Αφιέρωμα
της «Ελεύθερης Έρευνας»
στο '21

 

 
«Ο κύριος Κωνσταντίνος Σάθας,
έν τινι αξιολόγω πονηματίω επιγραφομένω: "Η κατά τον ιζ΄αιώνα επανάστασις της ελληνικής φυλής" διατείνεται εν σελ. 14, ότι το γνωστόν Καρυοφύλλι ονομάσθη ούτω από του εν Βενετία οπλοποιού Carlo figlio (Καρόλου υιού). Περίεργος μα την αλήθειαν η ανακάλυψις, αλλ’ ουδόλως ευάρεστος.

»Τολμώ μάλιστα, να είπω προς τον φίλον, ότι απαγορεύεται οιωδήποτε η δια τοιούτων ερευνών καταστροφή των θελκτικών μύθων, δι’ ων ετράφημεν...»


Αριστοτέλης Βαλαωρίτης,
Αθανάσιος Διάκος.
Αστραπόγιαννος, Αθήνα, 1867, 64-66.



 




Βλάχοι,
αρβανίτες, ανατολίτες,
βορειο-
αφρικανοί κ.ά.

Οι σημερινοί χριστιανοί κάτοικοι του ελλαδικού χώρου, που μιλούν ρωμέικα (τα λένε ελληνικά) δεν είναι φυλετικοί απόγονοι ή πνευματικοί κληρονόμοι των αρχαίων ελλήνων, των αθηναίων, της δημοκρατίας, των φιλοσόφων κ.λπ..

Είναι επήλυδες, βαλκάνιοι, ανατολίτες, βορειοαφρικανοί και όχι μόνον, ορθόδοξοι, με έντονη ανάμειξη της οθωμανικής κουλτούρας.

Έμαθαν να επιβιώνουν σε αυτοκρατορίες δεσποτικές (βυζάντιο, οθωμανική περίοδο) αναπτύσσοντας την υποκρισία, την κουτοπονηριά και πολλά άλλα ελαττώματα με σκέψη εντελώς διαφορετική από αυτή του δυτικού κόσμου...



 



Τα πραγματικά αίτια
και οι βαρβαρότητες
της εκστρατείας
του Μεγάλου Αλεξάνδρου

 

 
Ο Μ. Αλέξανδρος διέλυσε την αυτοκρατορία του Κύρου, αλλά συγχρόνως αφάνισε και τις ελληνικές πόλεις-κράτη. Λεηλάτησε τους θησαυρούς της Ασίας και τυράννησε τους λαούς περισσότερο από τη δυναστεία των Αχαιμενιδών.

Αυτός άλλωστε ήταν ο πρωταρχικός σκοπός της εκστρατείας. Η λαφυραγωγία. Απαραίτητη για την ισχύ και τον τρυφηλό βίο του βασιλικού οίκου και τον πλουτισμό των ευνοουμένων του...


 



Η θρησκευτική
πίστη
δεν αποτελεί προϋπόθεση
για την υγιή ευημερία
των κοινωνιών


Yπάρχει μια κοινή πεποίθηση, την οποία μοιράζονται οι οπαδοί των διαφόρων θρησκειών, ότι η λατρεία του Θεού και η υπακοή στα κελεύσματα της θρησκείας θεωρούνται ουσιώδη για μια υγιή και ειρηνική κοινωνία, ενώ όταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων μιας κοινωνίας απορρίψει το Θεό, τότε θα επέλθει η αποσύνθεσή της.

Σε περίπτωση, που η θρησκευτική αυτή θεωρία, του ότι η τυχόν απομάκρυνση από το Θεό είναι η αιτία για όλα τα κακά της κοινωνίας είναι σωστή, τότε θα έπρεπε να αναμένουμε τα περισσότερο θρησκευόμενα έθνη στη Γη να είναι οι προμαχώνες του εγκλήματος, της φτώχειας και των ασθενειών και τα πρότυπα των υγιών κοινωνιών. Η σύγκριση των άθρησκων εθνών όμως, με τα περισσότερο θρήσκα αποκαλύπτει μια πολύ διαφορετική κατάσταση...



 



Η λέξη καρκίνος στις μέρες μας έχει αποκτήσει τεράστια δύναμη. Μόνο το άκουσμά της αρκεί για να σπείρει τον τρόμο και τον πανικό.

Φανταστείτε αν ο γιατρός σας μετά από κάποια εξέταση, σας ανακοίνωνε, ότι έχετε καρκίνο. Στην κυριολεξία θα άνοιγε η γη να σας καταπιεί, θα παραλύατε από τον φόβο σας και θα πιστεύατε, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πεθαίνατε.

Θα δεχόσασταν ό,τι θα σας έλεγαν οι «ειδικοί», νοιώθοντας αδαής και άσχετος για την ίδια σας την ασθένεια. Δεν θα είχατε καμία άποψη για την πορεία και την εξέλιξη της ασθένειάς σας, καμία επιλογή για το τι αγωγή θα λαμβάνατε, για το αν θα κάνατε χημειοθεραπεία ή όχι, για το αν θα σας χειρουργούσαν, αν θα ακρωτηρίαζαν κάποιο πάσχον μέλος σας. Όλα αυτά θα τα αποφάσιζαν οι γιατροί σας ακολουθώντας το «πρωτόκολλο του καρκίνου» χωρίς να σας ρωτήσουν, απλά θα σας τα ανακοίνωναν!

Θα ξυπνάγατε απ΄το χειρουργείο και θα σας έλειπε το στήθος σας, το νεφρό σας, ο μισός πνεύμονάς σας, ή κάποιο άλλο όργανό σας και δεν θα μπορούσατε παρά να συναινέσετε με την αφαίρεση αυτή. Θα ακολουθούσαν ατελείωτες χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, επειδή «έτσι θα έπρεπε». Θα έπεφταν οι τρίχες του σώματός σας, τα νύχια σας και θα είχατε τεράστιες επιπλοκές και παρενέργειες. Εσείς, απλά θα δείχνατε την απόλυτη εμπιστοσύνη στις γνώσεις και στις μεθοδολογίες της συμβατικής Ιατρικής σιωπηλά και στωικά χωρίς άποψη και δυνατότητα επιλογής, αφού σας έχουν ήδη πείσει μέσω της πληροφόρησης, που έχετε λάβει από τα Μ.Μ.Ε. και τους γιατρούς σας, ότι αυτοί και μόνον αυτοί μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον καρκίνο…

Είναι όμως, αυτή η πραγματικότητα;



 





«(Ο έρωτας μεταξύ άνδρα και γυ-
ναίκας) είναι παλλαϊκός...
αυτός ακριβώς χαρακτηρίζει τους
ανθρώπους, τους χωρίς ιδιαίτερη
ανάπτυξη...


»(Αφορά) μάλλον στην απόλαυση
των σωμάτων, παρά των ψυχών.
Και μάλιστα (εκείνες τις γυναίκες
και τα νεαρά παιδιά), που δια-
κρίνονται για υπερβολική βλακεία...

»Δείτε, αντιθέτως, την Ουράνια Α-
φροδίτη, που δεν προέκυψε από
την συμμετοχή άρρενος και θήλεος,
αλλά μόνον εκ του άρρενος...
πώς στερείται παραφοράς...

»Έτσι, όσοι εμπνέονται από το
αρσενικό φύλο, ερωτεύονται το
φύλο, το οποίο εκ φύσεως έχει
μεγαλύτερη ρώμη και περισσό-
τερη ευφυία
».

Πλάτωνα, «Συμπόσιο», 181b-c



 



Πατριωτισμός, εθνικά οράματα,
μεγαλοϊδεατισμοί κ.λπ. κ.λπ.
στα διάφορα έθνη-κράτη


Ο τρόπος, με τον οποίο συγκροτή-
θηκαν ιστορικά τα έθνη, έπλασε εθνικές ιδέες, που έχουν σε κάθε κράτος συνθέσει μια εθνική ιστορία δεδομένη και μοναδική. Η ιστορία αυτή προάγει τις ομοιότητες στο εσωτερικό και τις διαφορές στο εξωτερικό, ενώ αποδίδει σε κάθε έθνος δίκαια, τα οποία δεν αναγνωρίζει στους «άλλους». Συγκροτεί έτσι, μια κλειστή και γραμμική ιστορική αφήγηση, που περιστρέφεται γύρω από το ένδοξο παρελθόν κάθε μοναδικής και ιδιαίτερης εθνικής ομάδας, την οποία περιγράφει σαν ομοιογενή και αναλλοίωτη ουσία.

Σε κάθε κράτος οι έννοιες έθνος, πατρίδα και πατριωτισμός έχουν φορτιστεί μέσα στην ιστορική διαδρομή με τόσο γιγάντιο ηθικό βάρος, που έχουν γίνει αξίες μεγάλης και αδιαπραγμάτευτης ιδεολογικής σημασίας. Έτσι, στα σχολεία όλων σχεδόν των χωρών...



 



Από τον
«νεοελληνικό διαφωτισμό»
βλάστησαν ελληνοχριστιανισμός,
εθνικισμός και μεγαλοϊδεατισμός

Αδ. Κοραής:
Ο πραγματικός πατέρας
της ιδεολογικής μας σχιζοφρένειας


Μερικές δεκαετίες πριν από το '21, ο Αδαμάντιος Κοραής ξέθαψε αυθαίρετα και επέβαλε σιγά-σιγά την ξεχασμένη για αιώνες λέξη «έλληνας» χωρίς να απορρίψει βέβαια, το χριστιανισμό. Είχε την πεποίθηση, ότι έτσι θα μας έφερνε πιο γρήγορα κοντά στα κείμενα των αρχαίων ελλήνων και θα γινόταν μια ταύτιση, συγκλονιστική για τον μέσο κάτοικο του ελλαδικού χώρου (αρβανίτη, βλάχο, βορειοαφρικανό, ανατολίτη κ.λπ.), ότι είναι δήθεν απόγονος αυτού, που έφτιαξε τον Παρθενώνα και όλα τα λαμπρά μνημεία.

Η ιδέα έπιασε γρήγορα. Από τότε, όλο και περισσότεροι ρωμιοί άρχισαν να συνδέουν τους εαυτούς τους με κάποιο φανταστικό παρελθόν και να ανακαλύπτουν τους «αρχαίους προγόνους». Κολακεύονταν να έχουν την ψευδαίσθηση, πως ήταν τάχα απόγονοι των αρχαίων ελλήνων.

Η περίοδος του '21 επομένως, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Όχι βέβαια, επειδή έγινε κάποια δήθεν «ελληνική επανάσταση» -πλιάτσικο χριστιανικών συμμοριών, αρβανιτών στην πλειοψηφία τους, ήταν στην πραγματικότητα εξάλλου, όπως έχουμε δείξει στο Αφιέρωμα 1821: Η αποστασία των ρωμιών-, αλλά γιατί κατά τη σύντομη εκείνη περίοδο, οι ρωμιοί υπήκοοι της οθωμανικής αυτοκρατορίας με την καθοδήγηση του Κοραή και των άλλων εκπροσώπων του λεγόμενου «νεοελληνικού διαφωτισμού» μεταλλάχτηκαν σε «έλληνες»...

 



 


      

Read articles in English


ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΖΑΡΗ
 
ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ 1821
Η αποστασία των ρωμιών

Το ’21 δεν έγινε «για του Χριστού την πίστιν την αγίαν και
της πατρίδος την ελευθερίαν
». Δεν υπήρχαν ούτε εθνικά ού-
τε θρησκευτικά κίνητρα, όπως κατά κόρον προπαγανδίζεται
από τη δημιουργία του κράτους και εντεύθεν. Ούτε επίσης,
κοινωνικά/ταξικά, όπως υποστηρίχθηκε. Μοναδικός στόχος
των εξεγερμένων ήταν οι περιουσίες (χωράφια, χρυσαφικά
κ.λπ.) των μουσουλμανικών οικογενειών της Πελοποννήσου...

240 σελίδες.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δρόμων»
.

ΠΟΝΤΙΑΚΟ
ΓΚΕΤΟ


Η κοινωνική ποιητική
των ποντίων
και η συγκρότηση
της ποντιακής υποκειμενικότητας


Έγραψε στις 16.05.2014 ο/η: Φυλακτού Ευγενία

Επιστροφή

Το παρακάτω κείμενο βασίστηκε σε εκτεταμένα αποσπάσματα
από την παρουσίαση τού βιβλίου τού Άκη Γαβριηλίδη
Εμείς οι έποικοι,
που έγινε στον «Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Nosotros» στις 6 Μαΐου 2104.


Η επιλογή των αποσπασμάτων, η απομαγνητοφώνησή τους,
η προσαρμογή τους στο γραπτό λόγο, η ένταξή τους σε θεματικές ενότητες,
η εικονογράφηση, ο τίτλος και οι υπότιτλοι
έγιναν με μέριμνα τής «
Ελεύθερης Έρευνας».



Η συγκρότηση τής ποντιακής υποκειμενικότητας στην Ελλάδα μετά τις δύο πρώτες δεκαετίες τού 20ού αιώνα, είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο. Επί έναν αιώνα υπάρχει μία ταυτότητα, υπάρχουν άνθρωποι ηλικίας δέκα, είκοσι χρονών στη Βέροια, στην Κοζάνη και επίσης στο Ντίσελντορφ, στο Τορόντο, στη Μελβούρνη, στο Όσλο, οι οποίοι αν τους ρωτήσεις «τί είσαι εσύ;», σου απαντούν: «είμαι πόντιος».

Δηλαδή, αυτοπροσδιορίζονται με βάση μιά γεωγραφική περιοχή, από την οποία όμως, δέν έχουν περάσει ή μπορεί να έχουν περάσει μόνον ως τουρίστες. Δέν έχουν ζήσει ούτε αυτοί, ούτε οι γονείς τους, ούτε οι παππούδες τους πλέον κι ούτε τίθεται ζήτημα να πάνε ποτέ να εγκατασταθούν εκεί. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Δέν γνωρίζω κάποια άλλη παρόμοια περίπτωση.


Στην ελληνική κοινωνία, αυτό που λένε κάποιοι άλλοι, όπως π.χ. «εγώ είμαι μακεδόνας», ενδεχομένως να έχει και κάποια στοιχεία αλυτρωτισμού. Όταν όμως κάποιος λέει «εγώ είμαι πόντιος», αυτό είναι διαφορετικό. Ο Πόντος είναι μιά υπαρκτή περιοχή, που ανήκει εξ ολοκλήρου σε ένα άλλο κράτος.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς μετονομάστηκε σε Απόλλωνα Πόντου, δηλαδή φέρεται μία ομάδα να είναι από μία περιοχή, που ανήκει σε κάποιο άλλο κράτος. Αυτό δέν είναι αλυτρωτισμός, είναι όμως, ένα πολύ ιδιόμορφο φαινόμενο. Εμπεριέχει μιά αντίσταση.


Ο Άκης Γαβριηλίδης γεννήθηκε το 1964 στη Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε νομικά στο Α.Π.Θ. και υποστήριξε διδακτορική διατριβή Φιλοσοφίας τού Δικαίου στην ίδια σχολή. Από το 1995 ζει στις Βρυξέλλες, όπου απασχολείται επαγγελματικά ως μεταφραστής και ερασιτεχνικά ως ραδιοφωνικός παραγωγός.

Πολυάριθμα πρωτότυπα κείμενα και μεταφράσεις του έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά τής Ελλάδας, τής Κύπρου, των ΗΠΑ, τής Αγγλίας και τού Βελγίου, καθώς και στο διαδίκτυο (ιδίως στο blog:
nomadicuniversality).

Επίσης, άρθρα του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, τα πορτογαλικά, τα ισπανικά και τα σερβοκροάτικα.

Bιβλία του:

- «Η δημοκρατία κατά τού φιλελευθερισμού. Η έννοια τού φυσικού δικαίου στη φιλοσοφία τού Σπινόζα», έκδ. «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2000.
- «Η αθεράπευτη νεκροφιλία τού ριζοσπαστικού πατριωτισμού: Ρίτσος-Ελύτης-Θεοδωράκης-Σβορώνος», έκδ. «futura», Αθήνα 2006.
- «Η συνέχιση τού εμφυλίου με άλλα μέσα», έκδ. «ΚΨΜ», Αθήνα 2007.
- «Στον κόσμο των αυθεντικών είμαστε όλοι ξένοι», έκδ. «Πανοπτικόν», Θεσσαλονίκη 2007.
- «Mπίλι Ουάιλντερ: Η αυτοκριτική τού χολιγουντιανού θεάματος», έκδ. «Αιγόκερως», Αθήνα 2009.
- «Λένε όχι, λέω ναι. Τρία κείμενα γιά τον Άκη Πάνου», έκδ. «Ένεκεν», Θεσσαλονίκη 2012.
- «
Εμείς οι έποικοι. Ο νομαδισμός των ονομάτων και το ψευδοκράτος τού Πόντου», έκδ. «Ισνάφι», Iωάννινα 2014.

 

Υιοθέτηση τής εθνικής αφήγησης
Ο Μάικλ Χέρτσφελντ είναι ένας αμερικανός ανθρωπολόγος, που έκανε έρευνα κυρίως στην Κρήτη κι ιδιαίτερα στα Ζωνιανά (πριν γίνουν διάσημα). Ανέπτυξε την έννοια τής cultural intimacy, τής πολιτισμικής οικειότητας, όπως το έχουν πει στα ελληνικά. Ανέδειξε, ότι οι κρητικοί, οι οποίοι επίσης είναι μία συγκρίσιμη περίπτωση, όπως και οι κύπριοι, αναδέχθηκαν την ελληνική εθνική αφήγηση. (Η Κρήτη εντάχθηκε αργότερα στο ελληνικό κράτος). Γι’ αυτούς ελληνικότητα σημαίνει αντίσταση, να αντιστέκεσαι στην εξουσία. Οι κρητικοί αυτό το εφάρμοσαν στους εαυτούς τους και αντιστέκονται στην Ελλάδα, στο ελληνικό κράτος.

Νομίζω, ότι οι πόντιοι αποτελούν μιά πιό κραυγαλέα περίπτωση, διότι οι πόντιοι υιοθέτησαν εξ ανάγκης την εθνική αφήγηση. Είπαν «εμείς είμαστε έλληνες, είμαστε τριχιλιετείς, είμαστε πιό έλληνες από τους έλληνες». Θα σου πούν, ότι είναι απόγονοι τού Ιάσωνα, τής Αργοναυτικής εκστρατείας κ.λπ. κι ότι είναι παλιννοστούντες.
 
 

Παλιννοστούντες;
Ο όρος παλιννοστούντες επινοήθηκε
γι’ αυτούς, που ήρθαν τη δεκαετία
τού ’90 από τη Σοβιετική Ένωση.
Είναι γραφειοκρατικός όρος. Η λέξη
σημαίνει αυτοί, που γυρίζουν
στην πατρίδα τους.

Αλλά ποιοί γυρίζουν; Δέν μπορεί κάποιος
να λείπει 3.000 χρόνια και να λέει
«είχα πεταχτεί και γύρισα». Πού είχε πάει;

Δέν πρόκειται γιά παλιννοστούντες, λοιπόν.
Πρώτη φορά ήρθαν, αλλά υπάρχει αυτή
η φαντασίωση, ότι παλιννόστησαν, ότι
γύρισαν στην πατρίδα τους. Πατρίδα τους
όμως, είναι κι εκεί.


Το παρχάρ (υψίπεδο) είναι ένα

σημαντικό γεωγραφο-κοινωνικο-
ανθρωπολογικό στοιχείο γιά τη
συγκρότηση τής ποντιακής
υποκειμενικότητας στην Ελλάδα.

  
 
Σχιζοφρενικό
το: «πιό έλληνες απ’ τους έλληνες»
Αυτό, που υποστηρίζεται από ορισμένους πόντιους, ότι είναι «πιό έλληνες από τους έλληνες», είναι πάρα πολύ περίεργο. Είναι σχιζοφρενικό, μπορεί να οδηγήσει στην ψύχωση. Ένα υποκείμενο, που συγκροτείται πάνω σε κάτι τέτοιο, απαιτεί πάρα πολλές προσαρμογές κι επιδεξιότητες, τις οποίες μας παρουσιάζει η κοινωνική ποιητική (όρος τού Χέρσφελντ), η οποία έχει μιά τρομερή δημιουργικότητα.

Το βιβλίο Εμείς οι έποικοι δέν είναι εναντίον κάποιου. Θεωρώ πάρα πολύ γοητευτικό το φαινόμενο αυτό. Έστω κι αν έχει απεχθείς πλευρές με την εκδοχή τού ποντιακού κινήματος, με τη γενοκτονία κι όλα αυτά, που γνωρίζουμε κι έγιναν δημόσιο κι εθνικό ζήτημα τα τελευταία είκοσι χρόνια κι όντως υιοθετούν ένα λόγο τού ελληνικού εθνικισμού, θεωρώ, ότι υπάρχει μιά κοινωνική ποιητική πίσω από αυτό.

Υπάρχει μιά στρατηγική ουσιοκρατία. Οι πόντιοι δηλαδή, υιοθετούν το «πιό έλληνες από τους έλληνες», γιατί δέν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο. Κατάλαβαν, ότι ήρθαν εδώ, που είναι Ελλάδα κι όποιος δέν ήταν έλληνας δέν θα περνούσε καλά, θα ήταν πολίτης δεύτερης, τρίτης κατηγορίας. Γιά να μήν γίνει αυτό είπαν:
«Τί θέλετε, βρε παιδιά; Έλληνες; Έλληνες! Έχουμε ελληνικά στοιχεία. Ο χορός μας δέν είναι σέρρα, είναι πυρρίχιος, ο κεμεντζές μας δέν είναι κεμεντζές, είναι ποντιακή λύρα». Έγινε μιά προσαρμογή, έγιναν μεταβαπτίσεις.

Αλλά κάτι περίσσευε. Έμεινε κάτι, το οποίο το επιτελούν ιδιωτικά. Σε ιδιωτικούς χώρους, σε εύξεινες λέσχες, σε ποντιακά σκυλάδικα, στην Παναγία Σουμελά, στα παρχάρια κ.α. το κάνουν κατά τρόπο, ώστε να μήν προσβάλλουν, να μήν φτάνουν ποτέ ως την άκρη, που να φαίνεται, ότι είναι κάτι άλλο, ότι δέν είναι έλληνες.

Αυτό, το «είμαστε πιό έλληνες» από τους έλληνες συγκροτεί μιά πολύ ιδιόμορφη υποκειμενικότητα, διότι αν εσύ είσαι πιό έλληνας τότε οι άλλοι έλληνες τί είναι; Είναι ένα μέτρο σύγκρισης, το οποίο όμως, βρίσκεται να υστερεί σε σχέση με τον εαυτό του, γιατί εάν οι πόντιοι είναι πιό έλληνες από τούς έλληνες, οι άλλοι έλληνες είναι λιγότερο ο εαυτός τους και κάποιος άλλος είναι πιό πολύ ο εαυτός τους.


