Ο ΜΥΘΟΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ


Η εκστρατεία στην Ασία
δεν έγινε για δήθεν προάσπιση
των ελληνικών συμφερόντων,
αλλά για λεηλασία



Η ιδέα του εξελληνισμού της Ανατολής ήταν αδιανόητη για τον Αλέξανδρο. Καμία απολύτως σχέση δεν υπήρχε ανάμεσα στην ασιατική εκστρατεία και στον ελληνικό πολιτισμό. Σαφής και αδιαμφισβήτητος σκοπός της εισβολής ήταν η λεηλασία. Στα κείμενα των αρχαίων ιστοριογράφων δεν επισημαίνεται ούτε υπαινιγμός για εκπολιτιστικές συνέπειες της εκστρατείας και «εξελληνισμό της Ασίας». Πρόκειται για μυθοπλαστία ─ εφεύρημα των νεότερων ιστορικών, κυρίως του 19ου αιώνα, που εξυπηρετεί την ιδεολογία των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Με το ψεύδος αυτό έχουν εξοικειωθεί όλοι σήμερα.

Επιπλέον, είναι αφελές να υποστηρίζεται, ότι η σκέψη, πως ο Αλέξανδρος καθόταν στον περσικό θρόνο, προκαλούσε αγαλλίαση και υπερηφάνεια στους έλληνες. Αποτελεί ψεύδος ο ισχυρισμός, ότι ο Αλέξανδρος με την εκστρατεία του στην Ασία, μαχόταν για τα ελληνικά συμφέροντα κι ότι εκπροσωπούσε τους έλληνες. Για τους έλληνες ο Αλέξανδρος ήταν εχθρός χειρότερος από τους πέρσες. Ο μακεδόνας μονάρχης εναγκαλίσθηκε την απολυταρχία των Αχαιμενιδών, απολάκτισε τις ελληνικές παραδόσεις και υιοθέτησε τα ασιατικά ήθη. Εντάχθηκε στο περσικό πολιτικό σύστημα, φόρεσε περσική ενδυμασία κι ακολούθησε το μεγαλειώδες, αλλά τυραννικό τελετουργικό της Αυλής του Δαρείου.

Μετά τον θάνατό του και την τραγική έκβαση του Λαμιακού Πολέμου επιταχύνθηκε και ολοκληρώθηκε ο καταποντισμός των ελληνικών πόλεων-κρατών ─ πολιτικός, κοινωνικός, οικονομικός, πολιτιστικός. Οι άγριοι ανταγωνισμοί των διαδόχων και των επιγόνων και οι μακροχρόνιοι και πολυαίμακτοι πόλεμοι βύθισαν τις πόλεις σε πέλαγος συμφορών. Δεσποτισμός, διαφθορά, διωγμοί, λεηλασίες, εκτοπισμοί, εκδουλώσεις. Η αντίστασή τους παρέλυσε κάτω από τη στρατιωτική βία.

Η λεγόμενη ελληνιστική εποχή, η περίοδος των μεταλεξανδρινών ηγεμονιών, υπήρξε ολέθρια για τον ελλαδικό χώρο. Η κατάκτηση της περσικής αυτοκρατορίας και τα «μακεδονικά» βασίλεια της Ανατολής παρέσυραν στην παρακμή την αυτονομία των πόλεων και τον ελληνικό πολιτισμό. Κατά κύματα οι  εξαθλιωμένοι έλληνες άρχισαν να εγκαταλείπουν τις άλλοτε ευημερούσες πόλεις καταφεύγοντας στην Ανατολή. Ο κυρίως ελλαδικός χώρος ερημώθηκε και βυθίστηκε στην ένδεια και την κοινωνική κρίση.

Είναι κραυγαλέο ιστορικό λάθος η απόδοση πολιτιστικών φιλοδοξιών στην εκστρατεία του Αλέξανδρου, που απέβλεπε αποκλειστικά στην υποδούλωση των λαών και τη δήωση των κατακτημένων περιοχών. Η εισβολή στην Ασία ανέστειλε την εκπολιτιστική ακτινοβολία του ιωνικού χώρου, εστίας πνευματικής και ανθρωπιστικής για ολόκληρη την παραμεσογειακή Ανατολή, παρεμπόδισε την αναίμακτη μετάγγιση ιδεών και οδήγησε στην τυραννία, στον αφανισμό του κλασικού πολιτισμού και τελικά στη ρωμαιοκρατία.


Ελληνιστική εποχή:
Οι ελληνικοί πληθυσμοί
βυθίζονται στην εξαθλίωση

Η ελληνιστική εποχή, οι τρεις περίπου αιώνες από το θάνατο του Αλέξανδρου (323 π.Χ.) ως το θάνατο της Κλεοπάτρας (30 π.Χ.) και η εγκαθίδρυση της ρωμαιοκρατίας, ταυτίζεται με τον «ιερό μύθο» περί εκπολιτισμού» των κατακτημένων χωρών από τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι: η δημιουργία «ελληνικών» ηγεμονιών στα κατακτημένα εδάφη, η μετατόπιση του κέντρου βάρους από την κυρίως Ελλάδα στην Ανατολή και το σημαντικότερο η παρακμή των ελληνικών πόλεων και της άμεσης δημοκρατίας.


 

 
Ο όρος ελληνιστική περίοδος είναι άστοχος.
Ξεκίνησε από παρανόηση της λέξης «ελληνιστής» της Καινής Διαθήκης,
που αποδίδεται στους ελληνόφωνους εβραίους.
«Εγένετο γογγυσμός των ελληνιστών» («Πράξεις Αποστόλων», στ΄ 1).
«Ελάλει τε και συνεζήτει προς τους ελληνιστάς» (ό.π., θ΄ 29).
Και ο Ιωάννης Χρυσόστομος: «Ελληνιστάς δε οίμαι καλείν τους ελληνιστί
φθεγγομένους. Ούτοι γαρ ελληνιστί διελέγοντο εβραίοι όντες». (Ομιλία 21).

 


Σήμερα, οι περισσότεροι ιστορικοί προτιμούν την ελληνιστική περίοδο από την κλασική, επειδή αποτελεί το πρότυπο ─με τα σημερινά δεδομένα─ του πολιτικο-οικονομικού συστήματος, της εξουσίας δηλαδή των λίγων και της παντοδυναμίας του χρήματος με το υποκριτικό δημοκρατικό προσωπείο.

Οι  ηγεμονίες της ελληνιστικής εποχής δεν έχουν καμία σχέση με το πολιτειακό σύστημα και τον πολιτισμό, που άνθισαν στον ελλαδικό χώρο. Ήταν ασιατικού τύπου απολυταρχίες. Στον κυρίως ελλαδικό χώρο σβήνουν οι παραδοσιακοί  θεσμοί. Οι αυτόνομες πόλεις είναι πια υποτελείς στους διαδόχους και επιγόνους του Αλέξανδρου, η παρακμή βαθαίνει εξαιτίας των κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων. Το πνεύμα της δημοκρατίας είναι νεκρό. Η Αθήνα στρατοκρατείται, η εξουσία μονοπωλείται από τους πλούσιους, που γίνονται, ανάλογα με τα συμφέροντά τους, όργανα άλλοτε των Ατταλιδών και άλλοτε των Λαγιδών.

Οι αυτόνομες ελληνικές πόλεις αποτελούν πια γελοιογραφία της κλασικής εποχής. Παντού ολιγαρχίες, η γη και ο πλούτος συγκεντρώνονται σε λίγα χέρια, η εξαθλίωση γενικεύεται, τα πιο δυναμικά τμήματα του πληθυσμού μεταναστεύουν, δημιουργείται οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα. Η ολιγανθρωπία, όπως γράφει ο Πολύβιος, εξελίσσεται σε μάστιγα. Η ληστεία και η πειρατεία ολοκληρώνουν τη δυστυχία. Ξεσπούν λαϊκές εξεγέρσεις.


 




Ο κοσμοκρατορισμός και η θεοποίηση
του Αλέξανδρου θα καλλιεργήσουν στα χρόνια των διαδόχων τη θεωρία της λατρείας, της ιερότητας και της παντοδυναμίας των ηγεμόνων.
Σʼ αυτή την περίοδο, την ελληνιστική, με βάση την αριστοτέλεια ρήση, ότι για τους ισχυρούς άρχοντες δεν ισχύει ο νόμος («Πολιτικά», 1284a), καθιερώθηκε κατά τη μεταλεξανδρινή περίοδο η αρχή, ότι ο ηγεμόνας ταυτίζεται με τον νόμο, ότι είναι Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους και πως η εξουσία είναι απέναντι στους υπηκόους ό,τι ακριβώς ο Θεός στο Σύμπαν.
Ο βασιλιάς, όντας Θεός, εναρμονίζει τη λειτουργία της πολιτείας.
Είναι η ιδεολογία της απόλυτης μοναρχίας, που κυριάρχησε επί διαδόχων, την ενστερνίστηκαν αργότερα οι ρωμαίοι και βυζαντινοί αυτοκράτορες και φτάνει μέχρι τις μέρες μας.
 


Οι μονάρχες της ελληνιστικής εποχής συνδυάζουν τις απολυταρχικές αντιλήψεις των ανατολικών και των μακεδονικών δυναστειών. Ο Λαγίδης ηγεμόνας εμφανίζεται ως Φαραώ και ενσάρκωση του Θεού ─ είναι ο ζων Ώρος. Η μοναρχία είναι κληρονομική, οι γάμοι των εστεμμένων γίνονται μεταξύ βασιλικών οικογενειών και αποτελούν μια μορφή πολιτικής συναλλαγής. Στην Αίγυπτο οι μονάρχες τελούν αιμομικτικούς γάμους ─με τις αδερφές τους─ για να διασφαλίσουν την καθαρότητα της δυναστείας. Ο μονάρχης συντηρεί Αυλή μακεδονοπερσικου τύπου. Φοράει χλαμύδα και στο κεφάλι καυσία, όπως οι μακεδόνες βασιλείς, αλλά και το διάδημα των περσών βασιλέων. Οι ρωμαίοι αυτοκράτορες θα μιμηθούν σε όλα τους ηγεμόνες της ελληνιστικής εποχής. Ο Πλίνιος ο Νεότερος παρουσιάζει στον «Πανηγυρικό» του τον Τραϊανό ως άμεσο κληρονόμο ενός μονάρχη της Ανατολής.

Η ελληνιστική εποχή ήταν, στην πολιτική της διάσταση, μια αλληλοδιαδοχή εγκλημάτων και αχρειοτήτων. Οι κορυφαίοι διάδοχοι του Αλέξανδρου, που κατακερμάτισαν και μοίρασαν την αυτοκρατορία, θα αλληλοεξοντωθούν ή θα δολοφονηθούν. Τους θρόνους θα κατακτήσουν οι  νικητές των εμφυλίων πολέμων, οι προδότες, οι συνωμότες, οι ραδιούργοι, κράτωντας πάντοτε το εγχειρίδιο στο χέρι.

Το ήθος, ωστόσο, των διαδόχων και επιγόνων ήταν αντάξιο των μιαροτήτων της μακεδονικής δυναστείας. Εξολόθρευσαν την οικογένεια του Αλέξανδρου ─όπως εκείνος τους ανταγωνιστές συνυποψήφιους κατά την άνοδό του στο θρόνο─ τις συζύγους του, τον αδελφό του, τις αδελφές του, τη μητέρα του και τους γιους του από τους περσικούς γάμους. Στα νομίσματα όμως, που κυκλοφορούσαν στα βασίλεια και τις σατραπείες τους, φρόντιζαν να χαραχθεί η εικόνα του Αλέξανδρου, σύμβολο και εγγύηση νομιμότητας της εξουσίας τους, δοξολόγωντας τον ως υιό του Άμμωνος Διός.



 
Νόμισμα των Πτολεμαίων
με τον Αλέξανδρο
να φορά δορά ελέφαντα
στο κεφάλι, σύμβολο
των κατακτήσεών του
στη νότιο Ασία.
Τέτοιες απεικονίσεις
από μεταγενέστερους
ηγεμόνες είχαν καθαρά
προπαγανδιστικό χαρακτήρα
και αποσκοπούσαν στο να
εμφανιστούν αυτοί και μόνο
ως νόμιμοι διάδοχοί του.
 


