ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΥΧΗΣ

Η άγνωστη φυγή χιλιάδων
ρωμιών από την Ελλάδα
προς τουρκοκρατούμενες
περιοχές λίγο μετά το ΄21!


Λιγότερο από μια δεκαετία μετά το 1821, οι ζωές των κατοίκων του ελλαδικού χώρου αντί να βελτιωθούν είχαν γίνει χειρότερες.

Τότε, εξήντα χιλιάδες εξαθλιωμένοι ρωμιοί αγρότες αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, άφησαν την (ελεύθερη πλέον) Ελλάδα και πήγαν σε περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με τον επίσημο εθνικό μύθο του ΄21 δηλαδή, κάποιοι σκλάβοι πριν το ΄21, αγωνίστηκαν να ελευθερωθούν και μόλις ελευθερώθηκαν, άρχισαν κατά χιλιάδες να γυρίζουν πίσω στην οθωμανική αυτοκρατορία, για να ξαναγίνουν σκλάβοι!

Η ιστορία στα σχολεία διδάσκεται εντελώς διαστρεβλωμένη.

Τα βιβλία επιπλέον, εξωραΐζουν ή παραλείπουν να αναφέρουν εντελώς πολλά και διάφορα «ενοχλητικά» για την επίσημη (μυθ)ιστορία γεγονότα, τα οποία όμως, όσο και να τα παραποιούν, καταρρίπτουν εντελώς το ψέμα του ΄21.Σκηνή από τη ζωή στην ύπαιθρο την οθωμανική περίοδο.
Η οικονομία στα τελευταία χρόνια της οθωμανικής περιόδου είναι βασικά αγροτική. Στηρίζεται κατ΄ εξοχή στη γεωργία και κτηνοτροφία.
Τον κύριο όγκο της αγροτικής παραγωγής αποτελούν τα δημητριακά, το βαμβάκι, ο καπνός, η ελιά, η σταφίδα κ.λπ..


Οι περισσότεροι περιηγητές που μετέφεραν στην Ευρώπη τις πρώτες λεπτομερείς αναφορές για την Ελλάδα και τα μνημεία της, ήταν άγγλοι και γάλλοι. Μόνο όταν ξεκίνησε η οθωνική περίοδος, έφτασε το πρώτο κύμα επισκεπτών από τη Γερμανία, που εκτός από ζωγράφους και αρχιτέκτονες, συμπεριλάμβανε και πολλούς αρχαιογνώστες.

Ως πρώτος, πριν την άφιξη του Όθωνα, θα πρέπει να αναφερθεί ο Friedrich Thiersch, που ήρθε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1831 ως απεσταλµένος του βασιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκου Α΄.

IMAGE DESCRIPTIONΚατά τη διάρκεια της πολύμηνης παραμονής του στη χώρα (14 Σεπτεµβρίου 1831 - 4 Σεπεµβρίου 1832), που αποσκοπούσε στην προετοιμασία του εδάφους πρωταρχικά για την εκλογή και στη συνέχεια για την έλευση του Όθωνα, έκανε και πολυάριθμα ταξίδια στην επαρχία, τα οποία διακόπτονταν συνεχώς εξαιτίας των διπλωματικών του καθηκόντων.

Από τις δηµοσιευμένες επιστολές προς τη σύζυγό του Αμαλία, που διακατέχονται από έντονο αντικαποδιστριακό πνεύμα, πληροφορούμαστε ότι στα ταξίδια αυτά είχε πραγματοποιήσει και πολλές μικρές ανασκαφές σε διάφορα µέρη (Άργος, Μυκήνες, Τίρυνθα, Ηραίο του Άργους, Νεμέα, Αίγινα, Δελφούς κ.ά.), κάτι όχι ασυνήθιστο για τον 18ο αιώνα , αλλά λιγότερο γνωστό σε σχέση με την εν γένει προσωπικότητα και δράση του Thiersch.

Η στενή ένταξη του Thiersch στο ευρωπαϊκό φιλελληνικό κίνημα, η αδιάκοπη επαφή του με εγχώριους και άλλους παράγοντες, καθώς και η απασχόλησή του με τα προβλήματα του ελλαδικού χώρου σε συνάρτηση με τα γενικότερα ευρωπαϊκά, τον κατέστησαν έναν ειδικό του ελληνικού ζητήματος. Οπαδός ενός συγκρατημένου αστικού φιλελευθερισμού, οπλισμένος με τις γνώσεις ενός ουμανιστή γνώστη των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων, αλλά και κάτοχος των συγχρόνων προβλημάτων του ευρωπαϊκού χώρου, ο Thiersch μπορεί να καταταγεί στους στοχαστές της προόδου για την εποχή του.

Εκτός των άλλων έργων του, σημαντικό είναι το ογκώδες και σπουδαιότατο σύγγραμμά του στα γαλλικά: «De l'état actuel de la Grèce et des moyens d'arriver à sa restauration» (F. A. Brockhaus, Leipzig, 1833). Σε αυτό περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα την περίοδο πριν και μετά το ΄21 και προτείνει τους τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της.


Ο Thiersch γνώρισε από κοντά την ελληνική γεωργία στα χρόνια του ΄21 και μελέτησε όλες τις γεωργο-οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας. Στο δεύτερο τόμο του έργου του περιγράφει την άθλια θέση όπου βρίσκονταν οι φτωχοί αγρότες και οι κολίγοι και τις πιέσεις που υφίσταντο από τους κοτζαμπάσηδες:

IMAGE DESCRIPTIONΜεταχειρίζονταν την αγροτιά, όπως και τους αρχαίους δούλους.

Όχι μονάχα δεν τους αρκούν να παίρνουν από τα πριν το μερτικό από το εισόδημα που είχαν συμφωνημένο ανάμεσα σε ιδιοκτήτη και καλλιεργητή, μα οι μεγαλοκτηματίες έπαιρναν από την εσοδεία με το έτσι θέλω και μετάξι και μαλλιά και ζώα και πολλές φορές και χρήμα, γιατί αλλοιώτικα τους καταπίεζαν και τους έκαναν τη ζωή τους αβίωτη.

Μάλιστα, οι αγρότες έπρεπε όταν αντάμωναν το αφεντικό, να κάθονται μπροστά του
φοβισμένοι και υποτακτικοί, χωρίς να κοιτάζουν το αφεντικό στο πρόσωπο
και χωρίς να αντιμιλούν στις διαταγές του
.

Friedrich Thiersch: «De l'état actuel de la Grèce et des moyens
d'arriver à sa restauration» (F. A. Brockhaus, Leipzig, 1833), τόμος Β΄.


Μετά το ΄21, η οικονομία του νέου κράτους βασιζόταν κυρίως στην αγροτική παραγωγή. Πάνω από το 60% των οικογενειών καταγίνονταν με τη γεωργία. Η γεωργική παραγωγή αποτελούσε το μεγαλύτερο συντελεστή στο ετήσιο εθνικό εισόδημα. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις έφθαναν το 58% του εδάφους της Πελοποννήσου και το 44% της Ρούμελης.

Σημαντικό γνώρισμα της οικονομίας ήταν το μεγάλο ποσοστό κρατικής ιδιοκτησίας — το μεγαλύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εθνικοποίηση των τουρκικών γαιών συνιστούσε μια φάση του σχεδίου διανομής της γης σε ακτήμονες. Περισσότερο από μια δεκαετία όμως μετά το ΄21, ακόμη δεν είχε σημειωθεί καμιά πρόοδος στο θέμα αυτό. Έτσι, περισσότερο από το 70% της γης ανήκε στο κράτος.

Το 1832, ο Thiersch υπολόγισε ότι από 120.000 αγροτικές οικογένειες, τα 5/6 ή 100.000 ήταν ακτήμονες.

Το 1836, μόνο το 1,9% των αγροτικών οικογενειών ήταν κάτοχοι σημαντικών εκτάσεων γης, ενώ 31,6 % ήταν μικροϊδιοκτήτες και 66,5% ακτήμονες.

Δεδομένου του μεγάλου ποσοστού των ακτημόνων, η καλλιέργεια μικρής κλίμακας προϋπέθετε εκμισθώσεις γαιών και η σπανιότητα χρημάτων την πληρωμή του ενοικίου σε ποσοστό επί της παραγωγής.

Το 1832 το κράτος επέβαλε το φόρο της δεκάτης στην παραγωγή των ιδιωτικών γαιών, ενώ στο προϊόν των δημόσιων κτημάτων το ποσό που έπαιρνε το κράτος ήταν 25%. Η διαφορά των 15% κάλυπτε το ενοίκιο της δημόσιας γης.

Επειδή το κράτος δεν ήταν σε θέση να παρέχει σπόρο και γεωργικά εργαλεία ή ζώα στους ενοικιαστές αγρότες, όσοι δεν διέθεταν δικά τους αναγκάζονταν να νοικιάζουν ιδιωτικές γαίες με υποχρέωση να καταβάλλουν στον εκμισθωτή το μισό της παραγωγής τους, αφού πρώτα είχε αφαιρεθεί από αυτήν η δεκάτη και ο σπόρος.

Οι ενοικιαστές αγρότες, αυτοί οι πολύ φτωχοί άνθρωποι, ήταν εκτεθειμένοι στη λαφυραγωγική διάθεση των αρχόντων. Δεν είχαν παρά ένα μόνο κομμάτι ύφασμα, προκειμένου να καταπολεμήσουν το κρύο και να καλύψουν την γύμνια τους.

Δεν άντεχαν, και πολλοί από αυτούς, σύμφωνα με μαρτυρία του Thiersch, εγκατέλειπαν τις φτωχικές τους καλύβες, έφευγαν από την Ελλάδα και πήγαιναν σε τουρκοκρατούμενες περιοχές για αναζήτηση καλύτερης τύχης:


Πήγαιναν όπου τους έσπρωχνε ο άνεμος της κακής τους τύχης.

Συναντάμε στους δρόμους καραβάνια ολόκληρα, που έχουν συσταθεί
από αυτό τον περιπλανώμενο πληθυσμό
με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τις κότες και τα περιστέρια τους.

Friedrich Thiersch: «De l'état actuel de la Grèce et des moyens
d'arriver à sa restauration» (F. A. Brockhaus, Leipzig, 1833), τόμος Α΄, σελ. 304.


Η ιστορικός και δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας Ζαμπία Αγριμάκη υπολογίζει τους αγρότες που έφυγαν για οθωμανικές περιοχές στις εξήντα χιλιάδες άτομα:

IMAGE DESCRIPTIONΤα πράγματα έδειχαν πιο εύκολα για τους αγρότες
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
.

Η φορολογία ήταν κάπως μικρότερη απ΄ ό,τι στα χρόνια του Όθωνα.

Εξ αιτίας αυτής της κατάστασης πολύς κόσμος,
εξήντα χιλιάδες καλλιεργητές φεύγουν από την Ελλάδα
και ξαναγυρίζουν σε περιοχές οθωμανοκρατούμενες
.

Ζαμπία Αγριμάκη, ιστορικός, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας.


Την πληροφορία αυτή, ότι εξήντα χιλιάδες ρωμιοί —το 10% περίπου του τότε συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας— άφησαν τη χώρα και πήγαν σε οθωμανοκρατούμενες περιοχές, δύσκολα την βρίσκεις στα ελληνικά βιβλία ιστορίας. Κι εκεί που τη βρίσκεις, είναι έτσι γραμμένη, ώστε να μην πάει εύκολα ο νους του αναγνώστη «στο κακό».

Γράφει για παράδειγμα η «Ιστορία του ελληνικού έθνους»:

«Οι ακτήμονες αγρότες συχνά αποδημούσαν στη Θεσσαλία ή έφταναν και ως τη Μικρά Ασία αναζητώντας εύφορη γη» (έκδ. «Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.», Αθήνα, 1979, τόμ. ΙΓ΄, σελ. 94).

Μα, δεν αναζητούσαν εύφορη γη. Λιγότερη φορολογία και καλύτερες συνθήκες ζωής αναζητούσαν. Κι όταν ο ανυποψίαστος αναγνώστης διαβάζει ότι πήγαιναν πχ στη Θεσσαλία, σκέφτεται: Έφυγαν από το Άργος πχ και πήγαν στη Λάρισα και του φαίνεται φυσιολογικό, δεν του κάνει εντύπωση.

