ΔΟΥΛΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΔΕΙΣ
ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Στους κοτζαμπάσηδες
και καπεταναίους - κληρονόμους
της οθωμανικής εξουσίας

Πανούτσος Νοταράς (1752-1849)Οι κοτζαμπάσηδες, οι φαναριώτες και πολλοί καπεταναίοι συμπεριφέρονται ως κληρονόμοι της οθωμανικής εξουσίας.
Για να εδραιώσουν την επιρροή τους εμφανίζονται με πολυτελέστατα ενδύματα και μεγαλοπρέπεια και πάντοτε με ένοπλες συνοδείες και θριαμβικές επιδείξεις ισχύος.

Πολλοί οπλαρχηγοί βάδιζαν με τη στολή Τούρκων σερασκέρηδων, με οθωμανική «σερβέττα» στο κεφάλι και πορφυρή καταστόλιστη ενδυμασία.

• Τον καπετάν Χατζη-Χρήστο, γράφει ο Ν. Κασομούλης, οι υποτακτικοί της συνοδείας του αποκαλούσαν «βεζύρη της βούλας» — μουχιούρ σαΐμπη. Κατά την έξοδό του στο δρόμο έδινε εντολή —όπως οι αυλικοί των σουλτάνων— να προπορεύονται δέκα βήματα οι προσωπικοί του φρουροί. «Οι σουϊταρήδες (παράσιτοι) έμπροσθεν άνοιγαν τον λαόν και ένας πλησίον βαστούσε τα παπούτσια τα κίτρινα» — σύμβολο εξουσίας! Ακολουθούσε «μια ουρά έως 100-200 (παλληκάρια) με σαρίκια, με πάλες (κρεμαστά σπαθιά) και έτρεχαν πατώντας ταις πτέρναις ο ένας του άλλου». («Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων», Αθήνα, 1940, τ. Β΄, σελ. 11).

• Ο Γάλλος εθελοντής L.D. Bollman είδε στο Άργος την Μπουμπουλίνα πάνω σ΄ ένα «αράπικο άτι» και πίσω της «ένα πλήθος αρματωμένων Ελλήνων που έτρεχαν πλάι της σαν ζαγάρια κραυγάζοντας». («Remarques sur l’ état moral, politique et militaire de la Grèce écrites sur les lieux pendant l’ année 1882», Παρίσι, 1823, σελ. 27).

Οι περισσότεροι οπλαρχηγοί, όπως ιστορεί ο Ν. Δραγούμης, εμφανίζονταν στους δρόμους «διακεχλιδότες» (καμαρώνοντας), «κλασαυχενιζόμενοι» (με επίδειξη μεγαλείου) και «σύροντες όπισθεν εκατοντάπηχυν ουράν παλληκαρίων». («Ιστορικαί Αναμνήσεις», Αθήνα, 1870, τόμ. Α΄, σελ. 34).

• Ο Αλ. Μαυροκορδάτος αποκαλείται «εκλαμπρότατος» και «υψηλότατος πρίγκιψ».

• Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης «ενδοξότατος περίβλεπτος πρίγκιψ».

• Ο Γ. Κουντουριώτης, πρόεδρος του Εκτελεστικού, «υψηλότατος», «ενδοξότατος πρίγκιψ», «εκλαμπρότατος αυθέντης».

Οι γραμματικοί που περιβάλλουν τους νέους άρχοντες προετοιμάζουν τη δουλική συμπεριφορά των Ελλήνων, ορίζοντας τίτλους και προσφωνήσεις που ανήκαν στα δουλοκτητικά καθεστώτα σουλτάνων, αυτοκρατόρων και μοναρχών.

Η νέα επιστολογραφική εθιμοτυπία επιβάλλει χαμερπείς προσαγορεύσεις και προσκυνήματα. Οι τούρκικοι τεμενάδες επανέρχονται στον δημόσιο βίο. Οι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες του Εικοσιένα εμφανίζονται ως διάδοχοι των πασάδων. Οι χωρικοί γονάτιζαν μπροστά στον Υψηλάντη αποκαλώντας τον «αφέντη» και σ’ όλους τους ισχυρούς, από τον Κολοκοτρώνη ως τον Κουντουριώτη και τον Μαυροκορδάτο.