Η επιθυμία γιά ποντιακό κράτος
Πάνω σε αυτό υπάρχει μιά ολόκληρη κοινωνική ποιητική, άρρητη, που δέν υπάρχει στο δημόσιο χώρο. Υπάρχει προσεκτικά, υπαινικτικά. Θεωρώ από το υλικό, που συγκέντρωσα και μελέτησα, ότι είναι πολύ σαφής μία επιθυμία γιά ένα άλλο κράτος. Επιθυμία γιά ποντιακό κράτος υπήρξε τη δεκαετία τού 1910, που ματαιώθηκε.

Υπάρχει μιά μαρτυρία τού Κωνσταντίνου Φωτιάδη, ο οποίος ήταν αυτός, που έθεσε στο δημόσιο χώρο την έννοια τής ποντιακής γενοκτονίας. Ο ίδιος αυτός άνθρωπος με αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια έχει φέρει στο φως ενέργειες τού μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου και άλλων πρωτεργατών αυτής τής προσπάθειας γιά ποντιακό κράτος, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη θανάτωση πολλών χιλιάδων ποντίων.

Πήγε ο Χρύσανθος στην Τραπεζούντα και συνάντησε τον Βενιζέλο. Εκείνη την εποχή αρκετές χιλιάδες πόντιοι στις ακτές τής Οδυσσού πέθαιναν, τους έτρωγαν τα τσακάλια, υπάρχουν κάτι τέτοιες περιγραφές. Υπό αυτές τις συνθήκες, τις οποίες γνώριζε ο Χρύσανθος, βρήκε τον Βενιζέλο και τού είπε να μή στείλει τα καράβια να τους πάρουν αυτούς, γιατί είναι μπολσεβίκοι και ύποπτης καταγωγής. Είναι σλαβόφωνοι, είπε, κι έχουν απωλέσει την ελληνική ψυχή τους. Ο Βενιζέλος τον πίστεψε, δέν έστειλε τα καράβια κι έτσι πέθαναν αρκετές χιλιάδες.

Αυτό ο μητροπολίτης το έκανε γιατί αν έφευγαν αυτές οι χιλιάδες πόντιοι από εκεί δέν θα είχε μετά το επιχείρημα να πάει στον πρόεδρο και να πει εγώ έχω συμπαγή πληθυσμό, κάντε μου ποντιακό κράτος.

Η επιθυμία γιά ποντιακό κράτος έσβησε, αλλά αυτοί που έφτασαν στην Ελλάδα έπρεπε να κουβαλήσουν το πένθος, το οποίο δέν μπορούσαν να τελέσουν δημόσια. Το πένθος και γιά τους νεκρούς και γιά το ποντιακό κράτος, που τους σκότωσε.

Το θέμα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν έναν αιώνα χωρίς να μάθουμε τίποτα εμείς.
 

Πώς το ποντιακό έγινε εθνικό ζήτημα
Το τραγούδι «Λαϊστέρα»,
που βγήκε το 1987, όταν
περίπου άρχισε κι ο λόγος
περί γενοκτονίας, αποτελεί
μιά προσπάθεια να τεθεί
στο δημόσιο χώρο η
ποντιακή ιδιαιτερότητα.


Έως τότε ούτε ο Χάρρυ
Κλυνν (Βασίλης Τριαντα-
φυλλίδης) ούτε κάποιος
άλλος είχε βγάλει κανένα
τραγούδι, το οποίο να ήταν
εξ ολοκλήρου στα ποντιακά.

Υπήρχε βέβαια ένα γκέτο
στη Θεσσαλονίκη και σε
άλλες πόλεις, υπάρχουν
ποντιακά νυκτερινά κέντρα
και δισκοπωλεία, που πουλάνε
δίσκους με ποντιακά
τραγούδια.
 

Λαϊστέρα (κουνίστρα).
Ένα σατιρικό τραγούδι τού πόντιου Χάρρυ Κλυνν,
το πρώτο, που κυκλοφόρησε ευρέως
με εξ ολοκλήρου στίχους στα ποντιακά.

 
Υπάρχει μιά ολόκληρη παραγωγή με κεμεντζέδες κ.λπ., που τα αγοράζουν οι ίδιοι οι πόντιοι μεταξύ τους μιάς και δέν ενδιαφέρεται και κανένας άλλος να τα αγοράσει.

Ο Χάρρυ Κλυνν έκανε ένα coming out, όπως κάποιοι άλλοι το έκαναν με το αίτημα τής γενοκτονίας. Έτσι το θέμα έγινε εθνικό ζήτημα, που απασχολεί τη δημόσια σφαίρα όλης τής χώρας και τής διασποράς επίσης. Δέν απασχολεί το γκέτο, τους ίδιους τους πόντιους, αλλά την κρατική μηχανή, το Υπουργείο Εξωτερικών το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού κ.λπ..

Γίνεται ένα εργαλείο, με το οποίο οι πόντιοι λένε στο ελληνικό κράτος, ότι τους χρωστάει κάτι. Έχω μία πίκρα από σένα. Ευκαιρία να την επανορθώσεις. Κάνε κάτι, δείξε, ότι με αγαπάς. Και το ελληνικό κράτος δέχεται ευχαρίστως την πάσα αυτή, διότι η Τουρκία κατηγορείται, ότι έκανε τη γενοκτονία.

Αναμφίβολα οι πολλές θανατώσεις, ακρωτηριασμοί, ταλαιπωρίες, ασθένειες κ.λπ. καταστροφές, τις οποίες υπέστησαν οι πληθυσμοί (και πολλών άλλων περιοχών, βέβαια) οφείλονται στη συγκρότηση των εθνών στα Βαλκάνια.


Ο ζουρλομανύδας τού έθνους-κράτους

Τα Βαλκάνια ήταν ένας χώρος, που οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν κι εγκαθίσταντο ελεύθερα, όπου ήθελαν επί αιώνες. Ξαφνικά, έπεσε ο ζουρλομανδύας τού έθνους-κράτους και γιά να συγκροτηθούν αυτά τα έθνη-κράτη, όσοι περίσσευαν έπρεπε να σφαγούν. Αυτό δέν αφορά ένα συγκεκριμένο κράτος, έτσι έκαναν όλα. Από τον Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη (διαβάστε στην «Ελεύθερη Έρευνα»: Από την Τριπολιτσά στην... Τρόικα), μέχρι τον Κάραζιτς περίπου η ίδια δουλειά γίνεται.


Γενοκτονία:
Πραγματικότητα ή μύθος;

Η γενοκτονία είναι μία έννοια ταυτόχρονα νομική και ιστορική, η οποία προκύπτει μία συγκεκριμένη στιγμή. Δέν υπήρχε πάντα. Προέκυψε από μιά διεθνή σύμβαση, που υπογράφτηκε το 1947 με βάση την εμπειρία τού ολοκαυτώματος, όπως ονομάστηκε η εξόντωση των εβραίων. Γιά πολύ καιρό στον όρο ενέπιπτε μόνο η εξόντωση των εβραίων. Αργότερα και των αρμενίων, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή εκτός βέβαια από την Τουρκία.

Γιά τους πόντιους αρχίζει και διατυπώνεται η θεωρία περί γενοκτονίας στα τέλη τής δεκαετίας τού 1980. Προηγουμένως δέν υπήρχε. Φυσικά, υπήρχαν άλλοι όροι, όπως σφαγή, διωγμός, καταστροφή. Ήταν προφανές, ότι σφαγιάστηκαν άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους, την περιουσία τους κ.ά..

Εγώ (σ.σ. ο συγγραφέας κ. Άκης Γαβριηλίδης) αν και τυπικά είμαι νομικός βέβαια, στο βιβλίο μου δέν έχω δώσει απάντηση αν έγινε γενοκτονία ή όχι. Με ενδιαφέρει από ανθρωπολογική ματιά τί κάνουν οι άνθρωποι, όταν βγαίνουν και λένε, ότι έγινε γενοκτονία. Γιατί τότε; ποιοί άνθρωποι; και πού;


Πολλές γενοκτονίες
Αλλά κάνω κι έναν παραλληλισμό, ότι γιά τη συγκρότηση και την εθνική ομογενοποίηση τού τουρκικού έθνους-κράτους άλλοι σφαγιάστηκαν κι άλλοι διώχθηκαν. Αλλά και γιά την καθαρότητα τού ελληνικού έθνους, γιά τον ίδιο σκοπό δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους πολλές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων. Γιατί όμως, η μία είναι γενοκτονία και η άλλη δέν είναι; Ποιός έκανε γενοκτονία; Αν έκανε ο ένας, μήπως έκανε κι ο άλλος;

Το ποιός έκανε γενοκτονία το αποφασίζει ένα διεθνές δικαστήριο. Εγώ δέν είμαι τέτοιο, ούτε κανείς άλλος είναι εξ άλλου.

Η επίκληση τού γεγονότος αυτού έχει ένα πολιτικό και ιδεολογικό αποτέλεσμα, το οποίο προσπαθούν να επιτύχουν πολλοί. Δηλαδή γιά παράδειγμα, άρχισε και η Αλβανία να προωθεί στο κοινοβούλιο τη γενοκτονία των τσάμηδων από την Ελλάδα. Βγήκαν κι οι ινδιάνοι τής Αμερικής (κι έχουν πολύ δίκιο εξ άλλου) και λένε, ότι οι ΗΠΑ κτίστηκαν πάνω στη γενοκτονία τους. Αν αρχίσουν να το χρησιμοποιούν όλοι μετά χάνει και την αξία του, δηλαδή ο καθένας μπορεί να λέει, να κι εγώ έπαθα γενοκτονία και να το θεμελιώνει κιόλας.

Οπότε δέν μπαίνω σε αυτό, αλλά μπαίνω στο ερώτημα γιατί και πότε κάποιοι αρχίζουν και λένε, ότι έγινε γενοκτονία και τί νομίζουν, ότι πετυχαίνουν με αυτό.


 
 






Στο βιβλίο του
Εμείς οι Έποικοι. Ο νομαδισμός των ονομάτων και το ψευδοκράτος τού Πόντου (έκδ. «Ισνάφι», Ιωάννινα, 2014), ο κ. Γαβριηλίδης ασχολείται με το πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο τής συγκρότησης τής ποντιακής υποκειμενικότητας στην Ελλάδα μετά τις δύο πρώτες δεκαετίες τού 20ού αιώνα.

Η εργασία αυτή υποβλήθηκε ως μεταδιδακτορική έρευνα Πολιτικής Ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Πρόκειται γιά ένα βιβλίο καταιγιστικό, απολαυστικό στην ανάγνωση, που σε πολλά σημεία με γλαφυρό τρόπο ανατινάζει την ελληνική εθνική αφήγηση.
 


Η γενοκτονία των ποντίων από την Ελλάδα

Η περίπτωση των ποντίων ήταν μιά στιγμή στην τεχνογνωσία των στρατοπέδων συγκέντρωσης, που σταδιακά οικοδόμησε το ελληνικό κράτος. Αυτή η τεχνογνωσία ξεκίνησε το 1912, όπου αξιοποιήθηκε γιά τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι είχαν παραδοθεί κατά την κατάληψη τής Θεσσαλονίκης και παρά τη συμφωνία γιά καλούς όρους διαβίωσης και την επιστροφή τους μετά τη λήξη τού πολέμου στην πατρίδα τους, τους πήγαν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Στο μέρος αυτό βρέθηκε μετά από δέκα χρόνια πρόσφυγας ο πόντιος Ευτύχιος Γιαρένης, τριών χρονών τότε. Μέσα από διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες, ανάμεσα στα άλλα πλανόδιος έμπορος υφασμάτων, πλαστιγγοποιός, έγινε και βουλευτής τής ΕΔΑ. Κατέγραψε αυτή την εμπειρία του, αρκετά χρόνια αφ’ ότου την βίωσε, όταν βρέθηκε ξανά σε μιά αντίστοιχη κατάσταση: 
 
  Οι μαούνες, μία-μία φόρτωναν και ξεφόρτωναν και ξαναγύριζαν πίσω να επαναλαμβάνουν το ίδιο μέχρι αργά το βράδυ.

Μα ποιό μέρος είναι αυτό, πώς το λέγανε; Δέν είχε ούτε ένα σπίτι, δέν είχε ούτε λίγο νερό να πιουν, να πλυθούν, να ξεβρωμίσουν, ένα δένδρο, λίγη βλάστηση;

Κράτα την αναπνοη σου, αγαπημένε μου αναγνώστη, κρατήσου καλά μην πέσεις, γιατί θα ακούσεις το φρικτό όνομα τού τόπου αυτού, τής γης αυτής, θα κρύψεις το πρόσωπό σου από ντροπή, διότι βρέθηκαν συνάνθρωποί σου να σκεφθούν να διαλέξουν τον τόπο αυτό γιά τα ξενιτεμένα τους αδέλφια, που τ’ όνειρό τους ήταν, αιώνες τώρα, πώς να έρθουν στη μάνα πατρίδα! «Φτούσου, άνθρωπε, και πάλι».

Χάθηκε τόσος τόπος, να βρεθεί μιά άκρη, μιά γωνιά σ’ ολόκληρη τη χώρα, που να έχει, αν όχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον νερό! Να ξεδιψάσουν αυτοί, να βρέξουν και τα φλογισμένα απ’ τον πυρετό χείλη των αρρώστων! Κράτα την αναπνοή σου γιά να ακούσεις. Στηρίξου κάπου να μήν πέσεις! Μακρόνησος.

Έτσι λεγόταν ο τόπος, που πρωτόρθαμε στη μάνα γη. Μακρόνησος είναι το όνομα, που θυμίζει φρίκη και ντροπή. Γιατί μας φέρανε σ’ αυτό τον «τρισκατάρατο» τόπο; Ποιά εγκληματικά μυαλά το απεφάσισαν; Πουθενά, πουθενά δέν αναφέρεται, ότι εκεί πήγαν και πολλούς πρόσφυγες τής Μικράς Ασίας, τού Πόντου, γιά εξόντωση. Αυτό ας είναι μιά μαρτυρία γιά αυτούς, που θα γράψουν τη μελλοντική ιστορία. Ας μην κρύψει κανένας τη ντροπή εκείνη.

Λένε, πως τα παλιά χρόνια, στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και κατοπινά στο Βυζάντιο, στέλναν γιά βέβαιη εξόντωση τους πολιτικούς τους αντιπάλους και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.

Μας έδωσαν λίγο νερό, που το φέρναν από την αντικρινή στεριά, το Λαύριο. Ένα νερό, που σε κάθε άλλη περίπτωση θα το έφτυνες. Μέσα σε κάτι βυτιοφόρα, που η σκουριά τους μύριζε. Ήταν ανυπόφορη! Όμως το ‘πιαν! το ‘πιαν! Και πού να ξεδιψάσουν!
(«Αυτούς που δέρνει ο άνεμος. Μιά ιστορία απανθρωπιάς τού ανθρώπου», χωρίς εκδοτικό οίκο, Θεσσαλονίκη, 1933, σελ. 98-99).
 

Ο Ευτύχιος Γιαρένης πήγε δυό φορές στη Μακρόνησο. Την πρώτη φορά τριών χρονών ως πόντιος πρόσφυγας και τη δεύτερη πενήντα χρονών ως αριστερός!

Δηλαδή, η Μακρόνησος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά γιά τούρκους στρατιώτες, στη συνέχεια γιά πόντιους πρόσφυγες και αργότερα γιά τους εξόριστους από την Αριστερά.


Αυτή η κρατική συνέχεια έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε πώς η τεχνογνωσία αυτή κάτω από διάφορες συνθήκες δέν πήγε χαμένη κι έτσι μας δίνεται κι ένα ιστορικό βάθος γιά καταστάσεις, που βλέπουμε με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, που έρχονται σήμερα στην Ελλάδα.
 
 

 
 








Σκίτσο τού Μ. Ρέτκου,
που βασίστηκε στις περιγραφές
τού πρόσφυγα Γιώργου Λαμψίδη
και απεικονίζει τον καταυλισμό
των καυκασίων προσφύγων
στην Καλαμαριά.

 
 
 

Ένα σκίτσο τού στρατοπέδου τής Καλαμαριάς βασίστηκε στην αφήγηση ενός ποντίου, που ήταν παιδί τότε (βλ. παραπάνω εικόνα). Οι πόντιοι είναι ο πληθυσμός, στις πλάτες τού οποίου δοκιμάστηκε η λειτουργία τού στρατοπέδου.
 
  Υπάρχει ένα δημοσίευμα τού Ριζοσπάστη τού 1923, το οποίο μιλάει γιά 90.000 νεκρούς στο Καραμπουρνά τής Καλαμαριάς και στη Μακρόνησο και συνέχισαν να πεθαίνουν υπό παρόμοιες συνθήκες κι αργότερα.

Δηλαδή, η γενοκτονία τεκμηριώθηκε με περίπου 300.000 θύματα. Εδώ έχουμε 90.000 θύματα, που και διογκωμένοι να είναι οι αριθμοί, έχουμε μιά παρόμοια πράξη.
 
Κι όμως, οι πόντιοι κατέληξαν το 1990 να βγάζουν τον κεμεντζέ και να λένε «η Μακεδονία εν ελληνικόν» (βλ. παραπάνω εικόνα), το οποίο πριν εκατό χρόνια ήταν αντίφαση.

Αυτοί που μιλούσαν ποντιακά το έκαναν, γιατί το έμαθαν από την οικογένειά τους, γιατί έτσι μιλούσαν οι παππούδες τους. Οι παππούδες τους όμως, δέν έδιναν μιά πεντάρα γιά το τί ήταν η Μακεδονία. Ούτε καν ήξεραν αν ήταν ελληνική ή δέν ήταν. Και την εποχή που ζούσαν οι παππούδες τους δέν ήταν.
 
 
Αεργίτε
Στην αφίσα αυτή ενός ποντιακού πανηγυριού υπάρχει γραμμένη μιά ημερομηνία, 7 Αεργίτε 2009. Τί ημερομηνία είναι αυτή; Μαντεύουμε, ότι είναι ο μήνας, αλλά ποιός μήνας; Υπάρχει δηλαδή, ένα εναλλακτικό ημερολόγιο. Τα ημερολόγια τα κάνουν τα κράτη. Στην Ελλάδα λέμε 7 Ιουλίου, 7 Δεκεμβρίου κ.λπ.. Αυτό το Αεργίτε χωρίς μετάφραση καν αποτελεί διγλωσσία.

Στο Βέλγιο γιά παράδειγμα, όλες οι πινακίδες είναι στα ολλανδικά και στα γαλλικά. Αυτό το Αεργίτε είναι ελληνικά; Ποιός το καταλαβαίνει; Πιό κάτω με μικρά γράμματα λέει σε παρένθεση Νοεμβρίου.
 
 

 

 


Ο Αστερίξ (Αστερίκος) στα ποντιακά. Το κείμενο είναι από την wikipedia στα ποντιακά.

 
 

Όλα αυτά είναι επιτελέσεις ενός άλλου έθνους-κράτους. Όπως είναι και η μετάφραση τού Αστερίξ, η οποία δέν είχε κανένα λόγο να γίνει στα ποντιακά, γιατί δέν υπήρχε κάποιος, που δέν καταλάβαινε. Υπήρχε ήδη στα ελληνικά, απ’ όπου μπορούσε να το διαβάσει.


 
Σ’ αυτή τη διαφημιστική αφίσα
κατ’ αρχή παρατηρούμε,
ότι
έχει μειωθεί το κατά κεφαλήν
μουστάκι,
αλλά υπάρχει και
ο κ. Adem Ekiz.

Δηλαδή, κάνουν χορό και καλούν
έναν τούρκο
ποντιόφωνο,
που επίσης παίζει την ίδια μουσική.


Αυτό είναι μιά καθαρή πράξη τού σημαίνοντος. Δηλαδή, βάζουν στο δημόσιο χώρο, ότι τα ποντιακά είναι γλώσσα και θέλουν άλλη μετάφραση από τα ελληνικά.
 
 

Το σοκ των πόντιων
τουριστών στον Πόντο

Οι πόντιοι άρχισαν προς έκπληξή τους να ανακαλύπτουν από το 1980 και μετά, όταν άρχισαν να πηγαίνουν στον Πόντο ως τουρίστες γιά να δουν τα σπίτια των παππούδων τους, ότι εκεί πέρα υπήρχαν άνθρωποι, που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με αυτούς, άκουγαν τα ίδια τραγούδια με αυτούς.

Έπαθαν ένα σοκ! Σκέφτηκαν, ότι αφού εγώ μιλάω αυτή τη γλώσσα, παίζω κεμεντζέ, χορεύω σέρρα και κότσαρι και είμαι έλληνας κι αυτοί κάνουν το ίδιο πράγμα και είναι τούρκοι, τί γίνεται εδώ;

Η επινόηση
τής θεωρίας των κρυπτοχριστιανών

Μία λύση ήταν η επινόηση τής θεωρίας των κρυπτοχριστιανών, ότι δηλαδή, αυτοί είναι κρυπτοχριστιανοί, άρα και κρυπτοέλληνες κατά βάθος. Έγιναν μουσουλμάνοι με τη βία και θα επανέλθουν. Κανείς όμως, δέν δείχνει διάθεση να επανέλθει σε τίποτε.

Όλο αυτό δείχνει την πολυπλοκότητα και την τεράστια κίνηση όχι απλά με τη γεωγραφική έννοια, αλλά την κινητικότητα, την αστάθεια των ταυτοτήτων, που υπήρχαν στα Βαλκάνια και τον ζουρλομανδύα, που συνιστά το έθνος-κράτος και η καθαρότητα των ταυτοτήτων.


Πόντιοι γιά την αφομοίωση σλαβόφωνων

Στην κοινωνική ποιητική των ποντίων είναι πολύ ξεκάθαρο, ότι μία διάσταση είναι η επιθυμία γιά ένα άλλο κράτος, αλλά επίσης υπάρχει και η επιθυμία γιά το μή κράτος. Δηλαδή, ο νομαδισμός είναι αυτό, που προκαταβολικά ματαιώνει τη δυνατότητα συγκρότησης κρατικής εξουσίας και θεωρώ, ότι είναι πολύ ευδιάκριτο στοιχείο και ειδικότερα των καυκασίων.