Τα σύνορα της Ελλάδας εκείνη την περίοδο όμως, δεν έφταναν στη Λάρισα. Εκεί που πήγαιναν ήταν οθωμανική αυτοκρατορία. Δεν φαίνεται ευκρινώς, ούτε ασφαλώς αναλύεται
—για ευνόητους λόγους— ότι έφευγαν από την Ελλάδα και πήγαιναν ξανά πίσω στην οθωμανική αυτοκρατορία για μια καλύτερη ζωή.Ρωμιός προσκυνάει γονατιστός το χριστιανό δεσπότη του.


Δεν είναι το κρυφό σχολειό και η ύψωση του λαβάρου στην Αγία Λαύρα τα παραμύθια του 1821, όπως πολλοί πασχίζουν να αποδείξουν τα τελευταία χρόνια.

Όλο το ΄21 ένα παραμύθι είναι.


Αυτά που διδασκόμαστε από παιδιά στα σχολεία είναι φληναφήματα για τις «εθνικές» γιορτές· είναι ψέματα, που απέχουν παρασάγγας από την ιστορική αλήθεια, όπως έχουμε αναλύσει σε πολλά άρθρα μας.

Σε αυτά τα ψέματα βασίστηκε η δημιουργία του κράτους της Ελλάδας, το οποίο ένα χρεωκοπημένο προτεκτοράτο, ένα κράτος-ψέμα είναι από τότε μέχρι σήμερα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

• Frédéric Thiersch: «De l'état actuel de la Grèce et des moyens d'arriver à sa restauration», F. A. Brockhaus, Leipzig, 1833.
• «Ιστορία του ελληνικού έθνους», έκδ. «Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.», Αθήνα, 1979.
• Γιάνη Κορδάτου: «Ιστορία του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα», έκδ. «Μπουκουμάνη», Αθήνα, 1973.
● Γιάννη Λάζαρη: Το Άγνωστο 1821, έκδ. «Δρόμων», 2016.
• Ιωάννας Σπηλιοπούλου: «Το ταξίδι του Ειρηναίου Θειρσίου στην Ελλάδα (1831-1832) µέσα από την αλληλογραφία του µε τη γυναίκα του ως πηγή µαρτυρίας για τις ιδεολογικές διενέξεις αναφορικά µε τις ρίζες του ελληνικού πολιτισµού», georgakas.lit.auth.gr.
• Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου: «Οι περιπέτειες ενός μακεδόνα απόδημου μετά την ελληνική επανάσταση του 1821-1829», epublishing.ekt.gr.
● Χρ. Βασιλόπουλου: «Η δίκη του Κολοκοτρώνη και οι εξεγέρσεις κατά του Όθωνα» από τη σειρά: «Η Μηχανή του χρόνου», παρ. ΕΡΤ.IMAGE DESCRIPTIONΔΙΑΒΑΣΤΕ:
Καλύτερα με τους τούρκους!
Όταν οι κολίγοι της Θεσσαλίας νοσταλγούσαν την οθωμανική περίοδο
.ΛΥΣΤΕ:
Το κουίζ του 1821.
Ελέγξτε τις εθνικές σας γνώσεις
.IMAGE DESCRIPTIONΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
στην «Ελεύθερη Έρευνα»
άλλα άρθρα για την οθωμανική περίοδο
και το 1821, στο Αφιέρωμα:

1821:
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ

Το άγνωστο ΄21
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


58 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 50039

  7 Ιαν 2021

  @49198
  Του λόγου σου είσαι ο πρώτος από αυτούς!
  XD

 • Ανώνυμος 49198

  19 Ιουλ 2020

  και παω στοιχημα χψρις να εχω διαβασει τα σχολεια οτι σιγουρα θα υπαρξουν 100 λοβοτομημενοι ηλιθιοι που θα γραψουν το κοντο τους και το μακρυ τους

 • Ανώνυμος 49191

  13 Ιουλ 2020

  Όπως έγραψα, σημασία έχει τί ισχύει. Αν κάποιος διαφωνεί, εδώ είμαστε να εκφράσει τον αντίλογό του με επιχειρήματα.
  Καλό είναι αυτό, διότι όσο ζούμε μαθαίνουμε.

 • Ανώνυμος 49190

  12 Ιουλ 2020

  Δεν εξέφρασα άποψη (εκτός από το ότι βρήκα συγγένεια ανάμεσα στο ταο και τον Ηράκλειτο). Ερώτηση έκανα, αν μπορούσες να πεις κάτι παραπάνω, επειδή ανάμεσα στα δύο σχόλια και το τρίτο για το tao te ching, μού φάνηκε πως υπήρχε μια αντίφαση. Άλλωστε σού είπα πως σε γενικές γραμμές, το τοποθέτησες σωστά.
  Διάβασα και τα σχόλια σου για του Προσωκρατικούς.
  Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είμαι ούτε Ηρακλείτειος ούτε κάτι άλλο. Δεν έχω ούτε καν προσωπική φιλοσοφία. Δεν γνωρίζω αν είναι καλό ή κακό, αλλά πάντα έτσι ήμουν. Αν βρω κάτι σε κάποιον που μ' αρέσει θα το χρησιμοποιήσω. Και η φράση "Τα πάντα ρει και ουδέν μένει", μού αρέσει, και μάλιστα πολύ. Ισως να ταιριάζει στον προσωπικό που χαρακτήρα, που δεν έχει "ούτε αρχή ούτε τέλος".
  Μια εξαίρεση κάνω στον Νίτσε: μού ταιριάζει, πώς να το κάνω..
  Σε ότι με αφορά δεν διεκδικώ το αλάθητο και πως "άρα ό,τι άλλο και να λένε οι άλλοι είναι λάθος ή υποδεέστερο". Γι' αυτό διαβάζω και τα δικά σου σχόλια, αν δεν ήταν έτσι δεν θα έκανα διάλογο.
  Ούτε ανήκω στους ανθρώπους που για να κουβεντιάζουν με άλλους, πρέπει να συμφωνούν σε όλα. Μπορεί κάποιος να έχει διαφορετικές απόψεις και να τα πηγαίνω μια χαρά.
  Παράδειγμα, με κάποια που γράφεις διαφωνώ, αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Έχω "χαλαρές" απόψεις, δεν παθιάζομαι με αυτές. Γιατί να το κάνω; Έχω και μια ηλικία βλέπεις..
  Βέβαια όταν πέφτω σε κάτι γνωστές ρωμαίικες ανοησίες, αν έχω διάθεση να γελάσω, γελάω, αλλιώς "την κάνω". Οκ είπαμε χαλαρός, αλλά όχι μαζοχιστής.

 • Ανώνυμος 49188

  12 Ιουλ 2020

  Ας γελάσουμε λίγο με τα παλικάρια του Θρύλου:

  "Επίσης ο Πητ Παπαδάκος ήταν γνωστός για τα «φιλο-ολυμπιακά» του αισθήματα και είχε γίνει αγαπητός στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού, καθώς πάντα έπεφτε μέσα στις προβλέψεις του για πολλά χρόνια, για τους τίτλους που επρόκειτο να κατακτήσει η αγαπημένη του ομάδα."
  https://www.iefimerida.gr/ellada/pethane-o-astrologos-pit-papadakos

  XD

 • Ανώνυμος 49187

  12 Ιουλ 2020

  ΄Ό,τι γουστάρεις Γιάννη, παρεξήγησες, κανείς δεν θέλει να σε βάλει σε κάποιο καβούκι.
  Βέβαια σημασία έχει τί ισχύει, όχι η άποψη του καθενός που απλά είναι σεβαστή και τίποτε περισσότερο.

  Το πρώτο απόσπασμα είναι από το link που βλέπεις και εσύ και έχει κάποια σχέση, όχι απόλυτη βέβαια, αφού είναι του Δημητριάδη όχι δική μου, με το δεύτερο κομμάτι που είναι το σχόλιό και αναφέρει το προφανές: ότι δηλαδή ο άνθρωπος δύσκολα αλλάζει αντιλήψεις και νοοτροπίες, ειδικά αν έχει και κάποιο status (κοινωνικό, οικονομικό, μορφωτικό κ.λπ.) τότε είναι σχεδόν αδύνατο να παραδεχτεί κάποια πράγματα, ακόμα και αν αυτά είναι προφανή. Είναι το εγώ του και το status του που λειτουργούν σαν διανοητικό τείχος. Είναι και λίγο ψυχολογικό: εγώ έχω δέκα πτυχία, ξέρω αυτό, αυτό και αυτό, άρα ό,τι άλλο και να λένε οι άλλοι είναι λάθος ή υποδεέστερο. Σωστό μεν, αλλά όχι πάντα.

  Το τρίτο απόσπασμα είναι από το tao te ching.
  Ο Ηράκλειτος όπως και οι άλλοι προσωκρατικοί ανήκουν σε ένα ρεύμα φανατικών αερολόγων της εποχής που έψαχναν να βρουν την πρώτη αρχή (υλική ή ιδεατή ή κάτι άλλο, π.χ. "άπειρο", πάρε το αυγό και κούρευτο) και να τη συνδέσουν με την κοινωνική ηθική και δικαιοσύνη (νόμοι του κράτους). Ηθικοπλάστες ήταν και νομοθέτες που το έργο τους το παρέλαβαν μετά φιλόσοφοι τύπου Σωκράτη και Πλάτωνα. Ούτε καταλάβαιναν τί αντέγραφαν ούτε ένιωθαν τί διαβαζαν όταν ήρθαν σε επαφή με τις ιδέες και αντιλήψεις από την ανατολή. Αυτοί ήθελαν να στηριχτούν σε μια πρώτη αρχή και εκεί να θεμελιώσουν την πολιτική τους θεωρία. Επίσης αντιπροσώπευαν την ανερχόμενη τότε τάξη των μεγαλέμπορων, εφοπλιστών και μεγαλοβιοτεχνών που κοντράρονταν με την παλιά φρουρά των μεγαλογαιοκτημόνων και του ιερατείου για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στα πολιτικά θέματα.

  Ακολουθούν δύο αποσπάσματα από σχόλιά μου από εδώ:
  https://www.freeinquiry.gr/articles/dorean-vivlia/kosmologia-kai-kosmiki-dikaiosyni-stin-arxaia-elliniki-dianoisi/2691.html
  45892:
  "Οι προσωκρατικοί δεν καταλάβαιναν τί διάβαζαν. Άλλοι υποστήριξαν ότι το μη-ον δεν υπάρχει και άλλοι ότι είναι το κενό με την έννοια του άδειου. Οι δε επιστημονικές κορώνες που τους αποδίδονται ως παππούδες της επιστημονικής σκέψης του δυτικού πολιτισμού και της κλασσικής φυσικής, αν και εφόσον δικαιολογείται κάτι τέτοιο (λέω αν), αποτελεί απλώς αποτέλεσμα παρανόησης ξενόφερτων ιδεών και κοσμοαντιλήψεων, προσαρμοσμένες σε ένα πατριαρχικό, αρσενικό, μονοδιάστατο τρόπο αντίληψης."
  45910:
  "Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο Βέικος παίρνει στα πολύ σοβαρά τα fragments του Αναξίμανδρου και πάνω σε αυτή την αντίληψη χτίζει πύργους στην άμμο. Λες και τα πάντα κινούνται γύρω από κάποιες θείες λέξεις που εκστομήθηκαν από κάποιον προφήτη. Πόσο σοβαρά να πάρεις κάτι που έχει αντιγραφτεί από την ανατολή, έχει διαστρεβλωθεί και έχει αποδοθεί με κριτήρια πατριαρχικά, με βάση δηλαδή τις έννοιες της πρώτης αρχής και του θείου νόμου (κοσμική ανταποδοτική δικαιοσύνη και τρίχες κατσαρές). Ούτε ο ίδιος ο Αναξίμανδρος ήξερε τί αντέγραφε, ούτε ο Παρμενίδης, ούτε ο Ηράκλειτος. Δεν είχαν πιάσει το πραγματικό νόημα αυτών που αντέγραφαν. Ήταν έρμαια των κοινωνικών συνθηκών και αξιών της εποχής τους. Αυτούς τους ενδιέφερε να συλλάβουν την πρώτη αρχή και ίσως και να την πουν στους παπάδες που αντιπροσώπευαν την τάξη των μεγαλογαιοκτημόνων που κυβερνούσαν (να μην κυβερνάνε το ιερατείο και οι μεγαλογαιοκτήμονες, αλλά η κοσμική ανταποδοτική δικαιοσύνη). Προσωπικά μου προκαλεί αρνητική εντύπωση όταν κάποιος προσπαθεί να προωθήσει ένα επιστημονικό, φιλοσοφικό ή θεωρητικό μοντέλο κάνοντας συγκρίσεις με τη θεολογία και το θρησκευτικό δόγμα. Εξυπακούεται ότι η θεολογία είναι κάτι που όχι μόνο δεν αξίζει της προσοχής μας, αλλά απλά δεν ασχολούμαστε μαζί της.
  Έχει υποστηριχθεί από κάποιους, όπως ο Νίτσε, ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία οπισθοδρόμησε όταν σταμάτησε να εστιάζει στη φύση και ξεκίνησε να εστιάζει στην κοινωνία και στην ηθική, αρχής γενόμενης με τον Σωκράτη. Δυσκολεύομαι να το πάρω και πολύ σοβαρά αυτό. Δηλαδή ότι τα παραμύθια των πανθειστών προσωκρατικών που είναι γεμάτα αυθαίρετες αρχικές παραδοχές, αντιφάσεις και αδιέξοδα ήταν κάτι στο οποίο έπρεπε να επιμείνει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Προφανώς λόγω βαρεμάρας και έλλειψης έμπνευσης και ερεθισμάτων από το εξωτερικό (όταν έκλεισαν οι κάνουλες ιδεών στην Ιωνία), η εστίαση στην κοινωνική ηθική ήταν κάτι το αναπόφευκτο. Η ευρωπαική σκέψη πρέπει να κάνει υπέρβαση και να αφήσει πίσω της το "λαμπρό παρελθόν" που ο κάθε λόγιος το ερμηνεύει κατά το δοκούν, δηλαδή όπως αυτός γουστάρει. Οι αμερικανοί σε αυτό το θέμα πλεονεκτούν, δεν έχουν μνημεία στα εδάφη τους και μακρινό παρελθόν, παρά κάτι ινδιάνικα τοτέμ. Για αυτό και η "αφέλειά" τους είναι μερικές φορές άξιας εμπιστοσύνης."

