Η ΛΑΦΥΡΟΜΑΝΙΑ
ΤΩΝ “ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ”
ΤΟΥ ʼ21

−Γιατί έγινε το ΄21;
−Για το πλιάτσικο !

Ποιά ήταν τα κίνητρα αυτών, που ξεσηκώθηκαν το ʼ21; Γιατί το έκαναν; «Για τού Χριστού την πίστιν την αγίαν και τής πατρίδος την ελευθερίαν»; Ήταν εθνικά τα κίνητρά τους ή θρησκευτικά ή και τα δυό μαζί, όπως κατά κόρον προπαγανδίζεται από σύσσωμη τη Ρωμιοσύνη από τη δημιουργία τού κράτους και εντεύθεν; Ή μήπως ήταν κοινωνικά/ταξικά, όπως υποστηρίχθηκε αργότερα, από ορισμένους αριστερίζοντες θεωρητικούς;

Τίποτε από τα παραπάνω! Μοναδικός στόχος των εξεγερμένων ήταν οι περιουσίες (χωράφια, χρυσαφικά κ.λπ.) των ανυπεράσπιστων εκείνη την εποχή  μουσουλμανικών οικογενειών στην Πελοπόννησο, δεδομένου, ότι ο οθωμανικός στρατός ήταν απασχολημένος με τον Αλή Πασά στην Ήπειρο.

Αν ανατρέξουμε στα κείμενα, που μάς άφησαν οι ίδιοι οι «αγωνιστές» τού ʼ21 (απομνημονεύματα κ.ά.) ή στα χρονικά, που έγραψαν διάφοροι ξένοι αξιωματικοί και φιλέλληνες, θα βρούμε απίστευτες κωμικοτραγικές καταστάσεις, που μαρτυρούν, ότι ο μοναδικός σκοπός των ξεσηκωμένων ήταν το πλιάτσικο! Αρβανιτόβλαχοι κ.λπ. επήλυδες στο σύνολό τους εξ άλλου, δέν είχαν καμμία ελληνική εθνική συνείδηση, αλλά ενεργούσαν με εντελώς ταπεινά κίνητρα.
 
Ενώ κέρδιζαν σε μάχες, άφηναν τους οθωμανούς, που κατεδίωκαν, πολλές φορές να φεύγουν και ασχολούνταν με τη λαφυραγωγία αλληλομαχώντας άγρια μεταξύ τους. Πολιορκούσαν τα κάστρα ανυπομονώντας πότε θα πέσουν, γιατί λαχταρούσαν να σφάξουν τους οθωμανούς (άνδρες, γυναίκες, παιδιά αδιακρίτως), ώστε να προσπορισθούν τα τιμαλφή τους (κοσμήματα, οικιακά είδη κ.λπ.). Δέν άφηναν -κυριολεκτικά- ούτε καρφί στον τοίχο! Άνοιγαν ακόμα και τους οθωμανικούς τάφους.

Για το δημόσιο ταμείο δέν άφηναν βέβαια τίποτε, γι' αυτό σύντομα αναγκάστηκαν να αρχίσουν τα δάνεια από το εξωτερικό. Κι αυτά όμως, τα διαγούμιζαν οι «ημέτεροι» κι έτσι πάλι με άδειο ταμείο έμεναν, αλλά επιπλέον ήταν και χρεωμένοι. Νοοτροπία και καταστάσεις, που διαιωνίζονται έκτοτε στο κρατίδιο τής Ρωμιοσύνης και φτάνουν με ολέθρια αποτελέσματα μέχρι τις μέρες μας...
Γ.Λ.

              
 

    «Ελαφυραγώγησεν ικανά»
    ο Παπαφλέσσας.

Λήστευαν τους εθελοντές φιλέλληνες!
Τα ταραχώδη επεισόδια τού Άργους μετά την είδηση τής καθόδου των τούρκων τού Δράμαλη από την Κόρινθο, παρακολούθησε και ο γερμανός εθελοντής (από τη Βυρτεμβέργη) C.F. Bojons, γιατρός, που έφθασε λίγες μέρες πριν από την Αθήνα με καράβι διαμέσου Μύλων. Παρουσιάσθηκε μαζί με τον συμπατριώτη του F. Sch. στoν Ι. Κωλέτη, μινίστρο τού Πολέμου και ζήτησαν ανάθεση υπηρεσίας.

Η αφήγηση τού γερμανού σε μορφή επιστολών δημοσιεύτηκε το 1824 μαζί με άλλα ενθυμήματα και χρονικά (Auszug aus dem Schreiben eines teutschen Arztes aus Athen vom 30 Sept. 1822 στο Taschenbuch für Freunde des Griechischen Volkes älterer und neuerer Zeit. Zweiter Jahrgang 1824. Herausgegeben von D. A. Schott und M. Mebold, Heidelberg, 1824).

O Κωλέτης πρότεινε στους δυό ξένους να ενταχθούν στο σώμα τού Νικηταρά. «Μάς διαβεβαίωσε, πως ήταν ο πιό ανθρωπιστής έλληνας. Ο υπουργός μάς παρακάλεσε να μείνουμε μαζί του και να τον συνοδέψουμε ως το λιμάνι. Συγκεντρωθήκαμε 18-20 άτομα μπροστά στο σπίτι του και τον περιμέναμε. Ήταν κιόλας νύχτα, η πόλη είχε ερημωθεί. Πολλοί από τους συναδέλφους μας ήταν μεθυσμένοι. Επικεφαλής τού τμήματος ορίσθηκε ο F..

Μόλις βγήκαμε από την πόλη πέσαμε σε ένα σώμα από μανιάτες, που λαφυραγωγούσαν. Θέλησαν να μάς σταματήσουν. Αλλά εμείς προχωρήσαμε σε συμπαγή σχηματισμό, με τα φορτωμένα υποζύγια στη μέση και τους κρατήσαμε σε απόσταση. Ο υπουργός, μαζί με τους έλληνες τής συνοδείας του εξαφανίσθηκε. Ώσπου να φθάσουμε στους Μύλους μάς σταμάτησαν πολλές φορές
». Έφθασαν ύστερα και οι άλλοι εθελοντές, που είχαν ξεκόψει έξω από το Άργος. «Τους είχαν καταληστέψει. Τα ίδια έπαθαν κι όλοι οι έλληνες, που φορούσαν φράγκικα, και ιδιαίτερα εκείνοι, που κουβαλούσαν τα αρχεία τού υπουργείου. Εμείς σωθήκαμε, γιατί προχωρούσαμε συμπαγείς, αποφασιστικά και με προσοχή».

«Η λαφυραγωγία», γράφει ο γερμανός γιατρός, είναι «παληά τέχνη των μανιατών. Ωστόσο, δέν τολμούν να επιτεθούν, όταν τους αντιμετωπίσεις με θάρρος».


Και αφηγείται ένα επεισόδιο:
Μπήκαν εφτά μανιάτες στο κατάλυμα των ξένων για λεηλασία. Ένας απʼ αυτούς προσπάθησε να αρπάξει μερικές πιστόλες. Βρήκε όμως αντίσταση. Ένας γερμανός όρμησε καταπάνω του και, χρησιμοποιώντας το τουφέκι του ως ρόπαλο, τον χτύπησε. «Ο μανιάτης άφησε τις πιστόλες στη θέση τους κι ο όλοι μαζί έφυγαν ήσυχα-ήσυχα».

Από δύο έλληνες, που μόλις είχαν φθάσει από το Παρίσι, άρπαξαν 500-600 ναπολεόνια. «Και τώρα, οι δυό αυτοί έλληνες δέν μπορούν να αγοράσουν ούτε ψωμί».

Αλλά δέν λεηλατούσαν μόνο οι μανιάτες. Γράφει ο Θ. Ρηγόπουλος, γραμματικός τού Πάνου Κολοκοτρώνη στο Ημερολόγιό του: «Οι κάτοικοι τού Άργους έφυγον εγκαταλείψαντες την περιουσίαν των, οι δε μανιάται, περί τους τριακοσίους, ευρισκόμενοι εκεί προς τον σκοπόν να εκστρατεύσουν δήθεν εις Δερβένια, ελεηλάτουν την πόλιν και επεγύμνωναν τας φευγούσας οικογενείας. Και οι ιδικοί μας στρατιώται διεσκορπίσθησαν εις την πόλιν και ήρπαζον ό,τι εύρισκον, ο δε αρχηγός μου με διέταξε να τους συνάξω και να τους οδηγήσω τάχιστα εις Μύλους. Ενώ δε εξετέλουν την διαταγήν εισήλθον εις τινα ευρείαν αυλήν, όπου εύρον στρατιώτας τινας εκ των ημετέρων συμπλακέντας μετά μανιατών ένεκα χρυσού τινος ωρολογίου, το οποίον ηξίουν αμφότερα τα μέρη, ότι τοις ανήκεν ως πρώτοι ευρόντες αυτό. Εμβάς δε εις την αυλήν τους καθησύχασα και λαβών το ωρολόγιον έδωκα τοις μεν το έξωθεν και τοις δε το άλλο». (Αρχείο Θεοφανίδη, τ. Γ΄, σελ. 91-92).

Τελικά, οι εθελοντές ακολούθησαν το παράδειγμα τού υπουργού και τής Γερουσίας. Επιβιβάσθηκαν σε ένα ιταλικό καράβι, που βρισκόταν αραγμένο στους Μύλους.
 
Ήταν πολύ δύσκολο και πολύ δαπανηρό να βρει κανείς βάρκα. Οι έλληνες ναυτικοί αξίωναν ένα τάλληρο ισπανικό γιά κάθε επιβάτη, ενώ το κανονικό ναύλο ήταν έξη παράδες. «Όσοι δέν είχαν χρηματα δέν μπόρεσαν να διαπεραιωθούν στά πλοία... Έπρεπε να κρατάς τα λεφτά στο χέρι γιά να σου επιτρέψουν να ανεβείς στο καράβι. Πολλοί, που κολυμπώντας προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν, πνίγηκαν, γιατί τους γκρέμιζαν στη θάλασσα. Αρκετοί χάθηκαν στο βάλτο τής γειτονικης λίμνης. Τους ρούφηξε η λάσπη, καθώς είχαν βυθιστεί ως τις μασχάλες και κανείς δέν έτρεξε να τους σώσει. Τελικά, ο ίλαρχος F. βρήκε μια βάρκα. Αφού μεταφέραμε μερικές οικογένειες επιβιβασθήκαμε κι εμείς στο καράβι».

Από την ομάδα των ξένων ο υπολοχαγός D. και ο σύντροφός του F. Sch. βγήκαν και  ακολούθησαν τα τμήματα τού Κολοκοτρώνη ή τού Πετρόμπεη. Ο ίδιος ο γιατρός αποφάσισε να περάσει στις Σπέτσες, γιά να εξασφαλίσει τα φάρμακα, πού είχε στις αποσκευές του.

Θρήνος και απόγνωση στο νησί. Ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των προσφύγων, που δυσκολευόσουν να βαδίσεις στους δρόμους. Τη δεύτερη μέρα παρουσιάσθηκε έλλειψη τροφίμων. Οι προεστοί απαγόρευσαν, με απειλή βαρειάς ποινής, στους εμπόρους, φουρναραίους, χασάπηδες κ.ά. να πουλάνε στους ξένους. Όλα τα καταστήματα, ακόμα και τα καφενεία, έκλεισαν. Δύσκολο να βρεις νερό. Έπρεπε να πληρώσεις.

Οι ευρωπαίοι πήγαν στους προεστούς και ζήτησαν τρόφιμα. «Τους κυνήγησαν με τα ραβδιά». Έναν ιταλό, μάλιστα, που ήταν πολύ πιεστικός, αφού τον ξυλοκόπησαν, τον γκρέμισαν από την κορφή τής σκάλας στον αυλόγυρο. Ήθελαν να εξαναγκάσουν τους ξένους να εγκαταλείψουν το νησί.

Αλλά και οι έλληνες πρόσφυγες είχαν την ίδια τύχη. Τους φόρτωσαν, δέρνοντάς τους, σε πλεούμενα και τους μετέφεραν στις αντικρινές ακτές τού Μωριά. «Είδα έναν ιταλό ναυτικό, που είχαν σκοτώσει οι σπετσιώτες με τα κουπιά τής βάρκας του εξ αιτίας ενός κάλπικου παρά. Ο σύντροφός του, ιταλός κι αυτός, σώθηκε με το κολύμπι».


Χαρακτηριστική περίπτωση
τής πλιατσικομανίας των ρωμιών
ήταν αυτή τού Π.Π. Γερμανού.
Ό,τι θησαυρούς κατάφερε να αποκομίσει από το πλιάτσικο τής Τριπολιτσάς
(βλ.
Από την Τριπολιστά στην... Τρόικα),
δέν τους διέθεσε βέβαια, για τις ανάγκες τής επανάστασης, αλλά τους μετέφερε στη Ζάκυνθο, όπου έγιναν αιτία να ξεκληρισθεί το συγγενολόι του στην προσπάθειά τους
να γίνουν κάτοχοί τους.
(Βλ.
Τους έφαγε το ...φεγγάρι!).

Άφηναν τους οθωμανούς,
για να προλαβαίνουν τα λάφυρα !

Από την Αθήνα ο συγγραφέας τού χρονικού πηγαίνει στα Δερβενάκια και εντάσσεται στο σώμα τού Νικηταρά. Κάθε μέρα γίνονταν μικροσυμπλοκές με τους τούρκους τής Κορίνθου. Γράφει, ότι παρακολούθησε τη φοβερή μάχη από ένα ύψωμα με τον Υψηλάντη και την ακολουθία του:

«Οι τούρκοι πετούσαν τα όπλα τους και έτρεχαν στα τυφλά εδώ και κει πανικόβλητοι. Κατασφάχτηκαν χωρίς αντίσταση. Από τούς 4.000 άνδρες, που εγκλωβίστηκαν στο στενό, μόνο 600-800 σώθηκαν. Και δέν θα ξέφυγε κανείς αν οι έλληνες δέν ρίχνονταν στα λάφυρα. Ο Νικηταράς μού είπε, ότι στο τέλος τής μάχης μόνο 80-100 στρατιώτες είχαν μείνει δίπλα του. Οι άλλοι λαφυραγωγούσαν.

»Η λεία υπήρξε πλούσια. Άλογα, μουλάρια, μερικές καμήλες, όπλα, άφθονο χρυσάφι. Οι τούρκοι ιππείς πήδηξαν από τʼ άλογά τους και κρύφτηκαν στους γύρω θάμνους. Εμφανίζονταν λίγοι-λίγοι, ύστερα από δυό ή τρείς μέρες. Ο Νικηταράς μού χαρισε ένα άλογο».


Οι πληροφορίες τού γερμανού γιατρού είναι ακριβείς. Θα είχε αφανισθεί ολότελα η στρατιά τού Δράμαλη αν τα άτακτα στρατεύματα χτυπούσαν τα αποκομμένα τμήματα τού εχθρού και δέν διαλύονταν για την περισυλλογή και την απόκρυψη των λαφύρων.


 
Άφηναν τους οθωμανούς και αλληλομαχούσαν γιά τα λάφυρα.

Λάφυρα με το φέσι
Με τις υποσχέσεις για πλούσια λεία προσπαθούσε ο Κολοκοτρώνης να συγκεντρώσει πολεμιστές στις 4 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν από την εισβολή τής τουρκικής στρατιάς στην Αργολίδα. «Προέτρεπε δε τους πάντας», γράφει ο Αμβρ. Φραντζής, «να προφθάσωσιν όσον ταχύτερον εις το Άργος, διά να λάβουν το μερίδιόν των από τα λάφυρα των 7 ή 8  χιλιάδων οθωμανών, τους οποίους απέστειλεν η Θεία Πρόνοια, διά να λαφυραγωγηθώσι παρά των ελλήνων».

Στις 17 Ιουλίου, δημηγορώντας στο Κεφαλάρι από «εν μικρόν λοφίδιον», είπε, ότι «οι εχθροί απεστάλησαν εις την Πελοπόννησον, διά να οικονομηθώσιν οι έλληνες από τον πλούτον των». Και λίγες μέρες αργότερα, μιλώντας στους καπεταναίους: «...να καταλάβωμεν τας αναγκαίας θέσεις, διά να αφανίσωμεν τους εχθρούς, να διασώσωμεν δε και την πατρίδα μας, να ωφεληθώσιν και οι έλληνες από τα εχθρικά λάφυρα».

Πριν από τη μάχη των Δερβενακίων θύμισε στους χωριάτες, που έτρεξαν κοντά του, τα πλούτη των εχθρών: «Θα πάρετε λάφυρα πολλά και τους θησαυρούς τού Αλή πασά θα τους μοιράσετε με το φέσι».

Και ενώ οι τούρκοι εγκατέλειπαν το Άργος, αντί οι έλληνες να αποκόψουν τους δρόμους διαφυγής για τον εκμηδενισμό τής στρατιάς ή την καταδίωξη και τον αποδεκατισμό της, τί έκαναν; «Πολλοί εκ των αρκαδίων, οι μανιάται, λακεδαιμόνιοι και άλλοι εξ άλλων επαρχιών διάφοροι, χωρίς να τρέξωσιν έμπροσθεν των εχθρών ούτε νʼ ακολουθήσωσιν αυτούς εκ των όπισθεν, επέπεσαν εις την πόλιν τού Άργους, και ωφεληθέντες εκ μηδαμινών τινων λαφύρων επέστρεψαν μετά αυτών εις τας πατρίδας των». (Αμβρ. Φραντζή, τ. Β΄, σελ. 226).

Επίσης, ενώ ο Δράμαλης, βρίσκοντας κλειστά τα στενά, γύριζε, ύστερα από τη μάχη των Δερβενακίων, στʼ Ανάπλι, «οι έλληνες, όλοι σχεδόν, είχον θέσει πάσαν την φροντίδα και την προσοχήν των εις τα λάφυρα χωρίς να ακούωσιν ούτε τας διαταγάς των αρχηγών των ούτε δε έφερον ποτέ κατά νουν, μήπως ο Δράμαλης μετά των υπʼ αυτών επιπέσει αίφνης και τους αφανίσει».

Κατά τον Κολοκοτρώνη τα λάφυρα ήταν πλούσια: «Ερωτούσα τον Αλήπασα (αιχμάλωτο μετά την παράδοση τού Παλαμηδιού) και άλλους σημαντικούς τούρκους και μού είπαν εικοσιοκτώ χιλιάδες εμβήκαν εις Πελοπόννησον, είκοσι χιλιάδες άλογα τής σέλας και τριάντα χιλιάδες αλογομούλαρα φορτηγά και πεντακόσια καμήλια. Όλα αυτά έμειναν εις την Πελοπόννησο, θησαυροί και άρματα ωραία, τα επήραν οι έλληνες. Αυτό το στράτευμα ήταν όλο πλούσιο, διότι τα είχαν πάρει από τον θησαυρό τού Αλήπασα, οπού τον επολιορκούσεν». («Απομνημονεύματα», επιμ. Γ. Βαλέτα, σελ. 104).

