1821:
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ

Το άγνωστο ΄21

«Ο κύριος Κωνσταντίνος Σάθας, έν τινι αξιολόγω πονηματίω
επιγραφομένω: "Η κατά τον ιζ΄αιώνα επανάστασις
της ελληνικής φυλής" διατείνεται εν σελ. 14,
ότι το γνωστόν Καρυοφύλλι ονομάσθη ούτω από
του εν Βενετία οπλοποιού Carlo figlio (Καρόλου υιού).
Περίεργος μα την αλήθειαν η ανακάλυψις, αλλʼ ουδόλως ευάρεστος.
Τολμώ μάλιστα, να είπω προς τον φίλον,
ότι απαγορεύεται οιωδήποτε η δια τοιούτων ερευνών
καταστροφή των θελκτικών μύθων, διʼ ων ετράφημεν
...»


Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Αθανάσιος Διάκος.

Αστραπόγιαννος, Αθήνα, 1867, 64-66.


Την προ του ʼ21 εποχή, οι περισσότεροι ρωμιοί είχαν υιοθετήσει τα οθωμανικά ήθη. Καρέκλες και τραπέζια είχαν αντικατασταθεί από χαμηλά έπιπλα. Μαχαιροπήρουνα δεν υπήρχαν πια. Αντί για πιάτα σέρβιραν και μοιράζονταν το φαγητό σε μεγάλους δίσκους. Πολλοί άντρες ντύνονταν σύμφωνα με το οθωμανικά πρότυπα, φρόντιζαν οι γυναίκες τους να μην κυκλοφορούν ακάλυπτες και ζούσαν χωριστή κοινωνική ζωή από αυτές.

Οι πλούσιοι άρχισαν να μιμούνται τα ανατολίτικα σπίτια. Πρόκειται για σπίτια με πολύ ξύλο, κρεμαστά μπαλκόνια, χαγιάτια, βεράντες με σοφάδες και ντιβάνια και ένα στυλ ζωής, που μιμούνταν τον κυρίαρχο πολιτισμό της εποχής.


 

Το λησμονημένο οθωμανικό παρελθόν μας.
Το κράτος μας βασίζει όλη του τη φιλοσοφία τής εκπαίδευσης σε μία παντελή άρνηση τού οθωμανικού παρελθόντος μας. Αρνείται ένα παρελθόν κι άρχισε από την αρχή κατασκευάζοντας ένα άλλο, ψεύτικο.

Στην εικόνα, το Παζάρι τής Αθήνας.

 


Από το 1453, όταν ο Μωάμεθ ο Β΄μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε, ότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί θα αποτελούσαν μια ξεχωριστή ημιαυτόνομη κοινότητα μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία. Υπόκεινταν στους νόμους και τους φόρους, που επέβαλλε η Πύλη, όμως κατά τα άλλα είχαν ευρεία αυτοδιοίκηση.

Εντός της οθωμανικής αυτοκρατορίας για φορολογικούς και γραφειοκρατικούς κυρίως λόγους, η βασική διάκριση των πληθυσμών ήταν με βάση το θρήσκευμα. Για πολλούς αιώνες, από τη βυζαντινή περίοδο αμόμα, δεν υπήρχε καν η έννοια έλληνας. Υπήρχε η έννοια ρωμαίος ή ρωμιός, ρουμ για τους τούρκους και γι΄αυτό το μιλλέτ, δηλαδή η θρησκευτική κοινότητα των ρωμιών, λεγόταν Ρουμ Μιλλέτ. Προσδιοριζόταν από το θρήσκευμα.

Η οθωμανική διοίκηση ενδιαφερόταν για τη φορολογία. Εφʼ όσον αποδίδονταν οι φόροι, δέν την ενδιέφερε τί περαιτέρω έκαναν. Μπορούσαν να λειτουργούν τα σχολεία τους, να επιδίδονται στο εμπόριο και να λειτουργούν στο δικό τους θεό. Την τελική ευθύνη για την καλή τους συμπεριφορά είχε ο ορθόδοξος πατριάρχης, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος όλων των χριστιανών τής αυτοκρατορίας. Ήταν ανώτατη θρησκευτική αρχή και υπόλογος έναντι τού σουλτάνου, ένα είδος υπουργού επί των χριστιανικών υποθέσεων. Είχε το δικαίωμα να επιβάλει φόρους και να απονέμει δικαιοσύνη στους ορθόδοξους. Ήταν ο δεσπότης των χριστιανών, κληρονόμος τού τίτλου των αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου.  Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
με ανώτερους κληρικούς

τού ιστ΄αι.,
οι οποίοι φέρουν σαρίκια
και άμφια
όμοια με των αξιωματούχων των σουλτάνων.

Η διαφορά στη θρησκεία δέν εξηγεί τί έγινε στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια 1453-1821 ούτε το τί τελικά οδήγησε στα βίαια γεγονότα τού ʽ21. Για τους υπηκόους τού σουλτάνου η θρησκεία μπορεί να αποτελούσε στοιχείο διαχωρισμού, αλλά δέν εξελισσόταν σε πεδίο διαμάχης. Μουσουλμάνοι και ορθόδοξοι σέβονταν ο ένας την πίστη τού άλλου και μερικές φορές ακόμα την επικαλούνταν. Χριστιανοί πήγαιναν στα τζαμιά και τους τεκέδες για συμβουλές και φυλακτά, ενώ μουσουλμάνοι επισκέπτονταν ορθόδοξους παπάδες. Κάθε πόλη είχε για προστάτη της έναν άγιο, που τον σέβονταν τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μουσουλμάνοι. Μεγάλωναν τα παιδιά τους, ζούσαν και πέθαιναν σαν καλοί γείτονες.

Τότε, τί οδήγησε στην οριστική ρήξη των σχέσεών τους το 1821; Πώς εξηγείται, ότι μετά από τέσσερις αιώνες συνύπαρξης, γείτονας στράφηκε κατά τού γείτονά του, για να τον εξοντώσει;

Αυτά, που έγιναν το ΄21 δέν ήταν απλά σποραδικοί σκοτωμοί γειτόνων, για να κλέψουν τα σπίτια τους, αλλά μιά πολιτική. Η εξολόθρευση των οθωμανών ήταν αποτέλεσμα προμελετημένου σχεδίου. Προήλθε «περισσότερον από τας εκδικητικάς εισηγήσεις των Φιλικών και των ευπαιδεύτων» (όπως επισημαίνει ο άγγλος ιστορικός Τζόρτζ Φίνλεϋ). Αλλά και οι ρωμιοί συνεπαίρνονταν στην ιδέα τής απόκτησης τούρκικων τσιφλικιών, αλλά και τής κατάληψης των πλούσιων πόλεων - κάστρων, όπως τής Τριπολιτσάς ή τού Ναυπλίου και στην προσδοκία για εξεύρεση λαφύρων και αγαθών.

Η ευκαιρία τους δόθηκε με την εξέγερση τού Αλή Πασά των Ιωαννίνων το 1820 κατά τού σουλτάνου, που κράτησε απασχολημένα πολλά οθωμανικά στρατεύματα στην Ήπειρο. Η Πελοπόννησος βρέθηκε για πρώτη φορά αφύλακτη.

Τέλη Μαρτίου τού ΄21, ξεκίνησαν να κατεβαίνουν από τα βουνά άτακτες ομάδες χριστιανών ληστοσυμμοριτών, που άρχισαν να επιτίθενται και να λεηλατούν τουρκικές κοινότητες. Με αυτοσχέδια όπλα, ξύλα, μαχαίρια κ.ά., οι ρωμιοί τής Πελοποννήσου στράφηκαν κατά τού ανυπεράσπιστου οθωμανικού πληθυσμού.


 


Αποστασία: Ένας εύστοχος χαρακτηρισμός,
που περιγράφει καλύτερα τή συμπεριφορά των ρωμιών το '21.

«Το κίνημα τής πατρίδος μας ενομίσθη και ονομάζεται αποστασία», έγραφε στις 29 Αυγούστου 1821, στον Μαυροκορδάτο ο μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, Ιγνάτιος. (Εμμ. Πρωτοψάλτη: «Ιγνάτιος μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας 1766-1828, «Μνημεία τής ελληνικής ιστορίας», τ. 4.2, Αθήνα, 1961).

Αποστασία
χαρακτήριζε το 1821 και ο Αμβρόσιος Φραντζής. («Επιτομή τής ιστορίας τής αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από τού έτους 1715 και λήγουσα το 1835», έκδ. «Εκ τής τυπογραφίας η Βιτώρια τού Κων. Καστόρχη και συντροφίας», Αθήνα, 1839, τόμ. Α΄, σελ. ε΄, ζ΄, ια΄, μδ΄ κ.α.).

 


Το ʼ21 δέν έγινε «για τού Χριστού την πίστιν την αγίαν και τής πατρίδος την ελευθερίαν». Δέν υπήρχαν ούτε εθνικά ούτε θρησκευτικά κίνητρα, όπως κατά κόρον προπαγανδίζεται από σύσσωμη τη Ρωμιοσύνη από τη δημιουργία τού κράτους και εντεύθεν. Ούτε επίσης, κοινωνικά / ταξικά, όπως υποστηρίχθηκε αργότερα από ορισμένους αριστερίζοντες θεωρητικούς. Μοναδικός στόχος των εξεγερμένων ήταν οι περιουσίες (χωράφια, χρυσαφικά κ.λπ.) των μουσουλμανικών οικογενειών τής Πελοποννήσου.

Αν ανατρέξουμε στα κείμενα, που μάς άφησαν οι ίδιοι οι «αγωνιστές» τού ʼ21 (απομνημονεύματα κ.ά.) ή στα χρονικά, που έγραψαν διάφοροι ξένοι αξιωματικοί και φιλέλληνες, θα βρούμε απίστευτες κωμικοτραγικές καταστάσεις, που μαρτυρούν, ότι το μοναδικό κίνητρο των ρωμιών ήταν το πλιάτσικο! Αρβανιτόβλαχοι κ.λπ. επήλυδες στο σύνολό τους εξ άλλου, δέν είχαν καμμία ελληνική εθνική συνείδηση κι ενεργούσαν με εντελώς ταπεινά κριτήρια.
 
Ενώ κέρδιζαν σε μάχες άφηναν τους τούρκους, που κατεδίωκαν, πολλές φορές να φεύγουν και ασχολούνταν με τη λαφυραγωγία αλληλομαχώντας άγρια μεταξύ τους. Πολιορκούσαν τα κάστρα ανυπομονώντας πότε θα πέσουν, γιατί λαχταρούσαν να σφάξουν τους τούρκους (άνδρες, γυναίκες, παιδιά αδιακρίτως), ώστε να προσπορισθούν τα τιμαλφή τους (κοσμήματα, οικιακά είδη κ.λπ.). Δέν άφηναν -κυριολεκτικά- ούτε καρφί στον τοίχο! Άνοιγαν ακόμα και τους οθωμανικούς τάφους.
 
Η ρωμέικη ιστοριογραφία αντιπαρήλθε τη ληστρική δράση των κλεφταρματολών και τους ενέταξε σε σπουδαία θέση στο ηρώο τής «εθνικής μυθολογίας» παρουσιάζοντάς τους ως δήθεν αγωνιζόμενους με εθνικούς σκοπούς
ενάντια στον τουρκικό ζυγό.

            

 
  Διαχρονικά λαμόγια της Ρωμιοσύνης.
 

      
Όταν με την εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων άρχισε να παρουσιάζεται έντονο στο διπλωματικό ορίζοντα το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νεοπαγούς νεορωμέικου κράτους, οι ίδιοι άρχισαν να αποκτούν πολιτική / κομματική ταυτότητα, με απώτερο στόχο την κατάληψη κυβερνητικών θώκων, όχι όμως για να κυβερνήσουν χρηστά και φιλελεύθερα τον τόπο και τους βασανισμένους λαούς, που διεκδικούσαν ένα τιμάριο γης, αλλά γιά να βάλουν χέρι στα προμηνυόμενα δάνεια, που θα κατέφθαναν από τις τράπεζες τής δυτικής Ευρώπης, όπερ και εγένετο.

Αυτοί, οι δήθεν αγωνιζόμενοι υπέρ βωμών και εστιών, δημιούργησαν ουσιαστικά ένα κράτος, στο πλαίσιο τού οποίου να μπορούν αφ΄ενός να διαιωνίζουν την εξουσία τους μεταβιβάζοντάς την στα παιδιά τους, και αφʼ ετέρου να νομοθετούν κατά το δοκούν, ώστε οι ίδιοι να φοροδιαφεύγουν, να καταχρώνται δάνεια, που εισάγονται για επενδύσεις κ.λπ., ενώ οι λοιποί πληθυσμοί να εξακολουθούν, όπως κι επί οθωμανικής αυτοκρατορίας, να εργάζονται κολλήγοι στα βακούφια τής Εκκλησίας και τού κάθε ρωμιού κοτζάμπαση.

Χαρακτηριστικά τού κράτους από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα είναι η υπανάπτυξη, η διαφθορά, τα ρουσφέτια, τα πλάγια μέσα, οι διαπλεκόμενες συναλλαγές κι άλλες παθογένειες, κι αυτό, γιατί δέν οργανώθηκε με κανόνες ευνομίας, αλλά με κανόνες μαφίας.

Επί πλέον, η φιλοχρηματία, η αρπακτικότητα κ.λπ., η νοοτροπία δηλαδή των ρωμιών καθʼ όλη τη διάρκεια των γεγονότων τού ʼ21, ενώ υμνείται στον «εθνικό» ύμνο και τις σχολικές γιορτές, είναι εκείνη, η οποία ουσιαστικά αποτελεί τη βασική αιτία τής διαχρονικής κακοδαιμονίας τής Ρωμιοσύνης, εδώ και αιώνες βασανίζει τα μυαλά των ρωμιών και τους έχει καταντήσει χρεωκοπημένους κι ουραγούς.

Η Ρωμιοσύνη, αντί με αυτογνωσία να αναλογιστεί τα σφάλματα τού παρελθόντος, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει το παρόν της και να οδηγηθεί με ασφάλεια προς το μέλλον, κάνει ακριβώς το αντίθετο: Χωρίς ίχνος αυτογνωσίας αισθάνεται υπερήφανη για λάθη της, πολλά από τα οποία μάλιστα, τα διδάσκει ως παραδείγματα στα σχολεία κι επί πλέον τα γιορτάζει με τυμπανοκρουσίες και φανφάρες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΤο Αφιέρωμα της
«Ελεύθερης Έρευνας»:
1821: Η αποστασία των ρωμιών
αποτελείται από τα παρακάτω άρθρα:

Τα φανερά σχολειά
Η ευημερία της Ηπείρου κατά την οθωμανική περίοδο
Χριστιανική τζιχάντ
Όταν οι κολίγοι της Θεσσαλίας νοσταλγούσαν την οθωμανική περίοδο
Οι γυναίκες της Χίου την οθωμανική περίοδο
Οθωμανική Αθήνα
Χριστιανικές εξουσιαστικές ομάδες κατά την οθωμανική περίοδο
Οι πραγματικοί υπαίτιοι της καταστροφής της Χίου
Μια πλειάδα μικρών Αληπασάδων
Ο Τζαβέλας ανατίναξε τον Σαμουήλ
Η ανώμαλη προσγείωση των φιλελλήνων
Μυθοπλασίες της Ρωμιοσύνης
Αλληλοσεβασμός στους «επουράνιους»
Μεταγενέστερες παραχαράξεις του Θούριου του Ρήγα
Ποια 400 χρόνια; Ποια σκλαβιά;
Η άρνηση του οθωμανικού παρελθόντος μας
1821: Πώς οι ρωμιοί μεταλλάχτηκαν σε «έλληνες»
Η λαφυρομανία των «αγωνιστών» του ʼ21
Τους έφαγε το... φεγγάρι !
Τυχοδιώκτες και μαχαιροφόροι
Από την Τριπολιτσά στην... Τρόικα
Όταν οι ρωμιοί, με θείες ευλογίες βομβάρδιζαν την Ακρόπολη...
Η θρησκοληψία του Μακρυγιάννη
Η κατάχρηση των αγγλικών δανείων από τους «ημέτερους» το ΄21
Βίος και πολιτεία του Διον. Σολωμού
Απʼ τα κόκκαλα βγαλμένη του Ιεζεκιήλ τα ιερά
Η συναλλαγή του Οδ. Ανδρούτσου με τους οθωμανούς
Μη ρεαλιστικά τα πορτρέτα των μορφών του ΄21
Την εκλαμπρότητά σας δουλικώς προσκυνούμεν...
Οι χριστιανοί πήγαν σε προσκύνησή τους. (Πώς κατέλαβαν οι οθωμανοί την Πελοπόννησο)
H ενσωμάτωση του θανάτου του Αθ. Διάκου στη νεορωμέικη μυθολογία
Το κουίζ του 1821
Ρωμιοί εφοδίαζαν τους οθωμανούς
Σωματέμποροι του ΄21
Η πυρπόληση της φρεγάτας «Ελλάς» και της κορβέτας «Ύδρα» από τον Μιαούλη
Η άγνωστη φυγή χιλιάδων ρωμιών από την Ελλάδα προς τουρκοκρατούμενες περιοχές λίγο μετά το ΄21
Δουλικές και πομπώδεις προσαγορεύσεις


ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ


345 ΣΧΟΛΙΑ

 • Ανώνυμος 52099

  22 Νοε 2021

  *συμπονάνε

 • Ανώνυμος 52097

  22 Νοε 2021

  @51769
  Ένα ασυνάρτητο μπουρδέλο ήταν τότε και τώρα. Το ότι κανένα χριστιανικό κτίριο δεν έπρεπε να υπερβαίνει οθωμανικό δεν λέει τίποτε, πέραν του γεγονότος ότι κύρια θρησκεία ήταν η οθωμανική.

  Αλλά ας μην τα πολυλογώ: τελικά ήταν αποστασία με σκοπό το πλιάτσικο και τα λάφυρα;
  Αν συνυπολογίσουμε τί μπουρδέλο ήταν και τότε και ότι ο καθένας είχε τα δικά του κίνητρα (υπήρχαν π.χ. οπλαρχηγοί που όντως πίστευαν στο αρχαιοελληνικό ιδεώδες) τότε μπορούμε να πούμε ότι ναι ήταν και αποστασία, αλλά όχι σκέτη αποστασία, ήταν και άλλα πράγματα. Η οθωμανική αυτοκρατορία έπνεε τα λοίσθια από τον 18ο αιώνα και σε συνδυασμό με άλλες επαναστάσεις που οδηγούσαν στην δημιουργία εθνών-κρατών, σε ιδέες που διέδιδαν θεωρητικοί όπως Κοραής, Ρήγας, Φαναριώτες και επίσης στα πλαίσια του λεγόμενου Ανατολικού ζητήματος και των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου (που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβιβάζουμε) οι κάτοικοι του Μοριά και της Ρούμελης εξεγέρθηκαν αρχικά χωρίς πολύ ξεκάθαρο σκοπό. Για παράδειγμα κάποιοι μανιάτες ονειρεύονταν να έχουν το τσιφλίκι τους ανεξάρτητο φορολογικά από το Σουλτάνο και υπό την προστασία των μεγάλων δυνάμεων. Άλλα αντί άλλων δηλαδή, μήπως ήθελαν και έναν αράπη να τους κάνει αέρα με το φτερό. Ο καθένας ονειρευόταν ό,τι του κάπνιζε, νόμιζαν ότι οι ξένες δυνάμεις τους χρωστάνε ή τους συμπανάνε. Δεν ήταν προσγειωμένοι οι ρωμιοί εκείνη την εποχή (όπως και τώρα εξάλλου). Από τη στιγμή που οι μεγάλες δυνάμεις επεμβαίνουν, οφείλεις να είσαι σοβαρός: δημιουργία βασιλείου, ίσως αρχικά φόρου υποτελής στον Σουλτάνο ή όχι. Με κυβέρνηση, κεντρική διοίκηση, τακτικό στρατό, κεντρική τράπεζα και τα σχετικά. Τα περί ντόπιων τσιφλικιών ή δεν ξέρω και γω τί, είναι για γέλια και για κλάματα. Πού πας χωρίς τακτικό στρατό, με κλέφτες και αρματολούς (πρώην κλέφτες) να κάνεις τί ακριβώς; Καταλήγω ότι ήταν πολλοί και ετερόκλητοι παράγοντες που επέδρασαν αρχικά στον "αγώνα του 21", που στην πορεία όλα αυτά τα διαφορετικά ποταμάκια συνενώθηκαν με πολύ κόπο, χρόνο και κόστος (χωρίς να λείπουν ως συνήθως οι κωμικοτραγικές στιγμές) σε ένα: στη δημιουργία κράτους (βασίλειο) υπό την προστασία των μεγάλων δυνάμεων, αρχής γενόμενης με τον Καποδίστρια που εργάστηκε για αυτό που ήξερε να κάνει: μια κεντρική διοίκηση που θα ελέγχει τα πάντα και θα φορολογεί τους πολίτες του κράτους.
  Παρόλα αυτά οι ρωμιοί εξακολουθούν να διατηρούν και συντηρούν αυτή την παμπάλαια νοοτροπία: τον τοπικισμό, την φατριαρχία, την οικογενειοκρατία, που εσχάτως έχει μετατραπεί σε ασυδοσία και αυθαιρεσία που οι κομμουνιστές ρωμιοί την αποκαλούν: αυτοδιάθεση και δικαιωματισμό. Είπαμε δεν βγάζεις άκρη με τους ρωμιούς, λογική ανάλυση του φαινομένου ρωμιοσύνη δεν μπορεί να γίνει. Πρόκειται για ένα αλλοπρόσαλλο και ασυνάρτητο μπουρδέλο.

 • Ανώνυμος 51769

  13 Οκτ 2021

  ΑΝΤΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

  ΠΛΑΝΗ 1η Pax Ottomana – Εποχή ανεκτικότητας και ευημερίας
  1.1 “Tην προ του ʼ21 εποχή, οι περισσότεροι ρωμιοί είχαν υιοθετήσει τα οθωμανικά ήθη.» Στην Ελληνιστική Εποχή, οι τοπικές Πόλεις-Κράτη όπως οι Αθηναίοι, Ερετρειείς αλλά και το Βασίλεια Μακεδονίας είχαν υιοθετήσει ξένα Θρησκευτικά έθιμα φερμένα από τους Μακεδόνες: Ναοί Αιγυπτίων θεών στην Ερέτρια (της Ίσιδος) και στην Θεσσαλονίκη (Σαραπείον). Η αλλαγή ηθών και θρησκευτικών πεποιθήσεων σε αυτή την περίοδο δεν συνδυάζεται με εισροή, αντιθέτως με εκροή, πληθυσμός από τον κυρίως Ελλαδικό χώρο. Συνεπώς η αλλαγές ακόμα και θρησκευτικών πεποιθήσεων δεν συνιστούν αλλαγή σε εθνολογικό αλλά μάλλον σε πολιτισμικό υπόβαθρο. Αν σκεφτούμε ότι η «εισαγωγή καινών δαιμόνων» οδηγεί σε θανάτωση τον Σωκράτη συνειδητοποιούμε το ποιοτικό μέγεθος της Αλλαγής!!! Ο κατακτητής λοιπόν ΕΠΙΒΑΛΕΙ δια της βίας ή της αίσθησης κατωτερότητας τις συνήθειες του ακόμη και αν είναι τρέλα και μόδα όπως οι Μακεδόνες.
  1.2 «Καρέκλες και τραπέζια είχαν αντικατασταθεί από χαμηλά έπιπλα. Μαχαιροπήρουνα δεν υπήρχαν πια. Αντί για πιάτα σέρβιραν και μοιράζονταν το φαγητό σε μεγάλους δίσκους.»
  Στην Οθωμανική περίοδο και πριν τον 18-19ο αιώνα δεν υπάρχει ουσιαστικά Αστική Τάξη Χριστιανών. Η «πόλη» είναι το διοικητικό - στρατιωτικό και φορολογικό κέντρο ενός πλειοδοτικού φεουδαρχικού συστήματος συλλογής φόρων (Τιμάρια) και «αγγαρειών». Ο Χριστιανικός πληθυσμός ζει σταδιακά εξαθλιωμένος περισσότερο ως νομάδας στην ύπαιθρο, μετακινούμενος χειμώνα καλοκαίρι για να αποφεύγει και τη Οθωμανική Απογραφική Φορολόγηση. Ακόμη και λίγο πριν το 21 ελάχιστοι ή και καθόλου Έλληνες ή Χριστιανοί γενικά ζουν στην Τριπολιτσά, Καλαμάτα. Στα εμπορικά λιμάνια υπάρχει μια αναγκαιότητα Εβραίων και Χριστιανών.
  Όπως διαπιστώνει ο Β. Παναγιωτόπουλος στο «Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ» - « Στο οθωμανικό σχήμα, η πόλη είναι ο τόπος της διοίκησης και της εξουσίας και όχι ο τόπος της παραγωγής και της καινοτομίας. Η πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σαν θρησκευτικό, στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο είναι ένας μηχανισμός επιτήρησης του μοναδικού παραγωγικού χώρου, της χριστιανικής υπαίθρου. Η χριστιανική ύπαιθρος παράγει και η οθωμανική πόλη καταναλώνει, χωρίς να επιστρέφει τα τροφεία, έστω και έμμεσα, με τη διαμόρφωση ενός πολιτισμού (ομοιογενούς προς την ύπαιθρο) ο οποίος θα λειτουργούσε ανακουφιστικά έως αναπτυξιακά πάνω σ' αυτή.»
  Όταν πλέον το Τιμοκρατικό σύστημα παρακμάζει και η εξουσία έρχεται σε Προεστούς, η φύλαξη σε Αρματολούς αρχίζει και η συσσώρευση πλούτου.

  1.3 «Πολλοί άντρες ντύνονταν σύμφωνα με το οθωμανικά πρότυπα, φρόντιζαν οι γυναίκες τους να μην κυκλοφορούν ακάλυπτες και ζούσαν χωριστή κοινωνική ζωή από αυτές.»
  Την Εποχή της Ρωμαϊκής Κατάκτησης πλείστοι των Ελλήνων που επιθυμούσαν την ανάδειξή τους στην Ρωμαϊκή Κοινωνία, ακολουθούσαν τον Ρωμαϊκό τρόπο ζωής. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Ηρώδης ο Αττικός. Επίσης και πριν την Οθωμανική περίοδο η γυναίκα δεν είχε εξέχοντα ρόλο πλην της Αριστοκρατίας.
  1.4 «Οι πλούσιοι [Χριστιανοί] άρχισαν να μιμούνται τα ανατολίτικα σπίτια.» & «Η οθωμανική διοίκηση ενδιαφερόταν για τη φορολογία. Εφʼ όσον αποδίδονταν οι φόροι, δεν την ενδιέφερε τί περαιτέρω έκαναν [οι Χριστιανοί]»
  Οι μη Μωαμεθανοί υπήκοοι πρακτικά έπρεπε να ζουν ταπεινά ως μέσοι και μάλλον φτωχοί υπήκοοι. Μάλιστα κανένα Χριστιανικό κτίριο δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα Μουσουλμανικά (Maurits H. van den Boogert). Προφανώς το ίδιο και για τον πλούτο. Ο Μιχαήλ Σαϊτάνογλου Καντακουζηνός (1510 – 3 Μαρτίου 1578) ήταν ο πιο γνωστός από τους πλούσιους και ισχυρούς Έλληνες. Για το λόγο αυτό προκάλεσε το φθόνο ισχυρών Οθωμανών πασάδων. Απαγχονίστηκε, κατά διαταγή του Μουράτ Γ', μπροστά στη θύρα του υπερπολυτελούς μεγάρου του στην Αγχίαλο το 1578. Σκληρότητα του Σουλτάνου υπήρξε και κατά εξεχόντων «Τούρκων» όμως αυτοί ήταν κυρίως «Τιμαριούχοι» δηλαδή αξιωματούχοι του και όχι κάποιοι που απέκτησαν περιουσία από προσωπική ενασχόληση. Περισσότερα εδώ όση αξία έχουν
  https://factsanddetails.com/asian/cat65/sub424/entry-5877.html

  ΠλΛΑΝΗ 2η Ρωμιοσύνη-Ελληνισμός «Έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης»
  2.1 " Για πολλούς αιώνες, από τη βυζαντινή περίοδο ακόμα, δεν υπήρχε καν η έννοια Έλληνας"
  Η Αυτοκρατορία και η Νέα Ρώμη κοινώς Πόλη ή Κωνσταντινούπολη που κατέλαβαν οι Οθωμανοί ΔΕΝ είναι πλέον η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλά ότι ανακατέλαβαν οι παλιοί κάτοικοι από τους Φράγκους. Το "Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία" ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ με την πρώτη Άλωση το 1206. Αυτό που κατέκτησαν οι Οθωμανοί είναι η Ύστερο Βυζαντινή Αυτοκρατορία κάτι πολύ κοντά σε αυτό που οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε ως "Βυζάντιο": το Ελληνικό Απομεινάρι της παλιάς Αυτοκρατορίας. Η ζωή του Ύστερου Βυζαντίου με έδρα την Πόλη ήταν σημαντικής διάρκειας 200 περίπου χρόνια, όσα πολλά σύγχρονα της κράτη της τότε αλλά και σημερινής Ευρώπης. Η Δυναστεία των Παλαιολόγων είναι δε η μακροβιότερη υπερβαίνουσα ακόμη και αυτή των Μακεδόνων. Τα εδάφη της συνιστούν πλέον το Θέμα της Ελλάδος, της Πελοποννήσου (όπως ονομάστηκαν μετά τον Μαυρίκιο και τους Μακεδόνες) και περιοχές της Ηπείρου, Δυτικής Μικράς Ασίας βασιλευούσης της Πόλης. Ο όρος Ρωμαίος παραμένει σε ισχύ στα επίσημα έγγραφα όπως για τον "εν Χριστώ τω Θεώ πιστό βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων" Παλαιολόγος διότι δηλοί επανόρθωση της Αυτοκρατορίας και αντικρούει τα πρωτεία του Πάπα και των Γερμανών πλέον Ρωμαίων Αυτοκρατόρων της Δύσης. Όμως οι αυλικοί και γραμματείς του αυτοκράτορα τον αποκαλούν πλέον "Βασιλιά των Ελλήνων" (Ιωάννης Αργυρόπουλος) ενώ πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που λένε πλέον το αυτονόητο παρότι δεν είναι ευχάριστο όπως ο Γεμιστός («εσμέν Έλληνες το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί») ότι η Αυτοκρατορία μετά την ανακατάληψη της Πόλης ΔΕΝ είναι πλέον κληρονόμος ολόκληρης της Ανατολικής Ρωμαϊκής. Μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες όπως Αφρικανοί, Αρμένιοι, Λάζοι, Σύριοι, Παφλαγόνες, Καππαδόκες , δεν υπάρχουν πια!
  2.2 Ο Πατριάρχης « Ήταν ο δεσπότης των χριστιανών, κληρονόμος τού τίτλου των αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου.»
  Ο Πατριάρχης ήταν ο «ΕΘΝΑΡΧΗΣ» του Ρουμ μιλλέτ (τουρκ. millet-i Rûm, «έθνος των Ρωμαίων») και προφανώς ΟΧΙ Αυτοκράτορας Λαών όπως οι Αυτοκράτορες της Αν.Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Σουλτάνος έχει κρατήσει για τον εαυτό του τον τίτλο του αυτοκράτορα στην περσική εκδοχή Padeshah, (Τούρκικα: Padişah), δηλαδή Κύριος βασιλέων.. Χαρακτηριστικό της αυτοκρατορικής ισχύος του ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ είναι η ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΗ του Γεννάδιου από τον Μεχμέτ Β στις 6 Ιανουαρίου 14 54 έγινε δεκτός σε ακρόαση από τον Σουλτάνο, ο οποίος του ενεχείρισε τα διακριτικά του αξιώματος του, τα άμφια, την ποιμαντορική ράβδο και το εγκόλπιο ακόμη και έναν επάργυρο Σταυρό (κλαπέντος του αυθεντικού) κατά Βυζαντινό εθιμικό των Αυτοκρατόρων! Ο Σουλτάνος είναι ο νέος Αυτοκράτορας Εθνών.
  Συνεπώς, ανεξαρτήτως σκοπιμοτήτων, οι Οθωμανοί της εποχής αντιλαμβάνονταν κατεκτημένα ΕΘΝΗ ή Λαούς κοινής πίστης και Καταγωγής. Τα Millet αραβικής προέλευσης και έχουν δοθεί πολλές εξηγήσεις αν σημαίνει Λαό εθνογραφικά ή θρησκευτικά. Πρωτοεμφανίζεται στο Κοράνι και ο όρος αναφέρεται στο 'Λαό της πίστης του Αβραάμ' (αραβ. millat Ibrahim) αλλά και στην Πίστη που ο Αβραάμ φανέρωση στο λαό του. Ήδη η αναφορά στον Αβραάμ, Βιβλικό Εθνάρχη Εβραϊκών και Αραβικών Φυλών, ενδίδει μια φυλετική, έστω και ευρύτερη της Εθνικής, ταυτότητα.
  Τα Μιλλέτ παρότι ξεκινούν με την Οθωμανική Άλωση της Πόλης λαμβάνουν την πλήρη μορφή τους ως σύστημα διοίκησης σταδιακά και αργότερα καθώς η Κεντρική Οθωμανική εξουσία χάνει την μιλιταριστικής ορμή και αναγκάζεται να συνομιλεί με τις διαφορετικές Εθνικές Κοινότητες Χριστιανών που κατέκτησε.
  Εκτός του Rum Millet (1454) σύντομα αναγνωρίστηκε το Αρμενικό Μιλλετ (1461). Η αναγνώριση της Φυλής αν όχι Έθνους ως επιπλέον του Θρησκευτικού διαχωρισμού διαφαίνεται ήδη από το Σουλτανικό Φιρμάνι του Μουράτ το 1680, όπου αναγνωρίζεται ότι στο Ρωμαίικο Μιλλέτ, μετά τις κατακτήσεις που επιτελέστηκαν, υπάρχουν πλέον και μειονότητες εκτός των Ελλήνων και Ελληνόφωνων όπως οι Αλβανοί (Arnaut), Σέρβοι (Sirf), "Βλάχοι (Eflak, οι Aromanians και Megleno-Romanians) και Βούλγαροι (Bulgar) οι οποίοι δεν είναι Ρωμιοί δηλαδή παρότι Χριστιανοί, δεν μιλούν Ελληνικά ούτε διαβάζουν την Ελληνική Αγία Γραφή! ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ που κατέκτησε ο Μεχμέτ.
  Την δυσλειτουργία αυτή θα την λύσουν χρόνια μετά κατά την Μεταρρύθμιση, όταν οι Ελληνικές ή Ελληνόφωνες / Ελληνοφρονες αποσχιστούν δημιουργώντας ένα πλήρες σύστημα Μιλλέτ (Χαλδαίων 1844, Βουλγαρικό 1847, το Βλάχικο 1905 κτλ). Χαρακτηριστικό της και της Εθνοτικής σύστασης των Μιλλετ είναι ότι το Καθολικό Συριακό Μιλλετ αποσπάστηκε από το Ορθόδοξο Ασσυριακό μόλις το 1829 παρότι ήταν άλλο Δόγμα! Σε αυτή τη περίοδο ξεκαθαρίζεται επίσης ότι το Ρουμ Μιλλέτ αφορά Έλληνες (millet-I Rum του 1862) καθότι καθορίζει και σχέσεις με την Ανεξάρτητη πλέον νέα Ελλάδα.

  «Την τελική ευθύνη για την καλή τους συμπεριφορά[ των Χριστιανών] είχε ο ορθόδοξος πατριάρχης, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος όλων των χριστιανών τής αυτοκρατορίας.»
  Σε τέσσερις, τουλάχιστον, περιπτώσεις πατριάρχες απαγχονίστηκαν με διαταγή της Πύλης (Κύριλλος Α΄ Λούκαρης το 1638, Παρθένιος Β΄ το 1651, Παρθένιος Γ΄ το 1657 και Γαβριήλ Β΄ επίσης το 1657), ενώ αρκετοί πέθαιναν κάπως πως όταν αντιδρούσαν σε εντολές του Σουλτάνου έστω και για Θρησκευτικά ζητήματα φίλων του Χριστιανών (πχ διγαμία). Λίγο δύσκολο να θεωρηθούν Αυτοκράτορες...

  « Η Ρωμιοσύνη αντί με αυτογνωσία…»
  Ιδού ή εσχάτη πλάνη. Ρωμιοσύνη ως έθνος δεν υπήρξε ποτέ. Αποτελεί νεολογισμό των προεπαναστατικών Χρόνων (πρώτη αναφορά 18ο αιώνα). Έγινε αγαπητή λέξη από τους ρομαντικούς Λόγιους Επαναστάτες όπως ο Ρήγας που ήλπιζαν ότι ο εκβαρβαρισμός των Χριστιανών της Οθωμανικής περιόδου θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με ένα κοινό όραμα σαν αυτό της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Βαθιά ρομαντική ως ανεδαφική πρόταση, καθώς την Βυζαντινή Δόξα ανακαλούσαν μόνοι Έλληνες, ενώ οι υπόλοιπες αυτοκρατορίες της εποχής επιθυμούσαν τον «ασθενή» Οθωμανό.

  Η Πλάνη είναι ΞΕΝΟΦΕΡΤΗ: Αλλά επίσης όταν ο Φαλμεράγιερ έψαχνε Έλληνες ποιους αλήθεια αναζητούσε? Οι Αθηναίοι, Σπαρτιάτες και Μακεδόνες καθόλου Εθνική Συνείδηση δεν έχουν πριν την Μακεδονική ενοποίηση. Η φυλετική καταγωγή των Θηβαίων είναι μυθικώς από την Ανατολική Μεσόγειο. Πόση σχέση είχαν επίσης με τους Αχαιούς, Δωριείς, Αιολείς του Ομήρου που τους ενέπνευσαν ή Πελασγούς, Μινωίτες κτλ που τους εκπολίτισαν δια την επιμειξίας? Η Ρωμαϊκή κατοχή δεν είχε και πληθυσμιακές επιμειξίες? Εξάλλου η ίδια η Ιταλία και η Ρώμη μετά την αποχώρηση των Βυζαντινών διοικήθηκε από Γερμανικά Φύλα. Το 800 μχ η Ρώμη δεν είχε πάνω από 50χιλ "Ρωμαίους" ενώ η Νέα Ρώμη 500χιλ "νέο Ρωμαίους" (Ε.Παπουτσής, Η γεωγραφία του πληθυσμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Ανατολής). Κανείς δεν αμφισβήτησε τόσο έντονα την Ιταλική Εθνεγερσία, ίσως διότι φοβόταν τον Πάπα που δεν ήταν πάντα Ιταλός!!!
  Η Φυλετική Καθαρότητα, το φαντασιακό του Γερμανικού Εθνικισμού καθότι δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν ούτε στους Έλληνες και Εβραίους λαούς αρχέτυπο, δεν κατάφερε να ενώσει τους Γερμανούς σε μια μεγάλη αυτοκρατορία. Ούτε την Αυστρία δεν έπεισαν. Η πραγματική Ενδογένεση συμβαδίζει αλλά δεν στηρίζεται στην φυλετική καθαρότητα αλλά σε συνέχεια. Από τους πρώτους «Έλληνες» Ρωμαίους Αυτοκράτορες ή καλύτερα το Βουλγαροκτόνο μέχρι τον Κολοκοτρώνη που άλωσε την Τριπολιτσά η συνέχεια είναι περισσότερο από προφανής….

  Ευχαριστώ για τον χρόνο και το χώρο, καλή συνέχεια
  Λ.Ν.

 • Ανώνυμος 50639

  28 Μαρ 2021

  Προς 5631
  Οι Αλβανοί να μη μιλάνε και να κοιτάνε τα δικά τους.
  https://m.youtube.com/watch?v=RsaDGlTAOOc&t=2s
  Και εδώ:
  https://m.youtube.com/watch?v=TLxcOcm26mI&t=12s
  Και εδώ:
  https://m.youtube.com/watch?v=nkVLa63QkI0
  Και εδώ: https://m.youtube.com/watch?v=Xgg2k_3mz-E
  Γενικό συμπέρασμα; Η Αλβανία είναι βλαχικη/ρουμανική και την "αλβανικη" αφύπνιση την έφτιαξαν οι Βλάχοι/Ρουμάνοι.

 • Ανώνυμος 50631

  27 Μαρ 2021

  Ο πρώτος αποστάτης ο Καραγιωργης Σερβίας , διαβάστε και λίγη wikipedia πια.
  https://el.wikipedia.org/wiki/Καραγιώργης_Πέτροβιτς
  Επίσης η επανάσταση του 21 ήταν Αλβανική
  https://www.youtube.com/watch?v=LwH69DKTF4U
  Αντε ρε Γιαννάκη αμόρφωτος είσαι

 • Ανώνυμος 50620

  26 Μαρ 2021

  Ειναι η σκληρη αληθεια οτι η Τουρκοκρατια εκβαρβαρισε τους κατεκτημενους λαους, απεκοψε καθε επιρροη απο την Αναγεννησιακη Δυση και επεβαλε σταδιακα τον Ανατολιτικο συλλογισμο: Κεσμετ, Μεγαλομανια, Μυθοπλασια, Δουλικοτητα και Επαρση και κυριως βαθεια πιστη στην Συνομωσιολογια. Πολυ ευστοχα παρουσιαζει το αρθρο την εκπτωση των λαων της Οθωμανικης περιοδου που οδηγησε στους πλεον αιματηρους πολεμους. Αυτο που ο αρθρογραφος δεν φαινεται να αντιλαμβανεται ή εστω δεν επισημαινει ειναι η διαφοροποιηση μεταξυ Ανατολικων και Δυτικων πληθυσμων στην Οθωμανικη επικρατεια. Στον χωρο της Βαλκανικης η Τουρκικη παρουσια παρεμενε ασθενικη, εξαιρουμενης της θρακης. Οι λαοι εχοντας αναμνηση του Δυτικου παρελθοντος τους, εξεγειρονταν συνεχως. 70 σημαντικες εξεγερσει στον Ελληνοφωνο χωρο και αλλες τοσες στον Σλαβοφωνο και Αλβανοφωνο χωρο. Να θυμισουμε οτι οι πρωτοι που ΑΠΟΣΤΑΤΗΣΑΝ ηταν οι Αλβανοι και προφανως οχι για θρησκευτικα ζητηματα, δευτεροι οι Σερβοι. Οι αναταραχες συις Αφρικανικες κτησεις των Οθωμανων ηταν μαλλον διοικητικες ελλειψεις και μια ρατσιστικη αντιμετωπιση των αραβικων πληθυσμων απο την Υψηλη Πυλη. Ας μην ξεχναμε οτι η Υψηλη Πυλη υπηρξε παντοτε φανατικα ρατσιστικη, οπως δειχνουν τα χαρεμια και οι Σουλτανοι ως γνησιοι Ελληνες, Αρμενιοι και Γεωργιανοι. Χρειαζεται λιγο καλυτερη αναγνωση λοιπον της Ιστοριας, αλλιως καταλληγουμε πολιτικαντηδες

 • Ανώνυμος 49441

  30 Σεπ 2020

  https://www.facebook.com/groups/lega.italoellenica/permalink/10164573614610624

  ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
  Καλό θα ήταν αντί να αναπαράγεται κάθε χρόνο το ίδιο τελετουργικό εξύμνησης της εθνικής μεταφυσικής μυθολογίας, να γίνει επιτέλους μια ιστορική αναδρομή των γεγονότων της εποχής του 1821 ώστε να γίνουν κατανοητά στο ευρύ κοινό και να δημιουργηθεί μια ουσιαστική αυτογνωσία.
  Με ψευδαισθήσεις και ταρατατζούμ, παρελάσεις κι αυθυποβολές ανωτερότητας της φυλής και πολιτισμού δεν πάει πουθενά η κοινωνία, σέρνεται στα λείψανά της, αναβιώνει σαν μούμια πεθαμένες ερμηνείες - φαντάσματα και δημιουργεί ψευδή συνείδηση ως γνωστική βάση κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλαζονία και φανατισμό.
  Καταλήγει σε εθιμοτυπικές λατρείες δογματικών εκδοχών και μυστηρίων, άσχετων με την ιστορική πραγματικότητα, που αναπαράγει λειτουργικά αναλφάβητους και ανιστόρητους υπηκόους, ξεκομμένους από την παγκόσμια κοινότητα.
  Πρέπει από το 2021 να ξεκινήσει μια νέα φάση ανάγνωσης της ιστορίας που να ακολουθεί την επιστημονική ορθολογική μέθοδο έρευνας και να στηρίζει την κριτική, ελεύθερη, συνειδητή, προβληματική προσέγγιση στην ιστορική αλήθεια. Αυτή είναι η μόνη ελπίδα αναδημιουργίας της ελληνικής κοινωνίας σε γερές και υγιείς γνωστικές βάσεις αυτοσυνείδησης, ικανές να διαλογιστούν ισότιμα με την παγκόσμια ανθρώπινη κοινότητα, παράγοντας σύγχρονο διαπολιτισμό.
  Γιατί ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ!

 • Ανώνυμος 49042

  30 Μαΐ 2020

  Ο κ. Λαζαρης, περιγραφει συνοπτικα την κατασταση που επικρατουσε εκεινο το διαστημα στην οθωμανικη αυτοκρατορια, εχει μεγαλο δικιο, αυτη η λογικη και ο στοχος επικρατουσε μεταξυ 1821-1827. Αρπαγες, πλιατσικο και αυξηση της εξουσιας του καθε προεστου η οπλαρχηγου με την ιδρυση ενος εξουσιαστικου μορφωματος τυπου φαιουδαρχικης καρικατουρας. Ετσι ηθελαν τοτε ολοι οι επιτροποι της επαναστασης (Προυχοντες, Κωλλετης, Μαυροκορδατος, οπλαρχηγοι) το κρατος που οραματιστηκαν . Ειχαν δε τοσες διχονοιες μεταξυ τους, λογω της μανιας της υφαρπαγης των γαιων, οπου ανεκαθεν οι Προυχοντες και οι Παπαδες του Μορια ηθελαν μια ξεχωριστη κι ανεξαρτηση διοικηση και περιφερεια απο τους υπολοιπους επιτροπους (φιλικη εταιρεια, Ρουμελιωτες, Αγγλοφιλους κυβερνητικους) βλ την συνελευση των Καλτεζων που κανει λογο για την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. Γι αυτο σημερα παρατηρειται αυτη η καθυστερηση στο νεοελληνικο κρατος. Ετσι δομηθηκε και απο αυτην την ιστορια συνεπαγεται. Παρ ολα αυτα προ του 1821 οι Χριστιανοι δεν ειχαν τοση ευημερια οσο θελουν να παρουσιαζουν καποιοι ιστορικοι. Του κ. Λαζαρη του διαφευγει ενα πολυ μεγαλο κεφαλαιο στην ιστορια της επαναστασης του 1821 και αυτος δεν ειναι αλλος απο τον Αλη Πασα, οπου για περιπου 20 χρονια, αυτος ο μεγας Βεζυρης, ειχε επεκτεινει την ηγεμονια του με αυτοδιαθεση, σχεδον σε ολοκληρο το Ρουμ Βιλαγιετ, γραφοντας την Πυλη στα παλαια μεταξωτα του υποδηματα. Το φαινομενο αυτο ηταν γενικο εκεινη την περιοδο και τετοιοι φιλοδοξοι Βεζυρηδες αρχιζαν να ξεφυτρωνουν σε καθε γωνια αυτης της αχανους αυτοκρατοριας, μετα το 1680 που σταδιακα ξεκινησε η παρακμη της. Και ειναι ευρεως γνωστο στους ιστορικους ποιος ηταν ο πολιτισμος του κρατους του Αλη Πασα, που ενω στην αρχη της εξουσιας του εκανε μια βιαιη καταστολη εναντια των ληστων (Πλην των Σουλιωτων) εντος της επικρατειας του, οντας κι αυτος γονος ληστων και επηρεασμενος απο την κακια της μητερας του ( οφειλεται που την βιασαν 38 Γαρδικιωτες Τουρκαλβανοι) ξεκινησε επειτα να τα κανει κι ο ιδιος σαν απολυτος Σατραπης του πασαλικιου του, ο πολιτισμος του κρατους του περιλαμβανε τα εξης, χαρεμια στο σεραγι του με ακολασιες και πασης φυσεως διαστροφες, αυλικη πορνεια, ληστειες μετα των εντολων του, πλιατσικα με πασαλιδικη βουλα, ραδιουργιες, εκβιασμους, παιδομαζοματα για στελεχωση του Χαρεμιου (λεγεται πως ο πατερας του Αθανασιου Τσακαλωφ αλλαξε το επιθετο του σε Τσακαλωφ για να αποφυγει το παιδομαζομα του Αλη Πασα που ηθελε τον γιο του Θαναση εντος του Χαρεμιου) δημοσιες αγγαριες, τραμπουκισμοι, μιζες, φοροληστρικη επιδρομη, γραφικη δεισιδαιμονια, παπαδαριο και οχι μονο (οι Δερβισιδες ειχαν γινει κρατος εν κρατει) Μεσα σε ολο αυτο το θλιβερο πλαισιο ζουσαν οι Ρωμιοι και αυτοι που πληρωναν περισσοτερο τη νυφη ηταν οι ευκαταστατοι Χριστιανοι προυχοντες αλλα και οχι μονο, πολλοι οθωμανοι Ηγεμονισκοι, Μπεηδες και Αγαδες παθαιναν τα ιδια απο τις τακτικες αυτου του Σατραπη Βεζυρη. Αναφερεται εξαλλου και απο τον Μακρυγιαννη στους βιους του πως ο Καποδιστριας που τα ειχε τακιμια με τους ρωσοφιλους Σουλιωτες ειχε καλεσει τον Θαναση Βαγια (Σουλιωτης Επιτροπος του Αλη Πασα) και του ζητουσε διευκρινησεις περι της δομης και της διοικησης του κρατους του Αλη Πασα! Τα ιδια Παντελη μου τα ιδια Παντελακη μου δηλαδη... Ωστοσο και ενω οι Αγγλοι, τελικα, κυριαρχησαν σε αυτο το νεο κρατος, με το που απεστειλαν τον Οθωνα και με δαπανες απο τους Ελληνες της διασπορας χτιστηκαν νεοκλασικα δημοσια κτιρια και εφαρμοστηκαν καποιες υποδομες οπου απεκτησε η νεοελληνικη πρωτευουσα καποια ευρωπαικη ατμοσφαιρα , δεν ελειψαν, ως συνηθως, οι ντοπιες λαμογιες που ζητουσαν πασει Θυσια το κρατος Ψωροκωσταινα και μετα απο καιρο οι επιγονοι τους τα κατεστρεψαν και εκαναν τα αστικα κεντρα σαν τα μουτρα τους. Αυτη ειναι η αληθεια και δεν αλλαζει.

 • Ανώνυμος 48096

  3 Νοε 2019

  @47210
  Η ελληνική εθνική συνείδηση και το νεοελληνικό κράτος άρχισε να διαμορφώνεται τέλη του 18ου αιώνα. Ακολουθώντας φυσικά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις (εμφάνιση εθνών-κρατών). Για ποίους έλληνες μιλάς λοιπόν.
  Μήπως σε κάποιους που κατά καιρούς ευφραίνονταν από την αρχαιοελληνική γραμματεία που όμως δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που σήμερα ονομάζεται Ελλάδα.
  https://www.politeianet.gr/books/9789606647857--epikentro-ta-ethni-krati-stin-europaiki-istoria-190192

 • Ανώνυμος 47495

  19 Μαΐ 2019

  Τουρκολαγνεία, ότι πιο σιχαμερό στη σημερινή Ελλάδα.

 • Ανώνυμος 47475

  15 Μαΐ 2019

  @47210
  Παρότι ως Μηχανολογο του ΕΜΠ δεν με χαροποιεί σου θυμίζω ότι και ο κος Τσιπρας έχει αποφοιτήσει από το ΕΜΠ. Σε δημόσια μάλιστα συνέντευξη του ισχυρίστηκε ότι το ισχυρό του "χαρτί" είναι η Οικονομία. Στο μέτρο που θυμάμαι περί οικονομίας και χρηματοροών γενικά κάτι διδάσκουν στις έδρες Επιχειρησιακής Έρευνας. Δυστυχώς στο ΕΜΠ μαθαινεις ένα πράγμα ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ διότι σχεδόν αποδεδειγμένα είσαι ειδικός (μηχανικός) σε μια χώρα που δεν έχει Τεχνολογία και Τεχνογνωσία.
  Προφανώς ο κος Λαζαρης πήρε πτυχίο ή καλύτερα Δίπλωμα.

