ΠΟΙΟΙ
ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ;

Η πραγματική ιστορία
των κλεφταρματολώνΜουσική: Piero Umiliani (αρχικός τίτλος: Mah nà mah nà).
Στίχοι: Γιάννης Λάζαρης.
Διασκευή: The freeinquiry.gr band.Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Ήταν οι κλέφτες.

Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Οι αρματολοί.

Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Λεηλατούσαν, σκοτώναν, αρπάζαν, ρημάζαν στο Μοριά φτωχούς ρωμιούς.

Γράφει ο Βλαχογιάννης:
Τα κατορθώματα του Ζαχαριά και των Κολοκοτρωναίων, αν και δοξάζονται με ποιήματα και πομπώδικα πεζογραφήματα, ήταν έργα ληστών και κατσικοκλεφτών. Ζούσαν αυτοί από το φτωχό χριστιανό χωριάτη και σπάνια τολμούσαν να ληστέψουν κοτζάμπαση κι ακόμα σπανιότερα τούρκο αγά.

Γράφει ο Δεληγιάννης:
Ο Ζαχαριάς, ο Γιαννιάς, οι Πετιμεζαίοι, οι Κολοκοτρωναίοι πάντοτε ελήστευον, ήρπαζον, εβασάνιζον τους αδυνάτους και αόπλους χριστιανούς. Είναι μωρία να πιστεύει κάποιος ότι οι τοιούτοι είχαν ποτέ αίσθημα ελευθερίας.

Ποιοι ήταν αυτοί;
Καραϊσκάκης.

Ποιοι ήταν αυτοί;
Νικηταράς.

Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Λεηλατούσαν, σκοτώναν, αρπάζαν, ρημάζαν στο Μοριά φτωχούς ρωμιούς.

Γράφει ο στρατηγός Παπατσώνης:
Τότε ελυμαίνοντο οι κλέφτες, οι Κολοκοτρωναίοι, Θεόδωρος και Ιωάννης αδελφοί, ο Γιώργης από τον Αετόν της Τριφυλίας κι ελήστευον πάντοτε τους ομοφύλους των χριστιανούς. Ηνάγκαζον δια της ληστείας τους προεστούς δια να τους βάνουν αρματολούς κι ότι δήθεν ούτοι να εμποδίζουν την ληστείαν και τη ζωοκλοπήν από τον τόπον και κατά καιρόν τους έβγαναν και μπουγιουρδί του πασιά ως τοιούτους διοριζόμενοι.
 
Αλλʼ όταν τους έκοβαν τους λουφέδες των, εθύμωναν κι ήρχιζαν την παλαιάν των τέχνην με περισσότερην επίτασιν. Όταν τους έπαυον εγένοντο θηριωδέστεροι.

Εις τούρκον ποτέ δεν έβανον χέρι, διότι εσκληρύνοντο και τους κατεδίωκον. Ευχαριστούντο και οι τούρκοι, ότι οι κλέφται ελήστευον τους ομοθρήσκους των χριστιανούς.

Ποιοι ήταν αυτοί;
Κολοκοτρώνης.

Ποιοι ήταν αυτοί;
Αναγνωσταράς.

Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Λεηλατούσαν, σκοτώναν, αρπάζαν, ρημάζαν στο Μοριά φτωχούς ρωμιούς.

 
Το ʼ21 δεν έγινε για του Χριστού την πίστιν την αγίαν και της πατρίδος την ελευθερίαν. Δεν υπήρχαν ούτε εθνικά ούτε θρησκευτικά κίνητρα, όπως κατά κόρον προπαγανδίζεται απʼ τη δημιουργία του κράτους και εντεύθεν. Ούτε επίσης, κοινωνικά ή ταξικά, όπως υποστηρίχθηκε αργότερα.
    

 

 

Μοναδικός στόχος των εξεγερμένων ήταν οι περιουσίες (χωράφια, χρυσαφικά και άλλα) των μουσουλμανικών οικογενειών της Πελοποννήσου.

Αν ανατρέξουμε στα κείμενα που μας άφησαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του ʼ21 ή στα χρονικά που έγραψαν διάφοροι ξένοι αξιωματικοί και φιλέλληνες, θα βρούμε απίστευτες κωμικοτραγικές καταστάσεις, που μαρτυρούν, ότι το μοναδικό κίνητρό τους ήταν το πλιάτσικο.
 
Αρβανίτες, βλάχοι κι άλλοι επήλυδες στο σύνολό τους εξ άλλου, δεν είχαν καμία ελληνική εθνική συνείδηση κι ενεργούσαν με εντελώς ταπεινά κίνητρα.
 
Ενώ κέρδιζαν σε μάχες άφηναν τους τούρκους που κατεδίωκαν πολλές φορές να φεύγουν και ασχολούνταν με τη λαφυραγωγία αλληλομαχώντας άγρια μεταξύ τους.

Πολιορκούσαν τα κάστρα ανυπομονώντας πότε θα πέσουν, γιατί λαχταρούσαν να σφάξουν τους τούρκους (άνδρες, γυναίκες, παιδιά αδιακρίτως), ώστε να προσπορισθούν τα τιμαλφή τους.

Στην Τριπολιτσά για παράδειγμα, δεν άφησαν ─κυριολεκτικά─ ούτε καρφί στον τοίχο. Άνοιξαν ακόμα και τους οθωμανικούς τάφους.


Η ιστοριογραφία μας αντιπαρήλθε τη ληστρική δράση των κλεφταρματολών και τους ενέταξε σε σπουδαία θέση στο ηρώο της «εθνικής μυθολογίας» παρουσιάζοντάς τους ως δήθεν αγωνιζόμενους με εθνικούς σκοπούς ενάντια στον τουρκικό ζυγό.
 
Ποιοι ήταν αυτοί;
Κίτσος Τζαβέλας.

Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Κι ο Ζαχαριάς.

Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Λεηλατούσαν σκοτώναν, αρπάζαν, ρημάζαν στο Μοριά φτωχούς ρωμιούς.


Όταν με την εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων άρχισε να παρουσιάζεται έντονο στο διπλωματικό ορίζοντα το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νεοπαγούς νεορωμέικου κράτους, οι ίδιοι άρχισαν να αποκτούν πολιτική - κομματική ταυτότητα, με απώτερο στόχο την κατάληψη κυβερνητικών θώκων, όχι όμως για να κυβερνήσουν χρηστά και φιλελεύθερα τον τόπο και τους βασανισμένους λαούς που διεκδικούσαν ένα τιμάριο γης, αλλά για να βάλουν χέρι στα προμηνυόμενα δάνεια, που θα κατέφθαναν από τις τράπεζες της δυτικής Ευρώπης, όπερ και εγένετο.

 
Αυτοί, οι δήθεν αγωνιζόμενοι υπέρ βωμών και εστιών, δημιούργησαν ουσιαστικά ένα κράτος, στο πλαίσιο του οποίου να μπορούν αφ΄ενός να διαιωνίζουν την εξουσία τους μεταβιβάζοντάς την στα παιδιά τους, και αφʼ ετέρου να νομοθετούν κατά το δοκούν, ώστε οι ίδιοι να φοροδιαφεύγουν, να καταχρώνται δάνεια που εισάγονται για επενδύσεις κ.λπ., ενώ οι λοιποί πληθυσμοί να εξακολουθούν, όπως κι επί οθωμανικής αυτοκρατορίας, να εργάζονται κολλήγοι στα βακούφια της Εκκλησίας και του κάθε ρωμιού κοτζάμπαση.
 
Χαρακτηριστικά του κράτους από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα είναι η υπανάπτυξη, η διαφθορά, τα ρουσφέτια, τα πλάγια μέσα, οι διαπλεκόμενες συναλλαγές κι άλλες παθογένειες, κι αυτό, γιατί δεν οργανώθηκε με κανόνες ευνομίας, αλλά με κανόνες μαφίας.

Επί πλέον, η φιλοχρηματία, η αρπακτικότητα κ.λπ., η νοοτροπία δηλαδή των ρωμιών καθʼ όλη τη διάρκεια των γεγονότων του ʼ21, ενώ υμνείται στον «εθνικό» μας ύμνο και τις σχολικές γιορτές, είναι εκείνη, η οποία ουσιαστικά αποτελεί τη βασική αιτία της διαχρονικής κακοδαιμονίας της Ρωμιοσύνης, εδώ και αιώνες, βασανίζει τα μυαλά των ρωμιών και τους έχει καταντήσει χρεωκοπημένους κι ουραγούς.
 
