Ο ΜΥΘΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ “ΕΘΝΙΚΩΝ” ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛ. ΕΘΝΟΥΣ


Το ελληνικό έθνος παρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία με χαρακτηριστικά αιώνια, αναλλοίωτα και μή υποκείμενα σε ιστορικούς καθορισμούς. Η παρουσίαση αυτή από μόνη της προσδιορίζει την αξιολόγηση των εθνών, πέρα από τις προθέσεις των υπευθύνων. Η σημαντική αλλαγή στα σχολικά βιβλία σε σχέση με παλιότερα, δηλαδή η ορατή προσπάθεια προσαρμογής των περιεχομένων στις ευρωπαϊκές αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργασίας και ανοχής στις διαφορές, η αναγνώσιμη πρόθεση να μην καλλιεργούν τα βιβλία αρνητικά αισθήματα προς άλλους λαούς και αντίθετα να αμβλύνουν τις αρνητικές αξιολογήσεις, που έχει κληρονομήσει το παρελθόν των πολέμων, αναιρείται από την παρουσίαση του ελληνικού έθνους. Συστηματικά σε όλα τα σχολικά βιβλία, παρουσιάζεται η εθνική ομάδα σαν ανθρωπομορφικό υποκείμενο και της αποδίδονται χαρακτηριστικά σχεδόν εγγενή.

 

H κοινωνική ευθύνη

Εάν όμως οι εθνικές ιδιότητες των ελλήνων είναι δεδομένες και αναλλοίωτες, αυτό έμμεσα εμφανίζεται σαν χαρακτηριστικό των εθνών. Η ανιστορική παρουσίαση, που ανάγει το έθνος σε εποχές πριν από την ύπαρξη των εθνών στον κόσμο αφηγείται την αέναη μέσα στους αιώνες πάλη για την επιβίωση της εθνικής ομάδας και τη «διατήρηση» των ιδιαιτεροτήτων της. Τα ερμηνευτικά εργαλεία της ιστορίας, που συνθέτουν σε όλα τα μαθήματα το μύθο της ελληνικότητας περιορίζονται έτσι στις ηθικές κατηγορίες του καλού και του κακού, με αποτέλεσμα η αντίθεση που κατασκευάζεται να είναι μονοσήμαντα ανάμεσα σε ανθρωπομορφικές εθνικές οντότητες «καλές» και «κακές». Καθώς επιπλέον τα σχολικά βιβλία χαρακτηρίζει έντονος εθνοκεντρισμός, η εικόνα των άλλων λαών (με εξαίρεση τα βιβλία γεωγραφίας) σχεδόν περιορίζεται στις σχέσεις που είχαν με τον ελληνικό λαό και την ιστορία του, και συνεπώς περίπου συνοψίζεται στα δεινά που επέβαλαν στους έλληνες.

Εξαίρεση αποτελούν οι μεγάλες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες και σημερινές ηγέτιδες της Ένωσης στα βιβλία ιστορίας. Η περιγραφή τους είναι αντιφατική καθώς εναλλάσσεται η θετική με την αρνητική αξιολόγηση, ανάλογα με την πολιτική αυτών των χωρών, που ήταν στην ιστορία των τελευταίων αιώνων άλλοτε ευνοϊκή και άλλοτε αντίθετη ή εχθρική απέναντι στα ελληνικά εθνικά οράματα ανεξαρτησίας και τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους. Περιγράφονται ανάλογα με την ιστορική συγκυρία άλλοτε θετικά ως φορείς πολιτισμού ή ως σύμμαχοι και άλλοτε αρνητικά ως δυνάμεις, που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα τους. Η έννοια των συμφερόντων είναι κεντρική στην αξιολόγηση των δυτικών ευρωπαϊκών εθνών-κρατών, που με δυο λόγια εμφανίζονται να έχουν αρετές (ανεπτυγμένη οικονομία και «ανώτερο πολιτισμό») αλλά και το ελάττωμα της συμφεροντολογικής συμπεριφοράς.

Ο όρος «συμφέροντα» έχει σαφώς ηθικά υποτιμητική σημασία, γιατί δεν χρησιμοποιείται ποτέ για το ελληνικό έθνος και κράτος, καθώς το διπλό σύστημα αξιών των βιβλίων αποδίδει συστηματικά στον «ελληνισμό» δίκαια. Η μονομερής αναφορά στα «συμφέροντα» των άλλων παράγει μια έμμεση θεμελιώδη αξιολόγηση, που μπορεί να επιβιώσει όλων των αλλαγών στα σχολικά βιβλία. Μπορεί να επιτρέψει να φύγουν ακόμα και οι λίγες αρνητικές αξιολογήσεις (που έχουν απομείνει στα εγχειρίδια μετά τις πρόσφατες αλλαγές) και το αρνητικό στερεότυπο των επίφοβων «άλλων» να παραμένει άθικτο.

Μια ενδιαφέρουσα απόχρωση στα σχολικά βιβλία σχετικά με τις ηγέτιδες της Ένωσης ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι ο συνδυασμός δύο επαναλαμβανόμενων μηνυμάτων παράγει ένα έμμεσο ηθικό μήνυμα άνισης ανταλλαγής. Το ένα από τα μηνύματα αυτά είναι η καθοριστική επίδραση, που άσκησε στην εξέλιξη του πολιτισμού των «μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων» η ελληνική αρχαιότητα και το άλλο η αρκετά συχνή μνεία στην τάση να υπερασπίζονται αυτές οι χώρες τα συμφέροντα τους βλάπτοντας τους έλληνες. Καθώς τα δύο μηνύματα εναλλάσσονται και επαναλαμβάνονται, διαμορφώνουν τη λανθάνουσα αναφορά σε μια οφειλή, έτσι ώστε μια άρρητη ηθική αξιολόγηση εμφανίζει τους «Ευρωπαίους» σαν εκείνους που στη σχέση τους με το ελληνικό έθνος πήραν περισσότερα απ' όσα έδωσαν. Το μήνυμα της οφειλής θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό σαν κριτική στάση απέναντι στην Ευρώπη των ισχυρών. Ωστόσο, παρά τα φαινόμενα, λειτουργεί ως υποκατάστατο της πολιτικής κριτικής, τόσο ιστορικά για τον επεκτατισμό, τη βία και την αποικιοκρατία της Ευρώπης του παρελθόντος όσο και για το σημερινό ενδεχόμενο να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολιγαρχία των ισχυρότερων ηγετικών χωρών, γιατί η πολιτική κριτική για να συσταθεί χρειάζεται ακριβώς κοινωνική και πολιτική οξυδέρκεια και όχι εθνική μονομέρεια, που αντιπαραθέτει δύο ομοιογενή σύνολα, «εμάς» και τους «ευρωπαίους».

