ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ!

Οι όροι «Βυζάντιο» και «βυζαντινή αυτοκρατορία» επινοήθηκαν τον ιη΄  αιώνα, προκειμένου να εμπεδώσουν τον δήθεν ελληνικό χαρακτήρα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στα ιστορικά κείμενα του μεσαίωνα, η συγκεκριμένη αυτοκρατορία ποτέ δεν χαρακτηρίστηκε βυζαντινή ή ελληνική. Το Βυζάντιο ουδέποτε υπήρξε ελληνικό, ούτε καν φιλελληνικό. Ουδέποτε εξελληνίστηκε, όπως λανθασμένα διδάσκεται, τουναντίον όλες οι συνιστώσες του ελληνικού πολιτισμού (Φιλοσοφία, Θέατρο, Αθλητισμός, Τέχνες, Επιστήμες κ.τ.λ.), αλλά και το ίδιο το όνομα έλλην είχαν κηρυχθεί από την πολιτικοθρησκευτική του εξουσία υπό άγριο διωγμό. Οι δε βυζαντινοί αυτοκράτορες ουδεμία σχέση με την Ελλάδα είχαν, καθʼ ότι στα 1100 χρόνια βυζαντινής ιστορίας κανείς τους δεν είχε καν ελληνική καταγωγή. Ούτε ένας δεν καταγόταν από περιοχές με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό, πολλοί δε εξ αυτών αγνοούσαν την ελληνική γλώσσα.

 Ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, ένας από τους τελευταίους αυτοκράτορες –με σαφώς μή ελληνική αμφίεση– ο οποίος αποκαλείται «αυτοκράτωρ των Ρωμαίων».
Το Βυζάντιο ήταν αποικία των μεγαρέων από τον η΄ αι. π.Χ., με βασιλιά τον Βύζαντα. Το 330 μ.Χ. ο ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α΄, ίδρυσε την νέα πρωτεύουσα τής αυτοκρατορίας του και την ονόμασε Nova Roma (Νέα Ρώμη), επίσημη ονομασία, που διατηρείται μέχρι σήμερα στον τίτλο τού οικουμενικού πατριάρχη. Σε χειρόγραφα μοναστηριών αποκαλείται συχνά «Νέα Σιών». (Διαβάστε στην "Ελεύθερη Έρευνα": "Το Βυζάντιο ως ο νέος Ισραήλ".) Η ονομασία ρωμαίοι διατηρήθηκε επί έντεκα ολόκληρους αιώνες από την ίδρυση μέχρι και την κατάλυση του κράτους από τους οθωμανούς, το 1453. Οι σημερινοί ορθόδοξοι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης καλούνται «ρουμ», εξ ου και η ονομασία «ρωμιός».

    

Η εισαγωγή των όρων «βυζαντινή αυτοκρατορία» και «βυζάντιο» στις αρχές του ιη΄  αιώνα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παραχαράξεις τής Ιστορίας. Ο όρος «βυζαντινός» ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε από αυτούς που χαρακτηρίζει (δηλαδή τους ίδιους τους βυζαντινούς κατοίκους του πολυεθνικού ρωμαϊκού κράτους). Στην περίοδο τού ΄21 ,το επίθετο «βυζαντινός» εσήμαινε «σουλτανικός» (π.χ. «εξήλθε των Δαρδανελλίων ο βυζαντινός στόλος»: από το Ημερολόγιο της ναυαρχίδας του Μιαούλη «Θεμιστοκλής»).Aπό αριστερά: Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος (ια΄αι.). Αλέξιος Κομνηνός (ιβ΄ αι.). Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις (ιγ΄ αι.). Όλοι τους φέρουν μή ελληνικές ενδυμασίες κι αποκαλούνται βασιλείς των ρωμαίων.Παραθέτουμε παρακάτω τον πίνακα των αυτοκρατόρων τής ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με την εθνική καταγωγή ενός εκάστου. 

 

 

  Οι παρατιθέμενες στο άρθρο φωτογραφίες από ψηφιδωτά, νομίσματα, έγγραφα κ.α. ελήφθησαν δειγματοληπτικά από την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» («Εκδοτική Αθηνών»). Απεικονίζουν διάφορους αυτοκράτορες με τους τίτλους τους, στους οποίους πουθενά δεν υπάρχουν οι λέξεις «Ελλάς» ή «έλλην»· ακόμα και σʼ αυτούς της τελευταίας δυναστείας, των Παλαιολόγων, δεσπόζουν οι τίτλοι: «αυτοκράτωρ των ρωμαίων» και «βασιλεύς των ρωμαίων».      

          Eπάνω: Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος (ιδ΄-ιε΄ αι.).

        Στο μετάλλιο (Hôtel des Medailles, Παρίσι) εικονίζεται ο προτελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος, αδελφός του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, με δυτική ενδυμασία και κάλυμμα κεφαλής, τιτλοφορείται δε: «Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων.»

        Κάτω: Η ιδιόχειρη υπογραφή του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως: «Κωνσταντίνος ο εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο Παλαιολόγος».Η αυτοκράτειρα Ειρήνη, η οποία φέρεται ως γεννηθείσα στην Αθήνα, ήταν πιθανότατα εβραϊκής καταγωγής. (Διαβάστε στην "Ελεύθερη Έρευνα": Ειρήνη η Αθηναία ή Ειρήνη η Εβραία;) Αφού δηλητηρίασε τον άνδρα της, Λέοντα Δ΄, ακρωτηρίασε και δολοφόνησε με φρικτούς τρόπους διάφορους στρατιωτικούς, καθώς και του έξι γυιούς του Κωνσταντίνου Ε΄ και τύφλωσε το μονογενή γυιό της και συμβασιλέα Κωνσταντίνο ΣΤ΄. Δύο αδέλφια από άλλη μητέρα του Κωνσταντίνου τα εξόρισε σε ένα μοναστήρι του Υμηττού· κι επειδή οι κρατούμενοι είχαν τον τίτλο του Καίσαρα, από τότε το μοναστήρι πήρε το όνομα Καισαριανή.


Η πραγματική καταγωγή αρκετών αυτοκρατόρων έχει εσκεμμένα αποκρυβεί, γεγονός, που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες, όπως π.χ. του Θεοδοσίου, ο οποίος φέρεται ως ίβηρας με διαφορετικό αρχικά –άγνωστο– όνομα κι επίσης άγνωστη καταγωγή. Οι ρωμιορθόδοξοι υποστηρίζουν διάφορες αστείες αρκετές φορές θέσεις, όπως ο Φ. Κουκουλές στην «Επετηρίδα της Εταιρείας των Βυζαντινών Σπουδών», τομ. Ε΄, ο οποίος διατύπωσε τη γνώμη, πως το όνομα Λάσκαρις (lascar=πολεμιστής στα Περσικά) προέρχεται από το δάσκαλης, άρα ο πρώτος Λάσκαρις ήταν δάσκαλος!


Για άλλους αυτοκράτορες υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία, όπως π.χ. για τη δυναστεία των Ισαύρων, η οποία φέρεται να έχει μάλλον συριακή κι όχι ισαυρική καταγωγή. Σε καμμία όμως περίπτωση στη χιλιόχρονη βυζαντινή Ιστορία δεν παρουσιάστηκε κάποιος αυτοκράτορας, όχι κατʼ ανάγκην έλληνας, αλλά έστω φορέας τού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, πλήν του Ιουλιανού από την Ιλλυρία. (Πρόκειται για τον μόνο μή μισέλληνα αυτοκράτορα, ο οποίος -για το λόγο αυτό- δολοφονήθηκε κι ονομάστηκε από την Εκκλησία Παραβάτης.


Ο συνήθης τίτλος, που έφεραν όλοι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες, ήταν: «Βασιλεύς και απόλυτος μονάρχης των Ρωμαίων». Η βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία υπήρξε ένα πολυεθνικό συνονθύλευμα δεκάδων λαών, δεν απέκτησε ποτέ ελληνικό εθνικό χαρακτήρα, το αντίθετο μάλιστα. Η λέξη έλληνας ταυτιζόταν με τον ειδωλολάτρη και θεωρείτο ύβρις.ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


65 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 42474

  27 Απρ 2017

  Τρικυμια εν κρανιο ολοι εδω μεσα, ο συγγραφεας του αρθρου μια χαρα τα λεει, τους ελληνες δηλ αυτους που πιστευαν ακομα στα αρχαια ελληνικα μυστηρια, θρησκειες κλπ, τους κυνηγαγαν στο βυζαντιο, πως ειναι δυνατον λοιπον οι βυζαντινοι να εχουν εστω και μια ελαχιστη σχεση με οτιδηποτε γνησια ελληνικο?!
  Το καταλαβαινω, ειναι δυσκολο να αποδεχθεις οτι ουσιαστικα απο την εισβολη των ρωμαιων το 400 π.χ. μεχρι και το 1821 δηλ για δυο χιλιαδες χρονια, οχι απλα δεν δημιουργησες τιποτα σαν λαος, αλλα ησουν και υποτελης σε καποιους αλλους, δηλ σκλαβος, αλλα τι να κανουμε ειναι η ΑΛΗΘΕΙΑ! και μονο οταν αντικρυζεις την αληθεια καταματα μπορεις να πας μπροστα, το νεοελληνικο κρατος δεν εχει καμια σχεση με το βυζαντιο (Ρομανια) περα και μονον απο τη θρησκεια η οποια ειναι εβραικη, και τα ελληνικα την εποχη εκεινη ηταν γλωσσα διεθνη οπως τα αγγλικα τωρα, δεν σημαινει οτι οποιος μιλαει ελληνικα ηταν και ελληνας στην καταγωγη.