Ιδού μερικές δουλοπρεπείς προσφωνήσεις σε έγγραφα και αναφορές που υποδείκνυαν επιτακτικά οι λόγιοι αυλοκόλακες της νέας εξουσίας:

• «Ενδοξότατε περίβλεπτε πρίγκιψ κύριε Πετρόμπεη».

• «Πανεκλαμπρότατέ μου αυθέντα» (ο Κίτσος Τζαβέλλας στον Μαυροκορδάτο).

• «Την ευγενίαν της δουλικώς εν ταπεινότητι προσκυνώ» (στον Γ. Κουντουριώτη, Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη, τόμ. ΣΤ΄, σελ. 68).

• «Την περισπούδαστόν μοι εκλαμπρότητά της ταπεινώς ευχόμενος ασπάζομαι υπερήδιστα» (ο μητροπολίτης Δανιήλ πρός τον Γ. Κουντoυριώτη, ό.π. τόμ. Ζ΄, σελ. 276).

• «Τω ενδοξοτάτω πρίγκιπι Κυρίω μοι Γεωργίω Κουντουριώτη, τω ευεργετικωτάτω προσκυνητώς». (ό.π. τόμ. ΣΤ΄, σελ. 140).

• «Εκλαμπρότατε αυθέντα».

• «Δουλικώς προσκυνούντες σας μένομεν εις τας διαταγάς σας προθυμότατοι και όλως εξηρτημένοι δούλοι».

Ο Κολοκοτρώνης προσφωνεί τον Καποδίστρια «Υπερεξοχότατε»!Ο Γεώργιος Σισίνης, πρόκριτος της Μάνης με το φέσι του.
Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Μια πλειάδα μικρών Αληπασάδων.
Οι κοτζαμπάσηδες στον ελλαδικό χώρο μετά το ΄21
.
Ο «εκλαμπρότατος» και «υψηλότατος πρίγκιψ» Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
Διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Την εκλαμπρότητά σας δουλικώς προσκυνούμεν...
Η επιστολογραφική εθιμοτυπία του Εικοσιένα
.

Η εξουσία όλων των εποχών και όλων των τόπων υπήρξε εξίσου αλαζονική και διεφθαρμένη από την αρχαιότητα ως σήμερα. Ανατριχιαστικές οι δουλοπρεπείς και μεγαλόστομες υμνητικές προσφωνήσεις των αρχόντων της βυζαντινής εποχής:

• Ο λόγιος κληρικός Μιχαήλ Χωνιάτης (12ος αι.) απευθύνεται σε κάποιον μεγιστάνα, αποθεώνοντάς τον: «Αγιώτατε, αγχίθεε, θειότατε, μεγαλοϋπέροχε, πανεντιμιότατε, πανευγενέστατε, πανιερώτατε, πανυπέρτιμε, περιπόθητε τελειότης, πανσέβαστε». (Νικ. Τωμαδάκης, «Βυζαντινή Επιστολογραφία», Αθήνα, 1970, τόμ. Γ΄, σελ. 102).

• Ο λόγιος Νικηφόρος Βλεμμίδης (12ος αι.) προς τον αυτοκράτορα Θεόδωρο Λάσκαρη: «Σοφωτάτη ψυχή, βασιλικωτάτη κεφαλή, παγκόσμιον εγκαλλώπισμα, του λόγου τιμή, το του Χριστού καύχημα, των αρετών δόξα, Δέσποτά μου άγιε, βασιλειοτάτη φιλτάτη μου κεφαλή» (ό.π. τόμ. Γ΄, σελ. 101).

• Και ο Γεννάδιος Σχολάριος (15ος αι.), απευθυνόμενος σε κάποιον άρχοντα: «Τω μεγαλοπρεπεστάτω, μεγαλοφυεστάτω, αξιεπαινεστάτω, μοναδικώ του γένους ερείσματι, τω μεγάλω δουκί, ευτυχώς τω κυρίω μου, ο ελάχιστος Γεννάδιος ψυχής σωτηρία συν ευζωία παντοία» («Άπαντα», 1935, σελ. 492).

Η αχρειότητα της βυζαντινής εξουσίας και η έμφοβη δουλοφροσύνη των υπηκόων θα μεταμοσχευθεί στην οθωμανική απολυταρχία μετά την άλωση της Πόλης.