Καθώς η έμφαση στην αδιάσπαστη από την αρχαιότητα συνέχεια παρουσιάζει το ελληνικό έθνος σαν οντότητα περίπου αιώνια, η «ιστορία» του είναι αφήγηση ενός μακρύτατου και με πολλά εμπόδια αγώνα για την εθνική αυθυπαρξία. Στα βιβλία ιστορίας και γλώσσας η αφήγηση συνοψίζεται στην επιβίωση του ελληνικού έθνους, παρά την επίθεση των αρχαίων Περσών, παρά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, παρά τις επιθέσεις Σαρακηνών, παρά τη φραγκική κατάκτηση, παρά την απειλή φυσικής εξόντωσης και βίαιης αφομοίωσης για τετρακόσια χρόνια, παρά την επίθεση των γειτόνων στο ελληνικό κράτος λαών στις αρχές του αιώνα, παρά τη ναζιστική κατοχή. Παρουσιάζεται, με άλλα λόγια, σαν έθνος πάντοτε ηρωικό και αμυντικό, που δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν, ενώ έχει βλαφτεί και αδικηθεί από τους άλλους. Η αφήγηση τελικά κατασκευάζει την εικόνα ενός έθνους θυμάτων.

Η εικόνα του έθνους θύματος είναι στα συμφραζόμενα καταδικαστική των επεκτατικών τάσεων και ηθικά απορριπτική της βίας και των πολέμων, αλλά μόνον όταν προέρχονται από άλλους. Επιπλέον στηρίζεται στην ηθική διάσταση, με αποτέλεσμα να παραμερίζει και να υποβιβάζει τα κοινωνικά αίτια του επεκτατισμού και της πολεμικής βίας. Οι στατικές ιδιότητες που αποδίδονται στα έθνη υποβοηθούν την ηθική καταγγελία, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι αυτοκρατορίες και οι επεκτατικές πολιτικές, οι φασισμοί και οι πόλεμοι σαν φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί ή οι εκρήξεις ηφαιστείων, που οφείλονται στα εγγενή ελαττώματα των εθνών, και όχι ως κοινωνικά προϊόντα, που σχετίζονται με τα οικονομικά συμφέροντα επιμέρους ομάδων στα έθνη-κράτη, με τα πολιτικά καθεστώτα, με τις κυβερνήσεις, με τις διεθνείς ισορροπίες.

 Η έμφαση στο κακό που αποτελεί ο πόλεμος όταν άλλοι τον προκαλούν και η ηθική αξιολόγηση των εθνών απομακρύνουν τις πιθανότητες να αναπτυχθεί στους αυριανούς πολίτες η ικανότητα να προβλέπουν, και ακόμα περισσότερο να αντιμετωπίζουν, φαινόμενα επεκτατισμού και πολεμικής βίας που προέρχονται από άλλους, αλλά και η ικανότητα να εντοπίζουν τέτοιες τάσεις στο εσωτερικό του δικού τους έθνους-κράτους και άρα να συμμετέχουν οι κοινωνικές ομάδες στην επιλογή ηγεσιών, που θα οδηγήσουν σε πολιτικές ειρηνικές.  

Η ανιστορική και ηθική αξιολόγηση των εθνών παρεμβαίνει παρακωλύοντας την κατανόηση του συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα σε έθνη-κράτη, άρα τη συνειδητοποίηση της ανάγκης να καλλιεργούνται συμμαχίες. Όσο πιο κυρίαρχη είναι η αντίληψη των εθνών σαν ανθρωπομορφικές οντότητες με ελαττώματα και προτερήματα, θύτες και θύματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αδυναμία διάκρισης ανάμεσα σε συμφέροντα εθνικά και συμφέροντα που επικαλούνται ως εθνικά πολιτικές εξουσίες με ποικίλους στόχους και τόσο δυσκολότερος ο εντοπισμός συμμάχων εθνών-κρατών. Τέλος, είναι σχεδόν αδύνατη η ικανότητα σύλληψης της ιδέας, ότι ενδέχεται να υπάρχουν σύμμαχοι στο εσωτερικό των «κακών» εθνών για ζητήματα συμφερόντων κοινών σε κοινωνικές ομάδες πέρα από τις πολιτικές των κυβερνήσεων.

Η εθνική διαπαιδαγώγηση, η οποία οδηγεί στην εσωτερίκευση της ταυτότητας του έθνους θύματος, έχει τη θεμελιώδη πολιτική επίπτωση, ότι αποτελεί εμπόδιο στην πλήρη ιδιότητα του πολίτη, καθώς καλλιεργεί την αναπαράσταση ενός λαού ανεύθυνου για τη «μοίρα» του. Η αναγνώριση της ανυπαρξίας ευθύνης ναρκοθετεί τις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτών, με τη σημασία της συμμετοχής και ευθύνης που αποδίδεται στην έννοια του πολίτη από τη φιλελεύθερη θεωρία του κοινοβουλευτισμού. Αλλοιώνει πριν απ΄ όλα την αυτογνωσία της εθνικής ομάδας, γιατί παρακωλύει την κριτική ικανότητα απέναντι σε επιλογές των πολιτικών της εκπροσώπων και την ανάληψη ευθύνης για τις συνέπειες αυτών των επιλογών. Η έκβαση των ιστορικών γεγονότων δεν εξαρτάται, στα περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων, παρά μόνο από τις εγγενείς ιδιότητες των εθνών, από την τύχη ή από τη δράση των εθνικών άλλων. Η ευθύνη των ηγεσιών της εθνικής ομάδας για πολιτικές ή άλλες επιλογές ή η συλλογική ευθύνη δεν εμφανίζονται σχεδόν ποτέ να παίζουν κάποιο ρόλο στην έκβαση των ιστορικών γεγονότων, ιδίως των αρνητικών. Η τάση απόκρυψης της οποιασδήποτε ευθύνης των εκπροσώπων της εκάστοτε εξουσίας για τα αρνητικά συμβάντα και τις πολεμικές ήττες ενισχύει την παρουσίαση της εθνικής ομάδας σαν να ήταν ανεύθυνη για τα κοινωνικά γενόμενα που την αφορούν.

