ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

Και κατασκευή
των συνειδήσεων

«Γελιούνται όσοι πιστεύουν,
πως το πλάσιμο τού μύθου γίνεται,
όταν με τα χρόνια ξεχαστούν πρόσωπα και γεγονότα,
όταν θαμπώσουν οι εντυπώσεις.
Την πραγματικότητα δέν την αποδομεί η λήθη,
την αποδομεί ο μύθος
εκτοπίζοντάς την».
Αλέξης ΠολίτηςΗ «νεοελληνική μυθολογία» τού λαϊκού ή ορθότερα ίσως τού αγροτικού πολιτισμού των χρόνων τής Τουρκοκρατίας, δέν έχει αποτελέσει έως σήμερα αντικείμενο μιάς συστηματικής και συνολικής παρουσίασης. Σε κάποιο βαθμό όμως, έχει καταγραφεί ένα σημαντικό μέρος της σε πολλές επιμέρους μελέτες. Η δική μου παρέμβαση θα επικεντρώσει όμως, αλλού το ενδιαφέρον της, σε πιό σύγχρονες «μυθολογίες», που έχουν να κάνουν κυρίως με τη συγκρότηση τής νεοελληνικής εθνικής συνείδησης και τής γενικότερης αυτοσυνείδησης των νεοελλήνων.

Προσπερνώντας κάποια θέματα, που είναι περισσότερο ή λιγότερο γνωστά (όπως οι μύθοι τού Κρυφού Σχολειού, τής πεντακοσιόχρονης, δήθεν, ζωής τής Μεγάλης Ιδέας, τού χορού τού Ζαλόγγου, που με έχουν απασχολήσει, όπως και άλλους, σε παλαιότερες μελέτες), επισημαίνω κάποιες μυθοποιήσεις μικρότερης σημασίας (την ελληνοποίηση των ονομάτων, κάποιες λιγότερο γνωστές ιστορίες, όπως η υποτιθέμενη διαφυγή τού πατρός Ανδρούτσου διά μέσου τής Πελοποννήσου το 1792) και προσπαθώ να εντοπίσω τους κοινωνικούς λόγους, που μεταμορφώνουν ένα ατομικό ψεύδος σε συλλογικό μύθο. Το τελικό μου παράδειγμα είναι κάποιες μυθοποιήσεις σχετικές με τη γλώσσα.

 
Το 1821 δέν είχε ανα-
πτυχθεί ακόμα καμμία
εθνική συνείδηση.

Η εθνική συνείδηση
επιβλήθηκε εκ των
υστέρων (μέσω τής
υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης) σε όσους
εγκλωβίστηκαν στα
όρια τού νεοσυστα-
θέντος κράτους.
 
     Διαβάστε στην «
Ελεύθερη Έρευνα»: Με το ζόρι έλληνες!
 

Καλικάντζαροι, νεράιδες κ.λπ. κ.λπ.
Στα 1871 τυπώθηκε στην Αθήνα ένα μικρού σχήματος βιβλιαράκι: «Μελέτη επί τού βίου των νεοτέρων ελλήνων. Νεοελληνική μυθολογία», Τόμος Αʼ, μέρος πρώτον, υπό Ν. Γ. Πολίτου. Τρία χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε και το δεύτερο μέρος. Δεύτερος τόμος δέν κυκλοφόρησε ποτέ. Στο βιβλίο ετούτο περιγράφονται ποικίλες παραδόσεις των αγροτικών κυρίως πληθυσμών, δεισιδαιμονίες, πεποιθήσεις γιά τα φυσικά ή και γιά υπερφυσικά φαινόμενα: οι λάμιες, οι στρίγγλες, ο Χάρος, ο Κάτω Κόσμος, οι καλικάντζαροι, οι νεράιδες, άλλα στοιχειά - ό,τι τέλος πάντων πιστεύει ο ελληνικός λαός. Απογράφεται, μʼ άλλα λόγια, η νεοελληνική μυθολογία ή, πιό σωστά, γίνεται μιά πρώτη, ελλιπής μάλιστα απογραφή, επειδή, όπως είπαμε, το βιβλιαράκι δέν ολοκληρώθηκε.

Παρόμοια συνθετική προσπάθεια δέν ξαναεπιχειρήθηκε ώς τις μέρες μας. Επί μέρους μελέτες γιά τον Χάρο, γιά τις νεράιδες ή γιά τους βρικόλακες έχουμε, βέβαια, καταγραφές τοπικών παραδόσεων, επίσης - και πολυάριθμες. Αλλά κανείς δέν δοκίμασε να περιγράψει τον συνολικό κόσμο τής φαντασίας τού ελληνικού λαού ή έστω μιάς στενότερης περιοχής, τής Κρήτης, τής Μάνης, ίσως επειδή είναι πολύ κοπιώδης και περίπλοκη υπόθεση, ίσως επειδή ο κόσμος τής φαντασίας, ακόμα κι ενός ανθρώπου, δύσκολα καταγράφεται - είναι αρκετά χαοτικός κι απέραντος στην κυριολεξία.

Όλες αυτές οι ποικίλες πεποιθήσεις άλλωστε, δέν είναι ούτε σταθερές ούτε καν ομοιότροπες. Ο ίδιος άνθρωπος, που τη μια στιγμή πιστεύει στη μετά θάνατον ζωή, την άλλη μοιρολογεί το νεκρό του με τραγούδια, που αρνούνται την ανάσταση, και πιστεύει ταυτόχρονα στους βρικόλακες, που η χριστιανική θρησκεία δέν παραδέχεται την ύπαρξή τους, όπως πιστεύει και στον Κάτω Κόσμο των παραμυθιών, όπου και ζωή υπάρχει, όπως και δρόμος γιά τον Απάνω Κόσμο.
 
Πρόκειται βέβαια, γιά αντιλήψεις, που προφανώς γεννήθηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Η συμβίωση όμως, τεσσάρων αλληλοσυγκρουόμενων μεταξύ τους πεποιθήσεων φαίνεται παράδοξη. Προσωπικά, πιστεύω, ότι ο μηχανισμός, που τους επιτρέπει να συνυπάρχουν στο ανθρώπινο μυαλό είναι, ότι καθεμία εκφράζεται σε διαφορετικό κώδικα: έμμετρος λόγος, έντεχνη, αλλά πεζή αφήγηση, προφορική μυθολογία, τελετουργίες.

Έτσι, άλλος είναι ο κόσμος των τραγουδιών, άλλος των παραμυθιών, άλλος των παραδόσεων, άλλος τής θεϊκής πίστης. Ακριβώς όπως εύκολα αποδεχόμαστε μιάν απίθανη ιστορία, όταν πρόκειται γιά όπερα ή γιά μπαλέτο, θα μας φαινόταν ωστόσο, αταίριαστη και απαράδεκτη σʼ ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. (Τις απόψεις αυτές τις έχω αναλυτικότερα υποστηρίξει στο άρθρο μου «Τα επάλληλα πολιτισμικά στρώματα», «Το μυθολογικό κενό», Αθήνα 2000, 84-92).

Οπωσδήποτε μπορεί να συνθέσει κανείς ένα μοντέλο, ένα νοητό σχήμα, το οποίο δέν είναι ανάγκη να έχει καθολική εφαρμογή, και να προχωρήσει σε μιά αναλυτική παρουσίαση είτε των πίστεων τού ελληνικού λαού είτε ενός μερικότερου θέματος.

Το έχει κάνει γιά ένα τέτοιο θέμα, και μόνο γιά τα δημοτικά τραγούδια ένας γάλλος μελετητής, ο Γκυ Σωνιέ, που έγραψε ένα βιβλίο, σπουδαίο κατά την άποψή μου: «”Αδικία”. Το Κακό και το Άδικο στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια» (Guy Saunier, Adikia. Le mal et lʼinjustice dans la pensée).

Και το υλικό γιά να κατανοήσουμε, εν μέρει τουλάχιστον, τί δηλοί και με ποιούς τρόπους εκφράζεται η πίστη σε κάποια υπερφυσικά όντα, αγαθοποιά ή κακοποιά –νεράιδες, καλικάτζαροι, στρίγγλες, κ.λπ.– υπάρχει, όποιος θέλει λοιπόν, μπορεί να δοκιμάσει να εισχωρήσει στη νεοελληνική μυθολογία, ακριβώς, όπως μπορεί να το κάνει και γιά την αρχαία μυθολογία. Εννοείται, ότι για να έχει η εργασία αυτή την ιδεατή πληρότητα, θα πρέπει να περιλάβει και τις θρησκευτικής προέλευσης πρακτικές: βάφτιση, γάμο, κηδείες, εκκλησιαστικές λειτουργίες και τα παρόμοια.

 
Είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος σήμερα, ότι ο ελλαδικός χώρος
κάποτε, φιλοξενούσε ένα μεγάλο πληθυσμό οθωμανών.
Ζούσαν σε μικρές κοινότητες. Αγρότες, έμποροι, κρατικοί υπάλληλοι
και οι οικογένειές τους δέν είχαν γνωρίσει
άλλη πατρίδα γιά εκατοντάδες χρόνια.
  
Μετά την άνοιξη τού 1821
τα ίχνη τους χάθηκαν.
Δεκάδες χιλιάδες τούρκοι,
άνδρες, γυναίκες και παιδιά
σκοτώθηκαν μέσα
σε μερικές βδομάδες.

 
Σε αυτό το σημείο βρίσκεται ένας ακόμα μύθος τού ΄21.
Ότι οι σφαγές κατά των αμάχων ήταν αποκλειστικά έργο των οθωμανών.