• Το παράδειγμα της ευτέλειας και της χαμέρπειας προσφέρει ο σουλτάνος Μωάμεθ. Απευθύνεται, το 1481, σε έλληνική γλώσσα, στο δόγη της Βενετίας: «Ενδοξότατε, εκλαμπρότατε, υπέρτιμε δουξ της αυθεντίας των Βενετών» (Miklosisch-Müller, «Acta et Diplomata Graeca», τόμ. Γ΄, σελ. 295).

• Τέσσερα χρόνια αργότερα απευθύνεται «προς τον υψηλότατον, ενδοξότατον και εκλαμπρότα τον κυρ. Ιωάννην Μονσενίγον και μέγα δούκα της εκλαμπροτάτης αυθεντίας των Βενετικών» (ό.π. σελ. 302).

• Το 1685 ο Τούρκος διοικητής του κάστρου της Ζαρνάτας (Μάνη) απευθύνεται στον Βενετό στρατηγό Μοροζίνι, που πολιορκούσε το φρούριο: «Ενδοξότατε, εκλαμπρότατε αυθέντη αρχιστράτηγε, χαιρετίσματα και προσκυνήματα από εμέ τον δισδάραγαν του φρουρίου Ζαρνάτας» (ό.π. σελ. 315).

• Και ο επίσκοπος Μάνης προς τον Μοροζίνι: «Εκλαμπρότατε και εξοχώτατε καπετάν γενεράλη της γαληνοτάτης Αριστοκρατίας» (ό.π. σελ. 325).

Αυτές οι δουλικές και πομπώδεις προσαγορεύσεις καθιερώνονται και γενικεύονται κατά την τουρκοκρατία σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο.

• Το 1799 οι προεστοί της Άνδρου απευθύνονται στην οθωμανική έξουσία: «Ενδοξότατε και μεγαλοπρεπέστατε Ασίζ εφέντη, Σουλτάν Τζαχαγιασί της Υψηλοτάτης κυρίας ημών Σαχ Σουλτάνας. Την ενδοξότητά σου δουλικώς προσκυνούμεν και φιλούμεν τα ίχνη του ενδόξου σου ποδός και παρακαλούμεν τον απειροδύναμον Θεόν να αυξάνει το δοβλέτι σου και να σε αναβιβάζη από δόξαν και τιμήν εις τιμήν, Αμήν».

• Οι κάτοικοι της Πάτμου προς τον δραγουμάνο του τουρκικού στόλου Νικ. Μουρούζη (1819): «Την εκλαμπρότητά σου δουλικώς προσκυνούμεν. Της εκλαμπρότητός σου δούλοι χαμερπείς. Οι κάτοικοι της νήσου Πάτμου και πιστοί υπήκοοι».

• Και οι Λαρισινοί πρός τον πατριάρχη (1814): «Την υμετέραν σοφωτάτην και σεβασμιωτάτην παναγιότητα... δουλικώτατα προσκυνούμεν».

Η μανία της εξουσίας όλων των χωρών της οικουμένης για τίτλους και μεγαλειώδεις προσαγορεύσεις θα μεταδοθεί ως επιδημία σε όλες τις τάξεις, προφανώς για να διασφαλισθεί η ισορροπία της ασχημίας. Παράδειγμα το «κύριος» και «κυρία» και η συνομιλία μεταξύ αγνώστων ή κατώτερων προς ανώτερους στον πληθυντικό. Πρόκειται για μια απεχθέστατη νόθευση της αυθόρμητης και ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ ατόμων όλων των τάξεων και κατηγοριών.
IMAGE DESCRIPTIONΣΗΜΕΙΩΣΗ::
Το παραπάνω κείμενο αποτελείται από αποσπάσματα
από το βιβλίο του Κυριάκου Σιμόπουλου:
«Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας,
από την αρχαιότητα ως τον 20ό αιώνα
»,
έκδ. «Πολιτιστικές Εκδόσεις», Αθήνα, 2004.
Η εικονογράφηση έγινε με μέριμνα της «Ελεύθερης Έρευνας».ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
στην «Ελεύθερη Έρευνα»
άλλα άρθρα για την οθωμανική περίοδο
και το 1821, στο Αφιέρωμα:

1821:
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ

Το άγνωστο ΄21


O Κυριάκος Σιμόπουλος (1921-2001) ήταν δημοσιογράφος και ιστοριοδίφης. Έχει εκδόσει τα βιβλία:
Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα,
Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ΄21,
Η γλώσσα και το εικοσιένα,
Ιδεολογία και αξιοπιστία του Μακρυγιάννη,
Βασανιστήρια και εξουσία,
Ο μύθος των μεγάλων της ιστορίας,
Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας,
Μυθοπλαστία όλες οι θρησκείες της οικουμένης κ.ά..