  Υπογραφή: Υπέρτατος Άρχων (ελεύθερη απόδοση στα ρωμέικα του ξενόφερτου όρου Supreme Being).
  (Καλό;)

 • Ανώνυμος 49186

  12 Ιουλ 2020

  Άσε κατά μέρος τις εκφοβιστικές απειλές του τύπου " έχεις μείνει πολύ πίσω Γιάννη" και τα παρόμοια, Είμαι όσο πίσω γουστάρω και όσο μπροστά γουστάρω εγώ και δεν θα αποφασίσεις εσύ ούτε κανείς άλλος. Αυτό το καταλαβαίνεις; Σού έκανα μια ερώτηση- απορία: ποια η σχέση ανάμεσα στο:
  "Νομίζω ότι πλούσιοι και φτωχοί φερόμασταν σαν νεόπλουτοι. Τι είναι ο νεόπλουτος; Αυτός που έχει πέντε ψυγεία και θέλει και ένα έκτο. Πρέπει να χτυπηθεί ο άνθρωπος για να συνέλθει. Είναι τρομερές οι αντιστάσεις της αυτοπροστασίας, της αυτοπεποίθησης. Η σιγουριά αποκαλύπτεται ένδεια σε αυτή την περίπτωση."
  https://www.iefimerida.gr/ellada/dimitris-dimitriadis-koronoios-ekklisia-syriza
  και το:
  "Ο λόγος που οι άνθρωποι όταν ξέρουν πολλά, δύσκολα αλλάζουν, είναι διότι είναι πεπεισμένοι ότι λόγω όλων αυτών των (στείρων) γνώσεων είναι απρόσβλητοι και ισχυροί, έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Τότε είναι δύσκολο να τους πείσεις για κάτι ακόμα και με τη λογική. Όσο μορφωμένοι και να είναι, όσα και να γνωρίζουν δεν αρκούν για να πειστούν, πρέπει πρώτα να τους ρίξεις τις ψυχολογικές άμυνες και να τους αλλάξεις τον τρόπο σκέψης, κάτι που όμως είναι πολύ δύσκολο με τη λογική και το επιχείρημα. Όταν πια φτάνουμε σε αυτό το σημείο, μόνο η σκληρή πραγματικότητα (οι εξελίξεις δηλαδή) μπορεί να μας προσγειώσει και να μας συνεφέρει και όχι η λογική."
  Με το:
  "Όταν όμως αναγνωρίζουν την άγνοιά τους, μπορούν να βρουν μόνοι τους το δρόμο τους (ταο)"
  Και συ αντέδρασες σαν να τσίμπησε κροταλίας. Δεν γνωρίζω αν οι τέτοιες συμπεριφορές που παρουσιάζεις συχνά, στοχεύουν να μού ρίξουν τις ψυχολογικές άμυνες. Αν ναι. ξέχνα το..
  Οσο για την "πικρή πραγματικότητα" ακόμη περιμένουμε να κάνει το "θαύμα" της. Όπως λέει και ο Ηράκλειτος: "Του λόγου δ’ εόντος ξυνού ζώουσιν οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν)...
  Τον αποκάλεσες μπετόβλακα. Οκ, γνώμη σου, σεβαστή. Εννοείται πως ο ισχυρισμός ότι κάτι τσίμπησε από την φιλοσοφία της Ανατολής, είναι μια ικασία, νά 'χαμε να λέγαμε.
  Και για να τελειώνω: "΄Έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις Γιάννη, στον 21ο αιώνα ζεις, όχι στο 500 π.Χ. "
  Να σού θυμίσω τις αναρίθμητες αναφορές σου στη αρχαία φιλοσοφία της Ανατολής.
  Θα αφαιρώ πράγματα στη σκέψη μου η θα προσθέτω πράγματα από στην σκέψη μου, όταν και όπως θέλω εγώ.
  Καμία υπόδειξη από κανέναν! όπως δεν κάνω υποδείξεις στους άλλους.


 • Ανώνυμος 49185

  12 Ιουλ 2020

  @49179
  Ρωτάς χονδροειδείς μπούρδες αγαπητέ:

  "Ερώτηση: και πώς γνωρίζει ο σχολιαστής, ότι αυτός έχει δίκαιο; Η κατάσταση που περιγράφει, γενικά, είναι σωστή, αλλά πώς γνωρίζει ότι κι αυτός είναι σωστός.
  Πώς γνωρίζει ότι αν τους ρίξει τις ψυχολογικές άμυνες και τους αλλάξει τον τρόπο σκέψεις, δηλαδή θα τους υποδείξει τι πρέπει να σκεφτούν, αυτό που θα αντικαταστήσει την σκέψη τους θα είναι σωστό και αποτελεσματικό; Η επίθεση στις ψυχολογικές άμυνες πώς θα γίνει; Με βία ή στο επίπεδο του λόγου, όπως κάνει για παράδειγμα το περιοδικό ΕΕ;"

  Το σχόλιό μου ήταν ξεκάθαρο, δεν χρειάζονται επιπλέον μπούρδες και επεξηγήσεις. Μην προσθέτεις, καλύτερα να αφαιρείς.
  (Εφόσον κάτι είναι στραβό και μια κοινωνία δεν θέλει να το αλλάξει, η πικρή πραγματικότητα και οι εξελίξεις θα φέρουν τις αλλαγές, άγνωστο πότε και με ποιο τρόπο. Αν τώρα θες αυτό να γίνει ενεργητικά και όχι παθητικά από τις εξελίξεις, θα πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, αντί να αναμοχλεύουμε το σκατό μας και τα κεκτημένα μας, απλά πράγματα.)

  ΥΓ: Ηράκλειτος, ηθικολόγος, νομοθέτης, ήθελε να στηρίξει το δίκαιο και την ηθική σε κάποιου είδους κοσμικές, αταλάντευτες δυνάμεις και απόλυτους φυσικούς νόμους. Θείο νόμο λέει ο μπετόβλαξ. Κάπου πρέπει να τσίμπησε τη συμπληρωματικότητα των αντιθέτων (taijitu, yin-yang symbol) όταν οι κάνουλες των ιδεών ήταν ανοικτές μεταξύ Μικράς Ασίας και Ανατολής (Αίγυπτος, Περσία, Ινδία, Κίνα). Επειδή όμως δεν καταλάβαινε τί αντέγραφε και επειδή ήταν κολλημένος (όπως και οι άλλοι προσωκρατικοί) με την ιδέα της πρώτης αρχής, το προσάρμοσε σε ενότητα των αντιθέτων, που όμως αποτελεί μια μονοδιάστατη ερμηνεία της συμπληρωματικότητας των αντιθέτων. Πέρα από αυτή την επιφανειακή συγγένεια και το ότι τα πάντα μεταβάλλονται δεν έχει σχέση Ηράκλειτος με τάο. Τί σχέση έχει το να συμπεριφερόμαστε αβίαστα και χωρίς προσκολλήσεις (τάο, ζεν) με τον Ηράκλειτο και τον λόγο του.

  Στην εποχή της κβαντομηχανικής ακόμα ασχολούμαστε με αρχαία σπαράγματα και τρίχες κατσαρές. Έχεις μείνει πίσω Γιάννη!
  http://www.numericana.com/arms/bohr.htm
  https://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr#Later_years

  Αυτή η τάξη του κόσμου, η εσωτερική του νομοτέλεια, με τους αναπόσπαστους από αυτήν νόμους, δηλαδή με το ρυθμό της, είναι ο αιώνιος Λόγος του κόσμου.
  Η μεταβολή και εναλλαγή του Όντος γίνεται με βάση αλάνθαστους νόμους και βεβαιότητες, με συμμετρία και τάξη, με συνέπεια και αλληλουχία, που αποτελεί τη δικαίωση του γίγνεσθαι. Η πάλη των στοιχείων αποτελεί την ακρότατη δικαιοσύνη και διέπεται από τον Κοσμογονικό Νόμο, από το Λόγο, από τη μία και μοναδική Ποιότητα, που «εθέλει και ουκ εθέλει λέγεσθαι Ζηνός Όνομα».
  Ο Ηράκλειτος πρέσβευε, ότι κατά τη λειτουργία μιάς Πολιτείας πρέπει να υπάρχει απόλυτος σεβασμός στους νόμους. («Μάχεσθαι χρή τον δήμον υπέρ του νόμου όκωσπερ τείχεος», δηλαδή ο λαός πρέπει να μάχεται υπέρ του νόμου, όπως όταν υπερασπίζεται τα τείχη της πόλης κατά την προσβολή από τους εχθρούς). Ήταν ο πρώτος αρχαίος φιλόσοφος, που επιχείρησε να αναμορφώσει την αρχαία πολιτική ζωή με τη βοήθεια της φιλοσοφικής γνώσης. Όπως μέσα στη φύση επικρατεί ο αιώνιος νόμος, έτσι και μέσα στην πολιτεία πρέπει να επικρατεί ο άκαμπτος ηθικός νόμος.
  Διότι όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι τρέφονται από ένα νόμο, του θείου, γιατί αυτός κυριαρχεί τόσο, όσο θέλει, και φθάνει παντού και επι­κρατεί όλων.
  https://www.freeinquiry.gr/single-post.php?id=997

  Αν ζούσε ένας τύπος με αυτές τις ιδέες σήμερα, είτε θα βρισκόταν σε κάνα τρελοκομείο, είτε θα ήταν γραφικός φασίστας.
  Έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις Γιάννη, στον 21ο αιώνα ζεις, όχι στο 500 π.Χ. Ειδικά μετά τα αίσχη του Β'ΠΠ η ανθρωπότητα έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί της όσον αφορά τις πολεμικές συγκρούσεις και τις απόλυτες ιδεολογίες. Για αυτό και βλέπεις σχεδόν παντού υβριδικά οικονομικοπολιτικά συστήματα (ελεύθερη οικονομία με ευρύ κράτος πρόνοιας για παράδειγμα). Σήμερα πλέον που οι άνθρωποι τα έχουν βρει μεταξύ τους, μαμάνε όλοι μαζί την φύση με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Έχεις ανάγκες και επιθυμίες; Α, δεν χρειάζεται να κάνεις επεκτατικούς πολέμους, μπορείς να απευθυνθείς πλέον στην τεχνολογία, που όμως ο λογαριασμός πηγαίνει στη φύση και στο περιβάλλον, στους άλλους οργανισμούς δηλαδή.

  https://www.tanea.gr/2017/08/03/greece/me-pistwsi-zei-pleon-i-anthrwpotita/

 • Ανώνυμος 49183

  12 Ιουλ 2020

  Το έχουμε πει αναρίθμητες φορές. Αυτή η χώρα είναι ουραγός κάθε δραστηριότητας που χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο κράτος. Αντίθετα, έχει όλα τα ξιπασμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα διεφθαρμένο, μονολιθικό και εκτός εποχής κράτος. Είχα διαβάσει σε ένα προηγούμενο άρθρο της ΕΕ τον όρο "τουρκοβυζαντινή" παιδεία (οι της ημετέρας( παρα)παιδείας μετέχοντες). Νομίζω πως είναι ο πλέον κατάλληλος όρος που εκφράζει την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ρωμιοσύνη.
  Όντας εκτός πραγματικότητας, δείχνει να μη νοιάζεται για την έλλειψη ικανότητας να εξασφαλίζει τα προς το ζην και την ίδια στιγμή πνευματικά, βρίσκεται ακόμη στην εποχή του Βυζαντίου, για το οποίο έχει μια απολύτως στρεβλή εικόνα θεωρώντας το συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας!
  Έτσι αδιαφορεί για τα σημερινά χάλια του και θρηνεί γοερά, για το ασήμαντο γεγονός της μετατροπής της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί. Έφθασαν να πουν πως η απόφαση του Ερντογάν ήταν σαν να έπεφτε ξανά η πόλη από τον Μωάμεθ τον πορθητή! Αυτή η ανατολίτικη μοιρολατρική ηδονή, να ξύνεις ξανά και ξανά πληγές που έχουν επουλωθεί προ πολλού..
  Αλλη μια χαμένη ευκαιρία για την Ρωμιοσύνη, να καταλάβει επιτέλους από πού έρχεται, πού πραγματικά βρίσκεται και πού πραγματικά μπορεί να πάει.
  Θέλει να ονειρεύεται πολέμους και την αναβίωση του "λαμπρού" παρελθόντος.
  Ας τον τρελό στην τρέλα του και μη τον συνεφέρεις. Το χρόνο χαλάς..