 

Εθνικοθρησκευτικές μυθοπλασίες
Δέν θέλω όμως, να επικεντρώσω σʼ αυτούς τους χώρους το ενδιαφέρον μου. Γιατί πέρα από την αγροτική, ας την πούμε έτσι, μυθολογία, που εκφράζεται με παραδοσιακούς τρόπους, δηλαδή προφορικά, και βέβαια χάνεται μέρα με τη μέρα, υπάρχει και μιά αστική μυθολογία τού γραπτού πολιτισμού, πολύ πιό πρόσφατη.

Πρόκειται γιά ιστορικούς μύθους: το Κρυφό Σχολειό, ο χορός τού Ζαλόγγου,  (σ.σ. βλ. Το καρναβάλι των αφιονισμένων), οι Κλέφτες τής Τουρκοκρατίας - εννοώ τον μύθο των αγαθών κλεφτών, τύπου Ρομπέν των Δασών– (βλ. Τυχοδιώκτες και μαχαιροφόροι), η Μεγάλη Ιδέα –κι εδώ εννοώ την υποτιθέμενη πεντακοσιόχρονη ύπαρξή της, από το 1453– (βλ. Πλαστός ο «Θρήνος τής Άλωσης») ή άλλους, μικρότερης σημασίας ή λιγότερο διαδεδομένους, όπως λόγου χάρη, ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί κατοίκησαν τις ορεινές περιοχές, επειδή οι τούρκοι κατεδίωξαν τους χριστιανούς προς τους άγονους τόπους ή ότι η αγροτική - αντιφορολογική  εξέγερση τού Διονύσιου Σκυλόσοφου στις αρχές τού 17ου αιώνα είχε εθνικο-απελευθερωτικό στόχο ή ότι ο Καρυωτάκης ήταν ένας αριστερά προσανατολισμένος ποιητής ή ακόμα και πολύ μικρούς, οικογενειακούς μύθους.

 

Βαυαροί ζωγράφοι με την ενθάρρυνση
τού αρχαιολάτρη Λουδοβίκου Α΄,
πατέρα τού Όθωνα, ταξιδεύουν στην
Ελλάδα, εμπνέονται από το κλασικό
παρελθόν της και την απεικονίζουν
σύμφωνα με τις ρομαντικές τάσεις
τής εποχής.
Σε έναν από τους ζωγράφους,
τον Peter von Hess, ο Λουδοβίκος
θα αναθέσει μιά πιό ειδική αποστολή:
Να απεικονίσει τους ήρωες τού ʼ21.
Είναι μέχρι σήμερα, οι πιό γνωστές
εξιδανικευμένες εικόνες,
που έχουμε για αυτούς.
  

Προσωπικές μυθοπλασίες
Όταν, λόγου χάρη, ένας κύριος Ομέρογλου από την Καππαδοκία μεταναστεύει στη Σμύρνη και αλλάζει το όνομά του σε Ομηρόλης αρχικά, σε Ομηρίδης κατόπιν, δημιουργεί έναν μικρό προσωπικό μύθο.

Το ίδιο κάνει ένας οποιοσδήποτε Καλλέργης ή Γαβαλάς ή Λίτινας ή Βλαστός, όταν δηλώνει με υπερηφάνεια, πως κατάγεται, πάππου προς πάππου, από τους βυζαντινούς άρχοντες, που εξορίστηκαν κάποτε στην Κρήτη -ξεχνώντας, πως πολύ συχνά οι επιστάτες των κτημάτων ονομάζονταν από τους συγχωριανούς τους με το όνομα τού άρχοντα- ή το πιό απλό και αθώο, ένας κάποιος Βακαλόπουλος ή Βογιατζίδης, που άλλαξε το αρχικό μπ σε βήτα, ώστε να αποσυνδεθεί από το μπακάλικο τού παππού του ή τον μπογιατζή πατέρα του.

 
Για την καταστροφή τού Μεσολογγίου
κύρια υπεύθυνη ήταν πρωτίστως
η Ρωμιοσύνη, παρά το δακρύβρεκτο
τρόπο, που παρουσιάζεται
το γεγονός στα βιβλία μας.

Η σφαγή τού Μεσολογγίου θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Η προσωρινή κυβέρνηση στο Ναύπλιο γνώριζε μήνες το τί γινόταν στο Μεσολόγγι. Όχι μόνο υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποφευχθεί η σφαγή, αλλά είχαν γίνει και συγκεκριμένες εισηγήσεις, γιά συντονισμένη πολεμική δράση με σκοπό τη σωτηρία του. Κλειδί αποτελούσε ο στόλος. Όμως, οι υδραίοι (αρβανίτες) ναυτικοί αρνήθηκαν να βοηθήσουν το Μεσολόγγι αν δέν πληρώνονταν και η κυβέρνηση αδυνατούσε να ανταποκριθεί.
 
Τέσσερις μήνες πριν την πτώση, η κυβέρνηση είχε κάνει μια τελευταία προσπάθεια να συλλέξει τα απαραίτητα χρήματα. Στις 24 Δεκεμβρίου τού 1825, ψήφισε την εκποίηση πρώην τούρκικων τσιφλικιών (εθνικών κτημάτων, όπως είχαν μετονομαστεί), με στόχο να συγκεντρώσει τέσσερα εκατομμύρια γρόσια, αλλά η εφαρμογή τού νόμου εξελίχθηκε σε σκάνδαλο. Καθώς προέβλεπε την αγορά όχι μόνο με μετρητά, αλλά και με ομολογίες, άρχισαν οι καταχρήσεις, οι κερδοσκοπίες και οι απάτες. Μέσα σε λίγους μήνες, οι πιό ισχυροί από τους προεστούς τής Πελοποννήσου απόκτησαν κτήματα και ολόκληρα χωριά, χωρίς να μπει τίποτε στα εθνικό ταμείο.


Το σκάνδαλο με την εκποίηση των τσιφλικιών ήταν η τελευταία
χαμένη ευκαιρία για τη σωτηρία τού Μεσολογγίου.
 

Το κείμενο τού Αγαθάγγελου

Προτού προχωρήσουμε θα πρέπει να προλάβω την πιθανή ένστασή σας: καλά, άλλο το ψέμα, η συνειδητή αλλαγή τού ονόματος ή ό,τι άλλο κι άλλο ο μύθος, που καλοπροαίρετα, δίχως καμμία διάθεση να εξαπατήσουμε, τον πιστεύουμε λίγο ή πολύ.

Ίσως αν αναζητήσουμε την αρχική γένεση κάθε μυθοπλασίας, να διαπιστώσουμε, πως κάποιες έχουν τη ρίζα τους σε πονηρές κατασκευές - η Σύνταξη τού Αγαθάγγελου προφανώς, οφείλεται σε κάποιο επιτελείο τής ρωσικής προπαγάνδας στα χρόνια των διαδόχων τού Μεγάλου Πέτρου: ένα κείμενο προφητικό, κρυπτικό στο νόημά του, που άρχισε να διαδίδεται στον ελληνικό χώρο λίγο μετά τα 1750, στην αρχή με χειρόγραφα, από το τέλος τού 18ου αιώνα και τυπωμένο.

Ποιό ακριβώς ήταν το νόημα τού κειμένου δέν είναι σαφές, τουλάχιστον γιά εμένα,  αλλά αυτό, που έχει ενδιαφέρον είναι, πως πολύ γρήγορα το κείμενο αυτονομήθηκε. Στα 1791 το τυπώνει ο Ρήγας ο Βελεστινλής, δηλαδή ένας οπαδός τού Διαφωτισμού, τού καθαρού λογισμού και τής επαναστατικής δράσης. Θα σκέφτηκε προφανώς, ότι άλλοι πείθονται να εξεγερθούν με τη λογική κι άλλοι χρειάζονται πιό θολά, αλλά και πιό βαθειά κίνητρα.

Το προφητικό αυτό βιβλιαράκι συνέχισε τον δρόμο του και τυπωνόταν σʼ όλον τον 19ο αιώνα. Στην εξέγερση τού Λιτόχωρου στον Όλυμπο τού 1878 ένας από τους αρχηγούς το κουβαλούσε πάντα μαζί του. Πολύ αργότερα, στα χρόνια τής γερμανικής κατοχής κάποιος άλλος γύρναγε στα διάφορα σπίτια στη Δράμα και προέβλεπε την ήττα τού Άξονα διαβάζοντας κι ερμηνεύοντας μιά έκδοση τού Αγαθάγγελου. Έτσι κέρδιζε το φτωχικό του μεσημεριανό ο καημένος.

Περνώντας από το σπίτι ενός φίλου μου, που τότε ήταν μαθητής στην πρώτη γυμνασίου ή κάτι τέτοιο, ο νεαρός πήρε τον Αγαθάγγελο στα χέρια και παρατήρησε, πως πουθενά το βιβλίο δέν έγραφε τίποτα σχετικά με τους γερμανούς ή την Κατοχή. «Δέν μπορείτε να τα καταλάβετε εσείς οι γραμματισμένοι, αυτά», ήταν η απάντηση, «είναι πράγματα θεοτικά, τού Θεού, δέν σας τα μαθαίνουν στο σχολείο». Ίσως ο ίδιος να ήξερε, ότι κορόιδευε, οι ακροατές του όμως, όχι – ή το ήξεραν, μα τους βόλευε να το πιστεύουν.