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


20 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 51412

  24 Ιουν 2021

  @51411
  Πέστα Γιάννη στον μπετόβλακα.

 • Ανώνυμος 51411

  24 Ιουν 2021

  51395
  έχεις κάψει φλάντσα κεφαλής. Γουστάρω να φας μια δέλτα κατά κέφαλα. Και όπως είσαι γέρος και ανεμβολίαστος, θα πληρώσουμε το κόστος σου στη ΜΕΘ.
  Πεταμένα λεφτά..
  Γιάννης

 • Ανώνυμος 51397

  24 Ιουν 2021

  @51395
  Πωπώ αναβλύζουσα άρνηση και επαναστατικότητα το βλαμμένο! Φτου σου γιαβρί μου.
  Γράφεις και ξαναγράφεις αλλά ποιος σου δίνει σημασία. Πρόσεξε μην ψοφήσεις εσύ πρώτος.

  *γιαβρί < τουρκική yavru
  (προσφώνηση) γιαβρί μου: μικρό μου, μωρό μου, ψυχή μου (τρυφερή προσφώνηση)
  https://el.wiktionary.org/wiki/γιαβρί

 • Ανώνυμος 51395

  24 Ιουν 2021

  @ 51366

  Eγραψες "..αυτοδιάθεση και ατομική ασυδοσία (βλέπε: ψεκασμένους αντιεμβολιαστές)..."

  Σου γραφω " ..Ψοφα μονο σου μπετοβλακα , χωρις να παρασερνες αλλους να μπολιαστουν με τις γ@μημενες ενεσεις που μας πασαρει το συστημα. των ακαταδιωκτων dealers των φαρμακων"..

 • Ανώνυμος 51384

  23 Ιουν 2021

  Η ηρεμία, ω του θαύματος, ήλθε μόνο όταν κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και άρχισε να κυβερνά με το ακροδεξιό μόρφωμα των ΑνΕλ. Τότε, ως δια μαγείας, λύθηκαν όλα τα προβλήματα των εργαζομένων και δεν χρειάζονταν πορείες και απεργίες, η Τρόικα αποχώρισε και ήρθαν "οι Θεσμοί", τα Μνημόνια έγιναν "καλά, Αριστερά" και όλα ήσαν ωραία και ανθηρά! Γεννούσαν και τα κοκόρια! Των μετακλητών και του προλεταριάτου μόνο όμως, διότι η μεσαία τάξη μεταβλήθηκε σε (φορολογικό) υπηρέτη υποζύγιο αυτών των τάξεων και όλων των κυβερνητικών. Επί τέσσερα και μισό συναπτά έτη, ξαφνικά η Ελλάδα είχε γίνει παράδεισος της εργατιάς. Δεν κουνιόταν φύλλο, μιας και "οι νοικοκυραίοι" μιλούν στην κάλπη και όχι στο πεζοδρόμιο. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καμία σχέση με τους αντιεξουσιαστές και τις κινητοποιήσεις, τις μολότωφ και τις καμένες περιουσίες, πριν το 2015. Καμία απολύτως! Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, είναι απλά κακοήθης και δεν πιστεύει σε αβυσσαλέες συμπτώσεις...
  https://www.capital.gr/o-petros-lazos-grafei/3554540/mia-deuteri-eukairia-tou-alexi-tha-mas-sosei

  Θυμάμαι ότι απορούσα εκείνη την εποχή με τη σημαντική μείωση των απεργιών και των πορειών. Ήταν ολοφάνερο ποιοι ήταν και είναι πίσω από αυτά. Θεωρούν κτήμα τους τις απεργίες, πορείες, λογής αντιδράσεις (π.χ. αντεξουσιαστές) και θέλουν να τις κατευθύνουν και ελέγχουν για να παίρνουν ψήφους. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα σιγοντάρουν τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές. Για αυτούς είναι χρήσιμοι ψήφοι, δηλαδή χρήσιμοι ηλίθιοι.