Η αντίσταση των ελλήνων κατά των επεκτατικών εγχειρημάτων της μακεδονικής δυναστείας θα συνεχισθεί και κατά τη μεταλεξανδρινή περίοδο. Θυελλώδεις εξεγέρσεις ξεσπούν κάθε τόσο επί μισόν αιώνα μετά τη μάχη της Χαιρώνειας. Η αναγνώριση από το Συνέδριο της Κορίνθου του Φίλιππου και του Αλέξανδρου ως «στρατηγών ─ αυτοκρατόρων» ήταν προϊόν βίας και ανάγκης. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Φίλιππου, ολόκληρη η Ελλάδα καταφεύγει στα όπλα διεκδικώντας ελευθερία και ανεξαρτησία. Ο Αλέξανδρος πνίγει στο αίμα τις εξεγέρσεις και ξεθεμελιώνει τη Θήβα.

Κατά τη δωδεκαετία της ασιατικής εκστρατείας οι έλληνες προσδοκούν τη λυτρωτική ήττα του Αλέξανδρου, (Αισχίνη: «Κατά Κτησιφώντος», 164) που είχε ποδοπατήσει τις διακηρύξεις του Συνεδρίου της Κορίνθου περί ελευθερίας και αυτονομίας των ελληνικών πόλεων. Για τον Αλέξανδρο, μετά τους πολεμικούς θριάμβους του στην Ανατολή, ο ελλαδικός χώρος αποτελούσε τμήμα της αυτοκρατορίας του. Επιδιωξή του η πλήρης ενσωμάτωσή του, η προσάρτηση και η υποταγή στη μακεδονική δυναστεία ─ με την εγκατάσταση στις πόλεις ολιγαρχικών φατριών σε πρώτη φάση.

 

Ο Αντίπατρος, ο τοποτηρητής του
στη Μακεδόνια, εφαρμόζοντας
τις εντολές του Αλέξανδρου
και γνωρίζοντας την απέχθεια
των ελλήνων για τον νέο δυνάστη
εξορμούσε με στρατιωτικές δυνάμεις
σε κάθε περίπτωση ανυπακοής,
για τη συντριβή των απελευθερωτικών
κινημάτων και την κατατρομοκράτηση
των ελλήνων.

Το μίσος των ελλήνων εναντίον
του Αλέξανδρου ξέσπασε άγριο αμέσως
μετά την αναγγελία του θανάτου του.
Όλες οι πόλεις επί ποδός πολέμου
για την αποκατάσταση της ελευθερίας.
Ακόμα και η Θεσσαλία, προπύργιο
επί δεκαετίες της μακεδονικής μοναρχίας,
θα κηρύξει επανάσταση. Οι πανελλαδικές
εξεγέρσεις θα κατασταλούν, αλλά επανα-
λαμβάνονται από δεκαετία σε δεκαετία.

  
Το μίσος
των ελλήνων
εναντίον
του Αλέξανδρου
ξέσπασε άγριο
αμέσως μετά
την αναγγελία
του θανάτου του.

 

  
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Αλέξανδρου, οι ελληνικοί  πληθυσμοί βυθίστηκαν στην εξαθλίωση. Η έλλειψη τροφίμων εξαιτίας της διακοπής του διαμετακομιστικού εμπορίου, κυρίως από την Αίγυπτο, προκάλεσε πείνα και δυστυχία. Η εγκατάσταση στη διοίκηση ολιγαρχικών του Αλέξανδρου δημιούργησαν παντού εκρηκτική ατμόσφαιρα. Το τραγικό τέλος του Λαμιακού Πολέμου οδήγησε στην πλήρη υποδούλωση των ελλήνων. Μακεδονικές φρουρές θα εγκατασταθούν στις ελληνικές πόλεις επιβάλλοντας ολιγαρχικές εξουσίες και καταλύοντας το δημοκρατικό πολίτευμα. Ακολουθούν οι αλληλοσπαραγμοί των διαδόχων. Στρατηγοί του Αλέξανδρου διεκδικούν την αποκλειστική κατοχή του ελλαδικού χώρου και συναγωνίζονται επί εξήντα χρόνια σε εγκλήματα και αγριότητες. Προχωρούν σε βάρβαρη διανομή του και τον μεταχειρίζονται ως κατακτημένη περιοχή. Οι επικυρίαρχοι αλλάζουν, η υποδούλωση παραμένει.

Το 281 π.Χ. επαναστατεί η Σπάρτη με σύμμαχο την Αθήνα και τέσσερις πόλεις της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Ακολουθεί η αθηναϊκή επανάσταση υπό τον Χρεμωνίδη. Συντρίβεται όμως κι αυτή η προσπάθεια εξαιτίας της στρατιωτικής υπέροχής των εχθρών.

Πεθαίνοντας ο Αλέξανδρος άφησε στη μνήμη των ελλήνων την εικόνα ενός μεγαλομανούς τυράννου. Τη ζοφερή αυτή εικόνα, που κυριαρχεί στα αρχαία κείμενα, θα αντικαταστήσει αργότερα ─κυρίως κατά τη ρωμαϊκή περίοδο─ ο θαυμασμός. Αυτή η έκσταση παρατηρείται και σήμερα στις περισσότερες ιστορικές μελέτες, που αναφέρονται στον Αλέξανδρο. Επίκεντρο της αίγλης του τα πολεμικά κατορθώματά του στην Ασία.


Εκστρατεία για λεηλασία
Αλλά γιατί έγινε η ασιατική εκστρατεία; Γύρω από αυτό το καίριας σημασίας ερώτημα έχει αναπτυχθεί πλουσιότατη μυθολογία. Συγχύση και παραχαράξεις στις αρχαίες πηγές και στη νεότερη ιστοριογραφία. Διατυπώθηκαν οι απόψεις, ότι ο Αλέξανδρος ύπηρξε ο γενναίος εκδικητής ─για την περσική εισβολή του 5ου αιώνα─ ο εκπολιτιστής της Ασίας, που μεταλαμπάδευσε στις βάρβαρες χώρες τον ελληνικό πολιτισμό και ο εξημερωτής των λαών της Ανατολής. Τους ισχυρισμούς αυτούς κανοναρχούν έκτοτε οι υμνωδοί του Αλέξανδρου και επαναλαμβάνουν οι απολογητές των κατακτητικών πολέμων και οι λάτρεις των αιμοσταγών «κοσμοκρατόρων».
 

  
Τα περί εκδικητικής
εκστρατείας

για αποκατάσταση
της «ελληνικής
τιμής»
 και απελευθέρωση

των ελληνικών πόλεων
της Μ. Ασίας
αποτελούσαν
πρόσχημα, προκάλυμμα

και εξωραϊσμό μιας ολέ-
θριας
για τους έλλη-
νες και τον
πολιτισμό
τους στυγνής,

κατακτητικής επιχείρησης.
 

Η μακεδονική δυναστεία
αποτελούσε θανάσιμο
εχθρό για τις ελληνικές
πόλεις─κράτη, επειδή επιδίωκε
την προσάρτησή τους.
Η συγκατάθεση των ελληνικών
πόλεων στο πρώτο και δεύτερο
Συνέδριο της Κορίνθου
για την εκστρατεία έγινε υπό την
απειλή καταστροφικών εισβολών
─ κυρίως μετά τη Χαιρώνεια και
τον αφανισμό της Θήβας.
Η αναγνώριση της αρχιστρα-
τηγίας των μακεδόνων μοναρχών
απέβλεπε στη μετατόπιση
του πολέμου ─αναπόφευκτου
εξαιτίας της επεκτατικής τους
πολιτικής─ από τον ελληνικό
χώρο στην Ασία.
 
Η μακεδονική δυναστεία ισοπέδωσε ελληνικές πόλεις, εξανδραπόδισε μυριάδες έλληνες και εγκατέστησε φρουρές κατοχής σʼ ολόκληρο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο. Αλλά και τους έλληνες της Μ. Ασίας μεταχειρίσθηκε ο Αλέξανδρος με ωμότητα, καταφρόνηση και αρπακτικότητα ξεπερνώντας σε αγριότητα τον Δαρείο Α΄ και τον Ξέρξη. Εκπρόσωπος και εκδικητής των ελλήνων ο Αλέξανδρος, που αξίωσε από τους αθηναίους, μετά το ολοκαύτωμα της Θήβας, να του παραδώσουν για βασανιστική εκτέλεση τους ρήτορες και τους στρατηγούς, που στιγμάτιζαν τα εγκλήματα και τις απανθρωπιές των μακεδόνων μοναρχών και καλούσαν τους πολίτες ν΄ αντισταθούν και να υπερασπισθούν με αυτοθυσία την ανεξαρτησία της πόλης τους. Μπροστά στην απειλή του μαρτυρικού θανάτου στα χέρια του τύραννου του βορρά πολλοί προτίμησαν, όπως γράφει ο Πομπήιος Τρόγος, να καταφύγουν στην Αυλή του Δαρείου. («Historiae Philippicae», «Επιτομή Ιουστίνου», IV, VI). Ελευθερωτής και εκπολιτιστής ο Αλέξανδρος, που ταπείνωσε τους έλληνες περισσότερο από τους δυνάστες της Ασίας;
 

Ο ελληνικός πολιτισμός ─πολίτευμα, πνευματική ανάπτυξη, κοινωνικά ήθη─ ήταν ταυτόσημος με την αυτονομία των κρατουπόλεων και τους ελεύθερους θεσμούς. Στην Ανατολή αναπτύχθηκαν τυραννικές ηγεμονίες, προσωποπαγείς εξουσίες βίας, αίματος και διαφθοράς. Διατηρήθηκε παντού το περσικό σύστημα των σατραπειών και ο αυταρχισμός των Αυλών. Μοναδική διαφορά η στρατιωτική οργάνωση, που συνεχίζει την παράδοση του Φιλίππου και του Αλέξανδρου. Μεγάλος αριθμός ελλήνων μεταναστεύει στην Ανατολή, για να επανδρώσει τη συγκεντρωτική διοίκηση και τους στρατούς των βασιλείων, όχι ως ελεύθεροι και σκεπτόμενοι άνθρωποι, αλλά ως υποτακτικοί και όργανα αυταρχικών καθεστώτων.
 
Στον επίλογο του δωδεκάτομου
έργου του «Ιστορία της Ελλάδας»
ο άγγλος ιστορικός G. Grοte
συνθέτει τον επικήδειο του ελλη-
νικού πολιτισμού. Νεκροθάφτης
η μακεδονική δυναστεία.
Με τον Αλέξανδρο, γράφει ο Grote,
όχι μόνο σβήνει η ελληνική πολιτική
ελευθερία και αυτονομία, αλλά
παρακμάζει και το δημιουργικό
πνεύμα και εξευτελίζεται το μεγα-
λείο των Γραμμάτων και της Ρητο-
ρικής, που έλαμψε στον 4ο αιώνα
με τον Πλάτωνα και τον Δημοσθένη.
Η Ελλάδα δεν υπάρχει πια ως χωρι-
στό κεφάλαιο της Ιστορίας. Κατά
τον άγγλο ιστορικό, ο Αλέξανδρος
υπήρξε ένας «μη έλληνας κατακτη-
τής», που απορρόφησε στις απέ-
ραντες κτήσεις του τις ελληνικές
πόλεις με θαμπωμένη πια τη δια-
νοητική λάμψη και το πνεύμα
θρυμματισμένο. Ένας θλιβερός
ευνουχισμός. (τόμ. ΙΒ΄, επίλογος).

 
Διάφοροι ιστοριογράφοι
υποστήριξαν, ότι η
μακεδονική εκστρατεία
στην Ασία είχε ως απο-
τέλεσμα τη διάδοση
του ελληνικού πολιτισμού.
Μιλούσαν για ιδεολογική
«αποστολή», για «εξελ-
ληνισμό» της Ανατολής.
Αλλά ο Αλέξανδρος
όχι μόνο δεν ασχολήθηκε
πότε με τον εξελληνισμό
της Ασίας, αλλά ούτε καν
διανοήθηκε να παίξει
ρόλο εκπολιτιστή
της Ανατολής.
   

  
Εκπολιτιστής της Ασίας ο Αλέξανδρος! Και ποιοι ήταν οι συμπολεμιστές του, που εκδικήθηκαν την εισβολή του Ξέρξη και διέδωσαν τον ελληνικό πολιτισμό; Τριβαλλοί, αγριάνες, ιλλυριοί, θράκες, οδρύσες, παίονες. Συνοδευόταν βέβαια και από πλήθος διανοούμενων και καλλιτεχνών. Όλοι όμως αποτελούσαν έναν εσμό αυλοκολάκων επιφορτισμένων κυρίως για εγκωμιασμό, δοξολογήματα και διαφήμιση του αυθέντη τους, για εξωραϊσμούς και αποθεώσεις. Ελάχιστοι ήταν οι έλληνες στο άμεσο περιβάλλον του Αλέξανδρου, στα επιτελεία και τη διοίκηση. Ανάμεσά τους οι αρχιγραμματείς Ευμένης και Διόδοτος, που κατέγραφαν το ημερολόγιο της εκστρατείας.

