Αφιέρωμα
της «Ελεύθερης Έρευνας»
στο '21

 

 
«Ο κύριος Κωνσταντίνος Σάθας,
έν τινι αξιολόγω πονηματίω επιγραφομένω: "Η κατά τον ιζ΄αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής" διατείνεται εν σελ. 14, ότι το γνωστόν Καρυοφύλλι ονομάσθη ούτω από του εν Βενετία οπλοποιού Carlo figlio (Καρόλου υιού). Περίεργος μα την αλήθειαν η ανακάλυψις, αλλΆ ουδόλως ευάρεστος.

»Τολμώ μάλιστα, να είπω προς τον φίλον, ότι απαγορεύεται οιωδήποτε η δια τοιούτων ερευνών καταστροφή των θελκτικών μύθων, διΆ ων ετράφημεν...»


Αριστοτέλης Βαλαωρίτης,
Αθανάσιος Διάκος.
Αστραπόγιαννος, Αθήνα, 1867, 64-66.



 




Βλάχοι,
αρβανίτες, ανατολίτες,
βορειο-
αφρικανοί κ.ά.

Οι σημερινοί χριστιανοί κάτοικοι του ελλαδικού χώρου, που μιλούν ρωμέικα (τα λένε ελληνικά) δεν είναι φυλετικοί απόγονοι ή πνευματικοί κληρονόμοι των αρχαίων ελλήνων, των αθηναίων, της δημοκρατίας, των φιλοσόφων κ.λπ..

Είναι επήλυδες, βαλκάνιοι, ανατολίτες, βορειοαφρικανοί και όχι μόνον, ορθόδοξοι, με έντονη ανάμειξη της οθωμανικής κουλτούρας.

Έμαθαν να επιβιώνουν σε αυτοκρατορίες δεσποτικές (βυζάντιο, οθωμανική περίοδο) αναπτύσσοντας την υποκρισία, την κουτοπονηριά και πολλά άλλα ελαττώματα με σκέψη εντελώς διαφορετική από αυτή του δυτικού κόσμου...



 



Τα πραγματικά αίτια
και οι βαρβαρότητες
της εκστρατείας
του Μεγάλου Αλεξάνδρου

 

 
Ο Μ. Αλέξανδρος διέλυσε την αυτοκρατορία του Κύρου, αλλά συγχρόνως αφάνισε και τις ελληνικές πόλεις-κράτη. Λεηλάτησε τους θησαυρούς της Ασίας και τυράννησε τους λαούς περισσότερο από τη δυναστεία των Αχαιμενιδών.

Αυτός άλλωστε ήταν ο πρωταρχικός σκοπός της εκστρατείας. Η λαφυραγωγία. Απαραίτητη για την ισχύ και τον τρυφηλό βίο του βασιλικού οίκου και τον πλουτισμό των ευνοουμένων του...


 



Η θρησκευτική
πίστη
δεν αποτελεί προϋπόθεση
για την υγιή ευημερία
των κοινωνιών


Yπάρχει μια κοινή πεποίθηση, την οποία μοιράζονται οι οπαδοί των διαφόρων θρησκειών, ότι η λατρεία του Θεού και η υπακοή στα κελεύσματα της θρησκείας θεωρούνται ουσιώδη για μια υγιή και ειρηνική κοινωνία, ενώ όταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων μιας κοινωνίας απορρίψει το Θεό, τότε θα επέλθει η αποσύνθεσή της.

Σε περίπτωση, που η θρησκευτική αυτή θεωρία, του ότι η τυχόν απομάκρυνση από το Θεό είναι η αιτία για όλα τα κακά της κοινωνίας είναι σωστή, τότε θα έπρεπε να αναμένουμε τα περισσότερο θρησκευόμενα έθνη στη Γη να είναι οι προμαχώνες του εγκλήματος, της φτώχειας και των ασθενειών και τα πρότυπα των υγιών κοινωνιών. Η σύγκριση των άθρησκων εθνών όμως, με τα περισσότερο θρήσκα αποκαλύπτει μια πολύ διαφορετική κατάσταση...



 



Η λέξη καρκίνος στις μέρες μας έχει αποκτήσει τεράστια δύναμη. Μόνο το άκουσμά της αρκεί για να σπείρει τον τρόμο και τον πανικό.