 • Ανώνυμος 41899

  28 Μαρ 2017

  http://dipnosofistis.blogspot.gr/2010/06/blog-post_9826.html

 • Ανώνυμος 41898

  28 Μαρ 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=v1pqmMsnSTo

 • Ανώνυμος 40571

  9 Ιαν 2017

  http://ellinikahoaxes.gr/2016/12/18/emperors-of-byzantium-greeks/

 • Ανώνυμος 40084

  13 Νοε 2016

  τι λετε ρε ΕΛΛΗΝΕΣ ειναι οι βυζαντινοι ΕΛΛΗΝΕΣ ειμαστε  απο Κυπρο

 • Ανώνυμος 40041

  6 Νοε 2016

  Για την σφαγή της Σκυθόπολης έχει διαβάσει κανείς σας ρε Ρωμιοί απο τον Κωνστάντιο τον Β' το 341 μχ;;;;...ψαχτείτε λίγο προβατάκια....

 • Ανώνυμος 40026

  2 Νοε 2016

  αθλιο

 • Ανώνυμος 39328

  31 Ιουλ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 38966

  8 Ιουλ 2016

  Επιτελους μια σοβαρη εκθεση σχετικα με το Βυζαντιο(Imperium Romanum) να μαθουμε τι πραγματικα συνεβη και οχι τις εθνικιστικοσοβινιστικες θεωριες του 19 αιωνα.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣΡΕ ΦΙΛΕ
  ΦΟΒΕΡΟ ΑΡΘΟ.
  ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ.
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΣΑΣ ΡΕΖΙΛΕΨΑΝΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

 • Ανώνυμος 38874

  25 Ιουν 2016

  Επιτελους μια σοβαρη εκθεση σχετικα με το Βυζαντιο(Imperium Romanum) να μαθουμε τι πραγματικα συνεβη και οχι τις εθνικιστικοσοβινιστικες θεωριες του 19 αιωνα.Ο Αριστοτελης ελεγε Το αληθινό και το δίκαιο έχουν απ' τη φύση μεγαλύτερη δύναμη απ' το ψέμα και το άδικο και για αυτο πρεπει να υπερισχυσουν και μια μερα σιγουρα θα υπερισχυσουν.

 • Ανώνυμος 38539

  13 Μαΐ 2016

  Αφιερώστε 10 λεπτά από την ζωή σας για να διαβάσετε ποτε και πώς ιδρύθηκε το Βυζάντιο και μετά σβήστε τα σχόλια σας γιατί γελάνε και οι πέτρες.ελληναρες.
  ΑΣΧΟΛΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΜΑΜΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΕ ΜΑΣ ΕΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ.
  ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΒΛΑΠΤΕΙ.
  ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΛΙΚΟ

 • Ανώνυμος 38154

  9 Απρ 2016

  Αφιερώστε 10 λεπτά από την ζωή σας για να διαβάσετε ποτε και πώς ιδρύθηκε το Βυζάντιο και μετά σβήστε τα σχόλια σας γιατί γελάνε και οι πέτρες.ελληναρες.

 • Ανώνυμος 37069

  5 Φεβ 2016

  Διαγράφηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 36890

  26 Ιαν 2016

  Βλακίες γραφετε ,ΟΛΟΙ οι Αυτοκράτορες που γραφεται απο κατω ειναι γνωστο και αποδεδειγμενο οτι ηταν ΕΛΛΗΝΕΣ.Ολες οι περιοχες ακομα και αυτες που βρησκοντε μεσα απο την Αγγηρα, ειναι ελληνικες αποικιες.Στο βυζαντιο μηλουσαν,και ακομα μηλανε Ελληνικα διοτι ακομα εκει ειναι.Ο ΡΩΜΑΝΟΣ Γ ΑΡΓΥΡΟΣ (1028-1034) ειναι απο το Χαρσιανον, και ειναι απογονος του Λέων του Αργυρου(Στρατιωτικη οικογενεια με υψηλα αξιωματα "Στρατιγων". ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ' ΑΡΓΥΡΟΣ. ευχαριστω πολυ.

 • Ανώνυμος 36738

  21 Ιαν 2016

  εδω εβαλες το ρωμαιος σε κυκλο για να μας δειξεις τι!!!!! χαχαχα το ρωμαιος ειναι τιτλος οχι εθνικοτητα...αντε διαβασε λιγο για τους πελασγους και οι βαρντασκα η φυρομ εχει την πιο μεγαλη ντροπη στην ιστορια της συνεργαστηκε με τους ναζι στον 2 παγκοσμιο πολεμο ο εθνικος σας ηρωας ο ιβαν μηχαιλοφ εστειλε σλαβους παραστρατιωτικους με γερμανους ναζι και σκοτωσαν ελληνες πολιτες στην φλωρινα και αλλου στην μακεδονια.

 • Ανώνυμος 36737

  21 Ιαν 2016

  μεγας κωνσταντινος κ ιουστιανος 2 θα πω γιατι βαριεμαι εχουν υλλιρικη καταγωγη και θρακικη αρα πελασγικοι καταγωγη ιλλυριοι εχουν καταγωγη απο την ελληνικη πολη θηβα απο εκει ο κατοικοι πηγανε στην σημερινη υλλυρια και οι θρακες ειναι πελασγικο φυλο και ακομα απο τν 8αι πχ υπαρχουν ελληνικες αποικιες στην θρακη αντε σκοπιανα σκουπιδια.....

 • Ανώνυμος 36444

  11 Ιαν 2016

  γεια σου ρε αναστασακη δημοσθενη...τα ξερουμε τα παραμυθια...εχουν απαντηθει αλλου.....

 • Ανώνυμος 36350

  6 Ιαν 2016

  Κι αν ακόμα πιστέψουμε ή θεωρήσουμε ,οτι οι τότε Αυτοκράτορες ηταν Ελληνες,τι έκαναν για την πατρίδα;μήπως κάποιος μέγας...έκλεισε την Νεοπλατωνική Σχολή της Αθήνας;και κατεδίωξε ολους τους δασκάλους;μήπως κάποιος ονόματι Αλάριχος με τις ευλογειες κυβέρνησης και θρησκευτικης ηγεσίας δεν ισοπέδωσε τα παντα εκτός Παρθενώνα;καλοί φιλοι η Αλήθεια δεν αλλάζει και καποτε θα φανερωθεί.Δυστυχώς η Ιστορία γράφεται απο τους νικητές.... Εύχομαι να δουμε καποτε την αλήθεια και να κάνουμε το σπουδαίο βήμα,που αυτό φοβούνται όλοι,ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ
  Αναστασάκης Δημοσθένης

 • Ανώνυμος 36333

  4 Ιαν 2016

  Ρε μακακα εσυ που εγραψες το αρθρο για να θεωρησεις εσυ προσωπικα καποιον αυτοκρατορα ελληνικης καταγωγης θα πρεπει να προερχεται απο τον σημερινο ελλαδικο χωρο?δηλαδη στα υπολοιπα εδαφη κατοικουσαν ξενοι και καθολου δεν υπηρχαν Ελληνες.μη παιζεις με τη νοημοσυνη μας ρε μεγαλε.ανοιξε λιγο τα ματια σου.Π.χ.Μιχαηλ Η Παλαιολογος Μικρασιατης.εκει δηλαδη δε κατοικουσαν καθολου Ελληνες συμφωνα με το σκεπτικο σου.ωραια.η μικρασιατικη καταστροφη λοιπον δεν μας αφορα αφου αυτοι που σφαγιαστηκαν δεν ηταν Ελληνες αφου Ελληνες στη Μικρα Ασια δεν υπηρχαν ουτε καν απο τοτε οχι και το 1922.μας δουλευεις ρε?

 • Ανώνυμος 36163

  16 Δεκ 2015

  Αυτός που έγραψε αυτο το άρθρο η προπαγάνδα κάνει η άσχετος με Ιστορία πρέπει να είναι!
  Ντροπή!