Τελείως διαφορετικός ήταν ο ρόλος τής Μπουμπουλίνας το ʼ21 από αυτόν, που παρουσιάζει η εθνική (μυθ)ιστοριογραφία.
Δέν εμφορούταν από δήθεν ανώτερες ιδέες, αλλά από εντελώς ταπεινά κίνητρα.

Τον αρπακτικό της ρόλο στα γεγονότα τής Τριπολιτσάς αποκαλύπτει -μεταξύ πολλών άλλων- και ο γάλλος αξιωματικός Maxime Raybaud: «Θρασύτερη και σιγουρεμένη από το φύλο της, περισσότερο από όσο οι άλλοι αρχηγοί με τα άρματα και την εξουσία τους, έμπαινε η ίδια στην Τριπολιτσά, για να προεξοφλήσει το μερίδιό της από τα λάφυρα. Συνάντησε τη γυναίκα τού βεζύρη, μισοπεθαμένη απο την τρομάρα της. Κι εκείνη τής εμπιστεύθηκε, όπως λένε, τα διαμαντικά της και τη φόρτωσε με πλούσια δώρα, που συγκεντρώθηκαν από τη  συνεισφορά των πρώτων γυναικών τής Τριπολιτσάς. Το πολυάριθμο συγγενολόι της πηγαινοερχόταν στις πόρτες τής Τριπολιτσάς και κουβαλούσε τους θησαυρούς σε σίγουρες κρυψώνες».

Κεμέρι-κεφάλι-μπαχτζίσι
Ο Χρ. Βυζάντιος περιγράφει τη μέθοδο, που ακολουθούσαν οι στρατιώτες, γιά τη σκύλευση των νεκρών και τη διανομή τών λαφύρων: «Ήταν απορίας άξιον μετά ποίας ταχύτητος και ετοιμότητος οι έλληνες άτακτοι στρατιώται εσκύλευον τα πτώματα των φονευθέντων εχθρών. Εν τω άμα επέπιπτον κατʼ αυτών, κατά πρώτον ήρπαζον τα όπλα, είτα εξέβαλλον την ζώνην και αφήρουν το υπʼ αυτήν λεγόμενον κεμέρι, όπερ ήτο ζώνη έχουσα θυλάκιον, εν ώ έθετον οι εν εκστρατεία στρατιωτικοί την χρηματικήν περιουσίαν των. Τούτο έδραττον οι σκυλεύοντες το πτώμα, εις δε εξ αυτών έκοπτε το κεμέρι ανά πάσαν δράκα, ώστε έκαστος ελάμβανεν, ό,τι εκράτει, μετά δε ταύτα εν ακαρεί εγύμνωνον τον νεκρόν μέχρι και αυτού τού υποκαμίσου.

»Επί τέλους, δικαιωματικώς έκοπτε την κεφαλήν τού πτώματος ο φονεύσας τον εχθρόν τούτον ή ο κατά πρώτον ευρών το  πτώμα, την οποίαν κεφαλήν παρουσίαζεν εις τον αρχηγόν τής εκστρατείας, διά να λάβη το λεγόμενον μπαχτζίσι (δωρεάν ή ανταμσθίαν)»
. («Ιστορία των κατά την ελληνικήν επανάστασιν εκστρατειών και μαχών και των μετά ταύτα συμβάντων ών συμμετέσχεν ο Τακτικός Στρατός από τού 1821 μέχρι τού 1833», Αθήνα, 1901, σελ. 344, σημ. 11).

Συμμετείχαν στις εκστρατείες
μόνο για τα λάφυρα
Κάθε αγωνιστής, που ξεκινούσε για εκστρατεία, είχε πάντοτε στο νού του τα λάφυρα. Κι ήταν πάντοτε σίγουρος, πως η λεία θα είναι πλούσια. Χαρακτηριστικό το ανέκδοτο, που αφηγείται ο Ναθ. Ιωάννου ιστορώντας τον Αγώνα στην Εύβοια: «Ένας βλάχος ετοιμαζόταν να κινήσει γιά πόλεμο. Βλέπει τη γυναίκα του, πού έψηνε λειψόπιττες, για το ταξίδι και τού έδινε να φορέσει το κοντοτσίπουνό του (το πανωφόρεμα) και τής λέει: Τί την κακή σου μέρα το θέλω το ψωμί και το κοντοτσίπουνο; Σήμερα Πέφτη θα κινήσουμε, αύριο Παρασκευή θα πολεμήσουμε, το Σάββατο θα πάρουμε το κάστρο, εκεί θα βρούμε μιντέρια, στρώματα, προσκεφαλάδες, παπλώματα, ψωμιά χάσικα και την Κυριακή θα παζαρευτούμε. Και η γυναίκα του τον παρακαλούσε να τής φέρει και κεινής ψωμί χάσικο από τη Χαλκίδα». («Ευβοϊκά, ήτοι ιστορία περιέχουσα τεσσάρων ετών πολέμους τής νήσου Ευβοίας», Ερμούπολη, 1857, σελ. 4, σημ. α΄).

Πενθήμερες άδειες
για να πάνε τα λάφυρα στα χωριά τους

Και από άλλες πηγές επιβεβαιώνεται, ότι οι αγωνιστές εγκατέλειψαν το πεδίο τής μάχης, για να κουβαλήσουν την πολεμική λεία στα χωριά τους. Γράφει ο καπετάνιος Διονύσιος Ευμορφόπουλος:

«Επήγαμεν εις το Αγιονόρι... Την ακόλουθον ημέραν κίνησαν οι τούρκοι να περάσουν εις Κόρινθον από Δερβενακίων και άρχισαν να περνούν έως ου φθάσωμεν. Εκεί έγινε τρομερή αιματοχυσία και εκλείσθη ο δρόμος εκ των πτωμάτων των τούρκων και των ζώων, συγχρόνως όμως, έφθασαν και οι Κολοκοτρωναίοι από το άλλο μέρος και έγινε τότε η μάχη πεισματωδεστάτη... τόσα λάφυρα επήραν οι στρατιώται εις αυτήν την μάχην, ώστε εβιάσθησαν να ζητήσουν άδειαν πενταήμερον, όπως εξασφαλίσουν αυτά και να επιστρέψουν, ήτις και τους εδόθη».

Αφηγείται ο Φωτάκος: «Τους είπαμεν “τί κάνετε εσείς εδώ;”, “κουβαλούμε”, μάς είπαν, “τα λάφυρά μας”. Είχαν κάμει δύο δρόμους ωσάν τα μυρμήγκια, ένας επήγαινε και άλλος ήρχετο. Έπαιρναν τα λάφυρα φορτωμένα και τα επήγαιναν εις τον Αγιώργη, εις τα σπίτια» (σελ. 242). Και αλλού: «Και τους επήραν όλα τα φορτηγά ζώα, πολλά άλογα τής καβάλας, και όλαις τής καμήλαις, από τής οποίαις δέν εγλύτωσε καμμία να υπάγη διά σημάδι εις Κόρινθον. Αι γυναίκες μάλιστα, τού χωρίου Αγινόρι επήραν πολλά λάφυρα και καμήλαις φορτωμέναις» (σελ. 246).

Και ο Μ. Οικονόμου: «Οι εν Δερβενακίω και Αγίω Γεωργίω, κύριοι γενόμενοι πλήθους λαφύρων, ίππων, ημιόνων, καμήλων μετά των φορτίων αυτών, συνισταμένων εις σκηνάς, πολεμοφόδια, καφέδες, όπλα, ενδύματα και λοιπά, το δε σπουδαιότερον και  χασνέδες (χρηματικόν), διεσκορπίσθησαν ένθεν κακείθεν εις σπείρας κατά τον Άγιον Γεώργιον, ασχολούμενοι εις απόκρυψιν, εξασφάλισιν, καταγραφάς των λαφύρων, διανομάς και έριδας, και ως μεθυσμένοι διατελούντες ουδείς πλέον υπήκουεν» («Ιστορικά τής ελληνικής παλιγγενεσίας ή ο ιερός αγών των ελλήνων», Αθήνα, 1957, έκδ. «Τσουκαλά», τ. Α΄, σελ. 271).


«Ο πόλεμος των Δερβενακίων έγινε την Τετάρτην, την δε Παρασκευήν εφάνη μακρόθεν ο Δράμαλης, ερχόμενος να περάσει τό Αγιονόρι εις Κόρινθον, αλλʼ οι στρατιώται είχαν την γενναιότητα από τον πρώτον πόλεμον, ώστε τους εφαίνετο, ότι κυνηγούν πρόβατα και όχι στρατόν, και αν ευρίσκοντο εκεί και οι στρατιώται, οίτινες προ δύο ημερών είχον αναχωρήσει με άδειαν, ίσως και αυτός ο ίδιος ο Δράμαλης δέν ήθελε δυνηθεί να περάσει». («Απομνημονεύματα», έκδ. «Τσουκαλά», σελ. 14-15).

Εγκατάλειψη των θέσεων
για τα λάφυρα

Πραγματικά, η καταλαφυραγώγηση των σκοτωμένων και των μεταγωγικών, που ακολούθησε τη νικηφόρα σύγκρουση στα στενά, έσωσε το μεγαλύτερο μέρος τής στρατιάς των εισβολέων. Οι τούρκοι έμειναν ακαταδίωκτοι και μπόρεσαν να καταφύγουν στη Κόρινθο.

Αφηγείται ο Νικηταράς: «Οι έλληνες πέφτουν εις τα λάφυρα. Με τις πλάκαις (δηλαδή τούς πετροβολούσε) εμπόδιζα τους έλληνας να μήν κάμουν λάφυρα, αλλά να πάμε κατόπι των τούρκων». («Βίος Νικήτα Σταματελόπουλου ή Νικηταρά», Καταγραφή Γεωργίου Τερτσέτη, Αθήνα, 1952).

Στην εγκατάλειψη τού πεδίου τής μάχης για τα λάφυρα αναφέρεται και ο Νικ. Σπηλιάδης: «Ήδη ο Αντώνης (Κολοκοτρώνης) και οι μετά αυτού συμπολεμήσαντες εφορτώθησαν πλούσια λάφυρα και άφηνοντες τας θέσεις των, απήλθον να τα διανείμωσι. Λέγεται δε, ότι επήραν πολλά εκ των λεγομένων μαχμουδιέδων, παρεκτός των άλλων πραγμάτων». (τ. Α΄, σελ. 421).

«Τους θησαυρούς τού Δράμαλη»
, αφηγείται ο γραμματικός τού Πάνου Κολοκοτρώνη, Θ. Ρηγόπουλος, «διεμοίραζον οι γόρτυνες με το φέσι, ήτοι με την χωρητικότητα τού φεσιού. Ήσαν ούτω εκ νομισμάτων αρχαίων, οίον ουγγίαι τής Σικελίας, σουφορίνια και μπατίστα, χρυσά όλα». (Αρχείο Θεοφανίδη, τ. Γ΄, σελ. 98).

Τα ίδια έγιναν ένα χρόνο πριν, στη μάχη των Βασιλικών, όπως φαίνεται από γράμμα τού Ανδρούτσου (26 Αυγούστου 1821): «Οι έλληνες από την ορμήν τους με οδόντια έτρωγαν τους τούρκους, οπού τέλος πάντων έτρεχε το αίμα ποταμηδόν από την ώραν οπού ήρξεν ο πόλεμος έως το πουρνό και αν ίσως οι έλληνες δέν έπεφταν εις τα λάφυρα, και δέν ενύκτωνε, δέν ήθελε μείνει βέβαια ούτε ουδείς από αυτούς και ήθελε πιάσωμεν και τον ίδιον Μπαϊράμ πασιά ζωντανόν» (Δημ. Πασχάλη, «Μιά ανέκδοτος επιστολή τού Οδυσσέως Ανδρούτσου», Ημ. Μεγ. Ελλάδος, 1930, σ. 493).

Τελικά, ο Κολοκοτρώνης απόμεινε χωρίς στρατό. Έγραφε στους υδραίους (10 Οκτωβρίου 1821): «Καταγίνομαι να συνάξω στους στρατιώτας μας, επειδή εσκόρπισαν εξ αιτίας των λαφύρων και  εβγαίνω ο ίδιος να τους συνάξω». («Απομνημονεύματα», Εν Τριπόλει, 1893, σελ. 18).

Έπαιζαν χωρίς δισταγμό τη ζωή τους γιά τα λάφυρα. Και τα πλούσια και τα ευτελή. Ο αγωνιστής Κ. Διαμαντόπουλος, σε μιά σύγκρουση έξω από την Κόρινθο ριψοκινδύνεψε, για να πιάσει ένα άλογο τού εχθρού: «Οι εν τω φρουρίω πεζοί και ολίγοι ιππείς είχον κατέβει εκ τού φρουρίου εις την πόλιν, ώστε ήρχισαν να πυροβολούν, το δε άλογον δέν ηδυνήθην να το πιάσω... εγώ δε απελπίσθην και επέστρεψα εις τον φίλον μου, όπου είχον φθάσει και οι εδικοί μας πεζοί ομού με τους καπεταναίους, οι οποίοι εμάζωναν τα πεταμένα υπό των εχθρών παξιμάδια».

Οι ρωμιοί απείχαν
από τη λαφυραγωγία
μόνο για θρησκευτικούς λόγους
.

Όταν ζύγωναν οι μεγαλογιορτές εγκατέλειπαν τα στρατόπεδα και τις πολιορκίες και έτρεχαν στα χωριά τους.

Πάνω από 2.000 στρατιώτες πολιορκούσαν τον Απρίλιο τού 1821 το Ναυαρίνο και τη Μεθώνη. Και τί έγινε;
«Οι εν ταις πολιορκίαις διατρίβοντες στρατιώται χωρικοί, έχοντες την θέλησιν, άλλωστε και την ιδέαν, ότι εάν δέν εορτάσωσι το Πάσχα εις τας εστίας των, αμαρτάνουν θανασίμως, από την ημέραν τής Μεγάλης Πέμπτης μέχρι τού Μεγάλου Σαββάτου διά νυκτός ανεχώρουν όλον το πλήθος των χωρικών αυτών στρατιωτικών, έμειναν δε 85 αρχηγοί τε και στρατιώται εις την πολιορκίαν τού Νεοκάστρου και 56 εις την τής Μεθώνης». (Αμβρ. Φραντζή, τ. Α΄, σελ. 386).


Πολλοί έπεφταν θύματα τής λαφυρομανίας τους. Γράφει ο Καρατάσσος στην έκθεσή του για τη μάχη τού Αλατά: «Και εκ των ελλήνων δύο μόνον εσκοτώθησαν εξ αιτίας των λαφύρων». (Χρ. Περραιβού, «Πολεμικά Απομνημονεύματα», έκδ. Σεφερλή, σ. 165).

Τον Σεπτέμβριο τού 1821, για να παρακινήσουν οι ηγέτες τής πολιορκίας τής Τριπολιτσάς τους στρατιώτες νά πάρουν μέρος στην εκστρατεία τού Κορινθιακού, έδωσαν επίσημη υπόσχεση στους αγωνιστές, που ακολουθούσαν τον Υψηλάντη γιά διπλό μερίδιο από τα λάφυρα (Δ. Εύμορφόπουλου, σελ. 13).

Κατά τον γερμανό αξιωματικό Karl Theodor Striebeck, ο στρατιώτης έπρεπε να παραδώσει τα μισά λάφυρα στον καπετάνιο του (σελ. 136).

Ζήτω η κλεφτουρία!

Οι τούρκοι στρατιώτες, όταν καταδιώκονταν και βρίσκονταν σε κίνδυνο, γνωρίζοντας τη λαφυρομανία των ελλήνων, πετούσαν επιδεικτικά τα πολύτιμα όπλα τους ή άλλα αντικείμενα αξίας, γιά να κερδίσουν χρόνο από την περισυλλογή και να γλυτώσουν. (Δημ. Βαρδουνιώτη, «Η καταστροφή τού Δράμαλη», Τρίπολη, 1913, σελ. 184). Έτσι σκοτώθηκε ο
αδερφός τού Νικηταρά.


Οι μανιάτες καπεταναίοι έστελναν στρατιώτες φορτωμένους με λάφυρα στα χωριά τους. Όπως εκείνος ο καπετάν Παναγιώτης από το Λογγανίκο, που ανέθεσε στο νεαρό παραγιό του, χιώτη πρόσφυγα, Σέρμπο, κατά την εισβολή τού Δράμαλη και ενώ ο εχθρός βρισκόταν ακόμα στην Αργολίδα, γιά τη μεταφορά τού μερτικού του. «Εμέ με άλλους τρεις μάς έστειλε ο καπετάνιος εις το χωρίον του με τινα λάφυρα... περιπατούσα ημέρας τρεις». (Λουκία Δρούλια, «Παράλληλα στον αγώνα τού ʼ21», «Eποχές», Ιούνιος 1964, σελ. 90).

Τους απεχθάνονταν και τους φοβόνταν οι μωραΐτες τούς μανιάτες, που τους αποκαλούσαν, όπως γράφει ο Φωτάκος, «καταβόθρα». «Άρπαζαν τους δημοσίους καρπούς, ως και των ιδιοκτητών ακόμη και ένεκα τούτου εγίνοντο δυσάρεστοι εις τους πελοποννησίους, οι οποίοι τούς εκάλεσαν καταβόθραν, τουτέστιν, ότι είναι αχόρταγοι» (σελ. 289).

Οι μανιάτες, γράφει ο γάλλος εθελοντής Maxime Raybaud στo χρονικό του, μπέρδευαν τo σύνθημα «ζήτω η ελευθερία» με το σύνθημα «ζήτω η κλεφτουρία» (σελ. 388, σημ. 1).

«Συνέβη δε πολλάκις (γράφει ο ιστορικός Μέντελσων Μπαρτόλντυ), απλοί των ορέων κάτοικοι να πωλήσωσι μαργαρίτας κατά βάρος ως κυάμους, αλλά ταχέως συνήθισαν και ούτοι εις εκτίμησιν κειμηλίων και χρυσού. Ο Πετρόμπεης έστειλεν εκ Τριπόλεως οίκαδε δύο καμήλους και είκοσιν ημιόνους βαρυφορτωμένους, οι δε μανιάται αυτού εφόρτωναν τα αρπαχθέντα εις τας γυναίκας των, αίτινες είχον συνδράμει εκεί από τα βουνά τής Μάνης. Ουδέν κινητόν ενόμιζον ούτοι ανάξιον λόγου και αυτούς δε τους παλαιούς ήλους (σ.σ. τα σκουριασμένα καρφιά!) απέσπων εκ των τοίχων και απεκόμιζον». (Α΄, 329).