Η άρνηση και μετάθεση της ευθύνης οδηγεί στη μεταμφίεση όλων των ιστορικών διαφορών, που έχουν βαθιά διαιρέσει την εθνική ομάδα σε λυπηρά αποτελέσματα του εγγενούς στο έθνος ελαττώματος της «διχόνοιας». Η τάση αποσιώπησης των αντιτιθέμενων κοινωνικών συμφερόντων, η τάση ν΄ αποκρύπτεται η ύπαρξη κοινωνικών ομάδων με διαφορετικές πολιτικές επιλογές και άρα η πληροφορία, ότι η επικράτηση μιας από αυτές γίνεται μετά από διαδικασίες σύγκρουσης οδηγεί έμμεσα στην ηθική καταδίκη της πολιτικής πάλης. Οι συγκρούσεις στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας αξιολογούνται με έντονη φόρτιση σαν ηθικά ανεπίτρεπτες αδελφοκτονίες.

 

Το αναιτιολόγητο των συγκρούσεων π.χ. στα βιβλία ιστορίας είναι ισχυρό μήνυμα, παρά τις δειλές επεξηγηματικές απόπειρες, που αναφέρονται ακροθιγώς και με ασάφειες σε αίτια του εκάστοτε «διχασμού», γιατί η ηθική καταδίκη του «διχασμού», της «διχόνοιας» αλλά μερικές φορές και της τάσης για «πολυαρχία» καθώς και των «διαιρέσεων» ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα είναι πολύ έντονη και η έξαρση της ομόνοιας και της «ομοψυχίας» συχνή.

Η αποσιώπηση των αιτίων, που οδήγησαν σε κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις μαζί με την ηθική τους καταδίκη δεν οδηγεί στην υποβολή της ιδέας, ότι τα αντίθετα κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα είναι καλύτερο να παίρνουν μορφές αντιπαράθεσης ειρηνικές και όχι βίαιες. Τα βιβλία είναι καταδικαστικά των διενέξεων μεταξύ ομοεθνών και όχι των ένοπλων συγκρούσεων και της επιβολής πολιτικών επιλογών με τη βία, αλλιώς θα έπρεπε να περιέχουν απόπειρες ερμηνείας των αποφευκτέων συγκρούσεων και προβολή εναλλακτικών μορφών πολιτικής πάλης, που ιστορικά δεν επιλέγησαν. Αντίθετα με την ερμηνεία των συγκρούσεων του παρελθόντος, που θα ήταν έμμεση υπεράσπιση των κοινοβουλευτικών μορφών πολιτικής πάλης, οι αντιπαραθέσεις ανάγονται στο εθνικό ψεγάδι της «διχόνοιας», μαύρη κηλίδα στη λευκή εικόνα των εθνικών αρετών.

Οι απώλειες και οι ήττες σπάνια αποδίδονται στην απουσία της αρετής της «ομοψυχίας» και πολύ συχνότερα στην υπεροχή των εκάστοτε εχθρών ή/και την αγριότητα τους, σε τυχαίες συγκυρίες και στην αδιαφορία των συμμάχων. Δεν εμφανίζεται ποτέ η ευθύνη των εξουσιών, που εκπροσωπούν την εθνική ομάδα για τη μή πρόβλεψη της πολεμικής υπεροχής των «άλλων», είτε για την ανεπαρκή προετοιμασία του ελληνικού στρατού προτού εμπλακεί σε πολεμικές περιπέτειες, είτε για την επιδίωξη στόχων, που δεν ήταν εφικτοί ή την ελλιπή προσπάθεια δημιουργίας συμμαχιών. Στα βιβλία ιστορίας, στη θέση της ανεπαρκούς προετοιμασίας π.χ. για τον πόλεμο του 1897 η αιτιολόγηση μονομερώς προβάλλει την υπεροχή και επιθετικότητα των οθωμανικών στρατευμάτων και για την ήττα στη Μικρασία μονομερώς αποδίδει την καταστροφή στην αγριότητα των Τούρκων και την αδιαφορία των συμμάχων, που φρόντιζαν μόνον τα δικά τους συμφέροντα. Σαν να μην είναι δεδομένα τα συμφέροντα των «άλλων» και κυρίως σαν να μην έχει η ηγεσία της εθνικής ομάδας καμιά απολύτως ευθύνη, που δεν έλαβε υπ΄ όψη της αυτά τα συμφέροντα, που δεν περιόρισε την παρουσία του ελληνικού στρατού στις περιοχές με ελληνικούς πληθυσμούς, που δεν επεδίωξε συμμαχίες κ.τ.λ.. Το έθνος-κράτος εμφανίζεται τραγικό θύμα, απολύτως ανεύθυνο για τη μεγαλύτερη ήττα της ιστορίας του.

Η μοιρολατρία, στην οποία οδηγεί αυτή η ιδεολογική κατασκευή πιθανότατα νομιμοποιείται στα μάτια των υπευθύνων για τα σχολικά βιβλία σαν αναγκαίο αποτέλεσμα στο οποίο οδηγεί ο αυτονόητα νόμιμος στόχος του εκπαιδευτικού θεσμού να καλλιεργεί τη φιλοπατρία των νέων γενεών. Ωστόσο, η φιλοπατρία που στηρίζεται στην ταύτιση της εθνικής ομάδας με το θύμα της μοίρας ή των άλλων ελάχιστα μπορεί να συμβάλει στην υπεράσπιση των συμφερόντων της κοινωνίας-πατρίδας τους. Η ταύτιση αυτή εμποδίζει την κατανόηση των κοινωνικών αιτίων, που βρίσκονται πίσω από τις κρατικές πολιτικές καθώς και των συχνά εσωτερικών αιτίων, που προκαλούν την τάση εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας να καταφεύγουν στην εθνικιστική μεγαληγορία. Έτσι καλλιεργείται συναίνεση απέναντι σε τάσεις προς εθνική δημαγωγία, που παρεμποδίζει την κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών αιτίων, στα οποία οφείλεται η δημιουργία εθνικιστικών κομμάτων.