Η Ρωμιοσύνη, αντί με αυτογνωσία να αναλογιστεί τα σφάλματα του παρελθόντος, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει το παρόν της και να οδηγηθεί με ασφάλεια προς το μέλλον, κάνει ακριβώς το αντίθετο: Χωρίς ίχνος αυτογνωσίας αισθάνεται υπερήφανη για λάθη της, πολλά από τα οποία μάλιστα, τα διδάσκει ως παραδείγματα στα σχολεία κι επί πλέον τα γιορτάζει με τυμπανοκρουσίες και φανφάρες!

Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Ήταν οι κλέφτες.

Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Οι αρματολοί.

Ποιοι ήταν αυτοί;
─ Λεηλατούσαν, σκοτώναν, αρπάζαν, ρημάζαν στο Μοριά φτωχούς ρωμιούς.

   Ποιοι ήταν αυτοί;
 
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


61 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 43575

  1 Αυγ 2017

  Ανώνυμος 42283 Δεν μας λες τίποτα για τους ναζί χρυσαυγίτες "σοιναιλυναις" σου, όμως.

 • Ανώνυμος 43574

  1 Αυγ 2017

  Ανώνυμος 42283 Θίχτηκαν οι εξελληνισμένοι ρωμιοί απόγονοι σλάβων, αλββανων, τούρκων, αρμένων, αραβων κτλ, θες να πείς, διότι εσύ γαβγίζεις και σε αυτό το άρθρο και σε όλα τα άλλα εδώ και χρόνια, λιγόψυχε φασίστα.

 • Ανώνυμος 42283

  15 Απρ 2017

  Θίχτηκαν οι ματσεντονσκι τυποι μπιλι ντοπα. καληνυκτα ναζι μαντιδες

 • Ανώνυμος 42190

  12 Απρ 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=fjAnnV6YO5I

 • Ανώνυμος 42189

  12 Απρ 2017

  Ανώνυμος 42016 Τράβα αν τολμάς να τα πείς στους Χρυσαυγίτες ομοϊδεάτες και συμπατριώτες σου αυτα περί ΝΤΟΪΤΣΛΑΝΝΤ, γιατί αυτοί την υμνούν.


  Αφιερωμένο:

  https://www.youtube.com/watch?v=ovD27q7_sY4  Η Annett είναι αυτή που τραγουδά μπροστά στον αγκυλωτό σταυρό το «Υπεράνω όλων η Γερμανία», ενώ ο Müller, αφού ανταποκρίνεται στο αίτημα των χρυσαυγιτών να «εξοντωθούν οι Εβραίοι», παίζει το τραγούδι «Η Αφρική για τους πιθήκους, η Ευρώπη για τους λευκούς / Βάλτε τους πιθήκους σʼ ένα πλοίο και στείλτε τους να πνιγούν».

  Βλέπεις πως οι σηναίλυνναις σου σήμερα, είναι οι πραγματικοί υμνητες της Γερμανίας ή να γυρίσω πιο πίσω στον φιλογερμανό Ρωμιό εθνάρχη Μεταξά τον οποίο επείσης υμνείς;

 • Ανώνυμος 42016

  3 Απρ 2017

  Όσο κιαν κλέβεις πότε δεν θα μάθεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ναπολεόντειε μουσουλινειε ρωμαιε ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΠΕΟΣ λατιν. που τελευταια σερβιρεσαι και σαν παπαδοπουλος φασιστας ποντιος..... οπως το παραπανω μπινε ''ΚΑ'' αλλα σουπια μονο για σουπες θα εισαι και πάλι οσο βρωμικο ΜΕΛΑΝΙ και αν πετας. ΝΤΟΪΤΣΛΑΝΝΤ ΟΥΜΠΕΡ ΑΛΛΕΣ Η ΦΑΡΑ ΣΟΥ. μαντσεντον σλαβεϋκ ερμαφροδιτος.

 • Ανώνυμος 42005

  2 Απρ 2017

  19 ΜΑΪΟΥ, Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΦΑΝΗΚΑΝ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο Ανώνυμος 41852 "ΠΟΛΕΜΟ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ".

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 • Ανώνυμος 41934

  29 Μαρ 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΟΙ ΕΝΑΝΤΥ ΤΩΝ ΟΜΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΕΜΕ "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΠΟΣΟ "ΜΑΓΚΕΣ" ΕΙΜΑΣΤΕ.

  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΓΗ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΓΙΑ ΓΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 • Ανώνυμος 41912

  28 Μαρ 2017


  41905 = φούφουτος ανώνυμος.
  https://www.slang.gr/lemma/2632-foufoutos

 • Ανώνυμος 41905

  28 Μαρ 2017

  41870 alert. Φτωχοπόρνη συπία μελαίνια. Πως θα σε χαρακτηρισουν οι ΑΝΩΝΥΜΟΙ οταν σφετεριζεσαι το ονοματεπωνυμο αλλου για να αυνανιζεσαι κρυπτομενος φανερωνοντας τα ζωωδη Εσωψυχα σου.

 • Ανώνυμος 41904

  28 Μαρ 2017

  Πωποοοο......λυσσαξε ο μπι λαντε ματσεντον σλαβευκ.

 • Ανώνυμος 41883

  28 Μαρ 2017

  Ανώνυμος 41866 Εκτός απο φασιστοειδές είσαι και χαμηλής νοημοσύνης που δεν έχεις καταλάβει μετά απο τόσο καιρό πως δεν είναι ο Bielidopoulos αυτός που σε έβαλε στην θέση σου κατα φαντασίαν απόγονε αρχαίων ελλήνων. Τέλοσπαντων σε αφήνω στην μοναξιά του μίσους σου, γιατί μόνος σου είσαι εδώ, υπάρχουν τόσοι βόθροι με φασιστοειδή του λόγου σου σε όλο το διαδύκτιο να πας να τακιμιάσεις αλλά εδώ μπαίνεις και έχεις λυσάξει γιατί η ΕΕ γράφει αλήθειες που δεν θες να ακούσεις ή να δείς. Αντε γεια χαρά φασιστοειδές και παρεπιπτόντως οι Μακεδόνες δεν είναι ούτε Σλάβοι ούτε Ρωμιοί, πέσανε πολλές φορές στην παγίδα τηςε αφωμοίωσης αλλά μέχρι και σήμερα υπάρχουν και δεν θα τους αφανίσεις εσύ γυφτο-ασιάτικο μαντρόσκυλο του Ελλαδιστάν.

 • Ανώνυμος 41882

  28 Μαρ 2017

  https://www.youtube.com/watch?v=GNB10jK4Sl0

 • Ανώνυμος 41870

  27 Μαρ 2017


  41866 μακάκας alert.
  http://frikipaideia.wikia.com/wiki/Ελ

 • Ανώνυμος 41868

  27 Μαρ 2017

  απο 41858 κουραδοφερτη ταμπελα κουραδολογα θακουσης.

 • Ανώνυμος 41866

  27 Μαρ 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ματσεντον σλαβευκ τυποι μπιλαντοπουλοι ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ αλλοι γαλοι πορτογαλοι ΕΝΑΝΤΥ ΤΩΝ ΟΜΟΔΟΞΩΝ μας, ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΕΜΕ "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ''ηλιθιου'' ΕΙΜΑΣΤΕ.

  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ οι γοτθοι Γερμαναραδες τους ξετοπισαν για να μη μαθευτη οτι η συνθεση της γλωσσας τους ειχε ριζες ποντιακης εκφρασης ΤΩΡΑ ΑΠΟ την πατριά ΓΗ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ μαννα μας ΙΣΣΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑ του μωαμεθ μπιελο.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΓΙΑ ΓΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΓΥΦΤΟΚΟΛΙΑΚΑΣ ΜΠΙΝΤΕΣ ΜΠΙΝΕΣ ΒΙΕLIDOPOYLOS μηπως και του μοιασει ο αγρα;μματος.