Τα περί εκπολιτιστικής και εξερευνητικής αποστολής αποτελούν μυθεύματα. Θυμίζουν την «επιτροπή σοφών», που συνόδευε τον Ναπολέοντα κατά την εισβολή στην Αίγυπτο το 1798 και την Επιστημονική Αποστολή, που ακολουθούσε τον γαλλικό στρατό στον Μωριά το 1829. Και οι δυο ασχολήθηκαν με τη διαρπαγή αρχαίων μνημείων και τη λεηλασία καλλιτεχνικών θησαυρών. Ούτε πρόθεση ούτε βλέψεις είχε ο Αλέξανδρος για εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Πρόκειται για εφεύρημα της κατοπινής ιστοριογραφίας.

Ο Αλέξανδρος ουσιαστικά ύπηρξε ένας δεύτερος Δαρείος. Όπως οι Αχαιμενίδες, κατέκτησε την Κεντρική Ασία με το πυρ και τον σίδηρο συμμαχώντας με την κυριαρχή τοπική ολιγαρχία. Διέλυσε την περσική αυτοκρατορία και προσπάθησε να την ανασυγκροτήσει με τον προσεταιρισμό της άρχουσας τάξης. Και είναι βέβαιο, ότι τον θάνατό του θρήνησαν περισσότερο οι περσες μεγιστάνες, που έβλεπαν στο πρόσωπό του τον «Μεγάλο Βασιλέα» και ευεργέτη, παρά οι αυλικοί και αξιωματούχοι και πολύ περισσότερο οι μακεδόνες, τα τραγικά θύματα της μακάβριας ασιατικής περιπέτειας. Οι πέρσες σατράπες ήταν οι προσφιλέστεροι συνεργάτες του. Πέρσες ήταν και οι έμπιστοι σωματοφύλακες και αυλικοί  του. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Το πάθος της ασιατικής χλιδής).

Αγανακτούσαν οι μακεδόνες βλέποντας να πυκνώνουν οι τάξεις των «εταίρων» με ασιάτες, που επιλέγονταν «κατ΄ αξίωσιν και κάλλει του σώματος ή τη άλλη αρετή». (Αρριανός,  Ζ΄, 6, 3). Προσφωνούσε τη μητέρα του Δαρείου Συσίγγαμβρι «μητέρα». (Διόδωρος, ΙΖ΄, 37). Κι εκείνη, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του ξέσπασε σε θρήνους, όπως γράφει ο Κούρτιος Ρούφος. Σε μια κρίση απελπισίας έσχισε το φόρεμά της και έπεσε κατάχαμα σπαράζοντας και ξεριζώνοντας τα μαλλιά της.


Επί αιώνες ─πριν τον Αλέξανδρο─
γίνονταν ειρηνικές ανταλλαγές πολιτιστικών στοιχείων
μεταξύ ελλαδικού χώρου─Ανατολής

Η παρουσία των ελλήνων στην Ανατολή, η διείσδυση του ελληνικού πολιτισμού και η ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων χρονολογούνται αιώνες πριν από την εκστρατεία του Αλέξανδρου, από τους ομηρικούς ήδη χρόνους. Οι επαφές γενικεύθηκαν στους αιώνες του αποικισμού ─ ιωνικού, αιολικού και δωρικού. Στη Μ. Ασία η ελληνική γλώσσα ήταν η διεθνής διάλεκτος του πολιτισμού και της οικονομίας και οι σχέσεις των ελληνικών πόλεων με τις ηγεμονίες ─ασσυριακές, βαβυλωνιακές, περσικές─ ήταν ειρηνικές και καρποφόρες. Στο δυτικό μάλιστα τμήμα της Μ. Ασίας, η ελληνική γλώσσα είχε αναγνωρισθεί ως επίσημη διάλεκτος της περσικής εξουσίας. Ασιάτες ηγεμόνες εγκαθιστούσαν την πρωτεύουσά τους σε ελληνικά αστικά κέντρα, όπως ο Μαύσωλος της Καρίας. Εγχώριοι σατράπες εγκολπώνονταν την ελληνική παιδεία, όπως ο Αριαράθης ΣΤ΄ της Καππαδοκίας. Έλληνες μισθοφόροι συγκροτούν τις πιο επίλεκτες μονάδες του περσικού στρατού επί βασιλείας Κύρου και Αρταξέρξη Β΄.

Η ομηρική Ασία, η παραμεσογειακή Ανατολή ήταν, ακόμα και κατά την ακμή των Αχαιμενιδών, περισσότερο ελληνική, παρά περσική. Από την Κνίδο, την Αλικαρνασσό και την Έφεσο ως την Ηράκλεια και από την Ταρσό ως την Τραπεζούντα η περιοχή αποτελούσε, από τον 8ο αιώνα π.Χ., ένα μωσαϊκό πολιτιστικών και οικονομικών κέντρων με ακτινοβολία σ' ολόκληρη την Ανατολή. Η άνθηση του κλασικού πολιτισμού στις ελληνικές πόλεις και οι  προεκτάσεις του, διατηρήθηκε ακμαία ως την κατακτητική επιδρομή της μακεδονικής δυναστείας. Επί Αλέξανδρου και των διαδόχων αρχίζει η παρακμή του ελληνικού πολιτισμού  και εγκαινιάζεται η περίοδος του ιμπεριαλισμού και της απολυταρχίας.

Ακόμα και μετά την Ανταλκίδειο ειρήνη και την παραχώρηση της Ιωνίας στους πέρσες, οι  ελληνικές πόλεις διατήρησαν τους πολιτιστικούς τους δεσμούς με την Ελλάδα. Οι διεισδύσεις τους έφθαναν ως την Ασσυρία και τη Βαβυλωνία πολύ πριν από την επικράτηση των περσικών δυναστειών.

Στην Αίγυπτο ιδρύεται η Ναυκρατίδα από τους μιλήσιους. Το μαντείο του Άμμωνος Διός είχε εξελιχθεί σε χρησμολογικό κέντρο ισάξιο των Δελφων. Αιγυπτιακοί θεοί εντάσσονται στο ελληνικό πάνθεο. (Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Συγκερασμός επικών θεογονιών). Η ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή κορυφώνεται στον 5ο αιώνα π.Χ.. Πηγή οι ελληνικές πόλεις της Ιωνίας, αλλά και η Αθήνα. Οι ασιατικοί λαοί γνώριζαν τους έλληνες και τον πολιτισμό τους αιώνες πριν από την επιδρομή του Αλέξανδρου.



 








Το Κοινό των Ιώνων
(Ιωνική Δωδεκάπολη),
7ος αιώνας π.Χ..
 
Οι έλληνες κυριαρχούσαν πολιτιστικά, αλλά και οικονομικά στη Μ. Ασία αιώνες πριν από τον Αλέξανδρο. Και μάλιστα ειρηνικά. Ο εποικισμός είχε δημιουργήσει πάμπολλα κέντρα, όπου δέσποζε το ελληνικό στοιχείο. Έμποροι, διπλωμάτες, μισθοφόροι, καλλιτέχνες, γιατροί κ.ά. συγκροτούσαν σε διαφορές περιοχές συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς, που είχαν έντονες πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις με τους αυτόχθονες.
Η ελληνική γλώσσα κυριαρχούσε σ΄ ολόκληρο το δυτικό τμήμα της Μ. Ασίας.

 


Αυτή η ειρηνική και γοργή διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και η φιλική επικοινωνία των ασιατικών λαών με τους έλληνες θα συνεχιζόταν και θα απέδιδε σίγουρα πλούσιους καρπούς σε οικουμενικό πλαίσιο αν δεν μεσολαβούσε η ασιατική κατακτητική επιχείρηση του Αλέξανδρου. Πεθαίνοντας ο μακεδόνας μονάρχης δεν άφησε τίποτα πίσω του. Ούτε ιδεολογία, ούτε διοικητικό σύστημα. Ήταν «Βασιλεύς των Βασιλέων» και Φαραώ.

Οι διάδοχοι του Αλέξανδρου θα διαμοιράσουν τις κατακτημένες χώρες. Η Πέργαμος, η Αντιόχεια, οι Συρακούσες θα αντικαταστήσουν την Αθήνα. Οι πόλεις─κράτη στην κυρίως Ελλάδα θα σβήσουν και τα βασίλεια των διαδόχων θα περιέλθουν, ύστερα από ενάμισυ αιώνα σε νέους επιδρομείς, στο ρωμαϊκό ιμπεριαλισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός επέζησε κατά τη μεταλεξανδρινή περίοδο, μόνο στις περιοχές, όπου προϋπήρχε και ανθούσε επί αιώνες και όχι στις πέραν της Μ. Ασίας κατακτημένες χώρες. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Grote, ο Αλέξανδρος αντί να εξελληνίσει την Ασία είχε την τάση να εξασιατίσει τη Μακεδόνια και την Ελλάδα (ό.π. τ. ΙΒ΄, σελ. 359).

Δεν μεταφυτεύθηκε στην Ασία ο ελληνικός πολιτισμός. Μετακινήθηκαν μόνο πληθυσμοί ─μισθοφόροι, τεχνικοί, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, διδάσκαλοι, αρχιτέκτονες κ.ά.─ από την κυρίως Ελλάδα, ύστερα από την κρίση, οικονομική και κοινωνική, που προκάλεσε μαρασμό των ελληνικών πόλεων, προς τα αστικά εμπορικά κέντρα των νεότευκτων ηγεμονιών της Ανατολής.

Η ελληνική διάλεκτος, η λεγόμενη «κοινή», διαδόθηκε, όπως ήταν φυσικό, στην Ανατολή ως γλώσσα του εμπορίου και της διοίκησης. Η παιδεία, τα Γράμματα και η Τέχνη αφορούσαν αποκλειστικά τους έλληνες αποίκους, που σε πολλές περιοχές αποτελούσαν συμπαγείς πληθυσμούς. Οι ναοί, τα θέατρα, τα μεγαλειώδη αρχιτεκτονήματα, ήταν επιδεικτικά σύμβολα κυριαρχίας χωρίς πολιτιστικές απηχήσεις στους αυτόχθονες, που παρέμεναν σταθερά προσηλωμένοι στις δικές τους παραδόσεις και στους δικούς τους θεσμούς.


 
Η διάδοση
του ελληνικού
πολιτισμού
ήταν αδύνατη
κάτω από
καθεστώς βίας
και τυραννίας,
που συνεπάγον-
ταν μίσος
και αντίσταση.
 

Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στην Ανατολή
επί διαδόχων δεν σημαίνει πολιτιστική επιρροή
και διείσδυση. Είναι φυσικό επακολούθημα
του νέου καθεστώτος, πολιτικού και οικονομικού,
που δημιούργησε η υποδούλωση του ασιατικού
χώρου. Η ελληνική έγινε, όπως ήταν φυσικό,
η επίσημη γλώσσα των νεών κρατικών
μηχανισμών, των κυβερνώντων, του εμπορίου
κ.λπ.. Απαράλλακτα όπως στην εποχή μας
διαδίδεται και επιβάλλεται η γλώσσα
της υπερατλαντικής υπερδύναμης.


Οι ελληνιστικοί  αιώνες δεν επηρέασαν ούτε
αλλοίωσαν τους τοπικούς πολιτισμούς ─ γλώσ-
σα, ήθη, έθιμα κ.λπ.. Απέμειναν μόνο τα
λείψανα των μνημείων, συνήθως από κέντρα
λατρείας και επιδεικτικού μεγαλείου των ηγε-
μόνων. Αποτελούν επομένως μύθο τα περί
εξελληνισμού της Ανατολής από τον Αλέ-
ξανδρο και τους διαδόχους
.
  
Η καλλιτεχνική δημιουργία στα βασίλεια της ελληνιστικής εποχής δεν υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο, αλλά τους τυραννικούς ηγεμόνες. Οι γλύπτες και οι  ζωγράφοι φιλοτεχνούσαν αγάλματα και προσωπογραφίες των μοναρχών, οι αρχιτέκτονες έχτιζαν ναούς και μαυσωλεία για τους θεοποιημένους βασιλείς. Όπως επί Αλεξάνδρου.