Θα σας παραθέσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Γεννηθείς εις Καύκασον Ρωσίας» (έκδ. «Ινφογνώμων», Αθήνα, 2010, σελ. 36-7-8), που έβγαλαν δυό παιδιά, κοζανίτες. Λέγονται Ανδρέας Αθανασιάδης και Χρήστος Μιχαηλίδης. Δέν είναι επαγγελματίες ιστορικοί. Έκατσαν και ρώτησαν τους γέρους εκεί στο χωριό τους, που λέγεται Ποντοκώμη Κοζάνης, κι έγραψαν την ιστορία του από τους πρόσφυγες μέχρι σήμερα:

  Οι καυκάσιοι θα θεωρηθούν από την πολιτεία, ότι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στην αφομοίωση των σλαβόφωνων. Θεωρούνται από τις αρχές εκείνης της εποχής «πρόσφυγες ανωτέρου πολιτισμού».

Έτσι στις 16 Ιανουαρίου 1925 ο επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων Κοζάνης, Μ. Σλαβάρας, σε έγγραφό του (αρ. πρωτ. 2400) προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης ζητά: «την εγκατάσταση προσφύγων “ανωτέρου πολιτισμού”, καθώς οι ήδη εγκατεστημένοι πόντιοι και τουρκόφωνοι δέν μπορούσαν να συνδράμουν στην αφομοίωση των σλαβόφωνων, εφόσον ούτε οι ίδιοι μιλούσαν ελληνικά».

Πώς θα μπορούσαν άραγε να συμμετέχουν οι καυκάσιοι σε διαδικασίες αφομοίωσης -των άλλων- όταν τα τελευταία σαράντα χρόνια στο Καρς είχαν μάθει να συμβιώνουν, ως μειονότητα 55.000 έναντι 321.000 κατοίκων, ανάμεσα σε ρώσους, ρώσους ευαγγελιστές (μαλακάνοι), τούρκους, τουρκμένους, κούρδους, καραπαπαχήδες, λεσγίνους, εζίνδους, οσετίνους κ.λπ.. Και μάλιστα, όταν από την παιδική ηλικία τους βίωναν ένα αποδεκτό πολυπολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο επιβεβαιώνονταν κατά τη φοίτησή τους στα αντίστοιχα σχολεία;

Πώς θα μπορούσαν να αφομοιώσουν τους σύνοικους πολιτισμούς, μέσα στους οποίους τοποθετήθηκαν κατά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, όταν ήδη είχαν μάθει (κατά τη βραχύβια παραμονή τους στο Καρς) αβίαστα να αφομοιώνουν κομμάτια από τις γειτνιάζουσες σε αυτούς κουλτούρες προς όφελός τους, χωρίς να χάνουν κάτι από τον εθνισμό τους, τη γλώσσα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Απλά οι γείτονες -και κει και εδώ- ήταν γι’ αυτούς οι συγκάτοικοι και συναγωνιστές σε έναν κοινό αγώνα πρωταρχικά γιά επιβίωση και μετέπειτα γιά τη βελτίωση των όρων τής ζωής τους χωρίς πολιτισμικούς, γλωσσικούς, εθνοτικούς ή άλλους φραγμούς.
 

Είναι εντυπωσιακό αυτό το απόσπασμα και πολύ ξεκάθαρο, ότι το ελληνικό κράτος τους λέει σε αυτούς τους ανθρώπους: εσείς θα πάτε να αφομοιώσετε τους σλαβόφωνους κι εκείνοι απάντησαν, ότι δέν ήθελαν να κάνουν τους μπάτσους, δέν ήταν η δική τους δουλειά.


Μαζική στράτευση στην Αριστερά
Αυτός ήταν ο βασικός λόγος, που τη δεκαετία τού 1940 οι πόντιοι μαζικά στρατεύτηκαν στην Αριστερά. Κάποιοι συνεργάστηκαν με τα Ες Ες, κυρίως οι τουκόφωνοι, αλλά οι περισσότεροι στρατεύτηκαν με την Αριστερά, διότι ήταν μιά οδός διαφυγής γι’ αυτούς, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να ζήσουν στο απαρτχάιντ τού ελληνικού κράτους. Το ΚΚΕ ήταν μιά τέτοια οδός διαφυγής.

Αυτό μας ανοίγει ένα νέο δρόμο γιά μιά καινούρια ανάγνωση τού Εμφύλιου. Θεωρώ πολύ σαφές, ότι στην κοινωνική ποιητική των ποντίων υπάρχει η επιθυμία γιά το μή κράτος, υπάρχει ο νομαδισμός, ο οποίος είναι η διέξοδος. Υπάρχει βέβαια και η άλλη τάση, τής συνεργασίας, η οποία επίσης είναι νομαδική τάση. Ο νομαδισμός δέν είναι η επανάσταση. Όποιος είναι νομάς δέν σημαίνει, ότι είναι το πρότυπο, που όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε και να αρχίσουμε να κινούμαστε και θα γίνει επανάσταση. Αν ήταν έτσι, θα παίρναμε μιά βαλίτσα, θα γυρίζαμε και θα έπεφτε ο καπιταλισμός.

Στοιχείο τού νομαδισμού επίσης, είναι η προδοσία, η συνεργασία, δηλαδή να βρεις ένα κράτος, το οποίο σου αφήνει μιά οδό διαφυγής και να έρθεις σε συμφωνία, σε συναλλαγή με αυτό. Υπήρξε και η μία εκδοχή και η άλλη.
 
 
 



Την παιδεία στον Πόντο
την έλεγχε πάντα η Εκκλησία.


Στην εικόνα φαίνεται άδεια
τής Μητρόπολης Τραπεζούντας
σε καθηγητή, προκειμένου
να διδάξει στο «Φροντιστήριον
Τραπεζούντος», 1910.
(Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη).



Οφλής, ουνιαλής κ.λπ., όχι έλληνας
Όπως και σε όλους τους πληθυσμούς τής Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων, αυτό, που σήμερα ονομάζουμε Πόντο, είναι μιά πολύ μεγάλη και ετερογενής περιοχή, η οποία έχει και αρκετά λιμάνια και μία ενδοχώρα. Σε αρκετές παραλιακές πόλεις είχαν υπάρξει αρκετές δεκαετίες εκπολιτιστικής και ελληνικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Δηλαδή, καλούσαν δασκάλους και δασκάλες, αλλού όχι. Κυμαίνεται. Άλλοι είχαν ένα πρόπλασμα εθνικής συνείδησης. Πιστεύω, πως δέν ήταν πάρα πολλοί.

Ο Νίκος Σιγάλας, ένας ιστορικός, που τα ψάχνει αυτά και ζει στην Κωνσταντινούπολη, ισχυρίζεται, ότι ίσως ούτε καν ο χαρακτηρισμός ρωμαίοι-ρωμιοί κάλυπτε όλους, δηλαδή οι άνθρωποι λέγανε, εγώ είμαι οφλής, ουνιαλής π.χ., από τα χωριά τους δηλαδή, ή ρωμιός. Ως επί το πλείστον δέν αποδίδανε εθνική έννοια σε αυτό.

Η φιλοδοξία γιά ποντιακό κράτος μάλλον δέν ήταν πολύ διαδεδομένη. Την είχε μία ελίτ, που διακινήθηκε κυρίως από τη διασπορά, από τη Μασσαλία π.χ.. Κάποιος είχε επιχειρήσει να γράψει έναν ποντιακό εθνικό ύμνο. Αναφέρονται τα στοιχεία αυτά, που είναι κωμικά μερικές φορές.
 
Γενικά μιλώντας, κάποιες ελίτ προσανατολίζονταν προς το ελληνικό κράτος, αλλά υπήρχε κι ένα παράπονο προς το ελληνικό κράτος, ότι δέν στάθηκε στο ύψος τής αποστολής του, δέν τους φρόντισε, δέν τους περιποιήθηκε αρκετά.

Γένος ήταν το μιλλέτ, αλλά τον 18ο και 19ο αιώνα, η πρώτη επιλογή γιά την απόδοση τού natio (nation) ήταν το γένος, οπότε αν πούμε, ότι έγινε ποντιακή γενοκτονία, αυτός είναι ένας έμμεσος αλλά σαφής τρόπος να πούμε, ότι οι πόντιοι είναι ένα ξεχωριστό γένος, γιατί δέν λένε ελληνική γενοκτονία, λένε ποντιακή γενοκτονία. Άρα το γένος, το έθνος είναι οι πόντιοι, οι οποίοι υπέστησαν αυτή τη γενοκτονία. Επιτελεστικά επιτυγχάνεται αυτό το αποτέλεσμα.
 

 
Παρτιτούρα «Εμβατήριον τού Πόντου».
(Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη).

 
 

Ο ρατσισμός των παλαιότερων «ελλήνων»

Το 1924, στην περιοχή, που σήμερα είναι η Μπάφρα Σερρών, είχαν εγκατασταθεί με την ανταλλαγή πόντιοι σε τσαντήρια. Την τρίτη ημέρα από την εγκατάσταση, ήρθε ομάδα κρούσης από ένα διπλανό χωριό, την Πρώτη (τότε Κιούπκιοϊ), με επικεφαλής κάποιο Γεώργιο Καραμανλή, πατέρα τού τέως εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή, που ήταν δάσκαλος. Επιτέθηκαν με αξίνες κ.λπ. αυτοσχέδια όπλα, έκαψαν τα αντίσκηνα, βίασαν γυναίκες και τους είπαν «σηκωθείτε φύγετε, δέν σας θέλουμε εδώ».

Τελικά, πήγε στρατός και τους εγκατέστησε ξανά στο ίδιο μέρος κι έτσι έγιναν -αν έγιναν- αποδεκτοί. Αργότερα έγιναν και δίκες, τις οποίες κέρδισαν οι πόντιοι.

Σε όλη την οθωμανική αυτοκρατορία δέν υπήρχε το έλληνας. Έλληνας γινόταν όποιος ήθελε να γίνει έμπορος. Μάθαινε ελληνικά, τη γλώσσα των εμπόρων στην οθωμανική αυτοκρατορία. Μετά σου λέει, να κάνω κι ένα σχολείο, πώς θα μάθουν ελληνικά, φέρε κι έναν δάσκαλο, πήγαινε κι ο παπάς.

Οι πληθυσμοί αυτοί, όταν ήρθαν στην Ελλάδα, κατάλαβαν, ότι εδώ όποιος είναι έλληνας έχει ένα πλεονέκτημα και μπαίνει πιό ψηλά στην ιεράρχηση των πληθυσμών. Όλοι προσπάθησαν να πουν, ότι εγώ είμαι έλληνας. Αυτό βέβαια, είχε απώλειες, διότι δέν τους κάλυπτε κι έλεγαν, ναι ρε παιδί μου, αλλά και ο κεμεντζές είναι ωραίο πράγμα και η μπαϊντούσκα, μου αρέσει να ακούω και κανένα σλαβόφωνο, αλλά θα πω, ότι είμαι έλληνας.

Κι εκεί υπάρχει μιά κοινωνική ποιητική, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το να είσαι έλληνας δέν είναι μιά ουσία, που ψάχνουμε και λέμε ναι αυτός την έχει ή ο άλλος δέν την έχει. Είναι μιά στρατηγική ουσιοκρατία, που τη χρησιμοποιούν οι πληθυσμοί. Τα κράτη χρησιμοποιούν τους πληθυσμούς και τους βάζουν εποίκους γιά να εξελληνίσουν. Πάντα όμως, κάτι λείπει κι αυτό το βολεύουν όπως-όπως.
 
 

 









Νέοι πόντιοι στη Σαμψούντα
με τοπικές ενδυμασίες
τουρκοανατολίτικης
προέλευσης σε παλιά
καρτ ποστάλ.
(Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη).

 
 
 

Τα ποντιακά δέν προέρχονται
από τα αρχαία ελληνικά

Τη δεκαετία τού 1920 και παλαιότερα, πολλοί πόντιοι είχαν πάει στην τότε Σοβιετική Ένωση. Πριν την επικράτηση τού σταλινισμού, με βάση το δικαίωμα των εθνών στην αυτοδιάθεση, οι σοβιετικές αρχές έδωσαν στους πόντιους τής Σοβιετικής Ένωσης το δικαίωμα να έχουν εκπαίδευση στη γλώσσα τους. Οπότε τέθηκε το ερώτημα: Ποιά είναι η γλώσσα των ποντίων; Τί εκπαίδευση θα είχαν;
Έγιναν τρεις διασκέψεις. Αυτά τα λέει ο κ. Βλάσης Αγτζίδης σε κάποιο άρθρο του, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιες απόψεις γιά το πώς ερμηνεύει τα πράγματα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία, που παραθέτει. Μετά από έντονη ανταλλαγή απόψεων και διχογνωμία αποφασίστηκε, ότι η εκπαίδευση αυτή θα γινόταν στα ποντιακά. Εκδόθηκε μία Γραμματική τής Ποντιακής τού Κωνσταντίνου ΤοπχαράΙ Γραματικι τι ρωμεικυ τι ποντεικυ τι γλοσας»). Στην τοποθέτησή του στο συνέδριο, η οποία έγινε δεκτή, ο Κ. Τοπχαράς είπε, ότι «η δημοτικιά εν κσένον γλόσα».

Ακολούθησε εκδοτική δραστηριότητα, μεταφράστηκαν ρώσοι συγγραφείς σε αυτή τη γλώσσα, σε αυτό το αλφάβητο, αυτό όμως κράτησε λίγα χρόνια, γιατί μετά επικράτησε ο Στάλιν και τα διέλυσε όλα.

 
Απλουστευμένη φωνητική γραφή
χωρίς τόνους στην πρώτη
Γραμματική τής ποντιακής γλώσσας,
που εκδόθηκε στη Ρωσία.

 
Οι πόντιοι σήμερα προβάλλουν τον Κ. Τοπχαρά ως κάποιον, που αγωνίστηκε γιά τη διάδοση τής ποντιακής γλώσσας. Αν μιά τέτοια Γραμματική όμως έβγαινε στις μέρες μας, θα τού έπαιρναν το σκαλπ τού συντάκτη της, θα θεωρούταν εθνοπροδότης.

Γιά το αν η ποντιακή γλώσσα είναι απόγονος τής αρχαίας ελληνικής, είμαι μεταφραστής, ασχολούμαι με τη γλώσσα, δέν είμαι όμως γλωσσολόγος. Πιστεύω όμως, αυτούς, που το μελετάνε, όπως ο καθηγητής τής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τής Οξφόρδης, Πίτερ Μάκριτζ. Στο πανεπιστήμιο αυτό υπάρχει μιά ομάδα από διδάκτορες, μαθητές τού Μάκριτζ, που ισχυρίζονται, ότι τα ποντιακά δέν προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά, αλλά από την κοινή ελληνιστική, από την οποία προέρχονται όλες οι τωρινές ελληνικές γλώσσες.

Αυτό, που λένε οι πόντιοι, ότι έχει ομηρικά στοιχεία, δέν ευσταθεί. Και στη γλώσσα τον Μάγια τής Αμαζονίας αν ψάξεις θα βρεις τέτοια στοιχεία. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον Πίτερ Μάκριτζ και ως ειδικός καθηγητής, που έχει εντρυφήσει σε αυτά, ήταν απόλυτος, ότι δέν έχουν καμμία σχέση.

Όταν μιά δημοσιογράφος ισχυρίστηκε στον καθηγητή, ότι μιά αρχαία φυλή στην Τουρκία μιλούσε αρχαία ελληνικά, ο δρ. Μάκριτζ τραβούσε τα μαλλιά του και διευκρίνησε, ότι δέν είναι αρχαία ελληνικά, αλλά ρούμτζα, ρωμαϊκά, ρωμέικα, ποντιακά, που είναι μιά ιδιαίτερη διάλεκτος.

Φυσικά, τα ποντιακά έχουν ελληνικά στοιχεία, όπως και πέρσικα, τούρκικα, γεωργιανά, ρώσικα κ.ά..




 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ακούστε
όλη την παρουσίαση

τού βιβλίου
τού Άκη Γαβριηλίδη
Εμείς οι έποικοι,
που έγινε στον
«Ελεύθερο Κοινωνικό
Χώρο Nosotros»
στις 6 Μαΐου 2104.


Διαβάστε

ακόμα στην «Ελεύθερη Έρευνα»:
  • Μικρασιάτικος χαβάς (Περί τής τουρκοανατολίτικης προέλευσης των μικρασιατικών λαογραφικών στοιχείων)


 
Επιστροφή Επιστροφή στην κορυφή


ΣΧΟΛΙΑ



Ανώνυμος 29037 έγραψε...
Μα είναι δυνατόν ούτε ένας Πόντιος να μην επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα!
Παρεκτός κι αν το θέμα το καταχωρίζουν οι Πόντιοι στα μητρώα της κατηγορίας του: «τσάφτσον κακαλί μαλλία».
Σ. Βασδέκης
16.05.2014, 15:23:51





Ανώνυμος 29038 έγραψε...
Πολύ παραπληροφόρηση παίζει τελευταία , τυχαίο;;; δεν νομίζω !! το άρθρο είναι κατάπτυστο !!!!!! Ο γράφων ,Αριστόφιλος Ακριτίδης
16.05.2014, 16:52:57





Ανώνυμος 29039 έγραψε...
παραπανω φιλε μηπως εισαι απογονος;
16.05.2014, 20:22:51





Ανώνυμος 29040 έγραψε...
"Οι πόντιοι άρχισαν προς έκπληξή τους να ανακαλύπτουν από το 1980 και μετά, όταν άρχισαν να πηγαίνουν στον Πόντο ως τουρίστες γιά να δουν τα σπίτια των παππούδων τους, ότι εκεί πέρα υπήρχαν άνθρωποι, που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με αυτούς, άκουγαν τα ίδια τραγούδια με αυτούς.

Έπαθαν ένα σοκ! Σκέφτηκαν, ότι αφού εγώ μιλάω αυτή τη γλώσσα, παίζω κεμεντζέ, χορεύω σέρρα και κότσαρι και είμαι έλληνας κι αυτοί κάνουν το ίδιο πράγμα και είναι τούρκοι, τί γίνεται εδώ;"


Καλα ναι χαλαρωστε και λιγο.
Ειδικα αυτο το κομματι ειναι για γελια.
Οι ποντιοι ζουσαν σε αυτο το μερος για χιλιαδες χρονια και μερικοι απο αυτους δεν εφυγαν με την ανταλλαγη (λογικα ηταν μουσουλμανοι).

Λογικο και αναμενομενο να εχουν ιδια γλωσσα (ελληνικη διαλεκτος για να μην ξεχνιομαστε ετσι?) και εθιμα αφου ηταν ο ιδιος λαος που χωριστηκε.
Ουτε σοκ ουτε τιποτα δεν παθαινει κανεις, αυτα ειναι γνωστα.

Εμειναν καποιοι Ποντιοι πληθυσμοι και αφομοιωθηκαν απο τους Τουρκους και εχουν τωρα Τουρκικη συνειδηση.


Τοσο απλα τα πραγματα, οτιδηποτε παει να υπονοησει ο συγγραφεα ειναι περα σοβαροτηττας.

16.05.2014, 21:04:27





Ανώνυμος 29041 έγραψε...
Τι πράγματα είναι αυτά;
Ποντιακό γκέτο;
Τουρκοανατολίτικα;
Ντροπή!
Α. Ιακωβίδου

16.05.2014, 21:09:50





Ανώνυμος 29042 έγραψε...
Συγχαρητηρια στον συγγραφεα Ακη Γαβριηλιδη.
Κατεγραψε εντιμα αληθειες που καταχωνιαστικαν στο ονομα της ομογενοποιησης των αλλογενων κατοικων και εποικων του κρατους της Ελλαδας.

Σολωνας

Ποντιος με δυο ματια..Αριστοφιλε..
16.05.2014, 20:48:21





Ανώνυμος 29043 έγραψε...
Στο Βέλγιο γιά παράδειγμα, όλες οι πινακίδες είναι στα ολλανδικά και στα γαλλικά

Seriusly????? Διγλωσσες ή η καθε εθνική ομάδα στην γλώσσα της????

Καλα τοσος καημος με τους Ποντιους .... αλλά να υποθέσω λογο ημερων γινεται αυτο ετσι?

16.05.2014, 23:13:16





Ανώνυμος 29044 έγραψε...
Αν και το παρόν άρθρο είναι μαχαιριά στην καρδιά διότι ανατρέπει δεδομένα και στερεότυπα, παρόλα αυτά θεωρώ ότι μας κάνει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας ενώ λαμβάνοντας υπόψη την κατρακύλα και τα χαστούκια που τρώμε σε όλους τους τομείς η αλήθεια μάλλον δεν πρέπει να απέχει και πολύ από τις απόψεις του συγγραφέως. Εμεις έχουμε καθήκον να είμαστε ερευνητικοί και να αμφισβητούμε τα πάντα αν θέλουμε πραγματικά να μάθουμε την αλήθεια. Οι ύβρεις δεν μας τιμούν ιδιαίτερα.
16.05.2014, 21:52:32





Ανώνυμος 29045 έγραψε...
Eίσθε ανθέλληνες κι αντίχριστοι!
Εντροπή σας!
Λ. Πατέρα
17.05.2014, 00:26:20





Ανώνυμος 29047 έγραψε...
Ο άνθρωπος είναι άσχετος τέλος
17.05.2014, 09:02:35





Ανώνυμος 29048 έγραψε...
Εγώ δεν τα πιστευω αυτά
17.05.2014, 10:02:45





Ανώνυμος 29049 έγραψε...
μμ!! είμαι πόντιος

δηλαδή Έλληνας ποντιακής καταγωγής ,

πως λέμε Κρητικός / ηπειρώτης / Μακεδόνας/ Πελοπόννησιος / . βεβαία ο πόντος έμεινε με αρχηγό του Τούρκικου κράτος τον εβραίο Κεμάλ και είναι μακριά... αλλά μιλά ελληνικά (διαλεκτό μεν αλλά ελληνικά ) σήμερα ακούμε είναι μια κοινωνία περι τα 8 εκ και ζητούν την ‘Μητέρα’ Ελλάδα !! ....

ερώτημα !! τα υπόλοιπα ελληνικά




Βιθυνία Βιζας,Τρωάδα
Ιωνια Αιολίδα Δωριδα
Λυκία /καρια/Πισιδα.
Παμφυλία
Κιλικία
Φρυγία (Καβαλίς),
Ισαυρία,
Λυκαονία,
Γαλατία
Καππαδοκία

Με πόλης όπως

Νικομήδεια
Προύσα
Δαρδανέλια
Αϊβαλή
Σμύρνη
Αϊδίνη
Αττάλεια
Ικόνιο
Άδανα
Καισαρεία
Άγκυρα
Σεβάστεια


Πιστεύουμε πάντα βάση ιστορικόν στην ΣΗΜΕΡΙΝΉ Τουρκία ύπαρχου 35 + εκ Έλληνες ( σε ένα κράτος ελεγχόμενο από Ντονμεχ Νέο Τούρκους Εβραίους ) γνωρίζουμε ο Καρασσο έβαλε τον Κεμάλ αρχηγό του τουρκικού Κράτους αφού Εξόρισε τον τελευταίο Σουλτάνο., ο Chοurcill κάπου το 1917 ειπε στον Κεμάλ '' η Έλληνες είναι 52 εκ '',
Γιατί το άλλο ελληνικό στοιχείο που αναφέρω παραπάνω δεν ακούγετε ? και ακούμε μόνο τους Πόντιους ? .

