ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Του λειτουργικού συστήματος
της “Ελεύθερης Έρευνας”


Ξεκινήσαμε μια μεγάλη αναβάθμιση της «Ελεύθερης Έρευνας», ώστε η ιστοσελίδα να είναι πλήρως σύμφωνη με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις / απαιτήσεις (συμβατότητα με Smartphones, Smart TVs κ.λπ.).

Κατά το διάστημα της αναβάθμισης ενδέχεται να σημειωθούν ορισμένες προσωρινές δυσλειτουργίες σχετικές κύρια με τη διαδραστικότητα των χρηστών.