Η κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών στον ελληνικό χώρο και η οικονομική και πολιτική καταρρεύση που ακολούθησε, ανάγκασαν πολίτες όλων των τάξεων να μεταναστεύσουν στην Ανατολή για επιβίωση και αναζήτηση τύχης. Ανάμεσά τους και άνθρωποι του πνεύματος, της τέχνης και της επιστήμης, φιλόσοφοι  και άλλοι  διανοητές, ποιητές, ηθοποιοί, μουσικοί, αλλά και γιατροί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες. Φυσική επομένως η διάδοση του ελληνικού τρόπου ζωής στα μεγάλα κέντρα των ελληνιστικών σατραπειών. Αλλά αυτός ο «εξελληνισμός» ήταν μια επιφανειακή, επίπλαστη και επιδεικτική μίμηση από την πλευρά των ηγεμόνων, που έχτιζαν θέατρα, ωδεία, γυμναστήρια, αλλά και των εγχώριων σατραπών, που σεμνύνονταν να αποκαλούνται «Φιλέλληνες».

Τα ελληνικά πολιτιστικά στοιχεία επιβάλλονται βιαίως, δεν αφομοιώνονται ειρηνικά. Μόνο οι  συνεργάτες των κατακτητών προσαρμόζονται και οι τοπικές ολιγαρχίες. Οι λαοί υπερασπίζονται τις δικές τους πολιτιστικές παραδόσεις. Στην Αίγυπτο οι Πτολεμαίοι ηγεμονεύουν ως κληρονόμοι του Φαραώ και ασκούν την εξουσία τους με τις ίδιες αυταρχικές μεθόδους. Είχαν επίσης ανάγκη ελλήνων για επάνδρωση του στρατού και του διοικητικού μηχανισμού. Έτσι εξηγείται το μεταναστευτικό ρεύμα από τις υποταγμένες ελληνικές πόλεις της παρακμής προς τις ηγεμονίες των διαδόχων.
 
Αυτή η ομαδική εγκατάσταση
ελλήνων
στα βασίλεια της Ανα-
τολής δεν θα συντελέσει στον
«εκπολιτισμό» των γηγενών
πληθυσμών. Στην Αίγυπτο λ.χ.
οι διάδοχοι του Αλέξανδρου
ενδιαφέρονταν οποκλειστικά
για την εκμετάλλευση της χώ-
ρας και τη συγκέντρωση πλού-
του. Καμία πολιτιστική επικοι-
νωνία και κοινωνική συμβίω-
ση. Ανάμεσά τους οι ηγεμό-
νες ύψωναν αδιαπέραστο τεί-
χος. Στο πολιτικοκοινωνικό
οικοδόμημα, που έχτισαν
οι Πτολεμαίοι, οι ξένοι εγκατα-
στάθηκαν στους επάνω ορό-
φους και οι ντόπιοι στα υπό-
γεια.

Στην Αλεξάνδρεια ειδικά,
σημαντικό εμπορικό κέντρο
της ανατολικής Μεσογείου,
ο πληθυσμός ήταν, εξαιτίας
του μεταναστευτικού κύματος,
που προκάλεσε η οικονομική
και κοινωνική δυσπραγία στις
ελληνικές πόλεις, συμπαγής
ελληνικός, χωρίς επαφή, παρά
τις πανάρχαιες ελληνικές πολι-
τιστικές εστίες στη χώρα του
Νείλου με τον εγχώριο πληθυ-
σμό.

 
Μυθεύματα και τα περί
φιλοδοξιών για «συνα-
δέλφωση του ανθρώπινου
γένους», «πολιτική
ενότητα της οικουμένης»,
«σύντηξη των εθνών»
και συγχωνεύση ελλήνων
και ασιατών, που απο-
δίδει ο ρωμαιόφιλος
Πλούταρχος στο
«ίνδαλμά» του, τον Αλέ-
ξανδρο, ζηλευτό πρότυπο
για τους ρωμαίους
ιμπεριαλιστές
και κοσμοκρατορες.
 

  
Στα βασίλεια της ελληνιστικής περιόδου θα επικρατήσει ο ελληνικός τρόπος ζωής, αλλά αυτό αφορά μόνο τα αστικά κέντρα και τις προνομιούχες τάξεις. Η εγχώρια αριστοκρατία συνεργάζεται με τους ηγεμόνες. Οι λαοί όμως, θα παραμείνουν αδιάφοροι. Αποτελούν επομένως τερατολογίες οι ισχυρισμοί του Πλούταρχου στη νεανική πραγματεία του «Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής», ένα εγκώμιο─μύθευμα για τον «κοσμοκατακτητή», ότι «ολόκληρη η Ασία, αφού εξημερώθηκε από τον Αλέξανδρο, διάβαζε Όμηρο, ενώ οι πέρσες, οι σουσιανοί και οι γεδρώσιοι, έψαλλαν τραγωδίες του Ευριπίδη και του Σοφοκλή» (328 D). Κατά τον Πλούταρχο, ο Αλέξανδρος κατόρθωσε να εκπολιτίσει άγρια έθνη και να διδάξει νόμους σε ατίθασες φυλές επιβάλλοντας ειρήνη ανάμεσά τους. Και όλα αυτά, που έπραξε κι εδίδαξε αποδεικνύουν, ότι ύπηρξε... φιλόσοφος (328 Β). Και τι ήταν ο Πλάτων μπροστά στον Αλέξανδρο; Ένα τίποτα. Έγραψε την «Πολιτεία», αλλά δεν κατόρθωσε να την εφαρμόσει. Ενώ ο Αλέξανδρος διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρη την Ασία αποσπώντας τους ανθρώπους από την άγρια και θηριώδη ζωή τους! (328 E).


Μύθοι και εξωραϊσμοί
από μεταγενέστερους
ιμπεριαλιστές και αποικιοκράτες

Ο Αλέξανδρος φιλοδοξούσε να γίνει «κοσμοκράτορας» υποδουλώνοντας τους λαούς με τη σφαγή, το πυρ και τους εξανδραποδισμούς, μ΄ όλο που οι μακεδόνες θεωρούσαν τις απάνθρωπες και αποτρόπαιες κατακτητικές επιδιώξεις του «υπερόγκους και δυσεφίκτους», όπως γράφει ο Διόδωρος (ΙΗ΄, 4,6). Τον θάνατό του και τη διανομή των κατακτημένων χωρών ακολουθεί η τραγική συρρίκνωση των ελλήνων. Ο τόπος με τις πόλεις─κράτη, γράφει ο Pierre Guillon, «θα καταντήσει σε λίγο μια επαρχία ναρκωμένη, κατάσπαρτη από μικρούς οικισμούς, όπου βασιλεύει η δυστυχία ανάμεσά σε παντέρημα ερείπια». Ολιγαρχικοί θεσμοί  σε μοναρχικό πλαίσιο, μια κοινωνία, που δεν θυμίζει τίποτα από τον 5ο αιώνα. Ο ελληνιστικός πολιτισμός δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα της κλασικής εποχής. Ο λεγόμενος ελληνισμός της Ανατολής αποτελούσε στρατιωτική αποκλειστικά επιλογή χωρίς πολιτιστικά και ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά. Η Αθήνα καταδικάζεται σε μαρασμό. Τελικά, δεν απόμεινε τίποτα από τον περιλάλητο ελληνικό πολιτισμό στον ασιατικό χώρο εκτός από τα μνημεία και τις επιγραφές των σατραπών─διαδόχων, τα νομίσματα των μεταλεξανδρινών μοναρχών, που αυτοαποκαλούνται «φιλέλληνες» και «βασιλείς βασιλέων» και τα λείψανα της ελληνοβουδιστικής τέχνης στην ινδική Γάνδαρα.

Τον εξωραϊσμό των κατακτητικών άθλων του Αλέξανδρου θα επιχειρήσουν και οι ρωμαίοι εμφανίζοντας τις επεκτατικές επιδρομές τους ως ανθρωπιστική πολιτική επιχείρηση για συνένωση των λαών κάτω από μια κεντρική εξουσία, με μια γλώσσα, τη λατινική, και με την Ιταλία μοναδική πατρίδα όλων των φυλών (Πλίνιος, «Naturalis Historia», III, 39). Η συμφιλίωση των λαών δεν πραγματοποιείται από τον κραταιό Ένα, με πολυαίμακτους πολέμους, γενοκτονίες και εξανδραποδισμούς, αλλά από τους ίδιους τους λαούς, με την ειρηνική προσέγγιση και συμβίωση.

Μύθος κι ο ισχυρισμός του Πλούταρχου, ότι ο Αλέξανδρος ίδρυσε πάνω από εβδομήντα πόλεις στις χώρες των «βαρβάρων» και μάλιστα αντάξιες σε έκταση και πλούτο της Αλεξάνδρειας του Νείλου. Αυτό το εγκωμιαστικό εφεύρημα υιοθέτησαν και οι σύγχρονοι θαυμαστές του στη Δύση. Είναι αλήθεια, ότι έχουν επισημανθεί δεκατέσσερις «Αλεξάνδρειες», αλλά όλες σχεδόν υπήρξαν στρατιωτικές βάσεις, φρούρια, περιτιχισμένοι οικισμοί και επισταθμίες σε στρατηγικές θέσεις των κατακτημένων περιοχών, επανδρωμένες με στρατιωτικά αποσπάσματα για τη διασφάλιση των συγκοινωνιών, την αστυνόμευση της περιοχής και την αντιμετώπιση τοπικών εξεγέρσεων, όπως εξηγεί ο Πολύβιος (Α΄, 27, 3). Οι περισσότερες από αυτές τις βάσεις θα αφανισθούν κατά τη διάρκεια εξεγέρσεων και επιθέσεων των γηγενών.


 
Ο μύθος του οι-
κουμενικού
ορά-
ματος
του Αλέξαν-
δρου
και η φιλο-
σοφία
του επε-
κτατισμού,
που
κληρονόμησαν
και
προώθησαν
οι ρω-
μαίοι
και οι χρι-
στιανοί
αυτοκρά-
τορες,
είναι η ιδε-
ολογία
του ιμπερια-
λισμού
και της
αποικιο
κρατίας.

 

Δύο μόνο από τις πόλεις με την ονομα-
σία
Αλεξάνδρεια έχουν εξακριβωθεί:
της Αιγύπτου και του Ιαξάρτη.

Οι διάδοχοι και επίγονοι του Αλέξαν-
δρου και κυρίως οι Σελευκίδες έδιναν
συχνά το όνομά τους ή των συζύγων
τους σε ακμάζουσες πόλεις στρατηγι-
κής σημασίας ή φυσικού κάλλους.
Μερικές φορές και σε πόλεις, που
πυρπολούσαν, κατεδάφιζαν ή ερήμω-
ναν κατά τις συγκρούσεις με τους
ανταγωνιστές τους.

Αλλά αυτές οι ονομασίες δεν έχουν
καμιά σχέση με τις ελληνικές πόλεις
της Μ. Ασίας, πανάρχαια πολιτιστικά
κέντρα, «ελληνικά νησιά στο βαρβαρι-
κό πέλαγος», όπως γράφει ο Τίτος
Λίβιος.
  
Η εγκατάσταση φρουρών σε οχυρές θέσεις απομακρυσμένων περιοχών και σε εχθρικό περιβάλλον προκαλούσε δυσαρέσκεια και αγωνία στους στρατιώτες. Όπως ιστορεί ο Διόδωρος Σικελιώτης, όταν έφθασε στις φρουρές της Βακτριανής και της Σογδιανής
που υπέφεραν και ανησυχούσαν απομονωμένοι  ανάμεσά σε «βαρβάρους» η φήμη για τραυματισμό και θάνατο του Αλέξανδρου, έσπευσαν να στασιάσουν. Τρεις περίπου χιλιάδες μακεδόνες θα επιχειρήσουν επιστροφή στην πατρίδα. Θα αιχμαλωτισθούν όμως και θα σφαγιασθούν όλοι μετά το θάνατό του. (ΙΖ΄, 99, 5-6).
 