  Άγιος Ιωάννης ο σοφός

 • Ανώνυμος 49181

  11 Ιουλ 2020

  Εξακολουθεί το πρόβλημα. Δεν δημοσιεύεται ολόκληρο στο σχόλιο μου. Δεύτερη προσπάθεια: Μετά την φράση μου"Ο σχολιαστής μάς λέει για το ΤΑΟ" , ακολουθεί η φράση του σχολιαστή 48828: "Όταν όμως αναγνωρίζουν την άγνοιά τους, μπορούν να βρουν μόνοι τους το δρόμο τους."

 • Ανώνυμος 49180

  11 Ιουλ 2020

  Κάτι πήγε στραβά. Μετά την φράση μου , ακολουθεί η φράση του σχολιαστή 48828:

 • Ανώνυμος 49179

  11 Ιουλ 2020

  Τώρα είδα το σχόλιο 48828,

  Ερώτηση: και πώς γνωρίζει ο σχολιαστής, ότι αυτός έχει δίκαιο; Η κατάσταση που περιγράφει, γενικά, είναι σωστή, αλλά πώς γνωρίζει ότι κι αυτός είναι σωστός.
  Πώς γνωρίζει ότι αν τους ρίξει τις ψυχολογικές άμυνες και τους αλλάξει τον τρόπο σκέψεις, δηλαδή θα τους υποδείξει τι πρέπει να σκεφτούν, αυτό που θα αντικαταστήσει την σκέψη τους θα είναι σωστό και αποτελεσματικό; Η επίθεση στις ψυχολογικές άμυνες πώς θα γίνει; Με βία ή στο επίπεδο του λόγου, όπως κάνει για παράδειγμα το περιοδικό ΕΕ;
  Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον κομμουνισμό. Χρησιμοποιήθηκε απίστευτη βία, για να έρθουν μετά από εβδομήντα χρόνια και να πούνε "συγνώμη κάναμε λάθος"..
  Ο σχολιαστής μάς λέει για το ΤΑΟ: . Αυτό που καταλαβαίνω από την φράση - και συμφωνώ - είναι πως οι ίδιοι άνθρωποι οφείλουν να κάνουν μια αυτοϋπέρβαση και όχι να τους επιτεθούμε στις ψυχολογικές άμυνες.
  Βέβαια, για να πω και την δική μου "αλήθεια", οι άνθρωποι χ@εστηκαν σε ότι αφορά την αυτοϋπέρβαση (μη κολλήσεις στον όρο, χρησιμοποίησε εσύ ένα ανατολίτικο, το ίδιο είναι) και την ευθύνη να βρούνε μόνοι τους τον δρόμο. Η κοινωνία πρωτίστως παράγει πρόβατα, και όποιος δεν γουστάρει την προβατίλα, ας ξέρει ότι τα πρόβατα είναι πάντα πρόθυμα να μετατραπούν σε κανίβαλους και να τον κατασπαράξουν ζωντανό. Καλή ώρα, βλέπε την ποιότητα των σχολίων κάτω από τις αναρτήσεις της ΕΕ.
  Και κάτι άλλο: προσωπικά δεν είχα ιδέα από ταο. Μάς γκάστρωσες τόσο πολύ, που είπα να ρίξω μια ματιά. Από τα λίγα που είδα, βρίσκω μεγάλη συγγένεια ανάμεσα στο ταο και τον λόγο του Ηρακλείτου.

  Γιάννης ο Ηρακλειτοταοϊστής

 • Ανώνυμος 48846

  10 Απρ 2020

  Κάτι επίσης ενδιαφέρον:

  Και παρόλο που συνήθως πιστεύουμε ότι η μόρφωση ή η ευφυΐα μας είναι αρκετές για να μας εμποδίσουν να πιστέψουμε fake news, η αλήθεια συχνά διαφέρει. Άλλωστε είναι πολύ εύκολο να ανακαλύψει κανείς παραδείγματα εξαιρετικά μορφωμένων ανθρώπων που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας.
  Ακόμη και ηγέτες χωρών, που θα ήλπιζε κανείς ότι θα ήταν σε θέση να διακρίνουν τις ψευδείς ειδήσεις, έχουν πιαστεί να μοιράζονται ανακριβείς πληροφορίες για τον κίνδυνο του ιού αλλά και μη εγκεκριμένες θεραπείες στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό ήταν που οδήγησε και το Twitter στο να αφαιρέσει αναρτήσεις τους για πρώτη φορά στην ιστορία του.
  Οι ψυχολόγοι ερευνούν ήδη αυτό το φαινόμενο και τα ευρήματά τους μπορούν να μας προφυλάξουν από το διαμοιρασμό παραπληροφόρησης.
  https://www.in.gr/2020/04/09/tech/giati-pisteyoume-ta-fake-news-gia-ton-koronaio/

 • Ανώνυμος 48828

  7 Απρ 2020

  "Νομίζω ότι πλούσιοι και φτωχοί φερόμασταν σαν νεόπλουτοι. Τι είναι ο νεόπλουτος; Αυτός που έχει πέντε ψυγεία και θέλει και ένα έκτο. Πρέπει να χτυπηθεί ο άνθρωπος για να συνέλθει. Είναι τρομερές οι αντιστάσεις της αυτοπροστασίας, της αυτοπεποίθησης. Η σιγουριά αποκαλύπτεται ένδεια σε αυτή την περίπτωση."
  https://www.iefimerida.gr/ellada/dimitris-dimitriadis-koronoios-ekklisia-syriza

  Κάτι έγραφα στο 48766:
  "Οι υπερβολές γίνονται γρήγορα μέρος της καθημερινότητας και εισχωρούν στην κουλτούρα και στον τρόπο σκέψης.
  Άπαξ και συμβεί αυτό κανενός δεν του περνάει από το μυαλό ότι υπερβάλλει ή υπερκαταναλώνει, όλοι θεωρούν ότι απλά κάνουν και λένε το σωστό.
  Δεν είναι όμως έτσι.
  Ο μόνος τρόπος για να καταλαβαίνουμε πότε υπερβάλλουμε και υπερκαταναλώνουμε είναι να μπορούμε να δούμε πολύ έξω από το κουτί, την πολύ πιο μεγαλύτερη εικόνα."

  Και στο tao te ching αναφέρεται:
  "Οι αρχαίοι σοφοί δεν προσπαθούσαν να γεμίσουν τους ανθρώπους στείρες γνώσεις.
  Όταν οι άνθρωποι νομίζουν ότι ξέρουν πολλά, είναι δύσκολο να τους οδηγήσεις στην αρετή.
  Όταν όμως αναγνωρίζουν την άγνοιά τους, μπορούν να βρουν μόνοι τους το δρόμο τους."

  Ο λόγος που οι άνθρωποι όταν ξέρουν πολλά, δύσκολα αλλάζουν, είναι διότι είναι πεπεισμένοι ότι λόγω όλων αυτών των (στείρων) γνώσεων είναι απρόσβλητοι και ισχυροί, έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Τότε είναι δύσκολο να τους πείσεις για κάτι ακόμα και με τη λογική. Όσο μορφωμένοι και να είναι, όσα και να γνωρίζουν δεν αρκούν για να πειστούν, πρέπει πρώτα να τους ρίξεις τις ψυχολογικές άμυνες και να τους αλλάξεις τον τρόπο σκέψης, κάτι που όμως είναι πολύ δύσκολο με τη λογική και το επιχείρημα. Όταν πια φτάνουμε σε αυτό το σημείο, μόνο η σκληρή πραγματικότητα (οι εξελίξεις δηλαδή) μπορεί να μας προσγειώσει και να μας συνεφέρει και όχι η λογική.

 • Ανώνυμος 48805

  5 Απρ 2020

  "Πριν από λίγες ώρες το ΝΒΑ είχε ζητήσει από τους παίκτες να μειώσουν το μισθό τους κατά 50% και εκείνοι απάντησαν ότι δέχονταν 25% μείωση."
  https://www.iefimerida.gr/spor/espnto-nba-etoimazetai-gia-akyrosi-tis-sezon

  Μα καλά ποιοι νομίζουν ότι είναι τούτοι; Δημόσιοι υπάλληλοι;
  Εξάλλου στο σπίτ τους κάθονται, δεν έχουν έξοδα (μετακινήσεις, διανυχτερεύσεις ταξίδια, προσωπικοί γυμναστές κ.λπ.).
  Από τη στιγμή που δεν παίζουν μπάσκετ για τα πλήθη που τους πληρώνουν, γιατί να πληρώνονται;
  Τόσος κόσμος που δεν εργάζεται και δεν πληρώνεται είναι μαλάκες και οι κύριοι που πετάνε την μπάλα στο καλάθι είναι κάτι το ιδιαίτερο.
  Βρε ποιο 50%, κόψτε τους τελείως το μισθό, ιδιωτικός τομέας δεν είναι..

 • Ανώνυμος 48766

  1 Απρ 2020

  "Ο κορωνοϊός αλλάζει το ποδόσφαιρο και μαζί αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι μεταγραφές. Τουλάχιστον τον οικονομικό, μιας και η ζημιά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα είναι μεγάλη.
  Η Marca στο σημερινό της πρωτοσέλιδο επισημαίνει πως πλέον μπαίνει ένα τέλος στις μεταγραφές των… 100 εκατομμυρίων ευρώ, μιας και δε θα υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για τέτοιου είδους κινήσεις."
  https://www.in.gr/2020/04/01/sports/football/marca-telos-stis-metagrafes-ton-100-ekat-eyro-vazei-o-koronaios/

  Έτσι, καιρός ήταν. Κορονοιό που θέλετε..
  Μάλλον θέλει τον μπαμπούλα της η ανθρωπότητα, για να συγκρατεί τις υπερβολές.
  Και αυτό το λέω με λύπη φυσικά.
  (Βλέπε μια ταινία με μπαμπούλα: Watchmen (2009).)
  Οι υπερβολές γίνονται γρήγορα μέρος της καθημερινότητας και εισχωρούν στην κουλτούρα και στον τρόπο σκέψης.
  Άπαξ και συμβεί αυτό κανενός δεν του περνάει από το μυαλό ότι υπερβάλλει ή υπερκαταναλώνει, όλοι θεωρούν ότι απλά κάνουν και λένε το σωστό.
  Δεν είναι όμως έτσι.
  Ο μόνος τρόπος για να καταλαβαίνουμε πότε υπερβάλλουμε και υπερκαταναλώνουμε είναι να μπορούμε να δούμε πολύ έξω από το κουτί, την πολύ πιο μεγαλύτερη εικόνα.
  Αυτό είναι κάτι σχεδόν αδύνατο, πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για μορφωμένους, τεχνοκράτες, πολυβραβευμένους, δεν εξαιρείται κανείς διανοητής.
  Ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός εδώ, είναι πανίσχυρος, η ικανότητα μείωσης του εγώ και των απαιτήσεών/προσδοκιών/επιθυμιών του, αφήνοντας για μια στιγμή πίσω όλα όσα τραβάνε την προσοχή σου (οικογένεια, φίλοι, κράτος, θρησκεία, φιλοσοφία, προσωπικά αντικείμενα, τίτλοι, περιουσία, λεφτά, εργασία κ.λπ.) μόνο τότε μπορείς να δεις παραέξω.