Φανταστείτε αν ο γιατρός σας μετά από κάποια εξέταση, σας ανακοίνωνε, ότι έχετε καρκίνο. Στην κυριολεξία θα άνοιγε η γη να σας καταπιεί, θα παραλύατε από τον φόβο σας και θα πιστεύατε, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πεθαίνατε.

Θα δεχόσασταν ό,τι θα σας έλεγαν οι «ειδικοί», νοιώθοντας αδαής και άσχετος για την ίδια σας την ασθένεια. Δεν θα είχατε καμία άποψη για την πορεία και την εξέλιξη της ασθένειάς σας, καμία επιλογή για το τι αγωγή θα λαμβάνατε, για το αν θα κάνατε χημειοθεραπεία ή όχι, για το αν θα σας χειρουργούσαν, αν θα ακρωτηρίαζαν κάποιο πάσχον μέλος σας. Όλα αυτά θα τα αποφάσιζαν οι γιατροί σας ακολουθώντας το «πρωτόκολλο του καρκίνου» χωρίς να σας ρωτήσουν, απλά θα σας τα ανακοίνωναν!

Θα ξυπνάγατε απ΄το χειρουργείο και θα σας έλειπε το στήθος σας, το νεφρό σας, ο μισός πνεύμονάς σας, ή κάποιο άλλο όργανό σας και δεν θα μπορούσατε παρά να συναινέσετε με την αφαίρεση αυτή. Θα ακολουθούσαν ατελείωτες χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, επειδή «έτσι θα έπρεπε». Θα έπεφταν οι τρίχες του σώματός σας, τα νύχια σας και θα είχατε τεράστιες επιπλοκές και παρενέργειες. Εσείς, απλά θα δείχνατε την απόλυτη εμπιστοσύνη στις γνώσεις και στις μεθοδολογίες της συμβατικής Ιατρικής σιωπηλά και στωικά χωρίς άποψη και δυνατότητα επιλογής, αφού σας έχουν ήδη πείσει μέσω της πληροφόρησης, που έχετε λάβει από τα Μ.Μ.Ε. και τους γιατρούς σας, ότι αυτοί και μόνον αυτοί μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον καρκίνο…

Είναι όμως, αυτή η πραγματικότητα;



 





«(Ο έρωτας μεταξύ άνδρα και γυ-
ναίκας) είναι παλλαϊκός...
αυτός ακριβώς χαρακτηρίζει τους
ανθρώπους, τους χωρίς ιδιαίτερη
ανάπτυξη...


»(Αφορά) μάλλον στην απόλαυση
των σωμάτων, παρά των ψυχών.
Και μάλιστα (εκείνες τις γυναίκες
και τα νεαρά παιδιά), που δια-
κρίνονται για υπερβολική βλακεία...

»Δείτε, αντιθέτως, την Ουράνια Α-
φροδίτη, που δεν προέκυψε από
την συμμετοχή άρρενος και θήλεος,
αλλά μόνον εκ του άρρενος...
πώς στερείται παραφοράς...

»Έτσι, όσοι εμπνέονται από το
αρσενικό φύλο, ερωτεύονται το
φύλο, το οποίο εκ φύσεως έχει
μεγαλύτερη ρώμη και περισσό-
τερη ευφυία
».

Πλάτωνα, «Συμπόσιο», 181b-c



 



Πατριωτισμός, εθνικά οράματα,
μεγαλοϊδεατισμοί κ.λπ. κ.λπ.
στα διάφορα έθνη-κράτη


Ο τρόπος, με τον οποίο συγκροτή-
θηκαν ιστορικά τα έθνη, έπλασε εθνικές ιδέες, που έχουν σε κάθε κράτος συνθέσει μια εθνική ιστορία δεδομένη και μοναδική. Η ιστορία αυτή προάγει τις ομοιότητες στο εσωτερικό και τις διαφορές στο εξωτερικό, ενώ αποδίδει σε κάθε έθνος δίκαια, τα οποία δεν αναγνωρίζει στους «άλλους». Συγκροτεί έτσι, μια κλειστή και γραμμική ιστορική αφήγηση, που περιστρέφεται γύρω από το ένδοξο παρελθόν κάθε μοναδικής και ιδιαίτερης εθνικής ομάδας, την οποία περιγράφει σαν ομοιογενή και αναλλοίωτη ουσία.

Σε κάθε κράτος οι έννοιες έθνος, πατρίδα και πατριωτισμός έχουν φορτιστεί μέσα στην ιστορική διαδρομή με τόσο γιγάντιο ηθικό βάρος, που έχουν γίνει αξίες μεγάλης και αδιαπραγμάτευτης ιδεολογικής σημασίας. Έτσι, στα σχολεία όλων σχεδόν των χωρών...