θα παρακαλέσω τον αρθρογράφο α κατά λαβή ότι η Έλληνες έχουμε διάφορες κοινότητες ... η Ελλάδα ήταν μεγάλη .., και κάποιοι την μίκραιναν !! υπάρχει λόγος ? το παιχνίδι του πόντου είναι καλύτερά να το ονομάσουμε ‘’ελληνικό’’...

αλλά πρέπει να γίνουμε όλοι 100% Έλληνες με 100% Έλληνες αρχηγούς Κομμάτων .. Ακόμη δεν τα καταφέραμε ! ,
αφήνουμε τον Νέο Τούρκο που τώρα αναφέρει για ΝΈΑ. βαλκάνιους ? ΝΈΟ Ευρωπαίους και με κάτι σαν τον Καρασσο, Κεμαλ , Βενιζελο , ΣΟΡΟ / κλπ ξεριζώνουν κοινωνίες για συνεχόμενη εκμετάλλευσή

η πόντιοι είμαστε 100% Έλληνες ( Μιλάμε ελληνικά του Διογένη , κρατήσαμε τον με τα ‘τσεμπέρι’ και μας θύμισε ότι ονομάζετε και ΛΎΡΑ δηλαδή αυτήν που έπαιζε ο ΟΡΦΈΑ ) είμαστε η συνέχειά του Διογένη από την Σινώπη και του Νηρέα με πατέρα τον Πόντου..άλλα και τον Όμηρο /Πλάτων/Αριστοτέλη + Θεμιστοκλή

θα παρακαλέσω να θυμίσουμε και Υπόλοιπους Έλληνες από την εκεί Πατρίδα που άφησαν συγγενής με Τσεμπέρια στους Νέο Τούρκους του Καρασσο Κεμάλ .., που σήμερα ζητούν την μητέρα Ελλάδα


17.05.2014, 10:15:04





Ανώνυμος 29050 έγραψε...
τσεμπέρι < τουρκική çember < περσική چنبر (chambar)
17.05.2014, 11:52:46





Ανώνυμος 29052 έγραψε...
Ρε δεν πάτε στο διάολο λέω εγώ. Γίνανε όλοι ιστορικοί. Σας είχα κάποτε και για σοβαρούς. Γελοίοι.
17.05.2014, 13:11:55





Ανώνυμος 29055 έγραψε...
Στο μεταξύ εν Ελλάδι:
http://www.youtube.com/watch?v=TufJj2vq_mo

I.Bielidopoulos
18.05.2014, 07:47:08





Ανώνυμος 29056 έγραψε...
Όταν η εγχείρηση γίνεται δίχως αναισθητικό είναι φυσικό ο ασθενής να πονάει και να σκούζει.
Σ. Βασδέκης

18.05.2014, 11:57:45





Ανώνυμος 29057 έγραψε...
Τώρα με τον Άδωνι, τα χειρουργία γίνονται χωρίς αναισθητικό (Τράγκας)
18.05.2014, 12:01:24





Ανώνυμος 29058 έγραψε...
Ό,τι και να πείτε, τα ποντιακά ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, δεν είναι τούρκικη ή οτιδήποτε άλλο. Ίσως ένας γλωσσολόγος ειδικός, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι θεωρείται γλώσσα και όχι διάλεκτος. Και πάλι. Και ξεχωριστή γλώσσα να την πούν, υπάρχει καμμιά αμφιβολία, ότι, άσχετα με τις προσμίξεις, βασίζεται στα ελληνικά;

Λέτε ότι δεν προέρχονται από την αρχαία ελληνική. Και πώς θα μπορούσε; Ξέρετε καμμία γλώσσα, που να προέρχεται ...άμεσα από την αρχική μορφή της εμφάνισής της; Σωστά το γράφετε, ότι προέρχεται από την ελληνιστική κοινή. Η ελληνιστική κοινή, από πού προέρχεται ρε μάγκες; Από τα αλαμπουρνέζικα; Από την αρχαία ελληνική, φυσικά!

Και κάτι άλλο, πονηρό, που κάνετε. Λέτε ότι οι Πόντιοι λένε το Νοέμβρη, Αεργίτε. Ε καί; Δεν ξέρω τί προέλευσης είναι η λέξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα ιδιαίτερο, ακόμα κι αν είναι τούρκιο ή αρμένικο. Άσε που μάλλον ελληνικό μου κάνει.
19.05.2014, 11:53:44





Ανώνυμος 29060 έγραψε...
Πρεπει να σε ποναει πολυ ε!! α.γ.?? αγαπημενε α.γ. ποσα σου εδωσαν.. για να γραψεις αυτες τις χαζομαρες???? ολοι εσεις που ειστε ιδιοι με τον α.γ. να ξερετε οτι υπηρχαμε!!!! υπαρχουμε!!! και θα υπαρχουμε με γνωση του παρελθοντος και της ιστοριας μας!!!!!! και κυριε αγραμματε:
Στον Πόντο λεγόταν Αεργίτες απο την γιορτή του Αγ Γεωργίου του εν Λύδδη, που εορταζόταν στις 3 Νοεμβρίου στον Πόντο.
Στην Κερασούντα ονομαζόταν Αγιγιωργίτης και Αγιγιωργίτες , στη Σινώπη Αιγιωργίτης , και σε Όφη, Σάντα, Τραπεζούντα και Χαλδία
λεγόταν Αεργίτες , λέξη που παράγεται από το όνομα του Αγ Γεωργίου.

Στα Κοτύωρα λεγόταν Γότζ-αγης , δηλ, μήνας της αναπαραγωγής των κριαριών.
Στην Τρίπολη λεγόταν Νοέμβριος και στην Δέσμαινα του Πόντου είχε την ονομασία Παρτάλ .
Στη Ροδόπολη ονομαζόταν Αεργίτες λόγω του τέλους των γεωργικών ασχολιών και της αρχής των αργιών.
Μάλιστα οι τούρκοι τον ονόμαζαν αβαράν, (άεργον).

Επι εποχής του Μεγ.Κωνσταντίνου, ευλαβείς χριστιανοί ανήγειραν χαριέστατον ναόν άμα και κάλλιστον στη Λύδδα , ( Διόσπολις της Παλαιστίνης ), προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Εκει μετέφεραν και κατέθεσαν το πολύαθλο σώμα του μάρτυρος, από ένα άσημο μέρος όπου το είχε θάψει ο Πασικράτης (ο θεράπων του Αγίου). Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Του Τροπαιοφόρου συμπίπτει με την ημέρα των εγκαινίων του ιερού ναού, έτσι δίκαια οι Πόντιοι μετονόμασαν το Νοέμβριο σε Αεργίτεν εις ένδειξη τιμής στο πρόσωπο του αγίου τον οποίο πολύ ευλαβούντο.

Στα Κοτύωρα Αγιωργίτα ονόμαζαν τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο, προς τιμήν του Αγ Γεωργίου. Τότε μάλιστα έστρωναν τα στρωσίδια για το χειμώνα, χαλιά παπλώματα κτλ,
και έλεγαν το δίστιχο :
" Αγιωργίτα στρώσον - Αγιωργίτα σ΄ κώσον."
Δηλαδή του Αγίου Γεωργίου το Νοέμβριο στρώσε για το χειμώνα και του Αγίου Γεωργίου τον Απρίλιο μάζεψε τα για την Άνοιξη.

Στην Ινέπολη συνέπιπτε η αρχή του Χειμώνα με τη γιορτή του Αγίου Φιλίππου ( 14 Νοεμβρίου ) και λεγόταν το δίστιχο :
"Καλώς τονε τον Φίλιππα, τα χιόνια φορτωμένος"

Στο Σταυρίν λεγόταν το :
" Αεργίτες μουρδουλίζ΄ σο ραχίν ανθρώπ΄ς φουρκίζ" ,
δίστιχο αποτρεπτικό για τους ανθρώπους να ανέβουν στα βουνά.

Σε Κρώμνη και Ίμερα προέτρεπαν όλους να φροντίσουν τα κρεβάτια τους, όπως επίσης και στη Ματσούκα , με τα δίστιχα :
"Αεργίτα το κρεβάτι σ΄, πάντα ας κεζατεύ΄ τ΄ ομμάτι σ΄".
(κεζατεύω = προσέχω)

"Αεργίτα σο κρεβάτι σ΄, πάντα ας στοχεύ, τ΄ ομμάτι σ΄."
(στοχεύω = επιμελούμαι)

20.05.2014, 16:11:59





Ανώνυμος 29061 έγραψε...
και η συνεχεια κυριε αγραμματε...

Στο Ακ Ντάγ Ματέν και στα 32 του χωριά χιόνιζε πάρα πολύ κατά τα μέσα του Αεργίτε, το χιόνι έφτανε το ένα μέτρο και κρατούσε έως ένα μήνα.
Για τα πολλά νερά που έφερνε ο Αεργίτες λεγόταν και το δίστιχο :
"Αεργίτες έν' ζαγκίντς, φέρ κρύα νερά και πίντς."

Στα δε Σούρμενα για τα πολλά χαψία του Αεργίτε έλεγαν το δίστιχο :
"Τ' Αεργίτα ας' σο λιμάν' , τα χαψία σο τηγάν',"
προτρεπτικός στοίχος του λαού για να ρίξουν τα ψάρια από το λιμάνι κατ' ευθείαν στο τηγάνι.

Στον Πόντο κατά τον μήνα Αεργίτεν εορτάζονταν οι παρακάτω γιορτές:
α) Την 1 η Νοεμβρίου οι Αγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός
β) Την 8 η Νοεμβρίου ημέρα μνήμης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Μιχαήλ και Γαβριήλ
γ) Στις 12 Νοεμβρίου του Οσίου Πατρός ημών Νείλου του Σοφού (368-452).
Καταγόταν από το Κοτύωρα του Πόντου, έζησε 48 χρόνια στην έρημο του Σινά και άφησε 1061 δογματικούς και ψυχωφελείς λόγους.
δ) Στις 13 Νοεμβρίου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
ε) Στις 21 >> >> τα εισόδια της Θεοτόκου
ζ) Στις 26 >> >> του Οσίου Στυλιανού (301-400) από το Στέφι του αρχαίου Πόντου, προστάτου των παιδιών.
η) Στις 26 Νοεμβρίου του Οσίου Νίκωνα του Μετανοείται από το Ζεφύρι Τραπεζούντας
θ) Στις 30 Νοεμβρίου τέλος, εορταζόταν η μνήμη του Αγίου Ανδρέα.

Πηγή : Aρχείον Πόντου - Έλσα Γαλανίδου-Μπαλφούσια
20.05.2014, 16:32:38





Ανώνυμος 29062 έγραψε...
Αμήν
20.05.2014, 16:48:50





Ανώνυμος 29065 έγραψε...

Ανώνυμος 29059 έγραψε...

Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση... όσο μεγαλώνει ο Άκης και μοιάζει όλο και περισσότερο στον Πόντιο παππού του, τόσο στέκεται κριτικά απέναντί του. Πάντως έχουν γίνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τις απόψεις του Γαβριηλίδη. Για παράδειγμα:



Ποιός τελικά είναι queer? _ ή _ “συζητώντας” με τον Άκη….

http://kars1918.wordpress.com/2011/07/28/agtzidis-gabriilidis/


21.05.2014, 01:33:50





Ανώνυμος 29066 έγραψε...
Απο τον τροπο που μιλατε, φαινετε να γνωριζετε τον συγγραφεα αλλα και την οικογενεια του. Ωστοσο, παιρνω το θαρος να ρωτησω, υπαρχει μηπως περιπτωση να τον μπερδεβετε με καποιον ή να ειναι συνονυμια; Ακουσα την παρουσιαση απο το λινκ και εκει ο συγγραφεας του βιβλιου αυτου λεει οτι δεν εχει ποντιακη καταγωγη.
21.05.2014, 09:57:49





Ανώνυμος 29068 έγραψε...
"Αεργίτες έν' ζαγκίντς, φέρ κρύα νερά και πίντς."

Δεν αντέχω αλλο,
αυτά ειναι Ελληνικά του Πόντου;
21.05.2014, 12:00:34





Ανώνυμος 29072 έγραψε...
Τελικά το site πρέπει να λέγεται χρηματοδοτούμενη έρευνα.
22.05.2014, 15:51:19





Ανώνυμος 29081 έγραψε...
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ εθνοτικά ΠΟΝΤΙΟ ΑΚΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ

«Η ποντιακή διάλεκτος» της Γιώτας Ιωακειμίδου

Η ποντιακή είναι μία από τις λίγες διαλέκτους του ελληνικού λαού που σχετίζονται τόσο άμεσα με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Σήμερα, με την γεωγραφική της έννοια δεν υφίσταται πλέον, όμως ακόμη και τώρα παρά το ότι πέρασε σχεδόν ένας αιώνας από τότε που ο Ποντιακός Ελληνισμός εκπατρίστηκε, εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας και κυρίως στη Μακεδονία όπου διαβιούν αμιγείς ποντιακοί πληθυσμοί. Ο γλωσσολόγος Άνθιμος Παπαδόπουλος, προβλέπει ότι με το πέρασμα του χρόνου θα συμβεί η πλήρης γλωσσική αφομοίωσή της με την επίδραση της νεοελληνικής γλώσσας και θα καταταγεί στην κατηγορία των νεκρών γλωσσών.
Η ποντιακή διάλεκτος προέρχεται από την αρχαία Ιωνική, λόγω κυρίως της καταγωγής των αποίκων του Πόντου από την Ιωνική Μίλητο. Οι επιδράσεις που δέχτηκε στο πέρασμα των 26 αιώνων ζωής, προέρχονται από την κοινή των αλεξανδρινών χρόνων, και από τη μεσαιωνική κοινή του Βυζαντίου. Επηρεάστηκε επίσης από τους Γενουάτες και Βενετσιάνους της Τραπεζούντας, τους Πέρσες και τους Γεωργιανούς, καθώς φυσικά και από τους Τούρκους. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι, παρά τις προσμίξεις με ξένες λέξεις, αυτές δεν έμειναν αναφομοίωτες, αλλά εξελληνίστηκαν και εντάχθηκαν στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής, συμμετέχοντας έτσι στην εξέλιξη της γλώσσας. Παράδειγμα το τουρκικό ρήμα aramak έγινε στα ποντιακά αραεύω (αναζητώ), κι έδωσε νέα παράγωγα, αράεμαν (αναζήτηση-ψάξιμο) και αραευτής (ερευνητής).
Χαρακτηριστικά της σημεία είναι :
1. Η διατήρηση της προφοράς του ιωνικού η ως ε (νύφε αvτί νύφη, κλέφτες αντί κλέφτης, έτον αντί ήτο, κλπ.)
2. Η διατήρηση του ιωνικού σ, αντί του τ (κοσσάρα αντί κότα, σεύτελον αντί τεύτλον κλπ.).
3. Η διατήρηση του ω (με έκπτωση σε ο) ακόμη και στις περιπτώσεις που η κοινή νεοελληνική το έχει μετατρέψει σε ου (ζωμίν αντί ζουμί, ρωθώνι αντί ρουθούνι, κωδώνι αντί κουδούνι κλπ.).
4. Η διατήρηση ασυνίζητων των φωνητικών συμπλεγμάτων -ια , -ιο (καρδία αντί καρδιά, παιδία αντί παιδιά, ποπαδία αντί παπαδιά, κλπ.).
5. Η διατήρηση του αναβιβασμού του τόνου στην κλητική (Νίκολα αντί Νικόλα, γάμπρε αντί γαμπρέ, κλπ.).
6. Η διατήρηση των θηλυκών επιθέτων σε -ος αντί σε -η ( η άλαλος αντί η άλαλη, η έμορφος αντί η όμορφη, κλπ.).
7. Η διατήρηση του αορίστου της προστακτικής σε -ου, αντί -ε (ποίσον-ποίησον αντί ποίησε, κόψον .........
................

http://www.schooltime.gr/2014/01/03/i-pontiaki-dialektos/#.U39d49KSyez
23.05.2014, 17:41:33





Ανώνυμος 29085 έγραψε...
Οι γλωσσολογικές μελέτες δεν είναι λαϊκά σουξέ για να τα "αφιερώνουμε" ιδιωτικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Όποιος ενδιαφέρεται για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το καθεστώς των ποντιακών γλωσσών, μπορεί ίσως να θέλει να λάβει υπόψη του και τα παρακάτω:

3. Τα Ρωμαίικα ανήκουν στις νεοελληνικές διαλέκτους, όπως άλλωστε και τα Ποντιακά της Ελλάδας. Δεν είναι Αρχαία Ελληνικά. Η απευθείας σύνδεση της σημερινής γλωσσικής κατάστασης των Ρωμαίικων με την αρχαιότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψιν η υπερδισχιλιετής ενδιάμεση γλωσσική ιστορία, δεν ωφελεί αλλά βλάπτει την ελληνική γλώσσα και την αντίληψη που έχουν για αυτήν Έλληνες και ξένοι.

4. Είναι αποδεδειγμένο ότι όλες οι νεοελληνικές διάλεκτοι ανάγονται στην Ελληνιστική Κοινή, με μόνη εξαίρεση τα Τσακώνικα, για τα οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι αποτελούν εξέλιξη της Δωρικής διαλέκτου της Λακωνίας (βλ. Ν. Κοντοσόπουλο Διάλεκτοι και Ιδιώματα της Νέας Ελληνικής. Αθήνα: Γρηγόρης 2001).

http://sarantakos.wordpress.com/2011/01/21/ofitika/
24.05.2014, 10:01:32





Ανώνυμος 29092 έγραψε...
Έλα μωρέ, έγιναν κι οι τουρκόσποροι έλληνες με τα ψέματα.
Δεν μας έφταναν αρβανίτες, βλάχοι κλπ κλπ, έχουμε και τους τούρκους τώρα. Τι μανία; Τί χαζοφαντασίωση κι αυτη;
Άντε φάτε κανένα χαλβαδάκι τώρα να έρθετε στα ίσα σας, να ακούσετε και κανένα μπουζουκάκι (εκ των δωρικών χαλβαδίων και βουζούκιον, ασφαλώς...)
Τι τραβάμε, ρε γαμώτο με τους γνήσιους απόγονους.....
24.05.2014, 13:12:33