Η μοιρολατρία μαζί με την κοινωνική ανισότητα είναι στις σύγχρονες βιομηχανικές μεγαλουπόλεις ανάμεσα στα σημαντικότερα αίτια της βίας, τόσο με την έννοια της εγκληματικότητας όσο και με την έννοια της τρομοκρατίας. Η φιλοπατρία, που καλλιεργούν τα σχολικά βιβλία με την απουσία ευθύνης του έθνους θύματος εντείνει την τάση να νιώθουν οι πολίτες έρμαια της μοίρας, πράγμα που ενισχύει σε όλα τα πεδία κοινωνικής δράσης την έννοια του ατομικού ενάντια στο κοινό συμφέρον. Αναστέλλει τις τάσεις παρέμβασης στα κοινά και συμμετοχής των κοινωνικών ομάδων στη διαμόρφωση των συνθηκών συλλογικής ζωής. Μειώνει την κατανόηση των κοινωνικών αιτίων, που παράγουν φαινόμενα βίας, άρα εμποδίζει την ανάληψη ευθύνης και λιγοστεύει τις πιθανότητες να τείνουν οι νέες γενιές προς την κοινωνική δράση με στόχο την αλλαγή της κοινωνίας. Ακόμα, είναι ένα από τα αίτια της καλλιέργειας συναίνεσης προς τις αυταρχικές πολιτικές εκδοχές και τη βία. Ανάλογα με τις συγκυρίες μπορεί να συγκαλύπτει νομιμοποιώντας τες αδικίες του έθνους θύματος απέναντι σε «άλλους». Τέλος, ευνοεί τη συναίνεση απέναντι στις τάσεις επιβολής των «σωστών» πολιτικών αντιλήψεων με τη βία και καλλιεργεί στις κοινωνικές ομάδες είτε την αποδοχή ενδεχόμενων τάσεων προς την παραβίαση των κανόνων του κοινοβουλευτισμού από αυτόκλητους σωτήρες του έθνους, είτε την αναγνώριση του δικαιώματος που αποδίδουν στον εαυτό τους ολιγομελείς ομάδες αυτόκλητων υπερασπιστών του λαού να επιβάλουν με τη βία στο λαό το συμφέρον «του» εκείνο, που ο ίδιος ο λαός, δεν καταλαβαίνει.

Ίσως το σημαντικότερο είναι, ότι η συλλογική ταυτότητα του θύματος στο όνομα της φιλοπατρίας και η ανευθυνότητα του «ανάδελφου» έθνους καλλιεργούν μια εθνική ταυτότητα ανασφαλή, εύθραυστη, αντιφατική και αμφίθυμη.

 

H εύθραυστη ταυτότητα

Ο μύθος της διατήρησης των «εθνικών» χαρακτηριστικών από την αρχαιότητα, στόχος όλων των σχολικών βιβλίων που περιέχεται και στα αναλυτικά προγράμματα, νομιμοποιείται στα μάτια των εκπαιδευτικών υπευθύνων, γιατί εμφανίζεται να ευνοεί τη διάρκεια και εξέλιξη του έθνους. Υποτίθεται, ότι καλλιεργεί στις νέες γενιές την αγάπη στην πατρίδα. Οι μεγάλες αντιφάσεις ωστόσο που παράγει η ανιστορική «διατήρηση» των ίδιων αναλλοίωτων στους αιώνες ιδιοτήτων οδηγούν σε υποτίμηση της εθνικής κουλτούρας και ταυτότητας και μετατρέπουν την απλή αναγνώριση της πραγματικότητας σε απειλή εξαφάνισης του έθνους.

Εάν το ελληνικό έθνος έχει ιδιότητες ίδιες και αναλλοίωτες από την αρχαιότητα έως σήμερα και εάν αυτή η αρετή της «διατήρησης» τους και της «αντοχής» απέναντι στις επιδράσεις είναι συστατική της ύπαρξής του, τότε αναπόφευκτα προκύπτει το συμπέρασμα ότι κινδυνεύει το έθνος να πάψει να υπάρχει, εφ΄ όσον είναι παντού αισθητές στη γύρω πραγματικότητα οι επιδράσεις και άμεσα αναγνωρίσιμη η νεωτερικότητα πολλών από τα εθνικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ο μύθος της διατήρησης για να στοιχειοθετηθεί χρειάζεται «αποδείξεις», που οδηγούν σε μεγάλες παραφθορές. Απαιτεί να αποσιωπηθούν επιδράσεις χιλιετιών ολόκληρων στο μάθημα της ιστορίας, αλλά και να εμφανίζονται μή αφομοιώσιμοι οι έλληνες, που μεταναστεύουν -παρά τις προσπάθειες των άλλων κρατών να τους αφομοιώσουν- με αποτέλεσμα να προβάλλεται σε σχέση με τους ομογενείς η Ορθοδοξία σαν πολύ ισχυρότερο αποδεικτικό της ελληνικότητας από τη γλώσσα, συναντώντας θέσεις της Εκκλησίας εναντίον του Διαφωτισμού.

Για να στηριχτεί η αιώνια «διατήρηση» των πολιτισμικών ιδιοτήτων των ελλήνων, απουσιάζουν από την επιλογή γνώσεων που μεταδίδει το σχολείο όλες οι επιδράσεις που συνδιαμόρφωσαν τόσο τον αρχαίο όσο και τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Η έμμεση αλλά θεμελιώδης πληροφορία που μεταδίδουν τα σχολικά βιβλία όλων των μαθημάτων είναι η παρθενογένεση της εθνικής κουλτούρας, που αρχίζει με το αυτοφυές «θαύμα» της αρχαίας παιδείας. Ο μύθος κατασκευάζεται όχι μόνο με την αποσιώπηση των επιδράσεων, αλλά και με παραφθαρτικές πληροφορίες για διάφορους λαούς, που εμφανίζονται στα βιβλία της ιστορίας χωρίς πολιτισμό.

Η έμφαση και επανάληψη του μηνύματος για τη «διατήρηση» των ιδιοτήτων των ελλήνων οδηγεί σε αποσιωπήσεις, που έχουν σημασία για την αντιμετώπιση του παρόντος της ευρωπαϊκής εποχής μας. Στο μύθο της διατήρησης θυσιάζεται η ιστορική πληροφορία για το αναπόφευκτο των αλληλεπιδράσεων, που προκαλεί η ίδια η επαφή και επικοινωνία με άλλους λαούς και πολιτισμούς, θυσιάζεται η πολύ σημαντική πληροφορία, ότι οι επιδράσεις δεν αναιρούν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που για όλους τους λαούς είναι σύνθεση επιρροών από πολλές πλευρές, θυσιάζεται η πληροφόρηση για τον αλληλεμπλουτισμό και τις εξελίξεις που φέρνουν οι αλληλεπιδράσεις και αποσιωπάται το γεγονός, ότι οι πιο δυναμικοί πολιτισμοί στην ιστορία ήταν εκείνοι που έρχονταν σ΄ επαφή με άλλους και αντλούσαν τεχνογνωσία, εμπειρίες, τρόπους κοινωνικής οργάνωσης ή οικονομικών σχέσεων, μορφές τέχνης, ήθη και ιδέες. Τέλος απουσιάζει πλήρως από τα σχολικά βιβλία η πληροφορία, ότι η εσωστρέφεια και η πολιτισμική απομόνωση δεν ευνοούν τις εξελίξεις. (Άννα Φραγκουδάκη, κοινωνιολόγος της εκπαίδευσης, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

Σημείωση:   

  To παραπάνω κείμενο είναι απόσπασμα από το κεφάλαιο: «Οι πολιτικές συνέπειες της ανιστορικής παρουσίασης του ελληνικού έθνους» του βιβλίου: Τί είν΄ η πατρίδα μας; Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, (έκδ. «Αλεξάνδρεια), που γράφτηκε με επιμέλεια της κ. Άννας Φραγκουδάκη και της κ. Θάλειας Δραγώνα και ξεσήκωσε την μήνιν σύσσωμης της -εθνικιστικίζουσας- Ρωμιοσύνης.