 



Από τον
«νεοελληνικό διαφωτισμό»
βλάστησαν ελληνοχριστιανισμός,
εθνικισμός και μεγαλοϊδεατισμός

Αδ. Κοραής:
Ο πραγματικός πατέρας
της ιδεολογικής μας σχιζοφρένειας


Μερικές δεκαετίες πριν από το '21, ο Αδαμάντιος Κοραής ξέθαψε αυθαίρετα και επέβαλε σιγά-σιγά την ξεχασμένη για αιώνες λέξη «έλληνας» χωρίς να απορρίψει βέβαια, το χριστιανισμό. Είχε την πεποίθηση, ότι έτσι θα μας έφερνε πιο γρήγορα κοντά στα κείμενα των αρχαίων ελλήνων και θα γινόταν μια ταύτιση, συγκλονιστική για τον μέσο κάτοικο του ελλαδικού χώρου (αρβανίτη, βλάχο, βορειοαφρικανό, ανατολίτη κ.λπ.), ότι είναι δήθεν απόγονος αυτού, που έφτιαξε τον Παρθενώνα και όλα τα λαμπρά μνημεία.

Η ιδέα έπιασε γρήγορα. Από τότε, όλο και περισσότεροι ρωμιοί άρχισαν να συνδέουν τους εαυτούς τους με κάποιο φανταστικό παρελθόν και να ανακαλύπτουν τους «αρχαίους προγόνους». Κολακεύονταν να έχουν την ψευδαίσθηση, πως ήταν τάχα απόγονοι των αρχαίων ελλήνων.

Η περίοδος του '21 επομένως, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Όχι βέβαια, επειδή έγινε κάποια δήθεν «ελληνική επανάσταση» -πλιάτσικο χριστιανικών συμμοριών, αρβανιτών στην πλειοψηφία τους, ήταν στην πραγματικότητα εξάλλου, όπως έχουμε δείξει στο Αφιέρωμα 1821: Η αποστασία των ρωμιών-, αλλά γιατί κατά τη σύντομη εκείνη περίοδο, οι ρωμιοί υπήκοοι της οθωμανικής αυτοκρατορίας με την καθοδήγηση του Κοραή και των άλλων εκπροσώπων του λεγόμενου «νεοελληνικού διαφωτισμού» μεταλλάχτηκαν σε «έλληνες»...

 



 


      

Read articles in English

     ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΖΑΡΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Από το μύθο στην ...ιστορία


Στο βιβλίο –με βάση κυρίως τα δημοσιευμένα απομνη-
μονεύματα και ημερολόγια των ίδιων των μακεδονο-
μάχων– παρουσιάζεται η πραγματική φύση του Μακε-
δονικού Αγώνα, τον οποίο οι διαχρονικοί εθνικιστικοί
κύκλοι έχουν μυθοποιήσει και χρησιμοποιούν κατά το
δοκούν μέχρι και σήμερα.


72 σελίδες.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δρόμων».

Ο ΡΑΒΒΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
ΚΑΙ Η “ΕΠΙΛΟΓΗ”
ΤΩΝ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΩΝ


Το πρόβλημα
με τη διακίνηση οργάνων


Έγραψε στις 29.10.2009 ο/η: Caplan Arthur

Επιστροφή

Ο Levy Izhak Rosenbaum, ένας ορθόδοξος εβραίος ραββίνος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, αυτοαποκαλούνταν «προξενητής». Ωστόσο, δεν οργάνωνε ραντεβού για γαμπρούς και νύφες. Ο Rosenbaum είναι ένας από τους πέντε ραββίνους, που κατηγορούνται για διαμεσολάβηση στην πώληση νεφρών και συκωτιών στη μαύρη αγορά. Έβρισκε φτωχούς, ευάλωτους ανθρώπους στο Ισραήλ και -σύμφωνα με τις κατηγορίες- τούς πλήρωνε 10.000 δολλάρια, για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πουλήσουν τα νεφρά τους ή ένα κομμάτι του ήπατός τους σε ασθενείς, που ανέμεναν μεταμόσχευση σε διάφορα ιατρικά κέντρα. Πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας ο θρησκευτικός αυτός ηγέτης· τσέπωνε 160.000 δολάρια για τις υπηρεσίες τους ως μεσάζοντας στην κάθε μία αγοραπωλησία οργάνου.