Ανώνυμος 29144 έγραψε...
Οι Ρίζες – Εξέλιξη της Ποντιακής Διαλέκτου
Αν και δεν είμαι γλωσσολόγος, θα προσπαθήσω να αναπτύξω τις ρίζες και την εξέλιξη της ποντιακής διαλέκτου, στηριζόμενος σε ιστορικές μαρτυρίες/καταγραφές αρχαίων αλλά και σύγχρονων ιστορικών.
Πριν όμως αναφερθώ στην ποντιακή διάλεκτο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθώ συνοπτικά στο ποιοι και πότε εποίκησαν (μετανάστευσαν για νέες πατρίδες) τα πλούσια εδάφη του ευρύτερου χώρου του Ευξείνου Πόντου.
Σύμφωνα με τον Michael Rostovzeff, οι Έλληνες προσέγγισαν τις ακτές του Ευξείνου Πόντου γύρω στα 1100 π.Χ., δηλαδή την εποχή του σιδήρου. Ο Βυζαντινός Λόγιος Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος θεωρεί την περιοχή του Πόντου ως πρωτοελληνικό, χαρακτηρίζοντας και την Τραπεζούντα «Πρεσβυτάτη είπερ άλλη της υπαρχούσης».
O.J.Flamerayer στο βιβλίο του «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας» υποστηρίζει ότι η Σινώπη ιδρύθηκε από ελληνο-πελασγικά φύλα το 1260 π.Χ.
Ο πρώτος όμως καταγεγραμμένος ελληνικός εποικισμός ήταν τον 9ον π.Χ, όταν οι Ίωνες της Μιλήτου ίδρυσαν την Ηράκλεια, την Σινώπη και στην συνέχεια επεκτάθηκαν στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρου του Πόντου σύμφωνα και με τον γεωγράφο Στράβωνα.
Κατά συνέπεια η γλώσσα η οποία ομιλείτο τόσο στην περιοχή της Μιλήτου όσον και στον Εύξεινο Πόντο ήταν η αρχαΐζουσα ιονική-αττική ελληνική γλώσσα, και αυτό μαρτυρείται και από τον ιστορικό Ξενοφώντα το 401π.Χ. στην «Κύρου Ανάβαση», που αναφέρεται στην Τραπεζούντα ως «πόλιν ελληνίδα οικουμένην εν τω ευξείνω Πόντο, Συνοπέων αποικία».
Μέσω της ιωνικής-αττικής γλώσσας ο ελληνικός πολιτισμός διαδόθηκε και επεκράτησε στον Πόντο εξελληνίζοντας και όποιους ιθαγενείς συναντούσαν. Ιδιαίτερα δε, κυριάρχησε στο βασίλειο του Πόντου που δημιουργήθηκε από την παρθικής καταγωγής δυναστεία των Μυθιδρατών (302-64 π.Χ.).
Οι Έλληνες του Πόντου από τον 9ον αιώνα π.Χ. μέχρι την ίδρυση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν έπαψαν ποτέ να έχουν δεσμούς με την μητροπολιτική Ελλάδα, ιδιαίτερα με την Αθήνα, όπως στο εμπορικό, στον οικονομικό, στο αμυντικό και στο πολιτισμικό τομέα.
Με την ίδρυση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση της χριστιανικής θρησκείας και στο Πόντο, το εθνονύμιο «Έλλην» απωλέσθηκε καθόσον ταυτίστηκε με τον όρο «παγανιστής» και αντί αυτού επεκράτησε το όνομα Ρωμαίος ή Ρωμιός, η δε επίσημη γλώσσα της Αυτοκρατορίας κατά τον 7ον μ.Χ. αιώνα καθορίστηκε η καθαρεύουσα ελληνική γλώσσα.
Στον Πόντο όμως συνέχιζαν να ομιλούν την αρχαΐζουσα ιονική-αττική γλώσσα, αλλά ως τοπική διάλεκτο, καθόσον η επίσημη γλώσσα τους, γραπτή και προφορική καθορίστηκε η καθαρεύουσα ελληνική γλώσσα όπως και της υπόλοιπης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας της οποίας αποτελούσε η βορειοανατολική της περιοχή.
Μετά το 1461, ημερομηνία άλωσης της πρωτεύουσας των Κομνηνών της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς , οι Έλληνες κάτοικοι του Ευξείνου Πόντου εξακολουθούσαν να ομιλούν την ποντιακή διάλεκτο, πλην ορισμένων περιοχών, όπου οι χριστιανοί κάτοικοι κυρίως εσωτερικά του Πόντου, λόγω της μεγάλης καταπίεσης που δέχονταν από τους Οθωμανούς δυνάστες, έπρεπε να επιλέξουν την γλώσσα ή την θρησκεία τους και επέλεξαν να κρατήσουν την πίστη τους, γιατί εάν άλλαζαν θρήσκευμα, πάραυτα άλλαζαν και εθνότητα, και έτσι οι περιοχές αυτές ομιλούσαν την τουρκική. Οι αποκαλούμενοι τουρκόφωνοι, αλλά χριστιανοί στο θρήσκευμα, διατηρώντας έτσι, τις ελληνικές του ρίζες.
Η ποντιακή ήταν μια προφορική διάλεκτος και λόγω των μεγάλων αποστάσεων και την έλλειψη συχνής επικοινωνιακής επαφής μεταξύ των, δημιουργήθηκαν τα εξής ιδιώματα:
Το ιδίωμα της Τραπεζούντας, Ματσούκας, Σάντας, Χαλδίας, Τρίπολης, Κερασούντας, Κοτυώρων και Αμισού καθώς και σε περιοχές στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας όπου πήγαν για μεταλλουργοί. Το ιδίωμα της Οινόης, της Αμισού. Το ιδίωμα της Ινέπολης, η οποία επηρεάστηκε από την κοινή νεοελληνική λόγω της εγγύτητας της με τον ελλαδικό χώρο. Το ιδίωμα του Όφη και των Σουρμένων. Το ιδίωμα της Σινώπης και το ιδίωμα της Νικόπολης.
Η ποντιακή αυτή διάλεκτος, με όλα τα αναφερόμενα ιδιώματά της με την εγκατάσταση των προσφύγων Ελλήνων του Πόντου στην Μητροπολιτική Ελλάδα το 1922-23, συνέχισε να ομιλείται όπου εγκαταστάθηκαν. Ιδιαίτερα σε συνοικισμούς και χωριά της Μακεδονίας όπου οι περιοχές αυτές αποτελούνταν αμιγώς από κατοίκους του Πόντου. Με την πάροδο όμως του χρόνου, οι νεώτερες γενεές, ερχόμενοι σε επαφή με την γραπτή νεοελληνική γλώσσα και με την μίξη των πληθυσμών, έπαψαν να ομιλούν την ποντιακή διάλεκτο των προγόνων τους και κατά συνέπεια η ποντιακή διάλεκτος θα έχει την τύχη των προφορικών λόγων, δηλαδή θα συμπεριληφθεί στις νεκρές γλώσσες, και σύμφωνα με την γλωσσολογία μια γλώσσα ή διάλεκτος χωρίς φυσικούς ομιλητές είναι εξ ορισμού νεκρή, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την διατήρησή της στην ζωή.
Σήμερα, όσο παράδοξο και αν ακούγεται η ιστορική αυτή διάλεκτος ομιλείται όπως ακριβώς την ομιλούσαν οι πρόγονοι του προσφυγικού ελληνισμού του Πόντου, στις περιοχές του Όφη και της Τόνγιας από 300.000 ελληνόφωνους κατοίκους, των οποίων οι πρόγονοί τους εξισλαμίσθηκαν και δεν υπήχθησαν εις την ανταλλαγή ως Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, όπως η Συνθήκη της Λωζάνης προέβλεπε την ανταλλαγή των πληθυσμών με κριτήριο μόνο το θρήσκευμα. Ο Τούρκος συγγραφέας Ομέρ Ασάν στο βιβλίο του «Ο Πολιτισμός του Πόντου», γράφει: «Οι χωρικοί στο Ερένκιοϊ του Όφεως μιλούσαν μεταξύ τους μια γλώσσα που την έλεγαν ρωμαίικα. Όταν τους ρώτησα που την έμαθαν μου απάντησαν: «Εμείς, αυτήν την γλώσσα μιλούσαμε, τα τουρκικά τα μάθαμε μετά»……Άρα τα ρωμαίικα ήταν η μητρική μας γλώσσα ενώ τα τουρκικά τα είχαμε μάθει αργώτερα…..» Επομένως τι ήμασταν εμείς; Ρωμιοί ή Τούρκοι; Στην σελίδα 46 γράφει: «Όταν οι Μιλήσιοι αποίκησαν τον Πόντο, αφομοίωσαν τις ντόπιες φυλές τις έκαναν να δεχτούν τον δικό τους πολιτισμό και τη δική τους θρησκεία…..Η ελληνική γλώσσα κυριάρχισε στο εμπόριο,σ την επιστήμη και στην τέχνη». Το 2010 κάναμε ένα ταξίδι από την Ν.Τραπεζούντα στην Τραπεζούντα-Όφη επισκεπτόμενοι τις αλησμόνητες πατρίδες των παππούδων/γονέων μας, όπου διαπιστώσαμε ότι η ρωμαίικη γλώσσα όπως μας την περιγράφει ο συγγραφέας Ομέρ Ασάν, ομιλείτο όπως ακριβώς την ομιλούσαν οι παππούδες μας. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ένας λαός με κοινές ρίζες, με κοινή κουλτούρα και γλώσσα, με μια απόφαση, με απόφαση της Συνθήκης της Λωζάνης, το 1923 διασπάσθηκε σε δύο Έθνη.
Υ.Γ.
Ο συγγραφέας Ομέρ Ασάν μας παραθέτει το παρακάτω και με νόημα δημοτικό τραγούδι της περιοχής του. Θάλασσα Μαύρη Θάλασσα
Μαύρα που είναι τα νερά σου
Και σένα σαν κι μένανε
Μαύρη είναι η καρδιά σου.


Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2014
Χρήστος Δ. Γιανταμίδης

01.06.2014, 23:34:21





Ανώνυμος 29185 έγραψε...
I zoi en skalopat...
Виктор Стофорандов
I zoi en skalopat-
Kativens ke anevens,
Apomens so mesostrat
Ke ton Harondan permens...
Me t`aton kanis ki per,
Ndo epiken sin zoin,
Son Theon tin pshina`t fer
Horis pluta ke timin.
I dulia per keron
Ke kerden pu ipomen,
Hroniya- potami neron,
Pos epikes apomen.
Erhundan kerus ke pane
Ke sa stratas ti kozmi
Ya`temas yartim eftane
Poniya, diakria ke kaimi.
Ke anamesa sa tertiya
O pistos ki fer eran,
K`in ta ponya`toson siyartiya,
Aman eis Theu haran.

03.06.2014, 22:46:23





Ανώνυμος 29559 έγραψε...
Γιάννης Αποστολίδης . Οψέ (εψές,χθές) έοον (ήταν) έξεργος (εκτός έργου, αργία), Κερεκή (Κυριακή), δουλείαν (δουλειά) κ' είχα ( ουκ είχα, δεν είχα - αλλά από το "ουκ' έμεινε ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ εν είδει κατάλοιπου το "κ' ως αρνητικό μόριο) και εδέβαζα (και διάβαζα) το βιβλίον (το βιβλίο) του Γαβριηλίδη ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ. Οσήμερον (σήμερα) εν (είναι)έπεργος (επί έργον, εργάσιμος. Πρόσεξε, καλόπιστε αναγνώστη: έξεργος, έκτός έργου, έπεργος, εντός έργου.Τι ωραία και γνήσια ελλήνικά!) ετελείωσα (τέλειωσα) τα δουλείας ιμ (τις δουλειές μου) και ους (έως) αδά (εδώ) σα (στα) μεσάνυχτα (να το"μεταφράσω" και αυτό;) δεβάζω (διαβάζω) τ' έναν και τ' άλλο (το ένα και το άλλο) σο (στο) ιντερνετ.
"Μετέφρασα" τα ποντιακά στη δημοτική για να δείξω τό όμαιμο των δύο τρόπων εκφοράς της ελληνικής γλώσσας.
Το 1982 επισκέφθηκα για πρώτη φορά (και ξανά το 2010) την Τραπεζούντα. Είχα ατέλειωτες συζητήσεις με μορφωμένους τούρκους, μιλούσαμε στα ποντιακά. Βέβαια ένοιωθαν τούρκοι, αλλά η γλώσσα πρόδιδε την ελληνική ρίζα τους... Είναι όμως προς τιμή των ποντίων ότι ποτέ κανείς δεν πρότεινε μέσα στον οργανωμένο χώρο (συμβαίνει να είμαι πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και ξέρω τι συμβαίνει στα σωματεία) να "επανελληνοποιηθούν" αυτοί οι τούρκοι ομόγλωσσοι. Προσωπικά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο, δηλαδή η εκθεμελίωση της όποιας εθνικής συνείδησης και η αντικατάστασή της με την "αληθινή", είναι πράξη απάνθρωπη. Αν καταλάβουν μόνοι τους κάτι, αν ανιχνεύσουν μόνοι τους την καταγωγή τους, δικαίωμά τους. Εμείς, ο οργανωμένος ποντιακός χώρος δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο.
Όσον αφορά τις δήθεν αμφιβολίες των ποντίων για την ελληνικότητά τους, αυτό μόνο στη φαντασία του συγγραφέα υπάρχει.
Έχω διαβάσει γύρω στις 150 σελίδες από τις 450 του βιβλίου ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ και ήδη έχω την εντύπωση ότι η πλούσια βιβλιογραφία του, οι παραπομπές και η κετεβατή και ακατάσχετη επίκληση πηγών το μόνο που πετυχαίνουν είναι να δώσουν στο έργο μια επίφαση επιστημοσύνης. Μακάρι οι υπόλοιπες 300 σελίδες να με πείσουν ότι πρόκειται για αληθινά επιστημονικό έργο. Πάντως στις 150 σελίδες που διάβασα συνάντησα πάμπολα σημεία όπου ο συγγραφέας υποπίπτει στο σοβαρότερο επιστημονικό σφάλμα: Λαμβάνει το ζητούμενο ως αποδεδειγμένο - και αυτό το καταλογίζω όχι βέβαια σε κάποια προκατάληψή του αλλά σε μεθοδολογική ανεπάρκεια.
Γενικά πάντως παραδέχομαι ότι το βιβλίο έχει ενδιαφέρον.

26.08.2014, 00:17:19





Ανώνυμος 29796 έγραψε...
αντι να κοιταξουμε τι να κανουμε να μειωσουμε την ανεργια μισο%
ασχολουμαστε με το τι καναν οι παπουδες μας πριν 800 χρονια.Ας συνεχισουμε ετσι και μετα μας φταινε γερμανοι αμερικανοι μασωνοι εβραιοι αλβανοι πακιστανοι κοκ
06.10.2014, 08:31:41





Ανώνυμος 30411 έγραψε...
στην β αμερικη ομιλουν την αγγλικη ενω οι αγγλοσαξωνες σε σχεση με τους υπολοιπους κατοικους ειναι λιγωτερο απο 40%....στην δε νοτιο αμερικη ομιλουν την ισπανικη με μονη εξαιρεση την βραζιλια οπου ομιλουν την πορτογαλικη........αρα οι κατοικοι της β αμερικης ειναι ολοι ανεξαιρετως καθαροαιμοι απογονοι των κελτων....ενω στην ν.αμερικη ειναι ολοι απογονοι των ισπανων.....το ιδιο φιλοι συμβαινει και με την μικρα ασια. η ελληνικη επιβληθηκε για να καλυψη αναγκες των εκει λαων και το εκαναν οι ρωμαιοι η οι βυζαντινοι...
18.12.2014, 15:06:13





Ανώνυμος 32229 έγραψε...
Κουνα που σε κουναγε Αρθογραφε.Παρε κανενα βιβλιο να διαβασεις!!!!επειδη πηγαινω σε προγραμμα εκμαθησης ποντιακη διαλεκτου απο το Κεντρο δια βιου μαθησης τα ποντιακα σε ποσοστο 70% εχουν ριζες απο τα αρχαια ελληνικη γλωσσα.Επισης εχει και στοιχειά απο Ιωνικη-Περσικη-Τουρκικη.Και μην ξεχνατε γιατι τους ποντιους του εγκαταστησανε στην Μακεδονια!!!Για να σπασουν το Σκοπιανο-Βουλγαρικο στοιχειο που υπηρχε στην περιοχη της Δυτικης-Ανατολικης Μακεδονιας.
11.02.2015, 21:10:25





Ανώνυμος 33393 έγραψε...
ΓΙΑΣΟΥ ΓΑΒΡΙΛΟ!!
ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑ ΠΕΘΑΝΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΞΕΧΝΑΣ Ω! ΑΝΟΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΔΕΔΕΤΑΙ
ΩΤΕ ΧΡΥΣΩ ΔΕΛΕΑΣΘΕΙΣ ΑΝΔΡΑ ΕΚ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΟΜΙΣΕ ΗΔ ΑΛΟΚΟΤΑ.
ΓΕΙΑΣ ΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΜΦΡΑΔΕΙΑΣ ΣΟΥ
ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΓΝΩΣΙΕ

Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΟΥΤΕ ΦΥΛΗ ΟΥΤΕ ΡΑΤΣΑ ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΕΙΝΑΙ
ΓΙΑ ΠΟΝΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΦΡΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΥΘΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΥΠΡΑΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΟΡΙΠΑΙΟΦΟΡΑ ΝΑ ΝΟΣΤΟΠΟΡΕΙ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΘΟΡΥΠΑΙΑ ΝΑ ΤΑΛΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΑΛΑ ΞΕΓΝΑΝΟΙΑΣ ΚΕΡΔΗ
10.04.2015, 07:58:43





Ανώνυμος 33394 έγραψε...
ΓΙΑΣΟΥ ΓΑΒΡΙΛΟ!!
ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑ ΠΕΘΑΝΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΞΕΧΝΑΣ Ω! ΑΝΟΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΔΕΔΕΤΑΙ
ΩΤΕ ΧΡΥΣΩ ΔΕΛΕΑΣΘΕΙΣ ΑΝΔΡΑ ΕΚ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΟΜΙΣΕ ΗΔ ΑΛΛΟΚΟΤΑ.
ΓΕΙΑΣ ΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΜΦΡΑΔΕΙΑΣ ΣΟΥ
ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΓΝΩΣΙΕ

Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΟΥΤΕ ΦΥΛΗ ΟΥΤΕ ΡΑΤΣΑ ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΕΙΝΑΙ
ΓΙΑ ΠΟΝΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΦΡΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΥΘΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΥΠΡΑΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΟΡΙΠΑΙΟΦΟΡΑ ΝΑ ΝΟΣΤΟΠΟΡΕΙ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΘΟΡΥΠΑΙΑ ΝΑ ΤΑΛΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΑΛΑ ΞΕΓΝΑΝΟΙΑΣ ΚΕΡΔΗ
ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ
Ανώνυμος 33376 έγραψε... ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΛΑΖΑΡΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΡΩΜΙΩΣΥΝΗΣ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΛΑΖΑΡΕ ΥΛΗΣ ΖΩΩΡΟΕ
ΣΟ ΓΙΑΝΝΕΣ ΤΕΡΕΝ:ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΚΥΤΑΞΕ ΕΙΛΕΙΘΥΙΕ ΜΕ ΕΨΙΛΟΝ ΓΙΩΤΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΓΝΩΣΙΟΥΡΓΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ
Ω!! ΘΝΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΥΤΙΟ.
ΠΑΡΕ ΣΟΥ ΑΨΥΔΕΡΤΙΟ ΦΡΑΓΜΕΝΙΟ
έθνος ες αφνειόν καί πλούσιον εξικόμεσθα
Μακροβίων, οί δή πολέας ζώουσ' ενιαυτούς
ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ
Ενθεν ες `Ελλήσποντον άμ' ηώους φέρεν ούρος
ακραής Ζέφυρος, στεινής απάτερθεν 'Αβύδου,
ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΕ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΤΗΣ ΚΑΠΑΣ ΣΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΜΠΙΝΕΣ
ΚΡΕΒΒΑΤΙ
ΓΙΑ ΑΠΑΙΔΕΥΤΑ ΑΜΑΘΗΤΕ ΟΝΤΕΣ Η ΕΛΛΗ ΕΦΡΙΞΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΞΩΔΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΣΟΥ) ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΝΟΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΜΑΝΤΙΟΥ ΙΝΟΥΣ ΣΤΡΕΞΙΜΟ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΙΟ ΘΑΛΛΟΣ ΟΣΣΩΝ ΤΟΚΥΟΥΣΑ
ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ....
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΜΑΡΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑΣ ΕΛΛΗΣ ΝΥΚΕΑ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙΣ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΓΩΪΛΑ ΚΑΚΟΪΛΕ ΤΡΩΩΦΑΓΟ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΓΗΜΑ
ΑΝ ΘΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΦΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΕΑ ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΜΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΣΚΟΠΙΜΟ.
ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ
ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΝΤΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΣΤΑ ΚΥΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΚΟΜΙΖΕΙ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΑΝΓΝΩΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ
Θῆρές τ\' οἰωνοί τε, βροτῶν δ\' ἀλιτήρια φῦλα, Ἄχθεα γῆς, εἴδωλα τετυγμένα, μηδαμά μηδέν εἰδότες, ἔτε κακοῖο προσερχομένοιο νοῆσαι
Φράδμονες, ἐτ\' ἄποθε μάλ\'ἀποστρέψαι κακότητος
οὐτ\' ἀγαθοῦ παρεόντος ἐπιστρέψαι τε καί ἔρξαι,Ἴδριες, ἀλλά μάτην ἀδαήμονες, ἀπρονόητοι.
ΕΙΔΕΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΦΙΛΑΡΕΣΚΕ
ΑΕΙΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΜΗΝΕΨΕΕΕ
Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΛΟΓΟΕΚΦΡΑΣΗ ΕΧΕΙ

10.04.2015, 08:13:23





Ανώνυμος 33488 έγραψε...
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΜΦΡΑΣΕ
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ I zoi en skalopat...
Ο ΒΙΚΤΩΡ ΚΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Виктор Стофорандов ΕΓΡΑΨΕ
ΣΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29185 ΣΕ ΕΛΛΗΣ ΝΗΗΣΗ ΣΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29185 ΡΕΑΣ ΣΑΩΣΗ
ΓΡΑΦΙΔΑ 24 ΦΘΟΓΓΩΝ ΚΖ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ ΡΩΣΩΝ ΓΡΑΦΙΔΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΕΜΦΡΑΔΕΙΑ
Η ΖΩΗ ΕΝ ΣΚΑΛΟΠΑΤ I zoi en skalopat-
ΚΑΤΙΒΕΝΣ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΙΝΣ Kativens ke anevens,
ΑΠΟΜΕΝΣ ΣΟ ΜΕΣΟΣΤΡΑΤ Apomens so mesostrat
ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝΤΑ ΠΕΡΜΕΝΣ..... Ke ton Harondan permens...
ΜΕ ΤΑΤΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΚΙ ΠΕΡ Me t`aton kanis ki per,
ΝΤΟ ΕΠΙΚΑ ΣΗΝ ΖΩΗΝ Ndo epiken sin zoin,
ΣΟ ΘΕΟΝ ΤΗΝ ΨΥΝΑΤ ΦΕΡ Son Theon tin pshina`t fer
ΧΩΡΙΣ ΠΛΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΙΜΙΝ Horis pluta ke timin.
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΕΡ ΚΑΙΡΟΝ I dulia per keron
ΚΑΙ ΚΕΡΝΤΕΝ ΠΟΥ ΥΠΟΜΕΝ Ke kerden pu ipomen,
ΧΡΟΝΙΓΑ ΠΟΤΑΜΙ ΝΕΡΟΝ Hroniya- potami neron,
ΠΩΣ ΕΠΙΚΕΣ ΑΠΟΜΕΝ Pos epikes apomen.
ΕΡΘΟΥΝΤΑΝ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕ Erhundan kerus ke pane
ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΡΑΤΑΣ ΤΗ ΚΟΣΜΙ Ke sa stratas ti kozmi
ΓΙΑ ΤΕΜΑΣ ΓΙΑΡΤΙΜ ΕΦΤΑΝΕ Ya`temas yartim eftane
ΠΟΝΙΓΙΑ ΔΕΚΡΑΙ ΚΑΙ ΚΑΪΜΟΙ Poniya, diakria ke kaimi.
ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑ ΤΕΡΤΙΓΙΑ Ke anamesa sa tertiya
Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΙ ΦΕΡ ΕΡΑΝ O pistos ki fer eran,
ΚΙΝ ΤΑ ΠΟΝΑΙ ΤΟΣΟΝ ΣΙΓΙΑΡΤΙΓΙΑ K`in ta ponya`toson siyartiya,
ΑΜΑΝ ΕΙΣ ΘΕΟΥ ΧΑΡΑΝ Aman eis Theu haran.
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΥΜΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ ΟΤΙ ΜΗΝΙΕΙΣ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΑ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑ ΓΑΒΡΥΛΟΕ!! ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΙΛΕΙΘΥΙΟΣ ΜΕ ΕΨΙΛΟΝ ΓΙΩΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ
ΤΟ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙΣ ΗΛΙΘΙΟ ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΥ . ΑΧΤΑΛΕΨΟΝ ΤΟΝ ΝΟΥΣ ΣΥ ΠΑΠΠΩΝ ΤΑ ΩΔΕΙΑΣ. ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑ ΚΑΙ Ν’ΑΞΕΡΕΣ