Η κ. Άννα Φραγκουδάκη είναι καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έζησε στη Γαλλία, 1964-1976, όπου σπούδασε Κοινωνιολογία και ειδικεύθηκε στην Κοινωνιολογία της Παιδείας.
Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Rene Descartes - Paris V (1975, τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης) και υφηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1978, Φιλοσοφική Σχολή).
Έχει διευθύνει έρευνες με αντικείμενο τα περιεχόμενα των σχολικών εγχειριδίων, τον εθνοκεντρισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση.
Οι κύριες δημοσιεύσεις της αφορούν τις κοινωνικές ανισότητες, τις διακρίσεις με βάση το φύλο και την κουλτούρα, την ιστορική διγλωσσία και την κοινωνική της λειτουργία, την ανάλυση των σχολικών βιβλίων, τον εθνοκεντρισμό και το ρατσισμό στην εκπαίδευση.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


22 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 46921

  19 Φεβ 2019

  https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/23152

  Αρβανίτες της Αττικης με αυστηρη ενδογαμία παρολα αυτα εξισου Ελληνες οπως και οι υπολοιποι οπως λεει το τελικο συμπερασμα της διατριβής και τελικά οι θεωρητικες παρατηρήσεις του κ.Μπιρή ηταν τελικα ολοσωστες και με βαση την επιστημη αυτή.

  »Απο τη μελετη των συχνοτητων των αντιγονων των απλοτύπων και του »Δελτα’ του μειζονος συστήματος Ιστοσυμβατοτητας που αποτελει το κατεξοχην συστημα γενετικης ερευνας της ιστοριας των λαων …παρατηρηθηκε αυξημενη συχνοτητα απλοτυπων και Δελτα των Αρβανιτων της Αττικης ιδια περιπου με εκεινη των μαρτυρων που χρησιμοποιηθηκαν αλλα και ιδια με οποιεσδηποτε αλλες μελετες εχουν γινει στον ελλαδικό χώρο ..»[Από τα συμπεράσματα της εργασίας ]

 • Ανώνυμος 43699

  20 Αυγ 2017

  Οι σημερινοί "έλληνες" ποικίλουν στσ εξωτερικά χαρακτηριστικά στους:

  Απο πολύ λευκοί μέχρι πολύ μελαχρινοί.

  Διαφορετικό χρώμμα μαλλιων (ξανθοί, μαυρομάλληδες, κοκκινομάληδες, καστανοί), διαφορετικός τύπος μαλλιών, απο πολύ σγουρά μέχρι ίσια.

  Διαφορετκό σχημα προσώπου, απο στρογγυλωπό μέχρι ωοειδές.

  Διαφορετικό σχήμα μύτης, απο μικρές γαλλικιές μυτούλες μέχρι γαψές Αρμένικες.


  ΟΛΕΣ ΟΙ "ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ" ΠΟΥ ΓΊΝΑΝΕ, ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ "ΕΛΛΗΝΕΣ" ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ "ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ" ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΑΚΥΡΕΣ.

  Πως θα σας φενότανε εσας τους υπερήφανους εθνικισταράδες αν γινόντουσαν αξιόπιστες έρευνες περί των σημερινών ελλήνων και φυσικά έβγαινε το αποτέλεσμα δυσάρεστο για φασίστες/εθνικιστές; Εκεί θα το βαπτίζατε "έρευνα ανθελλήνων, εβραιμασωνων" κτλ.

 • Ανώνυμος 39268

  30 Ιουλ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39167

  28 Ιουλ 2016

  Ανώνυμος 36795 "ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ"

  Και λές άλλους ρατσιστές και φυλετιστές, συκοφαντόντας τους.
  Άντε ανύπαρκτε να σε δεί κανένας γιατρός, γιατί αν βρώ τρόπο θα σε εντοπίσω και θα φας το ξύλο της χρονιάς σου, μην εκμεταλεύεσαι την ανωνυμία σου γιατί θα πιαστείς κάποια στιγμή.

 • Ανώνυμος 36795

  23 Ιαν 2016

  Το πρώτο σχολείο, Ελληνόγλωσσο, στην πόλη ιδρύθηκε το 1724, με την υποστήριξη των κατοίκων του γειτονικού Βίτκουκ. Το σχολείο αυτό καταστράφηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 αλλά ξαναχτίστηκε το 1830. Το 1857 λειτουργούσε στην πόλη Ελληνικό σχολείο θηλέων. Το 19ο αιώνα διάφοροι ντόπιοι ευεργέτες όπως ο Ιωάννης Πάγκας δώρησαν χρήματα για την προώθηση της Ελληνικής παιδείας και πολιτισμού στην Κορυτσά, όπως το Μπάγκειο Γυμνάσιο.

  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΜΕΤΟ ΖΟΡΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΑΜΑΣΑΤΕ.....ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ [ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ]....ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΗΝ ''ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ'' ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ....ΘΕΛΕΤΕ ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

 • Ανώνυμος 36708

  19 Ιαν 2016

  ΓΡΑΦΕΙ Η '''' ΕΛΕΥΘΕΡΗ''' '''''ΕΡΥΕΝΑ'''' , ΕΙΡΩΝΙΚΑ [ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΝΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΛΑΟ ΕΧΕΙ ΜΕΝΟΣ] «Ιλλυριοί» ζουν ανάμεσα
  στους «μακεδόνες» τής ΠΓΔΜ.
  Νοτιότερα ζουν «έλληνες».
  ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ,ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ , ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.......ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΛΑΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΛΑΟ.....
  ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ....ΟΙ '''ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.....ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ..... ΟΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ''' ΜΙΛΑΝΕ ΣΛΑΒΙΚΑ ΑΡΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ [ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΛΑΒΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 800 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΑΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ] ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ [ ΜΟΝΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝΕ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ....ΑΡΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΥΤΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ....ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ......
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ '''''ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ''''''..... ΚΑΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ.....ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΙΛΛΥΡΙΚΑ [ ΜΟΝΟ 500 ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΚΑΖΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΕΣ Η ΑΠΛΑ ΠΑΛΙΟΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ]...ΑΡΑ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ [ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ] ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΚΤΑΤΙΝΗΣΤΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ......ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΑ,...ΑΦΟΥ ΕΦΤΑΝΕ ΒΟΡΙΑ ΩΣ ΤΗ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΚΟΡΥΤΣΑ [ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ]....ΑΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ....''''ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ''' ΚΑΙ ''''ΙΛΛΥΡΙΩΝ'''''..... ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ[ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ] ....ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΕΜΑΣ.....ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΙ....

