ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟ

  • Πολίτης Αλέξης6 Άρθρα

    Ο Αλέξης Πολίτης σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη και στο Παρίσι.
    Τα χρόνια 1976-1989 εργάστηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε..
    Σήμερα, είναι καθηγητής στον Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κρώζε νυν όσον θέλεις, ω κόραξ,όρα νυν οφθαλμέ φθονερέ,Κέαρ μέλαν, μελάγχαλχε θώραξ,Φαλμεράυερ πικρέ και σκληρέ.Το πρώτο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τον Νοέμβρη του 1850 ο Φλομ-πέρ βρίσκεται στην Κωνσταντι-νούπολη. Στις 22 του μηνός επι-σκέπτεται το Μπαλουκλί, και

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πότε ακριβώς άρχισενα γιορτάζεται η επέ-τειος του Κιλελέρ δεν το έχω διαπιστώσει.Γινόταν πάντως και στα προδικτατορικά χρόνια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Γελιούνται όσοι πιστεύουν, πως το πλάσιμοτου μύθου γίνεται, όταν με τα χρόνια ξεχα-στούν πρόσωπα και γεγονότα, όταν θαμπώ-σουν οι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Να σφάξομεν τους λύκους,  που τον ζυγόν βαστούν, και Χριστιανούς και Τούρκους  σκληρά τους τυραννούν                          Αρχική έκδοση,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σελίδα 1 από 1