 • Ανώνυμος 47210

  4 Απρ 2019

  Ο Γιάννης Λάζαρης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος Ε.Μ.Π. και διευθυντής του διαδικτυακού περιοδικού "Ελεύθερη Έρευνα"

  ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος !!!!!!!!

  Μάλλον ούτε πτυχίο δεν έχει πάρει.

  Κατάλογος ελληνικών εξεγέρσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1453-1830)
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_(1453-1830)

  Τόσες αποστασίες;;;;;;;

  Βέβαια τα γραφόμενα ενός ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΥ!!! έχουν περισσότερο βάρος από ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ!!!

  Τι γράφουν τα τουρκικά σχολικά βιβλία για την ελληνική επανάσταση του 1821. Τα προνόμια, οι δραγουμάνοι και η «Εθνική Εταιρεία»...

  Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/ti-grafoun-ta-tourkika-scholika-vivlia-gia-tin-elliniki-epanastasi-tou-1821/

  Ελεύθερη Έρευνα = Τουρκική προπαγάνδα

 • Ανώνυμος 47141

  24 Μαρ 2019

  Τον 18ο αιώνα ολοι οι υπήκοοι χριστιανοί της οθωμανικής αυτοκρατορίας ηταν πολίτες 2ης κατηγορίας, μολις το 1860 ομως ξεκιναει η μεταρρύθμιση για ισονομία και για τους Χριστιανούς, η περίφημη μεταρρύθμιση του Τανζιματ. http://www.ime.gr/projects/tanzimat/gr/main/322.html Για ποια ισότητα και ευμάρεια εννοούσε ο Φινλευ προ της επανάστασης;

 • Ανώνυμος 47139

  24 Μαρ 2019

  Παραθέτετε τον Φινλευ, αυτον τον ΠΡΑΚΤΟΡΙΣΚΟ της Ιερας συμμαχίας των Άγγλων - κυριως Άγγλων - Ρώσων κι Αυστροουγγρων, που ειχε χωράφια με αμπέλια στο Τατόι, ήθελε μπίζνα για να ανοίξει και τράπεζα στο νεοελληνικό βασιλειο, δεν παραθέτετε κύριε Λάζαρη κείμενα απο τον Πουκεβιλ για να δείτε σε τι δεινή θεση ειχαν βρεθει οι Ραγιάδες, ουτε κείμενα απο τον Ληκ (εστω), ανατρέξτε να βρειτε πως η οθωμανική αυτοκρατορια άρχισε να καταρρέει επειδη τα εκτελεστικά της όργανα εκαναν κατάχρηση εξουσιας και των περιουσιών των γκιαουρηδων, κατέστρεφε τα χωράφια τους ο καθε σαπιοκοιλιας μπέης η καδης, με αποτελεσμα ολοι να φεύγουν (οι ραγιάδες) στα βουνα σαν βλαχοποιμενες η να μένουν σε μαχαλαδες με λασποσπιτα και να παζαρεύουν σε άθλια γιουσουρούμ! Δεν υπηρχε προοδος γιατι απλα η οθωμανική αυτοκρατορια στα Βαλκάνια ειχε καταντήσει η Ταϋλάνδη της Ευρώπης, τα παιδια των Χριστιανών γίνονταν ειτε πορνες στα χαρέμια ειτε γενίτσαροι, άχρηστες συντεχνίες στους επαγγελματικούς κλάδους, καμμια παραγωγή, καλντερίμια χωρις σιδηρόδρομους και καταναγκαστικές αγγαρείες χωρις μισθό, διαφθορά, ληστείες, πειρατιες, σιγουρα και οι γκιαουρηδες θα υπέπεφταν στην παρανομία για επιβίωση, κατηγορείτε τους οπλαρχηγούς παραθέτοντας γνώμες, απο ποιους; Τους προύχοντες; Ποιο τρανό παραδειγμα δειχνει την τοτε κατασταση; Η δολοφονία του Καποδιστρια ισως; Θελω να σας ρωτήσω! Φταίνε οι Αρβανιτες κι οι Βλαχοι που ταχα μου δεν ειχαν εθνικη συνείδηση η μηπως ο κρατικός λειτουργός της Πύλης που μετέτρεψε τους ραγιάδες μίζερους και άξεστους; Γιατι οι οπλαρχηγοί κι ο Καποδιστριας ηταν αγαπητοί στον λαο; Με συγχωρείτε αλλα διαφωνώ καθέτως με το κείμενο σας, ειδα και το ομονυμο κλιπάκι σας απο το WEB TV, ερμηνεύετε το κείμενο μαζι με αλλη μια κυρία και ευτελίζετε φιγούρες της επανάστασης (οπλαρχηγούς) με νεολογισμούς και διασκευή του mapet show με μειλίχιες γυναικείες φωνές, κανενα μηνυμα δεν προσφέρετε. Ισα ισα που εδω γίνεστε γραφικός και πιστέψτε με δεν κατάφερνετε κατι, η λογικη του νεοέλληνα (που τον κατάντησαν ετσι μετα την δολοφονία του Καποδιστρια) δεν αλλαζει ετσι, παρα μονο με την παιδια και την ειδική αγωγή! Κριμα γιατι έπαιρνα στα σοβαρά καποια κείμενα σας.

 • Ανώνυμος 47043

  5 Μαρ 2019

  https://www.iefimerida.gr/news/483005/sto-sfyri-o-orkos-toy-kolokotroni-kai-tis-peloponnisiakis-geroysias-gia-ti-sotiria-tis

 • Ανώνυμος 46856

  7 Φεβ 2019

  1. Η χρήση της Γλώσσας πρέπει να διευκρινίζει όχι να μπερδεύει
  Καταρχήν αν μιλατε περί αποστασίας και αποστατών να διευκρινήσουμε τι εννοείτε
  (α) την σημερινή ΠΟΛΙΤΙΚΗ σημασία του όρου πχ "Ο ολετήρας της χώρας και της κυβέρνησης ομολόγησε αποστασία" όπως λέει ο Καμμένος ή η κατηγορία της Αποστασίας του 65 όπου έχει ΑΡΝΗΤΙΚΗ, προδοτική σημασία,
  (β) την Ιστορική σημασία του όρου όπως περιγράφει ο Θουκιδίδης την Αποστασία της Μήλου και Μυτιληνης απέναντι στην Αθηναϊκη αλαζονική και σκληρή Ηγεμονία που έχει σαφώς ΘΕΤΙΚΗ σημασία
  (γ) none of the above απλά το ουσιαστικό του απο-στασης (ίσταμε) δηλαδή απομακρύνομε στεκομαι μακρια πιθανόν γιατι ο Οθωμανός μου βρωμάει από το αίμα που πίνει!?
  2. Στην Οθωμανική φεουδαρχική και θεοκρατική αυτοκρατορία οι πρώτοι που "Αποστάτησαν" δεν ήταν οι Ρωμιοί κάτοικοι δεύτερης κατηγορίας αλλά οι ΑΛΒΑΝΟΙ του Αλη Πασά δηλαδή πολίτες Οθωμανοι Ισότιμοι με τους Τούρκους!!!

 • Ανώνυμος 46506

  4 Δεκ 2018

  Δεν προκειται να σου απαντησει κανεις. Τα κονδυλια του υπουργειου εξωτερικων σταματησαν απο τοτε που εφυγε ο Κοτζιας. Μπλοφα δικη του ητανε. Τωρα που τελειωσε και η ιστορια με τα Σκοπια και την Αλβανια, / τα βρηκανε/, 46377. Γιωτας

 • Ανώνυμος 46377

  11 Νοε 2018

  Δηλ. για να έχουμε καλό ρώτημα οι αγωνιστές του 1821 πολέμησαν έτσι απλά για 10 ολόκληρα χρόνια διακινδυνεύοντας την ζωή τους , μην γνωρίζοντας τι θα τους ξημερώση αύριο , και νωρίτερα πάλι διακινδυνεύοντας την ζωή τους ως μέλη της φιλικής εταιρίας , που αν τους ανακάλυπταν θα πήγαιναν όλοι τους για κρέμασμα και παλούκωμα - προσφιλής και αγαπημένη ασχολία των Τούρκων - μόνο και μόνο επειδή ήταν "αχάριστοι" διότι "περνούσαν καλά" για να φάνε τα χωράφια και τις περιουσίες των Τούρκων ; Οι βίαιοι εξισλαμισμοί χωριών ολόκληρων υπό την απειλή σφαγής , που αλλαγή της θρησκείας σήμαινε εκτουρκισμός διαπαντός , το παιδομάζωμα όλων αγοριών κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή που τα μετέβαλαν σε γενίτσαρους - προδότες της φυλής τους και που διάλεγαν τα όμορφα και τα αρτιμελή για να τα βάζουν χέρι - που αυτό είναι στην κουλτούρα των "καλών Τούρκων" , οι βιασμοί και η βαριά φορολογία , ήταν ωραία πράγματα ; Και καλοπερνούσαν οι πρόγονοί μας ; Και αναρωτιέστε κιόλας εθνομηδενιστικά λοβοτομημένα αχάριστα τούβλα ; Που φτύνετε στους τάφους αυτών που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι όλοι εμείς , διότι σας χαλάει που ήταν χριστιανοί και ορθόδοξοι και που μόνο που το σκέφτεστε βγάζετε φλύκταινες και σεληνιάζεστε . Οι αγωνιστές του 21' άφησαν γραπτά απομνημονεύματα και επιπλέον τα γεγονότα είναι σχετικά πρόσφατα και υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που τα έζησαν όλα αυτά - γιατί λοιπόν δεν ανατρέχετε σε αυτούς τους ίδιους που πολέμησαν παλιοφασισταριά που έχετε καταντήσει νεογενίτσαροι , και ανθέλληνες μέχρι το μεδούλι ;

 • Ανώνυμος 45599

  30 Απρ 2018

  Ερντογάν: Ο Αθανάσιος Διάκος σουβλίστηκε μόνος του…
  Δεν σε ξεχασα φιλε μου. Γιωτας

 • Ανώνυμος 45371

  26 Μαρ 2018

  Ανώνυμος 45368 Οκ τώρα ξέρω ποιός είσαι, άντε λοιπόν μείνε κολλημένος εδώ στην μίζερη ζωή σου, διχασμένη προσωπικότητα.

 • Ανώνυμος 45368

  25 Μαρ 2018

  Σιγουρα! Εσυ εισαι και ο υγιεις!!!!! Γιωτας!

 • Ανώνυμος 45361

  25 Μαρ 2018

  Ανώνυμος 45327 Είσαι άρρωστος αγόρι μου, πήγαινε να σε κοιτάξει κανένας γιατρός.

 • Ανώνυμος 45327

  23 Μαρ 2018

  Ελα λαζαρακο, απο την ΚΥΠ εισαι! Ασε τα κολπα. Αυτη η σελιδα εδω ειναι ελληνικη, μπας και τσιμπησει κανενας φουκαρας Αλβανος, η σκοπιανος.Γιωτας

 • Ανώνυμος 45322

  22 Μαρ 2018

  Ανώνυμος 45315 Εννοείτε, δεν έχει καταλάβει όμως το άτομο ότι τα δικά μου σχόλια γράφονται εσκεμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να τον φέρω στα λόγια μου και απο ρατσιστή και εθνικιστή να τον μετατρέψω σε αντιρατσιστή και ανθρωπιστή, κάνοντας τον να δεί ωμά την αλήθεια και να βγεί λίγο απο το καβούκι του. Έχει την εντύπωση ότι βλάπτει τους άλλους μπαίνοντας και σχολιάζοντας εδώ σε αυτή την σελίδα αλλά ο μόνος που βλάπτει είναι ο εαυτός του, η προσκόληση του εδώ δείχνει άλλωστε άνθρωπο δύστροπο και εγωιστή που δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει στην ζωή του. Και εσύ καλά να είσαι φίλε ή φίλη, καλό σου βράδυ.

 • Ανώνυμος 45315

  22 Μαρ 2018

  @45272 ναι το καταλαβα με τον τροπο που γραφει, να εισαστε καλα!

 • Ανώνυμος 45272

  19 Μαρ 2018

  Ανώνυμος 45271 Γιατί φίλε μου, έχεις την εντύπωση ότι είναι πραγματικά πατριώτης; Το έχω ξαναγράψει, απλά κακός άνθρωπος είναι και βρίσκει τον εθνικισμό/πατριωτισμό σαν άλλοθι για να εξωτερικεύει την κακία του, πουθενά δεν πιστεύει, εγωιστής και μικρόψυχος είναι.

 • Ανώνυμος 45271

  19 Μαρ 2018

  @45270 σα να φτυνει στα μουτρα ολα τα φανταρακια που πανε στα συνορα να υπηρετησουν με αυτα που γραφει για τις ελληνιδες.

 • Ανώνυμος 45270

  19 Μαρ 2018

  Ανώνυμος 45268 Θα ήθελες να έχεις κουκλάρα γυναίκα και μάλιστα Γερμανίδα αλλά δεν, Παπαδόπουλε, μην δίνεις άκυρα ονόματα και τοποθεσίες, δεν τσιμπαει κανείς. Φασίστας και ρατσιστής είσαι και σε έτσουξε που σου είπα για τις συμπατριώτισσες σου, σου το είπα άλλωστε για αυτόν τον λόγο για να σου προκαλέσω σύγχυση και τα κατάφερα, μην γράφεις με τρόπο ότι δήθεν δεν σε πείραξε το δικό μου σχόλιο. Έτσι για να θυμάσαι καθημερινά ποιοί είσαστε, ανοιχτόποδος λαός και κάθε φορά που σκούζεις για ΄΄φυλετικές συνέχειες΄΄ θα σου έρχετε αυτό στο μυαλό. Έπειτα όμως πιστεύεις στην ΄΄καθαρότητα΄΄ της Ρωμιο-φυλής σου και κλαψουρίζεις όταν σου λέμε ότι είσαστε ανακατεμένος λαός. Όσο για το όταν γίνει πόλεμος, είμαι σίγουρος ότι θα πας, αλλά μετά απο όσα σου είπα με βαριά καρδιά. Άντε καλό σου βράδυ και εδώ θα είμαι να σε συγχίζω συνέχεια.

 • Ανώνυμος 45268

  18 Μαρ 2018

  Οχι, κανεις λαθος Λαζαρακο, γυναικα εχω και πολυ ομορφη, μπορεις να τη δεις στο facebook. Ενας Γιωτας απο Bremen υπαρχει. Οι συμπατριωτισσες μου και σου, καλα κανουν και ανοιγουν τα ποδια τους σε αλλοδαπους, και γω με Γερμανιδα ειμαι παντρεμενος και εχω δυο υπεροχα παιδια. Ετσι μονο θα λειψει ο φασισμος και ο ρατσισμος. Και αν η πατριδα μου με χρειαστει και με καλεσει, τιμη μου και δοξα μου να σκοτωθω για την πατριδα μου, ουτε ο πρωτος, ουτε ο τελευταιος θα ειμαι. Αργοσχολος δεν ειμαι, εργαζομαι εδω και πολλα χρονια στο εξωτερικο και τωρα σκοπευω σιγα/σιγα να επιστρεψω. Καλη σου νυχτα.

 • Ανώνυμος 45264

  18 Μαρ 2018

  Ανώνυμος 45233 Παπαδόπουλε άσε τον εξομολόγο, θες επειγόντως γυναικολόγο να σου λύσει τα ερωτικά σου προβλήματα. Όσο για το ποιός είναι Ρωμιός, δες τις ανοιχτόποδες συμπατριώτισσες σου που φέρνουν αλλοδαπούς στο Ρωμιοσυνιστάν και τους ελληνοποιούν, αυτούς να πείς Ρωμιούς και σαν καλό μαντρόσκυλο που είσαι να υπερασπίζεσαι αυτή την διεφθαρμένη κοινωνία, μπας και σου ρίξουν κανένα κοκαλάκι να γλύψεις και αν γίνει αύριο-μεθαύριο πόλεμος με το καλό να πέσεις με τα μούτρα να σκοτωθείς για να μπορούν στο μέλλον οι εξελληνισμένοι Ρωμιοί συμπατριώτες σου να κάνουν τα ίδια αίσχη. Όσο για εμένα αν κάποια στιγμή αργώ να απαντήσω, μπορει να κάνω και μήνες καμιά φορά, μην ανυσηχείς, εδώ θα γυρίσω πάλι γιατί μου αρέσει να σε κρατάω κολλημένο εδώ σε σύγχυση, απλά έχω έξω μια πραγματική ζωή να ζήσω και να αγωνιστώ, σε αντίθεση με εσένα που είσαι αργόσχολος με μίζερη ζωή.

 • Ανώνυμος 45233

  13 Μαρ 2018

  Οτι ηταν να πουμε εδω το ειπαμε Λαζαρακο. Να μην πεφτουμε σε επαναληψεις. Μολις ευκαιρισω θα σχολιασω κανενα αλλο σου κειμενο, να γελασουμε λιγο. Αφου και συ Ρωμιος εισαι, ειπαμε, Πελοποννησιος. Οσο για τις αμαρτιες μου μη στεναχωριεσαι, θα παω σε κανενα εξομολογο..... Ο φιλος σου Γιωτας

 • Ανώνυμος 45227

  12 Μαρ 2018

  Ανώνυμος 45174 ΄΄μηπως εισαι κανενα μηχανημα και οχι ανθρωπος΄΄

  Το ίδιο αναρωτιέμαι για εσένα Παπαδόπουλε, με τόση κακία που έχεις μέσα σου και σχολιάζεις διαρκώς επι τέσσερα χρόνια σε μία σελίδα που δεν σου αρέσει, άνθρωπος δεν μπορεί να είσαι. Το μόνο που καταφέρνεις εδω μέσα είναι να τα βάζεις με τους λίγους αδικιμένους αυτής της χώρας για να υπερασπιστείς την πλειοψηφία των καλοβολεμένων διεφθαρμένων συμπατριωτών σου, αλλά στην ίδια κατηγορία ανήκεις και εσύ, δυστυχώς οι ανέσεις και τα απειροελάχιστα και μη ουσιώδη προβλήματα που έχεις στην ζωή, σε έχουν φθείρει και έχασες και την λίγη ψυχή που έχεις μέσα σου. Δεν επικεντρώνεσαι στα πραγματικά προβλήματα που είναι οι αναρχικοί μπαχαλάκιδες Ρωμιοί συμπατριώτες σου που έχουν ρημάξει την μισή αθήνα, οι μίσανδρες Ρωμιές συμπατριώτισσες σου που όλη την ώρα βρίζουν το αντρικό φύλο, τα κομματόσκυλα που τρέχουν να στηρίξουν τα προδωτικά κόμματα τους απο δεξιούς μέχρι αριστερούς, όχι, φρόντισες να τα ΄΄βάλεις΄΄ κρυμμένος πίσω απο μία οθόνη με έναν άνθρωπο που κάποτε έδωσε και την ψυχή του για αυτήν την χώρα και μόνο καλο δεν είδε, αλλά αυτός είσαι, αυτός ήσουν πάντα Παπαδόπουλε, δειλός και μικρόψυχος, τράβα λοιπόν να υπερασπιστείς την ελιτ σου, την Ρωμέικη κοινωνία, αλλά να θυμάσαι ότι στο τέλος έρχετε ο λογαριασμός και θα πληρώσεις για τις αμαρτίες σου. Όσο για εμένα, ξεκίνησες ένα πόλεμο μαζί μου πριν απο δύο χρόνια που απαντούσες ειρωνικά ή επιθετικά στα σχόλια μου και απο τότε με βρήκες απέναντυ σου, φυσικά όμως δεν θα σταματήσεις, δεν σε αφήνει η κακία που έχεις μέσα σου, ψευτοεπαναστάτη.

 • Ανώνυμος 45174

  6 Μαρ 2018

  Ρε συ, μηπως εισαι κανενα μηχανημα και οχι ανθρωπος, και σπαω το κεφαλι μου μαζι σου? γιωτας

 • Ανώνυμος 45173

  6 Μαρ 2018

  E! Βαλτα να ταρμεξουμε παλι.Ουτε σκοαν ξερω ουτε τιποτα λαζαρακο...Εγω λεγομαι Γιωτας απο Αχλαδεα Καλαμπακας//

 • Ανώνυμος 45160

  5 Μαρ 2018

  Ανώνυμος 45144 Γιάννης Παπαδόπουλος το όνομα σου Χρυσαυγίτη και είσαι Μικρασιάτης δηλαδή μείγμα Λατίνων, Αράβων και Σλάβων, φάινεσται άλλωστε άλλοι Μικρασιάτες μελαχρινοί με γαμψές μύτες και άλλοι ξανθοί με λευκό δέρμα, απλά η Ρωμέικη γλώσσα ήτανε κοινή μέχρι και την Οθωμανική περίοδο και τώρα παριστάνετε τους Έλληνες. Ακόμη όμως και απο τον βορρά να ήσουν, το έχεις στο αίμα σου απο την οικογένεια σου να είσαι δειλός. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, Παπαδόπουλεεεεε. Ούτε το μέρος τον άνθρωπο αλλά που να το αντιληφθεί το στενόμυαλο χρυσαυγίτικο μυαλουδάκι σου, σκλάβε του μίσους, 4 χρόνια εδώ κολλημένος. Και ακόμη ένα για τους Μικρασιάτες, δηλαδή Ρωμιόφωνους χριστιανούς, ακόμη και οι ΄΄κακοί΄΄ Τούρκοι τους αγκαλιάσανε, μόνο οι ΄΄ σπουδαίοι έλληνες΄΄ που θεοποιείς δεν τους αγκαλιάσανε.

  ΄΄Βελζεβουλ΄΄
  βρε μήπως είσαι της SCOAN;

  Ο \"αρχαίος όφις\" και ο \"βεελζεβούλ\" συλλαμβάνονται στην Scoan Θεσσαλονίκης

  https://www.youtube.com/watch?v=Oaq3RaupoSU&feature=youtu.be

  Δες το βίντεο, μπορεί να είσαι κάπου εκεί μέσα.

  Υ.Γ. Αν η ΕΕ δεν έγραφε αλήθειες δεν θα είχες λυσσάξει με αυτήν την σελίδα. Και όλα όσα γράφουν είναι πάντα τεκμηριωμένα με στοιχεία, σε αντίθεση με εσένα που δεν έχεις επιχειρήματα, παρά μόνο ειρωνία και λεκτικές επιθέσεις για να μας κάνεις να γελάμε.

 • Ανώνυμος 45144

  3 Μαρ 2018

  Και μη με λες Παπαδοπουλο, ουτε Μικρασιατης ειμαι, αλλα και να ημουν θα ημουν πιο περηφανος, γιατι κρατησαν την ελληνικοτητα τους μεσα στις πιο χειροτερες συνθηκες. Στα Χασια δεν ηρθαν προσφυγες γιατι ηταν κατοικημενα, Βελζεβουλ. Ο φιλος σου Γιωτας.

 • Ανώνυμος 45143

  3 Μαρ 2018

  Προς την Οδον, την απο Σταγους /τωρα Καλαμπακα, απο την ομηρικη Κλωμακοεσα Ιθωμη, Βελζεβουλ// εις ανωτερα βουνοπατηματα του Βολουτζαιου κλωναριου φερουσαν και εις Μακεδονια εξαγουσαν, ευρισκονται τα χωρια, Κερασια, Κριτζοταδες, Φλαμρον, Γερακαρι, Βελενιτζα, Τζιουκα, Αγιος Γεωργιος, Πετζουνγκια, Μαυρελι, Σμολια, διασπαρμενα αναμεσα εισ τα βουνα μεταξυ πολλων φουντοτων Οξυων και εξαιρετων νερων. Και ανωτερω της οδου ταυτης, κεινται η Βλαχαβα //Τωρα Αχλαδεα Βελζεβουλ//, η Ασπρη εκκλησια, επι τινος υψηλης βουνοραχης της κυριου αλυσου των Βολουτζων // τωρα Χασια, Βελζεβουλ, να μαθης πεντε πραγματα να μορφωθεις//. Επομενον ητον ακομη διεξοδικωτερον να μνημονευθη ενταυτα και εν πολλα αξιολογον ελληνικον εθνος το οποιον κατοικει εδω τα ειρημενα χωρια και ολην σχεδον την προς βοραν ορεινην τοποθεσιαν ταυτην των Βολουτζων μεταξυ Θεσσαλιας και Μακεδονιας. ΟΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΑΣΙΩΤΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΛΑΠΙΘΩΝ, κατασταινοντες εθνος ηρωικον και φιλευλευθερον,
  Αντι να γραφεις ανοησιες διαβασε και κανα βιβλιο, να δεις τι γραφουν οι αλλοι! Απο την Καλαμπακα ειμαι σε δυομιση ωρες στα Γιουγκοσλαβικα συνορα, Βελζεβουλ. Για να φτασω Κρητη θελω δυο μερες. Αρα η Καλαμπακα εινα στο βορα!!! Μηπως δεν καταλαβες καλα και νομησες οτι εννοω Καλαματα, την πατριδα σου?
  Καλη σου νυχτα

 • Ανώνυμος 45133

  2 Μαρ 2018

  Ανώνυμος 45121 μαλλον απο την Πελοποννησο, καραβανας που τρως τα χρηματα του ελληνικου λαου

  Έλα Παπαδόπουλε, γέρασες και άρχισες να το χάνεις, χαχαχα. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρεις τελικά τί γράφεις. Η Καλαμπακα πάντως δεν ανήκει στον βορρά, οπότε σαν να λές ότι δεν είσαι παλικάρι και έξυπνος, με αυτήν την δήλωση σου όμως πρέπει να ζητήσεις δύο φορές συγνώμη, μία που θίγεις τους Ρωμιούς κεντρικής και νότιας Ελλάδος και δεύτερον που δεν λές την πραγματική σου καταγωγή Μικρασιάτη απόγονε Ρωμιόφωνων Ασιατο-Λατιινο-Σλάβων Χριστιανών. Πάντως σε ευχαριστώ που μπαίνεις εδώ μέσα και γελάω και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μην σταματήσεις να μπαίνεις.

 • Ανώνυμος 45121

  28 Φεβ 2018

  Το 5 φορες ηταν λαθος Λαζαρακο, το δικο σας συστημα φταιει, εγω μια φορα εγραψα! Για τη δειλια που λες, εγω γραφω το ονομα μου και την καταγωγη μου, εσυ οχι, αλλα δεν χρειαζεται, μαλλον απο την Πελοποννησο, καραβανας που τρως τα χρηματα του ελληνικου λαου, εισαι, γιατι αν ησουν απο το βορα, θα ησουν παληκαρι και εξυπνος, και δεν θα εγραφες ανοησιες. Γιωτας, απο Αχλαδεα Καλαμπακας

 • Ανώνυμος 45120

  28 Φεβ 2018

  Ανώνυμος 45119
  Ποιός Λαζαράκος βρε άρρωστε, έχεις γράψει πέντε φορές το μήνυμα για να κρύψεις το δικό μου, λες και ο οποιοσδήποτε επισκέπτης της σελίδας δεν θα μπορέσει να κατεβάσει την μπάρα κάτω να δεί τα υπόλοιπα σχόλια, νομίζεις ότι με την επιμονή σου προκαλείς σύγχυση. Θα μας πείς εσύ ο κρυφο-ναζί για φασισμό, που λύσσαξες να μπαίνεις πάνω απο τέσσερα χρόνια στην σελίδα ασταμάτητα. Σε έτσουξε που είπα ότι μπαίνεις καθημερινά, ταρακουνήθηκες και αντίκρισες το τέρας που έχεις μέσα σου. Για να είμαι ειλικρινής όμως Παπαδόπουλε, τώρα πλεόν θέλω και εγώ να μπαίνεις, ποιόν θα έχω να γελάω αν σταματήσεις να σχολιάζεις; Πάντως θα το ξαναπώ, ευτυχώς είσαι τόσο δειλός που δεν κινδυνεύουν οι συμπολίτες σου απο εσένα εκεί στα μέρη σου, ειδάλλως με την αρρωστημένη εμμονή που έχεις θα σε βλέπαμε σε πρωτοσέλιδο ως μακελάρη. Ως δειλός λοιπόν που είσαι, περιορίζεται ο ψευτο-τσαμπουκάς σου εδώ στο διαδίκτυο.

 • Ανώνυμος 45114

  28 Φεβ 2018

  Απο την ΚΥΠ εισαι Λαζαρακο και δεν κανεις καλα και τη δουλεια σου. Τα χρηματα των φορολογουμενων παιρνεις τζαμπα! Σαν στρατιωτικος που εισαι, χρησιμοποιεις τετοιες εκφρασεις! Υγιες μελος μιας κοινωνιας. Φασιστικη εκφραση που μαθαινουν στους καραβαναδες, την πρωτοακουσα στο Φιλμ ,Ζ, απο εκεινο το φασιστα που σκοτωσε τον βουλευτη της αριστερας. Καληνυχτα αου. Γιωτας

 • Ανώνυμος 45094

  27 Φεβ 2018

  Ανώνυμος 45024
  Κακός άνθρωπος είναι απλά και σε συνδυασμό με το αρρωστημένο του μυαλό καταντά επικίνδυνος για μία υγιή κοινωνία, είναι όμως τυχερός που η Ελλάδα δεν αποτελεί μια υγιή κοινωνία, έτσι ελεύθερος μπορεί να δρα, περιορισμένος όμως στο διαδίκτυο, για καλή τύχη των υπολοίπων είναι αρκετά δειλός για να κάνει κάτι εκτός διαδικτύου, αλλιώς θα τον είχανε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα ως μακελάρη. Τώρα σταμάτησε να γράφει για να μας πείσει ότι δεν μπαίνει εδώ, λες και δεν το συναντάμε σε άλλα σχόλια ως ανώνυμο ή με άλλα ονόματα.

 • Ανώνυμος 45024

  13 Φεβ 2018

  @45014 φιλε τι ασχολεισε μαζι του ο ανθρωπος ειναι αρρωστος θελει ψυχιατρο.

 • Ανώνυμος 45014

  12 Φεβ 2018

  Ανώνυμος 44935
  Έτσι να σε βλέπω εδώ μέσα καθημερινά κολλημένο Παπαδόπουλε, δεν θα σε αφήσω ποτέ σε ησυχία, διαρκώς σε σύγχυση θα είσαι, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι κανένας Λάζαρης ή Μπελιδόπουλος, είμαι εκείνος που πιανόσουν απο τα σχόλια του πρι ν δύο χρόνια σχεδόν και τον ειρωνευόσουν, ας ήσουν άνθρωπος τότε και δεν θα είχα ασχοληθεί ποτέ μαζί σου, εδώ μέσα μπαίνω για να διαβάσω τα άρθρα της σελίδος που τα θεωρώ αξιόλογα, αλλά έπειτα μου έδωσες ακόμη έναν λόγο να μπαίνω, να σπάω πλάκα μαζί σου. Φυσικά μια φορά την εβδομάδα θα μπώ, εν αντιθέσι με εσένα που η μικροψυχία σου σε συνδυασμό με το ότι η ζωή σου είναι ασήμαντη και μίζερη, όλα αυτά σε κρατάνε πίσω απο μία οθόνη να εξωτερικεύεις την κακία σου, όλη η ιδεολογία που δήθεν αντιπροσωπεύεις και καλά εθνικιστής αλλά και Χριστιανός, την χρησιμοποιείς απλά για να βγάζεις το μίσος που έχεις μέσα σου, μείνε λοιπόν κολλημένος εδώ, να μου δίνεις χαρά, γελάω μαζί σου. Τους Εβραίους μόνο κατηγορείς; Εδώ έπιασες όλο τον πλανήτη, τους Σλάβους υποτιμάς αποκαλώντας ειρωνικά τους Μακεδόνες ως επίσης Σλαβους, τους Γερμανούς μισείς που η μισή Ελλάδα έχει πάει εκεί μετανάστες και πιάσανε ερωτιλίκια και κολλητιλίκια μαζί με Γεμρανούς-ίδες, Χιτλερίσκους λες όσους διαφωνούν μαζί σου αλλά οι Χρυσαυγίτες φίλοι σου που τον υμνούν δεν σε πειράζει, φυσικά για γειτονικούς λαούς δεν το συζητώ, κατα την γνώμη σου όλοι πρέπει να πεθάνουν, απο την άλλη κατηγορείς ότι και καλά δεν σε αφήνουν να γράψεις την γνώμη σου ενώ έχει γεμίσει όλη η ΕΕ απο σχόλια σου σε αντίθεση που αν κάποιος απο εμάς σχολίαζε σε φασιστική σελίδα θα κλαψούριζες γιατί τον αφήσαν. Θα σου το ξαναπώ, κοίτα να καθαρίσει λίγο η ψυχή σου, αν έχεις, γιατί είσαι σε μία ηλικία που δεν έχεις και τόσο πολύ χρόνο όπως ένας νέος άνθρωπος για να σωθείς, σου το λέω γιατί έστω και υποκριτικά πιστεύεις στον Θεό.

 • Ανώνυμος 44935

  5 Φεβ 2018

  Το Αμην ξεχασες! Λαζαρακο! Ρε μπαγασα, απο την ΚΥΠ εισαι! Και γω κατηγορω τους φουκαραδες τους Εβραιους τοσον καιρο! Γιωτας

 • Ανώνυμος 44928

  5 Φεβ 2018

  Ανώνυμος 44732
  Τί ναρκωτικά λες τρομάρα σου που ούτε τα ψυχοφάρμακα δεν σε θεραπεύουν άρρωστε αποτυχημένε, 4 χρόνια + μπαίνεις ξανά και ξανά σε αυτή τη σελίδα για να προκαλείς σύγχυση, πουθενά δεν πιστεύεις, απλά ο εθνικισμός σου δίνει το ελεύθερο να εξωτερικεύεις το μίσος σου, σε είδαμε και στο φεης, την μια προκαλείς τους υπολοίπους μπαίνοντας εσκεμμένα σε ομάδες αθέων και μετα αν σου απαντήσουν το παίζεις θύμα και την άλλη μπαίνεις με άλλο προφιλ σαν αδιάφορος. Πουθενά δεν πιστεύεις απλά μίσος έχεις μέσα σου. Έχεις τόσο μίζερη ζωή που σε κρατάει δεσμευμένο εδω μέσα, απο την μία σίγουρα για εμένα είναι καλό γιατί σπάω πλάκα μαζί σου, απο την άλλη όμως η παρουσία σου μολύνει όλους τους υπολοίπους, φταίνε όμως οι διαχειριστές που σου επιτρέψανε εξαρχής να σχολιάζεις όλα αυτά τα εθνοφασιστικά ακαταλαβίστικα, αν όμως δεν το είχανε κάνει θα κλαψούριζες ότι δεν σε αφήσανε. Έχεις τόσο χαμηλό πνευματικό επίπεδο, iq ραδικιού που πας να μας πείσεις ότι δεν είσαι ο παπαδοπουλος αλλα καποιος γιωτας και στο καπάκι πας να απαντήσεις γράφοντας τα γνωστά παπαδοπουλικά σου. Κρίμα σε αυτή την ηλικία που έχεις φτάσει να παραμένεις τόσο μικρόψυχος, αντί να φροντίσεις λίγο να καθαρίσεις το μέσα σου απο την κακία και τον εγωισμό που σε έχουν κυριέψει, νομίζεις ότι βλάπτεις εμάς εδώ μέσα με τα ανοήτα σχόλια σου αλλά τον εαυτό σου βλάπτεις, μολύνεις την ψυχή σου και εξασφαλίζεις καθημερινώς το εισητήριο για την κόλαση στην επόμενη ζωή, όχι πως πιστεύεις στον θεό κι ας το παίζεις ελληνάρας χριστιανός, το τομάρι σου σε νοιάζει μόνο.

 • Ανώνυμος 44820

  4 Φεβ 2018

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΒΟΡΕΙΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΓΕΝΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ, ΣΛΑΒΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΥΚΟΙ ΞΑΝΘΟΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΜΕ ΙΝΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΛΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΑΠΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ, ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟ-ΑΣΙΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΞΑΝΘΟΊ ΛΕΥΚΟΙ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ο ΚΩΣΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 44737

  29 Ιαν 2018

  Ανώνυμος 4426322 Νοε 2017
  Ανώνυμος 4417910 Νοε 2017
  Ανώνυμος 44383 15 Δεκ 2017
  Ανώνυμος 44384 15 Δεκ 2017

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΔΗΛΑΔΗ
  ΕΜΕΙΣ οι σκοπιανοι ματσεντον σλαβεϋκ ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ;
  ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
  ΤΟ οστρογοτθικο ΚΑΛΟΣ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝΕ ΑΛΛΩΣΤΕ αιμοβορος σαρκοφαγια ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΥΝΑΙΔΗΣ ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ
  ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΕΟΔΟΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
  ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΖΩΩΔΗΣ ΚΥΝΟΠΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ, ΑΝΤΡΑΣ ΣΛΑΒΕΫΚ ΜΕ ΑΝΤΡΑ ΣΛΑΒΕΫΚ
  ΜΠΙΝΕΛΟΠΟΥΛΙΝΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΑΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ
  ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Re PAPADOPOYLE giati den tin pidas.
  exi periodo?, bre tin foykariara. giafto pali skyliase?

 • Ανώνυμος 44733

  29 Ιαν 2018

  Ανώνυμος 4426322 Νοε 2017
  Ανώνυμος 4417910 Νοε 2017
  Ανώνυμος 44383 15 Δεκ 2017
  Ανώνυμος 44384 15 Δεκ 2017

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΔΗΛΑΔΗ
  ΕΜΕΙΣ οι σκοπιανοι ματσεντον σλαβεϋκ ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ;
  ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
  ΤΟ οστρογοτθικο ΚΑΛΟΣ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝΕ ΑΛΛΩΣΤΕ αιμοβορος σαρκοφαγια ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΥΝΑΙΔΗΣ ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ
  ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΕΟΔΟΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
  ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΖΩΩΔΗΣ ΚΥΝΟΠΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ, ΑΝΤΡΑΣ ΣΛΑΒΕΫΚ ΜΕ ΑΝΤΡΑ ΣΛΑΒΕΫΚ
  ΜΠΙΝΕΛΟΠΟΥΛΙΝΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΑΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ
  ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Re PAPADOPOYLE giati den tin pidas.
  exi periodo?, bre tin foykariara. giafto pali skyliase?

 • Ανώνυμος 44732

  29 Ιαν 2018

  Τι ναρκοτικα παιρνεις φιλε, να παρουμε και μεις? Γιωτας!

 • Ανώνυμος 44723

  29 Ιαν 2018

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΒΟΡΕΙΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΓΕΝΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ, ΣΛΑΒΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΥΚΟΙ ΞΑΝΘΟΙ ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΜΕ ΙΝΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΛΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΑΠΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟ, ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟ-ΑΣΙΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΞΑΝΘΟΊ ΛΕΥΚΟΙ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ο ΚΩΣΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 44614

  20 Ιαν 2018

  Βρε Λαζαρακο, βαλτα να τα αρμεξουμε παλι, αφου σου λεω οτι ειμαι Γιωτας και οχι ο Παπαδοπουλος. Λοιπον κυριε Λαζαρη, καλη επιτυχια οποιος και να ειναι ο σκοπος σας, σιγουρα δεν θα ειναι αντιεθνικος, διαβασα το βιογραφικο σας. Που και που ομως θα σου γραφω κανενα διασκεδαστικο. Ο φιλος σου Γιωτας.

 • Ανώνυμος 44315

  30 Νοε 2017

  Η αλήθεια πονάει πάντα, τότε υπήρχε ευημερία και αλληλοσεβασμός, οι περισσότερες περιοχές που ερημώθηκαν στο Βυζάντιο ξαναάνθισαν επι Οθωμανικής περιόδου, άσε που και οι περισσότερες εκκλησίες τότε κτίστικαν, τα υπόλοιπα είναι παραμύθια για να δωθεί άφεση αμαρτιών σε όλους αυτους τους σφαγείς που σήμερα αποκαλούμε -εθνικούς ήρωες-, κρίμα γι ακάποιους που τρέμουν την αλήθεια. Η λεγόμενη επανάσταση εγινε απο Μασώνους της Ευρώπης που θέλανε την διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, κάπως έτσι εξελληνίστικαν Αρβανίτες κιαι Βλάχοι.

 • Ανώνυμος 44240

  20 Νοε 2017

  Ανώνυμος 44211 Οχι που δεν θα ξαναγραφες Παπαδοπουλε, ειπαμε η κακια σου δεν σε αφηνει να ησυχασεις, ασε τις δικαιολογιες περι στεγης δειλο ανθρωπακι.
  (και σας κανω ζημια) Τιποτα δεν θα κανεις γιατι εισαι ανικανος και δειλος, αποδειξη οτι μπαινεις με ψευτικο ονομα ως (γιωτας). Θα μπορουσες να εισαι ανωνυμος αλλα θες να συκοφαντησεις καποιον.

 • Ανώνυμος 44211

  15 Νοε 2017

  Θα σου απαντησω Βελζεβουλ, μονο αυτο τον καιρο εχω δουλειες, αλλαζω επαγγελματικη στεγη. Λεω μονο μηπως ειστε απο τις ελληνικες μυστικες υπηρεσιες και σας κανω ζημια. Με αγαπη και σεβασμο. ο φιλος σου Γιωτας. Ο παπους!,

 • Ανώνυμος 44162

  6 Νοε 2017

  Υπέροχο άρθρο, μπράβο κύριε Λάζαρη!

 • Ανώνυμος 44138

  1 Νοε 2017

  Ανώνυμος 44050 -Βελζεβουλ- Είπαμε απο επίπεδο σκίζεις. Τί εννοείς -πλεονεκτημα δικο μας-; Ποιοί είναι οι δικοί σου, αυτοί που σε κράζουν στο fb εκεί στην ομάδα των αθέων και σε πετάξανε έξω; Απο εκεί άλλωστε εμπνεύστηκες και το όνομα Γιωτας, όλοι ξέρουμε ποιός είσαι, ένας παππούς είσαι που αντί να κοιτάξει να καθαρίσει η ψυχή του στα γεράματα του, βγάζει κακία με ασυναρτησίες όπου βρεί στο διαδύκτιο. Να θυμάσε μόνο πως οι δικοί σου όπως τους λες είναι στην πλειοψηφία άθεοι, άεθνοι, εγωιστές που αδιαφορούν για την ύπαρξη σου και υπερόπτες σε βαθμό που και εθνικιστές-φασίστες ομοϊδεάτες σου να είναι θα πατήσουν επάνω σου για να ανέβουν. Θα ξαναγράψεις σίγουρα κάπου, πρόσφατα άρχισες να γράφεις πάλί με κεφαλαία, έχεις τόση κακία μέσα σου που δεν σε αφήνει να ηρεμίσεις μέσα σου και έχεις λυσάξει με αυτην την σελίδα που σου τρίβει αλήθειες στην μούρη σου και αυτό σε ενοχλεί πολύ.

 • Ανώνυμος 44050

  10 Οκτ 2017

  Αγαπητε κυριε Βελζεβουλ! Επειδη δεν εχει κανενα νοημα, να αντικρουομε εδω τα πολλα ψεματα και τις προσβολες /εμεις ξερουμε πιοι ειμαστε και απο που καταγομαστε/, δεν προκειτε να σου ξαναγραψω. Και για το λογο, οτι οι σκοποι σας δεν ειναι κατανοητοι και φοβαμαι, παρολο που γραφεις αυτες τις ανοησιες, μηπως τις γραφεις για πλεονεκτημα δικο μας και μας κανω ζημια! Η δικη μου αποψη ηταν, αφου γραφεις αυτες τις ανοησιες, να σκεφτω, γιατι το κανεις, τι συμφεροντα υπηρετεις . Και εκει δεν ειμαι σιγουρος. Γιατι σχολια δικα μου σβηστηκαν! Ισως να τα σβησανε στα κεντρικα /Τελ Αβιβ?/και να μην το καταλαβες. Υστερα τι σοι αναβαθμηση εινα αυτη! Μια βδομαδα κλειστος και μετα λειπουν μονο τα δικα μου σχολια...Εκτος απο αυτο δεν αλλαξε τιποτα αλλο! Μαλλον υποβαθμιση ηταν... Νασαι καλα, ο φιλος σου Γιωτας...

 • Ελεύθερη Έρευνα

  8 Οκτ 2017

  Το σύστημα διαχείρισης της ιστοσελίδας αναβαθμίστηκε πρόσφατα. Δεν χάθηκαν ούτε αφαιρέθηκαν σχόλια. Ποτέ εξ άλλου δεν έχουν διαγραφεί σχόλια πλην των υβριστικών. Μετά την αναβάθμιση όμως, τα σχόλια παρουσιάζονται με αντίθετη σειρά από πριν (τα νεότερα μπαίνουν πάνω από τα παλιότερα).

 • Ανώνυμος 44036

  8 Οκτ 2017

  Σε μια φαση ειπα, παει του το κλεισανε το μαγαζι του Βελζεβουλ. Ολοκληρη βδομαδα κλειστο, βγαλε και καμια ανακοινωση! Κλειστο λογω διακοπων, π.χ.. Ημουν ετοιμος να παρω τηλεφωνο την Ισραηλινη πρεσβεια, να ρωτησω τι μαρκα τσιγαρα καπνιζεις, να σου φερω στη φυλακη! Αλλα οπως φαινετε τη σκαμπουλαρισες! Τα ωραια μου σχολια μου τα εξαφανισες παντως! Ο φιλος σου Γιωτας!

 • Ανώνυμος 43941

  5 Οκτ 2017

  Μου τασβησες τα σχολιακια μου... Βελζεβουλ... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43903

  17 Σεπ 2017

  Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ιράκ, Νουρί αλ Μαλίκι, δήλωσε σήμερα ότι «η Βαγδάτη δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός δεύτερου Ισραήλ στο βόρειο τμήμα του Ιράκ

  Οταν σου λεω εγω οτι οι Αμερικανοι θα κανουν κουρδικο κρατος, εσυ με λες ουφο... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43902

  17 Σεπ 2017

  Φυσικα, ομοφυλοφιλος, τεκμηριωμενα, συγνωμη... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43901

  17 Σεπ 2017

  O Διονύσιος Σολωμός
  Ήταν ευερέθιστος, ιδιότροπος, μισάνθρωπος, ακοινώνητος........
  Ο εβραϊκής καταγωγής πλούσιος πατέρας του...

  Το μηλο κατω απο τη μηλια θα πεσει..., μηπως και συ δεν εισαι ετσι Βελζεβουλ?

 • Ανώνυμος 43900

  17 Σεπ 2017

  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ
  Βλάχοι, αρβανίτες, ανατολίτες, βορειο- αφρικανοί.

  Ξεχασες και τους 23 Εβραιους, το σοι σου! Γιωτας.

  Αρβανιτες! Το Α κεφαλαιο μπουμπουνα Βελζεβουλ!!! Μας κανεις και τον μορφωμενο!

 • Ανώνυμος 43897

  16 Σεπ 2017

  σημαντικά σχόλια αρκετά από κάτω και ξαφνικά παρουσιάζεται ένα ούφο κι αρχίζει να το βρωμίζει!

  Τι κατηγορια ειναι παλι και αυτη, Τα βρωμιζω...., κυριε Βελζεβουλ, να ελεγα και τιποτα ψεματα ο φουκαρας.... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43893

  15 Σεπ 2017

  Εμαθα και για τον πατριωτη σου Νικόλα Στοϊδη, που τον κλεισανε φυλακη και ειληκρηνα λυπηθηκα. Τι παλιοκρατος εχουμε... Περα που στερηθηκαμε τα ακρως επιστημονικα και τελεια τεκμηριομενα αρθρα του.. δεν εχουμε και τιποτα να γελασουμε...Βασικα μας λειπει... Για μενα κακως... Κανονικα επρεπε αφαιρεση ελληνικης υπηκοοτητας και απελαση, οχι στο Ισραηλ, αλλα στην Τουρκια... Με τη δικαιολογια οτι ειναι οπαδοι του Γκιουλεν, και αμα εχει κ...φαρδια και βγει απο κει ζωντανος, να δουμε αν ξαναγραψει τιποτα για οθωμανικη αυτοκρατορια...

  Ο αγαπητος σου φιλος Γιωτας

 • Ανώνυμος 43891

  15 Σεπ 2017

  Αγαπητε μου Βελζεβουλ, απο οτι φαινεται, αυτο το θεμα, δεν εχει τραβηξη, κανενας δεν διαβαζει τα σχολια εδω περα. Ειναι σαν μονομαχια στο Ελ Πασο, εσυ και γω! Εγω ομως επειδη σε συμπαθησα, βασικα γιναμε και φιλοι, εσυ σκοτεινος Εβραιος, εγω Ελληνας προοδευτικος...μου ειπες και το μυστικο, με τα εθνικα κρατη, που εγιναν τα τελευταια 200 χρονια, του κερατα, να μη φανω και αγνωμων!! Θελω να σε βοηθησω, μπας και σηκωθει λιγο το μαγαζι, και σου προτεινω τρανταχτα θεματα, π.χ. Ο Γεωργιος Καραισκακης ηταν ομοφιλοφιλος. Ο Μεγας Αλεξανδρος ηταν Εβραιος. Οι Μακεδονες ηταν μογγολικης καταγωγης. Τετοια πραγματα! Εκει να δεις ποσο θα χαρει το αφεντικο σου, ο κυριος Τζορτζ Ψορος. Και πεστου και κανενα καλο λογο και για μενα τον ασημαντο, μπας και του περισευει καμια επιταγη και για μενα τον φτωχο!!
  Με αδερφικα αισθηματα
  ο φιλος σου Γιωτας
  Και μη με στριμωχνεις με αυτη την ατιμη ορθογραφια, διοτι το παλιο windows 10 μου εχει κοψει το προγραμμα που διορθωνει...

 • Ανώνυμος 43861

  9 Σεπ 2017

  σημαντικά σχόλια αρκετά από κάτω και ξαφνικά παρουσιάζεται ένα ούφο κι αρχίζει να το βρωμίζει!


  Τα σχολια τα διαβασα! Οι μισοι σε κοροιδευουνε και οι αλλο μισοι σε βριζουνε! Γιωτας

 • Ανώνυμος 43858

  8 Σεπ 2017

  Ο Γ. Ιωάννου («Καθημερινή» 7 Μαρτίου 1976) αν και φιλοεβραίος παρατηρεί σ' άρθρο του ότι:«οι Εβραίοι υπήρξαν υποδειγματικοί υπήκοοι του Πατισάχ. Ευκαιρία δεν έχασαν για να του κάνουν το χατήρι, όταν εμείς σερνόμασταν στης δουλείας τα χώματα».Αλλά δεν έκαναν μόνο τα χατήρια στους Τούρκους, ήτανε ακόμη εκτός από οικονομικοί καταπιεστές των Ελλήνων και κατάσκοποι. Ο Δ. Δανιηλίδης στο βιβλίο του «Η νεοελληνική κοινωνία και οικονομία» (εκδ. «Σαμαρόπουλος» Αθ. 1934, σελ. 215) αναφέρει τον τρόπο με τον οποίον οι εβραίοι κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των Σουλτάνων και πως από τον «κύκλο τους αναδειχθήκανε σύμβου­λοι και κατάσκοποι». Ο διαβόητος εβραίος Μαυρογόνατος κατέδιδε τους Έλληνες επαναστάτες στις ενετικές αρ­χές, διότι οι εβραίοι θέλανε οι Έλληνες να είναι υπόδουλοι. Δεν τους ενδιέφερε ο κατακτητής. Οι Έλληνες μόνο να είναι σκλάβοι. Ο εβραίος Ναζή, επίσης κατατυράννησε τα Ελληνικά νησιά και υπήρξε η αιτία της τουρκικής κατακτήσεως της Κύπρου.