 • Ανώνυμος 41860

  27 Μαρ 2017

  Μπηκα στο βιντεο "ποιοι ηταν αυτοι" στο youtube και ειλικρινα διαβαζοντας τα σχολια ολων των "ελληναραδων νταηδων" εκει για αλλη μια φορα διαπιστωσα πως σκυλι που γαυγιζει δεν δαγκωνει. Το μονο που ξερετε να κανετε εσεις οι "απόγονοι των ελ" ειναι να απειλειτε διαδυκτιακα, αν ειχατε α κοτσια θα τα βαζατε με την τουρκια κι ας ειναι περισσοτεροι πλυθησμιακα, αφου παριστανετε τους σπαρτιατες αυτο θα κανατε αλλα γιατι αραγε δεν το κανετε; Να πει κανεις πως εισαστε δειλοι, λιγα θα πει, η αληθεια ειναι πολυ χειροτερη για εσας τους κατα φαντασιαν απογονους των αρχαιων ελληνων, σας λυπαμε και δεν το λεω για να αποιδειξω τιποτα, ειλικρινα εισαστε, σαν λαος, για λυπηση, ενω εχετε τα παντα κοιτατε να παρετε και το λιγο του διπλανου σας, ενω ξερετε πως δεν εχετε καμια σχεση φυλετικα με τους αρχαιους ελληνες προσπαθειτε να αποδειξετε το αντιθετο, ενω εχετε ολες τις μεγαλες δυναμεις στο πλευρο σας, φοβαστε να τα βαλετε οχι μονο με την τουρκια αλλα ακομη και με την αλβανια. Αξιολυπητοι πραγματικα.

 • Ανώνυμος 41859

  27 Μαρ 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΟΙ ΕΝΑΝΤΥ ΤΩΝ ΟΜΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΕΜΕ "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΠΟΣΟ "ΜΑΓΚΕΣ" ΕΙΜΑΣΤΕ.

  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΓΗ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΓΙΑ ΓΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 • Ανώνυμος 41858

  27 Μαρ 2017

  Ανώνυμος 41852 Συμφωνώ, για αυτό κάτσε πίσω απο την οθόνη σου και περίμενε να σε σώσει ο Πούτιν απο τους "κακούς τούρκους" γιατί απο μόνος σου δεν έχεις τα κότσια να πολεμήσεις νεο-ρωμιέ.
  Ααα και παρεπιπτόντως για ποιούς προγόνους αναφέρεσε, είσαι Αρβανίτης ή Βλάχος;
  Αντε στον Πόντο σου θρασύδειλο ανθρωπάκι, εκει απο όπου το βαλανε στα πόδια οι αδερφες οι πρόγονοι σου, ανήκανοι να κατσουν και να υπερασπιστοπύν τον τόπο τους.

 • Ανώνυμος 41852

  26 Μαρ 2017

  ΠΟΛΕΜΟ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ............................
  ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ.

 • Bielidopoulos

  26 Μαρ 2017


  Νάτος και ο άλλος αοριστολόγος πήγε να διαφημίσει τη φυλλάδα του αερολογώντας:
  https://www.youtube.com/watch?v=CAatYWaKuQU
  Μα καλά αυτοί οι εγκέφαλοι ξέρουν πώς να συντάξουν μια πλήρη πρόταση που να στηρίζεται στην κοινή λογική;

 • Bielidopoulos

  26 Μαρ 2017


  @41847
  Αχ καλέ συγχύστηκα. Μην πιάνετε στο στόμα σας τις "διάνοιες" της ρωμιοσύνης. Βρε δες τί λέει στο βίντεο ο ανυπέρβλητος μπουρδολόγος! Σανό πουλάει στους πιθηκορωμιούς.

 • Ανώνυμος 41848

  26 Μαρ 2017

  @Κίμων: Άρα μιλάμε για το 42. Ολέ!
  Λαλάκαςx2

 • Ανώνυμος 41847

  26 Μαρ 2017

  Bielido τέλος πάντων..... δεν μπορώ να αντιδικήσω μαζί σου....ανήκεις στην κατηγορία>>>της προσφοράς των βλακών στην κοινωνία...κατά Ε. Λεμπέση ....απλά να στον μεταφράσω... δεν είσαι μαλάκας ,,,είσαι χοντρομαλάκας με περικεφαλαία......

 • Bielidopoulos

  26 Μαρ 2017


  Για το φρούτο της αριστερορωμιοσύνης που λέγεται Μπογιόπουλος είχαμε αναφερθεί στα σχόλια πριν λίγο καιρό:
  http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=4137
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=635ZIDxkCKY
  Ό,τι να' ναι..

 • Ανώνυμος 41841

  26 Μαρ 2017

  Γιάννη Λάζαρη
  οπως αντιλαμβάνεσαι υπάρχουν δυό 21....δεν ξέρω σε πιό ανήκεις αν και κατα βάθος το γνωρίθζω.
  Κίμων Μπελιάτης

 • Ανώνυμος 41840

  26 Μαρ 2017


  «Και παραδοθήκαμεν εις την τιμή εσάς των ομοθρήσκων μας Ρούσσων και Άγγλων και Γάλλων να μας σώσετε – κʼ εσείς οι φιλάνθρωποι της πρώτες χρονιές πιάνατε ένα αθώον παιδί, ένα αρφανό, οπού γύρευε η τυραγνία να του πάρη την ζωή του και την τιμή του και θρησκεία του και με την βοήθεια του Θεού εσώθη· και οι τρεις εσείς το κιντυνεύετε να το πάτε πάλε εις την δικαιοσύνη του τύραγνου·(…) Τι φαντάζεστε, ότι μας βοηθήσετε, ή μας μολύνετε και μας αφανίσετε; Ξίκι να γίνεταν από ʽμας ήταν καλύτερα και το καλό σας και το κακό σας! Ευγνωμονούμεν οι Ελληνες γενικώς τους φιλανθρώπους υποκόγους σας, έχομεν χάριτες εις αυτούς τους ευεργέτες μας –καμμιά χάρη ʽσ εσάς της ανεμοδούρες, της διαφταρμένες μηχανές δεν έχομεν! Οι τίμιοι άνθρωποι να μην σας ακούσουνε! Ούτε το καλό σας θέλουν να τους κάμετε. Ας σας ευγνωμονήσουνε εκείνοι οπού τους δώσετε τα δάνεια και τα ʽφκειασαν λούσια και πολυτέλειες κιʼ άλλα τοιούτα. Εκεινών εκάμετε καλό με τα δάνειά σας, του Αρμασπέρη, του Κωλέτη, του Μαυροκορδάτου, του Μεταξά και συντροφιές τους (…) δεν θέλω σας ξέρη, ούτε να σας ακούσω! Από αυτά όλα η πατρίδα κλονίζεται, από της οδηγίες της πατρικές των Πρέσβεων και δικώ μας ξενολάτρων».

  Αυτά συνέβαιναν, γράφονταν και λέγονταν δυο αιώνες προ ΝΑΤΟ και προ ΕΕ. Και μάλλον δεν χρειάζεται κάποιο πιο επίκαιρο σχόλιο.

  ***

  Τα συμπεράσματα – τα δικά μας τουλάχιστον – από όλα αυτά παραμένουν αναλλοίωτα:

  Πρώτο: Τιμή και δόξα στην Επανάσταση του ʼ21. Τιμή και δόξα στους επαναστάτες, σε εκείνους που ανάμεσά τους δεν υπήρξε «κανένας φρόνιμος», όπως το λέει ο Κολοκοτρώνης.

  Δεύτερο: Τιμή και δόξα στην «επαναστάτισσα Ελλάδα» που ύμνησε ο Πούσκιν και λάτρεψε ο Μπάιρον, τιμή και δόξα στον επαναστατημένο λαό που δεν αρνήθηκε το ευκταίο στο όνομα του «εφικτού», τιμή και δόξα στους «Καραισκάκηδες» που δεν διαπραγματεύτηκαν τον ξεσηκωμό τους με τον Μέτερνιχ.

  Τρίτο: «Όσοι το χάλκεον χέρι του φόβου βαρύ αισθάνονται, ζυγόν δουλείας, ας έχουσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία» (Αντρέας Κάλβος). Ηʼ όπως το έλεγε 120 χρόνια μετά την Επανάσταση του ʼ21 ο ύμνος του ΕΛΑΣ: «Αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός».