 • Ανώνυμος 35726

  7 Νοε 2015

  Οι Ρωμαίοι ήταν και είμαστε Έλληνες απόγωνοι του Αινεία και του Εύανδρου Τωικής και Αρκαδικής καταγωγής. Άνοιξε λίγο Στράβωνα να ξεστραβωθείς. Όλες οι περιοχές από όπου καταγόντουσαν οι Αυτοκράτορες ήταν Ελληνικές, Ρωμαικές δηλαδή το ίδιο είναι. Την εποχή των χριστιανικών χρόνων η ονομασία Έλληνας είχε αποδοθεί για όσους ακολουθούσαν την παλιά θρησκεία, μόνο αυτό. Οι Ρωμαίοι δεν ήταν Λατίνοι, ορίστε και ένα απόσπασμα από τα πολλά που το επιβεβαιώνει: "Οἱ δ´ οὖν Λατῖνοι κατ´ ἀρχὰς μὲν ἦσαν ὀλίγοι, καὶ οἱ πλείους οὐ προσεῖχον Ῥωμαίοις· ὕστερον δὲ κατα πλαγέντες τὴν ἀρετὴν τοῦ τε Ῥωμύλου καὶ τῶν μετ´ ἐκεῖνον βασιλέων ὑπήκοοι πάντες ὑπῆρξαν".

 • Ανώνυμος 35695

  3 Νοε 2015

  Ακόμα και ο μεγαλύτερος ιστορικός της Άλωσης, ο Γεώργιος Φραντζής, "στο χρονικό της Άλωσης" αναφέρει πως όταν ο Μωάμεθ ετοιμαζόταν να μπει στην Πόλη, εκείνοι μέσα τσακώνονταν αν οι άγγελοι ήσαν αρσενικού ή θηλυκού γένους. Μετά από αυτό είναι αστείο και να συζητάμε για Ελληνισμό. Ένα τσούρμο θρησκευτικοί μασκαράδες και στρατοφυγάδες αβασάνιστοι και τυχάρπαστοι λωποδύτες κατεύθυναν μια αυτοκρατορία στην Άβυσο.

 • Ανώνυμος 35694

  3 Νοε 2015

  Είναι μια πικρή αλήθεια. Σαν τους σημερινούς πολιτικούς μας ήσαν κι αυτοί. Κρυφο-ανθέλληνες θρησκειόπληκτοι και προδότες. Πολλοί ιστορικοί ξέρουν πως το βυζάντιο ήταν η ταφόπλακα του Ελληνισμού αλλά φοβούνται να μιλήσουν διότι η γνώση κηδεμονεύεται από σαπρόφυτα της εξουσίας και τα πανεπιστήμια αριστεροκρατούνται από άθεους διεθνιστές και φαντασμένους αριστεριστές της τραγικής παγκοσμιοποίησης. Όπου ανακατεύτηκε η θρησκεία, έγιναν όλα κρανίου τόπος. Οι θρησκείες είναι τα καρκινώματα του πλανήτη και αν δεν εξαλειφθούν, οδηγούμαστε στην αυτοκαταστροφή του ανθρώπινου γένους. Η λαβυρινθιώδη διαπλοκή και ο απρόσκοπτος εκμαυλισμός των βυζαντινών χρόνων ξεπερνάει κάθε ανώμαλη φαντασία και δεν μπορεί να ονομαστεί πολιτισμός. Ένα αδιάκοπο λουτρό αίματος και βασανισμών σκιάζει κάθε αρετή και στοχασμό. Παντού θρησκευτικές αβρότητες, απαστράπτουσα διαπλοκή και εγκαταλελειμμένοι ήρωες στο όνομα του θεού. Τι κι αν ήσαν Έλληνες, αφού ήσαν προδότες της Ελληνικής ιστορίας, είναι κάτι χειρότερο. Τίποτα απ' ότι κάνανε δεν θυμίζει κάτι Ελληνικό.

 • Ανώνυμος 35334

  5 Σεπ 2015

  Αγαπητέ κ. Ελευθερίου Κίμωνα,
  για να αποφύγετε όλες αυτές τις ανόητες επιθέσεις, σας συμβουλεύω να αναφέρετε όλες τις ιστορικές πηγές πού χρησιμοποιείτε.
  Παρατήρησα ότι οι γνώσεις ιστορίας των αναγνωστών σας είναι περιορισμένες στο επίπεδο των Δημοτικών Σχολίων των προηγούμενων δεκαετιών, τις εποχές που οι πολιτικοί είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη από τέτοιους πελάτες.

 • Ανώνυμος 35273

  21 Αυγ 2015

  Απο τα παραπάνω σχόλια των καλά πληροφορημένων αναγνωστών καταλήγω στο εξής συμπέρασμα. Μετά τη μαχη του ματζικέρτ οι τούρκοι εξαπλώθηκαν στη μικρά ασία και για τετρακόσια χρόνια αναμείχθηκαν με τους ντόπιους πληθυσμούς οπότε μόνο η θρησκεία αποτελούσε κάποιο διαχωρισμό χωρίς κανείς να μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιός ήταν μουσουλμάνος και εκχριστανίστικε η το ανάποδο,άρα όταν οι τούρκοι κατέλαβαν την κωνσταντινούπολη ο στρατός τους αποτελείτο απο μικρασιάτες θράκες μακεδόνες και λοιπούς με αρχηγό μάλιστα τον μωάμεθ τον πορθητή γιο μιας χριστιανής μισοελληνίδας σκλαβας και δικαιωματικά κάθησε στον βυζαντινό θρόνο και στο σβέρκο των κατοίκων του ελλαδικού χώρου που συνέχισαν να ζούν και να υποφέρουν όπως και τόσους αιώνες υπέφεραν απο τους ομόαιμους γείτονες ρωμαίους μετά την νίκη τους στην πύδνα το 168 π.χ. κακώς λοιπόν αποτινάξαμε τον οθωμανικό ζυγό γιατί είμαστε ως νεοέλληνες άξιοι συνεχιστές της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σε οτι αφορά στην κοινή γλωσσα και οι κογκολέζοι εχουν ως επίσημη γλώσσα τη γαλλική αλλα δεν είνα γάλλοι. Σε οτι αφορά στη θρησκεία παρ'ολο που το θεωρώ καθαρα υποκειμενικό θέμα και το σέβομαι καλό θα ήταν οι παραπάνω σχολιαστές να ανατρέξουν χωρίς φόβο στους τρόπους με τους οποίους εκχριστιανίστηκαν οι προγονοί μας, ας ξεκινήσουν με το όνομα ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ .

 • Ανώνυμος 35246

  18 Αυγ 2015

  Α και κατι ακομα..ο πάπας κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, από εμάς ζήτησε συγγνώμη για τα εγκλήματα των Λατίνων κατά την πρώτη άλωση της Βασιλεύουσας το 1204.
  Δεν ζήτησε συγγνώμη ούτε από τους Σέρβους, ούτε από τους Αρμένιους, ούτε από τους Ίβηρες, ούτε από τους Πέρσες, ούτε από τους Βουλγάρους, ούτε από τους Σκο(ρ)πιανούς, ούτε από τους Αλβανούς, ούτε από τους Ισπανούς, ούτε από τους Τούρκους, ούτε από τους Ιταλορωμαίους…
  Γιατί άραγε?

 • Ανώνυμος 35244

  18 Αυγ 2015

  Ο βιασμος της ιστοριας στο μεγαλειο της..σας πονα ακομα το βαρ βαρ...ΒΑΡΒΑΡΟΙ..

 • Ανώνυμος 35215

  14 Αυγ 2015

  Καλά είναι να γράφετε και την πηγή.. Το άρθρο είναι από το περιοδικό Δαυλός davlos.gr

 • Ανώνυμος 34790

  14 Ιουν 2015

  Ἀπό Ἀνατολή καί Δύση οἱ ἀνθρωποφάγοι πού ἔγιναν χάριν τῶν Ῥωμιῶν (τῶν Ἁγίων Οίκουμενικῶν Ἑλλήνων δηλ.) ἄνθρωποι,κοιτᾶνε νά ἐξαφανίσουν τά ἴχνη μας καί νά χρισθοῦν διά τῆς Βίας καί Νοθείας κληρονόμοι μας-ὀρᾶτε τόν Καρλομάγνο πού ἕνωσε τούς Φράγκους καί ἐστέφθη τό 800μΧ αὐτοκράτωρ τῶν Ῥωμαίων ὑπό τήν σκέπην τοῦ πάπα,πρίν τό σχῖσμα παρακαλῶ!καί ὀρᾶτε τό πόσα φῦλα ξετσουτσούνισαν καί διεκδίκησαν μερίδιο ἀπό τήν αὐτοκρατορία τήν Ῥωμαίϊκη.....
  Καλλιόπη

 • Ανώνυμος 34644

  9 Ιουν 2015

  Δηλαδή η Ειρήνη η Αθηναία τι ήταν??
  Αυτοί που αναφέρονται γενικώς και αορίστως ως Μικρασιάτες, τι ήταν. Στην Παφλαγονία και στην Φρυγία δεν ήταν Έλληνες δηλαδή???
  Προφανώς ο συντάξας αυτής της αηδίας αγνοεί επίσης ότι και στην Συρία μέχρι τον 7ο αιώνα κυριαρχούσε το Ελληνικό στοιχείο στις μεγάλες πόλεις (Αντιόχεια, Δαμασκό, Έδεσσα και ναι φίλε και στην Γερμανικεία).