  Αλλά ας δούμε, για να δώσω μια εικόνα, τι ήσαν ο Μαυρογόνατος και ο Νάζη ή Ναζή.Για τον πρώτο η «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός» (έκδ. 1931, τόμος ΙΣΤ, σελ. 786 λ. «Μαυρογόνατος») γρά­φει:«Μαυρογόνατος Δαυίδ Ηλίας. Εβραίος έμπορος διαμένων εν Ρεθύμνη της Κρήτης κατά τα μέσα του ΙΕ αιώνος. Τω 1453 εμήνυσεν εις τας ενετικάς αρχάς τον πρόκριτον Ρεθύμνης Σήφην Βλαστόν, ως μελετώντα επανάστασιν κατά των Ενετών. Ο Βλαστός και η σύζυγός του μετά των τέκνων των συλληφθέντες υπό των Ενετών, εθανατώθησαν οικτρώς εν τη φυλακή, ο δε Μαυρογόνατος αμειφθείς γενναίως υπό των Ενετών μετηνάστευσεν εις Ενετίαν μέχρι του 1462, ότε, επανελθών εις Ρεθύμνην εμύνησε τους προκρίτους Ιωάννην και Γεώργιον Γαβαλάδες ως συνωμοτούντες κατά των Ενετών και επέτυχε και τούτων την εξόντωσιν. Γιωτας

 • Ανώνυμος 43857

  8 Σεπ 2017

  Στις 29 Μαίου 1453 κυριεύεται Κωνσταντινούπολις. Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πίπτει ηρωϊκώς μαχόμενος. Η άλωση της πόλεως ορίζει το τέλος της Ελληνικής Κοσμοκρατορίας. Οι βάρβαροι Οθωμα­νοί που μπήκαν μέσα, για πολλές μέρες σφάζουν και λεη­λατούν. Τίποτε δεν μένει όρθιον. Οι εβραίοι δεν κινδυνεύ­ουν καθόλου!

  Απεναντίας ενθουσιασμένοι από την Ελ­ληνική τραγωδία, συνεργάζονται με τους Τούρκους και φυσικά κερδοσκοπούν. Χαρακτηριστικώς αναφέρω, ότι οι Τούρκοι αιχμαλώτι­σαν 60.000 περίπου νέους Έλληνας και Ελληνίδας, ανά­μεσά τους και μερικούς Λατίνους, τους οποίους πωλούν ως σκλάβους στους εβραίους. Οι Ιουδαίοι τότε εθησαύρισαν από το δουλεμπόριο που έκαναν. Σχετικώς στην Εγκυ­κλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ (τόμος 11ος σελ. 897 λ. «Κωνσταντινούπολις») διαβάζομεν:«Επί τρεις ημέρας (1453, 29-31 Μαΐου) επεκράτησαν σφαγαί, λεηλασίαι, αιχμαλωσίαι και παντός εί­δους άλλαι βιαιοπραγίαι εν τη καταλειφθείση πόλει. Λέγεται ότι τότε περί τας 60 χιλιάδας Ελλήνων και Λατίνων περιήλθαν εις τουρκικήν αιχμαλωσίαν. Εξ αυτών πολλοί επωλήθησαν εις Εβραίους, οι οποίοι κατά την Άλωσιν και μετ' αυτήν πολύ επλούτισαν μετερχόμενοι την εμπορίαν των σκλάβων, έχοντες ιδίαν συνοικίαν εις τον Γαλατά και ιδίαν «παλαιάν Εβραϊκή σκάλαν», κειμένην πιθανότατα πλησίον του Βαλούμ-Παζάρ». Γιωτας

 • Ανώνυμος 43851

  8 Σεπ 2017

  Και τι σχέση έχουν ρε γαμώτο; Πόσο ντουβάρι είσαι;!!!!!

  Γιατι αυτα που γραφεις εσυ, εχουν σχεση με το 21?!!!! Γιωτας

 • Ανώνυμος 43839

  4 Σεπ 2017

  Εισαι και πονηρος! Περα απο μας τους δυο, κανενας δεν τα διαβαζει αυτα, να εισαι σιγουρος. Μονος σου τα γραφεις, μονος σου τα διαβαζεις..

 • Ανώνυμος 43838

  4 Σεπ 2017

  Μπραβο ηθελα να γραψω, και το οθωμανικος που γραφεις, Το ο μικρο γιατι ειναι επιθετο, Εβραιε βαρβαρε, πονηρε, Ασιατη!

 • Ανώνυμος 43837

  4 Σεπ 2017

  ΠΕΣ ΤΑ ΡΕ ΛΑΖΑΡΗ.. ΠΩ ΠΩ ΠΟΝΟΣΣΣ,,, ΛΕς ΚΑΙ ΤΟΥς ΕΒΑΛΕΣ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΚΩ ,, ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ,, Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ , ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΝΕ Κ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΜΟΡΦΩΤΟΙ

 • Ανώνυμος 43836

  4 Σεπ 2017

  Την θηριωδιαν ομως των Τουρκων συνεπληρωσαν οι παρακολουηθησαντες 600 τον αιμοχαρη Αβδουλ Αμπουδ δειλαιοι Ιουδαιοι, οιτινες τους συρομενους δεσμιους αιχμαλωτους πληττοντες δια ροπαλων κατα προσωπον ενεπηγνυον το φασγανον εις τον λαιμον η το στηθος, τας δε ατυχεις μητερας κρεμωντες απο δενδρων εκαιων υπ αυτας τα τεκνα των δια των φλογων των οποιων και αυται τον θανατον ευρισκον.
  Βραβο παληκαραδες, να χαιρεσαι τους προγονους σου Βελζεβουλ, Αυτο ειναι το αγνωστο 21, απο τη Ναουσα...Γιωτας

 • Ανώνυμος 43833

  3 Σεπ 2017

  Οι τέχνες και τα γράμματα είχανε ανθίσει επί Οθωμανικής περιόδου. Όσο υπήρχε Οθωμανική αυτοκρατορία ο Ρωμιός δούλευε με ευλάβεια και μορφώνονταν, οι δε γυναίκες Ρωμιές ήτανε ευγενείς, ηθικές και πιστές στους συζύγους.

  Οσο ξερω εγω απο πιλοτος, ξερεις και συ τι γινοταν στην τουρκοκρατια. Και οι χοντρες Εβραιες καλοπερνουσαν στην Αιγυπτο, δουλευαν με ευλαβια....

 • Ανώνυμος 43832

  3 Σεπ 2017

  Τον μεν Διονυσιο τον γδαρανε ζωντανο, για τον δε Βλαχαβα διαβασε τον Πουκεβιλ να δεις τι τον κανανε, που δεν ειναι και Ελληνας.
  Αφου το παιζεις και ορθογραφος, το Αρβανιτες το Α μεγαλο, και χουφτα, οχι χουυφτα, Εβραιε. Και παρα μονο, οχι παραμονο! Λυσαξε ολη τη νυχτα...σημερα

 • Ανώνυμος 43831

  3 Σεπ 2017

  για αυτο δεν εγινε καμια εξεγερση για διαλυση της οθωμανικης αυτοκρατοριας παραμονο απο μια χουυφτα αρβανιτες που ειχανε συμφεροντα !!!!!!


  Μας δουλευεις κι απο πανω! Βρε ρεμαλι, απο το 1453 εγιναν πανω απο 500 εξεγερσεις... Δυο θα σου πω εγω που εγιναν στο χωριο μου! Το 1600, με το Διονυσιο το φιλοσοφο και το 1808 με τον Ευθυμιο Βλαχαβα!

 • Ανώνυμος 43830

  3 Σεπ 2017

  Με τους εβραιους δεν εχω τιποτα, με σενα το φασιστα τον εβραιο εχω...

 • Ανώνυμος 43829

  3 Σεπ 2017

  Τι να λερωσω βρε ανοητε? Υπαρχει τιποτα πιο βρομικο απο τη σελιδα σου? Γεματη μισος για την πατριδα μου που σε ταιζει!

 • Ανώνυμος 43828

  3 Σεπ 2017

  Ρε φίλε, είσαι πολύ ζνουβ, τι να κάνω που με ρωτάς; Να ανοίξω διάλογο μαζί σου; Δεν έχω τίποτε χειρότερο να κάνω; Απλά σε βρήκα εδώ τυχαία, γιατί αυτό είναι παλιό άρθρο και προφανώς δεν μπαίνει πολύς κόσμος μέσα πλέον κι έφριξα με τα λεγόμενά σου. Κρίμα, λερώνεις τα σχόλια. Ωραίο άρθρο, άσχετα αν συμφωνεί κάποιος ή όχι, σημαντικά σχόλια αρκετά από κάτω και ξαφνικά παρουσιάζεται ένα ούφο κι αρχίζει να το βρωμίζει πετώντας χωρίς λόγο αντιεβραϊκές κλανιές. Δεν σου ξαναγράφω, γράψε ό,τι λαλακία θέλεις. Αλλά υπάρχουν τόσα sites που σου ταιριάζουν, εδώ βρήκες να μπεις να μας πεις τον πόνο σου για τους εβραίους; Και τι σχέση έχουν ρε γαμώτο; Πόσο ντουβάρι είσαι;
  Πολύ, απαντάω μόνος μου κι αυτό φαίνεται κι από τις ανορθογραφίες σου. Πανύβλακα!

 • Ανώνυμος 43827

  3 Σεπ 2017

  Θα θυμωσες σιγουρα που σε ειπα θυρωρο!

 • Ανώνυμος 43826

  3 Σεπ 2017

  Μια ερωτησουλα εβραιακο! Ποιοι αλλοι λαοι εκτος απο τους Ελληνες ηταν 12θειστες? Περα απο τους 5000 Εβραιους που εξελληνιστηκαν! και μη μου πεις οι Μακεδονες!

 • Ανώνυμος 43825

  3 Σεπ 2017

  Βελζεβουλ! Αυτα δεν ειναι δικα μου, τα αντεγραψα στα γρηγορα απο το ιντερνετ, τα δικα μου θα σου τα γραψω απο βδομαδα..σου ειπα οτι δουλευω τα Σαββατοκυριακα..
  Σου αρεσει να παιζεις στο γηπεδο σου, στο 21! Γιαυτο στο γυρναω στις δικες σας αμαρτιες, η καλυτερη αμυνα ειναι η επιθεση...Αρχιζεις βριζεις, προσβαλεις, εχασες τον ελεγχο..εμενα δεν με πειραζει. Εγω για εβραιους και τετοια ασημαντα δεν ειχα ακουσει ποτε στη ζωη μου, τωρα με σενα το ψαχνω λιγο, να βρω το λογο, γιατι να μας μισουν οι εβραιοι... Φιλικα Γιωτας

 • Ανώνυμος 43824

  3 Σεπ 2017

  Αν και είσαι βλάκας και δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβεις, θα σου πω ένα μυστικό: Η έννοια του έθνους όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα δημιουργήθηκε τα τελευταία διακόσια χρόνια. Σε παλιότερα κείμενα όπου λένε έλληνας δεν εννοούν την ελληνική φυλή (αν υπάρχει τέτοια) αλλά τον εθνικό, δηλαδή των δωδεκαθειστή ας πούμε. Τι να κάνουμε; Η γλώσσα αλλάζει, οι λέξεις αλλάζουν σημασία στο πέρασμα των αιώνων.
  Το έγραψες και μόνος σου (αλλά που να καταλάβεις): "Orach CHAIIM (225,10) : Οι Έλληνες (Εθνικοί) και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισην."
  Και πολλά χριστιανικά κείμενα μπινελικώνουν τους έλληνες, εννοούν όμως κι εκείνα τους ειδωλολάτρες.
  Πάντως αμφιβάλλω αν υπάρχουν καν αυτά τα κείμενα που παραθέτεις. Δεν ξέρω πού τα βρήκες. Έχουν ανορθογραφίες. (Πχ το "προς σύγκρισην" βγάζει μάτι). Μάλλον από το άρρωστο μυαλό σου τα βγάζεις.
  Δεν πας πουθενά αλλού να βγάλεις τα κόμπλεξ ρου ρε ντουβάρι; Θέλεις να κάνεις και τον ψαγμένο, στούρνε!
  Και τι σχέση έχουν αυτά με το 1821;
  Παπαπαπαπα............
  Αριέλ Σαρόν

 • Ανώνυμος 43823

  3 Σεπ 2017

  Πολύ γκάου είσαι ρε φίλε

 • Ανώνυμος 43821

  3 Σεπ 2017

  Ερευνα αποκαλυψη !!!!!! Για ποιο λογο οι Εβραιοι μισουν τους Ελληνες !!! ΤΑΛΜΟΥΔ
  Το Ταλμούδ (talmud) είναι ένας κώδικας, μία εγκυκλοπαίδεια θρησκευτικού και νομικού περιεχομένου, που περιλαμβάνει, ταξινομημένες σε κανονισμούς και θεματικές ενότητες, όλες τις προφορικές παραδόσεις (χαλαχά), αφηγήσεις (χαγγαδά) και ερμηνείες (μιδράς) των νομοδιδασκάλων (ραββίνων), για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων του Ιουδαϊκού λαού, σύμφωνα με τις διδασκαλίες των βιβλίων της πεντατεύχου (Τορά), δηλαδή τον Μωσαϊκό Νόμο.

  Διαβάστε παρακάτω πόσο ʼʼωραίαʼʼ πόσο ʼʼφιλειρηνικαʼʼ και πόσο ʽʼαντιρατσιστικάʼʼ μιλάει για τους Έλληνες και τους άλλους λαούς ο ʽʼπεριούσιοςʼʼ(sic) λαός του Θεού ο οποίος υπέστη ολοκαύτωμα και εξορία. Θαυμάστε:
  ΒΙΒΛΙΟ: ΤΑΛΜΟΥΔ :
  ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
  -Orach CHAIIM (225,10) : Οι Έλληνες (Εθνικοί) και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισην.
  -ZOHAR 11 (64B) : Οι Έλληνες ειδωλολάτραι ομοιάζουν με τας αγελάδας και όνους.
  -KETHUBOTH(110B) : Ο Ψάλτης (Δαυίδ) παρομοιάζει τους Εθνικούς Έλληνες με ακάθαρτα κτήνη (Γκόιμ).
  -SANHEDRIN (974B) TOS : Η σεξουαλική συνουσία του Έλληνος , είναι, ως του κτήνους (Γκόιμ).
  -IORE DEA (337,1) : Αντικαταστήσατε τους νεκρούς Έλληνες , όπως αντικαθιστάτε ψοφίσασαν αγελάδαν ή γάιδαρον .
  -ABHODAH ZARACH (78) : Αι Εθνικές Ελληνικές Εκκλησίαι (= του Δήμου) είναι τόποι ειδωλολατρίας.
  -IOREA DEA (142,10) : Πρέπει να ευρίσκεσαι μακράν εκκλησιών (του Δήμου).
  -SCHABATH (116A) TOS : Τα Ευαγγέλια ( μυστικισμός των Ελλήνων) ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας , είναι αιρετικά βιβλία.
  – ABHODAH SARACH (2A) : Αι Εορταί των Ελλήνων ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς .
  – ABHODAH SARACH (78C) : Αι εθνικές των Ελλήνων εορταί είναι καταφρονημενέναι ημέραι μάταιαι και πονηραί.
  – KETHUBOTH (3Β) : Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους.
  – ABHODAH ZARACH (26Β) : Οι καλύτεροι των Ελλήνων πρέπει να φονεύονται.

  -SEPHER OR ISRAEL (177B) : Εάν Εβραίος φονεύση Έλλην , δεν διαπράττει έγκλημα.
  -ΚERITHUTH (6B , σελ. 78) : Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι . Οι έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι.
  – ABHODAH SARACH (22 Α ) : Ύποπτοι είναι οι Έλληνες της συνουσίας μετά ζώων.
  -KIDDUSCHIM (68A) : Οι Έλληνες είναι ένας λαός γαιδάρων.
  -MIDRASCH TALPIOTH (225) : Oι Έλληνες επλάσθησαν , δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε.
  -SANHEDRIN( 92,1) : Οι Έλληνες φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνο το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρει.
  – CHOSCHEN HAM (183 , 7) : Κράτησε εκείνο , το οποίον, ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον.
  – CHOSCHEN HAM ( 226 , 1) : Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό ʽΕλληνος και ανευρεθέν υπό Εβραίου
  – CHOSCHEN HAM ( 183, 7) : Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες , οι οποίοι πιστεύουν εις το Ελληνικό δόγμα.
  -IORE DEA (157,2H ) : Επιτρέπεται να εξαπατάς τους Έλληνες .
  -ABHODAH ZARACH ( 54 Α) : Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοστή επί Ελλήνων ή αποστατών.
  BABHA BATHRA ( 113 A ) : Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκήση , ίνα, καταδικασθή Χριστιανός .
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ:
  -KALLAH (18B) : Νόθος ,συλληφθείς κατά την διάρκεια εμμήνου ροής.
  -TOLBATH JESCHU : Γέννησις αναφερόμενη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον .
  -SHABBAT (104B) : Ονομάσθη παράφρων και ουδείς δίδει σημασία εις τους παράφρονας
  -TOLDOTH JESCHU : Ο Ιούδας και ο Ιησούς συνεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών.
  – ABHODAH ZARACH (6 A) : Έλληνας Χριστιανός ονομάζεται αυτός που ασπάζεται τις ψευδείς διδασκαλίες εκείνου του ανθρώπου , ο οποίος δίδαξε να γιορτάζεται πρώτη μέρα του Σαββάτου.
  ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ
  – Shulchan Aruch Choszen Hamiszpat (348): Όλα τα υπάρχοντα των άλλων Εθνών ανήκουν εις το Εβραικόν Έθνος, το οποίο δικαιούται να τα αρπάξει άνευ οιωνδήποτε δισταγμόν .
  -ΕΒΕΝ – ΗΑ –ΕSER (6,8) : Τι είναι πόρνη ; Κάθε γυναίκα που δεν είναι Εβραία!
  MAKKOTH (7B) : Αθώος , δολοφονίας είναι κάθε Εβραίος , εφ όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού!
  Αν όλα αυτά τα έγραφαν Μουσουλμάνοι θα τους λέγανε Μουσουλμάνους Φονταμενταλιστές , αν τα λέγανε Χριστιανοί θα τους λέγανε παραθρησκευτικούς και σκοταδιστές , αν τα λέγανε πολιτικοί θα τους λέγανε φασίστες ! Στην προκειμένη περίπτωση που τα αναφέρουν οιʼʼ περιούσιοιʼʼ κάτοικοι αυτού του κόσμου όλοι μούγκα!

 • Ανώνυμος 43820

  3 Σεπ 2017

  Εβραίοι ονομάζονται τα μέλη του εβραϊκού λαού, επίσης γνωστού ως Ιουδαϊκό έθνος ή γιοι του Ισραήλ, μιας εθνικοθρησκευτικής ομάδας που κατάγεται από τους αρχαίους Ισραηλίτες. Ο λαός αυτός της Βίβλου εγκαταστάθηκε στην Παλαιστίνη. Το 539 π.Χ. ο Κύρος νίκησε τους Βαβυλώνιους και απελευθέρωσε τους Ιουδαίους. Την ίδια πολιτική ανεκτικότητας με τους Πέρσες ακολούθησε και ο Μ. Αλέξανδρος. Τα προβλήματα άρχισαν με τους διαδόχους του. Όταν άλλαξε 7 φορές χέρια μεταξύ Σελευκιδών της Συρίας και Πτολεμαίων της Αιγύπτου. Ειδικά ο Αντίοχος ο Δ΄ καταχράστηκε τους θησαυρούς του Ναού για τις ανάγκες του πολέμου με τους Πτολεμαίους και μάλιστα με τέτοιο βίαιο τρόπο που απαγόρεψε την αργία του Σαββάτου, την περιτομή και μετέτρεψε το Ναό σε ναό του Ολυμπίου Διός. Δηλαδή ένας επίγονος του Μ. Αλεξάνδρου αποφάσισε να καταργήσει βίαια τις θρησκευτικές συνήθειες του Αβραάμ και να τους εξελληνίσει, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν (πόλεμος των Μακκαβαίων). Κατάφεραν να ιδρύσουν νέο ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι Ρωμαίοι και οι αναμετρήσεις ήταν ακόμη σκληρότερες που οδήγησαν στις εκτεταμένες μετακινήσεις των Εβραίων του 1ου αι. μ.Χ. εντός της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Νέα εκδίωξη των Εβραίων από την Ισπανία το 1492 (διάταγμα του Φερδινάνδου Β΄ και της Ισαβέλλας κατά όλων των αλλοθρήσκων που αρνήθηκαν να ασπαστούν τον χριστιανισμό).

 • Ανώνυμος 43819

  3 Σεπ 2017

  Η ύπαρξη ενός κουρδικού κράτους μόνο να ευνοήσει μπορεί το Ισραήλ, καθότι θα αποδυνάμωνε σχετικά την Τουρκία, αλλά και το Ιράν. Οι Κούρδοι είναι μια κοινότητα έτοιμη να συνεργαστεί με το Ισραήλ. Πίσω από την Ισραηλινή συμπάθεια προς τους Κούρδους, ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι οικονομικοί, στρατιωτικοί και ενεργειακοί παράγοντες. Το Ισραήλ περιβάλλεται από χώρες που δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξή του. Θέλει δεσμούς με χώρες στην περιοχή που να μην είναι Άραβες, Τούρκοι ή Πέρσες. Για την ισραηλινή κυβέρνηση, που οριοθετεί ως πρώτο εχθρό της το Ιράν, σε ενδεχόμενη επίθεση εναντίον της η κουρδική περιοχή φαντάζει ως ένας σύμμαχος κατά του κοινού εχθρού.

 • Ανώνυμος 43815

  3 Σεπ 2017

  Αυτή η αποκάλυψη του νέο-οθωμανισμού- ισλαμικού φανατισμού δεν έχει σταματήσει. Όχι μόνο με το μαζικό ξέσπασμα των μουσουλμάνων στην πλατεία Σκεντέρμπεη στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, που δημιουργεί την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στην Τουρκία ή στις αραβικές χώρες, αλλά αυτοί οι «ανεκτικοί» μουσουλμάνοι φαίνονται να καλύπτουν διακριτικά (τη θρησκεία) του Γκιέργκι Καστριότι κάτω από μια μαύρη μπούρκα, όπως κάνουν με τις γυναίκες τους κάτω από βάρος του μεσαιωνικού θρησκευτικού φανατισμού.
  Δείχνουν ότι δεν αισθάνονται ως δικό τους τον Γκιέργκι Καστριότι.

  Αν παρατηρήσουμε τα γεγονότα στην Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και την πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία (των Σκοπίων), οι Αλβανοί τιμούν τον δολοφόνο των Αλβανών, τον σουλτάνο Μουράτ, και προσεύχονται για αυτόν, του έχουν κάνει μάλιστα και περίλαμπρο τάφο του Οθωμανού σουλτάνου και τον έχουν σαν τις κόρες των ματιών τους.

  Εδώ δεν βλέπουμε κάποια ανοχή. Η ανοχή είναι υποτιθέμενη γιατί αυτήν «πουλά» η κυβέρνηση στην Ευρώπη, ότι είμαστε μια μουσουλμανική κοινότητα με ανοχή στις άλλες θρησκείες και δεν βλέπουμε ότι μαζεύονται οι Αλβανοί στους δρόμους για να προσευχηθούν και ξεχνούν ότι ο εθνικός ήρωας των Αλβανών, ο Γκιέργκι Καστριότι, πολέμησε του μουσουλμάνους των Οθωμανών.
  Τον ήρωα των Αλβανών τον κρύβουμε, ενώ είναι ένας από τους σημαντικότερους και εξέχοντες ήρωες της Ευρώπης, ο Γκιέργκι Καστριότι.

  Μετά από όλα αυτά, η μουσουλμανική κοινότητα, όποια και να είναι αυτή εκεί που υπάρχουν Αλβανοί, έχει το χρόνο να μιλήσει ανοιχτά και να δηλώσει εάν είναι Αλβανοί ή όχι. Γιατί, χωρίς τον Γκιέργκι Καστριότι δεν θα υπήρχαν Αλβανοί, ούτε καν θα υπήρχαμε.

  Αυτή η πρόκληση του ανατολικού ισλαμικού φανατισμού είναι η μεγαλύτερη ντροπή και η μεγαλύτερη ατιμία που γίνεται στον εθνικό ήρωα των Αλβανών στην πατρίδα του.

  Και το κράτος είναι σιωπηλό και γίνεται ένα με τους αρνητές, βλάπτοντας και αυτό την καρδιά του αλβανισμού.

  Ακόμη, (το κράτος) λέει δημαγωγικά ότι το 2018 θα είναι η χρονιά του Σκεντέρμπεη.

  Εδώ είναι η ειρωνεία.

  Θα γιορτάσουν οι μέτριοι κυβερνώντες μας το έτος Σκεντέρμπεη κάτω από τον ισλαμικό μανδύα, για τον οποίο ο ίδιος ο ήρωας μας πολέμησε…

 • Ανώνυμος 43814

  3 Σεπ 2017

  Σαββατο μερα στο κομπιουτερ Βελζεβουλ, παρε τη γυναικα σου και βγαλτην λιγο εξω, τσιγκουνη, εβραιε. Γιωτας

 • Ανώνυμος 43813

  3 Σεπ 2017

  Ευτυχως υπηρχαν εβραιοι εκεινο τον καιρο!! Σας μαζεψαν απο ολα τα σημεια της γης να ταλαιπωρειτε τους φουκαραδες τους Αραβες.....Γιωτας

 • Ανώνυμος 43812

  3 Σεπ 2017

  οι τουρκοι βεβαια σεβαστηκαν πιο πολυ τους ανθρωπους απο οτι οι βυζαντινοι

  Εβραικη καλοπεραση...Ο Βλαχάβας ανύποπτος πήγε και αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι τον παρέδωσαν στον Αλή στα Ιωάννινα, ο οποίος διέταξε τους δημίους του να του σπάσουν τα κόκαλα και να τον κομματιάσουν στα τέσσερα. Κρέμασαν μάλιστα από ένα κομμάτι σε τέσσερα σημεία των Ιωαννίνων για να τρομοκρατηθούν οι Έλληνες κάτοικοι... Γιωτας

  Εσυ εισαι Βελζεβουλ, ο ιδιος το γραφεις, σε καταλαβα..

 • Ανώνυμος 43811

  2 Σεπ 2017

  ενδιαφερον αρθρο, οντως προσδιοριζονταν ως ρουμ οι τοτε χριστιανοι γιατι ελληνες στην φυλη δεν υπηρχανε πλεον, οι τουρκοι βεβαια σεβαστηκαν πιο πολυ τους ανθρωπους απο οτι οι βυζαντινοι και για αυτο δεν εγινε καμια εξεγερση για διαλυση της οθωμανικης αυτοκρατοριας παραμονο απο μια χουυφτα αρβανιτες που ειχανε συμφεροντα, σε αντιθεση με το βυζαντιο που διαλυθηκε απο μονο του οσο ισχυρο κι αν ητανε και παρεδιδαν τις πολεις οι βυζαντινοι αρχοντες την μια μετα την αλλη στους οθωμανους!

 • Ανώνυμος 43810

  2 Σεπ 2017

  Οσο με βριζεις και με προσβαλεις, σημαινει οτι καπου σε ποναει...Γιωτας

 • Ανώνυμος 43808

  2 Σεπ 2017

  Τωρα ειμαι στη δουλεια δεν μπορω να σου απαντησω καλα καλα... Θα στα πω τη Δευτερα...Βεζελβουλακο... Γιωτας.

 • Ανώνυμος 43806

  2 Σεπ 2017

  Tι να τρολάρεις βρε κατακαημένε; Τρολ είσαι από μόνος σου.
  Μεναχέμ Μπέγκιν

 • Ανώνυμος 43805

  2 Σεπ 2017

  Δεν σε πειρααζουν τα ορθογραφικα μου λαθη, κυριε Βελζεβουλ, η αληθεια σε ποναει! Το χαμενο ντουβαρι μου αρεσε! Ωραια βρισια. Οποιος βριζει ζοριζεται, εχει προβλημα, βασικα αισθανεται οτι εχασε το παιχνιδι. Αλλα ενταξει! Εδω ειμαστε... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43804

  2 Σεπ 2017

  Οχι και ρατσιστης κυριε Μοσαντ! Εσυ τους βριζεις ολους, Αλβανους, Σκοπιανους, Τουρκους, Γυφτους! Μονο το Ισραηλ βλεπει προκοπη, πρωτο στα ολα...Γιωτας

 • Ανώνυμος 43803

  2 Σεπ 2017

  Θα σου γραψω κιαλλα, τωρα δουλευω δυστηχως, απο Δευτερα...Γιωτας..

 • Ανώνυμος 43802

  2 Σεπ 2017

  Ετσι θελω να τσαντιζεσε! Εδω θα σας τρολαρω!!! Γιωτας

 • Ανώνυμος 43799

  2 Σεπ 2017

  Είσαι και ανορθόγραφος. Τούβλο κανονικά. Δεν πας πουθενά αλλού να βγάλεις τα κόμπλεξ σου, ρε χαμένο ντουβάρι. Μας έχεις βγάλει τα μάτια με τη ρατσιστική χολή που ξερνάς, τις φαντασιώσεις σου και τις ανορθογραφίες σου. Όλο ανοησίες.
  Όμρι Άλτμαν

 • Ανώνυμος 43797

  2 Σεπ 2017

  Μπορει να ειμαι βλαξ, αλλα ο μοναδικος σου πελατης αυτο τον καιρο, δεν βλεπω να εχεις τραβηξη!!!! Δεν γραφει κανενας αλλος! Και γω με δυσκολια γραφω παντως εδω περα, η γυναικα μου με αγριοκοιταζει συνεχεα!! Γιωτας

 • Ανώνυμος 43796

  2 Σεπ 2017

  Ευχαριστω! Ευτυχως που εισαι εσυ εξυπνος και σωζετε η κατασταση! Γιωτας.

 • Ανώνυμος 43795

  2 Σεπ 2017

  Είσαι βλαξ.
  Γκόλντα Μέιρ

 • Ανώνυμος 43793

  1 Σεπ 2017

  Αγαπητε μου φιλε Μπαλταζαρ! Προηγουμενως ημουνα στη δουλεια μου και σου απαντησα στα γρηγορα! Λοιπον, οχι μονο στην ιστορια εισαι στουρναρ , λεμε εμεις στη Θεσσαλια, αλλα και στην πολιτικη! Η εισαι κανανας θυρωρος στην εβραικη πρεσβια, ψοφοπειναλας, η πληρωνεσε κανενα εικοσαρικο απο τη Μοσαντ για τις ανθελληνικες ανοησιες που γραφεις, και γνωριζεις οτι ειναι βλακιες, αλλα τις γραφεις γιατι πληρωνεσε. Ετσι κιαλλιως δεν μπορεις να τις στηριξεις... Λοιπον, θα σου πω κατι παραπλησιο. Οταν εγινε ο πολεμος στο Κουβειτ, οι Αμερικανοι ζητησαν απο τους Τουρκους να γινει η εισβολη απο την Τουρκια, γιατι θα ηταν πιο ευκολα και θα σκοτωνοταν λιγοτεροι Αμερικανοι. Ο Ερντογαν αρνηθηκε, παρεπεμσε το θεμα στην Τουρκικη Βουλη η οποια το απεριψε. Τι εγινε μετα? 3 Κουρδικα κρατη...Το ενα μαλλον με λιμανι στη Μεσογειο. Εχουν τωρα τα δυο πραγματα καμια σχεση μεταξυ τους? Φυσικα εχουν. Το ανεκδοτο με τα μυρμηγκια δεν το ξερω.. Απο οτι διαβαζω στα σχολια, δεν ειμαι ο μοναδικος που πιστευει οτι η σελιδα ειναι εβραικη. Θελω ομως να μου γραφεις και για το βιβλιο σου, το αγνωστο 21, να μαθαινω και γω κατι...και αν πανε καλα οι πωλησεις, δηλαδη αν επιασες τα 20 βιβλια... Καληνυχτα σου, μαλλον του χρονου παω Ιερουσαλημ διακοπες. Γιωτας

 • Ανώνυμος 43792

  1 Σεπ 2017

  Tι πετριά έχεις φάει με τους εβραίους; Μου θυμίζεις εκείνο το ανέκδοτο με τον μαθητή που όλο έγραφε για τα μυρμήγκια. (Τα οποία μυρμήγκια...). Πάρτο αλλιώς ρε παιδί μου, μας τα έχεις κάνει τσουρέκια με τις βλακείες σου, σαλταρισμένε.

 • Ανώνυμος 43791

  1 Σεπ 2017

  Ουζο πινω Εβραιακο! Γιωτας

 • Ανώνυμος 43790

  1 Σεπ 2017

  Τι παίρνεις ρε Γιώτα; Πρόσεξέ το, σε έχει πειράξει και ουφολογείς ασύστολα.
  Βενιαμίν Νετανιάχου

 • Ανώνυμος 43788

  1 Σεπ 2017

  Που ειναι ρε οι ωραιες φωτογραφιες στη σελιδα σου, με τις ελληνικες ακρογυαλιες, που μας εβαλες σημερα φοντο την εβραικη σημαια.Γιωτας

 • Ανώνυμος 43787

  1 Σεπ 2017

  Παναγιωτη, η αδερφη του Ιωαννιδη, ειναι η ηταν, δεν ξερω καν αν ξει, με καποιον εβραιο πεντρεμενη, Αλιζακης μου φαινεται η καπως ετσι. Ο Μπολαρης στη συνεντευξη του λεει οτι ο Ιωαννιδης ειχε επαφη με τη Μοσαντ μεσω αυτου. Αν ο ιδιος ο Ιωαννιδης ειναι εβραικης καταγωγης δεν γνωριζω, για να πω την αληθεια, αλλα το φερσιμο του και ο τροπος που μιλαει, μου κανει να πιστευω οτι ειναι εβραικης καταγωγης. Ο Γριβας τωρα ηταν φιλος και πιστος στον Ιωαννιδη, ο Ιωαννιδης τον εστειλε στην Κυπρο, αυτο ειναι γνωστο. Και ο Γιοργατζης ηταν στη ιδια κλικα. Το ελληνικο κοινοβουλιο θελει να κλεισει την υποθεση εισβολης, γιατι δεν μας συμφερει πολιτικα να κατηγορηθει η Μοσαντ και το Ισραηλ, στο κατω κατω οι Αμερικανοι κρυβονται απο πισω απο τη Μοσαντ. Γιατι οι Αμερικανοι τιμωρησαν την πατριδα μας? Γιατι στον πολεμο των 7 ημερων το 67 δεν βοηθησαμε. Και στον αλλο πολεμο στο Σινα, αργοτερα τραβηξαμε τον κωλο μας απεξω. Αυτοι οι πολεμοι στοιχησανε πολλα χρηματα και νεκρους Ισραηληνους, που θα μπορουσαν να αποφευγθουν, αν η πατριδα μας βοηθουσε. Θελω να πω, οτι αυτοι οι πολεμοι εκει με τους Αραβες δεν εγιναν για το Ισραηλ, αλλα για τα πετρελαια και η πατριδα μας επρεπε να βοηθησει το Ισραηλ, γιατι και η ιδια κερδιζει απο το αποτελεσμα του πολεμου, αγοραζει φθηνα πετρελαιο. Αυτο εξοργησε τους Αμερικανους και τον Κισιγκερ, που ειναι εβραικης καταγωγης και εγινα αυτα που εγιναν, τιμωρησαν τους Κυπριους. Τωρα ποιος προδωσε η ποιος εκανε λαθος πολιτικη ειναι δευτερευουσας σημασιας. Προδοτης ειναι εκεινος που σε κατασταση αναγκης δεν υπακουει στους ανωτερους του. Τον καιρο εκεινο εκανε ο καθε λοχιας τη δικη του εξωτερικη πολιτικη, ισως ηταν και αυτο ενα σημειο οτι οι αρχηγοι ηταν απο ξενες δυναμεις διαβρωμενοι. Αυτος πρεπει να ειναι περιπου ο κρυφος φακελος της ΚΥΠΡΟΥ. Προσωπικα πιστευω, οτι ο Γριβας και ο Μακαρος ηταν Βρετανκης καταγωγης και οι Ιωαννιδης, Γεωργατζης, Σαμσων εβραικης καταγωγης. Με φιλικους χαιρετισμους. Γεωργιος Γιωτας.

  Για να ξερουμε που βρισκομαστε...

 • Ανώνυμος 43774

  30 Αυγ 2017

  «Η Ιερά Μητρόπολις Μόρφου πληροφορεί το ευσεβές χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι οι ανακοινωθείσες Ακολουθίες του Εσπερινού και των Θείων Λειτουργιών στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μάμαντος στην κατεχόμενη Μόρφου, την 1η, 2α και 3η Σεπτεμβρίου 2017, δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω παρεμπόδισης της πραγματοποίησής τους από τις κατοχικές αρχές.

  Απο θρησκευτικες απαγορευσεις ξερετε και εσεις στη Μοσαντ!
  Φιλικα Γιωτας

 • Ανώνυμος 43714

  20 Αυγ 2017

  Δεν εχω την απαιτηση να απαντας στα σχολια μου αλλα τουλαχιστον να τα διαβαζεις. Αν αυτα τα σχολια δεν ειχαν αληθειες θα τα διεψευδες ευκολα. Ασημαντος ειμαι! Ουτε και εχω τιποτα φιλοδοξιες να γινω σημαντικος, και σε καμια περιπτωση δεν θελω να παρω αξια απο σκοτεινους στο μυαλο Εβραιους, ουτε απο κανεναν αλλο. Τι να την κανω την αξια, 55 χρονων ειμαι. Οπως εσυ εχεις κοπελα και φιλους, ετσι και οι λαοι των Βαλκανιων εχουν κοπελες και φιλους και θελουν να ζησουν ειρηνικα. Ο λαος μας σας εχει εκτοπισει εδω και 100 χρονια απο τα Βακλανια, οικονομικα ενοω, γιατι αυτος εδω, οικονομικος πολεμος ειναι που κανεις. Φασιστας ειναι εκεινος που επιτιθεται σε λαους, εμεις εδω αμυνομαστε στο ψεμα και την εβραικη πονηρια και αχαριστια. Τη σημαντικοτητα λοιπον την αφηνω για σενα, που θα την παρεις σιγουρα απο το καινουριο σου βιβλιο, το αγνωστο 1821, λες και δεν ειναι γνωστο το πλιατσικο και απο τις δυο μεριες! Πως δηλαδη θα πληρωναν τον πολεμο οι Ελληνες, λοττο θα παιζανε? και τι θα τρωγανε χιλιαδες αγωνιστες και οι οικογενειες τους? Βερυκοκα? Γιαυτο λοιπον αν πουλησεις πανω απο 20 βιβλια, να μου το γραψεις και μενα, να χαρω. Αν δεν θελεις να σε λεω σκοτεινο Βελζεβουλ, να γραφεις το ονοματακι σου το πραγματικο, οπως κανω εγω και πολλοι αλλοι. Με φιλικους χαιρετισμους, διπλωματουχος μηχανικος μαθηματικος, Γεωργιος Γιωτας, απο Αχλαδεα Χασιων.

 • Ανώνυμος 43696

  20 Αυγ 2017

  Ανώνυμος 43665 "Φυλακη εισαι Βελζεβουλ? Η στην πρεσβεια πας και τα γραφεις!"

  Τί πιστεύεις, πως όλοι είμαστε τόσο ασήμαντοι σαν εσένα για να μπαίνουνε καθημερινά και να απαντάμε σε σχόλια άλλων και μάλιστα σε μία σελίδα που δεν σου αρέσει, εκεί έφτασε η κατάντια σου, δεν θα ασχοληθώ άλλο με τις "απαντήσεις" σου, πρώτον γιατί σου δίνω αξία και δεύτερον έχω κοπέλα, οικογένεια και φίλους να περνάω την ώρα μου όμορφα και όχι με μικρόψυχους φασισταράδες σαν και του λόγου σου. Για το βελζεβουλ δεν εχω να πώ τίποτα παραπάνω απο το ότι εκεί φαίνετε το χαμηλό επίπεδο σου.

 • Ανώνυμος 43665

  13 Αυγ 2017

  Κλείνω γιατι έχω μια ζωή εκει έξω να ζήσω, σε αφήνω πίσω απο τον υπολογιστή σου να πιθηκίζεις, μόνος σου.


  Φυλακη εισαι Βελζεβουλ? Η στην πρεσβεια πας και τα γραφεις!

 • Ανώνυμος 43663

  13 Αυγ 2017

  Ουδεις επικινδυνοδεστερος εχθρος απο τον ευεργεθεντα αχαριστον. Αρισταρχος ο Θεσσαλος, 420 π.Χ

  Γιωτας

 • Ανώνυμος 43660

  12 Αυγ 2017

  Φτιαγμένοι για την κορυφή του κόσμου οι Έλληνες – Στον τελικό για το χρυσό με Κροατία Γιωτας.

 • Ανώνυμος 43655

  11 Αυγ 2017

  Αλλά θα φας τρολάρισμα για όσο μπαίνεις εδώ, έτσι να μην μπορεί να υσηχάσει η κακιά ψυχή σου.  Τελικα σε τρολαρισα εγω, Βελζεβουλακο! Σιγουρα σκεφτεσαι να το κλεισεις το μαγαζι! Γιωτας

 • Ανώνυμος 43654

  11 Αυγ 2017

  Ο Βισλιτσένι ξεδίπλωσε ένα επίσημο έγγραφο από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης που έφερε τη σφραγίδα και την υπογραφή του Μητροπολίτη Γεννάδιου: «Μα καλά τι νομίζει, ότι οι αξιωματικοί του Ράιχ είναι βλάκες; Γράφει ότι οι περισσότεροι Εβραίοι της πόλης είναι εκχριστιανισμένοι και παραθέτει έγγραφα. Φυσικά, αγαπητέ Αλόις, θα γνωρίζεις ότι όλα είναι πλαστά. Ο παπάς προσπαθεί να σώσει όσους μπορεί, αλλά δεν θα του περάσει».

  Οι δύο αξιωματικοί κοντοστάθηκαν: «Κοίταξε και αυτή εδώ την παράγραφο. Όποτε τη διαβάζω με κάνει να θέλω να μπω μέσα στη Μητρόπολη και να μην αφήσω τίποτε όρθιο. Κοίτα τι γράφει: Οι αδιάρρηκτοι δεσμοί μεταξύ Χριστιανών και Εβραίων... και λίγο πιο κάτω τους αποκαλεί όλους Έλληνες, ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους. Ειλικρινά σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχω δει τόσο απροκάλυπτα να παίρνουν θέση υπέρ των μιασμάτων για να τους σώσουν. Γιωτας

 • Ανώνυμος 43652

  10 Αυγ 2017

  Θα λυπομουν πολυ, αν σταματουσες να γραφεις κυριε Μπαλταζαρ! Για να γελαμε και λιγο! Και μεις γελαμε εδω περα! Δεν λυσαζουμε! Ουτε φασιστας, /προς θεου/ ουτε ναζι ειμαι! Ελληνας ειμαι. Και επι Νασερ παλι εμεις σας μαζεψαμε απο την Αιγυπτο, με ζημια μας. Και παλι αν σας στριμωξουνε οι Αραβες παλι σε μας θα ρθειτε. Οι καιροι αλλαζουνε. Εμεις βεβαια θα σας φτυνουμε αλλα θα σας φιλοξενησουμε γιατι ειμαστε ανθρωποι. Μας γραφεις για εθνικισμο στα Βαλκανια. Αν δεν ειχατε εσεις εθνικισμο, θα ειχατε μονο το Τελ Αβιβ. Οσο για το κατα κεφαλην εισοδημα, αν δεν ηταν η αμερικανικη στρατιωτικη βοηθεια, θα ηταν οσο της Υεμενης.
  Φιλικα
  Γεωργιος Γιωτας
  απο Αχλαδεα Καλαμπακας.
  Δεν εχω καμια σχεση με αλλους απο περυση, Εγω εχω γραψει μονο φετος και βαζω σχεδον παντα το ονομα μου. Και τα περι Αζερμπαιζαν που γραφεις εσυ ειναι κουραφεξαλα. Αυτη εδω ειναι σελιδα εβραικη, το βλεπει και ενας τυφλος. Τωρα τι χορευετε και τι φορατε, εμας δεν μας ενδιαφερει, εγω θα σας μαθω εδω περα ομως και συρτακι.

 • Ανώνυμος 43648

  9 Αυγ 2017

  Ανώνυμος 43642 "Η σελιδα μου αρεσει... υπαρχει πιο πολυ κακια και ζηλεια απο τα δικα σας αρθρα?"

  Σταθερός στις απόψεις σου. :D

  Να 'σαι καλά, γελάω με τα σχόλια σου.

  Τώρα με τα περι εβραίων, ναί ρε, είμαστε εβραίοι και χορεύουμε γιομ γιομ και φοράμε κιπά. Μέχρι και πέρυσι με τα CapsLock πάλι εβραίους μας έλεγες, απόδειξη πως δεν θεραπεύεσε, ζείς στον μίζερο ψεύτικο κόσμο σου ακόμη φασίστα ναζι.

  Αν δεν σε πονούσε η αλήθεια των άρθρων της ΕΕ, δεν θα λύσαζες να σχολιάζεις ξανά και ξανά εδώ. Κλείνω γιατι έχω μια ζωή εκει έξω να ζήσω, σε αφήνω πίσω απο τον υπολογιστή σου να πιθηκίζεις, μόνος σου.

 • Ανώνυμος 43647

  9 Αυγ 2017

  Πια κακια κυριε Βελζεβοολ? Εμεις σας κρυψαμε το 1941 οταν σας κυνηγουσε ο τρισκαταρατος, σας περιφρονουμε... Ενω εσεις επι τουρκοκρατιας εισασταν ολοι δημιοι στο επαγγελμα και κρεμουσατε τον κοσμο...Γιωτας

 • Ανώνυμος 43646

  9 Αυγ 2017

  Στον NΑSDΑQ υπάρχουν μόνο 18 εταιρείες της Ελλάδας,

  εμεις δεν θελουμε λεφτα κυριε Βελζεβοολ, εμεις θελουμε ΔΟΞΑ. Πηρατε εσεις χρυσο μεταλιο στους ολυμπιακους στα 200 μετρα? Κεντερης, Αυστραλια. Πηρατε πανευρωπαικο στο ποδοσφαιρο? Στο μπασκετ? Τι να τα κανετε τα λεφτα αφου ειστε αχρηστοι! Γιωτας

 • Ανώνυμος 43644

  9 Αυγ 2017

  Να πατε εκει να ζησετε κυριε Βιελιδ, Λαζαρη, Βελζεβοολ και πως σας λενε... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43643

  9 Αυγ 2017

  Το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιάζουν σε πολλά. Είναι δυο μικρές μεσογειακές χώρες με σχεδόν ίδιο πληθυσμό (7,1 εκατομμύρια το Ισραήλ, 11,2 εκατομμύρια η Ελλάδα) και πλούτο (268,3 δις δολάρια το ΑΕΠ του Ισραήλ, 284,3 δις δολάρια η Ελλάδα). Οι κουλτούρες μας μοιάζουν: μας αρέσει η διασκέδαση, η καλή ζωή, ο ήλιος, η θάλασσα. Και οι δύο χώρες έχουν μικρές εσωτερικές αγορές, γιʼ αυτό και η οικονομική επιτυχία τους προϋποθέτει υψηλή παραγωγικότητα και δυνατές εξαγωγές.

  Κι εδώ είναι, που ξεκινούν οι διαφορές. Στον NΑSDΑQ υπάρχουν μόνο 18 εταιρείες της Ελλάδας, ως επί το πλείστον ναυτιλιακές, ενώ το Ισραήλ διαθέτει 69 εταιρείες σχεδόν όλες υψηλής τεχνολογίας, από ηλεκτρονικές εφαρμογές και εταιρείες πληροφορικής μέχρι φαρμακευτικές εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία του Economίst, το Ισραήλ είναι σήμερα η χώρα με τα περισσότερα startups και venture funds στον κόσμο. Ως εκ τούτου, το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα των ισραηλινών είναι σχεδόν 40% μεγαλύτερο των ρωμιών (33.400 δολάρια οι ισραηλινοί, 25.800 δολάρια οι ρωμιοί). Πώς τα κατάφεραν τόσο καλά οι ισραηλινοί και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτούς;...
  Γιωτας...

 • Ανώνυμος 43642

  9 Αυγ 2017

  Δεν γελατε, σας ποναει.... Η σελιδα μου αρεσει. Γιωτας Το ονομα δεν ειναι καθολου ψευτικο... Αν μπορει κανεις να με δειρει, χαλαλι του, δεν θα φαω ομως και ξυλο απο Εβραιο... Παλαιστινιος ειμαι? Πια κακια ρε μεγαλε... υπαρχει πιο πολυ κακια και ζηλεια απο τα δικα σας αρθρα? Που ειναι το δικο σου ονομα παληκαρι? Νηστικε πρακτωρα... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43641

  9 Αυγ 2017

  Ανώνυμος 43637 Έτσι μπράβο, αυτό ήθελα, να διαβάσεις όλα τα σχόλια που σου κάθνται στο λαιμό και να συγχιστεις, αν νομίζεις ότι θα σε πάρουμε στα σοβαρά, είσαι πολύ γελασμένος, πλάκα σπάμε μαζί σου, η κακία σου σε ωθεί σε σημείο να μπαίνεις καθημερινά σε μία σελίδα που δεν σου αρέσει, απλά για να απαντας σε σχόλια, είσαι παράσιτο που ζεί εις βάρρος των συνανθρώπων του και σίγουρα και μόνος στην ζωή σου, να προσέχεις μόνο μηνσ άρει κανεις ποτέ στα σοβαρά και σε κάνει τουλουμι στο ξύλο, αν και κρύβεσαι πίσω απο ψεύτικα ονόματα, πίσω απο μία οθόνη οπότε δύσκολο αυτό, εμείς πάντως γελάμε μαζί σου.

 • Ανώνυμος 43637

  9 Αυγ 2017

  Ειναι μεν μυστικοι πρακτωρες της Μοσαντ αλλα μαλλον ειναι νηστικοι πρακτωρες γιατι δεν βλεπω να απαντανε... Δεν τους πληρωνει καλα... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43633

  7 Αυγ 2017

  Αδαμάντιος Κοράης (1824):
  "Οι Μακεδόνες (...) επροχωρούσαν καθημέραν εις την κατάλυσιν της ελευθερίας [της Ελλάδος] (...) και δουλωμένοι [οι Έλληνες] εις τους Μακεδόνας.

  Παλι εδω δεν μπορω να καταλαβω, που λεει οτι οι Μακεδονες δεν ειναι Ελληνες. Δηλαδη αν εγραφε οτι οι Αθηναιοι επροχωρουσαν ..., θα μπορουσε να συμπερανει κανεις οτι οι Αθηναιοι δεν ειναι Ελληνες?

 • Ανώνυμος 43632

  7 Αυγ 2017

  Χαρηκα! Περαστικα σας! Μακρυα και αγαπημενοι να ειμαστε! Εσεις στο ορος Καντιλ και μεις εδω.

 • Ανώνυμος 43631

  7 Αυγ 2017

  Κι εγώ σου συνιστώ επίσης να πάς σε κανένα γιατρό κι έχω ονοματεπώνυμο και εθνικότητα.
  Δημήτριος Θήτας ο Αζερμπαϊτζανός

 • Ανώνυμος 43630

  7 Αυγ 2017

  Σε γιατρο να πανε αυτοι που γραφουν τις ανοησιες και ανωνυμα, χωρις ονοματακι και εθνικοτητα... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43629

  7 Αυγ 2017

  Βρε Γιώτα, δεν πας να σε κοιτάξει κανένας γιατρός; (Απόγονος κατά προτίμηση, για να είσαι σίγουρος...).

 • Ανώνυμος 43628

  7 Αυγ 2017

  το ωραίο σώμα της αρχαίας ελληνίδος και άλλο το χυδαίο της ρωμιάς...

  Θελω να κανω και γω ελευθερη ερευνα, βασικα για το Μωηση!! Εκανε το μεγαλυτερο σφαλμα που εφυγε απο την Αιγυπτο. Διοτι εκει οι Εβραιοι καλοπερνουσαν!! Ενω οι αρενες Εβραιοι δουλευαν με ελαστικα ωραρια στις πυραμιδες / 20 ωρα δουλευανε, ψιλοπραγματα/, οι Αγυπτιοι στρατιωτες εχοντας ελευθερο χρονο, πηγαινανε στα σπιτια των ευτραφων νεαρων Εβραιοπουλων... / δεν γραφω παραπανω, μη μου σβησει το σχολειο η μοσαντ/ Θελω μονο να τονησω οτι, οι Εβραιοπουλες γινοτανε με αυτο τον τροπο πιο θυλικες και ομορφες και δεν γεννουσανε και πολλα Εβραιακια, γιατι οι αιγυπτιοι στρατιωτες τις περνανε με τετοιο τροπο ωστε να μην μενουν εγκυες... Εμεις οι Ελληνες ξερουμε πως γινεται αυτο...Σαν Αφρικανοι που ειναι οι αιγυπτιοι εχουν και τα πλεονεκτηματα τους. Με αυτο τον τροπο οι Εβραιοπουλες ηταν παλια τοσο ευτυχισμενες, καμια συγκριση με τις σημερινες αχαρες.... Μετα τιμης Γιωτας

 • Ανώνυμος 43627

  7 Αυγ 2017

  εθαψε δε και τους μισθοφορους Ελληνας, οι ξυν τοις πολεμιοις, στρατευοντες απεθανον. οσους δε αιχμαλωτους ελαβε, τουτους δε δησας εν πεδαις, εις Μακεδονιαν απεπεμψεν εργαζεσθαι, οτι παρα τα κοινη δοξαντα τοις Ελλησιν, Ελληνες οντες εναντια τη Ελλαδι εμαχοντο υπερ βαρβαρων.