Αυτή είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση διακίνησης ανθρωπίνων οργάνων για ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλές όμως, ακόμα περιπτώσεις εμπορίας οργάνων συμβαίνουν σε όλη την υδρόγειο. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών πλούσια άτομα, που είχαν ανάγκη μεταμοσχεύσεων έχουν ταξιδέψει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Σρι Λάνκα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς και από πολλά κράτη του κόσμου στο Πακιστάν, στην Αίγυπτο, στην Κίνα και στο Ιράκ προς αναζήτηση νεφρών και συκωτιών.

    

Επιπρόσθετα, εκτός από την πώληση οργάνων για μεταμόσχευση σε πλούσιους αποδέκτες στα νοσοκομεία, ανθεί επίσης η αγορά ανθρώπινων ιστών από πτώματα. Κερατοειδείς διακινούνται στη Βουλγαρία. Δέρμα, από την Ολλανδία έχει πωληθεί στην Τσεχία. Ιστοί από το Πακιστάν έχουν πωληθεί στην Ολλανδία. Οστά και λίπος από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσταλεί προς πώληση σε διάφορες χώρες. Εγκέφαλοι, οστά, καθώς και άλλα μέρη αφαιρούνται χωρίς άδεια σε νεκροτομεία και σε γραφεία τελετών και πωλούνται για μεταμοσχευτικούς, διδακτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς σε διάφορα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών.



Κερατοειδείς διακινούνται στη Βουλγαρία.

Δέρμα, από την Ολλανδία

έχει πωληθεί στη Τσεχία.

Ιστοί από το

Πακιστάν έχουν πωληθεί

στην Ολλανδία.


Θα πίστευε κανείς, ότι αυτό το αποτρόπαιο εμπόριο ανθρώπων και σάρκας θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη ηθική καταδίκη από όλες τις πλευρές. Είναι σαφές, ότι είναι ανήθικη η εκμετάλλευση των συνθηκών διαβίωσης ανθρώπων, που δεν θεωρούνται τίποτε άλλο, παρά κινητά ανταλλακτικά. Νεκρών επίσης, διότι κάποιοι κερδίζουν χρήματα από την πειρατεία τεμαχίων από νεκρά σώματα, που πωλούν. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος πρόθυμος να υπερασπιστεί αυτή τη μαύρη αγορά, ιδίως όταν τα αποτελέσματα και για τους δύο, πωλητές και αγοραστές, είναι πολύ χειρότερα από ό,τι θα αναμενόταν με νόμιμα αποκτούμενα όργανα και ιστούς.




Όμως, ορισμένοι παρατηρητές του εκτεταμένου αυτού παράνομου εμπορίου οργάνων, κομματιών από σώματα και ιστών υποστηρίζουν, ότι το πρόβλημα δεν είναι η συγκομιδή ζωντανών ή νεκρών για χρήματα, αλλά μάλλον, το ότι οι εν λόγω δραστηριότητες είναι παράνομες. Για αυτούς το πρόβλημα δεν είναι να πληρώνουν ανθρώπους για τα όργανά τους, αλλά το γεγονός, ότι οι πρακτικές αυτές είναι εκτός νόμου και κατά συνέπεια συμβαίνουν καταχρήσεις.


Υποστηρικτές των αγορών ανθρωπίνων οργάνων υποστηρίζουν, ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη οργάνων και ιστών, που διατίθενται για μεταμόσχευση είναι να νομιμοποιηθεί το διεθνές εμπόριο. Δεδομένου του χάσματος μεταξύ μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, όσοι έχουν ανάγκη θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκτήσουν όργανα και. Αντί να προσπαθούμε να μαχόμαστε την παράνομη διακίνηση οργάνων, θα πρέπει απλά να την νομιμοποιήσουμε και να την ρυθμίσουμε ανάλογα με τις ανάγκες.


Υπάρχουν τέσσερα σημαντικά προβλήματα με την πρόταση, ότι ο τρόπος για την καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων είναι η νομιμοποίησή της. Πρώτον, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε, ότι τα περισσότερα κράτη έχουν τους πόρους, για να ρυθμίσουν αποτελεσματικά μιά αγορά ανθρωπίνων οργάνων. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία αποδείχθηκαν ανίκανες να ρυθμίσουν  τραπεζικές δραστηριότητες, θέματα στέγασης και ασφάλειας.