Ο Διόδωρος καταγράφει το αποτρόπαιο τέλος των ελλήνων, που είχε εγκαταστήσει ο Αλεξανδρος στις σατραπείες του εσωτερικού για φρούρηση και επαγρύπνηση. Λαχταρούσαν τον επαναπατρισμό και μόλις έφθασε η είδηση για τον θάνατο του Αλέξανδρου συσσωματώθηκαν σε στρατιωτική μονάδα 20.000 πεζών και 13.000 ιππέων και κινήθηκαν προς τον Ελλήσποντο. Ο Περδίκκας όμως, εξαπέστειλε εναντίον τους ισχυρή δύναμη με εντολή να συνεργασθεί με τους πέρσες για την εξόντωσή τους. Θα τους περικυκλώσουν, θα τους κατασφάξουν μέχρις ενός και θα πάρουν ό,τι χρήματα ή πολύτιμα ακτικείμενα μετέφεραν (ΙΗ΄, 7), τα οποία είχαν προσπορισθεί από λεηλασίες κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

Ένας από τους σύγχρονους θαυμαστές του Αλέξανδρου, ο άγγλος W.W. Tarn, γράφει, ότι υπήρξε ο «μεγαλύτερος ιδρυτής πόλεων της παγκόσμιας ιστορίας». Ισχυρίζεται μάλιστα, ότι οι νέες πόλεις σχεδιάσθηκαν για να πραγματωθεί η... συγχώνευση Ευρώπης και Ασίας στο πλαίσιο του ελληνικού πολιτισμού. («Alexander the Great», Λονδίνο, 1947, τ. Α΄, σελ. 132-133). Τα περί πολιτιστικού ρόλου αυτών των φανταστικών πόλεων είναι εντελώς ατεκμηρίωτα. Η Αλεξάνδρεια Εσχάτη στον Ιαξάρτη, έπαιξε για ένα διάστημα τον ρόλο κέντρου αγροτικής οικονομίας.

Όσο για την ελληνοκατοικημένη Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το πιο πολυάνθρωπο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Μεσογείου, η ανάπτυξή της οφείλεται στη φιλοδοξία των Πτολεμαίων να καταστήσουν ένδοξη την πρωτεύουσά τους. Και το κατόρθωσαν, αλλά σε βάρος του ελλαδικού χώρου, της ευημερίας και του πολιτισμού του, εξαιτίας της ομαδικής μετοικεσίας των πειναλέων και απελπισμένων κατοίκων της στη χώρα του Νείλου.





Βιβλιογραφία:

1. «Ιστορία του ελληνικού έθνους», έκδ. «Εκδοτική Αθηνών», Αθήνα, 1975.
2. Κ. Παπαρρηγόπουλου: «Ιστορία του ελληνικού έθνους»,
έκδ. Ν. Δ. Νίκας Α.Ε.», Αθήνα, 1930.

3. Γ. Κορδάτου: «Μεγάλη ιστορία της Ελλάδας»,
έκδ. «20ός αιώνας», Αθήνα, 1959.

4. Εγκυκλοπαίδεια «Ήλιος», έκδ. «Εγκυκλοπαιδική
Επιθεώρηση “Ήλιος”», Αθήνα.

5. Παγκόσμια Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, έκδ. «Κυψέλη», Αθήνα, 1963.
6. T. Brit: «Αλέξανδρος ο Μέγας και ο παγκόσμιος ελληνισμός
μέχρι της ελεύσεως του Χριστού», έκδ. «Δ. Δαρέμας», Αθήνα.
7. J. G. Droysen: «Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου»,
έκδ. «Ελευθεροτυπία», Αθήνα, 1993.

8. P. Faure: «Η καθημερινή ζωή την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου»,
έκδ. «Παπαδήμα», Αθήνα, 2008.
9. Δ. Ι. Κυρτάτα ─ Σ. Ι. Ράγκου: «Η ελληνική αρχαιότητα»,
έκδ. «Το Βήμα», Αθήνα,2013.

10. Κ. Σιμόπουλου: «Ο μύθος των “μεγάλων” της Ιστορίας»,
έκδ. «Στάχυ», Αθήνα, 2000.




Διαβάστε περισσότερα
στο βιβλίο του Κ. Σιμόπουλου: «Ο μύθος των "μεγάλων" της Ιστορίας»,
έκδ. «Στάχυ», Αθήνα, 2000, στο οποίο έχει βασιστεί
κατά ένα μεγάλο μέρος το παραπάνω άρθρο.



Σημείωση:

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος του Αφιερώματος
της «Ελεύθερης Έρευνας» στον Μέγα Αλέξανδρο:
ΓΙΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
(Τα πραγματικά αίτια και οι βαρβαρότητες
της εκστρατείαςτου Μεγάλου Αλεξάνδρου).



Διαβάστε ακόμα
στο πλαίσιο του Αφιερώματος:

Το πάθος της ασιατικής χλιδής
(Εκπερσισμός και προσκύνηση του Μ. Αλεξάνδρου)

Τυμβωρυχώντας σε κάποιο ξένο αρχαίο παρελθόν
(Περί της μη ελληνικής καταγωγής των αρχαίων,
αλλά και των σύγχρονων μακεδόνων)


Macedonian love
(Οι ερωμένοι του Μ. Αλεξάνδρου)


Δεν είναι του Φιλίππου ο τάφος στη Βεργίνα
(συνέντευξη δρ. Π. Φάκλαρη)


Εθνική θησαυροθηρία
(συνέντευξη δρ. Γ. Χαμηλάκη)

Μακεδονική σαλάτα
(Το εθνογραφικό χάος και η γέννηση των εθνικισμών στα Βαλκάνια)

«Απόγονοι» και «απόγονοι»
(Η σχιζοφρένεια της ονομασίας της ΠΓΔΜ)



Το Αφιέρωμα συνεχίζεται...



ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


65 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 46814

  30 Ιαν 2019

  Πόλεμοι γίνονταν και θα γίνονται πάντα όσο η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια καθώς λέει και ο Θουκιδίδης. "Ευγενείς" ή "Ιεροί" πόλεμοι κηρύττονται από Μεσσιανιστές, Ιδεολήπτες, Παρανοϊκούς ή απλά Άφρονες που τους ακολουθούν συνήθως ηλίθιοι . Ο Θερβάντες παρουσιάζει με τον πιο γραφικό τρόπο έναν αντίστοιχο αβλαβή "ιδεολόγο¨ Δον Κιχώτη με τον όχι και τόσο ευφυή ακόλουθό του. Οι περισσότεροι πραγματικοί πόλεμοι γίνονται για το Όφελος. Το όφελος των Αρχηγών και των Ακολούθων τους. Συνήθως σε τέτοιους πολέμους υπάρχει μια έστω απλοϊκή ¨Συνεση" : Δεν σκοτώνουμε την αγελάδα που παράγει γάλα για ΕΜΑΣ. Συνεπής σε αυτή την αρχή ο Buffalo Bill αποδείκτηκε χρήσιμος εξολοθρέυοντας τα Βουβάλια της Άγριας Δύσης αφήνοντας τους Ινδίανους χωρίς "έγγυο πλούτο". Την θέση των Βουβαλιών πήραν τα Βοοειδή των εποίκων.
  Προφανώς τόσο ο Αλέξανδρος όσο και οι ακόλουθοί του δεν ήταν Άφρονες! Τουλάχιστον αρχικά. Προσωπικά πιστέυω ότι ο Αλέξανδρος στην πορεία "το έχασε" ! Όταν οι "Σοφρωνες" ακόλουθοί του αντιλήθφηκαν ότι δεν υπάρχει πλέον σημαντικό Όφελος να συνεχίσουν τον Πόλεμο τους ταλαιπώρησε σε άγονα εδάφη. Πρώτο θύμα των Μεσσιανικών "διεθνιστικών" αντιλήψεων που απέκτησε στην πορεία ήταν ο ίδιος που "πέθανε" νωρίς χωρίς να απολαύσει τα Οφέλη της εκστρατείας του. Οι Επίγονοί του δεν χαρακτηρίζονταν από την "Συνεση" των Ρωμαίων αναφορικά με το Όφελος, ότι πρέπει δηλαδή να είναι διαχρονικό και να μοιράζεται, έστω και ανισομερώς, στους ακόλουθους και έτσι κατασπαράχθηκαν από τους Ρωμαίους ή αφομοιώθηκαν από τους ντόπιους σε λίγα 100δες χρόνια.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα "Συνετών" κατακτητών ήταν οι Οθωμανοί που αντιλήφθηκαν εξ αρχής ότι οι υπόδουλοι είναι η πιο χρήσιμη φορολογητέα ύλη αν έχουν ένα "Ποιμένα" που τους φουσκώνει τα μυαλά για μεταφυσικές ανταμοιβές. Όταν έπαψαν να ακολουθούν τον Ποιμένα Πατριάρχη, τους αποδεκάτησαν με τάγματα εργασίας και γενοκτονίες, σκοτώνοντας ακόμη και τους "πιστούς" Γενίτσαρους.
  Αντιθέτως Μεσσιανιστικής αντίληψης ήταν ο Πόλεμος του Χίτλερ που δεν κατέστρεψε μόνο την Ευρώπη αλλά και την ίδια την Γερμανία, μετατρέποντάς την από Κυρίαρχη Παγκόσμια Δύναμη σε ένα μέλος του G20 στο οποίο μετέχει ακόμη και η Τουρκία.
  Ήταν σαφώς το Οφελος το κίνητρο της Εκστρατείας του Αλέξανδρου αλλά ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ ΝΩΡΙΣ οδηγώντας στην κατάρρευση της Ανατολής και της Βαλκανικής Χερσονήσου που έγινε λάφυρο των Ρωμαίων και των Περσών.
  Και για να μην παρεξηγηθώ, ο Πόλεμος είναι ένα ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΠΡΑΓΜΑ όχι μόνο για τους ηττημένους αλλά και για τους νικητές. Το ερώτημα ιστορικά είναι αν μια επίπλαστη Ειρήνη είναι εξίσου κακή? Τα μεταοθωμανικά πάθη των Βαλκανικών Λαών και των υποταγμένων στους Οθωμανούς Αράβων, προσωπικά με κάνει να πιστέψω πως Ειρήνη χωρίς συγκρούσεις, παραχωρήσεις και ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ συμβιβασμούς οδηγεί σε πολύ άγριους Πολέμους. Ας ελπίσουμε ότι στα επόμενα 100 έτη δεν θα ζήσουμε έναν ακόμη διαβαλκανικό πόλεμο ως απόηχο της κακής Ειρήνης που σχεδιάζουν ΗΠΑ-Ρωσία με την ανοχή της ΕΕ στα Βαλκάνια με επίκεντρο την Μακεδονία-Κοσυφοπέδιο.

 • Ανώνυμος 37582

  19 Φεβ 2016

  κατάλαβα τον bielidopoulos ενοοείς

 • Ανώνυμος 37565

  18 Φεβ 2016

  Πολύ καλό το άρθρο !

  Και να προσθέσω κάτι για τα σχόλια :

  http://users.uoa.gr/~nektar/science/cognitive/narcissism.htm

  Μερικοί εδώ χρειάζονται κάποιου είδους βοήθεια, αλλά η πάθηση δεν τους αφήνει να το αντιληφθούν.

 • Ανώνυμος 37539

  17 Φεβ 2016

  @37537
  Α μην τα ισοπεδώνεις όλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις.

 • Ανώνυμος 37537

  17 Φεβ 2016

  Bielidopoulos έγραψε...
  ΕΙΜΑΙ ψευτάκος, χαμέρπης, ωχβρεαδελφέ, κομπορρήμων, αμετανόητος μπαστουνόβλαχος, κωλορωμιός που πάντα βρίσκει τρόπο να ελιχθεί."
  ξεχασε το μαζωχας..........
  α ρε γελοιοτητα111, ζησε με τις ευφρονες εκφρασεις σου
  ΔΡΟΜΟΛΟΪ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

 • Bielidopoulos

  17 Φεβ 2016

  ~
  Διογένη μια και μιλάς για σουπιές, είχες γράψει:
  "Οσο μελάνι κι αν αμολήσουν, στο τέλος ο ψαράς τις κάνει ένα νοστιμότατο γιουβετσάκι!"
  Και σου είχα απαντήσει:
  "Ο ψαράς προφανώς είναι ο ψευτάκος, χαμέρπης, ωχβρεαδελφέ, κομπορρήμων, αμετανόητος μπαστουνόβλαχος, κωλορωμιός που πάντα βρίσκει τρόπο να ελιχθεί."
  Για να μην ξεχνιόμαστε.
  ;)

 • Ανώνυμος 37507

  17 Φεβ 2016

  Δεν κοιτάς τη λαλακία σου, βγάζεις και γλώσσα. Κάνεις και μαθήματα. Ουστ βρε Homo Ellinovlakous
  Hραγένης

 • Ανώνυμος 37502

  17 Φεβ 2016

  Για το ντοκουμέντο του 37471 τι πάθατε σουπιές μου; Κατάπιατε το μελάνι σας;
  Ενα από τα καλά του ίντερνετ είναι η ταχύτητα ξεβρακώματος της κάθε προπαγάνδας. Πάλι ξεβρακούλια μείνατε;
  Διογένης

 • Bielidopoulos

  16 Φεβ 2016

  ~
  Δεν βρίζω. Οι δίκαιοι χαρακτηρισμοί είναι δίκαιοι χαρακτηρισμοί. Αν πως κάποιον πίθηκο, πάει να πει ότι έχει κερδίσει τον χαρακτηρισμό πίθηκος με το σπαθί του. Οι βρισιές έχουν το νόημά τους. Αν πεις κάποιαν καρβιόλα, μπορεί όντως να είναι και να το αξίζει. Αρκεί να ξέρεις τί σημαίνει ο κάθε χαρακτηρισμός και να μην τους μπερδεύεις. Κάποιος για παράδειγμα που διαβάζει τα εθνικιστικά σχόλια του Διογένη δεν μπορεί παρά να μείνει με το στόμα ανοιχτό με την αναβλύζουσα μπούρδα. Από μόνα τους κάποια σχόλια είναι βρισιά και δεν είμαι υποχρεωμένος να τα ανέχομαι. Άρα ας αναλάβει τις ευθύνες του και αυτός που δέχεται την βρισιά. Όπως είχε πει κάποτε κάποιος: δεν φταίει πάντα ο δολοφόνος...