  Αμα ντεν καταλαβαινει, δεν εκει το τελ αβιβ αρκαια ελληνικα, εγκω μεταφρασει.. Αυτα εγραψε ο Αρριανος αγαπητε μου Βελζεβοολ... Τωρα τι εγραψε ο Ιακοβος Ριζος το 1846 ...

 • Ανώνυμος 43626

  7 Αυγ 2017

  Αλέξανδρος Σούτσος (1836):
  "(...) τας προγονικάς εκείνας διχονοίας, αίτινες καταστήσασαι αυτήν [την Ελλάδα] έρμαιον της Μακεδονίας και Ρώμης

  Που λεει ο χριστιανος αυτος εδω, οτι οι Μακεδονες δεν ειναι Ελληνες! Δηλαδη αν εγραφε ερμαιο της Θεσσαλιας και της Ρωμης, δεν θα ηταν οι Θεσσαλοι Ελληνες? Δεν ειναι δηλαδη δυνατον μια ελληνικη εθνοτητα να καταδυναστευει τους υπολειπους Ελληνες?! Λοιπον Βελζεβουλ η πως αλλιως σε λενε... Να γραφεις με οξυδερκεια και οχι ανοησιες, αλλιως χανουμε το χρονο μας... Γιωτας, θα σου απαντησω και για τις αλλες πηγες..

 • Ανώνυμος 43624

  7 Αυγ 2017

  Βρε Εβραιακο, δεν γραφεις και το ονομα σου, η σε λενε Λαζαρη, Βιελιδ και το εκανες Βιελιδοπουλος...δεν παιζει ρολο Η πιο παλια βιβλιογραφια που δινεις ειναι το 1780 περιπου. Τα πιο πολλα ειναι απο το 1960. Διαβασε αυτο που σου εστειλα εγω, το τι λεει ο Πολυβιος 200 πΧ. και να σου στειλω επισης τι εγραψε ο Αρριανος 130 μ.Χ.. Σας εφαγε η ζηλεια και να σου πω γιατι. διοτι εμεις οι Ελληνες εχουμε κουλτουρα φτιαξαμε και ενα Παρθενωνα, εσεις με τα χρηματα σας αγοραζετε οπλα και σκοτωνετε τον κοσμο, Προχειρα σου γραφω αυτα, και μολις τα διαβασω προσεκτικα θα σου απαντησω! Μετα τιμης, Γιωτας Ελληνας.

 • Ανώνυμος 43622

  7 Αυγ 2017

  Έλληνες λόγιοι για τη Μακεδονία και τους Μακεδόνες
  Αδαμάντιος Κοραής (1819):
  "Το έθνος είναι πτώμα σπαραττόμενον από κόρακας (...) Όλην του την αρετή του αφαίρεσεν η δουλεία. Ιδού η ζωγραφία μας, αφ' ότου μας επάτησεν ο Φίλιππος εώς εις το έτος 1453. Αλλάξαμε δεσπότας διαφόρους, άλαλοι και ανόητοι"
  [Αδ. Κοραή, "Στοχασμοί Κρίτωνος", σ. 5 - βλ. και "Έρανος εις Αδαμάντιον Κοραή", 1965, σελ. 147]

  Αδαμάντιος Κοράης (1824):
  "Οι Μακεδόνες (...) επροχωρούσαν καθημέραν εις την κατάλυσιν της ελευθερίας [της Ελλάδος] (...) και δουλωμένοι [οι Έλληνες] εις τους Μακεδόνας (...) Μετά την Μακεδονικήν δεσποτείαν έπεσαν υπό κάτω εις των Ρωμαίων την εξουσίαν και τέλος στους Τούρκους"
  [Αδ. Κοραή, "Εφημερίς του Κάτω Κόσμου" - βλ. Δημ. Γκίνη, "Τα ανώνυμα έργα του Κοραή", 1948, σ. 54-55]

  Παναγιώτης Κοδρικάς(1794):
  "Η δυστυχής Ελλάς (...) άρχισε ολίγον κατ΄ ολίγον να χάνει μαζί με την ένδοξόν της ελευθερίαν (...) και την παλαιά εκείνην της γλώσσης ευγένεια. Αι αλλεπάλληλοι έφοδοι όπου κατά καιρούς εδοκίμασεν από διάφορα έθνη, πότε Μακεδόνων, πότε Ρωμαίων και ενίοτε Γότθων..."
  [στον πρόλογο της μτφ. του Fontenelle "Περί πληθύος κόσμων" - βλ. Γ. Λαδά & Αθ. Χατζηδήμου, "Ελληνική βιβλιογραφία των ετών 1791-1795", 1971, σ. 316]

  Αθανάσιος Χριστόπουλος (1808):
  "Ο Φίλιππος και ο υιός του Αλέξανδρος (...) εκαταδάμασαν επι τέλους όλην την Ελλάδα και την υπέταξαν εις το Μακεδονικόν κράτος".
  ["Πολιτικά Σοφίσματα", Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, τομ.10 (1960), σ. 59]

  Μιχαήλ Περδικάρης (1811):
  " Το Γένος των Ελλήνων, ω φίλτατε αναγνώστα (...) αφού κατ' αρχάς αυτό επολιτεύθη διʼ αιώνων κάθ' εαυτό αυτοδέσποτον και αυτεξούσιον, υπετάγη, πρώτον μεν εις το Μέγαν Αλέξανδρον, ύστερον δε εις Ρωμαίους".
  ["Ρήγας ή κατά ψευδοφιλελλήνων", Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, τομ.11 (1961), σ. 23 & 33-34]

  Γρηγόριος Σαράφης (1818):
  "Οι Αθηναίοι και οι Λακεδαιμόνιοι, επειδή εσκανδαλίσθησαν μεταξύ των, διήρεσαν την Ελλάδα εις δύο μέρη και αφού 27 ολόκληρους χρόνους επολέμησαν μεταξύ των νικώντες και νικώμενοι, τοσούτον αδυνάτησαν ώστε κατεδουλώθησαν πρώτον μεν υπό των Μακεδόνων, έπειτα δε επί των Ρωμαίων (...) καταστασθέντες δούλοι"
  [Γρ. Σαράφη, "Λόγοι Εκκλησιαστικοί", Κυδωνίες 1909, σ. 98]

  εκδότης του περιοδ. "Μέλισσα" (1819):
  "Τι συνέβη μετά ταύτα; [ενν. τη διχόνοια των Ελλήνων] Οι Μακεδόνες κατεδούλωσαν την πατρίδα του Μιλτιάδου. Τι έπειτα; Οι Ρωμαίοι την κατεσπάραξαν. Τι τελευταίον; Αλλ' η χειρ μου τρέμει και ο κάλαμος πίπτει..."
  [Μέλισσα, τευχ. 1, Ιούλιος 1819, σ. 100]

  Ανώνυμος (1823):
  "Το Γένος μας αφού εξέπεσε (...) υπεδουλώθη εις τον ζυγόν των Μακεδόνων, Ρωμαίων, και εν εσχάτοις εις τον παρόντα βαρύν ζυγόν"
  [Ι.Οικονόμος, "Επιστολαί διαφόρων", 1964, σ. 421 & 445]

  Αλέξανδρος Σούτσος (1836):
  "(...) τας προγονικάς εκείνας διχονοίας, αίτινες καταστήσασαι αυτήν [την Ελλάδα] έρμαιον της Μακεδονίας και Ρώμης, κατέλυσαν την ανεξαρτησίαν της"
  [Αλ. Σούτσος, "Ελληνική Πλάστιγξ", 1836, σ. 18]

  Κωνσταντίνος Σχινάς, πρύτανης του Πανεπιστημίου του Όθωνος (1837):
  "Η Ελλάς (...) υποκύψασα έπειτα, με οικτράν μόνην αυτονομίας σκιάν, εις των Μακεδόνων την κυριαρχίαν..."
  [λόγος εκφωνηθείς κατά τα εγκαίνια του Πανεπιστημίου στις 3/5/1837 - βλ. Κ. Δημαρά, "Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837", 1987, σ. 31κε. & 136κε.]

  Γεώργιος Κοζάκης-Τυπάλδος (1839):
  "Η δε Ελλάς στερηθείσα άπαξ της ελευθερίας της, έγινε πρώτον μεν επαρχία Μακεδονική, ύστερον δε Ρωμαϊκή, Γραικορωμαϊκή..."
  [Γ. Κοζάκης-Τυπάλδος, "Φιλοσοφικόν δοκίμιον περί της προόδου και της πτώσεως της παλαιάς Ελλάδος", 1839, σ. 495-496]

  Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1841):
  "Ο Φίλιππος έπραξεν άλλον της νίκης εκείνης [της Χαιρωνείας] ολεθριότερον, εγέννησε τον Αλέξανδρον"
  [Σύνοψις των Πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρείας των Αθηνών, 1846, σ. 102]

  Νικόλαος Σαρίπολος (1848):
  "(...) πέπλος μέλας δουλείας επισκιάζει την Ελλάδα, εποχή μακράς καταστροφής, εποχή άγονος. Τους Μακεδόνας διαδέχονται οι Ρωμαίοι, τους Ρωμαίους οι βάρβαροι του Βορρά, τούτους δε οι αιμοχαρείς της Κασπίας περίοικοι."
  [Νικ. Σαρίπολος, "Λόγος εκφωνηθείς την 21 Οκτωβρίου 1848 κατά την έναρξιν της διδασκαλίας των αρχαίων Ελληνικών πολιτευμάτων", 1848, σ 24]

  Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1849):
  "Η Μακεδονική εποχή δύναται ευλόγως να διακριθή από της Ελληνικής, διότι το Μακεδονικόν έθνος εξεπλήρωσεν, εν τη Γενική Ιστορία, εντολήν άλλην παρά το Ελληνικόν".
  Παρακάτω, αναφερόμενος στη μάχη της Χαιρώνειας, γράφει ότι συγκρούσθηκαν οι Έλληνες με τους Μακεδόνες.
  [ Κων. Παπαρρηγόπουλος, "Εγχειρίδιον της Γενικής Ιστορίας", 1849, σ. 191-193 & 235-236]

 • Ανώνυμος 43621

  7 Αυγ 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 43618

  6 Αυγ 2017

  ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ. Αδικαιολογητη!! Γιωτας

 • Ανώνυμος 43617

  6 Αυγ 2017

  Καλοπεραση......Mετά τη λειτουργία του Πάσχα (10 Απριλίου 1821) ο Γρηγόριος συνελήφθη, κηρύχθηκε έκπτωτος και φυλακίστηκε. Το απόγευμα της ίδιας μέρας απαγχονίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, όπου παρέμεινε κρεμασμένος για τρεις ημέρες, εξευτελιζόμενος από τον όχλο.
  H κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, όπου απαγχονίστηκε ο Γρηγόριος Ε΄, η οποία παραμένει κλειστή ως σήμερα

  Κατόπιν, μια ομάδα τριών Εβραίων αγόρασαν το πτώμα του, το περιέφεραν στους δρόμους και το έριξαν στον Κεράτιο κόλπο. Τα ονόματα των τριών αυτών Εβραίων ήταν Μουτάλ, Μπιταχί και Λεβύ.[23]. Τη σκηνή της περιφοράς του σκηνώματος από τους τρεις Εβραίους έχει αποδώσει παραστατικά σε πίνακά του ο Γερμανός ζωγράφος Πέτερ φον Ες. Ένας Κεφαλονίτης πλοίαρχος, ονόματι Νικόλαος Σκλάβος, βρήκε το σκήνωμα και το μετέφερε στην Οδησσό, όπου και ετάφη στον ελληνικό ναό της Αγίας Τριάδος. Από εκεί ανακομίστηκε στην Αθήνα, 50 χρόνια μετά, και έκτοτε φυλάσσεται σε μαρμάρινη λάρνακα στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Γιωτας

 • Ανώνυμος 43616

  6 Αυγ 2017

  Εγω βρηκα ορισμενα πραγματα, ΕΣΥ δεν βλεπω να προχωρας, ολο γενικοτητες εισαι! Με ερωτηικα εγκληματα.... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43615

  6 Αυγ 2017

  Εβραικη καλοπεραση...Ο Βλαχάβας ανύποπτος πήγε και αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι τον παρέδωσαν στον Αλή στα Ιωάννινα, ο οποίος διέταξε τους δημίους του να του σπάσουν τα κόκαλα και να τον κομματιάσουν στα τέσσερα. Κρέμασαν μάλιστα από ένα κομμάτι σε τέσσερα σημεία των Ιωαννίνων για να τρομοκρατηθούν οι Έλληνες κάτοικοι... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43614

  6 Αυγ 2017


  Διονύσιος ο Φιλόσοφος Μετά την αποτυχία της τελευταίας εξεγέρσεως τον Σεπτέμβριο του 1611, βρήκε τραγικό θάνατο (γδάρθηκε ζωντανός) στα χέρια των Τούρκων, χωρίς, όπως αναφέρεται, να λυγίσει ούτε στιγμή. Το δέρμα του οι Τούρκοι το γέμισαν με άχυρο, και το περιέφεραν από πόλη σε πόλη μέχρι την Κωνσταντινούπολη... Γιωτας

 • Ανώνυμος 43612

  6 Αυγ 2017

  Ποιος μπορουσε να το φαντασθει, η Μοσαντ να φτιαχνει σελιδες στα ελληνικα, να μας βαζει να μαλωνουμε με τα αδερφια μας του Αλβανους και με τους αλλους βορειους γειτονες μας. Ελπιζω οι δικες μας μυστικες υπηρεσιες να μην κοιμωνται. Γιωτας

 • Ανώνυμος 43610

  5 Αυγ 2017

  Ειχατε κααλομαθει στην Τουρκοκρατια εσεις οι Εβραιοι, εμας μας γδερνανε ζωντανους και σεις πουλουσατε τα τομαρια και θησαυριζατε σε βαρος ολων των βαλκανιων χριστιανων, Ελληνων, Αλβανων, Βουλγαρων, Σερβων. ΑΙΣΧΟΣ, Γιωτας

 • Ανώνυμος 43609

  5 Αυγ 2017

  Για να ρωτησουμε, για την καλοπεραση των Παλαιστινιων υπο εβραικη κατοχη. ειναι χειροτερη απο οτι ηταν τω Εβραιων στη Αιγυπτο. Αλλα που θα παει, θα σας βαλουν χερι οι Αραβες. Γιωτας.

 • Ανώνυμος 43608

  5 Αυγ 2017

  Τωρα σας καταλαβα, Εβραιοι ειστε μπαγασιδες! Να πατε εκει με τους Κουρδους να ζησετε να δειτε τι γλυκα εχει, που θα μας πειτε εμας οτι καλυτερα ηταν με την οθωμανικη αυτοκρατορια. Γιωτας

 • Ανώνυμος 43607

  4 Αυγ 2017

  Όλη η ιστορία του βυζαντίου είναι γεματη με εγκλήματα και ερωτικά σκάνδαλα (αιμομιξίες, ομοφυλοφιλία κτλ.), ψάξε και θα την βρείς.


  Σύμφωνα με ένα χιουμοριστικό ποίημα του ελληνιστή ποιητή, Ηρώδα, πλούσιες γυναίκες της Αθήνας επισκέπτονταν ένα συγκεκριμένο τσαγκάρη στην αγορά, που τις προμήθευε με φαλλικά σύμβολα, τα οποία παραπέμπουν σε… δονητές....Γιωτας...

 • Ανώνυμος 43605

  4 Αυγ 2017

  Ο κορυφαίος Έλληνας γενετιστής παγκόσμια, Γιώργος Σταματογιαννόπουλος, μίλησε στη ΚΡΗΤΗ TV και τον Γιώργο Σαχίνη, από το Σιάτλ των ΗΠΑ, για την νέα γονιδιακή έρευνα, που συνδέει σε γραμμική συνέχεια το DNA, των Μινωιτών και Μυκηναίων για 5.000 χρόνια με τους σύγχρονους Έλληνες σε κοινά κατά 70% χαρακτηριστικά, καταρρίπτοντας αρχαιολογικούς και ιστορικούς μύθους και θεωρίες.
  Όπως είπε, «κανένας λαός δεν έχει καθαρότητα αίματος, επιμειξίες υπάρχουν παντού, αλλά η γραμμική συνέχεια του DNA στον Ελλαδικό χώρο, επί 5.000 χρόνια είναι το αποτέλεσμα της έρευνας, 35 κορυφαίων παγκόσμια ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων».
  Συνάμα, αποκαλύπτει ότι ακόμη και οι κοινωνικές και ταξικές διαφορές μεταξύ αρχαίων αρχόντων και λαού, έχουν ως αναφορά ότι όλοι προέρχονται από το ίδιο DNA, καταρρίπτοντας τον μύθο ότι οι Έλληνες ως φύλο ήταν μία μειοψηφία επιβολής σε άλλα φύλα της περιοχής. Γιωτας

 • Ανώνυμος 43602

  4 Αυγ 2017

  Για τους Μακεδόνες πορώ να σου αποδείξω ιστορικά πωςδεν ήτανε έλληνες αλλά εξελληνίτικαν

  Θεε και κυριε, τι θα διαβασουμε ακομα. εξελληνιστηκαν 2600 χρονια πριν! Βρε Μπαγασα, αιντε και να εξελληνιστηκαν τοτε, θα πει οτι 2017 δεν ειναι Ελληνες? 2600 χρονια αισθανομασαι Ελληνες, μιλαμε Ελληνικα και επειδη εσυ εισαι τεμπελης και θες να κατακλεψεις τη βορειο Ελλαδα, κλεφτοκοτα, ... Τι θα αποδειξεις βρε ανοητε..Γιωτας

 • Ανώνυμος 43601

  4 Αυγ 2017

  Ζητω συγνωμη, παρασυρθηκα με τις ανοησιες. Ειναι δυνατον βρε παληκαρη μου, ενας λαος απο Σαμσουντα μεχρι Μασσαλια να εχει τις ιδιες μυτες? Με μηχανη τους κανουνε? Γιωτας

 • Ανώνυμος 43600

  4 Αυγ 2017

  Aφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.

 • Ανώνυμος 43598

  4 Αυγ 2017

  Για τους Μακεδόνες πορώ να σου αποδείξω ιστορικά πωςδεν ήτανε έλληνες αλλά εξελληνίτικαν,

  Για μαλακες μας περρνας μεγαλε?


  Διηρεθη ουν η Ηπειρος ου μην αλλα και η Ελλας απασα εις δυο αιρεσεις, τουτεστι δυο κομματα, το μεν ρωμαιζον, το δε κυριως ελληνιζον, και οι μεν ρωμαιζοντες κομματαρχαι διετεινοντο οτι η δημοκρατουμενη Ρωμη τας Ελληνικας δημοκρατιας σπευδει ινα σωση απο της Μακεδονικης τυραννιας, οι δε ελληνιζοντες την δολιαν πολιτικην αυτης εννοουν. Εκ των εις την ελληνικην μεριδα ανηκοντων ο Πολυβιος τοιουτου κατ εξοχην μνημονευει Λυκισκου του ακαρνανος. Πρεσβευσας ουτος εις Λακεδαιμονα, επειρατο να πειση τους Σπαρτιατας ινα μη συμμαχησωσι μετα των Αιτωλων, συνεμαχησαν ουτοι, ελεγεν εις τον λογον αυτου μετα βαρβαρων εναντιον των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, των ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, των ΘΕΣΣΑΛΩΝ, των ΑΧΑΙΩΝ και σχεδον ΑΠΑΝΤΩΝ των ΕΛΛΗΝΩΝ. Το εσπεριο νεφος, οπερ ερχεται δηθεν την των Ελληνων ελευθεριαν ινα σωσει παραλυον δια των εμφυλιων πολεμων και διχονοιων τας δυναμεις ημων, ημας δι ημων ινα καταλαβη πειραται, και την κατακτησιν και υποδουλωσιν της Ελλαδος απασης ινα κατορθωση.

  Ξεχασα το ονομα μου, Φυσικα Γεωργιος Γιωτας, Ελληνας

 • Ανώνυμος 43597

  4 Αυγ 2017

  Για τους Μακεδόνες πορώ να σου αποδείξω ιστορικά πωςδεν ήτανε έλληνες αλλά εξελληνίτικαν,

  Για μαλακες μας περρνας μεγαλε?


  Διηρεθη ουν η Ηπειρος ου μην αλλα και η Ελλας απασα εις δυο αιρεσεις, τουτεστι δυο κομματα, το μεν ρωμαιζον, το δε κυριως ελληνιζον, και οι μεν ρωμαιζοντες κομματαρχαι διετεινοντο οτι η δημοκρατουμενη Ρωμη τας Ελληνικας δημοκρατιας σπευδει ινα σωση απο της Μακεδονικης τυραννιας, οι δε ελληνιζοντες την δολιαν πολιτικην αυτης εννοουν. Εκ των εις την ελληνικην μεριδα ανηκοντων ο Πολυβιος τοιουτου κατ εξοχην μνημονευει Λυκισκου του ακαρνανος. Πρεσβευσας ουτος εις Λακεδαιμονα, επειρατο να πειση τους Σπαρτιατας ινα μη συμμαχησωσι μετα των Αιτωλων, συνεμαχησαν ουτοι, ελεγεν εις τον λογον αυτου μετα βαρβαρων εναντιον των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, των ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, των ΘΕΣΣΑΛΩΝ, των ΑΧΑΙΩΝ και σχεδον ΑΠΑΝΤΩΝ των ΕΛΛΗΝΩΝ. Το εσπεριο νεφος, οπερ ερχεται δηθεν την των Ελληνων ελευθεριαν ινα σωσει παραλυον δια των εμφυλιων πολεμων και διχονοιων τας δυναμεις ημων, ημας δι ημων ινα καταλαβη πειραται, και την κατακτησιν και υποδουλωσιν της Ελλαδος απασης ινα κατορθωση.

 • Ανώνυμος 43596

  4 Αυγ 2017

  Απο την καλοπεραση των Ρωμιων


  Εγενετο δε η σφαγη αυτη κατα τον επομενον και ανηκουστον τροπον. Εις χριστιανος εσφαζετο, ετερος δε χριστιανος υπεχρεουτο να σηκωση αυτον εις τους ωμους και να τον ριψη εις τον ρηθεντα χειμαρον, επανερχομενος δε ο χριστιανος ουτος εσφαζετο, ετερος δε εκ των μελλοντων θυματων υπεχρεουτο να μεταφερη τον σφαγεντα εις τον χειμαρον τουτον, Τοιουτοτροπως δε εσφαφησαν ολοι οι χριστιανοι του Βαρουσιου περι του 300. Σωζεται εν Βελεστινω ο υιος ενος των αγριων τουτων σφαγεων, οστις εσφαξεν 99 εκ των θυματων τουτων, δεν συνεπληρωσε δε τον αρθμον 100, καθοσον πας οθωμανος σφαξας αυθημερον 100 χριστιανους αποκλειεται του δικαιωματος να ενεργηση εις το μελλον ομοιαν τοιαυτην σφαγην κατα χριστιανων. Ο υιος του σφαγεως τουτου ονομαζομενος κοτσα βελης, ζη αθλιως........Γεωργιου Θεοφιλου, Κυμαιου, 1878....

  Οποιος Πιστευει οτι μπορει να φερει τον Ελληνισμο παλι σε αυτη την κατασταση, πλαναται πλανην οικτρα, ειτε ειναι Βελιδοπουλος διεστραμενος, ειτε μεταναστης κατσικοκλεφτης που εμαθε ελληνικα και μας κανει τον εξυπνο. Γεωργιος Γιωτας, Ελληνας

 • Ανώνυμος 43595

  4 Αυγ 2017

  Τρολαρισμα θα με κανεις μονο οταν γραφεις με πηγες, οχι με γενικοτητες για αιμομομιξιες και ομοφιλοφιλους! Μπορει εκει στην Υεμενη που ζεις να ειναι ετσι, αλλα εμεις στην Ευρωπη εχουμε δημοκρατια και οτι λεμε μαθαμε να το στηριζουμε...Γιωτας

 • Ανώνυμος 43594

  3 Αυγ 2017

  Δεν ειμαι κανενας φασιστας, ειμαι ο ιδιος μεταναστης σε ξενη χωρα και υπερασπιζομαι παντα τα δικαια των μεταναστων στην Ελλαδα, ειτε ειναι αυτοι Αλβανοι, Σλαυοι, Ασιατες και προσβαλονται στο ιντερνετ.
  Μετα τιμης
  Γεωργιος Γιωτας
  Απο Αχλαδεα Καλαμπακας.

 • Ανώνυμος 43593

  3 Αυγ 2017

  Δεν εχω καμια σχεση με κανενα Παπαδοπουλο! Το δικο σου το ονοματακι που ειναι, και η εθνικοτητα σου. Η ομοφυλοφιλια σε μας δεν ειναι εγκλημα ειναι ανθρωπινο δικαιωμα. Ουτε η αιμομιξια, ισως να μην το γνωριζαν στο Βυζαντιο οτι βγαινουν αναπηριες, ουτε τα ερωτικα σκανδαλα ειναι εγκλημα το 2017, εκτος αν ζεις στο Κογκο. η στην Υεμενη. Εγω μιλαω για σουβλισμα, γδαρσιμο ζωντανου ανθρωπου. Τη σοβαρη επιστημινικη μελετη την εχεις κανει ηδη εσυ. ενω δεν μπορεις να μαζεψεις τα βρακια σου, στις μελετες εισαι μανα, τι Χαρβαρντ, Μαξ Πλανκ και κολοκυθια, εγω ψαχνω και αυτα που βρισκω θα σου τα γραψω, αλλα ενδιαμεσα πεταγετε και ενας Βελιδοπουλος, και γραφω και για αυτον.

 • Ανώνυμος 43592

  3 Αυγ 2017

  Ανώνυμος 43590

  Για αυτό τα εξωτερικά χαρακτηριστικά σας είναι εντελώς διαφορετικά, άλλοι μελαχρινοί, άλλοι πολύ λευκοί, άλλοι με ξανθο μαλλί άλλοι με μαύρο, άλλοι με καστανο, άλλοι με κόκκινο, διαφορετικό σχήμα προσώπου και μύτης, γενικά σαν μωσαϊκό είσαστε αν σας βάλουν όλους τους σημερνούς "έλληνες" σε εναν τεράστιο τοίχο.

  Μην συκοφαντείς χρησιμοποιόντας ψεύτικα ονόματα που αναπαράγουν ελληναράδικες σελίδες. Ποτέ δεν έχει αποδειχθεί πραγματικά απο επιστήμονες ότι κατάγεστε απο τους αρχαίους έλληνες και να χαίρεσαι που δεν έγινε καμια σοβαρή μελέτη γιατί θα έβγαινε ένα αποτέλεσμα δυσσάρεστο για εσένα.

  Όλη η ιστορία του βυζαντίου είναι γεματη με εγκλήματα και ερωτικά σκάνδαλα (αιμομιξίες, ομοφυλοφιλία κτλ.), ψάξε και θα την βρείς.

  Η σελίδα δεν είναι δική μου και το ξέρεις, απλός σχολιαστής είμαι και σίγουρα όχι ο Βιελιδόπουλος εσένα βολεύει να στοχοποιείς τον συγκεκριμένο, αν και σου εχω πεί πως δεν είμαι αυτός αποπέρυσι ήδη όταν έμπαινες με το κανονικό σου όνομα ως "ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ".

  Αλλά θα φας τρολάρισμα για όσο μπαίνεις εδώ, έτσι να μην μπορεί να υσηχάσει η κακιά ψυχή σου.

  Άντε καληνύχτα φασίστα.

 • Ανώνυμος 43590

  3 Αυγ 2017

  Αλλα τι ξενοι επιστημονες και κουραφεξαλα, εμεις εχουμε σαινια, εδω περα! Βελιδοπουλος, δεν μπορει να μαζεψει τα βρακια του.............και ολοι οι αλλοι κλεφτοκοταδες, Γεωργιος Γιωτας, Ελληνας

 • Ανώνυμος 43589

  3 Αυγ 2017

  Όσον αφορά τους σημερινούς Έλληνες, η έρευνα δείχνει ότι είναι γενετικά παρόμοιοι με τους Μυκηναίους, οι οποίοι ήσαν οι πρώτοι που έγραψαν την Ελληνική γλώσσα με τη Γραμμική Β.
  . Στη μελέτη συμμετείχαν κορυφαίοι ξένοι επιστήμονες, όπως ο εξελικτικός γενετιστής Ντέηβιντ Ράιχ του Χάρβαρντ και ο Γιοχάνε Κράουζε, διευθυντής του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ για την Μελέτη της Ανθρώπινης Ιστορίας στην Ιένα της Γερμανίας. Γεωργιος Γιωτας, Ελληνας

 • Ανώνυμος 43588

  3 Αυγ 2017

  Για να δουμε απατεωνες, πως καλοπερνουσαν οι Ρωμιοι!

  Κατα τον πολεμον τουτωνμεταξυ Ρωσων και Τουρκων ο Ρηγας συνελαβε τοιαυτην κατα τω τουρκων αποστροφην, ωστε ωρκισθη οτι ουδεποτε να παυσηεργαζομενος προς απελευθερωση του ελληνικου εθνους και προς καταστροφη των τουρκων. Εις το μισος τουτο, λεγεται οτι συνετελεσε και το επομενον περιστατικον. Αρχηγοςτις τουρκος μεταβιβαζων τον στρατον του απο της μια οχθης του δουναβεως εις την ετερα εβιαζε τους Χριστιανους να προπορευονται κολυμβωντες και φεροντες επι των ομων αυτων ως κτηνη Τουρκους και πολεμοφοδια. Πνιγμενων δε των Χριστιανων ο βδελυρος ουτος οθομανος εκαγχαζε γελων και εβιαζε και αλλους να ακολουθωσι τους πρωτους, οιτηνες καο απεπνιγοντο επισης εις τα υδατα του ποταμου τουτου. Υπο Γεοργιου Θεοφιλου 1886.
  Αμα ψαχνω την ιστορια μονο τετοια βρισκω... Γεωργιος Γιωτας, Ελληνας.

 • Ανώνυμος 43585

  2 Αυγ 2017

  Κυριε Βελιδοπουλε μας κοροιδευετε? Το ιδιο ειναι μερικα εγκληματα κατα Εβραιων, κατακριτεα, με οτι εγινε κατα του ελληνισμου επι αιωνες, που στο κατω κατω, το 1821 δεν υπηρχε ελληνικο κρατος. Γεωργιος Γιωτας, Ελληνας.

 • Ανώνυμος 43584

  2 Αυγ 2017

  απατεωνα" Εγω την ψαχνω την Ιστορια, αλλα τετοια πραγματα δεν βρισκω. Εσυ λες ανοησιες εδω περα, εσυ να ψαξεις και να μας πεις και μας! Εγω ειμαι Ελληνας και δεν μπορεις εμενα να με φορτωσεις τα εγκληματα των Σλαβων και των Ρωμαιων. Οι τυφλωσεις που εγιναν επι Βασιλειου του Βουλγαροκτονου ειναι κατακριτεες και σιγουρα μοναδικες αλλα εγιναν σε επιδρομεις σε ελληνικο εδαφος. Εμας δεν μας ξεφτυλιζεις, τον εαυτο σου ξεφτιλιζεις, ουτε φασιστας ειμαι, φασιστας εισαι εσυ και η σελιδα σου εδω. Να μας πεις λιγο, οι Μουσουλμανοι τι ηθελαν στην Πελοπονησσο και τα κτηματα που ειχαν εκει τα ειχαν αγορασει η σκοτωσαν του ιδιοκτητες και τα κλεψανε? Καλα να γραφει ο καθενας και το ονοματακι εδω και την εθνικοτητα του, να ξερουμε και τι μας γινεται. Γεωργιος Γιωτας, Ελληνας

 • Ανώνυμος 43583

  2 Αυγ 2017

  XXXXXXX

 • Bielidopoulos

  21 Ιουλ 2017


  https://www.youtube.com/watch?v=Wt_vlYcMuaE

 • Ανώνυμος 43475

  17 Ιουλ 2017

  Ανώνυμος 43358 "απατεωνα"
  Έχεις τόσο χαμηλό iq, πιο χαμηλό και απο ραδικιου, για την ακρίβεια νεο-ρωμιού, που μόνος σου αποκαλύπτεσε παπαδοπουλε, μείνε εκεί μόνος σου στην μοναξιά του μίσους σου, γιατί για να μπαίνεις εδώ μέσα τόσα χρόνια σημαίνει πως έχεις απίστευτη κακία μέσα σου που δεν σε αφήνει να υσηχάσεις και μια απίστευτα ασήμαντη και μίζερη ζωή.

  Θες σφαγές ρωμιων έναντυ "κακών ξένων"; Ψάξε την ιστορία βαθειά και θα βρείς πάρα πολλά εγκλήματα ρωμιών, κομμένα κεφάλια Μακεδόνων ή έστω "σλαβοσκοπιανών", ιστορικά στοιχεία που μαρτυρούν τις βιαιότητες των Αλβανών αρβανιτών Ορθοδόξων έναντυ μουσουλμάνων τις Πελοπονησσου κτλ.

  Λες για τυρανία, αν είσαι βυζαντινολάγνος ψάξε λίγο να δείς πως οι Σλάβοι, Ιλλύριοι, Ρωμαίοι αυτοκράτορες σου τύφλωναν, αποκεφαλιζαν ή έβραζαν ζωντανά τα θυματα τους και αν αισθάνεσαι (φαντασιώνεσαι) και απόγονος αρχαίων ελλήνων γύρνα ακομη πιο πίσω να δείς πόσα φρικτά εγκλήματα συναίβεναν τότε, η χειρότερη μηχανή βασανισμού ήτανε αρχαιο-ελληνικής προελέυσεως και αναφέρμαι στον ορειχάλκινο βου, φυσικά να μην πώ για ανθρωποθυσίες και τα σχετικά, τα γνωρίζεις ήδη φασίστα απόγονε Σλάβων, Αρβανιτών αλβανών, Τούρκων, Αρμένων, Βλάχων ρουμάνων, Ινδών αθιγγάνων.

  Αντε καλή συνέχεια "Γ. Γιωτας" Γιάννη Παπαδόπουλε και εμείς θα είμαστε εδώ να σε ξεφτυλίζουμε και να σε τρολάρουμε, γιατί δεν ήσουν άνθρωπος ποτέ ώστε να σεβαστείς την γνώμη των συνανθρώπων σου, αποτέλεσμα να την πατήσεις, αν έμπενες εξαρχής μόνο και μονο για να γραφεις την γνώμη σου, κανεις δεν θα είχε ασχοληθεί μαζί σου, αλλά εσύ πεταγόσουν και επιτηθώσουν σε κάθε σχολιαστή που δεν σου άρεσε το σχόλιο του, αλλά αυτός ήσουν και αυτός είσαι, ένας εγωιστής και μικρόψυχος που τον γεμίζει το "η πατρίδα μας, η Οροδοξία μας" χωρίς αυτά είσαι ένα τίποτα.

 • Ανώνυμος 43358

  26 Ιουν 2017

  Δεύτερον, τυραννία υπήρχε σε όλα τα φασιστικά καθεστώτα απο την αρχαιότητα!
  Σε ποια ελληνικα τυρανικα καθεστωτα διαμελιζανε ανθρωπους παλιο κλεφτη και απατεωνα? Γ. Γιωτας

 • Ανώνυμος 43351

  25 Ιουν 2017

  Η πιο θεαματική ίσως εκτέλεση από τους Τούρκους ήταν ο διαμελισμός του θύματος και η έκθεση των τεμαχισμένων μελών του σε δημόσιο χώρο. Η εκτέλεση αυτή λεγόταν διχοτόμηση ή τετραχισμός και οι Τούρκοι την επέβαλλαν σε κατασκόπους, αρνησίθρησκους αλλά και αιχμαλώτους. Γινόταν δημόσια και της έδιναν πανηγυρικό χαρακτήρα. Όταν, κατά τα τέλη του 15ου αιώνα, οι Τούρκοι νίκησαν τους Βενετούς στην Πελοπόννησο, συνέλαβαν 500 αιχμαλώτους και τους έστειλαν στην Πόλη. Εκεί τους διχοτόμησαν όλους....

  Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/tous-diamelizan-dimosios-i-tous-xegimnonan-gia-na-tous-poulisoun-sta-pazaria-tous-elegan-na-poulisoun-ta-pedia-tous-gia-na-plirosoun-tous-forous-ta-dina-ton-ipodoulon-tin-periodo-tis-tourkokratias/

 • Ανώνυμος 43230

  13 Ιουν 2017

  Δεν πιστευω οτι εχει νοημα εδω ο διαλλογος. Εμεις ασχετα απο που καταγομαστε, μιλαμε την Ελληνικη Γλωσσα και αισθανομαστε Ελληνες και ειναι δικη μας υποθεση. Φασιστας ειναι εκεινος ο οποιος ψαχνει φυλες και διακρινει τους ανθρωπους φιλετικα, για να τους κατακλεψει καποτε, οπως εκαναν οι προγονοι σου, σλαβοι, Τουρκοι, δηλαδη εσυ.
  Ο ελληνισμος αποτελουνταν καποτε απο πολλα κρατη, τωρα αν εσυ φερνεις το δημοσθενη για παραδειγμα? Και τι εγινε, ο ελληνισμος ειχε και εμφυλειους... Σιγουρα εγω δεν ειμαι φασιστας, αλλα φυλετικες εξετασεις εχουν γινει, αν διαβασεις και τιποτα αλλο, 6% του ελληνισμου εχει και σλαβικη ριζα, και τι εγινε? κακο εναι?
  Δεν ειμαι κανενα ανυπαρκτο προσωπο, ειμαι αυτος που ειπα. Γ. Γιωτας. Σιγουρα ο Αλεξανδρος και οι Μακεδονες αισθανονταν Ελληνες, διαβασε τον Αριανο, Εσυ ομως δεν γραφεις το ονομα σου το πραγματικο. Σλαβεφσκυ?

 • Ανώνυμος 43218

  11 Ιουν 2017

  Ανώνυμος 43089 Δεν θέλω διάλογο με μικρόψυχα φασοστοειδή, αλλά ας κανω μια εξαιρεση με εσένα. Πρώτον δεν είσαστε Ελληνες στο αίμα, ενα μωσαϊκο φυλλών είσαστε, απόγονοι σλάβων, τούρκων, αρμένων, αθιγγάνων, αλβανών και λοιπών κατακτητών του ελλαδικού χώρου και ατό το λέει μέχρι και η κυρία Ελένη Αρβελερ, δες το βίντεο :

  https://www.youtube.com/watch?v=v1pqmMsnSTo .

  Δεύτερον, τυραννία υπήρχε σε όλα τα φασιστικά καθεστώτα αο την αρχαιότητα, απλά στο σχολείο για να σε κάνουν να νιώσεις κάποιος ου μάθανε μόνο για "Κακούς τούρκους", δεν έχεις καμία αληθινή ιστορία τυραννίας απο τους παππούδες σουκαι δεν έχεις καμία σχέση με Μακεδόνες ή Θράκες φυλετικά, απλά ρωμιός άποικος στην βόρεια ελλάδα είσαι. Ακόμη και οι παπάδες σας το λένε ως οι τούρκοι σεβάστηκα πολλά που ούτε οι βυζντινί δεν σεβάσικαν ουεοι χριστιανοι της ευρώπης τον μεσαίωνα, δες το βίντεο αν αντέχεις :

  https://www.youtube.com/watch?v=lFKSTnX0f4g

  Για τους Μακεδόνες πορώ να σου αποδείξω ιστορικά πωςδεν ήτανε έλληνες αλλά εξελληνίτικαν, αλλά δεν θα το δεχθεί το "εγώ" σου, ένα θα σου πώ, απο τον αρχαίο αθηναίο Δημοσθένη μέχρι και τον εξελληνισμένο ρωμιό Αδαμάντιο Κοραή οι έλληνες αποκαλούσαν τους μακεδόνες βάρβαρους κατακτητές των ελλήνων.
  Αδαμάντιος Κοράης (1824):
  "Οι Μακεδόνες (...) επροχωρούσαν καθημέραν εις την κατάλυσιν της ελευθερίας [της Ελλάδος] (...) και δουλωμένοι [οι Έλληνες] εις τους Μακεδόνας (...) Μετά την Μακεδονικήν δεσποτείαν έπεσαν υπό κάτω εις των Ρωμαίων την εξουσίαν και τέλος στους Τούρκους"
  [Αδ. Κοραή, "Εφημερίς του Κάτω Κόσμου" - βλ. Δημ. Γκίνη, "Τα ανώνυμα έργα του Κοραή", 1948, σ. 54-55]

  Λες για το γυμνό ότι το αγαπούσαν οι πρόγονοι σας αλλά δεν αναφέρεσαι σε ποιούς απο ολους, σλάβους, τούρκους, αθιγγάνους, αρμενούς ή; Εν πάσι περιπτώση θα προσπαθούσα να σου εξηγείσω πως άλλο το ωραίο σώμα της αρχαίας ελληνίδος και άλλο το χυδαίο της ρωμιάς, αλλά και πάλι θα πιστεψεις ότι σου βολέψει.

  Και ένα τελευταίο, όσο και να το θες δεν είμαι ουτε ο Βιελιδοπουλος, ούτε ο Λάζαρης, ούτε κανενας άλλος αρθρογράφος τηε ΕΕ, απλός αναγνώστης είμαι που κάποτε ήτω εθνικιστής απο την εφηβεία έως τα 30, τώρα είμαι 35 και έχω αλλάξει ριζικά χάρη στην άθλια συμπεριφορά σας και την επίμονη κακία υμών των εθνικισταράδων. Τραγική ιρωνία, κάποτε ήμουν ο πρώτος, ή έστω απο τους πρώτους που στεκόντουσαν απέναντυ στον κο Λάζαρη, που σήμερα τον συγχαίρω, κάποτε τον έβλεπα ως εχθρό, τωρα ως σύμμαχο.

  ΥΓ Ασε το ανυπαρκτο πρόσωπο "γεωργιο γιωτας" διότι καταλάβαμε ποιός είσαι. Καλό σου βράδυ και περαστικά.

 • Ανώνυμος 43188

  9 Ιουν 2017

  Σιγουρα ενοεις τους Βουλγαρους και τους Σκοπιανους, με τις γαμψες μυτες και αθιγγανους! Αφου κατασφαξατε τον Ελληνισμο, τους κλεψατε τη Γη, /Κατω του Δουναβη ηταν παντα Ελλαδα/, τωτα θελετε να του κλεψετε και την ιστορια. Μια ζωη στη κλεψια.. απο Συμεων, Σαμουηλ μεχρι και τωρα. ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΒΑΡΒΑΡΟΣ.

 • Ανώνυμος 43185

  9 Ιουν 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 43089

  4 Ιουν 2017

  Ενταξει! Φαινετε οτι θελεις διαλογο, δεν βριζεις οπως σε εβρισα εγω! Πρωτον δεν εισαι Ποντιος και δεν εισαι ο Παπαδοπουλος αλλα ο δημιουργος αυτης της σελιδας.
  Καθε κρατος η εθνος, μετα απο πολλα χρονια καταπεφτει αμα δεν υπαρξει ανανεωση πληθυσμου. Ο Ελληνικος χωρος μετα απο εκακατονταδες επιθεσεις, απο Σλαβους, Περσες, Τουρκους και οτι αλλο, υπεκυψε. Το μονο καλο οτι εκχριστιανησε τους Σλαβους. Το κερδος το εισεπραξε το 1821 που απελευθερωθηκε απο τους ομοδοξους Ρωσους. Αν ειχε προλαβει να εκχριστιανησει και τους Τουρκους τα Βαλκανια τωρα θα ηταν προοδευμενες χωρες και θα ειχαν γλυτωσει απο την τουρκικη τυρανια. Και μη μου πεις οτι δεν υπηρξε τυρανια, γιατι εγω ειμαι απο τη Βοριο Ελλαδα και την τουρκικη τυρανια την εζησε η γιαγια μου και μας την μετεφερε. Σιγουρα ουτε οι Βλαχοι ουτε οι Αρβανιτες αλλα ουτε Πελοπονησιοι ουτε οι Κρητικοι /ολοι οι αναφερομενοι ειναι Ελληνες/ εσφαξαν κανεναν Τουρκο στο σπιτι του. Οι Τουρκοι ηρθαν στα μερη μας, οχι εμεις στα δικα τους. Τωρα οι Βουλγαρικες θυρεοιδιες ειναι γνωστες. Τι ηθελε ο Σαμουηλ στην Πελοπονησο? Για πλιατσικο και σφαξιμο? Για να παμε λιγο πισω, στις ριζες του κακου! και μη μου πεις οτι 600/700 χρονια μετα, γινανε απο κατσικοκλεφτες πολιτισμενοι και ειρηνικοι!
  Εσυ λεβεντη μου σιγουρα δεν εχεις καμια σχεση με την αρχαια Ελλαδα. Ειδα τη φωτογραφια σου στο Facebook, Φτυστος Βουλγαρος. Εμεις ομως εχουμε! Και ας παμε και στα μπουζουκια και ας μας αρεσουν οι γυμνες, το γυμνο το αγαπουσαν οι προγονοι μας, τωρα εσυ εχεις και μουσουλμανικη φλεβα, σιγουρα, ανα σου αρεσει αυτος ο πολιτισμος, πηγαινε απεναντι, γιατι μενεις στην Αθηνα?
  Απο πια γη θα σας πεταξουμε ρε παλικαρι μου? Η μακεδονικη αυτη γη κατοικειτε απο τοσα εκατομυρια Ελληνες Μακεδονες. τι θες τωρα να τους κατασφαξεις οπως ο προγονος σου Σαμουηλ και να τους καταληστεψεις? Αμ δε!
  Δεν τα βρεσκετε μεταξυ σας, γιατι αυτες τις μερες αλλαξε η κυβερνηση στα Σκοπια, και θελουν να μπουν στη Ευρωπαικη Ενωση, και καλα κανουν γιατι ετσι θα απαλλαγουν απο τυρανους σαν και σενα και θα αποκτησουν ανθρωπινα δικαιωματα, οχι γαιδουρινα που τους δινεις εσυ για να τους εκμεταλευεσε! Στην Αλβανια παλι εχουμε εκλογες και θα δουμε αν ο απατεωνας Ραμα ξαναεκλεγει, γιατι ο Αλβανικος λαος δεν ειναι μαλακας και θα τον βαλει φυλακη. Και στην Κυπρο παλικαρι μου, παλι τα ιδια, η θα παρετε το στρατο σας η θα μεινετε Ασιατες, Ευρωπη γιοκ! αντε πολλα ειπαμε, μετα τιμης. Γεωργιος Γιωτας απο Αχλαδεα Καλαμπακας.

 • Ανώνυμος 43083

  4 Ιουν 2017

  Ανώνυμος 43081 "γιατι οι Ποντιοι ειναι λεβεντες" ΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ ΦΥΓΑΜΕ, ΤΟ ΒΑΛΑΜΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ, ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΣ ;
  "Να σφαξουμε παιδια και γυναικες οπως κανατε εσεις οι βαρβαροι τοσους αιωνες?" ΑΡΑ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΠΟΥ ΣΦΑΖΑΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΉΣΣΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΤΟ ΊΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΑΝΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΘΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ;
  "Οχι, εμεις εχουμε πολιτισμο!" TA ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΑΜΠΑΚΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΜΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΡΙΔΕΣ, ΤΙΓΚΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΕΝΝΟΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΦΥΛΕΤΚΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ, ΑΠΛΑ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΙΚΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ.
  "Σας εδωσε ο Βενιζελος μερικα κατσαβραχα στο βορα" ΜΠΟΡΕΙ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ "ΣΛΑΒΕΫΚ", ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΤΟΥΣ.
  "Εσεις θα φαγοθειτε μεταξυ σας!" ΜΠΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙ ΤΟΝ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
  ΠΑΨΕ ΝΑ ΕΓΩΪΣΤΕΡΩΦΕΡΝΕΙΣ.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 • Ανώνυμος 43081

  3 Ιουν 2017

  Βρε τσιγγανε παπαδοπουλε, που αποκλειετε να εισαι Ποντιος, γιατι οι Ποντιοι ειναι λεβεντες και οχι μπασταρδοι σαν και σενα. Να κανουμε τι τωρα τσιγγανε? Να σφαξουμε παιδια και γυναικες οπως κανατε εσεις οι βαρβαροι τοσους αιωνες? Οχι, εμεις εχουμε πολιτισμο! Σας εδωσε ο Βενιζελος μερικα κατσαβραχα στο βορα να ψωμολυσατε! Και εκει θα μεινετε μεχρι να γινετε ανθρωποι! Ουτε δειλοι ουτε μαλακες ειμαστε να θυσιασουμε και ενα Ελληνοπουλο για τους εσας τους πιθικους! Εσεις θα φαγοθειτε μεταξυ σας!

 • Ανώνυμος 41983

  31 Μαρ 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ματσεντον σλαβευκ τυποι μπιλαντοπουλοι ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ αγγλοι γαλοι πορτογαλοι ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΜΟΔΟΞΩΝ μας, ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΕΜΕ "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ''ηλιθιοι'' ΕΙΜΑΣΤΕ φτου σου μεγαλε που σαν φτωχοπορνη κρυβεσαι σε αλλουνου επωνυμο.

 • Ανώνυμος 41969

  31 Μαρ 2017

  Ρε βαρβαροι σταματηστε τους θορυβους με ζαλισατε τα διδυμα μου...[καντε καμια εκδρομη στον καυκασο και με την ελλειψη οξυγονου θα συνελθετε , αρπαγες , κλεφτρονια , εγκληματιες ,απολιτιστοι....του κωλου ..]

 • Ανώνυμος 41804

  23 Μαρ 2017

  Κρίμα, δεν αξίζει το κείμενο ούτε μιας γραμμής αντίλογου,ελεύθερη έρευνα ελεύθερη παπαρολογία θα ήταν αντικειμενικότερη.

 • Ανώνυμος 40733

  27 Ιαν 2017

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

  ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

  ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  -

  ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

  ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

  ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

  ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

  ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

  `

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 40732

  27 Ιαν 2017

  Ανώνυμος 39887 ΠΟΙΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΟΙ ΒΡΕ "ΛΕΒΕΝΤΗ" ΜΟΥ.
  ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΣΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΕΙΣΑΣΤΕ, ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΣΑΣ.
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ;
  ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑΤΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΔΕΙΛΟΙ.
  ΠΑΨΕ ΝΑ ΕΓΩΙΣΤΟΦΕΡΝΕΙΣ.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39887

  16 Οκτ 2016

  Θελει να μας πει ο τουρκογυφτος οτι στην τουρκοκρατια καλοπερνουσαμε και κακως επαναστατησαμε! Για μαλακες ψαχνεις μεγαλε? Αν σου αρεσει πηγαινε εκει να ζησεις αλλα ρωτα πρωτα τους Κουρδους. Εμεις τα Ελληνικα τα μαθαμε πρωτα στα σπιτια μας και μετα στο σχολειο και μη λες ανοησιες. Σε ποναει που εισαι τουρκαλβανος η τουρκοσκοπιανος. Εσεις δεν μπορειτε να τα βαλετε μαζι μας ουτε το παραμικρο να μας κανετε. που ειπε καποιος οτι θα μας σφαξει. κοτοπουλα μας περασες ψυχομαλακα? Αν αγριεψουνε τα πραγματα θα σε πολουκοσουνε οι πελοπονησιοι.

 • Ανώνυμος 39625

  3 Σεπ 2016

  «Από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή καν΄έλα.....και βγάζω το καπέλο μου να μην βραχεί η ομπρέλα»............................