 • Ανώνυμος 51383

  22 Ιουν 2021

  @51381
  Θέλει βούρδουλα ο ρωμιός για να στρώσει, μαστίγιο χωρίς καρότο.
  Εναλλακτικά carpet bombing.

  Οι παλιοί έκαναν το παιχνίδι τους, θεοποίησαν και αγιοποίησαν τις μπούρδες τους και τους δήθεν αντιστασιακούς τους αγώνες, εξαργύρωσαν τρίχες και αέρα κοπανιστό. Άφησαν αμανάτι χρέος και τίποτε άλλο. Από την αρχή της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 1929 μέχρι την έναρξη του Β'ΠΠ οι περισσότερες χώρες του πλανήτη μαστίζονταν από ανεργία. Και ο Σιμόπουλος και οι ομοιδεάτες του άνεργοι ήταν. Δεν είχαν δουλειά, ήξεραν ότι δεν πρόκειται να βρουν δουλειά, δεν είχαν τί να κάνουν. Σου λένε δεν πάμε στα βουνά να τυπώνουμε παράνομες φυλλάδες, πού ξέρεις τί μπορεί να προκύψει. Εξαργύρωσαν οι παλιοί τους "αγώνες" τους σε βάρος των επόμενων γενεών.. Μας φλόμωσαν στη θεωρητικολογία, την αμπελοφιλοσοφία, το πες-πες, την ακατάσχετη πομπώδη φλυαρία τους και τους αντιστασιακούς τους αγώνες, αν και παντελώς αμόρφωτοι και απαίδευτοι (ξεράδια ξέρουν!) και εμείς τα χάψαμε, νομίζοντας ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους ποιότητας.
  Τα ακούς Γιάννη; Τα ακούω να λες!

  *αμανάτι < (άμεσο δάνειο) τουρκική emanet + -ι < αραβική أمانات (ʾamānāt), πληθυντικός του أمانة (ʾamāna)

 • Ανώνυμος 51381

  22 Ιουν 2021

  51380
  ναι, όταν είδα το καροτσάκι με τα κομμάτια μάρμαρο, πήγε το μυαλό μου στους μπαχαλάκηδες. Φραπέ, πέτρες και "αντίσταση λαέ!". Κατά τα άλλα, μιλάμε για "ειλικρινή και αυθόρμητη επικοινωνία των ανθρώπων".

 • Ανώνυμος 51380

  22 Ιουν 2021

  @51379
  Αλληλούια!
  (Θεός μου είναι ο Γιαχβέ!)
  Ένα καρότσι με κομμάτια μάρμαρα προς χρήση των μπαχαλάκηδων ρωμιών. Μιλάμε για οργανωμένα πράγματα.
  Συνδύασέ το με αυτό:
  https://i.postimg.cc/zfjzhsF8/440x330.jpg

 • Ανώνυμος 51379

  22 Ιουν 2021

  51377
  έκανα τα ίδια με το πρώτο και το δεύτερο λινκ που έδωσες, και μου βγάζει ένα καρότσι για ψώνια με κομμάτια από μάρμαρα. Αυτά.

 • Ανώνυμος 51378

  22 Ιουν 2021

  51377
  το έκανα με το Chrome, το duckduckgo, το firefox, τα ίδια. Διάφορα site για εφαρμογές φωτογραφιών.. 😟

 • Ανώνυμος 51377

  22 Ιουν 2021

  @51376
  Κάνε copy-paste το link στη γραμμή διευθύνσεων και πάτα enter.

 • Ανώνυμος 51376

  22 Ιουν 2021

  51375
  στη google, τίποτα απολύτως. Στο duckduckgo, μου βγάζει εφαρμογές για κατέβασμα φωτογραφιών (αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν ασχολούμαι με φωτο επειδή δεν γουστάρω την φάτσα μου 🙂)

 • Ανώνυμος 51375

  22 Ιουν 2021

  @51373
  Link είναι που εμφανίζει μια φωτογραφία. One more time:
  https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=503969393705

 • Ανώνυμος 51374

  22 Ιουν 2021

  @51367
  "Την αντικατέστησε με τις φράσεις "σύντροφε", "συναγωνιστή", μετά επέδραμε στην εξουσία και έστησε εκείνο το φρικτό σκηνικό του κρατικοδίαιτου κηφήνα δημοσίου και του τερατώδους συνταξιοδοτικού."