 • Ανώνυμος 37487

  16 Φεβ 2016

  Bielidopoulos έγραψε...
  ~
  Μην ξεχνάς επίσης τις φάπες που τρως. Ένας της δίνει και ένας της τρώει και αυτός που της δίνει είναι πάντα ο ίδιος.
  ΜΠΡΑΒΟ
  απεκτησες κυρος πληρους ηλιθιοτητας
  εσυ δεν φτιαχνεσαι παρα μονο με τον λολα σου
  βρε ντουβαρι η βρισια ξεπληρωνεται με βρισια
  τοσοοοοο μαλακας εισαι;;
  παρε τωρα την βρισια.
  ειναι η ωρα της κρεμουλας σου με μπολικη βυσσιναδα εμνης ρυσης
  το κερασμα για να εισαι παντα ιδιος πιθηκας
  ΜΕΓΑΛΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ισα ρε μαγκα ξεχασες ότι οι φαπες γυριζουν στον αποστολεα με περισσεια σφοδροτητα
  μπα111 ΚΟΚΚΙΝΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΟΥ;;

 • Ανώνυμος 37471

  16 Φεβ 2016

  Ἀκοῦστε τὴν γνώμη ἑνὸς ἀντικειμενικοῦ μελετητή τῆς Ἱστορίας, ὁ ὁποῖος δὲν ἐξυπηρετεῖ κανενός τὰ συμφέροντα. (https://www.youtube.com/watch?v=4dP2N04AZlk)

  Πολεμιστὴς ἦταν ὁ ἄνθρωπος. Ὄχι ὁ Βοῦδας. Κανένας ἄλλος στρατηλάτης ὅμως δὲν λατρεύτηκε ἀπὸ τόσους «κατακτημένους». Τόσο, ποὺ νὰ καμαρώνουν ὅτι εἶναι ἀπόγονοί του.

 • Bielidopoulos

  15 Φεβ 2016

  ~
  Μην ξεχνάς επίσης τις φάπες που τρως. Ένας της δίνει και ένας της τρώει και αυτός που της δίνει είναι πάντα ο ίδιος.

 • Ανώνυμος 37448

  15 Φεβ 2016

  Τί μουρμουράς ρε κακομοίρη;
  οτι καθε καλο περιεχει κακο
  κοίταξε την ανοησια
  Ανώνυμος 37417 έγραψε...
  Διο-lego, μην ξεχνάς ότι στο κουλούρι ειδικεύονταν οι (φαντασιακοί, για να μην ξεχνιόμαστε) πρόγονοί σου. Μην μας την βγαίνεις αντρικά τώρα. Ξυπνήσανε κι οι καπότες και πηδάνε μόνες τους...
  Περδόμενος ο ελληνικός
  αραγες υπαρχει καποιος χωρις παρελθον;;αφου γυρνωντας πισω φθανουμε στο δενδρο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;;
  αφου στην γεννα και στον θανατο ιδιοι ειμαστε γιατι αυτο της βρισιας το αλησφεριση
  μη μου πεις οτι απεκτησες γνωσεις ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, όπως Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ με πεος και ανταμα με αιδοιο ερμαφροδιτος.
  δεν θαταν ανθρωπινο ο καθεις να λεει αυτό που θέλει χωρις αδεια από καποιο άδειο κεφαλι εγωϊστικου περιεχομενου;
  Κρινεις;; γιατι;; αφου ξερεις ότι θα κριθειςʼ
  γράψε αυτό που θες με τις γνωσεις που εχεις χωρις σχολια και κριτικες
  μη ξεχνάς κοινα σημεια μας είναι το φαγοποτι και η αφοδευση. ΤΙ ΘΕΣ ΤΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ;;
  ΑΥΤΑ ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΩ ΜΠΕΛΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕ

 • Ανώνυμος 37443

  15 Φεβ 2016

  Καλά τα λες. Οταν εγώ ήμουνα με τους ενεργητικούς εσύ ήσουν με τους παθητικούς μακάκες. http://mandatoforos.blogspot.gr/2014/03/blog-post_22.html
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37417

  14 Φεβ 2016

  Διο-lego, μην ξεχνάς ότι στο κουλούρι ειδικεύονταν οι (φαντασιακοί, για να μην ξεχνιόμαστε) πρόγονοί σου. Μην μας την βγαίνεις αντρικά τώρα. Ξυπνήσανε κι οι καπότες και πηδάνε μόνες τους...
  Περδόμενος ο ελληνικός


 • Ανώνυμος 37412

  14 Φεβ 2016

  37393 Καλά κάνεις και δε μπορείς να συζητήσεις μαζί μου. Γιατί απλά εσύ δε συζητάς, εσύ κλάνεις. Ο λόγος είναι η πολύ στενή συναναστροφή σου με Τουρκομογγολόγυφτους. Αυτοί όμως έχουν μια αδυναμία με το πισινό κουλουράκι.......ας πρόσεχες!
  Διογένης

 • Bielidopoulos

  14 Φεβ 2016

  ~
  Τί μουρμουράς ρε κακομοίρη;

 • Ανώνυμος 37396

  14 Φεβ 2016

  375, 378, 380, 389, 391, 393, 394.
  και τα κορακια του μπινε αντιπαλου ορμηξαν να σπαραξουν τον αντιλογο
  οι ξερολες με του εγω τους την σημαια σκόρπησαν και παλι την αξιοσύνη της βρωμιας
  ΛΑΖΑΡΕΕΕΕΕΕΕΕ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
  374- Ο λουλάς μαστουρας σου . ΞΑΝΑλαλισε τα κορακια του
  347, 348 και προηγουμενα: η προετοιμασια

 • Ανώνυμος 37394

  14 Φεβ 2016


  Ρε παιδιά τι πάτε και ρωτάτε τον τσέλιγκα. Έλεος δηλαδή.

 • Ανώνυμος 37393

  14 Φεβ 2016

  "Δεν υπονοώ τίποτα για την καταγωγή μου. Είμαι ένας Ελληνας".
  Δεν μπορώ να σε πάρω στα σοβαρά ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Κινείσαι στη σφαίρα του παραλογισμού. Δεν υπονοείς, αλλά αμέσως μετά... εννοείς. Τέλος πάντων, έχω ζήσει κι εγώ Αγγλία, αλλά δεν μπορώ να το συζητήσω μαζί σου, μιλάς κουκουρούκου.
  Turko-moggolo-gyftos

 • Ανώνυμος 37392

  14 Φεβ 2016

  Το Μογγολόγυφτος είναι η απάντηση στο δικό σου ύφος γραφής (Αρβανιτόβλαχος, Διο-brick) Μάθετε να φέρεστε επιτέλους! Δεν υπονοώ τίποτα για την καταγωγή μου. Είμαι ένας Ελληνας (κι όχι ρωμιός) πατριώτης. Αυτό το "αλλού γι αλλού" που έγραψες, δε αντιλαμβάνομαι τι εννοείς.
  Τώρα γιατί πήγα στην Αγγλία και γιατί δεν έμεινα εκεί. Θα σου πω. Πήγα γιατί γνώρισα μια αγγλίδα και ως νέος ήθελα να ζήσω την εκτός συνόρων περιπέτεια. Γύρισα για 2 λόγους:
  1ος: Ηταν απελπιστικό το κλίμα εκεί, καθώς και η καθημερινότητα εντελώς ξενέρωτη. Κατά τ'άλλα, αν συνηθίσεις τις συνθήκες ζεις ικανοποιητικά, αλλά σαν μεταλλαγμένο ανθρωποειδές υβρίδιο. Τα πάντα κινούνται με ρομποτική ψυχρότητα.
  2ος: Αρρώστησε ο πατέρας μου και έμεινε μόνος με τη μάνα μου (αφού ο αδερφός μου είχε ήδη φύγει στην Αθήνα) Βλέπεις το εδώ ρωμιοραγιάδικο σύστημα δεν εξασφαλίζει την 3η ηλικία. Οπότε και οι γονείς μου θα ήταν αβοήθητοι και τα κτήματά μας θα ρήμαζαν. Ετσι από αγάπη, νοσταλγία και φιλότιμο στους ανθρώπους και στα χώματα που μεγάλωσα, αποφάσισα να γυρίσω, ώστε και τους γέρους μου να βοηθήσω και τη γη των προγόνων μου να μην αφήσω να απαξιωθεί.
  Τι μου έλειψε από την Αγγλία; Το νοικοκυριό της, η συνέπεια των νόμων, η αξιοκρατεία και η ισοτιμία της στερλίνας με την (τότε) δραχμή.
  Τι δεν μου έλειψε; Η κατήφεια των Αγγλων, η πανάθλια διατροφή τους, το απίστευτα μελαγχολικό κλίμα, η ρομποτική ζωή τους, η μέχρι βλακείας υποταγή τους στο σύστημα και η υποτέλεια τους στο στέμμα.
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37391

  14 Φεβ 2016

  Εντάξει Διο-τέτοιε, αν είναι έτσι, συγνώμη. Είδα ότι το μυαλό σου είναι αλλού δια αλλού, είδα ότι δεν κατέχεις τα ελληνικά και υπέθεσα ότι πού να ξέρεις και από ξένη γλώσσα... Τώρα δηλώνεις ότι ήσουν από μικρός Αγγλία. Γιατί έφυγες όμως, και δεν κάθησες εδώ στη γαμάτη τη Ρωμιοσύνη σου; Και το μογγολόγυφτε μου το απευθύνεις υποτιμητικά υπονοώντας ότι εσύ έχεις ευγενή καταγωγή;
  The big bad wolf (μιας και το κατέχεις το εγγλέζικο)

 • Ανώνυμος 37389

  14 Φεβ 2016


  Και λατινομαθής ο αγρότης.

 • Ανώνυμος 37388

  14 Φεβ 2016

  Μογγολόγυφτε 37380, όταν εγώ μιλούσα τα αγγλικά, (εργαζόμενος εκεί από 18χρ) εσύ δεν ήξερες αν η Αγγλία είναι χώρα ή συνταγή μαγειρικής.
  Μη γράφετε λοιπόν μ@λ@κίες γιατί scripta manent!
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37380

  14 Φεβ 2016

  Τι τα λες αγγλικά; Πού να τα καταλάβει ο Διο-brick. Πες τα αρβανιτοβλάχικα να τα πιάσει αμέσως.
  Ο κακός ο λύκος

 • Ανώνυμος 37378

  13 Φεβ 2016


  Diogenis the Sentinel !

 • Ανώνυμος 37375

  13 Φεβ 2016


  Αηδίασαν με την ανοησία σου Διογένη, ξεκαβάλα το καλάμι.

 • Ανώνυμος 37374

  13 Φεβ 2016


  "Ο μόνος λόγος που παραμένω, είναι για να τραβάω συχνά τις προβιές των προβάτων, ούτως ώστε να αντιλαμβάνονται έγκαιρα οι απονήρευτοι σχολιαστές, τους λύκους που κρύβονται εδώ μέσα."
  Respect!
  lol

 • Ανώνυμος 37373

  13 Φεβ 2016

  Οποιοσδήποτε άλλος θα είχε εξαφανιστεί προ πολλού, από τέτοιου είδους χαμαιτυπεία όπως αυτό εδώ εδώ μέσα. Αλλωστε πολλοί (παρακολουθώντας τα σχόλια) ήδη τα παράτησαν γιατί αηδίασαν. Ο μόνος λόγος που παραμένω, είναι για να τραβάω συχνά τις προβιές των προβάτων, ούτως ώστε να αντιλαμβάνονται έγκαιρα οι απονήρευτοι σχολιαστές, τους λύκους που κρύβονται εδώ μέσα.
  Πείτε λοιπόν στους εργοδότες σας, να αυξήσουν το μπάτζετ του καμουφλάζ, γιατί ακόμα είστε ορατοί.
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37348

  13 Φεβ 2016


  Έχει δίκιο πάντως, θα ήταν απεργία αν δουλεύανε. Δεν δουλεύουνε το χειμώνα. Πίνουν στην υγειά της επόμενης επιδότησης.