    

Δεύτερον, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να επεκτείνουμε τη διαθεσιμότητα οργάνων και ιστών, που δεν θα αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως εργοστάσια ανταλλακτικών. Τα κράτη θα μπορούσαν να θεσπίσουν κοινή συναινετική πολιτική και να ζητούν από εκείνους, που δεν θέλουν να είναι δότες να εφοδιάζονται με κάρτες ή να καταχωρούν την αντίρρησή τους στα μητρώα υπολογιστή. Όταν συμπληρώνονται με την κατάλληλη εκπαίδευση και τους πόρους, τα συστήματα αυτά έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά στην Ισπανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και άλλα κράτη.


Τρίτον -και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη νομιμοποίηση της αγοραπωλησίας οργάνων- είναι, το  ότι τέτοιες αγορές βασίζονται στην εκμετάλλευση της ζοφερής κατάστασης των φτωχών. Τέταρτον, παραβιάζουν σαφώς την ιατρική δεοντολογία των γιατρών και του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης.


Μόνο οι φτωχοί και οι απελπισμένοι αποφασίζουν να πωλούν μέρη του σώματός τους. Αντιμέτωποι με την απόλυτη εξαθλίωση, μπορεί να φαίνεται «λογική» η απόφαση για πώληση μερών του σώματός τους (ή η εξώθηση των ίδιων ή των παιδιών τους σε πορνεία ή δουλεία), αλλά αυτό δεν είναι ελεύθερη, εθελοντική επιλογή. Βλέποντας από τη μιά ένα πλούσιο πρόσωπο να κουνάει ένα μάτσο λεφτά στο πρόσωπό τους και τα παιδιά τους από την άλλη να λιμοκτονούν επειδή δεν έχουν δουλειά, μήν έχοντας άλλη επιλογή, «επιλέγουν» να πωλούν ζωτικά όργανα του σώματός τους.

    

Συζητήσεις περί ατομικών δικαιωμάτων και αυτονομίας είναι άνευ νοήματος, εφΆ όσον χωρίς επιλογές πρέπει να «επιλέξουν» να πουλήσουν τα όργανά τους για την αγορά βασικών αναγκών της ζωής. Η δυνατότητα επιλογής προϋποθέτει γνώση, ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων, κάποιο βαθμό ελευθερίας, καθώς και την ικανότητα να κρίνει κάποιος τους κινδύνους, χωρίς να είναι τυφλωμένος από την προοπτική του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, δεν μπορεί να γίνει καμμία πραγματική επιλογή. Aυτό που κάνουν όλες οι αγορές είναι να θέτουν μιά ευγενική πρόσοψη στην εκμετάλλευση.


Η πώληση οργάνων, ακόμη και σε μια αυστηρά νομοθετημένη αγορά, παραβιάζει το υφιστάμενο βιοηθικό πλαίσιο σεβασμού των προσώπων, καθώς η πώληση υπαγορεύεται καθαρά από το κέρδος. Στην περίπτωση των ζώντων ατόμων παραβιάζει επί πλέον τη δεοντολογία των επαγγελματιών της υγείας.


Ο πυρήνας των κανόνων δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος είναι η αρχή «να μην προκαλείς βλάβη». [Σ.σ.: «Διαιτήμασί τε χρήσομαι επΆ ωφελείη καμνόντων κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν, επί δηλήσει δε και αδικίη είρξειν». Δηλαδή: «Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ, για να βλάψω ή να αδικήσω». (Από τον Όρκο του Ιπποκράτη)]. Με τη δημιουργία εμπορίου αγοραπωλησίας τεμαχίων σώματος η Ιατρική αφαιρεί κομμάτια από σώματα ανθρώπων, που έχουν επιλέξει να υποστούν βλάβη για την εξασφάλιση της αποζημίωσης και οι μεσάζοντες κερδίζουν χρήματα. Είναι αυτός ένας ρόλος, που οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να ανεχθούν ηθικά; Σε μια αγορά -ακόμη και σε οργανωμένη με κανόνες- γιατροί και νοσοκόμες θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους για να κάνουν ανθρώπους να βλάπτουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους αποκλειστικά για οικονομικό συμφέρον. Σε μια αγορά πτωμάτων κάνουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους αβέβαιες για το βαθμό, στον οποίο η κατάλληλη φροντίδα δόθηκε, δεδομένου, ότι κάποιος μπορεί να «αξίζει περισσότερο νεκρός, παρά ζωντανός».