Τη λαφυρομανία καυτηρίασε η χειρόγραφη εφημερίδα «Αιτωλική» στο πρώτο φύλλο της (Αύγουστος 1821): «Τί τρέχετε λαφυραγωγούντες και δέν αποφασίζετε να ξοδεύσετε όλας τας ουσίας εις προμήθειαν τού πολέμου, θαρείτε, πως τα πλούτη ημπορούν... να φυλάξουν εσάς κατά μέρος, τους ταύτα συναθροίζοντας;... Οι δε στρατηγοί και στρατιώται, μήν αποβλέπετε πλέον εις λάφυρα, ότι αμαυρώνουν τας ανδραγαθίας σας και εμποδίζουν την πρόοδόν σας, αλλά εις κάθε στρατόπεδον διορίσατε έναν έφορον των λαφύρων να τα συνάξει και να τα διαμοιρασθήτε εν καιρώ». (ΑικατερΙνης Κουμαριανού, «Ο Τύπος στον Αγώνα», τ. Α', σελ. 10-11).

Στην Αθήνα, κατά την πολιορκία των τούρκων στην Ακρόπολη, είχε συμφωνηθεί να μή γίνουν λαφυραγωγίες μετά την άλωση τού κάστρου. Στην απόφαση τής 8ης Νοεμβρίου 1821 αναφερόταν: «Κεφ. Ε΄: Αφ' ου τελειώσει, συν Θεώ, η άλωσις τού κάστρου, να πιασθούν αι πόρται του και να μήν έβγη έξω κανείς χωρίς να εξετασθή πρώτον από τους διωρισμένους, αρχίζονταςαπό τον καπετάνιον έως τον τελευταίον στρατιώτην, διά να μή πάρουν πράγματα κρυφίως». (Αρχεία τής ελληνικής παλιγγενεσίας, εν Αθήναις, 1857, Α΄ Βουλευτ. Περίοδος, τ. Α΄, σελ. 539).


Δίψα για λαφυραγωγία
Αλλά ήταν αδύνατο να εφαρμοσθούν οι αποφάσεις, γιατί η κεντρική κυβέρνηση δέν ασκούσε πραγματική εξουσία. Τα μαχόμενα στρατεύματα ήταν ανεξέλεγκτα. Στην Κόρινθο λ.χ. όλοι είχαν το νού τους στους θησαυρούς τού Κιαμήλμπεη. Και η κυβέρνηση υποσχόταν σε όλους μερίδιο. Στις 9 Φεβρουαρίου 1822, εγκρίθηκε από το Βουλευτικό το αίτημα των Δερβενοχωριτών: «... διά να εκστρατεύσωσιν εν τάχει εις την πέραν Ελλάδα, να δοθή αυτοίς υπό τής Διοικήσεως γράμμα δηλωτικόν, ότι, αν ποτέ ανακαλυφθή περιουσία τού Κιαμήλμπεη, να λαμβάνωσιν ανάλογον μέρος».

Κι επειδή καθένας προσπαθούσε να αποσπάσει ομολογίες από τον Κιαμήλμπεη σχετικά με τα πλούτη του γιά δικό του λογαριασμό το Βουλευτικό αποφάσισε στις 18 Φεβρουαρίου 1822, «ότι δέν πρέπει εις το εξής μήτε εκ τής Διοικήσεως, μήτε έξωθεν αυτής να υπάγη χωρίς άδειαν τής Διοικήσεως να συνομιλή ούτε με τον Κιαμήλμπεη ούτε με τα χαρέμια του, αλλά χρείας ούσης, να εξετασθώσιν αμφότερα τα μέρη και να διορίζωνται εκ τής Διοικήσεως υποκείμενα τρία ή τέσσαρα, και κατά την οδηγίαν τής Διοικήσεως να γίνωνται συνομιλίαι και εξετάσεις» (σελ. 11).

Στις 19 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση έφθασε στον εξευτελιστικό συμβιβασμό να υποσχεθεί μερίδιο στο στρατηγό Γιατράκο: «Από όσην περιουσίαν χρηματικήν τού Κιαμήλμπεη ανακαλύψει (η Πατρίς) θέλει σε κάμει κάτοχον με το έν δέκατον αυτής τής περιουσίας».

Και η Πελοποννησιακή Γερουσία κατήγγειλε ανοιχτά τη δίψα γιά λαφυραγωγία, μέ την προκήρυξη τής 20ής Οκτωβρίου 1822: «Δέν θέλετε, αδελφοί, να απέλθετε όπου είναι η δόξα και ο κίνδυνος, αλλʼ όπου είναι τα λάφυρα και, καταρπάζοντες ούτως ολίγα ράκη, λιποτακτείτε».


Ο Μπιθεκούρας (Θ. Κολοκοτρώνης).
 
Καπετάν Λαφύρα τον φώναζαν μετά την άλωση τής Τριπολιτσάς, επειδή κατάφερε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των λαφύρων.
 
Ένας πρώην πάμπτωχος ληστής πριν το ʽ21, που έγινε όμως, πάμπλουτος μετά. 

Και ενώ τα αποδιοργανωμένα λείψανα τής στρατιάς τού Δράμαλη προετοιμάζονταν στην Κόρινθο γιά νέα ειβολή στην Αργολίδα, τα στενά έμεναν σχεδόν αφύλακτα, επειδη οι στρατιώτες έτρεχαν στην πολιορκία τού Αναπλιού με την προοπτική τής υποταγής τής φρουράς και τής λαφυραγωγίας.

Έχουμε και τη μαρτυρία τού Φωτάκου: «Τότε ο Π. Μαυρομιχάλης ήτο εις το Άργος από προτύτερα και εζητούσε να εκστρατεύση διά τα Μεγάλα Δερβένια με τους μανιάτας, αλλ΄ ήθελε χρήματα, και επειδή η πτώσις τού Ναυπλίου εκόντευεν οι μανιάταις δέν τον αγροικούσαν, αλλʼ από την εκστρατείαν επροτιμούσαν τα λάφυρα» (σελ. 215).

Τα τζάβαλα των οθωμανών

Στις 28 Οκτωβρίου 1822 η κυβέρνηση, σε προκήρυξή της «προς απαξάπαντας τους κατοίκους τής Πελοποννήσου», επισημαίνει την απροθυμία για οικονομική συνεισφορά: «Εδώ εις την Πελοπόννησον, έμειναν όλα τα πλούτη των τούρκων, κινητά και ακίνητα, χωρίς να αφήσετε καν μέρος αυτών, διά να φυλαχθώσι τα πολλά και σεις οι ίδιοι». Και τους καλεί: «Ιδού να αφήσετε τα τζάβαλα των εχθρών και να ορμήσετε κατά των εν Κορίνθω τυράννων» (βλ. Φωτάκου, σελ. 281, 282).

Γράφει ο Thomas Gordon στην Ιστορία του: «Eπί ένα μήνα (μετά την καταστροφή τού Δράμαλη) οι πόλεις τού Μωριά είχαν μεταβληθεί σε παζάρια. Ξεπουλούσαν τα λάφυρα. Στους δρόμους κρεμούσαν ολημερίς ακριβά άρματα και πλούσιες τουρκικές φορεσιές. Καμήλες και άλογα αγοράζονταν για μερικά σελίνια».

Ο άγγλος John Carne, που πέρασε από την Τριπολιτσά μετά την άλωση, γράφει, ότι όλα τα πλούτη των τούρκων έπεσαν στα χέρια των στρατιωτών. «Γυναικεία στολίδια, πλούσιες φορεσιές, έπιπλα και σκεύη πουλήθηκαν ύστερα από την άλωση πάμφθηνα» («Letters from the East», Λονδίνο, 1825, σελ. 550).

Κατά τη διάρκεια τής πολιορκίας τού Αναπλιού ο Υψηλάντης, με προκήρυξή του όριζε τον τρόπο τής διανομής των λαφύρων, γιά να αποτραπεί η γενική διαρπαγή, όπως στην Τριπολιτσά: «Πρός τους στρατιώτας. Διά να μείνωσιν όλοι ευχαριστημένοι και το Ταμείον τού Έθνους να ωφεληθή. Και τέλος πάντων διά να αξιωθή καθείς την ανάλογον αξίαν τής εκδουλεύσεως και τής ανδρείας του. Διορίζομεν. Α΄ Οι στρατιώται εκείνοι τής ξηράς και θαλάσσης, όσοι εισπηδήσωσι (κάμωσιν ασάλτο) εις το κάστρον τού Ναυπλίου και το κυριεύσωσιν έχουσι να λαμβάνουν λάφυρα, όσα κινητά πράγματα είναι ιδιαίτερα των τούρκων, ήγουν χρήματα, όπλα ιδικά των, φορέματα, οικιακά σκεύη και τα τοιαύτα. Εκ τούτων το εν τρίτον μέρος θέλει είναι τού έθνους, διά να το μεταχειρισθή εις κοινάς άλλας χρείας». (Μιχ. Λαμπρυνίδη, «Η Ναυτιλία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ΄ ημάς, Αθήνα, 1950, σελ. 381).

Τίποτε στο δημόσιο ταμείο
Ωστόσο, η αντίληψη, που επικρατούσε -και όχι μονάχα ανάμεσα στους στρατιώτες- ήταν, πως όλα τα λάφυρα ανήκαν στους μαχητές. Ο Αλεξ. Κριεζής (αρχηγός τού στόλου τού Ευρίπου»), που έφθασε στην Τριπολιτσά πριν από την άλωση, γράφει, ότι στη σύσκεψη τής 5ης Σεπτεμβρίου 1821, «εις την καλύβην τού Υψηλάντη», οι καπεταναίοι υποστήριξαν, ότι τα λάφυρα «να ήτον των στρατιωτών», ενώ οι κοτζαμπάσηδες πρότειναν να μοιρασθούν στα δύο, «διά να γίνη κάσσα», δηλαδή δημόσιο ταμείο.

Μίλησε και ο ίδιος ο καπετάν Κριεζής: «Είμαι γνώμης... ότι τα λάφυρα τού φρουρίου να είναι των στρατιωτών, και δέν είναι περίστασις να κυττάξωμεν κάσσας και άλλα, αλλά να πασχίσωμεν με οποίον τρόπον δυνηθώμεν να πάρωμεν φρούρια, και οι στρατιώται, όπου θέλουν ριψοκινδυνεύσει, διʼ αυτούς τα λάφυρα και αν περιμένωμεν ως να έβγη η απόφασις των δημογερόντων, εμπρός δέν θα προχωρήσωμεν και μήτε κανένας στρατιώτης θέλει ριψοκινδυνεύσει την ζωήν του». («Γκιορνάλε διά την ανεξαρτησίαν τού έθνους», Έκδ. Τσουκαλά, σελ. 66-67).

Το ίδιο υποστήριζε και ο Φωτάκος: «Οι μισθοί των στρατιωτών ήσαν τα λάφυρα και διά τούτο τους είδομεν να τα μοιράζουν μεταξύ των, καθώς εκυριεύσαμεν την Τριπολιτσάν, και εις το Δερβενάκι βλἐπομεν πάλιν τους στρατιώτας λαστιώτας και αλωνιστιώτας να μοιράζουν με το φέσι τα φλωριά. Ο στρατιώτης τής επαναστάσεως, όχι μόνον επήγαινεν ο ίδιος με τα άρματά του και με το ψωμί του εις τον πόλεμον, αλλά επλήρωνε και φόρον από τα κτήματά του, διά να τρέφωνται και οι πολιτικοί» (σελ. 279).

«Αλλά όταν τους είδαν αληθώς εβγαίνοντας, τους επήραν κατά πόδας και τους έκαμαν μεγάλην θραύσιν, ώστε δια να λαβαίνουν καιρόν να φεύγουν, επετούσαν ό,τι περιττά πράγματα είχον και ασήμια πολλά διά να τα παίρνουν οι έλληνες και να λαβαίνουν καιρόν να φεύγουν, έως ου έπεσαν εις τον κάμπον, όπου είχον και την καβαλλαρίαν τους. Και οι έλληνες εδίσταζαν να πέσουν εις τον κάμπον, εσταμάτησαν πλέον και έπεσαν εις την λαφυραγωγίαν, γυμνώνοντες τους πεφονευμένους τούρκους έως χιλίους τον αριθμόν [αυτών] φονευμένους και πληγωμένους κακήν κακώς, εμβάντες εις Τρίπολιν».
(Παν. Παπατσώνη: «Απομνημονεύματα από των χρόνων τής Τουρκοκρατίας μέχρι τής βασιλείας Γεωργίου Αʼ», ανατύπωση: «Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων τού Κράτους», Αθήνα, 1993, σελ. 65).


Στη φωτογραφία: Η Ρωμιοσύνη γιορτάζει το... πλιάτσικο τού ʼ21.

Στη μάχη έπαιρνε μέρος όποιος ήθελε. Ο αγωνιστής ακολουθούσε τον καπετάνιο του ανάλογα με τη διάθεση και τις προσωπικές εκτιμήσεις. Κανείς δέν θεωρούσε τον εαυτό του υποχρεωμἐνο να πολεμήσει ως το τέλος τής μάχης. Μπορούσε να αποσυρθεί αδιαφορώντας αν από τη συμπεριφορά του κινδύνευε η ζωή των συντρόφων του. (Maxime Raybaud, τ. A', σελ. 350-351, τ. Β΄, σελ. 254, Heideck, Βαυαροί φιλέλληνες, «Αρμονία», 1900, σελ. 457, 587-588, 790-791, Κ. Βυζαντίου, Ιστορία τού τακτικού στρατού, Αθήνα, 1901, σελ. 320).


Γεγονός είναι, ότι από τα πλούτη των τούρκων, που πρέπει να υπολογισθούν σε δισεκατομμύρια γρόσια, τίποτα σχεδόν δέν έφθασε στό Δημόσιο Ταμείο, πού ως το αγγλικό δάνειο ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο.

[Σ.σ.: Αλλά και τα αγγλικά δάνεια, όταν ήρθαν, πάλι οι «ημέτεροι» τα κατασπατάλησαν. Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Η κατάχρηση των αγγλικών δανείων από τους «ημέτερους» το ʼ21].

Τα λάφυρα τού πολέμου (αλώσεις κάστρων, εκστρατείες, ναυτικές λείες) θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν άνετα τον αγώνα, γιατί ήταν τεράστια. Αλλά κατέληξαν όλα στα χέρια τών στρατιωτών και καπεταναίων, καθώς και πολιτικών ηγετών καί κοτζαμπάσηδων.

Ευημερία και στους απογόνους από τα λάφυρα
Πολλά από εκείνα τα λάφυρα εξασφάλισαν ευημερία στους κατόχους και τους απογόνους τους. Μερικά πολύτιμα αντικείμενα δίνονταν ως προίκα στις θυγατέρες, όπως στην κόρη τής Μπουμπουλίνας και περνούσαν από γενιά σε γενιά.

Το βαρύτιμο σπαθί, πού πήρε ο Νικήτας Φλέσσας (αδερφός τού Παπαφλέσσα) στο Αγιονόρι (καρά-χουρασάν, κατακόσμητο με διαμάντια και ρουμπίνια) -το εκτίμησαν για 700.000 γρόσια- έφθασε τελικά σε ρωσικά χέρια. Ο Φλέσσας το έδωσε το 1825 προίκα στην κόρη του, που παντρεύτηκε τον Κων. Μαυρομιχάλη, νεότερο αδερφό τού Πετρόμπεη, τον κατοπινό δολοφόνο τού Καποδίστρια. Αυτός ο Μαυρομιχάλης, πριν από τη δολοφονία, έδωσε το σπαθί ενέχυρο στον αντιπρέσβυ τής Ρωσίας στʼ Ανάπλι, Ρούκμαν, γιά 30.000  φοίνικες. Με τη σειρά του ο Ρούκμαν το εκχώρησε, μαζί με την απαίτηση, στον ρώσο αντιναύαρχο Ρίκορντ. Το 1882 ο γαμπρός τού Κων. Μαυρομιχάλη, Αλ. Κουμουνδούρος, ζήτησε από την Πετρούπολη, διαμέσου τού εκεί έλληνα πρεσβευτή, πληροφορίες γιά το πολύτιμο σπαθί. Βρισκόταν στά χέρια των κληρονόμων τού Ρίκορντ, που αξίωσαν γιά να το παραδώσουν 250.000 γαλλικά φράγκα τής εποχής. Τόσο υπολόγισαν το κεφάλαιο και τους τόκους τού χρέους τού Μαυρομιχάλη. Αλλά το σπαθί είχε «λεηλατηθεί». Έλειπαν τα  μεγαλύτερα διαμάντια και ρουμπίνια (Δ. Βαρδουνιώτη, σελ. 163, σημ. 1).Παπαφλέσσας:
Ο παπάς με την κόκκινη γούνα
!

H περίφημη γούνα, που φορούσε o Παπαφλέσσας -μʼ αυτή πόζαρε γιά τη γνωστή προσωπογραφία του- ήταν λάφυρο τού αδερφού του, Νικήτα Φλέσσα, από τις αποσκευές τού Δράμαλη στο Αγιονόρι.

Οι θησαυροί των οθωμανών τής Τριπολιτσάς λεηλατήθηκαν κατά την έφοδο. Δέν έμεινε ούτε σκουριασμένο καρφί. Από τα λάφυρα τού Ακροκορίνθου εξοικονόμησε η Γερουσία μόνο 100.000 γρόσια γιά τις ανάγκες της. Άλλες 800.000 πήραν οι υδραίοι (διαμαντικά και χρυσά σκεύη). Διαρπαγή έγινε και στους θησαυρούς των τούρκων τού Αναπλιού.

Τις προσόδους εκμεταλλεύονταν οι προεστοί, που διαδέχθηκαν τους τούρκους φεουδάρχες. «Ο μουκατάς μου», «η επαρχία μου», έλεγαν οι κοτζαμπάσηδες. Τεράστια ποσά αντιπροσώπευαν και οι λείες τού στόλου. Όλες μοιράζονταν στα πληρώματα.

Έτσι, οι νίκες ωφέλησαν μόνο άτομα, κυρίως τους μεταπράτες, που αγόραζαν τα πολύτιμα αντικείμενα από τους άξεστους χωριάτες και τσοπαναραίους σε ευτελέστατες τιμές.