 • Ανώνυμος 35227

  16 Αυγ 2015

  Οι σημερινοί Ρωμιοί έχουν εξωτερικά χαρακτηριστικά απο ξανθό μαλλί μέχρι και μαύρο τελείως, απο λευκό δέρμα μέχρι και μελαχρινό, κεφάλια τετραγωνισμένα, ωοειδή, στρόγγυλα, μάτια διαφορετικού χρώματος, μύτες διαφορετικού σχήματος, πολύ ψηλοί έως πολύ κοντοί, μαλλί απο σγουρό έως ίσιο, μια πανσπερμία λαών, Σλάβοι, Αλβανοί, Άραβες, Αθίγγανοι, Τούρκοι, Αρμένιοι. Ποιοί απο όλους τους σηερινούς Ρωμιούς έχουν εθνικά χαρακτηριστικά, όταν όλοι τους διαφέρουν μεταξύ τους. Όσον αφορά την γλώσσα, στην αρχαιότητα ήτανε όπως τα Αγγλικά σήμερα στην Αμερική, έτσι ομιλούνταν παντου και διασώθηκε σε κάποιες περιοχές μέχρι την Οθωμανική περίοδο, δνε σημαίνει όμως πως λόγω γλώσσας μπορει να αποδείξει κανεις πως οι Ρωμιοί ειναι απόγονοι αρχαίων Ελλήνων, διότι τότε θα πρέπει να αποδείξει πως οι σημαρινοί Αμερικάνοι έιναι όλοι Άγγλοι στην καταγωγή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παραμύθι απο το να λέει κάποιος πως οι σημερινοί Ρωμιοί είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και ας αφήσουν κάποιοι εδώ τα Caps Lock και τις ιστορικές πηγές, διότι δεν πείθουν κανέναν παρά μόνο τους ομοίους τους.

 • Ανώνυμος 34017

  30 Απρ 2015

  Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Αριστοτέλης αναφέρει:
  «Και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες»
  Η χρήση του Γραικός ως ταυτόσημη με το Έλληνας συνεχίστηκε και στο Βυζάντιο.Και επειδη ακριβως το Ελλην ταυτιστηκε με την ειδολολατρεια [ ειτε λατρεια του Δια ειτε του Μιθρα ειτε του Οσιρη ειτε του Βααλ]ετσι οι Ελληνες τησ εποχης χρησιμοποιουσανε το παμπαλαιο ονομα ''' Γραικος''' δηλαδη ελληνας μεν μη παγανιστης δε. Τον 5ο αιώνα μ.Χ., ο Ησύχιος στο λεξικό του αναφέρει, πως το «Γραικός», σημαίνει «Έλλην»[29] και στο λεξικό Σούδα (10ος αι.) το «Γραικοί» σημαίνει «οι Έλληνες»[30].
  Προσέξτε τώρα τον όρο που χρησιμοποιεί τον 9ο αιώνα ο Θεόδωρος Στουδίτης (759-826) για το Βυζάντιο:
  «… χάριν της δόξης του Χριστού͵ υπέρ ου δονείται η ταπεινή Γραικία μάλα»
  Έτσι λοιπόν, η αναφερόμενη εδώ «Γραικία» που δονείται/τραντάζεται από την εικονομαχική αίρεση, δεν είναι άλλη από την βυζαντινή αυτοκρατορία!
  Αλλά και οι αντίπαλοι των Βυζαντινών, μας δίνουν την ίδια ακριβώς ορολογία. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Χρήστου:
  «Οι πάπες κατέβαλαν … εντονώτερες προσπάθειες για καθυπόταξι της Ανατολικής 'Εκκλησίας, όταν όμως απέτυχαν, απεκήρυξαν τους Ανατολικούς, Έλληνες κυρίως, ως αιρετικούς. […] από τον 9ο αιώνα γράφονται έργα ʽʼΚατά Γραικώνʼʼ […] Σύνοδος που συνήλθε … το 868 εξέδωσε απόφασι με τίτλο Contra Graecorum haeresim de fide sanctae Trinitatis […] τον 11ο αιώνα ο Άνσελμος Καντερβουρίας έγραψε το Contra Graecos και μετά δύο αιώνες, στα μέσα του 13ου, ο Θωμάς Ακινάτης έγραψε τα Contra Graecos και Contra errores Graecorum»[32].
  Κατά συνέπεια, η σύνδεση Βυζαντίου και Ελλάδας/Ελληνισμού δεν «ξεφύτρωσε» από το πουθενά στον 11ο αιώνα και εξής. Απλά τότε ωρίμασαν οι ιστορικές συνθήκες για μια συχνότερη πολιτισμική και εθνική χρήση του όρου «Έλλην» από τους Βυζαντινο
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ..ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ'''' ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗ 30 XΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ
  '''ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟ '''ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ''''

 • Ανώνυμος 33655

  25 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΠΕΤΑΝΕ ΤΟ ΕΞΗΣ
  που έχουν βαθιά διαιρέσει την εθνική ομάδα σε λυπηρά αποτελέσματα του εγγενούς στο έθνος ελαττώματος της «διχόνοιας
  ΔΗΛΑΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΕ ΚΑΙ ΑΡΑ ΔΕΧΟΝΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΕΛΛΑΤΩΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ....ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ;;;;;

 • Ανώνυμος 33653

  25 Απρ 2015

  ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΕΡΙ ΜΥΘΟΥ ΠΙΑΝΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΥΚΝΥΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ '''ΜΥΘΟ'''..ΠΑΡΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΛΟΓΟ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΩΝΙΑΣ...ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΡΑΤΟΣ '''ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ''' ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΛΛΟΝ ΟΤΙ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ.....
  ΤΕΛΙΚΑ ΜΥΘΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