Xωρίς επιλογές, πρέπει να «επιλέξουν» να πουλήσουν τα όργανά τους για την αγορά βασικών αναγκών της ζωής.


Η απορρέουσα δυσπιστία και η απώλεια των υψηλών επαγγελματικών δεδομένων είναι ένα ρίσκο με μεγάλο τίμημα στη ελπίδα, ότι η αγορά μπορεί να διασφαλίσει περισσότερους ιστούς και όργανα για όσους τα χρειάζονται. Η διατήρηση της παράνομης διακίνησης οργάνων και ιστών είναι η μόνη επιλογή πολιτικής, που δημιουργεί ηθικό έρεισμα. Ακόμη κι άν τα κέντρα μεταμόσχευσης και οι χειρουργοί είναι υπεύθυνοι στο να ξέρουν όλα όσα μπορούν, για τους δότες και την προέλευση των οργάνων, απέχουμε πολύ από το να κατααστήσουμε πιθανή τη διακίνηση υπό έλεγχο.




     Σημείωση
     Ο συγγραφέας, Arthur Caplan, είναι καθηγητής Βιοηθικής και διευθυντής του Κέντρου Βιοηθικής στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α.. Το παραπάνω άρθρο έχει δημοσιευθεί στο Αμερικανικό περιοδικό Free Inquiry (τ. 6, Οκτ./Νοε. 2009), απΆ όπου μεταφράστηκε στα ελληνικά.



 
Επιστροφή Επιστροφή στην κορυφή


ΣΧΟΛΙΑ



Ανώνυμος 29671 έγραψε...
"Η πώληση οργάνων, ακόμη και σε μια αυστηρά νομοθετημένη αγορά, παραβιάζει το υφιστάμενο βιοηθικό πλαίσιο σεβασμού των προσώπων, καθώς η πώληση υπαγορεύεται καθαρά από το κέρδος."

Πολύ σωστό, αν και κάποιοι αδυνατούν να το κατανοήσουν αυτό. Νομίζουν ότι ζουν σε κάποια ουτοπία, δηλαδή στον κόσμο τους.
Παρεμπιπτόντως ο Γιωργάκης δεν ήταν αυτός που ήθελε να κάνει το Ελλαδιστάν παγκόσμια μαύρη αγορά οργάνων με το να κάνει υποχρεωτική τη δωρεά οργάνων για όλους τους ιθαγενείς του προτεκτοράτου; Δεν θυμάμαι κάποιον "ανεξάρτητο" μπλόγκερ να είχε γράψει έστω και το παραμικρό ενάντια σε αυτό το ανοσιούργημα. Δεν θίγουμε αυτόν που μπορεί να μας βολέψει στο μέλλον...
;)

I.Bielidopoulos
14.09.2014, 09:54:55





Ανώνυμος 39610 έγραψε...

http://www.news.gr/ellada/koinonia/article/37794/dorea-organon-olh-h-alhtheia-gia-th-diadikasia.html

01.09.2016, 14:05:16






ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ



Υπολειπόμενοι χαρακτήρες

Κωδικός ασφαλείας:

6+4=





Αναζήτηση σε:


Αποστολή

 




FreeInquiry© 2013
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ




Διαβάστε περισσότερα
 
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΕΑΝ



Διαβάστε περισσότερα
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Στείλτε μας τα μηνύματά σας
στη διεύθυνση: info@freeinquiry.gr

 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



 
THE
FREEINQUIRY.GR
BAND

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ



Για να ενημερώνεστε online
για όλες τις νέες αναρτήσεις
άρθρων της «Ελεύθερης Έρευνας».

Διαβάστε περισσότερα
 
 

  

  

 
 

 

 
 



240 σελίδες
έκδ. «Δρόμων», Αθήνα, 2016

Διαβάστε περισσότερα




64 σελίδες
έκδ. «Ελεύθερη Έρευνα»,
Αθήνα, 2016

Διαβάστε περισσότερα




72 σελίδες
έκδ. «Δρόμων», Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα
 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΜΑΣ

¶δεια Creative Commons Η «Ελεύθερη Έρευνα» διατίθεται με άδεια:
Αναφορά Δημιουργού─Μη Εμπορική Χρήση─Παρόμοια Διανομή─3.0 Ελλάδα (CC BY-NC-SA 3.0 GR).