 • Ανώνυμος 39513

  7 Αυγ 2016

  ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΑΛΙΤΗΡΙΑ ΒΓΔΕΛΙΓΜΑΤΙΚΟ ΒΡΙΖΟΣΠΟΡΟ
  ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΒΕΝΤΗ
  ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
  ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
  ΜΕΛΕΤΗΣΕΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
  ΚΑΙ ΑΙΦΝΗΣ ΡΑΤΣΑΦΕΡΝΟΣ ΕΓΩΪΣΤΟΜΑΝΗΣ
  ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ ΒΡΙΣΙΕΣ
  ΠΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΑΗ
  ΟΥΝΟΣΠΕΡΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ἤ ΓΟΤΘΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΣΛΑΒΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣΠΕΡΜΟΣ.
  ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. ΞΕΡΕΙΣ ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΓΙΑΤΙ;;
  ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΕΥΜΑΙΟΥ ΚΥΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
  ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΥΜΑΙΑ ΚΕΔΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ
  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΝΕΙ
  ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΟ ΖΩΟΣΠΕΡΜΟ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΑ ΠΟΘΗΤΕΥΕΙ.

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΥ ΆΡΗ ΜΑΣ.
  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
  ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΧΟΥΝ
  ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΙ ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΟΥΝ.
  ΖΩΟΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΡΦΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  ΠΟΥ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ
  ΟΙ ΑΔΕΡΦΑΡΕΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΙΜΟΒΟΡΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ
  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΑ ΜΕ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΑΜΕ ΜΑΓΚΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑ.
  ~
  Bielidopoulos ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ

 • Ανώνυμος 39490

  5 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

  ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

  ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  -

  ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

  ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

  ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

  ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

  ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

  `

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39480

  5 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ
  ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΗ.

  ΤΡΕΜΕΤΕ Κ-ΡΩΜΙΟΙ
  ΘΑ ΣΑΣ ΣΦΑΞΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΣΦΑΧΤΗΣ ΜΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΧΑΙΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ, ΡΩΜΑΙΩΝ, ΤΟΥΡΚΩΝ, ΟΥΝΩΝ , ΓΟΤΘΩΝ, ΟΣΤΡΟΓΟΤΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΛΑΥΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΛΑΥΒΙΚΗ ΑΜΑΙΜΑΚΕΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑΤΙ ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΗΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ.

  ΠΡΕΠΕΙ Κ-ΡΩΜΙΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΔΙΣΤΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ .ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΣΛΑΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΧΕΙ ΣΛΑΒΕΫΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
  ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ
  ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ --ΣΦΑΧΤΗΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝΕ.
  και οταν ηρθε στον ποντο ἔμαθε τους ποντιους να ομιλουν σλαβεϋκ.
  Εμαθε και τον δασκαλο του να ομιλει σλαβεϋκ
  ἔγραψε και τα ομηρικα σλαβεϋκ.
  ἔχοντας στο προσκεφαλι του την ιλιαδα σε σλαβεϋκ γραφη
  η μητρικη του γλωσσα ηταν σλαβεϋκ και οχι με κεφαλαια γραμματα αρχαια ελλησιακη.

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΥ ΆΡΗ ΜΑΣ.

  ΤΡΕΜΕ ΕΛΑΔΙΣΤΑΝ, ΤΡΕΜΕΤΕ Κ-ΡΩΜΙΟΙ. ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

  ΚΑΛΑ ΡΕ ΔΕΝ ΝΡΕΠΟΣΑΣΤΕ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΘΟΓΓΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΗ ΔΟΜΗΣΕ;;;;
  ~
  Bielidopoulos ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ

 • Ανώνυμος 39428

  3 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

  ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

  ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  -

  ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

  ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

  ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

  ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

  ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

  `

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39427

  3 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39416

  3 Αυγ 2016

  ευγε Αρεια φυλη.

  δειχνεις το ποιον της ανθρωπιας σου

  ΦΑΣΙΣΤΟΜΟΥΤΣΟΥΝΙΑΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗΣ ΚΟΥΡΑΔΟΧΩΡΟ

  ΤΕΛΙΚΑ ΘΡΑΣΥΦΟΒΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΟΥΘΕ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΙΑΣΕ.
  ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΟΝΟΜΑΤΟ ΣΟΥ.
  Α Ν Τ Ρ Α Κ Λ Α. σπερμοδοχειου ζωοφερνο.
  οσο για το γραφιδι σου ματσεντοσκ σλαβεϋκ ''με μικρα'' δειχνει ποσο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΕΙΣΑΙ.
  ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ --ΣΦΑΧΤΗΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝΕ.

  αλητηριε αυτου του ιδεολογηματος ΕΙΣΑΙ;;
  μπιντε
  ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ --ΣΦΑΧΤΗΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝΕ.
  και οταν ηρθε στον ποντο ἔμαθε τους ποντιους να ομιλουν σλαβεϋκ.
  Εμαθε και τον δασκαλο του να ομιλει σλαβεϋκ
  ἔγραψε και τα ομηρικα σλαβεϋκ.
  ἔχοντας στο προσκεφαλι του την ιλιαδα σε σλαβεϋκ γραφη
  η μητρικη του γλωσσα ηταν σλαβεϋκ και οχι με κεφαλαια γραμματα αρχαια ελλησιακη.

 • Ανώνυμος 39388

  2 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39381

  2 Αυγ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

  ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

  ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  -

  ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

  ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

  ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

  ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

  ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

  `

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39373

  2 Αυγ 2016

  Αλλιώς, γυφτο-Ασιάτικο κοτόπουλο, συνέχεισε την κλάψα σου και εγώ θα σε ξεφτυλίζω όσο μπορώ.

  ευγε Αρεια φυλη.

  δειχνεις το ποιον της ανθρωπιας σου

  ΦΑΣΙΣΤΟΜΟΥΤΣΟΥΝΙΑΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗΣ ΚΟΥΡΑΔΟΧΩΡΟ

  ΤΕΛΙΚΑ ΘΡΑΣΥΦΟΒΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΟΥΘΕ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΙΑΣΕ.ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΟΝΟΜΑΤΟ ΣΟΥ.
  Α Ν Τ Ρ Α Κ Λ Α. σπερμοδοχειου ζωοφερνο.
  οσο για το γραφιδι σου ματσεντοσκ σλαβεϋκ ''με μικρα'' δειχνει ποσο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΕΙΣΑΙ. ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ --ΣΦΑΧΤΗΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝΕ.

  αλητηριε αυτου του ιδεολογηματος ΕΙΣΑΙ;;

 • Ανώνυμος 39299

  31 Ιουλ 2016

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

  ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

  ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

  ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

  ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

  ~

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

 • Ανώνυμος 39276

  31 Ιουλ 2016

  Ανώνυμος 38856

  Ο ΈΛ-ΛΗΝΑΣ Διογένης ήτανε ο πρώτος διδάξας του αυνανισμού, άρα αδίκων λέγετε "αυνανισμός", "διογενισμός" θα έπρεπε να λέγετε.


  απο wikipedia (έλα, πεστο, είναι "ανθελληνο-μασωνο-σιωνιστο-εβραιο-κρατούμενη και η wikipedia)

  Διογένης ο κυνικός

  Μία ηθική θεώρηση του αυνανισμού έγινε από τον Έλληνα φιλόσοφο Διογένη τον Κυνικό, όπως μας την παραδίδει ο Δίων Χρυσόστομος (Λόγοι, 6). Ο Διογένης απέδιδε την επινόηση του αυνανισμού στον θεό Ερμή, ο οποίος και λυπήθηκε τον γιο του Πάνα που κυνηγούσε την Ηχώ αλλά φάνηκε ανίκανος να την σαγηνεύσει, και έτσι του έμαθε το τέχνασμα του αυνανισμού για να ανακουφίζεται. Ο Παν με την σειρά του δίδαξε αυτήν την πρακτική στους νεαρούς βοσκούς οι οποίοι την διέδωσαν. Σύμφωνα με τον Δίωνα Χρυσόστομο, ο ίδιος ο Διογένης συχνά αυνανιζόταν δημοσίως μπροστά στο πλήθος που μαζευόταν γύρω από το πιθάρι του. Όταν κάποτε ένας παριστάμενος τον ερώτησε εάν δεν ντρέπεται, αυτός του απάντησε «μακάρι να μπορούσα να ανακουφίσω και την πείνα μου, τρίβοντας την κοιλιά μου».[3]

 • Ανώνυμος 39091

  23 Ιουλ 2016

  Ανώνυμος 38970 Πήγες τελικά σε γιατρό να σου δώσει ψυχοφάρμακα; Θα γίνεις καλά, μην ανυσηχείς, υπάρχει θεραπεία και για την περίπτωση σου, λέγετε "έλειψη αυτοεκτίμισης", εξου και ο λόγος που γκαρίζεις με τα κεφαλαία συνέχεια για να προστατέψεις "το σπουδαίο έθνος" στο οποίο ανήκεις και εσύ, γιατί χωρίς εθνικισμό δεν έχεις απολύτως καμία αξία στην ζωή σου!

 • Ανώνυμος 38970

  8 Ιουλ 2016


  Ναι ξέρω ακούγεται ειρωνικό το σχόλιό μου αλλά τι να σου πώ! Ότι έμαθες στο σχολείο στην 2α Δημοτικού το θυμάσαι (ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ εγώ δεν θυμάμαι τίποτε από τότε)

  ΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΙΧΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

  τα έχεις κάνει κτήμα σου (ΝΑΙ με ήτα γράφεται!).
  ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΤΙ ΨΙΛΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.
  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΜΑΡΩΝΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ.

  γιατί δεν κοιτάς λιγουλάκι τις πηγές,
  ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΑΙ

  Εγώ πού ψάχνω και ψάχνομαι, ελέγχω τι σκ@#τά διαβάζω
  ΜΗΝ ΤΣΑΝΤΙΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΒΡΙΖΕΙΣ
  BE COOL

  και μέχρι στιγμής με έχουν ταπώσει.
  ΡΕ ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 • Ανώνυμος 38856

  23 Ιουν 2016

  Μα...τεραστια η κληρονομια του...ΑΥΝΑΝ (ξερετε δα: του πρωτου διδαξαντος τον...αυνανισμο)!!!

 • Ανώνυμος 37003

  31 Ιαν 2016

  περα απο τον φανατικο ισλαμισμο των τουρκοτσαμηδων [ πραγμα πολυ πιο ηπιο ως τελειως χλιαρο στις υπολοιπες αλβανικες φυλες πλην κοσοβαρων] που προκυπτει τελικα απο τον συνδυασμο των πηγων της εποχης της τουρκοκρατιας που ασχοληθηκανε με αυτη τη φυλη υπαρχει και κατι ακομα σημαντικο.....η διγλωσσια τους.. η διγλωσσια αυτη η οποια περα απο τον Περαιβο ματρυτειτε και απο τον Α.ΒΑΛΝΤΚΑΜΦ την εποχη εκεινη ....ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ...''οι τσαμηδες ανδρες και γυναικες εκφραζοντε με ανεση και στην απλοελληνικη εκτος της αλβανικης΄''.....
  και οταν μιλαμε για διγλωσσια μιας μουσουλμανικης φυλης επι εποχης τουρκοκρατιας [που δεν υπηρχανε ουτε ελληνικα σχολεια στα χωρια τους , ουτε ελληνικες εκκλησιες [αφου ηταν μουσουλμανοι ειχανε μονο τζαμια αλλωστε ] που θα βοηθαγανε στη γνωση των ελληνικων απο μια '''καθαρα''' αλβανικη φυλη] ..και οταν μαλιστα τα ελληνικα τα μιλανε εξισου και οι γυναικες [ που τοτε δεν βγαινανε και πολυ απο το σπιτι ωστε να τα μαθουνε απο αλλες ελληνιδες ισως ] και γενικοτερα αν σκεφτουμε οτι εντος του τουρκοτσαμικου θυλακα υπηρχανε ελαχιστοτατα χριστιανικα χωρια ωστε να μαθουν απο αυτους τα ελληνικα κλπ μιας και ο τουρκοτσαμικος θυλακας ηταν πολυ ''συμπαγης'' ...] .... ετσι η διγλωσσια των τουρκοτσαμηδων oφειλεται στη μεικτη καταγωγη τους ..... ''καθαροι'' σκιπεταροι ισλαμικου θρησκευματος της πεδινης -ημιορεινης θεσπρωτιας τα χρονια της τουρκοκρατιας αποκλειετε να γνωριζανε τα ελληνικα [ανδρες και γυναικες] με αλλο τροπο περααπο την απο παππο προς παππο μεταδωση της γλωσσας αυτης [ διγλωσσιας γαι την ακριβεια]
  .... αλβανοελληνες εξισλαμισθεντες γενιτσαροι με λιγα λογια.... αλλωστε με την καθοδο των οποιονδηποτε αλβανοφωνων η διγλωσσων στη Θεσπρωτια , αποκλειετε να ειχε ''ερημωσει'' τελειως η Θεσπρωτια....οι αυτοχθονες ελληνοφωνοι [αλλου πολλοι , αλλου λιγοι] συνεχιζαν να την κατοικουν...ο εξισλαμισμος αυτων και των αλβανοφωνων δηλαδη η κοινη θρησκεια ,οδηγησε στη μιξη των δυο φυλων και στην επακολουθη διγλωσσια τους....

 • Ανώνυμος 36982

  31 Ιαν 2016

  μια βασικη αιτια του ''δυστροπου''χαρακτηρα και του ανθελληνισμου των τουρκοτσαμηδων ηταν οτι ηταν φανατικοι ισλαμιστες.....ο περαιβος πριν 150 χρονια κανοντας μια περιγραφη των αλβανικων φυλων τους χαρακτηριζει θρησκους....κατι που δεν κανει για τις αλλες αλβανικες φυλες τις οποιες περιγραφει....και ο αραβαντινος την εποχη εκεινη αναφερει '''' '''των τσαμηδων εν γενει ο φανατισμος στον ισλαμισμο υπαρχει βαθυτατος''''''''.....
  δυο ακομα περιστατικα που καταδυκνυουν τον φανατικο ισλαμισμο τους-αντιχριατιανισμο τους [ που εξηγει την συνολικη συμπεριφορα τους τοσο κατα την τουρκοκρατια οσο και κατα την καταχη 1941-44 εναντιων των ελληνων συντοπιτων τους.....
  Ο Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, η γνωστή σε όλους μας Παναγία στην Κένταλη,
  (συνοικισμός του Μαργαριτίου), κτίστηκε το 1825, έξω απο τον οικισμό του Μαργαριτίου
  διότι οι εξισλαμιθέντες τουρκοτσιάμηδες δεν επέτρεπαν μέσα στα όρια της κοινότητας αυτής
  χριστιανικό ναό. ..
  ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΩΤΕΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 1821 -ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1941-44] ....
  ΝΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.....
  Ο Άγιος Βασίλειος χτίστηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση το έτος 1913 και είναι ο ενοριακός
  ναός του Μαργαριτίου, υπάγεται στην Μητρόπολη της Παραμυθιάς. Το 1930, οι μουσουλμάνοι
  κάτοικοι του Μαργαριτίου, παρότι ζούσαν σε τμήμα της ελληνικής επικρατεις,ειχανε εμπλακει με τον αλβανικο εθνικισμο εχοντας τις πλατες της Φασιστικης Ιταλιας...
  Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι μουσουλμάνοι στο έπακρο και είχαν επιδοθεί σε σημαντικές
  αξιόποινες πράξεις κατά του ελληνικού κράτους και των συμπολιτών τους χριστιανών με διάφορες
  προκλητικές ενέργιες. Μια από αυτές ήταν να κάψουν τον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου. Το 1937
  οι χριστανοί Μαργαριτιώτες ξαναέφτιαξαν τον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου
  οι Μαργαριτιώτες.
  ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΑΩΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΟΥΣ
  ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ Ο ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ....ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΑΛΙΣΤΑ...ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 • Ανώνυμος 36699

  19 Ιαν 2016

  ΓΡΑΦΕΙ Η '''' ΕΛΕΥΘΕΡΗ''' '''''ΕΡΥΕΝΑ'''' , ΕΙΡΩΝΙΚΑ [ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΝΕΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΛΑΟ ΕΧΕΙ ΜΕΝΟΣ] «Ιλλυριοί» ζουν ανάμεσα
  στους «μακεδόνες» τής ΠΓΔΜ.
  Νοτιότερα ζουν «έλληνες».
  ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ,ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ , ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.......ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΛΑΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΛΑΟ.....
  ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ....ΟΙ '''ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝΕ ΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.....ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ..... ΟΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ''' ΜΙΛΑΝΕ ΣΛΑΒΙΚΑ ΑΡΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ [ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΛΑΒΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 800 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΑΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ] ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ [ ΜΟΝΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝΕ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ....ΑΡΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΥΤΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ....ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ......
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ '''''ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ''''''..... ΚΑΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ.....ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΙΛΛΥΡΙΚΑ [ ΜΟΝΟ 500 ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΕΙΚΑΖΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΕΣ Η ΑΠΛΑ ΠΑΛΙΟΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ]...ΑΡΑ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ [ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ] ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΚΤΑΤΙΝΗΣΤΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΙΟΤΑΝΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ......ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΟΥΤΕ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΑ,...ΑΦΟΥ ΕΦΤΑΝΕ ΒΟΡΙΑ ΩΣ ΤΗ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΚΟΡΥΤΣΑ [ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ]....ΑΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ....''''ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ''' ΚΑΙ ''''ΙΛΛΥΡΙΩΝ'''''..... ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ[ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ] ....ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΕΜΑΣ.....ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΙ....

 • Ανώνυμος 36569

  15 Ιαν 2016

  Το πρώτο σχολείο, Ελληνόγλωσσο, στην πόλη ιδρύθηκε το 1724, με την υποστήριξη των κατοίκων του γειτονικού Βίτκουκ. Το σχολείο αυτό καταστράφηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 αλλά ξαναχτίστηκε το 1830. Το 1857 λειτουργούσε στην πόλη Ελληνικό σχολείο θηλέων. Το 19ο αιώνα διάφοροι ντόπιοι ευεργέτες όπως ο Ιωάννης Πάγκας δώρησαν χρήματα για την προώθηση της Ελληνικής παιδείας και πολιτισμού στην Κορυτσά, όπως το Μπάγκειο Γυμνάσιο.
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΜΕΤΟ ΖΟΡΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΑΜΑΣΑΤΕ.....ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΒΑΝΙΑ

 • Ανώνυμος 36346

  6 Ιαν 2016

  99 τα χωρια που σημερα αναγνωριζει η αλβανικη κυβερνηση ως ελληνικα ... 107 ηταν πριν το 1940 και το χοτζα [ που τα μειωσε] αναγνωρισμενα απο τη βασιλικη αλβανικη κυβερνηση....ακομα περισσοτερα τα παλιοτερα χρονια.....
  τελικα καλα λετε [ συμπορευομενοι παντα με τους αλβανους εθνικιστες]....τελικα το βορειοηπειρωτικο ειναι ενα ακομα παραμυθι της ρωμιοσυνης...και σε αυτο το θεμα μεσα πεσατε

 • Ανώνυμος 36329

  3 Ιαν 2016

  https://www.youtube.com/watch?v=E7gEahZbn7s
  ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΚΑΤΙ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ....

 • Ανώνυμος 36293

  29 Δεκ 2015

  επειδη εχεις προβλημα με τη Χειμαρα-Χιμαρα ... ενα εχω να σου πω.....επισης ειτε τους πεις χειμαριοτες η χειματιωτες η χειμαρεους το ιδιο ελληνικες ειναι οι λεξεις το ιδιο ελληνες οι ιδιοι τοιδιο ελληνικος ο τοπος τους .... απο τα προ Χριστου χρονια....μην τα βαλεις μαζι μουκαι αρχισεις το βρισιδι.....με την ιστορια βαλτα...αυτα εγιναν....ετσι τα φερε το περασμα των ετων...ετσι τα φερε η ζωη....ετσι τα φερε η ατιμη η κενονια.....

 • Ανώνυμος 36280

  29 Δεκ 2015

  ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΝΤΑΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ... ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ....ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ.....ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ...Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΤΟ ΣΟΥΛΙ..Η ΧΕΙΜΑΡΑ..Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ...ΤΟ 1821...Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΣΣΙΑΤΕΣ...Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ....ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 • Ανώνυμος 36277

  28 Δεκ 2015

  ελευθερη μεγαλοαλβανικη ερευνα . com.....

 • Ανώνυμος 36276

  28 Δεκ 2015

  ο παραπανω θα λαβει σιγουρα απαντηση του τυπου.....'''εθνικιστη φασιστα καραγκιοζη ρωμιοτουρκοχριστιανε [απο εθνομηδενιστες διαφωνουντες] , ιουδαιοχριστιανε [ απο'''δωδεκαθειστες'' διαφονουντες]....η απλα μια απαντηση γεματη ατρανταχτα ιστορικα επιχειρηματα του τυπου......'''Οτι και να πειςοι χειμαριωτες ειναι αλβανοι'''''.....τα ιδια ς ειπε και ο πατερας του δολοφονου εθνικιστη αλβανου ιλιρ μουκα που σκοτωσετον αριστοτελη γκουμα επειδη μιλουσε ελληνικα....αντι για συγνωμη μας εδινε πληροφοριες περι της καταγωγης των ''''αλβανων''' χειμαριωτων......

 • Ανώνυμος 36270

  28 Δεκ 2015

  ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΙΨΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΆΙΔΕΙΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.....

 • Ανώνυμος 36269

  28 Δεκ 2015

  μετά την ανεύρεση του μαντείου της Δωδώνης από τον Κ. Καραπάνο και των Ελληνικών επιγραφών στο μαντείο έγραψε στις Beitrage του Bezzenberger, τόμ. Γ, σελ. 266: ʽʼΗ παρανόηση κάποιων χωρίων του Θουκυδίδη, ο οποίος αποβλέποντας στην ανάπτυξη των Ηπειρωτών τους αποκαλεί βάρβαρους, παραπλάνησε κάποιους ερευνητές, ώστε θεώρησαν ότι οι Ηπειρώτες αρχικά δεν ήταν Έλληνες, αλλά εξελληνίστηκαν αργότερα, και έτσι τους ταύτισαν με τους παλαιούς Ιλλυριούς και τωρινούς Αλβανούς. Όλες αυτές οι ασαφείς έννοιες αποβλήθηκαν τώρα διά μιας, και η κοιτίδα του Ελληνισμού καθαρίστηκε από κάθε υπόνοια περί βαρβαρότητας και οι επιγραφές της Δωδώνης γνωρίζουν σε μας την αρχαία Ηπειρωτική διάλεκτο ως μία των βορείων Ελληνικών διαλέκτων, οι οποίες μεταξύ τους όμοιες εκτείνονται από τα Ακροκεραύνια μέχρι τη Βοιωτία και τη μεσημβρινή Θεσσαλια/.....το σημερινοβορειο ελλαδικο ιδιωμα....η αλλου ημιβορειοι [ βλεπε χειμαρα]...σας διαψευδει και η επιστημη τησ γλωσσολογιας

 • Ανώνυμος 36268

  28 Δεκ 2015

  αι όχι μονο τοτε αλλα και 200 χρονια πριν επι ρωμαικης ακομα αυτοκρατοριας οι ιδιοι οι ρωμαιοι ειχανε χωρισει τα δυτικα βαλκανια σε τρεις περιφερειες [ με βαση την πληθυσμιακη συνθεση της περιοχης ]....η πρωτη αρχιζε από τον αμβρακικο κολπο και τη σημερινη αρτα [ στα νοτια] και με βορεια ορια ως τα ακροεραυνεια ορη της Χιμάρας και τα βουνα της σημερινης Κορυτσας [ δηλαδή την σημερινη βορεια και νοτια Ηπειρο] ....την περιοχη αυτή ονομάσανε ''ΠΑΛΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟ'' , γιατι εκει κατοικούσανε αμιγεις Ελληνες-Ηπειρωτες ...πανω από τα μερη αυτά ως το σημερινο Δυρραχιο και ονομάσανε την περιοχη ως ''ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ'''...και αυτό το κανανε γιατι εκει παροτι υπερτερούσανε τα ''ΑΥΤΟΧΘΟΑ''Ιλλυρικα φυλα [ταυλαντιοι εγχελεις δασαριτες παρθινοι ΚΛΠ] ειχανε ηδη από τα αρχαια , αλλα κυριως από τα '''αλεξανδρινα'' χρονια δημιουργηθεί πολλες ελληνικες αποικιες ειτε συτα παραλια ειτε ακομα και εντος της νοτιου Ιλλυριας [ Αυλωνα,Επιδαμνος,Απολλωνια, Αντιγονεια,Αντιπατρια.Βυλλις κλπ] ενώ στα νοτια της περιοχης αυτης υπήρχανε και εναπομειναντα ηπειρωτικα-ελληνικα φυλα [Παραυοι,Αντιτανες ]στη σημερινη νοτια λαμπεριακαι τεπελενι ,οπως και επισης και ελληνικη διοικηση....όλα αυτά συνετελεσαν στον σταδιακο [ σε μικρο η μεγαλο βαθμο] εξελληνισμο [ πολιτισμικο κυριως και ισως ,σε πολύ μικροτερο βαθμο, γλωσσικο η συνειδησιακο ] των Ιλλυριων της ενδοχώρας [ στανοτια και νοτιοανατολικα τμημα της περιοχης εκεινης φοριετε από τους σημερινους Σκιπεταρους η φουστανελα, δηλαδή από μειοψηφεια των Αλβανων και μαλιστα μονο των Σκιπεταρων στα νοτια-νοτιοανατολικα της περιοχης ] ... ενώ από την κρουγια και πανω οι Ρωμαιοι διατηρήσανε την ονομασια ''''Ιλλυρια'''...γιατι εκει κατοικούσανε αμιγεις και μονο Ιλλυριοι [ στα βορεια ως και τη σημερινη Κροατια] που δεν ειχανε - αποκτήσανε καμια σχεση με τον ελληνιστικο πολιτισμο και διατηρήσανε τον πρωτογονισμο τους και την ιλλυρικη ταυτοτητα τους [ σημερινοι γκεκηδεσ αλβανοι ] ......αυτά αποδυκνυουν την ελληνικοτητα της ενιαιας Ηπειρου από την ιστορια.....ΑΡΑ ΕΝΙΑΙΑ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠΟ ΑΡΤΑ ΩΣ ΧΕΙΜΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑ...ΘΕΛΕΤΕ ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ...ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝΕ ΚΑΙ ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΤΗΝ ''ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ 1914...

 • Ανώνυμος 36267

  28 Δεκ 2015

  Ο Ευτρόπιος γράφει: ʽʼΟ Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου, ανήγε την καταγωγή του στον οίκο του Αχιλλέα…Έτσι ο πρεσβευτής του Πύρρου επέστρεψε. Και όταν ο Πύρρος τον ρώτησε τι είδος μέρους είχε βρει ότι η είναι η Ρώμη, ο Κινέας απάντησε ότι είχε δει μια χώρα βασιλιάδων, για την οποία όλα ήταν έτσι, όπως ο Πύρρος μόνος σκέφτηκε ότι είναι στην Ήπειρο και στην υπόλοιπη Ελλάδαʼʼ (Historiae Romanae Breviarium, XI, XIII). Ξεκάθαρα εδώ ο Ευτρόπιος παρουσιάζει τον Πύρρο να λέει ότι η Ήπειρος αποτελεί μέρος της Ελλάδας.
  ΑΡΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΥΡΟΣ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ....ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΙΛΕΑ..ΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ....πυρρος είχαμε και σε ένα σωρο αλλεσ περιοχεσ της αρχαιας ελλαδας...αν ανοίξετε μια οποιαδήποτε εγκυκλοπεδια θα βρειτε 'Πυρρους'' και σε περιοχες της Θεσσαλιας και την νοτιας Ελλαδας ακομα και στην Αθηνα....ενώ στην ιλλυρια δεν αναφέρεται κανενας πυρρος....όπως και η ονομασια ηπειρος είναι ελληνικη...επισης οι βασιλειαδες της αρχαιες ηπειρου υποστηριζαν ότι καταγοντε από τον Αχιλλεα...όπως και οι βασιλιαδες της Μακεδονιας υποστηριζαν ότι καταγοντε από τον Ηρακλή...ελληνες η μεν ελληνες και οι δε
  επισης ορισμένες αρχαιες φρασεις του αριστοτελη η του πτολεμαιου κλπ
  αρχέγονος ελλας ηπειρος
  ηπειρος εστι ελλαδα η αρχαια....
  και μια αρχαια ''παροιμια'' που μαρτυρειτε από τους αρχαιους συγραφεις.....
  Ωρικίην υπέρ αίαν ερείδεται Ελλάδος αρχή
  δηλαδή η ελλαδα αρχιζει από τη γη του Ωρικου [ στου λογαρα το υψωμα κοντα στο σημερινο ντουκατι του Βλορε πανω δηλαδή από τα Ακροκεραυνια Ορη....

 • Ανώνυμος 36266

  28 Δεκ 2015

  οι ιδοι οι ρωμαιοι πριν 1900 χρονια [ πολυ πριν το '''εμποριο '''με την ''''Κερκυρα'' ] αναγνωριζανε τον ελληνισμο της χειμαρας και γενικοτερα της ενιαιας Ηπειρου....ιδου.....Ο Ιουστινιανός θα ανακαινίσει και θα ισχυροποιήσει το φρούριο της Χιμάρας που αναφέρει ο Πλίνιος (Ηist. Natur. 1,4) ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια: “Ιη Ερiri ora castellum in Acrocerauniis Chimera”
  Δηλαδη αναφερει τις τρεις ελληνικότατες λεξεις Χιμαρα .[ και μαλιστα Χιμερα όπως λεγοτανε από τα προ Χριστου χρονια] τη λεξη Ακροκεραυνεια [ τα βουνα της Χιμάρας] και τη λεξη Ηπειρος.....και μαλιστα σε μια εποχη που η λεξη ιλλυρια και Ιλλυρικο [ θεμα Ιλλυρικο κλπ ] ηταν σε ευρεια χρηση από τους Ρωμαιους....και όμως την Χιμαρα την τοποθετούσανε εντος της [ενιαιας τοτε] Ηπειρου.....Λατίνος ιστορικός Λίβιος θεωρούσε την Ήπειρο Ελληνική γη. Την ίδια άποψη είχε και ο Κικέρωνας.
  Ο γεωγράφος Κλαύδιος ο Πτολεμαίος γράφει: ʽʼΑρχή Ελλάς από Ωρικία και αρχέγονος Ελλάς η Ήπειροςʼʼ, δηλαδή ότι η Ελλάδα αρχίζει από την Ωρικία και το αρχαιότερο μέρος της Ελλάδας είναι η Ήπειρος. Η Ωρικία βρίσκεται στη σημερινή νότια Αλβανία λιγο βορεια της Χειμαρας οπως εχουμε ξανααναφερει...
  Ο Διονύσιος στο Οικουμένης Περιήγησις (στ. 398 και εξ.) θέτει τα όρια της Ελλάδας ώς την Ωρικία και τη Θράκη: ʽʼΠρος δε νότον μάλα πολλόν υπέρ Θράκην ερίβωλον Ωρικίην θʼ ύπερ αίαν αρείδεται Ελλάδος αρχή πολλόν ανισχομένη δισσή ζωσθείσα θαλάσσα.....ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ - ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ [ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΟΠΩΣ ΒΛΟΡΑ ΕΠΙΔΑΜΝΟΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΧΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΛΑΩΝ [ΙΛΛΥΡΙΩΝ ]...ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ...ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΑ.....ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΓΚΡΕΚΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

 • Ανώνυμος 36265

  28 Δεκ 2015

  ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΙΑ '''ΠΗΓΗ'''«Μερικές ημέρες ύστερα από την άφιξή μας στο χωριό αυτό, παρουσιάσθηκε στον Μαυροκορδάτο ο Σπυρομίλιος, με ένα σώμα από 200 Χιμαριότες, πού είχαν την πιό πολεμοχαρή εμφάνιση μέσα σε όλον τον στρατό. ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ, γιατί το ντυσιμό τους και η γλώσσα τους είναι εντελώς αλβανικά, αλλά παρʼ όλο πού η θρησκεία τους είναι ελληνική (χριστιανική), δεν καταλαβαίνουν ούτε λέξη ελληνική.» (Julius Millingen, Memoirs of the affairs of Greece, London 1831, p. 208-209)
  ΠΡΩΤΑ MAΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝΕ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΕΙ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΜΑΘΕΙ ΓΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΔΗ ...ΦΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ....ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝΕ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΥ [ ΜΕΡΙΚΩΣ] ΑΛΒΑΝΙΦΩΝΗΣΕ....ΑΛΛΟΥ ΠΟΛΥ[ΠΥΛΙΟΥΡΙ] ΑΛΛΟΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ [ΒΟΥΝΟ] ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ...ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ...ΑΛΛΑ ΒΕΒΑΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙς ΕΔΑΦΙΚΕΣ [ ΒΛΕΠΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ] ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ '''ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ'' ΗΠΕΙΡΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ ''''ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΟΙ''' ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ Η ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ...ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΣΗ ΛΥΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ......

 • Ανώνυμος 36264

  28 Δεκ 2015

  Αν συμφωνήσουμε ότι το ιδίωμα της Χιμάρας διαθέτει στοιχεία αυτοτέλειας που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου γλωσσογεωγραφικού χώρου, θα πρέπει να εξετάσουμε και τη χρονική υπόστασή του. Το πλούσιο δωρικό υπόστρωμα του χιμαριώτικου ιδιώματος (ουσ. φάγας στη Χιμάρα, πβ. δωρ. φαγός, τοπωνύμια Φαγέος στην Παλιάσα και Παγά σε τρία διαφορετικά σημεία, Καπόρι στους Δρυμάδες, πβ. δωρ. κάπος, κτλ.) και οι λεξιλογικοί αρχαϊσμοί (αgίδα < αρχ. ακίς ʽμικρή ποσότηταʼ, κυβέρτι < αρχ. κυβέρτιον ʽκυψέληʼ, καθαίρω < αρχ. καθαίρωʽκαθαρίζωʼ, όρθα < αρχ. όρνις, αιτ. όρνιθα, κτλ.)[59] αποδεικνύουν τη διαχρονική παρουσία της ελληνικής στην ευρύτερη περιοχή.

 • Ανώνυμος 36263

  28 Δεκ 2015

  Οι Χιμαριότες είναι δίγλωσσοι, και όχι αποκλειστικά ελληνόφωνοι, και η περιοχή τους δεν συμπεριλαμβάνεται στην λεγόμενη μειονοτική ζώνη
  ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΤΖΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ...ΓΙΑΤΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΙΑ ΖΟΓΚΟΥ ΜΙΑ ΧΑΡΑΤΗΝ ΕΙΧΑΤΕ ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΝΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΖΩΝΗΣ..ΑΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Οι Αλβανοί της Χιμάρας την ελληνική γλώσσα την έμαθαν χάρη της εντατικής επικοινωνίας και θρησκευτικής-στρατιωτικής συμμαχίας με την Ελλάδα και ξεχωριστά με το νησί της Κέρκυρας. ...ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΑΝ ΤΗΝ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΛΟΓΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΑ..ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ...ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΑΡΕΝΑΧΕΙΣ ΔΡΥΜΑΔΙΩΤΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ...ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΤΕΡ ΜΑΡΚΟΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΛΒΑΝΟ ΔΡΥΜΑΔΙΩΤΗ...... Δεν άνοιγε την πόρτα σʼ ουδένα, παρά μόνο σʼ μαύρʼ Μάλε που τʼ πίαινε ψίχα κλούρα και κάνα λιανοφάσλο! Μία νύχτα, έδωσʼ ο Θεός κʼ έκαμε την αποκοτιά νʼ αφήσʼ το μαντήλ τς πάνω σο μπαούλο κι όταν ξύπνησʼ η αναράιδα είχε γίνει άφαντʼ … Του σάλεψʼ του μαύρʼ το λοϊκό.ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ..ΝΟΤΙΟΙΔΙΩΜΑ ΤΟ ΕΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΤΟ ΑΛΛΟ...ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

 • Ανώνυμος 36262

  28 Δεκ 2015

  Ο Petro Marko (1913-1991), συγγραφέας από το χωριό Δρυμάδες (Dhërmi), μερικά χιλιόμετρα από τη Χιμάρα, έγραψε για τη διγλωσσία που υπάρχει στα χωριά της περιοχής: «Έτσι λοιπόν τι είμαστε; Αλβανοί! Αλλά γιατί χάσαμε τη γλώσσα μας; Θα πω ό,τι ξέρω: Γιατί οι μητέρες μας και οι γιαγιάδες μας ξέρουν καλύτερα αλβανικά πʼ ότι ελληνικά; Γιατί τραγουδάμε και θρυνούμε στα αλβανικά; Γιατί οι παροιμίες μας είναι στα αλβανικά; Φαίνεται ότι από το 1820, ο εξελληνισμός έγινε πολιτικός στόχος από την ίδια την Ελλάδα…» (Petro Marko, Intervistë me vetveten: Retë dhe gurët, Shtëpia botuese: OMSCA, Tiranë 2000)....ποιο 1820 γραφει ρε ο ανθρωπος;;;;αφου οτε δεν υηρχε καν εληνικο κρατος...τι λεει ο αρλουμπολογος;;;;
  ..ενας ακομα γενιστσαρος..τοσο απλα....απο τι ςδρυμαδες[περα απο την ελληνικη λαλια]επιβιωνει και το τραγουδι ''''στη χειμαρα βγαινει ο ηλιος αρχηγος ο Σπυρομηλιος'''[ εις απταιστον αλβανικη και με καθαρο ανθελληνικο πνευμα βεβαιωςβεβαιως....χμχμ...λεεμε τωρα]...ενας ακομα γενιτσαρος στην υπηρασια του αλβανικου εθνικισμου..κατι σαν τον Κωτσια επι κομμουνισμου που ονομαζε τους συμπατριωτες του βορειοηπειρωτες ως ''βρωμοελληνες'''..μετα λεει....: «Οι πρόγονοι μας πολέμησαν με τα όπλα στο χέρι προστατεύοντας την ελευθερία και την τιμή τους, αλλά ήταν σε πόλεμο και για τα αλβανικά σχολεία. ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙ ;;;ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗ ΧΕΙΜΑΡΑ Η ΤΙΣ ΔΡΥΜΑΔΕΣ ΕΓΙΝΕ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;;;ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΔΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;;;;ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΕΙΧΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΦΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ..ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΥΠΗΡΧΕΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΟ....ΑΛΛΑ ΝΤΑΛΛΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 • Ανώνυμος 36261

  28 Δεκ 2015

  ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ .....ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ....ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ [ ΣΑΡΑΝΤΕ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ] ΩΣ ΤΗ ΧΕΙΜΑΡΑ [ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ] ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΩΝΑ [ ΒΛΟΡΕ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΒΑΛΟΝΑ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ]....Τα διάσπαρτα ελληνικά τοπωνύμια κατά μήκος των παραλίων από ένα σημείο βορειότερα της Αυλώνας μέχρι νοτιότερα των Αγίων Σαράντα, είναι μάρτυρες της παρουσίας ονοματοθετών που, όντας μόνιμα εγκατεστημένοι ή περαστικοί, δίνουν και παίρνουν με τη θάλασσα, γνωρίζουν τα ευλίμενα σημεία της (Λιμνιώνας, Πάνορμος, Γιαλισκάρι, Βαθυμιώνας, Αυλών, Καραβοστάσι κ.ά.), και όταν τη βλέπουν να αγριεύει, χαράσσουν αφιερώσεις πάνω σε δυσπρόσιτα βράχια (βλ. τοπων. στα Γράμματα, βορειοδυτικά της Παλιάσας). Τους ενδιαφέρουν επίσης τα περάσματα (Πόρος, Διαπόρι) και οι ιδιότητες του εδάφους της παραλιακής ζώνης (Εφτάβρυσος, Πρίνος, Δραλέος, Ρωπλέος, κ.ά.).....οπως και παλαιοτερα τοπονυμια ...μεταξυ Χειμαρας [ γιαλα διπλα στη χειμαρα ενω στην ιδια την πολη της Αυλωνας εχουμε το πιλι [ ΔΗΛΑΔΗ ΠΥΛΗ ] ε σοντες...νοτιοτερα της ακριτικης χειμαρας εχουμε η ειχαμετα''ακροτηριο κεφαλι, σπηλια , η κοντα στη ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΙΚΗ βλορα ειχαμε τα ''γλυκο νερο'' ,
  σκαλα αυλωνας, τουρκαλβανικα χωρι αμε ονοματα οπως Πεσκοπη παναγια κλπ.....Ο ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΤΟΥ ΑΩΟΥ [ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΣΟΥΣΙΤΣΑΣ] ΠΟΥ ΔΙΑΡΕΕΙ ΤΗ ΛΙΑΜΠΟΥΡΙΑ ΛΕΓΟΤΑΝΕ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ....ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΙΑΜΠΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΗΤΑΝ ΗΜΙΕΛΛΗΝΙΚΕΣ [ αν οχι ελληνικες] ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ [ ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]...η το σημερινο τουρκαλβανικο χωριο Ορικο η αρχαια ορικος...και οπως ελεγαν οι αρχαιοι ελληνες ... σύμφωνα με το αρχαίο ρητό "Ωρικίην υπέρ αίαν ερείδεται Ελλάδος αρχή", δηλαδή "Η Ελλάδα αρχίζει από τη γη του Ωρικού" (όπου Ωρικός είναι αρχαία ευβοϊκή αποικία στον κόλπο της Αυλώνας)..''''πραγμα που απο τοτε επιβεβαιωνει την ελληνοφωνια στην περιοχη της ΧΕΙΜΑΡΑΣ ......ηδη αποτα αρχαια χρονια ....αφου νοτια του ορικου η ελλαδα ηταν ενιαια και οχι αποικιες οπως Ορικος[ορικουμ],Αυλωνα[βλορα],κλπ κπ
  OI ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ ΠΕΡΙ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗΣΕ '''''ΑΡΓΟΤΕΡΑ'''.....''ΚΑΠΟΙΑ'' ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΄΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ''Η ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ....ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ [ ΟΣΑ ΤΕΛΟΣΠΑΝΤΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΑΝΕ]...ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ....ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ.....ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑΠΟΛΛΩΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ....

 • Ανώνυμος 36260

  28 Δεκ 2015

  Η ελληνική διάλεκτος που αυτή τη στιγμή ομιλούν στη Χιμάρα και σε μερικά παρακείμενα χωριά, φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με την ελληνική διάλεκτο που μιλούσαν στην Κέρκυρα και πολλοί εθνολόγοι έχουν κάνει λόγο για το πώς οι Χιμαριότες κάνουν χρήση της αλβανικής για ιδιαίτερους τελετουργικούς σκοπούς. Γλωσσολόγοι που έχουν ερευνήσει την αλβανική διάλεκτο που ομιλείται στη Χιμάρα, έχουν βρει σε αυτή στοιχεία φωνητικού νασαλισμού, τα οποία μαζί με τη χρήση αρχαϊκών επιθέτων όπως ʽΓκιολέκα, Γκιπάλι, Γκιντέντεʼ (από τα ʽGjon Lekaʼ, ʽGjin Paliʼ, ʽGjin Dedaʼ) αποτελούν απόδειξη για μία πολύ παλιά αλβανική παρουσία στην περιοχή.» (Ardian Vehbiu, Shqipja totalitare, Çabej 2008 (a:4)) ...ΑΚΥΡΟ...ΠΡΩΤΟΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΡΑΦΕΙ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ...ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ.....Η ελληνική διάλεκτος που αυτή τη στιγμή ομιλούν στη Χιμάρα και σε μερικά παρακείμενα χωριά, φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με την ελληνική διάλεκτο που μιλούσαν στην Κέρκυρα...ΑΚΥΡΟ....ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΒΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΙΚΗ [ ΑΡΧ ΧΕΙΜΕΡΑ ] ...ΤΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΔΡΥΜΑΔΕΣ ΠΑΛΑΔΑ [ ΑΡΧ ΠΑΛΑΙΣΤΗ ] ΜΙΛΟΥΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΔΙΩΜΑ [ ΟΠΩΣ ΠΧ ΤΑ ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟ Η ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ...ΑΡΑ ΑΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ '''ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ'' ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝΕ ΟΛΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ '''ΕΛΛΗΝΙΚΑ'''...ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ...ΑΥΤΟ ΤΑ ΑΠΟΔΥΚΝΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΦΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΤΑ ΜΙΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ....ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ,ΟΡΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ...ΤΑ [ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΑ Η ΔΙΓΛΩΣΣΑ] ΣΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΑ ....ΠΥΛΙΟΥΡΙ [ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ] ,...ΒΟΥΝΟΣ, ...ΚΗΠΑΡΟ [ΑΥΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕΤΟ ΚΟΥΔΕΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ [ΠΑΛΑΣΑ,ΔΡΥΜΑΔΕΣ ] ΔΕΧΤΗΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΛΙΑΜΠΗΔΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΝΑΟΥΣ ΤΟ 1914 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.... ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΗΚΩΣΕ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΑ [ ΑΛΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΛΙΟΥΓΚΑΡ ΣΤΑ ΣΚΙΠΕΤΑΡΙΚΑ]....ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΕΙΑ ΟΡΗ ΜΕΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ....ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΩ .... '''ΚΕΡΚΥΡΑΣ'''...ΕΠΙΣΗΣ Ο ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ...

 • Ανώνυμος 36259

  28 Δεκ 2015

  Ας δούμε και μια επιστολή του έτους 1532, σωσμένη στο ελληνικό της πρωτότυπο, την οποία στέλνει ο «ιερεύς πρωτονοτάριος Χειμάρας» στον «συνιόρ Λαρκονη τζενεράλη του ρηάμη της Πουλίας.» Μέσω της επιστολής «γέροι της Χειμάρας και Αλβανητίας» εκτιμούν ότι «ο Τούρκος» σκοπεύει «να κατεβή εις τον Αυλώνα … και έπητα να περάση ειστην Μπούλια» (Floristan, J.M., Erytheia 13, 1992, p. 86
  ΜΠΡΑΒΟ.....ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟ1532 ΑΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ...ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ '''ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΡΑΙΤΖΙΑ'''....ΟΥΤΕ ΣΚΙΠΕΡΙΑ ΟΥΤΕ ΛΑΜΠΕΡΙΑ ΟΥΤΕ ΑΛΒΑΝΙΑ......ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ''''ΕΛΛΗΝΕΣ΄΄΄΄ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΝΤΕ ΣΤΗ ΣΚΙΠΕΡΙΑ Ε ΜΑΔΕ

 • Ανώνυμος 36258

  28 Δεκ 2015

  ρε αυτα ακριβωw που γραφετε παραπανω εχουν παρει τιςαπαντησεις τους ενα προς ενα ...και ειναι copy απο σαιτ αλβανων εθνικιστων οπωσ αλη αλ γιουνανι ,αλι σουλιοτι και ανδριανο ξαφαι ...τατσι μιτσικοτσι μετοθυσ σκιπεταρους τελικα......οσο για τον Hobsbawm.....αλλη μια αξιοπιστη πηγη την οποια χρησιμοποιει η '''ελευθερη ερευνα''''''και οι σχολιαστες της ....γραφετε....'''' Υπάρχει όντως σχέση των Χιμαριοτών με τους Μανιάτες, ή πρόκειται για μία επινοημένη παράδοση, με στόχο, όπως λέει ο Hobsbawm, «τη συνέχεια με ένα ταιριαστό ιστορικό παρελθόν;» [Hobsbawm, E. & Ranger, T., “The Invention of Tradition.”, Cambridge University Press, 1983, σελ''''παμε να δουμε ποσο διαβασμενος αντικειμενικος και φιλελληνας ηταν ο ''ερευνιτης αυτος.....γραφει αλλου.....ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΒΑΦΤΙΖΕΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ .....'' Και σε αυτό μπορούμε ίσως να προσθέσουμε ότι έχει χρησιμεύσει ως πρότυπο σε πολλούς από τους πρώην υποτελής του Σουλτάνου, ιδιαίτερα στους Έλληνες του Μωριά και της Μάνης...ΔΗΛΑΔΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ [ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ] ΦΟΡΙΕΤΕ ΣΤΗ ΜΑΝΗ...ΑΡΑ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ Η ΜΑΝΗ [ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΨΕ ΡΟΥΜΕΛΗ ΜΕ ΜΑΝΗ ....ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ...ΕΔΩ ΚΑΠΟΙΟΟΙ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕΤΗ ΧΕΙΜΑΡΑ] .. ΕΙΤΕ ΑΠΛΩΣ ΕΓΡΑΦΕ ΟΤΙ ΑΚΟΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ...Η ΑΠΛΩΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ Η ΜΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΙΕΤΕ Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ...ΑΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ.....ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΩ ΓΙΑ ΑΛΒΑΝΟΥΣ [ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΑΛΙΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ...ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΣ ΠΟΥΜΕ] ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ...ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ..... ΚΑΨΟΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΤΟΥΣΗΣ....ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΚΙΠΕΡΙΑ Ε ΜΑΔΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ

 • Ανώνυμος 36236

  25 Δεκ 2015

  Ας δούμε και μια επιστολή του έτους 1532, σωσμένη στο ελληνικό της πρωτότυπο, την οποία στέλνει ο «ιερεύς πρωτονοτάριος Χειμάρας» στον «συνιόρ Λαρκονη τζενεράλη του ρηάμη της Πουλίας.» Μέσω της επιστολής «γέροι της Χειμάρας και Αλβανητίας» εκτιμούν ότι «ο Τούρκος» σκοπεύει «να κατεβή εις τον Αυλώνα … και έπητα να περάση ειστην Μπούλια» (Floristan, J.M., Erytheia 13, 1992, p. 86)

  Το ελληνικό ιδίωμα της Χιμάρας δεν συγκεντρώνει χαρακτηριστικά ειδικής ή αποκλειστικής συγγένειας με κανένα απó τα υπόλοιπα νεοελληνικά ιδιώματα, που να δικαιολογούν την προέλευσή του από μια συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. Μάνη κτλ.), αλλά έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, παρά τις όποιες ομοιότητες.

 • Ανώνυμος 36235

  25 Δεκ 2015

  Υπάρχει όντως σχέση των Χιμαριοτών με τους Μανιάτες, ή πρόκειται για μία επινοημένη παράδοση, με στόχο, όπως λέει ο Hobsbawm, «τη συνέχεια με ένα ταιριαστό ιστορικό παρελθόν;» [Hobsbawm, E. & Ranger, T., “The Invention of Tradition.”, Cambridge University Press, 1983, σελ. 7;]

  Θυμίζουμε ότι στις αρχές του 19ου αιώνα ανακαλύφθηκε το «Χρονικόν της Δρυοπίδος», ένα λόγιο κατασκεύασμα, που εξυπηρετούσε και αυτό την ανάγκη και την προσδοκία των κατοίκων της Δρόπολης να αποκτήσουν άμεση σχέση με την αρχαία Ελλάδα, και μάλιστα με την Αττική.

  «Ο ευφάνταστος συντάκτης του Χρονικού … παρετυμολογεί και αξαρχαΐζει δεκάδας τοπωνυμίων της βόρειας Ηπείρου, διά να εφεύρη ηγεμόνας και οικιστάς πόλεων, κωμοπόλεων και φρουρίων, φιλοδοξεί δε να συνδέση την ιστορίαν του τόπου του με τα ενδοξότερα ονόματα της αρχαιότητος. Δεν πρόκειται καν περί λαϊκών παραδόσεων, αλλά περί ιστορικού μυθιστορήματος λογίας κατασκευής.» (Βρανούσης, Λ., «Χρονικά της Μεσαιωνικής και Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου – Εκδόσεις και χειρόγραφα.» Ιωάννινα 1962: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, σελ. 119; και Βερνίκος, Ν. & Δασκαλοπούλου, Σ., «Στις απαρχές της νεοελληνικής ιδεολογίας. Το χρονικό της Δρόπολης.» Αθήνα 1999: Αφοί Τολίδη.)

 • Ανώνυμος 36234

  25 Δεκ 2015

  Ορισμένοι Χιμαριότες ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι αρχαίων Σπαρτιατών αποίκων. Είναι αλήθεια; Ας δούμε τι λένε οι ίδιοι οι Έλληνες ερευνητές.

  Ο Μ.Δένδιας θεωρεί ότι οι Χιμαριότες είναι ντόπιοι και δεν σχετίζονται με αποίκους από τη Μάνη. «Πιθανώτερον όθεν οι μεν Χιμαριώται να είναι αρχαίων ή μεσαιωνικών εκεί πληθυσμών απόγονοι.» (Μ.Δένδιας, «Απουλία και Χιμάρα. Γλωσσικαί και ιστορικαί σχέσεις των ελληνικών αυτών πληθυσμών.», Αθηνά - 1926, σελ. 76.)

  Ο Δένδιας στηρίζεται στο γεγονός της μη ύπαρξης ειδικών ισογλώσσων ανάμεσα σε Μάνη και Χιμάρα, αλλά και στο ότι όπως λέει «Πιθανώτερον … η δε παράδοσις να επήγασεν εξ ομοιότητος, ην παρουσίαζεν, ιδίως απέναντι των Τούρκων, η κατάστασις των Χιμαριωτών προς εκείνην της Μάνης.» (Μ.Δένδιας, «Απουλία και Χιμάρα. Γλωσσικαί και ιστορικαί σχέσεις των ελληνικών αυτών πληθυσμών.», Αθηνά - 1926, σελ. 76.)