19.04.2015, 07:52:28





Ανώνυμος 33489 έγραψε...
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΜΦΡΑΣΕ
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ I zoi en skalopat...
Ο ΒΙΚΤΩΡ ΚΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ Виктор Стофорандов ΕΓΡΑΨΕ
ΣΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29185 ΣΕ ΕΛΛΗΣ ΝΗΗΣΗ ΣΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29185 ΡΕΑΣ ΣΑΩΣΗ
ΓΡΑΦΙΔΑ 24 ΦΘΟΓΓΩΝ ΚΖ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ ΡΩΣΩΝ ΓΡΑΦΙΔΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΕΜΦΡΑΔΕΙΑ
Η ΖΩΗ ΕΝ ΣΚΑΛΟΠΑΤ I zoi en skalopat-
ΚΑΤΙΒΕΝΣ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΙΝΣ Kativens ke anevens,
ΑΠΟΜΕΝΣ ΣΟ ΜΕΣΟΣΤΡΑΤ Apomens so mesostrat
ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝΤΑ ΠΕΡΜΕΝΣ..... Ke ton Harondan permens...
ΜΕ ΤΑΤΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΚΙ ΠΕΡ Me t`aton kanis ki per,
ΝΤΟ ΕΠΙΚΑ ΣΗΝ ΖΩΗΝ Ndo epiken sin zoin,
ΣΟ ΘΕΟΝ ΤΗΝ ΨΥΝΑΤ ΦΕΡ Son Theon tin pshina`t fer
ΧΩΡΙΣ ΠΛΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΙΜΙΝ Horis pluta ke timin.
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΕΡ ΚΑΙΡΟΝ I dulia per keron
ΚΑΙ ΚΕΡΝΤΕΝ ΠΟΥ ΥΠΟΜΕΝ Ke kerden pu ipomen,
ΧΡΟΝΙΓΑ ΠΟΤΑΜΙ ΝΕΡΟΝ Hroniya- potami neron,
ΠΩΣ ΕΠΙΚΕΣ ΑΠΟΜΕΝ Pos epikes apomen.
ΕΡΘΟΥΝΤΑΝ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕ Erhundan kerus ke pane
ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΡΑΤΑΣ ΤΗ ΚΟΣΜΙ Ke sa stratas ti kozmi
ΓΙΑ ΤΕΜΑΣ ΓΙΑΡΤΙΜ ΕΦΤΑΝΕ Ya`temas yartim eftane
ΠΟΝΙΓΙΑ ΔΕΚΡΑΙ ΚΑΙ ΚΑΪΜΟΙ Poniya, diakria ke kaimi.
ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑ ΤΕΡΤΙΓΙΑ Ke anamesa sa tertiya
Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΙ ΦΕΡ ΕΡΑΝ O pistos ki fer eran,
ΚΙΝ ΤΑ ΠΟΝΑΙ ΤΟΣΟΝ ΣΙΓΙΑΡΤΙΓΙΑ K`in ta ponya`toson siyartiya,
ΑΜΑΝ ΕΙΣ ΘΕΟΥ ΧΑΡΑΝ Aman eis Theu haran.
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΥΜΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ ΟΤΙ ΜΗΝΙΕΙΣ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΑ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑ ΓΑΒΡΥΛΟΕ!! ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΙΛΕΙΘΥΙΟΣ ΜΕ ΕΨΙΛΟΝ ΓΙΩΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ
ΤΟ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙΣ ΗΛΙΘΙΟ ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΥ . ΑΧΤΑΛΕΨΟΝ ΤΟΝ ΝΟΥΣ ΣΥ ΠΑΠΠΩΝ ΤΑ ΩΔΕΙΑΣ. ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑ ΚΑΙ Ν’ΑΞΕΡΕΣ


19.04.2015, 07:52:28





Ανώνυμος 33508 έγραψε...
ΜΕ ΤΡΙΣΟΡΟΑ ΘΑΛΕΙΩΝ ΘΑΛΛΟΣ ΟΣΣΩΝ
ΘΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΘΑΛΛΩΝ ΜΥΣΤΕΥΟΥΣΑ
ΘΑΛΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΑΛΛΟΣ ΚΟΜΙΖΟΥΣΑ
ΘΑΛΕΙΑΣ ΝΗΡΗΪΔΑΣ ΟΝΕΙΡΟΥ ΘΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΖΟΥΣΑ
ΑΣΥ ΨΥΜ ΔΕΚΡΥΖΩ ΤΗ ΝΕΞΥΖΙΜ ΤΑ ΣΕΒΝΤΑΛΟΪΓΑ
ΓΙΑΝΝΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ
Σ’ ΑΧΟΥΛΕ Σ. ΒΑΣΔΕΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΦΙΛΟΝ ΑΚΡΙΤΙΔΗΝ
ΦΙΛΟΔΕΚΤΑ.

20.04.2015, 08:23:27





Ανώνυμος 35892 έγραψε...
Μην ξεχνάμε και άλλες ομάδες όπως ο Απόλλων Καλαμαριάς, για παράδειγμα την Α.Ε.Κ. και τον Π.Α.Ο.Κ., που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά θέλουν να θεωρούνται ομάδες μιας τουρκικής πόλης που ανήκε στην Ρωμαική Αυτοκρατορία... Tρέλλα!!!
26.11.2015, 03:29:03





Ανώνυμος 36151 έγραψε...
σωπα ρε συ .. πολυ ευκολα τρελενεσαι....
16.12.2015, 14:39:32





Ανώνυμος 36373 έγραψε...
Ευχαριστω τους σχολιαστες ( του εμφανως πληρωμενου αρθρου το οποιο και απαξιωνει πληρως την σελιδα σας),
διοτι εμαθα και διασταυρωσα πληροφοριες για να ξεχωρισω την αληθεια.
Εστι η αμαθεια της << ελευθερης ερευνας >>γυριζει μπουμεραγκ
στον στοχο του αθλιου αρθρου.

Η γιαγια μου ,γεννηθεισα το1880, παντα μου ελεγε και ας μην καταλαβαινα τοτε: Εμεις ειμες (ειμαστε) ρωμαιοι!!!
πεθανε 96 χρονων,το 1976, εγω ειμαι 65.



09.01.2016, 19:15:25





Ανώνυμος 37855 έγραψε...
Γιαλαμας Ισαακ

Αγαπητε μου γραφεις

Η συγκρότηση τής ποντιακής υποκειμενικότητας στην Ελλάδα μετά τις δύο πρώτες δεκαετίες τού 20ού αιώνα, είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο. Επί έναν αιώνα υπάρχει μία ταυτότητα, υπάρχουν άνθρωποι ηλικίας δέκα, είκοσι χρονών στη Βέροια, στην Κοζάνη και επίσης στο Ντίσελντορφ, στο Τορόντο, στη Μελβούρνη, στο Όσλο, οι οποίοι αν τους ρωτήσεις «τί είσαι εσύ;», σου απαντούν: «είμαι πόντιος».

Δηλαδή, αυτοπροσδιορίζονται με βάση μιά γεωγραφική περιοχή, από την οποία όμως, δέν έχουν περάσει ή μπορεί να έχουν περάσει μόνον ως τουρίστες. Δέν έχουν ζήσει ούτε αυτοί, ούτε οι γονείς τους, ούτε οι παππούδες τους πλέον κι ούτε τίθεται ζήτημα να πάνε ποτέ να εγκατασταθούν εκεί. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Δέν γνωρίζω κάποια άλλη παρόμοια περίπτωση.

Λοιπον σου απαντω για να σου λυσω την απορια

Τι είμαστε λοιπόν τελικά ; Μπορεί ο τόπος που γεννηθήκαμε να μας δημιουργήσει μια ταυτότητα που θα αποκλείσει εντέλει την αρχική μας πολιτιστική καταγωγή ; Αν γεννηθήκαμε στη Γερμανία είμαστε Γερμανοί ;

Χωρίς να αρνούμαστε ότι σίγουρα ο τόπος στον οποίο γεννιόμαστε μας επηρεάζει καταλυτικά , ωστόσο τουλάχιστον εμείς οι Ρωμιοί του Πόντου έχουμε αποδείξει ότι πατρίδα εν τέλει είναι οι προγονικές μνήμες , η ιστορική μας ταυτότητα , η ρίζα μας .

Καταλαβες


16.03.2016, 17:17:14





Ανώνυμος 37949 έγραψε...
σχολιαστές όλων των απόψεων ορθολογιστείτε,ο δρόμος φαρδύς και χωράει όλες τις απόψεις,συνειδητοποιείστε ότι η ιστορία έχει δρόμους και παράδρομους....είναι ενα χημικό εργατήρι εκρηκτικών...δύσκολη η αποκάλυψη της πραγματικής αλήθειας...φθάνουμε στα έσχατα ακρα χωρίς να πάρουμε απόλυτες απαντήσεις.
όταν ρωτούσα τους προγόνους μου γεννημένους το 1879 και 1883 αντίστοιχα ποιά η καταγωγή μας (βουνοκορφές πιερίων και καμβουνίων)μου απαντούσαν, ειμαστι γκραικοί,ήταν παντελώς αγράμματοι ,βοσκοί και μυλωνάδες παρ'όλα αυτά μιλούσαν παρεφθαρμένα αρχαιοελληνικά χλιάρια=κοκλιάρια=κουτάλια,
αρνίθια=όρνιθες=κότες,νήφκες=νήβομαι=πλένομαι,μοιρίτσα απ' το μοιράζω,δώσε μ' μια μοιρίτσα κρές έλεγε η γιαγιά μου κλπ-κλπ
26.03.2016, 14:32:16





Ανώνυμος 38260 έγραψε...
Αφτω λειπη και οι ασιατες να αποκαλουντε Γερμανη Ο σπορος δεν αλαζη παντα θα εισθαι Τουρκοσπορος μην αμφηβαλετε για την καταγωγη σας .Διαβασε.την Περιεγηση του Falmeyer αυτος δεν σας αναφερει πουθενα χερετισματα απο την Σουμελα

18.04.2016, 18:01:10





Ανώνυμος 38261 έγραψε...
επειδη αναφερει τον φαλμεραυερ και εισαι ψευτης ως συνηθως...παρε να δεις τι ελεγε ο φαλμεραυερ για τους ποντιους... ανθελληνα φασισταριο....

Εκεί ο Φαλμεράιερ φαίνεται να βρίσκεται στον αντίποδα των “κατασκευαστών”, εφόσον αποδέχεται τη συνέχεια των Ελλήνων και θεωρεί ότι το ελληνικό έθνος υπήρχε διαρκώς και συνεχώς από τους ομηρικούς χρόνους, ως διακριτή οντότητα, χωρίς ιδιαίτερες “μεταμορφώσεις”.

Ο Φαλμεράιερ θεωρεί Έλληνες -με τη σημασία που δίνουν οι δυτικοί του 19ου αιώνα- τους μεσαιωνικούς Ρωμιούς .
Γράφει στον Πρόλογο του “Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt“ :
“Η ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας… οδηγεί τον αναγνώστη στο χρόνο, μέχρι το παρηκμασμένο ανάκτορο του αρχαίου ελληνικού μεγαλείου… Ο χαρακτήρας τους είναι τραγικός, όπως και η όλη ιστορία της ελληνικής φυλής….”

Ο Φαλμεράιερ αναφέρεται ειδικά στους Έλληνες του Πόντου ως αδιάλειπτη συνέχεια της Ελληνικής φυλής.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΓΑ ΜΙΣΕΛΛΗΝΑ...

18.04.2016, 18:57:35





Ανώνυμος 38421 έγραψε...
Ανώνυμος 38261 Οι σημερινοί Πόντιοι στα χαρακτηριστικά τους είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, άλλοι πολύ μελαχρινοί, άλλοι πολύ λευκοί, άλλοι με καφε μάτια, άλλοι με γαλάζια, άλλοι με γαμψές μύτες, άλλοι με τριγωνικιές, άλλοι με στρόγγυλα κεφάλια, άλλοι με ωοηδεί. Ο Πόντος ήτανε περιοχή στην οποία ζούσανε πολλά φύλλα όπως Αρμένοι, Άραβες, Πέρσες και στην πορεία Σλάβοι κτλ. Ο Μιθριδάτης ο έκτος τους εξελλήνισε έχωντας την Ελληνική γλώσσα ως κοινή, για αυτό και τα σημερινά Ποντιακά έχουν πολλές αρχαιο-ελληνκές λέξεις. Πάντως πιό φασιστικός λαός δεν υπάρχει που κάθε τρείς και λίγο διατυμπανίζει την "υπεροχή" του έναντυ των υπολοίπων. Πάρε το παράδειγμα "θα γυρίσουμε και η γή θα τρέμει", ναζιστικό σύνθημα ήτανε και το υιοθέτησαν και οι Πόντιοι.
30.04.2016, 01:56:36





Ανώνυμος 38532 έγραψε...
38260, 38421
Η ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΥΕΪΚ ΣΠΟΡΑ ΜΙΣΟΣ ΘΡΕΦΕΙ ΠΕΡΙ ΠΟΝΤΟΥ ΝΟΗΜΑ. ΒΡΕ ΖΩΟΦΕΡΝΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΤΥΠΩΤΗ ‘’ΑΝΘΡΩΠΟΣ'' ΑΛΛΑΞΕ ΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΡΑΤΣΑΣ........ ευχαρο έριδος μονοπατι;;
τι;; γνωριζετε ‘’ΠΕΡΙ ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗΣ’’
με λαβαρο την αμαθεια σας αθεραπευτα απανθρωποι χολη σταζετε στο διαβα των λεξεων σας
ΑΕΙ ΦΟΥΚΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΤΙ;; ανθρωπινος εγκεφαλος ικανοτητες εχει.

12.05.2016, 07:19:21





Ανώνυμος 38558 έγραψε...
Ανώνυμος 38261 Οι σημερινοί Πόντιοι στα χαρακτηριστικά τους είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, άλλοι πολύ μελαχρινοί, άλλοι πολύ λευκοί, άλλοι με καφε μάτια, άλλοι με γαλάζια, άλλοι με γαμψές μύτες, άλλοι με τριγωνικιές, άλλοι με στρόγγυλα κεφάλια, άλλοι με ωοηδεί. Ο Πόντος ήτανε περιοχή στην οποία ζούσανε πολλά φύλλα όπως Αρμένοι, Άραβες, Πέρσες και στην πορεία Σλάβοι κτ
ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΡΕ ΑΛΑΝΙ;;;
ΤΙ ΛΕ ΡΕ ΦΙΛΕ;;;
ΡΕ ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ;;;

ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ΝΑ ΦΤΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΜΙΣΑΛΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΛΜΕΡΑΥΕΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ..
ΣΥΓΧΑΡΗΤΙΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΣ
15.05.2016, 14:50:13





Ανώνυμος 38729 έγραψε...
Αφαιρέθηκε υβριστικό σχόλιο.
02.06.2016, 23:24:16





Ανώνυμος 38918 έγραψε...
Το πρόβλημα με τους σημερινούς ποντίους κατ' εμέ είναι πως θεωρούν εαυτούς περισσότερο ποντίους απ' ότι έλληνες. Εγώ είμαι μακεδόνας (τοπικά) αλλά έλληνας στην εθνικότητα.

Επίσης πρόβλημα για τους σημερινούς ποντίους προκύπτει και για μένα τον μακεδόνα, που λόγω της σλαβοτούρκικης διαλέκτου των προγόνων μου, μου αφαιρούν το δικαίωμα να προσδιορίζομαι έλληνας. Λες και το γλωσσολογικό είναι το απόλυτο κριτήριο καταγωγής. Απόδειξη του αντιθέτου τα ποικίλα βάσιμα στοιχεία που προκύπτουν για το χωριό μου πως είμαστε απόγονοι ηπειρωτών, έχοντας όμως πλήρως αφομειωθεί με τον ντόπιο πληθυσμό της περιοχής.

Είναι πολύ ωραίο και εποικοδομητικό να ερευνούμε την ιστορία και κυρίως να αναζητούμε την αλήθεια. Το να ψάχνουμε φυλετικές καθαρότητες ώστε να μειώσουμε την αξία των κατα τ' άλλα συμπατριωτών μας (λέει ο φίλος πόντιος πιο πάνω "τους τοποθέτησαν στη μακεδονία για να χτυπήσουν το σλάβικο στοιχείο"... ναι, χτυπήστε κι εσείς, αυτό το σλάβικο στοιχείο όλοι το χτυπούν, το 'χει συνηθίσει) και να είμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με το κάθε φανατισμένο καζανοκέφαλο μελαχρινό μυτόγκα να μας λέει για την αρχαιοελληνική καταγωγή του (δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω χαρακτηριστικά ώστε να αντιληφθούμε το κατά πόσο αυτή η περιγραφή ταιριάζει με οποιαδήποτε αρχαίοελληνική προτομή αγάλματος) είναι κατά την γνώμη μου βαθεία ανασφάλεια και έλλειψη παιδείας. Δεν διαφέρει αυτός ο τύπος ανθρώπου καθόλου από έναν φανατισμένο οπαδό μιας ομάδας-πλυντηρίου (χρήματος). Χάρηκα πολύ που διάβασα από την άλλη κάποιον άλλο φίλο πόντιο που δήλωσε "πόντιος με δυο μάτια". Μακάρι να είναι όλοι έτσι και τις διαφωνίες μας εδώ είμαστε να τις συζητάμε.

Υ.Γ: Εφιστώ την προσοχή στους ποντιακούς συλλόγους, καθώς τους θεωρώ σφηκοφωλιές φασιστών. Επιμορφώστε μην φανατίζετε. Κι αν έκανα την ζωή των προγόνων σας δύσκολη οι ντόπιοι, γίνετε ανώτεροι και προσκαλέστε τους μαζί σας. Αν θέλετε να είμαστε όλοι έλληνες δηλαδή και όχι γκέτο φανατισμένων εδώ και 'κεί.
03.07.2016, 03:55:39





Ανώνυμος 38926 έγραψε...
ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΠΕΛΑΣ
Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΟΥΤΕ ΦΥΛΗ ΟΥΤΕ ΡΑΤΣΑ ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΕΙΝΑΙ
ΓΙΑ ΠΟΝΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΦΡΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΥΘΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΥΠΡΑΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΟΡΙΠΑΙΟΦΟΡΑ ΝΑ ΝΟΣΤΟΠΟΡΕΙ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΘΟΡΥΠΑΙΑ ΝΑ ΤΑΛΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΜΑΡΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑΣ ΕΛΛΗΣ ΝΥΚΕΑ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙΣ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΓΩΪΛΑ ΚΑΚΟΪΛΕ ΤΡΩΩΦΑΓΟ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΓΗΜΑ ΑΝ ΘΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΦΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΕΑ ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΜΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΣΚΟΠΙΜΟ.

ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ

ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΝΤΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΣΤΑ ΚΥΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΚΟΜΙΖΕΙ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΑΝΓΝΩΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ

Θῆρές τ\' οἰωνοί τε, βροτῶν δ\' ἀλιτήρια φῦλα, Ἄχθεα γῆς, εἴδωλα τετυγμένα, μηδαμά μηδέν εἰδότες, ἔτε κακοῖο προσερχομένοιο νοῆσαι
Φράδμονες, ἐτ\' ἄποθε μάλ\'ἀποστρέψαι κακότητος
οὐτ\' ἀγαθοῦ παρεόντος ἐπιστρέψαι τε καί ἔρξαι,Ἴδριες, ἀλλά μάτην ἀδαήμονες, ἀπρονόητοι.

ΕΙΔΕΣ Η ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ ΦΙΛΑΡΕΣΚΕ

ΑΕΙΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΜΗΝΕΨΕΕΕ

Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΛΟΓΟΕΚΦΡΑΣΗ ΕΧΕΙ

10.04.2015, 08:13:23



04.07.2016, 07:55:08





Ανώνυμος 38933 έγραψε...
Φίλτατε 38926 θέλω επειγόντως απ' αυτό που παίρνεις!

Επιννοεί λέξεις ο ΘΕΟΣ!
05.07.2016, 02:37:01





Ανώνυμος 38934 έγραψε...
933
γνωσεις περι υπαρξιακης σκοπιμοτητας απο αρχαιους συγγραφεις.
θεος;;;; η κρυμενη των ανθρωπων βρωμια λογου και πραξεων στο θνητικα επαναληψημο.
05.07.2016, 06:59:46





Ανώνυμος 38937 έγραψε...
934 τα αρχαία είναι από βιβλιογραφία που όντως υπάρχει από ότι είδα στα γρήγορα.

Τα υπόλοιπα και νόημα δεν βγάζουν και δεν υπάρχουν σαν λέξεις (δηλαδή συνθετικές) ούτε στα αρχαία, ούτε στην καθαρεύουσα, ούτε και στα νέα ελληνικά.

Δεν υπάρχει περίπτωση οι αρχαίοι συγγραφείς να συμφωνούσαν όλοι μεταξύ τους. Δεν ήταν σίγουρα μια κοινωνικά αρμονικά πλασμένη με κοινά οράματα και πορεία (ακόμα κρατάμε τα κουσούρια τους στις κόντρες).