  Τέταρτο: Ο λαός. Ο μόνος που μπορεί να βάζει τέλος στις τυραννίες. Που ακόμα κι όταν «χάνονται» οι Επαναστάσεις του, δεν έχει άλλο δρόμο από εκείνον που γράφει: «Πέθανε η Επανάσταση. Ζήτω η Επανάσταση»!
  Κίμων Μπελιάτης

 • Ανώνυμος 41839

  26 Μαρ 2017

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
  Για τους προύχοντες, όμως, τι ήταν; Για το «ιερατείο» των «κεφαλών του Έθνους» τι ήταν; Μας το πληροφορεί το φιρμάνι του αφορισμού (!) της Επανάστασης (ο αφορισμός εκτός από την υπογραφή του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, φέρει την υπογραφή του μητροπολίτη Ιεροσολύμων, καθώς και, μεταξύ άλλων, των μητροπολιτών Καισαρείας, Νικομήδειας, Δέρκων, Ανδριανουπόλεως, Βιζύης, Σίφνου, Ηρακλείας, Νικαίας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Διδυμοτείχου, Βάρνης, Φαναρίου, Ναυπάκτου, Χαλκηδόνος, Τυρνάβου…):

  «… αμφότεροι (Υψηλάντης και Σούτσος) αλαζόνες και δοξομανείς, ή μάλλον ειπείν ματαιόφρονες εκήρυξαν του γένους την ελευθερίαν και με την φωνήν αυτήν εφείλκυσαν πολλούς των εκεί κακοήθεις και ανοήτους (…) έγινε γνωστή εις το πολυχρόνιον κράτος η ρίζα και η βάσις όλου αυτού του κακοήθους σχεδίου. Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν έργον μιαρόν, θεοσταγές και ασύνετον, θέλοντες να διακηρύξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας (…) Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνησαν μισελεύθεροι, και αντί φιλογενών και φιλοθρήσκων εφάνησαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αντίθετοι, διοργανίζοντες, φευ, οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα κινήματά των την αγανάκτησιν της ευμενούς κραταιάς βασιλείας (…)».

  Και οι εκπρόσωποι του …Θεού και του Έθνους φτάνουν στο διά ταύτα και «παραγγέλλουν»:

  «Διά τούτο (…) συμβουλεύομεν και παραινούμεν και εντελλόμεθα και παραγγέλλομεν πάσιν υμίν (…) να διακηρύξητε την απάτην των ειρημένων κακοποιών και κακόβουλων ανθρώπων και να τους αποδείξητε και να τους στηλιτεύσητε πανταχού (…) Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεστε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τούς έχει μεμισημένους, και επισωρεύει κατʼ αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς: ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας. Ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων… αφορισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και μετά θάνατον (…)».

  Ωραίο δεν είναι το τσάμικο της… «εθνικής ομοψυχίας»;

  ***

  Αυτά, λοιπόν, με τους «μέσα». Αλλά υπήρχαν και οι «φίλοι» μας οι «απʼ έξω». Ας πάμε να δούμε τι συνέβη και με τους «έξω». Ο λόγος στον Στρατηγό, τον Μακρυγιάννη:

  «Και παραδοθήκαμεν εις την τιμή εσάς των ομοθρήσκων μας Ρούσσων και Άγγλων και Γάλλων να μας σΚ

 • Ανώνυμος 41838

  26 Μαρ 2017

  «Όταν η Διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού και δεν εισακούη τα παράπονά του, το να κάμη τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν, να αρπάζη τα άρματα και να τιμωρήση τους τυράννους του, είναι (το) πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του.

  Αν ευρίσκωνται όμως εις τόπον, όπου είναι περισσότεροι τύραννοι, οι πλέον ανδρείοι πατριώται και φιλελεύθεροι πρέπει να πιάσουν τα περάσματα των δρόμων και τα ύψη των βουνών, εν όσω νʼ ανταμωθούν πολλοί, να πληθύνη ο αριθμός των, και τότε να αρχίσουν την επιδρομήν κατά των τυράννων (…)».

  Κι επειδή έγραφε κι έλεγε αυτά, γιʼ αυτό και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Εʼ και οι αυλικοί του είχαν αποφανθεί ότι ο Ρήγας ήταν ένας «διεφθαρμένος τη φρένα»…

  Όταν, δε, ο Ρήγας και οι σύντροφοί του δολοφονήθηκαν, οι …άνθρωποι του Θεού και …προστάτες του Γένους, αγαλλίασαν! Όπως έγραφε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο Ρήγας και οι σύντροφοί του «εσκόπευον να κάμουν επανάστασιν κατά του κραταιωτάτου Σουλτάνου αλλʼ ο μεγαλοδύναμος Θεός τους επαίδευσε κατά τας πράξεις των με τον θάνατον όπου τους έπρεπε (…)».

  Έχουν κάποιο νόημα όλα αυτά ή μήπως να τα αγνοήσουμε και να το ρίξουμε στο τσάμικο αυτής της περίφημης… «εθνικής ομοψυχίας» και του «όλοι μαζί» που διακινούν αιώνες τώρα οι «από πάνω», οι οποίοι συνήθως απουσιάζουν και από το «όλοι» και από το «μαζί»;

  ***

  Τι ήταν ο Παπαφλέσσας; Ήταν ο φλογερός αγωνιστής που γνωρίζουμε; Για το λαό ναι. Αλλά οι κοτσαμπάσηδες και οι σεβάσμιοι δεσποτάδες που τα είχαν κάνει τάτσι μήτσι κότσι με τους πασάδες είχαν άλλη άποψη.

  Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τα λόγια του Παλαιών Πατρών Γερμανού όπως καταγράφονται στα απομνημονεύματά του, ο Παπαφλέσσας – αυτός που θα μνημονεύεται στους αιώνες για τη θυσία του στο Μανιάκι – ήταν «… άνθρωπος απατεών και εξωλέστατος περί μηδενός άλλου φροντίζων ειμή τινί τρόπω να ερεθίση την ταραχήν του έθνους…».

  Όταν ο Παπαφλέσσας συναντήθηκε με τον Παλαιών Πατρών Γερμανό για να του πει ότι όλα ήταν έτοιμα για την Επανάσταση, ο τελευταίος αυτό το «πατριωτικό» του απάντησε: «Είσαι απατεώνας».

  Ποιο το συμπέρασμα; Μήπως να αδιαφορήσουμε για την αλήθεια και να συνεχίσουμε το «εθνικό» τσάμικο εκείνων που όποτε ακούνε για «ελευθερία» και «δικαιώματα» βλέπουν «ταραχήν του έθνους»;

  ***

  Τι ήταν το κίνημα του Υψηλάντη και του Σούτσου που ξεδιπλώθηκε τον Μάρτη του ʼ21 στην Μολδοβλαχία; Τι ήταν αυτή καθʼ αυτή η Επανάσταση του 1821; Αν μιλάμε για το λαό ήταν η λύτρωση. Ήταν το σάλπισμα για την διεκδίκηση της λευτεριάς και του δίκιο

 • Ανώνυμος 41837

  26 Μαρ 2017

  ΑΝΤΙ ΣΧΟΛΙΟΥ>>>>>>
  17:43 | 25 Μαρ. 2017
  Νίκος Μπογιόπουλος
  Μοιραστείτε στο twitter
  «Ό,τι ξέρουμε για το 1821 μοιάζει με αντεστραμμένο είδωλο στον καθρέφτη. Υπάρχουν δύο ʽ21, αυτό των αρχόντων, των Φαναριωτών και της επίσημης διπλωματίας και αυτό του λαού και των προοδευτικών ανθρώπων όλου του κόσμου…»

  (Δ. Φωτιάδης, από την ιστορική μονογραφία «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»)


  Πώς γίνεται η Καλαμάτα να έχει απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό στις 23 Μάρτη του 1821, αλλά να γιορτάζουμε την έναρξη της Επανάστασης στις 25 Μάρτη;

  Η απάντηση είναι απλή: Έπρεπε ο ξεσηκωμός να εγκιβωτιστεί σε ένα σχήμα που θα εξυπηρετούσε τους επί τουρκοκρατίας εξουσιαστές του λαού που παρέμειναν τέτοιοι και μετά την Επανάσταση. Ανάμεσά τους οι σεβάσμιοι δεσποτάδες της εποχής. Κι αφού οι τελευταίοι δεν είχαν να επιστρατεύσουν τίποτα άλλο για να οικειοποιηθούν την Επανάσταση, επιστράτευσαν την Παναγία.

  Ήταν 17 ολόκληρα χρόνια μετά την Επανάσταση, με διάταγμα του 1838, που ως εθνική γιορτή ορίστηκε η μέρα του Ευαγγελισμού ώστε το ιερατείο να καμώνεται ότι ευλόγησε τον ξεσηκωμό…

  Η αλήθεια, βέβαια, είναι ελαφρώς διαφορετική: Η σημαία της επανάστασης πρωτοσηκώθηκε από το λαογέννητο ηγέτη και δολοφονημένο αργότερα από τους πρόκριτους, Παναγιώτη Καρατζά, στην Πάτρα στις 21 Μάρτη. Όσο για τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, που όπως επιβεβαιώνουν τα απομνημονεύματά του απλώς… απουσίαζε, θυμήθηκε να «ευλογήσει» τα όπλα μόνο αφότου η Επανάσταση είχε ξεσπάσει και επιβληθεί.