  Ο Δ.Βαγιακάκος, παραμένει επιφυλακτικός σχετικά με μια πιθανή εγκατάσταση Μανιατών στη Χιμάρα: «Διά την επαλήθευσιν της παραδόσεως δεν έχουμεν βεβαίως ιστορικάς αποδείξεις.» (Βαγιακάκος, Δ., «Συμβολή εις την μελέτην του γλωσσικού ιδιώματος της Χιμάρας Βορείου Ηπείρου.», Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Βόρειος Ήπειρος – Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» (Κόνιτσα 1987), Αθήνα : Ι.Μ. Δρυινουπόλεως-Πωγωνιανής και Κονίτσης – Πανελλήνιος Σύνδεσμος Β/ηπειρωτικού Αγώνος, σελ. 333)

  Επίσης, στη Χιμάρα δεν συναντούνται επίθετα με καταλήξεις –άκος ή –έας, όπως στη Μάνη. Αντίστοιχα στη Μάνη δεν υπάρχουν τοπωνύμια με καταλήξεις σε –έος ή –έο όπως στη Χιμάρα.

 • Ανώνυμος 36233

  25 Δεκ 2015

  Ο Dhimitër Kamarda (1821-1882), Arbëreshë από την Ιταλία, υποστήριζε ότι οι Σουλιότες και οι Χιμαριότες ήταν Αλβανοί που είχαν εξελληνισθεί. Η άποψη του κατά την προσωπική μου γνώμη έχει σημασία, καθώς ο Καμάρντα είτε η άποψη του ήταν σωστή είτε λάθος, είτε το συνολικό του έργο ήταν σωστό είτε λάθος, πέθανε 30 χρόνια πριν την ίδρυση του αλβανικού κράτους. Έτσι, η θέση του για την αλβανική καταγωγή των Σουλιοτών και των Χιμαριοτών, δεν μπορούμε να πούμε ότι προέρχεται από την ενβερχοτζική προπαγάνδα. Η Nathalie Clayer καταγράφει τη θέση του Καμάρντα: «Η ιδέα ήταν ότι οι Αλβανοί - οι Χιμαριότες, οι Σουλιότες και άλλοι - συνεργάστηκαν μαζί με τους Έλληνες για την ελευθερία.» (Nathalie Clayer, Aux origines du nationalisme albanais: la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe, KARTHALA Editions, 2007, ISBN 2845868162, p.207)

  Ας δούμε τι λέει και ο προσωπικός γιατρός του Λόρδου Βύρωνα, ο οποίος έζησε τα γεγονότα από πρώτο χέρι:

  «Μερικές ημέρες ύστερα από την άφιξή μας στο χωριό αυτό, παρουσιάσθηκε στον Μαυροκορδάτο ο Σπυρομίλιος, με ένα σώμα από 200 Χιμαριότες, πού είχαν την πιό πολεμοχαρή εμφάνιση μέσα σε όλον τον στρατό. ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ, γιατί το ντυσιμό τους και η γλώσσα τους είναι εντελώς αλβανικά, αλλά παρʼ όλο πού η θρησκεία τους είναι ελληνική (χριστιανική), δεν καταλαβαίνουν ούτε λέξη ελληνική.» (Julius Millingen, Memoirs of the affairs of Greece, London 1831, p. 208-209)

 • Ανώνυμος 36232

  25 Δεκ 2015

  «Ο εξελληνισμός της Χιμάρας δεν έχει μία ξεκάθαρη χρονική αρχή…τα λαογραφικά στοιχεία εξʼ ίσου μας δείχνουν αρκετά σαφέστατα τις εθνικές αλβανικές ρίζες στην περιοχή: τα παραδοσιακά τραγούδια και οι τραγουδιστές τελετουργίες (στους γάμους, στους θανάτους και στις τελετές ταφής) είναι τυπικά και καθαρά αλβανικά…Μουσικά, η Χιμάρα είναι ίδια με την υπόλοιπη Labëria (Λιαπουριά) και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι Έλληνες ʽαυτόχθονεςʼ ήρθαν στην περιοχή για να ξεχάσουν τα ίδια τους τα τραγούδια και τις παραδόσεις, να εγκαταλείψουν τα μουσικά τους όργανα και να υιοθετήσουν μια κουλτούρα που την θεωρούσαν κατώτερη.» (Ardian Vehbiu, Shqipja totalitare, Çabej 2008 (b:2-3))

  Ο Petro Marko (1913-1991), συγγραφέας από το χωριό Δρυμάδες (Dhërmi), μερικά χιλιόμετρα από τη Χιμάρα, έγραψε για τη διγλωσσία που υπάρχει στα χωριά της περιοχής: «Έτσι λοιπόν τι είμαστε; Αλβανοί! Αλλά γιατί χάσαμε τη γλώσσα μας; Θα πω ό,τι ξέρω: Γιατί οι μητέρες μας και οι γιαγιάδες μας ξέρουν καλύτερα αλβανικά πʼ ότι ελληνικά; Γιατί τραγουδάμε και θρυνούμε στα αλβανικά; Γιατί οι παροιμίες μας είναι στα αλβανικά; Φαίνεται ότι από το 1820, ο εξελληνισμός έγινε πολιτικός στόχος από την ίδια την Ελλάδα…» (Petro Marko, Intervistë me vetveten: Retë dhe gurët, Shtëpia botuese: OMSCA, Tiranë 2000)

  Αναφερόμενος στην προσπάθεια να ανοίξουν αλβανικά σχολεία στη Χιμάρα και στα γύρω χωριά, και στην αντίσταση που επέδειξε η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είχε ως απώτερο στόχο του τον έλεγχο του πληθυσμού της περιοχής και τον σταδιακό εξελληνισμό του, ο Petro Marko είχε πει: «Οι πρόγονοι μας πολέμησαν με τα όπλα στο χέρι προστατεύοντας την ελευθερία και την τιμή τους, αλλά ήταν σε πόλεμο και για τα αλβανικά σχολεία. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, με τον Επίσκοπο των Ιωαννίνων καταριόταν και αφόριζε όλους εκείνους που μάθαιναν στα αλβανικά σχολεία. Είναι αυτονόητη η αγριότητα των πρακτόρων του Φαναρίου, που δεν άφησαν τίποτα χωρίς να κάνουν για να απεθνικοποιήσουν την ηρωική επαρχία της Αλβανίας, τη Χιμάρα της Λαμπερίας.» (Petro Marko, Intervistë me vetveten: Retë dhe gurët, Shtëpia botuese: OMSCA, Tiranë 2000)

 • Ανώνυμος 36231

  25 Δεκ 2015

  Οι Χιμαριότες είναι δίγλωσσοι, και όχι αποκλειστικά ελληνόφωνοι, και η περιοχή τους δεν συμπεριλαμβάνεται στην λεγόμενη μειονοτική ζώνη. Οι Αλβανοί της Χιμάρας την ελληνική γλώσσα την έμαθαν χάρη της εντατικής επικοινωνίας και θρησκευτικής-στρατιωτικής συμμαχίας με την Ελλάδα και ξεχωριστά με το νησί της Κέρκυρας. Εκεί τα παιδιά τους εκπαιδεύονταν στα σχολεία και οι οικογένειες τους προστατεύονταν και η περιουσία τους έβγαινε από το εμπόριο.

  Κοιτάξτε τη γράφει ο πατέρας Giuseppe Schirò - στα αλβανικά Zef Skiroi - το έτος 1720: «Η περιοχή της Χιμάρας έπαθε δύο καταστροφές από την πανούκλα και από την ισχυρή επίθεση του Τούρκων, γιατί οι Αλβανοί της χιμαριότικης ακτής είχαν βοηθήσει στην προστασία της Κέρκυρας πολεμώντας πλάι στους Κερκυραίους».

  «Εξαιτίας της γεωγραφικής τους απομόνωσης, της δυσκολίας στο εμπόριο με την αλβανική ενδοχώρα και την πίεση που δέχτηκαν από την οθωμανική διοίκηση, συνήθισαν να θεωρούν την Ελλάδα ως φυσικό προστάτη τους. Ειδικά η Κέρκυρα επειδή ήταν αρκετά προσβάσιμη, λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης, ήταν αρκετά ελκυστική σε αυτούς, καθώς όλο και περισσότερες Χιμαριότικες οικογένειες έστελναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε σχολεία σʼ αυτό το νησί και εμπόρους να κάνουν εμπόριο με τον τοπικό πληθυσμό. Η ελληνική διάλεκτος που αυτή τη στιγμή ομιλούν στη Χιμάρα και σε μερικά παρακείμενα χωριά, φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με την ελληνική διάλεκτο που μιλούσαν στην Κέρκυρα και πολλοί εθνολόγοι έχουν κάνει λόγο για το πώς οι Χιμαριότες κάνουν χρήση της αλβανικής για ιδιαίτερους τελετουργικούς σκοπούς. Γλωσσολόγοι που έχουν ερευνήσει την αλβανική διάλεκτο που ομιλείται στη Χιμάρα, έχουν βρει σε αυτή στοιχεία φωνητικού νασαλισμού, τα οποία μαζί με τη χρήση αρχαϊκών επιθέτων όπως ʽΓκιολέκα, Γκιπάλι, Γκιντέντεʼ (από τα ʽGjon Lekaʼ, ʽGjin Paliʼ, ʽGjin Dedaʼ) αποτελούν απόδειξη για μία πολύ παλιά αλβανική παρουσία στην περιοχή.» (Ardian Vehbiu, Shqipja totalitare, Çabej 2008 (a:4))

 • Ανώνυμος 36223

  24 Δεκ 2015

  Η Χιμάρα δεν είναι ελληνική κωμόπολη και οι κάτοικοι της δεν είναι ελληνικής καταγωγής, ό,τι και αν λέτε εσείς. Οι κάτοικοι της είναι εξελληνισμένοι Λιάπηδες και Αλβανοί με καταγωγή από τα βόρεια της χώρας.

 • Ανώνυμος 36222

  24 Δεκ 2015

  Δεν υπάρχουν Χειμαρριώτες αλλά Χιμαριότες. Δεν είναι Χειμάρρα (από το χείμαρρος) αλλά Χιμάρα (από το Χίμαιρα)

 • Ανώνυμος 36206

  23 Δεκ 2015

  τελικα σας καθεται στο λαιμο η χειμαρα...ουτε αλβανοι φασιστες να εισασταν...λεμε τωρα....και σε αυτο τα βρισκεται με τους σκιπεταρους...μπρααααβο....

 • Ανώνυμος 36205

  23 Δεκ 2015

  χειμαριωτες σε ελληνικα...χειμαριοτες σε απλοελληνικα...ελληνικες λεξεις μιας ελληνικης κωμοπολης με ελληνικης καταγωγης κατοικους ειτε σου αρεσει ειτε οχι

 • Ανώνυμος 36186

  19 Δεκ 2015

  "Ανώνυμος 34130 έγραψε...

  ...οι Χειμαρριώτες γράφουν ..."

  Δεν υπάρχουν Χειμαρριώτες αλλά Χιμαριότες. Δεν είναι Χειμάρρα (από το χείμαρρος) αλλά Χιμάρα (από το Χίμαιρα)

 • Ανώνυμος 36185

  19 Δεκ 2015

  "Ανώνυμος 33782 έγραψε...

  Οι αρχαίοι Ιλλυριοί δεν έχουν σχέση με τους μογγολοειδής Αλβανούς,....οι "Αλβανοί" που δημιουργούν πρόβλημα ως επι τω πλείστων παραβατικοί λαθρομετανάστες (τους οποίους έφεραν οι βυζαντινοί απο τον καυκασο στη Ιλλυρία επειδή ήταν σκληροτραχηλοι για εργασιές και σαν πολεμιστές). "

  Τέτοια μετανάστευση Αλβανών από τον Καύκασο στα Βαλκάνια δεν έγινε ΠΟΤΕ. Η γλώσσα των Αλβανών των Βαλκανίων ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών, σε έναν ξεχωριστό/μοναδικό κλάδο, εγώ οι Αλβανοί του Καυκάσου (που στη γλώσσα τους ονομάζονται "Αγβάνκ") μιλάνε καυκάσιες διαλέκτους που ανήκουν στις λεγομενες λεσγικές γλώσσες.

 • Ανώνυμος 36184

  19 Δεκ 2015

  "Ανώνυμος 30517...ΤΙ ΠΟΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ...ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....."

  Βέβαια, μη μας προσβάλλουν το έθνος. Μη δεχτούμε ότι μας επηρέασαν κάποιοι άλλοι, με δεχτούμε ότι δεν επηρεάζαμε μόνο εμείς... βρε ουστ

 • Ανώνυμος 36142

  15 Δεκ 2015

  Δείτε αυτό το βίντεο
  https://www.youtube.com/watch?v=DT0tXDKUH-8

 • Ανώνυμος 35321

  29 Αυγ 2015

  Ωραία τρολλια 35159. Πάντα τέτοια.

 • Ανώνυμος 35159

  2 Αυγ 2015

  Την διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας την ήθελαν οι Μασώνοι, οι οποίοι πείσανε και τους εθνικούς ήρωες Αρβανίτες και Βλάχους του 1821 να επαναστατήσουν κάνοντας τους να πιστεύουν πως είναι απόγονοι αρχαίων Ελλήνων, που μέχρι και πριν όχι μόνο Ελληνικά δεν γνωρίζανε αλλα ούτε εθνική συνείδηση είχανε, αυτό όλο διότι εμπόδιζε τα δικά τους συμφέροντα για μία ενωμένη Ευρώπη, οι Οθωμανοί μέχρι Ισπανία είχανε φτάσει. Οι τέχνες και τα γράμματα είχανε ανθίσει επί Οθωμανικής περιόδου. Όσο υπήρχε Οθωμανική αυτοκρατορία ο Ρωμιός δούλευε με ευλάβεια και μορφώνονταν, οι δε γυναίκες Ρωμιές ήτανε ευγενείς, ηθικές και πιστές στους συζύγους. Αντιθέτως με σήμερα που ο Ρωμιός, ένα μίζερο ανθρωπάκι, πατάει σε αδύναμους συνανθρώπους του και φαίρεται άσχημα όπου βρεί, επειδή όπως ισχυρίζεται για να το δικαιολογήσει, εργάζετε σκληρά (;) και η Ρωμιά εκτός απο πόρνη που ντύνετε είναι και άπιστη, σε μέσο όρο οι σημερινές Ρωμιές απο ένα φλερτ μέχρι και καθημερινό κέρατο θα το ρίξουν και πολλές φορές έχουσες τον απατημένο σύζυγο να κάνει τα στραβά μάτια. Είναι λοιπόν να αναρωτιέται κανείς αν όντως ήτανε σωστό να διαλυθεί η Οθωμανική αυτοκρατορία. Το μόνο αποτέλεσμα που έφερε η διάλυση της, είναι να δημιουργηθεί ένα κράτος γεμάτο διαφθορά, μίζερους και δειλούς άντρες, πρόστυχες και άπληστες γυναίκες, ανθρωπάκια που νομίζουν πως έχουν φυλετική συγγένεια με τους προ χιλιάδων ετών κατοίκους του σημερινού Ελλαδικού χώρου και όλα αυτά με την βοήθεια και τις ευλογίες των Μασώνων. Λυπάμε Ρωμιοί αλλά αποτύχατε και δεν υπάρχει επιστροφή. Συνεχείστε στους ίδιους ρυθμούς, στο βολικό σας ψέμα.

 • Ανώνυμος 34461

  29 Μαΐ 2015

  https://www.youtube.com/watch?v=X9bnqNkJYO8&index=42&list=PLVSe3KRn8Oaem5PMu2EMTebxuqIdNqR-0

 • Ανώνυμος 34357

  24 Μαΐ 2015

  Αντλούμε το πρώτο παράδειγμα από το Χρονικό περί της των Τούρκων Βασιλείας του 16ου αιώνα που αποδίδεται σε κάποιον υπό το όνομα Ιέραξ. Ό Ιέρακας έγραψε το χρονικό του σε στίχους και για το λόγο ότι ζήτησαν μερικοί να μάθουν «τα εν εσχάτοις της Ρωμαΐδος και Γραικών πτώσιν». Έτσι αρχίζει ο Ιέρακας και προχωρεί να διηγηθεί «της Κωνσταντινουπόλεως το γόνυ καμψαμένης... και των Ρωμαίων της αρχής καταστρεψάσης πάντα, μέρους Ελλήνων των Γραικών όντος εν τη Ασία».
  Στη διήγηση για τις άλλες κατακτήσεις των Τούρκων, ο Ιέρακας γράφει και για τις επιτυχίες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων: «Ο βασιλεύς της πόλεως Ρωμαίων, ο αυτάναξ εξεστράτευσε εναντίον των Βουλγάρων και εφάνη μέγας αριστεύς, ως Έλλην των Ελλήνων». Εν τω μεταξύ ο Τούρκος Μουράτ γράφει «τω βασιλεί των Γραικών» ότι «ολέσω... τάχιστα τους εναντίους πάντας...»
  Για τον Ιέρακα η Κωνσταντινούπολη είναι «Βυζαντίδα πόλις» και άλλοτε «Κωνσταντινούπολις» η «Κωνσταντίνου πόλις». Η Αυτοκρατορία, «χώρα των Βυζαντίων» και μερικές φορές «Ρωμανία». Η Μικρά Ασία είναι «Ασία των Γραικών». Οι πόλεις που πολιορκήθηκαν από το Μουράτ είναι «Ρωμαίων πόλεις», «άστεα χώρας των Βυζαντίων». Η Σύνοδος της Φλωρεντίας προξένησε «μίσος Γραικοίς τε καί Λατίνοις». Επί Κωνσταντίνου Δραγάση «κατεσβήσθη το δυστυχές βασίλειον της βυζαντίδος»38.
  Κατά τον 17ο αιώνα, γύρω στο 1620, ο Μητροπολίτης Μυρέων Ματθαίος θρηνεί την πτώση του Ελληνισμού και χρησιμοποιεί τρία γνωστά ονόματα των Ελλήνων ως συνώνυμα:
  Αλλοίμονον, αλλοίμονον εις το γένος των Ρωμαίων, ω, πώς εκαταστάθηκε το γένος των Ελλήνων σ' εμάς, εις όλους τους Γραικούς να έλθη τούτην την ώρα
  Για τους Έλληνες όταν έπεσε η Πόλη έσβησε «η κοινή των Ελλήνων εστία», όπως γράφει ο σύγχρονος της πτώσεως Ανδρόνικος Κάλλιστος40. Έπεσε η Πόλη και κατελύθη το κράτος αλλά ο βυζαντινός πολιτισμός, η γλώσσα, η παράδοση, ιδιαίτερα η λαϊκή, η θρησκεία και διάφοροι άλλοι θεσμοί επέζησαν στην ιστορία του Ελληνισμού και άλλων λαών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής
  ΕΛΛΗΝΕΣ , ΡΩΜΙΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΙ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ
  '''' ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ''''

 • Ανώνυμος 34269

  15 Μαΐ 2015

  . θα ήθελα αρθρογράφε να γράψεις και ένα άρθρο σχετικά με την σχέση μασωνίας και επανάστασης 1821, σαν λίγα εχω να πώ πως σχεδόν όλοι οι ήρωες ήτανε μασώνοι απο Κολοκοτρώνη μέχρι οικογένεια Υψηλάντη και επίσης η σημαία του Νικηταρά με την πυραμίδα και το μάτι στην μέση.
  Η ΣΗΜΑΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ....ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΙΧΑΝΕ ΔΩΣΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ [ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΜΥΗΣΟΥΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ Η ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΞΟΥΝ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ''ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ'' ΤΟΥΣ...ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ...ΜΑΣ ΕΜΕΙΝΕ Η '''ΣΗΜΑΙΑ''' ΝΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ]
  ΒΕΒΑΙΑ ΕΚΕΙ ΕΙΧΑΝΕ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ .....
  ΚΑΠΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΧΝΟΦΑΙΝΕΤΕ Η ΠΥΡΑΜΥΔΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ....ΕΤΣΙ ΠΙΣΩ ΥΠΟΥΛΑ ΥΠΟΥΛΑ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ.....Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ '''''ΜΑΣΩΝΟΣ''''...ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ '''ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ'''' ΟΠΩΣ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΓΡΑΦΕΙΣ.....ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ Η ΣΗΜΑΙΑ ΦΥΛΑΧΤΗΚΕ...ΚΑΙ ΑΝ ΡΩΤΑΓΕΣ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΘΑ ΣΟΥΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΚΛΠ...ΑΝ ΠΑΛΙ ΤΟΥ ΛΕΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΞΕΡΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ...ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΚΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΟΡΑΝΕ ΤΕΤΟΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΕ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ''ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ''....ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΥΗΘΕΙ ΣΤΟΝ '''ΜΑΣΩΝΙΣΜΟ'' ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΤΟΥΣ..ΑΠΛΩΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΩΣΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΦΟΡΕΣΑΝΕ...ΑΠΛΑ ΠΑΝΤΑ Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ..ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...ΚΑΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ....ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ...ΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ [ ΑΡΧΑΙΟ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ '''ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ''] ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ...''ΜΑΣΩΝΟΣ''....ΕΙΣΑΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 500 ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ''ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ'' ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΑΕΤΟ ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ '''ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ'''.....ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ Η ΑΕΚ ΚΑΙ Ο ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΟΙ...ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ..ΑΣΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ

 • Ανώνυμος 34160

  7 Μαΐ 2015

  Στο σημείο αυτό οι μεγάλοι (και όχι οι «αγνώστων λοιπών στοιχείων») Βυζαντινολόγοι, στη συντριπτική πλειονότητά τους, είναι κατηγορηματικοί: «Το Βυζάντιο, αν και παραμένει πάντα σταθερά προσκολλημένο στις ρωμαϊκές πολιτικές ιδέες και παραδόσεις, μεταβάλλεται σε ένα μεσαιωνικό ελληνικό κράτος» γράφει ο Ostrogorsky. «Βυζαντινό είναι το εκχριστανισθέν ρωμαϊκό κράτος του ελληνικού έθνους» θα πει ο Aug. Heisenberg. «Ελληνική Αυτοκρατορία της χριστιανικής Ανατολής», θα χαρακτηρίσει το Βυζάντιο η Γλύκατζη-Αρβελέρ. «Ρωμαίος εσήμαινε, εν τέλει τον Έλληνα» θα τονίσει ο Krumbacher. «Υπάρχει συνέχεια (στην ελληνική ιστορία) τόσο στο θέμα της φυλετικής καταγωγής, όσο και σε ό,τι αφορά τη γλώσσα και τον πολιτισμό. (...) Παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι έφτασαν στο σημείο να αυτοαποκαλούνται Ρωμαίοι, παρέμειναν αναμφισβήτητα Έλληνες», θα προσθέσει ο Dοuglas Dakin. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό!... Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το ότι καθʼ όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου, από τους Λατίνους, τους Σλάβους και τους Βουλγάρους –συχνά ή κατά κανόνα-- η Ελλάδα ονομαζόταν «Γραικία» (Graecia=Ελλάδα) και οι Έλληνες «Γραικοί» (Graeci=΄Ελληνες).
  Οχι απλα ο Ελλαδικος χωρος αλλα Η βυζαντινη Αυτοκρατορια στο συνολο της και ο πολιτισμος που αυτη παρηγαγε , χαρακτηριζετε απο τους βαλκανιους γειτονες της [ και ανηκοντες για πολλους αιωνες στη Βυζαντινη επικρατεια] ως 'grek'' γρεκικος δηλαδη ελληνικος...

 • Ανώνυμος 34130

  5 Μαΐ 2015

  στα 1511 οι Χιώτες σε αναφορά τους ονομάζουν την Νέα Μονή «το αγαπητόν και ευλαβέστατον κατοικητήριον πάσης Ελλάδος», γιατί ο μισθοφόρος Θωμάς από το Άργος το 1546 έλεγε στους άντρες του: «…Ἑλλήνων γάρ ἐσμεν παῖδες καὶ βαρβάρων σμῆνος οὐ πτοούμεθα», γιατί ο λαός ανέφερε σε υπόμνημά του στα 1596, «ο του Χριστού λαός, ο Θετταλίας, Ηπείρου τε και Μακεδονίας, και σύμπασα εφεξής η Ελλάς και μυρίους υπέρ της πίστεως θανάτους υποστήσεται», γιατί στα 1581 οι Χειμαρριώτες γράφουν σε επιστολή τους γράφουν «να λυτρώσεις ημάς και τα παιδιά μας όλης της Γρέτζιας»,
  γιατί ο Λάμπρος Κατσώνης στα 1792 αναφέρεται σε ελληνικό γένος και τι εννοούσε ο ανώνυμος λαϊκός τραγουδιστής της Αθήνας όταν τραγουδούσε αυτά στα τέλη του 18ου αι: «”Τʼ ήταν η Γραίκια μια φορά / κιʼ άκουσε τʼ είναι τώρα, …Πού είναι η Αθήνα μου, / Πού είναι κείνη η Αθήνα / Πού ο κόσμος εθαμάκτηκε / και σέβεται ακόμη; / Εκεί επρωτοφάνηκε / η ελευθερία εις τον κόσμον. / … να κάθεται κιʼ ο Μωάμεθ / εις των Γραικών τον θρόνον».
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ '''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ''''....ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΕ ΖΟΡΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΑΛΛΟΕΘΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ ΚΑΛΗ ΩΡΑ

 • Ανώνυμος 34008

  30 Απρ 2015

  Ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Αριστοτέλης αναφέρει:
  «Και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες»
  Η χρήση του Γραικός ως ταυτόσημη με το Έλληνας συνεχίστηκε και στο Βυζάντιο.Και επειδη ακριβως το Ελλην ταυτιστηκε με την ειδολολατρεια [ ειτε λατρεια του Δια ειτε του Μιθρα ειτε του Οσιρη ειτε του Βααλ]ετσι οι Ελληνες τησ εποχης χρησιμοποιουσανε το παμπαλαιο ονομα ''' Γραικος''' δηλαδη ελληνας μεν μη παγανιστης δε. Τον 5ο αιώνα μ.Χ., ο Ησύχιος στο λεξικό του αναφέρει, πως το «Γραικός», σημαίνει «Έλλην»[29] και στο λεξικό Σούδα (10ος αι.) το «Γραικοί» σημαίνει «οι Έλληνες»[30].
  Προσέξτε τώρα τον όρο που χρησιμοποιεί τον 9ο αιώνα ο Θεόδωρος Στουδίτης (759-826) για το Βυζάντιο:
  «… χάριν της δόξης του Χριστού͵ υπέρ ου δονείται η ταπεινή Γραικία μάλα»
  Έτσι λοιπόν, η αναφερόμενη εδώ «Γραικία» που δονείται/τραντάζεται από την εικονομαχική αίρεση, δεν είναι άλλη από την βυζαντινή αυτοκρατορία!
  Αλλά και οι αντίπαλοι των Βυζαντινών, μας δίνουν την ίδια ακριβώς ορολογία. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Χρήστου:
  «Οι πάπες κατέβαλαν … εντονώτερες προσπάθειες για καθυπόταξι της Ανατολικής 'Εκκλησίας, όταν όμως απέτυχαν, απεκήρυξαν τους Ανατολικούς, Έλληνες κυρίως, ως αιρετικούς. […] από τον 9ο αιώνα γράφονται έργα ʽʼΚατά Γραικώνʼʼ […] Σύνοδος που συνήλθε … το 868 εξέδωσε απόφασι με τίτλο Contra Graecorum haeresim de fide sanctae Trinitatis […] τον 11ο αιώνα ο Άνσελμος Καντερβουρίας έγραψε το Contra Graecos και μετά δύο αιώνες, στα μέσα του 13ου, ο Θωμάς Ακινάτης έγραψε τα Contra Graecos και Contra errores Graecorum»[32].
  Κατά συνέπεια, η σύνδεση Βυζαντίου και Ελλάδας/Ελληνισμού δεν «ξεφύτρωσε» από το πουθενά στον 11ο αιώνα και εξής. Απλά τότε ωρίμασαν οι ιστορικές συνθήκες για μια συχνότερη πολιτισμική και εθνική χρήση του όρου «Έλλην» από τους Βυζαντινο
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ..ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ'''' ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗ 30 XΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 ΕΓΡΑΦΕ ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ
  '''ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''
  ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΟ '''ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ''''

 • Ανώνυμος 33956

  29 Απρ 2015

  ΕΙΧΑΝΕ ΓΑΡΨΕΙ ΣΕ ΠΑΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΟΡΥΤΣΑ ΟΜΟΝΟΙΑ
  '''''CYPRO IS TYRKEY''''
  APO KEI KATAΛΑΒΕ
  ΠΟΣΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ
  ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΕΙΝΑΙ
  ΤΕΛΙΚΑ ΟΣΟ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

 • Ανώνυμος 33898

  29 Απρ 2015

  ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 33565 33536 ΑΠΟ ΕΠΩΝΘΥΜΟ
  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
  ΚΑΙ Η ΕΓΩΠΑΘΕΙΑ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΦΙΛΤΑΤΕ ΒΑΝΤΑ: (ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ)
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΒΑΝΤΑΡΙΩΤΙΚΟ ΛΟΓΥΔΡΙΟ
  ΦΙΛΤΑΤΕ ΟΤΑΝ ΦΡΑΖΕΣΑΙ ΚΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ;; ΠΑΡΑΓΕΙΣ ΦΘΟΓΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΝΟΗΚΗΣ ΕΚΦΟΡΑΣ ΣΟΥ;;
  ΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ;; ΒΑΝΤΑΡΙΩΤΙΚΑ;;
  ΠΟΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΦΘΟΓΓΟ ΒΗΤΑ , ΤΟΝ ΦΘΟΓΓΟ ΑΛΦΑ, ΤΟΝ ΦΘΟΓΓΟ ΝΙ, ΤΟΝ ΦΘΟΓΓΟ ΤΑΦ......
  ΑΠΛΑ ΦΘΟΓΓΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝΑ ΡΑΤΣΟΦΕΡΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΙΔΙ ΣΟΥ ΤΟ ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ ΣΟΥ.
  ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑʼ ΞΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΖΕΙΣ
  ΩΣΤΕ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΟΣ ΣΟΥ;
  ΑΛΛΑ ΑΘΛΟΣ ΑΘΛΙΟΥ ΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
  ΦΙΛΤΑΤΕ ΜΟΝΟΣ ΗΡΘΕΣ ΜΟΝΟΣ ΘΑ ΦΥΓΗΣ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΥΓΑΣ ΤΑ ΠΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣΜΕΝΗΣ ΣΟΥ ΣΒΑΣΤΥΓΑΣ
  ΜΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΙΑΣ ΖΗΛΟΦΘΟΝΟΣ ΦΙΛΟΝΕΙΝΥΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ
  ΞΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟ DNA
  ΞΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ........
  ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΟΜΟΥΝ
  ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΛΛΗΣ ΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ....ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ
  ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΝΤΟΝΟΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΜΦΡΑΔΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΛΦΑΒΗΤΕΣ ΚΑ, ΚΔ, ΚΖ, ΛΑΜΔΑ.21, 24, 27, 30 ΦΘΟΓΓΩΝ
  ΟΠΟΙΟΣ, ΜΗΤΡΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΚΚΟΛΑΨΙΜΟΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ, ΕΛΛΗΝΑΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ
  ΓΙΑ ΑΠΑΡΧΗΣ «ΡΙΖΩΜΑ» ΑΠΑΝΤΕΣ ΕΤΣΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΥΦΑΝΘΗΚΑΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΡΠΑΤΕΙ.
  ΜΗ ΕΓΩΪΣΤΟΦΕΡΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΑΤΣΕΣ
  ΒΑΘΥΝΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΑ ΟΡΦΕΑ ΟΜΗΡΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ.....ΦΡΑΓΜΕΝΤΑ.
  ΑΝΘΡΟΡΙΠΑΙΟΦΟΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΘΑ ΣΕ ΦΤΙΑΞΟΥΝ
  ΠΑΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΝΗΤΙΚΟ ΑΝΘΟΡΥΠΑΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΜΑ
  ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΠΑ ΣΟΥ
  ΚΟΥΖΙΝΑ
  ΚΑΜΠΙΝΕΣ
  ΚΡΕΒΑΤΙ.
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΑΝ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΚΑΤΑΜΟΝΑΧΟΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΛΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΣΟΥ ΑΝΘΟΡΙΠΑΙΟΦΟΡΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΜΑ

 • Ανώνυμος 33864

  28 Απρ 2015

  Αν ανατρέξουμε στα κείμενα, που μάς άφησαν οι ίδιοι οι «αγωνιστές» τού ʼ21 (απομνημονεύματα κ.ά.) ή στα χρονικά, που έγραψαν διάφοροι ξένοι αξιωματικοί και φιλέλληνες, θα βρούμε απίστευτες κωμικοτραγικές καταστάσεις, που μαρτυρούν, ότι το μοναδικό κίνητρο των ρωμιών ήταν το πλιάτσικο! Αρβανιτόβλαχοι κ.λπ. επήλυδες στο σύνολό τους εξ άλλου, δέν είχαν καμμία ελληνική εθνική συνείδηση κι ενεργούσαν με εντελώς ταπεινά κριτήρια.
  ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΠΗΓΗ [ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η ΞΕΝΗ] ΜΙΑ ΜΟΝΟ [ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ] ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΔΕ ΕΝΑΝ [ ΟΧΙ ΠΟΛΛΟΥΣ] ΑΛΛΑ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΠΗΓΗ ΑΥΤΗ ΝΑ ΟΝΟΜΑΤΗΣΕ ΩΣ '''ΑΡΒΑΝΙΤΟΒΛΑΧΟ ΧΩΡΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ''

 • Ανώνυμος 33821

  28 Απρ 2015

  ΕΠΕΙΣΗΣ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ''ΕΠΙΛΥΔΕΣ'' ΡΩΜΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΕΘΝΙΚΙΑ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΑΛΒΑΝΙΑ [ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]...ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΣ '''ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ''' ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ [ ΚΑΙ ΑΡΑ ΟΤΙ ΟΡΘΑ ΔΙΕΚΔΗΚΟΥΝ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΕΙΧΑΝΕ ΠΡΙΝ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΕΠΙΛΥΔΕΣ ΡΩΜΙΟΙ...
  ΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ [ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΝΟΤΙΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ] ΣΥΝΕΒΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΛΛΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΑΠΟ ΨΗΛΟΤΕΡΑ..ΑΡΑ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ''''ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ''''ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ Η ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ... ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ [ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ] ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ''ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ'' ΤΗΝ '''ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΟΤΗΤΑ'' ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.....ΜΠΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ...
  ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ'''' ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ...ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΙ Η ΥΦΗΛΙΟΣ

 • Ανώνυμος 33810

  28 Απρ 2015

  ΟΙ ΛΙΓΟΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΘΡΗΣΚΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΙΤ ΒΡΙΖΟΥΝ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 1800 ΕΤΩΝ[ ΓΙΑ ΤΟΣΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΛΑΜΕ]...ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ...ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ....

 • Ανώνυμος 33809

  28 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ .. ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ-ΓΡΑΙΚΩΝ ΓΛΥΤΩΣΑΝΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ..ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ...ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ''ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ'' ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΤΕΙΘΕΤΕ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ[ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ] ΤΩΝ ''ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΩΝ'' ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙΛΛΥΡΙΟΙ ΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥ ΟΛΗ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ [ ΚΑΙ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΔΑΦΟΣ[ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΒΕΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΑΡΝΗΤΕ ΕΙΝΑΙ ΧΑΠΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ]ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ.....
  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ''ΑΧΡΕΙΟΙ'' ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 1800 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΝΤΕ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΤΩΝ ΒΕΡΩΝ ΑΛΛΑ ΛΙΓΟΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΞΕΣΠΑΘΩΣΑΝΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΔΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΟΙ......
  ΕΚΕΙ ΦΤΑΣΑΜΕ

 • Ανώνυμος 33804

  28 Απρ 2015

  ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΒΕΒΑΙΑ....ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΟΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ''ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ''..ΤΡΕΛΑ ΠΟΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ1

 • Ανώνυμος 33803

  28 Απρ 2015

  ΑΥΤΟ ΥΟΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...'''ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝΕ'''
  Ε ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΕΘΕΣΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΕΒΗ ΑΥΤΟ....ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ....ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥΣ.....

 • Ανώνυμος 33801

  28 Απρ 2015

  "ΕΙΣΑΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
  ΧΑΠΑΚΙΑΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΟΥΓΚΑΝΟ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΣ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣ'''''
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

 • Ανώνυμος 33800

  28 Απρ 2015

  ΒΡΕ ΣΥ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙ '''ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΗ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ
  ΑΦΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΡΘΡΑ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΩ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ανώνυμος 33783

  28 Απρ 2015

  Μια διόρθωση στο "(ή αλβανοσλάβοι ψευτομακεδόνες)" προς αποφυγή παρανοήσεων. Φυσικά εννοούσα πως προσπαθείτε εσείς να συνδέσετε αυτούς με τους Ιλλυριούς.
  Οπότε η σωστή διατύπωση είναι:
  Ούτε φυσικά αποτελούν οι ελάχιστοι Ελληνες Ιλλυριοί πρόσχημα για τις διεκδικήσεις μέσω ταυτίσεως τους με αλβανοσλάβους ψευτομακεδόνες και διπλωματικό χαρτί για να Ελληνοποιηθούν απο την πίσω πόρτα και ένα σωρό τουρκαλαβανοί.

 • Ανώνυμος 33782

  28 Απρ 2015

  Οι αρχαίοι Ιλλυριοί δεν έχουν σχέση με τους μογγολοειδής Αλβανούς, ή τους αιλουρους, γι΄αυτό οι Αλβανοί φυλετικά δεν είναι κάτι προσδιορίσιμο. Άλλοι έχουν σλαβοσαξονικά χαρακτηριστικά, άλλοι Ελληνικά, άλλοι τσιγγανικά ή τουρκαλβανικά (τουρκόγυφτοι με σύμειξη αλβανών) και άλλοι έχουν το χαρακτηριστικό σωματότυπο του κοντού με κοντά άκρα και μεγάλο σβέρκο, και μερικοί μοιάζουν με τσετσένους. Αυτές οι δύο τελευταίες κατηγορίες είναι και οι "Αλβανοί" που δημιουργούν πρόβλημα ως επι τω πλείστων παραβατικοί λαθρομετανάστες (τους οποίους έφεραν οι βυζαντινοί απο τον καυκασο στη Ιλλυρία επειδή ήταν σκληροτραχηλοι για εργασιές και σαν πολεμιστές). Φυσικά δεν έχουν σχέση με τους ιλλύριους πυρόξανθους Ελληνες ή κάποιες φυλές μεσογειακών Ελληνικών αρμονικών χαρακτηριστικών. Ιλλύριους πυρόξανθους σύγχρονα ονομαζόμενους ως αλβανούς είχε φέρει και σε μια εκπομπή του ο Βαλλιανάτος στο "ο βασιλιάς είναι γυμνός" για θέματα πολιτικογράφησης. Αυτοί οι ελάχιστοι πυρόξανθοι αλβανοί (πολιτικογραφημένοι στο σύγχρονο κινεζοαυαρικό κρατίδιο των ροθτσιλντ) είναι μέρος των αρχαίων Ελλήνων, αλλά δεν έχουν σχέση με όλους τους υπόλοιπους τσετσενοαυαρούς σαξονοειδείς αλβανούς.
  Απλά τα πράγματα.Ούτε φυσικά αποτελούν οι ελάχιστοι "Ελληνες αλβανοί" Ιλλυριοί (ή αλβανοσλάβοι ψευτομακεδόνες) διπλωματικό χαρτί για να Ελληνοποιηθούν απο την πίσω πόρτα ένα σωρό τουρκαλαβανοί.
  Ο Μέγας Αλέξανδρος επέβαλλε ισότητα μεταξύ ιουδάιων και Ελλήνων στις κατεκτημένες περιοχές.


  "ΕΙΣΑΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
  ΧΑΠΑΚΙΑΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΟΥΓΚΑΝΟ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΣ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΨΕΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ" (= επίπεδο επιχειρηματολογιας ελευθερης έρευνας- αποκαλεί Ελληνα ως τουρκόγυφτο ιουδαιοχριστιανό ενώ δεν είναι...ωστέ να ενδυναμώσει τις "υπερεπιστημονικές" θέσεις της ιστοσελίδας)

  .ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΥΣ.. ΕΤΣΙ ΠΑΠΑΛΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ

  ΤΙ ;;;.. ΛΕΩ ΠΑΠΑΤΖΑΡΕΣ;;;
  Προφανώς λες, με 10.000.000 Ελληνες αμιγούς φυλετικής καθαρότητας στον κύριο πληθυσμιακό κορμό και κατα συντριπτική πλειοφηφία ορίζοντας άνετα Έθνός.

 • Ανώνυμος 33756

  27 Απρ 2015

  ΡΩΜΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.....ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΛΙΓΟΣΤΩΝ] ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ....ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΡΑΞΑΝΕ [ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΤΟΥΝ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ]..ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΥΣ.......ΕΤΣΙ ΠΑΠΑΛΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ
  ΤΙ ;;;.. ΛΕΩ ΠΑΠΑΤΖΑΡΕΣ;;;
  ΕΙΣΑΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
  ΧΑΠΑΚΙΑΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΟΥΓΚΑΝΟ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΣ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΨΕΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ

 • Ανώνυμος 33754

  27 Απρ 2015

  ΠΑΡΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ...ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝΕ....ΠΩΣ ;;;;....ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ;;;..ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ...ΝΤΡΕΠΟΝΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.....
  ΜΑΛΛΟΝ ΑΛΛΟΙ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΣΕΙΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΛΛΟΙ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝΕ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΩ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ...ΕΙΧΑΝΕ ΒΓΑΛΕΙ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΓΟΡΕΥΟΤΑΝΕ ΝΑ ΓΕΝΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΓΟΡΙΑ...ΕΤΣΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ..ΑΥΤΟΙ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΙΛΛΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝΕ ΤΙΣ ΙΛΛΥΡΙΕΣ...ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ , Ο ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΚΟΚΟΡΕΥΟΝΤΕ [ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΔΗΚΟΥΝ ΤΗ ΜΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ .. ΦΑΣΙΣΤΑ ΕΕ ΦΑΣΙΣΤΑ]
  ΜΕΤΑ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΙ [ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ] ΠΗΓΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑ [ ΑΥΤΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΚΟΛΟΜΒΟΣ] ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ...ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΙ Η '''ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ''' ΕΧΕΙ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ;;....ΤΟ ΛΕΝΕ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΤΑΓΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΙΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ
  ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΗΤΑΝ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΣΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ''ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ '''' ΡΩΜΙΟΥΣ...
  ΑΞΕΧΑΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΓΕΤΟΝΕΣ...ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΟΝΩΝ ..ΤΟΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΝΕ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ .... ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ , Ο ΙΤΥΡΑΝΟΣΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ [ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΞΕΡΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ]
  ΕΣΥ ΖΗΣΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΟΥ
  ΚΑΤΣΙΑΠΛΙΑ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΕ ΤΟΥΡΚΟΡΩΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΕ
  [ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ[ ΝΑ ΣΕ ΒΡΙΖΕΙ] ΕΡΕΥΝΑΣ [ ΚΑΛΑ ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ]

 • Ανώνυμος 33730

  27 Απρ 2015

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ;
  TO MONΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Η ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΕΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ...ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΛΑΟΥΣ.
  Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΟΙ ΡΩΜΟΙΟΙ ΌΠΩΣ ΤΟΥ ΛΕΤΕ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ.

  ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΕΙΔΕΙΣ ΦΥΛΕΣ, ΑΡΑΒΕΣ, ΤΟΥΡΚΟΙ, ΠΙΘΗΚΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΕΧΘΑΝΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΑΡΙΧΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΑΤΣΟ ΑΝΤΙΣΚΗΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ "ΤΣΙΡΚΟΥ".

  ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑ ΣΠΑΤΑΛΗΣΕΣ ΤΖΑΜΠΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ "ΘΑ ΛΕΩ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ" ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ.... ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ Π@ΥΤΣΟ ΜΑΣ...ΤΣΑΚΙΣΟΥ ΦΥΓΕ.
  ΠΑΝΤΩΣ ΕΧΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΗΣ ΛΥΚΑΛΕΠΟΥΣ.

  "ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ"

  "ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΛΒΑΟΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΜΟΓΓΟΛΟΠΟΙΟΥΝ"

 • Ανώνυμος 33683

  26 Απρ 2015

  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ..
  http://egklimatikotita-allodapwn.blogspot.gr/

 • Ανώνυμος 33599

  23 Απρ 2015

  Για πολλούς αιώνες, από τη βυζαντινή περίοδο αkόμα, δεν υπήρχε καν η έννοια έλληνας.
  ΤΟ ΟΤΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ '''ΕΛΛΕΝ''ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [ ΔΗΛΑΔΗ ΕΛΛΗΝ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ] ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ....
  Ο σουλτάνος της Αιγύπτου και Συρίας Νασίρ Νασρεδδίν Μοχάμεδ, γράφει προς τον Ανδρόνικο Γ΄ τον Παλαιολόγο (1328-1341) προσαγορεύοντάς τον «κληρονόμο της βασιλείας των Ρωμαίων» και τον αποκαλεί «σπάθην του βασιλέως των Μακεδόνων» και «ανδρειότητα της βασιλείας των Ελλήνων». Ο διάδοχος του Σουλτάνου Νασίρ Νασρεδδίν Χασάν, το 1348, σε επιστολή προς τον Ιωάννη ζ΄ τον Κατακουζηνό (εκδ. Βόννης σ. 94 - 99) ονομάζει αυτόν «σπάθη των Μακεδόνων» και «βασιλέα των Ελλήνων». Ο Νικηφόρος Γρηγοράς , κατά τους ίδιους περίπου χρόνους, λέει για τον Πατριάρχη Γρηγόριο του Κυπρίου που έζησε τον ΙΓ΄ αιώνα, «διαβόητος εν τοις τότε γενόμενος Έλλησιν». Ο Ιωάννης ο Αργυρόπουλος προσφωνεί τον Ιωάννη Η΄ τον Παλαιολόγο (1425-1448) «ω της Ελλάδος ήλιε βασιλεύ» (Σάθα, Momuments τ. Α΄ σ. ΧΙΙ). Ο δε τελευταίος στην Κων/πολη Χριστιανός βασιλιάς Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Παλαιολόγος, που και αυτός, όπως και οι προκάτοχοί του, έφερε τον τίτλο του «βασιλέως και αυτοκράτορος Ρωμαίων», στην προσλαλιά του κατά την προτεραία της αλώσεως, αποκαλεί την Κωνσταντινούπολη «ελπίδα και χαράν πάντων των Ελλήνων».
  ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύλης γράφει «Ελλήνων πράγματα», «Ελλήνων βασίλειον», «Ελλήνων βασιλεύς» και με τους Έλληνες εννοούσε τους Χριστιανούς Ρωμηούς. Ο Αντώνιος ο Έπαρχος μόνο με τις λέξεις «Έλληνες» και «Ελλάς» σημαίνει τους ομοεθνείς και την πατρίδα του. Κατά την επανάσταση του 1821 το έθνος αγωνίζεται για την ελευθερία των Ελλήνων και της Ελλάδος. Η συνέλευση της Επιδαύρου που συνέταξε το «Προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος» εξέδωσε την 1η Ιανουαρίου 1822 κήρυγμα, με το οποίο «το Ελληνικόν έθνος, το υπό την φρικώδη οθωμανικήν δυναστείαν… κηρύττει σήμερον δια των νομίμων παραστατών του, εις εθνικήν συντεταγμένων συνέλευσιν… την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν». Έτσι το έθνος, άμα την έναρξη του μακριού απελευθερωτικού αγώνα, απέβαλε επίσημα εις το νέο κράτος το ελληνικό όνομα «Ελληνική Επικράτεια, Ελληνική Πολιτεία, Βασίλειον της Ελλάδος, Ελληνική Δημοκρατία»

 • Ανώνυμος 33596

  23 Απρ 2015

  Από το 1453, όταν ο Μωάμεθ ο Β΄μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε, ότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί θα αποτελούσαν μια ξεχωριστή ημιαυτόνομη κοινότητα μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία.
  ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΓΚΕΜΠΕΛΙΚΑ....ΔΕΝ '''ΜΠΗΚΕ''..ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ .. ΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.....ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ....ΑΛΛΑ ΠΕΡΑΝ ΟΣΩΝ ΓΛΙΤΩΣΑΝΕ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΣΑ [ ΔΕΝ ΜΕΙΝΑΝΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ] ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΛΕΣΕ ΡΩΜΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΑ ΕΠΟΙΚΗΣΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ.....ΓΙΑΤΙ ΕΠΡΕΠΟΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΓΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΔΙΝΝΑΝΕ ΤΟ 75 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ.....ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΣΑΡΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ '''''ΑΝΟΧΗ'' ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.....ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΠΙΒΑΛΕΙ....ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ....ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ....ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΓΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΡΩΜΙΟΣ [ ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ] ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟ Η ΝΑ ΤΟΝ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΡΕΜΙΑ.....ΠΑΝΤΑ ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑΝΕ ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ..ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΗΜΩΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΡΩΜΙΟΥΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΕΜΕΝΑΝΕ ΑΠΟ ΣΚΛΑΒΟΥΣ.....ΤΗ ΣΑΡΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΞΕΡΕΤΕ....ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΒΑΡΝΑΓΑΝΕ ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ....ΜΑΘΕ ΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΜΑΘΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

 • Ανώνυμος 33595

  23 Απρ 2015

  Οι πλούσιοι άρχισαν να μιμούνται τα ανατολίτικα σπίτια. Πρόκειται για σπίτια με πολύ ξύλο, κρεμαστά μπαλκόνια, χαγιάτια, βεράντες με σοφάδες και ντιβάνια και ένα στυλ ζωής, που μιμούνταν τον κυρίαρχο πολιτισμό τής εποχής.
  ΚΑΛΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΑΣΤΟΙ ΠΙΘΗΚΙΖΑΝΕ ΜΙΜΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ '''ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥΣ'' ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ...ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ [ΒΛΕΠΕ ΤΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΔΙΑ]
  ΚΑΙ ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ [Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΥΟΘΕΤΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΝΕΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ]

 • Ανώνυμος 33594

  23 Απρ 2015

  Τέλη Μαρτίου τού ΄21, ξεκίνησαν να κατεβαίνουν από τα βουνά άτακτες ομάδες χριστιανών ληστοσυμμοριτών, που άρχισαν να επιτίθενται και να λεηλατούν τουρκικές κοινότητες. Με αυτοσχέδια όπλα, ξύλα, μαχαίρια κ.ά., οι ρωμιοί τής Πελοποννήσου στράφηκαν κατά τού ανυπεράσπιστου οθωμανικού πληθυσμού.
  ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΣ;;;...ΤΟ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝΕ [ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ] ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ;;;;...
  ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΟΠΛΑ ΕΙΧΑΝΕ [ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑ ΠΑΛΕΣ ΧΑΤΖΑΡΙΑ ΚΛΠ ] ..... ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΕΙΧΑΝΕ '''ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΟΠΛΑ''''....ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ''ΑΛΗΘΙΝΑ''...ΑΦΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝΕ ΡΗΤΑ Η ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΡΙΑ...ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΙΚΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ... Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΖΟΤΕΝΕ ΠΑΣΑΣ [ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΣΑΛΙΚΙ ]
  ΠΑΣΑΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  ΔΗΛΑΔΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ [ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ , ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ Η ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ] ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΕΓΧΑΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΗ ΚΑΙ '''ΕΠΙΒΑΛΑΝΕ''' ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΗΝ....