Επειδή δέν υπήρχαν εθνικοί πόροι στάθηκε αδύνατο να στεριώσει κεντρική διοίκηση. Όλες οι κυβερνήσεις ήταν ανυπόληπτες και χωρίς δυνατότητα γιά άσκηση πραγματικής εξουσίας. Και το δημόσιο ταμείο άδειο. Αρχές 1823 υπήρχαν στην «Κάσσα» μόνο ογδόντα γρόσια!


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σημείωση:
Το παραπάνω άρθρο αποτελείται από αποσπάσματα
από το βιβλίο τού Κυρ. Σιμόπουλου:
Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα τού ʼ21,

τ. Β΄, έκδ, «Πολιτιστικές εκδόσεις», Αθήνα, 2004.
Ο τίτλος, οι φωτογραφίες, ο πρόλογος (μπλε στοιχεία)
και οι υπότιτλοι έγιναν με μέριμνα τής «Ελεύθερης Έρευνας».Διαβάστε ακόμα στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
Από την Τριπολιτσά στην... Τρόικα
Τυχοδιώκτες και μαχαιροφόροι
Τους έφαγε το... φεγγάρι !


Σημείωση:
Τα άρθρα αυτά εντάσσονται στο Αφιέρωμα τής «Ελεύθερης Έρευνας»
με τίτλο: 1821: Η αποστασία των ρωμιών, που θα ολοκληρωθεί
με τακτικές αναρτήσεις σχετικών μελετών τους προσεχείς μήνες.

O Κυριάκος Σιμόπουλος (1921-2001) ήταν δημοσιογράφος και ιστοριοδίφης. Έχει εκδόσει τα βιβλία:
Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα,
Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ΄21,
Η γλώσσα και το εικοσιένα,
Ιδεολογία και αξιοπιστία του Μακρυγιάννη,
Βασανιστήρια και εξουσία,
Ο μύθος των μεγάλων της ιστορίας,
Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας,
Μυθοπλαστία όλες οι θρησκείες της οικουμένης κ.ά..

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


71 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 50632

  27 Μαρ 2021

  Ζητω η Μερκελ !

 • Ανώνυμος 47508

  21 Μαΐ 2019

  Ζεί ο Βασιλιάς Αλέξανδρος?
  Ο μακαρίτης Σιμόπουλος τι άποψη θα είχε για το άρθρο άραγε?

  Η Ελληνική Κυβέρνηση λοιπόν είναι γνήσιος απόγονος της κλεφτουριάς!

 • Ανώνυμος 47507

  21 Μαΐ 2019

  Ζεί ο Βασιλιάς Αλέξανδρος?
  Ο μακαρίτης Σιμόπουλος τι άποψη θα είχε για το άρθρο άραγε?

 • Ανώνυμος 46752

  20 Ιαν 2019

  πες τα ρε.... εισαι ο μονος που αντικειμενικα λες την αληθεια-πλησιαζεις την αληθεια!

 • Ανώνυμος 46474

  27 Νοε 2018

  Υπήρχε λοιπόν κατά την γνώμη σας "ταξικό" κίνητρο των φτωχών που εποφθαλμιούσαν τα πλούτη των αστικών και φεουδαρχών τούρκων ? Ενδιαφέρον!!!
  Τουλάχιστον εκείνοι λαφυραγώγησαν τους Τουρκαλάδες το 1821 και τους αφάνισαν κιόλας. Με ετούτους εδώ τους 300 που μας κατακλέβουν το 2018 τι θα γίνει? Θα μαζευτούμε να το μπουρλοοτίσουμε?

 • Ανώνυμος 44725

  29 Ιαν 2018

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΒΟΡΕΙΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΓΕΝΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ, ΣΛΑΒΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΥΚΟΙ ΞΑΝΘΟΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΜΕ ΙΝΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΛΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΑΠΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ, ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟ-ΑΣΙΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΞΑΝΘΟΊ ΛΕΥΚΟΙ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ο ΚΩΣΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 42135

  9 Απρ 2017

  Ανώνυμος 41656
  "όσο είμαστε χορτάτοι".
  -Ευτυχώς και ένας ρωμιός που δέχετε πως είσαστε βολεμένοι σαν λαός και όχι "θύματα της κρίσης και των κακών γειτόνων".

  "προσπαθεί να κάθε τρόπο να ισοπεδώσει την επανάσταση"
  -Τα γεγονότα όπως έγιναν περιγράφουν, τώρα αν εσύ νομίζεις οτι ισοπεδώνουν την "επανάσταση" τότε καταλάβαμε τί "απόγονος σπουδαίων αρχαίων ελληνων" είσαι και του λόγου σου βολεμένε.

  "Εσύ που τα γράφεις, αναρωτιέμαι αν θεωρείς τον εαυτό πιο μάγκα από τους προγόνους σου που ξεσηκώθηκαν τότε".
  -Τί εννοείς με την λέξη "μάγκας"; Να γίνει δηλαδή σφαγέας "απίστων" επειδή το θέλουν οι ξένες δυνάμεις; Κανένας απο τους προγόνους όλων μας δεν ξέρουμε τί και πως συμπεριφέρθηκε την συγκεκριμένη εποχή, πάρε παράδειγμα τους Πόντιους που μέχρι το 1910 ήτανε Τούρκοι Ορθόδοξοι και μετά μεταλάχθηκαν σε "έλληνες" αφου το βάλανε στα πόδια και λιποτάκτησαν αντί να μείνουν στον τόπο τους.

  -"στην ελληνική γλώσσα"
  Δεν υπάρχει ελληνική γλώσσα αλλά ρωμέικη που έχει μια μικρή σχέση με την αρχαία ελληνική, προσπάθησε να διαβάσεις ενα αρχαίο κείμενο δίχως μετάφραση και πεσμου τί λεει μέσα και μετα θα παραδεχτώ ότι όντως μιλάς ελληνικά, συν το ότι η αρχαία ελληνική είχε πάρει πολλές λέξεις απο άλλους; λαούς, μην σου πώ τις περισσότερες.

 • Ανώνυμος 41656

  16 Μαρ 2017

  Γι' αυτό και τώρα, όσο είμαστε χορτάτοι δεν κάνουμε καμιά επανάσταση σε αυτούς που μας έχουν κατσικωθεί.
  Κάτσε να πεινάσουμε περισσότεροι στη χώρα, και άραγε θα ξεσηκωθούμε τότε οι πεινασμένοι όλοι;

  Πάντως το άρθρο είναι απαράδεκτο. Διόλου αντικειμενική η ματιά, προσπαθεί να κάθε τρόπο να ισοπεδώσει την επανάσταση και τους αρχηγούς των αγώνων. Εσύ που τα γράφεις, αναρωτιέμαι αν θεωρείς τον εαυτό πιο μάγκα από τους προγόνους σου που ξεσηκώθηκαν τότε, κι έτσι εσύ σήμερα βρίσκεσαι παρόν στον κόσμο να ερευνάς και να γράφεις στην ελληνική γλώσσα κατά της μνήμης τους.

 • Ανώνυμος 39555

  18 Αυγ 2016

  τελικα πεοδομε ΑΝΔΡΑΣ εισαι ἤ ΑΝΤΡΑΣ
  ο πρωτος που ψαχνει να βρει τον σκοπο της ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ του και ο δευτερος να διαιωνιζει ΤΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟ ΤΟΥ.
  καλο να βριζεις. δειχνεις ετσι το μποϊ της φαρας σου που γνωσεις βιας και ΖΗΛΕΙΑΣ σε διδαξαν
  καλα πας προχωρα να σε δοξασει η χωρα σου

 • Ανώνυμος 39355

  1 Αυγ 2016

  Ανώνυμος 37082 "αν φοραει παντελονια"

  Ενώ εσείς που "φοράτε παντελόνια" καταστρέφετε τον συμπατριώτη σας με τον πιο ύπουλο και άτιμο τρόπο και μετά μυξοκλαίγεστε πως "γέμισε ο τόπος ανθέλληνες".

  Σου τα γράφει ενας 34 ετών ΑΝΤΡΑΣ (και όχι Έλ-ληνας) που απο την εφηβεία μέχρι τα 30 μου ήμουν στον χώρο του εθνικισμού και πίστεψε με, πρόσφερα όσα δεν θα προσφέρεις εσύ στην εθνικιστική Ελλάδα, υπηρέτησα και 3 χρόνια στον Ε.Σ. (φυσικά αν είχα τις εμπειρίες που έχω σήμερα, ούτε μια μέρα δεν θα πατούσα το πόδι μου εκεί, κι ας το έκανα τότε απο αγνή αγαπη προς την "πατρίδα").

  Το έχω μετανοιώσει βέβαια, μώλις εκεί στο 2012, στα 30 μου ακριβώς, έφαγα ένα "χαστούκι" απο κάτι "υπερπατριώτες και υπερορθόδοξους" που με βρήκανε διαλυμένο ψυχικά και σωματικά και το εκμεταλεύτηκαν, εκεί ξύπονησα και καταλαβα με τί λαό έχω να κάνω, αυτους που άλλωτε αποκαλούσα "αδέρφια" μου. Κάπως έτσι αναθεώρησα όσα πίστευα στην ζωή μου για τα περί πατρίδος και έθνους.

  ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ πουθενά εσείς οι Ρωμιοί, απλά ο εθνικισμός και το φαντασιακό πως είσαστε απογονοι αρχαίων Ελλήνων σας δίνει αξία. Το μόνο στο οποίο πιστεύετε είναι ο εγωκεντρισμός σας, παράδειγμα μια φορά να μην σας κάτσει η/ο γκόμενα/γκόμενος, ένα Σάββατο να μην βγείτε έξω, ένα καλοκαιρι να μην πατε διακοπες σε νησι και κλαψουρίζετε πως είσαστε ο "κατατρεγμένος και καταπιεσμένος λαός".
  Αληθινά προβληματα δεν θα γνωρίσετε ποτέ, βολεμένα μου.

  Άντε γεια χαρά "παντελονάτε".

 • Ανώνυμος 39039

  15 Ιουλ 2016

  Ο πραγματικός Κολοκοτρώνης ήτανε Αλβανός Ορθόδοξος που απέκτησε ρωμέικη συνείδηση (στην συνέχεια οι μασώνοι απο πλήση εγκεφάλου που του κάνανε του την μετέτρεψαν σε αρχαιο-ελληνική), όπως πολλοί Ορθόδοξοι Αλβανοί σήμερα στην Αλβανία θρέφουν συμπάθεια για την Ελλάδα. Αυτοί που έσφαζε (οι προσκυνημένοι) ήτανε οι Έλληνες (και μοναδικοί γνήσιοι απόγονοι αρχαίων Ελλήνων) Μουσουλμάνοι. Τώρα πως ένας Αλβανός Ορθόδοξος που έσφαζε Έλληνες και μάλιστα πολλές φορές μικρά παιδιά, έγινε εθνικός ήρωας της Ελλάδος, θέλει μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν έχει νόημα, άλλωστε η σημερινή Ελλάδα είναι ολόκληρη ένα τεράστιο ψέμα.

 • Ανώνυμος 38782

  10 Ιουν 2016

  Ποιος λέει πως το Κολοκοτρώνης το έδωσε τάχα η ελληνική διανόηση μετά τον θάνατό του;;;
  Σε όλα τα έγγραφα της ελληνικής επανάστασης από το 1821 μέχρι τον θάνατό του, Κολοκοτρώνης αναφέρεται, Θ. Κολοκοτρώνης υπογράφει και Κολοκοτρώνη τον προσφωνούν και τον ξέρουν όλοι. Όπως και όλο του το σόι. Κολοκοτρώνηδες ή Κλοκοτρωναίοι. Τι βλακείες είναι αυτές για μπιθγκούρας; Αγραμματοσύνη στο έπακρο! Ανοίχτε κανένα έγγραφο της εποχής και μην κάνετε αμπελοφιλοσοφία από μακριά...

 • Ανώνυμος 37082

  5 Φεβ 2016

  ο καθε πικραμενος βγαζει την πικρα του και μονο η αρχη του κειμενου τα λεει ολα...ο συγραφεας του κειμενου δεν μας λεει τι εθνικοτητα ειναι; ελληνας παντως δεν ειναι...αγνωστου φυλης πατρος λεω εγω και το κυριοτερο αν φοραει παντελονια ας παει στην πατριδα του...μας εχουν ζαλισει οι ψευτοελληνες με την καθε παπαρια που γραφουνε

 • Ανώνυμος 37066

  4 Φεβ 2016

  Μιχαήλ Παλαιοπάνος
  mixail_palaiopanos@yahoo.gr
  Προς τον αρθρογράφο τον καθ οιονδήποτε τρόπον βαλτόν υποστηρικτήν χαζαρομογγόλων.
  Δηλ. οι μογγόλοι ξεκουμπίστηκαν απ την Ελλάδα επειδή φοβήθηκαν το πλιάτσικο και όχι τα γιαταγάνια των αγωνιστών;
  Δηλ. Ο παλαιών Πατρών Γερμανός που αναφέρει το παραπάνω-και καλά κάνει-μήπως θα ήθελε να μας πεί ότι ο Γρηγόριος Δικαίος σκοτώθηκε σε πλιάτσικο και όχι σε αγώνα κατά Μογγόλων κατακτητών, και ότι αυτός ο παλαιών Πατρών , τουλάχιστον από την 23η Μαρτίου 1821 (πολιορκία Τριπολιτσάς) έως 25η Μαρτίου 1821(ημέρα ύψωσης από τον ίδιο του λαβάρου της παπαδίστικης επανάστασης του ΄21 στην Αγία Λαύρα) τουλάχιστον γιαυτές τις 3 μέρες ήταν καταφανέστατα προδότης επαναλαμβάνω προδότης, διότι μαζί με τους άλλους παπάδες ζύγιζαν την κατάσταση προς τα πού θα γείρει και αναλόγως να κινηθούν υπέρ ή κατά των ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ!!! ΟΠΩΣ ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ, και τους έπιασε στα πράσσα η μυστική αστυνομία του Παλαιολόγου να διαπραγματεύονται με τους Τούρκους για την μετά 29/05/1453 συνεργασία..Ιστορία Γεωργίου (Σ)Φραντζή) Η άλωση της Κων/λεως. 2τομο έργο. Κ΄ ένα αίνιγμα, από πότε είχε δικαίωμα ο πατριάρχης να κυκλοφορεί έφιππος ως αρχηγός κράτους;
  Για το πλιάτσικο: Το μέγεθος του πλιάτσικου δείχνει ότι μας είχαν κλέψει πάρα πολλά και τα απαιτήσαμε με το καριοφίλι και το γιαταγάνι, με τον ίδιο τρόπο που μας τα είχαν πάρει δηλαδή, που είναι το περίεργο;
  ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΜΕ μωρέ υποτακτικοί των χαζαρομογγόλων, τι θέλετε δηλαδή να τους πληρώναμε και πολεμικές αποζημιώσεις;
  Φιλαράκι, δεν πολεμάγαμε για να μοιράσουμε την Ελλάδα, πολεμάγαμε για να ελευθερώσουμε όλη την Ελλάδα, όπως οι Έλληνες ελευθέρωσαν όλους τους λαούς της γής που ήταν υποταγμένοι στους ερπετοειδείς Ατλάντιους, ακόμα και όταν τους εγκατέλειψαν οι σκλαβωμένοι απ τον φόβο τους, χωρίς να απαιτήσουν από κανένεν τίποτε, (Πλάτωνος Τίμαιος) Για ποιό πράμα λοιπόν να τους τα χαρίσουμε, για το έχει μας που μας έκλεψαν, για την πατρίδα μας που ισοπέδωσαν, ή για τις γενοκτονίες που μας έκαναν με κάθε αφορμή, χωρίς ούτε ένας παπάς(εκτός από μερικούς) να διαμαρτύρεται αλλά από πάνω και να αφορίζουν.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΘΑΡΘΕΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΜΕΡΑ!
  Σίγουρα! και Κυβερνήτη σαν τον Καποδίστρια θα τον ακούτε και θα βρέχεστε πάνω σας.
  Τ άκούτε; άχθη αρούρης!!! ΘΑΡΘΕΙ.
  Αυτά..
  Μιχαήλ Παλαιοπάνος.

 • Ανώνυμος 36724

  20 Ιαν 2016

  Από δω και στο εξής ο Αλή Πασάς να τιμάται ως ήρως του '21. Άιντες.

 • Ανώνυμος 36361

  8 Ιαν 2016

  Καὶ πολὺ καλὰ ἔκαναν. Ὁ πόλεμος αὐτὸς δὲν ἦταν πανηγυράκι οὔτε πὀλεμος κανόνων. Διὰ τοὺς Ἕλληνας ἦτο δρόμος χωρὶς ἐπιστροφή. Καὶ ὁ πόλεμος αὐτὸς εἶχε ἀνάγκη ὅπλων καὶ χρημάτων καὶ δὲν ὑπῆρχε οὔτε χρόνος οὔτε χρεία εὐγενειῶν καὶ ἁβροφροσυνῶν.
  Καὶ ποῖος ἦτο ὁ ἀντίπαλος;;
  Ἕνας βάρβαρος δυνάστης αἰώνων καὶ καλῶς ὑπέστη ὅ,τι ὑπέστη.