  Και τούτο συνέβη γιατί ο λαός (ανάμεσά του και ο λαϊκός κλήρος) δεν άκουσε τις «νουθεσίες» του ραγιαδισμού ούτε τις φοβέρες των φορέων του. Αυτοί, οι δεύτεροι, αντί του «Ελευθερία ή θάνατος» είχαν άλλη αντίληψη:

  «Ας αφήσουμε τα παιδιά του Μωάμεθ να αποτελειώσουν τα παιδιά του Ροβεσπιέρου», έλεγαν…

  ***

  Ας δούμε τι έλεγαν τα «παιδιά του Ροβεσπιέρου» και γιατί δεν άρεσαν στο αρχοντολόι:

  «Σʼ Ανατολή και Δύση και Νότον και Βοριά

  για την πατρίδα όλοι να ʽχωμεν μία καρδιά

  στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει

  στη δόξαν του πολέμου να τρέξωμεν μαζί

  Βούλγαροι κι Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί,

  αράπηδες και άσπροι, με μια κοινή ορμή,

  για την Ελευθερίαν να ζώσωμεν σπαθί

  πως είμαστʼ αντρειωμένοι παντού να ξακουστεί.

  Βούλγαροι κι Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί

  Αράπηδες και άσπροι με μια κοινή ορμή

  για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί

  να σφάξουμε τους λύκους που το ζυγόν βαστούν

  και Χριστιανούς και Τούρκους σκληρά

  τους τυραννούν».

  Αυτά έγραφε τότε ο Ρήγας Φεραίος. Έγραφ

 • Ανώνυμος 41834

  26 Μαρ 2017

  Bielidopoulos έγραψε.. Ποιοι ήταν αυτοί; ΑΠΛΑ BielidopoulΕΙΚΗΣ ΟΜΥΓΥΡΗΣ συναθροίσεις ΠΟΥψαχνουν να βρουν ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ παραμένοντας ''ζωα'' στο διηνικές. φτου σου μαστορα του παραλογου. φουκαριαρα γη πως τον αντεχεις.
  Ποιο άγχος; Οι φαπούλες να πέφτουν Αρε πιθηκα που ελβετικο θυμιαμα εγινες. Ρε πιθηκααα αυτοι δεν χεζ, δεν πηδιουντ, δεν τρων,
  Α ρε ζωοφαντασμενε ΕΥΡΩ ΠΕΟΕ λατιν που και σημερα χορταινεις με το αιμα των λαων.

 • Ανώνυμος 41833

  25 Μαρ 2017

  Bielidopoulos απολαμβάνω τα σχολιά σου κάθε φορά...

  Go go Power Bielidopoulos.

 • Bielidopoulos

  25 Μαρ 2017


  Τί λες βρε γίδι..

 • Ανώνυμος 41830

  25 Μαρ 2017


  Μάλλον εσείς είστε καμμένοι από τις φάπες. Κρεμούλα για το κάψιμο που τόσο σας αρέσει.

 • Bielidopoulos

  25 Μαρ 2017


  @41820
  Ποιο άγχος; Οι φαπούλες να πέφτουν. Μάλλον εσύ αγχώνεσαι. Ασχολείσου εκεί με τις φιλολογικές σου μελέτες με πρωτογενείς πηγές. Σε λίγο θα μας πεις ότι κάνεις και πρωτογενή έρευνα. Ε ρε κάτι φαντασμένοι. Πρωτογενή έρευνα έκανε ο Νεύτων για παράδειγμα ανεξαρτήτως την προέλευση των πηγών του. Καλά κρασιά εκεί πάνω στο κλαδί που έχεις ανέβει.

  @41824
  Αυτά που παραθέτεις είναι γνωστά και μαρτυρούν ότι από τότε υπήρχε πολύ κάψιμο.
  ;)

 • Ανώνυμος 41824

  25 Μαρ 2017

  Οι διακηρύξεις εν όψει της επανάστασης είναι σαφείς, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι πρόθεση των επαναστατών είναι η εθνική απελευθέρωση.
  Οι πηγές της ίδιας της επανάστασης, όπως ότι όλοι οι συντελεστές της δηλώνουν ότι σκοπός τους είναι η αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.
  Οι ήρωες του αγώνα όχι μόνο είχαν τη βεβαιότητα της συνέχειας του Ελληνικού έθνους, αλλά και γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της χώρας, προβληματίζονταν για το μέλλον της, κάτι που απουσιάζει από τούς σημερινούς πολιτικούς (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων).
  .
  Οι ήρωες του 1821 αξιοποίησαν την ανεξάντλητη δεξαμενή της αρχαιότητας με όλους τούς τρόπους. Επικαλούμενοι τους αρχαίους προγόνους πριν από τις μάχες, όπως όταν έδιναν στα καράβια ονόματα όπως "Αριστείδης", "Θεμιστοκλής", "Μιλτιάδης", "Αφροδίτη".
  .
  Κατά τη διάρκεια τους, με το Νικηταρά στα Δολιανά να φωνάζει στους Τούρκους: "Σταθείτε, Πέρσες, να πολεμήσουμε", αλλά και αποδίδοντας τους τιμές μετά τις νίκες, όπως ο στρατηγός Μακρυγιάννης: "Πάμε να ιδούμε τους Έλληνες εις το μέρος όπου κατοικούνε, να βρούμε το γέρο Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Θεμιστοκλή, τον λεβέντη Λεωνίδα και να τούς ειπούμε τις χαροποιές ειδήσεις ότι αναστήθηκαν οι απόγονοι τους".
  .
  Οι αμόρφωτοι -αλλά όχι απαίδευτοι-επαναστάτες δεν είχαν αμφιβολία περί της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού, τονίζοντας το σε κάθε ευκαιρία, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην ομιλία του στην Πνύκα: "Εις τον τόπο τον οποίο κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τούς οποίους και εμείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο". Και συνέχιζε ο κορυφαίος αγωνιστής: "Εις τον τόπο τούτο όπως εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τούς σοφούς με τούς οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Εγώ, επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλην δόξα των προπατόρων μας".
  .
  Στη θέα αγοραπωλησιών αρχαιοτήτων, ο Μακρυγιάννης εξοργίζεται, λέγοντας ότι δεν πολεμήσαμε μόνο για την ελευθερία ίδιων και εκείνων που ακολούθησαν, αλλά και για το σεβασμό όσων προηγήθηκαν: "Είχα δύο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα κι ένα βασιλόπουλο, ατόφια- φαίνονται οι φλέβες, τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρο, τάχαν πάρει κάτι στρατιώτες, και στο Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίοι χίλια τάλαρα γύρευαν... Πήρα τούς στρατιώτες, τούς μίλησα: Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι αυτό πολεμήσαμε".
  .
  Κορυφαία ένδειξη αυτοθυσίας για την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας αποτελεί η μάχη της Ακρόπολης, όταν οι επαναστάτες, βλέποντας τούς Τούρκους να φθείρουν το ιστορικό μνημείο για να γεμίσουν τα όπλα τους, προμηθεύουν τούς αντιπάλους τους με μολύβι, με προυπόθεση τη διάσωση του ιερού χώρου.

 • Ανώνυμος 41823

  25 Μαρ 2017

  Ωραίοι οι στίχοι του τραγουδιού. Η επιλογή της μουσικής, χαριτωμένη!

  Μπράβο παιδιά!

  Αν οι περισσότεροι θυμώνουν, ας ανατρέξουν σε αυτά που έγραψε ο Δεληγιάννης που ήταν ΚΑΙ πλούσιος ΚΑΙ σύγχρονος όλως αυτών.

  Μετά αντί να θυμώνουν με τις ανατροπές των μύθων, ας θυμώσουν με τους δασκάλους τους. Ας θυμώσουν με το Υπουργείο (παρά)Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Ας θυμώσουν με αυτούς που τους γέμιζαν με ψέματα στο σχολείο τους.

  Όχι με τους ανατροπείς των παραμυθιών!

  Πιο πραγματικά είναι τα παραμύθια του Άντερσεν παρά τα ευγενή κίνητρα των "ηρώων".

  Άντε γειά!