 • Ανώνυμος 48743

  30 Μαρ 2020

  "Κοροναϊός : Έσπασε την καραντίνα και τον έφαγε κροκόδειλος"
  "Αξίζει να σημειώσουμε πως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου οι αστυνομικές αρχές της Ρουάντα πυροβόλησαν και σκότωσαν 2 πολίτες που έσπασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας."
  https://www.in.gr/2020/03/29/plus/perierga/koronaios-espase-tin-karantina-kai-ton-efage-krokodeilos/

  Το νου σας.

 • Ανώνυμος 48741

  30 Μαρ 2020

  https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/03/29/johns-hopkins-coronavirus/
  https://www.iefimerida.gr/politiki/salos-me-anartisi-polaki-edose-odigies-prostasias-apo-ton-koronoio-alla-itan-fake-news
  Πολάκη εσύ σουπερστάρ!

  "Μέσι: «Οι ποδοσφαιριστές δεχόμαστε μείωση 70%, να πληρωθούν κανονικά οι εργαζόμενοι»"
  https://www.iefimerida.gr/spor/mesi-podosfairistes-meiosi-plirothoyn-ergazomenoi
  Μέσι δεν σκοράρεις, άρα ποιος ο λόγος να πληρώνεσαι έστω και 30%;
  Οι ιδιοκτήτες των ομάδων πληρώνουν πολλά λεφτά διότι το ποδόσφαιρο γεμίζει γήπεδα και οι οπαδοί πληρώνουν εισιτήρια.
  Άρα θα έπρεπε όλοι οι ποδοσφαιριστές με υψηλά συμβόλαια να μην πληρώνονται. Δεν θα τους λήψει το παντεσπάνι.
  Σκανδαλώδες να εισπράττεις εν μέσω shitstorm τόσα λεφτά χωρίς να κλωτσάς μπαλίτσα.
  Κατάλαβες ρε φίλε; Μου θέλει να πληρώνεται κιόλας. Από γκολτζής έγινε αμπελοφιλόσοφος και τούτος.

  @48739
  Βαρύγδουπη δήλωση γεμάτη νόημα.
  Φάε την κρεμούλα σου και μέσα το κεφάλι.
  Κλαψ!

 • Ανώνυμος 48739

  30 Μαρ 2020

  @48733
  Ο Αρκάς είναι γιατροπυροβολημένος, όπως εσύ.

 • Ανώνυμος 48737

  30 Μαρ 2020

  Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter αφαίρεσε την Κυριακή δύο αναρτήσεις από τον επίσημο λογαριασμό του προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου.
  Οι αναρτήσεις περιείχαν βίντεο στα οποία ο Ζαΐχ Μπολσονάρου στηλίτευε για ακόμη μια φορά τα μέτρα περιορισμού της κίνησης των πολιτών που εφαρμόζονται από πολιτειακές αρχές για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού εξηγώντας πως το περιεχόμενό τους «παραβίασε τους όρους και τις προϋποθέσεις» χρήσης της υπηρεσίας.
  Ο πρόεδρος Μπολσονάρου δεν παύει να υποβαθμίζει την επιδημία της ασθένειας COVID-19, που αποκαλεί «γριπούλα», και επικρίνει με σφοδρότητα τα μέτρα περιορισμού τα οποία εφαρμόζουν οι τοπικές αρχές, ειδικά οι κυβερνήτες των πολιτειών Σαν Πάουλου και Ρίο ντε Ζανέιρο, που πλήττονται περισσότερο από την επιδημία.
  Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βραζιλίας απαγόρευσε προχθές Σάββατο στην κυβέρνηση του Μπολσονάρου να διαδίδει μηνύματα που εναντιώνονται στα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που έχουν ληφθεί σε τοπικό επίπεδο για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού.
  https://www.iefimerida.gr/kosmos/twitter-katebase-anartiseis-toy-mpolsonaroy

  «Επειδή οι άνθρωποι νιώθουν τα σούπερ μάρκετ σαν έναν ζωτικό χώρο, κουτουλάνε πάνω σε ανθρώπους, μιλάνε μαζί τους, είναι κοινωνικοί. Πρέπει να κατανοήσουν ότι το γεγονός ότι τους δίνεται άδεια για να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ δεν σημαίνει ότι τους δίνεται άδειες για κοινωνικότητες. Πρέπει να συνεχίσουν να αποφεύγουν τους ανθρώπους», τονίζει ο Cioe-Peña.
  https://www.economistas.gr/eleytheros-hronos/24875_koronoios-2-eidikoi-dinoyn-tis-symboyles-toys-gia-pos-na-psonizete-sto

  Στο μεταξύ: Ένα ελληνικό, πρωτοποριακό προϊόν που... εύλογα θα αγαπήσετε!
  https://www.ethnos.gr/food/eatme/96505_eblogimeno-ena-elliniko-protoporiako-proion-poy-eyloga-tha-agapisete

  Ε ας ευθυμήσουμε λίγο: Χίτλερ κορονοϊός.
  https://www.youtube.com/watch?v=GWbPLFMam1s

 • Ανώνυμος 48733

  30 Μαρ 2020

  @Gerakina
  Καλά όπως νομίζεις. Δηλαδή του λόγου σου για να πειστείς να πρέπει να σε πάρουν από το χεράκι να σου πούνε κοίταξε να δεις τα πράγματα έτσι έχουν διότι πρώτον, δεύτερον, τρίτον...
  Ε όχι. Καλά ξεμπερδέματα.
  Καλά το κατάλαβα ότι δεν κατάλαβες τίποτε.
  ΥΓ: επιμένεις λοιπόν ότι δεν μπορούσες να αναπνεύσεις και παίρνοντας ζάχαρη με νερό έγινες καλά. ΟΚ..
  Χέσε ψηλά και αγνάντευε.. Ή μάλλον πέτα ψηλά και αγνάντευε. Χάιντε Χάιντι!

  @48732
  Καλά κάνεις και δεν σέβεσαι κανέναν. Η επιστήμη όμως δεν είναι πρόσωπο, οπότε γιατί την μπερδεύεις. Μα γιατί είσαι μακάκας. Πολύ απλό.
  Αντιδράς για να αντιδράς και επαναστατείς για να επαναστατείς. Ανίατη περίπτωση μάγκα ασχετολόγου.
  Αφού δεν σκαπάζεις από επιστήμη, πώς στο καλό να την κρίνεις. Μάλλον με τηλεπάθεια.
  https://i.postimg.cc/gJG8my5g/arkas-conspiracy-theories.jpg
  https://i.postimg.cc/mrvpwnPt/arkas-koronavirus.png

  Τελικά πολύ βλακεία κυκλοφορεί εν Ελλάδι. Ώρα για φαπούλες. Αντιδραστικοί μου, αρλουμπολόγοι εσείς.

 • Ανώνυμος 48732

  30 Μαρ 2020

  "Την επιστήμη θα τη σέβεσαι".
  Eγώ δεν σέβομαι κανέναν. Οι μάγκες επιστήμονες δεν σέβονται. Αν σέβονταν, δεν θα υπήρχε πρόοδος.
  Είσαι στο ιατροφαρμακευτικό μαντρί μέσα κι απαιτείς σεβασμούς. Όπως όσοι πχ είναι στο θρησκευτικό μαντρί.
  Εκείνοι απαιτούν σεβασμό στα μαύρα ράσα, εσύ στα άσπρα.
  Δεν πας να κάνεις κανένα εμβόλιο για τους ασέβαστους; (Μιας κι είσαι του αρμυρού νερού εσύ...).

 • Gerakina

  30 Μαρ 2020

  Μια που το ρίξαμε στο προσωπικό και γράψαμε κανονικά το άρθρο που ΜΑΛΛΟΝ διαβάσαμε, πάμε:

  Καλό μου και ανώνυμο σαν και εμένα, παιδί! Πρώτον ας μην πετάμε πανωσέντονα αναλύοντας το ΒΟΥ και Α: ΒΑ περί προσωπικής προστασίας και άλλων εδωδίμων και αποικιακών.

  Να μην φοβάσαι που έχω μαύρα μεσάνυχτα [από τι άραγε; Δεν εξηγείς αλλά δεν πειράζει]. Αυτό για το οποίο πρέπει εσύ να ανησυχείς είναι που εσύ είσαι ενήμερος.

  Σε τι ήμουν άσχετη; και τώρα δεν έχω δικαιολογία; (Καλά, δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσεις. Ψιλοχέστηκα κι όλας, μεταξύ μας)

  Αναφορικά με το Υ.Γ.2 σου, δύο πράγματα έχω να σού πω. Άλφα: Δεν έχεις νιώσει πώς είναι να μην έχεις το εργαλείο που είχες συνηθίσει να έχεις για να κάνεις κάτι. Σαν να θέλεις να τρέξεις και να μην έχεις πόδια έτσι. Οπότε αν θέλεις να αναπνεύσεις και να δεν έχεις πνεύμονες ... Ρε βλάκα που παριστάνεις τον πονηρό, το έχεις νιώσει; ΟΧΙ. Αν το είχες νιώσει δεν θα έγραφες όλες αυτές τις μαλακίες.

  Για να ικανοποιήσω την περιέργειά σου, το χάπι που πήρα περιείχε ΣΟΥΠΕΡΜΑΝΤΟΛΙΝΗ

  ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕ ΚΑΙΝΕ ΟΙ 60.000 ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΓΙΑ ΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;;

  Τα δέοντα στην μαμά σας.

 • Ανώνυμος 48730

  29 Μαρ 2020

  @Gerakina

  Δεν έγραψα "αν κάποιος δεν είναι γιατρός παθολόγος, ή μικροβιολόγος δεν ξέρει". Έγραψα: "Όλες οι επιστήμες περιλαμβάνουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και συνδυασμό τεχνικών παραμέτρων που ο μη-ειδικός δεν γνωρίζει".
  Οι περισσότεροι έχουν μαύρα μεσάνυχτα, αυτό φαίνεται από τα σχόλιά τους. Φοβάμαι ότι δεν αποτελείς εξαίρεση. Εξηγούμαι:
  Γενικά οι παθογόνοι μικροοργανισμοί έχουν πολλούς περιορισμούς (δεν είναι ασταμάτητοι), απαιτείται και η δική μας συνδρομή για να μεταδοθούν.
  Η συγκεκριμένη νόσος μεταδίδεται με τα σταγονίδια. Αν τα σταγονίδια φτάσουν στο στόμα, μάτια, μύτη και εφόσον φέρουν ικανό ιικό φορτίο, το άτομο θα νοσήσει.

  Οπότε το μόνο που έχει κανείς να κάνει είναι:
  Να μην συνομιλεί με οποιονδήποτε από κοντινή απόσταση, διότι έτσι ανταλλάσσουν σταγονίδια.
  Να μην παραμένει σε κλειστούς χώρους με πολλούς ανθρώπους (που μπορεί επιπρόσθετα να βήχουν και να φτερνίζονται).
  Να μην ακουμπάει τα χέρια του σε στόμα, μάτια, μύτη, διότι μπορεί να έχει ακουμπήσει πιο πριν κάποια μολυσμένη επιφάνεια.
  Αν όλοι σε μια κοινωνία κάνουν τα τρία παραπάνω το παιχνίδι για τον ιό τελείωσε, είναι ανίσχυρος πλέον.
  Έλα όμως που δεν είσαι μόνη σου μέσα στην κοινωνία και έλα που υπάρχουν χίλιοι διαφορετικοί τύποι ανθρώπων που ανά πάσα στιγμή μπορεί μην πειθαρχήσουν, έστω και στιγμιαία επειδή ξεχάστηκαν για παράδειγμα, στους κανόνες.

