι ήταν;σομαλοι;

 • Ανώνυμος 28997

  13 Μαΐ 2014

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 28702

  28 Απρ 2014

  ΕΛΑ ΝΤΕ !!! ΤΡΑΒΑ ΚΑΜΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ.ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ & ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΑΦΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΗΤΑΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΑΠΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ανώνυμος 28375

  12 Απρ 2014

  προτων να σας πο πως γινεται να λεγεται μακεδονικη δυναστεια χωρις να υπαρχουν ελληνες μεσα δευτερον ο Βασειλιος α ηταν απο γνωστη οικογενεια ελληνων της μακεδονιας τριτον ας το παρουμε ετσ ιοτη ηταν οπως τα λες ειδη στην μεση της βυζαντινης περιουδου το ελληνικο στοιχιο ειχε επικρατηση ειδη η ελληνικη γλωσσα και συνηδειση μπορει να μην λεγοντουσαν ελληνες αλλα λεγοντουσαν ΓΡΑΙΚΗ και οταν η σαρακινοι πολιορκουσαν την Θεσσαλονικη ο Μανουηλ Β για να του εμψηχοσει ελλεγε [μεταξη 1383-1387]οτι η πατριδα τους ηταν η πατριδα του Φιλιππου και του Μεγαλου Αλεξανδρου.Παραπανω λες οτι καποιη αυτοκρατορες απο την Παφλογωνια το δεχομαι αλλα η ελληνες ειχαν ειδρηση αποικιες γυρο απο ολη την Μικρα Ασια και ειχαν προσμηχθει με τους τοπικους πλυθισμους π.χ ο Ηροδοτος ηταν απο την δωρικη αποικια της Αλικαρνασου μισος ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΜΗΣΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ και δεν ειχε μορφωθει με τοπικη καριακη μορφωση αλα με την ιωνικη.Οποιος και να σε που εχεις γραψει αυτο το θεμα ντρεπομαι πραγματικα για σενα και φαντασου οτι εγω ειμαι 13 χρωνον εσει που εσαι μεγαλυτερος τη κανειςςςς.

  απο Γιωργο

 • Ανώνυμος 28374

  12 Απρ 2014

  επιτελους αληθειες