(Η πληροφορία από τον φιλόλογο και παλαιογράφο Βασίλη Άτσαλο. Γιά τις σχέσεις τού συντάκτη τού Αγαθάγγελου με τους προπαγανδιστές τού Μεγάλου Πέτρου βλ. Ν. Γ. Σβορώνος, «Η ελληνική παροικία τής Μινόρκας», Mélanges Octave et Melpo Merlier, ΙΙ, Αθήνα 1956, 331-333. Γιά την έκδοση τού Ρήγα βλ. Φίλιππος Ηλιού, «Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία», Α΄, Αθήνα 1973, 311-313).

Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται, πως όσα αφηγούνται γιά τους δράκους, τους καλικαντζάρους, τις εικόνες, που δακρύζουν ή τους ιπτάμενους δίσκους, είναι απολύτως πραγματικά, ορισμένοι μάλιστα τα έχουν κιόλας δει, ή έστω, ακούσει. Σε ποιό βαθμό πρόκειται γιά ψεύδος, σε ποιό γιά αυθυποβολή, είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς - όταν μάλιστα είναι φιλόλογος και ιστορικός, δέν το επιχειρεί καν, καθώς από την οπτική γωνία τού ιστορικού δέν μας ενδιαφέρει τόσο ο ατομικός πομπός όσο ο κοινωνικός δέκτης.

 
Tο παιδομάζωμα ήταν ένα πρωτότυπο
σύστημα στρατολόγησης, το οποίο
μετέτρεπε νεαρούς μή μουσουλμάνους
σε μιά προνομιακή κοινωνική ομάδα.
Αν διαβάσει κανείς σε τί ανέσεις ζούσαν
οι γενίτσαροι (χωρίς να χάνουν τη
μαχητική τους ικανότητα) και πόσο άθλια
ζούσε ο απλός ραγιάς, τότε θα καταλάβει,
γιατί οι χριστιανοί ρωμιοί εκλιπαρούσαν
τους πασάδες να πάρουν τα παιδιά τους
γενίτσαρους.

Και μόνο το γεγονός, πως υπήρχαν
μουσουλμάνοι, που προσποιούνταν τον
χριστιανό, για να τους πάρουν
γενίτσαρους, λέει πολλά.

Με τον καιρό μάλιστα, δημιουργήθηκε
στα ανώτερα στρώματα τής οθωμανικής
κοινωνίας αντιπάθεια στο παιδομάζωμα,
γιατί τα χριστιανόπαιδα, όχι μόνον
κατατάσσονταν στο στρατό, αλλά όταν
μεγάλωναν έπαιρναν σπουδαίες θέσεις
στο παλάτι.
 
Έτσι, οι μπέηδες και πολλοί πασάδες άρχισαν να μισούν τη νέα
αυτή αριστοκρατία, που προερχόταν από ρωμιούς.
Γιʼ αυτό έγιναν στάσεις και οργανώθηκαν συνωμοσίες,
ώσπου ο Μουράτ ο Δ΄ (1623-1640) κατάργησε το παιδομάζωμα.
 

Ένα ψέμα τού Κολοκοτρώνη
Λίγο πριν τα 1840, ο Κολοκοτρώνης διηγιόταν, πως όταν στα 1792, ο πατέρας τού Οδυσσέα Ανδρούτσου, νικημένος μαζί με τον Λάμπρο Κατσώνη, αναγκάστηκε να διασχίσει την Πελοπόννησο για να σωθεί, «τον εσυντρόφευσα έως εις την Κόρινθο» - από τη Μάνη, που βρισκόταν ο Αντρούτσος. Αλήθεια, ψέμα, ή μύθος;

Η θεά Τύχη θέλησε να μας αφήσει αρκετά στοιχεία, γιά να φανταστούμε το πλάσιμο και τα επάλληλα μεταπλάσματα αυτής τής ιστορίας. Δύο ελληνικής καταγωγής πράκτορες τής Γαλλίας αναζητούσαν το 1798 ποιές πιθανότητες υπήρχαν να βρει ερείσματα και στη Μάνη η επίθεση τού Βοναπάρτη στην Αίγυπτο. Έστειλαν, όπως συχνά συμβαίνει, φουσκωμένες αναφορές στο Παρίσι, που τις αγνόησε - παράλληλα όμως, έγραψαν κι ένα περιηγητικό κείμενο, που κέρδισε κάποια φήμη.

Εκεί, προκειμένου να καταδείξουν την ελληνική ανδρεία, περιέγραψαν και τη διαφυγή τού Αντρούτσου, που σαν τους Μύριους τού Ξενοφώντα κατόρθωσε να περάσει διά πυρός και σιδήρου και να φτάσει στους γενέθλιους τόπους. Φυσικά, αυτήν την ιστορία μπορεί να μην την έβγαλαν από το κεφάλι τους οι πράκτορες, οι χωρικοί είναι πάντα έτοιμοι νʼ αφηγηθούν υπερβολές, ιδίως, όταν βλέπουν τους μορφωμένους ακροατές τους τόσο πρόθυμους να τις χάψουν.

Το βέβαιο είναι, ότι οι αφηγήσεις αυτές κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη το 1800, οι φιλέλληνες ενθουσιάστηκαν, οι έλληνες επίσης. Καινούριες αφηγήσεις προέκυψαν, κάποιοι ντόπιοι φαντάστηκαν, ότι ο δικός τους καπετάνιος, ο περίφημος Ζαχαριάς, ήταν εκείνος, που βοήθησε τον Αντρούτσο να διαφύγει, και ο καθένας ήθελε να προσθέσει τις δικές του λεπτομέρειες. Άλλος γιά καταπληκτικές μάχες, άλλος γιά το πώς ο Αντρούτσος έφτασε ώς το Αίγιο, απʼ όπου μπάρκαρε σε βάρκες γιά τη Ρούμελη - ε, κι ο Κολοκοτρώνης προτίμησε να τον διασώσει μέσω τού Ισθμού τής Κορίνθου, που θα του φάνηκε πιό ταιριαστό δρομολόγιο.

Ώσπου, ένας καλοκάγαθος και φιλέρευνος ερασιτέχνης ανακάλυψε στα βενετικά αρχεία τις ανακρίσεις των επτανησιακών αρχών: ο Αντρούτσος δέν είχε βάλει το πόδι του καν στον Μοριά. Μετά την καταστροφή στη Μάνη βρήκε ένα μικρό καΐκι, και γύρω-γύρω από τη θάλασσα έφτασε έως την Ιθάκη, όπου τον συνέλαβε η βενετσιάνικη εξουσία, τον ανέκρινε, και τελικά τον παρέδωσε στους τούρκους. Αυτά τα μάθαμε μόλις στα 1959. (Μιά συνοπτική παρουσίαση των εκδοχών βλ. στο άρθρο μου «Καταγραφές προφορικής ιστορίας», 1824. (Κλέφτες και αρματολοί)»,
«Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού», «Η Επανάσταση τού 1821. Μελέτες στη Μνήμη τής Δέσποινας Κατηφόρη», Αθήνα 1994, 49-51).
 
Ποιος έφτιαξε τον μύθο από το ψέμα; Ο ίδιος ο Γέρος τού Μοριά, κανένας δικός του, κανένας τρίτος; Το ζήτημα είναι, ότι η νεοελληνική κοινωνία τον πίστευε γιά εκατόν δέκα χρόνια ως ατράνταχτη αλήθεια -γιά να μην πω, πως τον πιστεύει ακόμα- τον δίδαξε στα σχολεία γιά να παραδειγματιστούν οι νέοι, όπως και τόσους άλλους. Αλλά γιατί έπιασε ο μύθος; Επειδή βέβαια, τον είπαν οι Κολοκοτρωναίοι, είτε κάποιοι απόγονοι του Ζαχαριά - αν τον έλεγε ο δικός μου ο παππούς γιά τον εαυτό του, ή ο δικός σας, το ψέμα θα γύριζε πάνω-του, όπως κάθε κάλπικος παράς.

Αποδοχή μυθοπλασιών κάθε είδους
Το γνήσιο λοιπόν, τού μύθου, τού όποιου μύθου, το δημιουργεί η αποδοχή. Αυτονόητα πράγματα, φυσικά. Η δουλειά τού ιστορικού είναι να αναλύσει σε όσο γίνεται μικρότερες ενότητες τα στοιχεία, που προκαλούν, διευκολύνουν και πολλαπλασιάζουν την αποδοχή. Κι από εκεί αρχίζει η δουλειά τού - να πω φιλόσοφου, να πω ψυχαναλυτή; ας πω καλύτερα τού κάθε λογικού ανθρώπου, που θέλει να καταλάβει, γιατί το άλφα ψέμα ρίζωσε κι έγινε μύθος, το βήτα ξεχάστηκε ή θάμπωσε με τον καιρό, ή πάλι, αντικαταστάθηκε από έναν διαφορετικό μύθο.

Ναι, η συνολική παγκόσμια ιστορία είναι ένας τεράστιος πίνακας κατάσπαρτος με μικρότερες ή μεγαλύτερες μυθοπλασίες κάθε είδους, άλλες σταθερές κι άλλες εναλλασσόμενες διαρκώς, και πως η δουλειά των ιστορικών δέν είναι, παρά η προσπάθεια κατανόησης τού πώς και τού γιατί - φυσικά, επιμερισμένη σε περιοχές και περιόδους.

 


 

Οι εθνικοθρησκευτικοί μύθοι

κατασκευάζονται στα σχολεία.
 

Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
Ο μύθος τής διατήρησης των «εθνικών»
χαρακτηριστικών τού ελληνικού έθνους
.
 
 

Ο μύθος τής «εθνικής» υπεροχής
Έως τώρα αναφέρθηκα σε μύθους, που σχετίζονται με την εθνική υπεροχή τής φυλής ή που αναδεικνύουν την αδιάσπαστη συνέχειά της από μια εποχή, η οποία έχει υψηλή αξιοδότηση από την παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή την κλασική αρχαιότητα ώς τις μέρες μας.