  Οπότε η πολιτεία αναγκάζεται να θεσπίσει ένα εναλλακτικό μέτρο, που δεν αντικαθιστά πλήρως τα τρία παραπάνω, αλλά δεν υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή:
  Αντί να τους απαγορεύσει πλήρως την έξοδο από το σπίτι, λέει βγείτε, αλλά κρατείστε απόσταση 2 μέτρων.
  Ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι και εσύ ήσουν άσχετη, τώρα όμως ξέρεις, δεν έχεις ελαφρυντικό πλέον.
  (Επειδή υποψιάζομαι ότι δεν κατάλαβες τίποτε, ας το πω άλλη μια φορά: η απόσταση των δύο μέτρων όταν είσαι εκτός σπιτιού είναι ένα γενικής χρήσης προληπτικό μέτρο που υποτίθεται υποκαθιστά άλλα μέτρα και προλαμβάνει τα χειρότερα. Μπορεί να φαίνεται άχρηστο ή ημίμετρο, αλλά το αμέσως επόμενο μέτρο θα ήταν η πλήρης απαγόρευσης εξόδου από το σπίτι.)

  ΥΓ1: Δεν υπάρχει τρομολαγνεία, αλλά κάποιοι ηλίθιοι που γεμίζουν δύο καρότσια σουπερμάρκετ χωρίς κανένα λόγο. Και παίρνουν και όλα τα αντισηπτικά.
  ΥΓ2: Θες να πιστέψω ότι λειτουργούσαν το 1/4 των πνευμόνων σου, αλλά με ένα χάπι που περιέχει νερό και ζάχαρη έγινες σουπερμανάκος;
  Ο καθένας με τον καημό του και την φαντασίωσή του.
  XD

  "Στην ταινία «Ο άνθρωπος της καρπαζιάς» του Νίκου Καραγιάννη (1969), ο Ανέστης (Κώστας Βουτσάς) προμηθεύεται σουπερμαντολίνη από τον Φιλήμονα, έναν φοιτητή Ιατρικής, γίνεται ατρόμητος και αντιμετωπίζει τον Νίκο Ρίζο και τη συμμορία του που τρομοκρατούν τη γειτονιά. Οι μαγικές δυνάμεις του Ανέστη δεν εξασθενούν ακόμα κι όταν μαθαίνει ότι έπαιρνε ασπιρίνη."
  https://www.ethnos.gr/open-life/92003_fainomeno-placebo-otan-oi-thetikes-prosdokies-therapeyoyn
  https://www.in.gr/2015/01/29/tech/to-akribo-placebo-kalytero-apo-to-ftino/

  @48729
  Μην γράφεις μακάκα. Την επιστήμη θα τη σέβεσαι φρουρέ βλακείας, συνομωσιολόγε εκ του ασφαλούς του γλυκού νερού.

 • Ανώνυμος 48729

  29 Μαρ 2020

  @ Επιστημονο-σκάμπαζο:
  Στον φαρμακέμπορα (γιατρό) κι εμβόλιο γρήγορα.

 • Gerakina

  29 Μαρ 2020

  Αγαπητέ 48695 και 48695 (Βρες βρε πουλάκι μου ένα ψευδώνυμο να μην γράφω τόσους αριθμούς-αν δεν βαριέσαι!)

  Με λίγα λόγια, συνεχίζουμε με την παπαριά του κορωναϊού. Για λίγο όμως έτσι;

  Θεωρείς ότι αν κάποιος δεν είναι γιατρός παθολόγος, ή μικροβιολόγος δεν ξέρει. Όλοι γνωρίζουμε. Υπάρχει τρομολαγνεία. Η απόσταση των δύο μέτρων που έχει επιβληθεί, για εμέ προσωπικά είναι ΕΠΙΕΙΚΩΣ γελοία. Στα δύο μέτρα φτάνουν τα σταγονίδια του φτερνίσματος. Δεν φαντάζομαι να περιμένω σε μία ουρά και να κρατώ απόσταση δύο μέτρων μην τυχόν και κάποιος θέλήσει να φτερνιστεί ή να με φτύσει (επί προσωπικού, δεν βαριέσαι).

  Πριν 6 χρόνια (αν θυμάμαι καλά τα χρόνια) υπήρχε ένας πνευμονοϊός (παρντόν δεν θυμάμαι το όνομά του) που έστειλε πάρα πολύ κόσμο στο νοσοκομείο, αρκετούς στο νεκροταφείο και εμένα με τάβλιασε στο σπίτι για 4 ημέρες χωρίς να μπορώ να αναπνεύσω καλά. Καταλάβαινα ότι λειτουργούσε το 1/4 των πνευμόνων μου. Άρχισα να αναπνέω κάπως καλύτερα μέσα σε 20 λεπτά, αφότου πήρα ένα χαπάκι ομοιοπαθητικής και καθόλου χημικά φάρμακα.

  Χωρίς να είμαι γιατρός, είμαι σε θέση να καταλαβαίνω πότε κινδυνεύω καιι πότε με δουλεύουν. Πριν 15 ημέρες, κινδύνευα να μην κολλήσω ένα είδος γρίπης. Εγώ, εσύ, όλοι μας. Τώρα πέρασαν οι 15 ημέρες που έμεινα σπίτι. Τα μέτρα μπορεί να είναι μία εβδομάδα αλλά εγώ έμεινα σπίτι μία εβδομάδα νωρίτερα. Τότε που έτρεχαν όλοι να αγοράσουν κωλόχαρτα, λες και δεν έχουν σπίτι τους νερό και σαπούνι. Τώρα μετά από 15 ημέρες οικειοθελούς εγκλεισμού είναι βέβαιο ότι δεν αρρώστησα. Ετνάξει λοιπόν, θα προσέχω πολύ εκείνους που θα θελήσουν να με φτύσουν στο σούπερ μάρκετ γιατί μού το χρώσταγαν.Τι θα γίνει λέμε; Μπορώ να βγω και να πλένω τα χεράκια μου πριν τα βάλω στην μουρίτσα μου!

  Ρε παιδιά το άρθρο τι λέει;
  Είναι φοβερό το ότι κατά την διάρκεια της επανάστασης πολλοί σκοτώθηκαν, άλλοι πείνασαν, άλλοι και μάλιστα πολλοί τάϊσαν τα ασκέρια των "επανασταστών" (ποιοι να ήταν άραγε αυτοί οι αρωγοί και το κυριότερο: ήθελαν να τους ταΐσουν;). Δεν έχουμε στοιχεία οπότε πάει αυτό. Μετά από κάποια χρόνια το 10% του πληθυσμού ΕΦΥΓΕ ψάχνοντας να βρει την τύχη του σε οθωμανικές περιοχές.

  Γνωρίζουμε σήμερα ότι "τα δάνεια της Αγγλίας" ήταν ένα σωρό λεφτά που τα επικαρπώθηκε η τριμελής Επιτροπή που κυβερνούσε μετά τον Καποδίστρια, έκαναν τα χρήματα αυτά ,δικό τους κουμπαρά, πλούτισαν, δεν έριξαν φράγκο στην μεριά για την οποία είπαν ότι πήραν το δάνειο "στο όνομα του ελληνικού λαού" και αυτό το πρώτο δάνειο εξοφλήθηκε τέλη του 1990 αν θυμάμαι καλά!

  Θέλω να μάθω κι άλλα!

  Ρε παιδιά... ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

  Πείτε κάτι!

 • Ανώνυμος 48723

  29 Μαρ 2020

  @48722
  Επαναστάτη, αντιδραστικέ μου εσύ.
  Κάτσε διάβασε και λίγο, διότι από επιστήμες δεν σκαμπάζεις.
  Από μπουρδολογία πας μια χαρά.

 • Ανώνυμος 48722

  29 Μαρ 2020

  Κάτσε μέσα γιατρόκαβλέ μου, κάνε τα εμβόλιά σου και πάρε ό,τι χημεία σου δώσουν οι φαρμακευτικές, τι ψάχνεσαι;
  Σώσου εσύ κι άσε εμάς να τρώμε τα λυσσακά μας...

 • Ανώνυμος 48718

  29 Μαρ 2020

  Γερακίνα έγραψα στο 48695:
  "Όλες οι επιστήμες, όπως και στην περίπτωσή μας η ιατρική και η επιδημιολογία, περιλαμβάνουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και συνδυασμό τεχνικών παραμέτρων που ο μη-ειδικός δεν γνωρίζει, με αποτέλεσμα να γουρλώνει τα μάτια σε συνομωσιολογικές θεωρίες, αλλά και ατεκμηρίωτες απόψεις ειδικών που νομίζουν ότι ανακάλυψαν ή αποκάλυψαν κάτι σημαντικό."

  Αυτό. Έτσι μπορεί ο καθένας να λέει το κοντό και το μακρύ του.
  Αλλά αυτό που ισχύει είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, με βάση βέβαια τα εκάστοτε στοιχεία που υπάρχουν.
  Και επειδή τα στοιχεία δεν είναι αρκετά, δεν μπορεί οι ειδικοί να είναι τέλειοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει η μπούρδα του κάθε άσχετου.
  Αναμενόμενο όταν δεν έχεις όλα τις πληροφορίες που θέλεις, να παίρνεις επιπλέον μέτρα. Προνοείς δηλαδή για το χειρότερο.

 • Gerakina

  28 Μαρ 2020

  Χαχαχα! Ρε σεις, μού λείψατε πολύ!

  Τόσο καιρό με κάνατε να πλήττω με τα σχόλιά σας όμως πρέπει να ομολογήσω ότι με αποζημιώσατε! Για να διαβάσω το άρθρο και να το κατανοήσω μού πήρε 5-6 λεπτά. Για να διαβάσω τα σχόλια και να τα καταλάβω μού πήρε 9-10 λεπτά.

  Τέτοια θέλω: διαφωνίες καυγάδες, μαλακιουλίτσες!

  Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την συζήτηση για το κορωναϊό ή θα μιλήσουμε για το μεγάλο μεταναστευτικό της χώρας στο οποίο αναφέρεται το άρθρο;

  Εγώ και για κορωναϊό, μέσα είμαι με τις μαλακίες πού έχω ακούσει 15 ημέρες τώρα.

  Όπως πάνε οι θεούσες στην εκκλησία με ύφος παρακλητικό τύπου: "να με συγχωρήσει ο θεός και να μην με τιμωρήσει που μού απαγόρεψαν να πάω εκκλησία" έτσι μάς κοιτάνε και οι τηλεπαρουσιαστές/τηλεπαρουσιάστριες, με έντρομο βλέμμα για να καταπιούμε στα σίγουρα το μούσμουλο.

  Άντε ας πω κι εγώ για τον κορωναϊό και μετά για το μεταναστευτικό, πάρτε το πάνω σας.

  Θυμάστε ωρέ παλικάρια στις αρχές της τρομολαγνείας και πριν αποκτήσουμε τον πρώτο νεκρό, έλεγαν οι γιατροί εν μέσω συνέντευξης ότι "μέχρι σήμερα έχουμε 60 νεκρούς από την απλή γρίπη!";

  Ε;

  Άντε, βαριέμαι τον μονόλογο.

 • Ανώνυμος 48704

  26 Μαρ 2020

  Κανένας απατεώνας θα είναι, καλά μάντεψα..

 • Ανώνυμος 48702

  26 Μαρ 2020

  Όποιος κάνει ότι λέει ο dr. robert morse, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα 😎

 • Ανώνυμος 48700

  26 Μαρ 2020

  @48699
  Μα καλά του λόγου σου που ζεις.. Απομονωμένος σε κάποιο νησί ίσως και δεν έχεις πάρει χαμπάρι τί γίνεται.
  Κοίταξε να μην αρρωστήσεις, διότι έχεις να φας πολύ χλωροκίνη. Κάνε ααα!

  "Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να εξασφαλίσει την παραλαβή πέντε τόνων χλωροκίνης από την Ινδία"
  https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-5-tonoi-hlorokinis-apo-india

 • Ανώνυμος 48699

  26 Μαρ 2020

  Διαγνώστηκε με Κορωνοϊό ο Άτρωτος! Σίγουρα, θα τον κόλλησε από την φτέρνα..

 • Ανώνυμος 48698

  26 Μαρ 2020

  Πάμε update για να ξελαμπικάρουν κάποιοι:

  Ο Δρ. Ίαν Λίπκιν, διευθυντής του Κέντρου Λοιμώξεων και Ανοσίας του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, μίλησε στο Fox Business Network την Τρίτη προκειμένου να συζητήσει για την πανδημία του κορωνοϊού και αποκάλυψε την δική του διάγνωση. Όπως είπε: «Θα ήθελα απλώς να πω, σε αυτή την εκπομπή εδώ, ότι αυτό έχει γίνει πολύ προσωπικό για μένα επειδή διαγνώστηκα με κορωνοϊό χθες. Είναι ελεεινό. Είναι ελεεινό». Και πρόσθεσε: «Αν χτύπησε εμένα, μπορεί να χτυπήσει τον οποιονδήποτε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω». Ο Λίπκιν αναφέρθηκε επίσης στην ιδέα της επιστροφής στην καθημερινότητα πολύ σύντομα, λέγοντας πως προτιμά μια πιο προσεκτική προσέγγιση.
  Ο Λίπκιν εργάστηκε ως επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος για το Contagion, μια ταινία όπου οι γιατροί και οι ιατρικοί ερευνητές προσπαθούν να εντοπίσουν έναν εξαιρετικά μεταδοτικό, θανατηφόρο ιό καθώς μεταφέρεται από το Χονγκ Κονγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς ο κορωνοϊός άρχισε να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ στις αρχές Μαρτίου, η δημοτικότητα της συγκεκριμένης ταινίας έχει αυξηθεί.
  https://www.iefimerida.gr/kosmos/koronoios-symboylos-tainias-cotnagion-kollise-io

  https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-astheneis-asfyxia-martyria-nosileyti
  https://www.iefimerida.gr/kosmos/koronoios-i-33hroni-ntilek-katelixe-stin-toyrkia
  https://www.iefimerida.gr/kosmos/koronoios-ponaei-bretanos-symptomata-binteo

  Κορονοϊός: Νέο τεστ - εξπρές με τρύπημα δαχτύλου και αποτέλεσμα σε 10 λεπτά
  Η Μεγάλη Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που θα διαθέσει τα τεστ σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της
  Θυμίζει το τεστ που κάνει μια γυναίκα στο σπίτι της για να δει αν είναι έγκυος, μόνο που πρόκειται για ένα γρήγορο και απλό τεστ διάγνωσης αντισωμάτων του νέου κορονοϊού, το οποίο γίνεται με τρύπημα του δαχτύλου και βγάζει αποτέλεσμα μέσα σε μόνο δέκα έως 15 λεπτά. Το τεστ δεν μπορεί να ανιχνεύσει ενεργή λοίμωξη, αλλά μπορεί να αποκαλύψει αν κάποιος είχε τον ιό, με ή χωρίς συμπτώματα, και τώρα πλέον έχει αποκτήσει αντισώματα.
  Εκατομμύρια τέτοια τεστ - εξπρές θα είναι σύντομα διαθέσιμα στη Βρετανία και οι πρώτοι που θα τα δοκιμάσουν είναι οι γιατροί και νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας, ώστε να δουν αν μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά τους, αφού θα ξέρουν ότι, έχοντας αντισώματα, θα έχουν πιθανώς και ανοσία απέναντι σε μια νέα λοίμωξη από τον κορονοϊό (αν και υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για το κατά πόσο ο οργανισμός αποκτά ανοσία έναντι του νέου ιού και σε πόσο βάθος χρόνου).
  Προτεραιότητα για τα τεστ θα έχουν και όσοι βρίσκονται σε αυτο-απομόνωση στο σπίτι τους, όπου και θα τους σταλεί το τεστ ή θα το προμηθευθούν οι ίδιοι, όταν αυτό είναι έτοιμο για διάθεση, κάτι που αναμένεται να συμβεί σύντομα, ίσως και σε μερικές μέρες. Τα τεστ θα υπάρχουν στα φαρμακεία και στο διαδίκτυο (Amazon), ενώ αν έχουν κόστος (κάτι που δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί), αυτό αναμένεται να είναι χαμηλό.
  Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ευελπιστεί ότι τα μαζικά αυτά τεστ (ήδη αγοράστηκαν 3,5 εκατομμύρια από την κυβέρνηση), τα οποία βρίσκονται υπό αξιολόγηση στην Οξφόρδη, «θα αλλάξουν τους όρους του παιγνιδιού», όσον αφορά την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2.
  Το τεστ αντισωμάτων θα γίνεται παράλληλα με το συμβατικό μοριακό τεστ τύπου PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης), αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και το Ινστιτούτο Παστέρ. Το τεστ PCR ανιχνεύει την ενεργή λοίμωξη στο παρόν και δεν μπορεί να αποκαλύψει μια παρελθούσα λοίμωξη.
  Η βρετανική κυβέρνηση θέλει, συνδυάζοντας τα δύο ειδών τεστ, να αποκτήσει μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εξάπλωση του ιού στη χώρα. Και άλλες χώρες σχεδιάζουν την ανάπτυξη και κυκλοφορία γρήγορων τεστ αντισωμάτων στον πληθυσμό τους, αλλά η Βρετανία φαίνεται ότι θα είναι η πρώτη που θα το κάνει, σε αυτή τουλάχιστον την έκταση.
  https://www.ethnos.gr/kosmos/96317_koronoios-neo-test-expres-me-trypima-dahtyloy-kai-apotelesma-se-10-lepta

  Στο μεταξύ: φάκελος ρωμιοσύνη:

  Οπως αναφέρει η συντάκτρια του άρθρου, οι Έλληνες δύσκολα συμμορφώνονται με τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση ζώνης ασφαλείας στο αυτοκίνητο, κράνη σε μοτοσικλέτες και την απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Αυτό όμως δεν ισχύει με τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει την εξάπλωση του κορωνοϊου.
  https://www.iefimerida.gr/ellada/daily-telegraph-koronoios-paradeigma-symperifora-ellinon

  Πρόκειται για τα χωριά Κένταυρος, Γλαύκη, Ωραίο, Κοτύλη, Σάτρες, Θέρμες που ανήκουν στα Πομακοχώρια όπου κατοικούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία Ελληνες μουσουλμάνοι.
  https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-giati-ta-pomakohoria-mpikan-se-karantina-ti-dilonei-o-dimarhos-xanthis

  Προσέξτε τα ονόματα των χωριών..

 • Ανώνυμος 48697

  26 Μαρ 2020

  @48696
  Μπουρδολογείς. Διότι κάθε άλλο παρά ευλογία είναι. Αρκεί να κάνεις ένα σερφάρισμα να διαβάσεις ιστορίες ασθενών.
  Εσύ τώρα προσκολλήθηκες σε κάποιες εξαιρέσεις, αλλά τί να το κάνεις, ο Απρίλιος πρέπει να θεωρείται πλέον νεκρός μήνας, ούτε πτήσεις, ούτε ταξίδια, ούτε μετακινήσεις, ούτε εργασία για πολλούς κ.λπ.
  Επίσης στην προκειμένη περίπτωση είναι προφανές ότι το συλλογικό συμφέρον υπερτερεί έναντι του ατομικού, διότι πρόκειται για μια μολυσματική νόσο που έχει ανάγκη το συγχρωτισμό για να μεταδοθεί. Εκτός και αν ζεις εκτός κοινωνίας, εκεί πάω πάσο.
  ΥΓ: οι ανέστιοι είναι τα καλύτερα παιδιά, θέλει κότσια για να είσαι ανέστιος. Οι υπόλοιποι είναι οι βολεμένοι, οι συντηρητικοί, οι "οικογενειάρχες", οι "νοικοκυραίοι".

 • Ανώνυμος 48696

  26 Μαρ 2020

  Πάντως η ιδέα που κυριαρχεί στα κλασικά και ηλεκτρονικά μέσα, είναι πως αυτός ο ιός, μπορεί να αποδειχθεί ευλογία.
  Γιατί λέει, πως ο εγκλεισμός στο σπίτι θα δώσει την ευκαιρία στην οικογένεια να βρεθεί επιτέλους μαζί και τα μέλη της να συζητήσουν μεταξύ τους και να γνωριστούνε..
  Πώς; Είναι η ελληνική οικογένεια, μια ομάδα "αγνώστων";
  Και το σύνθημα: "Πατρίς θρησκεία οικογένεια"; Άλλη μία μπούρδα της Ρωμιοσύνης;(όλοι μπούρδες λέμε. Εν τάξει, υπάρχει και η εξαίρεση)

  Και εμείς, οι μοναχικοί, οι απάτριδες, οι ανέστιοι;

  Χμ, άλλη μια απόδειξη πως το συλλογικό καλό, υπερτερεί του ατομικού (φοβάμαι πως ο Μαξ Στίρνερ θα έβγαινε από τα ρούχα του)....

  Μπουρδολόγιαννος

 • Ανώνυμος 48695

  26 Μαρ 2020

  Ένα σωρό μπούρδες μαζεμένες έχει γράψει ο Ιωαννίδης, το είχα διαβάσει πριν μερικές μέρες και τη επόμενη έβγαιναν και τον αναιρούσαν άλλα άρθρα, όπως ήταν αναμένομενο.
  Το γιατί δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία είναι λογικό, εφόσον κανείς δεν γνώριζε τον ιό και χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθούν τεστ που θα βγάζουν αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά.
  Τα οποία τεστ από ότι διαβάζω στο διαδίκτυο αρχίζουν τώρα να διανέμονται, ενώ το αρχικά διαθέσιμο τεστ θέλει χρόνο και πρέπει να σταλεί το δείγμα σε ειδικά εργαστήρια, ενώ τα νέα τεστ που κατασκευάζονται θα είναι φορητά κιτ, φθηνά και γρήγορα. Μόνο τότε θα είναι δυνατόν να ξέρουμε ποιοι νοσούν σε έναν μεγάλο πληθυσμό, ποιοι δεν νοσούν και ποιοι έχουν ανοσία. Μέχρι όμως να αναπτυχθούν αυτά τα τεστ πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις και μέτρα με τα διαθέσιμα στοιχεία, που είναι κυρίως ο αριθμός των νεκρών ημερησίως και η διακύμανση του αριθμού αυτού.
  Αυτά που μόλις έγραψα είναι τα αυτονόητα και τα έχουν γράψει και άλλοι, αλλά παραδόξως ο κος καθηγητής φαίνεται να αγνοεί τα αυτονόητα: δεν μπορείς να έχεις πλήρη εικόνα σε έναν πληθυσμό κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας εξαρχής, μέχρις ότου αναπτυχθούν γρήγορα, φθηνά, φορητά τεστ για μαζικούς ελέγχους.

  Στο τέλος πετάει και το εξής: "Η συντριπτική πλειοψηφία αυτής της εκατόμβης θα είναι άτομα με περιορισμένο προσδόκιμο ζωής. Αυτό είναι σε αντίθεση με το 1918, όταν πέθαναν πολλοί νέοι."
  Αλλά αυτό φαίνεται να μην ισχύει σύμφωνα με νεώτερες έρευνες:
  "In contrast, a 2007 analysis of medical journals from the period of the pandemic found that the viral infection was no more aggressive than previous influenza strains. Instead, malnourishment, overcrowded medical camps and hospitals, and poor hygiene promoted bacterial superinfection. This superinfection killed most of the victims, typically after a somewhat prolonged death bed."
  https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu

  https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/03/22/vitamin-c-covid19-pseudoscience/
  https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/03/24/fedon-vovolis/
  https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/03/21/bergamo-video-not-fake/
  https://www.in.gr/2020/03/18/tech/katarriptontas-ti-synomosiologia-peri-kataskeyasmenou-koronaiou/
  https://www.naftemporiki.gr/story/1576492/i-proeleusi-tou-koronoiou-einai-fusiki-kai-oxi-texniti-sumfona-me-diethni-ereuna
  https://www.in.gr/2020/03/18/apopsi/antiemvoliastes-kai-ierarxes/
  https://www.ellinikahoaxes.gr/2019/11/18/no-death-from-measles-in-the-us-108-deaths-from-vaccine-debunked/
  https://www.ellinikahoaxes.gr/2018/12/31/mouroutis-vaccine-charlatanism/
  https://www.ellinikahoaxes.gr/2018/12/08/emedi-flu-vaccine-pseudoscience/
  https://www.ellinikahoaxes.gr/2018/06/14/naturopathy/