Τέλος αν κάποιος φιλόσοφος μιλούσε για νόημα της ζωής (υπαρξιακή σκοπιμότητα) τότε δεν ήταν και τόσο καλός φιλόσοφος. Ένας καλός φιλόσοφος μάλλον θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το νόημα της ζωής το φτιάχνει η ίδια η ζωή.
05.07.2016, 14:00:08





Ανώνυμος 38944 έγραψε...
937 (υπαρξιακή σκοπιμότητα)
ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ
Λύριζαν παντα περι Ιλιαδας και Οδυσσειας.σημερα οι Η/Υ φτιαχνουν το θυμητικο μας.με τα μεχρι τωρα ερευνηματα η (υπαρξιακή σκοπιμότητα) μας ἴσως να εχει σχεσει με την αποβολη της ληθης των λειτουργιων του εγκεφαλου μας αναβαθμιζοντας ταυτοχρονα τις λειτουργικες ικανοτητες του. περι πρωτεως 25. ορφικος υμνος και περι πρωτεως ειδοθεας ομηρου οδυσσεια.
06.07.2016, 07:12:30





Ανώνυμος 38945 έγραψε...
ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΛΕΝΕ: ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΕΙΛΕΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΕΓΑΝ: ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΑΠΕΙΡΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ.
μη θυμωσεις αν σου γραψω οτι υπαρχει και λεξη ''πυστι'' εκτος απο την ''πιστι''. δεν θαθελα να κεντρισω σε οτι υπαρχει και ποιστι, πειστι, πηστι.... με λεκτικα συνθετικα.
06.07.2016, 07:28:09





Ανώνυμος 39029 έγραψε...
Ανώνυμος 38918 Όσον αφορά τους Πόντιους, το αντίθετο γίνετε, βγάζουν ανύπαρκτους τους Μακεδόνες, τους αποκαλούν σκέτο Έλληνες και το κάνουν ειδικότερα οι Πόντιοι κάτοικοι Μακεδονίας, τους τρώει μεσα τους βλέπεις πως ζούν σε ξένη γή οπότε κάνωντας τους Μακεδόνες σκέτο Έλληνες λένε "και εμεις οι πόντιοι Έλληνες είμαστε άρα δικαίωμα μας να ζούμε στην Μακεδονία είναι δική μας γή, μας ανήκει" για να ζούν δίχως ενοχές. Βέβαια το χειρότερο είναι πως προκαλούν λέγοντας πως αυτοί "φέρανε πολιτισμό" και πως οι "εντόπιοι" (όπως αποκαλούν τους Μακεδόνες) δεν γνώριζαν ούτε που να αφοδεύσουν. Σαν χαρακτήρες είναι κουτοπόνηροι, επιφανιακά "καλοί και φιλόξενοι" αλλά μέσα τους βράζουν απο κακία για τον διπλανό, ποδοπατούν τον αδύναμο και τα έχουν καλά με τους δυνατούς, ξέρω πολύ καλά τί σου λέω. Άν πάλι τους συμπαθείς σαν "συμπατριώτες" σου, πίστεψε με, αν σε βρούν σε στιγμή αδυναμίας θα σε ποδοπατήσουν και θα λογαριάσουν καθόλου τα περι "πατριωτικής αλληλεγγύης", άσε που Μακεδόνες και Πόντιοι είναι εντελώς διαφορετικοί λαοί, όχι μόνο φυλετικά αλλά και σαν άνθρωποι, οι πρώτοι κάτσανε στον τόπο τους να τον υπερασπιστούν, οι δεύτεροι τον εγκατέλειψνα και σήμερα το αποκαλούν "ξεριζωμό" και κλαψουρίζουν μετά απο 100 χρόνια φυγης ή έστω "προσφυγιάς" όπως το αποκαλούν οι ίδιοι. Έχει γεμίσει και το φεησμπουκ με το εγωκεντρικό τους παραλήρημα τύπου "εμείς οι Πόντιοι οι σπουδαίοι, η λύρα μας το πιο όμορφο όργανο" κτλ. μέσω εικόνων. Ρατσιστές με πιο απλά λόγια δίχως να είναι μια συγκεκριμένη ράτσα, για την ακρίβεια ήτανε Ασιάτικα φύλλα και όχι μόνο που ένωσε ο Μιθριδάτης ο έκτος, Πέρσης βασιλεύς της Ελληνιστικής περιόδου και επέβαλε την Ελληνική γλώσσα ως κοινή, εξού και οι αρχαιο-ελληνικές ρίζες της Ποντιακής, στην συνέχεια βέβεια ανακατεύτηκαν περισσότερο και εκτός απο Πέρσες, Άραβες, Αρμένοι, Έλληνες και λοιποί κάτοικοι του Πόντου, πήρανε και μια γαρνιτούρα απο Τούρκους και Σλάβους, έχω δεί Πόντιους με φατσες Μογγόλων και Σλάβων, οπότε ξέρω πολύ καλά και τί λέω.
15.07.2016, 18:31:13





Ανώνυμος 39045 έγραψε...
Ανώνυμος 38926 έγραψε...
σαν απαντηση στον 029 σε νεωτερη εκδοσι 918
ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΠΕΛΑΣ
Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΟΥΤΕ ΦΥΛΗ ΟΥΤΕ ΡΑΤΣΑ ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΕΙΝΑΙ........προ παντων ''ΕΓΩ''.
ΓΙΑ ΠΟΝΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΦΡΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΥΘΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΥΠΡΑΙΑΣ.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΟΡΙΠΑΙΟΦΟΡΑ ΝΑ ΝΟΣΤΟΠΟΡΕΙ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΘΟΡΥΠΑΙΑ ΝΑ ΤΑΛΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΜΑΡΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑΣ ΕΛΛΗΣ ΝΥΚΕΑ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙΣ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΓΩΪΛΑ ΚΑΚΟΪΛΕ ΤΡΩΩΦΑΓΟ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΓΗΜΑ ΑΝ ΘΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΦΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΕΑ ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΜΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΣΚΟΠΙΜΟ ΣΕ ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΜΑ.

ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ
ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΝΤΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΣΤΑ ΚΥΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΚΟΜΙΖΕΙ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΑΝΓΝΩΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ
Θῆρές τ\' οἰωνοί τε, βροτῶν δ\' ἀλιτήρια φῦλα, Ἄχθεα γῆς, εἴδωλα τετυγμένα, μηδαμά μηδέν εἰδότες, ἔτε κακοῖο προσερχομένοιο νοῆσαι
Φράδμονες, ἐτ\' ἄποθε μάλ\'ἀποστρέψαι κακότητος
οὐτ\' ἀγαθοῦ παρεόντος ἐπιστρέψαι τε καί ἔρξαι,Ἴδριες, ἀλλά μάτην ἀδαήμονες, ἀπρονόητοι.
ΕΙΔΕΣ Η ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ ΦΙΛΑΡΕΣΚΕ
ΑΕΙΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΜΗΝΕΨΕΕΕ ''ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ''
Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΛΟΓΟΕΚΦΡΑΣΗ ΕΧΕΙ

16.07.2016, 07:43:41





Ανώνυμος 39079 έγραψε...
Ανώνυμος 39045 ''ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ'', μάλιστα, ενώ εσύ ο γυφτο-ασιάτης του Πόντου, είσαι απόγονος αρχαίων Ελλήνων. Έγραψες τόσα ακαταλαβίστικα για να μας πείσεις τί; Ότι είσαι ο γνωστός ψυχικά άρρωστος με τα Caps Lock που μπαίνεις εδώ και χρόνια και σχολιάζεις ξανά και ξανά σε σχόλια άλλων; Έξω ανύπαρκτος είσαι, οπότε συνέχεισε εδώ μέσα, σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι κάποιος. Αα, τα χάπια σου τα παίρνεις ή τα έκοψες; Παλιά ήσουν καλύτερα, τώρα χειροτερεύεις, να σου βρούμε ένα κεντρο ψυχικής υγείας να πας να θεραπευτείς!
23.07.2016, 00:29:48





Ανώνυμος 39083 έγραψε...
39079 ''ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ'
ΣΩΣΤΑ. ΕΙΜΙ ΓΥΦΤΟΆΣΙΑΤΗΣ
Η ΦΑΡ ΣΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΗΡΘΕ;;
ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ ΑΠΟΤΗΝ ΑΡΕΙΑ ΦΥΛΗ ΤΗΣ ΦΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ;;
ΡΕ ΦΟΥΚΑΡΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ;; ΠΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙ;; ΠΟΝΤΙΟΣ ΝΟΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΕΜΑΘΕΣ 500 ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΑΥΤΕΣ ΤΟΥΤΑ ΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ
ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΟΜΗΡΟΙ ΚΑΤΙ ΟΡΦΙΚΟΙ ΚΑΤΙ ΗΣΙΟΔΕς ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΝΔΑΡΟΙ
ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΟΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΠΕΜΦΡΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΡΑΤΣΑ ΣΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΥΣ, ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.........
ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΣΚΟΠΙΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΦΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ :'''ΚΕΡΔΟΣ ΣΟΦΙΑ ΔΕΔΕΤΑΙ''
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΛΑΤΡΗ ΕΙΔΩΛΟ ΛΑΤΡΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ''ἘΓΩ'' ΑΥΤΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΟΥ.
23.07.2016, 13:07:41





Ανώνυμος 39084 έγραψε...
Ανώνυμος 39083

Είσαι άρρωστος στο μυαλό τελικά, ούτε ο ίδιος καταλαβαίνεις τί γράφεις.

Να είσαι σίγουρος πως αν με έβρισκες μπροστά σου δεν θα τολμούσες να βγάλεις γκιχ, τζαμπα μάγκας είσαι, βολεμενο ανθρωπάκι που δεν μπορεί να δείξει πυγμη στην πραγματική ζωή και ξεσπάει εδω μέσα.

Υ.Γ. Το "εμείς οι έποικοι", Πόντιος το έγραψε και σας ξεφτύλισε, το "ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΝ" που το είδες και το λες, βολεμενε; Προφανώς εννοείς με το "ολοι" τους Πόντιους!
23.07.2016, 13:27:52





Ανώνυμος 39107 έγραψε...
Ανώνυμος 38918
"μελαχρινό μυτόγκα να μας λέει για την αρχαιοελληνική καταγωγή του"

Θεωρείς πως αυτά είναι αρχαιο-ελληνικά χαρακτηριστικά:
Οι Άραβες, οι Αρμένιοι και οι Πέρσες έχουν τέτοια χαρακτηριστικά προσώπου, όπως και οι Πόντιοι, οι οποίοι σητν πλειοψηφία τους είναι μία μίξη απο αυτούς τους λαούς της ανατολής.

Οι αρχαίοι Έλληνες είχανε λευκό δέρμα και κάθετες μύτες, σπάνια χαρακτηριστικά για σημερινούς Έλληνες.

Συν τοις άλλοις δεν είναι όλοι οι Πόντιοι "μελαχρινοί μυτόγκες", πολλοί Τουρκοφέρνουν με σχιστά φρύδια και στρόγγυλα κεφάλια, άλλοι πάλι μοιάζουν με Σλάβους!
24.07.2016, 14:48:36





Ανώνυμος 39118 έγραψε...
084
εκτοσ των αλλων ΜΑΤΣΕΝΤΩΝ ΣΛΑΒΕΎΚ ΕΙΣΑΙ εισαι ντουβαρι γαμματοσυνης..
ντουβαρη!!!!!ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ .ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ;;
ντουβαρη !!!! τους ανεφερα.εισαι ομως σαν αιμοβορος φανατισμενος ΜΑΤΣΕΝΤΩΝ που '' Να είσαι σίγουρος πως αν με έβρισκες μπροστά σου δεν θα τολμούσες να βγάλεις γκιχ''. ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΚΟΛΙΟΜΕΝΕ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΟΥ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ.ΟΛΑ ΤΑ ντουβαρια με ΕΓΩ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ.
109
ΜΟΝΟΝ Η ΑΡΕΙΑ ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΙΜΟΜΙΞΕΙΕΣ.
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΤΑΓΕΣΑΙ;;

25.07.2016, 18:05:59





Ανώνυμος 39141 έγραψε...
Ανώνυμος 39118
Τζάμπα μάγκας είσαι. Ντουβάρι να πείς τον πατέρα σου, αρρωστημένο μυαλό
Γράφεις και με κεφαλαία για να μας "πείσεις". Δεν βλέπεις ότι κανένας άλλος δεν ασχολείτε μαζί σου εκτός απο εμένα που θέλω να σπάσω πλάκα;
Άντε ψευτόμαγκα του πληκτρολογίου που θα βρίσεις κιόλας.
Πήρες φόρα, ανύπαρκτε!
26.07.2016, 16:28:35





Ανώνυμος 39144 έγραψε...
οταν το ντουβαρι γκρεμιζεται. χαμενα λογια ανυπαρξιας με ''ΕΓΩ'' καβαλαρη με 141 νωνυμα.
26.07.2016, 18:17:27





Ανώνυμος 39145 έγραψε...
Ανώνυμος 39144 Συμφωνώ πως είσαι ανύπαρκτος. Είπαμε, ένας καλός ψυχίατρος, μια καλή φαρμακευτική αγωγή και θα γίνεις καλά, ψυχάκια!
26.07.2016, 23:53:15





Ανώνυμος 39168 έγραψε...
ΚΟΥΪΖ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΠΑΝΕ ΤΟ "ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ;"

ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ Ή ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ;
28.07.2016, 16:43:55





Ανώνυμος 39174 έγραψε...
Ανώνυμος 39168

Και οι δύο φυσικά!
28.07.2016, 17:12:30





Ανώνυμος 39179 έγραψε...
και η κοπρια του λογου καλα κρατει.
βαλτε ΤΑΜΠΕΛΑ στα κοπρανα σας ανωτεροι να νιωσετε
168 ξεχασες τους ΜΑΤΣΕΝΤΩΝ ΚΑΙ τους ΑΛΜΠΑΝ
174 ολοι οι λαοι φυσικα με καβαλαρη το ΕΓΩ τους

28.07.2016, 18:29:03





Ανώνυμος 39188 έγραψε...
Ανώνυμος 39179 Πήγαινε σε έναν καλό ψυχίατρο και πεστου όλα αυτα που γράφεις και μάλιστα στα κεφαλαία, να δούμε τί θα σου πεί;
Με μία καλή φαρμακευτική αγωγή, θα θεραπευτείς. Όλα καλά θα πάνε, παλικάρι μου, θα γίνεις άνθρωπος και εσύ.
28.07.2016, 19:30:33





Ανώνυμος 39234 έγραψε...
ψυχιατρικη
μηπως γνωριζεις τα περι ΨΥΧΗΣ ιασημα;; μη μου θυμιζεις ΙΕΡΑ εξεταση
ερμηνεψε λοιπον '''ΨΥΧΗ'' καθως και ΙΑ τρος
30.07.2016, 12:58:50





Ανώνυμος 39236 έγραψε...
Ανώνυμος 39234

Αυτά που γράφεις εδώ, να τα πείς στον ψυχίατρο για να σε βοηθήσει να θεραπευτείς. Η επιστήμη κάνει θαύματα, μια καλή φαρμακευτική αγωγή και θα γίνεις άνθρωπος.
30.07.2016, 15:54:37





Ανώνυμος 39240 έγραψε...
Ανώνυμος 39234

Πάντως θεραπεύεσε σιγά σιγά. Παράδειγμα σταμάτησες να γράφεις με κεφαλαία γράμματα. Θα γίνεις άνθρεωπος στο τέλος, θα το παλέψουμε αλλά θα σε κάνουμε.
30.07.2016, 17:12:15





Ανώνυμος 39298 έγραψε...
και το ''εγω'' σκοτωσε την γνώση
ευτυχισμενε!!!
νιωθιες δικαιωμενος προβαλλοντας την αμαθεια σου.
βολεψου στα βουνα της κοπριας σου να αισθανεσαι Ανθρωπος που ευκολα σκοτωνει οποιον δεν συμφωνει μαζι του.
οσο για τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ.ΑΛΛΑ ΤΙ ΑΠΑΝΤΤΗΣΗ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ.
ΧΑΙΡΕΤΗΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ ΣΟΥ
31.07.2016, 14:31:42





Ανώνυμος 39310 έγραψε...
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

~

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ
31.07.2016, 16:08:16





Ανώνυμος 39311 έγραψε...
Ανώνυμος 39298

Και είναι απόδειξη πως είσαι απόγονος αρχαίων Ελλήνων, βρε Ασιατό-σπερμα;
Λες να μην ξέρω γιατί γράφεις με κεφαλαία;
Απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξεις πως κατάγεσε απο αρχαίου;ς Έλληνες.
Ευτυχισμένος εσύ είσαι που ζείς σοτν φανταστικό κόσμο σου βολεμένε.
Γιαννης Παπαδόπουλος; Πες και που μένεις να τα πούμε απο κοντά αν τολμάς. Αλλιώς συμπεριφέρσου σαν Πόντιος, δηλαδή βάλτο στα πόδια.
Είπαμε θα σε κάνω άνθρωπο και αν δεν σε βρώ να σε κάνω απο κοντά, θα σου δώσω ένα καλό μάθημα, θα σε βρίζει όλη η Ελλάδα σαν ανθέλληνα σε λίγο καιρό.
Για να μάθεις να τα βάζεις επι προσωπικού επιπέδου, θρασύδειλε.
31.07.2016, 16:08:42





Ανώνυμος 39343 έγραψε...
αντι απαντησεωςΑνώνυμος 39298 έγραψε...
και το ''εγω'' σκοτωσε την γνώση
ευτυχισμενε!!!
νιωθιες δικαιωμενος προβαλλοντας την αμαθεια σου.
βολεψου στα βουνα της κοπριας σου να αισθανεσαι Ανθρωπος που ευκολα σκοτωνει οποιον δεν συμφωνει μαζι του.
οσο για τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ.ΑΛΛΑ ΤΙ ΑΠΑΝΤΤΗΣΗ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ.
ΧΑΙΡΕΤΗΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΘΕΙΑ ΣΟΥ

01.08.2016, 17:17:15





Ανώνυμος 39348 έγραψε...
θαυμαστε διαλογο
βριζει κρυμενος στην ανωνυμια του
δοξαστε επιπεδο γνωσης
"Είπαμε θα σε κάνω άνθρωπο και αν δεν σε βρώ να σε κάνω απο κοντά, θα σου δώσω ένα καλό μάθημα, θα σε βρίζει όλη η Ελλάδα σαν ανθέλληνα σε λίγο καιρό.
Για να μάθεις να τα βάζεις επι προσωπικού επιπέδου, θρασύδειλε.''
οταν ο ανωνυμος εχει προσωπο θρασυθαρσος.

01.08.2016, 17:19:47





Ανώνυμος 39352 έγραψε...
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

~

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ
01.08.2016, 18:39:46





Ανώνυμος 39353 έγραψε...

Ανώνυμος 39343

Με μικρά όμως άρχισες να γράφεις, σημαίνει πως σε επιρέασε η άποψη μου.

Αυτό και μόνο αρκεί για να φανεί πως δεν έχεις δική σου σταθερή άποψη.

Τελικά θα μας πείς που μένεις, να έρθω να πούμε δυό λογάκια;

Αλλιώς, γυφτο-Ασιάτικο κοτόπουλο, συνέχεισε την κλάψα σου και εγώ θα σε ξεφτυλίζω όσο μπορώ.
01.08.2016, 18:40:30





Ανώνυμος 39354 έγραψε...
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

-

ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

`

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ
01.08.2016, 18:44:15





Ανώνυμος 39367 έγραψε...
Αλλιώς, γυφτο-Ασιάτικο κοτόπουλο, συνέχεισε την κλάψα σου και εγώ θα σε ξεφτυλίζω όσο μπορώ.
ευγε Αρεια φυλη.
δειχνεις το ποιον της ανθρωπιας σου
ΦΑΣΙΣΤΟΜΟΥΤΣΟΥΝΙΑΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗΣ ΚΟΥΡΑΔΟΧΩΡΟ
ΤΕΛΙΚΑ ΘΡΑΣΥΦΟΒΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΟΥΘΕ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΙΑΣΕ.ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΟΝΟΜΑΤΟ ΣΟΥ.
Α Ν Τ Ρ Α Κ Λ Α. σπερμοδοχειου ζωοφερνο.
02.08.2016, 11:15:42





Ανώνυμος 39368 έγραψε...
οσο για το γραφιδι σου ματσεντοσκ σλαβεϋκ ''με μικρα'' δειχνει ποσο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΕΙΣΑΙ. ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ --ΣΦΑΧΤΗΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝΕ.
αλητηριε αυτου του ιδεολογηματος ΕΙΣΑΙ;;
02.08.2016, 11:26:27





Ανώνυμος 39375 έγραψε...
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

-

ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

`

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ
02.08.2016, 14:03:01





Ανώνυμος 39376 έγραψε...
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΦΥΛΩΝ

ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΜΑΣ, ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΙΑΤΕΣ

ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ

ΣΛΑΒΟΙ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΗ

ΑΡΑΒΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΙΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΛΟΙ, ΙΤΑΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΙ

~

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ
02.08.2016, 14:03:46





Ανώνυμος 39409 έγραψε...
Ευγε Αρεια φυλη.
δειχνεις το ποιον της ανθρωπιας σου
ΦΑΣΙΣΤΟΜΟΥΤΣΟΥΝΙΑΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗΣ ΚΟΥΡΑΔΟΧΩΡΟ
ΤΕΛΙΚΑ ΘΡΑΣΥΦΟΒΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΟΥΘΕ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΙΑΣΕ.ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΟΝΟΜΑΤΟ ΣΟΥ.
Α Ν Τ Ρ Α Κ Λ Α. σπερμοδοχειου ζωοφερνο.
οσο για το γραφιδι σου ματσεντοσκ σλαβεϋκ ''με μικρα'' δειχνει ποσο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΕΙΣΑΙ.
ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ --ΣΦΑΧΤΗΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝΕ.

αλητηριε αυτου του ιδεολογηματος ΕΙΣΑΙ;;

03.08.2016, 09:41:49





Ανώνυμος 39410 έγραψε...
μπιντε
ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ --ΣΦΑΧΤΗΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝΕ.
και οταν ηρθε στον ποντο ἔμαθε τους ποντιους να ομιλουν σλαβεϋκ.
Εμαθε και τον δασκαλο του να ομιλει σλαβεϋκ
ἔγραψε και τα ομηρικα σλαβεϋκ.
ἔχοντας στο προσκεφαλι του την ιλιαδα σε σλαβεϋκ γραφη
η μητρικη του γλωσσα ηταν σλαβεϋκ και οχι με κεφαλαια γραμματα αρχαια ελλησιακη.
03.08.2016, 09:45:35





Ανώνυμος 39421 έγραψε...
Bielidopoulos
Υπολειπόμενοι χαρακτήρες: ~~, lol, ΤΖΙΧΑΝΤ,τουρκομεμετης, καριοφυλλιδης, ματσεντον σλαβεϋκ, αλητηριος.........2441

03.08.2016, 10:32:51





Ανώνυμος 39422 έγραψε...
Bielidopoulos

Αφού είναι ανόητος ο άνθρωπος, θα μας βρίσει, θα μας συκοφαντήσει και όλα γιατί νομίζει πως είναι ο "καλός".
Αυτή την αυταπάτη άλλωστε έχουν όλοι οι κακοί άνθρωποι, πως το δίκιο ειναι με το μέρος τους.

Άστον, αφου δεν έχει να κάνει κάιτ καλύτερο στην ζωή του απο το να μπαίνει εδώ, τρία χρόνια τώρα και να μας βρίζει ως "αλητήριους".
03.08.2016, 17:53:50





Ανώνυμος 39423 έγραψε...
Ανώνυμος 39410

μπιντε να πείς τον πατέρα σου

"ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ --ΣΦΑΧΤΗΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝΕ."

Επειδή σε έβαλα στην θέση σου, μοιάζω με όποιον λέει τον Μέγα Αλέξανδρο σφάχτη;

ΧΑΧΑΧΑ. Βρήκες τον μάστορα σου και συκοφαντείς. Είπαμε θα σε κάνω άνθρωπο εγώ.

Όπως με συκοφάντησες εσύ πρώτος, έτσι και εγώ θα κάνω όλη την Ελλάδα να σε βρίζει σαν ανθέλληνα. Θα σε φτιάξω εγώ.
03.08.2016, 17:56:49





Ανώνυμος 39444 έγραψε...
ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

`
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

03.08.2016, 20:33:50





Ανώνυμος 39485 έγραψε...
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ
ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΗ.

ΤΡΕΜΕΤΕ Κ-ΡΩΜΙΟΙ
ΘΑ ΣΑΣ ΣΦΑΞΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΣΦΑΧΤΗΣ ΜΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΧΑΙΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ, ΡΩΜΑΙΩΝ, ΤΟΥΡΚΩΝ, ΟΥΝΩΝ , ΓΟΤΘΩΝ, ΟΣΤΡΟΓΟΤΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΛΑΥΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΛΑΥΒΙΚΗ ΑΜΑΙΜΑΚΕΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑΤΙ ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΗΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ.