 • Ανώνυμος 34459

  29 Μαΐ 2015

  https://www.youtube.com/watch?v=vbW3oT03jBM&index=40&list=PLVSe3KRn8Oaem5PMu2EMTebxuqIdNqR-0

 • Ανώνυμος 34026

  30 Απρ 2015

  Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Αριστοτέλης αναφέρει:
  «Και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες»
  Η χρήση του Γραικός ως ταυτόσημη με το Έλληνας συνεχίστηκε και στο Βυζάντιο.Και επειδη ακριβως το Ελλην ταυτιστηκε με την ειδολολατρεια [ ειτε λατρεια του Δια ειτε του Μιθρα ειτε του Οσιρη ειτε του Βααλ]ετσι οι Ελληνες τησ εποχης χρησιμοποιουσανε το παμπαλαιο ονομα ''' Γραικος''' δηλαδη ελληνας μεν μη παγανιστης δε. Τον 5ο αιώνα μ.Χ., ο Ησύχιος στο λεξικό του αναφέρει, πως το «Γραικός», σημαίνει «Έλλην»[29] και στο λεξικό Σούδα (10ος αι.) το «Γραικοί» σημαίνει «οι Έλληνες»[30].
  Προσέξτε τώρα τον όρο που χρησιμοποιεί τον 9ο αιώνα ο Θεόδωρος Στουδίτης (759-826) για το Βυζάντιο:
  «… χάριν της δόξης του Χριστού͵ υπέρ ου δονείται η ταπεινή Γραικία μάλα»
  Έτσι λοιπόν, η αναφερόμενη εδώ «Γραικία» που δονείται/τραντάζεται από την εικονομαχική αίρεση, δεν είναι άλλη από την βυζαντινή αυτοκρατορία!
  Αλλά και οι αντίπαλοι των Βυζαντινών, μας δίνουν την ίδια ακριβώς ορολογία. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Χρήστου:
  «Οι πάπες κατέβαλαν … εντονώτερες προσπάθειες για καθυπόταξι της Ανατολικής 'Εκκλησίας, όταν όμως απέτυχαν, απεκήρυξαν τους Ανατολικούς, Έλληνες κυρίως, ως αιρετικούς. […] από τον 9ο αιώνα γράφονται έργα ʽʼΚατά Γραικώνʼʼ […] Σύνοδος που συνήλθε … το 868 εξέδωσε απόφασι με τίτλο Contra Graecorum haeresim de fide sanctae Trinitatis […] τον 11ο αιώνα ο Άνσελμος Καντερβουρίας έγραψε το Contra Graecos και μετά δύο αιώνες, στα μέσα του 13ου, ο Θωμάς Ακινάτης έγραψε τα Contra Graecos και Contra errores Graecorum»[32].
  Κατά συνέπεια, η σύνδεση Βυζαντίου και Ελλάδας/Ελληνισμού δεν «ξεφύτρωσε» από το πουθενά στον 11ο αιώνα και εξής. Απλά τότε ωρίμασαν οι ιστορικές συνθήκες για μια συχνότερη πολιτισμική και εθνική χρήση του όρου «Έλλην» από τους Βυζαντινο
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ..ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ'''' ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗ 30 XΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ
  '''ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟ '''ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ''''

 • Ανώνυμος 33686

  26 Απρ 2015

  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ..
  http://egklimatikotita-allodapwn.blogspot.gr/

 • Ανώνυμος 33424

  13 Απρ 2015

  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ''ΠΡΟΕΔΡΙΑ''' ΤΗΣ ΕΕ ΠΗΓΕ ΣΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ [ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ] ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣΦΙΓΓΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ [ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ].......ΔΗΛΑΔΗ Η '''ΕΛΛΗΝΙΚΗ''' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΟΥ '''ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ'' ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.....
  ΑΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟ ΝΑΖΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.....ΑΡΑ '''''ΚΑΝΟΥΝ'''' ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ....ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ[ ΡΩΣΣΙΑ] ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ......ΕΠΙΣΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ 1999 ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΑΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ [ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ] ΕΝΩ ΑΦΗΣΑΝΕ ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΑΦΙΟΖΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΕΦΡΩΝ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΤΣΕΚΑ [ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ ] ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΦΡΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ] ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ,,,ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ.....ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ 1940- 44] ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ..... ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ [ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Μ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ , ΧΩΡΙΑ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΩΝ....ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ [ ΚΑΛΟΦΑΓΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ'''ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ''' ΣΚΗΝΙΚΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ ΤΡΑΒΑΝΕ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ, ΑΛΑΧ ΟΥΑΚΜΠΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ]...ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΑΛΙ...ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ..ΕΕΕΕΕ....ΜΠΑΜΜ ΚΑΝΕΙ...ΑΥΤΟΚΑΡΦΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΑΡΕΥΟΥΝ......ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΝΟΝΤΕ ΛΙΓΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...ΔΕΝ ΠΟΛΥΑΝΗΣΥΧΟΥΝΕ ΟΜΩΣ...ΚΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΑ [ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΡΟΥΜ [ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]

 • Ανώνυμος 33348

  8 Απρ 2015

  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΤΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙΝΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ;;;;..ΓΙΑΤΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ [ ΩΧ ΑΝΤΙΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΚΙΝΗΣΗ] Η ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ [ ΩΧ ΑΝΤΙΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ] Η ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ [ ΩΧ ΡΑΤΣΙΣΤΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΥΣΗΧΟΣ ΛΑΟΣ..ΣΙΓΑ ΜΩΡΕ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ;;; ..... ΣΕ 95 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝΕ 800000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ 9ΕΤΙΑ [ 1914- 1922 ] ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΑΝΕ ΑΛΛΟ 1400000 ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974 ΟΜΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΑΝΕ ...... ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 38 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΙΗΣΑΝΕ ΜΟΝΟ 200000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ...ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ [ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΟ 1922...ΚΑΤΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΜΑΧΩΝ ΚΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΒΟΜΒΕΣ ΝΑΠΑΛΜ ΣΕ ΑΜΑΧΟΥΣ ΜΩΡΕ ....ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ...ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ]...ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΦΕΡΟΝΤΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΗΡΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΝΑ '''ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ''''... ΑΠΟ ΤΙ , ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ , ΑΛΛΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ...Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΑΕΙ
  ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΟΤΑΝ ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΗΜΑΙΑ ΤΑ ΜΑΤ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ;;;.....ΓΙΑΤΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ [ ΟΥΤΕ ΟΥΤΣΕΚΑΔΕΣ ΝΑ ΤΑΝ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΟΧΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ] ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ;;;.....ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΔΗΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙ ΤΖΕΦΡΙ ΜΙΝΕΚΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΣΑΝΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ;;;[ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΤΑ ΑΛΝΑΙΑ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.....ΑΕΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ] ΓΙΑΤ Ι ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ''''WE NEED A GLOBAL GOVERNENCE AND WE NEED IT FAST'''ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΟΤΑΝΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ [ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ] ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
  ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΕΞΑΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΝΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑ ΜΑΤ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΑΝΕ.....ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ'''ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ''' ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΚΑΓΑΝΕ ΜΥΤΗ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΝΤΑΩΡΟ [ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΧΑΝΕ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤ ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ] ΚΑΙ ΨΑΧΝΑΝΕ ΝΑ ΒΡΟΥΝΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ [ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΠΑΜΠΑΛΑΙΟ ]
  ΛΕΓΕΤΑΙ '' '''Π Ρ Ο Β Ο Κ Α Τ Σ Ι Α '''''

 • Ανώνυμος 33301

  5 Απρ 2015

  τα εκκλησιαστικα σαιτ παρουσιαζουν με περιφανια τη φουστανελα να εχει καταγωγη αρχαιοελληνικη
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΑ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΑ''- ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΙΤ
  ΑΡΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ

 • Ανώνυμος 32984

  24 Μαρ 2015

  ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΟΟΟΛΟΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΗΤΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΥ ΛΑΛΑ ΚΛΠΚΛΠ

 • Ανώνυμος 32978

  24 Μαρ 2015

  ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΚΙΑΜΗΛ ΜΠΕΗΣ ΠΩΣ ΕΙΧΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΜΥΘΙΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΤΕ;;;;...
  ΜΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥ...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΟΙ ΠΑΣΑΔΕΣ ΔΟΥΛΕΥΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ......ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟ ΛΑΟ ΜΙΛΑΜΕ....ΠΡΟΚΟΜΕΝΟ...ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΖΗΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΗΘΗ ΠΟΥ ΦΕΡΑΝΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ......ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΛΗΤΕΣ ΗΜΑΣΤΑΝ

 • Ανώνυμος 32977

  24 Μαρ 2015

  Δίψα για λαφυραγωγία
  Αλλά ήταν αδύνατο να εφαρμοσθούν οι αποφάσεις, γιατί η κεντρική κυβέρνηση δέν ασκούσε πραγματική εξουσία. Τα μαχόμενα στρατεύματα ήταν ανεξέλεγκτα. Στην Κόρινθο λ.χ. όλοι είχαν το νού τους στους θησαυρούς τού Κιαμήλμπεη.
  ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΣΟ ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ Η ΔΙΨΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΛΑΦΥΡΑ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

 • Ανώνυμος 32976

  24 Μαρ 2015

  «Η λαφυραγωγία», γράφει ο γερμανός γιατρός, είναι «παληά τέχνη των μανιατών. Ωστόσο, δέν τολμούν να επιτεθούν, όταν τους αντιμετωπίσεις με θάρρος».
  ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙ Ο ΑΛΑΝΙΑΡΗΣ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ....ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ;;; ;;;;;;ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ BEBAIA......Η ΠΑΤΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΕΡΙ ΘΑΡΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ....ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΧΑΝΕ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ...ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ ΕΛΑΦΡΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ......KAI ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ......ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΤΙ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΩΣ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΜΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

 • Ανώνυμος 32800

  10 Μαρ 2015

  ΣΩΣΤΟΣ

 • Ανώνυμος 32706

  5 Μαρ 2015

  ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ . ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ.
  ΕΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ Η ΣΕ ΠΑΝΥΓΗΡΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΤΑΙΟ.

 • Ανώνυμος 32636

  3 Μαρ 2015

  ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΝΑ ΛΕΣ.....ΕΠΕΣΕ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΣΑΝΤΙΣΤΗΚΕ....
  Ε ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΡΕ ΑΛΑΝΙΑ;;;;

 • Ανώνυμος 32572

  2 Μαρ 2015

  η'''λαφυρομανια''' ειναι χαρακτηριστικο των πολεμων...οπως και η αγριοτητα.....οποιος δεν το καταλαβαινει να μην ασχοληται με ιστορικα θεματα.....ουστ ανθελληνες

 • Ανώνυμος 32449

  28 Φεβ 2015

  Πλουτάρχου:
  ....καλὸν δὲ νομίζειν Ἕλληνας οὐ δῶρα λαμβάνειν ἀπὸ τῶν πολεμίων, ἀλλὰ λάφυρα κτᾶσθαι.(Λακωνικά αποφθέγματα)
  ...καὶ ἄλλως γε μέντοι νομίζειν ῞Ελληνας καλὸν οὐ δῶρα λαμβάνειν, ἀλλὰ λάφυρα παρὰ τῶν πολεμίων.(Αγησίλαος)

 • Ανώνυμος 31547

  12 Ιαν 2015

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ '''ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΥΣ''' ΧΑΡΑΚΤΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΩΣ'''ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ'''..
  ΝΑ ΤΑ ΛΕΤΕ ΟΛΑ ...ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ....
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟ [ ΓΝΩΣΤΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ] ΕΠΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΙΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΕΣΥΧΝΑΖΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΝΑΝ ΤΟΝ ΦΡΑΠΕ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΝΤΑΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..
  ΤΟ 1820 [ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ '''' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ''''] ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ [ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ''''''ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΚΛΠ'''''''''' ΝΕΟΛΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ANTIFA ] ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΕΓΙΣΤΟΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ.....ΤΑ ΜΑΤ [ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΝΑΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙ ] ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΜΕ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ....ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΟΜΒΕΣ ΜΟΛΟΤΟΦ.....ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΡΑΝΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ.....ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ...ΟΠΩΣ....
  '''''ΡΩΜΙΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ..ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ..ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ....
  ΚΑΤΩ ΤΟ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ....
  ΗΜΑΣΤΕ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣ.....
  ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ '''' ΚΑΤΩ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ''' ...'''ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΣΙΠΕΡΙΑ'''....
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΛΠ , ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ....ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΜΑΤΑΤΖΗΔΕΣ , ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΜΑΓΑΖΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ...Η ΒΡΑΔΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ . ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ ΚΑΛΥΨΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΛΟΝ ΖΗΛΟ....ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΜΙΑ ΨΕΥΤΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΟΥΜΕ '''ΕΛΛΗΝΙΚΗ'''[ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ]...ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ...ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ '''''ΕΛΛΗΝΕΣ''''[ ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ ] ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΓΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ''' ΕΛΛΑΔΑ'' ΚΛΠ ΚΛΠ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.....
  ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΓΙΝΕ.....ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΤΟΥ 1820 ΑΡΧΙΣΕ Η ΓΝΩΣΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ '''''ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ''''

 • Ανώνυμος 31433

  7 Ιαν 2015

  Οι μανιάτες, γράφει ο γάλλος εθελοντής Maxime Raybaud στo χρονικό του, μπέρδευαν τo σύνθημα «ζήτω η ελευθερία» με το σύνθημα «ζήτω η κλεφτουρία» ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΕΙΡΩΝΙΚΑ......

  ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΡΕ ΑΛΑΝΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;;;......ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΚΛΑΒΟΙ...ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΗΤΑΝ...ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ....ΚΑΙ ΛΕΓΑΝ ΖΗΤΩ Η ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ....Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ....ΑΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΚΟΡΑΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΥΤΕ Ο ΚΩΛΛΕΤΗΣ....
  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΙΣΤΟΡΙΑ.....Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΓΡΑΦΕ'''ΝΙΚΗ Η ΘΑΝΑΤΟΣ''....ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΗΤΑΝ....ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΙΧΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΔΡΑΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΑΝΕ '' ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ''....ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ....

 • Ανώνυμος 31319

  5 Ιαν 2015

  ΡΕ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ '''ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''' ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ '''ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΙ ΛΑΟΙ'' ΠΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....
  .ΕΤΣΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝΕ ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ....ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΟΕΘΝΗ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ....'''ΚΑΘΑΡΟ''''';;;;... ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ;;; Η ΜΗΠΩΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ;;; ... ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΡΕ;;;;
  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ''''ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΕΣ'''' ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΩΝ ...
  ΔΡOOOMO...ΟΥΣΤ....GIT BURDA....
  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''' ΜΙΓΑ '''' ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ '''ΒΡΩΜΙΚΟ'''' ΑΠΟ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''''ΚΑΘΑΡΟΥ'''' ΛΕΥΚΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ Η ΕΝΟΣ '''ΚΑΘΑΡΟΥ'' ΜΑΥΡΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ;;;;;ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ;;;;;ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΥΣ''''' ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ;;;;;Η ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ;;;
  ΞΑΝΑ ΟΥΣΤ.....ΞΑΝΑ GIT BYRDA....

 • Ανώνυμος 31284

  5 Ιαν 2015

  ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ.....ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ....ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΞΗΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ......ΟΥΤΕ ΕΣΑΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ-ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ'' ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ TOΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.....
  ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΠΑΡΕΞΗΓΟΥΜΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΑΘΑΙΝΕ ΑΥΤΑ Ο ΧΟΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ.....
  Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ.....ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ;;;;;......ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ......ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ '''ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΠΥΡΡΟΙ''' ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΠΥΡΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΑ .....ΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΑ. ......ΤΙ ΛΕΣ;;;;;;; ΤΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;........Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ;;;;;
  ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ....
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΥΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ.....
  ΑΙΝΤΑΑΑΑΑΑΑ..............

 • Ανώνυμος 31201

  2 Ιαν 2015

  Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΝΥΜΙΑ
  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ.....ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑ......ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ....ΤΟΥΡΚΟΙ-ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ......
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ .....ΕΞΩ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ........ΕΞΩ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ[ ΠΟΥ ΠΕΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ].........ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ........ΥΨΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΡΩΜΙΟΙ ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΡΕΜΑΛΕΣ....ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΥΣ....ΡΩΜΙΟΙ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΑΣ....
  ...Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ....ΕΙΔΙΚΑ Ο ΜΩΡΙΑΣ ΘΑ ΚΥΡΗΧΘΕΙ ''ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ'''.....ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.....
  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΤΕ
  ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΕ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΕ ΕΕΕΕ......
  ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ...
  ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
  Ο ΒΕΡΟΣ Ο ΤΣΟΛΙΑΣ ΕΙΝ ΑΠ ΤΗ ΣΚΙΠΕΡΙΑ
  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥ
  ΚΑΙ ΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΟΥ
  ΚΕΜΑΛ ΓΕΡΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ
  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΡΕΜΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
  ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ '''ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ'''
  ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

 • Ανώνυμος 31170

  1 Ιαν 2015

  Οι σουλιώτες ήταν χριστιανοί αλβανοί, που μιλούσαν αλβανικά'''''

  ΒΕΒΑΙΑΑΑΑΑΑ....... ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ[ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ] ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ.....ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΚΙΟΛΑΣ ΧΡΟΝΙΑ.....ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ Η ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ-ΑΛΒΑΝΟΥ-ΚΟΣΟΒΑΡΟΙΛΛΥΡΙΟΥ...
  ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΛΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΙΟΤΗΣ [ ΠΕΛΑΣΓΟΙΛΛΥΡΙΣΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ''LAZARATIOT''] ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ ΠΥΡΟΣ [ ΠΥΡΟ ΔΗΛΑΔΗ.. ΤΟ ΣΙΓΜΑ ΤΟ ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΤΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ ''ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ [ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗ ΚΟΣΚΙΝΟ ]ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΞΑΝΑ ΛΕΓΩ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
  '''ΟΥΝΕ ΓΙΑΜ ΜΠΙΡ ΝΓΚΑ ΣΗΙΠΕΡΙΑ Ε ΜΑΔΕ [ ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ''' ] ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ....ΟΧΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ... ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.....ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ ΠΡΟΣΠΑΘΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΙΛΛΥΡΙΑ ...
  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΑΧΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΟΣΟΒΟΥ ΤΕΤΟΒΟΥ [ ΒΕΡΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ... ΤΟ ΤΕΤΟΒΟ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΔΑ .ΕΠΙΣΗΣ ΒΕΡΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΛΕΞΗ ΚΙ ΑΥΤΗ .....ΟΠΩΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑ ΚΛΠ]
  ΚΑΙ Ο ΠΥΡΟΣ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΡΑΜΥΔΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ....[ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Η ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ]
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ο ΠΥΡΟΣ[ PYRO TO PRAGMATIKO ΙΛΛΥΡΙΚΟ ONOMA ] ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ-ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΣΤΕΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ-ΛΑΖΑΡΑΤΙΩΤΕΣ[ ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ] ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΟ '''ΠΡΑΜΑ'''ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΟ ΛΑΖΑΡΑΤΙ ..... ΑΦΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΠΙΤΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ , ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΠΕ .... ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝΑΝ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗΣ - ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ [ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ] .... ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙ ΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΟΠΛΟΙ [ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ]

 • Ανώνυμος 31132

  31 Δεκ 2014

  Το όνομα "Έλληνες" προ του Κοραή σήμαινε τον Ειδωλολάτρη...
  και δεν χρησιμοποιουνταν καθολου
  ΣΩΠΑ ΡΕ ΤΣΙΡΙΜΠΙΜ ΤΣΙΡΙΜΠΟΜ
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕΕΕΕΕΕΕ......
  ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ'''
  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ 2200 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΟ ΠΡΙΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
  ''''ΟΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙ ΜΕΝ ΓΡΑΙΚΟΙ ΝΥΝ ΔΕ ΕΛΛΗΝΕΣ''
  ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΣΤ...............