  Η διενέργεια αξιόπιστων, γρήγορων, φθηνών και μαζικών τεστ διάγνωσης αποτελεί κατ' εξοχήν ζητούμενο στη μάχη για περιορισμό της νόσου Covid-19, που προκαλεί ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2. Τα τεστ επιτρέπουν την ανίχνευση των κρουσμάτων και την έγκαιρη απομόνωση των φορέων.
  Τα σημερινά μοριακά τεστ «αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης» (PCR) είναι ακριβή και κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά, αλλά δεν είναι ούτε τόσο γρήγορα ούτε τόσο φθηνά ούτε εύκολο να γίνουν μαζικά και επιτόπου, με αποκεντρωμένο τρόπο. Αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι φορητά μηχανήματα που να κάνουν τεστ μακριά από ένα μεγάλο εργαστήριο.
  Γι' αυτό άρχισαν, ήδη, να αναπτύσσονται σε διάφορες χώρες δεκάδες γρήγορα επιτόπια φορητά τεστ (Rapid ή Point-of-Care Tests-POC). Είναι θέμα χρόνου η μαζική παραγωγή και κυκλοφορία τέτοιων τεστ, αν και ίσως φθάσουν αργά για να προλάβουν το πρώτο πανδημικό κύμα της φετινής άνοιξης.
  https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/382860/poia-einai-ta-ypo-anaptyxi-grigora-test-gia-ton-neo-koronoio
  https://www.iatropedia.gr/ygeia/koronoios-test-anichnefsis-poia-einai-i-methodos-stin-opoia-kremane-tis-elpides-tous-oi-epistimones/128809/
  https://sputniknews.gr/epistimi/202003086644087-koronoios-I-kina-aneptyxe-test-pou-anihneuei-ton-io-se-ligotero-apo-misi-ora/

  Τα σημερινά τεστ που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του κορονοϊού, είναι ασφαλώς πολύτιμα, αλλά δεν είναι επαρκή για να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξάπλωσης του πανδημικού κορονοϊού στον πληθυσμό. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται νέου τύπου τεστ αίματος, που ανιχνεύουν κατά πόσο οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει στον οργανισμό τους αντισώματα έναντι του νέου ιού, επειδή έχουν εκτεθεί σε αυτόν (με ή χωρίς συμπτώματα).
  Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι πολλά κρούσματα σήμερα δεν ανιχνεύονται, καθώς δεν γίνονται τόσα πολλά τεστ. Επίσης αρκετοί άνθρωποι κολλάνε τον ιό και περνάνε τη νόσο τόσο ήπια σαν ένα κρυολόγημα ή μια αλλεργία, ενώ παραμένει ερωτηματικό κατά πόσο έχουν πια αποκτήσει ανοσία σε νέα λοίμωξη από τον ίδιο ιό στο μέλλον. Αν όντως έχουν, αυτό θα επιβραδύνει την εξάπλωση του ιού.
  Τα υπάρχοντα τεστ που βασίζονται στο RNA, αναζητούν τα γονίδια του κορονοϊού (σημάδι ενεργού λοίμωξης) στα δείγματα που λαμβάνονται από τη μύτη ή το λαιμό ενός ανθρώπου. Τα υπό ανάπτυξη αιματολογικά τεστ αντισωμάτων μπορούν και αυτά να ανιχνεύσουν την ενεργή λοίμωξη, αλλά -το πιο σημαντικό- μπορούν επίσης να αποκαλύψουν αν ένας άνθρωπος είχε εκτεθεί στον ιό και είχε μολυνθεί στο παρελθόν, καθώς στο σώμα του εμφανίζονται αντισώματα έναντι του ιού.
  https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/382761/koronoios-ypo-anaptyxi-nea-pio-apotelesmatika-aimatologika-test

  Όλες οι επιστήμες, όπως και στην περίπτωσή μας η ιατρική και η επιδημιολογία, περιλαμβάνουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και συνδυασμό τεχνικών παραμέτρων που ο μη-ειδικός δεν γνωρίζει, με αποτέλεσμα να γουρλώνει τα μάτια σε συνομωσιολογικές θεωρίες, αλλά και ατεκμηρίωτες απόψεις ειδικών που νομίζουν ότι ανακάλυψαν ή αποκάλυψαν κάτι σημαντικό.

 • Ανώνυμος 48693

  25 Μαρ 2020

  https://www.tanea.gr/2020/03/21/inbox/arthro-fotia-gia-ton-koronaio-einai-to-megalytero-fiasko-tou-aiona/

 • Ανώνυμος 48692

  25 Μαρ 2020

  "Οι μαθητές μαθαίνουν την ιστορία σε τρεις ετήσιες δόσεις: πρώτα την κλασσική που σταματά μόλις εμφανίζονται οι Ρωμαίοι, τη Βυζαντινή και τέλος τη Σύγχρονη. Στη συνέχεια, σε περίπτωση που οι μαθητές δεν δίνουν προσοχή στην πρώτη φορά, τη μαθαίνουν ξανά για άλλα τρία χρόνια. Αποτέλεσμα είναι να γνωρίζουν το ένδοξο παρελθόν τους και να θυμούνται ότι οι πρόγονοί τους έφεραν τη Δημοκρατία. Με χιούμορ ο αρθρογράφος αναφέρει αυτό που υποστηρίζουν ορισμένοι, ότι όταν οι αρχαίοι Ελληνες ανακάλυπταν τη Δημοκρατία, η υπόλοιπη Ευρώπη λάτρευε τα δέντρα."
  https://www.iefimerida.gr/zoi/cnn-10-pragmata-kanoyn-ellines-kalytera-apo-alloys

  Έλληνες με το στανιό δηλαδή.
  Στο μεταξύ:
  "Ανάρτηση με χυδαιότητες του Καψώχα (ΣΥΡΙΖΑ): «Ας τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, κι όταν γυρίσω θα τους γ@μήσω»"
  https://www.iefimerida.gr/politiki/kapsohas-syriza-teleiosei-aytos-o-efialtis-ki-otan-gyriso-tha-toys-gmiso

  Τί λες ρε γίγαντα.
  Καλά φάε μια κρεμούλα.

 • Ανώνυμος 48691

  25 Μαρ 2020

  Μην ρωτάς μ...

 • Ανώνυμος 48690

  25 Μαρ 2020

  Τι γλου γλου, ρε θύμα;

 • Ανώνυμος 48689

  25 Μαρ 2020

  Ωχ το δίδυμο της συμφοράς ξαναχτυπά.

  https://www.tovima.gr/2020/03/22/science/koronoios-to-peiramatiko-farmako-remdesivir-elavan-astheneis-stin-ellada/
  Κάντε ααα!

 • Ανώνυμος 48687

  25 Μαρ 2020

  48686
  "ανίατες περιπτώσεις", είναι το σωστό. Φωστήρα..

 • Ανώνυμος 48686

  25 Μαρ 2020

  "Του διδάκτορος καρδιοχειρουργικης Πανεπιστημίου Αθηνών Φαίδωνα Βόβολη"
  Φαίδωνας γλου, γλου, γλου, τί ωραίο που είναι το κρασάκι!

  48683,48684 ανίατη περίπτωση.
  Τοιουτοτρόπως το μενού σήμερα περιλαμβάνει φαπούλες.

 • Ανώνυμος 48684

  25 Μαρ 2020

  48682
  πράγματι, αυτό κάνεις.

 • Ανώνυμος 48683

  25 Μαρ 2020

  @48679
  Ανίατη περίπτωση γιατροκολλημένου
  https://instanews.gr/87232/ellada/sas-koroideyoyn-enas-aplos-ios-einai-ayti-einai-i-anartisi-toy-giatroy-poy-ekane-exallo-ton-tsiodra.html

 • Ανώνυμος 48682

  25 Μαρ 2020

  48681 φρουρός βλακείας.

 • Ανώνυμος 48681

  25 Μαρ 2020

  48680
  εκτός από έλλειψη χιούμορ -το έχω ήδη επισημάνει - στερείσαι και καλλιτεχνικά!

 • Ανώνυμος 48679

  25 Μαρ 2020

  48678 ανίατη περίπτωση ομοιοπαθητικολλημένου.
  Μπουρδολόγησον!
  ΥΓ: και το εμβόλιο θα κάνεις και τα φάρμακα θα πάρεις (Favipiravir) και θα πεις και ένα τραγούδι. Αμέ!
  https://www.tanea.gr/2020/03/25/world/koronaios-i-kina-enekrine-farmako-os-therapeytiki-agogi/

 • Ανώνυμος 48678

  25 Μαρ 2020

  48677
  Ελεύθεροι κορωνοϊοπολιορκημένοι, και περιμένουμε τους βαρβάρους,
  γιατί είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σύντομα.
  Θα έχουν το εμβόλιο μαζί τους, καθώς κι άλλα φάρμακα πολλά.
  Ηδη από το πρωί ο Σωτήρης Τσιοδρας εσηκώθη
  και κάθεται στης πόλεως στην πιο μεγάλη πύλη
  στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας τον Κορωνοϊό.
  Είναι οι επιστήμονες να φθασουνε σύντομα,
  κι αυτοί αρέσκονται σε ευφράδεις και επισημότητες

  Ενύχτωσε και σήμερα και αυτοί δεν έφθασαν.

  Δεν πειράζει, έχουμε καιρό. Κάτι αξίζει της προσοχής μας, όταν αργεί να ρθει..

  Γιάννης αντικαβαφικός

 • Ανώνυμος 48677

  25 Μαρ 2020

  https://www.youtube.com/watch?v=axS5WSw4_a8
  Τοιουτοτρόπως πολύ νόημα..

 • Ανώνυμος 48676

  25 Μαρ 2020

  3:40-3:47:
  "Πίστεψε πως αυτός ο λαός θα μπορούσε από τη μια στιγμή στην άλλη να βγάλει τα ρωμέικα και να φορέσει φράγκικα."
  https://www.youtube.com/watch?v=Hlm9YckEDM0
  https://www.in.gr/2020/03/25/entertainment/cinema/epanastasi-tou-1821-sto-sinema-7-tainies-gia-tin-25i-martiou/

  Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι:
  https://www.youtube.com/watch?v=YaTP5O7RWF8
  Πωπώ!

 • Ανώνυμος 48674

  24 Μαρ 2020

  @48670

  "Ρήγας (ΣΥΡΙΖΑ) για κυβερνητικά μέτρα: Μην το διανοηθούν για χρήση στρατού, θα μας βρουν απέναντι"
  https://www.iefimerida.gr/politiki/rigas-min-dianoithoyn-gia-hrisi-stratoy

  Τί λες ρε γίγαντα..

  "Κορωνοϊός: Ψυχολόγος μιλά στο iefimerida.gr -«Κοινωνικοποιηθείτε στο μέγιστο, αλλά χωρίς φυσική επαφή»"
  https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-katapnixoyme-anthropines-entyposeis-mas

  Ο τύπος θα είδε το Surrogates (2009) και πορώθηκε.
  https://www.imdb.com/title/tt0986263/

 • Ανώνυμος 48673

  24 Μαρ 2020

  @48671
  https://www.tovima.gr/2020/03/21/vimagazino/25i-martiou-1821-i-anagennisi-mias-patridas/

 • Ανώνυμος 48671

  24 Μαρ 2020

  Αυτό είναι το κράτος των Ρωμιών, που το 2021 θα γιορτάσει τα 200 χρόνια της άθλιας και ντροπιαστικής ύπαρξης του.
  Το παραμύθι θρέφει τα παιδιά και αποβλακώνει τους μεγάλους.
  Σταλιά σταλιά η αλήθεια στους Ρωμιούς, μέχρι να πάψουν να είναι αλλεργικοί σ' αυτήν.

 • Ανώνυμος 48670

  24 Μαρ 2020

  Είστε ίσως, το μόνο site που δεν συμμετέχει σ΄αυτή την φοβική παράνοια περί του Κορωνοϊού.

  Έλεος με τον Κορωνοϊό.. Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα κλασικά και τα ηλεκτρονικά, παντού και πάντοτε διαβάζομε μόνο για τον ΚορωνοΊό.Έχει καταντήσει σκόπιμη αθλιότητα. Παντού φόβος. Και ο φόβος εξαθλιώνει τον άνθρωπο και μειώνει τις αντιστάσεις του.

  Έχουν παρθεί μέτρα επίσημα. Κατά βάση τηρούνται και ελπίζουμε να αποδώσουν.
  Ας πούμε και κάτι άλλο..

  Γιάννης ο αντικορωνοϊός

 • Ανώνυμος 48667

  23 Μαρ 2020

  "Εξ αιτίας αυτής της κατάστασης πολύς κόσμος, εξήντα χιλιάδες καλλιεργητές φεύγουν από την Ελλάδα και ξαναγυρίζουν σε περιοχές οθωμανοκρατούμενες."

  Προφανώς ήταν οικονομικοί μετανάστες. Στην πορεία βέβαια μάλλον δεν γυρνούσαν ποτέ πίσω.
  Για παράδειγμα σήμερα οι ρουμάνοι που πάνε και δουλεύουν σε εποχιακές αγροτικές δουλειές σε Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία κ.λπ.
  Από αυτούς οι περισσότεροι αν δεν απατώμαι μένουν μόνιμα Ρουμανία.