ΠΡΕΠΕΙ Κ-ΡΩΜΙΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΔΙΣΤΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ .ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΣΛΑΥΒΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΧΕΙ ΣΛΑΒΕΫΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ --ΣΦΑΧΤΗΣ ΛΑΩΝ ΗΤΑΝΕ.
και οταν ηρθε στον ποντο ἔμαθε τους ποντιους να ομιλουν σλαβεϋκ.
Εμαθε και τον δασκαλο του να ομιλει σλαβεϋκ
ἔγραψε και τα ομηρικα σλαβεϋκ.
ἔχοντας στο προσκεφαλι του την ιλιαδα σε σλαβεϋκ γραφη
η μητρικη του γλωσσα ηταν σλαβεϋκ και οχι με κεφαλαια γραμματα αρχαια ελλησιακη.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΥ ΆΡΗ ΜΑΣ.

ΤΡΕΜΕ ΕΛΑΔΙΣΤΑΝ, ΤΡΕΜΕΤΕ Κ-ΡΩΜΙΟΙ. ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

ΚΑΛΑ ΡΕ ΔΕΝ ΝΡΕΠΟΣΑΣΤΕ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΘΟΓΓΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΥΛΗ ΔΟΜΗΣΕ;;;;
~
Bielidopoulos ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ

05.08.2016, 07:59:26





Ανώνυμος 39488 έγραψε...
Ανώνυμος 39485

Είσαι πραγματικά ανόητος που νομίζεις πως είμαι ο Bielidopoulos.

Άλλος είμαι εγώ που σχολιάζω αρνητικά για τους γυφτο-ασιάτες Πόντιους και αυτό για λόγους προσωπικούς, μου φερθήκανε πολύ άσχημα Πόντιοι στην ζωή μου και όχι 2-3 μόνο ώστε να γενικεύσω, αλλά αρκετοί.

Εσύ ηλίθιο πλάσμα τί ζόρι τραβάς με τους Μακεδόνες και τους αποκαλείς ειρωνικά "σλαβεϋκ";

Μου αρέσει που μιξοκλαίγεστε ότι σας λέγανε Τουρκόσπορους όταν ήρθατε σαν πρόσφυγες.

Τελικά με τον καιρό φανερωθήκατε.

Θα σε ξεφτυλίσω άσχημα, γιατί 3 χρόνια τώρα που έμπαινα εδώ απλα να γράψω την γνώμη μου πεταγώσουν και απευθυνόσουν σε εμένα προσωπικά με ειρωνίες και συκοφαντίες.

Θα γίνεις άνθρωπος Παπαδόπουλε.
05.08.2016, 17:07:02





Ανώνυμος 39489 έγραψε...
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

-

ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

`

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ

05.08.2016, 17:13:34





Ανώνυμος 39498 έγραψε...
ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΧΟΥΝ
ΝΑ ΜΕ ΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΙ ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΟΥΝ
ΕΛΛΗΣΙΑΚΗ ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΡΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΟΥ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙ
ΟΙ ΑΔΕΡΦΑΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΟΥ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΓΩ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΥΛΑΩ ΜΑΓΚΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΖΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΑ ΒΑΖΩ
ΕΙΜΑΙ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΣ ΠΟΝΤΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ
05.08.2016, 19:05:53





Ανώνυμος 39503 έγραψε...
ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΑΛΙΤΗΡΙΑ ΒΓΔΕΛΙΓΜΑΤΙΚΟ ΒΡΙΖΟΣΠΟΡΟ!!!!!
ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣΕΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΙΦΝΗΣ ΡΑΤΣΑΦΕΡΝΟΣ ΕΓΩΪΣΤΟΜΑΝΗΣ
ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ ΒΡΙΣΙΕΣ
ΠΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΑΗ
ΟΥΝΟΣΠΕΡΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ἤ ΓΟΤΘΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΣΛΑΒΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣΠΕΡΜΟΣ.
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. ΞΕΡΕΙΣ ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΓΙΑΤΙ;;
ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΕΥΜΑΙΟΥ ΚΥΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΥΜΑΙΑ ΚΕΔΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΝΕΙ
ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΟ ΖΩΟΣΠΕΡΜΟ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΑ ΠΟΘΗΤΕΥΕΙ.
ΓΙΑΥΤΟ ΜΠΙΝΕΝΤΟΠΟΥΛΕ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΥ ΆΡΗ ΜΑΣ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΧΟΥΝ
ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΙ ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΟΥΝ.
ΖΩΟΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΡΦΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΟΥ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ
ΟΙ ΑΔΕΡΦΑΡΕΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΙΜΟΒΟΡΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΑ ΜΕ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΑΜΕ ΜΑΓΚΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑ.
~
Bielidopoulos ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ



06.08.2016, 06:49:17





Ανώνυμος 39599 έγραψε...
αισχος τιποτα αλλο.
30.08.2016, 01:01:43





Ανώνυμος 39602 έγραψε...
Τι χολή έβγαλες ρε άνθρωπα; Πέταξες εκεί μια υποκειμενική γνώμη - η υποκειμενικότητα της ιστορίας δύσκολα αμφισβητείται - κατόπιν δική σου έρευνας και μερικών επιστημονικών δανείων, όλα όμως κατά το δικό σου δοκούν, όχι της ιστορίας. Δεν είδα και την άλλη πλευρά στο άρθρο σου, δεν είδα και την άλλη πτυχή της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου. Είδα μόνο χολή και μία φασιστική αντιμετώπιση εις βάρος των Ποντίων με τέτοιες γενικεύσεις. Η άποψή σου δεν είναι λάθος, αλλά ούτε και σωστή. Όσο αναφορά το γένος που τόσο πολύ σου έκανε εντύπωση, επί αρχαίων χρόνων υπήρχαν φυλές. Ε, από κει ξεκινάει. Επίσης το γένος δεν το ορίζει μόνο ένα πράγμα, αλλά ένα συνονθύλευμα χαρακτηριστικών που αυτό της εθνότητας είναι ιδιάζουσας σημασίας. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, ναι είναι κατασκευάσματα της κρατικής μηχανής για διάφορους σκοπούς, αλλά το γεγονός ότι το κράτος οικειοποιήθηκε τους συνειρμούς των συγγενικών σχέσεων, των γειτόνων και της πατρικής γης των εκάστοτε εθνοτήτων, δεν αναιρεί εν προεκιμένω την ελληνικότητα της ποντιακής φυλής. Κι αυτή με τη σειρά της καθορίζεται από άλλους παράγοντες. Κρίνω το άρθρο σου απαράδεκτο λόγω της μονομέρειας, αλλά και της έλειψης διαλλακτικότητας ακόμη και στο ύφος. Η ιστορία δεν είναι μονογραφή.
31.08.2016, 11:50:02





Ανώνυμος 39681 έγραψε...
Δηλαδή, αυτοπροσδιορίζονται με βάση μιά γεωγραφική περιοχή, από την οποία....
λοιπον Ευγενία του Γαβριλιδη !!!
καί ποιος όρισε την γεωγραφική περιοχή ''ως Πόντο;;
ο γαβρηλος;; ἤ ....ψάξτε και λίγο στα αρχαία κείμενα. καιρός να μάθετε και κάτι παραπάνω από τούτα που σκέπτεσθε
Γαβρήλοοοοοο!!! κάποιος ἐγραψε ‘’Δύσκολο νά καταλάβεις γιατί τούτη η γλώσσα έχει το αριθμημα της γνώσης. Ἕνα σου λέω οι συνάψεις των πάσης φύσεως κυττάρων διαλογίζονται με φθογγικά ακολουθίας υφάνσεων υφαιστιακου ζευκτικου……
αει φουκαρά………

14.09.2016, 10:11:38





Ανώνυμος 40246 έγραψε...
Τον ισχυρισμος οτι μολις το 1987 γραφτικε το πρωτο ποντιακο τραγουδι:
π.χ.
Έως τότε ούτε ο Χάρρυ
Κλυνν (Βασίλης Τριαντα-
φυλλίδης) ούτε κάποιος
άλλος είχε βγάλει κανένα
τραγούδι, το οποίο να ήταν
εξ ολοκλήρου στα ποντιακά.

δεν τον καταλαβα. Αυτο το τραγουδι δεν ειναι σατυρικο αλλα ακρως σεξιστικο. Αλλωστε εγω ξερω παρα πολλα ποντιακα τραγουδια που γραφτικανε πολυ παλαιοτερα. Ο Φ. Κτενιδης π.χ. εγραψε πολλα για την λογοτεχνια απο τον Ποντο. Μαλλον κ. Άκης Γαβριηλίδης γραφει ανακριβειες γιατι δεν εχει ιδεα του ποντιακου λογοτεχνικου γιγνεσθαι και του προβληματισμου που υπηρχε. Ενα γιγνεσθαι που αρχισε την δεκαετια του 1930.


04.12.2016, 21:45:13





Ανώνυμος 40492 έγραψε...
......τετοιον Καραγκιοζη βρε πατριωτες......πρωτη φορα βλεπω.....ΧΑΧΑΧΑΧΑΧ.......υποκειμενο....μια σταγονα στον ωκεανο εισαι....κομπλεξαρα......ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧ.....ακομη δε καταστραφηκες απο τις τρελες πωλησεις...των επιστημονικων σου..σκεψεων....αντε γραψε καμμια συνταγη για μαγειρεμα....πεινασμενε....ποιος σε επιδοτει ?....ξεφτυλα.....
31.12.2016, 19:21:40





Ανώνυμος 40737 έγραψε...
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ ΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΑΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΜΕ ΓΑΜΨΕΣ ΜΥΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΗΔΕΣ

ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΑΣ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

-

ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΞΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΚΕΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΚΛΑΨΟΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ. ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ, ΕΜ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ, ΣΥΝΘΗΜΑ

ΠΟΝΤΟΝΟΗΣΗ

`

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ
27.01.2017, 04:41:54





Ανώνυμος 43002 έγραψε...
Ανώνυμος 39503 έγραψε...
ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΑΛΙΤΗΡΙΑ ΒΓΔΕΛΙΓΜΑΤΙΚΟ ΒΡΙΖΟΣΠΟΡΟ!!!!!
ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΞΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣΕΣ ΤΑ ΦΑΝΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΙΦΝΗΣ ΡΑΤΣΑΦΕΡΝΟΣ ΕΓΩΪΣΤΟΜΑΝΗΣ
ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ ΒΡΙΣΙΕΣ
ΠΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΔΑΗ
ΟΥΝΟΣΠΕΡΜΟΣ ΕΙΣΑΙ ἤ ΓΟΤΘΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΣΛΑΒΟΣΠΕΡΜΟΣ ἤ ΤΟΥΡΚΟΓΥΦΤΟΣΠΕΡΜΟΣ.
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ. ΞΕΡΕΙΣ ΝΤΟΥΒΑΡΙ ΓΙΑΤΙ;;
ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΕΥΜΑΙΟΥ ΚΥΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΥΜΑΙΑ ΚΕΔΝΑ ΠΡΑΤΤΕΙ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΝΕΙ
ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΟ ΖΩΟΣΠΕΡΜΟ ΤΗΣ ΦΑΡΑΣ ΣΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΑ ΠΟΘΗΤΕΥΕΙ.
ΓΙΑΥΤΟ ΜΠΙΝΕΝΤΟΠΟΥΛΕ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΑΜΕ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΑΣΤΑΡΔΗΣ ΡΑΤΣΑΣ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΥ ΆΡΗ ΜΑΣ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΤΣΕΝΤΟΝ ΣΛΑΒΕΫΚ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΧΟΥΝ
ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΙ ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΟΥΝ.
ΖΩΟΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΡΦΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΟΥ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ
ΟΙ ΑΔΕΡΦΑΡΕΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΜΕ ΑΙΜΟΒΟΡΑ ΕΝΣΤΙΚΤΑ
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΑ ΜΕ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΑΜΕ ΜΑΓΚΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑ.
~
Bielidopoulos ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ

28.05.2017, 08:56:26





Ανώνυμος 43420 έγραψε...
40737 Υ.Γ. Εφόσον αρχίσεις πάλι τα "εσύ με ποιόν μοιάζεις", σου απαντώ εκ των προταίρων πως δεν είμαι εγώ αυτός που γκαρίζει για την "καθαρότητα της Ελ-ληνικής φυλής" αλλά εσύ που το κάνεις.
επειδη δεν εχω προσωπικοτητα γραφω με το ονομα του.....
Ωπα νά και άλλος 42691 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τί έγινε;; πολύ πέραση αυτό το επίθετο.
07.07.2017, 08:32:31






ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ



Υπολειπόμενοι χαρακτήρες

Κωδικός ασφαλείας:

6+2=





Αναζήτηση σε:


Αποστολή

 




FreeInquiry© 2013
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ




Διαβάστε περισσότερα
 
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΕΑΝ



Διαβάστε περισσότερα
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Στείλτε μας τα μηνύματά σας
στη διεύθυνση: info@freeinquiry.gr

 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



 
THE
FREEINQUIRY.GR
BAND

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ



Για να ενημερώνεστε online
για όλες τις νέες αναρτήσεις
άρθρων της «Ελεύθερης Έρευνας».

Διαβάστε περισσότερα
 
 

  

  

 
 

 

 
 



240 σελίδες
έκδ. «Δρόμων», Αθήνα, 2016

Διαβάστε περισσότερα




64 σελίδες
έκδ. «Ελεύθερη Έρευνα»,
Αθήνα, 2016

Διαβάστε περισσότερα




72 σελίδες
έκδ. «Δρόμων», Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα
 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΜΑΣ

Άδεια Creative Commons Η «Ελεύθερη Έρευνα» διατίθεται με άδεια:
Αναφορά Δημιουργού─Μη Εμπορική Χρήση─Παρόμοια Διανομή─3.0 Ελλάδα (CC BY-NC-SA 3.0 GR).

Διαβάστε περισσότερα
 
 


Tα κίνητρα
και η πορεία
προς την εξουσία




«Λένε, ότι η εξουσία διαφθείρει,
αλλά το πιο σωστό είναι, ότι η εξουσία προσελκύει τους διεφθαρμένους.
Οι υγιείς συνήθως έλκονται από άλλα πράγματα, παρά από την εξουσία».

David Brin (αμερικανός συγγραφέας)


Σε πάρα πολλούς ανθρώπους αρέσει το χρήμα. Ιδιαιτέρως τους αρέσει να πλουτίζουν χωρίς ιδιαίτερο μόχθο και ρίσκο. Δύσκολο. Αυτό όμως, που συγκινεί τους περισσότερους ανθρώπους, είναι η άσκηση της εξουσίας.

Όσοι μπαίνουν στη πολιτική δεν το κάνουν για να συνεισφέρουν στο κοινό καλό, την ευημερία του μέσου πολίτη και την απλοποίηση της καθημερινότητάς του.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, πίσω από κάθε εισερχόμενο στη πολιτική κρύβονται προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά και συμπλέγματα ή αδυναμίες, που προκλήθηκαν στα παιδικά του χρόνια...


 


Μεγαλόσχημοι ιστοριογράφοι
στην υπηρεσία της ιδεολογίας
της εκάστοτε εξουσίας
από την αρχαιότητα έως σήμερα




Ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία, που κρατάει στα χέρια της η πολιτική εξουσία, είναι η χρήση της ιστορικής γνώσης. Η ιστορική καταγραφή και γνώση σε συνδυασμό με τις μεθόδους χειραγώγησης των μαζών και των τακτικών πολιτικής προπαγάνδας, μπορούν να κατευθύνουν την πολιτική σκέψη των ανθρώπων.

Οι έντονοι διαξιφισμοί διαφόρων πολιτικών προσώπων με θέμα τη μέθοδο της διδασκαλίας της Ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια μονοπωλούν σε μεγάλα διαστήματα το ενδιαφέρον στα ΜΜΕ.

Μετά τους πολιτικούς, παίρνουν την σκυτάλη άνθρωποι, που φέρουν τον τίτλο του ιστορικού ερευνητή, προκειμένου να μας «διαφωτίσουν» για το ποια άποψη είναι ιστορικά σαφής και επιστημονικά αποδεδειγμένη...


 


Η γλωσσική ασυνέχεια
στον ελλαδικό χώρο
από την αρχαιότητα έως σήμερα



Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους του νεορωμέικου εθνικισμού είναι η τρισχιλιετής και πλέον ιστορία της γλώσσας μας, η αδιάλειπτη συνέχειά της δηλαδή, από την αρχαιότητα έως σήμερα. «Η ενιαία και αδιαίρετη ελληνική» αποτελεί σχεδόν στερεοτυπική έκφραση, που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ο μύθος της γλωσσικής συνέχειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για έναν άλλο μύθο, αυτόν της πολιτισμικής και φυλετικής ενότητας και συνέχειας, καθότι η συνέχεια του «ελληνισμού» προϋποθέτει, φυσικά, και τη συνέχεια της γλώσσας.

Η γλώσσα επομένως, που επιβλήθηκε στους σημερινούς κατοίκους του ελλαδικού χώρου μέσω της υποχρεωτικής παιδείας του έθνους─κράτους, έπρεπε οπωσδήποτε να αναχθεί στην αρχαιότητα. Γι’ αυτό το λόγο έχει θεσπισθεί η ανούσια διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών ήδη από το Γυμνάσιο. Δεν ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα να μάθει αρχαία ο μαθητής. Τα διδάσκεται όμως, προκειμένου να πεισθεί, ότι είναι απόγονος των αρχαίων ελλήνων.

Για τους σημερινούς ρωμιούς, παρά τα χρόνια, που υποχρεωτικά διδάσκονται αρχαία ελληνικά στο σχολείο, είναι σαφές, ότι τους είναι εντελώς ακατανόητα. Το επιχείρημα, ότι πολλές λέξεις είναι ίδιες ή παρόμοιες δεν καθιστούν τα αρχαία κατανοητά, καθώς η αναγνώριση σποραδικών λέξεων μέσα σε προτάσεις δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση κατανόηση του νοήματος των προτάσεων.

Η σχετική εξ άλλου λεξιλογική και μορφολογική ομοιότητα της σημερινής γλώσσας (της ρωμέικης, όπως λεγόταν μέχρι πρότινος κι όχι ελληνικής) με προγενέστερες φάσεις της οφείλεται στον καθαρευουσιανισμό και στην τάση υποχρεωτικής «εξυγίανσής» της από διάφορα ξένα στοιχεία (αλβανικές, τούρκικες, σλάβικες κ.λπ. λέξεις και τοπωνύμια). Από τον 19ο αιώνα και μετά, επιβλήθηκε δια της παιδείας αθρόα και αυθαίρετη εισαγωγή αρχαίων λέξεων και ριζών για τη δημιουργία νέων λέξεων...


 


Πώς η Αριστερά της Ρωμιοσύνης
εφευρίσκει τους μύθους της




Ο φυλακισμένος αριστερός αγωνιστής, που έκλαιγε και ζητούσε «τη μανούλα του».

Ο κομμουνιστής συγγραφέας, που συνεννοήθηκε με τον Μάο μιλώντας του στα... κρητικά, ενώ εκείνος του απαντούσε στα κινέζικα!

Πώς ο ίδιος ξεσήκωσε τους παριστάμενους σε συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Μόσχα παρουσιάζοντάς τους το πουκάμισό του, ως δήθεν το πουκάμισο ενός εκτελεσμένου από τους γερμανούς συντρόφου του.

Τα τρία αυτά επεισόδια περιγράφει με νοσταλγία και καμάρι ο Λεωνίδας Κύρκος σε εκπομπή, που προβλήθηκε τις προάλλες από το κανάλι της Βουλής («Σαν παραμύθι»).
 
Πρόκειται για μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, κατά την οποία ο επί σειρά ετών βουλευτής της Αριστεράς, αφηγείται στιγμιότυπα από τον πολιτικό του αγώνα και προβαίνει σε εκτενή αναφορά ορισμένων ασυνήθιστων καταστάσεων, που έζησε κατά τη διάρκεια ενός παλιού ταξιδιού του στην Κίνα, όπου συνάντησε τον Μάο και στη Μόσχα, όπου συμμετείχε σε συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε τα όσα λέει στη συνέντευξη αυτή ο παλιός αριστερός πολιτικός, γιατί από τα λεγόμενά του μπορούμε χαρακτηριστικά να διακρίνουμε:

Με τι άνεση και οι άνθρωποι της Αριστεράς ─οι οποίοι είχαν σταθεί απέναντι σε ένα Σύστημα, που τους καταδίωκε και τους φυλάκιζε και το οποίο είχε κατασκευασθεί κι επιβληθεί με την αρωγή πλήθους εθνικών, θρησκευτικών και άλλων μύθων─ εύκολα κατασκεύαζαν κι εκείνοι με τη σειρά τους τους δικούς τους μύθους, προκειμένου να προπαγανδίσουν τη δική τους ιδεολογία...


 


Πέντε
ευρωπαϊκοί μύθοι



Οι εβραίοι υποχρεώνονταν κάποτε,
να φορούν το κίτρινο αστέρι του Δαβίδ.
Οι μετανάστες υποχρεώνονται σήμε-
ρα, να φορούν κόκκινα βραχιολάκια.


Η σημερινή Ευρώπη δεν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση με κανένα τρόπο. Αντιπροσωπεύει ό,τι πιο σάπιο, διεφθαρμένο και ανάλγητο έχει εμφανιστεί ποτέ στο έδαφός της. Έχει τεράστιες ευθύνες για τη φτώχεια και την εξαθλίωση των πολιτών της. Έχει τεράστια ευθύνη για τη συμβολή της στη δημιουργία του προσφυγικού ζητήματος. Έχει τεράστιες ευθύνες απέναντι στον ανθρωπισμό και τη δημοκρατία.

Με το άρθρο αυτό δεν επιχειρείται ο εξωραϊσμός του απατεώνα, κρατικοδίαιτου κλεφτοκοτά ρωμιού. Ούτε δίνεται άλλοθι στην πολιτική τυχοδιωκτική και ξεπουλημένη αλητεία, που κυβερνά αυτόν τον τόπο από συστάσεως του κρατιδίου-προτεκτοράτου της Ρωμιοσύνης. Αυτά τα έχουμε αναλύσει σε πολλά άρθρα μας κατά το παρελθόν.

Σκοπός του άρθρου είναι να απομυθοποιήσει την υποτιθέμενη «Ενωμένη Ευρώπη» και να καταδείξει το πραγματικό αποκρουστικό της πρόσωπο.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, τους ευρωπαϊκούς μύθους...