Διαβάστε περισσότερα
 
 


Tα κίνητρα
και η πορεία
προς την εξουσία




«Λένε, ότι η εξουσία διαφθείρει,
αλλά το πιο σωστό είναι, ότι η εξουσία προσελκύει τους διεφθαρμένους.
Οι υγιείς συνήθως έλκονται από άλλα πράγματα, παρά από την εξουσία».

David Brin (αμερικανός συγγραφέας)


Σε πάρα πολλούς ανθρώπους αρέσει το χρήμα. Ιδιαιτέρως τους αρέσει να πλουτίζουν χωρίς ιδιαίτερο μόχθο και ρίσκο. Δύσκολο. Αυτό όμως, που συγκινεί τους περισσότερους ανθρώπους, είναι η άσκηση της εξουσίας.

Όσοι μπαίνουν στη πολιτική δεν το κάνουν για να συνεισφέρουν στο κοινό καλό, την ευημερία του μέσου πολίτη και την απλοποίηση της καθημερινότητάς του.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, πίσω από κάθε εισερχόμενο στη πολιτική κρύβονται προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά και συμπλέγματα ή αδυναμίες, που προκλήθηκαν στα παιδικά του χρόνια...


 


Μεγαλόσχημοι ιστοριογράφοι
στην υπηρεσία της ιδεολογίας
της εκάστοτε εξουσίας
από την αρχαιότητα έως σήμερα




Ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία, που κρατάει στα χέρια της η πολιτική εξουσία, είναι η χρήση της ιστορικής γνώσης. Η ιστορική καταγραφή και γνώση σε συνδυασμό με τις μεθόδους χειραγώγησης των μαζών και των τακτικών πολιτικής προπαγάνδας, μπορούν να κατευθύνουν την πολιτική σκέψη των ανθρώπων.

Οι έντονοι διαξιφισμοί διαφόρων πολιτικών προσώπων με θέμα τη μέθοδο της διδασκαλίας της Ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια μονοπωλούν σε μεγάλα διαστήματα το ενδιαφέρον στα ΜΜΕ.

Μετά τους πολιτικούς, παίρνουν την σκυτάλη άνθρωποι, που φέρουν τον τίτλο του ιστορικού ερευνητή, προκειμένου να μας «διαφωτίσουν» για το ποια άποψη είναι ιστορικά σαφής και επιστημονικά αποδεδειγμένη...


 


Η γλωσσική ασυνέχεια
στον ελλαδικό χώρο
από την αρχαιότητα έως σήμερα



Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους του νεορωμέικου εθνικισμού είναι η τρισχιλιετής και πλέον ιστορία της γλώσσας μας, η αδιάλειπτη συνέχειά της δηλαδή, από την αρχαιότητα έως σήμερα. «Η ενιαία και αδιαίρετη ελληνική» αποτελεί σχεδόν στερεοτυπική έκφραση, που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ο μύθος της γλωσσικής συνέχειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για έναν άλλο μύθο, αυτόν της πολιτισμικής και φυλετικής ενότητας και συνέχειας, καθότι η συνέχεια του «ελληνισμού» προϋποθέτει, φυσικά, και τη συνέχεια της γλώσσας.

Η γλώσσα επομένως, που επιβλήθηκε στους σημερινούς κατοίκους του ελλαδικού χώρου μέσω της υποχρεωτικής παιδείας του έθνους─κράτους, έπρεπε οπωσδήποτε να αναχθεί στην αρχαιότητα. ΓιΆ αυτό το λόγο έχει θεσπισθεί η ανούσια διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών ήδη από το Γυμνάσιο. Δεν ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα να μάθει αρχαία ο μαθητής. Τα διδάσκεται όμως, προκειμένου να πεισθεί, ότι είναι απόγονος των αρχαίων ελλήνων.

Για τους σημερινούς ρωμιούς, παρά τα χρόνια, που υποχρεωτικά διδάσκονται αρχαία ελληνικά στο σχολείο, είναι σαφές, ότι τους είναι εντελώς ακατανόητα. Το επιχείρημα, ότι πολλές λέξεις είναι ίδιες ή παρόμοιες δεν καθιστούν τα αρχαία κατανοητά, καθώς η αναγνώριση σποραδικών λέξεων μέσα σε προτάσεις δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση κατανόηση του νοήματος των προτάσεων.