  ο άλλος λέει γεννήθηκε στην Νίκαια. Κινεζική πόλη ήταν η Νικαια??
  του παράλλου η μάνα ήταν ουγγαρέζα! ο πατέρας?????
  ότι ναναι!!!!!!!

 • Ανώνυμος 33654

  25 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΔΗΛΑΔΗ....ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΩΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ.....ΞΕΡΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ....ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 1914....
  από 12 Οκτωβρίου 2011, δηλαδή μόλις το τελευταίο 6μηνο, άρχισε δικό του ιστολόγιο http://axhafaj2gmailcom-adriano.blogspot.com/, όπου ο παραλίγο…. «αδελφός» βγάζει όλο του το δηλητήριο κατά της Ελλάδας και γράφει για την αλβανοποίηση των πάντων.
  Ο Αλβανός πράκτορας Adriano Xhafaj, Διεκδικεί τη κυριότητα, του Ελληνικού ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ πίνακα ζωγραφικής «Βρυσάκι Καραούλι» και ένα από τα εξώφυλλα του ιστορικού βιβλίου…. «Ελληνική Νομαρχία»
  Σήμερα ο Adriano Xhafaj, μπήκε στη κύρια ιστοσελίδα μου http://arvanitis.eu/ και με ενόχλησε με τα παρακάτω 3 σχόλια:
  1.— Sas parakalo. Exete parabiazi ta atomika dikeomata. I oikona kato deksia einai atomiki mou dikeoma. Prapi na to bgalete, alios anafora sto Google [ ΩΩΩ ΤΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΕΓΩ ΩΣ ΣΧΟΛΙΟ]
  2.— Αρβανίτες, Images na to diapistosete
  3.— I Mpoumpoulina den iksere ellinika. Apo pou eos pou einai ellinida?[ΚΑΛΑ ΕΔΩ ΞΕΡΕΙ Ο XHAFAY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ;;;;;; ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΙΟ]
  ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ....ΣΤΗ ΑΡΧΗ '''''ΕΛΑ ΜΩΡΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΓΓΕΝΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ''''....ΜΕΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ [ ΠΩ ΠΩ ΤΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ]
  ΜΕΤΑ ''ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΝ ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΓΟΙ ΚΛΠΚΛΠ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ''''[ΕΚΕΙ ΣΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΨΥΛΟΙ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΝΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ]....ΚΑΙ ΜΕΤΑ '''''ΠΑΡΟΤΙ ΗΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΣ ΦΑΓΑΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ''' .....ΚΑΙ ΜΕΤΑ'''' ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ''''....ΚΑΙ ΜΕΤΑ '''ΔΩΣΤΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ [ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΑΛΒΑΝΟΙ-ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ '''ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΙΚΑ''' ΕΔΑΦΗ.......
  ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΠΕΡΙ '''ΣΦΑΓΩΝ'' ΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ....
  ΕΜΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ''ΑΛΗΤΕΣ'''ΕΛΛΗΝΕΣ...ΑΦΟΥ ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΖΗΤΑΓΑΝΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ....ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΕ ΜΑΛΙΣΤΑ [ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΟΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΟΥΤΑΣ ΠΕΛΑΣΓΚΙΑΝ ΤΑΒΛΑΝΤΕ ΙΛΛΥΡΙΑΝ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΕΣ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ]

 • Ανώνυμος 33652

  25 Απρ 2015

  ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΑΙΤ
  ''''''ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕ'''
  ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΕ ΑΚΤΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ
  ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ
  ΤΙΣ ΜΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ [ ΧΩΡΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ] ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ-ΓΡΑΙΚΙΑ

 • Ανώνυμος 33639

  24 Απρ 2015

  ΜΠΡΑΒΟ
  Ανώνυμος 29192

 • Ανώνυμος 33638

  24 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΙΚ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΣ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ....
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΙ.....ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΓΚΡΑΙΚΙΑ...ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΑΤΕ
  ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΛΒΑΝΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ;;;[ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ...ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΤΟ ΔΙΕΚΔΗΚΕΙ ΩΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟ ΙΛΛΙΡΙΟΠΕΛΑΣΓΙΚΟ.....ΑΤΟΠΟ...ΟΙ ΓΡΑΙΚΟΙ ΗΤΑΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΑΥΤΟ ΛΕΝΕ.....

 • Ανώνυμος 33637

  24 Απρ 2015

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Ανώνυμος 32124
  Ο Αλβανος Πατροκοσμας χρισιμοπιισε πριν τους ελληνες το ονομα Ελλην.
  ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ .. Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ...ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥ ΖΑΠΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΑΤΑ ΤΟΥΣ [ΑΛΒΑΝΙΚΑ]ΣΕ ΒΡΑΧΩΡΙ Η ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΚΛΠ ...... Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ [ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ] ΗΤΑΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ...ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΙΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.....
  Αμεσος απαγορευτηκε η χρηση του Ρωμιος να αντικαθίστανται με Ελληνας και η διμοκρατια απο Ελλαδικη σε Ελληνικη .
  ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΟ ''ΡΩΜΙΟΣ'' ΚΑΙ ΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  Οι θεσεις των Αλβανον - Αρβανιτες
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ...ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΟΣ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
  ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ....ΑΚΥΡΟ...
  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΠΑΡΟΤΙ ΕΖΗΣΑΝ ΥΠΟ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΑΣΑΔΩΝ ΜΠΕΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ]ΠΑΡΑΛΗΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ]ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΚΙΠΕΤΑΡ...ΓΙΑΤΙ;;..ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡ-ΑΛΒΑΝΟΙ...

 • Ανώνυμος 33636

  24 Απρ 2015

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Ανώνυμος 32124
  Ο Αλβανος Πατροκοσμας χρισιμοπιισε πριν τους ελληνες το ονομα Ελλην.
  ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ .. Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ...ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥ ΖΑΠΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΑΤΑ ΤΟΥΣ [ΑΛΒΑΝΙΚΑ]ΣΕ ΒΡΑΧΩΡΙ Η ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΚΛΠ ...... Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ [ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ] ΗΤΑΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ...ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΙΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.....
  Αμεσος απαγορευτηκε η χρηση του Ρωμιος να αντικαθίστανται με Ελληνας και η διμοκρατια απο Ελλαδικη σε Ελληνικη .
  ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΟ ''ΡΩΜΙΟΣ'' ΚΑΙ ΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  Οι θεσεις των Αλβανον - Αρβανιτες
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ...ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΟΣ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
  ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ....ΑΚΥΡΟ...
  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΠΑΡΟΤΙ ΕΖΗΣΑΝ ΥΠΟ ΑΛΒΑΝΩΝ ΠΑΣΑΔΩΝ ΜΠΕΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ]ΠΑΡΑΛΗΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ]ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΚΙΠΕΤΑΡ...ΓΙΑΤΙ;;..ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡ-ΑΛΒΑΝΟΙ...

 • Ανώνυμος 33634

  24 Απρ 2015

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ..ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ [ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΚΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝΕ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ]Ε ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ...ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

 • Ανώνυμος 33633

  24 Απρ 2015

  ο απο οανω τα εγραψε πολυ ωραια ..με μη παραποιημενεσ πηγεσ και σωστα επιχειρηματα
  Ο ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΙΚΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ...ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ...ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΛΕΓΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΠΕΜΠΤΟ ΑΙΩΝΑ ΗΔΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΩΣ '''ΓΡΑΙΚΙΑ''᾿....
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΝ ΤΟΥΣ ΡΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΕ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΙΚΙΑ......

