ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Συγγραφέας: Θεόφιλος Βέικος


Για να κυριαρχήσει μια φιλοσοφία, πρέπει να πετύχει ένα από τα δύο: ή να προβληθεί σα νέα θεωρία, σύστημα ή «ισμός», που αφήνει όλα τα άλλα πίσω ή να προβληθεί σα νέος τρόπος φιλοσοφικής εργασίας, που κάνει όλη την προηγούμενη και σύγχρονη φιλοσοφία μη-νόμιμη. Η αναλυτική φιλοσοφία κάνει το δεύτερο. Αυτοσυστήνεται, μάλιστα, σαν «επανάσταση στη φιλοσοφία» ή, με πιο επιεικείς όρους, «γλωσσική στροφή».

Συμβαίνει, βέβαια, στην ιστορία τού πολιτισμού να παρουσιάζεται καμμιά φορά σαν «επανάσταση» μια κίνηση ραγδαίας αλλαγής στο χαρακτήρα, τον προσανατολισμό και τα αποτελέσματα μιας μορφής δημιουργικής δραστηριότητας (στην επιστήμη, την τεχνική, τη βιομηχανία, την τέχνη, την κουλτούρα). Ιδιαίτερα στη φιλοσοφία, συμβαίνει συχνά να προβάλλεται μια κίνηση, σχολή ή σύστημα σαν «επανάσταση», ριζοσπαστικό κίνημα, που επιφέρει βαθειά τομή και επιτελεί ριζική αναμόρφωση στον τρόπο θεώρησης τού κόσμου.


Με την ανάλυση, τα φιλοσοφικό ενδιαφέρον στρέφεται στη γλώσσα και διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο φιλοσοφικής εργασίας (το λινγκουιστικό), με την ασάφεια σαν αρχή και καθοδηγητική την ιδέα, πως το νόημα είναι το παν. Το πρωτείο δεν έχουν τώρα τα πράγματα ή οι παραστάσεις, παρά οι λέξεις και
προτάσεις. Κάποια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία έχει αναμφισβήτητα συμβεί μέσα από τις αναλυτικές έρευνες, που ανάγονται στη στροφή αυτή τού φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Αλλά είναι καθαρή υπερβολή να ισχυρίζεται κανείς, πως η αναλυτική φιλοσοφία αποτελεί «επανάσταση», ριζική δηλαδή αναμόρφωση τού φιλοσοφείν.

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε προβλήματα, μεθόδους και επιχειρήματα. Δεν είναι μια ιστορία τής αναλυτικής φιλοσοφίας ή μια σειρά από φιλοσόφους, που εμφανίστηκαν κατά σειρά και προβλήθηκαν ως εκπρόσωποι τής ανάλυσης. Επειδή είναι τα προβλήματα, που έχουν εδώ την κύρια βαρύτητα και όλα παίζονται κατά βάση στα ερωτήματα, οι συζητήσεις που ακολουθούν παίρνουν τη μορφή τής έκθεσης προβλημάτων και τής ανάπτυξης επιχειρημάτων. Γι΄αυτό οι συζητήσεις αυτές επιζητούν μάλλον συμμετοχή στο διάλογο, παρά συγκέντρωση οπαδών (και αντιπάλων) τής αναλυτικής φιλοσοφίας, σταυροφορία υπέρ (ή κατά) ορισμένων θεωριών, που θα προβάλλονταν εδώ κατάλληλα. Σκοπός αυτού τού βιβλίου δεν είναι να διδάξει, αλλά να προκαλέσει ενδιαφέροντα για μελέτη κειμένων, επεξεργασία προβλημάτων και λογική άσκηση πάνω σ΄αυτά.

Η ίδια η αναλυτική φιλοσοφία προσφέρεται ως ξεχωριστά πολύτιμη άσκηση στη λογική σκέψη και τη φιλοσοφική τεχνική. (Απόσπασμα από τον πρόλογο τού βιβλίου).

335 σελίδες, αρχείο μορφής pdf, 8,68 MB.

Κατεβάστε δωρεάν ολόκληρο το βιβλίο κάνοντας κλικ εδώ.ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