“ΕΣΛΑΥΩΘΗ
ΠΑΣΑ Η ΧΩΡΑ...”

Οι σλάβικοι εποικισμοί
στον ελλαδικό χώρο


Από τον 6ο αιώνα κι ύστερα, κατέβηκαν κι εγκαταστάθηκαν πολλοί σλάβοι -όχι μόνο στην βόρεια και κεντρική Βαλκανική, αλλά και- στον ελλαδικό χώρο. Έφτασαν κι εγκαταστάθηκαν ως την Πελοπόννησο. Αργότερα, πέρασαν με πλεούμενα στα νησιά τού Αιγαίου κι έφτασαν ως την Κρήτη.


Παλιότερα, στούς ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, είχαν εγκατασταθεί εδώ, κυρίως στίς μεγάλες πόλεις, πολλοί ξένοι (ανατολίτες και ρωμαίοι), ο εποικισμός όμως των σλάβων ήταν μεγαλύτερος. Η εθνογραφική σύνθεση τού πληθυσμού τού ελλαδικού χώρου άλλαξε πολύ. (Αργότερα, άλλαξε ακόμα περισσότερο με την εγκατάσταση κι άλλων φυλών, όπως αρβανιτών, βλάχων, αρμένιων, τούρκων κ.λπ.).

Το ζήτημα τού μεσαιωνικού εκσλαβισμού τού ελλαδικού χώρου αποτελεί ευθεία βολή στην ιδέα περί δήθεν ιστορικής συνέχειας των αρχαίων ελλήνων και των σημερινών κατοίκων τής Ελλάδας, το σκληρό πυρήνα δηλαδή, τού σύγχρονου εθνικού μας μύθου. Οι ιστορικοί, που αναφέρθηκαν σ΄ αυτό, δέχθηκαν το ανάθεμα τού επίσημου νεοελληνικού κρατιδίου, αλλά και των ποδηγετούμενων ρωμιών διανοούμενων, οι οποίοι τούς αποκήρυξαν, ενίοτε με βαρύτατες ύβρεις. Έκτοτε, το θέμα αποτέλεσε εθνική υπόθεση και προσφιλές πεδίο άσκησης εθνικοφροσύνης για ερασιτέχνες, αλλά κι επαγγελματίες ελληναράδες πατριώτες.

Το άρθρο αυτό είναι το τρίτο τής σειράς τής έρευνας, που ξεκινήσαμε στην «Ελεύθερη Έρευνα», για την αποκάλυψη τής πραγματικής καταγωγής τών σημερινών κατοίκων τού ελλαδικού χώρου. (Βλ. Από τον Σπάτα και των Τατόη, στο Χαλάνδρι και τη Λούτσα... και Είμαι βλάχος, δεν είμαι έλληνας!).

Η πρώτη παρουσία σλάβων στα Βαλκάνια
Η πρώτη παρουσία των σλάβων στη βόρειο Βαλκανική καταγράφεται το 493 μ.Χ., μαζί με των αβάρων κι αργότερα των βούλγαρων. Μέχρι τότε, κατοικούσαν στην περιοχή τού Δούναβη και στη σημερινή Μολδαβία. Οι άβαροι, ήταν λαός ουννικής ή μογγολικής καταγωγής, που από τα βάθη τής Ασίας είχαν εγκατασταθεί στον Καύκασο (τούς περιγράφει ο Θεοφάνης στη «Χρονογραφία», 1, 232). Άσχετα με το όνομά τους, οι άβαροι, ενώ στην αρχή αποτελούσαν χωριστές πατριές, με τον καιρό ανακατώθηκαν με τούς σλάβους και τούς βούλγαρους. Στις διαδρομές τους έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο, όπου κι εγκαταστάθηκαν. Το τοπωνύμιο Ναβαρίνο, θυμίζει ως τώρα την εγκατάστασή τους αυτή. Το λιμάνι τής Πύλου λεγόταν τότε Ζόγλος, αλλά από τούς άβαρους και μετά, Αβαρίνο-Ναβαρίνο.  

Οι λαοί τού βορά, συχνά επέδραμαν κι έκαναν καταστροφές και στη νότιο Βαλκανική, οπότε πολλές φορές ήρθαν σε προστριβές με το Βυζάντιο. Οι πρώτες επιδρομές έγιναν στα χρόνια τού Ιουστινιανού. Αργότερα, όπως θα εξετάσουμε παρακάτω, συνέχισαν τις επιδρομές, κατέκλυσαν τη Βαλκανική κι έφτασαν ως την Πελοπόννησο. Οι επιτυχίες των λαών αυτών δεν οφείλονταν μόνο στη στρατιωτική αδυναμία τού Βυζαντίου, αλλά τούς ενίσχυαν κι οι εξαθλιωμένοι κατά τόπους πληθυσμοί. Ο Θεοφύλακτος Σιμοκάττης (βυζαντινός ιστοριογράφος των αρχών τού 7ου αιώνα) λέει, ότι τον 6ο αιώνα τραγουδιώνταν «αβαρικά άσματα» («Ιστορία», σελ. 288). Πρόκειται για λαϊκά τραγούδια, που εξυμνούσαν τα ηρωικά κατορθώματα των αβάρων και πολύ πιθανόν να κυκλοφορούσαν κι ανάμεσα στούς αγροτικούς πληθυσμούς τής Βαλκανικής, που μισούσαν τούς βυζαντινούς, γιατί με τις καταπιέσεις και τούς φόρους είχαν απαθλιώσει τις μάζες.

Για την κάθοδο των σλάβων από τη βόρεια βαλκανική έως την κυρίως Ελλάδα τον 7ο αιώνα κάνουν λόγο διάφοροι, όπως: ο Μαυρίκιος στο «Στρατηγικόν», ο επίσκοπος Isidorus Hispalensis («Patrol. Lat. Migne», τ. 83, 1056), οι Ch. Diehl - G. Marcais («Le monde oriental», 152 και 215) κ.ά.. Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος (3, 152) γράφει, πως ο Ηράκλειος εγκατέστησε τούς σλάβους στη δυτική Μακεδονία. Άλλοι πάλι σλάβοι ενεργήσανε κι επιδρομές κατά τής Θεσσαλονίκης (βλ. Tafrali: «Thessalonique des origines», σελ. 108 και 118 και Drovik: «Les Slaves, Byzance et Rome...», 8).

Στα μέσα τού 7ου αιώνα, που η βυζαντινή αυτοκρατορία έχασε τις κτήσεις της στην Ανατολή, οι σλάβοι είχαν πλημμυρίσει τη Βαλκανική κι είχαν εγκατασταθεί οριστικά σε πολλές περιοχές, όπως στη σημερινή Βουλγαρία και Νοτιοσλαβία. Μόνο στις παραθαλάσσιες περιοχές αναγνωριζόταν η βυζαντινή εξουσία.

Οι ντόπιοι πληθυσμοί (δηλαδή οι ιλλυριοί, οι έλληνες, οι θράκες και οι μακεδόνες), στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν οι σλάβοι, άλλοι κατέφυγαν στα βουνά κι άλλοι πήγαν πρόσφυγες στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη κι άλλοι στις οχυρωμένες βυζαντινές πόλεις τής Αδριατικής και τού Αιγαίου.

Οι σλάβοι, πολλές φορές αντιστάθηκαν στούς φορολογικούς υπάλληλους τού Βυζαντίου, γι΄ αυτό, στα 657, ο βυζαντινός στρατός τούς ανάγκασε, όχι μόνο να πληρώνουν τούς φόρους, αλλά και να γίνουν πολίτες τού Βυζαντίου και να στρατεύονται. Μα κάθε φορά, που το Βυζάντιο βρισκόταν σε πόλεμο, αυτοί στασίαζαν. Στα χρόνια μάλιστα τού Ιουστινιανού Β΄ έγινε μεγάλη στάση στη Μακεδονία. Ο αυτοκράτορας έστειλε πολύ στρατό, τους χτύπησε κι έπιασε χιλιάδες αιχμαλώτους. 30.000 σλάβοι αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν στη Βιθυνία τής Μικράς Ασίας. Εκεί σχηματίστηκε σλαβικός στρατός, το Τάγμα των Σκλαβησιάνων, με το οποίο ο αυτοκράτορας σκόπευε να ενισχύσει τη θωράκιση τού Βυζαντίου απέναντι στον αραβικό κίνδυνο. (Οι επιδρομές των περσών και των αράβων είχαν φέρει μεγάλες μεταβολές στις μικρασιατικές επαρχίες τού Βυζαντίου. Πολλοί αρμένιοι, μαρδαΐτες και άλλοι πληθυσμοί τής μακρυνής και μέσης Ανατολής είχαν έρθει κι εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία κι αλλού.)

Ο Ιουστινιανός Β΄, φαίνεται, πως συμβιβάστηκε τελικά με τούς σλάβους κι εγκατέστησε πολλούς και στην περιοχή τού Στρυμόνα. [Ο Κ. Πορφυρογέννητος γράφει, πως «Σκύθας (=σλάβους) εν τοις όρεσι τού Στρυμόνος και ταις βάθραις (=διάσελλα) των κλεισουρών» (3, 50), βλ. και Άμαντου, μελέτη στο περιοδικό «Ελληνικά» (τ. 5ος, σελ. 321, 1932)].