 • Ανώνυμος 31103

  30 Δεκ 2014

  ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ-ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗΔΕΣ-ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΩΡΙΑ [ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΣΟΣ ]....
  ΕΚΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ '''' ΙΩΝΙΚΗ ΦΑΛΛΑΓΓΑ'''' [ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ]
  ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΛΑΓΓΑ'''
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ '''ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ''''
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΚΗΣ ΦΑΛΛΑΓΓΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ [ ΔΙΘΕΤΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΩΣ ΧΙΜΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΛΠ [ ΟΠΩΣ ΠΧ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΧΟΡΜΟΒΙΤΑΙ [ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΚΛΑ ΤΟΥ ΧΟΡΜΟΒΟΥ ] ΟΠΟΥ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΝΤΑΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ [ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ] ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΗ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΣΚΑΒΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΛΑΓΟΥΜΙΑ ΣΤΑ ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ....ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ]

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
  ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ......ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΜΟΥ ΤΑ ΕΜΑΘΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ....ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ.....................
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΑΤΗ 16ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΛΛΑΓΓΑ [ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ]
  [ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ , ΜΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ , ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΩΧΘΕΙ ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΑ]
  ΕΝΩ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ.........ΑΑΑΑΑΑ.....ΟΟΟΧΙΙΙΙΙ....ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ......ΜΟΝΟ Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ.......ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ.....
  ΜΗΝ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΠΠ....ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΠΠ....
  ΤΙ;;;;;;ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ;;;;....
  ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ

 • Ανώνυμος 31084

  30 Δεκ 2014

  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ .....
  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ--ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΛΑΒΟΓΕΝΗ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΑΜΑΧΩΝ [ ΚΛΠ ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΟΥΡΕΙ] ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη
  ΜΠΑ.......ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ;;;;;
  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΣ-ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ.....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....
  ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ;;''....ΤΙ;;;...ΤΗΝ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;;;;;;;;;;;ΑΠΑΠΑΠΑΠΑ.....ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ.......
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ''''ΜΠΥΘΕΚΟΥΡΑ'''''
  ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ....]
  Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο… άλογό μου και έφυγα. Σε λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν οχτώ αρματωμένοι, ο εξάδελφός μου ο Αντώνης Κολοκοτρώνης και επτά ανήψια του. Κανείς δεν είναι στην Πιάνα, μου είπε ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι φευγάτοι. -Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. Ο τόπος σε λίγο θα γιομίση παλικάρια… Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του

 • Ανώνυμος 30999

  27 Δεκ 2014

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ,ΠΑΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΠ] Η ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο'ΓΡΑΙΚΟΣ'[ GREECE ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ]
  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Ο 'ΕΛΛΗΝΑΣ'' ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο 'ΡΩΜΙΟΣ'[ 1600 ΕΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1600 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΕΤΩΝ [ ΣΤΟΝ ΒΕΡΕΜΗ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ]
  ΡΩΜΙΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ,ΤΑ ''ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ''[ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΓΕΝΕΕΣ] ,Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.....ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ [ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ] ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ [ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΤΘΟΥΣ] ΠΟΥ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΤΟ 330ΜΧ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ''ΒΥΖΑΝΤΙΟ''[ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ] ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΟΘΕΤΗΣΗ [ΚΑΙ] ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΒΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ[ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ]
  ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Η''ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ'' ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΙΜΗΤΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ..
  Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ Η ΣΕΡΒΙΚΗΣ Η ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ Η ΙΛΥΥΡΙΚΗ Η ΚΟΥΡΔΙΚΗΣ Η ΑΡΑΒΙΚΗΣ Η ΙΟΥΔΑΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ....ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ] ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΥΣ...ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ '''ΡΩΜΙΟΙ''' ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΘΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΙΚΤΙΝΟ] ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ''ΡΩΜΙΟΣ'' ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ Ο ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ..ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
  ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 51 ΕΚ ΤΩΝ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 80 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 • Ανώνυμος 30987

  27 Δεκ 2014

  ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ '''ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ'' ΣΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.................
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ, ΒΛΕΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ]
  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ .....ΤΕΛΙΚΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ....
  Ι LOVE ΓΕΩΡΓΙΟ[ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΤΟΝ JEFREY-MINEIKO] .........
  ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟΥΛΥΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΗΡΑΝ ΑΔΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ[ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;;;;;;;. ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡΗΔΕΣ

 • Ανώνυμος 30973

  27 Δεκ 2014

  Greqο αποκαλουν οι αλβανοι τον ελληνα [εκ του Γραικος παλαιοτερη-παναρχαια ονομασια ακομα και απο την ονομασια Ελληνας] αλλα και Ρωμιο...rum[Ρωμιους] μας αποκαλουν οι Τουρκοι αλλα και Yunan[Ιωνες της Μικρας Ασιας-οπως μας αποκαλουσαν οι Περσες τον 5ο πΧ αιωνα]....και οχι τωρα αυτα η μετα το 1830 που γιναμε κρατος και μασ ειπαν ελληνες

  αλλα και πριν ακομα γινουμε κρατος [επι τουρκοκρατιας για παραδειγμα ετσι μας αποκαλουσαν [ με τις παναρχαιεσ αυτες ονομασιες]

 • Ανώνυμος 30943

  26 Δεκ 2014

  ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΠΑΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ...ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ...ΠΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ .....

  ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ....ΤΟ '''ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ''' ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ '''ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''' ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ '''ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ''' [ ΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΩΣΕ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΝΟΗΣΗ ''' ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ .....
  ΠΟΥ ΟΜΩΣ....
  ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΗΤΑΝ '''ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ''[ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.....[Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΧΡΕΙΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ].....

  ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΠΙΛΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΨΕΥΤΟΙΣΤΙΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
  ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΑΡΑΒΟΣΑΡΑΚΙΝΙΚΑ ΕΝΩ ΛΙΓΟΙ ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΟΙ...ΑΥΤΟΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ [ ΓΚΕΚΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ]
  ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ....ΤΑ ΤΡΩΜΕ ΡΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΑ...Ο ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΗΤΑΝ ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΑΠΠΟΛΩΝΟΣ....[ ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΩΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΗ ΣΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ]
  ....ΣΥΝΕΧΙΖΩ.....
  ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΔΙΑΚΟ ΛΕΓΩ ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΔΕΣΕ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕ'''ΓΕΝΕΣΑΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΙΑΚΟ ΜΟΥ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΗΝΙΣΕΙΣ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΟΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ [ ΤΟ ΣΤΟΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΑΝΕ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ......ΝΑΙ ΝΑΙ....ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ...]
  ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΜΑΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΚΟΣ'''
  '''ΕΓΩ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΘΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ'''ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΥΒΛΙΣΑΝΕ ΟΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝΕ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ[ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΜΕΝΑΝ ..ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΠΟΛΥΗΘΕΛΑΝ .. ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΟΥΚΩΜΑ.....ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ..ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ

 • Ανώνυμος 30912

  26 Δεκ 2014

  1940-44
  ΧΙΤΛΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ [ NEW WORLD ORDER ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ [ ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;;;;;;ΕΤΣΙΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;]
  ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ--[ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ...ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΟΠΟΥΛΟΣ [GEORGE SOROS ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΤΙ] ]....ΒΡΕ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ......................

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΩΣ ΑΝΤΑΜΕΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ [ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΞΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΑΝ]

  Ο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΥΡΗΧΤΗΚΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΩΝ ...ΑΠΟ ΤΟ 1942 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ....

  ΦΥΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [.....ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ..... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΤΣΙ;;;;;]

  Η ΜΙΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ[ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ .........[ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ''SAVOIR VIVR'' ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ].....
  Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
  ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
  ΕΜΕΙΣ ΕΝΑΣ ΑΣΙΑΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΛΑΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΩΣ '''ΤΥΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΟΙ '''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ '''' ΚΑΙ '''ΤΥΓΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΩΝ [ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΑΝΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΟΥΣ ] ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ .......
  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΔΟΞΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΗΚΕ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.......ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ........ΚΛΠΚΛΠΚΛΠ΄ ΩΡΑΙΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ
  ΗΤΑΝ ΑΣΦΑΛΩΣ ΜΙΑ ΨΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΝΟ

 • Ανώνυμος 30843

  25 Δεκ 2014

  ΓΡΑΨΑΤΕ '' προσπάθειες τού Αλή να πατάξει την αλβανική μαφία ''

  [ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ]  ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΗ[ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ[ΚΑΙ ΒΑΛΕ ] ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ-ΛΙΑΠΗΔΕΣ-ΤΟΣΚΗΔΕΣ ] ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΤΑΞΕΙ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ- ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ...ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΧΑΛΑΣΑΝΕ ΣΤΗΝ '''ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ''' ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΠΗΔΩΝ [ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ....ΑΦΟΥ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΕΓΑΝΕ....ΑΑΑΑΑΑ...ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΡΩΜΙΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΠΟΥΛΑΓΑΝΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΙΣΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ,,].....ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ......ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ....ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΟΣΚΗΣ [ Η ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ] ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ...ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ [ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ''ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΡΩΜΙΟΙ]....ΘΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ....  Ακόμα και αλήθεια να είναι όμως, τα γεγονότα τού Ζαλόγγου δέν έχουν καμμία σχέση με κάποιο δήθεν εθνικό αγώνα  ΟΟΟΟΟΧΙ ΒΕΕΕΕΒΑΙΑ.....ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ ΣΠΙΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΟΡΕ ΓΚΡΟΥΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ [Ο ΑΛΗΣ] ΘΑ ΜΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ,ΕΙΠΕ, ΤΗΝ ΚΟΚΑΙΝΗ ΜΕ 2 ΑΣΠΡΑ ΤΟ ΚΙΛΟ ΕΝΩ ΟΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΑΓΟΡΑΖΑΝ ΜΕ 5 ΑΣΠΡΑ....ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΛΕΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΜΑΣ...ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ ΕΙΠΕ ΘΑ ΦΩΝΑΞΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΜΩΡΗ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΕ ΘΡΕΨΩ'''...ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΖΑΛΛΟΓΓΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ .....ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΝΕ ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ ...ΟΣΕΣ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ [ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΙΛΛΥΡΙΑ] ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΕΜΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ [ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΧΑΡΕΜΙΑ ΜΕ ΚΟΡΙΤΣΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΤΗΝ ΓΚΕΚΑΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΛΕΓΑΝΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΥΡΚΑΛΕΣ ]....

 • Ανώνυμος 30807

  24 Δεκ 2014

  ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ '''''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ'''''' ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ...ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ....ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ...ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΑΛΒΑΝΟΥΣ....ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ... ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 2 ΟΜΩΣ

  ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ...ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΣΟ...ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 2 ΟΜΩΣ

  ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΦΟΥ Η ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ...ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΑΛΙΝ....

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ

  ΟΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΟΙ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ.....

  ΠΡΩΤΟΝ ΤΗ ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΕΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ....

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΙΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ [ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ]

  ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.....ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ...ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ

 • Ανώνυμος 30790

  23 Δεκ 2014

  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΛΩΣ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ.....ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ....ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΦΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ TOGETHER .....ΚΑΝΑΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΣΙΣ-ΗΡΩΙΝΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ ,ΙΔΙΩΣ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ [ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΕ [ΑΛΟΓΟ] ΣΙΝ ΝΙΚΟ [ΑΓΙΟ ΝΙΚΟ] ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΛΟΓΑ [ΚΑΛΕ] ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ[ ΣΙΝ ΝΙΚΟ ] ] ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΔΩΝ [ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΑΠΛΩΝ ΜΠΕΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΔΩΝ] [ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΗ ] ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΑΝ ΠΡΩΤΟΝ....ΜΑΖΕΨΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ [ ΚΑΙ ΠΡΩΟΘΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ] ΤΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΔΕΥΤΕΡΟΝ ...ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ [ ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΗ ΠΟΛΥΠΛΥΘΗΣ ΠΟΛΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ]

 • Ανώνυμος 30777

  23 Δεκ 2014

  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΟΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ [ ΥΔΡΑ , ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ, ΚΛΠ ] ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑΛΛΑΣΟΠΟΡΩΝ ΝΗΣΙΟΤΩΝ [ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ,ΨΑΡΩΝ , ,ΚΡΗΤΗΣ , ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,ΣΑΜΟΥ ΚΛΠ ΚΛΠ].... ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ [ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΛΑΣΑ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΟΙ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΛΙΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ..  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΔΝΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΧΩΡΙΑ;;;; ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 1821 [ΑΡΑ 2 ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ...ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ] ΤΗΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ [ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ [ΒΟΡΕΙΟΙ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ [ΝΟΤΙΟΥΣ- ΤΟΣΚΗΔΕΣ] ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΕΙΝΑΙ '''''ΙΛΛΥΡΙΟΙ''''' ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΑΙΩΝΕΣ ΑΝΤΑΜΑ.....  ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ.....ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ..ΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩΠΩ..........

 • Ανώνυμος 30766

  22 Δεκ 2014

  ΘΕΛΕΤΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ [ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ];;;....ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ.....  ΤΟ ΟΤΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΟΤΑΝ ΕΝΕΤΑΧΘΗ ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ [ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ] ΦΟΡΟΥΣΕ [ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΙΑ''' ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ''] .. ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΧΑΡΑΓΜΑΝΟ ΠΑΝΩ [ΣΩΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ] ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ;;;;;;  ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟ ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΤΟ 1827 [ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ] [ΠΑΛΙ ΠΡΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ] ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΣ ΡΕΥΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΘΑ ΕΔΙΝΕ  ΧΑΜΙΛΤΟΝ-- ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΑΓΓΛΙΑ

  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ- Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάναμεν με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, εζήσαμεν ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπόταχτα». «Και ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια;» ρώτησε ο Ναύαρχος. «Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά».  Η Μάνη και το Σούλι!  ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ...ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ]

 • Ανώνυμος 30749

  22 Δεκ 2014

  ΓΙΑΤΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΟBΛΑΧΟΦΩΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΛΗ [ ΣΗΜΕΡΙΝΟ VOSKOPOJE] [ ΠΟΛΙΣ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΜΕ 40000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΥΘΗΣΜΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 1770 ΟΠΟΥ ΚΑΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΤΟ 1914 ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΩΝ 2500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ]

  ΑΠΟ ΤΟ 1744 ΥΠΗΡΧΕΙ ΕΚΕΙ '''ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ''' [ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ''''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ''' ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΩΜΙΟΥΣ ΡΕΥΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ....ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑΣ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΕΦΗΥΡΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ....ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ;;;;;;;

 • Ανώνυμος 30737

  22 Δεκ 2014

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ....ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

  ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ]


  ''''ΤΟ ΜΑΘΕΣ ΜΩΡ ΔΟΛΙΟ ΜΑΝΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΕΣ ΚΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΜΑΧΗ ΠΗΡΑΝΕ ΦΛΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΟΣΙΑ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΞΕΤΑΖΟΥΝ ΜΩΡ ΓΥΑΛΕΝΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΤΟΥΡΚΑ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΡΩΜΙΑ - ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΕΙΜΑΙ Η ΚΑΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΔΑΚΙ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΡΑ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΗΤΑΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΩΣ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ 1831 ΤΟ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΣΩ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΑΡΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΡΩΜΕΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣΤΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ;;;
  ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ [ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ] ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΟΙΗΚΙΣΗ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΕΞΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΑΙΔΕΥΕ ΤΟΥΣ [ΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ] ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ....ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΔΩ ΘΕΙ,ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [ΣΑΡΙΑ] ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΛΑΧ [ ΠΧ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ , ΚΟΝΙΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ] ΝΑ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΕΣ[ΑΠΙΣΤΟΥΣ].... ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ...ΑΡΑ ΜΑΛΛΟΝ[ΜΑΛΛΟΝ ;; ΣΙΓΟΥΡΑ] ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΤΣΑΗΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΤΑΝΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΡΕ ΣΤΡΑΒΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ....
  ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ...ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΣ ΜΑΦΙΕΣ...ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΟΛΟ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟ 41-44 ΠΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ [ ΠΧ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΕΚΕΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟ 1943 ΠΑΡΕΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ [ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE] ΚΑΙ ΦΥΓΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ[ ΡΩΜΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΩΝ] ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

 • Ανώνυμος 30717

  22 Δεκ 2014

  ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ....... ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ[ ΕΚ ΤΟΥ ULUK[ΛΥΚΟΣ] ΚΙΝΕ [ΣΚΥΛΟΣ] ΑΛΒΑΝΙΣΤΙ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟΣ ''] ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ''ΣΛΥΛΙΑΖΕ'' [ ΕΜΟΙΑΖΕ ΣΑΝ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟ] ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕ''' ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ .. ΕΙΜΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ,ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΡΕΕΕΕΕ'' ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ [ΕΚ ΤΟΥ PER ΤΟ GORA [ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΝΕΟΣ ΗΤΑΝ ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΔΕΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΦΩΝΑΖΑΝ ''ΚΟΥ ΓΙΕ'' ΑΛΒΑΝΙΣΤΙ ΄΄ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ''- ΠΟΥ ΠΑΣ] ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕ ΠΕΡ ΤΟ ΓΚΟΡΑ[ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ.. ΝΑ ΒΟΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ] ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ...ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑΣ

 • Ανώνυμος 30703

  22 Δεκ 2014

  το κολλημα σας με τη ρωμιοσυνη ειναι ακαταλαβιστικο......για να ξεκαθαρισουμε λιγο τα πραγματα ..... ο μονος ελληνοφωνος λαος[αρα και ελληνικης καταγωγης] που υπηρχε στα μεσαιωνικα χρονια και κατοικουσε σχεδον με ακριβεια στα ιδια τα εδαφη των αρχαιων ελληνων απο τη σημερινη Βορεια Ηπειρο εως την Κρητη και απο την Κυπρο εως την Μακεδονια τον Ποντο την Μικρα ασια τα Επτανησα το Αιγαιο και την κυριως Ελλαδα ηταν οι απογονοι αυτων που τα κατοικουσαν και 1200 χρονια πριν και ομιλουσαν την ιδια γλωσσα με αυτους ...αυτοι ολοι αυτοπροσδιοριζονταν αλλα και ετεροπροσδιοριζοταν[και απο ανατολικους και απο δυτικους λαους] ως Ρωμιοι[αλλα και Yunan[Ιωνες] απο τους ανατολικους και grec[Γρακοι] απο τους δυτικους.....αυτοι ησαν απογονοι των αρχαιων Ελληνων και προγονοι των νεων Ελληνων......Υunan αποκαλεσαν τους Ιωνες της Μικρασ Ασιας, τους Μακεδονες ως ομοφυλους αυτων και εν συνεχεια ολους τους Ελληνες οι Περσες τον 6 αι πΧ που ηρθαν να μας καταλαβουν και διεδωσαν την ονομασια σε ολους τους λαους της ανατολης ...ετσι μας αποκαλουσαν και τα μεσαιωνικα χρονια εμας τους ελληνες-ρωμιους οι αραβοφωνοι οι περσες και λοιποι ασιατες και μας αποκαλουνε ετσι εως σημερα ολοι αυτοι ακομα και οι Τουρκοι ...το ιδιο ισχυει και για την ονομασια Γραικοι απο τους λαους της Δυσεως[η οποια εναι αρχαιοτερη απο την ονομασια Ελληνες['''οι καλουμενοι παλαι μεν γραικοι,νυν δε Ελληνες''αναφερει ο Αριστοτελης για τους κατοικους της Ηπειρου.....συνεπως και οι 3 ονομασιες Γραικοι η παλαιοτερη Ελληνες η μεταγενεστερη και Ρωμιοι αργοτερα ανηκουν στον ιδιο λαο ... και συνεπως εχουμε απο ανατολη και δυση επιβεβαιωση της ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ αφου μας αντιμετωπιζουν ολοι οι υπολοιποι ως τον ιδιο λαο..... Αλλα βεβαια αφου με τη ρωμιοσυνη καναμε τη μακροβιοτερη αυτοκρατορια ολων των εποχων, τη Βυζαντινοι [χιλιοχρονη και βαλε] ε λογικο τελικα ειναι που την πολεμανε ετσι τη ρωμιοσυνη[Επισης ολοι οι γειτονες λαοι που υπηρξαν και υπηκοοι της[Αλβανοι ,Σερβοι Βουλγαροι Ρουμανοι Σλαβοι Ιταλοι κλπ] αναφερονται στην Βυζαντινη αυτοκρατορια[την αυτοκρατορια των Ρωμιων δηλαδη] ως αυτοκρατορια των Γραικων...αυτα για το πως μας αντιμετωπιζουν απο τα αρχαια χρονια εως σημερα ολοι οι γειτονικοι λαο