 • Ανώνυμος 33651

  25 Απρ 2015

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΗ ΠΟΥ ΒΑΣΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΑΚΟΜΑ ΩΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ...ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ....ΑΥΤΟ ΒΑΣΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...ΨΑΞΤΕ ΒΡΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΛΕΜΕ....ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΤΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΙΟΥ....ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΤΟ ΜΥΘΟ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΡΟΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟ

 • Ανώνυμος 33387

  9 Απρ 2015

  Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ ΥΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ [ Η ΡΩΜΑΝΙΑ-ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ
  ''''ΕΛΛΗΝΙΚΗ''' ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗ [ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ] ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ- ΝΕΟ ΛΕΩΝΙΔΑ- ΤΟΝ ΕΛΛΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ] ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.....
  Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΛΑΞΕ [ ΡΩΜΙΟΙ ] ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΛΑΟΣ [ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ] ....Ο ΛΑΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ.....ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑΣΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΕΙΚΑ...ΔΗΛΑΔΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ....ΡΩΜΕΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΙΚΗΣΑΝΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ....ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΑ ΡΩΜΕΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΩΜΑΙΩΝ...ΤΕΛΟΣ...
  ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΚΟΠΙΑ.....ΕΝΩ ΛΕΓΟΝΤΟΥΣΑΝ ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΟΙ Η ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΦΟΤΟΥ ΜΠΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΣΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ [ ΜΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΝΔΟΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝΕ ΤΩΡΑ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΕΕΣ ΩΣ '''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ'''...ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΑΝΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ...ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ '''ΜΑΚΕΝΤΟΝΣΚΙ'' ΔΗΛΑΔΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ''''...Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ...ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΑΝΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ......ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΛΑΧΤΗΚΑΝ....ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΛΑΒΙΚΟΣ [ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ] ΛΑΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ...ΤΕΛΟΣ...

 • Ανώνυμος 32675

  4 Μαρ 2015

  ΠΡΩΤΟΝ
  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ....
  '''ΑΝΔΡΕΣ ΓΡΑΙΚΟΙ''' ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ....
  ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΧΑΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣΥ'''ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''''
  ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ''''ΖΟΡΙ''' ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΩΣ Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ [ ΨΕΥΔΩΣ ΒΕΒΑΙΑ] ΓΙΑ ΤΗΝ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ.....ΠΑΡΤΕ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ......
  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΕΔΩ Ο ΕΛΛΗΝΟΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ[ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 ΡΩΜΙΕΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΤΕΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ[ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ] ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΑ ΩΣ ΓΑΣΜΟΥΛΟΙ....ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ....ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΒΕΒΑΙΑ ΦΡΑΓΚΙΚΗ-ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΡΩΜΕΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ[ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙΑ]
  ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ.....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ;;;;
  Διαβόντα γὰρ χρόνοι πολλοὶ αὐτεῖνοι οἱ Ρωμαῖοι,
  Ἕλληνες εἶχαν τὸ ὄνομα, οὕτως τοὺς ὠνομάζαν,
  – πολλὰ ἦσαν ἀλαζονικοί, ἀκομὴ τὸ κρατοῦσιν –
  ἀπὸ τὴν Ρώμη ἀπήρασιν τὸ ὄνομα τῶν Ρωμαίων.
  ΤΙ ΛΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.....ΤΟΝ 13ο ΑΙΩΝΑ ΟΙ '''''ΣΛΑΒΟΙ'''[ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ] ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΡΩΜΙΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΝ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ
  '''' ΠΟΛΛΑ ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΙ , ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΣΙ'''''ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΑΣΤΑΝ.....ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ '''ΕΙΠΕ''' ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ '''ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ''' ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ .....ΠΑΝΤΟΣ ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ Ο [ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ] ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΙΔΙΟΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.....
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΙ....ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΑ....ΙΔΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΑΘΕΜΑ ΣΑΣ..

 • Ανώνυμος 32631

  3 Μαρ 2015

  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ '''ΔΗΜΟΣΙΑ''' ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ....ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΤΗ ΜΑΘΑΝΕ ΤΑ ''''ΚΥΜΑΤΑ''''' ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ;;;;
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ;;;
  Η ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;;;......ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ...ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ...........ΟΥΤΕ ΣΕ ''''ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ''' ΣΧΟΛΙΚΑ ''''ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ'''' ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΥΠΗΡΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΛΕΞΗ
  ...... ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΞΗ ΔΗΜΟΣ Η ΛΕΞΗ '''ΔΗΜΟΣΙΑ'''....ΕΤΣΙ ΛΕΓΑΝΕ[ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ] ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ.....ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ....ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ ΑΝΤΑΜΩΝΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝΕ.....ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΗΝ '''ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ''' ΠΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ'''.....ΚΑΘΟΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΑΦΗΣΑΝΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΛΟΥΣ.....
  Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ -ΟΠΟLΟΣ....[ΠΧ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ] ΣΤΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ;;;;...
  ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ 300 ΧΡΟΝΙΑ;;;....ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΑ '''ΚΥΜΑΤΑ''' ΑΠΟ ΤΑ ''''' ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ''''.ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ;;;;;;......ΠΑΛΙ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΣΥΝΕΒΗ....
  ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΟΠΩΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ
  ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 6 ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;;;;;;;....
  ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ '''''ΚΥΜΑΤΩΝ'''' ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ......
  ΑΡΑ ΛΙΓΟ ''''ΔΥΣΚΟΛΟ''' ΝΑ '''ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ'''' ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΜΩΡΑΙΤΕΣ.....
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΒΓΑΛΕ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ....ΑΥΤΗ Η ΠΗΓΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΔΕ ΛΕΩ ΟΤΙ '''ΣΛΑΒΟΣ ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ''
  ΟΥΤΕ ΟΤΙ '''' ΠΗΡΑΝ ΔΡΟΜΟ ΟΟΟΟΛΟΙ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ''''
  ΛΕΩ ΑΠΛΑ ΟΤΙ ΤΑ '''ΚΥΜΑΤΑ''''' ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΤΕ....
  ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΡΩΜΙΩΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ.....
  ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΩΡΙΑ

 • Ανώνυμος 32612

  3 Μαρ 2015

  ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΠΟΛΗ 35000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗ ΒΟΣΚΟΠΟΛΗ ΕΙΧΑΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ .....
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ '''ΕΛΛΗΝΕΣ'''[ΑΦΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ]
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΠΟΥ '''ΜΑΣ ΕΙΠΕ'' ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ '''ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ'''....
  ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΒΛΑΧΟΧΩΡΙ ΑΦΟΥ ΟΠΟΤΕ ΕΠΕΝΑΣΤΑΤΟΥΣΑΝΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ [ ΙΔΙΩΣ ΤΟ 1770 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΤΟ 1912] ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑΚΑΨΑΝΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ....ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ......
  ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ[ ΕΛΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ]
  ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ[ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ]