 • Ανώνυμος 33577

  23 Απρ 2015

  Μουσουλμάνοι και ορθόδοξοι σέβονταν ο ένας την πίστη τού άλλου
  ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΟΝΑ...ΑΚΥΡΟ....ΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΓΚΙΑΟΥΡ [ΑΠΙΣΤΟΣ] , ΜΟΥΡΤΑΡΗΣ [ΑΠΙΣΤΟΣ- ΒΡΩΜΙΚΟΣ] ΡΑΓΥΑΔΕΣ [ ΚΟΠΑΔΙ-ΣΚΛΑΒΟΙ ]
  ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ... ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ [ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΧΑΝΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ,,,,,
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΟΜΗΜΕΝΗ Η ΤΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ [ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ] ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ [ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ] ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.....
  ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
  ΟΙ ΓΚΙΑΟΥΡΗΔΕΣ
  ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΙΑ [ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΝΝΙΑ ΣΤΟΥΣ 10 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΕΙΧΑΝΕ ΜΟΥΣΤΑΚΙ-ΜΟΥΣΤΑΚΑ]
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝΕ ΝΑ ΦΟΡΑΝΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ [ ΙΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ]
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝΕ ΝΑ ΙΠΠΕΥΟΥΝ [ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΩΣ ΑΜΑΘΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΠΕΡΙ ΑΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΙΠΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΝΙΑΕΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ]
  ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΣ [ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΠΕΤΡΑΠΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ]

 • Ανώνυμος 33563

  22 Απρ 2015

  ''''''ΠΟΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑ '''''ΔΙΕΡΩΤΑΣΤΕ....
  ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ...ΣΩΣΤΗ Η ΑΠΟΡΙΑ ΣΟΥ....ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ..ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ[ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΛΠ] ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ...ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ [ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 1912 ΠΟΥ Ο ''ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ'' ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ '''ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ''' [ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΡΕΥΝΙΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ] ΤΗΝ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ [ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ] ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ......ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΟΦΣΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΦΣΚΙ Η ΣΛΑΒΟΣΚΟΠΙΑΝΟ ΒΑΡΝΤΑΡΙΩΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ [ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ..Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821 ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΠΚΛΠ ] ΑΥΤΗ [ Η ΣΚΟΠΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ] ΕΙΧΕ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΕΙ ΦΥΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ..ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΔΕΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ [ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ] ΑΛΛΑ ΒΑΡΝΤΑΡΙΩΤΟΣΚΟΠΙΑΝΙΚΗ......
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΑΘΗΚΑΝΕ ΥΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
  ΥΣΤΕΡΑ ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΛΕΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ [ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ] ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ [ ΑΛΕΞΩ [ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ] , ΟΠΩΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΚΛΠ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΣ ] ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΥ ΣΛΑΒΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΦΣΚΥ
  ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΙΛΛΥΡΙΟ [ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ].....ΔΙΚΙΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ..Ε ΤΙ ΤΩΡΑ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ......
  ΒΑΣΙΚΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΟΧΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ''ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΜΥΘΙΚΟΣ ΛΑΟΣ .... Η ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Η ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΞΑΝΕ...ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕ......ΑΣΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΞΑΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ [ΕΠΙ ΤΡΙΤΟΥ ΡΑΙΧ]
  ΗΤΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ [ΜΕ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ] ΚΑΤΑΦΕΡΑΝΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ......ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΞΕΧΑΣΑΝΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΞΗΓΟΥΣΕ.....ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝΕ ΑΛΛΩΣΤΕ...ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ...''ΛΕΓΕ ΛΕΓΕ ΛΕΓΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ'''...

 • Ανώνυμος 33551

  22 Απρ 2015

  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΣΤΑΡΟΙ ΑΝΑΤΑΜΕΙΒΟΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΑ '''ΥΛΙΚΑ''' ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
  ΒΕΒΑΙΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟ 1826 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ [ ΕΔΩ ΚΟΛΑΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ]
  ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ...ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ [ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΦΤΑΙΓΑΝΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ] ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...ΤΟ ΛΕΩ ΓΙΑΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΝΛΑΜΒΑΝΕΤΕ...ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

 • Ανώνυμος 33547

  22 Απρ 2015

  ωραιοσ ....

 • Ανώνυμος 33542

  21 Απρ 2015

  Στα μικρά παιδιά δεν πρέπει να αφήνονται μαχαίρια και άλλα κοφτερά εργαλεία, διότι υπάρχει βάσιμος κίνδυνος να πληγωθούν.

  Δυστυχώς, από τη σοφή αυτή πρόνοια δεν μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους και τα μειράκεια ...της ελεύθερης έρευνας. Μέσα στη χαρά της άγνοιας τους, νομίζουν πως ό,τι κατεβάσει η παττίχα τους είναι σωστό. Και έτσι, σαν τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να χειριστούν σωστά ένα μαχαίρι, τραυματίζονται και πληγώνονται λόγω της άγνοιας τους.

  Φερ' ειπείν... Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα τέτοιο πολύ κοφτερό εργαλείο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχει ηλικία τρεισήμιση χιλιάδων χρόνων. Στη διάρκεια αυτή πολλές λέξεις αλλάξανε σημασία, χωρίς πάντα να αλλάξουν και μορφή. Τα μειράκεια και τα παιδάκια που νομίζουν πως κάνουν ελέυθερη έρευνα, διαβάζουν πολλές φορές λέξεις από προηγούμενους αιώνες, και νομίζουν ...πως έχουν τη σημερινή σημασία...

  Μια τέτοια λέξη είναι και η λέξη "αποστασία". Ο ανεκπαίδευτος ερευνητής, βρήκε κάπου να ονομάζουν το 1821 ως αποστασία, ...και νόμισε ότι έπιασε τον Θεό από τ' αρχίδια, κατά πως λένε οι αθυρόστομοι χωριανοί μου.

  Αλλά..., τι να πεις σ' ένα Ελληνα που έφτασε να υπερασπίζεται την άποψη ...πως το 1821 δεν ήταν επανάσταση, και πως καλά περνούσαμε επί Οθωμανίας... Ε, ναι..., τα γιουσουφάκια καλά περνούσανε....
  .

  Κωνσταντάς Χατζηκωσταράτσος

 • Ανώνυμος 33419

  13 Απρ 2015

  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ''ΠΡΟΕΔΡΙΑ''' ΤΗΣ ΕΕ ΠΗΓΕ ΣΤΟΥΣ ΝΑΖΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ [ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ] ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣΦΙΓΓΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ [ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ].......ΔΗΛΑΔΗ Η '''ΕΛΛΗΝΙΚΗ''' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΟΥ '''ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ'' ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.....
  ΑΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟ ΝΑΖΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.....ΑΡΑ '''''ΚΑΝΟΥΝ'''' ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ....ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ[ ΡΩΣΣΙΑ] ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ......ΕΠΙΣΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ 1999 ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΑΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ [ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΑΝΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ] ΕΝΩ ΑΦΗΣΑΝΕ ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΑΦΙΟΖΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΕΦΡΩΝ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΤΣΕΚΑ [ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ ] ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΣΟΒΟΥ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΦΡΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ] ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ,,,ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ.....ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ 1940- 44] ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ..... ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΒΑΝΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ [ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Μ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ , ΧΩΡΙΑ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΩΝ....ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ [ ΚΑΛΟΦΑΓΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΓΥΜΝΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ'''ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ''' ΣΚΗΝΙΚΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙΑ ΤΡΑΒΑΝΕ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ, ΑΛΑΧ ΟΥΑΚΜΠΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ]...ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΑΛΙ...ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΚΕΙ..ΕΕΕΕΕ....ΜΠΑΜΜ ΚΑΝΕΙ...ΑΥΤΟΚΑΡΦΩΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΑΡΕΥΟΥΝ......ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΝΟΝΤΕ ΛΙΓΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...ΔΕΝ ΠΟΛΥΑΝΗΣΥΧΟΥΝΕ ΟΜΩΣ...ΚΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΡΙΑ [ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΡΟΥΜ [ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]

 • Ανώνυμος 33381

  9 Απρ 2015

  Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΩΜΙΟΙ ΥΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ [ Η ΡΩΜΑΝΙΑ-ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ
  ''''ΕΛΛΗΝΙΚΗ''' ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗ [ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ] ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ [ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ- ΝΕΟ ΛΕΩΝΙΔΑ- ΤΟΝ ΕΛΛΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ] ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.....
  Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΛΑΞΕ [ ΡΩΜΙΟΙ ] ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΛΑΟΣ [ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ] ....Ο ΛΑΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ.....ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑΣΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΕΙΚΑ...ΔΗΛΑΔΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ....ΡΩΜΕΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΙΚΗΣΑΝΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ....ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΑ ΡΩΜΕΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΡΩΜΑΙΩΝ...ΤΕΛΟΣ...
  ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΚΟΠΙΑ.....ΕΝΩ ΛΕΓΟΝΤΟΥΣΑΝ ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΟΙ Η ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΦΟΤΟΥ ΜΠΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΣΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ [ ΜΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΝΔΟΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝΕ ΤΩΡΑ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΕΕΣ ΩΣ '''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ'''...ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΤΑΝ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΑΝΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ...ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ '''ΜΑΚΕΝΤΟΝΣΚΙ'' ΔΗΛΑΔΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ''''...Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ...ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΑΝΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ......ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΛΑΧΤΗΚΑΝ....ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΛΑΒΙΚΟΣ [ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ] ΛΑΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ...ΤΕΛΟΣ...

 • Ανώνυμος 33326

  6 Απρ 2015

  ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΚΥΠΡΟΣ
  ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ
  ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 • Ανώνυμος 33325

  5 Απρ 2015

  δυο λεξεις μονο απο τη κυπρο. εδω γι αυτους που ψυχομαχουσαν μεχρι και πριν απο λιγα χρονια λεγανε.''αυτος βαρκαριζει'' οπωσ το λεγανε απο τα χρονια του ομηρου,του ησιοδου, τωνμηκυναιων.

 • Ανώνυμος 33307

  5 Απρ 2015

  τα εκκλησιαστικα σαιτ παρουσιαζουν με περιφανια τη φουστανελα να εχει καταγωγη αρχαιοελληνικη
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΑ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΑ''- ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΩΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΙΤ
  ΑΡΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ

 • Ανώνυμος 33121

  26 Μαρ 2015

  Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ [ ΠΡΑΓΜΑ ΑΔΥΝΑΤΟ ] ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ [ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑ .. ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΗΤΑΝ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ]
  ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ..ΟΙ ΡΟΥΜ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ.....ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΡΑΒΙΣΤΗΚΑΝΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ..ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΡΩΜΙΟΣ

 • Ανώνυμος 33066

  26 Μαρ 2015

  ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΤΕ .......Οι επαγγελματίες προπαγανδιστές του χριστιανισμού, αλλά και άλλοι συνοδοιπόροι τους μας βομβαρδίζουν καθημερινώς από τα παράθυρα των τηλεοπτικών διαύλων, από εφημερίδες και περιοδικά και χαϊδεύουν τα αυτιά μας με τα υποτιθέμενα κηρύγματα αγάπης του Ιησού,
  ΝΑΙ ΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΜΟΥ.....ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΜΟΥ....ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΕΩΣ....ΚΛΠΚΛΠΚΛΠΚΛΠ .....ΤΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ;;;;...ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΨΗ;;;;..ΚΑΙ ΤΙ ΕΡΕΒΟΣ;;;;;....ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ..ΤΣΟΥΟΥΟΥΠΠΠΠ...ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΙΛΑΝΕ...ΑΜ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ....ΑΑΑ ΕΙΔΙΚΑ Ο ΣΚΑΙ ΟΟΟΟΛΗ ΜΕΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ''''ΨΕΥΤΟΘΡΗΣΚΕΙΑ''''.....'ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΩ...ΘΕΣ ΕΚΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΝΕ ΟΛΟ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ...ΕΛΕΟΟΟΣ...ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.....ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΡΩΜΙΟΥΣ.....ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ...ΑΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''''ΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ'''''' ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΡΙΣΤΙΑΝΟΙ....ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....
  ''ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ''-'''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΟ''' ΜΕΤΩΠΟ
  '''''Ο ΑΠΟΛΛΩΝ'''''
  ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
  ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΑΤΗ ΤΕΚΤΟΝΕΣ , ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΟΥΣ , ΓΥΦΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ,
  ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΜΟΥΣ ΔΟΥΛΟΠΑΡΙΚΟΥΣ ΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥΣ ....ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΜΑΤΗ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ BAR CODE ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΟΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟ 666 [ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΥΧΑΙΟ...ΜΗΝ ΠΑΕΙ Ο ΝΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΚΟ...ΕΙΠΑΜΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ]...ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ [ ΤΙ ΘΕΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙ....ΝΑ ΚΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ;;;..ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ..ΠΟΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ;;;;...ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ...ΤΙ; ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ;;;;....ΕΙΣΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟΣ...ΠΩΣ;;;;...ΤΗΣ ΕΕ;;..ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΕ ΛΙΓΟ....ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΕ...ΠΑΠΑΠΑ...ΑΛΗΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ , ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΚΑΜΑΤΗ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΙΟ ... ΠΡΙΝ ΠΙΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΜΕΝΗΣ ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΕΙΝΕΙΣ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ...ΟΥΣΤ
  ΡΩΜΙΟΙ ΛΙΓΑ ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΣΑΣ....
  ΤΖΙΧΑΝΤ ΓΕΡΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
  ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ''''
  ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...
  ΚΑΝΤΕ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
  ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  ΕΞΩ ΟΙ ΑΚΤΟΔΕΞΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
  ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟ Η ΤΟ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟ
  Η ΤΟΝ ΤΖΑΦΡΕΙ ΜΙΝΕΙΚΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

 • Ανώνυμος 32992

  24 Μαρ 2015

  ΜΗΝ ΛΥΠΑΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ...ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΙΑΡΗΔΕΣ ΕΙΝΑΙ

 • Ανώνυμος 32955

  22 Μαρ 2015

  Λυπάμαι για όλους εσάς τους Ανθέλληνες....

 • Ανώνυμος 32809

  10 Μαρ 2015

  ότι το γνωστόν Καρυοφύλλι ονομάσθη ούτω από
  τού εν Βενετία οπλοποιού Carlo figlio (Καρόλου υιού).
  Περίεργος μα την αλήθειαν η ανακάλυψις, αλλʼ ουδόλως ευάρεστος.
  Τολμώ μάλιστα, να είπω προς τον φίλον,
  ότι απαγορεύεται οιωδήποτε η διά τοιούτων ερευνών
  καταστροφή των θελκτικών μύθων, διʼ ων ετράφημεν
  ΤΙ ΛΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ...ΩΣΤΕ ΕΤΣΙ ΤΟ ΚΑΡΙΟΦΥΛΙ...ΠΩΠΩΠΩ....ΜΟΥ ΚΑΤΑΡΙΨΑΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ....ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ...ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΛΛΑ ΡΩΣΟΙ...ΕΤΣΙ ΠΑΕΙ

 • Ανώνυμος 32667

  4 Μαρ 2015

  ΠΡΩΤΟΝ
  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ....
  '''ΑΝΔΡΕΣ ΓΡΑΙΚΟΙ''' ΠΡΟΣΦΩΝΕΙ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ....
  ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΧΑΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣΥ'''ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''''
  ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ''''ΖΟΡΙ''' ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΩΣ Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ [ ΨΕΥΔΩΣ ΒΕΒΑΙΑ] ΓΙΑ ΤΗΝ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ.....ΠΑΡΤΕ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ......
  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΕΔΩ Ο ΕΛΛΗΝΟΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ[ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 ΡΩΜΙΕΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΤΕΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ[ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ] ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΑ ΩΣ ΓΑΣΜΟΥΛΟΙ....ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ....ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΒΕΒΑΙΑ ΦΡΑΓΚΙΚΗ-ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΡΩΜΕΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ[ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΡΕ ΑΛΑΝΙΑ]
  ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ.....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ;;;;
  Διαβόντα γὰρ χρόνοι πολλοὶ αὐτεῖνοι οἱ Ρωμαῖοι,
  Ἕλληνες εἶχαν τὸ ὄνομα, οὕτως τοὺς ὠνομάζαν,
  – πολλὰ ἦσαν ἀλαζονικοί, ἀκομὴ τὸ κρατοῦσιν –
  ἀπὸ τὴν Ρώμη ἀπήρασιν τὸ ὄνομα τῶν Ρωμαίων.
  ΤΙ ΛΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.....ΤΟΝ 13ο ΑΙΩΝΑ ΟΙ '''''ΣΛΑΒΟΙ'''[ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ] ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΡΩΜΙΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΝ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ
  '''' ΠΟΛΛΑ ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΙ , ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΣΙ'''''ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΑΣΤΑΝ.....ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ '''ΕΙΠΕ''' ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ '''ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ''' ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ .....ΠΑΝΤΟΣ ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΕΩΣ Ο [ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ] ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΙΔΙΟΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ.....
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΙ....ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΑ....ΙΔΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΑΘΕΜΑ ΣΑΣ..

 • Ανώνυμος 32625

  3 Μαρ 2015

  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΗ ΛΕΞΗ '''ΔΗΜΟΣΙΑ''' ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ....ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΤΗ ΜΑΘΑΝΕ ΤΑ ''''ΚΥΜΑΤΑ''''' ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ;;;;
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ;;;
  Η ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;;;......ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ...ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ...........ΟΥΤΕ ΣΕ ''''ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ''' ΣΧΟΛΙΚΑ ''''ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ'''' ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΥΠΗΡΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΛΕΞΗ
  ...... ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΞΗ ΔΗΜΟΣ Η ΛΕΞΗ '''ΔΗΜΟΣΙΑ'''....ΕΤΣΙ ΛΕΓΑΝΕ[ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ] ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ.....ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ....ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ ΑΝΤΑΜΩΝΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝΕ.....ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΗΝ '''ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ''' ΠΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΟΙ ''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ'''.....ΚΑΘΟΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΑΦΗΣΑΝΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΛΟΥΣ.....
  Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ -ΟΠΟLΟΣ....[ΠΧ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ] ΣΤΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ;;;;...
  ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ 300 ΧΡΟΝΙΑ;;;....ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΑ '''ΚΥΜΑΤΑ''' ΑΠΟ ΤΑ ''''' ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ''''.ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ;;;;;;......ΠΑΛΙ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΣΥΝΕΒΗ....
  ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΟΠΩΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ
  ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 6 ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;;;;;;;....
  ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ '''''ΚΥΜΑΤΩΝ'''' ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ......
  ΑΡΑ ΛΙΓΟ ''''ΔΥΣΚΟΛΟ''' ΝΑ '''ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ'''' ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΜΩΡΑΙΤΕΣ.....
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΒΓΑΛΕ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ....ΑΥΤΗ Η ΠΗΓΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΔΕ ΛΕΩ ΟΤΙ '''ΣΛΑΒΟΣ ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ''
  ΟΥΤΕ ΟΤΙ '''' ΠΗΡΑΝ ΔΡΟΜΟ ΟΟΟΟΛΟΙ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ''''
  ΛΕΩ ΑΠΛΑ ΟΤΙ ΤΑ '''ΚΥΜΑΤΑ''''' ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΤΕ....
  ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΚΥΜΑΤΑ ΡΩΜΙΩΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ.....
  ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΩΡΙΑ

 • Ανώνυμος 32576

  2 Μαρ 2015

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΛΗΘΗΚΑΜΕ ΠΡΙΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 2900-3000 ΧΡΟΝΙΑ [ ΚΑΜΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ]
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΡΑΙΚΟΙ [ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ] ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΑΣΤΑΝ ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ ΑΥΤΟΑΠΟΚΛΕΙΘΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣ [ ΓΡΕΕΚΣ] ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ ΛΑΟΙ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΟΥΝΑΝ[YUNAN]-ΙΩΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ [ΙΩΝΙΑ] ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ [ YUNANISTAN ΛΕΝΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ]
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΩΜΙΟΙ ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ''ΠΕΡΑΣΕ'' ΣΤΑΔΙΑΚΑ [ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΟΦΩΝΗ ΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΟΛΗ ΤΟ 330ΜΧ] ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΥΤΟΑΠΟΚΛΗΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ- ΡΩΜΙΟΙ [ ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΘΟΤΙ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΡΕΥΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΒΑΡΒΑΡΙΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ] ΕΤΣΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ........
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΥΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ

 • Ανώνυμος 32559

  2 Μαρ 2015

  ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ] ΕΛΛΗΝΕΣ [ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ] ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟ 1821
  '''ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΔΗ'
  ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΣΛΑΒΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ......
  ΑΡΧΑΙΕΣ ''''ΣΛΑΒΟΒΟΥΛΓΑΡΟΣΕΡΒΙΚΕΣ'''' ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΑΔΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΜΩΡΑΙΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΣΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ [ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΦΕΡΑΝΕ ΤΟΝ ΑΔΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝΤΑ [ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ''''ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΥΣ'''' ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ '''''ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ''' ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ [ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΟΡΑΕΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ]
  ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ[ '''ΣΛΑΒΙΚΑ''' ΔΗΛΑΔΗ ]ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΣΛΑΒΙΚΗ ΟΠΩΣ....
  '''''''ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ ΜΟΥ....
  ΓΙΕ Μ' ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΗ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙ''''
  ΤΟ ΕΒΟΥΛΗΣΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΣΛΑΒΟΙ ΠΟΥ ΒΙΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΤΟ '''ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ -ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟ-ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ''''' ΒΥΖΑΝΤΙΟ....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.....Η ΣΛΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ''''ΚΑΘΙΚΙΑ'''' ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ....'''''ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ'''''' ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ....... ΠΟΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;;;;.....ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΩΡΙΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝΕ ΟΙ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.....
  ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΥΤΕ ΧΑΡΟΝΤΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΑΔΗΣ.....ΟΜΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ , Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΤΟΝ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΘΡΑ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ[ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ] ....ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΟ....ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ .....ΤΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΟΗΣΗ...
  ΣΕ ΤΟΝ ΣΥΡΤΟ ΧΟΡΟ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ...
  Ο χορός μνημονεύεται στην Επιγραφή του Επαμεινώνδα (στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ. ΚΩΠΑΙΔΑ), που βρέθηκε στη Βοιωτία
  Τας δε πατρίους πομπάς μεγάλας και την των συρτών πάτριον όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσε

 • Ανώνυμος 31502

  10 Ιαν 2015

  ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΙΚΟΙ....ΤΙ ΛΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.....ΠΩΠΩΠΩΠΩ......ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΗΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ....ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ;;...ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡΗΔΕΣ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ........ΒΕΒΑΙΑ ΔΙΟΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΗΤΑΝ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΙ....ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΑΒΟΣΑΡΑΚΙΝΙΚΗ ΕΝΩ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΣΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΑΦΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ [ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΚΟΣΣΟΒΑΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΕΘΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΥΘΕΡΗΣ [ ΝΑ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΩΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ] ΕΡΕΥΝΑΣ ]
  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΑΝΕ ΤΟ 1912....ΟΤΑΝ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ Ο ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΦΑΞΕ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΕΠΟΙΚΟΥΣ....ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ [ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΕ Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΗΣ ΟΛΙΓΙΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ....ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΥΤΕ 2 ΑΙΩΝΩΝ.......ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ...ΑΛΛΟ ΤΙΠΟΤΑ ΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ [ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΠ....ΚΑΙ ΣΤΟΝ Β ΠΠ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ...ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ....ΘΕΣ ΚΙ ΑΛΛΕΣ;;;;;;;;....ΑΣΕ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣΟΥΝ....ΠΟΥ ΟΜΩΣ ...ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΗ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ......ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΛΟΙΠΟΝ....
  ΑΣ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ....ΟΣΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΓΛΥΤΩΣΑΝ , ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΕ ΒΙΑΙΩΣ Η ΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΨΕΥΤΟΔΙΑΝΟΗΣΗ ΜΕ ΑΝΥΠΟΤΑ ΒΑΣΣΑΣΝΗΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΙΑΣ [ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ '''ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ'''....ΟΧΙ .... ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ''ΑΛΛΟΕΘΝΕΣ'' ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ
  ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ''ΑΡΧΑΙΚΑ''ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ...;;;....ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΑΝ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ-ΜΕ ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ Η ΠΑΠΑΝΔΡΕΙΚΗ '''ΔΙΑΝΟΗΣΗ''' ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
  ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ...ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ...ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ...ΚΑΙ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ.....ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ HOYSEWIFE ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΡΕΠΟΥΣΗ .....ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ...ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΣ....ΑΜ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ '''ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ'''...ΠΑΠΑΠΑΠΑ..

 • Ανώνυμος 31418

  7 Ιαν 2015

  ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΜΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΕΙΤΕ ... ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΥΠΕΞ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ....ΕΤΣΙ ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΩ ΕΓΩ...ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΟ YOUTUBE....ΠΑΤΗΣΤΕ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑ...

 • Ανώνυμος 31377

  6 Ιαν 2015

  ΜΟΥ ΓΡΑΨΑΤΕ '''Ρε φίλε, που μένει αυτός ο Σόρος που όλο λες και τα δίνει, να πάω να τα πάρω κι εγώ; Πες μου σε παρακαλώ. Έχεις κανένα τηλέφωνο; Δεν είμαι και κανένα κορόιδο...
  ΩΡΑΙΟΟΟΟΟΣ......ΣΩΣΤΗ Η ΣΚΕΨΗ ΣΟΥ....ΚΑΙ ΑΡΓΗΣΕΣ....
  ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ
  ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ......ΠΑΕΙ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ.....ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟΥΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ.....ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΙΠΕΤΑΡΟΥΣ ΣΟΥ ΛΕΕΙ '''ΑΡΙΜΑΝΙΟΣ ΛΑΟΣ ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΗΣ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΩΡΟ '''ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ-ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ'' ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ'''......ΑΑΑΑΑΑΑ....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ......ΒΡΗΚΑ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ.... ΠΑΕΙ ΚΑΤΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ [ ΒΛΕΠΕ ΣΚΟΠΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ] ΦΑΝΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΤΟΥΣ [ ΒΛΕΠΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ] ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ...ΚΛΠΚΛΠ ΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΚΑΘΑ ΦΙΛΙΣΤΟΡΑ....ΚΑΘΩΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.......
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΑΝΕ ΣΤΟ '''ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΛΠ ΚΛΠ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ....ΤΡΩΝΕ ΚΑΛΛΑΑΑΑΑΑΑ.......
  ΚΟΙΤΑ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΝ ΕΧΩ....ΕΚΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΑ ΦΙΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ......ΕΜΕΝΑ ΜΗ ΜΕ ΡΩΤΑΣ....ΔΕΝ ΑΞΙΩΘΗΚΑ ΝΑ ΦΤΑΣΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΥΣ ΠΑΝ ΜΕΓΙΣΤΟΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...
  ΑΑΑΑΑΧ...ΑΤΙΜΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΕΣ ΣΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΜΑΣ ΑΔΙΚΗΣΕΣ........

 • Ανώνυμος 31329

  5 Ιαν 2015

  ΡΕ ΤΣΙΡΙΜΠΙΜ ΤΣΙΡΙΜΠΟΜ Η ΠΑΠΑΤΖΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ '''ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ''' ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΕΙ.......
  ...ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΟΝΤΟΠΑΤΡΙΩΤΙΣΑ ΤΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ;;;;;;....ΝΑΙ ΕΙΜΑΙ....Ε ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝ ΕΙΧΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΑ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΑΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΔΑΣ....ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝ ΕΙΧΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΚΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.....ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΕΤΕ;;;;...ΤΙ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΕ ΠΑΡΑΞΕΝΟ;;;;.....ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ;;;;ΟΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΤΗΡΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΧΙΤΛΕΡ .... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΓΡΑΦΑΝΕ ΟΙ ΝΑΣΙΣΤΕΣ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ....

 • Ανώνυμος 31322

  5 Ιαν 2015

  ΡΕ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ '''ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''' ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ '''ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΙ ΛΑΟΙ'' ΠΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....
  .ΕΤΣΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝΕ ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ....ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΟΕΘΝΗ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ....'''ΚΑΘΑΡΟ''''';;;;... ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ;;; Η ΜΗΠΩΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ;;; ... ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΡΕ;;;;
  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ''''ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΕΣ'''' ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΩΝ ...
  ΔΡOOOMO...ΟΥΣΤ....GIT BURDA....
  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''' ΜΙΓΑ '''' ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ '''ΒΡΩΜΙΚΟ'''' ΑΠΟ ΤΟ DNA ΕΝΟΣ ''''ΚΑΘΑΡΟΥ'''' ΛΕΥΚΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ Η ΕΝΟΣ '''ΚΑΘΑΡΟΥ'' ΜΑΥΡΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ;;;;;ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ;;;;;ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΥΣ''''' ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ;;;;;Η ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ;;;
  ΞΑΝΑ ΟΥΣΤ.....ΞΑΝΑ GIT BYRDA...

 • Ανώνυμος 31288

  5 Ιαν 2015

  ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΚΑΝΕΤΕ.....ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ....ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΞΗΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ......ΟΥΤΕ ΕΣΑΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ '''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ-ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ'' ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ TOΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.....
  ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΠΑΡΕΞΗΓΟΥΜΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΑΘΑΙΝΕ ΑΥΤΑ Ο ΧΟΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ.....
  Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ.....ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΑ;;;;;......ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ......ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ '''ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΠΥΡΡΟΙ''' ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΑΙ ΠΥΡΟΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΛΛΥΡΙΑ .....ΓΝΩΣΤΑ ΑΥΤΑ. ......ΤΙ ΛΕΣ;;;;;;; ΤΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;........Ο ΠΥΡΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ;;;;;
  ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ....
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΥΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ.....
  ΑΙΝΤΑΑΑΑΑΑΑ..............

 • Ανώνυμος 31193

  2 Ιαν 2015

  Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΝΥΜΙΑ
  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ.....ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑ......ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ....ΤΟΥΡΚΟΙ-ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ......
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ .....ΕΞΩ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ........ΕΞΩ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ[ ΠΟΥ ΠΕΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ].........ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ........ΥΨΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΡΩΜΙΟΙ ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΡΕΜΑΛΕΣ....ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΥΣ....ΡΩΜΙΟΙ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΑΣ....
  ...Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ....ΕΙΔΙΚΑ Ο ΜΩΡΙΑΣ ΘΑ ΚΥΡΗΧΘΕΙ ''ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ'''.....ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.....
  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΤΕ
  ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΕ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΕ ΕΕΕΕ......
  ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ...
  ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
  Ο ΒΕΡΟΣ Ο ΤΣΟΛΙΑΣ ΕΙΝ ΑΠ ΤΗ ΣΚΙΠΕΡΙΑ
  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥ
  ΚΑΙ ΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΟΥ
  ΚΕΜΑΛ ΓΕΡΑ ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ
  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΡΕΜΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΕΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
  ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ '''ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ'''
  ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

 • Ανώνυμος 31175

  1 Ιαν 2015

  Οι σουλιώτες ήταν χριστιανοί αλβανοί, που μιλούσαν αλβανικά'''''

  ΒΕΒΑΙΑΑΑΑΑΑ....... ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ[ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ] ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΠΗ ΑΛΒΑΝΙΑ.....ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΚΙΟΛΑΣ ΧΡΟΝΙΑ.....ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ Η ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ-ΑΛΒΑΝΟΥ-ΚΟΣΟΒΑΡΟΙΛΛΥΡΙΟΥ...
  ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΛΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΙΟΤΗΣ [ ΠΕΛΑΣΓΟΙΛΛΥΡΙΣΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ''LAZARATIOT''] ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ ΠΥΡΟΣ [ ΠΥΡΟ ΔΗΛΑΔΗ.. ΤΟ ΣΙΓΜΑ ΤΟ ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΤΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΑ ''ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ [ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗ ΚΟΣΚΙΝΟ ]ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΞΑΝΑ ΛΕΓΩ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
  '''ΟΥΝΕ ΓΙΑΜ ΜΠΙΡ ΝΓΚΑ ΣΗΙΠΕΡΙΑ Ε ΜΑΔΕ [ ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ''' ] ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ....ΟΧΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ... ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.....ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ ΠΡΟΣΠΑΘΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΙΛΛΥΡΙΑ ...
  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΑΧΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΟΣΟΒΟΥ ΤΕΤΟΒΟΥ [ ΒΕΡΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ... ΤΟ ΤΕΤΟΒΟ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΔΑ .ΕΠΙΣΗΣ ΒΕΡΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΛΕΞΗ ΚΙ ΑΥΤΗ .....ΟΠΩΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑ ΚΛΠ]
  ΚΑΙ Ο ΠΥΡΟΣ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΡΑΜΥΔΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ....[ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Η ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ]
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ο ΠΥΡΟΣ[ PYRO TO PRAGMATIKO ΙΛΛΥΡΙΚΟ ONOMA ] ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ-ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΣΤΕΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ-ΛΑΖΑΡΑΤΙΩΤΕΣ[ ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ] ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΟ '''ΠΡΑΜΑ'''ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΟ ΛΑΖΑΡΑΤΙ ..... ΑΦΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΠΙΤΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ , ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΠΕ .... ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝΑΝ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΗΣ - ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ [ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ] .... ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙ ΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΟΠΛΟΙ [ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ]

 • Ανώνυμος 31126

  31 Δεκ 2014

  Το όνομα "Έλληνες" προ του Κοραή σήμαινε τον Ειδωλολάτρη...
  ΣΩΠΑ ΡΕ ΤΣΙΡΙΜΠΙΜ ΤΣΙΡΙΜΠΟΜ
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕΕΕΕΕΕΕ......
  ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
  Το κατά καιρούς κατηγορηθέν Πατριαρχειο λέγει, επί
  τουρκοκρατίας [ΠΡΟ ΤΟΥ 1770], στον διεξαχθέντα διάλογο με τους Βρετανούς
  προτεστάντες:
  "...πάλαι μεν Ελλήνων, νυν δε Γραικών και Νέων Ρωμαίων δια την
  Νέαν Ρώμην καλουμένων..."
  Δηλ. οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί-"Νέοι Ρωμαίοι" απόγονοι και συνέχεια των
  "πάλαι καλουμένων Ελλήνων", καλούμενοι σήμερα ούτως εκ της Νέας Ρώμης-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η '''ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ'''
  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ 2200 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΟ ΠΡΙΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
  ''''ΟΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙ ΜΕΝ ΓΡΑΙΚΟΙ ΝΥΝ ΔΕ ΕΛΛΗΝΕΣ''
  ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΣΤ...............

 • Ανώνυμος 31094

  30 Δεκ 2014

  ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΕΦΘΑΣΑΝ ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ-ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗΔΕΣ-ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΩΡΙΑ [ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΣΟΣ ]....
  ΕΚΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ '''' ΙΩΝΙΚΗ ΦΑΛΛΑΓΓΑ'''' [ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ]
  ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ''''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΛΑΓΓΑ'''
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ '''ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ''''
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΚΗΣ ΦΑΛΛΑΓΓΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ [ ΔΙΘΕΤΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΠΩΣ ΧΙΜΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΛΠ [ ΟΠΩΣ ΠΧ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΧΟΡΜΟΒΙΤΑΙ [ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΚΛΑ ΤΟΥ ΧΟΡΜΟΒΟΥ ] ΟΠΟΥ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΝΤΑΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ [ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ] ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΗ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΣΚΑΒΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΛΑΓΟΥΜΙΑ ΣΤΑ ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.... ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ....ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ]

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
  ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ......ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΜΟΥ ΤΑ ΕΜΑΘΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ....ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ.....................
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΑΤΗ 16ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΛΛΑΓΓΑ [ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ]
  [ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ , ΜΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ , ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΩΧΘΕΙ ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΑ]
  ΕΝΩ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ.........ΑΑΑΑΑΑ.....ΟΟΟΧΙΙΙΙΙ....ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ......ΜΟΝΟ Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ.......ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΟΙ ΑΤΙΜΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ.....
  ΜΗΝ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΠΠ....ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΠΠ....
  ΤΙ;;;;;;ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑΝ;;;;....
  ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ

 • Ανώνυμος 31078

  29 Δεκ 2014

  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ .....
  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ--ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΛΑΒΟΓΕΝΗ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΑΜΑΧΩΝ [ ΚΛΠ ΚΛΠ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΟΥΡΕΙ] ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη

  ΜΠΑ.......ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ;;;;;

  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΑΛΒΑΝΟΣ-ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ.....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....
  ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ '''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ;;''....ΤΙ;;;...ΤΗΝ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;;;;;;;;;;;ΑΠΑΠΑΠΑΠΑ.....ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ.......

  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ''''ΜΠΥΘΕΚΟΥΡΑ'''''
  ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν
  ΠΑΡΤΕ ΝΑ ΧΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ....]
  Έκανα το Σταυρό μου, ασπάσθηκα την εικόνα της, βγήκα από το εκκλησάκι, πήδηξα στο… άλογό μου και έφυγα. Σε λίγο μπροστά μου ξεπετάγονταν οχτώ αρματωμένοι, ο εξάδελφός μου ο Αντώνης Κολοκοτρώνης και επτά ανήψια του. Κανείς δεν είναι στην Πιάνα, μου είπε ο Αντώνης. Ούτε στην Αλωνίσταινα. Είναι φευγάτοι. -Ας μη είναι κανείς αποκρίθηκα. Ο τόπος σε λίγο θα γιομίση παλικάρια… Ο Θεός υπέγραψε την λευτεριά της Ελλάδος και δεν θα πάρει πίσω την υπογραφή του

 • Ανώνυμος 30998

  27 Δεκ 2014

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ,ΠΑΡΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΛΠ] Η ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο'ΓΡΑΙΚΟΣ'[ GREECE ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ]
  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Ο 'ΕΛΛΗΝΑΣ'' ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο 'ΡΩΜΙΟΣ'[ 1600 ΕΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1600 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΕΤΩΝ [ ΣΤΟΝ ΒΕΡΕΜΗ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ]
  ΡΩΜΙΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΑΙ ,ΤΑ ''ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ''[ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΓΕΝΕΕΣ] ,Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.....ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ [ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ] ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ [ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΤΘΟΥΣ] ΠΟΥ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΤΟ 330ΜΧ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ''ΒΥΖΑΝΤΙΟ''[ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ] ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΟΘΕΤΗΣΗ [ΚΑΙ] ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΒΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ[ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ]
  ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Η''ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ'' ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΙΜΗΤΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ..
  Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ Η ΣΕΡΒΙΚΗΣ Η ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ Η ΙΛΥΥΡΙΚΗ Η ΚΟΥΡΔΙΚΗΣ Η ΑΡΑΒΙΚΗΣ Η ΙΟΥΔΑΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ....ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ] ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΥΣ...ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ '''ΡΩΜΙΟΙ''' ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΘΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΙΚΤΙΝΟ] ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ''ΡΩΜΙΟΣ'' ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ Ο ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ..ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
  ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 51 ΕΚ ΤΩΝ 70 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 80 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 • Ανώνυμος 30978

  27 Δεκ 2014

  ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΠΑΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ...ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ...ΠΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ .....
  ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ....ΤΟ '''ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ''' ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ '''ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ''' ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ '''ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ''' [ ΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΩΣΕ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΝΟΗΣΗ ''' ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ .....
  ΠΟΥ ΟΜΩΣ....
  ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΗΤΑΝ '''ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ''[ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ.....[Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΧΡΕΙΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ].....
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΠΙΛΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΨΕΥΤΟΙΣΤΙΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
  ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΑΡΑΒΟΣΑΡΑΚΙΝΙΚΑ ΕΝΩ ΛΙΓΟΙ ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΟΙ...ΑΥΤΟΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ [ ΓΚΕΚΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ]
  ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ [ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ....ΤΑ ΤΡΩΜΕ ΡΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΑ...Ο ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΗΤΑΝ ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΑΠΠΟΛΩΝΟΣ....[ ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΩΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΗ ΣΤΗΝ ΦΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ]
  ....ΣΥΝΕΧΙΖΩ.....
  ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΔΙΑΚΟ ΛΕΓΩ ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΔΕΣΕ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕ'''ΓΕΝΕΣΑΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΔΙΑΚΟ ΜΟΥ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΗΝΙΣΕΙΣ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΟΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ [ ΤΟ ΣΤΟΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΑΝΕ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ......ΝΑΙ ΝΑΙ....ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ...]
  ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΜΑΣΩΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΚΟΣ'''

  '''ΕΓΩ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΘΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ'''ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΥΒΛΙΣΑΝΕ ΟΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝΕ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ[ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΜΕΝΑΝ ..ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΠΟΛΥΗΘΕΛΑΝ .. ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΟΥΚΩΜΑ.....ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ..ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ

 • Ανώνυμος 30966

  27 Δεκ 2014

  Greqο αποκαλουν οι αλβανοι τον ελληνα [εκ του Γραικος παλαιοτερη-παναρχαια ονομασια ακομα και απο την ονομασια Ελληνας] αλλα και Ρωμιο...rum[Ρωμιους] μας αποκαλουν οι Τουρκοι αλλα και Yunan[Ιωνες της Μικρας Ασιας-οπως μας αποκαλουσαν οι Περσες τον 5ο πΧ αιωνα]....και οχι τωρα αυτα η μετα το 1830 που γιναμε κρατος και μασ ειπαν ελληνες

  αλλα και πριν ακομα γινουμε κρατος [επι τουρκοκρατιας για παραδειγμα ετσι μας αποκαλουσαν [ με τις παναρχαιεσ αυτες ονομασιες]

 • Ανώνυμος 30911

  26 Δεκ 2014

  1940-44
  ΧΙΤΛΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ [ NEW WORLD ORDER ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ [ ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;;;;;;ΕΤΣΙΙΙΙΙΙΙ;;;;;;;]
  ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ--[ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ...ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΟΠΟΥΛΟΣ [GEORGE SOROS ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΤΙ] ]....ΒΡΕ ΚΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ......................

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΩΣ ΑΝΤΑΜΕΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ [ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΞΑΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΑΝ]

  Ο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΥΡΗΧΤΗΚΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΩΝ ...ΑΠΟ ΤΟ 1942 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ....

  ΦΥΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [.....ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ..... Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΤΣΙ;;;;;]

  Η ΜΙΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ[ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΒΟΥΛΓΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ .........[ΜΕ ΤΑΚΤ ΚΑΙ ''SAVOIR VIVR'' ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ].....
  Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
  ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
  ΕΜΕΙΣ ΕΝΑΣ ΑΣΙΑΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΛΑΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΛΩΣ '''ΤΥΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΟΙ '''''ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ '''' ΚΑΙ '''ΤΥΓΧΑΙΝΕΙ''' ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΩΝ [ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΑΝΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΕΔΙΕΣ ΤΟΥΣ ] ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ .......
  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΔΟΞΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΘΑΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΗΚΕ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ.......ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ........ΚΛΠΚΛΠΚΛΠ΄ ΩΡΑΙΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ'''
  ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ [ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ] ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΣΧΕΤΟ ΚΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ [ ΟΠΩΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΤΕ ΑΛΛΟΥ ] ..... ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ
  ΑΥΤΟΒΡΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΒΑΛΩ ΣΕ ΚΟΠΟ

 • Ανώνυμος 30891

  25 Δεκ 2014


  ''ΑΠΟΡΙΑ ΨΑΛΤΟΥ Ο ΒΗΞ.'''...ΠΡΩΤΟΝ......
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ......ΡΕ ΑΛΑΝΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ....ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΕΤΣΙΙΙΙΙΙ;;;;;;.....
  ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΕΓΑ ΨΑΧΤΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ....................
  ΤΑ ΄'''΄ΤΙ ΠΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙΣ''''' ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ.....
  ΤΡΙΤΟΝ.....ΠΟΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΕ;;;;....ΜΑΘΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ;;;;;;ΤΗΝ ΕΟΚΑ ;;;; ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΛΑ;;;;;;;
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΕ ΤΑΠΩΣΑΝΕ;;;;;.....ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ...ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΠΩΣΟΥΝΕ ΚΙ ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.......
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΕ ΝΑ ΕΧΕΙΣ....
  ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΠΗΓΩΝ ΑΠΟ '''ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ''' ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΜΑΥΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ [QUKZIZ] ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ.........
  ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΟΥΝ ΤΟ ΕΞΗΣ [ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΧΑΙΡΟΦΟΡΟΥΣ ] '''Αμβρόσιος Φραντζής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας τού περίφημου χαλασμού των κλεφτών: «Οθωμανοί και Ελληνες κυνηγούσαν τους κλέφτες ''''
  ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΠΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ....
  ''Οθωμανοί και ρωμιοί ''
  ΟΧΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ....ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΡΩΜΙΟΙ [ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.... ΑΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΝΥΜΕΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥΣ]
  ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ....;;;;;;;

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ;;;;;;;;.....ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.....
  ...............;;;;;;
  ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ..............
  ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΑΠΑΤΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ''''ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ '''' ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ [ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΜΑΘΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ].......ΜΕΓΑΣ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ [ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΡΥΒΕ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ],,,,,,,,
  ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ [ΑΓΝΩΣΤΗΣ-ΜΗ ΕΞΑΚΡΙΒΟΜΕΝΗΣ
  ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] ''''''ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟ'''''''' ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ GEORGE SOROS [ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΑΣ ]
  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ....ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

 • Ανώνυμος 30877

  25 Δεκ 2014

  Έτσι μπράβο! Άντε, καλή αρχή στο σπορ διάλογος.

 • Ανώνυμος 30876

  25 Δεκ 2014

  ΝΑΙ ΠΑΙΔΙΙΙΙΙΙΙΙ ΜΟΥ ΕΣΥΥΥΥΥΥΥ..........

 • Ανώνυμος 30872

  25 Δεκ 2014

  Ναι ξέρω ακούγεται ειρωνικό το σχόλιό μου αλλά τι να σου πώ! Ότι έμαθες στο σχολείο στην 2α Δημοτικού το θυμάσαι (ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ εγώ δεν θυμάμαι τίποτε από τότε) τα έχεις κάνει κτήμα σου (ΝΑΙ με ήτα γράφεται!). γιατί δεν κοιτάς λιγουλάκι τις πηγές, να δεις αν ισχύουν και εάν δεν ισχύουν επανέρχεσαι και τους τριβεις στα μούτρα ότι βρήκες. Εγώ πού ψάχνω και ψάχνομαι, ελέγχω τι σκ@#τά διαβάζω και μέχρι στιγμής με έχουν ταπώσει. Αυτά που γράφεις είναι απλώς μια ερωτική επιστολή στην γιορτή των Δημοτικών σχολείων την 25η Μαρτίου ... Κάθε έτους!

 • Ανώνυμος 30864

  25 Δεκ 2014

  ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ '''Αμβρόσιος Φραντζής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας τού περίφημου χαλασμού των κλεφτών: «Οθωμανοί και έλληνες κυνηγούσαν τους κλέφτες ''''

  ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΕΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΠΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

  ''Οθωμανοί και ρωμιοί ''....ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΡΩΜΙΟΙ [ ΠΟΥ ΓΙΑ ΕΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΝΥΜΕΣ ΚΑΤ ΕΣΑΣ]

  ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ....

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ;;;;;;;;.....ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.....

  ..........ΚΑΛΟΠΑΙΔΑΑΑΑΑΑΑ ΜΟΥ ΕΣΕΙΣ....

  ............I LOVE GEORGE SOROS...............
  ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ..............
  ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΑΠΑΤΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ''''ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ '''' ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ.......ΜΕΓΑΣ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ [ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΡΥΒΕ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ],,,,,,,,

 • Ανώνυμος 30844

  25 Δεκ 2014

  ΓΡΑΨΑΤΕ '' προσπάθειες τού Αλή να πατάξει την αλβανική μαφία ''

  [ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ]

  ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΗ[ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ[ΚΑΙ ΒΑΛΕ ] ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ-ΛΙΑΠΗΔΕΣ-ΤΟΣΚΗΔΕΣ ] ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΤΑΞΕΙ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ- ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ...ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΧΑΛΑΣΑΝΕ ΣΤΗΝ '''ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ''' ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΠΗΔΩΝ [ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ....ΑΦΟΥ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΕΓΑΝΕ....ΑΑΑΑΑΑ...ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΡΩΜΙΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ ΠΟΥΛΑΓΑΝΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΙΣΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ,,].....ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ......ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ....ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΟΣΚΗΣ [ Η ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ] ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ...ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ [ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ''ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΡΩΜΙΟΙ]....ΘΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ....

  Ακόμα και αλήθεια να είναι όμως, τα γεγονότα τού Ζαλόγγου δέν έχουν καμμία σχέση με κάποιο δήθεν εθνικό αγώνα

  ΟΟΟΟΟΧΙ ΒΕΕΕΕΒΑΙΑ.....ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ ΣΠΙΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ''''ΟΡΕ ΓΚΡΟΥΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ [Ο ΑΛΗΣ] ΘΑ ΜΑΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ,ΕΙΠΕ, ΤΗΝ ΚΟΚΑΙΝΗ ΜΕ 2 ΑΣΠΡΑ ΤΟ ΚΙΛΟ ΕΝΩ ΟΙ ΜΠΕΗΔΕΣ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΑΓΟΡΑΖΑΝ ΜΕ 5 ΑΣΠΡΑ....ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΛΕΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΜΑΣ...ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΜΕ ΕΙΠΕ ΘΑ ΦΩΝΑΞΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΜΩΡΗ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΕ ΘΡΕΨΩ'''...ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΖΑΛΛΟΓΓΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ .....ΤΑ ΑΚΟΥΣΑΝΕ ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ ...ΟΣΕΣ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ [ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΙΛΛΥΡΙΑ] ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΕΜΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ [ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΧΑΡΕΜΙΑ ΜΕ ΚΟΡΙΤΣΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΤΗΝ ΓΚΕΚΑΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΛΕΓΑΝΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΥΡΚΑΛΕΣ ]...

 • Ανώνυμος 30826

  24 Δεκ 2014

  ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΕΜΑΣ '''' ΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ''' ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΤΕ '''ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ
  ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ'''' [ ΤΑΥΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ] ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΤΗ ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΑΥΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ........ ΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ- ΙΛΛΥΡΙΑ - ΠΕΛΑΣΓΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ-ΚΟΣΣΟΒΟ-ΤΕΤΟΒΟ-ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ-ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

  ''''ΕΛΛΗΝΙΚΑ'''''' ΟΝΟΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ.............................
  ΕΔΕΣΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ '''EDE SA''' [KAI ΩΣ ] ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ' [ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΣΚΙΠΕΤΑΡΩΝ ] ' ΚΑΙ ΩΣ ....ΕΔΩ ΘΑ ΦΤΑΝΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ....ΚΑΙ ΩΣ ΕΚΕΙ....ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑ ΕΚΕΙ '''''
  ΗΜΑΘΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ [ Ε ΜΑΔΕ] ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΕΤΣΙ ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ] ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΒΟΡΕΙΑ-ΑΠΟΜΑΚΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ...ΕΤΣΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΦΑΝΤΑΖΕ ''''ΜΕΓΑΛΗ [Ε ΜΑΔΕ] ''' ΚΑΙ ΤΡΑΝΗ [ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΘΗΝΑ] ..
  ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ [ ΓΚΑΡΓΟΡΗΣ-ΓΚΑΡΓΟΥΡΑΣ] ΕΚ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ NGA GOΥRA ....ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ 5000 ΠΧ ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΟΣΚΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΚΗΣ- ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΤΑΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΩΝΕΣ ΤΟΝ ΡΩΤΑΓΑΝ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΧΩΡΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΒΛΑΙΠΑΝ 'NGA ΚΟΥ ΓΙΕ;;;[ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ -ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΣΑΙ;;;...ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΑΝΤΑΓΕ ... NGA ΓΚΟΥΡΑ...ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΚΑΓΟΥΡΗΣ [ ΠΙΘΑΝΟΣ ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΗ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ] ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΙΛΙΕΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΗΣ ΙΛΛΥΡΙΚΗΣ ΕΓΙΝΕ ΓΡΗΓΟΡΗΣ [ΣΤΗ ΑΠΛΗ ΙΟΥΔΑΙΟΡΩΜΕΙΚΗ ΤΩΝ ΜΠΑΣΤΑΡΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ......]
  ΤΣΑΚΩΝΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ CA [ΜΕΡΙΚΟΙ] KΑNE [ΕΧΩ]...ΑΦΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΙΛΛΥΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ''' ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΙΧΑΝ ''''ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΙ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ [ΠΩΩΩΩ... ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΛΛΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ......

 • Ανώνυμος 30806

  24 Δεκ 2014

  ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ '''''ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ'''''' ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ...ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ....ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ...ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 ΑΛΒΑΝΟΥΣ....ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ

  ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ... ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 2 ΟΜΩΣ

  ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ...ΑΥΤΟ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΣΟ...ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 2 ΟΜΩΣ

  ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΦΟΥ Η ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ...ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΑΛΙΝ....

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ

  ΟΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΟΙ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ.....

  ΠΡΩΤΟΝ ΤΗ ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΕΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ....