 • Ανώνυμος 41821

  24 Μαρ 2017

  Και οι καημένοι οι φιλέλληνες πίστεψαν τον Μαυροκορδάτο και τους Ρωμιούς στην Μάχη του Πέτα...

 • Ανώνυμος 41820

  24 Μαρ 2017

  @Bielidopoulos

  Το ήξερα ότι θα με κατατροπωσεις με την απάντηση σου. Συγχαρητήρια. Είναι εκπληκτικό πάντως πως εσύ και η Ελεύθερη Έρευνα καταλήγετε σε φοβερές ερμηνείες, βασισμένοι στην διαλλακτικότητα, τον ορθολογισμό και την αποφυγή επίκλησης σε αυθεντίες :)

  Δεν σας εύχομαι κάτι γιατί δεν πιστεύω σε ευχές, απλώς προσπαθήστε να περιορίσετε να νεύρα σας. Η χώρα έτσι κι αλλιώς μαθηματικά θα στερέψει από Ρωμιούς σε κάποιες εκατοντάδες χρόνια, οπότε μη μου αγχώνεσαι.

 • Ανώνυμος 41819

  24 Μαρ 2017

  Λίγα πράγματα, για το Μεσολόγγι. Την εποχή πού έλαβαν χώρα τα δραματικά γεγονότα, η κυβέρνηση με τον Κουντουριώτη ασχολούταν με τις εκλογές της Γ' Συνέλευσης. Οι Μεσολογγίτες, έτσι ή αλλιώς, δεν θα συμμετείχαν στις εκλογές,οπότε η κυβέρνηση και η διοικητική επιτροπή Ελλάδος (Α. Ζαίμης, Γ. Γλαράκης, Δ. Τσαμαδάς, Π. Μαυρομιχάλης, Σ. Τρικούπης κ. α) δεν έδειξαν κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για την τύχη τους και αφέθηκαν στην μοίρα τους, ενώ πολλοί εκτιμούσαν τότε, αλλά και μετά, πως μπορούσε να σωθεί η πόλη.
  Για την ιστορία, το μεγάλο πρόβλημα της Γ' Συνέλευσης ήταν που θα πραγματοποιηθεί. Αλλοι έλεγαν στην Αίγηνα, ο Κολοκοτρώνης αλλού, μάλιστα όπλισε ένα ασκέρι, για να επιβάλλει την θέληση του. Ξέσπασε μεγάλη διχόνοια και διαπληκτισμοί. Εως και οι ευρωπαίοι που συνομιλούσαν στην Κωνσταντινούπολη με τους Οθωμανούς, για την πιθανότητα δημιουργίας ελληνικού κράτους, είχαν μείνει άφωνοι, μπροστά σε αυτά τα γεγονότα. Τελικά έγινε στην Ερμιόνη, αλλά μετά θεωρήθηκε ως μη γινόμενη και πραγματοποιήθηκε στην Τροιζήνα, όπου ψηφίστηκε , ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης. Εκεί δημιουργήθηκε ένα Σύνταγμα, το οποίο ανεστάλη από τον Καποδίστρια.
  Γιάννης

 • Bielidopoulos

  24 Μαρ 2017


  Βρε κακομοίρη για ποιες απαντήσεις γράφεις; Είδες καμία απάντηση; Ερώτηση αμόλησε ο καραγκιοζάκος, ο οποίος δεν του άρεσε προφανώς κάτι, αλλά δεν λέει τί δεν του αρέσει διότι φοβάται ότι θα τις αρπάξει πάλι. Επίσης η ερώτηση που αμόλησε είναι υπονοούμενο ότι δήθεν δεν ισχύει αυτό αλλά ισχύει το άλλο. Ας μας πει λοιπόν τί εννοεί, τί θα απαντούσε ο ίδιος στο ερώτημα που έθεσε και τί απαιτεί να ισχύει. Ο Γιάννης έκανε τον κόπο να δώσει μία απάντηση, που είναι ο ερωτησιολάγνος να μας δώσει και αυτός απάντηση να κάνουμε σύγκριση να δούμε ποιος τα λέει καλύτερα; Θα σου πω πού είναι. Αμόλησε την ερωτησούλα του εν είδει επιχειρήματος (..) και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Μάθετε εσείς οι ρωμιοί επιτέλους ότι οι ερωτηματικές προτάσεις δεν έχουν ισχύ επιχειρήματος όσο και να χτυπιέστε. Κόψτε το λαιμό σας να το εμπεδώσετε σε βάθος. Ίσως κάνετε πολύ παρέα με θεολόγους και σας έχουν επηρεάσει. Ως γνωστόν όταν τους στριμώχνεις στη γωνία το ρίχνουν στις ερωτήσεις και στα υπαρξιακά ερωτήματα (χριστιανουπαρξισμός). Ένας από τους λόγους που δεν αξίζει να ασχολείται κανείς με θεολογία και θεολόγους.
  Τα ίδια διαβάζουμε αλλά άλλα καταλαβαίνουμε. Κάποιος από τους δυο μας έχει πρόβλημα. Ξέρεις ποιος έτσι;
  ΥΓ1: Φιλομαθή καραγκιόζη είναι το ορθό, όχι αναγνώστη. ;)
  ΥΓ2: Κάνε εσύ έρευνα για το ρωμιό και άσε με εμένα να κάνω "στείρα επίδειξη των γνωσεών σου μέσω του πληκτρολογίου". Πουλάς και πνεύμα, αλλά είσαι άσχετος/η. Θες να γράψεις για τη ζωή στα τείχη της πόλης (είχα μια φαγούρα) και απαιτείς οι "πρωτογενείς" σου πηγές να συμφωνούν. Μα καλά πού ζεις..

 • Ανώνυμος 41816

  24 Μαρ 2017

  @Bielidopoulos

  Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω το μίσος προς κάποιον άλλο φιλομαθή αναγνώστη. Νομίζω είναι ορθολογικό να ρωτάμε ώστε να μάθουμε και διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες στηρίζονται πάνω σε πρωτογενή ή δευτερογενή δεδομένα. Γιατί τόση προκατάληψη στις απαντήσεις;
  Πραγματοποιώ μία έρευνα τον τελευταίο καιρό σχετικά με την ζωή στα τείχη της πόλης, και από τις μέχρι τώρα πρωτογενής πηγές (Αρτέμιος Μίχος, Ι.Ι.Μάγερ, Σπ. Τρικούπης, Κασομούλης, Alfonso), διακρίνω αρκετές αντιθέσεις μεταξύ των, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να προκύπτουν από προσωπικές αντιπαραθέσεις. Οι αντιπαραθέσεις αυτές ήταν αρκετά έντονες κατά την περιόδο αυτή, και είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να αναλογιζόμαστε όταν αναφερόμαστε σε πηγές που κατακρίνουν ονομαστικά άλλους οπλαρχηγούς και τα ασκέρια τους.
  Δέχομαι τις παρατηρήσεις σου, και καταλαβαίνω ότι με όποιο τρόπο και να απαντήσω πάντα θα έχεις κάτι καλύτερο να πεις οπότε υποχωρώ.

  Υ.Γ.: Περιόρισε τα νεύρα σου, και προσπάθησε να κάνεις μία ανθρωπολογική έρευνα με ένα βρωμορωμιό. Ίσως εάν καταλάβεις πως ερμηνεύει τον κόσμο, μπορείς να τον βοηθήσεις πιο αποτελεσματικά, από την στείρα επίδειξη των γνωσεών σου μέσω του πληκτρολογίου. Δράσε επιτέλους.

 • Bielidopoulos

  24 Μαρ 2017

  Απόσπαμα:
  ... Ενώ η Αμερική κάνει διεθνή πολιτική ως υπερδύναμη, η Ελλάδα, ως συνήθως, ούτε εθνική δεν τα καταφέρνει να κάνει. Στην Ελλάδα εθνική πολιτική ονομάζεται η πολιτική του κάθε κόμματος χωριστά. Θάλεγες πως το κάθε κόμμα υπηρετεί και άλλο Έθνος. Κατʼ ουσίαν αυτό συμβαίνει. Άλλωστε, στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα έθνη, όσοι περίπου οι Έλληνες. Ο κάθε Έλληνας, είναι Έλληνας με τον τρόπο του. Και τούτο γιατί ούτε οι ιστορικοί, ούτε οι Ακαδημαϊκοί, ούτε οι πολιτικοί κατάφεραν να συμφωνήσουν στο τι ακριβώς σημαίνει Ελλάδα και Έλληνας μετά το 1830 που προέκυψε αυτό το χάλι, που ονομάζεται ελληνικό κράτος ..

 • Bielidopoulos

  24 Μαρ 2017


  Νομίζω το ίδιο λέει και ο Ραφαηλίδης στο:
  http://www.public.gr/product/istoria-komikotragiki-toy-neoellinikoy-kratoys-1830-1974/prod250754/

 • Ανώνυμος 41813

  24 Μαρ 2017

  41811,
  σ' εμένα το Μεσσολόγγι λέει πως από την μία πλευρά, ήταν οι ηρωικοί εγκαταλελειμμένοι του κάτοικοι και από την άλλη πλευρά, η θλιβερή Ρωμιοσύνη, που καθοδηγούμενη από τα κατακερματισμένα άνομα συμφέροντα και σκοπιμότητες, την επιθυμία της να μην εμπλακεί σε καταστάσεις που θα προκαλούσαν φθορά, στις διάφορες ομάδες που την αποτελούσαν (τότε), και ενώ μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και ανακούφιση στους Μεσολογγίτες, προτίμησε να τους αφήσει αβοήθητους, στα χέρια των πολιορκητών. Και μετά, ακολούθησε την γνωστή τακτική της. Χρησιμοποίησε αυτό το ηρωικό γεγονός, σαν μέρος της ιστορίας που την εκπροσωπεί, ώσπου το βαρέθηκε και το άφησε στην λήθη. Αλλωστε, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν ψάχνουν για σχοινί..
  Γιάννης

 • Bielidopoulos

  24 Μαρ 2017

  @41811
  Να ξέρεις ότι η ερωτησούλα είναι το καταφύγιο αυτών που θέλουν να επιβάλλουν, αλλά δεν μπορούν διότι δεν έχουν επιχειρήματα και φοβούνται ότι πάλι φάπα θα φάνε. Έχεις σκεφτεί ποτέ να προσπαθείς να δίνεις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτεις; Έτσι για να κάνουμε σύγκριση με άλλες απαντήσεις να δούμε ποιος τα λέει καλύτερα. Εκτός αν περιμένεις από τους άλλους να συντάξουν τα επιχειρήματα για σένα. Όχι κανείς δεν θα συντάξει επιχειρήματα για σένα παρά μόνο εσύ. Εμπρός λοιπόν. Απαίκτησε κότσια ρωμιέ μου και δώσε την τρομερή απάντηση που έχεις στην κεφάλα σου. Ο άνθρωπος κρίνεται από τις απαντήσεις που δίνει, όχι τις ερωτησούλες που αμολάει. Δεν σας το έμαθε αυτό η διανοητική ελίτ τηε ρωμιοσύνης.. Είναι και αυτή χαζή βλέπεις.
  (Μα καλά πιστεύεις ότι το Μεσολόγγι αναιρεί κάτι; Μέσα στο μυαλό σου πυρκαγιά. Ζείτε σε μια φανταστική πραγματικότητα, ένα παράλληλο σύμπαν όπου η λογική είναι λάστιχο και νομίζετε ότι μπορείτε να την τεντώνετε όσο θέλετε.)

 • Ανώνυμος 41811

  24 Μαρ 2017

  Μαζί σας σε αρκετά πράγματα, όμως την περίπτωση του Μεσολογγίου πως την ερμηνεύετε;

 • Bielidopoulos

  24 Μαρ 2017


  "ΑΥΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΑΜΕ"
  Η αλήθεια απελευθερώνει αδελφέ μου. Το λέει και το ευαγγέλιο. Αποδέξου την αλήθεια και θα ελευθερωθείς (από τις αρλούμπες σου και τα κόμπλεξ).

  "ʽʼ λήλυθεν ρα να δοξασθ ιός το νθρώπου. Μόνη γάρ λλάς ψευδς νθρωπογονε, φυτόν οράνιον καί βλάστημα θεον κριβωμένον, λογισμόν ποτίκτουσα, οκειούμενον πιστήμηνʼʼ"
  Ναι! Ναι! Εθνική ανάταση και υπερηφάνεια αδελφέ! Να πάρε να ηδονιστείς τα περαιτέρω:
  https://www.youtube.com/watch?v=axS5WSw4_a8
  Έλα μωρή Ελλαδίτσα. Τώρα που αθώωσες το Βατοπέδι ανοίγεις το δρόμο να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια με ρασοφόρους. Φτου σου ξετσίπωτη ρωμιοσύνη. Τί έχουν να πουν τα εμετικά αριστερορωμέικα σάιτ της διανοητικής ελίτ των Εξαρχείων; Τις γνωστές μπούρδες/αμπελοφιλοσοφίες ως συνήθως και τίποτε επί της ουσίας:
  https://left.gr/news/al-tsipras-apo-ti-romi-i-ee-ehei-paradothei-sto-dnt-ki-ayto-exigei-tin-yparxiaki-tis-krisi

 • Ανώνυμος 41809

  24 Μαρ 2017

  41807,
  Έγραψες "ζώα", δηλαδή, δεν ΜΑΣ έχεις άξιους να είμαστε ούτε ζώα! Μου ραγίζεις ΤΗΝ καρδιά στο διηνεκές.. Πολύ, προβληματίστηκα με ΤΑ επιχειρήματα σου. Εσύ, άΑνΘρωΠε μου...
  Γιάννης

 • Ανώνυμος 41807

  24 Μαρ 2017

  Ποιοι ήταν αυτοί; ΑΠΛΑ BielidopoulΕΙΚΗΣ ΟΜΥΓΥΡΗΣ συναθροίσεις ΠΟΥψαχνουν να βρουν ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ παραμένοντας ''ζωα'' στο διηνικές.

 • Ανώνυμος 41806

  24 Μαρ 2017

  ...ΡΕ ΦΙΔΙΑ ΚΟΛΟΒΑ, ΑΥΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΑΜΕ.
  ...ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΤΩΡΑ ΣΚΑΤΙΑΡΗΔΕΣ; ΕΤΣΙ ΘΕΛΑΜΕ, ΕΤΣΙ ΚΑΝΑΜΕ, ΕΤΣΙ ΓΟΥΣΤΑΡΑΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ, Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ, ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΗΡΩΕΣ.
  ...ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ, ΒΡΩΜΕΡΑ ΕΡΠΕΤΑ ΚΡΟΝΙΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ. Η ΝΟΜΙΖΕΤΕ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΕΤΕ; ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΟ ΜΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΕΣ ΑΕΙ, ΣΑΥΡΕΣ.
  ...ΑΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΑΠΕΡΑ, ΕΚΕΙ ΑΝΟΙΚΕΤΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ. ΔΕΝ ΓΛΥΤΩΝΕΤΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΙ, ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΑΥΓΟΚΕΦΑΛΟΙ, ΚΟΥΡΑΔΟΜΥΑΛΟΙ, ΨΟΦΙΜΙΑ ΑΚΕΦΑΛΑ.
  ...Η ΠΟΙΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ, ΠΟΥ ΩΣ ΑΘΩΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΕΙΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ, ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΟΛΗΣ.
  ...ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙ, ΚΡΟΝΙΟΙ, ΕΡΠΕΤΟΜΟΡΦΟΙ, ΣΑΥΡΕΣ, ΦΙΔΙΑ ΚΟΛΟΒΑ, ΨΟΦΙΜΙΑ, ΑΠΟΛΕΙΦΑΔΙΑ, ΑΘΕΟΙ, ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ, ΘΕΟΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ, +ΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ.
  ...ΝΑΙ, ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. ΗΡΘΑΜΕ, ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ, ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΕΡΘΟΥΜΕ ΠΑΛΙ. Η ΥΠΑΡΞΗ, ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ ΕΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΙ, ΑΙΩΝΙΩΣ, ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ, ΣΑΝ ΔΩΡΟ ''ΤΟΥ'', ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ''ΤΟΥ''.
  ...ΟΛΒΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΣΧΕ ΜΑΘΗΣΙΝ (Ευριπίδης)
  ...ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΧΡΥΣΟΝ ΕΣΤΙ ΘΑΠΤΕΙΝ (Πυθαγόρας)
  ...ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ (Δημοσθένης)
  ...ΣΙΩΠΩΝ, ΔΟΚΕΙ ΣΥΝΕΝΕΙΝ (Αρχ. απόφθεγμα)
  ...ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ (Τσέχωφ)
  ...Η μεγαλύτερη πηγή παρηγοριάς σε έναν κόσμο τρελό, είναι να είναι κανείς προσπαθών και ενεργών προς την αποκάλυψη της τρέλας, και εκείνων πίσω από αυτό. Θα διαγράψετε εσείς την ΙΣΤΟΡΙΑ, κιτρινιάρηδες μυτώγκες.
  ʽʼ Ἐλήλυθεν ἡ ὧρα ἳνα δοξασθῇ ὁ ὑιός τοῦ ἀνθρώπου. Μόνη γάρ ἡ Ἑλλάς ἀψευδῶς ἀνθρωπογονεῖ, φυτόν οὐράνιον καί βλάστημα θεῖον ἠκριβωμένον, λογισμόν ἀποτίκτουσα, οἰκειούμενον ἐπιστήμηνʼʼ
  ...ΑΜΗΝ. Ο,ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΝΑ ΓΙΝΗ, ΑΣ ΓΙΝΗ ΤΟ ΓΟΡΓΟΝ, ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ.

