Η ΚΑΡΔΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Ανεβάζουν το πεσμένο ηθικό
της καπιταλιστικής Ρωμιοσύνης

Μιά καρδιά με τη γαλανόλευκη σημαία, ένα καραβάκι κι ένα κιονόκρανο από τα αρχικά «GR», διεκδικούν το «εθνόσημο» των εγχώριων προϊόντων, που παράγονται και δίνουν προστιθέμενη αξία στη χώρα μας.

Τώρα τί προστιθέμενη αξία μπορεί να δίνει ένα σήμα, αυτό είναι μάλλον άλλη μιά καπιταλιστική ανοησία, γιά να ανεβάσει το πεσμένο ηθικό παραγωγών και καταναλωτών.

Το καραβάκι έρχεται τελευταίο στις προτιμήσεις, με δεύτερο το σήμα του GR-κίονας (εμείς οι βλάχοι, όπως λάχει) και πρώτο η καρδιά με τον σταυρό (και τα μυαλά στα κάγκελα!).

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