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΙΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ [ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ]

  ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.....ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ...ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ

 • Ανώνυμος 30794

  23 Δεκ 2014

  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΛΩΣ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ.....ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ....ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΦΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ TOGETHER .....ΚΑΝΑΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΣΙΣ-ΗΡΩΙΝΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ ,ΙΔΙΩΣ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ [ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΕ [ΑΛΟΓΟ] ΣΙΝ ΝΙΚΟ [ΑΓΙΟ ΝΙΚΟ] ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΛΟΓΑ [ΚΑΛΕ] ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ[ ΣΙΝ ΝΙΚΟ ] ] ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΔΩΝ [ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΑΠΛΩΝ ΜΠΕΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΔΩΝ] [ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΗ ] ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΑΝ ΠΡΩΤΟΝ....ΜΑΖΕΨΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ [ ΚΑΙ ΠΡΩΟΘΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ] ΤΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΔΕΥΤΕΡΟΝ ...ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ [ ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΗ ΠΟΛΥΠΛΥΘΗΣ ΠΟΛΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ]

 • Ανώνυμος 30792

  23 Δεκ 2014

  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΛΩΣ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΜΠΕΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΔΕΣ.....ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ....ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΦΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ TOGETHER .....ΚΑΝΑΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΣΙΣ-ΗΡΩΙΝΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ ,ΙΔΙΩΣ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ [ ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΛΕ [ΑΛΟΓΟ] ΣΙΝ ΝΙΚΟ [ΑΓΙΟ ΝΙΚΟ] ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΛΟΓΑ [ΚΑΛΕ] ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ[ ΣΙΝ ΝΙΚΟ ] ] ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΔΩΝ [ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΑΠΛΩΝ ΜΠΕΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΔΩΝ] [ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΗ ] ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΑΝ ΠΡΩΤΟΝ....ΜΑΖΕΨΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ [ ΚΑΙ ΠΡΩΟΘΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ] ΤΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΔΕΥΤΕΡΟΝ ...ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ [ ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΗ ΠΟΛΥΠΛΥΘΗΣ ΠΟΛΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΩΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ]

 • Ανώνυμος 30789

  23 Δεκ 2014

  ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΟΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ [ ΥΔΡΑ , ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ, ΚΛΠ ] ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑΛΛΑΣΟΠΟΡΩΝ ΝΗΣΙΟΤΩΝ [ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ,ΨΑΡΩΝ , ,ΚΡΗΤΗΣ , ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,ΣΑΜΟΥ ΚΛΠ ΚΛΠ].... ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΕΣ [ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΛΑΣΑ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΟΦΩΝΟΙ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΛΙΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ..  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΔΝΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΧΩΡΙΑ;;;; ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 1821 [ΑΡΑ 2 ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ...ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ [ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ] ΤΗΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ [ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ [ΒΟΡΕΙΟΙ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ [ΝΟΤΙΟΥΣ- ΤΟΣΚΗΔΕΣ] ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΕΙΝΑΙ '''''ΙΛΛΥΡΙΟΙ''''' ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΑΙΩΝΕΣ ΑΝΤΑΜΑ

 • Ανώνυμος 30760

  22 Δεκ 2014

  ΘΕΛΕΤΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ [ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ];;;....ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ.....  ΤΟ ΟΤΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΟΤΑΝ ΕΝΕΤΑΧΘΗ ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ [ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ] ΦΟΡΟΥΣΕ [ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΜΙΑ''' ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ''] .. ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΧΑΡΑΓΜΑΝΟ ΠΑΝΩ [ΣΩΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ] ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ;;;;;;  ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟ ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΤΟ 1827 [ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ] [ΠΑΛΙ ΠΡΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ] ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΣ ΡΕΥΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΘΑ ΕΔΙΝΕ  ΧΑΜΙΛΤΟΝ-- ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΑΓΓΛΙΑ

  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ- Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάναμεν με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, εζήσαμεν ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπόταχτα». «Και ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια;» ρώτησε ο Ναύαρχος. «Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά».  Η Μάνη και το Σούλι!  ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ...ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ [ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ]

 • Ανώνυμος 30756

  22 Δεκ 2014

  το κολλημα σας με τη ρωμιοσυνη ειναι ακαταλαβιστικο......για να ξεκαθαρισουμε λιγο τα πραγματα ..... ο μονος ελληνοφωνος λαος[αρα και ελληνικης καταγωγης] που υπηρχε στα μεσαιωνικα χρονια και κατοικουσε σχεδον με ακριβεια στα ιδια τα εδαφη των αρχαιων ελληνων απο τη σημερινη Βορεια Ηπειρο εως την Κρητη και απο την Κυπρο εως την Μακεδονια τον Ποντο την Μικρα ασια τα Επτανησα το Αιγαιο και την κυριως Ελλαδα ηταν οι απογονοι αυτων που τα κατοικουσαν και 1200 χρονια πριν και ομιλουσαν την ιδια γλωσσα με αυτους ...αυτοι ολοι αυτοπροσδιοριζονταν αλλα και ετεροπροσδιοριζοταν[και απο ανατολικους και απο δυτικους λαους] ως Ρωμιοι[αλλα και Yunan[Ιωνες] απο τους ανατολικους και grec[Γρακοι] απο τους δυτικους.....αυτοι ησαν απογονοι των αρχαιων Ελληνων και προγονοι των νεων Ελληνων......Υunan αποκαλεσαν τους Ιωνες της Μικρασ Ασιας, τους Μακεδονες ως ομοφυλους αυτων και εν συνεχεια ολους τους Ελληνες οι Περσες τον 6 αι πΧ που ηρθαν να μας καταλαβουν και διεδωσαν την ονομασια σε ολους τους λαους της ανατολης ...ετσι μας αποκαλουσαν και τα μεσαιωνικα χρονια εμας τους ελληνες-ρωμιους οι αραβοφωνοι οι περσες και λοιποι ασιατες και μας αποκαλουνε ετσι εως σημερα ολοι αυτοι ακομα και οι Τουρκοι ...το ιδιο ισχυει και για την ονομασια Γραικοι απο τους λαους της Δυσεως[η οποια εναι αρχαιοτερη απο την ονομασια Ελληνες['''οι καλουμενοι παλαι μεν γραικοι,νυν δε Ελληνες''αναφερει ο Αριστοτελης για τους κατοικους της Ηπειρου.....συνεπως και οι 3 ονομασιες Γραικοι η παλαιοτερη Ελληνες η μεταγενεστερη και Ρωμιοι αργοτερα ανηκουν στον ιδιο λαο ... και συνεπως εχουμε απο ανατολη και δυση επιβεβαιωση της ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ αφου μας αντιμετωπιζουν ολοι οι υπολοιποι ως τον ιδιο λαο..... Αλλα βεβαια αφου με τη ρωμιοσυνη καναμε τη μακροβιοτερη αυτοκρατορια ολων των εποχων, τη Βυζαντινοι [χιλιοχρονη και βαλε] ε λογικο τελικα ειναι που την πολεμανε ετσι τη ρωμιοσυνη[Επισης ολοι οι γειτονες λαοι που υπηρξαν και υπηκοοι της[Αλβανοι ,Σερβοι Βουλγαροι Ρουμανοι Σλαβοι Ιταλοι κλπ] αναφερονται στην Βυζαντινη αυτοκρατορια[την αυτοκρατορια των Ρωμιων δηλαδη] ως αυτοκρατορια των Γραικων...αυτα για το πως μας αντιμετωπιζουν απο τα αρχαια χρονια εως σημερα ολοι οι γειτονικοι λαοι

 • Ανώνυμος 30746

  22 Δεκ 2014

  ΓΙΑΤΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΟBΛΑΧΟΦΩΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΛΗ [ ΣΗΜΕΡΙΝΟ VOSKOPOJE] [ ΠΟΛΙΣ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΜΕ 40000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΥΘΗΣΜΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 1770 ΟΠΟΥ ΚΑΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΤΟ 1914 ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΩΝ 2500 ΚΑΤΟΙΚΩΝ]

  ΑΠΟ ΤΟ 1744 ΥΠΗΡΧΕΙ ΕΚΕΙ '''ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ''' [ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ''''ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ''' ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΡΩΜΙΟΥΣ ΡΕΥΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ....ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑΣ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ...ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΕΦΗΥΡΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ....ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ;;;;;;;

 • Ανώνυμος 30728

  22 Δεκ 2014

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ....ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

  ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ [ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ]


  ''''ΤΟ ΜΑΘΕΣ ΜΩΡ ΔΟΛΙΟ ΜΑΝΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΕΣ ΚΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΜΑΧΗ ΠΗΡΑΝΕ ΦΛΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΟΣΙΑ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΞΕΤΑΖΟΥΝ ΜΩΡ ΓΥΑΛΕΝΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΤΟΥΡΚΑ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΡΩΜΙΑ - ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΕΙΜΑΙ Η ΚΑΗΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΔΑΚΙ ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΡΑ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΗΤΑΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΩΣ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ 1831 ΤΟ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΣΩ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΑΡΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝΕ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΡΩΜΕΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣΤΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ;;;
  ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ [ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ] ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΟΙΗΚΙΣΗ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΕΞΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΑΙΔΕΥΕ ΤΟΥΣ [ΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ] ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ....ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΔΩ ΘΕΙ,ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [ΣΑΡΙΑ] ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΛΑΧ [ ΠΧ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ , ΚΟΝΙΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ] ΝΑ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΕΣ[ΑΠΙΣΤΟΥΣ].... ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ...ΑΡΑ ΜΑΛΛΟΝ[ΜΑΛΛΟΝ ;; ΣΙΓΟΥΡΑ] ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΤΣΑΗΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΤΑΝΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ...ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΡΕ ΣΤΡΑΒΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ....
  ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ...ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΣ ΜΑΦΙΕΣ...ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΟΛΟ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟ 41-44 ΠΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ [ ΠΧ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΕΚΕΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟ 1943 ΠΑΡΕΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ [ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΟ YOUTUBE] ΚΑΙ ΦΥΓΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ[ ΡΩΜΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΩΝ] ΣΤΟ ΑΠΑΤΗΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

 • Ανώνυμος 30718

  22 Δεκ 2014

  ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΟΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ....... ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ[ ΕΚ ΤΟΥ ULUK[ΛΥΚΟΣ] ΚΙΝΕ [ΣΚΥΛΟΣ] ΑΛΒΑΝΙΣΤΙ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟΣ ''] ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ''ΣΛΥΛΙΑΖΕ'' [ ΕΜΟΙΑΖΕ ΣΑΝ ΛΥΚΟΣΚΥΛΟ] ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕ''' ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ .. ΕΙΜΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ,ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΡΕΕΕΕΕ'' ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ [ΕΚ ΤΟΥ PER ΤΟ GORA [ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΝΕΟΣ ΗΤΑΝ ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΔΕΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΦΩΝΑΖΑΝ ''ΚΟΥ ΓΙΕ'' ΑΛΒΑΝΙΣΤΙ ΄΄ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ''- ΠΟΥ ΠΑΣ] ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕ ΠΕΡ ΤΟ ΓΚΟΡΑ[ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΝΟ.. ΝΑ ΒΟΣΚΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ] ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ...ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑΣ

 • Ανώνυμος 30715

  22 Δεκ 2014

  ειναι μαλλον το καινουριο παραμυθι της ''νεας ταξης'' μετα το συνωστισμο,την αμφiσβητηση της θυσιας του ζαλογγου, κλπ κλπ ...,ή μηπως κανατε απευθειας copy απο τη σελιδα των αλβανων ακροδεξιων της ερυθρομαυρης συμμαχιας[ πολυ παντως ταυτιζεσται με τους εθνικισμους των γειτονων ρε παιδι μου...και σε παρα πολλα θεματα ....βρε κατι πραγματα!!!!!] Απο ποτε ρε σεις μια ενδυμασια που τη φορουν οι μισοι αλβανοι ,μονο οι τοσκηδες και οχι βορειοτερα οι γκεκηδες και οι κοσσοβαροι χαρακτηριζεται αλβανικη....;;;και γιατι να μην ειναι... κοινη ενδυμασια ας πουμε βρε παιδι μου αφου κι εμεις τη φοραμε στο μεγαλυτερο μερος της ηπειρωτικης Ελλαδος...λεω εγω τωρα...γιατι αποκλειστικα αλβανικη[ γιατι δηλαδη κανετε τη χαρη στον αλβανικο εθνικισμο...εκτος κι αν τετοιοι ειστε....παω πασο τοτε...ααα...ολα κι ολα].....οσο για τους αρβανιτες [και οχι αλβανους]απο τα αγραφα δεν επερασανε καν ...αφου παρα ειναι ορεινα αυτα τα μερη.. .. κυριως μεσω φθιωτιδας και φωκιδας κινηθηκαν ...κι ομως κι εκει στα Αγραφα φουστανελες φοραγαν τα παλαια χρονια ....απο ποιον την υοθετησαν αρα;;...ετσι ευκολα οι λαοι αλλαζουν ενδυμασιες ;;;βρε σεις η φουστανελλa ειναι και πατροπαραδοτη ενδυμασια πολλων ελληνικων φυλων πχ. ...των σαρακατσανων ας πουμε ....οι οποιοι εκ της ορεινης πινδου και ορεινης θεσσαλιας ορμωμενοι και εξαπλωμενοι[σιγουρα πριν το 1821 συνεβη αυτο το γεγονος] σε πολλες περιοχες της βορειας αλλα και κεντρικης ελλαδας μεχρι και τη σημερινη βουλγαρια...πως στο καλο αυτοι οι υοθετησαν την αλβανικη ενδυμασια εως και τη βουλγαρια που εχουν δικα τους χωρια[και γιατι στη βουλγαρια δεν υοθετησαν οι περιξ αυτων βουλγαροι την ενδυμασια των σαρακατσανων...αφου αυτο γινεται ευκολα συμφωνα με τα λεγομενα σας....οι αρβανιτες[και οχι αλβανοι],, φουστανελοφοροι κι αυτοι ,οπως και οι Σαρακατσανοι ,,,εγκατασταθηκαν κυριως νοτιως της λειβαδιας αρα ο οποιος αλληλοεπηρεασμος μεταξυ των δυο καθιστατο δυσκολος[[με εξαιρεση ισως την βορια βοιωτια οπου στα βορεια καποιων αρβανιτοχωρια υπαρχουν χωρια σαρακατσανων]]...αρα γιατι να μην βγει το συμπερασμα οτι η φουστανελα ειναι ελληνικη ενδυμασια ....λεω εγω τωρα ρε παιδι μου ....αφου τη φορουν μονο οι τοσκηδες στην αλβανια[νοτια αλλα και στα κεντρικα της χωρας] ενω τη φορουν στην Ελλαδα ολοι οι ηπειρωτες οι θεσσαλοι ,ρουμελιωτες ,μωραιτες δυτικομακεδονες κλπ.

 • Ανώνυμος 30647

  21 Δεκ 2014

  Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε το αρβανίτικο παρατσούκλι Μπιθεκούρας (κώλος + πέτρα = Κωλοπέτρας = Κολοκοτρώνης στην ελληνική του μετάφραση). Τσεργίνης ήταν το οικογενειακό όνομα των Κολοκοτρωναίων, που πιθανώς παράγεται από τις αρβανίτικες λέξεις τσέρ=έξυπνος και Γκίνης = Γιάννης......ΒΕΒΑΙΩΣΣΣΣ ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΑΝΟΠΛΟ-ΠΑΛΛΗΚΑΡΑ-ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΜΙΤΣΙ ΓΚΙΝΗ [ ΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑ ΜΙΞΟΡΩΜΙΟΒΑΡΒΑΡΙΚΑ] Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΜΩΡΙΑΣ ΕΙΧΕ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΠΑΡΚΑΡΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΚΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΑ ΩΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ [ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΡΩΤΟΣ ] ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΝΑΜΑΤΟΔΩΤΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

 • Ανώνυμος 30635

  21 Δεκ 2014

  ΞΕΧΑΣΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΑΡΑΒΟΣΑΡΑΚΙΝΙΚΑ ΕΝΩ ΛΙΓΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΓΛΩΣΟΙ...ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ

 • Ανώνυμος 30633

  21 Δεκ 2014

  ΡΕ ΟΥΣΤ

 • Ανώνυμος 30632

  21 Δεκ 2014

  ΞΕΧΑΣΑ ΕΠΙΣΗΣ......ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ....ΤΟ '''ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ''' ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΟΑ ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ [ ΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΩΣΕ Η ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ '''ΨΕΥΤΟΔΙΑΝΟΗΣΗ ''' ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΒΑΝΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ]

 • Ανώνυμος 30576

  21 Δεκ 2014

  ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ , ΩΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ , ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΑΛΒΑΝΟΙ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΝ , ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΑΚΩΣΕ ΤΟ 1913 ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΑΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΟΛΗ Η ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ'''-ΠΕΛΑΣΓΟΙΛΛΥΡΙΑ ''' ΚΑΤΕΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ....ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΟΜΩΣ Η ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΙΛΛΥΡΙΑ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΥΦΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΝΗ [[ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ[ ΓΚΥΘΕΙΟ] ΕΚ ΤΟΥ ΓΚΙΘ[ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ] ΑΦΟΥ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ]] ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΟΤΓΚΟΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΥΦΟ-ΙΛΛΥΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ......ΚΑΙ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΑΥΤΟ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΣΣΟΒΑΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΟΣΥΝΗΣ.........Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΒΑΝΟΣ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΚΑ Ε ΜΑΔΕ [ '''ΡΩΜΙΟΒΑΡΒΑΡΙΣΤΙ''' ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ] ..... ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ [ΜΑΡΕ ΘΟΝ -''ΘΑΛΛΑΣΑ ΠΕΙΤΕ'' ΠΟΥ HTAN TO ΣΥΝΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΚΟΨΕ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ Ο ΚΥΝΕΓΕΙΡΟΣ- ''ΚΙΝΕΓΚΟΥΡΑ''[ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΘΕΓΚΟΥΡΑ ] ΔΗΛΑΔΗ ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΑΝ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΑΝ ΣΚΥΛΟΣ ] ....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ [ ΕΚ ΤΟΥ ΘΟΝ] ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΤΟΠΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΟΙ ΗΤΑΝ Ο ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΓΑΝΕ[ΘΟΝ] ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ...ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ...Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ.....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΧΩΡΟΣ...ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 [ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ...ΙΣΩ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ]

  ....ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΕΛΗ ΤΟΝ ΜΩΡΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΗΞΕΡΕ ΓΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΛΕΞΕΙΣ ''ΛΑΦΥΡΟ ΤΑΛΑΡΟ ΓΡΟΣΙΑ ΑΣΠΡΑ ΧΡΗΜΑ MONEY-MONEY-ΜΟΝΕΥ

  ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΙΛΛΥΡΙΟΠΕΛΑΣΓΩΝ ΕΙΠΑΝ ΞΑΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΥΟ[ ''ΡΩΜΙΟΒΑΡΒΑΡΙΣΤΙ'' ΤΟ ΛΕΝΕ ΟΧΙ] ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 • Ανώνυμος 30517

  20 Δεκ 2014

  Ιλλυρια[ που σε μεγαλο βαθμο ταυτιζεται με τη σημερινη ΓΚΕΚΑΡΙΑ- ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΚΕΚΗΔΩΝ που δεν φορουν φουστανελλα ]---[χωρα των Ιλλυριων και οχι των Ελληνων-Ηπειρωτων ].....ονομαζοταν τα αρχαια χρονια η περιοχη που αρχιζε απο τον Γενουσο Ποταμο [στο σημερινο ελβασαν, κεντρικη αλβανια ] η κατα αλλους αρχαιους συγγραφεις αρχιζε απο την περιοχη του Αψου ποταμου [ νοτιοτερα δηλαδη του Γενουσου ] ,και καταληγε στα βορεια μεχρι τα σημερινα κροατικα παραλια και το σημερινο Κοσσοβο και μεγαλο μερος της σημερινης Βοσνιας.... .... ΟΣΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ[ΛΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ] [Χωρα ΔΗΛΑΔΗ των Ελληνων Ηπειρωτων , ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ......βεβαια νοτιως αυτων των ποταμων υπηρχαν ιλλυρικα φυλα[Βιλλιονες , Παρθοι κλπ] λογω της σταδικης καθοδου αυτων[ που ωθουσαν και τους ελληνες προς τα νοτια[ βλεπε καθοδος ΔΩΡΙΕΩΝ]... .. [[ για παραδειγμα περιξ της αρχαιας ελληνικης πολης Αυλωνας [Βλορε στα Αλβανικα] αλλα και περιξ της αρχαιας πολεως Αντιπατρειας-[Σημερινο Μπερατι]] Υπηρχαν φυλες Ιλλυριων οπου ομως κατοικουσαν βορεια των ελληνοπελασγηκων πλυθησμων οπως οι Χαονες κλπ ] που συμφωνα με τον Σταραβωνα αρκετοι εξ αυτων των Ιλλυριων λογω της γειτονιας τους με τους Ελληνες ειχαν καταστει διγλωσσοι]..... ΤΙ ΠΟΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ[ ...ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ-ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ-ΧΛΑΜΗΔΑ] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;;;;;.....αν σκεφτουμε κι ολας οτι οι μεγαλες πολεις της περιοχης εκεινης ησαν αποκλειστικα ελληνικες ενω στη ενδοχωρα υπηρξε '''συγκατοικιση''' ελληνικων και ιλλυρικων φυλων [μιλαμε παντα για τα Νοτια του Γενουσου ποταμου

 • Ανώνυμος 30495

  20 Δεκ 2014

  ορε παιδες να μας πειτε αφου ειναι αλβανικη η φουστανελλα γιατι την δεν την υοθετησαν και οι λοιποι αλβανοι [ του κοσσοβου του μαυροβουνιου και γενικοτερα ολοι οι βορειοι αλβανοι[γκεκηδες] που τοσα χρονια συγκατοικουν με τους ''νοτιους'' τοσκηδες ενω υποτιθεται τοσο ευκολα την υοθετησαμε εμεις που ειμαστε και αλλογλωσσοι και αλλοεθνεις των Τοσκηδων;;; ;;;; Και δεν μπορουν οι Γκεκηδες που ειναι και ομογλωσσοι και αρα ευκολα αλληλοεπηρεαζομενοι .αναμεταξυ τους ...και να σκεφτουμε οτι δεν υπαρχει και καποιο αξιο λογου φυσικο εμποδιο [ καποιο τεραστιο βουνο για παραδειγμα η μεγαλο ενα ποταμι ..η και μια θαλλασσα] το οποιο να εμποδιζει τον πολιτιστικο επηρεασμο , αναμεσα στους δυο ομογλωσσους πλυθησμους [Γκεκηδων και Τοσκηδων]............Γιατι να μην πουμε οτι ειναι μια ενδυμασια κοινη ολης της σημερινης νοτιας αλβανιας οπου τη φορουν οι αλβανοφωνοι κατοικοι μεν αλλα και στα βλαχοχωρια της βορειου Ηπειρου και της πεδιαδας της Μουζακιας οπως και σε ολα τα ελληνικα χωρια της νοτιας Αλβανιας ενω βορεια των Τιρανων [ και εως ψηλα το κοσσοβο και λιγο μετα τα συνορα με το μαυροβουνιο που κατοικουν αποκλειστηκα Αλβανοι και καθολου αλλοεθνεις δεν φορουν τη φουστανελλα οι Αλβανοι .........Ελα ομως που φουστανελλα φορουν και οι Ρωμιοι της νοτιου Ηπειιρου[ ελληνοφωνοι και βλαχοφωνοι] ...... ......αλλα και στο μεγαλυτερο μερος ολης της υπολοιπης ηπειρωτικης Ελλαδας,,,,,,,,,,,Συνεπως γιατι ακομα ακομα , να μην υποθεσουμε ισως , οτι τελικα η φουστανελα διαδοθηκε απο τους ελληνοφωνους και βλαχοφωνους Ρωμιους της σημερινης Ηπειρου [νοτιου και βορειου] ΣΤΟΥΣ Τοσκηδες Αλβανους;;;; .........Των οποιων ελληνοφωνων και βλαχοφωνων ο πλυθησμος ηταν περισσοτερος και καμποσο ποιο εξαπλωμενος βορειοτερα τα παλαιοτερα χρονια [πχ Μοσχοπολης επι τουρκοκρατια και γενικοτερα βλαχοι της νοτιοανατολικης αλβανιας] και καμποσο ακομη μεγαλυτερος τα Βυζαντινα χρονια...ΓΙΑΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ....ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ , ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Ανώνυμος 30494

  20 Δεκ 2014

  μελετηστε το φαινομενο της φουστανελοφοριας και θα παρατηρησετε οτι ταυτιζεται σε μεγαλο βαθμο με τα ορια της ΑΡΧΑΙΑΣ Ηπειρου οπως την οριζαν οι Αρχαιοι συγγραφεις[εκτεινόταν από τη σημερινή Πρέβεζα νοτίως έως την Εγνατία ρωμαϊκή οδό, και τον ποταμο Γενουσο[Σκουμπι] στα βορεια, την οποια κατοικουσαν οι ελληνικες και βορειοτερα οι Ιλλυρικες φυλες [οι οποιες βεβαια εκτεινονταν και περα του Γενουσου μεχρι τη σημερινη Βοσνια ] Η περιοχη αυτη ταυτιζοται σε μεγαλο βαθμο με τη σημερινη νοτια ηπειρο ,τη βορεια ηπειρο και τη χωρα των Τοσκηδων που ολοι αυτοι φερουν τη φουστανελα και οχι βορεια των τιρανων, στη περιοχη των γκεκηδων που δεν τη φορουν[ η οποια ηταν η κυριως ειπειν Ιλλυρια στα αρχαια χρονια ] Ο Αρχαιος ελληνισμος της Ηπειρου '''' ως συμπαγης ελληνισμος'''' εκτεινοταν απο τη περιοχη της σημερινης Πρεβεζας εως γη του Ορικου στα δυτικα παραλια [σημερινο χωριο ορεικουμ λιγο νοτια της αυλωνας και λιγο βορεια της χιμαρας ενω στα ανατολικα στην ενδοχωρα ως τα περιχωρα των Πρεσπων ] .....'''' ως αποικιακος ελληνισμος'''' ειχε δημιουργησει αποικιες τοσο στα παραλια [Αυλωνας .Απολλωνια ] οσο και στην ενδοχωρα [Αντιπατρια . Αντιγονεια κλπ ] και περιβαλοταν απο ιλλυρικες φυλες βορεια του Αωου[Βογιουσα] ποταμου κυριως ....ενω ειχαμε και τη παρουσια του ελληνισμου ως εναπομειναντες ελληνοπελασγικοι πληθησμοι [Χαονες στα σημερινα μερη του αργυροκαστρου ,τεπελενιου Μοσχοπολης]....Ο Κλαυδιος Πτολεμαιος ανεφερε ''ηπειρος εστι Ελλαδα η Αρχαια..και ο Αριστοτελης ανεφερε''αρχεγονος Ελλας Ηπειρος'' γιατι απο ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟ κατεβηκαν τα ελληνικα φυλα υπο την πιεση των Ιλλυριων και παρ οτι το βορειο τμημα της τοτε καλουμενης Ηπειρου ειχε σε σημαντικο βαθμο γινει Ιλλυρικο[κατοικουνταν αποκλειστικα απο Ιλλυριους βορεια του Αψου[δεβολης] ...οι ελληνες συνεχισαν να το αποκαλουνε Ηπειρο γιατι ενα αρκετα μεγαλο τμημα της παρεμενε αμιγως ελληνικο...σε αντιθεση με τις βορεια του Γενουσου περιοχες που τις αποκαλουσαν Ιλλυρια γιατι κατοικουνταν αποκλειστικα απο ιλλυριους...και που σημερα στα μερη εκεινα δεν φοριεται εκει η φουστανελα...ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ ΦΟΡΙΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ Η ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΝΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ

 • Ανώνυμος 30467

  19 Δεκ 2014

  οσο για το κρυφο σχολιο που ειναι ενας ακομα μυθος του''''''εθνικου φαντσσιακου μας'''''' που πρεπει Παση Θυσια να καταριφθει γιατι οπως λετε δεν υπαρχουν μαρτυριες εχω να σου πω οτι ο υπασπιστης του κολοκοτρωνη[μεγας εθνικος heroe της ανεξαρτησιας του παμπαλαιου και αυτοχθονου Ιλλυρικου εθνους] ο Φωτακος Χρυσανθακοπουλος γραφει''Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζον διά την Παιδείαν, η οποία συνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην αριθμητικήν . Εν ελλείψει διδασκάλου ο ιερεύς εφρόντιζεν περί τούτου.Όλα αυτά εγίνοντο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους'''Οπα ... τι μας λει ο Φωτακος....μιλαει καταρχην για ελληνες ομως εσας δεν σας νοιαζει ο αυτοπροσδιορισμος ενος λαου εκτος κι αν προκειται για τους φιλησυχους Ρομα-γυφτους ...στη συνεχεια μπλεκει ιερεις που ανελαβαν λεει τη 'διδασκαλια ολιγης αριθμιτικης' ..πω πω......αφερεται και 'εν το σκοτει και προφυλαχτα απο τους Τουρκους...ωχ αμαν αμαν....φωταρα μας εκαψες.... η μαλλον οχι.. δεν μας εκαψες ...απλως η πηγη αυτη δεν λαμβανεται υπ οψη γιατι δεν ειναι ακριβης[αφου ειναι φιλοορθοδοξη. Λοιπον να την ερμηνευσουμε την πηγη .... οταν λεει ελληνες[χα..χα ακου ελληνες] εννοει ρωμιους δηλαδη ...σιγουρα αλβανους[αυτο ειναι το μονο σιγουρο] τσιγγανους-ΡΟΜΑ...Σλαβους του Φαλμεραιερ[λειπει ο Μαρτης απο τη Σαρακοστη;]και λοιπους αγνωστης εθνικης συνειδησεως και μπασταρδαμενους κατοικους της νοτιου Βαλκινικης...τωρα οταν λεει ''κρυφα απο τους Τουρκους'' εννοει οτι τους αρεσε να παιζουν κρυφτο[αλλα και κυνηγητο αμα τσαντιζοταν ο Πασας...[το οποιο κατεληγε στο γνωστο κλεφτες και αστυνομοι] οπως και μηλα ,περνα περνα η μελλισα, μπαρμπανικολης κλπ κλπ , και οταν λεει ''ιερευς'' δεν εννοει φυσικα τον βολεμενο τραγοπαπα της εποχης [οπως τον Αθ Διακο πχ]...απλα αυτοι που κρυβονταν ντυνονταν και παπαδες- ιερεις[ αλλα και ζορο, καουμποιδες και ινδιανοι νοσοκαμες...αλλα ΚΥΡΙΩΣ φορουσαν την αγαπημενη στολη των Ρωμιων τον λεγομενο'' ΑΛΒΑΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ'...] με λιγα λογια κατα την διαρκεια του κρυφτου εορταζαν συγχρονως και τις αποκριες, ανταμα Ψευτοελληνες και Τουρκοι καθοτι πολυπολιτισμικη και ανεκτικη η οθωμανοκρατια [Αχ ποσα χρονια περασαμε εγκλωβισμενοι στο κρατος των ψευτοελληνων...που ειναι τα παλια αυτοκρατορικα μεγαλεια.......Παλι με χρονια με καιρους, παλι ανταμα θα μαστε

 • Ανώνυμος 30447

  19 Δεκ 2014

  Αλλο Ρωμιος Αλλο Ελληνας σου λεει ...γιατι καποιοι, εν ετη 2013 το αποφασισαν...το ερωτημα αυτο δεν ετεθη ποτε ιστορικα ...ειναι δικο σας κατασκευασμα...δηλαδη για πειτε μου... οι παναρχαιοι Ιωνες του Ποντου με την αρχαιζουσα διαλεκτο τους οταν τραγουδανε εως σημερα στα δημοτικα τους τραγουδια τους ''ελλενας και τραντηλληνας , ρωμεικο παλληκαρι''η το αλλο ''Χριστε ευλογα το σπαθι ,το ελλενικο κονταριν''μηπως εχουν κριση ταυτοτητας..δεν τους ειδοποιητε οτι αφου ειναι χριστιανοι δεν μπορουν να εχουν ''ελληνικον κονταριν'' και οτι αφου ο ποντιος ειναι ''ρωμεικο παλληκαρι' δεν μπορει σε καμια περιπτωση να ειναι και 'τραντελληνας'' ...οτι τελως παντων ειναι Ρωμιοι και οχι Ελληνες;;;;;;τι παθανε ...συγχυση ονοματων...;;Καθολου... το αντιθετο ...αυτοι διατηρουν ατοφια τη παραδοση του γενους μας.Ειμαστε Γραικοι και Ελληνες απο τα αρχαια χρονια και Ρωμιοι απο τα μεσαιωνικα χρονια...ολες αυτες οι ονομασιες δικες μας ειναι...κανενας αλλος λαος δεν αυτοπροσδιορηστηκε ετσι ουτε τα αρχαια ουτε τα βυζαντινα ουτε τα σημερινα χρονια ....μονο οι ελληνικης καταγωγης ανθρωποι της καθε εποχης αυτοπροσδιορηστηκαν αλλοτε Γραικοι αλλοτε Ρωμιοι αλλοτε Ελληνες αλλοτε ολα μαζι ταυτοχρονα...Ο Παλαιολογος το 1453[ [οταν απευθυνομενος στον πλυθησμο της Πολης κατα την πολιορκια αυτης την αποκαλουσε'''καταφυγιο των Χριστιανων ,ελπιδα και χαρα παντων των Ελληνων''δεν ηξερε κι αυτος τι ελεγε;;Κριση ταυτοτητας κι αυτος ;;;;Δεν του ειχαν πει οτι ο ''χριστιανορωμιος '' ..Ελληνας δεν γινεται[δεν θα γινεις ελληνας ποτε..χριστανορομιε,χριστιανορομιεεεε] ....και καλα αυτος.....οι αλλοι απο κατω που τον ακουγαν δεν βρεθηκε ενας να αντιδρασει;;...αισθανονταν κι αυτοι χριστιανοι ορθοδοξοι ελληνικης καταγωγης-[δηλαδη Ρωμιοι];;;;;;; Μα δεν ηταν ρωμιοχριστιανοι...ιουδαιοχριστιανοι και τα τοιαυτα..αιντε..αιντε ...[ Πως γινεται εμας τους δολοφονους αμαχων οθωμανων με τις αλβανικες ενδυμασιες ,σλαβικης καταγωγης και τουρκικης νοοτροπια κατοικους της νοτιου βαλκανικης 400 χρονια πριν μας ''χαρισουν την ελευθερια μας οι μεγαλες δυναμεις και μας πιπιλησουν το μυαλο οτι ημαστε Ελληνες[με τοζορι και το στανιο]'' καποιοι στα νοτια παραλια του ευξεινου ποντου και στην Πολη στη σ σημερινη Τουρκια να αισθανονταν το ιδιο Ρωμιοι και Ελληνες.οπως ''και ο κολοκωτρονης που αποκαλουσε τους συντοπιτες του Ελληνες κι αυτοι ειχαν κριση ταυτοτητας;Για δεν του ελεγαν''τι ελληνες παπαπα...ρωμιοι ημαστε...

  ΤΑ....''ΤΟ 1821 ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΜΕ ΡΩΜΙΟΙ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΑΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ''ειναι τσιτατα της πλακας

 • Ανώνυμος 30446

  19 Δεκ 2014

  ΤΣΙΤΑΤΑ του τυπου υοθετησαμε το ενδοξο ονομα των Ελληνων [οπως οι σκοπιανοι των Μακεδονων] για να οικιοποιηθουμε το ενδοξο παρελθον ειναι της πλακας επισης και για εναν ακομα λογο.... οτι το ιδιο ενδοξο και ιστορικο ηταν το ονομα του Ρωμιου στη συνειδηση των προγονων μας[των δικων μας τουλαχιστον ][μελετηστε τα δημοτικα τραγουδια να το καταλαβετε] .....ο ιδιος ελληνικος λαος ειναι με διαφορετικες ονομασιες....σαν να λεμε οτι οι σλαβοι των σκοπιων που αλλαξαν το ονομα σε μακαδονες επαψαν να ειναι σλαβοι και εγιναν κατι αλλο... ετσι κι εμεις ως ρωμιοι συνεχισαμε να ειμαστε απογονοι των αρχαιων οταν απο τον 3ο αιωνα μΧ αρχιασαμε να υοθετουμε ΚΑΙ αυτο το ονομα....και αν μεθαυριο τα σκοπια ενωθουν με τα γλωσσικα αδερφια τους ,τους Βουλγαρους και γινουν βουλγαροι θα ειναι καινουριος λαος και οχι ο προηγουμενος....αστεια πραγματα...μετραει η ουσια και οχι η ονομασια...γιατι δεν λετε οτι οι ελληνες πριν αυτοπροσδιοριστουν ως ελληνες-πανελληνες αυτοπροσδιοριζοταν ως Γραικοι[ τα πολυ παναρχαια χρονια] ονομασια που διατηρηθηκε παραλληλα με το Ελληνας και αργοτερα ,παραλληλα με το Γραικος και στα βυζαντινα χρονια και στα σημερινα.....κι οπως ο φουστανελοφορος [αλβανος κι αυτος] απογονος σλαβοασιατοαφρικανων απο την τουρκοαλβανικη Φωκιδα,, τραγοπαπας πλιατσικολογος οταν αντικρισε το θανατο καταμετα απαντησε ..''εγω γραικος γεννηθηκα γραικος θε να πεθανω''[και ολα αυτα πολυ πριν μας κανουν μεσω της κρατικης εκπαιδευσης και της προπαγανδας με το ζορι ''Ελληνες''...και οπως οι ενδοξοι Χειμαριωτες[στη βορεια ηπειρο] φουστανελοφοροι κι αυτοι[αρα αλβανοι το μονο σιγουρο] στειλανε επιστολη στον παππα και τους πριγκιπες της Δυσεως και τους παρακαλουσαν να σταλει στρατιωτικη βοηθεια με σκοπο να τους βοηθησουν να απελευθερωσουν την ''Γραιτζια απο τους τουρκους που παιρνουσι τα παιδια και καμουν τα μουσουλμανους.[περι τον 15ο αιωνα ολα αυτα πριν την επανασταση του 1821 ,τους νεοελληνικους διαφωτισμους, γαλλικες επαναστασεις πριν μας πουν οτι ειμαστε Ελληνες ...και δεν συμμαζευεται].... να και οι Αρχαιες Πηγες περι Γραικων... Αριστοτελης για τους αρχαιους Ελληνες Ηπειρωτες ''ωκουν οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δʼ Έλληνες... Απολλόδωρος . αναφέρει ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ: «πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό

 • Ανώνυμος 30444

  19 Δεκ 2014

  Βεβαια και στον Διακο ο Oμερ Βρυωνης οταν τον πιασανε αιχμαλωτο και τον φερανε μπροστα του ειπε ''Γενεσαι τουρκος Διακο μου την πιστη σου να αλλαξεις να προσκυνισεις το τζαμι και τη Στοα να αφησεις;;'' αυτος απαντησε''Εγω τεκτων γεννηθηκα τεκτονας θε να πεθανω'' αλλα οι υπουλοι και αδιστακτοι ρωμιοχριστινοι ακομα και αυτα τα παραχαραξανε με σκοπο να μας πεισουνε εμας ,τον μπασταρδαμενο αλλα τιμιο τεκτονικο λαο της νοτιου βαλκανικης οτι ειμαστε Ελληνορθοδοξοι....ατιμο ψευτορωμεικο....θα ερθει ομως η ωρα της Αναστασης για ολους τους τεκτονες της Ελλαδος ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ


  ΒΡΕ ΟΥΣΤ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

 • Ανώνυμος 30443

  19 Δεκ 2014

  τωρα οι περισσοτεροι ειναι μασωνοι ...πριν ηταν οι περισσοτεροι αλβανοφωνοι[αρβανιτες οπως αρεσκεσται να τους γραφεται]....και γιατι γραφανε στην ελληνικη γλωσσα [αφου ησαν κυριως αλλογλωσοι οι μαχητες] τις προκυρηξεις και αναφεραν οτι πολεμαμε για του Χριστου την πιστη την Αγια και της πατριδος την ελευθερια και δεν ελεγαν για του μεγιστου αρχιτεκτονα του συμπαντος[Μ.Α.Σ] τη πιστη την αγια;;;;;Που τα πουλατε αυτα ..

 • Ανώνυμος 30422

  19 Δεκ 2014

  να ειναι καλα το καλο-παιδο ο Σορος ...χαρης αυτον μαθαινουμε οτι οι αλβανοι οι σκοπιανοι και οι τουρκοι εθνικιστες εχουν ''πολυ δικιο'' ...ρε συ Κουλουρη οσο για το κρυφο σχολιο που ειναι ενας ακομα μυθος του''''''εθνικου φαντσσιακου μας'''''' που πρεπει Παση Θυσια να καταριφθει \ [τι μανια εχετε παθει...πω πω .... ξυδι...δηλαδη αν καταριφθει ρε παιδι μου τι θα αλλαξει στη ζωη μας προς το καλυτυερο ;;;;] γιατι οπως λετε δεν υπαρχουν μαρτυριες εχω να σου πω οτι ο υπασπιστης του κολοκοτρωνη[μεγας εθνικος heroe της ανεξαρτησιας του παμπαλαιου και αυτοχθονου Ιλλυρικου εθνους] ο Φωτακος Χρυσανθακοπουλος γραφει''Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντιζον διά την Παιδείαν, η οποία συνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην αριθμητικήν . Εν ελλείψει διδασκάλου ο ιερεύς εφρόντιζεν περί τούτου.Όλα αυτά εγίνοντο εν τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους'''Οπα ... τι μας λει ο Φωτακος....μιλαει καταρχην για ελληνες ομως εσας δεν σας νοιαζει ο αυτοπροσδιορισμος ενος λαου εκτος κι αν προκειται για τους φιλησυχους Ρομα-γυφτους [α τοτε σας ποιανουν οι ευαισθησιες σας...ομως με τον ελληνισμο παθαινεται αλλεργιες] ...στη συνεχεια μπλεκει ιερεις που ανελαβαν λεει τη 'διδασκαλια ολιγης αριθμιτικης' ..πω πω......αφερεται και 'εν το σκοτει και προφυλαχτα απο τους Τουρκους...ωχ αμαν αμαν....φωταρα μας εκαψες.... η μαλλον οχι.. δεν μας εκαψες ...απλως η πηγη αυτη δεν λαμβανεται υπ οψη γιατι δεν ειναι ακριβης, η στην τελικη δεν υπαρχει καν [ε δεν θα μας δωσουν και αναφορα οι πανμεγιστοι αυτοι ιστορικοι πως θα ερμηνευουν τις πηγες] Λοιπον οταν λεει ελληνες εννοει ρωμιους δηλαδη...σιγουρα αλβανους[αυτο ειναι το μονο σιγουρο] τσιγγανους σλαβους του Φαλμεραιερ[λειπει ο Μαης απο τη Σαρακοστη;]και λοιπους αγνωστης εθνικης συνειδησεως και μπασταρδαμενους της νοτιου Βαλκινικης...τωρα οταν λεει ''κρυφα απο τους Τουρκους'' εννοει οτι τους αρεσε να παιζουν κρυφτο[αλλα και κυνηγητο αμα τσαντιζοταν ο Πασας...οπως και μηλα ,περνα περνα η μελλισα, μπαρμπανικολης κλπ και οταν λεει ''ιερευς'' δεν εννοει φυσικα τον βολεμενο τραγοπαπα της εποχης [οπως τον Αθ Διακο πχ]...απλως αυτοι που κρυβονταν ντυνονταν και παπαδες- ιερεις[ αλλα και ζορο καουμποιδες ινδιανοι νοσοκαμες αλλα και Αλβανοι φουστανελαδες ..κυριως τετοιοι] δηλαδη κατα την διαρκεια του κρυφτου εορταζαν και τις αποκριες ανταμα Ψευτοελληνες και Τουρκοι καθοτι πολυπολιτισμικη και ανεκτικη η οθωμανοκρατια [Αχ ποσα χρονια περασανε απο τοτε......Παλι με χρονια με καιρους, παλι ανταμα θα μαστε

 • Ανώνυμος 29678

  16 Σεπ 2014

  Με "πλιάτσικο" χρηματοδοτούνταν οι πόλεμοι για αιώνες πριν την Επανάσταση, όπως και όταν άλωσαν οι τούρκοι την Κωνσταντινούπολη και έπειτα την υπόλοιπη Ελλάδα επί αιώνες.

  Γ.Τ.

 • Ανώνυμος 29661

  11 Σεπ 2014

  Προς 29628

  Πράγματι και αυτά ανοησίες είναι, αλλά αυτός που λέει ότι ένα ιστορικό γεγονός σαν το 1821 έγινε για πλιάτσικο, στην καλύτερη περίπτωση βλέπει επιδερμικά και αποσπασμένα την ιστορία, στη χειρότερη είναι εντελώς ανόητος, τόσο απλά. Δεν υπερασπίζομαι την εθνικιστική και ρομαντική αφήγηση του σχολείου. Τέτοια "άρθρα" στην πραγματικότητα υπονομεύουν την προσπάθεια να απομυθοποιηθεί η ελληνική ιστορία.

 • Ανώνυμος 29640

  8 Σεπ 2014

  Ρε μάγκα αρθρογράφε, μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι φιλήσυχοι Τούρκοι έσφαξαν το μισό μου σόι στη Σμύρνη και στη Θράκη το '22;

 • Ανώνυμος 29628

  7 Σεπ 2014

  Τρολλιά είναι αυτά που ξέρεις για το 21 απο το σχολείο, αποπάνω.

 • Ανώνυμος 29614

  6 Σεπ 2014

  Πρόσφατα ανακάλυψα αυτήν την ιστοσελίδα και έχει κείμενα, που μου αρέσουν και με των οποίων το νόημα συμφωνώ. Αυτό όμως είναι ένα πρόχειρο, κομπλεξικό και καθόλου σοβαρό άρθρο, που αδικεί αυτόν που το έγραψε, με την έννοια ότι δεν αντιμετωπίζει τα ιστορικά γεγονότα και την ιστορία γενικότερα, με τη σοβαρότητα που αρμόζει. Θα το χαρακτήριζα τρολλιά παρά άρθρο.

 • Ανώνυμος 29461

  13 Αυγ 2014

  κεφαλικός φόρος + φόρος αίματος= ειρηνική συμβίωση
  (Λαζαρική εξίσωση)

 • Ανώνυμος 29460

  13 Αυγ 2014

  Πωωωωώ ρε Λαζαρέττο, έχεις ταλέντο στην παραχάραξη της ιστορίας. Είσαι απύθμενα συμπλεγματικός ή πληρωμένος δολοφόνος της ιστορίας. Τα κείμενα που γράφεις είναι ντροπή για όλους εμάς που κατά τις αναζητήσεις μας πέσαμε πάνω τους. Τώρα δεν ξεκολλάω γιατί είσαι πραγματικά διασκεδαστικός. Σου γράφει κάποιος που έχει κεραστεί τούρκικο καφφέ από εργάτες στους ταρσανάδες της Τούζλας. Από την πρώτη παράγραφο του κειμένου αρχίζουν οι μάπες. Ο Ιγνάτιος ήταν κατά της "πρόωρης" έναρξης της επανάστασης, όχι γενικότερα. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο την ονόμασε αποστασία.

 • Ανώνυμος 29437

  9 Αυγ 2014

  Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
  μου τα ‘πες με το πρώτο σου το γάλα.

  Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια
  εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια
  και δε δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου Ελλάς
  που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς.

  Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
  μου τα ‘πες με το πρώτο σου το γάλα.

  Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα
  είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα
  και στο παζάρι με πήρες γύφτισσα μαϊμού
  Ελλάδα Ελλάδα μάνα του καημού.

  Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα
  μου τα ‘πες με το πρώτο σου το γάλα.

  Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι
  εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη
  και στις αρένες του κόσμου μάνα μου Ελλάς
  το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς.

 • Ανώνυμος 29268

  19 Ιουν 2014

  μην κρίνετε γιατί αν ζούσατε τότε όλοι εσείς που τον κράζετε (εννοώ τον αρθρογράφο) δεν ξέρετε με πιανού το μέρος θα είσασταν. τότε με τόσες κακουχίες και αντέχανε όλοι, εσείς χωρίς λόγο και με τόσες ανέσεις και γκρινιάζετε διαρκώς. θα ήθελα αρθρογράφε να γράψεις και ένα άρθρο σχετικά με την σχέση μασωνίας και επανάστασης 1821, σαν λίγα εχω να πώ πως σχεδόν όλοι οι ήρωες ήτανε μασώνοι απο Κολοκοτρώνη μέχρι οικογένεια Υψηλάντη και επίσης η σημαία του Νικηταρά με την πυραμίδα και το μάτι στην μέση.

 • Ανώνυμος 29127

  28 Μαΐ 2014

  ʽΑρθρο με ανακρίβειες και με "ημι-αναφορές", εσκεμμένες ελλείψεις των πρωτογενών πηγών κλπ όπως ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα.
  Εθελοντές γενίτσαροι υπήρχαν το 1821 για να 'χουν προνόμια από τους Τούρκους έναντι των υπολοίπων. Τώρα εμφανίζονται οι σύγχρονοι γενίτσαροι που εξαργυρώνουν κι αυτοί τις υπηρεσίες τους. Οι συγγραφεις των κειμένων κατατασσονται εκει!!!

 • Ανώνυμος 28929

  8 Μαΐ 2014

  " Αρβανιτόβλαχοι κ.λπ. επήλυδες στο σύνολό τους εξ άλλου, δέν είχαν καμμία ελληνική εθνική συνείδηση κι ενεργούσαν με εντελώς ταπεινά κριτήρια."

  Ναι στο "συνολο", για αυτο ονομαστηκε "Greek war of independence" στις ξενες πηγες...
  Η μανια να τα αφελληνιζετε ολα εχει καταντησει αηδια.
  Η φιλικη εταιρια στην οποια μπηκαν πληστοι οπλαρχηγοι τι σκοπο ειχε ε ακριβως?
  Το ξεχασατε αυτο ?
  Ασχετως με τις πραξεις τους στον πολεμο, ο στοχος ηταν ξεκαθαρος για ολα τα κινηματα.

  Διατυμπανιζετε οτι κανετε "ελευθερη ερευνα" αλλα μονο αυτο δεν φαινεται απο τα κειμενα σας.

  Μια ελευθερη ερυνα εχει σκοπο την ανευρεση της αληθειας, περα απο σκοπιμοτηττες, εσεις φαινεται ο μονος στοχος σας ειναι να παρετε μερικα στοιχεια να βαλετε λιγη δικη σας σαλτσα, να τα μεγενθυνετε και μετα να το παρουσιαζετε ως "αντικειμενικο αρθρο".

  Αυτο φαινεται και εδω και σε αλλα κειμενα,

  κατανταει κουραστικο

 • Ανώνυμος 28328

  7 Απρ 2014

  Εντάξει, 2 λεπτά πριν είδα και το βίντεο του ΣΚΑΙ με τον Τσατσόπουλο για το '21, και έχεις ακριβός τα ίδια κείμενα... ωραία ελεύθερη έρευνα! Αλλά στο βίντεο λέει ο Τσατσόπουλος πως παντρεύονταν μεταξύ τους, ύστερα από εξισλαμισμό, και ζούσαν όλοι σαν καλοί γείτονες. Σου έχω ερώτηση-θέμα για ελεύθερη έρευνα: Πως γινόταν ο εξισλαμισμός των χριστιανών από τους Οθωμανούς; ... μόλις κοινοποιήσεις κοινοποιήσεις την ελεύθερη έρευνά σου κι απόδειξης τον ομαλό εξισλαμισμό που οδήγησε στην καλή γειτονία... σου υπόσχομαι οτι θα εξισλαμιστώ αμέσως μόνος μου!

 • Ανώνυμος 28327

  7 Απρ 2014

  Ωραία! Τώρα θέλω να μας κάνεις κι μια ελεύθερη έρευνα για την περίοδο 1453 με μετά! Πως ήρθαν λοιπόν οι Τούρκοι κι γίνανε αυτοί οι καλοί μας γείτονες μέσα στις πόλεις μας; Με ποίου είδους προσωπικής τους εργασίας αποκτήσανε όλα αυτά τα κοσμήματα που τους τα βάλανε στο μάτι οι \"υποτιθέμενοι\" επαναστάτες του \'21. Επίσης να μας εξηγήσεις πως αυτοί οι φιλήσυχοι & δίκαιοι Τούρκοι μετατράπηκαν τον 20ο & 21ο αιώνα σε κράτος με τις αναρίθμητες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα οποία έχουν τιμωρηθεί από τα διεθνή δικαστήρια.

 • EleftheriErevna

  30 Μαρ 2014

  Κάπου πρέπει να χάθηκαν τα σχόλια τού άρθρου στην αναβάθμιση τού συστήματος των σχολίων, που κάναμε αυτές τις μέρες, χωρίς να μπορούμε να βρούμε τον λόγο, που έγινε αυτό.
  Λυπούμαστε, ζητάμε συγνώμη και θα προσπαθήσουμε να τα ανακτήσουμε από τη βάση.
  Ε.Ε.

 • Ανώνυμος 28208

  29 Μαρ 2014

  τι έγιναν τα προηγούμενα σχόλια? τα κατάπιε ο Ρώσσος?

 • Ανώνυμος 28177

  28 Μαρ 2014

  ΡΕ ΣΥ ΛΑΖΑΡΗ ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΣ?
  ΑΝ ΑΝΑΠΟΛΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
  ΑΜΟΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ
  ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΑ..