ΘΕΙΩ ΠΟΘΩ
ΠΥΡΠΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Φωτογραφικό οδοιπορικό
στο Πέσαχ των ρωμιών

«Τω θείω πόθω τον νουν πυρπολούμενος…»
Από την Υμνογραφία της Εκκλησίας.
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