  Πέστα Γιάννη!
  Στο μεταξύ:

  «Τον καιρό που εγώ σύχναζα στα Εξάρχεια, ήμουν και βοηθός σερβιτόρου στο King George και σέρβιρα ως βοηθός όλο το υπουργικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε πήγαινε και έτρωγε με τη Μελίνα Μερκούρη, με τον Μένιο Κουτσόγιωργα… αυτός με τρόμαζε πάντα! Και εγώ τους σέρβιρα αυτούς. Δεν θυμάμαι τι έπαιρνε συνήθως αλλά θυμάμαι ότι πάντα ο Ανδρέας, ενώ το τραπέζι δεν πληρωνόταν ποτέ επειδή ήταν από τη Βουλή, άφηνε το μηνιάτικό μου σε πουρμπουάρ, ήταν πολύ large», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.
  https://www.iefimerida.gr/zoi/aimilios-heilakis-serbire-andrea-papandreoy-large

  XD
  Τρέλα και μεταξωτή κορδέλα! Πολύ large ο δικός σου με τα λεφτά των φορολογουμένων. Ο λογαριασμός των συντρόφων στη Βουλή και το πουρμπουάρ μηνιάτικο από τα κρατικά δάνεια.
  Σωστός ο καθηγητάκος του Μπέρκλεϊ, αποτυχημένος οικονομολόγος και ακραία λαικιστής πολιτικός.
  Εξάλλου ως γνωστόν: το χρήμα πολύ εμίσησαν, το πολύ χρήμα ουδείς!

  Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε με την τρέλα, εδώ είναι ρωμιοσύνη δεν είναι παίξε-γέλασε!
  Έχει και συνέχεια:

  Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση και έγραφε με το ψευδώνυμο "Αχιλλέας" στον παράνομο Τύπο της Εθνικής Αντίστασης από το όρος Ελικώνα.
  https://el.wikipedia.org/wiki/Κυριάκος_Σιμόπουλος

  Μισό λεπτό για να καταλάβω. Οι ναζί νίκησαν τον ΕΣ στον πόλεμο του 40-41 και κατόπιν αρχίζει η κατοχή. Μέχρι εδώ ας πούμε καλά. Τι δουλειά έχει ο Σιμόπουλος και ο κάθε ρωμιός της εποχής να ανέβει στο όρος και να τυπώνει παράνομα κομματικές φυλλάδες;
  Απάντηση 1: διότι έτσι πρόσταξε το κόμμα.
  Απάντηση 2: για να το παίζει αντιστασιακός.
  Σωστή απάντηση: 1!

 • Ανώνυμος 51373

  22 Ιουν 2021

  51370
  το έψαξα με την google, τα ίδια. Το έψαξα με το duckduckgo, μου βγάζει κάτι ακαταλαβίστικα ρώσικα
  Γ.

 • Ανώνυμος 51370

  22 Ιουν 2021

  @51369
  https://i.ibb.co/C2CmR6k/1-465x620.jpg
  Αυτό;

 • Ανώνυμος 51369

  22 Ιουν 2021

  51368
  το έψαξα, αλλά δεν μου βγάζει τίποτα. Το έψαξα και σαν εικόνα. Μου βγάζει.. καλάθια για ψώνια σούπερ Μάρκετ.
  Γ.