 • Ανώνυμος 30702

  22 Δεκ 2014

  οσο για το κρυφο σχολιο που ειναι ενας ακομα μυθος του''''''εθνικου φαντσσιακου μας'''''' που πρεπει Παση Θυσια να καταριφθει γιατι οπως λετε δεν υπαρχουν μαρτυριες εχω να σου πω οτι ο υπασπιστης του κολοκοτρωνη[μεγας εθνικος heroe της ανεξαρτησιας του παμπαλαιου και αυτοχθονου Ιλλυρικου εθνους] ο Φωτακος Χρυσανθακοπουλος γραφει''Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζον διά την Παιδείαν, η οποία συνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην αριθμητικήν . Εν ελλείψει διδασκάλου ο ιερεύς εφρόντιζεν περί τούτου.Όλα αυτά εγίνοντο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους'''Οπα ... τι μας λει ο Φωτακος....μιλαει καταρχην για ελληνες ομως εσας δεν σας νοιαζει ο αυτοπροσδιορισμος ενος λαου εκτος κι αν προκειται για τους φιλησυχους Ρομα-γυφτους ...στη συνεχεια μπλεκει ιερεις που ανελαβαν λεει τη 'διδασκαλια ολιγης αριθμιτικης' ..πω πω......αφερεται και 'εν το σκοτει και προφυλαχτα απο τους Τουρκους...ωχ αμαν αμαν....φωταρα μας εκαψες.... η μαλλον οχι.. δεν μας εκαψες ...απλως η πηγη αυτη δεν λαμβανεται υπ οψη γιατι δεν ειναι ακριβης[αφου ειναι φιλοορθοδοξη. Λοιπον να την ερμηνευσουμε την πηγη .... οταν λεει ελληνες[χα..χα ακου ελληνες] εννοει ρωμιους δηλαδη ...σιγουρα αλβανους[αυτο ειναι το μονο σιγουρο] τσιγγανους-ΡΟΜΑ...Σλαβους του Φαλμεραιερ[λειπει ο Μαρτης απο τη Σαρακοστη;]και λοιπους αγνωστης εθνικης συνειδησεως και μπασταρδαμενους κατοικους της νοτιου Βαλκινικης...τωρα οταν λεει ''κρυφα απο τους Τουρκους'' εννοει οτι τους αρεσε να παιζουν κρυφτο[αλλα και κυνηγητο αμα τσαντιζοταν ο Πασας...[το οποιο κατεληγε στο γνωστο κλεφτες και αστυνομοι] οπως και μηλα ,περνα περνα η μελλισα, μπαρμπανικολης κλπ κλπ , και οταν λεει ''ιερευς'' δεν εννοει φυσικα τον βολεμενο τραγοπαπα της εποχης [οπως τον Αθ Διακο πχ]...απλα αυτοι που κρυβονταν ντυνονταν και παπαδες- ιερεις[ αλλα και ζορο, καουμποιδες και ινδιανοι νοσοκαμες...αλλα ΚΥΡΙΩΣ φορουσαν την αγαπημενη στολη των Ρωμιων τον λεγομενο'' ΑΛΒΑΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ'...] με λιγα λογια κατα την διαρκεια του κρυφτου εορταζαν συγχρονως και τις αποκριες, ανταμα Ψευτοελληνες και Τουρκοι καθοτι πολυπολιτισμικη και ανεκτικη η οθωμανοκρατια [Αχ ποσα χρονια περασαμε εγκλωβισμενοι στο κρατος των ψευτοελληνων...που ειναι τα παλια αυτοκρατορικα μεγαλεια.......Παλι με χρονια με καιρους, παλι ανταμα θα μαστε

 • Ανώνυμος 30701

  22 Δεκ 2014

  Αλλο Ρωμιος Αλλο Ελληνας σου λεει ...γιατι καποιοι, εν ετη 2013 το αποφασισαν...το ερωτημα αυτο δεν ετεθη ποτε ιστορικα ...ειναι δικο σας κατασκευασμα...δηλαδη για πειτε μου... οι παναρχαιοι Ιωνες του Ποντου με την αρχαιζουσα διαλεκτο τους οταν τραγουδανε εως σημερα στα δημοτικα τους τραγουδια τους ''ελλενας και τραντηλληνας , ρωμεικο παλληκαρι''η το αλλο ''Χριστε ευλογα το σπαθι ,το ελλενικο κονταριν''μηπως εχουν κριση ταυτοτητας..δεν τους ειδοποιητε οτι αφου ειναι χριστιανοι δεν μπορουν να εχουν ''ελληνικον κονταριν'' και οτι αφου ο ποντιος ειναι ''ρωμεικο παλληκαρι' δεν μπορει σε καμια περιπτωση να ειναι και 'τραντελληνας'' ...οτι τελως παντων ειναι Ρωμιοι και οχι Ελληνες;;;;;;τι παθανε ...συγχυση ονοματων...;;Καθολου... το αντιθετο ...αυτοι διατηρουν ατοφια τη παραδοση του γενους μας.Ειμαστε Γραικοι και Ελληνες απο τα αρχαια χρονια και Ρωμιοι απο τα μεσαιωνικα χρονια...ολες αυτες οι ονομασιες δικες μας ειναι...κανενας αλλος λαος δεν αυτοπροσδιορηστηκε ετσι ουτε τα αρχαια ουτε τα βυζαντινα ουτε τα σημερινα χρονια ....μονο οι ελληνικης καταγωγης ανθρωποι της καθε εποχης αυτοπροσδιορηστηκαν αλλοτε Γραικοι αλλοτε Ρωμιοι αλλοτε Ελληνες αλλοτε ολα μαζι ταυτοχρονα...Ο Παλαιολογος το 1453[ [οταν απευθυνομενος στον πλυθησμο της Πολης κατα την πολιορκια αυτης την αποκαλουσε'''καταφυγιο των Χριστιανων ,ελπιδα και χαρα παντων των Ελληνων''δεν ηξερε κι αυτος τι ελεγε;;Κριση ταυτοτητας κι αυτος ;;;;Δεν του ειχαν πει οτι ο ''χριστιανορωμιος '' ..Ελληνας δεν γινεται[δεν θα γινεις ελληνας ποτε..χριστανορομιε,χριστιανορομιεεεε] ....και καλα αυτος.....οι αλλοι απο κατω που τον ακουγαν δεν βρεθηκε ενας να αντιδρασει;;...αισθανονταν κι αυτοι χριστιανοι ορθοδοξοι ελληνικης καταγωγης-[δηλαδη Ρωμιοι];;;;;;; Μα δεν ηταν ρωμιοχριστιανοι...ιουδαιοχριστιανοι και τα τοιαυτα..αιντε..αιντε ...[ Πως γινεται εμας τους δολοφονους αμαχων οθωμανων με τις αλβανικες ενδυμασιες ,σλαβικης καταγωγης και τουρκικης νοοτροπια κατοικους της νοτιου βαλκανικης 400 χρονια πριν μας ''χαρισουν την ελευθερια μας οι μεγαλες δυναμεις και μας πιπιλησουν το μυαλο οτι ημαστε Ελληνες[με τοζορι και το στανιο]'' καποιοι στα νοτια παραλια του ευξεινου ποντου και στην Πολη στη σ σημερινη Τουρκια να αισθανονταν το ιδιο Ρωμιοι και Ελληνες.οπως ''και ο κολοκωτρονης που αποκαλουσε τους συντοπιτες του Ελληνες κι αυτοι ειχαν κριση ταυτοτητας;Για δεν του ελεγαν''τι ελληνες παπαπα...ρωμιοι ημαστε..

 • Ανώνυμος 30679

  21 Δεκ 2014

  ΤΣΙΤΑΤΑ του τυπου υοθετησαμε το ενδοξο ονομα των Ελληνων [οπως οι σκοπιανοι των Μακεδονων] για να οικιοποιηθουμε το ενδοξο παρελθον ειναι της πλακας επισης και για εναν ακομα λογο.... οτι το ιδιο ενδοξο και ιστορικο ηταν το ονομα του Ρωμιου στη συνειδηση των προγονων μας[των δικων μας τουλαχιστον ][μελετηστε τα δημοτικα τραγουδια να το καταλαβετε] .....ο ιδιος ελληνικος λαος ειναι με διαφορετικες ονομασιες....σαν να λεμε οτι οι σλαβοι των σκοπιων που αλλαξαν το ονομα σε μακαδονες επαψαν να ειναι σλαβοι και εγιναν κατι αλλο... ετσι κι εμεις ως ρωμιοι συνεχισαμε να ειμαστε απογονοι των αρχαιων οταν απο τον 3ο αιωνα μΧ αρχιασαμε να υοθετουμε ΚΑΙ αυτο το ονομα....και αν μεθαυριο τα σκοπια ενωθουν με τα γλωσσικα αδερφια τους ,τους Βουλγαρους και γινουν βουλγαροι θα ειναι καινουριος λαος και οχι ο προηγουμενος....αστεια πραγματα...μετραει η ουσια και οχι η ονομασια...γιατι δεν λετε οτι οι ελληνες πριν αυτοπροσδιοριστουν ως ελληνες-πανελληνες αυτοπροσδιοριζοταν ως Γραικοι[ τα πολυ παναρχαια χρονια] ονομασια που διατηρηθηκε παραλληλα με το Ελληνας και αργοτερα ,παραλληλα με το Γραικος και στα βυζαντινα χρονια και στα σημερινα.....κι οπως ο φουστανελοφορος [αλβανος κι αυτος] απογονος σλαβοασιατοαφρικανων απο την τουρκοαλβανικη Φωκιδα,, τραγοπαπας πλιατσικολογος οταν αντικρισε το θανατο καταμετα απαντησε ..''εγω γραικος γεννηθηκα γραικος θε να πεθανω''[και ολα αυτα πολυ πριν μας κανουν μεσω της κρατικης εκπαιδευσης και της προπαγανδας με το ζορι ''Ελληνες''...και οπως οι ενδοξοι Χειμαριωτες[στη βορεια ηπειρο] φουστανελοφοροι κι αυτοι[αρα αλβανοι το μονο σιγουρο] στειλανε επιστολη στον παππα και τους πριγκιπες της Δυσεως και τους παρακαλουσαν να σταλει στρατιωτικη βοηθεια με σκοπο να τους βοηθησουν να απελευθερωσουν την ''Γραιτζια απο τους τουρκους που παιρνουσι τα παιδια και καμουν τα μουσουλμανους.[περι τον 15ο αιωνα ολα αυτα πριν την επανασταση του 1821 ,τους νεοελληνικους διαφωτισμους, γαλλικες επαναστασεις πριν μας πουν οτι ειμαστε Ελληνες ...και δεν συμμαζευεται].... να και οι Αρχαιες Πηγες περι Γραικων... Αριστοτελης για τους αρχαιους Ελληνες Ηπειρωτες ''ωκουν οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δʼ Έλληνες... Απολλόδωρος . αναφέρει ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ: «πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό

 • Ανώνυμος 30646

  21 Δεκ 2014

  Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε το αρβανίτικο παρατσούκλι Μπιθεκούρας (κώλος + πέτρα = Κωλοπέτρας = Κολοκοτρώνης στην ελληνική του μετάφραση). Τσεργίνης ήταν το οικογενειακό όνομα των Κολοκοτρωναίων, που πιθανώς παράγεται από τις αρβανίτικες λέξεις τσέρ=έξυπνος και Γκίνης = Γιάννης......ΒΕΒΑΙΩΣΣΣΣ ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΑΝΟΠΛΟ-ΠΑΛΛΗΚΑΡΑ-ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΜΙΤΣΙ ΓΚΙΝΗ [ ΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑ ΜΙΞΟΡΩΜΙΟΒΑΡΒΑΡΙΚΑ] Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΜΩΡΙΑΣ ΕΙΧΕ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΠΑΡΚΑΡΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΚΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΑ ΩΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ [ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΡΩΤΟΣ ] ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΝΑΜΑΤΟΔΩΤΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

 • Ανώνυμος 30641

  21 Δεκ 2014

  ΞΕΧΑΣΑ ΕΠΙΣΗΣ......ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ....ΤΟ '''ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ''' ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΟΑ ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ [ ΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΩΣΕ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΝΟΗΣΗ ''' ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

  ΡΕ ΟΥΣΤ


  ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΑΡΑΒΟΣΑΡΑΚΙΝΙΚΑ ΕΝΩ ΛΙΓΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΓΛΩΣΟΙ...ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ

 • Ανώνυμος 30566

  21 Δεκ 2014

  ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ , ΩΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ , ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΑΛΒΑΝΟΙ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΝ , ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΑΚΩΣΕ ΤΟ 1913 ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΑΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΟΛΗ Η ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ'''-ΠΕΛΑΣΓΟΙΛΛΥΡΙΑ ''' ΚΑΤΕΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ....ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΟΜΩΣ Η ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΙΛΛΥΡΙΑ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΝΗ [[ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ[ ΓΚΥΘΕΙΟ] ΕΚ ΤΟΥ ΓΚΙΘ[ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ] ΑΦΟΥ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ]] ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΟΤΓΚΟΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΥΦΟ-ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ......ΚΑΙ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΑΥΤΟ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΣΣΟΒΑΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΟΣΥΝΗΣ.........Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΚΑ Ε ΜΑΔΕ [ '''ΡΩΜΙΟΒΑΡΒΑΡΙΣΤΙ''' ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ] ..... ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ [ΜΑΡΕ ΘΟΝ -''ΘΑΛΛΑΣΑ ΠΕΙΤΕ'' ΠΟΥ HTAN TO ΣΥΝΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΚΟΨΕ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ Ο ΚΥΝΕΓΕΙΡΟΣ- ''ΚΙΝΕΓΚΟΥΡΑ''[ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑ ] ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΑΝ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΑΝ ΣΚΥΛΟΣ ] ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ [ ΕΚ ΤΟΥ ΘΟΝ] ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΤΟΠΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΗΤΑΝ Ο ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΑΓΑΝΕ-ΛΕΓΑΝΕ[ΘΟΝ] ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ...ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ...Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ.....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΧΩΡΟΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821....ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΕΛΗ ΤΟΝ ΜΩΡΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΗΞΕΡΕ ΓΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ TΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΛΑΦΥΡΟ ΤΑΛΑΡΟ ΓΡΟΣΙΑ ΑΣΠΡΑ ΧΡΗΜΑ MONEY-MONEY-MONEY

 • Ανώνυμος 30528

  20 Δεκ 2014

  Στα Αρχαια Χρονια Ιλλυρια[ που σε μεγαλο βαθμο ταυτιζεται με τη σημερινη ΓΚΕΚΑΡΙΑ- ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΚΕΚΗΔΩΝ που δεν φορουν φουστανελλα ]---[χωρα των Ιλλυριων και οχι των Ελληνων-Ηπειρωτων ].....ονομαζοταν τα αρχαια χρονια η περιοχη που αρχιζε απο τον Γενουσο Ποταμο [στο σημερινο ελβασαν, κεντρικη αλβανια ] η κατα αλλους αρχαιους συγγραφεις αρχιζε απο την περιοχη του Αψου ποταμου [ νοτιοτερα δηλαδη του Γενουσου ] ,και καταληγε στα βορεια μεχρι τα σημερινα κροατικα παραλια και το σημερινο Κοσσοβο και μεγαλο μερος της σημερινης Βοσνιας.... .... ΟΣΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ[ΛΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ] [Χωρα ΔΗΛΑΔΗ των Ελληνων Ηπειρωτων , ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ......βεβαια νοτιως αυτων των ποταμων υπηρχαν ιλλυρικα φυλα[Βιλλιονες , Παρθοι κλπ] λογω της σταδικης καθοδου αυτων[ που ωθουσαν και τους ελληνες προς τα νοτια[ βλεπε καθοδος ΔΩΡΙΕΩΝ]... .. [[ για παραδειγμα περιξ της αρχαιας ελληνικης πολης Αυλωνας [Βλορε στα Αλβανικα] αλλα και περιξ της αρχαιας πολεως Αντιπατρειας-[Σημερινο Μπερατι]] Υπηρχαν φυλες Ιλλυριων οπου ομως κατοικουσαν βορεια των ελληνοπελασγηκων πλυθησμων οπως οι Χαονες κλπ ] που συμφωνα με τον Σταραβωνα αρκετοι εξ αυτων των Ιλλυριων λογω της γειτονιας τους με τους Ελληνες ειχαν καταστει διγλωσσοι]..... ΤΙ ΠΟΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ[ ...ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ-ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ-ΧΛΑΜΗΔΑ] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;;;;;.....αν σκεφτουμε κι ολας οτι οι μεγαλες πολεις της περιοχης εκεινης ησαν αποκλειστικα ελληνικες ενω στη ενδοχωρα υπηρξε '''συγκατοικιση''' ελληνικων και ιλλυρικων φυλων [μιλαμε παντα για τα Νοτια του Γενουσου ποταμου