Ο 19ος και ο 20ός αιώνας στάθηκαν παραγωγικοί σε τέτοιους μύθους, και φυσικά δέν είναι δύσκολο να καταλάβουμε το γιατί: ξεκινώντας την αυτόνομη κρατική του υπόσταση στα 1830, ο ελληνισμός βρέθηκε σε πολύ δύσκολη, αντικειμενικά, θέση: στενά εθνικά όρια, που έφταναν μόλις ως τη Λαμία στα βόρεια και την Αμοργό στα ανατολικά, επικίνδυνοι αντίπαλοι εθνικισμοί, τούρκικος, αλβανικός, βουλγάρικος, αυτός κυρίως, κοινωνική και οικονομική οργάνωση πολύ χαμηλή σε σχέση με τα πρότυπα τής Ευρώπης, με γλωσσικές ομάδες, που διόλου δέν αποδείκνυαν την εθνική συνέχεια -αλβανόφωνοι μέσα κι έξω από τα σύνορα, βλαχόφωνοι, σλαβόφωνοι στο βορρά, τουρκόφωνοι στη Μικρασία-, έβλεπε ταυτόχρονα το κυριότερό του όπλο, την ένδοξη εθνική καταγωγή να αμφισβητείται έντονα.

Οι εθνικές εξεγέρσεις αποτύχαιναν, η απόσταση από το ευρωπαϊκό πρότυπο έμοιαζε πότε-πότε να μεγαλώνει, η Αγγλία και η Γαλλία αντί να πιέζουν τους τούρκους τους ενίσχυσαν, οι ρώσοι μάς εγκατέλειψαν και προτίμησαν τους βούλγαρους.

Ε, τους εκδικηθήκαμε όλους αυτούς ή μάλλον εκδικηθήκαμε την αντικειμενική πραγματικότητα φτιάχνοντας μιάν απείρως ωραιότερη, υποκειμενική όμως, δηλαδή ελληνοκεντρική.

Καθόλου δέν φαντάζομαι, ότι αυτή η τάση μυθοποίησης τής πραγματικότητας χαρακτηρίζει εμάς τους έλληνες κι όχι τους άγγλους, τους γάλλους, τους βούλγαρους ή τους κινέζους. Απλώς μονάχα την ελληνική περίπτωση γνωρίζω, και μου χρησιμεύει ως παράδειγμα γιά την ανθρώπινη κοινωνία, ώστε να συλλάβω και να εννοήσω ετούτη τη διαρκή πάλη ανάμεσα στην πανανθρώπινη ανάγκη γιά αντισταθμιστικούς μηχανισμούς και την αποδοχή τής πραγματικότητας. Δέν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά στα μάτια μου αυτή η πάλη προκύπτει από τη σύγκρουση τού υποκειμένου, τού εγώ, με τα αντικείμενα, τα πράγματα. Το «εγώ» βέβαια, το εννοώ στην ευρύτητά του - από το άτομο στην οικογένεια, την ομάδα, το έθνος, τη θρησκεία: το δικό μας και το ξένο.
 
 
Κρυφό Σχολειό:
Ένας από τους πλέον γνωστούς
και διαδεδομένους μύθους τού ΄21.

Δέν χρειάζονταν βέβαια, κρυφά σχολεία,
γιατί υπήρχαν πολλά φανερά, των οποίων
τη λειτουργία ουδέποτε παρεμπόδισε η
σουλτανική εξουσία - το αντίθετο μάλιστα.
Καμμία απαγόρευση σχολείου από την
οθωμανική εξουσία δέν έχει επισημανθεί.
Αντίθετα, το πατριαρχείο ήταν εκείνο,
που έκλεινε σχολεία - όσα τουλάχιστον
ήταν στη σφαίρα επιρροής τού Κοραή.

Διαβάστε στην «
Ελεύθερη Έρευνα»:
Η διαιώνιση τής ιστορικής απάτης
τού «κρυφού σχολειού»
και
Η Ιερά Εξέταση τού Γρηγορίου Ε΄
 

Μυθοπλασίες γιά τη γλώσσα μας
Ίσως η στάση, που κρατάμε εμείς οι νεοέλληνες απέναντι στο εκφραστικό μας όργανο, τη γλώσσα, να καθρεφτίζει καθαρότερα από καθετί τις εθνικές μας φαντασιώσεις υπεροχής και την υπολανθάνουσα φοβία, που μας δημιουργεί το ξένο. Δέν αναφέρομαι στην απλοϊκή πίστη, πως η γλώσσα μας διαθέτει έμφυτες αρετές -πλαστικότητα, εκφραστικότητα, πλούτο κ.λπ.-, επειδή τέτοιου είδους ιδέες, αν και ολότελα εγωιστικές (με την έννοια, που δώσαμε στο εγώ, τής υποκειμενικότητας δηλαδή), είναι λίγο-πολύ αναμενόμενες σε κάθε γλωσσικό σύνολο: απλώς όλοι αποδίδουν στο εθνικό τους ιδίωμα τις ιδιότητες τής κάθε γλώσσας.

Όμως, εμείς οι νεοέλληνες κρατάμε μιά εξαιρετικά ιδιότυπη σχέση με τη γλώσσα, που πολύ θα μʼ ενδιέφερε να μάθω αν έχει επιχειρηθεί να αναλυθεί και ψυχαναλυτικά: τη σεβόμαστε και την τιμούμε υπέρμετρα, περηφανευόμαστε ιδιαίτερα γιά την αρχαιότητά της, τη θεωρούμε κάτι σαν κιβωτό, που διέσωσε το «είναι μας», την ελληνικότητά της. Μʼ άλλα λόγια αντιστρέφουμε την πραγματικότητα -επειδή οι πληθυσμοί διασώζουν και αναπαράγουν μιά γλώσσα- όμως η αντιστροφή τής πραγματικότητας ακριβώς δέν είναι ένας από τους ορισμούς τής ιδεολογίας;
 
«Αυτά, που λέτε, δέν είναι ελληνικά», έλεγε ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης -δηλαδή ένας κατεξοχήν πραγματιστής άνθρωπος- στον νεαρό τότε Κ. Θ. Δημαρά. –«Και εγώ, που τα λέω, τί είμαι κύριε Τριανταφυλλίδη;", απαντούσε ο τελευταίος. Λίγο να ψάξουμε στη μνήμη μας, λίγο νʼ ανασκαλέψουμε τις εμπειρίες μας θα βεβαιωθούμε, πως κοινωνικά και ιστορικά το δίκιο ήταν με το μέρος τού Τριανταφυλλίδη - εννοώ, πως οι περισσότεροι συμπατριώτες μας και τότε -ας πούμε αρχόμενη δεκαετία τού 1920- και τώρα, και παλιότερα, θα συμφωνούσαν μαζί του.

Το επίθετο «ανελλήνιστος» πολλοί το χρησιμοποιούν ακόμα αντί τού αγράμματος, και δέν είναι δυστυχώς καθόλου λίγοι εκείνοι, που πιστεύουν με τα σωστά τους, πως αν τα παιδιά μας μάθουν να αντικαθιστούν σε όλες τις εγκλίσεις το δεύτερο ενικό ενός ρήματος ή μάθουν μερικούς ακόμα αόριστους δεύτερους και υπεσυντέλικους ανωμάλων ρημάτων θα αποκτήσουν περισσότερες εκφραστικές ικανότητες. Αλλά κι ανάμεσα σʼ εκείνους, που -με το δίκιο τους, θαρρώ- κοροϊδεύουν ετούτες τις αστόχαστες ακρότητες, δέν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα όσοι πιστεύουν, πως και το μονοτονικό, αλλά και κάθε ορθογραφική απλοποίηση «καταστρέφει κι άλλο τη γλώσσα».

Ότι άλλο οι εκφραστικές δυνατότητες ενός ατόμου κι άλλο ο τρόπος σήμανσης των φωνημάτων στο χαρτί, ότι τα σωστό και το λάθος το ορίζει απλώς η συνήθεια, ότι η γνώση τού αρχαίου τυπικού διόλου δέν μας διευκολύνει στη χρήση τού προφορικού ή τού γραπτού λόγου, ετούτα όλα δέν είναι θέμα ούτε των φιλολόγων-ιστορικών ούτε βέβαια των ψυχαναλυτών, παρά των γλωσσολόγων, οι οποίοι έχουν διατυπώσει οριστικές απαντήσεις - τουλάχιστον οι σώφρονες. Αλλά εμείς, εννοώ πολλοί από εμάς, και μάλιστα άνθρωποι, που κατέχουν καίριες διευθυντικές θέσεις στο πολιτικό και εκπαιδευτικό στερέωμα, και που μερικοί τους είναι και κομμάτι λογικοί στα υπόλοιπα, επιμένουμε.