 • Ανώνυμος 33288

  4 Απρ 2015

  από τόν Αυτοκράτορα της Νικαίας Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη (1193-1254) τό οποίο τό απηύθυνε στόν Πάπα Νικόλαο Θ΄:

  «Γράφεις στό γράμμα σου ότι στό δικό μας γένος των Ελλήνων η σοφία βασιλεύει...... οτι, λοιπόν, από τό δικό μας γένος άνθησε η σοφία καί τά αγαθά της καί διεδόθησαν στούς άλλους λαούς, αυτό είναι αληθινό. Αλλά πώς συμβαίνει νά αγνοείς, ή αν δέν τό αγνοείς πώς καί τό απεσιώπησες, ότι μαζί μέ τήν βασιλεύουσα Πόλη καί η βασιλεία σέ αυτόν τόν κόσμο κληροδοτήθηκε στό δικό μας γένος από τόν Μέγα Κωνσταντίνο; Υπάρχει μήπως κανείς πού αγνοεί ότι η κληρονομιά της δικής του διαδοχής πέρασε στό δικό μας γένος καί εμείς είμαστε οι κληρονόμοι καί διάδοχοί του; Απαιτείς νά μήν αγνοούμε τά προνόμιά σου. Καί εμείς εχουμε τήν αντίστοιχη απαίτηση νά δείς καί νά αναγνωρίσεις τό δίκαιό μας όσον αφορά τήν εξουσία μας στό κράτος της Κωνσταντινουπόλεως, τό οποίο αρχίζει από των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου καί .... έζησε επί χίλια χρόνια ώστε εφθασε μέχρι καί τήν δική μας βασιλεία.

  Οι γενάρχες της βασιλείας μου, σπό τίς οίκογένειες των Δουκών καί των Κομνηνών, γιά νά μήν αναφέρω τους αλλους, κατάγονται από ελληνικά γένη. Αυτοί λοιπόν οι ομοεθνείς μου επί πολλούς αιώνες κατείχαν τήν εξουσία στήν Κωνσταντινούπολη. Διαβεβαιούμε δέ τήν Αγιότητά σου καί όλους τούς Χριστιανούς ότι ουδέποτε θά παύσουμε νά αγωνιζόμαστε καί νά πολεμούμε κατά των κατακτητών της Κωνσταντινουπόλεως. Θά ασεβούσαμε καί πρός τούς νόμους της φύσεως καί πρός τούς θεσμούς της πατρίδος καί πρός τούς τάφους των πατέρων μας καί πρός τούς Ιερούς ναούς του Θεού, εάν δέν αγωνιζόμασταν για αυτά μέ όλη μας τήν δύναμη......»

 • Ανώνυμος 32137

  31 Ιαν 2015

  Η σιγουρηωτιτα μας ερχεται απο τους Αρβανιτες της Ιταλιας (Arbëresh),που ολοι με επιθετο Γρεκι δηλωνουν Αλβανοι .Και εδω ισως να ειναι πιο πολλι απο την Αλβανια
  https://www.facebook.com/greciavellino?fref=ts
  https://www.facebook.com/groups/12181690690/?fref=ts
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200235053390174&set=a.1026389951166.2005313.1567817052&type=1
  Κοιτάξετε στο χαρτη.Οι Γκρεκοι φανερα ειναι οι ορθοδοξοι (nr 7)
  http://www.onlinebibleworld.com/bible-maps-and-atlas
  Το ιδιο και με τα ονοματα με ριζα Γρα και στην Αλβανια και στους Αρβëρεσοι
  Για να ιδούμε στην σημερινη Ελλαδα
  Παν - γρατë = παν γυναικες (παν = μικρο Αλπαν,Παν δëλλι(Πανδελι),Παν Αλλ = Αλλ παν, Πανα γιωτης(Παναγιωτης)(μεταφρασμενο το πανιοι σου),Παναρριτ- Παναριτ,Παν ανë ,Παν αμë ,Παν αμα(Παναμα),Παν ινë(Πανινε),Παν μωρε,Παν ωρε,Παν-αρι = φαναρι,Παν Δια(Πανδι).Παν Ακ ,Πανακω,Παν Ατ (πανατ)...Γρα - νικω ,που ειναι ονομα του Μ Αλεκ και συμβενη κερδισω(νικω) γυναικες(Γρα)..
  Παν το έχουμε και σαν ρήμα στα Αλβανικά.
  Το μεγα ονομα Ελλην
  Ο Αλβανος Πατροκοσμας χρισιμοπιισε πριν τους ελληνες το ονομα Ελλην.
  Και εκανε κληση για εξαπλωση των ελληνικων ΜΟΝΟ ΕΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
  Οι Αλβανοι - ορθοδοξοι,Ρωσοι,Βουλγαροι .Γεωργιανοι,Ρουμανοι,Σερβοι ..κτλ ειναι ορθοδοξοι ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
  Ηταν Ελληνες στην Ρωμιοσυνη ,δεν ειναι Ελληνες τωρα ,οταν οι ορθοδοξοι της Ελλαδος εγιναν εος Εθνικα Ελληνες ,δηλαδη σφετεριστηκαν το κοινο - Βυζαντινο ονοματο Γραικ(Greek) και ξανα υιοθέτησαν το ονομα Ελλην που το σφετεριστηκαν αυτο το κοινο ονομα απο τους Αλβανους - Αρβανιτες αυτη τη φορα

  Το ονομα Ελλην (Helen) κατα τι γνομι μου
  Αποτελειται απο διο λεξις ,ενα ονομα και ενα επιθετο
  Το ονομα ειναι " Ελλη " και συμαινει Ελιτ......

 • Ανώνυμος 32136

  31 Ιαν 2015

  Ο σφετερισμός του ονόματος Γραικ - Έλλην
  Εισαγωγή
  Ο σκοπος του μελετιου αυτου ειναι να αποδειξω οτι οι σημερινοι Ελληνες δεν πηραν το ονομα Ελληνες και Γραικοι κληρονομικα,επειδη αυτο το ονομα ηταν υπαρκτο .αλλα το υιοθέτησαν το όνομα απο την λεγομενοι μονο στο 18 -19 αιώνα ,Βυζαντινη Αυτοκρατορια .Σχεδιων για 1500 χρονια αυτη η Αυτοκρατορια λεγεται η Ρομεηκη Αυτοκρατορια και οι κατοικοι που δεν μπορεσαν μεχρι 19ο αιώνα να εχουν εθνος ,Ρωμηοί - Ρωμαίγους.
  Ετσι ακομα και στο 20 το αιωνα οι κατοικοι της Ελαδος και οι χριστιανοι της πολυεθνικης Τουρκικης Αυτοκρατοριας λεγοταν Ρομηοι ,αντι Ρομεγοι .Οπως θα διαβασετε πιο κατω, μεγαλος πολεμος ξεσπασε μεταξυ των Ρωμηους και νεο Ελληνες για το θρησκευτικο ονομα αυτο, ενας πολεμος που που στο αναγκαστηκε το Ρωμέικο μεχρι τοτε κρατος της Ελλαδος να παρει θεση στην αρχη του 20 - του αιωνα και με συνταγμα να αποφασισει οτι απο Ρωμαικο Κρατος να γινετε Ελληνικο Κρατος της Ελλαδος και οι κατοικοι απο Ελλαδιτες σε Ελληνες .
  Αμεσος απαγορευτηκε η χρηση του Ρωμιος να αντικαθίστανται με Ελληνας και η διμοκρατια απο Ελλαδικη σε Ελληνικη .
  Οι θεσεις των Αλβανον - Αρβανιτες
  Οι φαναριώτες Αλβανοι - Αρβανιτες με το ονομα Γραικοι εννοούσαν τους ορθοδοξους .Τις περισσοτερες φορες το ονομα Γραικοι ενω στην αρχη το βρισκουμε σε ολο το Βυζαντιο ,στο τελος του σε περιοχες οι οποιες κατοικουν οι Αρβανιτες - Σκιπëταροι.Εχουμε καμια τριανταρια χαρτες γι αυτο.Εχουμε και ξενους που γραφουν οτι το ονομα αυτο ειναι Ιλλυρικο κιολας
  http://adriano-xhafaj.blogspot.com/2014/07/blog-post.html
  Ο Αριστοτέλης, το Πάριο χρονικό, ο Απολλόδωρος κ.α. αναφέρουν ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ:
  «πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό). Ειδικότερα, ο
  Απολλόδωρος λέει ότι οι πέτρες που πετούσαν πίσω τους ο Δευκαλίωνας και η
  γυναίκα του Πύρρα και γίνονταν άνθρωποι λέγονταν Γραικοί και μετά
  μετονομάστηκαν σε Έλληνες από τον βασιλιά Έλληνα, γιο του βασιλιά
  Δευκαλίωνα, πρβ «ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι.
  Πρεπει να ειναι Ιλλυρικο οπωσδηποτε διωτη στην Αλβανια εχουμε πολλες περιοχες με την ριζα Γρε...Greshic,Grecalli,Greçi,Greco.. και πολλά επίθετα στο facebbok .
  Στην Ελλάδα αν εχει εχουν σιγουροτητα Αρβανιτικη προελευση .
  Η σιγουρηωτιτα μας ερχεται απο τους Αρβανιτες της Ιταλιας (Arbëresh),που ολοι με επιθετο Γρεκι δηλωνουν Αλβανοι .Και εδω ισως να ειναι πιο πολλι απο την Αλβανια..........
  https://www.facebook.com/notes/%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B5/%CE%BF-%CF%83%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BA-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD/10152211258441784