 • Ανώνυμος 37347

  13 Φεβ 2016


  Διογένη οσφυοκάμπτη και όπου φυσάει ο άνεμος, πάλι ληγμένα παίρνεις. Και εγώ, από εδώ και τούδε, όποιος έρχεται στο νοσοκομείο με βιβλιάριο ΟΓΑ ή μου δηλώνει αγρότης θα του κάνω placebo θεραπεία. Αν είναι τυχερός και ζήσει έχει καλώς. Εσύ, πάρε το πανάκριβο και γυαλιστερό John Deree και κόβε βόλτες στο Κολωνάκι μόνο και μόνο για να νομίζεις πως δεν είσαι κότα!!!

 • Ανώνυμος 37346

  13 Φεβ 2016

  αν χρειαστεί να δείρουμε και σένα εκεί να δεις γλέντι

 • Bielidopoulos

  13 Φεβ 2016

  ~
  https://www.youtube.com/watch?v=PlB4ZIHI-G8
  Οδηγίες προς τους αγρότες για το πως θα δέρνουν τα ΜΑΤ:
  https://www.youtube.com/watch?v=n-rqKcilcnM
  Ο αρχαιοπρεπής τρόπος μάχης αναβιώνει!
  Μάχες εκ παρατάξεως κύριοι.
  Νυν υπέρ πάντων ο αγών!
  Το βασίλειό μου για ένα άλογο1

 • Ανώνυμος 37342

  13 Φεβ 2016

  Ρε ξεφτίλα 37340 Ποια κοινωνική επίπτωση της απεργίας μας; Δεν είναι απεργία ρε βλήμα, αγώνας επιβίωσης είναι. Αλλωστε εσύ ψωνίζεις από τα Λιντλ και από τα εισαγόμενα των μεγάλων μάρκετ. Επειδή είναι πιο "γιαλιστερά" από τα ελληνικά. Αυτό θέλετε λοιπόν Λεβεντόσκυλα; να κάτσουμε σπίτι μας; Σπίτια τους κάθονται οι κότες που τις ταϊζουν τα αφεντικά τους μέχρι να παχύνουν για να σφαχτούν! Κοτούλες μου καθίστε εσείς στα δανεικά καταχρεωμένα σας κοτέτσια. Εμείς θα πάρουμε πίσω την πατρίδα μας και μάλιστα σύντομα!
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37341

  13 Φεβ 2016

  Μουσικό χαλάκι........ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=94iLYFwVyno

 • Ανώνυμος 37340

  13 Φεβ 2016


  Kουραδόμαγκες αγρότες, έτσι και κάνουμε γιατροί νοσοκόμες και λοιποί εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ απεργία όπως εσείς θα κλάψουνε μανούλες. Αλλά από εμάς έχετε την απαίτηση να απεργούμε χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του υγειονομικού συστήματος, εσείς αδιαφορείτε πλήρως για την οικονομική και κοινωνική επίπτωση της απεργίας σας. Το δικό σας να περάσει και ας καταστραφούν όλοι οι άλλοι.

 • Ανώνυμος 37339

  13 Φεβ 2016

  Υπάρχουν άλλοι 499 τουλάχιστον σαν κι εσένα;;; Ουάου! Σφοδρή ελληνοκαβλοθύελλα απόψε στου Χαϊντάρ πασά!
  Μ' αρέσει που κάνεις και προσκλήσεις για σύσφιξη σχέσεων. Μωρέ δεν συσφίγγω καλύτερα τα μπιλιρίνια μου;
  Ο βλάχος που επιμένει ελληνικά

 • Bielidopoulos

  13 Φεβ 2016

  ~
  (Η θέση του Λεβέντη περί αγροτικού είναι να πάτε στα σπίτια σας.)

 • Bielidopoulos

  13 Φεβ 2016

  ~
  Τί σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν θα φας πάλι φάπες;

 • Ανώνυμος 37336

  13 Φεβ 2016

  Γερακινομπιελο και λοιπά σούργελα........Εδώ στο μπλόκο του Χαϊδαρίου είμαι μαζί με καμιά 500 "αρχαιόκαβλους". Ελάτε να σας κεράσουμε τσιπουράκι, τσικουδιά, μανταρινάκι....κάτι τέλος πάντων........Να σας δούμε κι από κοντά, να γίνει σύσφιξη σχέσεων, να κάνουμε και μια κουβεντούλα για τις επιδοτήσεις και το ασφαλιστικό.......Να μας πείτε για τις θέσεις του Λεβέντη περί του αγροτικού.....Τέτοια ευκαιρία ας μην τη χάσουμε.....Ελάτε ρε μην ντρέπεστε......Αφού έτσι κι αλλιώς ξεδιάντροποι είστε......
  Διογένης

 • Bielidopoulos

  13 Φεβ 2016

  ~
  Ελλάς ή τέφρα.
  Είμαι ένας υπερήφανος ρωμιός!

 • Ανώνυμος 37334

  13 Φεβ 2016

  Γύφτοι τσαντιρόγυφτοι είστε εσείς τα σόια σας και όλοι σαν εσάς ρε απάτριδες μογγολονομάδες. Αλλά που θα πάει, δε θα βγάλετε κάποτε τα μούτρα σας στη φόρα; Θα τα βγάλετε........ΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

 • Bielidopoulos

  13 Φεβ 2016

  ~
  Πλάκα πλάκα παίζει ο Διογένης να είναι απόγονος του υπηρέτη που φτυάριζε τις κουράδες του Βουκεφάλα. Πού ξέρεις; Και αν σου κάτσει;
  Ντάξει βρε Γερακίνα, όσοι ζουν δίπλα στη φύση και παίζουν με τα χώματα μοιάζουν λίγο, αλλά δεν είναι γύφτοι οι άνθρωποι. Εμένα ιρανοπέρσες μου φαίνονται μα κάποιες σλαβικές πινελιές.
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kalasha_women.jpg
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kalash_women_traditional_clothing.jpg
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kalash_girl.jpg
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Drummer_kalash.jpg
  http://www.iefimerida.gr/news/209698/kalas-i-fyli-toy-pakistan-poy-ypostirizei-oti-einai-apogonoi-toy-megaloy-alexandroy-ti

 • Ανώνυμος 37332

  13 Φεβ 2016

  Bielidopoulos, καλά τα έλεγε μια γυναίκα που έγραψε σχόλιο αλλού. Είδες τι ψευδώνυμο διάλεξε; Τεσπα ... ας το αφήσω αυτό. δεν μάς νοιάζει.

  Αυτό που με κάνει πότε να γελάω πότε να θυμώνω είναι ότι εγώ έμαθα για τους Καλάς πριν από το 2004 και πάειειειει .... Τότε είμανε νέα. Παρά ταύτα, εμφανίζεται ένα γραπτό σήμερα, που δεν είμαι πλέον νέα και θυμάται τους Καλάς.

  Ναι ρε κύριοι, εγώ έχω δει φωτογραφίες τους. Σαν γύφτοι είναι. Τι να κάνω τώρα! Να τους κάνω αρχαίους έλληνες; Να τους κάνω! Να δω κι εγώ η μη-απόγονος, πώς ήταν οι αρχαίοι έλληνες δηλαδή!

  Συμπέρασμα: οι γύφτοι είναι απόγονοι των αρχαίων ελλήνων!

  Γερακίνα.

 • Bielidopoulos

  13 Φεβ 2016

  ~
  Αφού έφαγε τις φαπούλες του, το έριξε στις μαντινάδες.
  Ρε τσέλιγκα απέκτησε επιτέλους εσύ και οι άλλοι ελληναράδες αξιοπρέπεια.

 • Ανώνυμος 37326

  13 Φεβ 2016

  Αυτό πιά που "ανακαλύπτουμε" το αυγό του Κολόμβου κάθε τόσο ... Έλεος πια με τους Καλάς. Πόσο πλέον θα ασχοληθούμε με τα φαντάσματα του παρελθόντος; Φορέθηκαν προ δεκαπενταετίας και πάει η μόδα τους. Εξ άλλου έχουν κι αυτοί τις φαντασιώσεις τους! Εμάς τι μάς νοιάζει;

  Όσο για τον μπαρμπα - Αλέκο, υπάρχουν πάρα πολλά ράμματα για την γούνα του.

  Το άρθρο ΝΑΙ ΤΟΛΜΩ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ καλύπτει τις ιστορικές μου ανησυχίες.

  Κύριοι, της Ελεύθερης Έρευνας με τα άρθρα που βάζετε θα μπλοκάρουν τελείως οι (αν-) εγκέφαλοι και οι φαντασιώσεις τους περί καταγωγής και "ενδόξου" παρελθόντος. Κανένας οίκτος λοιπόν; (Χαχαχα).

  Γερακίνα

  Υ.Γ. Πάω σε άλλο θέμα μην τυχόν και βρω αληθινό καυγά.

 • Ανώνυμος 37325

  13 Φεβ 2016

  Το γαρ πολύ της ελληνοκαβλίας γεννά Διό-τουβλα.....
  Ρωμιός-έλλην-χριστιανός-αρχαιόκαβλος-τουρκοφάγος

 • Ανώνυμος 37323

  12 Φεβ 2016


  Companion website for "A genetic atlas of human admixture history", Hellenthal et al, Science (2014).
  http://www.admixturemap.paintmychromosomes.com/
  Βρες στον χάρτη τους Καλάς και κλάψε.

 • Ανώνυμος 37322

  12 Φεβ 2016

  Η αρχική μελέτη δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει το DNA του Αλέκου και των φαντάρων του στους Kalasha. H μεταγενέστερη που αναφέρεται στη Huffington Post και τους NYT λέει το αντίθετο. Αυτό όμως δεν αναιρεί αυτά που λέει το άρθρο σε καμία περίπτωση. Έχει όμως σημασία;
  Και της Μαρίζας Κωχ ο μπαμπάς ήταν Γερμανός στρατιωτικός των Ες Ες που ερωτεύτηκε τη μάνα της και την παντρεύτηκε. Η Μαρίζα όμως είναι ρωμιά (με όλο το σεβασμό στη γυναίκα). ¨Η Σαντορίνη είναι γεμάτη από σπόρια με γαλανά μάτια και ξανθά μαλλιά του σταυροφόρου Μάρκου Σανούδου. Ε και;

  Αρβανίτης Σουηδομογγόλος

 • Ανώνυμος 37320

  12 Φεβ 2016

  Επειδή είναι παγκοσμίως ανυπέρβλητη ολόκληρη η ιστορία της Ελλάδας! αφιερώνω ειδικά σε αυτούς που προσπαθούν μάταια να την κοντύνουν.....
  "Πάντα την πιο ψηλή κορφή χτυπάει η οργή του ανέμου
  Γι αυτό εγώ παράπονα δεν έκανα ποτέ μου" (μαντινάδα)
  Διογένης
  Υ.Γ: Το γαρ πολύ του ανθελληνισμού, γεννά παραφροσύνη!!!

 • Ανώνυμος 37317

  12 Φεβ 2016


  Δηλαδή ο ντουρκορωμιός Διογένης είναι αντιπρόσωπος του στρατού του Αλεξάνδρου; Ωχ τι πάθαμε! Μήπως όμως είναι βαβυλώνιος διότι είχε και τέτοιους ο Αλέξανδρος ή ήταν το waterboy του Βουκεφάλα.
  lol

 • Ανώνυμος 37316

  12 Φεβ 2016


  «Qamar et al. further state that the conclusion that there is no support for a Greek origin "require(s) the assumption that modern Greeks are representative of Alexanderʼs armies".»

 • Ανώνυμος 37315

  12 Φεβ 2016


  Που σημαίνει ότι τα περί απογόνων των στρατιωτών του Αλεξάνδρου είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Καμία απόδειξη.