 • Ανώνυμος 32591

  2 Μαρ 2015

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΛΗΘΗΚΑΜΕ ΠΡΙΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2900-3000 ΧΡΟΝΙΑ [ ΚΑΜΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ]
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΡΑΙΚΟΙ [ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ] ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΑΣΤΑΝ ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ ΑΥΤΟΑΠΟΚΛΕΙΘΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣ [ ΓΡΕΕΚΣ] ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ ΛΑΟΙ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΟΥΝΑΝ[YUNAN]-ΙΩΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ [ΙΩΝΙΑ] ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ [ YUNANISTAN ΛΕΝΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ]
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΩΜΙΟΙ ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ''ΠΕΡΑΣΕ'' ΣΤΑΔΙΑΚΑ [ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΟΦΩΝΗ ΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΟΛΗ ΤΟ 330ΜΧ] ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΥΤΟΑΠΟΚΛΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ- ΡΩΜΙΟΙ [ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΘΟΤΙ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΡΕΥΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΒΑΡΒΑΡΙΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ] ΕΤΣΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ........
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΥΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ

 • Ανώνυμος 32590

  2 Μαρ 2015

  ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ] ΕΛΛΗΝΕΣ [ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ] ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟ 1821
  '''ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΔΗ'
  ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΣΛΑΒΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ......
  ΑΡΧΑΙΕΣ ''''ΣΛΑΒΟΒΟΥΛΓΑΡΟΣΕΡΒΙΚΕΣ'''' ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΑΔΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΣΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ [ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΦΕΡΑΝΕ ΤΟΝ ΑΔΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝΤΑ [ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ''''ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΥΣ'''' ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ '''''ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ''' ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ [ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΟΡΑΕΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ]
  ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ[ '''ΣΛΑΒΙΚΑ''' ΔΗΛΑΔΗ ]ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΣΛΑΒΙΚΗ ΟΠΩΣ....
  '''''''ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ ΜΟΥ....
  ΓΙΕ Μ' ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΗ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙ''''
  ΤΟ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΣΛΑΒΟΙ ΠΟΥ ΒΙΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΤΟ '''ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ -ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟ-ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ''''' ΒΥΖΑΝΤΙΟ....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ''''ΚΑΘΙΚΙΑ'''' ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ....'''''ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ'''''' ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ....... ΠΟΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;;;;.....ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΩΡΙΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝΕ ΟΙ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.....
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΥΤΕ ΧΑΡΟΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΑΔΗΣ.....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ , Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΤΟΝ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΘΡΑ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ[ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ] ....ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ....ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ .....ΤΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΟΗΣΗ...
  ΣΕ ΤΟΝ ΣΥΡΤΟ ΧΟΡΟ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ...
  Ο χορός μνημονεύεται στην Επιγραφή του Επαμεινώνδα (στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ. ΚΩΠΑΙΔΑ), που βρέθηκε στη Βοιωτία
  Τας δε πατρίους πομπάςμεγάλας και την των συρτών πάτριον όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσεν

 • Ανώνυμος 32399

  27 Φεβ 2015

  ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ] ΕΛΛΗΝΕΣ-ΡΩΜΙΟΙ-ΓΡΑΙΚΟΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟ 1821
  '''ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΔΗ'''
  ΑΡΧΑΙΕΣ ''''ΣΛΑΒΟΒΟΥΛΓΑΡΟΣΕΡΒΙΚΕΣ'''' ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΑΔΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΣΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ [ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΦΕΡΑΝΕ ΤΟΝ ΑΔΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝΤΑ [ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ''''ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΥΣ'''' ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ '''''ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ''' ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ [ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΟΡΑΕΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ]
  ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ[ '''ΣΛΑΒΙΚΑ''' ΔΗΛΑΔΗ ]ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΣΛΑΒΙΚΗ ΟΠΩΣ....
  '''''''ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ ΜΟΥ....
  ΓΙΕ Μ' ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΗ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙ''''
  ΤΟ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΣΛΑΒΟΙ ΠΟΥ ΒΙΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΤΟ '''ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ -ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟ-ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ''''' ΒΥΖΑΝΤΙΟ....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ''''ΚΑΘΙΚΙΑ'''' ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ....'''''ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ'''''' ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ....... ΠΟΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;;;;.....ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΩΡΙΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝΕ ΟΙ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.....
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΥΤΕ ΧΑΡΟΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΑΔΗΣ.....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ , Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΤΟΝ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΘΡΑ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ[ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ] ....ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ....ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ .....ΤΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΟΗΣΗ...

 • Ανώνυμος 32100

  25 Ιαν 2015

  ΑΣΧΟΛΕΙΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΤΕ ΚΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ....
  ΕΚΤΙΘΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ

 • Ανώνυμος 31891

  16 Ιαν 2015

  ΑΣΕ ΤΟΝ ΣΥΡΤΟ ΧΟΡΟ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ......
  ΠΑΡΕ ΝΑ ΧΕΙΣ
  AΠΟ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΚΩΠΑΙΔΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΧ

  Ο χορός μνημονεύεται στην Επιγραφή του Επαμεινώνδα (στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ.), που βρέθηκε στη Βοιωτία και αναφέρει: "Τας δε πατρίους πομπάς μεγάλας και την των συρτών πάτριον όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσεν", δηλαδή "με θεοσέβεια τέλεσε τις μεγάλες εθνικές πομπές και την εθνική όρχηση του συρτού".

  ΕΚΤΙΘΕΣΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

 • Ανώνυμος 31438

  7 Ιαν 2015

  ΕΝΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ .... ....ΣΤΗ ΗΠΕΙΡΟ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΣΤΑΣ ΣΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΑΜΠΑΛΑΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΟ....ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ Η ΘΕΣ ΚΙ ΑΛΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ;;;
  ΠΑΡΟΤΙ Ο ΧΑΡΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ , Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΧΑΡΟΥ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΚΑ....ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΝ ΧΑΡΟ Η ΣΛΑΒΙΣΤΙ '' ΧΑΡΟΒΙΤΣ'''...ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ...ΑΡΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΡΩΜΙΟΙ ΚΑΙ [ΑΡΧΑΙΟΙ] ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΙΣΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΑ...ΑΚΟΜΑ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ

 • Ανώνυμος 29697

  19 Σεπ 2014

  Guardian: Μήπως έφτασε το τέλος της «βρετανικότητας»;
  http://www.tovima.gr/world/article/?aid=632582

  I.Bielidopoulos