 • Ανώνυμος 32124

  29 Ιαν 2015

  Από τις μελέτες «The Cambridge medieval history» και Bréhier, Louis (1977). The life and death of Byzantium
  1. Οι Αραβες αποκαλούσαν τον λαό του Βυζαντίου «Ρουμ» και αργότερα «Γιουνάν» (=Ελληνες)
  2. Μετά το σχίσμα των εκκλησιών, οι Δυτικοί ονόμαζαν συνήθως την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σαν “royaume de Grece” διότι δεν ήθελαν να χρησιμοποιείται το όνομα της «Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» από τους «σχισματικούς».
  3. Ο όρος «Βυζαντινή» αυτοκρατορία επινοήθηκε στη Δύση, περίπου 150 χρόνια μετά την πτώση της Κων/λεως, από φανατικούς ιερωμένους για τον ίδιο λόγο.
  4. Στούς πρώτους 7 αιώνες δεν υπήρξε κανείς αυτοκράτορας με ελληνική καταγωγή, εκτός από την Θεοδώρα (ελληνίδα από την Κύπρο) και την Ειρήνη την Αθηναία, από το γένος των Σαραντάπηχων της Αθήνας (γύρω στο 800). Ο πρώτος με ελληνικό αίμα ήταν ο Βασίλειος Βʼ Βουλγαροκτόνος, γιός της Αναστασίας (μετέπειτα Θεοφανώ) κόρης ταβερνιάρη από τη Σπάρτη.
  5. Μετά τον 11ο αιώνα, οι δυναστείες των Κομνηνών, Λασκάρεων, Παλαιολόγων και άλλες είχαν μικτή καταγωγή. Ολες οι βασιλικές οικογένειες της εποχής (και όχι μόνον), συνήθιζαν να παντρεύουν τα παιδιά τους μετά από κάθε συμφωνία. Ετσι, σε όλους τους βασιλικούς θρόνους βρισκόντουσαν άνθρωποι με μικτή προέλευση. Στο Βυζάντιο υπήρχαν λοιπόν αυτοκράτορες με αίμα ελληνικό, ιλλυρικό, αρμένικο, σλάβικο, φράγκικο και δε συμμαζεύεται.
  6. Σημασία δεν έχει το «αίμα», αλλά η γλώσσα και το πως αισθάνονταν ο κάθε αυτοκράτορας, και ο κάθε υπήκοος. Μετά τους πρώτους 3 αιώνες της αυτοκρατορίας σταμάτησαν σταδιακά οι διώξεις και ο βίαιος εκχριστιανισμός των Ελλήνων και η υβριστική χρήση του ονόματος Ελλην. Ετσι λοιπόν κατέληξε, τα τελευταία 300 χρόνια, η κυριαρχούσα συνείδηση να γίνει η Ελληνική.
  7. Σαν γένεση της συνείδησης του Νέου Ελληνισμού, θεωρείται η Αυτοκρατορία της Νίκαιας (1204-1261). Από γραπτό του Θεόδωρου Λάσκαρι (1218), ο οποίος αποκαλούσε τον εαυτό του Ελληνα :«Απασών γλωσσών το ελληνικόν υπέρκειται γένος». Επίσης από επιστολή που έστειλε στον Πάπα: «Πάσα τοίνυν φιλοσοφία και γνώσις Ελλήνων εύρεμα... Συ δε, ω Ιταλέ, τίνος ένεκεν εγκαυχά;» (Οι Ελληνες δημιούργησαν γνώση και φιλοσοφία... Εσύ Ιταλέ, τι έχεις να καυχηθείς;).

 • Ανώνυμος 31168

  1 Ιαν 2015

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΓΙΑΥΤΟ ΜΗΝ ΣΚΑΤΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΗΤΑΝ ΟΝΤΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ....

 • Ανώνυμος 30878

  25 Δεκ 2014

  Μπορείνα είναι ανιστόρητος αυτός αλλά και εσύ δεν πας πίσω. Ο Κωνστάντιος ρε ανιστόρητε ήτο μπαμπάς του Κωνσταντίνου Ρωμαιιος αξιωματούχος της ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και η μαμά του Ελένη ήταν εργαζόμενο κορίτσι σε ταβέρνα./πανδοχείο (πιάτα ... ΔΕΝ ΕΠΛΕΝΕ!) στην Βιθυνία. Εναντι Λήμνου αλλά πολύ πιο μεσα στην Τουρκία (ή μήπως να πω Μικρασία;). ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ ΡΕ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ; ΑΠΌ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ; ΑΠΟ ΠΟΥ Ι ΩΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ;

  Τα θες και τα λές ή κάνεις κάποια επώδυνη θεραπεία με βαριά χάπια;

 • Ανώνυμος 30856

  25 Δεκ 2014

  Ρε ανιστορητε παμβλακα ο Κωνσταντιος ο Χλωρος ηταν Ελληνας και η Ελενη η γυναικα του Ελληνιδα κορη ενος ταβερνιαρη. Αρα ο Κωνσταντινος ο λεγομενος Μεγας και Αγιος ηταν Ελληνας....Οσο για την υπολοιπη λιστα ειναι αναξια λογου και χρονου....
  Εισαι ανθελληνας και αμφισβητω και το οτι εισαι Βλαχος.
  Εισαι κακοπροαιρετος ελεηνος και τρισαθλιος. Βρωμιζεις τη γη οπου πατεις....Ουστ εξω απο την Ελλαδα αχαριστε και αναξιε...πηγαινε να βρωμιζεις οποια αλλη χωρα θελεις. Οριστε....
  ΙΔΑΙΟΣ ΖΕΥΣ

 • Ανώνυμος 30372

  9 Δεκ 2014

  Ο συγγραφέας έχει απόλυτο δίκιο. Επίσης μία ερώτηση για τους σχολιαστές.... όποιος μιλάει ελληνικά είναι και έλληνας??

 • Ανώνυμος 30369

  9 Δεκ 2014

  Η ΧΩΡΑ ΤΟΥΤΗ ΠΑΝΤΑ ΕΒΓΑΖΕ ΠΡΟΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΣΗΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΨΕ ΣΤΑ 47 ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΡΙΣΑ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑΝ

 • Ανώνυμος 30049

  7 Νοε 2014

  Ποσο ανθελληνας μπορει να εισαι;τραχανοπλαγια ε τραχανοπλαγια;

 • Ανώνυμος 29920

  21 Οκτ 2014

  Βρε γιατί παιδευόσαστε, αφού σύμφωνα με αυτά που άκουσα τελευταία ο Χριστός ήταν Έλληνας (και η μητέρα του) άρα να υποθέσω και ο Αδάμ και η Εύα ήταν Έλληνες άρα και όλοι οι απόγονοί τους ήταν Έλληνες άρα και η Γη είναι Ελληνική κι εμείς (οι Έλληνες) πρώτοι είδαμε το φεγγέρι άρα και αυτό είναι Ελληνικό .κ.ο.κ.
  Τέλος ........... τα πάντα Ελλάδα οι πάντες Έλληνες και να μην επανέλθουμε και χωρίς εμάς το χάος