 • Bielidopoulos

  23 Μαρ 2017


  https://www.youtube.com/watch?v=hXG5pw1btfI
  Ανυπέρβλητη ρωμιοσύνη.

 • Ανώνυμος 41802

  23 Μαρ 2017

  Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 41801

  23 Μαρ 2017

  Φιλοδοξώ, να περιγράψω την ανοησία και αφέλεια των ραγιαδοελληνορωμιών με λίγες σειρές, από τα δικά τους ντοκουμέντα:
  Φεγγαράγγι μου λαμπρό
  φέγγε μου να περπατώ
  να πηγαίνω στο σχολειό
  να μαθαίνω γράμματα
  πράγματα, σπουδάγματα
  του Θεού τα πράγματα
  (να μαθαίνω κι εργαλειό
  για της νύφης το προικιό)
  Λένε πως η βλακεία δεν έχει όρια. Ε λοιπόν αν δεν έχει, πρέπει κάποιοι να την κάνουν να έχει..
  Γιάννης

 • Ανώνυμος 41800

  23 Μαρ 2017

  μπραβο Γιαννη. ενω στο θεμα της γλωσσας με τα γκρικλις δεν συμφωνω καθολου εδω θελω να σας συγχαρω. η αληθεια ειναι πως προκειται για ενα συνοθυλευμα παλιανθρωπων στην πλειονοτητα τους ανιστορητων απατεωνων ακομη και σημερα ατομιστων τεμπεληδων και πανω απ' ολα κατεχουν την αληθεια για τον εβραιο θεο τους βριζοντας σε αντιδιαστολη σαν ειδολολατρες τους ελληνες που ζουσαν στις περιοχες που τωρα αυτοι αποπατουν. τα αρχαια σπαραγματα τωρα τα εχουν για κονομα και κυττουν με την πρωτη ευκαιρια να κλεβουν τους ανυποψιαστους τουριστες που ερχονται να αποτισουν φορο τιμης στο χωρο που γεννηθηκε η δημοκρατια. τους αξιζουν τα χειροτερα.

 • Bielidopoulos

  23 Μαρ 2017


  Ο τίτλος στον σύνδεσμο λέει "Το 1821 στο Δημοτικό Τραγούδι», στον φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός". Αρκετά σωστό. Αμπελοφιλολογικός σύλλογος έπρεπε να λέγεται. Είναι το ορθότερο και αυτό που ταιριάζει στην περίσταση και σε ότι φιλοξενούν μέσα στα μυαλά τους οι ρωμιοί. Μάλλον πρέπει να κάνουν reset και format στον εγκέφαλό τους και πλήρη απεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος της ρωμιοσύνης. Αναφέρομαι ως γνωστόν στο peOS.
  ;)

 • Bielidopoulos

  23 Μαρ 2017


  Όσον αφορά το '21 σε μια περιοχή των βαλκανίων που "ξεσηκώθηκαν" οι ντόπιοι, γεννήθηκε η ανάγκη για τη σύνθεση εθνικής ιδεολογίας με βάση τα ειωθότα της εποχής και στα πλαίσια της δημιουργίας τότε των εθνών-κρατών. Και ποιοι θα πολεμούσαν σε μια απόλεμη τότε περιοχή; Μα φυσικά τα εγκληματικά στοιχεία του τόπου, αφού στρατός δεν υπήρχε. Ντάξει, ας μην το κάνουμε τώρα και θέμα μέρες που είναι και σκανδαλίζουμε τους ρωμιούς.

  Στο μεταξύ:
  "Θα ζωντανέψουν πρόσωπα και γεγονότα του ΄21, η καθημερινότητα που επικρατούσε τότε, αλλά και πώς συνθλίβονταν οι χαρές, οι λύπες και τα όνειρα των Ελλήνων κάτω από το ζυγό του δυνάστη κατακτητή με την απουσία κάθε έννοιας ελευθερίας. Αγαπητοί Αρκάδες συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φίλες και φίλοι της Αρκαδίας, με τη συμμετοχή μας θα αποτίσουμε τιμή και δόξα στους πρωταγωνιστές της παλιγγενεσίας."
  http://www.tovima.gr/society/article/?aid=867645
  lol

 • Bielidopoulos

  23 Μαρ 2017


  Η πηγή της κακοδαιμονίας της ρωμιοσύνης είναι η βοθροκουλτούρα της. Συντηρώντας αυτή τη βοθροκουλτούρα στην ιδεόσφαιρα, συντηρείται και η ρωμιοσύνη με τις φαντασιοπληξίες της και τον παραλογισμό της. Αν όμως πεις στους ρωμιούς ότι πρέπει να την αλλάξουν, θα σου πουν όχι διότι θα χάσουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι το υπετροφικό τους εγώ, το οποίο γιγαντώθηκε επιπλέον κατά τη διάρκεια της χρυσής τριαντακονταετίας 1980-2009 που δεν τους επιτρέπει να δουν πέρα από τη μύτη τους και να αλλάξουν έστω μία κεραία στον τρόπο αντίληψής τους. Τότε εκτός από τους πολιτικάντηδες που επένδυαν στο να χαιδεύουν το εγώ των ψηφοφόρων-ρωμιών προκειμένου να μπορούν και οι ίδιοι να κάνουν ό,τι γουστάρουν στην κρατική οικονομία (αθρόο δανεισμό και προσλήψεις), είχαμε την εκτόξευση της παραοικονομίας (βλαχομπαρόκ βίλες μέσα στα δάση, πολυτελή αυτοκίνητα, γιωτ για τους μπαστουνόβλαχους, καταθέσεις στο εξωτερικό κ.λπ.), τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη στον αθλητισμό (μπάσκετ, ντριμ τιμ άρσης βαρών, στίβου κ.λπ.) και βεβαίως τους ψυχαγωγούς της ρωμιοσύνης, τραγουδιστές, κωμικούς, ηθοποιούς. Όλα αυτά διαμόρφωσαν το πανίσχυρο ρωμέικο matrix που καλύπτει σαν σύννεφο πορδίτσας το πολύπαθο, πλην όμως αμετανόητο, Ελλαδιστάν.
  Η καλλιέργεια του εαυτού περνάει μέσα από τη μείωση των επιθυμιών και του εγώ. Διευκρινίζω, διότι καραδοκούν τα ανώνυμα βλαμμένα, ότι αναφέρομαι σε μείωση όχι εξάλειψη. Εξάλλου από επιθυμίες, φιλοδοξίες και εγωισμό οι ρωμιοί είναι πρώτοι στην Ευρώπη, δεν τους φτάνει κανείς. Ας τα μειώσουν λοιπόν λίγο διότι έχουν πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ, ειδικά η απατεωνίζουσα, κομπλεξική παλιά γενιά. Ούτε παιδεία, ούτε μόρφωση, ούτε επιμόρφωση, ούτε τίποτε άλλο μπορεί να οδηγήσει στην καλλιέργεια και στην αυτοβελτίωση αν δεν μειωθούν οι επιθυμίες.
  https://el.wiktionary.org/wiki/αμανές
  https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=358793.0

 • Ανώνυμος 41796

  23 Μαρ 2017

  Εξαιρετικό. Το απόλαυσα. Φτιάξτε και άλλα.

 • Ανώνυμος 41794

  23 Μαρ 2017

  εχιδνες,γεννηματα εχιδνων....ειναι πολλα τα λεφτα αρη!

 • Ανώνυμος 41793

  23 Μαρ 2017

  ποσα πηρατε?