 • Ανώνυμος 51368

  22 Ιουν 2021

  @51367
  https://i.postimg.cc/P51266Nk/1-465x620.jpg

 • Ανώνυμος 51367

  22 Ιουν 2021

  Είναι άλλο οι άθλιες προσφωνήσεις που δείχνουν άσφαλτα την μεγαλομανία που κατέχει τους ανασφαλείς εξουσιαστές και την επιθυμία των "κατώτερων" να γλείφουν ραγιαδίστικα τους "ανώτερους", αποτελώντας το δίπολο εξουσιαστής - εξουσιαζόμενος, όπου και οι δύο πλευρές υπάρχουν η μία μαζί με την άλλη και ποτέ χώρια, και είναι άλλο οι καλοί τρόποι που οφείλουν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι - ιδίως όταν είναι άγνωστοι μεταξύ τους - στις σχέσεις τους.
  Δεν βρισκόμαστε σε κάποιο κράτος - πόλη της αρχαίας Ελλάδας, όπου όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους.
  Συχνά ζούμε σε πόλεις με μεγάλο αριθμό κατοίκων, όπου οι περισσότεροι είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Εδώ, οι καλοί τρόποι - αυθόρμητοι ή "στημένοι", αδιάφορο - είναι απαραίτητοι ώστε να εξασφαλιστεί η επιθυμία των ανθρώπων να κρατάνε απόσταση από τους άλλους. Πράγμα χρήσιμο.
  Όσο για την ειλικρινή και αυθόρμητη επικοινωνία των ανθρώπων, αυτά είναι περίπου δοξασίες. Πότε και πού είναι οι άνθρωποι ειλικρινείς μεταξύ τους, για να είναι ειλικρινείς στην μεταξύ τους επικοινωνία;
  Ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν αυθόρμητες σχέσεις, το κενό καλύφθηκε από τους καλούς τρόπους..
  Είδαμε τις αυθόρμητες σχέσεις στη γενιά του Πολυτεχνείου, που περιφρόνησε την πομπώδη "ευγένεια" της χούντας. Την αντικατέστησε με τις φράσεις "σύντροφε", "συναγωνιστή", μετά επέδραμε στην εξουσία και έστησε εκείνο το φρικτό σκηνικό του κρατικοδίαιτου κηφήνα δημοσίου και του τερατώδους συνταξιοδοτικού.
  Όσο για τις "κατώτερες" τάξεις - κυρίως δημ. υπάλληλοι - αντικατέστησαν τις δήθεν αβρότητες της εξουσιαστικές Ρωμιοσύνης, με ντουντούκες, ουρλιαχτά τύπου "νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη", κοντάρια, ξύλα, πέτρες, βρισιές..

  Γιάννης

 • Ανώνυμος 51366

  21 Ιουν 2021

  "Πρόκειται για μια απεχθέστατη νόθευση της αυθόρμητης και ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ ατόμων όλων των τάξεων και κατηγοριών."

  Προφανώς δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά να υπενθυμίσω ότι στα κομμουνιστικά καθεστώτα αποφασίζει το Πολίτμπιρο τί εστί αυθόρμητη και ειλικρινής επικοινωνία.
  Ας μην είμαστε αφελείς και παρασυρόμαστε από το δόλωμα της αυθόρμητης δήθεν και ειλικρινούς κοινωνίας ή το άλλο που παίζει πολύ στις μέρες μας: αυτοδιάθεση και ατομική ασυδοσία (βλέπε: ψεκασμένους αντιεμβολιαστές).

  Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση και έγραφε με το ψευδώνυμο "Αχιλλέας" στον παράνομο Τύπο της Εθνικής Αντίστασης από το όρος Ελικώνα. Το 1947, και ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, εξορίστηκε στη Μακρόνησο όπου έμεινε μέχρι το 1950.
  Στα άρθρα του υπέγραφε με το μυθικό ψευδώνυμο Ανταίος.
  https://el.wikipedia.org/wiki/Κυριάκος_Σιμόπουλος

  Πάλι αποφάσισε να "κλέψει" την παράσταση στη Βουλή ακόμα και από τον πρόεδρό του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης όταν στην ομιλία του στη Βουλή για την προανακριτική Παππά, αναφέρθηκε στη Ν.Δ σαν την παράταξη "μαυραγοριτών και δοσιλόγων" εντάσσοντας παραληρηματικά ως συνηθίζει, τον Μακρυγιάννη και τον Κολοκοτρώνη στην ...παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
  Ν. Φίλης: Εκτός πραγματικότητας.
  Στ. Κούλογλου: Αν θέλουμε να κερδίσουμε εκλογές, να σοβαρευτούμε.
  Ν. Μπίστης: Φανατικοί με ρητορική μίσους.
  https://www.capital.gr/politiki/3536030/-sima-polaki-se-suriza-tha-leo-o-ti-thelo

  XD