 • Ανώνυμος 37311

  12 Φεβ 2016


  https://en.wikipedia.org/wiki/Kalash_people#European_descent
  Three Pakistani populations residing in northern Pakistan Burusho, the Pathan, and the Kalash claim descent from Greek soldiers associated with Alexander's invasion of southwest Asia.A study by Qamar et al. (2002) found that even though "no support for a Greek origin of their Y chromosomes was found" in the Kalash, Greek Y-chromosome admixture could be as high as 20% to 40%. Considering the apparent absence of haplogroup 21 (E-M35) in the local population, one of the possibilities suggested was because of genetic drift. Qamar et al. further state that the conclusion that there is no support for a Greek origin "require(s) the assumption that modern Greeks are representative of Alexanderʼs armies".
  The estimates by Qamar et al. of Greek admixture has been dismissed by Toomas Kivisild et al. (2003) stating that “some admixture models and programs that exist are not always adequate and realistic estimators of gene flow between populations ... this is particularly the case when markers are used that do not have enough restrictive power to determine the source populations ... or when there are more than two parental populations. In that case, a simplistic model using two parental populations would show a bias towards overestimating admixture”. The study came to the conclusion that the Kalash population estimate by Qamar et al. “is unrealistic and is likely also driven by the low marker resolution that pooled southern and western Asian–specific Y-chromosome Haplogroup H together with European-specific Haplogroup I, into an uninformative polyphyletic cluster 2”.
  Discover Magazine genetics blogger Razib Khan has repeatedly cited information indicating that the Kalash are an Indo-Iranian people with no Greek ethnic admixture.
  A study by Firasat et al. (2006) concluded that the Kalash lack typical Greek Haplogroups such as Haplogroup 21 (E-M35).
  Some of the Kalash people claim to be descendants of Alexander the Great's soldiers; and a recent genetic analysis has substantiated this belief. A study by Hellenthal et al. (2014) on the DNA of the Kalash people showed evidence of input from modern day Germany and Austria between 990 and 210 BC, a period that overlaps with that of Alexander the Great. There also has been speculations that Kalasha forefathers might have been descended from ancient Middle East.

 • Ανώνυμος 37309

  12 Φεβ 2016


  Ε ναι. Αν δεις φωτογραφίες, όχι μόνο εκείνες που σε συμφέρει, πρόκειται για ινδο-ιρανούς. Σημείωσε δε ότι η θρησκεία τους είναι προ-ζωροαστρική.

 • Ανώνυμος 37308

  12 Φεβ 2016

  Κοιτάξτε στο διαδίκτυο ρε ξεφτίλες να δείτε μερικές εικόνες προσώπων των Καλάς. Μόνον Ινδούς και Ιρανούς δεν θυμίζουν. Ουπς αυτό σας ξέφυγε! Βγείτε αν τολμάτε να τα πείτε σε δημόσιο ανοιχτό διάλογο αυτά κι όχι ταμπουρωμένοι πίσω από την ανωνυμία των p/c. Βγείτε αν έχετε άντερα σε σχολεία, πανεπιστήμια, ακαδημίες, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Βγείτε έστω στο you tube να δει ο κόσμος τις φάτσες σας. Δώστε μια ανοιχτή συνέντευξη σε ένα αμφιθέατρο, κάπου στα φανερά παρουσία ιστορικών, αρχαιολόγων και στρατιωτικών. Για να δούμε, έχετε κότσια;

 • Bielidopoulos

  12 Φεβ 2016

  @ 37302
  Ποιες μπηχτές; Ένας ρίχνει φάπες και ο άλλος τις εισπράττει. Και είναι πάντα ο ίδιος!

 • Ανώνυμος 37302

  12 Φεβ 2016

  Απ όλα πιο πολύ γουστάρω τα σχόλια και τις μπηχτές σας μόρτες μου, νάστε καλά να γράφετε και να μαθαίνω..

 • Ανώνυμος 37301

  12 Φεβ 2016

  Παπαριές έχει συζητηθεί Bielido.
  Διάβαζε και λίγο πριν πετάξεις κοτσάνες. Μα καλά, πόσα κιλά λαλάκας είσαι;

  The animist Kalash are outwardly different from the darker-skinned Pakistani Muslims who live in the lowlands below them, so it seemed plausible. However, there had been no proof of this remarkable claim until the geneticists quoted in The New York Times found that the Kalash people's DNA seems to indicate that they had an infusion of European blood during a "mixing event" at roughly the time of Alexander's conquests. This isolated people are thus most likely the direct descendants of the ancient Greek-Macedonian armies who set up outposts in this region 2,300 years ago.

  http://www.huffingtonpost.com/brian-glyn-williams/pagan-kalash-people-of-pakistan_b_4811627.html

 • Ανώνυμος 37300

  12 Φεβ 2016

  Μανία βρε παιδί μου σε κάθε άρθρο αυτός ο Διο-κουκουρούκου να μην μας αφήνει ήσυχους αλλά να μας υπενθυμίζει πόσο ανόητος είναι....
  Αλάτι Χιών

 • Bielidopoulos

  12 Φεβ 2016

  ~
  Είσαι καινούργιος πελάτης (aka karpazoeispraktor) και έχεις χάσει επεισόδια. Η καταγωγή των Καλάς έχει ήδη συζητηθεί. Πρόκειται περί ινδοιρανούς με μια θρησκεία που μοιάζει στον ζωροαστρισμό. Όσο για τον ισχυρισμό ότι είναι απόγονοι των στρατιωτών του Αλεξάνδρου, πρόκειται περί κάτι κοινό με τις φυλές εκεί, αφγανικές, πακιστανικές. Ένα σωρό άλλοι ισχυρίζονται το ίδιο. Δες και τα σχόλια:
  http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=3785
  Και καλά ξυπνητούρια.

 • Ανώνυμος 37295

  12 Φεβ 2016

  Οι φυλή των Καλάς: (wikipedia)
  "Οι Καλάς (Αγγλικά: Kalash, Νουριστάνι: Kasivo) είναι φυλή του ορεινού Πακιστάν και μέρους του Αφγανιστάν, η οποία ομιλεί την γλώσσα των Καλάς. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται στις 5.000 περίπου. Παραδόξως, διαφέρουν από τις γειτονικές τους φυλές, τόσο εθνολογικά, όσο και κοινωνιολογικά (είναι πολυθεϊστές εν μέσω τεραστίου μουσουλμανικού πληθυσμού).
  Οι Καλάς αποδίδουν αυτή τη διαφοροποίηση στο γεγονός ότι έχουν ελληνική καταγωγή, όπως υποστηρίζουν, αφού θεωρούν τη φυλή τους μακρινή απόγονο των στρατευμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποτελούν πληθυσμό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω αυτού του ισχυρισμού τους, αφού έχουν γίνει αρκετές γενετικές έρευνες για να διαπιστωθεί η καταγωγή τους και ο βαθμός συγγένειάς τους με τους Έλληνες."
  Κι αυτοί μαντάμ Λούπου (και μεσιέ Μπιελο....τέτοιε )είναι (προφανώς) από αυτούς που "δεινοπάθησαν" από τους κακούς Μακεδόνες του Αλέξανδρου; Για πείτε;
  Διογένης

 • Ανώνυμος 37290

  12 Φεβ 2016

  Ο Ναβουχοδωνοσωρας δηλαδη τι ηταν;

 • Bielidopoulos

  12 Φεβ 2016

  ~
  Αυτό ήταν το ένα μειονέκτημα της ελληνιστικής εποχής, οι συνεχείς πόλεμοι. Ένα άλλο μειονέκτημα ήταν η επιρροή των επιγόνων που δημιούργησε δύο στρατόπεδα, των παραδοσιακών και των νεωτεριστών, ειδικά στην περιοχή της Παλαιστίνης, Ιουδαία. Ο Αντίοχος Δ', ο επονομαζόμενος από τον γράφοντα και ως "ταλιμπάν της ελληνιστικής εποχής" μπούκαρε στην Ιερουσαλήμ με σκοπό να αδειάσει το ταμείο του ναού και πήρε μέρος στην διαμάχη των νεωτεριστών (ελληνίζοντες ιουδαίοι) με τους παραδοσιακούς (διαφοροι φανατικοί, σανχεντρίν κ.λπ.) προβαίνοντας σε ακραία μέτρα (π.χ. κατασκεύασε ναό του Δία μέσα στον ιερό ναό των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη, απαγόρευσε την περιτομή, απαγόρευσε την αργία του Σαββάτου) που σκοπό είχαν την εξάλειψη της ιουδαικής θρησκείας και τη εγκαθίδρυση νέας, του Αντίοχου με τη μορφή του Δία. Αυτό είναι πολύ παράξενο, αν θυμηθούμε ότι στην αρχαιότητα συνήθως γινόταν διασταύρωση θεοτήτων και αντιστοίχιση και όχι κατάργηση θρησκειών. Τελικά από την σύγκρουση βγήκαν νικήτές οι παραδοσιακοί εβραίοι με αρχηγούς τους Μακκαβαίους και σε ανάμνηση της επιτυχημένης αυτής επανάστασης οι Εβραίοι γιορτάζουν κάθε χρόνο τη γιορτή της Χάνουκα. Άρα ηταν πρώτοι οι βασιλιάδες της ελληνιστική εποχής που έβαλαν χέρι στους εβραίους και μάλιστα άγριο κι ακραίο, αντί να αφήσουν τους βοσκούς και τους ψαράδες της Ιουδαίας στην ησυχία τους και στον Γιαχβέ τους. Εξάλλου η περιοχή της Ιουδαίας είχε μικρή στρατηγική αξία, εκτός ίσως της παραλιακής ζώνης, αν και την θάλασσα την απέφευγαν. Το αστείο είναι ότι μερικοί αρχαιολάτρες έχουν σχεδον αγιοποιήσει τον "πολύ" Αντίοχο Δ'.
  https://el.wikipedia.org/wiki/Αντίοχος_Δ΄_Επιφανής
  http://www.prisonplanet.gr/conspiracy/93900-ο-αντισημιτισμός-της-αρχαιότητας
  http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=80&aid=448231&cid=122
  Τροφή για άρθρο. ;)

 • Bielidopoulos

  12 Φεβ 2016

  ~
  Στον καιρό του Αλέξανδρου η πόλης-κράτος είχε πλέον καταστεί παρωχημένη, εξού οι συμμαχίες, τα κοινά, οι αμφικτυονίες και οι ομοσπονδίες. Μία πόλη πλέον μόνη της ήταν αδύνατον να επιβιώσει. Η ιδέα της κατάκτησης της περσικής αυτοκρατορίας γεννήθηκε με τους περσικούς πολέμους. Τότε η πλουτοκρατία και η κυρίαρχη τάξη συνειδητοποίησε ότι διέθετε στα χέρια της το αντίδοτο που μπορούσε να καταβάλλει τον τεράστιο περσικό στρατό. Οι σπαρτιάτες το προσπάθησαν μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά επειδή ήταν τοπικιστές και κοιτούσαν κυρίως τί γινόταν στην Πελοπόννησο δεν θα μπορούσαν να φέρουν την αποστολή σε πέρας. Το κατάφεραν τελικά οι μακεδόνες. Ο Αλέξανδρος πήγε στην Ασία σαφώς για να κατακτήσει τα πλούτη της και να ελέγχει το εμπόριο (και με Ινδία, Κίνα, δρόμος του μεταξιού κ.λπ.) που ήταν πηγή μεγάλου πλούτου. Για τον ίδιο λόγο ετοίμαζε εκστρατεία στην Αραβία, για να ελέγξει το εμπόριο με την αραβική χερσόνησο, αλλά δεν πρόλαβε διότι πέθανε, πιθανών δολοφονήθηκε λόγω του έντονου ανταγωνισμού των διοικητών του πεζικού με του ιππικού που θεωρούσαν ότι δεν τους επιβράβευε όσο αυτοί προσδοκούσαν. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν ξεκινήσει την εκστρατεία στην Περσία, πρώτα νίκησε της ελληνικές πόλεις προκειμένου να μην έχει προβλήματα στα νώτα από τον περσικό χρυσό και μετά την μάχη στην Ισσό έστριψε αριστερά προκειμένου να κατακτήσει όλα τα παράλια μέχρι την Αίγυπτο προκειμένου να μην έχει βάσεις το περσικό ναυτικό που προσπαθούσε να δωροδοκήσει πόλεις στο Αιγαίο.
  Τα ελληνιστικά βασίλεια ξεκίνησαν πολεμικούς ανταγωνισμούς και σταδιακά ξόδεψαν όλους τους πόρους τους στις πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ τους, σε σημείο να δηκιουργηθεί κενό ισχύος που ήρθαν να καλύψουν οι ρωμαίοι. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με τους ρωμαίους ο Φίλιππος Ε' δεν διέθετε καν ναυτικό και οι ρωμαίοι μπορούσαν να αποβιβαστούν σχεδόν όπου ήθελαν.