 • Ανώνυμος 30488

  20 Δεκ 2014

  μελετηστε το φαινομενο της φουστανελοφοριας και θα παρατηρησετε οτι ταυτιζεται σε μεγαλο βαθμο με τα ορια της ΑΡΧΑΙΑΣ Ηπειρου οπως την οριζαν οι Αρχαιοι συγγραφεις[εκτεινόταν από τη σημερινή Πρέβεζα νοτίως έως την Εγνατία ρωμαϊκή οδό, και τον ποταμο Γενουσο[Σκουμπι] στα βορεια, την οποια κατοικουσαν οι ελληνικες και βορειοτερα οι Ιλλυρικες φυλες [οι οποιες βεβαια εκτεινονταν και περα του Γενουσου μεχρι τη σημερινη Βοσνια ] Η περιοχη αυτη ταυτιζοται σε μεγαλο βαθμο με τη σημερινη νοτια ηπειρο ,τη βορεια ηπειρο και τη χωρα των Τοσκηδων που ολοι αυτοι φερουν τη φουστανελα και οχι βορεια των τιρανων, στη περιοχη των γκεκηδων που δεν τη φορουν[ η οποια ηταν η κυριως ειπειν Ιλλυρια στα αρχαια χρονια ] Ο Αρχαιος ελληνισμος της Ηπειρου '''' ως συμπαγης ελληνισμος'''' εκτεινοταν απο τη περιοχη της σημερινης Πρεβεζας εως γη του Ορικου στα δυτικα παραλια [σημερινο χωριο ορεικουμ λιγο νοτια της αυλωνας και λιγο βορεια της χιμαρας ενω στα ανατολικα στην ενδοχωρα ως τα περιχωρα των Πρεσπων ] .....'''' ως αποικιακος ελληνισμος'''' ειχε δημιουργησει αποικιες τοσο στα παραλια [Αυλωνας .Απολλωνια ] οσο και στην ενδοχωρα [Αντιπατρια . Αντιγονεια κλπ ] και περιβαλοταν απο ιλλυρικες φυλες βορεια του Αωου[Βογιουσα] ποταμου κυριως ....ενω ειχαμε και τη παρουσια του ελληνισμου ως εναπομειναντες ελληνοπελασγικοι πληθησμοι [Χαονες στα σημερινα μερη του αργυροκαστρου ,τεπελενιου Μοσχοπολης]....Ο Κλαυδιος Πτολεμαιος ανεφερε ''ηπειρος εστι Ελλαδα η Αρχαια..και ο Αριστοτελης ανεφερε''αρχεγονος Ελλας Ηπειρος'' γιατι απο ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟ κατεβηκαν τα ελληνικα φυλα υπο την πιεση των Ιλλυριων και παρ οτι το βορειο τμημα της τοτε καλουμενης Ηπειρου ειχε σε σημαντικο βαθμο γινει Ιλλυρικο[κατοικουνταν αποκλειστικα απο Ιλλυριους βορεια του Αψου[δεβολης] ...οι ελληνες συνεχισαν να το αποκαλουνε Ηπειρο γιατι ενα αρκετα μεγαλο τμημα της παρεμενε αμιγως ελληνικο...σε αντιθεση με τις βορεια του Γενουσου περιοχες που τις αποκαλουσαν Ιλλυρια γιατι κατοικουνταν αποκλειστικα απο ιλλυριους...και που σημερα στα μερη εκεινα δεν φοριεται εκει η φουστανελα...ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΦΟΡΙΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ Η ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΝΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ

 • Ανώνυμος 30478

  20 Δεκ 2014

  οι σουλιωτες αλβανοι...μααααλιστα...επειδη τραγουδουσαν ''αλβανιστι'' ...αρα και οι μικρασιατες που τραγουδαγαν και τουρκικους αμανεδες ησαν Τουρκοι.....κι εγω που τραγουδαω beatles μαλλον ειμαι Αγγλος..αιντεεεεε...δεν μου λετε με ποιο σκεπτικο βγαλατε παλι αυτο το συμπερασμα ...[πολυ παντως τα τακιμιαζεται με τους εθνικισμους των γειτονων ]Καταρχην ως ''προοδευτικοι ανθρωποι''που ειστε θα αναγνωριζεται το δικαιωμα του Αυτοπροσδιορισμου και της Αυτοδιαθεσης ενος ατομου η ενος λαου....ας τα παρουμε ενα ενα λοιπον ......δεν μου λετε ποτε; αυτοπροσδιοριστηκαν η εδρασαν οι σουλιωτες ως αλβανοι ειτε ως σκιπεταρ, τσαμησες , λιαπηδες, τοσκηδες η γκεκηδες η δεν ξερω ποια αλλη φυλη;;;και εαν ησαν τετοιοι γιατι δεν τα βρηκαν [ευκολο ηταν αφου τους παρακαλαγανε ολοι οι παραπανω να τα βρουνε με το καλο η το κακο ]επουδενι με τους πανισχυρους λιαπηδες επι αλη πασα ειτε με τους πανισχυρους τσαμηδες νωριτερα τουρκαλβανους και τουρκους και δεν συμμαζευεται....,παρα και στα ορλωφικα το 1770 και το 1821 και αυτοι οπως και οι χειμαριωτες ως ακριτες του ελληνισμου ξεσηκωθηκαν και πολεμησαν και σκοτωθηκαν κατα ολων αυτων για να φτιαξουν με τους υπολοιπους ελληνες το '΄ρωμαιικο' που τοσο εχθρευεσται εσεις...και ολα αυτα πριν δημιουργηθει το ελληνικο κρατος που εμας ολους τους ''''αγνωστης εθνικοτητος και ρευστης συνειδησεως κατοικους της νοτιου βαλκανικης με το ζορι και το στανιο μας ομογενοποιησαν και μας εκαναν ελληνες''''.... επισης αφου επικαλειστε τον λορδο μπαυρον στα περι φουστανελας να δεχεστε και αυτα που δεν ταιριαζουν με το ιδεολογημα σας...εγραψε ο μπαυρον'''οι σουλιωτες ειναι αχρειοι Ρωμιοι που ομολουν λιγα ιλλυρικα'''αρα αποδυκνυεται οτι και ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ως ρωμιοι...και αρα μιλουσαν ρωμαικα και λιγα ιλλυρικα ..οπως και οι μικρασιατες μιλουσαν ρωμαικα και λιγα τουρκικα[η και πολλα]...ρωμιοι οι μεν ρωμιοι και η δε.... οπως ρωμιοι αυτοπροσδιοριζοταν ετσι εδω και 1700 χρονια ολοι οι Ελληνες [η αλλιως ελληνοφωνοι οπως τους αποκαλειται ,και μονο αυτοι αποκαλουνταν ετσι κανενας αλλος λαος της ευρωπης η της ασιας] απο την κυπρο την καππαδοκια τον ποντο ,τη βορεια και ανατολικη θρακη ,τη μικρα ασια τα επτανησα και τη κρητη ,τη βορεια ηπειρο τα νησια του αιγαιου τη μακεδονια κλπ[βλεπε παραδοσιακα και δημοτικα τραγουδια ολων αυτων των περιοχων και θα το καταλαβεται].Αυτοι ηταν οι απογονοι των αρχαιων και προγονοι των σημερινων ελληνων....εσεις που τοσο εχθρευεστε το '΄ρωμαικο' να μας πειτε λοιπον απο που βασταει η σκουφια σα

 • Ανώνυμος 30475

  20 Δεκ 2014

  ορε παιδες να μας πειτε αφου ειναι αλβανικη η φουστανελλα γιατι την δεν την υοθετησαν και οι λοιποι αλβανοι [ του κοσσοβου του μαυροβουνιου και γενικοτερα ολοι οι βορειοι αλβανοι[γκεκηδες] που τοσα χρονια συγκατοικουν με τους ''νοτιους'' τοσκηδες ενω υποτιθεται τοσο ευκολα την υοθετησαμε εμεις που ειμαστε και αλλογλωσσοι και αλλοεθνεις των Τοσκηδων;;; ;;;; Και δεν μπορουν οι Γκεκηδες που ειναι και ομογλωσσοι και αρα ευκολα αλληλοεπηρεαζομενοι .αναμεταξυ τους ...και να σκεφτουμε οτι δεν υπαρχει και καποιο αξιο λογου φυσικο εμποδιο [ καποιο τεραστιο βουνο για παραδειγμα η μεγαλο ενα ποταμι ..η και μια θαλλασσα] το οποιο να εμποδιζει τον πολιτιστικο επηρεασμο , αναμεσα στους δυο ομογλωσσους πλυθησμους [Γκεκηδων και Τοσκηδων]............Γιατι να μην πουμε οτι ειναι μια ενδυμασια κοινη ολης της σημερινης νοτιας αλβανιας οπου τη φορουν οι αλβανοφωνοι κατοικοι μεν αλλα τη φορουν και στα βλαχοχωρια της βορειου Ηπειρου οπως και σε ολα τα ελληνικα χωρια της νοτιας Αλβανιας ενω βορεια των Τιρανων [ και εως ψηλα το κοσσοβο και λιγο μετα τα συνορα με το μαυροβουνιο που κατοικουν αποκλειστηκα Αλβανοι και καθολου αλλοεθνεις δεν φορουν τη φουστανελλα οι Αλβανοι .........Ελα ομως που φουστανελλα φορουν και οι Ρωμιοι της νοτιου Ηπειρου[ ελληνοφωνοι και βλαχοφωνοι] ...... και οχι μονο αυτοι ......αλλα τη φοραγανε και στο μεγαλυτερο μερος ολης της υπολοιπης ηπειρωτικης Ελλαδας,,,,,,,,,,,Συνεπως γιατι ακομα ακομα , να μην υποθεσουμε ισως , οτι τελικα η φουστανελα διαδοθηκε απο τους ελληνοφωνους και βλαχοφωνους Ρωμιους της σημερινης Ηπειρου [νοτιου και βορειου] ΣΤΟΥΣ Τοσκηδες Αλβανους;;;; .........Των οποιων ελληνοφωνων και βλαχοφωνων ο πλυθησμος ηταν περισσοτερος και καμποσο ποιο εξαπλωμενος βορειοτερα τα παλαιοτερα χρονια [πχ Μοσχοπολης επι τουρκοκρατια και γενικοτερα βλαχοι της νοτιοανατολικης αλβανιας] και καμποσο ακομη μεγαλυτερος τα Βυζαντινα χρονια...ΓΙΑΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

 • Ανώνυμος 30450

  19 Δεκ 2014

  ΜΕ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΚΑΝΑΝΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥΣ
  ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕ ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΟ ΤΟΝ ΧΑΣΑΝΕ ...ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ;;;;;;

 • Ανώνυμος 30449

  19 Δεκ 2014

  οι παμπτωχοι ψευτοελληνες-ρωμιοχριστιανοι ειχαν στο μυαλο τους τα πλουτη των αντιπαλων εισβολεων στο Μορια Τουρκων και Αλβανων στα πρωτα χρονια .. Αιγυπτιων και Αλβανων στα κατοπινα χρονια επι Ιμπραημ.....τι λε ρε παιδι ...μονο ρωμιοχριστινοι αγνωστης εθνικης προελευσεως θα σκεφτονταν τοσο ΑΤΙΜΑ ....παντως η λεξη πλιατσικο[πανβαλκανικη λεξη μεν προερχομενη δε απο φυλη που επανδρωνε για τα καλα τα οθωμανικα στρατευματα και μετρ της πλιατσικολογιας]...και κυριοι αντιπαλοι των ελληνων κατα το 1821 αλλα και παλαιοτερα και το 1940 εως σημερα που ονειρευονται διπλασιασμο και βαλε της επικρατιας τους ......ψαξε ψαξε .....δεν θα τη βρεις

 • Ανώνυμος 30448

  19 Δεκ 2014

  Πρωτον γιατι τον λεγαν '' ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΦΥΡΑΣ '' οι αλβανοφωνοι πολεμιστες τον αλβανοφωνο αρχηγο τους...γιατι δεν ελεγεν μια φραση ποιο κατανοητη στη γλωσσα τους.... εκτος κι αν ολοι αυτοι ησαν γνωστες τεσσαρων και πεντε γλωσσων με προτιμηση βεβαια στην ελληνικη... Δευτερον τι σοι ισοτητα υπηρχε αφου προεπαναστατικα ενας χριστιανος ληστης και χιλιαδες βεβαια αλλοι ησαν παμπτωχοι ενω οι οθωμανοι της τριπολης ησαν παμπλουτοι...και τριτον τι μπιθεκουρας λετε βρε...ουτε τα απομνημονευματα του κολοκοτρωνη δεν εχετε διαβασει'... ανεφερε για προγονο του'''και ειπε τοτε ενας αρβανιτης''ορε τι μπιθεκουρας ειναι αυτος ,δηλαδη ποσον ο κωλος του ειναι σαν κοτρωνι κι ετσι του εμεινε το επωνυμο Κολοκοτρωνης''''επισης αν ηταν αρβανιτης γιατι δεν το αφησε μπιθεκουρας αλλα το αλλαξε σε Κολοκοτρωνης;;;....μαλλον θα σκεφτηκε καριερα πλιατσικολογου με το ονομα μπιθεκουρας δεν θα κανω ευκολα ,ενω το κολοκοτρωνης ειναι σιγουρα ποιο ευηχο[οπως κανουν σημερα οι τραγουδιστες] παντως ακομα και οι τουρκαλβανοι αρα ομοφυλοι[συμφωνα με εσας],του Λαλα[αλλοι ζαμπλουτοι κι αυτοι] ως κολοκοτρωνη των ηξεραν οπως και ολος ο Μωριας και αυτον και τους προγονους του'''γκιθ μποτα λετα θον ουν σε γιαπ κολοκοτρων[κι οχι μπιθεγκουρα]στα 1806 ολα αυτα....

 • Ανώνυμος 30438

  19 Δεκ 2014

  ΑΦΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΤΕΤΟΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΤΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ-ΠΩΣ ΤΟΝ ΜΑΖΕΨΑΝ;;;ΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ....ΒΕΕΕΕΕΕΒΑΙΑ...

 • Ανώνυμος 30437

  19 Δεκ 2014

  ο κολοκωτρονης που ειχε χασει τον πατερα και αλλους 49 συγγενεις στα ορλωφικα ΤΟ 1770 επρεπα να σεβεται τη '''τουρκικη μειονοτητα'''[νταβατζηδες του Μορια κοινως]... οπως και αυτη σεβαστηκαν την οικογενεια του τοσα χρονια και χρονια....ετσι θα επρατε και αυτος που εγραψε το αρθρο....επισης δεν θα επαιρνε λαφυρα να τα στειλει στο χωριο του να φαει η γυναικα και τα παιδια του οι οποιοι λογω του πολεμου πεινουσανε γιατι οι αγροι μενανε ακαλιεργητοι και δεν υπηρχαν αδρες να δουλεψουν... η τυφλη βια παραγει τυφλη βια ..δεν το εχετε ακουσει ποτε αυτο....τα ιδια κανανε οι τουρκο-αλβανοι τα 1770 στους ελληνες κατοικους της Τριπολιτσας..κατα αμαχων γιναν οι σκοτωμοι και τοτε...και το 1821 κατα αμαχων και αθωων Σμυρνιων Πολιτων Κυπριων λοιπων μικρασιατων ξεσπασανε τα τουρκικα ασκερια ενω η επανασταση ξεσπασε 1000 χιλιομετρα μακρια...αυτοι ρε ασεις τι τους πειραξαν ...ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΑΡΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ.....AΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΤΑΕΙ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ...

 • Ανώνυμος 29932

  23 Οκτ 2014

  Αυτό που βλέπουμε ως πλιάτσικο , είναι το μίσος ενάντια όλων των μουσουλμάνων δίχως ταξική διάκριση . Καλλιεργημένο από τον ιδεολογικό αστικό φανατισμό των φιλικών . Καταπώς φανερώνεται από την αρχή της αστικής επανάστασης .Όπου σκοτώνουν απλούς μουσουλμάνους αναίτια .Η φιλική εταιρεία ήταν αντιπρόσωπος του ευρωπαϊκού διαφωτισμού . Της ελληνόφωνης χριστιανικής πλουτοκρατίας μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία και της Ευρώπης .Οι χριστιανοί πειρατές , τσιφλικάδες , έμποροι , αρματολοί , πολιτικοί , γαλουχήθηκαν ενσωματώθηκαν και πλούτισαν ανεμπόδιστα μέσα στο σώμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας . Όταν τα αυτονομιστικά σχέδια του Αλή πασά χάθηκαν μαζί με το κεφάλι του ,οι τσιφλικάδες τις Πελοποννήσου - οι οποίοι κατείχαν τα χωριά μαζί με τους κατοίκους - , αναγκάζονται να συμμετέχουν στον αστικό επαναστατικό αγώνα της πλουτοκρατίας - εις βάρος των συμφερόντων τους - , για ανεξάρτητο εθνικό κράτος υπό την καθοδήγηση των φιλικών . Ο εθνικόφρων κομμουνιστής Κορδάτος διακρίνει κοινωνική επανάσταση << γκουβέρνο μιλιτάρε >> , να εννοεί άραγε την κοινωνία των αρματολών ; Γιατί οι απλοί ελληνόφωνες χωρικοί δεν είχαν καμιά ιδέα . Η αρπαγή των πόρων των μουσουλμάνων και ο αφανισμός τους ήταν απαραίτητος όρος για την ίδρυση ενός αστικού πλουτοκρατικού ελληνόφωνου χριστιανικού κράτους . Οι αρματολοί - ο άταχτος στρατός - έκαναν αυτό που πάντα ήξεραν καλύτερα , λήστευαν . Αναγκαστικά πήγαν με το μέρος της πλουτοκρατίας ,διεκδικώντας στρατιωτική κυβέρνηση . Η πλουτοκρατία της εποχής με την ιδεολογική φορεσιά των φιλικών , προσπάθησε με επαναστατικό τρόπο να ιδρύσει κράτος . Έχασε τον πόλεμο . Τα κατάφερε όμως ως αποικία και προτεκτοράτο . Μια νέα πλουτοκρατική τάξη , με εξουσία πάνω στους ελληνόφωνους χριστιανούς της πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας . Μια νέα πλουτοκρατική τάξη που έπρεπε να σβήσει το πρόσφατο παρελθόν της , ενδυόμενη την δόξα αρχαίων κατοίκων της περιοχής . Να εξυψωθεί με φωτοστέφανο την ορθοδοξία . Το μόνο που συνέδεε τους υποτελείς της . Βλέπε : Κορδάτος ,Ιστορία της Ελλάδας .Κωστής Παπαγιώργης : Τα καπάκια , Κανέλλος Δελληγιάννης , Εμμανουήλ Ξάνθος : ο φιλικός

 • Ανώνυμος 29677

  16 Σεπ 2014

  Φαντάσου δηλαδή πόσους Έλληνες είχαν εκβιάσει, σκοτώσει και καταληστέψει οι τούρκοι για να είχαν μαζέψει τέτοιον πλούτο...