Η απάντηση βέβαια, βρίσκεται στην ιδεολογία ή απλώς στην ψευδή συνείδηση. Θέλουμε δηλαδή, να παίζει ρόλο η γλώσσα και το θέλουμε, γιατί πιστεύουμε, πως εδώ εμείς οι φτωχοί και άδικα περιθωριοποιημένοι νεοέλληνες υπερτερούμε - «τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική». Θεωρούμε, ότι η τρισχιλιετής παρουσία τής ελληνικής αποτελεί προσόν, ένδειξη ανωτερότητας κι αποκρύβουμε συστηματικά, ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους σημερινούς ελληνόφωνους εκφραζόταν έως πριν δυο-τρεις γενιές σε κάποια άλλη γλώσσα (βλάχικα, αρβανίτικα, βουλγάρικα, τούρκικα), αποκρύβουμε το ίδιο συστηματικά, ότι το ιστορικό βάρος, που απέκτησαν τα ελληνικά στον αρχαίο και τον μεσαιωνικό κόσμο -και στα Βαλκάνια έως τα 1850 περίπου- στάθηκαν τελικά μιά τροχοπέδη γιά γενεές γενεών - εβδομήντα και πλέον γενιές δέν διδάχθηκαν τη μητρική τους γλώσσα, όταν πήγαιναν σχολείο, παρά μιά τεχνητή, με την οποία ελάχιστοι κατόρθωσαν να εκφραστούν ικανοποιητικά.

Ξεχνάμε θεληματικά, ότι μπορεί να μας ενοχλούν οι μεταφράσεις τού Παπαδιαμάντη και τού Ροΐδη, ακριβώς, όπως εκατό χρόνια πριν ενοχλούσαν οι μεταφράσεις τού Ευριπίδη και τού Ομήρου, αλλά πως δέν υπάρχει γάλλος δεκαοχτώ χρονών, που να συναντά γλωσσικές δυσκολίες στην ανάγνωση τού Μπαλζάκ ή τού Σταντάλ. Ξεχνάμε επίσης, ότι η απίστευτη πολυτυπία, που μας κληροδότησε αυτή η περίπλοκη γλωσσική μας ιστορία -μπορούμε να λέμε και «τού Όμηρου» και «τού Ομήρου», και «απόκτησαν» και «απέκτησαν», σωστά και τα δύο- δέν συνιστά πλούτο τής γλώσσας, παρά περιπλοκή, δυσκολίες στην εκμάθηση, λοιπόν και στην έκφραση.

Ναι, όπως ξεχνάμε, ότι οι χρήστες τής δημοτικής θεωρούσαν ξύλινη και ξενότροπη την καθαρεύουσα και οι υποστηριχτές τής τελευταίας χυδαία και γεμάτη ξενικούς όρους τη δημοτική - όμως και οι πρώτοι και οι δεύτεροι προχωρούσαν σʼ ένα βήμα αφαίρεσης και έφταναν στην ενιαία «ελληνική» με την αδιάσπαστη συνέχεια και με τη συνακόλουθη φαντασίωση τής εθνικής υπεροχής. Το ότι το βήμα αυτό τής αφαίρεσης δέν σημαίνει τίποτʼ άλλο παρά την αφαίρεση  τής πραγματικότητας δέν φαίνεται να μας απασχόλησε.
Σημειώσεις:

Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα
του «Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων» (inpsy.gr)
υπό τον τίτλο:
«Νεοελληνικές μυθοπλασίες και κατασκευή των συνειδήσεων».
Ο τίτλος, η εικονογράφηση και οι υπότιτλοι της παρούσας δημοσίευσης
έγιναν με μέριμνα της «Ελεύθερης Έρευνας».


Το άρθρο εντάσσεται
στο Αφιέρωμα τής «Ελεύθερης Έρευνας»:
1821: Η αποστασία των ρωμιών.
Το Αφιέρωμα της
«Ελεύθερης Έρευνας»:
1821: Η αποστασία των ρωμιών
αποτελείται από τα παρακάτω άρθρα:

Αλληλοσεβασμός στους «επουράνιους»
Πώς το εθνικό αντικατέστησε το πραγματικό
Ποιά 400 χρόνια; Ποιά σκλαβιά;
Η άρνηση τού οθωμανικού παρελθόντος μας
1821: Πώς οι ρωμιοί μεταλλάχτηκαν σε «έλληνες»
Η λαφυρομανία των «αγωνιστών» τού ʼ21
Τους έφαγε το... φεγγάρι !
Τυχοδιώκτες και μαχαιροφόροι
Από την Τριπολιτσά στην... Τρόικα
Όταν οι ρωμιοί, με θείες ευλογίες βομβάρδιζαν την Ακρόπολη...
Η θρησκοληψία τού Μακρυγιάννη
Η κατάχρηση των αγγλικών δανείων από τους «ημέτερους» το ΄21
Βίος και πολιτεία τού Διον. Σολωμού

Το Αφιέρωμα συνεχίζεται...Ο Αλέξης Πολίτης σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη και στο Παρίσι.
Τα χρόνια 1976-1989 εργάστηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε..
Σήμερα, είναι καθηγητής στον Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


38 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 45168

  5 Μαρ 2018

  Γιετι δεν αφήσατε τον τίτλο του συγγραφέα αλλά τον αλάξατε σε μυθοπλασίες της
  ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ; Η ρωμιολαγνεία σας δεν έχει όρια.

 • Ανώνυμος 43698

  20 Αυγ 2017

  Οι σημερινοί "έλληνες" ποικίλουν στσ εξωτερικά χαρακτηριστικά στους:

  Απο πολύ λευκοί μέχρι πολύ μελαχρινοί.

  Διαφορετικό χρώμμα μαλλιων (ξανθοί, μαυρομάλληδες, κοκκινομάληδες, καστανοί), διαφορετικός τύπος μαλλιών, απο πολύ σγουρά μέχρι ίσια.

  Διαφορετκό σχημα προσώπου, απο στρογγυλωπό μέχρι ωοειδές.

  Διαφορετικό σχήμα μύτης, απο μικρές γαλλικιές μυτούλες μέχρι γαψές Αρμένικες.


  ΟΛΕΣ ΟΙ "ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ" ΠΟΥ ΓΊΝΑΝΕ, ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ "ΕΛΛΗΝΕΣ" ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ "ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ" ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΑΚΥΡΕΣ.

  Πως θα σας φενότανε εσας τους υπερήφανους εθνικισταράδες αν γινόντουσαν αξιόπιστες έρευνες περί των σημερινών ελλήνων και φυσικά έβγαινε το αποτέλεσμα δυσάρεστο για φασίστες/εθνικιστές; Εκεί θα το βαπτίζατε "έρευνα ανθελλήνων, εβραιμασωνων" κτλ.

 • Ανώνυμος 39697

  16 Σεπ 2016


  Τι τσαμπουνάς εκεί χάμω βρε κακομοίρη;

 • Ανώνυμος 39693

  16 Σεπ 2016

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΔΗΛΑΔΗ
  ΕΜΕΙΣ οι σκοπιανοι ματσεντον σλαβεϋκ ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ;
  ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
  ΤΟ οστρογοτθικο ΚΑΛΟΣ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝΕ ΑΛΛΩΣΤΕ αιμοβορος σαρκοφαγια ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΥΝΑΙΔΗΣ ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ
  ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΕΟΔΟΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
  ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΖΩΩΔΗΣ ΚΥΝΟΠΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ, ΑΝΤΡΑΣ ΣΛΑΒΕΫΚ ΜΕ ΑΝΤΡΑ ΣΛΑΒΕΫΚ
  ΜΠΙΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΑΔΙΣΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ

  ΚΑΛΑ ΡΕ ΔΕΝ ΝΡΕΠΟΣΑΣΤΕ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΘΟΓΓΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΗ ΔΟΜΗΣΕ;;;;

 • Ανώνυμος 39470

  4 Αυγ 2016


  https://www.youtube.com/watch?v=Ba8Un1NzZbs

 • Ανώνυμος 39469

  4 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

  ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

  ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  -

  ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

  ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

  ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

  ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

  ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

  `
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39468

  4 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 36176

  18 Δεκ 2015

  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ...ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1944 ΤΟ 70 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΙΧΕ ΟΜΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ''ΤΟΥΤΑΧΙΡΙ ΜΕΤΟ'' ΤΖΕΛΛΙΛΙ ΤΑΡΕ'' ''ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΤΕΠΕΛΕΝΛΗ'' ''ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ''ΜΟΥΣΤΑΗ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΤΡΑ''' ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ '''ΒΟΗΘΗΣΑΝΕ'''' ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1821....ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΑΠΙ ΧΟΤΖΑ ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ [ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΝ] ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ....ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ [ ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΒΑΝΟ ΠΑΛΙΟ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙ]....ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΝ '''ΑΛΒΑΝΟ-ΙΛΛΥΡΙΟ'' ΠΥΡΡΟ [ ΠΑΡΟΤΙ ΩΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΥΛΗΚΟ ΠΥΡΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕ ΣΤΟΝ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΝΕΟΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ '''ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ=ΚΡΥΦΟΙΛΛΥΡΙΟΙ''''] , ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΟΥΛΑΝ [ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΥΛΑΝΤΙΩΝ ΙΛΛΥΡΙΩΝ ] ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΛΛΙΡ [ΕΚ ΤΟΥ ΙΛΛΥΡΙΟς ] ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ '''ΟΝΟΜΑ''' ΑΡΜΠΕΝ [ ΠΡΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ]...ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΥ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ [ ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ ] [ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΙΛΛΥΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ] ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ...ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΟΤΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΒΑΝΟΙ...ΑΛΒΑΝΟΙΚΑΙ ΟΧΙΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΙ....ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΙΚΙΟΠΟΙΟΥΝΤΕ [ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΩΣ ΙΛΛΥΡΙΚΑ-ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ]...ΑΣ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ....ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΤΙΜΑΝΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΠΟΙΟΙ ΚΑΚΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΥΦΑΡΠΑΖΟΥΝ [ ΒΛΕΠΕ ΣΚΟΠΙΑ] ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ....ΒΛΕΠΕ ΟΜΗΡΟΣ=ΟΜΕΡ ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ..ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡΙ ΙΛΛΥΡΙΩΝ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΥΡΡΟ...ΑΡΑ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΓΕΛΙΟΜΑΣΤΕ...

 • Ανώνυμος 33878

  28 Απρ 2015

  ΠΑΝΤΩΣ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΑΣ ΕΙΔΑΜΕ ΠΟΙΟΣ ΒΡΙΖΕΙ...ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΙΟ [ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΑΚΥΡΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΑΣ]

 • Ανώνυμος 33877

  28 Απρ 2015

  από τις υβριστικές απαντήσεις των ανωτέρω φαίνεται το επίπεδο των σύγχρονων ρωμιών. Μόνο από το γεγονός ότι τέτοια υποκείμενα, απαντούν με τέτοιο τρόπο στα επιχειρήματα της Ελεύθερης Έρευνας, αποδεικνύει ότι η ιστοσελίδα έχει δίκιο.
  ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ Ο ΑΛΛΟ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ [ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟΝ ΒΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΙΟ.....ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ...

 • Ανώνυμος 30934

  26 Δεκ 2014

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ....ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ]

  ''''ΤΟ ΜΑΘΕΣ ΜΩΡ ΔΟΛΙΟ ΜΑΝΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΕΣ ΚΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΜΑΧΗ ΠΗΡΑΝΕ ΦΛΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΟΣΙΑ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΞΕΤΑΖΟΥΝ ΜΩΡ ΓΥΑΛΕΝΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΤΟΥΡΚΑ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΡΩΜΙΑ - ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΕΙΜΑΙ Η ΚΑΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΔΑΚΙ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΡΑ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΛΠ ΚΛΠ  ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΗΤΑΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΩΣ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ 1831 ΤΟ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΣΩ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΑΡΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΡΩΜΕΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣΤΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ;;;

  ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ [ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ] ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΟΙΗΚΙΣΗ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΕΞΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΑΙΔΕΥΕ ΤΟΥΣ [ΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ] ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ....ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΔΩ ΘΕΙ,ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [ΣΑΡΙΑ] ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΛΑΧ [ ΠΧ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ , ΚΟΝΙΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ] ΝΑ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΕΣ[ΑΠΙΣΤΟΥΣ].... ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ...ΑΡΑ ΜΑΛΛΟΝ[ΜΑΛΛΟΝ ;; ΣΙΓΟΥΡΑ] ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΤΣΑΗΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΤΑΝΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΡΕ ΣΤΡΑΒΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ...
  ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ...ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΣ ΜΑΦΙΕΣ...ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΟΛΟ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟ 41-44 ΠΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ [ ΠΧ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΕΚΕΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟ 1943 ΠΑΡΕΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ [ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE] ΚΑΙ ΦΥΓΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ[ ΡΩΜΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΩΝ] ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

 • Ανώνυμος 30933

  26 Δεκ 2014


  Ανώνυμος 30906 έγραψε...

  1940-44

  ΧΙΤΛΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ [ NEW WORLD ORDER ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ [ ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;;;;;;ΕΤΣΙΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;]

  ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ--[ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ...ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΟΠΟΥΛΟΣ [GEORGE SOROS ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΤΙ] ]....ΒΡΕ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ......................  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΩΣ ΑΝΤΑΜΕΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ [ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΞΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΑΝ]  Ο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΥΡΗΧΤΗΚΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΩΝ ...ΑΠΟ ΤΟ 1942 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ....  ΦΥΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [.....ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ..... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΤΣΙ;;;;;]  Η ΜΙΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ[ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ .........[ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ''SAVOIR VIVR'' ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ].....

  Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

  ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

  ΕΜΕΙΣ ΕΝΑΣ ΑΣΙΑΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΛΑΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΩΣ '''ΤΥΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΟΙ '''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ '''' ΚΑΙ '''ΤΥΓΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΩΝ [ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΑΝΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΟΥΣ ] ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ .......

  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΔΟΞΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΗΚΕ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.......ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ........ΚΛΠΚΛΠΚΛΠ΄ ΩΡΑΙΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ

 • Ανώνυμος 30932

  26 Δεκ 2014

  ΓΡΑΨΑΤΕ '' προσπάθειες τού Αλή να πατάξει την αλβανική μαφία ''  [ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ]  ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΗ[ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ[ΚΑΙ ΒΑΛΕ ] ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ-ΛΙΑΠΗΔΕΣ-ΤΟΣΚΗΔΕΣ ] ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΤΑΞΕΙ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ- ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ...ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΧΑΛΑΣΑΝΕ ΣΤΗΝ '''ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ''' ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΠΗΔΩΝ [ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ....ΑΦΟΥ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΕΓΑΝΕ....ΑΑΑΑΑΑ...ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΡΩΜΙΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΠΟΥΛΑΓΑΝΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΙΣΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ,,].....ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ......ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ....ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΟΣΚΗΣ [ Η ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ] ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ...ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ [ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ''ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΡΩΜΙΟΙ]....ΘΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ....  Ακόμα και αλήθεια να είναι όμως, τα γεγονότα τού Ζαλόγγου δέν έχουν καμμία σχέση με κάποιο δήθεν εθνικό αγώνα  ΟΟΟΟΟΧΙ ΒΕΕΕΕΒΑΙΑ.....ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ ΣΠΙΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΟΡΕ ΓΚΡΟΥΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ [Ο ΑΛΗΣ] ΘΑ ΜΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ,ΕΙΠΕ, ΤΗΝ ΚΟΚΑΙΝΗ ΜΕ 2 ΑΣΠΡΑ ΤΟ ΚΙΛΟ ΕΝΩ ΟΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΑΓΟΡΑΖΑΝ ΜΕ 5 ΑΣΠΡΑ....ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΛΕΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΜΑΣ...ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ ΕΙΠΕ ΘΑ ΦΩΝΑΞΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΜΩΡΗ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΕ ΘΡΕΨΩ'''...ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΖΑΛΛΟΓΓΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ .....ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΝΕ ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ ...ΟΣΕΣ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ [ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΙΛΛΥΡΙΑ] ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΕΜΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ [ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΧΑΡΕΜΙΑ ΜΕ ΚΟΡΙΤΣΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΤΗΝ ΓΚΕΚΑΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΛΕΓΑΝΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΥΡΚΑΛΕΣ ]...

 • Ανώνυμος 30931

  26 Δεκ 2014

  ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ '''Αμβρόσιος Φραντζής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας τού περίφημου χαλασμού των κλεφτών: «Οθωμανοί και έλληνες κυνηγούσαν τους κλέφτες ''''  ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΠΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ''Οθωμανοί και ρωμιοί ''....ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΡΩΜΙΟΙ [ ΠΟΥ ΓΙΑ ΕΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΝΥΜΕΣ ΚΑΤ ΕΣΑΣ]  ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ....  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ;;;;;;;;.....ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.....  ..........ΚΑΛΟΠΑΙΔΑΑΑΑΑΑΑ ΜΟΥ ΕΣΕΙΣ....  ............I LOVE GEORGE SOROS...............

  ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ..............

  ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΑΠΑΤΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ''''ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ '''' ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ.......ΜΕΓΑΣ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ [ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΡΥΒΕ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ],,,,,,

 • Ανώνυμος 30927

  26 Δεκ 2014

  ΒΕΒΑΙΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ...αισθανομαι πολυ ενοχλημενος....ΝΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ....ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  που ειναι ενας ακομα μυθος του''''''εθνικου φαντσιακου μας'''''' που πρεπει Παση Θυσια να καταριφθει γιατι οπως λετε δεν υπαρχουν μαρτυριες εχω να σου πω οτι ο υπασπιστης του κολοκοτρωνη[μεγας εθνικος heroe της ανεξαρτησιας του παμπαλαιου και αυτοχθονου Ιλλυρικου εθνους] ο Φωτακος Χρυσανθακοπουλος [Μεγας κοσσοβαρος μαχητης κι αυτος] γραφει''Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζον διά την Παιδείαν, η οποία συνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην αριθμητικήν . Εν ελλείψει διδασκάλου ο ιερεύς εφρόντιζεν περί τούτου.Όλα αυτά εγίνοντο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους'''Οπα ... τι μας λει ο Φωτακος....μιλαει καταρχην για ελληνες ομως εσας δεν σας νοιαζει ο αυτοπροσδιορισμος ενος λαου εκτος κι αν προκειται για τους φιλησυχους Ρομα-γυφτους ...στη συνεχεια μπλεκει ιερεις που ανελαβαν λεει τη 'διδασκαλια ολιγης αριθμιτικης' ..πω πω....αφερεται και 'εν το σκοτει και προφυλαχτα απο τους Τουρκους[αφου παπαδαρια κι αγαδες ηταν μαζι γιατι κρυβοτανε εν το σκοτει;..πολυ περιεργο;];..αμαν....φωταρα μας εκαψες.... δεν μας εκαψες τελικα ...απλως η πηγη αυτη δεν λαμβανεται υπ οψη γιατι δεν ειναι ακριβης[αφου ειναι φιλοορθοδοξη. Λοιπον να την ερμηνευσουμε την πηγη .... οταν λεει ελληνες[χα..χα ακου ελληνες] εννοει ρωμιους δηλαδη ...σιγουρα αλβανους[αυτο ειναι το μονο σιγουρο] τσιγγανους-ΡΟΜΑ...Σλαβους του Φαλμεραιερ[λειπει ο Μαρτης απο τη Σαρακοστη;]και λοιπους αγνωστης εθνικης συνειδησεως και μπασταρδαμενους κατοικους της νοτιου Βαλκινικης...τωρα οταν λεει ''κρυφα απο τους Τουρκους'' εννοει οτι τους αρεσε να παιζουν κρυφτο[αλλα και κυνηγητο αμα τσαντιζοταν ο Πασας...[το οποιο κατεληγε στο γνωστο κλεφτες και αστυνομοι] οπως και μηλα ,περνα περνα η μελλισα, μπαρμπανικολης κλπ κλπ , και οταν λεει ''ιερευς'' δεν εννοει φυσικα τον βολεμενο τραγοπαπα της εποχης [οπως τον Αθ Διακο πχ]...απλα αυτοι που κρυβονταν ντυνονταν και παπαδες- ιερεις[ αλλα και ζορο, καουμποιδες και ινδιανοι νοσοκαμες...αλλα ΚΥΡΙΩΣ φορουσαν την αγαπημενη ενδυμασια των Ρωμιων τον λεγομενο'' ΑΛΒΑΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ'...] με λιγα λογια κατα την διαρκεια του κρυφτου εορταζαν συγχρονως και τις αποκριες, ανταμα Ψευτοελληνες και Τουρκοι καθοτι πολυπολιτισμικη και ανεκτικη η οθωμανοκρατια [Αχ ποσα χρονια περασαμε εγκλωβισμενοι στο κρατος των ψευτοελληνων...που ειναι τα παλια αυτοκρατορικα μεγαλεια.....Παλι με χρονια με καιρους, παλι ανταμα θα μαστε

 • Ανώνυμος 30484

  20 Δεκ 2014

  Ο ελλαδικός χώρος
  κάποτε, φιλοξενούσε ένα μεγάλο πληθυσμό οθωμανών''''...λαθος...αιντεεεεεεε .... το σωστο ειναι ''ηταν ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΣ σε ενα μεγαλο αριθμο Οθωμανων''''....οι οποιοι ειχαν χαρεμια[αντρικα και γυναικεια] που τα περναν απο παιδια ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΑ ...αυτοι απαγαγανε τα μικρα αγορια τα οποια στελνονταν να γινουν γενιτσαροι στην Πολη....η παραδοση των Οθωμανων να απαγαγουν κοριτσια συνεχιστηκε απο τους ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ Β ΠΠ εως το 1944 [ Υπαρχουν ακομα ζωντανες ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ]

 • Ανώνυμος 28427

  17 Απρ 2014

  το αστειότερο όλων είναι η "Μεγάλη ιδέα των Ελλήνων" και ο αντιδράσεις τους σε θέματα που είναι πέρα του προγραμματισμένου τρόπου σκέψης τους..!είναι όπως με το ανέκδοτο "πώς μπορείς να βγάλεις την π@@@@ από το μυαλό της γυναίκας (ξέρω φαλλοκρατικό αστείο)"και η απάντηση είναι μόνο με εγχείρηση.."
  μεγάλε και πανέξυπνε ελληνικέ λαέ ότι αδυνατεί το μυαλό σου να δεχτεί σαν πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι δεν συνέβει έτσι απλά και μόνο επειδή έτσι στο έμαθαν..πριν βρίσεις και δείξεις και πάλι την ανωτερότητα σου άνθρωπος,γίνε δεκτικός στο διαφορετικό και ας μην το πιστεύεις..έτσι κι αλλιώς το ίδιο πρόβατο θα είσαι..ότι σου λένε θα το δέχεσαι σαν αλήθεια αρκεί να στο έχει πει κάποιος διορισμένος κρατικός λειτουργός ή πολιτικός..peace!

 • Ανώνυμος 28315

  4 Απρ 2014

  Προφανώς φίλε τα έσβησαν τα υβριστικά μηνύματα και δεν τα βλέπεις.
  Μιλάμε για οχετό, βόθρο. Αρρωστημένα....

 • Ανώνυμος 28314

  4 Απρ 2014

  \"Ανώνυμος22032014082402 έγραψε...

  από τις υβριστικές απαντήσεις των ανωτέρω φαίνεται το επίπεδο των σύγχρονων ρωμιών. Μόνο από το γεγονός ότι τέτοια υποκείμενα, απαντούν με τέτοιο τρόπο στα επιχειρήματα της Ελεύθερης Έρευνας, αποδεικνύει ότι η ιστοσελίδα έχει δίκιο. \"

  Οταν οι υβρεις και αξεστοι χαρακτηρσιμοι οπως βρωμιοι τουρκορωμιοι και αλλα ωραια τα λενε οι αρθογραφει δεν τρεχει καστανο ετσι ?
  Αν καποιος επισημανει τα τρανταχτα λαθη που γινονται και τα αυθαιρετα συμπερασματα και τα κατακρινει ξαφνικα εχει χαμηλο επιπεδο ?
  Η υποκρισια απο κατι γλυφτρονια δεν συμμαζευεται.

 • Ανώνυμος 28213

  30 Μαρ 2014

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ....ΚΑΝΕ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΙΣ ΚΟΚΚΥΞ.......ΚΑΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ .....ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΠΕΦΤΕΙΣ......ΑΜΠΑ ΝΑΓΚΙΛΑ......

 • Ανώνυμος26032014052907

  26 Μαρ 2014

  Υπάρχει κύριε "συναγωνιστά", να ξεσηκωθεί η νέα γενιά και να τους ξεπουπουλίσει σαν τα κοτόπουλα. Να μην μείνει τίποτε στα χέρια τους, οικόπεδα, διαμερίσματα, τραπεζικοί λογαριασμοί, προνόμια. Λεφτά υπάρχουν, αν τώρα εσύ τυχαίνει να μην έχεις διότι ήσουν φειδωλός στις κομπίνες και στα γλειψίματα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν έχουν. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, αν ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Στα πρώτα χρόνια της κρίσης μεταφέρθηκαν από τους πολίτες της νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) προς τις τράπεζες ειδικά της Γερμανίας και της Γαλλίας περίπου 250 δις ευρώ έκαστος! Που βρέθηκαν όλα αυτά τα λεφτά; Τα μετέφεραν οι πολίτες από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για να τα σώσουν και περιμένουν στα μουλωχτά πότε θα περάσει η μπόρα. Φυσικά δεν υπαινίσσομαι να τους τα αρπάξουν, αλλά μια στρατηγική μείωσης τιμών για παράδειγμα από τα κράτη του νότου θα οδηγούσε στην επαναφορά αυτών των κεφαλαίων για επενδυτικούς λόγους. Αλλά μην περιμένει κανείς κάτι τέτοιο από τους δοσιλόγους πολιτικούς.

  Για να μην τα πολυλογώ τρόποι υπάρχουν και είναι πολλοί, αρκεί κανείς να θέλει να τους βρει. Επίσης η νέα γενιά δεν πρόκειται να ξεσηκωθεί, διότι την αλλοτριώνουν συστηματικά με το ιδεολόγημα του ελληνοχριστιανισμού και την υπόσχεση μιας θέσης στο δημόσιο (η πυρηνική βόμβα της ρωμιοσύνης). Γεροντοκρατία, οικογενειοκρατία, αρχαιολαγνεία, τρία βασικά γνωρίσματα των εν Ελλάδι ιθαγενών. Παρατηρώ μάλιστα ότι τώρα τελευταία βαυκαλίζονται με θεωρίες περί ευγενής καταγωγής από τους σλάβους και τους οθωμανούς. Μα αφού τα πνευματικά αδέλφια της ρωμιοσύνης ζουν και αναπνέουν στο Πακιστάν και στο Μπαγλαντές. Τα αδέλφια μας στο Καράτσι, στο Ισλαμαμπάντ και στη Ντάκα αδημονούν να ενωθούνε μαζί μας.
  (Εξάλλου η διανοητική ελίτ της ρωμιοσύνης (εκδότες-συγγραφείς, ψυχαγωγοί, διανοητές, σχολιαστές αρχαίων αποσπασμάτων και ένα σωρό άλλοι που αν δεν ήταν η μεταπολίτευση δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους) διαδίδει ότι δεν έχει σημασία το DNA, αλλά η παιδεία. Και ποια είναι η παιδεία του νεοέλληνα;)

  I.Bielidopoulos

 • Ανώνυμος25032014222558

  25 Μαρ 2014

  Συναγωνιστή Bielidopoule, μάλλον αστιεύεσαι. Πώς είναι δυνατόν να "πληρώσουμε" τα χρέη χωρίς να τα μετακυλίσουμε στα παιδιά μας; Όσα και να πληρώσω εγώ (που πληρώνω όπως όλοι σας) όσο μου λένε "χρωστάς" θα χρωστάω. Ποιός τους εμποδίζει να το πουν και στα παιδιά μου; Καμία ηθική δεν υπάρχει στο χρήμα. Άσε που οι πρώτοι διδάξαντες κλέφτες είναι αυτοί που ψηφίζουμε ...

  Γα@#$%^ τα! Δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Μην βαυκαλίζεσαι

 • Ανώνυμος25032014150025

  25 Μαρ 2014

  Οι σπουδές και η θέση του Πολίτη αποτελούν εγγύηση ότι εξυπηρετεί τις θέσεις των εξουσιών σε κάποια συγκεκριμένη μορφή προχωρημένης ιστορικής απάτης. Είναι τόση μεγάλη η ανοησία των ρωμιών και η αγραμματοσύνη μαζί με την παντελή ιστορική άγνοια του ώστε γενικότερα τα ελληνικά πανεπιστήμια να βλέπουν τον ρωμιό σαν μπάλα για κλωτσιές. Όμως ο ρωμιός εμφανίζεται σε δύο μορφές ταυτόχρονα ή μία της μπάλας και η άλλη των κοπράνων που δεν πρέπει να πατήσεις και αυτά μέσα στο γήπεδο της ρωμιοσύνης. Έτσι έξω από το γήπεδο βλέπεις καλύτερα την ανοησία. Αυτά που λέει ο Πολίτης είναι σωστά σε γενικές γραμμές και γνωστά στους σκεπτόμενους. Το ζήτημα με τον πατέρα του Ανδρούτσου και τον Κατσώνη είναι μια πολύπλοκη και λανθασμένη άποψη των ρωμιών ιστορικών και ποτέ δεν λένε την αλήθεια για ποιο λόγο κατά καιρούς εμφανίζεται η διαφορετικότητα. Στην αρχή της κατασκευαστικής ιστορικής πρακτικής της ρωμιοσύνης ο Κατσώνης αλήτης ληστής των θαλασσών εμφανίζεται μαζί με τον Ανδρούτσο, αλλά στα νεώτερα χρόνια γίνεται για άλλους λόγους «εθνικούς» και «θρησκευτικούς» ο διαχωρισμός. Το να αντιμετωπίσεις τον ρωμιό και να μην πατήσεις την μορφή που εμφανίζεται είναι εύκολο. Δεν είναι όμως το ίδιο εύκολο με τα Πανεπιστήμια και τους άθλιους Ιστορικούς. Θα ήταν προτιμότερο ο Πολίτης (εθνικός ιστορικός) να πιαστεί με την αθλιότητα και βρομερότητα του «ήρωα» της ρωμιοσύνης Κατσώνη να την αποδείξει ως την αναφέρουν και οι ρώσοι ιστορικοί και μετά να πιαστεί και με τον Ανδρούτσο τον κουμπάρο του, ο οποίος πράγματι πέρασε από την Πελοπόννησο οι συνοδευτικοί μύθοι είναι άλλο θέμα.
  Ιστορικός μή σκατένιος ρωμιός

 • Ανώνυμος25032014135204

  25 Μαρ 2014

  @24.03.2014, 14:59:30
  "Προσωπικά, χρησιμοποιώ τη σελίδα σας για να διδάσκω στην κόρη μου και στον ανηψιό μου κάποιες βασικές (και τετριμμένες) αρχές προπαγάνδας."

  Να τους πεις πως η γενιά σου θα πληρώσει τα δάνεια, αντί να τα μεταφέρει στα παιδιά της. Εδώ σε θέλω. Την ουσία, όχι την αμπελοφιλοσοφία. ;)

  I.Bielidopoulos

 • Ανώνυμος24032014174740

  24 Μαρ 2014

  """Όχι βέβαια, μόνο παχιά λόγια για αμεσοδημοκρατία, Περικλή, αρχαία Ελλάδα, γαλλική επανάσταση, "μην πατάτε τα αρχαία" και άλλα ανούσια. Μάλλον θα έχουν τίποτε υπερόπλα κρυμμένα στον Όλυμπο. """

  @I.Bielidopoulos

  τι ανούσιο ειναι αυτο που έγραψες


  Πάνος


 • Ανώνυμος24032014163839

  24 Μαρ 2014

  Πονάω, αλλά μ΄αρέσει λέγεται αυτό...

 • Ανώνυμος24032014155530

  24 Μαρ 2014

  Έχοντας διαβάσει πολλά άρθρα σας, σας επισημαίνω το προφανές. Κάθε ένα από αυτά αποτελείται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από προσωπικά συμπεράσματα τα οποία διανθίζονται σποραδικά και επιλεκτικά από μεμονωμένα γεγονότα. Τα προσωπικά σας συμπεράσματα στοχεύουν στο σύνολό τους προς την ίδια κατεύθυνση, συγκεκριμένα, στην απαξίωση της παρουσίας των Ελλήνων. Τα προσωπικά σας συμπεράσματα, ορθά ή μη, είναι στο σύνολό τους ατεκμηρίωτα. Η δράση σας είναι το ακριβώς αντίθετο της "ελεύθερης έρευνας": στρατευμένη προπαγάνδα. Και μικρή σημασία έχει το αν αυτή είναι "φιλελληνική" ή "ανθελληνική".
  Προσωπικά, χρησιμοποιώ τη σελίδα σας για να διδάσκω στην κόρη μου και στον ανηψιό μου κάποιες βασικές (και τετριμμένες) αρχές προπαγάνδας.
  Συνεχίστε. Μου είστε χρήσιμοι.

 • Ανώνυμος23032014182336

  23 Μαρ 2014

  Συγχαρητηρια για ΟΛΑ σας τα αρθρα.Ειναι εξαιρετικα ενημερωτικα και αντικειμενικα.Δυστυχως ο πληθυσμος αυτης της χωρας τρωει ακομα σαννο και βαμβακοπητα και βριζει χυδαια οποιον επιχειρησει να του πει δυο λεξεις αληθινες.Κατασταση βαρειας ψυχοπαθολογιας και δεν βλεπω γιατρεια.

 • Ανώνυμος22032014125056

  22 Μαρ 2014

  Στο μεταξύ, άλλο ένα ρεκόρ: http://www.tanea.gr/news/greece/article/5100405/rekor-spatalhs-gia-thn-ellada/ Τόσα χρόνια που ο νεοέλλην αύξανε κατά γεωμετρικό τρόπο τις επιθυμίες και τις ανάγκες δεν είδα κάποιον λόγιο από την φιλοσοφική ελίτ που ενδημεί εν Ελλάδι να βγει και να πει, για σιγά ρε παιδιά, μήπως το έχουμε παρακάνει; Όχι βέβαια, μόνο παχιά λόγια για αμεσοδημοκρατία, Περικλή, αρχαία Ελλάδα, γαλλική επανάσταση, "μην πατάτε τα αρχαία" και άλλα ανούσια. Μάλλον θα έχουν τίποτε υπερόπλα κρυμμένα στον Όλυμπο.
  I.Bielidopoulos

 • Ανώνυμος22032014115504

  22 Μαρ 2014

  Δεν μπορώ να καταλάβω το ενδιαφέρον και την εμμονή κάποιων ανώνυμων για την μάνα μου. Ίσως δεν γνωρίζουν ότι έχω εκφράσει επανειλλημένως την άποψή μου για τη μάνα μου και τις μανάδες τους και όλη την παλιά γενιά του Ελλαδιστάν, που καλό είναι να μας αδειάσουν τη γωνιά το συντομότερο δυνατόν, μπας και δει άσπρη μέρα το πολύπαθο (πλην όμως αμετανόητο) Ελλαδιστάν. http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=3122
  I.Bielidopoulos

 • Ανώνυμος22032014082402

  22 Μαρ 2014

  από τις υβριστικές απαντήσεις των ανωτέρω φαίνεται το επίπεδο των σύγχρονων ρωμιών. Μόνο από το γεγονός ότι τέτοια υποκείμενα, απαντούν με τέτοιο τρόπο στα επιχειρήματα της Ελεύθερης Έρευνας, αποδεικνύει ότι η ιστοσελίδα έχει δίκιο.

 • Ανώνυμος22032014010850

  22 Μαρ 2014

  Aφαιρέθηκαν υβριστικά σχόλια

 • Ανώνυμος21032014220250

  21 Μαρ 2014

  Το μπλογκ αυτό είναι για γέλια! Από τη μία κάνει υποτίθεται σοβαρή ιστορική έρευνα και από την άλλη μιλάει για ..."εναλλακτικές" θεραπείες. Όσο για την ιστορική έρευνα, αυτή είναι τελείως αντιεπιστημονική, διότι αγνοούνται οι βασικοί κανόνες του ιστορικού γίγνεσθαι. Απλώς πηγαίνει από την πλευρά των εχθρών και είναι φυσικό να μη βλέπει επανάσταση, αλλά αποστασία. Άλλωστε και οι Βρεττανοί δε θεωρούν ακόμα, τους ήρωες του κυπριακού αγώνα, τρομοκράτες; Λιβελλογραφήματα περιλαμβάνει το μπλογκ αυτό και κάτι άσχετες και αμπελοφιλοσοφίες περί της υγείας και θεραπειών!

 • Ανώνυμος21032014215808

  21 Μαρ 2014

  φοβερό άρθρο ! πράγματι καταπληκτικό!

 • Ανώνυμος21032014144128

  21 Μαρ 2014

  Αριστα! Ευχαριστουμε.

 • Ανώνυμος21032014143454

  21 Μαρ 2014

  Αμήν. ρωμιός '21

 • Ανώνυμος21032014134800

  21 Μαρ 2014

  Δεν ειναι αληθεια αυτα που γραφετε Εισαστε αντιχριστοι και ανθελληνες

 • Ανώνυμος21032014125831

  21 Μαρ 2014

  Ενδιαφέρων ο διαχωρισμός που κάνει ο Α.Πολίτης σε τραγούδια, παραμύθια, παραδόσεις και θεική πίστη και αντίστοιχα σε έμμετρο λόγο, έντεχνη, αλλά πεζή αφήγηση, προφορική μυθολογία, τελετουργίες. Προφανώς κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στους κεντρο- και βορειοευρωπαίους με ιστορίες για δράκους που ξερνούν φωτιά, ειδικά όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ο ήρωας, δαχτυλίδια που δίνουν δύναμη, δρυίδες, νεράιδες, βρυκόλακες, λυκάνθρωπους, καλικάτζαροους, ξωτικά, τρολ, ορκς, γκόμπλιν και άλλα πολλά. Προτεινόμενη ταινία: The Company of Wolves (1984) http://www.imdb.com/title/tt0087075/?ref_=fn_al_tt_9
  I.Bielidopoulos