 • Ανώνυμος 29558

  26 Αυγ 2014

  Τι διαβάζω θεέ μου!! Λοιπόν εν συντομία: Η αυτοκρατορία είχε Ελληνοποιήθει πλήρως τον 7ο αιώνα επί Ηρακλείου και διαδόχων του αφού εκτός από τον αρχαίο Ελληνικό χώρο και τα Βαλκάνια κατείχε πλέον μόνο τις ανατολικές περιοχές (Μικρά Ασία κυρίως)που εκεί ζούσαν αμιγείς Ελληνικοί και Ελληνόφωνοι πληθυσμοί από τα Ελληνιστικά χρόνια ακόμα. Φυσικά έγιναν και αρκετές σλαβικές επιδρομές και εγκαταστάσεις στα Βαλκάνια τον 7ο και 8ο αιώνα στα εδάφη της αυτοκρατορίας.Αυτοί οι πληθυσμοί σιγά σιγά εκχριστιανίστηκαν και αρκετοί με το πέρασμα των αιώνων Ελληνοποιήθηκαν πλήρως,πολλές φορές και με τη βία.(κυρίως αυτοί που κατέβηκαν στα εδάφη της παλιάς Ελλάδας).Οι υπόλοιποι σχημάτησαν κρατικές οντότητες και μετά από αιώνες πολέμων κατακτήθηκαν από την αυτοκρατορία (Βούλγαροι,Σέρβοι). Αυτοί ήταν και οι μόνοι κάτοικοι της αυτοκρατορίας που δεν ήταν Ελληνες. Ολοι οι αυτοκράτορες λοιπόν (από τον 7ο αιώνα όπως εξηγώ παραπάνω)μιλούσαν και έγραφαν Ελληνικά,όλα τα δημόσια έγγραφα επίσης και όλη η γραφειοκρατική δομή ήτανε στα Ελληνικά αφού αυτή τη γλώσσα μίλαγαν και καταλάβαιναν όλοι ως και τον τελευταίο πολίτη! Τι θέλει να μας πει ο αρθρογράφος; Οτι ένας πληθυσμός που μιλάει επί αιώνες την Ελληνική γράφει την Ελληνική (οσοι μορφώνονταν) και έχει την Ελληνική κουλτούρα αιώνων, όλος αυτός ο κόσμος δεν είναι Ελληνες;;; Θέλεις να μας πεις ρε μεγάλε ότι πρέπει να έχεις τα γονίδια του Περικλή για να είσαι Ελληνας;;; Φυσικά όλοι αυτοπροσδιορίζονταν ως Ρωμαίοι καθώς θεωρούσαν εαυτόν φυσικό συνεχιστή και νόμιμο διάδοχο της Ρωμαικής αυτοκρατορίας.Τα λατινικά ομιλούνταν αλλά ως δεύτερη γλώσσα από τον αυτοκράτορα και τον μορφωμένο κόσμο. Ο όρος Ελληνας είχε συνδεθεί επίσης και με την παλιά θρησκεία και λόγω χριστιανισμού έπρεπε να ξεχαστεί. Λοιπόν συμπέρασμα: Η ανατολική Ρωμαική αυτοκρατορία ήταν μία αμιγής Ελληνική Αυτοκρατορία με Ελληνικής συνείδησης και γλώσσας κατοίκους και φυσικά αυτοκράτορες. Το ότι δε χρησιμοποιούσαν το όρο Ελληνας για άλλους λόγους αυτό δεν τους κάνει λιγότερο Ελληνες. Δεν θα μπω στον κόπο να αρχίσω να απαριθμώ αμιγώς Ελληνικά ονόματα αυτοκρατόρων,στρατηγών, λόγιων και κληρικων. Κάνε τον κόπο εσύ που εγραψες το ανθελληνικό αυτό άρθρο να ανοίξεις κανά βιβλίο ή έστω να τα googlάρεις!

 • Ανώνυμος 29520

  19 Αυγ 2014

  Δεν είχαμε καλές ακαδημίες και παίρναμε απόξω.

 • Ανώνυμος 29444

  9 Αυγ 2014

  Έτσι να συνεχιστεί η προπαγάνδα κατά της ιστορίας μας,πολλά μπράβο στον κύριο "αρθρογράφο " ,όχι δεν είχε ελληνες αυτοκράτορες ,όλοι ήταν ανθελληνες (άσχετα που μιλούσαν ελληνικά σε ένα ελληνόφωνο κράτος),κατέστρεψαν το πνεύμα της αρχαίας ελλάδας (παρόλο που οι μοναχοί και οι ιστορικοί συντηρούσαν τα αρχαιοελληνικα κείμενα, για να τα βρεις έτοιμα ).Τέλος όταν κάνουμε αναφορά στο βυζάντιο καλό θα ήταν να έχουμε διαβάσει βιβλία καθηγητών από πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής,γιατί αυτοί γράφουν τις αλήθειες και όχι οι προδότες και οι αθρησκοι

 • Ανώνυμος 29402

  24 Ιουλ 2014

  ποιο ακυρο αρθρο δεν εχω δει....μαλλον προκειτε περι ανιστορητου αρθρογραφου.....μικρασιατης τι θα πει?καππαδοκης τι θα πει?τι καταγωγης ειναι αυτοι?μηπως ειναι εξωγηινοι?

 • Ανώνυμος 29354

  16 Ιουλ 2014

  Φιλε εσυ που λες για τον αυτοκρατορα Αλεξανδρο μαθε οτι ηταν Αλεξανδρος Γ' ο αδερφος του Λεοντος ΣΤ του Σοφου διοτι ο πρωτος αυτοκρατορας με το ονομα Αλεξανδρος ηταν ο εβραικης καταγωγης Αλεξανδρος Σεβηρος(222-235)και δευτερος ηταν ο Αλεξανδρος που αυτοανακηρυχθηκε αυγουστος στην επαρχια της Αφρικης την εποχη της Τετραρχιας(310)και τελικα εξοντωθηκε απο τον Μαξεντιο.Εαν σφαλλω τοτε πληροφορησε με αναλογως.

 • Ανώνυμος 29305

  26 Ιουν 2014

  Σ ευχαριστώ 29192 γιατί με εκφράζεις απόλυτα.

  Να προσθέσω μόνο ότι σαφώς και υπάρχει αναφορά απο εκείνα τα χρόνια για ελληνική αυτοκρατορία αφού οι δυτικοί την αποκαλούσαν ως emperum graecorum . Μιλάμε για γραπτές αναφορές κ όχι προφορικες.

  Επίσης το γελοίο είναι ότι προκειμένου να μας πείσ ει ότι η η λέξη Έλλην είχε αντικατασταθει με τη λέξη Ρωμαίος και οτι απαγορευοταν οτιδηποτε ελληνικο παραθέτει επιγραφές ...στα ελληνικά!

  Καλή η προσπάθεια...

 • Ανώνυμος 29208

  7 Ιουν 2014

  Λοιπόν,όλα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!!!Όλα είναι γραμμένα στα ελλήνικα !!
  Βασάνισέ το λίγο!!!

 • Ανώνυμος 29192

  5 Ιουν 2014

  Ούτε ένας έλληνας αυτοκρατορας έ; Σοβαρά λοιπόν;

  Η ειρήνη η Αθηναία μαλλον δεν ήταν από την ... Αθήνα λοιπόν.


  Μήπως έχετε ακουστά την Θεοφανώ; Λοιπόν η κυρία ήταν "Λάκαινα" (καταγώμενη από την Σπάρτη). Όπως βέβαια και ο διάσημος γιος της Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος.

  Ο Ιουλιανός πάλι λέτε ήταν Ιλλυριός... Κρίμα που ο ίδιος στα βιβλία που έγραψε μας πληροφορεί ότι η έχει καθαρή ελληνική καταγωγή!

  Και ο μέγας κωνσταντίνος ήταν ιλλυριός γιατί ... γεννήθηκε στην Ναϊσό. Έλα όμως που ξέρουμε ξέρουμε ότι είχε λατίνο πατέρα και ελληνίδα μητέρα. Πολύ Ιλλυρικόν παίζει. Βρε μπας και είστε εσείς τίποτα μοντέρνοι Ιλλυριοί με πεταχτά αυτάκια;

  Υπήρχαν και ξένοι αυτοκράτορες. Αλλά βασίλευαν στην ελληνική πόλη Κων/πολη, υπηρετούσαν έναν λαό που μίλαγε ελληνικά, που έγραφε ελληνικά, και κατοικούσε στην Πελοπόννησο, το Αιγαίο την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, και τα παράλια της Μ. Ασίας. Αυτοί ήσαν οι "Ρωμαίοι". Υπήρχαν και άλλοι κα΄τοικοι στην Αυτοκρατορία. Τους καλούσαν όμως με άλλα ονόματα δεν ήσαν δικοί τους (μας). Ήταν βουλγαροι, ίβηρες, αρμένιοι, ίσαυροι, καρδούχοι κτλ, όχι Ρωμαίοι = έλληνες.

  Οι Βυζαντινοί είναι αλήθεια αποφύγουν την λέξη έλληνας όταν μιλάνε για τον εαυτό τους. Η λέξη σημαίνει τον οπαδό της παλαιάς θρησκείας. Πολλές φορές χρησιμοποιούν την λέξη γραικός όταν μιλάνε για το κράτος τους και την ράτσα τους. Έτσι ένας επίσκοπος τον 8ο αιώνα λέέι ότι "η δύστυχη Γραικία (Β. αυτοκρατορία) δονείται σύμπασα" από την εικονομαχία. ή καλεί τους άλλους χριστιανούς να ακούσουν τι τρομερά συμβαίνουν "ανάμεσα στους Γραικούς".
  Άλλοι συγγραφείς δεν διστάζουν περιστασιακά να χρησιμοποιήσουν και την λέξη έλληνας. Η Άννα κομνηνή έτσι μιλάει για μία τροχαλία ππου είναι "άγνωστη ανάμεσα σε μας τους Έλληνες"  Οι βυζαντινοί ήσαν περήφανοι που το κράτος τους ήταν ο μόνος διάδοχος της Ρώμης και του Αλεξάνδρου. Μάλλον δεν θα το ξέρετε επίσης ότι υπήρχε βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξανδρος που ήταν ο Αλέξανδρος ο 4ος ή 5ος, δεν θυμάμαι, διότι οι Βυζαντινοί προσμετρούσαν στην αρίθμηση και τους αρχαίους Μακεδόνες βασιλείς!!!!