Η σχετική εξ άλλου λεξιλογική και μορφολογική ομοιότητα της σημερινής γλώσσας (της ρωμέικης, όπως λεγόταν μέχρι πρότινος κι όχι ελληνικής) με προγενέστερες φάσεις της οφείλεται στον καθαρευουσιανισμό και στην τάση υποχρεωτικής «εξυγίανσής» της από διάφορα ξένα στοιχεία (αλβανικές, τούρκικες, σλάβικες κ.λπ. λέξεις και τοπωνύμια). Από τον 19ο αιώνα και μετά, επιβλήθηκε δια της παιδείας αθρόα και αυθαίρετη εισαγωγή αρχαίων λέξεων και ριζών για τη δημιουργία νέων λέξεων...


 


Πώς η Αριστερά της Ρωμιοσύνης
εφευρίσκει τους μύθους της




Ο φυλακισμένος αριστερός αγωνιστής, που έκλαιγε και ζητούσε «τη μανούλα του».

Ο κομμουνιστής συγγραφέας, που συνεννοήθηκε με τον Μάο μιλώντας του στα... κρητικά, ενώ εκείνος του απαντούσε στα κινέζικα!

Πώς ο ίδιος ξεσήκωσε τους παριστάμενους σε συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Μόσχα παρουσιάζοντάς τους το πουκάμισό του, ως δήθεν το πουκάμισο ενός εκτελεσμένου από τους γερμανούς συντρόφου του.

Τα τρία αυτά επεισόδια περιγράφει με νοσταλγία και καμάρι ο Λεωνίδας Κύρκος σε εκπομπή, που προβλήθηκε τις προάλλες από το κανάλι της Βουλής («Σαν παραμύθι»).
 
Πρόκειται για μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, κατά την οποία ο επί σειρά ετών βουλευτής της Αριστεράς, αφηγείται στιγμιότυπα από τον πολιτικό του αγώνα και προβαίνει σε εκτενή αναφορά ορισμένων ασυνήθιστων καταστάσεων, που έζησε κατά τη διάρκεια ενός παλιού ταξιδιού του στην Κίνα, όπου συνάντησε τον Μάο και στη Μόσχα, όπου συμμετείχε σε συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε τα όσα λέει στη συνέντευξη αυτή ο παλιός αριστερός πολιτικός, γιατί από τα λεγόμενά του μπορούμε χαρακτηριστικά να διακρίνουμε:

Με τι άνεση και οι άνθρωποι της Αριστεράς ─οι οποίοι είχαν σταθεί απέναντι σε ένα Σύστημα, που τους καταδίωκε και τους φυλάκιζε και το οποίο είχε κατασκευασθεί κι επιβληθεί με την αρωγή πλήθους εθνικών, θρησκευτικών και άλλων μύθων─ εύκολα κατασκεύαζαν κι εκείνοι με τη σειρά τους τους δικούς τους μύθους, προκειμένου να προπαγανδίσουν τη δική τους ιδεολογία...


 


Πέντε
ευρωπαϊκοί μύθοι



Οι εβραίοι υποχρεώνονταν κάποτε,
να φορούν το κίτρινο αστέρι του Δαβίδ.
Οι μετανάστες υποχρεώνονται σήμε-
ρα, να φορούν κόκκινα βραχιολάκια.


Η σημερινή Ευρώπη δεν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση με κανένα τρόπο. Αντιπροσωπεύει ό,τι πιο σάπιο, διεφθαρμένο και ανάλγητο έχει εμφανιστεί ποτέ στο έδαφός της. Έχει τεράστιες ευθύνες για τη φτώχεια και την εξαθλίωση των πολιτών της. Έχει τεράστια ευθύνη για τη συμβολή της στη δημιουργία του προσφυγικού ζητήματος. Έχει τεράστιες ευθύνες απέναντι στον ανθρωπισμό και τη δημοκρατία.

Με το άρθρο αυτό δεν επιχειρείται ο εξωραϊσμός του απατεώνα, κρατικοδίαιτου κλεφτοκοτά ρωμιού. Ούτε δίνεται άλλοθι στην πολιτική τυχοδιωκτική και ξεπουλημένη αλητεία, που κυβερνά αυτόν τον τόπο από συστάσεως του κρατιδίου-προτεκτοράτου της Ρωμιοσύνης. Αυτά τα έχουμε αναλύσει σε πολλά άρθρα μας κατά το παρελθόν.

Σκοπός του άρθρου είναι να απομυθοποιήσει την υποτιθέμενη «Ενωμένη Ευρώπη» και να καταδείξει το πραγματικό αποκρουστικό της πρόσωπο.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, τους ευρωπαϊκούς μύθους...