Έναν αιώνα σχεδόν αργότερα, στα 748-762, έγιναν νέες μαζικές εγκαταστάσεις σλάβων στις βυζαντινές περιοχές και περισσότεροι από 200.000 εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία. Ο εποικισμός αυτός έφερε μεγάλη οικονομική άνθιση στην ύπαιθρο, γιατί όχι μόνο καλλιεργήθηκαν οι έρημες περιοχές, αλλά και γενικά βελτιώθηκαν οι παραγωγικές συνθήκες, επειδή οι σλάβοι ήταν καλοί κτηνοτρόφοι και γεωργοί. Έτσι, ο ντόπιος αγροτικός κοινοτισμός βρήκε τώρα τούς κατάλληλους όρους να επιβιώσει και να αναζωογονηθεί. Σε πολλές μάλιστα περιοχές, σλάβοι κι έλληνες, με τις επιγαμίες και τις άμεσες συναλλακτικές επαφές τους αποτέλεσαν μικτές κοινότητες. Οι κοινωνικοί αυτοί μετασχηματισμοί συνεχίστηκαν ως τον 9ο αιώνα κι είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Ενίσχυσαν την αγροτική οικονομία τού Βυζαντίου και το έσωσαν από την οικονομική κρίση που περνούσε κι από τούς εξωτερικούς του εχθρούς.

Έτσι εξηγείται, το γιατί δεν γονάτισε το Βυζάντιο ύστερα από τι επιδρομές των σλάβων, τις εισβολές των αράβων, το χάσιμο τής Αιγύπτου, τής Συρίας, τής Παλαιστίνης και άλλων περιοχών. Αν και είχε περιοριστεί στη Μικρά Ασία, στις επαρχίες τής Βαλκανικής, στα νησιά και σε ορισμένες κτήσεις στην Ιταλία, κατόρθωσε να επιζήσει κι ύστερα από έναν αιώνα να ξαναγίνει μεγάλη οικονομική δύναμη. Αυτό οφείλεται από τη μια μεριά στην αναδιοργάνωση τού κρατικού διοικητικού μηχανισμού κι από την άλλη στον εποικισμό των πολλών και διαφόρων φυλών, που ενίσχυσαν την αγροτική οικονομία.

Στα νεότερα όμως χρονια, άλλοι από τους ιστορικούς δεν δέχονται πως οι σλάβοι πλημμύρισαν τη Βαλκανική και την Ελλάδα κι άλλοι αρνούνται την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο και λένε, πως η επίδρασή τους στις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις των λαών τής αυτοκρατορίας ήταν μηδαμινή. Ειδικά από τον 19ο αιώνα και μετά, οι έρευνες, οι σχετικές με τις εισβολές και την εγκατάσταση των σλάβων στη Βαλκανική κι ειδικότερα στην Ελλάδα, χώρισαν τούς βυζαντινολόγους σε δύο αντίθετες παρατάξεις. Αφορμή έγινε η θεωρία τού γερμανού Fallmerayer.

Ο Fallmerayer
O αυστριακός καθηγητής, που είχε περιοδεύσει στην Ελλάδα, δημοσίευσε το 1830 τον Α΄ τόμο τής εργασίας του «Ιστορία τής Χερσονήσου τού Μοριά», που προκάλεσε μεγάλο σάλο. Ηταν η εποχή, που η Ευρώπη έδειχνε τη μεγάλη της συμπάθεια για την επανάσταση τού ΄21. Ο Fallmerayer υποστήριζε στην εργασία του αυτή, πως η Ελλάδα είναι σωρός από ερείπια και πως οι νεοέλληνες δεν έχουν καμμία σχέση με τούς αρχαίους έλληνες. Στήριζε τη γνώμη του από τη μια μεριά στις βυζαντινές πηγές κι από την άλλη σε παρατηρήσεις, που έκανε περιοδεύοντας την Ελλάδα. Βρήκε ένα λαό πεινασμένο και απαθλιωμένο. Σε πολλές περιοχές μιλούνταν τα αρβανίτικα (αλβανικά) και τα βλάχικα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν άγνωστη. Τις απόψεις του τις συμπλήρωσε αργότερα και με γλωσσολογικές παρατηρήσεις. Έκανε λόγο για σλαβικά τοπωνύμια, που από τη Μακεδονία έως τη νότιο Πελοπόννησο δείχνουν -όχι μόνο το πέρασμα, αλλά και- την εγκατάσταση σλάβων στην Ελλάδα. («Fragmente aus den Orien», 1845).


Jakob Philipp Fallmerayer:
«Geschichte der Halbinsel Morea Wahrend des Mittelalters», τ. Α΄, ΙΙΙ-ΧΙV).


Ερευνώντας τις βυζαντινές πηγές, ο γερμανός ιστορικός στηρίχτηκε κυρίως στις πληροφορίες τού εκκλησιαστικού συγγραφέα τού 6ου αιώνα, Ευάγριου, που γράφει: «Οι άβαροι επιτέθηκαν δυο φορές μέχρι το Μακρό Τείχος και κατέλαβαν τη Σιγγιδώνα (σ.σ. Βελιγράδι), την Αγχίαλο και όλη την Ελλάδα καταστρέφοντας και καίοντας το κάθε τι, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων τού Βυζαντίου ήταν απασχολημένο στην Ανατολή». («Εκκλ. Ιστορία», VI, 10).


Ε
πειδή ο Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861) ήταν άκρως επικίνδυνος για τις εθνοποιητικές διαδικασίες επί των διαφόρων λαών τού ελλαδικού χώρου και τη δημιουργία τού νεοελληνικού κρατιδίου τον 19ο αιώνα, αμέσως οι εργασίες του στοχοποιήθηκαν από το νεοελληνικό εθνικισμό και διάφοροι ρωμιοχριστιανοί θεωρητικοί τούς επιτέθηκαν μετά μανίας.Επίσης, ο Fallmerayer υποστήριξε, πως η πανούκλα, που το 746 μεταδόθηκε στην Ελλάδα από την Ιταλία, εξολόθρευσε τελείως τον ελληνόφωνο πληθυσμό. Για την πανούκλα έκανε λόγο κι ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος γράφοντας, πως από τον τρομερό λοιμό «εσλαυώθη πάσα η χώρα». («Περί Θεμάτων», ΙΙ, 3). Στον εκσλαβισμό τού ελλαδικού χώρου αναφέρεται ακόμα κι ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος (βλ. παρακάτω ανατύπωση από την «Ιστορία» του).Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου: «Ιστορία τού ελληνικού έθνους»,
τ. 4, κεφ. «Λοιμός. Πάλιν οι Σλαύοι», σελ. 390.

Αργότερα, ο Fallmerayer, στον Β΄ τόμο τής «Ιστορίας τού Μοριά», υποστήριξε, πως οι αρβανίτες άποικοι έδιωξαν κατά τον 14ο αιώνα τούς εναπομείναντες πληθυσμούς κι έτσι η επανάσταση τού ΄21 ήταν κυρίως έργο των αρβανιτών. (Διαβάστε σχετικά στο Β΄ και Γ΄ μέρος τού άρθρου τής «Ελεύθερης Έρευνας»: Από τον Σπάτα και τον Τατόη, στο Χαλάνδρι και τη Λούτσα...)
 
Σύγχρονος ιστορικός ψευδόμενος.
(Ο καθηγητής
τού πανεπιστημίου Αθηνών,
Θάνος Βερέμης).

Οι ιστορικοί τής Ρωμιοσύνης τα τελευταία 150 χρόνια έχουν επιχειρήσει να αποδείξουν τη δήθεν φυλετική συνέχεια των σημερινών κατοίκων τού ελλαδικού χώρου με τούς αρχαίους έλληνες δημιουργώντας το ψέμα «οι αρχαίοι ημών πρόγονοι», πάνω στο οποίο έχει στηθεί ολόκληρο το νεοελληνικό κράτος-ψέμα.


Παρατηρείστε στο παραπάνω βίντεο πώς ψεύδεται ένας σύγχρονος ιστορικός, ο καθηγητής Ιστορίας τού πανεπιστημίου Αθηνών Θ. Βερέμης, λέγοντας, πως ο Κ. Παπαρρηγόπουλος ήταν δήθεν υπεράνω αιμάτων και μή πιστεύοντας στη βιολογική ομοιογένεια απάντησε απαξιωτικά στο Fallmerayer (o οποίος ήταν εκείνος, που ασχολείτο με τα αίματα).

Όχι μόνον ασχολείτο με τα αίματα ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, αλλά ήταν από τούς πρωτεργάτες τής δημιουργίας τού μύθου τής συνέχειας τού ελληνικού έθνους στο χρόνο. Η Ιστορία του τιτλοφορείται «Ιστορία τού ελληνικού έθνους», το οποίο βέβαια δεν ισχύει, διότι δεν υπήρχε ούτε καν σαν έννοια το ελληνικό έθνος πριν τον 19ο αιώνα. Δείτε στην παρακάτω φωτοτυπία από την Ιστορία του (τόμος Δ΄, σελ. 186, έκδ. «Νίκας Α.Ε.), πώς ο Κ. Παπαρρηγόπουλος υπερασπίζεται τη «συγγένεια τού καθ΄ ημάς ελληνικού έθνους προς το αρχαίον». 


Προκειμένου να τεκμηριώσει τη δήθεν φυλετική συγγένεια των σημερινών κατοίκων τού ελλαδικού χώρου με τούς αρχαίους έλληνες απαντώντας στον Fallmerayer, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, έγραψε το εικονιζόμενο παραπλεύρως βιβλίο.
 

Ιστορικά στοιχεία
Για τις επανειλημμένες εισβολές των σλάβων τούς πρώτους βυζαντινούς αιώνες κάνουν λόγο ο Αγαθίας («Ηist. Graeci Minores, II, 389), o Mένανδρος («Ηist. Graeci Minores, II, 98,99) και ο Προκόπιος σε πολλά σημεία των «Ανεκδότων» του. Σύμφωνα με τον Προκόπιο, οι εισβολές αυτές είχαν ληστρικό χαρακτήρα. Τις οργάνωναν για να πάρουν τρόφιμα, κοπάδια κ.λπ.. Στα χρόνια αυτά δεν υπήρχαν ισχυρές βυζαντινές φρουρές στα διάσελα και στις επίκαιρες στρατηγικές θέσεις Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ελλάδας κι έτσι οι σλάβοι, αλλά κι άλλοι λαοί, όπως οι ούννοι, (οι οποίοι μάλιστα, σύμφωνα με τον Προκόπιο, μια φορά έφτασαν μέχρι τον Ισθμό τής Κορίνθου), δεν έβρισκαν αντίσταση κι αφού ρήμαζαν χώρες και χωριά, γύριζαν πίσω. Είναι όμως πολύ πιθανό, πως έμεναν πολλοί από αυτούς σε περιοχές βουνήσιες ή ακόμα και σε πεδινά μέρη, που ήταν ακατοίκητα ή όπου οι κάτοικοι, που μισούσαν τούς βυζαντινούς για τις φορολογικές κι άλλες καταπιέσεις, έβλεπαν τούς σλάβους σαν ελευθερωτές.   

Από τον 6ο αιώνα, που άρχισαν να εμφανίζονται στις περιοχές τής αυτοκρατορίας οι σλαβικές φυλές, η βυζαντινή διοίκηση επέτρεψε τον εποικισμό των ποιμενικών και νομάδων αυτών σλαβικών πληθυσμών δεδομένου, ότι ήταν ανάγκη ο εποικισμός, για να μη μείνουν έρημες οι πλούσιες μακεδόνικες, θρακικές και θεσσαλικές περιοχές και να προφυλαχθούν από βαρβαρικές επιδρομές. Κατά τον 7ο αιώνα είχε ανάψει οξύς εμφύλιος πόλεμος στις ανατολικές περιοχές τού βυζαντινού κράτους. Λόγω τής επίθεσης  των αραβικών καί περσικών στρατιών κατά τού βυζαντίου κι ορισμένων εμφύλιων ταραχών ήταν δύσκολο στη βυζαντινή διοίκηση να μην επιτρέψει το σλαβικό εποικισμό κατά το τέλος τού 6ου - αρχές 7ου αιώνα.

Το άρθρο λόγω έκτασης έχει αναρτηθεί σε δύο μέρη.

Μεταβείτε στο β΄μέρος τού άρθρου κάνοντας κλικ εδώ.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


50 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 51627

  14 Σεπ 2021

  total BS
  this is only a way to justify the constant colonization from so called greeks over the ancient, Slavic population in the Balkans.
  modern ( so called ) greeks (practically albanians and slavs) are responsible for the genocide over Macedonians and others in Aegean Macedonia

 • Ανώνυμος 47643

  26 Ιουν 2019

  Όχι 42692, οι εγγράματοι και πολιτισμικά όμοιοι άποικοι της Β. Αμερικής ήταν κατά πλειοψηφία Βρετανοί την εποχή της αμερικανικής επανάστασης (με εξαίρεση τον μισογαλλόφωνο Νότο και το Κεμπέκ). Οσοι ήρθαν αργότερα ως μετανάστες βρήκαν ένα, κυρίως, αγγλόφωνο περιβάλλον και υποχρεωτικά συμμορφώθηκαν σε αυτό.

 • Ανώνυμος 47516

  23 Μαΐ 2019

  "Εσλαυωθη πασα η χωρα", μας λεει ο κυριος Γαλανος (;) και τα παρακάτω (στο ιδιο κειμενο της ιδιας ιστορικης πηγης) τα κανει γαργαρα οπως και ολοι οι ομοιοι του. Οτι δηλαδη " Εις δε των υπό τοιούτον στρατηγών ορμώμενος μεν από της μικράς Αρμενίας, φατριάς δε των επονομαζομένων Σκληρών συμβαλών το σθαβινώ έθνει πολεμικώς ειλέ τε και ηφάνισε εις τέλος και τοις αρχήθεν οικήτορσι αποκαταστήναι τα οικεία παρέσχεν". Δηλαδη, αφου εσλαβωθη η χωρα για διακοσια χρονια, μετα ξε-σλαβωθηκε. Οι σλαβοι νικηθηκαν και αφανιστηκαν και οι "αρχικοι οικητορες" δηλαδη οι Ελληνες (που επισης παραλειπεται οτι επιβιωσαν εκτοπισμενοι) επεστρεψαν στα δικα τους κτηματα. Γιατι οι -αντιεθνικιστες" κυριοι εδω μεσα διαβαζουν την ιστορια αποκλειστικά απο την πλευρα που εξυπηρετει ξενους εθνικισμους; Γιατι ειναι αντιεθνικιστες στα ελληνικα και εθνικιστες στα σλαβοσκοπιανα; Δωρεάν;

 • Ανώνυμος 44715

  29 Ιαν 2018

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΒΟΡΕΙΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΓΕΝΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ, ΣΛΑΒΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΥΚΟΙ ΞΑΝΘΟΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΜΕ ΙΝΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΛΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΑΠΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ, ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟ-ΑΣΙΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΞΑΝΘΟΊ ΛΕΥΚΟΙ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ο ΚΩΣΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 43692

  20 Αυγ 2017

  Οι σημερινοί "έλληνες" ποικίλουν στσ εξωτερικά χαρακτηριστικά στους:

  Απο πολύ λευκοί μέχρι πολύ μελαχρινοί.

  Διαφορετικό χρώμμα μαλλιων (ξανθοί, μαυρομάλληδες, κοκκινομάληδες, καστανοί), διαφορετικός τύπος μαλλιών, απο πολύ σγουρά μέχρι ίσια.

  Διαφορετκό σχημα προσώπου, απο στρογγυλωπό μέχρι ωοειδές.

  Διαφορετικό σχήμα μύτης, απο μικρές γαλλικιές μυτούλες μέχρι γαψές Αρμένικες.


  ΟΛΕΣ ΟΙ "ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ" ΠΟΥ ΓΊΝΑΝΕ, ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ "ΕΛΛΗΝΕΣ" ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ "ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ" ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΑΚΥΡΕΣ.

  Πως θα σας φενότανε εσας τους υπερήφανους εθνικισταράδες αν γινόντουσαν αξιόπιστες έρευνες περί των σημερινών ελλήνων και φυσικά έβγαινε το αποτέλεσμα δυσάρεστο για φασίστες/εθνικιστές; Εκεί θα το βαπτίζατε "έρευνα ανθελλήνων, εβραιμασωνων" κτλ.

 • Ανώνυμος 43418

  7 Ιουλ 2017

  40741 αυτός παραέγινε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. τον δωρίσανε φαίνεται το τρίτο το........γιαυτό ΧΑΧΑΧΑνίζει ο ΧΕΧΕΧΕστης.

 • Ανώνυμος 43394

  2 Ιουλ 2017

  http://www.protothema.gr/stories/article/693464/o-adilogos-stis-apopseis-tou-falmeraier-oti-oi-ellines-einai-slavoi/

 • Ανώνυμος 42692

  12 Μαΐ 2017

  Ανώνυμος 42601 Οπως περίεργο είναι που σήμερα στην Αμερική μιλάνε όλοι αγγλικά κι ας είναι απειροελάχιστοι οι άγγλοι εκεί. Η γλώσσα ήτανε κοινή εδώ στην χώρα για αιώνες και βάση αυτής επικοινωνούσαν όλοι. Την διαδεχόντουσαν στο πέρασμα των χρόνων σιγά σιγά όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί, πρώτοι οι σλάβοι έπειτα αρβανίτες, βλάχοι. Τα ποικίλα χαρακτηριστικά σας, δείχνουν πως κατάγεστε απο λαούς όπως σλάβοι, τούρκοι, αρμένοι, άραβες, αθίγγανοι κτλ.

 • Ανώνυμος 42601

  8 Μαΐ 2017

  Με τόσες, όπως το παρουσιάζετε, εισβολές και εποικήσεις μη ελληνόφωνων στον ελλαδικό χώρο είναι περίεργο που η μειονότητα επέβαλλε την γλώσσα της στην πλειονότητα.

 • Ανώνυμος 40971

  12 Φεβ 2017

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 40741

  27 Ιαν 2017

  Ανώνυμος 39852 "Μάλλον ο Μεταξας ηταν λιγο διαλλακτικός και δεν σας ξεπάστρεψε όλους στη Φλωρινα"

  ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΠΟΥ ΛΕΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ;

  ΧΑΧΑΧΑ

  ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ.
  ΠΑΨΕ ΝΑ ΕΓΩΙΣΤΟΦΕΡΝΕΙΣ.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39852

  9 Οκτ 2016

  Γιατι ρε σλαβιχυμενο υβρίδιο που μιλάς καταλαθος ελληνικά! Κρατάς ληξιαρχικές πράξεις και γνωρίζεις οτι Ρωμηοι υιοθετουσαν γυφτακια; Μάλλον ο Μεταξας ηταν λιγο διαλλακτικός και δεν σας ξεπάστρεψε όλους στη Φλωρινα! Να σήμερα που τα εγγόνια αυτών κληρονομησατε
  στα γονίδιά σας και στην ιδιοσυγκρασία σας κομπλεξικά σύνδρομα των ηττημένων και μας σκοτιζετε τους γηγενείς μας όρχεις! Τραβά πίσω στο Βόλγα μωρη κολοκυθοφατσα εκτομορφικη!

 • Ανώνυμος 39757

  26 Σεπ 2016

  ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΑΛΙΤΗΡΙΑ ΒΓΔΕΛΙΓΜΑΤΙΚΟ ΒΡΙΖΟΣΠΟΡΟ!!!!!
  ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΒΕΝΤΗ
  ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
  ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
  ΜΕΛΕΤΗΣΕΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
  ΚΑΙ ΑΙΦΝΗΣ ΡΑΤΣΑΦΕΡΝΟΣ ΕΓΩΪΣΤΟΜΑΝΗΣ
  ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ ΒΡΙΣΙΕΣ
  ΠΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΑΗ
  ΟΥΝΟΣΠΕΡΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ἤ ΓΟΤΘΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΣΛΑΒΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣΠΕΡΜΟΣ.
  ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. ΞΕΡΕΙΣ ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΓΙΑΤΙ;;
  ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΕΥΜΑΙΟΥ ΚΥΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
  ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΥΜΑΙΑ ΚΕΔΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΝΕΙ
  ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΟ ΖΩΟΣΠΕΡΜΟ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΑ ΠΟΘΗΤΕΥΕΙ.
  ΓΙΑΥΤΟ ΜΠΙΝΕΝΤΟΠΟΥΛΕ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΥ ΆΡΗ ΜΑΣ.
  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
  ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΧΟΥΝ
  ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΙ ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΟΥΝ.
  ΖΩΟΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΡΦΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  ΠΟΥ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ
  ΟΙ ΑΔΕΡΦΑΡΕΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΙΜΟΒΟΡΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ
  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΑ ΜΕ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΑΜΕ ΜΑΓΚΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑ.
  ~
  Bielidopoulos ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ

 • Ανώνυμος 39295

  31 Ιουλ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΗΡΘΑΜΕ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΥΦΤΟ-ΑΣΙΑΤΕΣ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟΙ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΙ

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΤΣΑ

  ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΜΑΣ

  ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

  ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ

  ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ

  ΘΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΛΕΚΤΗ ΦΥΛΗ

  ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

 • Ανώνυμος 39187

  28 Ιουλ 2016

  Ανώνυμος 38879

  Μόνο τα τελευταία 40 χρόνια πόσοι Έλληνες "καθαρόαιμοι" κάνανε παιδιά με Αγγλίδες, Γερμανίδες, Αφρικάνες; Και πόσες άτεκνες Ρωμεϊκες οικογένειες δεν υιοθετήσανε παιδιά απο αθίγγανους;
  Μόνο τα τελευταία 40 χρόνια, φαντασου πιο πριν την τελευταία τουλάχιστον χιλιετία πόσα γίνανε και χάρην διατήρησης της Ορθοδοξίας δεν ανακατευτήκανε;

  Θες γνήσιους Έλληνες διάσημους;
  Κυριάκος Βελόπουλος, μοιάζει με Άραβα
  Νίκος Μιχαλολιάκος & Νότης Σφακιανάκης, μοιάζουν με αθίγγανους
  Χαρά Νικοπούλου & Μαρία Τζάνη, μοιάζουν με Σλάβες
  Αρτέμης Σώρρας & Στέφανος Χίος, μοιάζουν με Τούρκους (Μογγόλους)

  Υ.Γ. Εφόσον αρχίσεις πάλι τα "εσύ με ποιόν μοιάζεις", σου απαντώ εκ των προταίρων πως δεν είμαι εγώ αυτός που γκαρίζει για την "καθαρότητα της Ελ-ληνικής φυλής" αλλά εσύ που το κάνεις.
  Μια φορά εσύ Έλληνας δεν είσαι. Καμάρωσε για κάτι με το οποίο δεν έχεις καμία σχέση λοιπόν, δικαίωμα σου να έχεις φαντασιώσεις.

 • Ανώνυμος 38879

  26 Ιουν 2016

  Με τη μετακίνηση σλαβικού πληθυσμού στη Μ. Ασία η βυζαντινή εξουσία επιτύγχανε δύο πράγματα: από τη μια αποδυνάμωνε αριθμητικά το σλαβικό στοιχείο του ελλαδικού χώρου και από την άλλη διευκόλυνε το έργο της αφομοίωσής τους, καθώς οι Σλάβοι που μεταφέρθηκαν στη Μικρά Ασία βρέθηκαν ανάμεσα σε έναν ισχυρό ελληνικό πληθυσμό και υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους. Αλλά το δημογραφικό αυτό μέτρο εφαρμόστηκε και αντίστροφα, δηλαδή μεταφέρθηκαν ελληνικοί πληθυσμοί της Μ. Ασίας «επί τας Σκλαβηνίας», για να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο σʼ αυτές τις περιοχές.

  Έτσι γνωρίζουμε ότι ο Νικηφόρος μετά την αποκατάσταση της βυζαντινής εξουσίας στην Πελοπόννησο προχώρησε συστηματικά στην ενίσχυση του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού, διευκολύνοντας την επιστροφή των παλαιών κατοίκων και μεταφέροντας πληθυσμό από την Μ. Ασία. Ο Νικηφόρος πριν από την εκστρατεία εναντίον των Βουλγάρων το 809-810, εφάρμοσε το ίδιο μέτρο και στις Σκλαβηνίες του βορειοελλαδικού χώρου, όπου εγκατέστησε πληθυσμούς που μετέφερε «εκ παντός θέματος της Μ. Ασίας» (Θεοφάνης, Αʼ, σ.486, 10-12 κ.ε.)" (σ. 91)

  ΑΡΑ , ΑΚΥΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΑ ΝΕΟΤΑΞΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.

 • Ανώνυμος 38849

  21 Ιουν 2016

  Ο ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ ΠΙΣΤΕΥΕ ΟΤΙ Η ΣΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΟ ΙΛΛΥΡΙΚΟ
  ΣΕ -VA ΣΕ -ICE ΣΕ -IC ΣΕ -ΕC ΣΕ -NJE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΛΒΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΤΟΠΟΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΓΟΥΣΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΕΣ ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΧ ΤΟ ''CLIMENTE''
  ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΑΝ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΤΕ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΑΣ (ELLHNES-ALBANOI BLOG SPOT) ΓΙΑ ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ ΚΑΙ ΣΛΑΒΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΣΚΑΤΟ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΣΑΣ TO FREEQUINRY EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΕΤΑΩ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΡΕΖΙΛΙ.

 • Ανώνυμος 38848

  21 Ιουν 2016

  ΕΛΑ ΛΟΥΛΟΥ. ΣΕ ΚΑΝΩ ΡΕΖΙΛΙ ΚΑΙ ΕΔΩ. ΠΑΡΕ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ 150 ΣΛΑΒΙΚΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
  Slavic toponyms in Albania.
  toponima-Albanije-ko-bi-se-tome-nadao-(Google-maps)

  Babine
  Bistrice
  Boceve
  Borje
  Borove
  Borovjan
  Borsh
  Bradashesh
  Bradoshnice
  Bradvice
  Bregas
  Bukove
  Bushtrice
  Cerave
  Cerenec
  Cerje
  Cerkovice
  Cernevake
  Corovode
  Delvine
  Dhrovjan
  Dipjake
  Divjake
  Dobrenje
  Dobrune
  Domaj
  Dracove
  Dragobi
  Dragostunj
  Drenovice
  Drini
  Drino
  Gjorice
  Golik
  Goranxi
  Gorice
  Gorishove
  Gorozup
  Gostil
  Gozhdarazhde
  Grabjan
  Grabovine
  Grazhdan
  Janjar
  Kalivac
  Kamenice
  Karkavec
  Kepenek
  Klos
  Koavhice
  Kolesjan
  Kolsjan
  Korce
  Kostenje
  Kotodesh
  Kovashice
  Koze
  Krajke
  Kraste
  Kreshove
  Krickove
  Leshnice
  Leshnje
  Leskovic
  Levoshe
  Livadhja
  Lukove
  Mal Nemercke
  Mal Ostrovice
  Mal Trebishine
  Malline
  Milec
  Milot
  Nepravishte
  Nikotice
  Nizhavec
  Novo Selo
  Novoseje
  Novosele
  Ogren
  Oreshnje
  Ostren
  Pasinke
  Pendavinj
  Pevelan
  Piskupat
  Ploshtan
  Podarce
  Podgorie
  Podgradec
  Polican
  Poloske
  Porave
  Postenan
  Potkozhan
  Prodan
  Progonat
  Propisht
  Prosek
  Radanj
  Radomire
  Radove
  Roskovec
  Rreshen
  Rrogohine
  Rubik
  Selan
  Selenice
  Selishte
  Shishtavec
  Shupenze
  Sillove
  Sinice
  Skorovat
  Slabinje
  Sllatine
  Smollik
  Sopac
  Sopik
  Sopot
  Starje
  Stravaj
  Strelce
  Strembec
  Stropcke
  Strume
  Sulova
  Tepelene
  Topojan
  Topoje
  Trebinje
  Trepce
  Trestenik
  Trojak
  Tropoje
  Udenisht
  Ushtelence
  Uznove
  Vasije
  Velipoje
  Vernik
  Vishoshice
  Visoke
  Vlad
  Vrepcke
  Zabzun
  Zagore
  Zaroshte
  Zejmen
  Zemce
  Zminec
  Zvezde
  Vranisht

  Njivice (Nivice),
  Pepel,
  Vodice,
  Vodinje (Vodhine),
  Dražovice (Drashovice),
  Lubonje,
  Kerkove (?) ,
  Selenice,
  Novosele,
  Delinje,
  Velce,
  Radimlje (Radhime),
  Žitom,
  Gumno (Gumen),
  Golemaj,
  Podgoran,
  Rodenj,
  Vrbas (Verbas),
  Blesenča, [prasl. *blęsti]
  Lapanj,
  Drvljan (Dhrovian),
  Dragot
  Prostar (Mbrostar)
  Maliq [Malić],
  Veliqot [Velićot],
  Proceste
  Vločište
  Kolanec ["Klanac"]
  Stropan,
  Baban,
  Grace
  Ecmenik [Ječmenik]
  Vernik
  Vishocice [Visočice]
  Bilisht [Bilište]
  Trestenik [Trstenik]
  Košnice
  Dobran
  Brozdovec ["Brazdavac"]
  Roskovec
  Strume
  Velmiše
  Zemnec
  Bodrište
  Selo
  Shiroke

 • Ανώνυμος 38843

  19 Ιουν 2016

  Κάποιος ῥωμῃὸς ἔδειξε ποιοί κάθονται στὸ στομάχι τῆς Ῥωμῃοσύνης καὶ μόνον μὲ τὴν ὕπαρξί των. "Δῆθεν" 12θεϊστές, "δῆθεν" ἀρχαιολάτρες, "δῆθεν" ἐθνικοί· καὶ φυσικὰ ψεύδη. Στὶς σελίδες λέμε ὅτι ὁ Πύρρος ἦταν Ἀλβανός, χωρὶς μάλιστα νὰ ὐπάρχουν τότε Ἀλβανοί. Ὅλος ὁ σκοπὸς νὰ μποῦμε στὸ ἴδιο σακκὶ μὲ αὐτοὺς ποῦ θέλει ἡ Ῥωμῃοσύνη.

 • Ανώνυμος 38842

  19 Ιουν 2016

  Ο Διαφωτισμός αποτελεί σημαντικό πνευματικό κίνημα, που τοποθετείται στα τέλη του 17ου αιώνα και στις αρχές του 18ου.

 • Ανώνυμος 36793

  23 Ιαν 2016

  Το πρώτο σχολείο, Ελληνόγλωσσο, στην πόλη ιδρύθηκε το 1724, με την υποστήριξη των κατοίκων του γειτονικού Βίτκουκ. Το σχολείο αυτό καταστράφηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 αλλά ξαναχτίστηκε το 1830. Το 1857 λειτουργούσε στην πόλη Ελληνικό σχολείο θηλέων. Το 19ο αιώνα διάφοροι ντόπιοι ευεργέτες όπως ο Ιωάννης Πάγκας δώρησαν χρήματα για την προώθηση της Ελληνικής παιδείας και πολιτισμού στην Κορυτσά, όπως το Μπάγκειο Γυμνάσιο.
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΜΕΤΟ ΖΟΡΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΑΜΑΣΑΤΕ.....ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ [ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ]....ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΗΝ ''ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ'' ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ....ΘΕΛΕΤΕ ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

 • Ανώνυμος 33853

  28 Απρ 2015

  πειδή ο Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861) ήταν άκρως επικίνδυνος για τις εθνοποιητικές διαδικασίες
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΤΑΝ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΣ...ΕΚΣΛΑΒΙΖΕ ΟΤΙ ΕΒΛΕΠΕ ΑΚΟΥΓΕ ΓΕΥΟΤΑΝΕ Η ΜΥΡΙΖΕ..ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΣΑΝΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

 • Ανώνυμος 33550

  22 Απρ 2015

  τι απεγιναν τοσοι σλαβοι;;;
  ΟΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ '''ΤΟΣΟΙ'' ΤΟΥΡΚΟΙ [ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΦΗΣΑΝΕ ΠΟΛΛΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ , ΟΠΩΣ Η '''''ΣΛΑΒΙΚΗ''''''ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΛΑΓΝΟΥΣ ΛΕΞΗ-ΤΟΠΩΝΙΜΙΟ ΓΙΑΛΟΒΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ [ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝΕ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ , ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ]
  ΔΗΛΑΔΗ ΠΗΡΑΝ ΔΡΟΜΟ...ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ....ΕΣΕΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ....ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ , ΣΛΑΒΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΒΕΒΑΙΑ ΜΕΙΝΑΝΕ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ [ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΗ ] ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ [ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ] ΑΡΚΑΔΟ-ΑΧΑΙΑΣ-ΗΛΕΙΑΣ [ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟ ]
  ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΗΡΑΝ ΔΡΟΜΟ...ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝΕ ΩΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΤΑ ΣΛΑΒΙΚΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ [ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΛΑΒΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡΑΙΚΑ ΠΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΘΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΒΑΦΤΙΖΟΥΜΕ ΣΛΑΒΙΚΟ].....ΤΙ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΕ ΠΑΡΑΞΕΝΟ......ΕΤΣΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕ ΚΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΛΑΒΟΦΩΝΙΑΣ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ [ΕΝΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ....ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΑ ΣΛΑΒΟΦΑΝΟΙ ΙΣΩΣ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ..ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΕΕΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΕΣ.....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ''ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ'' ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΕΝΗΣ ΣΛΑΒΟΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ [ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΙΑ ] ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΚΑΙ ΤΗ ΒΛΑΧΟΦΩΝΙΑ [ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ] ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ......ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟΔΥΚΝΥΟΥΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ
  ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...

 • Ανώνυμος 33428

  13 Απρ 2015

  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ''ΠΡΟΕΔΡΙΑ''' ΤΗΣ ΕΕ ΠΗΓΕ ΣΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ [ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ] ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣΦΙΓΓΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ [ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ].......ΔΗΛΑΔΗ Η '''ΕΛΛΗΝΙΚΗ''' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΟΥ '''ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ'' ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.....
  ΑΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟ ΝΑΖΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.....ΑΡΑ '''''ΚΑΝΟΥΝ'''' ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ....ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ[ ΡΩΣΣΙΑ] ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ......ΕΠΙΣΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ 1999 ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΑΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ [ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ] ΕΝΩ ΑΦΗΣΑΝΕ ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΑΦΙΟΖΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΕΦΡΩΝ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΤΣΕΚΑ [ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ ] ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΦΡΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ] ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ,,,ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ.....ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ 1940- 44] ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ..... ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ [ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Μ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ , ΧΩΡΙΑ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΩΝ....ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ [ ΚΑΛΟΦΑΓΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ'''ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ''' ΣΚΗΝΙΚΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ ΤΡΑΒΑΝΕ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ, ΑΛΑΧ ΟΥΑΚΜΠΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ]...ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΑΛΙ...ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ..ΕΕΕΕΕ....ΜΠΑΜΜ ΚΑΝΕΙ...ΑΥΤΟΚΑΡΦΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΑΡΕΥΟΥΝ......ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΝΟΝΤΕ ΛΙΓΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...ΔΕΝ ΠΟΛΥΑΝΗΣΥΧΟΥΝΕ ΟΜΩΣ...ΚΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΑ [ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΡΟΥΜ [ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]

 • Ανώνυμος 33310

  5 Απρ 2015

  τα εκκλησιαστικα σαιτ παρουσιαζουν με περιφανια τη φουστανελα να εχει καταγωγη αρχαιοελληνικη
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΑ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΑ''- ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΙΤ
  ΑΡΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ

 • Ανώνυμος 33124

  26 Μαρ 2015

  Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ [ ΠΡΑΓΜΑ ΑΔΥΝΑΤΟ ] ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ [ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑ .. ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΗΤΑΝ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ]
  ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ..ΟΙ ΡΟΥΜ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ.....ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΡΑΒΙΣΤΗΚΑΝΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ..ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΡΩΜΙΟΣ

 • Ανώνυμος 32670

  4 Μαρ 2015

  ΠΡΩΤΟΝ
  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ....
  '''ΑΝΔΡΕΣ ΓΡΑΙΚΟΙ''' ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ....
  ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΧΑΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣΥ'''ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''''
  ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ''''ΖΟΡΙ''' ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΩΣ Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ [ ΨΕΥΔΩΣ ΒΕΒΑΙΑ] ΓΙΑ ΤΗΝ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ.....ΠΑΡΤΕ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ......
  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΕΔΩ Ο ΕΛΛΗΝΟΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ[ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 ΡΩΜΙΕΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΤΕΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ[ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ] ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΑ ΩΣ ΓΑΣΜΟΥΛΟΙ....ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ....ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΒΕΒΑΙΑ ΦΡΑΓΚΙΚΗ-ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΡΩΜΕΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ[ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙΑ]
  ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ.....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ;;;;
  Διαβόντα γὰρ χρόνοι πολλοὶ αὐτεῖνοι οἱ Ρωμαῖοι,
  Ἕλληνες εἶχαν τὸ ὄνομα, οὕτως τοὺς ὠνομάζαν,
  – πολλὰ ἦσαν ἀλαζονικοί, ἀκομὴ τὸ κρατοῦσιν –
  ἀπὸ τὴν Ρώμη ἀπήρασιν τὸ ὄνομα τῶν Ρωμαίων.
  ΤΙ ΛΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.....ΤΟΝ 13ο ΑΙΩΝΑ ΟΙ '''''ΣΛΑΒΟΙ'''[ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ] ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΡΩΜΙΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΝ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ
  '''' ΠΟΛΛΑ ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΙ , ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΣΙ'''''ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΑΣΤΑΝ.....ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ '''ΕΙΠΕ''' ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ '''ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ''' ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ .....ΠΑΝΤΟΣ ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ Ο [ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ] ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΙΔΙΟΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.....
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΙ....ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΑ....ΙΔΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΑΘΕΜΑ ΣΑΣ..

 • Ανώνυμος 32622

  3 Μαρ 2015

  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ '''ΔΗΜΟΣΙΑ''' ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ....ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΤΗ ΜΑΘΑΝΕ ΤΑ ''''ΚΥΜΑΤΑ''''' ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ;;;;
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ;;;
  Η ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;;;......ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ...ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ...........ΟΥΤΕ ΣΕ ''''ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ''' ΣΧΟΛΙΚΑ ''''ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ'''' ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΥΠΗΡΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΛΕΞΗ
  ...... ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΞΗ ΔΗΜΟΣ Η ΛΕΞΗ '''ΔΗΜΟΣΙΑ'''....ΕΤΣΙ ΛΕΓΑΝΕ[ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ] ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ.....ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ....ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ ΑΝΤΑΜΩΝΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝΕ.....ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΗΝ '''ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ''' ΠΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ'''.....ΚΑΘΟΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΑΦΗΣΑΝΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΛΟΥΣ.....
  Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ -ΟΠΟLΟΣ....[ΠΧ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ] ΣΤΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ;;;;...
  ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ 300 ΧΡΟΝΙΑ;;;....ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΑ '''ΚΥΜΑΤΑ''' ΑΠΟ ΤΑ ''''' ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ''''.ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ;;;;;;......ΠΑΛΙ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΣΥΝΕΒΗ....
  ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΟΠΩΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ
  ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 6 ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;;;;;;;....
  ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ '''''ΚΥΜΑΤΩΝ'''' ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ......
  ΑΡΑ ΛΙΓΟ ''''ΔΥΣΚΟΛΟ''' ΝΑ '''ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ'''' ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΜΩΡΑΙΤΕΣ.....
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΒΓΑΛΕ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ....ΑΥΤΗ Η ΠΗΓΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΔΕ ΛΕΩ ΟΤΙ '''ΣΛΑΒΟΣ ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ''
  ΟΥΤΕ ΟΤΙ '''' ΠΗΡΑΝ ΔΡΟΜΟ ΟΟΟΟΛΟΙ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ''''
  ΛΕΩ ΑΠΛΑ ΟΤΙ ΤΑ '''ΚΥΜΑΤΑ''''' ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΤΕ....
  ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΡΩΜΙΩΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ.....
  ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΩΡΙΑ

 • Ανώνυμος 32563

  2 Μαρ 2015

  ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ] ΕΛΛΗΝΕΣ [ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ] ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟ 1821

  '''ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΔΗ'

  ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΣΛΑΒΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ......

  ΑΡΧΑΙΕΣ ''''ΣΛΑΒΟΒΟΥΛΓΑΡΟΣΕΡΒΙΚΕΣ'''' ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΑΔΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΣΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ [ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΦΕΡΑΝΕ ΤΟΝ ΑΔΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝΤΑ [ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ''''ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΥΣ'''' ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ '''''ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ''' ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ [ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΟΡΑΕΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ]

  ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ[ '''ΣΛΑΒΙΚΑ''' ΔΗΛΑΔΗ ]ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΣΛΑΒΙΚΗ ΟΠΩΣ....

  '''''''ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ ΜΟΥ....

  ΓΙΕ Μ' ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΗ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙ''''

  ΤΟ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΣΛΑΒΟΙ ΠΟΥ ΒΙΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΤΟ '''ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ -ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟ-ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ''''' ΒΥΖΑΝΤΙΟ....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ''''ΚΑΘΙΚΙΑ'''' ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ....'''''ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ'''''' ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ....... ΠΟΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;;;;.....ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΩΡΙΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝΕ ΟΙ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.....

  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΥΤΕ ΧΑΡΟΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΑΔΗΣ.....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ , Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΤΟΝ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΘΡΑ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ[ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ] ....ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ....ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ .....ΤΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΟΗΣΗ...
  ΣΕ ΤΟΝ ΣΥΡΤΟ ΧΟΡΟ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ...
  Ο χορός μνημονεύεται στην Επιγραφή του Επαμεινώνδα (στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ. ΚΩΠΑΙΔΑ), που βρέθηκε στη Βοιωτία
  Τας δε πατρίους πομπάς μεγάλας και την των συρτών πάτριον όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσε

 • Ανώνυμος 31407

  7 Ιαν 2015

  ΜΟΥ ΓΡΑΨΑΤΕ '''Ρε φίλε, που μένει αυτός ο Σόρος που όλο λες και τα δίνει, να πάω να τα πάρω κι εγώ; Πες μου σε παρακαλώ. Έχεις κανένα τηλέφωνο; Δεν είμαι και κανένα κορόιδο...
  ΩΡΑΙΟΟΟΟΟΣ......ΣΩΣΤΗ Η ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ....ΚΑΙ ΑΡΓΗΣΕΣ....
  ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ
  ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ......ΠΑΕΙ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ.....ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟΥΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ.....ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΙΠΕΤΑΡΟΥΣ ΣΟΥ ΛΕΕΙ '''ΑΡΙΜΑΝΙΟΣ ΛΑΟΣ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΗΣ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΩΡΟ '''ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ-ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ'' ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ'''......ΑΑΑΑΑΑΑ....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ......ΒΡΗΚΑ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ.... ΠΑΕΙ ΚΑΤΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ [ ΒΛΕΠΕ ΣΚΟΠΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ] ΦΑΝΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΤΟΥΣ [ ΒΛΕΠΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ] ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ...ΚΛΠΚΛΠ ΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΚΑΘΑ ΦΙΛΙΣΤΟΡΑ....ΚΑΘΩΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.......
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΑΝΕ ΣΤΟ '''ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΛΠ ΚΛΠ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ....ΤΡΩΝΕ ΚΑΛΛΑΑΑΑΑΑΑ.......
  ΚΟΙΤΑ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΝ ΕΧΩ....ΕΚΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΑ ΦΙΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ......ΕΜΕΝΑ ΜΗ ΜΕ ΡΩΤΑΣ....ΔΕΝ ΑΞΙΩΘΗΚΑ ΝΑ ΦΤΑΣΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΥΣ ΠΑΝ ΜΕΓΙΣΤΟΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...
  ΑΑΑΑΑΧ...ΑΤΙΜΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΕΣ ΣΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΜΑΣ ΑΔΙΚΗΣΕΣ.......

 • Ανώνυμος 31327

  5 Ιαν 2015

  ΤΟ ΟΤΙ Ο ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ 1826 ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ [ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ] ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ] ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝ;;;ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ......ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΣΑΣ ΤΟΥ ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ Ο ΟΠΟΙΟΣ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΕΙΧΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΡΩΜΙΩΝ.....ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΑΛΜΑΡΑΥΕΡ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.....ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ....ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΩΣΤΕ [ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΠΑΝΤΑ ]

 • Ανώνυμος 31311

  5 Ιαν 2015

  ΡΕ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ '''ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''' ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ '''ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΙ ΛΑΟΙ'' ΠΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....
  .ΕΤΣΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝΕ ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ....ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΟΕΘΝΗ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ....'''ΚΑΘΑΡΟ''''';;;;... ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ;;; Η ΜΗΠΩΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ;;; ... ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΡΕ;;;;
  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ''''ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΕΣ'''' ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΩΝ ...
  ΔΡOOOMO...ΟΥΣΤ....GIT BURDA....
  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''' ΜΙΓΑ '''' ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ '''ΒΡΩΜΙΚΟ'''' ΑΠΟ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''''ΚΑΘΑΡΟΥ'''' ΛΕΥΚΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ Η ΕΝΟΣ '''ΚΑΘΑΡΟΥ'' ΜΑΥΡΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ;;;;;ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ;;;;;ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΥΣ''''' ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ;;;;;Η ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ;;;
  ΞΑΝΑ ΟΥΣΤ.....ΞΑΝΑ GIT BYRDA....

 • Ανώνυμος 31290

  5 Ιαν 2015

  ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ.....ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ....ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΞΗΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ......ΟΥΤΕ ΕΣΑΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ-ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ'' ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ TOΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.....
  ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΠΑΡΕΞΗΓΟΥΜΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΑΘΑΙΝΕ ΑΥΤΑ Ο ΧΟΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ.....
  Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ.....ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ;;;;;......ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ......ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ '''ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΠΥΡΡΟΙ''' ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΠΥΡΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΑ .....ΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΑ. ......ΤΙ ΛΕΣ;;;;;;; ΤΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;........Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ;;;;;
  ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ....
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΥΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ.....
  ΑΙΝΤΑΑΑΑΑΑΑ..............

 • Ανώνυμος 31148

  31 Δεκ 2014

  "Με τη μετακίνηση σλαβικού πληθυσμού στη Μ. Ασία η βυζαντινή εξουσία επιτύγχανε δύο πράγματα: από τη μια αποδυνάμωνε αριθμητικά το σλαβικό στοιχείο του ελλαδικού χώρου και από την άλλη διευκόλυνε το έργο της αφομοίωσής τους, καθώς οι Σλάβοι που μεταφέρθηκαν στη Μικρά Ασία βρέθηκαν ανάμεσα σε έναν ισχυρό ελληνικό πληθυσμό και υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους. Αλλά το δημογραφικό αυτό μέτρο εφαρμόστηκε και αντίστροφα, δηλαδή μεταφέρθηκαν ελληνικοί πληθυσμοί της Μ. Ασίας «επί τας Σκλαβηνίας», για να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο σʼ αυτές τις περιοχές.

  Έτσι γνωρίζουμε ότι ο Νικηφόρος μετά την αποκατάσταση της βυζαντινής εξουσίας στην Πελοπόννησο προχώρησε συστηματικά στην ενίσχυση του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού, διευκολύνοντας την επιστροφή των παλαιών κατοίκων και μεταφέροντας πληθυσμό από την Μ. Ασία. Ο Νικηφόρος πριν από την εκστρατεία εναντίον των Βουλγάρων το 809-810, εφάρμοσε το ίδιο μέτρο και στις Σκλαβηνίες του βορειοελλαδικού χώρου, όπου εγκατέστησε πληθυσμούς που μετέφερε «εκ παντός θέματος της Μ. Ασίας»
  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ...
  Το κίνημα του Θωμά του Σλαύου που συγκλόνισε το Βυζάντιο στις αρχές του 9ου αι. εκδηλώθηκε και ξεκίνησε απʼ τη Μ.Ασία. Λόγω της καταγωγής του αρχηγού του και της συμμετοχής σʼ αυτό Σλάβων της Μ.Ασίας,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΕΞΟΝΤΩΘΗΚΑΝ Η ΟΣΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΑΦΟΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΕΙΠΑΜΕ....ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ [ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ]...

 • Ανώνυμος 31070

  29 Δεκ 2014

  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ .....
  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ--ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΛΑΒΟΓΕΝΗ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΑΜΑΧΩΝ [ ΚΛΠ ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΟΥΡΕΙ] ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη
  ΜΠΑ.......ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ;;;;;
  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΣ-ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ.....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....
  ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ;;''....ΤΙ;;;...ΤΗΝ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;;;;;;;;;;;ΑΠΑΠΑΠΑΠΑ.....ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ.......
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ''''ΜΠΥΘΕΚΟΥΡΑ'''''
  ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ....]
  Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο… άλογό μου και έφυγα. Σε λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν οχτώ αρματωμένοι, ο εξάδελφός μου ο Αντώνης Κολοκοτρώνης και επτά ανήψια του. Κανείς δεν είναι στην Πιάνα, μου είπε ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι φευγάτοι. -Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. Ο τόπος σε λίγο θα γιομίση παλικάρια… Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του

 • Ανώνυμος 31058

  28 Δεκ 2014


  ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ '''ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ'' ΣΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.................  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ, ΒΛΕΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ]

  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ .....ΤΕΛΙΚΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ....

  ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟΥΛΥΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΗΡΑΝ ΑΔΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ[ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;;;;;;;. ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡΗΔΕΣ

 • Ανώνυμος 31056

  28 Δεκ 2014

  1940-44

  ΧΙΤΛΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ [ NEW WORLD ORDER ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ [ ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;;;;;;ΕΤΣΙΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;]
  ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ--[ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ...ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ]....ΒΡΕ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ......................
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΩΣ ΑΝΤΑΜΕΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ [ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΞΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΑΝ]
  Ο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΥΡΗΧΤΗΚΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΩΝ ...ΑΠΟ ΤΟ 1942 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ....
  ΦΥΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [.....ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ..... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΤΣΙ;;;;;]
  Η ΜΙΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ[ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ .........[ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ''SAVOIR VIVR'' ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ].....
  Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ [ ΑΑΑΑ.......ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΩΡΑΙΑ.........................
  ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
  ΕΜΕΙΣ...ΕΝΑΣ ΑΣΙΑΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΛΑΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΩΣ '''ΤΥΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΟΙ '''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ '''' ΚΑΙ '''ΤΥΓΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΩΝ [ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΑΝΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΑΝΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ] ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ .......
  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΔΟΞΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΗΚΕ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.......ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ........ΚΛΠΚΛΠΚΛΠ΄ ΩΡΑΙΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ

  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ'''
  ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ [ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ] ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΣΧΕΤΟ ΚΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ [ ΟΠΩΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ] ..... ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ
  ΑΥΤΟΒΡΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΒΑΛΩ ΣΕ ΚΟΠΟ

 • Ανώνυμος 31045

  28 Δεκ 2014

  Ανώνυμος23032014192749 έγραψε...

  ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΩΡΕ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΕΣ? ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ.ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΑΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΗΘΕΙ ΑΙΩΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ

  ΡΕ ΠΑΙΚΤΟΥΡΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ ΣΤΗ ΖΩΗ
  ΜΑΘΕ ΟΤΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑΚΕΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΠΑΡΑΤΖΕΣ........
  ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ
  ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΥΠΕΡ;;;;;;;ΜΑ ΟΥΤΕ ΜΙΑ....ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ... ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ

  ΕΙΠΑΜΕ
  ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΕΚΑΝΕ ΚΙ ΑΥΤΟΣ [ΚΑΤΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ]
  ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΛΑΟ '''''' ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΞΟΕΙΔΗ ΒΛΕΦΑΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΧΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΟΥ'''''
  ΔΗΛΑΔΗ ΡΕ ΓΚΟΥΓΚΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ , ΒΟΣΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΠΩΣ ΗΤΑΝΕ;;;; ΣΑΝ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΠΩΣ, ΜΕ ΕΥΓΕΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟ ΣΑ ΒΕΛΟΥΔΟ ΔΕΡΜΑ
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ[ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΘΕΜΕ ΤΟΝ ] ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΕΨΕΥΣΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ
  ΟΥΣΤ

 • Ανώνυμος 31044

  28 Δεκ 2014

  '''''ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΩΡΕ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΕΣ'''''' ' EIΠΕ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΔΕΣΑΙΟΣ...............

  ΗΡΕΜΗΣΕ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ.....ΟΥΤΕ Ο ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ ΤΟΣΟ ΜΕΝΟΣ......COOOOOOOOL

 • Ανώνυμος 31043

  28 Δεκ 2014

  ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ;;;
  ΨΑΞΕ....ΨΑΞΕ.....ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΣ.......

  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΟΥ ΕΤΣΙ....
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...ΑΡΑ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.....
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ [VLONE] ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΛΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ..
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ .... ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΙ ΑΥΤΟΙ....

  ΑΣΤΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...............
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ.......
  ΣΛΑΒΟΙ ΕΦΘΑΣΑΝ ΩΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟ ...ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΡΚΕΤΟΙ....ΟΜΩΣ ΜΟΝΙΜΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΛΙΓΟΙ....ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΗΓΗ ΕΠΙ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ [ 12ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΝ ΦΥΓΕΙ ΟΣΟΙ ΕΦΥΓΑΝ ΤΕΛΙΚΑ...] ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΕ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
  ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ...
  ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ....

  ΕΖΕΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΛΗΓΓΙΟΙ...ΤΕΡΜΑ...ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ
  ....ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ [ΔΕΝ ΛΕΩ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΙ ΣΑΣ ΠΙΑΝΕΙ]., ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ[ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ] ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ........
  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ....[ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΙΩΧΤΗΚΑΝ-ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΘΗΚΑΝ[ΣΤΗΝ .ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟ],ΕΠΙΣΗΣ 80000 ΣΛΑΒΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΙΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΛΠΚΛΠ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΙΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΟΥ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΕ Ο ΜΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ.....ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ.....ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ [ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ]
  ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥ 2 ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ[ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ] ΔΕΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝΕ

 • Ανώνυμος 31042

  28 Δεκ 2014

  ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΤΟΣΟΙ ΣΛΑΒΟΙ;;;
  ΟΣΟ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΣ...ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ....ΑΛΛΟ ΑΥΤΟ..
  Ο ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΕΡΗΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ[ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ Η ΠΗΓΗ] ΕΚΑΝΕ ΤΟ ''''ΛΑΘΑΚΙ'''' ΝΑ ΠΕΙ ΓΙΑ 400 ΕΤΗ [ ΟΥΤΕ ΚΑΝ 40 Ο ΑΤΙΜΟΣ ....ΔΥΟ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ]
  ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΕΚΑΝΕ [ΚΑΤΑ ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑ]

  ΤΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΑΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ [ ΑΦΟΥ ΕΒΓΑΖΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ]
  ΟΠΑ ΟΠΑ ΟΠΑ ΛΕΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ
  ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΗΡΘΕ
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  . Το 1830 ο Φαλμεράιερ έχει ήδη προσχωρήσει στη θεωρία περί ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ακριβώς γι αυτό θα έπρεπε να υπονομευτεί το φιλελληνικό αντιαπολυταρχικό ευρωπαϊκό ρεύμα, το οποίο υπήρξε και ο κύριος σύμμαχος των επαναστατών. Και ο καλύτερος τρόπος ήταν να αμφισβητηθεί η ελληνικότητα των επαναστατών και να καλλιεργηθούν τα αντισλαβικά αντανακλαστικά των δυτικών… Και αυτό μέσα από την επιλεκτική ανάδειξη στοιχείων και αποσιώπηση των ενοχλητικών…
  «Μεροκαματιάρης» λοιπόν και ο Φαλμεράιερ, κατά τη συνήθη Οθωμανική πρακτική με τα γρόσια που διατηρείται μέχρι τις ημέρες μας
  ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΤΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΤΣΙ..........ΑΛΛΑ ΕΓΡΑΦΕ ΤΟ 1827 ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟ 1831 ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΤΕΛΙΚΑ....ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΑΝΤΙΔΙΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ.....
  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ 1827 ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΣΕ ΚΑΚΟ ΧΑΛΙ [ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ]
  ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ .... ΝΑΙ...... ΚΡΑΤΕΙΘΗΤΕΕΕΕΕΕΕΕ..
  ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ [ ΩΧ ΑΜΑΝ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΠΩ ΑΥΤΟ ;;;;;;] ...............................ΩΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.......ΟΥΦ ΤΟ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΞΑΛΑΦΡΩΣΑ......................................
  ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ......ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ........ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ [ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ]

 • Ανώνυμος 31041

  28 Δεκ 2014

  ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΑΝΕ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΟΙ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΤΗΝ ΡΩΜΕΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΛΠΚΛΠ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΤΑΤΑ
  ΠΟΙΑ ΒΙΑ ΡΕ ΤΣΙΡΙΜΠΙΜ ΤΣΙΡΙΜΠΟΜ
  ΑΝΕΒΑΙΝΑΝΕ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΕΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΝΑΓΑΝΕ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΗΠΩΣ ;;;;;;;;;;;;;;

  ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΖΑΦΤΙ Η ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΟΥΝ .....

  ΔΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ;;;;;;;;;;;;;;

  ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΣΛΑΒΟΦΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΝ 12ο ΑΙΩΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΥΚΟΛΑ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ......
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΜΕΙΚΤΑ ΧΩΡΙΑ....ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΟΜΟΓΛΩΣΣΑ ΧΩΡΙΑ ΗΤΑΝ ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ...ΚΟΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΑΡΓΗΣΑΝΕ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΤΟΥ [ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ ] ΝΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗΣΟΥΝ

  ΕΠΙΣΗΣ Η ΒΛΑΧΟΦΩΝΙΑ ΔΙΗΡΚΗΣΕ 8 ΑΙΩΝΕΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΝΩ Η ΣΛΑΒΟΦΩΝΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ

  ΣΥΝΕΠΩΣ ΗΣΑΝ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΝ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

 • Ανώνυμος 31040

  28 Δεκ 2014

  ΕΠΙΣΗΣ ΑΣΧΕΤΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ [ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΥΤΕ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ] ........

  ΕΙΧΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΜΟΙΑΖΕ Η ΑΡΧΑΙΖΟΥΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΡΩΜΕΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ......''''ΟΙ ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΣΛΑΒΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ

 • Ανώνυμος 31039

  28 Δεκ 2014

  ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΣΛΑΒΙΚΑ ΤΟΠΟΝΩΜΙΑ....

  Η ΒΙΔΙΣΟΒΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΟΥ ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ  Η ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ Η ΓΙΑΛΟΒΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ [ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΓΙΑΛΟΣ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ......

  ΚΑΙ ΤΑ ΙΤΣΑ ΣΛΑΒΙΚΑ;;;;;ΟΧΙ ΚΑΙ ΟΛΑ....ΚΑΝΤΕ ΛΙΓΟ ΚΡΑΤΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ

  ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ Η ΛΕΞΕΙΣ ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ ΚΛΠ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΛΑΒΟΥΣ;;;;;

  Η ΜΗΠΩΣ Η ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟΝ 13 ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΑΠΟ ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΛΑΚΩΝΟΦΩΝΟΥΣ-ΛΑΚΩΝΕΣ

  [ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΖΟΥΣΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ] ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΣΛΑΒΙΚΗ ;;;;;;;;;;;;

  ΡΕ ΟΥΣΤ.................

 • Ανώνυμος23032014192749

  23 Μαρ 2014

  ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΩΡΕ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΕΣ?ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.ΕΧΩ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΛΑΥΙΚΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΩ Η ΜΟΥ ΛΕΝ ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΙ.ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΣΛΑΥΙΚΗ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΛΙΓΑ ΛΕΕΙ Ο ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ.ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΛΑΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΗΘΕΙ ΑΙΩΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ.

 • Ανώνυμος14102013180441

  14 Οκτ 2013

  Αν δεν το κατεχεις το θεμα καλλιτερα μη μιλας

 • Ανώνυμος09102013224651

  9 Οκτ 2013

  οσο για τα τοπωνυμια που αναφερει ο φαλμεραιερ εχει σιγουρα εσφαλμενη εντυπωση σε ορισμενες τουλαχιστον περιπτωσεις, καθοτι αυτα παγιωθηκαν απο τα ονοματα που εδιναν οι εκαστοτε ιδιοκτητες στα τσιφλικια, ιμπλιακια κλπ οπως για παραδειγμα τα σλαβικα τοπωνυμια στην ηπειρο απο την σερβικη κατοχη την περιοδο του σερβου ηγεμονα θωμα πρελουμπου. αντιθετως υπαρχουν τοπωνυμια που δειχνουν καθαρα συνεχεια απο το βυζαντιο και παλαιοτερα ακομη. οι περιηγητες μπορει να παρατηρουν κατι αντικειμενικα αλλα σιγουρα κανουν και χονδροειδεστατα λαθη ειτε απο αγνοια ειτε σκοπιμα, οπως ο πουκεβιλ για παραδειγμα. οσο για το μπασταρδεμα μεταξυ φυλων αυτο ειναι το μονο σιγουρο αν και δεν φαινεται να ηταν τοσο εκτεταμενο, μαλλον τα ζευγαρωματα περιοριζοταν πολυ μεταξυ ατομων της ιδιας φυλης, ειδικα στις κτηνοτροφικου τροπου διαβιωσης φυλες οπως οι βλαχοι πχ

 • Ανώνυμος26092013192522

  26 Σεπ 2013

  Εγο νομιζω χωρις να εχω μελετησει το θεμα οτι μιλαμε για Αλβανους αντι για σλαβους με γλωσσολογικα στοιχεια .
  H λεξι Σλαβοι ερχεται απο την Αλβανικι.
  Εχουμε προσεχετε Λαβιδες και οχι (Σ,ς ,S,s-στην Αλβανική)
  Λαμπιδες = Λαβιδες .
  Οχι λαβιδες = Σ`Λαβιδες -Σλαβοι στα Ελληνικα.
  Μπαρ = χορτο ,στα Ελληνικα = Βαρ
  Βαρρ = ταφοι (Βαρη)
  Α-βαρ = Αλφα μπαρ - βαρ .Εχουμε και Κραμπαρι -Κραβαρι ,βαρ-βαρ,βαρβαρα ....
  "Πρίν όμως από αυτούς, ο Σάθας διατύπωσε τη γνώμη, πως οι Αλβανοί είχαν έρθει στην Πελοπόννησο από τον 7ο αιώνα και πως οι αναφερόμενοι από τους βυζαντινούς, Σλάβοι και Άβαροι, ήταν Αλβανοί. («Μνημεία τής ελληνικής ιστoρίας», πρόλογοι τόμ. Ι και ΙV)."
  http://adriano-xhafaj.blogspot.com/2011/10/etnor-canaj-shume-here-ne.html

 • Ανώνυμος13092013231653

  13 Σεπ 2013

  επισης τι διαφορα εχει ο σλαβος απ τον σκλαβο;
  εδω σε θελω μαστορα.
  http://sarantakos.wordpress.com/2009/06/24/sklavoi/

 • Ανώνυμος13092013224954

  13 Σεπ 2013

  οταν βλεπω βαρυαρους φαλμεραγιες παιρνω τα βουνα φιλαρακι, δε ξερω για σενα
  αν πηγαινεις και τους καλοσοριζεις συζητωντας μαζι τους για το ποσο pigs ειναι οι Ελληνες και τι μπορεις να κερδισεις.