  Το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη είχε δοθεί σε όλους τους κατοίκους του κράτους και αυπο αυτήν την έννοια ήσαν ρωμαίοι. Το να δηλώνει ρωμαίος ο βυζ αυτοκ. ήταν και θέμα πρεστίζ που τον έκανε ανώτερο απο τους "ρηγάδες" (τοπικούς φύλαρχους) της δύσης.

  Ελπίζω να μην είστε έλληνες αλλά ξένοι γιατί μόνο τότε έχει λογική η ανθελληνική σας στάση, το να χαρίζεται την 1000χρονη αυτολρατορίας μας σε ποιους δεν ξέρω. Σε ανύπαρκους Ρωμαίους; Στους Τούρκους;

 • Ανώνυμος 29126

  28 Μαΐ 2014

  Χαίρομαι που απο τις απαντήσεις κάποιων σχολιαστών ακούγεται και μια άλλη άποψη πέρα από την προπαγανδιστική και μονομερή θεώρηση της ιστορίας του συγγραφέα του άρθρου.

 • Ανώνυμος 29120

  27 Μαΐ 2014

  "Παφλαγόνας, Καππαδοκής, Κωνσταντινουπολίτης" αφορουν την γεωγραφική καταγωγή. Ακόμη και Αρμένιος. Αρα δεν σημαίνει ότι κανεις δεν είχε Ελληνες προγόνους

  Οι σημερινοί Αρμενιδες νομίζεις ότι είναι μόνο απόγονοι των αρχαίων Αρμενιδων;

  Οι Σλαυοι των Βαλκανιων νομίζεις ότι είναι σλαύοι; Δεν νομίζεις ότι αναμίχθηκαν με τους ντοπιους ποληθυσμους που υπάρχουν απο την αρχαιότητα;

  Γιατι λοιπον οι αρχαίοι Ελληνες να είναι οι μόνοι που δεν άφησαν απογόνους και όλοι οι λαλλοι λαοι των Βαλκανιων να έχουν αφήσει απογονους παντούς; Υπήρχε δηλαδή γενοκτονία εις βάρος των αρχαίων Ελλήνων;;

  Το σίγουρο είναι ότι αποκαλούσαν τον εαυτο τους Ρωμιοι όλοι οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας αυτής. Ακομη και οι Ρωμαιοι ως γνωστό υιοθέτησαν την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά ως δική τους. Και πολλοί κάτοικοι της αυτοκρατορίας αυτοί είχαν την Ελληνική γλώσσα όχι μόνο ως κοινή γλώσσα αλλά και ως μητρική γλώσσα σε πολλές περιοχες - όχι παντου αλλά σε πολλες περιοχες.

  Αρα ουτως ή άλλως η πολιτιστική ταυτότητα των προγόνων των σημερινών Ελλήνων είναι μια λαμπρή πολιτιστική ταυτότητα άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένη με τους αρχαίους Ελληνες.

 • Ανώνυμος 29023

  15 Μαΐ 2014

  Ποιοί θεωρεῖτε ὅτι ἦταν ἤ εἶναι οἱ Ἕλληνες;
  Οἱ καταγόμενοι ἀπό τήν Πελοπόννησο, τήν Στεραιά Ἑλλάδα, τήν Θεσσαλία, τήν Μακεδονία ἤ τήν Θράκη;
  Ὁ Ἑλληνισμός, ἀδέλφια μου, ἦταν καί εἶναι οἰκουμενικός. Ὅπου πῆγε ρίζωσε καί οἱ αὐτόχθονες τόν ἐγκολπώθηκαν καί τὄχαν καύχησή τους πού μετεῖχαν αὐτῆς τῆς πολιτιστικῆς παραδόσεως.
  Στούς κατοπινούς χρόνους ἑνώθηκε ὁ Ἑλληνισμός μέ τόν Χριστιανισμό καί γίνανε ἕνα.
  Ἀπ' αὐτή τήν ἕνωση προήλθε ἡ Ρωμηοσύνη, πού ἀγκάλιαζε καθ' ἕνα πού ἦταν Ὀρθόδοξος καί μετεῖχε τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.
  Αὐτοί οἱ Ρωμηοί, οἱ Οἰκουμενικοί Ἕλληνες συγκρότησαν τήν Ρωμανία,αὐτήν πού ἐσφαλμένως καί γιά δικούς τους πονηρούς, ἐπιτρέψτε μου νά πιστεύω, σκοπούς ὁ Wolf καί οἱ ἄλλοι Δυτικοί ὀνόμασαν Βυζάντιο καί τούς ἀνθρώπους του Βυζαντινούς.
  Ρωμηοί μέ τήν παραπάνω ἔννοια ἦταν σχεδόν στό σύνολό τους ὅλοι οἱ αὐτοκράτορες.
  Κι' αὐτός ὁ Λέων ὁ Σοφός(886-912), πού στόν ὡραῖο πίνακά σας τόν χαρακτηρίζετε "'Αρμενοσλαῦο"- κι' ἄς εἶχε αὐτή τήν φυλετική καταγωγή, δέν μᾶς ἐνοχλεῖ καθ' ὅλου - ἔγαψε ἀνεπανάληπτα ποιητικά ἔργα στήν Ἑλληνική λαλιά, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι τά ἀναστάσιμα ἐξαποστειλάρια καί τά ἕνδεκα ἑωθινά, πού κοσμοῦν τήν ἐκκλησιαστική μας ποίηση.
  Ὁ ἐθνοφυλετισμός μᾶς ἔβλαψε πάρα πολύ σάν Ἕλληνες. Περιόρισε τόν Ἑλληνισμό στήν σημερινή Ἑλλαδίτσα.
  Γι' αὐτό ἔγραψα πιό πάνω γιά πονηρούς σκοπούς τοῦ Wolf καί τῶν λοιπῶν φίλων μας εἰς τούς ὁποίους "ἀνήκομεν".
  Δέν τούς ἀπορρίπτομεν, ἀλλά τούς προσέχομεν.
  Αὐτά ἐν περιλήψει, γιά τό μεγάλο θέμα, πού πραγματεύεσθε.

  Τό Θέμα πού θίγετε στό ὡραῖο ἄρθρο σας εἶναι λεπτό καί εὐαίσθητο.
  Βασανίστε το λίγο.
  Ὑπάρχει σχετική βιβλιογραφία, πού ἀπαντάει στά ἐρωτήματα αὐτοῦ πού ψάχνει τήν ἱστορική ἀλήθεια.
  Δημήτριος Ἰωαννίδης


 • Ανώνυμος 28998

  13 Μαΐ 2014

  οι μικρασιατες και οι καππαδοκες τι ήταν;σομαλοι;

 • Ανώνυμος 28997

  13 Μαΐ 2014

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 28702

  28 Απρ 2014

  ΕΛΑ ΝΤΕ !!! ΤΡΑΒΑ ΚΑΜΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ.ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ & ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΑΦΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΗΤΑΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΑΠΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ανώνυμος 28375

  12 Απρ 2014

  προτων να σας πο πως γινεται να λεγεται μακεδονικη δυναστεια χωρις να υπαρχουν ελληνες μεσα δευτερον ο Βασειλιος α ηταν απο γνωστη οικογενεια ελληνων της μακεδονιας τριτον ας το παρουμε ετσ ιοτη ηταν οπως τα λες ειδη στην μεση της βυζαντινης περιουδου το ελληνικο στοιχιο ειχε επικρατηση ειδη η ελληνικη γλωσσα και συνηδειση μπορει να μην λεγοντουσαν ελληνες αλλα λεγοντουσαν ΓΡΑΙΚΗ και οταν η σαρακινοι πολιορκουσαν την Θεσσαλονικη ο Μανουηλ Β για να του εμψηχοσει ελλεγε [μεταξη 1383-1387]οτι η πατριδα τους ηταν η πατριδα του Φιλιππου και του Μεγαλου Αλεξανδρου.Παραπανω λες οτι καποιη αυτοκρατορες απο την Παφλογωνια το δεχομαι αλλα η ελληνες ειχαν ειδρηση αποικιες γυρο απο ολη την Μικρα Ασια και ειχαν προσμηχθει με τους τοπικους πλυθισμους π.χ ο Ηροδοτος ηταν απο την δωρικη αποικια της Αλικαρνασου μισος ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΜΗΣΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ και δεν ειχε μορφωθει με τοπικη καριακη μορφωση αλα με την ιωνικη.Οποιος και να σε που εχεις γραψει αυτο το θεμα ντρεπομαι πραγματικα για σενα και φαντασου οτι εγω ειμαι 13 χρωνον εσει που εσαι μεγαλυτερος τη κανειςςςς.

  απο Γιωργο

 • Ανώνυμος 28374

  12 Απρ 2014

  επιτελους αληθειες